Nummer 2 - SV Twello

svtwello.nl
  • No tags were found...

Nummer 2 - SV Twello

الفقه وأصوله


Voorwoord Bas TroostHallo allemaal,De vorige keer begon ik met vertellen over de reis in de trein van SV Twello. Wedenderen gewoon door. Je probeert altijd jezelf voor te houden nu nog even doorpakkenen dan komt er een rustige periode. Nou de werkelijkheid is net iets anders. Jemerkt dat het gewoon lekker doorgaat! Daarom wil ik maar eens beginnen met iedereente bedanken voor hun inzet en gedrevenheid. Hartelijk dank en uiteraard ga zodoor! Door de inzet en gedrevenheid van iedereen is het zover gekomen dat wij alsvereniging de publieksprijs tijdens de verkiezing sportbestuur van het jaar 2011 hebbengewonnen. Hoe geweldig is dat! Een groot compliment voor de hele vereniging, waarwe ook heel trots op mogen zijn.Na hiervan bijgekomen te zijn wil ik het even hebben over het afgelopen jaar. Er isweer veel gebeurd! De grootste uitdaging elk jaar weer is het vinden van vervangingvoor leiding die ermee stopt. Zoals het er nu uitziet zijn de uren weer even voorzienvan leiding. Wat ook steeds terug komt is het vinden van vrijwilligers. Mocht u bij hetlezen van dit stuk denken, ik zou wel wat kunnen en willen betekenen voor SV Twello,geeft u zich dan op. Er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren, van een bardienstdraaien tot oud papier ophalen. Eigenlijk teveel om op te noemen!Dit seizoen zijn we ook weer begonnen met de eerste wedstrijden en ik hoop dat wijhet mooie resultaat van vorig jaar kunnen evenaren, misschien zelfs wel kunnenoverstijgen. Ik wens hierbij alle deelnemers, leiders en leidsters heel veel plezier ensucces toe!Ook zijn er dit seizoen weer mooi activiteiten en evenementen in onze eigen sportenturnhal aan de Zuiderlaan, dus pak de agenda er maar weer bij:§ Zaterdag 17 december: NK Springen (Jeugd; individueel en groepsspringen) Metveel deelnemers van onze eigen vereniging, dus kom allemaal om ze aan te moedigenom hopelijk de Nationale Titel(s) in de wacht te slepen!§ Woensdag 28 december: Clubkampioenschappen Turnen. Kom ook in jekerstvakantie bekijken wie dit jaar onze Clubkampioen wordt.§ Zaterdag 14 januari 2012: Voorster Dansdag. Een mooi programma metdansen van natuurlijk onze eigen recreatie- en selectiegroepen, maar ook van andereverenigingen uit de regio.Dus de komende maand staat er al veel te gebeuren, maar er komt natuurlijk nog veelmeer moois aan komend seizoen, dus hou de website met de agenda goed in de gaten.Iedereen veel plezier gewenst met sporten en tot de volgende keer!Groet,Bas TroostVoorzitter afdeling gymnastiekPublieksprijsSportbestuur“SV Twello leden, gefeliciteerd en bedanktvoor het stemmen”Vrijdag 18 november was SV Twello éénvan de acht genomineerden voor hetSportbestuur van het jaar congres in Ede.Naast de reguliere prijs werd er ook eenpublieksprijs uitgereikt. Tussen 13 oktoberen 16 november jl. kon het publiek viade website www.sportbestuurvanhetjaar.nl kiezen wie van de acht genomineerdeverenigingen volgens hen het beste is.StemmenMet meer dan 3500 stemmen op een totaalvan bijna 8000 stemmen, ging dezeprijs naar SV Twello. Een maatschappelijkondernemende club die met hun veleprojecten flexibel en succesvol inspelen opde behoeften van de leden met als doelhen een leven lang aan zich te binden, wasde jury beoordeling! SV Twello heefthiermee een strategische sessie van vieruur met twee experts van NOC*NSFgewonnen.Waarom ‘Het sportbestuur van hetjaar’?Het is maar zelden dat een sportbestuureen schouderklopje ontvangt voor debergen werk die het verzet. Even stilstaanbij succes, komt eigenlijk niet voor op deagenda van de bestuurder. Daarom is dezeverkiezing zo belangrijk, zodat verenigingsbestuurdersde pluim krijgen die zijzo hard verdienen! “Aad Knetsch enWilco Huisman benadrukken nog eens datiedereen binnen SV Twello een steentjeheeft bijgedragen aan dit succes, van leden,vrijwilligers tot sponsoren!”Er is een filmpje te vinden van de genomineerdendag op de website ondermedia.3


