Pagina

breukhoven.nl
  • No tags were found...

Pagina

Projectieschermen en SchoolBoard87


Modern, interactiefInterWriteSchoolBoard:De vanuit computerprogramma'sgeprojecteerdedia's en foto's, kunnen metbehulp van de softwarematigegereedschapsbalk en deelektronische Interwritestiften op het scherm bewerktworden. Het InterwriteSchoolBoard is verkrijgbaar in2 maten:60” (153 cm diagonaal),breedte: 137 cm, hoogte:106 cm en 77,5” (197 cmdiagonaal), breedte: 173 cm,hoogte: 133 cmInterWriteSchoolPad:Dia's en foto's kunnen op hetSchoolBoard, of elk anderscherm, geprojecteerdworden, aangestuurd doorhet SchoolPad, met eenmaximale reikwijdte van 10meter.Gebruikersvriendelijkesoftware-matigegereedschapsbalkLeraren en scholieren kunnendit eenvoudige systeem snelleren gebruiken.Gewoon een elektronischestift uitkiezen en notities erbijschrijven of belangrijkeonderwerpen onderstrepen.De leerstof samen met denotities kunt u eenvoudigopslaan, afdrukken of pere-mail versturen, bijvoorbeeldvoor afwezige scholieren.InterWrite School SuiteUitgerust met de Interwrite School Suite,een PC of laptop en een videobeamer worduw klaslokaal een dynamisch centrum vooreducatie.De School Suite omvat het elektronischewhiteboard, het draadloze schrijf- enteken-tableau en de software die hetinteractieve onderwijs mogelijk maakt.Met de Interwrite School Suite wordt onderwijzeneenvoudig en dynamisch. Interactieflesgeven vraagt om actieve deelname enleidt snel tot betere studieresultaten. Deleerstof kan zo creatiever en interessantergepresen-teerd worden met als resultaatdat de scholieren de leerstof beterbegrijpen en gemakkelijker onthouden.InterWrite School Suite –Modern interactief onderwijs.Met desoftwarematigegereedschapsbalkheeft u altijd dejuiste stift of gumbij de hand.88Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


onderwijs…SchoolBoardMaximaal 7 SchoolPads kunnen gelijktijdig in eenklaslokaal worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld uwklas in groepen verdelen en zo kan ingroepsverband aan opgaven of projecten gewerktworden.Belangrijke zaken"highlighten",op elk geprojecteerd document tekenen enschrijven. Met verschillende kleuren enpuntdiktes.De les kan meteenbeginnen!InterWrite SoftwareBij aanschaf van het SchoolBoard en hetSchoolPad krijgt u eveneens de InterwriteSoftware voor interactief onderwijs. Lerarenen scholieren zijn enthousiast over degebruiksvriendelijke bediening.Met behulp van de Interwrite Software kuntu:• alle Windows-applicaties bedienen metde "Pen" i.p.v. met de muis• met de pen op elk geprojecteerddocument tekenen en schrijven, precieszoals u dat wilt, zonder beperkingen• foto's, grafieken, een internetpagina ofeen landkaart importeren en projecteren• tekst schrijven met behulp van eensoftwarematig toetsenborden de leerstof kan samen met detoegevoegde notities en aantekeningenopgeslagen worden, afgedrukt worden ofper e-mail worden verstuurd.U kunt zo al uw scholieren eenvoudig vanstudiemateriaal voorzien.InterWrite SchoolPadU als onderwijzer of leraar …... wilde u niet altijd al door de klas lopen entegelijkertijd iets op het bord schrijven? HetSchoolPad maakt het mogelijk. U kunt alle,op uw computer opgeslagen documenten,foto's en dia's etc. of internetpagina's opelk opper-vlak projecteren, met het School-Pad aantekeningen erbij schrijven,belangrijke zaken "highlighten" en elkeWindows-applicatie bedienen.En dit allemaal terwijl u door het klaslokaalloopt, zonder de les te onderbreken. Methet draadloze schrijf- en tekentableau kuntu uw leerlingen actief bij de les betrekken.Met het SchoolPad kan elkwerkopper-vlak gebruikt wordenals interactief whiteboard.Maar alleen het SchoolPad samenmet het SchoolBoard bieden deinteractieve functionaliteit.Want met behulp vanbleutooth is het School-Board snel, "draadloos"gebruiksklaar.Technische gegevens enprijzen op aanvraag.Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.89


Een goed zicht op neig- enNiet beschrijfbaar!Niet beschrijfbaar!Afbeelding: projectieschermmodel PW 2 incombinatie metprojectietafel model PS 14(zie pag.67).Afbeelding: projectiescherm modelPW 7 R, met zwenkbeugel, incombinatie met LCD-projectietafelmodel DV 20 (zie pag.74).Verrijdbare projectieschermenGeschikt voor alle soorten projectie. Het matwitte projectiedoekgarandeert een uitstekende beeldweergave. De projectieschermenzijn zowel tot 50 cm in hoogte verstelbaar als voorzien van eendraai- en neigmechanisme, wat uiterst belangrijk is bij het werkenmet een OHP-projector. De projectieschermen zijn voorzien van eenaluminium omlijsting (zilver geanodiseerd). Het onderstel isgebrandlakt respectievelijk voorzien van een epoxy coating en wordtstandaard geleverd in RAL 7035, andere RAL-kleuren zijn tegenmeerprijs verkrijgbaar (zie pag.3).Model PW 1wit, dubbelzijdigProjectieoppervlak:Formaat: breedte: 120 cmhoogte: 130 cmin hoogte verstelbaarvan 200 tot 250 cm (bovenkant)PW 1 373,00 GModel PW 2wit, dubbelzijdigProjectieoppervlak:Formaat: breedte: 150 cmhoogte: 150 cmin hoogte verstelbaarvan 210 tot 260 cm (bovenkant)PW 2 405,00 GDe aluminium frames van de projectieschermen zijn standaard inde kleur zilver geanodiseerd. De stalen delen zijn standaard in dekleur lichtgrijs, RAL 7035. Andere RAL-kleuren zijn verkrijgbaartegen meerprijs (zie kleurenpalet pag.3). Vermeld naast hetartikelnummer de gewenste kleurencode in uw bestelling.Modellen PW 7, PW 8, PW 9Lichtgewicht, stalen draagconstructie met slingermechanisme vooreen eenvoudige montage aan de muur. De meegeleverde montagesetvoor wandbevesting (4 schroeven incl. pluggen) is bij een stevigmuurwerk voldoende. De afstand van de muur aan de onderkant is 5cm en 12 cm, boven bij volledige kanteling van het scherm.Vermeld in uw bestelling wanneermontage gewenst is.Modellen PW 9ModellenPW 7 en PW 8Formaat: 130 x 130 cmslinger linksPW 7 L 259,00 GFormaat: 130 x 130 cmslinger rechtsPW 7 R 259,00 GFormaat: 150 x 150 cmslinger linksPW 8 L 308,00 GFormaat: 150 x 150 cmslinger rechtsPW 8 R 308,00 Gzwenkbeugel voor model PW 7Sch-PW 7 57,00 Gzwenkbeugel voor model PW 8Sch-PW 8 57,00 Gafmetingen naar keuze tot max.190x190 cm, slinger links.PW 9 L 395,00 Gafmetingen naar keuze tot max.190x190 cm, slinger rechts.PW 9 R 395,00 GModelle PW 10 undPW 11 (Videoformaat)Formaat: 200 x 153 cm slinger linksPW 10 L 485,00 GFormaat: 200 x 153 cm slinger rechtsPW 10 R485,00 GFormaat: 240 x 183 cm slinger linksPW 11 L558,00 GFormaat: 240 x 183 cm slinger rechtsPW 11 R558,00 GMontage op aanvraag30,00 G*Alleen mogelijk op massieve muren.90Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


