12.07.2015 Views

metaal 4 (pdf) - Jacob Alkema

metaal 4 (pdf) - Jacob Alkema

metaal 4 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNIVERSIDADE DE MARÍLIAREITORMárcio Mesquita ServaVICE-REITORARegina Lúcia Otaiano Losasso ServaPRÓ-REITORA REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃOSuely Fadul Villibor FloryPRÓ-REITORA REITORA DE AÇÃO COMUNITÁRIAMaria Beatriz de Barros Moraes TrazziPRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃOJosé Roberto Marques de CastroUNIMAR-UNIVERSIDADE DE MARÍLIAAv. Higyno Muzzi Filho, 1001 – CEP 17.525-902Marília – SPTel.: 14 – 2105-4000Home page: http//www.unimar.brMARÍLIA-SP


MaterialenWashington Monument(1884)555 voet en 5,5 inch (169meter)


Materialen


MaterialenAluminiumProductieproces:- Bauxiet (aluminiumoxide en restmateriaal) meestvoorkomende <strong>metaal</strong> op aarde.- Aluminiumoxide wordt eruit gehaald dmv loog entemperatuur- Bij 1000 C en toevoeging van elektriciteit wordtaluminium gescheiden van zuurstof


Aluminium, eigenschappen- Zilverwit- Buigzaam- Stabiel aan lucht dankzij gesloten oxidehuid- Ongevaarlijk <strong>metaal</strong> (in tegenstelling tot wat werdgedacht (alu kookgerei, alu boilers)- 50% lichter construeren- Goede geleider van warmte en elektriciteit- Hoge reflectie- Goed te bewerken- Dure productie, goedkope recycling- Dichtheid: 2700 kg/m3- Smeltpunt: 660 °CMaterialen


MaterialenSpecifieke aluminium productietechnieken:- Gieten- Spuitgieten- Extruderen


Materialen


Materialen


Materialen


MaterialenAluminium producten- Platen- Folie- Profielen- Gietstukken


MaterialenAluminium overig- Aluminium in contact met overige metalen koper,messing en brons hebben een verwoestende werkingop aluminium- Opslag van aluminium geen vocht!- Aluminium en hout stoffen van hout tastenaluminium aan- Lassen/solderen- Reiniging en schilderwerk


Korban/Flaubert


www.forms-surfaces.com


www.renewedmaterials.comAlkemi


www.alulight.com


KoperMaterialen


MaterialenKoper eigenschappen- Hoge elektrische geleiding- Eenvoudig te legeren met andere metalen- Goed corrosiebestendig- Warmtegeleidend- Goed verwerkbaar- Zacht- Dichtheid: 8920 kg/m3- Smeltpunt: 1090°C


MaterialenKoper producten:- Bladkoper- Profielen (koud nagetrokken sterkte en hardheid)- Buis (koud nagetrokken sterkte, hardheid endikte)


MaterialenKoper legeringen:- Messing (koperlegering met een zink% tot 50%)voor verhoging treksterkte en hardheid.Rode kleur veranderd in geel- Brons (koperlegering met tin). Verhoogt sterkte enhardheid (2x zo hard vergeleken met koper). Zeercorrosiebestendig. Lager smeltpunt ~ 900°C.Toepassing: gieten- Aluminiumkoperlegering: corrosiebestendig.Deuren, hekken, ramen


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


LoodMaterialen


MaterialenLood (kenmerken)- Zwaar (11.300 kg/m3)- Laag smeltpunt (327 °C)- Gevoelig voor contacterosie- Giftig


MaterialenLood producten:- Bladlood- Slabbelood, stroken lood voor de waterdichteafsluiting boven en onder kozijnen- Loketten- Stelllood


Materialen


Materialen


Materialen


ZinkMaterialen


MaterialenZink (Kenmerken / Eigenschappen)- Dichtheid :7140 kg / m3- smeltpunt: 420 ° C- Bij lage T, bros- Goede duurzaamheid


MaterialenZink (Producten)- Bladzink


MaterialenZink (Toepassing)- Regenpijpen- Dakleien- vergaarbakken voor platte daken- wandafwerking


Materialen


Materialen


MaterialenStaal (overig)Warmgewalst staalKoudgewalst staal


Materialen


Materialen


Eigenschappen:MaterialenDruksterkteTreksterkteSchuifsterkteGeleiding (hitte of elektriciteit)KruipTaaiheid (Kerfslagwaarde)ElasticiteitPlasticiteitMetaalmoeheidHardheidDichtheidSmeltpuntLineaire uitzettings coëfficiënt


MaterialenBelangrijke fysische eigenschappen van metalen in het algemeenen staal in het bijzonder:- Elasticiteitsmodulus- Lineaire uitzettingscoëfficiënt- Dichtheid- Smeltpunt


HanabiMaterialen


E (x10^3) α (x10^-6) ρ TN/mm2 /K Kg/m3 °CStaal 210 12 7850 1340RVS 16 IdemIJzer 70-105 Idem 1535Koper 25 16,5 8920 1090Aluminium 70 23 2700 660Tin 26,7 7860 232Brons 8800 900Lood 18 29 11.300 327Zink 130 29 7.140 420Beton 12 2000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!