Hebben wij een Cruijff??In aanloop naar onze algemene ledenvergadering dacht ik onwillekeurig aan de toestanden van de afgelopen weken in Amsterdam.Deze docu-soap van sportverdwazing houdt de gemoederen bezig en dus ook van mij, want ik schrijf er een paar regels over. Bijons gelukkig geen overmaat aan zeer dure automobielen die de Zuiderlaan oprijden om het er maar weer eens over te hebben. Indat kader is het overigens wel goed om er op te wijzen dat de ALV is verplaatst naar 23 januari. Belangrijkste redenen voor eniguitstel ( stond nml voor december gepland) zijn de voortgang op het dossier huur-koop en de jaarrekening. Voor afronding vanbeide dossiers hebben we iets meer tijd nodig om een helder beeld te schetsen ter vergadering (ik verwacht veel fietsen en watbescheidener automobielen op ons parkeerdek).Maar wie is nou onze Cruijff? Want die vraag is nog niet beantwoord. Onwillekeurig dacht ik ; “dat is de Zaag”. In de voorbereidingop mijn vorige artikel ( dat vanwege de deadline de pers net niet heeft gehaald) had ik al een kop van : “Uit-gezaagd, Afgezaagd of,de Zaag heeft geen tanden meer. Goed dat het uiteindelijk niet is geplaatst, want met enige verbazing zag ik De Zaag weer tot levenkomen op de nieuwe website. Kennelijk door…geZaagd? Daar ben ik blij mee.Je ziet dat onze website stukje bij beetje steeds meer inhoud krijgt en de schrijvers van weleer ook de vaardigheden om in teloggen en hun bijdrage te leveren onder de knie gaan krijgen….zo ook de Zaag.Dat het nog een beetje gepruttel is over oudemetalen en een hoog Binnenweg-gehalte, het zij hem vergeven. Ooit deed dit orakel volgens mij ook meer aan voetbaljournalistiekvan een hoger niveau dan Heeren 5, dus ik roep de Zaag op om in Cruijfiaanse bewoordingen zijn licht te laten schijnen over hetwel en wee aan de Zuiderlaan. Maar heeft hij daar nou wel iets over te schrijven?Als ik alleen al kijk naar onze Toekomst ( letterlijk en figuurlijk al de jeugd die er nu traint en speelt, inclusief “onze” FC Twente/Go Ahead jeugd ) dan kan een Cruijff zijn vingers aflikken, zeker als ik kijk naar de kosten en de batenkant ( eerst sportieve inhouden dan pas geld). Voor je het weet word ik door Norbert en Marco dan wel geattendeerd op het feit dat we er financieel niet veelmeer op moeten bezuinigen dan wat we nu doen. Daar ben ik het mee eens……alleen hoe houden wij ons als omni staande in hethuidige Eurogeweld. Dan is de bal weer rond, want daar hebben we het over in de komende ALV …..mogelijk toch een paar auto’smeer?Het blijft mogelijk een eentonig verhaal maar we kunnen alleen ons huishoudboekje sluitend krijgen door er ook daadwerkelijkaan bij te dragen als vrijwilliger en niet alleen via de contributie. Als Marco Stol een bijzonder goede brief schrijft aan de oudersvan onze jeugdleden die veelal wel koffie willen drinken….maar niet willen schenken ….dan roep ik die categorie ( en ook van degym) toch op om zich te melden bij het horecateam.Misschien moet er in Voorst wel in de Sportnota, die binnenkort gaat verschijnen, een algemene regel worden opgenomen dat alleclubs hun leden/ouders kunnen verplichten tot het verrichten van enige ondersteunende activiteiten. Ik schrijf dat ondanks het feitdat we ruim 390 vrijwilligers hebben, kun je nagaan wat er komt kijken bij het laten functioneren van SV Twello. Inmiddels zijn wewel weer begonnen met een nieuwe belronde om vooral bij onze nieuwe leden te vragen om ondersteuning in de activiteiten.Laat het maar zo gaan als bij de verkiezing van het Sportbestuur van het jaar. De publieksprijs was natuurlijk een bewijs dat velenop ons hebben gestemd…en soms wel meer dan 2 keer. 3500 stemmen van de 8000 dat geeft in ieder geval aan dat wij digitaaleen groot bereik hebben. Daarnaast ben ik natuurlijk sowieso trots op de nominatie en het resultaat. Inmiddels denken we na hoewe de prijs op een goede manier kunnen benutten.Rest mij om iedereen een goede decembermaand te wensen….veel plezier bij het kerstzaalvoetbal……en schrijf je in voor hetvolleybaltoernooi. Juist in deze maanden kunnen we genieten van al onze faciliteiten binnen, wanneer het buiten te guur is geworden.Een sportief 2012 gewenst,Aad KnetschPs. Op het moment dat ik de laatste punt zet, zie ik op de website dat Ajax C2 zaterdag 3 december op de Zuiderlaan komtspelen, laten we Cruijff cs hartelijk ontvangen en ze gelijk uitnodigen voor het internationale toernooi."Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet" zegt hij toch?NieuwjaarsreceptieOp zaterdag 7 januari 2012 zijn alle ledenvan 16.00 tot 18.00 uur van harte welkomop de nieuwjaarsreceptie van SVTwello aan de Zuiderlaan. Tijdens onzenieuwjaarsreceptie worden ook de jubilarissenin het zonnetje gezet. Wij hopensamen met u te kunnen proosten op hetnieuwe sportjaar!Graag tot ziens op zaterdag 7 januari2012!Namens het Algemeen bestuur vanSV Twello5


Spannend meisjesvoetbaltoernooi bij SV TwelloWoensdag 30 november werd bij SV Twello het 4-4 meiden voetbaltoernooi gehouden. Met maar liefst vijf meidenteams enstralend weer kon het toernooi van start gaan. Na een goede en spannende finale, waarbij een zenuwslopende verlenging en eengroot aantal penalty's nodig was, kon uiteindelijk de FC-YES van basisschool de Oase als kampioen juichend het veld afstappen. Detweede plaats was voor het sterke team van De Kleine Wereld. De strijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen door DeVelhelden waardoor De Hietweide 1 vierde is geworden. De penaltybokaal is dit jaar gewonnen door Rosalieke van der Linde vanDe Hietweide.SV Twello is druk bezig met het opzetten van meisjesvoetbal en is daarom ook zeer enthousiast over de grote opkomst van afgelopenwoensdag. SV Twello is van plan om in de toekomst nog veel meer te doen voor het meisjesvoetbal! Dus houd de site www.svtwello.nl in de gaten. Heb je interesse in meisjesvoetbal of wil je een keer komen kijken op een training dan ben je van hartewelkom op het sportcomplex aan de Zuiderlaan.JubilarissenHet Algemeen Bestuur is voornemens om de volgende leden te huldigen. Ondanks onze zorgvuldigheid, zou het kunnen dat weiemand over het hoofd hebben gezien. Daarom vragen we een ieder uitdrukkelijk om hiervan melding te maken bij de verenigingsmanagervia vm@svtwello.nlLid sinds 1962: R.D. Weerd – Paalman, Hans van de Sleen, Derk Boneschansker, Rolf Dijkhuis, M. Kruitbos – Kloosterboer,Ap Eekhuis, J.W. Kruitbos, Ton Zomerhuis, Andries WestendorpLid sinds 1972: Arjan ten Dam, Marcel Elbers, J.M.Hak, Henk Poelakker, Toke Stevens – Wesselink, Harry Denekamp,Derina Alberts, Carin Bootsveld – Reinders, Andre Buitenhuis, Henk Jan Wassink, Tonnie Wiegers, Wil Maters - van Hoeven,Cees Hak, Eugene Noordsij, Henk Lankhorst.Lid sinds 1987: Eveline Hermsen, Geert ten Brinke, Roel van Ast, Jeroen van Dijk, Ingrid Hazeleger, Annie de Kievid – Jansen,T. Palyama, Rick Thesingh, Martie Doornebosch – Regterschot, Jose van 't Zand – Woerdman, Patrick Beekman, Martijn Bloemers,Tinus Lammers, Karin Peters-Jansen, Arjen Pinkster, T. Riphagen - EilandLid sinds 1997: Erika Jansen, Sven van Laar, Astrid Beekman, Marijke Klomp – Borgonje, Anouk Linthorst, Charel Mulder,Octofina Wattimena – Betaubun, Lauren Leerdam, Sebastiaan Ribbink, Danique van ’t Erve, Inge de Grip, Ruth Oosterbroek,Robin Hazelaar, Eline Prijs, Vivian Meijer.Voor de goede orde: De duur van het lidmaatschap wordt bepaald aan de hand van de laatste inschrijving. Ben je vroeger lid geweest,afgemeld, en weer aangemeld, dan geldt de duur vanaf de laatste aanmelding. Misschien goed om op deze plek te wijzen op demogelijkheid om bijvoorbeeld bij een tijdelijke verhuizing het lidmaatschap om te zetten naar niet actief-lid.7


