AGREE Instrument

venvn.nl

AGREE Instrument

AGREE INSTRUMENT INVULFORMULIERHELDERHEID EN PRESENTATIE15. De aanbevelingen zijn specifiek enondubbelzinnig.ZeerEens4 3 2 1 ZeerOneens16. De verschillende beleidsopties zijn duidelijkvermeld.ZeerEens4 3 2 1 ZeerOneens17. De kernaanbevelingen zijn gemakkelijk teherkennen.ZeerEens4 3 2 1 ZeerOneens18. De toepassing van de richtlijn wordtondersteund met hulpmiddelen.TOEPASSING19. De mogelijke organisatorische belemmeringenbij het toepassen van de aanbevelingen zijnbesproken.20. De mogelijke kostenimplicaties van hettoepassen van de aanbevelingen zijnoverwogen.21. De richtlijn geeft de belangrijkste criteria om nate gaan en te toetsen of de richtlijn wordtgevolgd.ONAFHANKELIJKHEID VAN DE OPSTELLERS22. De richtlijn is niet beïnvloed door deopvattingen of belangen van de financierendeinstantie.23. Conflicterende belangen van leden van dewerkgroep zijn vastgelegd.ZeerEensZeerEensZeerEensZeerEensZeerEensZeerEens4 3 2 1 ZeerOneens4 3 2 14 3 2 1ZeerOneensZeerOneens4 3 2 1 ZeerOneens4 3 2 1ZeerOneens4 3 2 1 ZeerOneensALGEMEEN OORDEELZou u deze richtlijn aanbevelen voor gebruik in de praktijk?Sterk aan te bevelenAan te bevelen (onder voorwaarden of met veranderingen)Niet aan te bevelenOnzeker25

More magazines by this user
Similar magazines