draaibare projectieschermenNiet beschrijfbaar!ProjectieschermenModel LW-St 3Model LW-St 2Modellen L 13, L 15 en L17Modellen met neigendraaimechanismeformaat: 130x130 cm,wandmontage, draaipunt linksL 13 SRW 315,00 Gformaat: 130x130 cmwandmontage, draaipunt rechtsL 13 SLW 315,00 Gformaat: 150x150 cmwandmontage, draaipunt linksL 15 SRW 365,00 Gformaat: 150x150 cmwandmontage, draaipunt rechtsL 15 SLW 365,00 GModellen metneigmechanismeformaat: 130x130 cmwandmontageL 13 NW 259,00 Gformaat: 150x150 cmwandmontageL 15 NW 308,00 Gformaat: 170x170 cmwandmontageL 17 NW 395,00 GMontage op aanvraag30,00 G*Alleen mogelijk op massieve muren.Afbeelding: projectieschermmodel 13 SRW in combinatiemet verrijdbare projectietafelmodel PS 20 (zie pag. 61).Een optimale beeldkwaliteitis, naast van deprojector, voor een grootdeel afhankelijk van hetjuiste projectiescherm.Vervorming als gevolg vaneen niet preciesloodrechte projectie ophet scherm, wordt“key-stoning” genoemd.Om dit te voorkomen, zijnde projectieschermenuitgerust met een uniekdraai- en neigmechanismewaarmee afwijkingenkunnen wordenbijgesteld, met alsresultaat een scherp,rechthoekig beeld. Dankzijde hoge reflectiewaarde,zijn deze projectieschermenuitermategeschikt voor daglichtprojecties.Zijdelingsinvallend daglicht wordtgeabsorbeerd enstoringen worden zoverminderd.Model StarflexStaat garant voor helderekleuren en een uitstekendebeeldkwaliteit! Projectiedoekmet drukknop aan handgreepvoor traploze hoogteverstelling.Een speciaal spanknopmechanismezorgt voor eenperfect gespannen doek bijieder gewenst formaat. Despeciale vergrendeling voorkomtdoekbeschadigingen bij hettransport.Zwarte behuizing.buitenmaat : 125 x 125 cmbehuizing:hoogte:5,5 cmbreedte:5,5 cmlengte:136 cmgewicht: 6 kgLW ST 1 88,00 Gbuitenmaat: 150 x 150 cmbehuizing:hoogte:5,5 cmbreedte:5,5 cmlengte:161 cmgewicht: 8 kgLW ST 2 108,00 GModel LW-St 1Verrijdbare projectietafelmodel PS 20 (zie pag. 61).buitenmaat: 175 x 175 cmbehuizing:hoogte:5,5 cmbreedte:5,5 cmlengte:186 cmgewicht: 11 kgLW ST 3 178,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering,anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.91


Mobielprojectiescherm- op inklapbaar statiefmet 3 wielen metrem.- eenvoudige traplozehoogteverstellingdankzij telescoopstatief, max. hoogte:240 cm.- geïntegreerdkantelmechanismevan het schermvoor een onvervormdeprojectie- onderstel enprojectiescherm zijncompleetdemonteerbaar enzijn in eenhandomdraai ingeklapt en weer opgezet.Formaat 160 x 160 cmTCF 160Formaat 180 x 180 cmTCF 180Formaat 200 x 200 cmTCF 200382,00 G409,00 G457,00 GRigide projectiescherm voor wandmontageProjectiedoek met een hogere reflectiewaardevoor een optimale beeldweergave.Mooie aluminium omlijsting met afgerondehoeken. Het zwarte frame zorgt voor een fraaiafgekaderd en contrastrijk beeld.Verkrijgbare formaten:1 : 1 OHP-Standaard formaatScherm formaat art. nr. PrijsH x B in cm130 x 130 PWS 1313 190,00 G150 x 150 PWS 1515 250,00 G180 x 180 PWS 1818 360,00 G200 x 200 PWS 2020 440,00 G4 : 3 Video formaat91 x 122 PWS 9112 125,00 G109 x 145 PWS 1014 180,00 G128 x 170 PWS 1217 240,00 G152 x 203 PWS 1520 340,00 G183 x 244 PWS 1824 495,00 GMontage tegen meerprijs 30,- G*16 : 9 Breedbeeld formaat144 x 256 PWS 1425 325,00 G132 x 234 PWS 1323 340,00 G92Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


ProViewProViewHet aantrekkelijke instapmodel: prestatieve enprijsgunstige uitvoering. Eenvoudig bedienbaarmet een handgreep voor het instellen van dehoogte. Geïntegreerde OHP-beugel. Standaardmet een zwarte kaderrand van 2, 5 cm aan beidezijden. De beschermingskoker is draaibaar om demiddenstang. Stevig rond buizenstelsel, voorzienvan een spanknopmechanisme voor een strakgespannen doek en een optimale beeldkwaliteit.AccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm125/145 cm, (de grootte hangtaf van de lengte)PBAHO 001 71,00 GBeschermhoes v. projectiescherm160 cmPBAHO 004 76,00 GBeschermhoes v. projectiescherm180 cmPBAHO 006 81,00 GAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm Zicht maat Afmeting behuizing Gewicht art. nr. Prijsformaat A B C Din cm mm mm mm mm Doek Matwit125 x 125 120 x 120 450 1700 2140 1340 7 kg PSTPV 001 115,00 G145 x 145 140 x 140 450 1900 2590 1540 8 kg PSTPV 004 126,00 G160 x 160 151 x 151 450 2050 2700 1680 9 kg PSTPV 007 144,00 G180 x 180 173 x 173 450 2250 2920 1880 11 kg PSTPV 014 156,00 GProjectieschermenAfmetingen projectiescherm en doeksoortenProStar formaat: 1 : 1Scherm Zicht maat Afmeting behuizing Gew. Nominaal art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat A B C D DiagonaalH x B in cm mm mm mm mm Doek Matwit S Doek Datalux S160 x 160 151 x 151 550 2180 2750 1680 11 kg – PSTPS 001 263,00 G PSTPS 005 297,00 G180 x 180 173 x 173 550 2390 2950 1880 12 kg – PSTPS 002 297,00 G PSTPS 006 341,00 G200 x 200 195 x 195 550 2580 3150 2100 14 kg – PSTPS 003 351,00 G PSTPS 007 405,00 G240 x 240 230 x 230 550 2980 3550 2500 17 kg – PSTPS 004 519,00 G PSTPS 008 599,00 GProStar formaat: 4 : 3ProStarNieuwe donkergrijze, vierkante, stalen kokervoor-zien van slagvaste, kunststof kappen. Met dever-nieuwde, draaibare driepoot kan de driepootstaander van het statief direct en veilig in opbergstandingeklapt worden. Het contrast tussen hetzwarte kader en het geprojecteerde beeld verhoogtde waargenomen helderheid. Zeer solide, vierkant,verchroomd buizenstelsel. Geïntegreerde OHPbeugel.Symmetrisch draaibare driepoot voor extrastabiliteit. Eenvoudige, voetbediende ontgrendelingvan het statief. Stevige handgreep metgeïntegreerde rem, voor optimale draagbaarheiden eenvoudige hoogte-instelling. Formaat (1:1 of4:3) via gatenraster direct in te stellen. Specialetransportvergrendelingvoorkomt doekbeschadigingen.Projectiedoek is verkrijgbaarin Matwit S en Datalux S.Voor klaslokalen en aula’s.AccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm160 cmPBAHO 004 76,00 GBeschermhoes v. projectiescherm180 cmPBAHO 006 81,00 GBeschermhoes v. projectiescherm200 cmPBAHO 007 97,00 GBeschermhoes v. projectiescherm240 cmPBAHO 015 109,00 G123 x 160 109 x 146 550 1830 2400 1680 11 kg 182 cm/72” PSTPS 009 288,00 G PSTPS 013 327,00 G138 x 180 126 x 168 550 1990 2560 1880 12 kg 213 cm/84” PSTPS 010 334,00 G PSTPS 014 383,00 G153 x 200 143 x 190 550 2160 2730 2100 14 kg 254 cm/100” PSTPS 011 392,00 G PSTPS 015 450,00 G183 x 240 173 x 230 550 2460 3030 2500 17 kg 305 cm/120” PSTPS 012 541,00 G PSTPS 016 624,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.93