SV TWELLO E2, een mooi stelHeeft u ooit wel eens een team meegemaakt dat elke week verliest, maar welelke week op dinsdag en donderdag aanwezig is bij de trainingen. En datzelfdeteam ook nog op vrijdag avond de technische foefjes van Noot en Lex krijgtbijgebracht en ook dan weer aanwezig is. Een team dat ondanks tegenslagenen betere tegenstanders de moed erin houdt en met plezier elke zaterdagmorgenweer staat te trappelen om de wei weer in te gaan. Een team dat niet tegenelkaar moppert als het even tegenzit. Een team dat enthousiast getraind wordtdoor Gerard en Hans. Een team dat haast geen training overslaat en zekerkleine stapjes in de goede richting zet. Maak kennis met een topteam: SVTwello E2.Thijs ‘de tijger’ verdedigt het doel. Als Thijs op dreef is, berg je dan maar. Hijvreet er haast de doelpalen bij op, want de bal mag niet in het netje. En Thijsdoet het stijlvol. De zweefduik is door hem uitgevonden.Jarno ‘de teckel’ staat in de achterhoede aan de linkerkant. Een kuitenbijter eerste klas, want je moet hem drie keer passerenvoordat je er echt voorbij bent. Hij blijft je achtervolgen. En is het nodig, dan roeit Jarno de bal naar voren. Vrouwen en kindereneerst …Rosalyn ‘de teckelin’ komt vast uit hetzelfde nest. Zij verdedigt de rechter achterzijde van het veld en net als Jarno bijt ze en houdtze vast. Een krantenjongen zou een blokje om fietsen … eens beet blijft beet. Laat Rosalyn maar schuiven.Quillan ‘de robuuste’ staat centraal in de verdediging. Solide als een huis, met een mooie slepende beweging. Een zekerheid in onzedefensie, een stofzuiger als het nodig is, en op meerdere plaatsen inzetbaar. Zo kun je hem ook ineens in de aanvalslinie tegenkomen.Quillan scoort de koppend en dat kunnen er niet velen.Jelle ‘zoef zoef’ weet als flexibele verdediger links, rechts en in het midden zijn mannetje te staan. Jelle wordt soms crazy van z’nleiders en trainers die hem soms in een wedstrijd wel op vier verschillende posities laten spelen. Nog even en hij mag nog keepenook …Coen ‘de sluipmoordenaar’ passeert je graag met een slepende beweging. Soepel in de heupen, snel als een aal en altijd met eendrive naar het doel. Coen is de elegantie in eigen persoon en als je denkt dat hij staat te dromen, dan slaat hij toe. U bent gewaarschuwd.Jochem ‘jochemvic’ de kleine broer van Ibrahimovic. Denk je dat je hem kwijt bent, dan staat hij er weer. Een neusje voor het doel,een ouderwetse buitenspeler. Zou Van Marwijk hem al in de gaten houden? Je hoort hem niet en je ziet hem niet, maar pas op.Denzel ‘de wezel’; hij pakt je in je nek en bijt de strot door als een echt roofdier. Klein van stuk, maar o zo gevaarlijk. Pas op, komtdat schot! Je denkt dat je hem aankunt, maar pas op zijn scherpe tanden. Krijgt Denzel het op de heupen, roep om je moeder …Jorn ‘der Bomber’, robuust van lijf en leden en altijd in de weer met z’n armen. Duwtje hier, armpje daar … als de scheids niet fluit,dan mag het. De kunst van het vallen … hij beheerst het. Met een enorme drang naar voren. Een afmaker voor de goal met scorendvermogen. En dan weer met die armpjes, maar dan juichend in de lucht.Het is een mooi stel.En ze worden elke week met geweldig veel enthousiasme getraind door de Peppi en Kokki van de E2, Gerard en Hans, ook eenbijzonder stel …Als ik u was, zou ik eens een wedstrijd komen kijken. En juich dan met ons voor de spelers van onze E2.Arjon MiddelbrinkPiet Oosting(overigens … ook een bijzonder stel)Hallo, SV Twello leden!Graag willen wij jullie uitnodigen om mee te gaan doen aan hetVolleybaltoernooi op zaterdag 21 januari 2012!(met aansluitend feestavond in de horeca)Het is voor ieder SV Twello lid vanaf 16 jaar en je hoeft geen volleybalervaring te hebben!Het verenigingsmotto is SAMEN STERK IN SPORT en dat is ook onze insteek van deze avond.Inschrijven voor 1-1-2012!!!!Zie voor verdere gegevens de posters in het clubgebouw en elders in deze Zuiderlaan Expresse!We hopen op veel aanmeldingen zodat het een gezellig, sportief en succesvol evenement wordt…Sportieve groeten,Het Volleybalbestuur9


50 jaarOonk1 9 5 9-2 0 0 9Stationsstraat 4,7391 EK Twello,Telefoon 27 15 09www.boekhandeloonk.nlboekhandel.oonk@planet.nlOONK• BOEKEN• TIJDSCHRIFTEN• SCHRIJFWAREN• TICKETBOX• WENSKAARTEN• STAATSLOTEN• LOTTO-TOTO...EN NOG VEEL MEERwww.blz.nleen compleet assortimentruim 14.000 artikelenHoresca Lieferink levert een compleetassortiment goederen, bestaande uitruim 14.000 artikelen, voor horeca engrootverbruik.Met ons eigen wagenpark leveren we dagelijksfood & vers, non-food en dranken aan cafetaria’s,restaurants, bedrijfs kantines, (zorg)instellingenen (sport)verenigingen. Kwaliteit, flexibiliteit,productkennis en ’tailormade’ oplossingen zijn depijlers van ons bedrijfsmotto: ‘tlekkerstonderweg’Wilt u meer informatie?Onze verkoopadviseurs zijn u graag van dienst.Vestiging TwelloT +31 (0)571 287 000 - F +31 (0)571 271 199Verkoop +31 (0)571 287 040Vestiging ZeistT +31 (0)30 697 55 07 - F +31 (0)30 697 51 04www.lieferink.nl - info@lieferink.nl10


