12.07.2015 Views

seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal

seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal

seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE UTRECHTFEBRUARI 2011 SEIZOEN ’10-’11 NUMMER 3GRATISnr3PAGINA 4DERBY DAG:VV MAARSSEN - OSM '75PAGINA 13MET ZIJN ALLEN NAAR DEFC, MET JSV NIEUWEGEINPAGINA 15ONDER DE DOMMET HENK WESTBROEKFOTO: WIM DE BRUIJNE / WWW.WIMDEBRUIJNE.NLPAGINA 23ONDER DE LOEPDE E1 VAN OSM '75DE GRATIS VOETBALKRANTWWW.RONDOMVOETBAL.NL


2FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 DE AFTRAPRONDOM VOETBALOPSTELLINGPagina 04: Derby Dag Maarssen - OSM '75Pagina 09: Oud-trainer FC Utrecht Henk VonkPagina 11: Rondom de FC UtrechtPagina 15: Onder de Dom met Henk WestbroekPagina 16: Kampioen van toen, met vv Maarssen uit 1992Pagina 19: Trainingskamp met vv MontfoortPagina 20: Oude meesters met Marco CaboPagina 23: Onder de loep en het talentPagina 25: Icoon Frans de Munck en Talenten opleidingPagina 26: Stadio ToppersPagina 29: Trainerstaal met Arie de Jongh van OSM'75Pagina 31: ClubnieuwsPagina 35: ProgrammaPagina 37: De fitte voetballerPagina 38: CrosspassPagina 40: Credit Force RanglijstenRV TEAMUitgave:Rondom Voetbal Voetbal B.V., onderdeelvan Sportfacilities & Media B.V.Adres:Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon030-6977710, www.rondomvoetbal.nlHoofdredacteur:Rob Zomer, mobiel 06-14281531,robzomer@rondomvoetbal.nlredactie@rondomvoetbal.nlEindredactie:Rogier Cuypers en Maaike DenkersMedewerkers:Johan van de Zande, Johan van Dien,Maarten Hoevers, Martin Donker, Tom vanden Heiligenberg, Frans van Seumeren,Floris Schmitz, Rien van Wolfswinkel, HansVos, Hans Kraay sr., Hans van Echtelt, MikeBaan, Frank Zilver, Ton van Zoeren, WouterBongers, Sjoerd van Renselaar, KeesGrovenstein, Jean Paul de Jong, KarinPannenkoek, Peter te Linte Hekkert, Patrickde Ruijter, Marc de Jong, Rogier Cuypers entientallen clubverslaggevers.Advertenties:advertentie@rondomvoetbal.nlSales:Ina Scholman, Rien van WolfswinkelVormgeving:Aldo Elfrink, Loek van den Bedemen Anton GouverneurClubnieuws:Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligersin de krant? Mail uw nieuwtjes, berichten,aankondigingen en bijvoorbeeldjubileanaar: mijnclub@rondomvoetbal.nlOplage:De Rondom Voetbalkrant wordt 4 keer pervoetbalseizoen in een oplage van 25.000exemplaren verspreid, onder meer bij veledoelgroeplocaties en bij ongeveer 40voetbalverenigingen in en rondomAmersfoort. Tevens wordt er elke editie ineen bepaald Rondom Voetbalgebied huisaan-huisverspreiding verzorgd. Niets uitdeze uitgave mag worden gebruikt zonderuitdrukkelijke toestemming van de uitgever.Afscheid van het oudeDe laatste weken hebben deleiders/teammanagers/wedstrijdsecretarissenvanaf de eerste klasse binnen hetamateurvoetbal mogen wennen aan eennieuw fenomeen, het digitale wedstrijdformulier.Meteen ook voor een aantalvan deze vrijwilligers de eerste confrontatiemet een computer.Tekst: Rob ZomerMet het nieuwe systeem valt de charmeweg van het invullen van het oude wedstrijdformulier.Nu maar hopen dat alleverenigingen een goede (draadloze) internetverbindinghebben, want een langzame of slechteverbinding kan zomaar zorgen voor ongewenstoponthoud. Ik vraag me ook af hoe de verantwoordelijkener mee omgaan op het moment dater een wachtrij voor de computer ontstaat van anderethuisspelende teams. Ik hoop wel voor alleclubs dat zij geen problemen hebben met de verbindingmet de KNVB site zoals ikzelf thuis vaakmeemaak.Het regionale amateurvoetbal werd de afgelopenweekeinden hier en daar getroffen door de 'pasjesaffaire'.Diverse competitiewedstrijden werdenafgelast omdat de scheidsrechter constateerde dateen aantal spelerspassen verlopen was. In anderegevallen werd er wel gewoon gespeeld, maarkonden teams daardoor niet in de sterkste samenstellingaantreden. Het ontbreken van geldigespelerspassen kan voetbalclubs duur komen testaan. Ze moeten zich verantwoorden bij detuchtcommissie van de KNVB en rekening houdenmet punten in mindering.Hans Kraay sr. werpt zijn blikop de ontwikkelingen in hethedendaagse voetbal. HansKraay speelde van 1953 t/m1960 bij DOS. Hij kwamacht maal uit voor Oranje enwas een van de eerste voetbalanalistenop televisie.FC Utrecht op de goede wegNederland staat op de tweedeplaats, achter Spanje, van devoetbalwereldranglijst.Dat doet wel even de wenkbrauwenfronsen als je regelmatigde wedstrijden van deNederlandse Eredivisie volgt.Eerlijk gezegd is het toch welduidelijk dat er geen topteamsmeer zijn. Geen zogenaamdetopploeg is nog zeker van deoverwinning tegen wie danook. PSV verliest van ADO DenHaag, FC Utrecht droogt in deGalgenwaard met volle overtuigingen terecht Ajax af. OokFC Twente krijgt Utrecht nietop de knieën. Dat zegt heelveel over FC Utrecht, maar ookhet nodige over Ajax en FCTwente. Het Nederlandse voetbalkent geen dominerendetop meer. De vraag die je danmoet stellen, is of dat wel zogoed is. Mijn antwoord is 'nee'.Zou het zo zijn dat de subtopsterker is geworden, dan is datnatuurlijk positief. Ja Utrecht,Groningen en Den Haag zijngegroeid. Helaas is het ook zodat Ajax, PSV en Feyenoordzwakker zijn geworden. Feyenoordis zoveel minder gewordendat het pijn aan de ogendoet. Buitenlandse clubs methonderden miljoenen schuldkopen ook in Nederland debeste spelers weg. Afellay is delaatste in het rijtje. Komen degrote buitenlandse clubs, danzijn de Nederlandse clubskansloos. De kas wat gevuld,de elftallen zwakker.Europees en wereldwijd hebbenvooral de grootste clubsenorme schulden. De FIFA ende UEFA, de overkoepelendeorganisaties, zijn daarvan dehoofdschuldigen. Strenge regelszouden de clubs moetenweerhouden van schaamtelozeinvesteringen in transfersommenen salarissen.Terug naar het voetbal.Ook Twente kreeg Utrecht nietop de knieën. In een enthousiaststadion Galgenwaardtoonden de Utrechters weerde veerkracht om volwaardigpartij te bieden. FC Utrecht isgegroeid, rust in de organisatie,rust op het veld en een stevigevakkundige regie bij hetduo Ton du Chatinier en JanWouters. Geen bizarre aankopen,maar spelers die passenbinnen de gekozen aanpak.Het aantrekken van de relatiefgoedkope speler Kevin Strootmanis daarvan het beste voorbeeld.Een speler van Spartakomt naar Utrecht. Een beetjeerg pijnlijk voor Feyenoord.Het grote talent speelde bijFeyenoord om de hoek, hadnu niemand dat in de gaten?FC Utrecht mag blij zijn metheel veel goeie ontwikkelingen.Het staat wel een beetjelaag op de ranglijst om nual halleluja te roepen.PS: Wat een naam voor eenspits: 'De Kogel' en hij maakthet nog waar ook.Hans Kraay sr.


EDITIE UTRECHTDE AFTRAP FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 33wedstrijdformulier FC Utrecht groeitFRANSTALIGHet FC Utrecht-publiek heeftweer met volle teugen genotenvan de open gevechten tegenAjax en FC Twente. De winst opAjax was meer dan terecht enhet gelijkspel tegen FC Twentewas een juiste afspiegeling vande krachtsverhouding, alhoewelFC Utrecht de beste kansen opeen overwinning heeft gehad.Jammer dat we er niet in slaagdenom de drie punten in huiste houden.vv Montfoort blijft maar verbazen.Nu over naar het echtevoetbal, hier een overzicht:ZATERDAG VOETBAL:vv Montfoort blijft maar verbazen. Als deploeg van Marinus Dijkhuizen geen inzinkingkrijgt, is een plek bij de eerstedrie op dit moment gewoon mogelijk. FCBreukelen krabbelt in de eerste klasseweer langzaam omhoog. Dit zijn ze ookaan hun stand verplicht, want degraderenzou voor de club een drama zijn. VoorSVL zou degradatie geen drama zijn,maar de Langbroekers zullen er alles aandoen om dit te ontlopen en maken daarinnog steeds een goede kans. In de tweedeklasse raakt UVV, met Raymond Graanoogstals trainer, op stoom. De tweede periodetitelligt op de loer. IJFC uitIJsselstein, met de eerste periodetitel opzak, heeft dit seizoen teveel pieken endalen. Daardoor lijkt Roda '46 uit Leusden,met John van Loen aan het roer, degrootste favoriet te worden. In de derdeklasse zijn er geen teams uit de regioUtrecht die er goed voorstaan om kampioente worden. In de vierde klasse daarentegenzijn HMS, ZU 1911 (in 4E) enDEV Doorn, JSV Nieuwegein, DeltaSports '95 en SVMM (in 4F) en NITA (in4C) nog wel in de race om rechtstreeks tepromoveren. Focus uit Culemborg is ongenaakbaar.De ploeg van trainer MarcoVerbeek is op weg naar de vierde klassevolgend seizoen.ZONDAG VOETBAL:De zondagtak van vv De Meern steektzijn ambities niet onder stoelen of banken,namelijk de wens om uit te komen inde Hoofdklasse. Het ziet er echter naaruit dat het dit seizoen niet gaat lukken,want daar is de achterstand op de nummeréén veel te groot voor. VVIJ uit IJsselsteinblijft in diezelfde eerste klasseworstelen om bij de laatste twee plekkenweg te blijven. In de tweede klasse zalHercules via de nacompetitie moetenstrijden om weer terug te keren naar deeerste klasse, omdat Hoogland net eenmaatje te groot lijkt te zijn voor de clubuit Voordorp. Kampong maakt een moeilijkseizoen door tot nu toe, waardoor eenterugkeer naar de derde klasse op de loerligt. In de derde klasse moeten de regioteams OSM'75 uit Maarssenbroek enCDW uit Wijk bij Duurstede de strijd omhet kampioenschap aangaan met VVZAuit Amersfoort, Wasmeer uit Hilversumen Waterwijk uit Almere. CDW maakt opdit moment de grootste kans. Brederodeslijkt nu al kansloos. De club uit Vianenwon tot nu toe pas één wedstrijd. In devierde klasse F lijkt de buit voor PVCVuit Vleuten, gezien de huidige voorsprong,nu al binnen. Dat geldt ook voorZeist in de vijfde klasse G. In de vijfdeklasse H gaan Schalkwijk en DWSV uitmakenwie er volgend seizoen weervierde klasse speelt.Het belooft in ieder geval weer spannendte worden voor een heleboel teams uit deUtrechtse regio.Ik heb het gevoel dat we langzamerhandin een fase beland zijn waarinwe voor geen enkele club in Nederlandhoeven onder te doen. Zelfsniet wanneer wij een aantal basisspelersmissen. Wat nog wel een serieuspunt van aandacht is, is hetvasthouden van de concentratietegen lager geplaatste tegenstanders.Daar laten we nog punten liggenen dat is doodzonde. Als we erinslagen om mentaal nog sterker teworden en als team de geestelijkekracht kunnen opbrengen om coûteque coûte te winnen, dan kunnen wein de top van de Eredivisie meedraaien.De eerst volgende grote testcase isde halve finale voor de KNVB Bekerop 3 maart in Enschede. We hebbenduizend kaarten toegewezen gekregenen FC Utrecht stelt voor dezewedstrijd gratis busvervoer beschikbaar.We hebben die duizend fanatieketoeschouwers keihard nodig enwe zullen veel kabaal moeten makenom onze voetballers op een positievemanier te ondersteunen. Het Twentsepubliek doet niet anders. Zij winnendaardoor wedstrijden, maar niet vanons. Ik reken op jullie. Ik ben ervanovertuigd dat we deze wedstrijd kunnenwinnen en ik voel dat de spelersen de technische staf daar ook in geloven.Nu we eenmaal zover gekomenzijn moeten we het ookafmaken: de bekerfinale in de Kuip,een droom die moet uitkomen.Financieel bevinden wij ons nogsteeds in zwaar weer. Desondankshebben wij een bod van Ajax opDries Mertens afgewezen. Dries isvoor het elftal een bepalende speleren een publiekslieveling. Het argumentvan de Belgische bondscoachdat Dries zogenaamd 'hoger' moetspelen om in aanmerking te komenvoor het Belgisch elftal is volslagenonzin. Dat Kevin Strootman na vierwedstrijden in de Eredivisie wel doorFRANS VAN SEUMERENBert van Marwijk geselecteerd wordt,bewijst het tegenovergestelde. Gelukkigis Dries onlangs alsnog geselecteerdvoor het Belgische elftal.Trouwens, behalve Mertens enStrootman zijn ook Vorm, Asare,Nesu en Silberbauer voor de diverseNationale elftallen uitgenodigd. Wezijn dus op de goede weg, maar hetis aan de technische staf en de spelersom te bewijzen dat van 'hogerop'geen sprake meer is. We moeten gewoonbeseffen dat we bij de eerstevijf van de Eredivisie horen en danrollen de uitnodigingen van debondscoaches vanzelf binnen.Als voetbalclub doen wij ons best omzo goed mogelijk te presteren. FCUtrecht groeit niet alleen op het veld,maar ook als organisatie. Ons imagois aanmerkelijk verbeterd, mededoor het goede gedrag van de supporters.De sponsors en de medianemen FC Utrecht eindelijk serieusen dat is van essentieel belang voorde toekomst, zeker in deze economischzware tijden. Ons stadion isnog steeds niet alle wedstrijden uitverkocht.Gemiddeld hebben wecirca 20.000 toeschouwers, maar wekunnen er 24.000 hebben. Dus nogeen overcapaciteit van zo'n 4000.Het stadion moet vol, elke wedstrijd.De spelers vinden dat geweldig, erkomt nog meer sfeer en daardoornog betere prestaties. Vraag het aande trouwe supporters, het is tegenwoordiggenieten in het stadion. Dusbij deze een oproep aan een iederom bij deze mooie club te komendoor een businessseat of seizoenkaartaan te schaffen. Ook datsteuntje in de rug is welkom.


4FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 DERBYDAGRONDOM VOETBALOSM ’75 rekent met derbywinstMaarssen-aanvoerder Marcel van de BergTrainer Arie de Jongh (links) van OSM en Dennis Sluijk (rechts) van Maarssen.MAARSSEN – “Nog nooit!” Het antwoord op de vraaghoe vaak OSM ’75 de punten had gepakt op sportparkDaalseweide wist Arie de Jongh maar al te goed. En datzat hem hoog. De scheidend trainer presteert tot nu toeverassend goed en voordat De Jongh afscheid neemtvan zijn mannen wilde hij alles wat een blauwgeel hartheeft een zege schenken. Op 13 februari 2011 schrevende bezoekers historie met de eerste zege op rivaalMaarssen in het hol van de leeuw. Een sublieme en dodelijkefficiënte eerste helft legde het fundament voorde 2-3 overwinning.Tekst: Wouter Bongers, foto’s: Rianne van DenderenNa afloop grapte de breedlachende De Jongh: “Wehebben ons met deze zegezeker veilig gespeeld.” Achterdeze kwinkslag schuiltnatuurlijk wel een verhaal.Nadat OSM ’75 vorig seizoenpromotie afdwong naarde derde klasse, had het nietde verwachting direct aan tehaken bij de top in de derdeklasse D. De reële gedachtezichzelf een veilige positie teverschaffen, leefde nadrukkelijkerdan de ambitie ommee te doen om de prijzen.Een half seizoen later is deoogst toch hoogst opmerkelijkte noemen. Met een gretigegroep pakte de ploeg deeerste periodetitel en kaktedaarna niet echt in. De monsterscore(9-0) tegen hetzwakke UTS en de huidigewinst op Maarssen zorgt voorde juiste tred.Het doet De Jongh - hijwordt door de groep ook welBokito genoemd na eerdereen kleedkamergrap te hebbengehaald na het voorvalin Blijdorp - zichtbaar goed.Als een ruwe bolster metblanke pit wandelt hij tussenzijn jongens, schudt wat handenmet bekenden en maaktlinks en rechts korte praatjes.Misschien is het die nuchtereuitstraling die zijn ploeggoed doet. Een wonderelftalheeft OSM ’75 zeker niet,maar omdat iedereen hetoptimale rendement uit zijntalenten weet te persen, lijkthet of het elftal boven zijnstand leeft met de huidigetweede plaats achter CDW.Tegen de gastheren scoordeiedere OSM-speler in de eerstehelft een dikke voldoende.De juisteverhouding tussen plezier enplicht heeft de zondagselectiete pakken. Neem bijvoorbeeldDavid van der Veld.Aan de jongeling, net droogachter de oren, maar meteen onvermoeibare drive,


EDITIE UTRECHTDERBYDAG FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 35af met historiehijst de witte vlag met frustrerende wisselKeeper en uitblinker Paul van de Bosch juicht mee.


2 15:6FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 DERBYDAGRONDOM VOETBALDe E1 van vv Maarssen en OSM'75.Rutger Spierenburg valt geblesseehad Jeroen te Water zijn handenmeer dan vol. De bescheidenVan der Veld gooidede schroom op het veld vanzich af, speelde dienstbaar enstrafte twee persoonlijke foutenvan respectievelijk ArnoudSchonis en doelmanStefan Kolvers af.De persoonlijke fouten warenook Maarssen-trainer DennisSluijk niet ontgaan. Rustig enzichtbaar onaangedaanlegde hij de vinger op dezere plek: “Het is natuurlijkzonde dat je door drie persoonlijkefouten de wedstrijdweggeeft. Na rust hebben weons hersteld en zes à zevenhonderd procent kansengehad en zijn we goed teruggekomen. Dat het dan nog 2-3 wordt, koop je natuurlijkniks voor.” Zijn ploeg heeftwel het voornemen uitgesprokenom bovenin mee tedraaien, maar Sluijk wil dedruk enigszins wegnemendoor hardop te benoemendat de verwachtingen niet tehooggespannen moeten zijn.Sluijk hechtte in de aanloopweinig waarde aan de statistiekendat Maarssen tot dantoe op eigen bodem onverslaanbaarwas tegen OSM’75. Ruim vijfhonderd belangstellendenzagen eeneerste helft waar OSM ’75een beslissende voorsprongnam door doelpunten vanSteenhof en tweemaal Vander Veld.Toch was De Jongh bij hetlopen naar de kleedkamer erniet helemaal gerust op. Tijdenshet eerste bedrijf zag dehoofdverantwoordelijke hettevreden staand naast dedug-out aan, praatte terloopswat met bekenden achter deafrastering, maar waar-Ongeveer 500 toeschouwers waren aanwezig bij de Derby.VV MAARSSEN


EDITIE UTRECHTDERBYDAG FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 37rd uit.Piet Verhoef, winnaar wedstrijdvoorspelling.schuwde zijn spelers ‘dat zeer nog niet zijn en er nogeen tweede helft wachtte’.Ondanks een snel doelpuntvan Nick Kentie kwam dezege niet meer in gevaar. De36-jarige aanvoerder Marcelvan de Berg werd halverwegede tweede helft door Sluijknaar de kant gehaald. Langsde zijlijn lag een reservebalen met het hoofd gebogen,blonde krullen naar degrond, ramde de routinierhet leer richting achterlijn.Hij meende vanwege zijn ervaringdat het duel gespeeldwas, maar wellicht een voorbarigeconclusie. Met nogtwintig minuten klok en deverhoudingen in het veldaanschouwende, was dit gebaarzeker niet opbeurendvoor zijn ploeggenoten. Hetleek eerder op een capitulerendgebaar en het hijsenvan de witte vlag voor de tegenstander.Met een uitstekendePaul van de Bosch enhet rood van Sven van Vuurenkwam OSM ’75 niet meerecht in de problemen, op eendoelpunt in blessuretijd vanArnoud van Schonis na.OSM ’75 middenvelder Bart Reym Man of the MatchDe onvermoeibare middenvelder Bart Reym ontving van de vakjury in Maarssen de meestestemmen voor de titel: Man of the Match. Reym, woonachtig in Vleuten, krijgt vanwege zijnprestatie een dinerbon voor twee personen van restaurant SteakZ.DERBYDAGSCOREBORDOSM ‘75453


8FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTOUD FC TRAINER FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 39Clubicoon Henk Vonk, de trouwe invaller‘Het gaat niet om mij, maar om de club’Het is een dag na de historischetriomf van FCUtrecht tegen Ajax (3-0). DeGalgenwaard beleefde eeneuforie als zelden tevoren.Maar Henk Vonk, vrijwelzeker de meest plichtsgetrouwewerknemer bij deDomstedelijke club, wasniet van de partij in het stadion.Hij bekeek namelijkop dezelfde middag aandachtighet treffen tussenFC Groningen en FCTwente. In de Euroborglegde Henk de sterke enzwakke punten van beideclubs vast in een gedegenanalyse. Zoals hij dat ookeen week daarvoor deed bijAjax - Feyenoord, zevendagen voordat de Amsterdammersin Utrecht op depijnbank werden gelegd.En in beide gevallen blekenzijn inschattingen juisten wist FC Utrecht met eenjuiste tactiek tot de vollewinst te komen.Tekst: Hans van EchteltHenk Vonk laat zijn notitieseven zien. Zijn conclusiesluiden dat FCUtrecht een goede kans heeftzowel tegen Ajax als FC Groningenwanneer de ploeg durft tevoetballen en agressief de opponenttegemoet treedt. Metruimte in de rug is de ploeg achterinkwetsbaar, zo luidt eenvan de conclusies. Zijn profetiekomt helemaal uit, maar Henkis er de man niet naar om op z’nborst te kloppen. "Ik kan dingenmooi op papier zetten, maar dejongens moeten het vertalen inhet veld. Dus alle lof voor deploeg die Ajax van het veldspeelde en tegen Groningen eenronde verder kwam. Ik heb allecommentaren gehoord en gelezen.En al die loftuitingen logener niet om."Jong FC Utrecht 1979 met trainer Henk Vonk (linksboven).Het is natuurlijk het lot vanHenk Vonk (68) dat hij ‘zijn’ FCUtrecht vrijwel nooit in actiekan zien, omdat hij als analistelders actief moet zijn om de komendetegenstander te bekijken.Maar hij mort niet, zoals hij datin de dertig jaren vrijwel nooitheeft gedaan. “Het gaat niet ommijn persoontje maar om declub. Natuurlijk zijn er ook dingenvoorgevallen die me pijnhebben gedaan. Maar ik hebook tal van hoogtepuntenmogen meemaken en jonge spelersonder mijn leiding beterzien worden. Wanneer ik die tegenwoordigontmoet, proef iknog steeds een groot respect. Endat geeft dan toch de voldoeningdat mijn werk niet voorniets is geweest."Henk Vonk, de eeuwige invaller.Steeds als er weer eens eentrainer van FC Utrecht voortijdigop non-actief gesteld werd,bleek de Nieuwegeiner bereidom de ondankbare klus over tenemen. Wie herinnert zich nietde tranen bij Edwin de Kruyftoen hij in ere werd herstelddoor Vonk en een bijdrage leverdeaan de legendarische 7-2-zege op MVV waardoor FCUtrecht zich vrijwel in veiligheidspeelde. Samen met Ton duChatinier zat Henk destijds opde bank tegen de Maastrichtseopponent, nadat Leo van Veenop non-actief was gesteld. "Ikben mijn verantwoording nooituit de weg gegaan en dat deedik toen ook niet. En ik heb geleerdom mijn energie niet in negatievebijzaken te steken.Uiteindelijk levert dat alleenmaar extra ellende op."In zijn Nieuwegeinse woningkijken we samen met zijntrouwe metgezellin Wil terug opdertig jaar FC Utrecht. Henktrainde eerst de amateurclubsDOS (jeugd), vv Utrecht, Vreeswijk,Brederodes en Hollandvoordat hij in De Galgenwaardbelandde en vervolgens ook zijnwerk als ambtenaar sportzakenbij de gemeente Nieuwegeinopgaf. Een riskante maatschappelijkebeslissing die hem uiteindelijknooit heeft berouwd.Als trainer bij de jeugd en hettweede elftal bouwde Henk eenreputatie op als strenge, maarrechtvaardige coach die normenen waarden hoog in het vaandelhad. Die disciplinaire aanpakbotste nog wel eens met de opvattingenvan jonge voetballers,maar uiteindelijk won het respecthet bijna altijd van de boosheid.Of zoals clubicoon JeanPaul de Jong het uitdrukt:"Henk, of eigenlijk mijnheerVonk, was geen gemakkelijketrainer, maar ik heb erg veel vanhem geleerd. Hij was een trainerdie je keihard met je neus op defeiten drukte, soms tot vervelenstoe. Veel spelers hebbenveel aan te danken en daar hoorik ook bij. Het respect voor hemis altijd gebleven."Henk vindt het een moeilijkevraag. Welke speler vindt hij hetgrootste talent dat ooit onderhem heeft getraind? Zijn ietwatverrassende antwoord komt naenige aarzeling. "Ik denk dat JanWouters de grootste progressieheeft gemaakt als voetballer. Ikkende hem als spelertje van hetJeugdplan Nederland dat ik ookeen tijd lang heb mogen trainen.Een jongen die zich binnen delijnen aanvankelijk soms als eenkreng gedroeg, maar uitgroeidetot een volwaardige internationalen zelfs Ajax haalde. Maarer zijn meer jongens die alles uithun loopbaan hebben gehaald,zoals Willy Carbo en ook Tondu Chatinier. Ton dacht aanvankelijkdat ik een hekel aan hemhad in het Jeugdplan. Toen hijnaar FC Utrecht overstapte endagelijks bij mij moest komentrainen, dacht hij: 'Nu is het gebeurdvoor me', maar dat bleekhelemaal niet te kloppen. Wehebben tot de dag van vandaaggoed met elkaar kunnen samenwerken."Nog een hoogtepunt was natuurlijkhet behalen van deKNVB-beker aan de zijde vanNol de Ruiter. "Maar dan vooralde halve finale tegen PSV, debeste wedstrijd die Jan Willemvan Ede ooit speelde. Die avondin Eindhoven hebben we als collectiefeen geweldige prestatiegeleverd en je hebt onlangstegen Ajax kunnen zien waartoeeen homogeen elftal dan in staatis. Op de bank voelde ik toen aldat er niets meer mis kon gaan,zelfs niet toen het op strafschoppenaankwam. Daarom heb ikook altijd veel waarderinggehad voor Ab Fafié. Hij kon desterke punten van een elftal optimaalbenutten en speelde helemaalniet zo verdedigend als demedia vaak benadrukten. Ab ismisschien wel de trainer uit deFC Utrecht-tijd voor wie ik demeeste waardering had. Ik benook nog met hem op reis geweestnaar China waar van allesmisging. Voor hetzelfde geldwas het een puinhoop geworden.Maar Ab bleef kalm enbracht dat over op de groep.Achteraf zijn we mentaal eenstuk sterker naar huis teruggekeerd."‘We sturen elkaar ieder jaareen Kerstkaart’Wanneer iemand waardering heeft voor Henk Vonk, is hetHans van Breukelen die drie jaar als jeugdspeler te makenheeft gehad met de Nieuwegeiner. "Ik heb net zoals veel anderevoetballers enorm veel aan Henk Vonk te danken. ToenHan Berger als A-trainer het tussentijds overnam van Jan Rab,kregen we met Vonk te maken. Hij was enorm gedreven, ophet bloedfanatieke af. En hij kon absoluut niet verdragen datspelers er de kantjes afliepen en hun talent niet optimaal benutten.Dan had je aan kwade aan hem."Tot de dag van vandaag zijn de contacten goed gebleven, benadruktVan Breukelen. "We sturen hem en Wil ieder jaar nogeen Kerstkaart, ik ken zelfs zijn adres uit Nieuwegein uit m’nhoofd. Er zijn weinig clubmensen die het dertig jaar volhoudenbij dezelfde organisatie en dan ook nog van iedereen het optimalerespect krijgen, maar bij Henk Vonk is dat zeker hetgeval. Wanneer je nu nog voetballers van mijn generatiespreekt, hoor je dezelfde verhalen. Vooral dat ze bij hem disciplinehebben geleerd en dat je niet moest wagen om er met jepet naar te gooien."Hans herinnert zich nog een conflict tussen Henk Vonk en detoenmalige spits Ron Verkuyl die bij Henk Vonk aangaf 'dat hijveel te weinig speelde'. Volgens Van Breukelen is dat toen eenbehoorlijk verbale aanvaring geworden. "Wanneer je Henk ergensmee bovenop de kast moest krijgen, was het met dit soortverhalen. Daar was hij helemaal niet van gediend. Een basisplaatsmoest je alleen afdwingen op het trainingsveld en metje prestaties, en nooit door er bij een trainer om te vragen."Volgens de voormalige doelman van Oranje is het geen toevaldat in de periode-Vonk een gouden generatie bij FC Utrecht isdoorgestroomd naar het A-team. "Daarom kon Henk er ookenorm van balen wanneer uit financiële noodzaak één van zijnpupillen verkocht moest worden. Daarvoor had hij 'zijn' jeugdspelersniet opgeleid. In de periode dat ik technisch directeurwas in De Galgenwaard, hebben we het daar vaak overgehad. Maar dat was nu eenmaal zijn lot als jeugdtrainer, danben je vooral opleider."