TripodConnect TripodGroot en voordelig.Eenvoudig, zeer solide enduurzaam statiefscherm in 3formaten. Matwit projectiedoekzonder zwarte kaderrand,geïntegreerde OHP-Beugel enzwarte aluminium behuizing.AccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm 170 cmIMT 1765,00 GBeschermhoes v. projectiescherm 185 cmIMT 1869,00 GBeschermhoes v. projectiescherm 205 cmIMT 2079,00 GBeschermhoes v. projectiescherm 245 cmIMT 2489,00 GAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm Afmeting Afmetingen Gewicht art. nr. Prijsformaat behuizing A /B/Cin cm (H x B x L) in cm Min./Min./Max. Doek Matwit160 x 160 7 x 9 x 168 40-90 / A+160 / 250 8,5 kg TC 160 244,00 G180 x 180 7 x 9 x 188 40-90 / A+180 / 270 9,5 kg TC 180 261,00 G200 x 200 7 x 9 x 208 40-90 / A+200 / 290 10,75 kg TC 200 319,00 G240 x 240 7 x 9 x 248 40-90 / A+200 / 290 13,5 kg TC 240 667,00 GPicture KingAfmetingenprojectieschermen doeksoortenPicture King formaat: 1 : 1Scherm Zichtmaat Afmetingen Gewicht Nominaal art.nr. Prijs art.nr. Prijsformaat in cm A / B / C / D in mm diagonaalin cm min./min./max./lengte Doek Matwit S Doek High Power152 x 152 146 x 146 510 / 2170 / 2820 / 1670 14 kg – PBSPK 003 349,00 G PBSPK 011 676,00 G178 x 178 172 x 172 510 / 2430 / 3250 / 1920 16 kg – PBSPK 005 380,00 G PBSPK 012 702,00 G213 x 213 207 x 207 510 / 2780 / 3250 / 2390 18 kg – PBSPK 008 505,00 G – –244 x 244 238 x 238 510 / 3070 / 3250 / 2670 20 kg – PBSPK 009 654,00 G – –Picture King formaat: 4 : 3Picture KingStatiefschermen voor intensief en mobielgebruikEen ongekende stabiliteit en duurzaamheidwaar u jarenlang plezier van heeft. Ruimekeuze in doeksoorten, met zwarte, lichtdichteachterzijde en een zwarte kaderrand voor eenextra contrastrijk beeld. De doekvergrendelingbeschermt het projectiedoek tijdens transporten de een-voudigevoetbediendedriepootontgrendeling metspanveer voor een vlak doeken de geïntegreerde OHPbeugel,maken de pictureking compleet.AccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm152 cmPBAHO 003 86,00 GBeschermhoes v. projectiescherm178 cmPBAHO 005 98,00 GBeschermhoes v. projectiescherm213 cmPBAHO 008 116,00 GBeschermhoes v. projectiescherm244 cmPBAHO 009 121,00 G114 x 152 109 x 145 510 / 1730 / 2540 / 1670 13 kg 183 cm/72” PBSPK 017 373,00 G PBSPK 010 668,00 G137 x 178 127 x 170 510 / 1850 / 3000 / 1920 15 kg 213 cm/84” PBSPK 018 410,00 G PBSPK 013 701,00 G163 x 213 152 x 203 510 / 2130 / 3250 / 2390 17 kg 254 cm/100” PBSPK 019 497,00 G PBSPK 014 817,00 G183 x 244 175 x 234 510 / 2390 / 3250 / 2670 19 kg 305 cm/120” PBSPK 020 518,00 G PBSPK 015 850,00 G94Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


ProfessionalProfessionalHoogwaardig statiefschermvoor veelzijdig gebruik.Één van de topmodellen onderde statiefprojectieschermen.Duurzame kwaliteit en de ruimekeuze in doeksoorten, zijn debijzondere kenmerken van ditprojectiescherm.Uitvoering:Eenvoudig bedienbare handgreepvoor het instellen van de hoogteen het formaat. Stevig onderstel.Geïntegreerde OHP-beugel.Eenvoudige voetbediendedriepoot-ontgrendeling. Specialetransportvergrendeling voorkomtdoekbeschadigingen.Verkrijgbaar in de doeksoortenDatalux S en Matwit S. Veelzijdiginzetbaar statief-projectieschermmet een gunstigeprijs-kwaliteitverhouding.ProjectieschermenAccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm145 cmPBAHO 001 71,00 GBeschermhoes v. projectiescherm160 cmPBAHO 00476,00 GBeschermhoes v. projectiescherm180 cmPBAHO 00681,00 GBeschermhoes v. projectiescherm200 cmPBAHO 00797,00 GAfmetingen projectiescherm en doeksoortenProfessional formaat: 1 : 1Scherm Zicht maat Afmeting behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat A B C Din cm mm mm mm mm Doek Matwit S Doek Datalux S145 x 145 140 x 140 620 1870 2550 1540 10 kg PSTPR 004 147,00 G PSTPR 003 173,00 G160 x 160 151 x 151 620 2220 2700 1680 11 kg PSTPR 006 193,00 G PSTPR 005 224,00 G180 x 180 173 x 173 620 2420 3090 1880 12 kg PSTPR 008 217,00 G PSTPR 007 258,00 G200 x 200 195 x 195 620 2640 3150 2100 14 kg PSTPR 012 327,00 G PSTPR 013 388,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.95


MovieLux MobilMovieLux MobielMovieLux Mobiel Ook op reis wiltu in alle rust van uw favorietefilms kunnen genieten, digitalevakantiefoto’s in grootbeeldformaatbekijken of tijdens deverenigingsavond niet langhoeven zoeken naar een grootbeeldscherm? Voor thuis ofonderweg, met dit elegante,uitrolbare scherm bent u altijdmobiel. Geleverd in een fraai,robuust aluminium transportkoffermet afsluitbaar deksel,zo is het scherm stofvrijopgeborgen en zelfs in detouring car veiligtransporteerbaar. Geïntegreerdehandgrepen aan de zijkant en 4wielen, voor optimaledraagbaarheid en plaatsing vanhet scherm.Een veermechanisme en eenbreed eindprofiel laat het doeksnel en probleemloos in- enuitrollen. Het onderste zwartegedeelte verhoogt dehelderheid en overbrugt deafstand van de vloer tot aanhet projectieoppervlak.Het speciale lichtdichte Novaluxdoek, is zeer geschikt voordata- en videoprojecties.Kortom een compleet pakketvoor professionals dat er magzijn.Projectiescherm- hoge reflectiewaarde- voorzien van een zwart kaderrondom (3 cm breed) en eenextra breed kader aan deonderzijde, voor een fraai encontrastrijk beeldProjectiescherm techniek- fraai aluminumtransportkoffer- perfect vlak gespannen doekdoor schaarconstructie aande achterzijde van hetschermAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm formaat Afmetingen behuizing Gewicht Diagonaal art. nr. Prijsin cm (H x B) (H x B x L) in cm in cm/inch90 x 120 14 x 18,5 x 135 15 kg 150 / 60 PW-AM 912 477,00 G120 x 160 14 x 18,5 x 170 18 kg 200 / 80 PW-AM 1216 581,00 G135 x 180 14 x 18,5 x 188 20 kg 225 / 90 PW-AM 1318 745,00 GIn MotionIn MotionZwarte aluminium behuizingmet draaibaar statief enhandgreep.Projectiedoek is eenvoudig ensoepel naar boven uittrekbaar.Bovenkant max. 210 cm.Projectieschermformaat 4:3,doek met rondom een zwartekader (5 cm) voor een extracontrastrijk beeld, met zwarteachterzijde.AccessoiresBeschermhoes v. projectiescherm 135 cmIMT 1357,00 GBeschermhoes v. projectiescherm 175 cmIMT 1765,00 GBeschermhoes v. projectiescherm 205 cmIMT 2079,00 GachteraanzichtAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm formaat Zicht maat Afmeting behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijsin cm in cm (H x B x L) in cm Doek Matwit Doek Datalux130 x 100 120 x 90 6,5 x 9 x 131 6,5 kg IMMV 125 289,00 G IMS 125 369,00 G170 x 130 160 x 120 6,5 x 9 x 176 7,5 kg IMMV 165 343,00 G IMS 165 441,00 G200 x 152,5 190 x 142,5 6,5 x 9 x 206 8,7 kg IMMV 195 384,00 G IMS 195 484,00 G96Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


PortaLiteDoordat LCD-projectoren steedsgemakkelijker te transporteren zijn, wordenpresentaties op locatie steeds populairder.Om niets aan het toeval over te laten,neemt men ook het projectiescherm mee.De nieuwe PortaLite is speciaal ontwikkeldvoor frequent, mobiel gebruik.Een compact ultra-licht projectiescherm ineen modern design, dat in enkele secondenis op te zetten. Uw perfecte partner voorprofessionele presentaties op locatie.PortaLiteUltralichte, aluminium behuizing in moderndesign met handgreep. Opzetten, uittrekkenen in een handomdraai klaar voor gebruik.Verkrijgbaar in 3 videoformaten (50“, 60“und 70“) en 2 doeksoorten (Matwit S enDatalux S) . Breed, zwart kader rondom, vooreen extra contrastrijk beeld. De behuizingbeschermt het projectiedoek voor stof en bijtransport. Ingenieuze schaarconstructie metgasveren levert een flexibele hoogteinstellingen een strak gespannen projectiedoek.Vier poten geïntegreerd in de kokerkunnen in-/uitgeklapt worden (behalve bij50”-tafelmodel).ProjectieschermenAfmetingen projectiescherm en doeksoortenPortaLite-Formaat: 4 : 3Scherm Zicht maat Afmeting behuizing Gewicht Nominaal (A) Max. hoogte art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat in cm H / B / L in mm diagonaal Kijk hoogte (B)in cm hoogte/breedte/lengte in mm Doek Matwit S Doek Datalux S118 x 131 94 x 126 85 / 105 / 1426 8 kg 158 cm/60” 1863 / 878 PSTPL 003 631,00 G PSTPL 004 701,00 G138 x 151 110 x 146 85 / 105 / 1626 9 kg 183 cm/70” 2152 / 1015 PSTPL 005 765,00 G PSTPL 006 841,00 GAccessoiresTransporttas 50”PBAHO 010Transporttas 60”PBAHO 011Transporttas 70”PBAHO 01278,00 G88,00 G99,00 GOpmerking:tafelmodel zonder uitklapbare poten!Afmetingen projectiescherm en doeksoortenPortaLite-Formaat: 4 : 3Scherm Zicht maat Afmeting behuizing Gewicht Nominaal (A) Max. hoogte art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat in cm H / B / L in mm diagonaal Kijk hoogte (B)in cm hoogte/breedte/lengte in mm Doek Matwit S Doek Datalux S94 x 107 76 x 102 85 / 105 / 1181 7 kg 127 cm / 50” 1050 / 248 PSTPL 001 561,00 G PSTPL 002 631,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.97