D 3Hallo Sportvrienden,Even een stukje schrijven over de D-pupillen. Dan heb ik het niet over de selectie, diekrijgen doorgaans aandacht genoeg! Ik wil het eens hebben over een niet selectie elftalen wel de D3. Zoals geschreven in de vorige Zuiderlaan Expres zorgen onze 4 meidenvoor de perfecte mix binnen onze groep. Eerder moest ikzelf nog de boel op scherpzetten voor een training maar als ik nu zeg: Jongens tegen de meiden!, gaat alles eigenlijkvanzelf. Inzet en passie op een training is voor ons trainers een hoofdzaak,prestatie een bijzaak. Spelplezier, grapje, een praatje, positief coachen staat ook in onswoordenboek. Elkaar respecteren in woord en gebaar, dat willen we graag. Mooi ishet voor de spelers dat iedereen ook weer meegaat op pupillenkamp, vorig jaar washet een wadden eiland dit jaar weer eens Drenthe. Erg fijn is het dat er voor dezegroep twee trainers staan zodat de groep gesplitst kan worden zodat iedereen meerindividuele aandacht krijgt en meer op zijn eigen niveau kan voetballen. Natuurlijk moetje dit alles wel in de juiste context plaatsen, we praten natuurlijk wel over de D3. Allesvoetballend oplossen kan niet altijd maar we proberen het wel! Als ik zie dat de trainingsopkomstbij ons het beste is ( info Talento ) van de D-teams, 12 punten uit 11wedstrijden, ben ik over het algemeen zeer tevreden over onze jongens en meiden.Mede door deze prestaties heeft zich ook een leidster aangediend voor ons elftal inde persoon van Joke Dolman en dat hebben we verdiend. Dat het voetbalhart kloptbij de D3 blijkt ook uit de teamverslagen op de site en uit het bijhouden van Talento.Wat een mooi programma is dat zeg, gebruiksvriendelijk, kost dus ook erg weinig tijdom alles bij te houden. Hier zou eigenlijk meer gebruik van gemaakt moeten wordenom de betrokkenheid en het niveau bij het jeugdvoetbal naar een hoger plan te tillen.Nog een wedstrijd te spelen voor de winterstop en dan gaan we de zaal in. Neemt nietweg dat we natuurlijk doortrainen op het veld zolang de weersomstandigheden hettoelaten. Als ik zie dat we nu al een mooie droge periode hebben gehad en dat develden er prachtig bij liggen dan kunnen we er zeker nog even tegenaan! Rest ons niksanders dan te zeggen: Een hele fijne Decembermaand en heel veel voetbal (sport)plezier in de voorjaarscompetitie,G-voetbal SV TwellokampioenHet G voetbalteam van SV Twello werdzaterdag 12 november kampioen tijdenseen mini toernooi aan de Zuiderlaan. Dedeelnemende teams waren VV DESNijverdal, VV Goor en VV Haaksbergen.Uiteindelijk kwam SV Twello als winnaaruit de bus. Ook met het penalty's nemenop keeper Robert van Laar won SVTwello het toernooi.LunchGastheer SV Twello verzorgde na afloopvan de wedstrijd een lunch voor allespelers en begeleiders van de voetbalteams.Het was gezellig en sportief druklangs het veld en in de sportkantine.www.svtwello.nlKerstbingoDatum: zaterdag 17 decemberStart: 20.00 uur tot 23.30 uurLocatie: kantine SV TwelloKaarten zijn vanaf half november verkrijgbaarin de voorverkoop voor € 7,50per bingoboekje bij de volgende personen:Gerrit Dalhuisen, John Lenselink enWilco Huisman.Op de avond zelf kosten de bingoboekjes€ 10,00.Feestelijke Sint middag bij SV TwelloZaterdag 3 december jl. waaide het ontzettend hard buiten en kwam de regen metbakken uit de lucht vallen. Toch kwamen alle jeugdleden van de afdeling voetbal en deafdeling gymnastiek van SV Twello bij elkaar in sporthal de Zuiderlaan in Twello vooreen feestelijke Sint middag. Een hele grote zaal vol met gymnasten, turnsters, voetballers,danseressen, Ritmische gymnasten en zelfs Breakdancers! Er werd druk geknutseld,gesjoeld, gekleurd en af en toe werd er zenuwachtig naar de deur gekeken; zou de Sintnog wel komen? Gelukkig kwamen Anouk en Eline van de Jazz selectie langs om iedereeneen mooie dans te leren, die ze later dan aan de Sint konden laten zien. Na eenuur spelen en ravotten, werd het tijd om de stoelen aan de kant te schuiven en liedjeste gaan zingen.Vol spanning en na wel tien liedjes gezongen te hebben, kwam de Sint er aan en hijbracht twee van zijn favoriete Pieten mee. Sint kon plaats nemen op zijn versierde stoelen alle kinderen kropen zowat op zijn schoot. Hij vertelde veel grapjes en samen metde voetbaltrainer haalden hij enkele voetballers naar voren. Zowel de kleinste voetballer,als de voetballer met de mooiste schoenen kwamen maar wat graag even bij deSint voor een praatje en natuurlijk voor een handje pepernoten van de Pieten. Daarnapakte de Sint zijn grote boek er bij en riep hij een paar meiden naar voren. Er werdflink geturnd! Zo kreeg Sint een koprol, een radslag en een spagaat te zien. De Pietenprobeerden om het na te doen, maar misschien is het verstandig als zij een keer meekomen trainen met de meiden, want dat hebben ze wel nodig! Natuurlijk werd ooknog de ingestudeerde dans uitgevoerd en Sint en zijn Pieten vonden het prachtig.Helaas was het daarna al weer tijd om afscheid te nemen van de Sint. Onder luid gezangwerden de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid. Gelukkig had hij nog snel aan juf Lianneverteld waar hij de cadeautjes had verstopt. Daarom kregen alle kinderen om het feestgoed af te sluiten nog een mooie cadeautje en een lekkere speculaas pop mee naarhuis. Sint heeft beloofd dat hij volgend jaar er weer bij is, dus daar kijken we nu al weernaar uit!11


Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenstbeschouwd. Als iets zonder waarde.Wij denken daar heel anders over. Want inhet afval van vandaag groeit de kiem voorde producten van morgen.Wij maken er zelfs graag iets moois van.Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een gedegenkennis van grondstoffen en materialen.Vervolgens vangen wij alle afval zo vroegmogelijk af. Dus kennen wij elke schakel vanhet ontwerp- en productieproces. Wij noemendat een tweede huid die wij rondom hetbedrijfsproces leggen. Op deze manier ontstaater zo min mogelijk afval. Maar het afvaldat wel overblijft wordt door ons gekoesterd.Want daar begint het tweede leven.Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtigemetalen en kunststoffen omte zetten. En Maltha door erschitterend glaswerk van temaken. En het allerlaatsteafval dat dan nog overblijft?Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruiktom er energie voor honderdduizenden huishoudensmee op te wekken. Steeds meermensen ontdekken dan ook het credo vande Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.Wij maken er liever iets moois van.12


Onze Strijkers!Je zou denken dat het niet nodig is om deze heren voor te stellen. Toch blijkt in de praktijk dat lang niet iedereen hen kent en weetwat ze doen. Het werd dus hoog tijd voor een stuk in de Zuiderlaan Expres. Onze sportmasseurs: Alex Syaranamual, Frans Horstinken Andre Buitenhuis.Voor alle drie geldt dat het een uit de hand gelopen hobby betreft. In het dagelijks leven hebben ze andere bezigheden. Twee maalper week zijn ze aanwezig op het sportcomplex om de leden met een blessure te kunnen behandelen. Dinsdag- én donderdagavondvanaf19.30 uur tot de laatste klaar is, en dat is vaak tot ver na 22.00 uur, zijn ze in hun ”verzorgingshok” aan de Zuiderlaan druk in deweer. Echt druk, gemiddeld hebben ze per avond toch zo’n 20 personen te behandelen met diverse blessures of tape-behandelingen.Er staan zelfs klapstoeltjes om het wachten iets te veraangenamen. Wanneer je blessures hebt wil je toch wel erg graag geholpenworden, dus wacht je wel. Beide avonden zijn de trainingsavonden van de voetbalselectie en deze heren hebben op dezeavonden al van oudsher het recht om met voorrang te worden behandeld. Na 20.00 uur is de ruimte vrij voor de andere sporters,selectiespeler of recreant, ze zitten er voor iedereen. De ruimte die Alex, Frans en André tot hun beschikking hebben is klein.Masseren is hard werken en ventilatie is er niet dus het kost hen nogal wat zweetdruppels om onze sporters weer gezond af tekunnen leveren. Ondanks de weinige ruimte helpen ze toch velen van hun medisch probleem af en elke avond weer met veelplezier. Vooral het heerlijk “ouwehoeren”maakt het werk leuk.Alex gaat zondags met de eerste selectie mee naar de wedstrijden. Andredoet dit bij het tweede elftal op zondag en als Alex niet kan vervangt Frans hem.Hoe kom je er eigenlijk bij om sportmasseur als hobby te gaan uitvoeren? Inhet gesprek blijkt dat ze alle drie een voetbalachtergrond hebben. Alex enAndre hebben beiden gevoetbald bij V&K en Frans is van oorsprong Avantiaan.Alle drie zijn ze gestopt met dit spelletje vanwege een blessure en..ooknog bij alle drie een knieblessure. Alex ging na zijn blessure twijfelen of hijzich verder wilde bekwamen als trainer of dat hij sportmasseur zou worden.Hij heeft voor het laatste gekozen. In 1979 is hij begonnen met de cursussportmasseur. De interesse in het menselijk lichaam is gewekt en er volgennog vele cursussen om zich verder te bekwamen in andere diciplines, onderandere medical taping en McConnell taping.Frans heeft twee kinderen die op hoog niveau volleyballen en vroeger regelmatigmet kleine blessures rondliepen. Daardoor kreeg hij interesse insportmassage en in 1992 is hij, toevallig samen met Andre, begonnen aan decursus. Andre begon omdat hij graag betrokken wilde blijven bij de club, watkon hij doen om iets voor hen te betekenen? Doordat zij samen aan de cursus begonnen waren zij al ver voor de fusie van beideclubs degenen die elkaar nog wel eens hielpen op het gebied van de sportmassages. Ook zij volgen nog regelmatig een cursus omook andere behandelingen te kunnen doen. Het is prettig om alle drie dezelfde behandelingen uit te kunnen voeren. De afgelopenjaren is in de sportwereldgebleken hoe goed bijvoorbeeld Medical Taping werkt. Er ontstond vaak een wachtrij bij Alex en dus besloten Andre en Frans omdeze cursus ook te gaan volgen. De club boodhen de gelegenheid om dit te kunnen doen.Ook lopen er geregeld stagiaires mee van de Calo of CIOS die als bijvak sportmassage hebben. De heren begeleiden deze stagiairestijdens de behandelingen. SV Twello is hier een gecertificeerde vereniging voor.Soms wordt er nog gedacht dat de heren er alleen voor de voetballeden zijn. In de praktijk worden de meeste behandelingen danwel bij voetballers uitgevoerd maar de leden van de andere takken van sport zijn zeker welkom. Of je nu een enkel blesseert bijeen potje voetbal of in een volleybal- of basketbalpartij, het blijft een enkel met een blessure! De heren weten er wel raad mee!Mocht je dus last hebben van een blessure, op dinsdag- en donderdagavond ben je vanaf20.00 uur van harte welkom. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken, wie het eerst komt het eerst maalt is het principe. Mocht jehen op een ander moment nodig hebben dan gaat dat op afspraak. De telefoonnummers tref je hieronder aan.Wie weet wordt hetzo druk dat ze een iets grotere, beter geventileerde en geoutilleerde ruimte kunnen ritselen! Wel een ruimte waar ze met net zoveel plezier hun taken kunnen uitoefenen als ze nu doen.In de volgende uitgaven zullen de heren wat blessures en behandelingen nader uitlichten, wie weet kun jij er je voordeel mee doen.Alex Syaranamual 0571 – 275511 of 06-239 69 032Andre Buitenhuis 0571 – 275098 of 06-466 47 200Frans Horstink 0571 – 275372 of 06-505 92 69313


