12.07.2015 Views

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing SWING CK - voor de fiets

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing SWING CK - voor de fiets

Montagevoorschrift/ gebruiksaanwijzing SWING CK - voor de fiets

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 On<strong>de</strong>rframe <strong>CK</strong> 12 Bovenframe <strong>CK</strong> 13 62.99.62781 Lichtbak 14 62.99.02009 Crankklem 25 62.99.02020 Wielgoot 46 52.99.33100 <strong>SWING</strong>-koppeling 12©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 On<strong>de</strong>rframe <strong>CK</strong> 12 Stootbuffer zwart 23 Bout M8x20 24 Zelfborgen<strong>de</strong> moer M8 65 Kunststof sluitring M8 46 Kunststofring 30x8x1 2Bevestigingsmid<strong>de</strong>len Swingkopeling/dragerAfstandring 8x21x4 2Binnenzeskantbout M8x16 2Binnenzeskantbout M8x25 2Zelfborgen<strong>de</strong> moer M8 4PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 Bovenframe <strong>CK</strong> 12/3 62.99.66720 Bev.mid<strong>de</strong>len wielgootjes 24 37.99.02005 Crankhou<strong>de</strong>r 25 37.99.02006GV Inlay crankhou<strong>de</strong>r 26 37.99.02007 Wig Crankhou<strong>de</strong>r 27 Bout M8x20 28 Pen crankhou<strong>de</strong>r 29 Veren<strong>de</strong> borgclip 210 Vleugelknop 211 37.99.03003 Borging <strong>CK</strong> 112 Bout M5x40 213 Zelfborgen<strong>de</strong> moer M5 214 Gren<strong>de</strong>l <strong>CK</strong> 115 Handgreeep 10x75 zwart 116-17- 62.99.67009 Veerset gren<strong>de</strong>l <strong>CK</strong> 11819 37.99.03004 Af<strong>de</strong>kprofiel <strong>CK</strong> 1PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 Lichtbak 12/3/4 Bev.mid<strong>de</strong>len lichtbak 25 62.99.62100 Beschermkap 1 set6 Lamp 27 Kabelset 7-polig 18/9 Bev.mid<strong>de</strong>len lamp 262.99.62781 Lichtbak compleet 110 Afstandbus 2iBevestig <strong>de</strong> lichtbak zodanig aan <strong>de</strong>drager, dat <strong>de</strong> lamp met <strong>de</strong> sticker “RIGHT”aan <strong>de</strong> rechterkant komt.Boor in <strong>de</strong> kentekenplaat twee gaten opzodanige afstand van elkaar, dat <strong>de</strong>zeafstand overeenkomt met <strong>de</strong> afstand van <strong>de</strong>twee montagegaten in <strong>de</strong> lichtbak.Monteer <strong>de</strong> kentekenplaat en <strong>de</strong> lichtbakgelijktijdig.3©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 Crankklem 12 Sterbout blauw 162.99.02009 Crankklem + sterbout blauw 1PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 Wielgoot kunststof 42 Riempje blauw 462.99.62030 Wielgoot ATB + riempje 14©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>VOOR GEBRUIK DE KOGEL ONTVETTENMonteren van <strong>de</strong> Twinny Load <strong>SWING</strong>-koppelingVoor montage op <strong>de</strong> trekhaak van <strong>de</strong> auto is geen gereedschap vereist.1. Draai <strong>de</strong> spin<strong>de</strong>l (2) maximaal open (tegen <strong>de</strong> klok in)2. Duw <strong>de</strong> uitwerpas (5) naar bene<strong>de</strong>n. De schaal<strong>de</strong>len komen buiten <strong>de</strong> hoofdbalk.3. Plaats <strong>de</strong> schaal<strong>de</strong>len (13-14) over <strong>de</strong> trekhaak en zorg dat <strong>de</strong>ze geheel in <strong>de</strong> hoofdbalk verdwijnen.4. Draai <strong>de</strong> spin<strong>de</strong>l (2) maximaal dicht (met <strong>de</strong> klok mee). Houdt <strong>de</strong> drager hierbij horizontaal.5. Sluit <strong>de</strong> verlichting aan en controleer <strong>de</strong>ze.DiefstalbeveiligingGebruik het meegelever<strong>de</strong> hangslot om <strong>de</strong> Twinny Load aan <strong>de</strong> trekhaak te vergren<strong>de</strong>len.Hierdoor <strong>voor</strong>komt u diefstal.PositienummerArtikelnummerOmschrijving Aantal1 Hoofdbalk 12 Spin<strong>de</strong>l 13 Schaal<strong>de</strong>len 1+14 Uitwerpas 15 Hangslot52.99.33100 <strong>SWING</strong>-koppeling compleet 1AccessoiresDe Twinny Load is uit te brei<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> accessoires:- Voorvorkklem (<strong>voor</strong>as-bevestiging) <strong>voor</strong> sport/race<strong>fiets</strong>en- Ski-hulpstuk- TRIO, uitbreidingsset <strong>voor</strong> een 3 e <strong>fiets</strong>Voor meer informatie zie www.twinnyload.nl5©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>Verstellen van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>drager ten opzichte van <strong>de</strong> trekhaakkoppelingHet is mogelijk dat <strong>de</strong> drager vanwege b.v. een zwaar bela<strong>de</strong>n auto of door tolerantie op <strong>de</strong> trekhaakmontage<strong>de</strong> drager niet horizontaal staat.Wanneer <strong>de</strong> drager na montage op <strong>de</strong> auto niet horizontaal staat, is er <strong>de</strong> mogelijkheid het <strong>fiets</strong>drager<strong>de</strong>el tenopzichte van <strong>de</strong> trekhaakkoppeling te verstellen.Drager neutraalDrager 5° omhoog- Plaats <strong>de</strong> drager op <strong>de</strong> trekhaak.- Draai <strong>de</strong> stelbout aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> verbinding tussen <strong>fiets</strong>drager en trekhaakkoppeling los.- Gebruik hier<strong>voor</strong> een inbussleutel 6 mm en een steek/ringsleutel 13 mm.- Til het <strong>fiets</strong>drager<strong>de</strong>el aan <strong>de</strong> lichtbalk omhoog en verplaats <strong>de</strong> stelbouten in <strong>de</strong> gewenste positie- Draai <strong>de</strong> stelbout aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> verbinding tussen <strong>fiets</strong>drager en trekhaakkoppeling vast6©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>Het plaatsen van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>enTwinny Load <strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>.1. Plaats <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> die het dichtst bij <strong>de</strong> auto komtmet het linker pedaal naar bene<strong>de</strong>n en met hettrapashuis in <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>r.2. haak <strong>de</strong> crankklem over <strong>de</strong> nokken en fixeer <strong>de</strong><strong>fiets</strong> door het aandraaien van sterbout. Het isgeen bezwaar als het trapashuis na fixatie nietmeer volledig in <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>r ligt.3. Borg met riempjes <strong>de</strong> wielen in <strong>de</strong> wielgootjes.Zorg ter <strong>voor</strong>koming van beschadiging van <strong>de</strong>velgen er<strong>voor</strong>, dat <strong>de</strong> riemgesp tegen <strong>de</strong> flank vanhet wielgootje aanligt. Voor <strong>de</strong> maximaleverstelbaarheid van <strong>de</strong> wielgootjes monteert u <strong>de</strong>riemgespen naar het hart van <strong>de</strong> Twinny Load.Op <strong>de</strong> zelf<strong>de</strong> wijze plaats u <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> <strong>fiets</strong>.InstellingenMet <strong>de</strong> Twinny Load <strong>SWING</strong> <strong>CK</strong> zijn verschillen<strong>de</strong>instellingen mogelijk. Hierdoor zijn <strong>de</strong> meeste combinatiesvan <strong>fiets</strong>en te vervoeren:1. Uw <strong>fiets</strong> heeft gebogen cranks waardoor <strong>de</strong><strong>fiets</strong>en elkaar raken. Door het in hoogte verstellenvan <strong>de</strong> vleugelknop (a) kunt u <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>rmeer of min<strong>de</strong>r scheefstellen, waardoor <strong>de</strong>kromming van <strong>de</strong> crank wordt gecompenseerd2. De bei<strong>de</strong> <strong>fiets</strong>en raken elkaar met za<strong>de</strong>l en stuur.Door respectievelijk in- en uitschuiven van <strong>de</strong>wielgootjes kunnen <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>en ten opzichte vanelkaar <strong>voor</strong>- of achterover geplaatst wor<strong>de</strong>n.Hierdoor krijgen za<strong>de</strong>l en stuur meer ruimte.3. Het pedaal raakt <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rplaat van <strong>de</strong>crankzuil.Verstel <strong>de</strong> wielgootjes zodanig dat hetpedaal vrij blijft van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rplaat.De verstelling van <strong>de</strong> wielgootjes is te weinig. Door <strong>de</strong> penvan <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>r in een hogere c.q. lagere positie testellen komen <strong>de</strong> wielgootjes in een <strong>voor</strong> uw <strong>fiets</strong> geschikterinstellingsbereik. De pen van <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>r isuitneembaar na het verwij<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> veren<strong>de</strong> borgclip.Hoe een <strong>fiets</strong> met een rechte crank te plaatsen op eenTwinny Load <strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>?1. Stel <strong>de</strong> wielgootjes zo af dat <strong>de</strong> bovenzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong>crankhou<strong>de</strong>r vrij komt.2. Schuif <strong>de</strong> wig (3) naar het laagste punt.3. Plaats <strong>de</strong> crank (1) in <strong>de</strong> crankhou<strong>de</strong>r (2).4. Hang <strong>de</strong> crankklem met <strong>de</strong> sterbout(4) om <strong>de</strong>daar<strong>voor</strong> bestem<strong>de</strong> nokken.5. Draai <strong>de</strong> sterbout (4) aan.Het plaatsen van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>en op <strong>de</strong>7©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00