FastFoldFastFoldMobiel projectiescherm vantopkwaliteit voor de verhuuren evenementenbusiness,ook geschikt voordoorzichtprojectie.Één van de topmodellen onderde statiefschermen.De bijzondere eigenschappenvan dit projectiescherm zijn dehoge kwaliteit en de ruime keuzeaan doeksoorten voor nagenoegalle projecties.Uitvoering:Het opvouwbare scherm wordtgeleverd in een stevigetransportkoffer. Snelle eneenvoudige montage dankzij desolide, lichtgewicht aluminiumconstructie. Het doek wordtmiddels drukknoppen aan devoorzijde van het frame vlakgespannen voor een perfectebeeldkwaliteit.De projectieschermen zijn zowelin hoogte verstelbaar alsneigbaar. Het projectiescherm isin hoogte verstelbaar vanaf 50cm van de grond tot max.150cm. Te verkrijgen met projectiedoekvoor, voor- enachterkantprojectie. Wordtgeleverd met onderstel, poten,projectiedoek en transportkoffer.Voor reserve of aanvullendedoeken – prijzen op aanvraag.FastFold: afmetingen en doekformaten voor FastFold tweezijdige projectie:Standaard formaat: 1 : 1Scherm formaat Zicht maat Gewicht Nominaal art. nr. Prijs art. nr. Prijsin cm in cm diagonaal Doek Matwit Doek Doorzichtprojectie213 x 213 203 x 203 25 kg – PBSFF 006 1033,00 G PBSFF 005 1203,00 G244 x 244 234 x 234 26 kg – PBSFF 012 1242,00 G PBSFF 011 1446,00 G274 x 274 264 x 264 27 kg – PBSFF 025 1335,00 G PBSFF 026 1567,00 G305 x 305 295 x 295 32 kg – PBSFF 014 1401,00 G PBSFF 013 1689,00 G366 x 366 356 x 356 37 kg – PBSFF 018 1599,00 G PBSFF 017 1883,00 GDia formaat: 3 : 2213 x 320 203 x 310 29 kg PBSFF 008 1268,00 G PBSFF 007 1587,00 GVideo formaat: 4 : 3160 x 213 150 x 203 23 kg 245 cm / 100” PBSFF 002 956,00 G PBSFF 001 1084,00 G183 x 244 173 x 234 24 kg 305 cm / 120” PBSFF 004 1075,00 G PBSFF 003 1289,00 G229 x 305 219 x 295 29 kg 381 cm / 150” PBSFF 010 1367,00 G PBSFF 009 1689,00 G274 x 366 264 x 356 31 kg 457 cm / 180” PBSFF 022 1488,00 G PBSFF 024 1740,00 G320 x 427 310 x 417 36 kg 508 cm / 200” PBSFF 016 1713,00 G PBSFF 015 2045,00 G98Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


voor professionele en feestelijkepresentatiesProjectieschermenUitbreidingsset van FastFold-projectiescherm tot theaterFastFold-theaterAls een professionele maar ookfeestelijke gebeurtenis deaanleiding is voor uwpresentatie. Of u nu aan devoor- of aan de achterzijdeprojecteert, verander uwFastFold in een „theater“.De donkerblauwe, gevouwenvelours op het stabiele onderstelgeven uw podium een feestelijkeuitstraling.Standaard formaat: 1 : 1art. nr. Prijsvoor art. nr.FastFold-theaterPBSFF 006 / PBSFF 005 FFT 005 2136,00 GPBSFF 012 / PBSFF 011 FFT 011 2244,00 GPBSFF 025 / PBSFF 026 FFT 026 2372,00 GPBSFF 014 / PBSFF 013 FFT 013 2538,00 GPBSFF 018 / PBSFF 017 FFT 017 2819,00 GDia formaat: 3 : 2PBSFF 008 / PBSFF 007 FFT 007 2389,00 GVideo formaat: 4 : 3PBSFF 002 / PBSFF 001 FFT 001 2070,00 GPBSFF 004 / PBSFF 003 FFT 003 2157,00 GPBSFF 010 / PBSFF 009 FFT 009 2386,00 GPBSFF 022 / PBSFF 024 FFT 022 2642,00 GPBSFF 016 / PBSFF 015 FFT 015 2878,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.99


SlimScreenSlimScreenHandbediend projectieschermmet een uitstekendeprijs/kwaliteitsverhouding.123AccessoiresBeugelsvoor eenvoudige montage aanwand en plafond. Het beugelsysteem(100 cm) is makkelijk teverkorten.PASAC 002 109,00 GGeïntegreerde OHP-keystonebeugel.Veilige traploze verstelling, tot75 cm van de muur, tervoorkoming vantrapeziumvervorming.PASWP 001 52,00 GTrekstang SlimScreenPASAW 00341,00 GMontage projectiescherm opaanvraag.1 2 3 44Standaard uitvoering metafsluitdoppen en geïntegreerdemontagebeugels voor wand- enplafondmontage.Standaardkleur behuizing,verkeerswit RAL 9016Afmetingen projectiescherm en doeksoortenStandaard formaat: 1 : 1Scherm Afmeting Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat behuizingin cm H x B x L in cm Doek Matwit S Doek Datalux S Doek High Power125 x 125 7 x 7 x 138 5 kg PSWWP 001 124,00 G PSWWP 015 185,00 G PSWWP 006 334,00 G160 x 160 7 x 7 x 172 7 kg PSWWP 002 136,00 G PSWWP 016 203,00 G PSWWP 005 369,00 G180 x 180 7 x 7 x 192 8 kg PSWWP 003 160,00 G PSWWP 017 242,00 G PSWWP 007 418,00 G200 x 200 7 x 7 x 212 9 kg PSWWP 004 215,00 G – –Video formaat: 4 : 3123 x 160 7 x 7 x 172 6 kg PSWWP 008 130,00 G PSWWP 018 194,00 G PSWWP 009 363,00 G138 x 180 7 x 7 x 192 7 kg PSWWP 010 157,00 G PSWWP 019 238,00 G PSWWP 011 414,00 G153 x 200 7 x 7 x 212 8 kg PSWWP 024 238,00 G – –Beeld formaat: 16 : 990 x 160 7 x 7 x 172 5 kg PSWWP 020 130,00 G PSWWP 022 194,00 G –102 x 180 7 x 7 x 192 6 kg PSWWP 021 157,00 G PSWWP 023 238,00 G –100Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