GijsbertsKeukens, Tegels en Sanitair B.V.Na het voetballenontspannen in jeeigen jacuzzi?Vlijtseweg 1907317 AM ApeldoornTel. 055-5219175Fax. 055-5785999Website: www.gijsbertsbv.nl14


Wedstrijdverslag Victoria Boys C1- SV Twello C1Zaterdag 26 november speelde C1 eenoefenwedstrijd in Apeldoorn tegen VictoriaBoys C1, een tegenstander waar we inde beker aan het begin van het seizoennog heel makkelijk van wonnen namelijk7-0.In de competitie draaien we tot nu toe eenheel wisselvallig seizoen, met een paar helegoede wedstrijden en enkele minderewaarin we tot op heden 8 punten hebbengepakt uit 9 wedstrijden. Helaas werd devorige wedstrijd in de competitie gestaakttegen Sallandia, waardoor we niet devolledige heenronde hebben kunnen afwerken.Om 12.45 uur trapten we af in het Victorstadion op een goede natuurgrasmat (gelukkiggeen kunstgras!) achterop hetcomplex. Een veld wat lager ligt dan deandere velden waardoor het iets vochtigeris en je daar lekker op kan spelen. Na eenaftastend begin van beide partijen speeltde 1e helft zich vooral af op het middenveldwaar menig duel werd uitgevochtenop het scherpst van de snede. Af en toewerden er een paar ballen van afstand opde goal geschoten zonder daarbij eniggevaar te stichten. Ook in een oefenwedstrijdwil je natuurlijk je eigen spel, vanFietstocht 2011achteruit opbouwen, goed ten uitvoerbrengen. Dat lukte ons het 1e halve uurmaar gedeeltelijk. Victoria Boys zat er kortop en toonde veel meer tegenstand danin de beker. Zij hadden ook de beteremogelijkheden, maar echte 100% kansenzijn er niet geweest. Bij beide elftallenwerd er veel gewisseld, waar zo’n wedstrijdnatuurlijk ook geschikt voor is, eensiets anders uit te proberen. Wel komt datde rust niet altijd ten goede in het spel.Defensief stond het bij ons goed met RickU. die de verdediging was komen versterkenin tegenstelling tot het middenveldwaar hij over het algemeen te vinden is.Hierdoor kwamen we opbouwend ietsminder aan ons spel toe, maar voetballenbegint vanuit de achterhoede naar vorentoe en dat ging de 1e helft heel aardig. Deruststand was logischerwijs 0-0.De 2e helft gaf in eerste instantie hetzelfdebeeld, waarbij SV Twello vanaf de 10eminuut beter in de wedstrijd kwam metenkele goede acties van Tim K., maar deeindpass ontbrak in de meeste gevallen,waardoor er geen gevaarlijke situatiesontstonden voor de goal van VictoriaBoys. Nadat de druk van ons een beetjeafnam, kwam Victoria Boys beter in dewedstrijd. Het ging naar voren voetballenen we kwamen af en toe goed weg bij eenserie afstandschoten en gevaarlijke voorzettenvan links die met kunst en vliegwerkof met een beetje geluk via de lat naast ofover het doel gingen.In de 20e minuut van de tweede helft valtdan toch de beslissing in de wedstrijd. Eencorner van Victoria Boys wordt niet goedverwerkt door onze verdediging. Eenmiddenvelder van hen is eerder bij de baldan onze voorstopper en schopt de bal inde hoek 1-0. Een tegenvaller voor ons,maar op dat moment niet onverdiend.Erwin besluit om 1 op 1 te gaan spelenachterin in de hoop nog iets te kunnenforceren in deze wedstrijd. Dat lukt helaasniet goed genoeg meer de resterende 15minuten. Bij tegenstoten moeten we geconcentreerdzijn om niet een tweedetegendoelpunt te moeten incasseren. Dewedstrijd kabbelde naar het eind toe ende arbiter (in een spijkerbroek en winterjas)die overigens een prima pot flootmaakt een einde aan deze zeer sportievewedstrijd. Helaas verliezen we deze oefenwedstrijd.Volgende week maken weweer een kans. Onze tegenstander is danSilvolde C1. We gaan de achterhoek eenseen keer verkennen. Misschien hebben wedaar meer succes.Het ligt alweer een tijdje achter ons: Hemelvaart 2011. Maar de 135 deelnemers aan de fietstocht van s.v. Twellozullen zich deze dag ongetwijfeld nog herinneren als een zonnige voorjaarsdag waarop ze hebben genoten vanprachtige plekjes in eigen omgeving.De “stoet” vertrok tussen negen en half elf richting ‘t Holthuis over het voormalige Avanti-complex naar de Terwoldse dijk. Degeorganiseerde stop vond plaats bij geitenboerderij De Wolf tussen Terwolde en Welsum. De boer van de geitenboerderijtoonde zich na afloop erg tevreden over het bezoek. Hij had vele geitenkaasjes verkocht in zijn winkeltje.“Ik ben hier geboren en getogen, maar ik ben op plekjes geweest waar ik nooit eerder kwam.” Opmerkingen van gelijke strekkinghoor je ieder jaar. Zo’n plek was dit jaar bijvoorbeeld de betonnen rijplaten langs het water en tussen de weilanden door op degrens van Gelderland en Overijssel tussen Welsum en Oene. En wat te denken van de route langs het Kievitsveld, in de volksmond“Emstergat” genoemd. Menigeen nam hier een rustpauze.De tocht vervolgde zich langs het Apeldoornsche Kanaal, een colletje van de vierde categorie over de A50 en door BeemteBroekland naar het overvolle terras van Jan de Groot in De Vecht. Daarna ging het zonder omwegen terug naar de Zuiderlaanwaar het goed rusten was op het terras van een zonovergoten balkon.De commissie dankt u allen voor uw deelname en hoopt u in 2012 weer te zien. Er zijn alweer ideeën om u opnieuw naar plekjeste leiden waar u nog nooit heeft gefietst. En dan bedoelen we niet de A1 of A50.De fietstochtcommissieEvert NagelGerrit MenkhorstHenk Casteel15