EDITIE UTRECHTRONDOM DE FC FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 311WIJK EN VOETBALKLEIN GALGENWAARDNieuwe kansen en uitdagingen voor Klein GalgenwaardGiovanni Alvares, begonnen als keeper bij de Dutch Homeless Cup, nu coach en daarnaastkickbokstrainer bij Klein Galgenwaard.Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. KleinGalgenwaard zet zich binnen het project Sport voor eenToekomst! samen met het Leger des Heils al een aantaljaren in voor mensen die in een kwetsbare situatie leven(onder andere dak- en thuislozen, verslaafden en mensenmet een psychiatrisch probleem). Deze mensen kunnenbij Klein Galgenwaard sporten, maar ook eenverantwoordelijkheid krijgen in de organisatie.DUTCH HOMELESS CUPNa het succesvolle jaar 2010,waarbij de Utrecht Angels alsNederlands dameselftal deelnamaan de Homeless WorldCup in Rio de Janeiro, gaan in2011 drie Utrechtse teams eengooi doen naar de DutchHomeless Cup. Op 26 februaristart in Eindhoven de landelijkestraatvoetbalcompetitietussen verschillende steden.De Utrechtse spelers trainendrie keer per week. De begeleidingligt onder andere inhanden van een aantal mensendie vanuit de doelgroepop zijn gestaan en verantwoordelijkheidwildennemen. Coördinator van Sportvoor een Toekomst!, Kees Grovenstein,kijkt vooruit: "Wehebben veel kwaliteiten. Nu ishet de kunst om er een teamvan te smeden. Spelers moetenlaten zien dat ze dat willen.Pas dan kunnen we ookecht kampioen worden metUtrecht." De finale van deDutch Homeless Cup wordt op30 juli op De Dam in Amsterdamgespeeld. Op 2 juli is ereen competitieronde inUtrecht. De winnaars (damesen heren) plaatsen zich voorde Homeless World Cup in Parijs.VERANTWOORDELIJKHEIDVANUIT DE DOELGROEPGrovenstein vervolgt zijn verhaalmet de achtergrond vande aanpak binnen de sportactiviteiten."Wij willen mensenuit de doelgroep verantwoordelijkheidgeven. Zo kunnenze een aantal vaardighedenaanleren waar ze in de toekomstprofijt van zullen hebben.Binnen het voetbalhebben we een aantal mensenaangesteld die in de trainingenen coaching een rolhebben. Zo is bijvoorbeeldonze keeper van afgelopentwee jaar, Giovanni Alvares,coach van Utrecht United. Hijzal het team begeleiden opwedstrijddagen."OPLEIDING LEIDER SPOR-TIEVE RECREATIEMensen uit de doelgroep kunnenbij Klein Galgenwaard duseen belangrijke rol krijgen.Daar bieden Leger des Heilsen Klein Galgenwaard ook denodige faciliteiten voor. Mensenkunnen een opleiding LeiderSportieve Recreatie volgen.Giovanni Alvares is daar eengoed voorbeeld van. In 2010volgde hij de opleiding. Nucoacht hij dus de voetballersen geeft hij daarnaast kickbokstrainingenop recreatiefniveau aan mensen die ineen hulpverleningstraject zitten.Momenteel is er eennieuwe opleidingsgroep metveel enthousiasme aan huntraject bezig. In mei zullen zijexamen doen. "Een geweldigleuke en serieuze groep", volgensprojectleider Grovenstein."Tijdens iedere cursusavond ishet een genot om te zien hoede deelnemers zich ontwikkelen.Het is weer zeer waardevolin de ontwikkeling en detoekomstperspectieven van dedeelnemers. Daarom hebbenwe het project ook Sport vooreen Toekomst! genoemd. Endat doen we samen."MAATSCHAPPELIJK ACTIEFPlaying for Success:leren met een WOW-factorFC4YOU, de paraplu waaronder FC Utrecht de maatschappelijkeprojecten heeft onder gebracht, is drukbezig wat te betekenen voor de jongeren in Utrecht enomstreken. Eén van de projecten om de jeugd in deschoolbanken te krijgen, is Playing for Success. De WOWfactor,bijvoorbeeld leren in een geweldige omgeving alsStadion Galgenwaard, speelt daarbij een grote rol.Tekst: Rogier Cuypers'Zelfvertrouwen' is het sleutelwoordbij Playing for Success.Veel kinderen missen het zelfvertrouwenen jongeren hebbendat nu eenmaal nodig.Playing for Success geloofterin dat alle kinderen en jongerenvanuit dat zelfvertrouwenrichting en betekenis kunnengeven aan hun leven. Zewillen deel uitmaken van demaatschappij en iets van hunleven maken. Een aantrekkelijktoekomstperspectief en inspirerenderolmodellen zijndaarbij nodig.ONDERPRESTERENHet doel van Playing for Successis om jongeren te helpendie tijdelijk of structureel onderpresteren.Het project richtzich op de groepen van 9-14jaar en 15-23 jaar bij wie laagzelfvertrouwen en eigenwaardezorgen voor leerblokkades.Die groep dreigt buitende boot te vallen en heeft eenbemoedigend duwtje in de rugnodig.Een aantal jongeren zal in eentijdsbestek van twee tot driemaanden een unieke kanskrijgen om in Stadion Galgenwaardhun eigenwaarde enzelfvertrouwen te vergroten.Spelenderwijs zullen zij specifiekevaardigheden zoalstaal-, reken, en ICT-vaardighedenverbeteren.WOW-FACTORPlaying for Success wil de negatievespiraal doorbrekenwaarin deze jonge mensenzich bevinden. Leren met deWOW-factor kan daarmeehelpen. Wanneer je jongemensen in en stimulerende,spannende en aantrekkelijkeambiance van een professionelesportclub als FC Utrechtlaat werken, kan dat wel degelijkbijdragen aan de prestaties.Belangrijk is ook dat zemet elkaar aan het werk gaanmet opdrachten die niet aanvoelenalsof ze echt leren. Begeleidingen persoonlijkeaandacht worden bij dit projectniet vergeten. Het resultaatis dat jongeren er als'herboren' uitkomen. Ze hebbenmeer zelfvertrouwen eneen beter toekomstperspectief.FC4YOUERVARINGEN UIT ENGE-LANDKarin Pannekoek van FC4YOUweet wat het belang is vanPlaying for Success. "We zijn inEngeland geweest en daardoen ze het al twaalf jaar bijLondense voetbalclubs. Het isaangetoond dat kinderen diedaaraan hebben meegedaan,beter blijven presteren. BijNAC Breda hebben ze bijonlangseen geweldig leercentrumgerealiseerd, waar elkleslokaal weer een eigen voetbaluitstralingheeft een geweldiginspirende omgeving omkinderen het beste uit zichzelfte laten halen."In Stadion Galgenwaard staanveel computers en de vijftiendeelnemers per groep wordenbegeleid door twee leerkrachtenen twee stagiairs. Toch zietPannekoek meer mogelijkhedenin het stadion. "OnderNumber Four, het supporterscafévan FC Utrecht, hebbenwe 1700 vierkante meter aanlege ruimte. Daar kun je ietsprachtigs van maken. Nu organiserenwe de bijeenkomstenin de skybox, maar daarkun je geen ouders ontvangen.Het is juist enorm belangrijkom ouders erbij tebetrekken."Kijk voor meer informatie over FC4YOU opfcutrecht.nl/club/maatschappelijk/


12FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTRONDOM DE FC FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 313GRIJSGEDRAAID...DE EERSTE PLAAT EN EERSTE CONCERTDe eerste cd die ik heb gekocht was er eentjevan 2Unlimited. Geen single, maar welde hele cd. Ik was destijds niet echt een fanvan ze hoor. Mijn eerste concert was eenaantal jaren terug in Ahoy. Toen ben ik naarUsher gegaan. Dat vind ik wel een goedeartiest.... door Frank Demougetoe R&B, dan weer trance, house en Nederlandstalig.Een echte muziekvoorkeur hebik niet, ik houd meer van afwisseling.LAATSTE CDIk luister eigenlijk bijna nooit naar muziek,dat heb ik nooit echt gedaan. In mijn vrijetijd doe ik andere dingen en luister ik geenmuziek. Mijn vrouw is Braziliaans en ikvind Braziliaanse muziek wel leuk, maar ikzal er geen cd van kopen.MUZIKAALIk ben niet muzikaal. Heel vroeger heb ikeen keer piano gespeeld, maar dat was nietmeer dan één les. Dat was niks voor mij.UITGAANGelegenheden waar ze afwisselende muziekdraaien, vind ik het leukst. Dus af enMet z'n allen naar de FCJSV NieuwegeinHet zijn echte liefhebbers, die E- spelers van JSV uit Nieuwegein.Want met zijn allen naar FC Utrecht - NEC gaan,vinden ze geweldig. Zelf voetballen is nog net wat leuker.Dat doen ze dan ook, op de parkeerplaats waar verzameldwordt voor een bezoek aan Stadion Galgenwaard. Tot debal in de sloot belandt en de bus komt voorrijden.waard mooi 'omdat de stoeltjesook grote letters zijn'. Voor keeperKevin is Michel Vorm hetmooiste in het stadion. De moedervan Thijs is het daar meeeens. Ricky kan zich Utrecht -PSV nog goed herinneren'omdat er mooie goals werdengemaakt'. Robin is zelfs tweekeer het veld op geweest. "Eenkeer met de scheidsrechter enéén keer met een grote vlag."De vader van Liam Hopstakenis coach van de E3, trainer vande E-selectie en speelde zelf nogvoor FC Utrecht.Maar liefst 4-0 wordt het voorFC Utrecht, dankzij drie doelpuntenin de laatste tien minuten.Dolenthousiast nemenPjotr, Robin, Liam, Liam,Romeo, Stefan, Ricky, Tim,Anouar, Kevin, Lars, Nick,Aaron, Damian, Jesse, Thijs,Emiel en Daan weer plaats in debus. Niemand voorspelde deeindstand goed, maar de jongste,Brian (zie foto), zit er hetdichtste bij en is in één klaptwintig euro rijker.Er wordt flink gedold achterinde bus en nagepraat. Want veeljongens hebben al goed kijk ophet spelletje. FC Utrecht doet ergoed aan deze teams in de gatente houden. Een Ajax-scout komtal regelmatig kijken, maar dezejongens zouden het helemaalniet vervelend vinden om ooitin het eerste van FC Utrecht tespelen. Zeker niet na deze topmiddag.Ik wil Rondom Voetbal en MURConditioning hartelijk bedankendat we met zijn allen dezewedstrijd konden bezoeken.Edward van CuilenborgMaar liefst vijftien E-elftallenheeft JSV uit Nieuwegein. Debeste eerstejaars E’tjes spelen inde E3 en E4. De E3 is het besteeerstejaars E-team in de regioUtrecht. De achttien getalenteerdejongens uit de tweeteams zijn te gast tijdens FCUtrecht - NEC. Drie moeders,twee broertjes en veel vadersnemen plaats in de bus. De oudersleggen een euro in, hunkinderen geven druk overleggendrust- en eindstand doorvoor de voetbalpoule.De helft van de jongens is voorFC Utrecht, vanavond is iedereensupporter. Niemand hooptdat NEC wint. Jesse, Robin enLiam hebben een rood-wit sjaaltjeom, Thijs zelfs een pet op enNick een FC Utreg-jack aan. Eenhandvol vaders heeft een seizoenkaartbij FC Utrecht, dievan Daan zit vandaag als werknemervan Phanos in de skybox,de vader van topscorer Anouarwerkt in de hoek van het stadionen kan bij thuiswedstrijdenzo de wedstrijd zien en die vanDamian zit met zijn neus op hetveld helemaal vooraan in vak Z.Ook bovenin vak Z is het zichtprima, nergens zit je eigenlijkslecht in De Galgenwaard. Dewedstrijd begint om half vijf, delichtmasten zorgen voor eenextra spannend sfeertje.Alle jongens zijn al eens bij FCUtrecht geweest. Daan zelfs al'zo’n dertien keer' en Robin 'eenkeer of acht'. De wedstrijd tegenSteaua Boekarest was de mooistedie Daan gezien heeft,'omdat dat in de Europa Leaguewas'. De tweeling Tim en Stefanbezocht De Galgenwaard dezezomer als onderdeel van eenstadiontour. Met hun vader enopa reisden zij in drie dagenlangs alle achttien eredivisiestadions.Daan vindt De Galgen-Brian voorspelde de eindstand goed.Utrecht scoorde de 1-0 vlak voor tijd.


14FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTONDER DE DOMONDER DE DOM FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 315ZONDAG HOOFDKLASSE AHenk Westbroek geniet weer bij FC Utrecht‘Heerlijk, die k*#-opmerkingen van de tribunes’Hangende schouders op een massief lijf. Henk Westbroek(58) haast zich met opvallend kleine pasjes langs de verlatenterrassen van het Domplein, gezicht in de kraag vanzijn jas, handen diep in de zakken. Snel ergens naar binnen,weg uit kou en wind. Een bak koffie, een jonge, endan praten; over opgroeien in de Betonbuurt, afkatten bijDOS, corrigerende narcosebeuken, zijn adoptie en zijnclub, FC Utrecht.Door Peter te Lintel Hekkert, foto: Rob ZomerHET VOETBALGESLACHTWESTBROEK“Jazeker, dat bestaat. Mijn vaderspeelde ver voor de oorlog inDOS. En ja, alle De Leuren diedaar hebben rondgelopen zijn familievan mijn moeder. Ik beneen geadopteerd kind. Toen ik inhuis kwam was mijn vader al dikin de veertig. Mijn broer is 22 jaarouder en ik heb nog twee zussen.Op zondag waren er altijd voetbaldiscussies.Mijn zwagerspeelde in Velox, met Willem vanHanegem en mijn broer was eengedreven Elinkwijkfan. Daarging mijn zus ook het liefsteheen, want volgens haar haddendie spelers de mooiste benen. Inde rust nam een mongoloïde jongenpenalty’s op de keepers. Alleballen gingen erin, behalve als hijzelf naast of op de paal schoot.De keepers doken er steeds overheenof waren net te laat. En trotsdat die knul dan was! Zelf heb iknooit kunnen voetballen.Waarom ik dan toch zo van hetspelletje houd? Ik kan ook geeneieren leggen, maar ik lust zegraag.”DOS“Ik ging meestal met mijn vadernaar DOS. Hij wist mij altijd voorniks binnen te krijgen. We kregeneen knipoog bij de poort enmochten zo doorlopen. Het leukstevond ik de genadeloos ironischeopmerkingen vanaf detribune naar de eigen spelers alshet even niet liep, en de genadelooscynische opmerkingen naarde tegenstanders. Ze konden elkaarbij DOS echt genadeloos tegrazen nemen. Dat afkatten, daargenoot ik zo van.”JEUGD OP ZUILEN“Ontzettend leuk. Ik woonde inde Ruychaverstraat in Zuilen, deBetonbuurt. Iets verderop stondeen katholieke kerk en een opvanghuisvoor zwangere meisjes.Wie ouder dan vijftien wasmocht op woensdag dansen inhet bovenzaaltje. Vonden wij jongensgeweldig. Want, hoewel wenog niet wisten wát het was, wewisten wel dat ál die meisjeshadden geneukt. De wijk wasecht socialistisch. Je stemdePvdA, zoals mijn moeder, of,zoals mijn vader, CPN. De mensenwaren aardig voor elkaar. Zehadden niet zo veel geld, maarwel een tuintje; en anders zat jevoor de deur. Families bleven erhet liefste wonen. Er was ook eensoort sociale controle. In de straatwoonden twee kinderen met hazenlipjes.Daar maakte je grapjesover, maar niet in hun gezicht.Deed je dat wel, dan mocht hunvader je gerust een klap geven;een corrigerende narcosebeuk,zou Hans van Breukelen zeggen.En dan zei mijn vader: prima, andershad ik het gedaan. Zo gingendie dingen. Maar je moestniet te ver gaan. Een leraar op dePrinses Margrietschool gooideeen bordenwisser tegen mijnhoofd omdat ik iets verkeerd hadgedaan. Is mijn vader even meegaan praten. Hoe het gesprekprecies verliep heeft hij niet gezegd,maar de volgende dagstond die man met een blauwoog voor de klas. Mij liet ‘ie metrust.”FAMILIE“Het was bij ons thuis iederweekend feest. Mijn broer en éénzus speelden fantastisch trekharmonica.Die speelden dan dehele avond hartstikke mooi muziek.Zo gezellig. Ik ben geadopteerdtoen ik nul was, op de dagna mijn geboorte. Door mijntante, mijn moeders zus. Mijnmoeder was toevallig zwangergemaakt door de visboer. Een katholiekevrouw alleen, zonderwerk maar met een kindje…Datkon toen helemaal niet. Geenabortus, geen opvang. Ze vondwerk in Drenthe, ging daarwonen. Als ik haar zag was hetgoed, mijn moeder was mijn lievelingstante.Echt. Een jaar ofacht geleden ontdekte ik dat iknóg een broer heb, ook van dievisboer. Peter Zeylmaker, de eerstecommercieel directeur van FCUtrecht. Die heeft een reclamebureauen sponsort FC Twente. Hijwist ook van niks! Rond zijn vijftigstewilde hij trouwen. Op hetgemeentehuis zag hij op zijn geboorteakteeen heel andere achternaamstaan: De Leur. Dus ikkan iedereen aanbevelen op zijnvijftigste te trouwen, dan hoor jenog eens wat. We kunnen goedmet elkaar opschieten. Gaan weleens met elkaar naar het stadion;Twente of Utrecht. Erg leuk.”FC UTRECHT“Ik ga graag, al ben ik geen fanaat.Als ze verliezen: jammer. Isdie ander beter, dan heb ik daargeen enkele moeite mee. Sindseen jaar of tien kom ik weer inhet stadion, nadat ik jaren nietwas geweest. De lol was eraf. Zatik daar met mijn dochtertje, begonnenop de Bunnikside de inleidendebeschietingen van deDerde Wereldoorlog. Zij schrokzich rot. En buiten het stadion ishet uitkijken. Ik heb eens zo’nlange lat op mijn rug gehad. Wasik middenin een charge van deM.E. beland. En die zag niet datik ik was. Het liefste zit ik op delange zijde. Daar hoor je nog dieongelooflijke kutopmerkingennaar de spelers. Genieten geblazen.Het zijn bij Utrecht allemaalaardige jongens hoor, maar weworden nooit kampioen. We zullenaltijd in dat linkerrijtje eindigen.Meneer Van Seumeren kanheel veel geld in de club stoppen,maar toevallig zijn er een paarRussische oliebaronnen die netiets meer hebben.”CLUBLIED I“Henk (Temming, red.) en ik zijngevraagd een nieuw clublied temaken voor FC Utrecht. Ik hebde tekst geschreven, Henk demuziek. Daar hebben we dusmeteen ruzie over gekregen. Ikkwam met een heel laconiektekstje, zo van: ‘we worden tochnooit kampioen’. Vond Henk dushé-le-maal niks. Die wil er meereen oorlogslied van maken waarvande rillingen door de mensengaan. Ik laat Het Goede Doel nietklappen op dat liedje. We hebbenhet even geparkeerd, eerst onzenieuwe cd Liefdewerk op Valentijnsdag.Ik zal nooit iets zingendat ik niet mooi vind, Henk ookniet. Dus wij moeten hier uit ziente komen.”KIESPIJN“Trouwens, ik moet zo weg, naarde tandarts. Ik heb verdomme delaatste tijd het ene na het andere:griep, hier pijn, daar, nu weer diefucking kies.”CLUBLIED II“Eigenlijk is het mooiste voetballiedjeooit You’ll Never WalkAlone van Liverpool. Er komtgeen clubnaam in voor, geen dingenals ‘forza’. Nee: wij lopenhand in hand. Prachtig. Wist jetrouwens dat Henk en ik al eenseen voetballiedje hebben gemaakt?Naar aanleiding van hetlandskampioenschap van DOSvijftig jaar geleden. De vader vanHenk speelde in dat team. Henkkomt uit een echte Utrechtsevoetbalfamilie. Met een MosjeTemming. En iedereen kentSporthuis Henk Temming. Ikhoud van voetbal, maarHenk…Henk is echt een fanaat,Henk weet ál-les. Die vertelt jenu wie in het 27e van FC Utrechtop de bank zit.”WILLEM VAN HANEGEM“Hé, maar ik moet nu echt weghoor, ik kom veel te laat. Ik ga altijdnaar Sanderink, een vriendinvan me. Wist je dat ik Willem vanHanegem daar heb leren kennen.Iedereen weet dat hij doodsbangis voor de tandarts, panisch! Zitik in de wachtkamer, komt hijbinnen, lijkbleek. 'Ga jij maareerst’, zeg ik. Sindsdien kan ikheel goed met hem opschieten.Goed, maar nu ben ik weg. Ikmoet nog naar de parkeergaragelopen. Maak er wat leuks van hè?O, en zeg nog even wat overonze nieuwe cd. Liefdewerk, Valentijnsdag.Hoooooi!”Paspoort van Henk WestbroekHenk Westbroek, wie kent hem niet? Een jongen uit de volksestraten van de Geuzenwijk (27 februari 1952), veelkleurig alseen kameleon. Succesvol met jeugdvriend Henk Temming inHet Goede Doel (Vriendschap, België) en in zijn uppie (Zelfs jenaam is mooi). Westbroek heeft in de loop derjaren vele gedaantes aangenomen: dj, televisiemaker(RTV Utrecht), kroegbaas (Stairway toHeaven), politicus (Leefbaar Utrecht en Nederland),columnist (De Oud-Utrechter). Hij zal hetallemaal relativeren. “Ach, ik kan toevallig goedliedjes schrijven, een ander kan heel mooi punniken.”Henk leeft met Julia en heeft een dochter,Chris. Op Valentijnsdag brengen Henk enHenk de cd Liefdewerk uit. En, als ze het serviesheel laten, binnenkort een nieuw clublied voorFC Utrecht.


16FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 KAMPIOEN VAN TOENRONDOM VOETBALOlaf en Rob Broers maakten een ongekend‘In mijn laatste wedstrijd, inKAMPIOEN VAN TOENMAARSSEN - VV Maarssen was al sinds 1981 geen kampioen meer geworden en duswerd het weer eens tijd. Ondanks een nieuwe trainer in het seizoen 1991/1992 leek nietserop te duiden dat Maarssen nu wel weer kampioen ging worden. Maar acht winstpartijenop rij veranderden de kansen van het elftal. In de laatste wedstrijd verzorgden debroers Olaf en Rob Broers hun hoofdrol en maakten het team kampioen van de vierdeklasse. Rondom Voetbal sprak met de twee mannen over die periode.In deze serie wordt een kampioenselftalvan welleer teruggehaald.Rondom Voetbal kijkt terug in de tijdaan de hand van betrokkenen enartikelen uit het kampioensjaar. Wat iser van die al kampioenen geworden?Spelen ze nog of zijn ze uit beeld geraakt?Wie zijn er trainer geworden?Club: VV MaarssenOpgericht: 27 juni 1927Terrein: Sportpark DaalseweideClubkleuren: Wit shirt, Zwarte broek,Wit-zwart gestreepte kousenDoor: Johan van der ZandeBijna kibbelend hebben debroers het over de eerste wedstrijdenvan dat seizoen. HadOlaf nu wel of niet zo’n zeswedstrijden niet mee gespeeld?Rob: "Je was er toen niet bij, ikweet het zeker. Je was je huisaan het verbouwen ofzo." Olaf:"Ja klopt, maar ik heb geen zeswedstrijden gemist daardoor.Dat was in 1990 en dat duurdeelf maanden . Maar ik deed datnaast mijn reguliere baan. Danook nog voetballen erbij, datwas niet te combineren…" Uiteindelijkkomen de broers erwel uit. Hij miste een paar wedstrijden,maar dat was in de periodedat het niet liep, volgensOlaf. Broer Rob kan hier wel omlachen.En lachen, dat deden ze in dezeperiode. Olaf: "We waren eenhecht stel, met goede spelers. Ende nieuwe trainer, Wim Feer,maakte echt wat los. Hij waseen oud-speler van de club enwist ons echt te prikkelen. Hijzorgde ervoor dat alles goed georganiseerdwas en was verdereerlijk en duidelijk. De jaren ervoorspeelden we eigenlijk altijdwel in de middenmoot. We haddenook gewoon bijna dezelfdegroep dat jaar. Veel eigen jeugd,aangevuld met enkele spelersvan Elinkwijk. In de basis stondenvaak zo’n zeven à acht spelersvan de eigen jeugd. Datvond ik toch wel mooi."Rob vervolgt: "Twee zoons vande trainer waren ook meegekomen,en zij konden nogal hardspelen. Daar hield Wim Feerook van. Van dik hout zaagtmen planken zegmaar. Daarnaasthadden we een scorendevoorhoede. We speelden altijd4-3-3. Ik in de spits en Olafrechtsbuiten. Olaf was supersnel.De trainer zei altijd 'jemoet rennen, een voorzet gevenen de spits moet hem maken'.We waren een team en hetbegon langzaam te groeien."Want VV Maarssen won achtwedstrijden op rij en deed volle-Eindstand vierde klasse G Zondag seizoen1991/1992Vierde klasse G (zondag), 1991/1992:VV Maarssen 22 32Hoogland 22 31Kampong 22 28Hooglanderveen 22 27’t Gooi 22 25VVOG 22 24Baarn 22 19CDN 22 17SEC 22 16Victoria 22 16Voorwaarts 22 15Amersfoortse Boys 22 14Trainer Wim Feer op de schouders.Wat is er van despelers geworden?Olaf (links) en Rob Broers.Rondom voetbal vroeg de broers om enkele spelers uit te lichten.De mannen over deze tijd: "We hadden goede leiders engoede verzorgers, dat mag ook weleens gezegd worden. En wehadden uitstekende wissels. Want we werden er niet zwakker vanals een speler gewisseld werd."Pim Blaauw zat bijna het hele jaar wissel. De verdediger/middenvelderis tegenwoordig de verzorger bij VV Maarssen 1. Pimis vertegenwoordiger en woont in Maarssen.Nico IJsakkers was de grensrechter. Hij is tegenwoordig conciërgeop het Gregorius College. Tevens zit hij in de wedstrijdcommissievan Kampong. Nico woont in Utrecht.Max Nicolaas was de assistent-trainer. Hij zit in de administratieen woont in Zeist.Edwin van Staa was de verzorger van het tweede elftal. Hij istimmerman en woont in Utrecht.


EDITIE UTRECHTVV MAARSSEN FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 317jaar meede laatste seconde, werden we kampioen’dig mee om het kampioenschap.Dat bleek ook wel, want in delaatste wedstrijd volstond winsttegen ’t Gooi voor de titel. VoorRob was deze wedstrijd al helemaalbijzonder. Het was zijn allerlaatstevoor VV Maarssen. "Ikwas al verhuisd naar Den Boschen trainde bij Wilhelmina. Delaatste vijf wedstrijden reed iktoch elke keer doordeweeksweer terug om mee te trainen.Dat wilde ik natuurlijk niet missen.Ik ging sowieso stoppen bijMaarssen, maar een kampioenschapwil je toch meemaken."De kampioenswedstrijd werdook een thriller. Vlak voor rustkwam Maarssen met 1-0 achter.Tien minuten na rust kreegMaarssen een penalty. Robschoot de strafschop gedecideerdbinnen: 1-1. Met dezestand zou de club een beslissingswedstrijdmoeten spelen.Tot de laatste minuut. Een stukuit de 'Zwart op Wit', de kampioenseditievan 91/92: De tijdbegon te dringen en eigenlijkgeloofde bijna niemand op enrondom het veld nog in eenMaarssense zege. Echter in de‘VV Maarssen kampioen nabloedstollende wedstrijd’allerlaatste minuut van de officiëlespeeltijd ontsnapte OlafBroers aan zijn bewaker. Deaangeslagen Gooise doelmankon zijn inzet maar half stoppenen de goed meegelopen RobBroers tikte de bal in het verlatendoel: 2-1. Dolle vreugde inen rondom het veld.De broers flikten het dus in deslotfase, kampioen. De broers inkoor: "Dit was wel het allermooistewat we hebben meegemaaktbij VV Maarssen. Allesupporters kwamen op het veld.Later gingen we met de platteRob Broers scoort de winnende.kar door het dorp. Het regende,maar dat maakte allemaal nietuit. Daarna gingen we nog eenweekendje weg met de hele selectieen dat was echt super gezellig."Maar Rob had dit bijna niet eensallemaal meegemaakt. "Ik hebbij een wedstrijd een gekneusdenier opgelopen. Opeens was ikbloed aan het plassen. Ik hebtoen een week in het ziekenhuisgelegen en zat serieus te twijfelenof ik niet moest stoppen metvoetballen, want ik had noggeluk gehad. Maar ja, toen ikhersteld was, ging ik uiteraardtoch weer voetballen."De broers speelden zo’n vijf àzes jaar met elkaar in het eerste.Het kampioensjaar was als vanzelfsprekendhet hoogtepunt.Olaf: "Er zat veel mentaliteit inhet team. En er zaten echte clubmensen.Je was in feite VVMaarssen. Er werd hard getrainden de gemiddelde leeftijdvan de groep was goed." Robmoet hier nog iets aan toevoegen."Er werd overigens echtniet betaald bij ons. Ook geenvergoeding. De sfeer was allesbij ons, het was gezellig. En trainerFeer wist de kwaliteiten vande spelers optimaal te benutten.We speelden toch met achteigen spelers in het elftal. En datwas toch leuk."Andy Saekan stond geposteerd alscreatieve linkshalf. Hij was sterk en volgensde broers had hij het betaaldvoetbal makkelijk aangekund. Andyheeft een eigen bedrijf. Hij verhuurtlease-auto’s aan bedrijven. Hij woontin Maarssen.Wilco Telderman was de linksbuiten.Hij was technisch, snel en scoorde heelgemakkelijk. Wilco had een goed linkerbeenen kon ook heel goed kappenen draaien. Hij is DTP’er en woont inMaarssen.Richard Landveld stond rechtsback.Hij was een technische back, opbouwendook erg sterk. Een echte voetballer.Verdedigend wat minder hard dande rest.Willem Feer Jr. was de fysiek sterkevoorstopper. Wist in het veld heel goedwat hij deed en was keihard als hetmoest. Willem zit in de ICT en woont inMaarssen.John van de Brink stond ook voorstopper.Kon ook als verdedigende middenvelderuit de voeten. Technischgoed, maar ook spijkerhard. Gewooneen goede voetballer. John woont inUtrecht.Mark Felkers kwam uit het tweede elftal.Was net over uit de A1. Mark vielheel af en toe in.Maarten Verhoeven was de reservekeeper,de doelman uit het tweede.Maarten zit in de autobranche enwoont in Maarssen.John Feer stond linksback. Hij was snelen moeilijk te passeren. John werkt bijABN AMRO en woont in Maarssen.Ruud van de Schaft was de rechtshalfen een goede voetballer. Tevens bikkelhardals het moest en een uitstekendschot in de benen. Erg goed in de duelsook. Ruud heeft een eigen onderhoudsbedrijf.Willem Feer was de trainer. Hij werddrie keer kampioen in vier jaar tijd. Hijwas ook scout bij FC Utrecht. Hij zat bijde Rabobank, maar is inmiddels gepensioneerd.Willem woont in Maarssen.Thierry Meeuwsen zat vooral wissel.Hij kon links- en rechtsbuiten spelen.Een technisch begaafde speler. Thierrywoont in Utrecht.Olaf Broers was volgens Rob een helesnelle rechtsbuiten, met een goedevoorzet. Daar speelde Maarssen ookecht op. Hij was ook goed voor de goal.Maakte in vijftien jaar tijd zo’n honderddoelpunten in het eerste. Olaf is politieman/chefBreukelen en tevensscheidsrechter derde klasse KNVB. Hijwoont in Maarssen.Patrick van Boom stond laatste man.Een prachtige voetballer volgens debroers. Type Beckenbauer. Schitterendepass in de benen. Mooie passing, eenechte aanvoerder. Patrick woont in deVS en heeft daar een eigen bedrijf inhet bouwen van websites. Heeft nogwel een huis in Maarssen.Rob Broers was volgens Olaf eendoelpuntenmaker. Scoorde altijd, ookvaak met het hoofd. Een echte spits.Kwam vanuit het derde elftal langzaamrichting het eerste elftal geslopen. Is directeurvan Shopex en woont in DenBosch.Gert Kers was de stofzuiger op hetmiddenveld. Hij scoorde ook regelmatig.Heeft een eigen bedrijf in tegels envloeren. Gert woont in Maarssen.Dirk Dekker was de leider (en tevensschoonvader van Olaf). Dirk is elektricienbij een meubelmakerbedrijf. Hijwoont in Maarssen.Paul Kok was de jonge eerste keeper.Hij draaide een goed seizoen. Tevenstelg van een voetbalfamilie. VaderHenk is de beste speler die Maarssenooit heeft voortgebracht.


18FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTTRAININGSKAMP FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 319Montfoort beleeft succesvol trainingskamp in ValenciaHoofdklasser VV Montfoort heeft zich in het Spaanse Valenciavoorbereid op de tweede seizoenshelft. Daarin wilde ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen zich zo snel mogelijkveilig spelen, om zo ook volgend jaar in de hoofdklasseuit te kunnen komen. Het weekendje Valenciamocht even enerverend als succesvol worden genoemd.Montfoort speelde zaterdags een wedstrijd en op de maandagstond er een training op het programma. De overigetijd was er bovenal gelegenheid voor ontspanning.Tekst: Jurgen van der HoevenThe Orange Machine, zoalsde bijnaam van de ploegluidt, ging sowieso al meteen zeer positief gevoel richtinghet zuiden van Europa. Deploeg staat momenteel op eenknappe vierde plaats in de competitieen bovendien had desuccesvolle trainer MarinusDijkhuizen een dag voor hetvertrek naar de Spaanse stad tekennen gegeven ook volgendjaar aan te blijven als hoofdcoachvan Montfoort.Op vrijdag 9 januari om 18:45uur steeg de Boeing 737 vanTransavia op om koers te makenrichting Valencia. In hetzelfdevliegtuig zat ook de selectie vanArgon, dat een dag later de tegenstanderzou zijn. Rond halftien arriveerde de spelersgroepin het hotel, waar men een welverdienddiner voorgeschoteldkreeg. ’s Avonds gingen selectieen staf 'op stap', maar er werdwel degelijk rekening gehoudenmet het feit dat er de volgendedag een pittige wedstrijd op hetprogramma stond.Zaterdag wachtte namelijk deconfrontatie met de zondagsetopklasser Argon. De ploeg uitMijdrecht had zich gesetteld inhet plaatsje Benicasim, dat evenboven Valencia ligt. Montfoortliet in dat duel een uitstekendeindruk achter. In de eerste helftstuurde Dijkhuizen zijn sterksteformatie het veld op. In een gelijkopgaandestrijd nam Argonde leiding, maar een treffer vanWouter Agterberg zorgde ervoordat de ploegen bij rust inevenwicht waren. Opmerkelijkwas wel dat de Spaanse scheidsrechter,die twee koppen kleinerwas dan een overgroot deel vande spelers, geen gebruik maaktevan grensrechters. Daardoorzag Montfoort-middenvelderJoost van Apeldoorn een fraaielobgoal nog onterecht afgekeurdworden.Na rust was er de gelegenheidvoor de ‘reserves’ van Montfoortom zich te bewijzen.Vooral de eerste twintig minutenvan de tweede helft warenzeer sterk. Nick van Luinenbracht The Orange Machine opeen voorsprong, waarna aanvoerderJeroen de Vlieger naeen fantastische aanval overvele schijven voor de 1-3 aantekende,hierbij fantastisch vrijgespeelddoor een hakbal vanErwin van der Klis. In de laatstefase van de wedstrijd liep deformatie van Dijkhuizen op hettandvlees, maar het gaf geendoelpunten meer weg. Zo wistMontfoort andermaal een topklasserkansloos te laten. Eerdermoest ook IJsselmeervogels zijnmeerdere erkennen in de gretigeen jonge ploeg uit de HoofdklasseB.De zaterdagavond was er gelegenheidhet uitgaansleven vanValencia te ontdekken. De volgendedag waren er geen verplichtingenop voetbalgebied,maar het was wel zaak omnegen uur ’s morgens bij hetontbijt aanwezig te zijn. Datmaar de helft daarbij op tijdaanwezig was, spreekt boekdelen.Vooral routinier BarendSchrijvers schitterde zondagmorgenin afwezigheid. Hij zagpas rond vijf uur ’s middagsweer het daglicht. Het overgrotedeel van de selectie was ruimdaarvoor al neergestreken opeen terras, alwaar van hetArgon en Montfoort voor aanvang van de oefenwedstrijd.De selectie en begeleiding van Montfoort voor hun hotel.Adfys staat klaar voor vv MontfoortAdfys Paramedisch Centrum in Montfoort is er voor langduriggeblesseerde spelers. Ook selectiespelers van vv Montfoortlaten zich bij langdurige blessures behandelen in Montfoort.Vanaf dag één kun je er terecht en uiteindelijk keer je onderbegeleiding speelklaar terug op het veld. De meerwaarde isonder meer de kennis van sportklachten en de goede diagnostiek"Het unieke eraan is dat we ook spelers helpen ophet veld te revalideren. De meeste centra hebben binnen weltrainingsfaciliteiten, maar wij kunnen spelers wedstrijdfit afleverenbij de trainer", vertelt Ron Haanschoten van Adfys. "Wenemen ook de trainer in bescherming. Hij wil natuurlijk zijnbeste speler zo snel mogelijk terug hebben. Wanneer je iemandhier laat revalideren en op de club moet er vervolgensnog een traject worden afgewerkt, dan bestaat er de kans datde trainer hem sneller wil inzetten en hij na een paar wekenweer geblesseerd is."Wanneer een geblesseerde speler naar Adfys gaat, zal eersteen goede diagnose gesteld worden. "Eens per maand is ereen spreekuur met een sportarts in ons centrum. Met sportersuit Montfoort zijn afspraken gemaakt dat ze geheel gratis eenconsult kunnen krijgen. Vervolgens zullen we ze vanaf dagéén 'optrainen'."Montfoort wint met 3-1 van Topklasser Argon.prachtige weer werd genoten.Het gehele weekend was detemperatuur twintig graden ofhoger, waardoor het zelfs metkorte mouwen en korte broekgoed vertoeven was.Zondagavond werd een bezoekgebracht aan de stadsderby Levante- Valencia. In een zeer tegenvallenden slaapverwekkendduel waren het uiteindelijk debezoekers die met het minimaleverschil wisten te winnen: 0-1.Maandag werd het trainingskampafgesloten met een trainingop een sportveld vlakbijhet hotel. De afwezigen bij hetontbijt van de zondagochtendmoesten die misstap aan heteinde van de training bekopenmet een zware loopoefening.Om 20:45 uur vloog de selectievan Montfoort weer richtingNederland.Er kon gesproken worden vaneen zeer succesvol trainingskamp.De oefenwedstrijd tegenArgon werd knap gewonnen.Daarbij bleek eens te meer hoehecht de groep van Montfoortis, aangezien er aan gezelligheidgeen gebrek was. Trainer Dijkhuizenmaakte van de gelegenheidgebruik met alle spelerseen gesprek te voeren, waardooriedereen zijn hart weerheeft kunnen luchten en allespelers weten waaraan ze toezijn. Met het trainingskamphoopt de hoofdklasser eengoede basis te hebben gelegdvoor het tweede deel van decompetitie, waarin handhavinghet doel blijft: "We zijn goedbezig, maar hebben nog welzestien wedstrijden voor deboeg. Ondanks de fraaie huidigerangschikking blijft handhavenin de hoofdklassedaarom nog steeds het uitgangspunt",aldus Dijkhuizen.


20FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 OUDE MEESTERSRONDOM VOETBALOudeMeestersOUDE MEESTERZijn woning staat te midden van rustieke landerijen, netbuiten het eens zelfstandige dorp Vleuten en op loopafstandvan Kasteel Haarzuilens. De sfeer in en om het gemoderniseerdehuis van Marco Cabo ademt rust. Maar deoud-prof van Velox, FC Utrecht en SC Amersfoort is bepaaldgeen 'landheer' in ruste. Ook al geniet hij op zijnstek volop van het goede van het leven, zonder voetbalspanningkan de voormalige 'linkspoot' nog altijd niet.Wedstrijden in Stadion Galgenwaard slaat hij niet over.FOTO: HANS VOSVoormalige 'linkspoot' Marco Cabo kaAmersfoortse profjaren nog niet zond'Bert Jacobs is eenvoorbeeld voor miDoor Hans VosDe taak van gastheer wasnog niet zo heel lang geledenzijn professie. In zijnvrije tijd vervult hij deze rol ookmet verve, nog steeds. Die is hemop het lijf geschreven. De nu 62-jarige Marco Cabo zwaaide jarenlangals uitbater de scepter overrestaurant De Vier Balken, de culinairetrekpleister in het gehuchtHaarzuilens. En voordat hij in dehoreca-wereld stapte, was hij eigenaarvan een drogisterij waarvoorhij zelfs korte tijd de wijknam naar de Amersfoortse buurtDe Koppel, waar hij boven dewinkel een appartement betrok.Cabo leidt rondt, na de voordeurmet een warme begroeting tehebben geopend, verhaalt overde uitbreiding van zijn fraaie buitenhuis,wijst op de diepte vanzijn tuin en zet verse koffie. Alsrestaurant-directeur zou hij eengast op eenzelfde innemendewijze hebben ontvangen. Op deeettafel geen borden, geen bestek,geen glazen ook. De volgeschonkenkoffiekopjes vindennog net een 'veilige' plek tussende paperassen. Cabo heeft overduidelijkvoorwerk gedaan voorzijn duik in het voetbalverleden.Krantenknipsels, oude voetbalbladen,poststukken en bovenaldiverse actiefoto's zijn tevoorschijngekomen. Bij alles wat hijziet heeft de geboren Utrechtereen verhaal. Zijn karakteristiekesnor is hij kwijt, voetbalhumorbezit hij nog.In 1980 dacht Cabo zijn loopbaanals professional bij FC Utrecht tevoltooien, na precies tien dienstjarenbij de uit Velox, DOS enElinkwijk voortgekomen Eredivisieclub.Maar er bleek toch nogwat rek te zitten in zijn carrièredie op den duur niet zonder fysiekeongemakken was gebleven.Niet in zijn geboortestad maardik twintig kilometer verderop,in Amersfoort, zwaaide Cabo definitiefaf als broodvoetballer.Hoewel er op sportpark Birkhovenin spreekwoordelijke zintoch vooral kruimels op hemlagen te wachten. Het was armoetroef in de Keistad.Hoe anders was het begin geweestin Rivierenwijk, deUtrechtse buurt waar Cabo opgroeide.In de straat waar hijwoonde, was Leen Morelisse z'nbekendste buurman. "Een heelgoede voetballer van Velox,metwie ik op straat voetbalde. Hijmaakte me enthousiast om ookbij Velox te gaan voetballen.Maar ja, mijn vader was eenechte katholiek die mijn tweeoudste broers, Hans en Francis,naar de katholieke verenigingHMS had gestuurd, ook al warenze veel liever bij Velox gaan voetballen."Vader Cabo streek over z'n harten liet Marco op tienjarige leeftijdin de voetsporen van Morelissetreden, bij Velox dus. Niet veellater werd hij er herenigd metzijn beide broers. "Francis, mijndrie jaar oudere broer, keepte erin het betaalde jeugdteam. Wehebben één seizoen samengespeeld,doordat ik op mijn vijftiendeal werd geselecteerd, alslinksbuiten. Dat was een heelmooie competitie, de beste leerschooldie ik me kon wensen."De herinnering aan zijn jeugdtijdbij Velox illustreert Cabo met eenoude, ingekleurde elftalfoto, diehij uit zijn 'papierwinkel' vist.Namen van vroegere teammaten,toen allemaal een jaar of dertien,veertien jong, passeren de revue.Van Andries Jager bijvoorbeeld.“Met rechts kon ik niets”Van Kees van Verseveld ook. Metzijn wijsvinger gaat hij ze allemaallangs. Maar niet bij elk gezichtschiet hem een voor- ofachternaam te binnen. Cabo wasde enige van het Utrechtse steldie het verder schopte, naarVelox 1 - een van de pijlers vanhet in 1970 ontstane FC Utrecht."Er waren jongens bij die fantastischkonden voetballen. Het waseen heel goed elftal. We wonnenvaak en met grote cijfers, met 25-0, 26-0. Maar waarom zij het uiteindelijkniet gered hebben, zouik niet weten."Cabo brak wél door. Zijn 'linker'was zijn handelsmerk, in navolgingvan een illustere Velox-middenvelderWillem van Hanegem."Met rechts kon ik niets. Heb eréén keer een goal mee gemaakt,in het eerste elftal van Velox. Dievergeet ik nooit meer. Zo in hetkruis, bij Sportclub Drenthe.Coen Moulijn scoorde ook weleens zo, door binnendoor te gaanen met zijn rechterbeen uit tehalen."Zijn debuut in de hoofdmachtvan Velox, in het seizoen 1967-1968, viel samen met de degradatiestrijdvan de Utrechters in deeerste divisie. "Als jeugdspelerwas ik wel eens reserve. Uit bijRCH in Heemstede mocht ik invallen.Dat was mijn debuut. Diewedstrijd staat nog op mijn netvlies.Ik maakte een goal en bereiddeer een voor. Uit mijnvoorzet scoorde Joop van Maurik.Daardoor ontliep Velox degradatie."Het seizoen daarop werd Caboeen regelmatige basisspeler. MetPiet Kraak als trainer werd degradatietoen toch een feit.Nieuw elan kreeg Velox met BertJacobs als coach, een seizoenvoor de samensmelting met DOSen Elinkwijk. "Jacobs werd deeerste trainer van FC Utrecht, eenlegendarische figuur. Man metprachtige humor. Met hem heb ikzoveel meegemaakt. Een menselijkecoach. Het was hard trainenonder hem, maar 's avonds gingenwe nog wel eens gezellig uitmet hem in Utrecht. Dan was het:'hé Bert'. Op zulke momentenwas hij één van ons. Maar de volgendedag op de training moestje het uit je hoofd halen om hembij zijn voornaam te noemen.'Wat Bert? Je zegt trainer of meneertegen me'."Deze 'dubbelrol' heeft Cabo nazijn voetbaltijd ter harte genomen."In dat opzicht was Jacobseen voorbeeld voor me, een goeievent. Dat heb ik mijn hele zakelijkeleven meegenomen. Als directeurvan De Vier Balken wasik altijd 'Marco' voor het personeel.Maar zodra er gastenwaren, was ik 'meneer Cabo' alsik er werd bijgeroepen. Als baaskomt het er op neer dat je ertussenen erboven moet staan op dejuiste momenten. Veel spelers,die later trainer zijn geworden,hebben dat ook van Jacobs geleerd.Hij was een fantastischecoach voor wie je door het vuurging. En hij was er voor zijn spelers,ook in conflicten met het bestuur."Dankzij Jacobs kreeg Cabo speelkansenin de basisploeg van FCUtrecht. "Ik twijfelde aan mezelf,Marco Cabo vuurt namens FC Utrecht een schot op het doel vanFC Twente, dat de paal zou raken. Eddy Achterberg (links) enNiels Overweg kunnen niets uitrichten.