ProScreenProScreenProjectiescherm van topkwaliteitvoor professioneelen universeel gebruik.De ProScreen is eenhandbediend projectieschermvoor wand- en platfondmontage.Met een ruime keuzenaadloze doeksoorten in diversekwaliteiten, is het schermuniverseel te gebruiken.Uitvoeringeen ingenieus veermechanismezorgt voor een geluidloos in- enuitrollen van het scherm.Perfecte beeldkwaliteit dankzijeen vlak-hangend, traploos inhoogte verstelbaar, projectiedoek.Compact lichtgewichtdesign voor eenvoudigemontage aan wand en plafond.Breed assortiment aan doeksoorten en schermafmetingen.Standaard aan beide zijdenvoorzien van 2,5 cm zwartekaders voor een extracontrastrijk beeld.Bij schermafmetingen van 4:3en 16:9 is de zwarte rand 5 cmbreed. Voordelige prijs/kwaliteitsverhouding. Universelemontagebeugels wordenmeegeleverd. Behuizinguitgevoerd in verkeerswit RAL9016.AccessoiresBeugelsvoor eenvoudige montage aanverlaagde systeemplafonds.Instelbare plafondbeugels (100cm).PASAC 002 109,00 GGeïntegreerde OHP-keystonebeugelVeilige traploze verstelling, tot75 cm van de muur, tervoorkoming van trapeziumvervorming.PASAC 001 83,00 GTrekstang ProScreenPASAW 003 41,00 GProjectieschermenMontage projectiescherm opaanvraag.Afmetingen projectiescherm en doeksoortenStandaard formaat: 1 : 1Scherm Afmeting Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijs art. nr. Prijsformaat behuizingin cm H x B x L in cm Doek Matwit S Doek Datalux S Doek High Power160 x 160 9 x 9 x 171 10 kg PSWAW 001 161,00 G PSWAW 026 225,00 G PSWAW 011 382,00 G180 x 180 9 x 9 x 191 12 kg PSWAW 002 191,00 G PSWAW 027 271,00 G PSWAW 013 437,00 G200 x 200 9 x 9 x 213 14 kg PSWAW 004 221,00 G PSWAW 028 316,00 G PSWAW 015 486,00 G240 x 240 9 x 9 x 253 17 kg PSWAW 006 360,00 G PSWAW 033 537,00 G –Video formaat: 4 : 3138 x 180 9 x 9 x 191 11 kg PSWAW 016 237,00 G PSWAW 030 341,00 G PSWAW 018 483,00 G153 x 200 9 x 9 x 213 13 kg PSWAW 008 258,00 G PSWAW 031 372,00 G PSWAW 020 523,00 G183 x 240 9 x 9 x 253 16 kg PSWAW 009 365,00 G PSWAW 032 529,00 G PSWAW 022 623,00 G213 x 280 9 x 9 x 293 19 kg PSWAW 005 417,00 G PSWAW 034 687,00 G –Breedbeeld formaat: 16 : 9117 x 200 9 x 9 x 213 12 kg PSWAW 035 256,00 G PSWAW 036 383,00 G –139 x 240 9 x 9 x 253 15 kg PSWAW 023 321,00 G PSWAW 029 462,00 G PSWAW 025 608,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.101


EuroScreenEuroScreenHet robuuste instapmodel: eenbasis kwaliteitsscherm in eenaantrekkelijke prijsklasse.Het EuroScreen is een handbediendprojectiescherm voorplafond- of wandmontage.Het solide rolmechanismegarandeert soepel in- enuitrollen van het projectiedoek.Projectiedoek zonder zwartkader. Zwarte achterzijde enwitte (RAL 9010) behuizing.AccessoirestrekstangPASAW 00341,00 Gmontage projectiescherm opaanvraag.Afmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm formaat Afmeting Gewicht art.nr. Prijsin cmbehuizingH x B x L in cmDoek Matwit125 x 125 7 x 9 x 134 4,2 kg C 125 95,00 G160 x 160 7 x 9 x 169 5,75 kg C 160 126,00 G180 x 180 7 x 9 x 189 6,5 kg C 180 147,00 G200 x 200 7 x 9 x 209 7,1 kg C 200 203,00 G240 x 240 7 x 9 x 249 10 kg C 240 331,00 G102Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


FlexScreenFlexScreenDit projectiescherm is ideaal voor OHPpresentatiesUitvoeringHet diffuus, reflecterende matwit S projectiedoekzorgt voor een brede kijkhoek en eennatuurlijke kleurenweergave. Automatischeinstelling voor video- (4:3) en/ofoverheadprojectie (1:1).Perfect vlak gespannen doek en optimale stabiliteit, door de schaarconstructie aan deachterzijde van het scherm. Elke gewenstekijkhoek is haalbaar dankzij het unieke draai- enneigmechanisme van het projectiescherm.Ingenieus vijftraps systeem, waardoor hetscherm maximaal 20°, in 5 standen 0°, 5°,10°,15°, 20°, kan neigen.Eenvoudige ontgrendeling via treksnoer.Neigmechanisme projectiescherm voorkomtbeeldvervormingen tijdens OHP-projectie.Fraai ingekaderd beeld door zwarte kaders van2,5 cm aan beide zijden voor extra contrastrijkbeeld.Bij wandmontage kan het projectiescherm vlaktegen de wand worden gezet. Behuizing enbeugel in lichtgrijs RAL 7035.ProjectieschermenMontage van het projectiescherm, op aanvraag,uitsluitend op een solide muur.5 64:31:1max. 20°Accessoires5Beugelvoor plafondmontagelengte: 20 cmPASRE 001 69,00 G6Beugelvoor plafondmontage,instelbare lengte 40 - 60 cmPASRE 002 120,00 GAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm Zicht maat Afmeting koker Draai- Gewicht art. nr. Prijsformaat in cm H x B x L armin cm in cm lengte in cm Doek Matwit S145 x 145 140 x 140 6 x 6 x 155 68 6 kg PSWRE 004 260,00 G160 x 160 151 x 151 6 x 6 x 170 75 8 kg PSWRE 005 304,00 G180 x 180 173 x 173 6 x 6 x 190 85 9 kg PSWRE 006 327,00 Gzonder afbeelding200 x 200 200 x 200 7,2 x 7,2 x 209 14,5 kg PRN 20 368,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.103


Compact manualBasismodel van projectieschermenmetslingermechanisme.Verkrijgbaar in 5 afmetingen(160, 180, 200, 220 en 240 cmbreed) in formaat 1:1.Doeksoort matwit S.Afneembare metalen slinger(lengte 165 cm). Eenvoudigewand- en plafondmontage.Afmetingen projectiescherm en doeksoortenCompact manual formaat: 1 : 1Scherm formaat Zicht maat art. nr. PrijsH x B in cm in cm Doek Matwit S160 x 160 151 x 151 PSMCO 001 380,00 G180 x 180 173 x 173 PSMCO 002 446,00 G200 x 200 195 x 195 PSMCO 003 492,00 G220 x 220 210 x 210 PSMCO 220 540,00 G240 x 240 230 x 230 PSMCO 007 556,00 GAccessoires1 2 7voor Compact manualen Hapro manualBeugels voor Compact manualvoor eenvoudige montage aanverlaagde systeemplafonds.Beugelsysteem (100 cm),instelbaar.PASAC 002 109,00 GBeugels voor Hapro manualPASEL 004109,00 GGeïntegreerde OHP-keystonebeugelVeilige traploze verstelling, tot75 cm van de muur, tervoorkoming van trapeziumvervorming.PASAC 001 83,00 GOHP-wandklemmenHet projectiedoek wordt d.m.vdrie wandklemmen schuingesteld, om beeldvervorming bijOHP-projectie tegen te gaan.PASEL 006 55,00 GMontage projectiewand opaanvraag.104Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Hapro manualvoorwandmontageHapro manualProfessioneel projectiescherm metslingermechanisme voor gebruik inpresentatieruimtes.Uitvoering:U kunt kiezen uit verschillendedoeksoorten.Solide, eenvoudig te bedienenslingermechanisme.De automatische begrenzing bij hetin- en uitrollen van het projectiedoekgarandeert een lange levensduur.Eenvoudige montage aan de wand ofhet plafond met universele montagebeugels.Zwart kader van 2,5 cm vooreen extra contrastrijk beeld.Meegeleverd worden universelemontagebeugels, afdekkappen en deslinger. Behuizing in verkeerswit RAL9016.voorplafondmontageAfdekkappenmet geïntegreerdemontagebeugels voorplafond- en wandmontage,in lichtgrijsRAL 7035.ProjectieschermenHet topmodel met slingermechanismein middelgrote formaten.Optimale beeldkwaliteit doorhoogwaardige doeksoorten voorverschillende projecties. Van 160 x160 cm t/m 300 x 300 cm.Met een ruime keuze aanafmetingen en formaten en eendiversiteit aan doeksoorten, biedtdit model een professioneleoplossing voor vrijwel elketoepassing. Ideaal voor gebruik inkleinere en middelgrotepresentatieruimtes.Het speciale projectieschermmet slingermechanisme voorvideo-, data-, en breedbeeldprojecties.Optimale beeldkwaliteit doorhoogwaardige doeksoorten voorverschillende projecties.Dankzij het doekformaat van 4 : 3is dit projectiescherm geschiktvoor alle data- en videoprojecties.Dit projectiescherm isook ver-krijgbaar inbreedbeeldformaat.Doeksoorten High Powerop aanvraagHapro manual squareAfmetingen projectiescherm en doeksoortenScherm formaat Formaat behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. PrijsH x B in cm H x B x L in cm Doek Matwit M Doek Datalux M160 x 160 12 x 13 x 172 15 kg PSMHS 003 573,00 G PSMHS 004 749,00 G180 x 180 12 x 13 x 193 16 kg PSMHS 008 653,00 G PSMHS 009 849,00 G200 x 200 12 x 13 x 215 20 kg PSMHS 013 718,00 G PSMHS 014 930,00 G220 x 220 12 x 13 x 235 22 kg PSMHS 018 807,00 G PSMHS 019 1038,00 G240 x 240 12 x 13 x 255 26 kg PSMHS 020 1027,00 G PSMHS 021 1437,00 G280 x 280 12 x 13 x 295 30 kg PSMHS 022 1154,00 G PSMHS 023 1623,00 G300 x 300 12 x 13 x 315 34 kg PSMHS 024 1347,00 G PSMHS 025 1845,00 GHapro manual video/wideAfmetingen projectiescherm en doeksoortenVideo formaat: 4 : 3Scherm formaat Formaat behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. PrijsH x B in cm H x B x L in cm Doek Matwit M Doek Datalux M138 x 180 12 x 13 x 193 15 kg PSMHV 003 653,00 G PSMHV 004 849,00 G153 x 200 12 x 13 x 215 18 kg PSMHV 008 718,00 G PSMHV 009 930,00 G183 x 240 12 x 13 x 255 23 kg PSMHV 011 1027,00 G PSMHV 012 1437,00 G213 x 280 12 x 13 x 295 28 kg PSMHV 014 1154,00 G PSMHV 015 1623,00 G228 x 300 12 x 13 x 315 30 kg PSMHV 016 1347,00 G PSMHV 017 1845,00 GBreedbeeld formaat: 16 : 9139 x 240 12 x 13 x 255 22 kg PSMHW 001 999,00 G PSMHW 002 1271,00 G173 x 300 12 x 13 x 315 27 kg PSMHW 0041273,00 G PSMHW 005 1609,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.105