<strong>Montage<strong>voor</strong>schrift</strong>/<strong>gebruiksaanwijzing</strong><strong>SWING</strong> <strong>CK</strong>Kantelen van <strong>de</strong> drager1. Pak met <strong>de</strong> linkerhand <strong>de</strong> za<strong>de</strong>lpen of het<strong>fiets</strong>frame en met <strong>de</strong> rechterhand <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>lvan het kantelmechanisme vast. Beweeg <strong>de</strong>gren<strong>de</strong>l omhoog, zodanig dat <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>l uit<strong>de</strong> borging komt.2. Beweeg <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>l naar u toe (houd <strong>de</strong>zevast) en beweeg <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>en rustig achterovertot in <strong>de</strong> laagste (rust)stand. (zie afbeelding)In <strong>de</strong>ze stand is <strong>de</strong> bagageruimte van uwauto toegankelijk.3. Pak <strong>de</strong> za<strong>de</strong>lpen of het <strong>fiets</strong>frame vast enbeweeg <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>en terug in <strong>de</strong> oorspronkelijkestand, zodanig dat <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>l weer in hetgat terug klikt.4. Pak <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>l met <strong>de</strong> rechterhand vast enDUW DE GRENDEL TERUG IN DEBORGING.Belangrijk:Controleer altijd of <strong>de</strong> gren<strong>de</strong>l in het gat zit en geborgd is.8©Felua-groep april 2004 wijzigingen <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n. 37.99.09033-00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!