36e Rabobank Kerst Toernooi 2010.Beste sporters en supporters,Het is alweer het 36e Rabobank Kerst Toernooi waar de voetbal(st)(l)ers uit de gemeente Voorst kunnen overwinteren. Alleverenigingen onze gemeente Voorst hebben weer ingeschreven. Hieruit blijkt wel weer dat dit toernooi nog altijd door iedereenzeer gewaardeerd wordt.Het toernooi kan natuurlijk niet zonder sponsoren anders zouden de kosten niet meer op te brengen zijn. Door hulp van onzesponsoren kunnen we de kosten voor de deelnemende verenigingen laag houden waardoor iedereen mee kan doen. Helaas zijn erwel een aantal sponsoren afgevallen maar dankzij de sponsorcommissie mogen we dit jaar voor het eerst ook C-1000 Binnendijkals nieuwe sponsor begroeten. En natuurlijk bedanken wij ook de overige sponsoren welke toch elk jaar vrijwillig een bedragstorten. Ook door de sponsoren hoeven we “nog geen” entree te vragen. Hierdoor kan iedereen zijn favoriete ploeg gratis komenaanmoedigen.Vorig jaar was het weer een druk maar vooral sportief en gezellig toernooi. En we hebben nog meer gebruik kunnen maken vande tv- schermen in onze horeca. Hierop waren de standen goed te volgen en hoefde men niets te missen van de concurrentie.Geen enkel toernooi kan natuurlijk zonder vrijwilligers maar om dit meerdaagse toernooi goed te kunnen laten verlopen hebbenwij er wel bijzonder veel nodig. Het toernooi duurt maar liefst 5 dagen en 6 avonden. Bijna de hele vereniging is dan ook in touwom het iedereen naar de zin te maken. Vooral de bezetting in de horeca vraagt nog al wat organisatie. Gelukkig hebben we hiervooreen geweldige horecaploeg die dit toch elk jaar weer voor elkaar krijgt. Ook de vrijwillige scheidsrechters van SV Twello stekenheel wat uurtjes in het toernooi. Het is elk jaar weer een mega klus. Dus van hier uit onze dank voor al die vrijwilligers welke hunvrije tijd hier voor op willen offeren.Bij de senioren doen dit jaar niet alle verenigingen uit de gemeente Voorst mee. Daarom zijn het dit jaar poules van 4 teamswaarvan de eerste twee naar de Winnaarsronde gaan op donderdag 29 december en 3 en 4 verder spelen in de Troostronde opdinsdag 27 december. Ook beginnen dit jaar de wedstrijden om 20.00 uur i.p.v. 18.00 uur. En eindigen we op 22.00 uur. De pouleszullen weer door elkaar afgewerkt worden. Dit beloofd wel meer spektakel op te leveren omdat vnl. alleen de eerste teams vande verenigingen mee doen. Ook zullen we eerder klaar zijn zodat er na afloop in de horeca, onder het genot van een hapje endrankje, nog even nagepraat kan worden. Verder hebben we bij de jeugd en zeker bij de Dames zo langzamerhand het plafondbereikt door de massale inschrijvingen. Er doen dit jaar bij Dames maar liefst 12 ploegen mee zodat er helaas maar 10 minutenspeeltijd over blijft. Ook bij de Dames worden de poules door elkaar afgewerkt. Hierdoor belooft het een drukke en naar wehopen een bijzonder gezellige avond op woensdag 28 december. Bij de C jeugd zijn er dit jaar 29 teams, de B speelt met 19 teamsen bij de A jeugd doen dit jaar maar liefst 16 teams mee.De finale bij de senioren heren ging in 2010 tussen SV Twello 1 (zo) en SV Voorwaarts 1. Deze werd nipt door favoriet Voorwaartsgewonnen met 1-0. Wie zal dit jaar de kampioen van Voorst worden? Bij de dames een spannende “verrassende finale” tussen SCTeuge 1 en SC Cupa 1. Deze wedstrijd moest beslist worden door penalty’s en werd gewonnen door SC Teuge 1. De sportiviteitbokaalwerd bij de heren gewonnen door SC Teuge 2 en bij de dames ging SV Voorwaarts 1 er met de beker van door. Het beloofdweer een spannende strijd te worden bij de senioren en de jeugd. Wie er dit jaar met de prijzen naar huis zullen gaan weten weop vrijdag 30 december. Alle finales zijn bij de jeugd overdag, behalve bij de meisjes daar valt de beslissing al op dinsdag 27 december.En s’avonds zijn de finales bij de Dames en de Heren te zien vanaf 19.00 uur.Ook onze scheidsrechters en eigen leden mogen we zeker niet vergeten te noemen welke het toernooi al jaren op een uitstekendemanier weten te leiden: W. Langendonk, S. van de Laan, E.J. Horst, G. van de Pol en onze eigen scheidsrechters.Wij nodigen iedereen uit om weer te komen genieten van de vele wedstrijden. We beginnen op donderdag 22 december en eindigenvrijdag 30 december met de finales. Ook zal dit jaar de finaleavond weer opgeluisterd worden door DJ William. Deze wister vorig jaar de sfeer goed in te brengen en dit jaar zal hem dat ook wel weer lukken. De vrijwilligers van SV Twello gaan er inieder geval weer alles aan doen om er een gezellig Rabobank Kersttoernooi van te maken.Tot ziens.Namens de Kerstzaalvoetbalcommissie:Ramon Taroenodikromo, Bernard in ’t Veld en Gooi van den Berg.De volgende sponsoren hebben het Rabobank Kerst Toernooi 2011 mogelijk gemaakt:Rabobank Gemeente VoorstBuitink Sport 2000, Twello en ColmschateWelkoop TwelloC-1000 Binnendijk TwelloHoresca Lieferink B.V. Twello16