Compact electrolBasismodel, elektrisch projectiescherm.Compleet geleverd metopbouwschakelaar en 3 m kabel.Speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleinereruimtes.Voldoet aan internationaleveiligheidsnormen.Voorzien van universeel matwit Sprojectiedoek.Zwarte kaders voor een extra contrastrijkbeeld.Geruisarme motor met 5 jaar garantie enKEMA-keurmerk.Eenvoudige montage aan wand en plafond.Accessoiresvoor Compact electrol en Elpro electrolAfmetingen projectiescherm en doeksoortenCompact electrol formaat: 1 : 1Scherm formaat Zicht maat art. nr. PrijsH x B in cm in cm Doek Matwit S160 x 160 151 x 151 PSECO 001 603,00 G180 x 180 173 x 173 PSECO 002 667,00 G200 x 200 195 x 195 PSECO 003 712,00 G220 x 220 215 x 215 PSECO 220 768,00 G240 x 240 235 x 235 PSECO 007 786,00 GBeugels voor Compact electrolvoor eenvoudige montage aanverlaagde systeemplafonds.Beugelsysteem (100 cm),instelbaar.PASAC 002 109,00 GBeugels voor Elpro electrolPASEL 00491,00 GOHP-wandklemmenHet projectiedoek wordt d.m.vdrie wandklemmen schuingesteld, om beeldvervorming bijOHP-projectie tegen te gaan.PASEL 006 55,00 GCompact electrol formaat: 4 : 3123 x 160 114 x 151 PSECO 004 603,00 G138 x 180 131 x 173 PSECO 005 667,00 G153 x 200 148 x 195 PSECO 006 712,00 G183 x 240 178 x 235 PSECO 008 786,00 GGeïntegreerde OHP-keystonebeugelVeilige traploze verstelling, tot75 cm van de muur, tervoorkoming van trapeziumvervorming.PASAC 001 83,00 GSleutelschakelaarvoor bescherming tegenonbevoegd gebruik van hetprojectiescherm.PASEL 009 107,00 GHoogfrequentie besturingmet een maximaal bereik ca.30 m. Ook geschikt om achterafin te bouwen.PASEL 013 332,00 G4 hoogfrequentie zendersvoor max. 4 projectieschermen.Voorwaarde: ontvanger van art.nr. PASEL 013 moet aanwezigzijn.PASEL 016 151,00 G106Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Elpro electrolHet elektrische projectiescherm voor professionalsDe Elpro Electrol is speciaal ontwikkeld voorprofessioneel gebruik. Deze kwalitatief hoogwaardigeprojectieschermen zijn ontworpen voor duurzaamgebruik waar u jarenlang probleemloos plezier van zulthebben. Bijzondere kenmerken zijn veiligheid,flexibiliteit en natuurlijk het hoge kwaliteit projectiedoekdat zorgt voor een perfect vlakhangend schermen een optimale beeldkwaliteit. Daarom komenpresentaties in vergaderruimtes, conferentiezalen,hoorzalen, theaters en cinema’s veel beter tot hunrecht en komen daarom beter over op het publiek.Het elektrische projectiescherm voldoet aaninternationale veiligheidsnormen. Door een ruimekeuze aan afmetingen (standaard, maar ook op maattot 5 m breedte en boven 5 m tot 20 m op aanvraag)en formaten en een diversiteit aan doeksoorten is eenperfecte afstemming op de specifieke wensen van deklant verzekerd. Brandveilige naadloze projectiedoeken.Geruisarme motor met 5 jaar garantie enKEMA-keurmerk.ProjectieschermenvoorwandmontagevoorplafondmontageAfdekkappenmet geïntegreerdemontagebeugels voorplafond- en wandmontage,in lichtgrijsRAL 7035.Voor middelgroteen grotepresentatieruimtes.Behuizinguitgevoerd inverkeerswit RAL9016. Zwart kaderaan beide zijden.Voor middelgroteen grotepresentatieruimtes.Behuizinguitge-voerd inverkeerswit RAL9016. Zwart kaderaan beide zijden.Doeksoorten High Powerop aanvraagElpro electrol squareScherm formaat Afmeting behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijsin cm H x B x L in cm Doek Matwit M Doek Datalux M Sek.160 x 160 12 x 13 x 172 16 kg PSEES 003 794,00 G PSEES 004 970,00 G 28180 x 180 12 x 13 x 193 17 kg PSEES 008 874,00 G PSEES 009 1070,00 G 32200 x 200 12 x 13 x 215 21 kg PSEES 013 940,00 G PSEES 014 1151,00 G 35220 x 220 12 x 13 x 235 23 kg PSEES 018 1029,00 G PSEES 019 1259,00 G 39240 x 240 12 x 13 x 255 27 kg PSEES 020 1249,00 G PSEES 021 1659,00 G 23280 x 280 12 x 13 x 295 31 kg PSEES 022 1376,00 G PSEES 023 1844,00 G 26300 x 300 12 x 13 x 315 35 kg PSEES 024 1569,00 G PSEES 025 2066,00 G 28Elpro electrol video/wideVideo formaat: 4 : 3Scherm formaat Afmeting behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. Prijsin cm H x B x L in cm Doek Matwit M Doek Datalux M Sek.138 x 180 12 x 13 x 195 17 kg PSEEV 003 874,00 G PSEEV 004 1070,00 G 24153 x 200 12 x 13 x 215 19 kg PSEEV 008 940,00 G PSEEV 009 1151,00 G 27183 x 240 12 x 13 x 255 24 kg PSEEV 011 1249,00 G PSEEV 012 1659,00 G 17213 x 280 12 x 13 x 295 28 kg PSEEV 014 1376,00 G PSEEV 015 1844,00 G 20228 x 300 12 x 13 x 315 31 kg PSEEV 016 1569,00 G PSEEV 017 2066,00 G 21Breedbeeld formaat: 16 : 9139 x 240 12 x 13 x 255 23 kg PSEEW 001 1220,00 G PSEEW 002 1491,00 G 13173 x 300 12 x 13 x 315 28 kg PSEEW 004 1494,00 G PSEEW 005 1830,00 G 16Voor afmetingen boven 3 m breedte, zie de volgende pagina!Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.107


