Powerpoint als inleiding bij Bert D'hondt - Studio Globo

studioglobo.be

Powerpoint als inleiding bij Bert D'hondt - Studio Globo

Wie?• Bert D’hondt• medewerker politiek beleid• Nog niet zo oud• Te vinden via:• bert.dhondt@welzijnszorg.be• @bertdhondt• @welzijnszorg• 02/548 26 85


Jong en al afgeschreven?• 1 op 5 kinderen groeit op in Armoede• 13% VL - +30% BXL• 37% éénoudergezinnen• 53% niet-EU gezinnen• 80% W=O


Jong en al afgeschreven?•Kleuteronderwijs: latere instroom kansengroepen• Lagere school: achterstand groeit: 14% (B) – 40%(allochtonen) min. 1 jaar.• Secundair:• 13.4% ongekwalificeerde uitstroom VL (2009) –22% BXL• Mama laaggeschoold: 29%• Mama hooggeschoold: 2.7%


Uitsluiting door Josje


Hoera ‘t is feest?“Anke volgt logopedie. Het werd aangeraden door de school maar wemoeten het wel zelf betalen. Het kost 20 euro per halfuur. Dat is heel veel.We kunnen dat wel betalen, maar dan moeten we iets anders laten vallenwaar ze ook recht op heeft, in de vakantie of zo …”


“Met welke middelen kan ik nog strijden om deze kindereneen toekomst te bieden? Een moeilijke kwestie ... Mij restalleen mijn tomeloos enthousiasme, mijn eindeloos geduldvoor hen, mijn naastenliefde, mijn kracht, mijn passie. Ik hebhen niets te bieden behalve mezelf.”


Kansen op verandering


Kansen op verandering• Maak werk van een armoedebeleid op school• Uitsluiting is geen pedagogisch project• Wees creatief• Betrek externe organisaties met kennis van zaken• Betrek mensen in armoede


Kansen op verandering• Hervorming structuren is nodig• Armoedemodule in alle ped. opleidingen• Kostprijs blijven terugdringen• Zorg en remediëring gratis in alle onderwijstypes• Kennis en informatieverspreiding

More magazines by this user
Similar magazines