12.07.2015 Views

Complextest Roda - Rondom Voetbal

Complextest Roda - Rondom Voetbal

Complextest Roda - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Roda ’46 uit LeusdenNaam ****Roda’46 staat voor Recht Op Doel Af. De club werd opgericht in 1946. De roodzwartenvoetballen sinds 1964 op het Burgemeester Buining Sportpark. Het huidige clubgebouwverrees in 1972 met de hulp van vele vrijwilligers. De club heeft zowel een zaterdag- alszondagtak.Ligging *****Het sportpark ligt net buiten het dorp. Veel parkeerruimte maakt een bezoek aan Roda’46gemakkelijk. Het terrein ligt volop in de zon met weinig beschutting. Gelukkig brengt de aan400 personen ruimte biedende zittribune uitkomst, zoals tijdens het internationalejeugdtoernooi toen de temperatuur tot tropische waarden steeg.Velden *****Maar liefst acht velden, waarvan drie met kunstgras, heeft Roda’46 tot haar beschikking. Hethoofdveld, met een kunstmat, ziet er professioneel uit. Veel reclameborden verraden dat devereniging niet te klagen heeft over sponsors. De voetballers komen onder de tribunevandaan het veld op. Dat heeft toch iets weg van nostalgie.Kleedkamers***Eenmaal onder de tribune verdwenen, komen de voetballers in een lange smalle gang dienaar liefst achttien kleedruimtes leidt. Het doet een beetje denken aan een gesloteninrichting. Je mist nog net de cipiers met hun sleutelbos. De staat van kleedkamers is over dedatum, maar er wordt binnenkort hard aan gewerkt om de ruimtes op te knappen.Kantine****Grote gezellige ruimte met veel zitplaatsen en ruime bar en alles ingericht met declubkleuren. Opvallend is het podium wat het idee geeft dat je in echt dorpshuis bent. Deconsumpties kun je ondanks het pasjessysteem voor de leden toch met contant geldafrekenen. Dat is wel zo vriendelijk voor de bezoekers van buitenaf.Bal Gehakt****De lekkernij werd door het doorgeefluik aangereikt. Smeuïge bal, maar wel wat klein. Dochde prijs van 1.90 euro is dan ook niet groot. Met vorkje te snijden zonder het bakje tevernielen. Mayonaise is wat flauw, maar de smaak van het balletje maakt alles goed.Toiletten*****De sanitaire voorzieningen bij Roda’46 zijn zeer goed. Een grote hal scheiden de dames- enherentoiletten. Voor de mannen zijn vier urinoirs en twee toiletten beschikbaar. Bij dedamesafdeling is uw verslaggever- om een blauw oog te voorkomen- niet geweest. Ondanksde drukke toernooidag waren toiletpapier en papieren handdoeken nog volop beschikbaar.Voor de kleintjes is ook gezorgd. Een heuse babyroom staat ter beschikking. Kortom: menigehorecagelegenheid kan aan die voorzieningen bij Roda’46 een puntje zuigen.Totaaloordeel*****


De Leusdense voetbalvereniging mag trots zijn op haar accommodatie. En dan heb ik het nogniet eens gehad over de zeer ruime bestuurskamer met eigen bar en veel zitjes. Aan dewanden volop informatie op beeldschermen om op de hoogte te blijven van het wel en weevan de vereniging. Het geeft de club de professionele uitstraling die je overal op het terreinterugziet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!