Elpro electrol largeVoor middelgroteen grotepresentatieruimtes.Behuizinguitgevoerd inverkeerswit RAL9016. Zwart kaderaan beide zijden.Scherm formaat Behuizing Gewicht art. nr. Prijs art. nr. PrijsH x B in cm H x B x L in cm Doek Matwit M Doek Datalux M Sek.350 x 350 18 x 19 x 368 71 kg PSELA 001 2531,00 G PSELA 002 3215,00 G 33300 x 400 18 x 19 x 418 78 kg PSELA 003 2829,00 G PSELA 004 3595,00 G 28350 x 400 18 x 19 x 418 81 kg PSELA 021 3037,00 G PSELA 022 3833,00 G 33400 x 400 18 x 19 x 418 84 kg PSELA 005 3106,00 G PSELA 006 3947,00 G 37350 x 450 18 x 19 x 468 90 kg PSELA 007 3587,00 G PSELA 008 4559,00 G 33365 x 500 18 x 19 x 518 100 kg PSELA 009 4067,00 G PSELA 010 5173,00 G 34Andere afmetingen, ook zeer grote en speciale formaten zijn verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.DynaSreenVoor perfecte doorzichtprojectieElektrisch projectiescherm metprojectiedoek voor doorzichtprojectie,in een behuizing vangeanodiseerde aluminiumprofielen,voor wand- ofplafondmontage, in fraai design.Wandmontage,2 beugels worden meegeleverd,3 beugels, indien L = 4 m.Plafondmontage,2 beugels worden meegeleverd,3 beugels, indien L = 4 m.Vanaf 2 m breedte wordenbeugels voor plafondbevestiging(ingeschoven plafond)meegeleverd.AccessoiresHoogfrequentie besturingmet een maximaal bereik ca.30 m. Ook geschikt om achterafin te bouwen.PASEL 013 332,00 GDynaSreen formaat: 1 : 1Zicht maat Formaat Behuizing Netto Brutto- art. nr. PrijsH x B in cm H x B x L in cm gewicht gewicht145 x 145 1 : 1 9 x 9 x 157 12 kg 13,2 kg PSEDR 001 1293,00 G160 x 160 1 : 1 9 x 9 x 172 13 kg 14,6 kg PSEDR 002 1410,00 G180 x 180 1 : 1 9 x 9 x 192 14 kg 16,0 kg PSEDR 003 1495,00 G200 x 200 1 : 1 9 x 9 x 212 15 kg 18,2 kg PSEDR 004 1587,00 GDynaSreen formaat: 4 : 3150 x 200 4 : 3 9 x 9 x 212 15 kg 18,0 kg PSEDR 005 1553,00 G180 x 240 4 : 3 9 x 9 x 252 18 kg 33,0 kg PSEDR 006 2116,00 G225 x 300 4 : 3 14 x 14 x 312 39 kg 42,6 kg PSEDR 007 2357,00 G300 x 400 4 : 3 14 x 14 x 416 58 kg 70,0 kg PSEDR 008 3783,00 G108Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


HomeScreenProjectieschermenHomeScreenVast beeldscherm in ultra-lichtezwarte aluminium omlijsting, dieeenvoudig aan elkaar wordengemonteerd.Snelle montage binnen 5minuten. Met 2 haken wordthet beeldscherm aan de wandopgehangen.Ultra-vlak scherm in TV-look.Correctiefunctie voor eenperfect gespannen projectiedoek.Het matwitte projectiedoek,wordt met Velcro ® aan deachterzijde van de lijstgemonteerd.Zicht maat Verpakkingsmaten Netto Bruto art. nr. PrijsH x B in cm L B H gewicht gewichtin cmDoek Matwit90 x 120 141 23 23,5 4,7 kg 11 kg PBSPH 001 680,00 G120 x 160 181 23 23,5 6,2 kg 14 kg PBSPH 002 768,00 G150 x 200 221 23 23,5 7,7 kg 18 kg PBSPH 003 839,00 G225 x 300 341 23 23,5 21 kg 26 kg PBSPH 004 1750,00 G300 x 400 441 23 23,5 27 kg 36 kg PBSPH 005 2034,00 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.109


De modellenComfort electrol,ProCinema, Cinema electrolen Cinelpro electrolzijn ontwikkeld voor hetgebruik in kleinere ruimtes.Dit komt niet alleen totuitdrukking in demaatvoering, ook devormgeving en de kleurstellingzijn hierop afgestemd. Decompacte en strakke designsen de moderne witte kleurzorgen ervoor dat deprojectieschermenonopvallend in ieder interieurte integreren zijn. Ideaal voorgebruik in kleinerepresentatieruimtes, maar ookvoor thuisgebruik.Voldoen aan internationaleveiligheidsnormen. Ze zijnvoorzien van een universeelmatwit S projectiedoek.Met een zwart kader vooreen extra contrastrijk beeld.Home CinemaProjectieschermenProjectieschermen die hun naam waarmakenUnieke eigenschappenvan de MÖCOthuisbioscoopprojectieschermen:Alle MÖCO thuisbioscoopprojectieschermenzijnvoorzien van een flexibelekijkhoogte instelling door eenextra hoog zwart kader aande bovenzijde (bij PortaLiteaan de onderzijde). Hetprojectiescherm kan danaltijd in de gewenstekijkhoogte worden uitgerold.Geruisarme motor met 5 jaargarantie en KEMA-keurmerk.Eenvoudige montage aanwand en plafond.ProCinemaProCinemaBasismodel, projectiescherm met veermechanisme,elektrische installatie overbodig.Afmetingen projectiescherm en doeksoortenProCinema formaat 4 : 3Scherm formaat Zicht maat Gewicht Nominaal art. nr. Prijsin cm in cm diagonaal Doek Matwit S123 x 160 110 x 146 9 kg 183 cm / 72” PSWPC 001 238,00 G138 x 180 126 x 168 11 kg 213 cm / 84” PSWPC 002 283,00 G153 x 200 143 x 190 13 kg 254 cm / 100” PSWPC 003 305,00 G183 x 240 173 x 230 16 kg 305 cm / 120” PSWPC 004 412,00 GProCinema formaat 16 : 990 x 160 82 x 146 9 kg 165 cm / 65” PSWPC 005 238,00 G102 x 180 95 x 168 11 kg 208 cm/ 82” PSWPC 006 283,00 G117 x 200 107 x 190 13 kg 234 cm/ 92” PSWPC 007 305,00 G139 x 240 129 x 230 16 kg 269 cm/ 106” PSWPC 008 412,00 GAccessoiresBeugel v. plafondmontagePASAC 002 109,00 G110Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voorvrachtkosten.


Comfort electrolComfort electrol„Plug & Play”-versie met snoerschakelaaren stekker. Snoerlengte 3 m, elektrischeinstallatie overbodig.Cinema electrolElektrisch projectiescherm geschikt voor dethuisbioscoop. Met een mooie omkaderingen een extra hoog kader aan de bovenzijde,tot aan de behuizing, voor een flexibelekijkhoogte-instelling.Afmetingen projectiescherm en doeksoortenComfort electrol formaat 1 : 1Scherm formaat Zicht maat art. nr. Prijsin cm in cm Doek Matwit S Sek.160 x 160 151 x 151 PSECF 001 635,00 G 28180 x 180 173 x 173 PSECF 002 695,00 G 32200 x 200 195 x 195 PSECF 003 738,00 G 35AccessoiresBeugel voor plafondmontagePASAC 002 109,00 GOHP-Keystone-beugelPASAC 001 83,00 GOHP-wandklemmenPASEL 00655,00 GCinema electrolAfmetingen projectiescherm en doeksoortenCinema electrol formaat 4 : 3Scherm formaat Zicht maat Gewicht Nominaal art.nr. Prijsin cm in cm diagonaal Doek Matwit S Sek.123 x 160 110 x 146 10 kg 183 cm / 72” PSECI 004 704,00 G 28138 x 180 126 x 168 12 kg 213 cm / 84” PSECI 005 782,00 G 28153 x 200 143 x 190 14 kg 254 cm / 100” PSECI 006 835,00 G 28Cinema electrol formaat 16 : 990 x 160 82 x 146 10 kg 165 cm / 65” PSECI 007 704,00 G 28102 x 180 95 x 168 12 kg 208 cm / 82” PSECI 008 782,00 G 28117 x 200 107 x 190 14 kg 234 cm / 92” PSECI 009 835,00 G 28ProjectieschermenAccessoiresBeugel voor plafondmontagePASAC 002 109,00 GOHP-Keystone-BeugelPASAC 001 83,00 GOHP-WandklammernPASEL 00655,00 GHoogfrequentiebesturingPASEL 013 332,00 GCinelpro electrolHigh-end, elektrisch projectiescherm.AccessoiresBeugel voor plafondmontagePASEL 004 91,00 GHoogfrequentie besturingPASEL 013 332,00 GCinelpro electrolAfmetingen projectiescherm en doeksoortenCinelpro electrol formaat 4 : 3Scherm formaat Zicht maat Gewicht Nominaal art. nr. Prijsin cm in cm diagonaal Doek Matwit S Sek.123 x 160 110 x 146 16 kg 183 cm / 72” PSECE 001 831,00 G 30138 x 180 126 x 168 18 kg 213 cm/ 84” PSECE 002 1042,00 G 30153 x 200 143 x 190 20 kg 254 cm/ 100” PSECE 003 1109,00 G 30183 x 240 173 x 230 25 kg 305 cm/ 120” PSECE 004 1416,00 G 17Cinelpro electrol formaat 16 : 990 x 160 82 x 146 16 kg 165 cm / 65” PSECE 005 831,00 G 30102 x 180 95 x 168 18 kg 208 cm / 82” PSECE 006 1042,00 G 30117 x 200 107 x 190 20 kg 234 cm / 92” PSECE 007 1109,00 G 30139 x 240 129 x 230 25 kg 269 cm / 106” PSECE 008 1416,00 G 17Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.111