GrandCafé De Waardige WaardGijsberts Keuken, Tegels en Sanitair B.V.Hieronder in het kort hoe het programma er uit ziet:Donderdag 22-12-2011 19.00 - 22.00 Heren Senioren Poule A en BVrijdag 23-12-2011 19.00 - 22.00 Heren Senioren Poule C en DDinsdag 27-12-2011 19.00 - 22.00 Heren Troostronde Poule E en FDonderdag 29-12-2011 19.00 - 22.00 Heren Winnaarsronde Poule G en HWoensdag 28-12-2011 18.00 - 23.00 Dames Senioren Poule A en BZaterdag 24-12-2011 08.00 - 15.30 C Jeugd Poule A, B en CDinsdag 27-12-2011 08.00 - 12.10 C Jeugd Poule E en FDinsdag 27-12-2011 12.30 - 18.00 Meisjes Poule A en direct FinaleWoensdag 28-12-2011 08.30 - 17.30 B Jeugd Poule A, B, C en DDonderdag 29-12-2011 08.30 - 17.15 A Jeugd Poule A, B en CVrijdag 30 december Finales Jeugd en Senioren.08.00 - 12.00 C Jeugd Poule F en G12.00 - 12.30 Finales C Jeugd12.30 - 15.15 B Jeugd Poule E en F15.15 - 15.45 Finales B Jeugd16.00 - 17.35 A Jeugd Poule D en E17.35 - 18.00 Finales A Jeugd19.00 - 22.00 Finale wedstrijden Dames en Heren.22.00 Prijsuitreiking met DJ William.Niet Selectie sv Twello heeft de mogelijkheid om zaterdag 31 december een balletje te trappen als seizoensafsluiting van 13.00 –16.00 uur. Dit hangt een beetje af van de deelname hoe lang we door zullen gaan. Maar we hopen op een grote deelname zodatwe een leuk toernooitje kunnen houden. En natuurlijk volgt er ook nog een derde helft met oliebollen.Fitnessen bij SV TwelloIedereen weet dat sporten goed voor je gezondheid is. Regelmatigsporten brengt vele voordelen met zich mee. Je kunt onder andere jeconditie verbeteren, afvallen of op streefgewicht blijven, je spierenversterken en veel sportplezier beleven. SV Twello biedt je demogelijkheid om in een gezellige en professionele omgeving aan jegezondheid te werken!Cardio- en KrachttoestellenIn de fitnessruimte is ruim aanbod van zowel cardio- alskrachttoestellen. Tijdens de openingstijden is er altijd professionelebegeleiding aanwezig. Onze instructeurs maken graag kennis met utijdens een gratis proefles.OpeningstijdenDe fitnessruimte is van maandag tot en met vrijdag geopend van 17.30uur tot 21.30 uur. En op dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend van9.00 tot 12.00 uur. U kunt per kwartaal lid worden of een 10-rittenkaart afnemen.Wij zien u graag op sportpark Zuiderlaan. Kijk voor meer informatie op www.svtwello.nlof 0571280075.17


Daar weet Steunenberg wel raad mee!Isolatieglas HR++, (geïsoleerd) glas-in-lood,maar ook figuurglas en spiegels.BEZOEK ONZE SHOWROOM IN TWELLORijksstraatweg 153-155telefoon 0571- 27 62 00www.steunenberg.nl20


Dance-Inn Vaassen op 11-11-11Op vrijdag 11 november hebben de recreatiegroepenvan de jazz afdeling van SvTwello hun eerste ingestuurde dans vandit jaar gepresenteerd. In een volle sporthalDe Wieken in Vaassen werd met veelenthousiasme gedanst. Sommige groepenmoesten wel erg lang wachten voordat zehun dans mochten laten zien waardoor despanning enorm werd opgebouwd ensommigen ook wel een beetje moe werden.Gelukkig hebben alle ouders op detribune hier niets van gemerkt want alledansen gingen super.De jongste groep (1 t/m 4) was met hunopvallende outfit, coole brillen en helemaalin het roze, de eerste super act vande avond. Daarna was groep 6/7 aan debeurt, die met veel bloemen in de kledinghet publiek mee nam naar een anderewereld. Het was een prachtig gezicht vanafde tribune. Na de pauze mochten dedames van groep 4 en 5 hun kun kunstenvertonen en in het roze met een stoerespijkerprint veroverden ze de harten vaniedereen.Als laatste groep was 7/8 aan de beurt entoen liep het al tegen 21.00 uur. Sommigedames waren als man verkleed compleetmet stropdas en de rest als chique dame.Deze combinatie leverde een geweldigschouwspel op. Tegen 21.45 uur warenalle dansen geweest en vertrok iedereenmet een voldaan gevoel naar huis. Wijwillen uiteraard alle ouders bedanken diezijn komen kijken!Larissa, Danique, Lianne en VincentVrijwiliger van demaandIn deze editie van het clubblad 4vrijwilligers van de maand. U kunthet hele interview vinden op dewebsite van SV Twello onder hetkopje organisatie > ‘Eregalerij vrijwilligers'.De vrijwilliger van de maand septemberen daarmee de eerste vrijwilliger van hetseizoen 2011-2012 is Rolf Dijkhuis. Rolf is59 jaar en woont in Twello. Zijn antwoordop de vraag of hij een partner heeft: “Nogniet”. In het dagelijkse leven werkt hij alschauffeur bij Kruitbosch en de Weerd inDeventer. Rolf is daar de enige chauffeurdie zonder TomTom de bestellingen in deregio aflevert. (Lees meer via de website.)De vrijwilliger van de maand oktober isHans Voorthuis. Komende januari hoopthij fulltime AOW-er te worden. Wonendoet Hans sinds 1979 in Twello samen metzijn vrouw Greet met wie hij volgend jaar40 jaar getrouwd is. Samen hebben zetwee dochters en een kleindochter. Sindsvorig jaar geniet hij van de VUT. In zijnwerkzame leven was hij Technisch Bedrijfschefbij een bedrijf in Klarenbeek. Overdeze tijd kan hij zeer enthousiast vertellenis gebleken. (Lees meer via de website.)De vrijwilliger van de maand november isJan Kamphuis. Jan werd in 1941 geborenin Twello. In het ondernemersgezin wasvader Kamphuis altijd aan het werk in dezaak en deed moeder Kamphuis het gehelehuishouden. Voetballen op straat metzijn mede buurjongens was zijn lust en zijnleven. Op latere leeftijd vertrok hij naarDeventer, Olst, terug naar Deventer ensinds 2008 weer woonachtig in Twello.(Lees meer via de website.)De vrijwilliger van de maand december isJoke Haak. Op donderdagavond 24 novemberweet ik Joke Haak te vinden in desporthal. Aanwezig bij de basketbaltrainingvan de jeugd in 2/3 deel van de hal. Jokezit gezellig te kletsen met een jeugdlid diegeblesseerd is. Het valt direct op dat Jokeerg betrokken is.(Lees meer via de website.)22


Kwaliteit van uit het verleden,aangepast voor de toekomst!Uw partner in autoschade:Engelenburgstraat 2 - 7391 AM Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschadeVaassen24

More magazines by this user
Similar magazines