ProjectieschermenDe selectie van het juiste projectieschermHoewel velen zich er niet van bewust zijn, vormthet scherm een onmisbaar onderdeel van eenpresentatie-opstelling. Want hoe goed deprojector op zichzelf ook is, het beeld zalzodanig geprojecteerd moeten worden datmeerdere mensen het kunnen zien en lezen. Dekeuze van het juiste projectiescherm is hierbijvan wezenlijk belang.Stap 1. SchermtypeDe keuze voor een mobiel dan wel vastprojectiescherm is afhankelijk van de situatie ofuw persoonlijke voorkeur. In het algemeengeldt dat indien de projectieruimte permanentis een handbediend of elektrisch projectieschermde voorkeur geniet. Een mobiel schermis een betere keuze indien op verschillendelocaties geprojecteerd wordt.Stap 2. SchermgrootteAangezien tegenwoordig naast videoprojectiesteeds vaker dataprojectie wordt toegepast,moet een scherm niet alleen groot genoeg zijnom alles goed te kunnen zien, maar nogbelangrijker is dat teksten en cijfers duidelijkkunnen worden gelezen.De juiste schermgrootte wordt bepaald aan dehand van de volgende vuistregels:- De hoogte van het scherm dient circa 1/6 tezijn van de afstand van het scherm tot aan deachterste rij stoelen.- De afstand van de onderkant van het schermtot de vloer moet minimaal 125 cm zijn.Stap 3. SchermformaatAfhankelijk van de projectiemethode heeft hetgeprojecteerde beeld een bepaalde breedte/hoogte-verhouding. Voor het mooiste resultaat ishet raadzaam een projectiescherm te nemen metdezelfde verhouding als het geprojecteerde beeld.Formaat breedte/hoogte- Standaardformaat 1:1- Videoformaat 4:3- Diaformaat 3:2- Breedbeeldformaat 16:9Stap 4. De juiste doeksoortDe juiste keuze van het doek is direct afhankelijkvan de toepassing. De belangrijksteomgevingsfactoren die hierbij een rol spelen zijn:• Opstelling van de projector in de presentatieruimte.De opstelling in de presentatieruimte (kijkhoek) ende positie van de projector (aan plafond of op eentafel) zijn de eerste omgevingsfactoren waarop dedoeksoort zal moeten worden afgestemd. Eenprojectiescherm distribueert het geprojecteerdebeeld volgens een bepaald principe. Bij eenverkeerde keuze van de doeksoort is het beeld nogaltijd niet voor iedereen leesbaar.• Omgevingslicht en lichtopbrengst projectorDe eigenschap van het projectiescherm om licht ineen bepaalde richting te distribueren heeft nietalleen gevolgen voor de kijkhoek. Ook dehelderheid van het beeld wordt erdoor beïnvloed.Doeksoorten en hun kenmerkenDiffuus reflecterende doeksoorten (Type D)Doeksoorten: Matwit, Matwit S, Matwit M, Matwit P, Da-TexOptische eigenschappen: Diffuus reflecterende doeksoorten verspreiden het geprojecteerde lichtgelijkmatig over een brede horizontale en verticale kijkhoek. De reflectiewaarde is 1 (gain).Toepassingen: Schermen met een diffusief reflecterend doek staan bekend om hun veelzijdigetoepasbaarheid. Het is een goede keuze voor elke toepassing die een brede kijkhoek vereist ofwaarbij een projector met een hoge lichtopbrengst wordt gebruikt.Een scherm dat licht gelijkmatig verspreidt heefteen grotere kijkhoek en een lagere reflectiewaarde.Schermen die het licht meer bundelen bieden eenhogere reflectiewaarde over een kleinere kijkhoek.Hoe helder het beeld dient te zijn om het goed tekunnen lezen hangt af van de hoeveelheidomgevingslicht, de reflectiewaarde van het schermen de lichtopbrengst van de projector.De waargenomen hoeveelheid licht die doorhet scherm wordt gereflecteerd, wordtuitgedrukt in Lux.Voor een voldoende contrastrijk en dus leesbaarbeeld, dient het contrast tussen het geprojecteerdebeeld en de wand erachter minimaal 5:1 te zijn.Uit onderzoek is gebleken dat bij normaalomgevingslicht 400 Lux van het projectieschermgelezen dient te worden.De Lux-waarde wordt als volgt berekend:LUX =Lichtopbrengst projectorin ANSI-LumenOppervlakte projectieschermX reflectiewaarde(gain)Weinig omgevingslicht = 100 LuxNormaal omgevingslicht = 400 LuxAangezien iedere situatie uniek is, dienen dezeselectiecriteria als richtlijn te worden gezien.Doeksoort Matwit Matwit S Matwit M Matwit Matwit P Da-TexReflectiewaarde 1 1 1 1 1 2,3Kijkhoek 50 50 50 50 50 35Gewicht gr/m 2 305 462 780 490 660 490Dickte mm 0,41 0,31 0,55 0,27 0,45 0,27Rugmateriaal Katoen Glasfiber Glasfiber PVC PVC PVCGebruikt in Statiefschermen Elektrisch/Hand Elpro/Hapro FastFold/TabScreen GiantScreen FastFoldReflecterende doeksoorten (Type S)Doeksoorten: Datalux, Datalux F, Datalux S, Datalux M, Pearlescent, EtaluxOptische eigenschappen: Door een speciale toplaag wordt een verhoogde reflectiewaarde bereikt,zonder teveel aan kijkhoek in te leveren. Kenmerkend is verder dat licht dat op het schermwordt geprojecteerd wordt gereflecteerd, zoals dit bij een spiegel ook het geval is.De hoek van inval is gelijk maar tegenovergesteld aan de hoek van uitval.Toepassingen: Reflectieve doeksoorten zijn ontwikkeld voor projectietoepassingen waarbij eenbrede kijkhoek alsmede een verhoogde reflectie is vereist. Bijvoorbeeld in het geval van veelomgevingslicht of een lage projector-output. Vanwege hun reflectieve eigenschap is deze doeksoortbij voorkeur geschikt voor toepassingen waarbij de projector aan het plafond is bevestigd.Doeksoort Datalux Datalux F Datalux S Datalux M Pearlescent EtaluxReflectiewaarde 2 2 2 2 2 2Kijkhoek 35 35 35 35 35 35Gewicht gr/m 2 415 325,4 65 850 510 415Dickte mm 0,53 0,18 0,33 0,58 0,28 0,53Rugmateriaal Katoen/Poly Celluloid film Glasfiber Glasfiber PVC Katoen/PolyGebruikt in Statiefschermen TableScreen/LiteScreen Elektrisch/Hand Elpro/Hapro PermScreen/TabScreen MistralRetro-reflectieve doeksoorten (Type B)Doeksoorten: High PowerOptische eigenschappen: De retro-reflectievedoeksoorten worden gekenmerkt door minusculeglasbolletjes die in het projectieoppervlak geïmpregneerdzijn. Het resultaat is een onovertroffen helderheid bij eengemiddelde kijk-hoek. Retro-reflectief doek reflecteert hetgeprojecteerde beeld voor het grootste gedeelte terug inde richting van de projector; hoek van inval is gelijk aan dehoek van uitval.Toepassingen: Retro-reflectieve doeksoorten zijn perfectgeschikt voor toepassingen met een beperkte kijkhoek enveel omgevingslicht. Indien de projector op gelijke hoogtestaat met het publiek, dan zijn de retro-reflectievedoeksoorten de juiste keuze aangezien het geprojecteerdelicht voornamelijk wordt gedistribueerd in de richting vande projector.Doeksoort High PowerReflectiewaarde 2,8Kijkhoek 25Gewicht gr/m 2 680Dickte mm 0,43Gebruikt in Glasfiber112Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.

More magazines by this user
Similar magazines