EDITIE UTRECHTn na Utrechtse ener voetbalspanningMARCO CABO FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 321Broer Hans Cabo had brugfunctietussen Galgenwaard en Birkhovenj geweest'Naam: Marco CaboGeboortedatum: 27 maart 1948Geboorteplaats: UtrechtWoonplaats: VleutenAmateurclubs: Velox in Utrecht(jeugd) en PVCV in Vleuten(kortstondig na profloopbaan)Betaald-voetbalclubs: Velox,FC Utrecht en SC AmersfoortAantal wedstrijden FC Utrecht inEredivisie: 244 in tien seizoenen (van1970-1971 tot en met 1979-1980)Aantal doelpunten in deEredivisie: 23 (waarvan 6 in hetseizoen 1978-1979 in 22 wedstrijden)Beste klassering met FC Utrecht:vijfde plaats in Eredivisie in hetseizoen 1979-1980, zesde plaatsenin de seizoenen 1971-1972en 1976-1977Zijn nadagen in de eerste divisie bij SC Amersfoort, onder coach Henk Hofstee, had Marco Caboabsoluut niet gepland. "Ik was al gestopt, deed niets meer, en ik was wat zwaarder geworden."Onbedoeld had zijn zes jaar oudere broer Hans Cabo een brugfunctie tussen Stadion Galgenwaarden Sportpark Birkhoven. Hans Cabo was de medisch verzorger van SC Amersfoort.Alfred van der Vaart, de teammanager van SC Amersfoort, gooide bij Hans Cabo een balletjeop. "Zo van: wil je broer nog niet een jaartje voetballen?" Het contact met de bij FC Utrecht afgezwaaideMarco Cabo werd gelegd en zo kwam de deal met de ervaren middenvelder totstand. "Ik had er eigenlijk geen zin in, maar het financiële aanbod werd steeds leuker dat hetstom zou zijn geweest als ik het niet had gedaan."Cabo sloot zich aan bij de selectie van Hofstee die wel wat routine kon gebruiken. "Mijn conditiewas natuurlijk niet optimaal, maar ik vond mijn plek in de basis." De Utrechter kwam er al snelachter dat de financiële conditie van SC Amersfoort te wensen overliet. De geldproblemen troffenook hem. De eerstedivisionist kon maar sporadisch aan z'n verplichtingen voldoen. Cabostapte naar de rechter. "Het is een heel proces geworden." En bij deze rechtsgang bleef het nietvoor SC Amersfoort, dat niet veel later, in 1982, failliet werd verklaard.Toch, ondanks alle armoede op Birkhoven, had hij er voetballol. "Al was het maar omdat gas enlicht soms werden afgesloten en we niet konden trainen. Het was puur amateurisme. Maar wehebben er wel gelachen, met jongens als Rob Snijders, Fillie Kraak, Ton van Loon, Jakob Melessen,Nico van Zanten, Piet Struijk en met Rik van den Boog, de huidige algemeen directeur van Ajax."omdat ik me afvroeg of ik heteredivisieniveau wel zou aankunnen.Het was een heftige periode.De jongens van DOSproberen elkaar aan een basisplaatsbij FC Utrecht te helpen.Die groepsvorming was er. Ikmoest er maar tussen zien tekomen. Mijn voordeel was datJacobs de eerste trainer van FCUtrecht werd. Hij had veel vertrouwenin mij. Gerard Langerakwas de andere speler van Veloxdie in FC Utrecht 1 kwam. Hijkon zich echter niet handhavenals laatste man. Het was vechtenvoor je plek, bloed aan de paal."De werkwijze van Bert Jacobszag Marco Cabo terug in een laterecoach van FC Utrecht: HanBerger. Cabo had met Berger zijnVelox-verleden als jeugdspelergemeen. Berger leerde het vakvan trainer in de praktijk als assistentvan Jacobs, om zo uit tegroeien tot de jongste hoofdtrainerdie in veertig jaar ooit bij FCUtrecht voor de spelersgroepstond. Hij was 25 jaar, in 1976.Berger hield zich knap staande.In tegenstelling tot Jan Rab, diehij tussentijds was opgevolgd."Met de echte Utrechtse schoffieshad Rab het flink te stellen. Disciplinewas ver te zoeken. Rabwas de grip op de groep helemaalkwijt. Henk Wery had dehand in het ontslag van Jan Rab.Toen Wery werd gewisseld,pakte hij een kratje dat hij op deschoot van Rab gooide. Rab traddaar niet tegenop, waardoor hijalle gezag kwijt was. Wery blijftbeweren dat hij het kratje naastde schoot van Rab gooide."Berger haalde de discipline aan.En flink ook. "Hij had nog niethet vereiste trainersdiploma,maar hij wist wel van wanten.Rab pakte nooit de ouderen aan,Berger deed dat wel. Spelers alsLeo van Veen en ik werd gelijkverantwoordelijk gesteld voor degang van zaken in de selectie.Als het niet goed ging, pakte Bergerons aan. Hij ging ook stappenmet ons. We zijn heel watkeren in 'De Dikke Dries' methem geweest. En dan deed Bergervolop met ons mee."Als linkermiddenvelder manifesteerdeCabo zich seizoenen achtereenin de beste elf van FCUtrecht. "Maar ik kon ook eenlinke middenvelder zijn, al wasik technisch begaafd." Insiderszagen overeenkomsten met hetspel van Van Hanegem, zijnvoorganger bij Velox. "Ik wasminder goed dan Willem, maarer waren er in Nederland maarweinig die beter waren dan hij",zegt Cabo. "Als voetballer had ikWillem hoog zitten, een geweldenaarwas hij. Hoe hij als trainerwas, weet ik niet. In die rolheb ik hem nooit meegemaakt."De selectie van FC Utrecht doet mee aan eenpromotionele actie voor het geven van bloed,onder leiding van dokter Bram Querido. 'Patiënt'is Harry van den Ham. Marco Cabostaat van de toekijkende spelers uiterst rechts.Marco Cabo (midden) is tijdens Ajax - FC Utrechtin Stadion De Meer getuige van een redding vankeeper Piet Schrijvers.


22FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTJONGLEREN FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 323HET TALENTJONGLERENOp welke plek in het elftal speel je?SpitsWie is je favoriete voetballer?Dirk KuytPROFIELNaam:Isabel SchenkLeeftijd:8 jaarHuidig elftal:UVVGeboorte plaats:UtrechtWaar ben je goed in met voetballen?Met bal aan de voet een actie maken op snelheid endan schietenVind je trainen leuk?Ja, erg leuk. Onze trainer Henri maakt de training altijdleukWat is het mooiste doelpunt dat je ooit hebtgemaakt?Allemaal even mooi. Dit jaar al 12!Wat is je favoriete club?FC UtrechtWelke hobby's heb je nog meer?Buiten spelen, gym en puzzelenWat wil je later worden?Meidenvoetbal international, en dan ookwereldkampioen!Isabel scoort voor UVV F8. Foto: Ronald FavierIsabel als enige meisje in de F8. Foto: Ronald FavierONDER DE LOEPOSM’ 75 - E1Wil je ook met uw selectiejeugdelftal meedoen aan de rubriek'Jeugd onder de loep'? Stuur een mailtjenaar redactie@rondomvoetbal.nl enwellicht staat jouw team in devolgende uitgave van Rondom Voetbal!De E1 van OSM 75 speelt dit jaar Hoofdklasse en dat gaat prima.Ze staan nu nog steeds op de eerste plaats en zijn nog ongeslagen.Het is een enthousiast en leuk team. De groep valt op doordatze er elke keer weer voor gaan en omdat ze allemaal echteteamplayers zijn.STANDElftal G P Elftal G P1. OSM '75 E1 12 302. Argon E1 12 233. Vriendenschaar E1 12 224. Houten E1 11 215. Sporting '70 E1 12 206. Delta Sports E1 11 147. Elinkwijk E2 12 148. CDW E1 12 149. Hercules E1 12 1310. DHSC E1 12 1111. VVIJ E1 12 1012. Kampong E1 12 10Op de foto staand van links naar rechts: Linda Rothengatter (van sponsor Afdeling Veiligheiden Defensie van het ROC Midden Nederland te Nieuwegein), Michiel van Doggenaar,Bjarne van Schalkwijk,Joris Pijl, Tristan Rikken, Victor Pijl, John de Brons (trainer/coach)Beneden:Max de Bree, Kubilay Kaan Karatas, Pascalle Doorn, Gianni Kerkhof.Naam speler Positie Favoriete club Favoriete speler Hobby Hekel aanMichiel Doggenaar Verdediger FC Utrecht Cristiano Ronaldo Buiten spelen VerliezenBjarne van Schalkwijk Aanv. middenvelder FC Utrecht Arjen Robben Buiten spelen RekenenJoris Pijl Middenvelder FC Utrecht Messi Straatvoetbal met vrienden SchreeuwenTristan Rikken Middenvelder Ajax Lionel Messi en W. Sneijder Buiten spelen SchoolVictor Pijl Aanvaller Barcelona Messi Straatvoetbal met vrienden TackelenMax de Bree Keeper FC Utrecht Edwin van der Sar Snowboarden TegendoelpuntenKubilay Kaan Karatas Aanvaller FC Utrecht & Galatasaray Messi Andere sporten en Wii NiksPascalle Doorn Verdediger FC Utrecht Messi Badminton Kleur roseGianni Kerkhof Verdediger FC Utrecht Dries Mertens Wii en Xbox Als voetbal wordt afgelast


24FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTADVERTENTIE FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 325ICOONDe Zwarte panter blijft een legendeFrans de Munck was ook trainer van MinervaEigenlijk wilden we op de ochtend van de eerste Kerstdaglekker uitslapen. Na een avontuurlijke rit vanuit Limburgwaar meer dan een halve meter sneeuw lag, waren we weltoe aan een beetje extra rust. De auto bij ons vakantiehuisjewas helemaal ingesneeuwd en we konden alleenmet extra mankracht op de grote weg komen. En ook daarwas het aanvankelijk glibberen en glijden voordat we opde autoweg waren.Tekst: Hans van EchteltIn de dugout bij Minerva.Maar op eerste Kerstdagwas er al ’s morgensom negen uur een telefoontjemet Ton van der Linden,de voormalige vedette vanDOS. 'Of we wisten dat Fransde Munck overleden was, zijnbefaamde vroegere teamgenoot?'Neen, dat wisten we nogniet, maar het was reden genoegom uit bed te gaan en enkele anderesportvrienden te informeren.De Zwarte Panter wasimmers een begrip in deUtrechtse voetbalwereld en zijnoverlijden maakte – ondanksdiens hoge leeftijd van 88 jaar –toch heel wat los.Ineens herinnerde ik me datFrans de Munck ook nog trainerwas geweest van Minerva, declub die destijds 'geregeerd'werd door Bep van der Scheur,de legendarische voorzitter eneigenaar van restaurant Olympiaop de Amsterdamse straatweg.De enkele jaren geledenoverleden Van der Scheur verteldeme destijds dat hij erg tevredenwas over de inbreng vanDe Munck. "Hij kwam echt nietalleen voor het geld, en was erggemotiveerd. Frans stond alseerste op het trainingsveld enging als laatste weg. We haddentoen een lastig elftal, met mannenals Ben Aarts en dat leiddetot nogal wat schorsingen. DeMunck had binnen de kortstekeren de vereiste disciplineterug in de ploeg en we kregendaarna ook de nodige successenals club."De meest beroemde foto vanFrans de Munck is ongetwijfelddat moment waarop hij met eenkatachtige reflex de bal uit dehoek slaat. Zijn katachtigesprong en zijn verbeten gezichtsuitdrukkingzijn fraai in beeldgebracht door jeugdige fotograafJaap Herschel die als zestienjarigebeginneling op hetjuiste moment afdrukte tijdenshet seizoen ‘57/’58. Na hetoverlijden van Frans de Munckop 24 december van het vorigjaar was die legendarische fotooveral terug te zien. Zelf heb ikde foto in bezit gehad, maarjammer genoeg ben ik het exemplaarin de loop van de jarenkwijt geraakt. Ook Frans deMunck had het nostalgischekleinood niet meer in bezit, zomoest hij tijdens ons laatste gesprekbekennen. "Ik heb weinigvan vroeger bewaard, je kanniet in het verleden blijvenleven. Daar word je alleen maarsomber van."Voetbaltalentenonline.nl: YouTube voor voetbaltalent‘Ben jij de nieuwe Wesley Sneijder?’ Met deze oproep probeertde website Voetbaltalentenonline.nl de toppers vande toekomst te ontdekken. Het is heel eenvoudig: uploadeen filmpje van jouw kind en wellicht wordt hij op diemanier ontdekt door scouts. FC Utrecht is enthousiast overhet concept.Tekst: Rogier CuypersHet concept van Voetbaltalentenonlineis net zoeenvoudig als effectief.Ouders maken vaak filmbeeldenvan hun kind. Zien zij echtereen groot talent in hun jongespruit, dan kunnen ze een profielaanmaken op de site en hetfilmpje uploaden via de website.Vervolgens kunnen bezoekershet filmpje bekijken enwaarderen. Het is zeker datscouts in Nederland deze site inde gaten gaan houden.Toen FC Utrecht van het ideehoorde, werd men daar zeer enthousiast.Hoofd Opleidingen,Koos van Tamelen: “Een dergelijkesite is een uitkomst. Wescouten veel in de buurt, maarwe moeten niet arrogant denkendat we alles op ons netvlies hebben.Je gaat bijvoorbeeld bijHouten kijken en dan kan hunbeste speler net ziek zijn en dekeer erna geblesseerd. Dit is eennuttige tool en ik weet zeker datdit een hype gaat worden. Ik geloofhier in.” Omdat FC Utrechtdermate in het principe gelooft,zullen de best gewaardeerdespelers worden uitgenodigd opeen talentendag en probeert declub de vruchten te plukken vande website.GAT IN DE MARKT“Dit is een geweldige website”,vervolgt Van Tamelen. “Je kandat verder uitbouwen, maar nuzie ik het als een gat in demarkt. Je hoeft geen filmpjes upte loaden van fantastische kwaliteit,want je herkent talent zo.En als wij twintig spelers selecterenen er blijken vijf niet goedgenoeg, dan kun je ze netjesmeedelen dat ze het niet geredhebben. Ze gaan toch trots naarhuis en vinden het mooi dat zebij FC Utrecht mee hebben getraind.”Het doel van Voetbaltalentenonlineis dat er het komende jaarduizenden, misschien wel honderdduizendenfilmpjes op desite staan. Deze website moetYouTube op Nederlands grondgebiedachterna, maar op Voetbaltalentenonlinewordt erkeurig een selectie aangemaaktop leeftijd en provincie. Op diemanier kunnen scouts ook beterzoeken. “Als FC Utrecht zoekenwe natuurlijk niet iemand uitGroningen, dus BVO’s zullenniet direct in elkaars vijver vissen”,verwacht Van Tamelen.FILTERENWeliswaar is het belangrijk datfilmpjes goed beoordeeld worden,maar de kans bestaat altijddat familieleden of vriendjes hetvoetbaltalent willen helpen. VanTamelen: “De paar procent datecht talent heeft, wordt er uitgefilterd.Op de site is ook te zienwelke filmpjes het meest bekekenen best beoordeeld zijn. Eenfilmpje dat echt leuk is en interessant,daar praat iedereenover. Als een filmpje 2000 keerbekeken is, dan is dat niet voorniks. De filmpjes worden doorscouts bekeken en beoordeeld.Een vader kan een filmpje welduizend keer aanklikken, maardan valt hij vanzelf door demand. Als wij de jongens uitwillen nodigen, dan komt ereerst een laatste check.”


26FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 STADIO TOPPERSRONDOM VOETBALTOPSPELERSNr Naam Club Cijfer1 Jasper Atteveld Geinoord N’gein, sv 7.842 Michael Coté VVJ 7.823 Jurriaan van Wel Breukelen, FC 7.7424 Jason Metten Elinkwijk, usv 7.67675 pascal florie Meern, vv De 7.67676 Jelle Damhuis CDN, vv 7.67677 Tolga Albayrak CDN, vv 7.63758 Adil Mahdadi Meern, vv De 7.5959 Tijmen van Rijn CDW, vv 7.5210 Maurice Pot SVL 7.472511 Elvin Hardeveld IJFC 7.4412 Dennis Groenendijk IJFC 7.4413 Stefan Berger Kockengen, vv 7.42614 Timo Freen CDW, vv 7.402515 Lars Nawijn Houten, sv 7.39216 Alex Sacca Breukelen, FC 7.3517 Bob van Leeuwen SVL 7.3518 Mark Hillen Bilt, fc De 7.2819 Koos Korsten VVJ 7.24520 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 7.238Dennis Groenendijk van IJFC uit IJsselsteinscoorde negen maal in het eerstekwartaal van dit voetbalseizoen en wasdaarmee de nummer één in het TopSchuttersoverzicht van de eerste ranglijst inRondom Voetbal. Hij kreeg hiervoor vande Firma STADIO een gloednieuw paarvoetbalschoenen van dit in opmars zijndespecifieke voetbalmerk.De nieuwe nummer één van het TopSchuttersoverzicht is Matthijs Klepper. Ook hijkan straks een paar STADIO voetbalschoenenkomen ophalen bij Paul PesselSport in Utrecht.Op de foto worden de STADIO voetbalschoenenoverhandigd door Paul Pessel(links) aan Dennis Groenendijk.DE BESTE TOPSCHUTTEROp het eind van het seizoen worden de winnaars van de diverse ranglijsten weer in het zonnetje gezet door Rondom Voetbal. De Gouden Dom is voor de beste TopSpeler en het beste TopTeam. De zilveren Dommen gaan naar debeste TopKeeper, TopTalent en TopSchutter. In de categorie TopSpeler, TopTalent, TopKeeper en TopSchutter worden ook elk kwartaal sponsorprijzen uitgereikt. Voor de beste TopSpeler van de afgelopen periode heeft het sportmerkSTADIO een STADIO trainingspak beschikbaar gesteld.TOPAANVALLERS TOPMIDDENVELDERS TOPVERDEDIGERSNr Naam Club Cijfer1 Jasper Atteveld Geinoord 7.842 Tolga Albayrak CDN, vv 7.63753 Sven van Houten Kockengen, vv 7.1444 Denny van Loen VVIJ, rkvv 7.02335 Robin Nootenboom CDN, vv 6.93256 Johan Bruggeman IJFC 6.887 Rick van Leyenhorst Sporting '70, vv 6.82338 Nick Swaen CDN, vv 6.8159 Mathijs Klepper Meern, vv De 6.76810 Ali Alkan SVL 6.737511 Jacques S. van Leeuwen Houten, sv 6.7212 Richard Berger NITA, osv 6.6713 Joel Wattimena NITA, osv 6.6714 Patrick Heesakkers JSV Nieuwegein 6.6715 Henk-Jan Veenendaal CDN, vv 6.5816 Mark Coljee Kockengen, vv 6.5817 Stefan Klepper Meern, vv De 6.5818 Gohkan Yassar Breukelen, FC 6.56619 Stef Hoogveldt NITA, osv 6.53220 Jules Schagen van Leeuwen Houten, sv 6.52821 Roy Kelder Schalkwijk, vv 6.52522 Pascal van Doorn CDN, vv 6.501723 Stefan Oosterom CDW, vv 6.462524 Mo El Morabet Maarssen, vv 6.462525 Mohammed Aamri VVJ 6.44Nr Naam Club Cijfer1 Elvin Hardeveld IJFC 7.442 Dennis Groenendijk IJFC 7.443 Stefan Berger Kockengen, vv 7.4264 Bob van Leeuwen SVL 7.355 Frank van Kippersluis VVIJ, rkvv 7.18676 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 7.16757 Maikel Goossens Breukelen, FC 6.9588 illias el Karachi Vriendenschaar, cvv 6.8629 Nick de Bruijn VVIJ, rkvv 6.8610 Danny Vizee CDW, vv 6.81511 Guus de Jager Sporting '70, vv 6.78512 Kevin van Woudenberg CDN, vv 6.76813 ferdi vrede Meern, vv De 6.76214 Raymond Godee JSV Nieuwegein 6.7515 Freek Boon Houten, sv 6.7216 Michael Cortino IJFC 6.7217 Yorick Verhagen Maarssen, vv 6.697518 Dusty Louwaars IJFC 6.6419 nick Marchal Geinoord 6.61520 Kevin van Baarlen VVIJ, rkvv 6.61521 Jesse Verheul Meern, vv De 6.5822 Jesse Holweg JSV Nieuwegein 6.53223 Pim van Amerongen CDN, vv 6.462524 Peter van Kippersluis VVIJ, rkvv 6.451725 Wouter Agterberg Montfoort, vv 6.4286Nr Naam Club Cijfer1 Michael Coté VVJ 7.822 Jurriaan van Wel Breukelen 7.7423 Jelle Damhuis CDN 7.67674 adil mahdadi Meern De 7.5955 Maurice Pot SVL 7.47256 Lars Nawijn Houten, sv 7.3927 Koos Korsten VVJ 7.2458 Chris Resida IJFC 7.29 Rick de Lange Breukelen 7.15410 Mitchel Suvaal Kockengen 7.14411 Harold Rietveld Elinkwijk 7.0512 rob koppen Meern De 7.023313 alex kaya Meern De 6.982514 Demian Ririmasse Focus 6.97515 Jorden van Luxemburg Houten, sv 6.9616 Wesley Kints Houten, sv 6.9617 Frank Barte CDW, vv 6.932518 Bakker Auke IJFC 6.91219 Paul Weideman Bilt, fc De 6.920 Lars van de Post Breukelen 6.8621 Barry van Leeuwen SVL 6.8622 Barend Schrijvers Montfoort 6.833323 Lucas van de Hengel CDN, vv 6.81524 Michel Hoekstra CDN, vv 6.81525 Roy Nieuwenhuis Elinkwijk 6.815STADIO TOPAANVALLERJasper Atteveld van GeinoordSTADIO TOPMIDDENVELDERElvin Hardeveld van IJFCSTADIO TOPVERDEDIGERMichael Coté van VVJ


EDITIE UTRECHTSTADIO TOPPERS FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 327TOPKEEPERSNr Naam Club Cijfer1 Pascal Florie Meern, vv De 7.842 Jason Metten Elinkwijk, usv 7.67673 Timo Freen CDW, vv 7.40254 Alex Sacca Breukelen, FC 7.355 Mark Hillen Bilt, fc De 7.286 Jordy Lievers VVJ 7.137 Vincent Rinck Vriendenschaar, cvv 7.058 Mike Maaswinkel Houten, sv 7.049 Remco Bloemheuvel IJFC 7.0410 Timo Hilhorst Sporting '70, vv 6.99211 Hilbert Booij Focus 6.862512 Benjamin Velders Geinoord Nieuwegein, sv 6.8613 Remco Vossenstein NITA, osv 6.80814 Geert Willem Merkens SVL 6.737515 Tom de Weerd JSV Nieuwegein 6.593316 Sander Reurings Meern, vv De 6.462517 Remko Braster Goy, vv 't 6.4418 Johan Mandersloot Bilt, fc De 6.4419 Johan Verker Montfoort, vv 6.428620 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 6.3921 Stefan Kolvers Maarssen, vv 6.227522 Jeffrey Wolff VVIJ, rkvv 5.9617STADIOTOPKEEPERPascal Florievan vv De MeernZondagTOPSCHUTTERSNr Naam Club Cijfer Doelp.1 Mathijs Klepper Meern, vv De 6.3 92 Roy Kelder Schalkwijk, vv 5.5 113 Dennis Groenendijk IJFC 4.8 64 Stef Hoogveldt NITA, osv 4.8 85 Elvin Hardeveld IJFC 4 56 Patrick Heesakkers JSV Nieuwegein 3.6 67 Sven van Houten Kockengen, vv 3.5 58 Denny van Loen VVIJ, rkvv 2.7 39 Tonnie Koppers Schalkwijk, vv 2.5 510 John Staal NITA, osv 2.4 411 Sonny van Tamelen Bilt, fc De 2.4 412 Kevin Valkenburg UVV, asv 2.4 313 Jacques S van Leeuwen Houten, sv 2.4 314 Johan Bruggeman IJFC 2.4 315 Jorn van Dijk Houten, sv 2.4 316 Danny ter Hoeve Saestum, vv 2.4 417 Joery van der Merkt Elinkwijk, usv 2.1 318 Sander Verbeek Vriendenschaar, cvv 2.1 319 Wendel Sield JSV Nieuwegein 1.8 320 Roy Langelaar NITA, osv 1.8 321 Michael Neerings VVJ 1.8 322 Ali Alkan SVL 1.8 223 Kevin Flight Meern, vv De 1.8 224 Bjorn van der Horst VVIJ, rkvv 1.8 225 Niels Maat Geinoord 1.8 2STADIOTOPSCHUTTERMathijs Kleppervan vv De MeernZaterdagTOPTALENTENNr Naam Club Cijfer1 Jasper Atteveld Geinoord 7.842 Jelle Damhuis CDN, vv 7.67673 Tolga Albayrak CDN, vv 7.63754 Stefan Berger Kockengen, vv 7.4265 Koos Korsten VVJ 7.2456 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 7.16757 Sven van Houten Kockengen, vv 7.1448 Mitchel Suvaal Kockengen, vv 7.1449 Jordy Lievers VVJ 7.1310 Walter Cremer SVL 7.10511 Vincent Rinck Vriendenschaar, cvv 7.0512 Mike Maaswinkel Houten, sv 7.0413 Jimmy Hermann Focus 6.97514 Demian Ririmasse Focus 6.97515 Roald Jornick CDN, vv 6.81516 Lucas van de Hengel CDN, vv 6.81517 Nick Swaen CDN, vv 6.81518 Hakan Yasar NITA, osv 6.80819 Remco Vossenstein NITA, osv 6.80820 Michael Cortino IJFC 6.7221 Patrick Heesakkers JSV Nieuwegein 6.6722 Joel Wattimena NITA, osv 6.6723 Robin Nootenboom CDN, vv 6.658324 Dusty Louwaars IJFC 6.6425 Joshua Cohen Focus 6.6375STADIOTOPTALENTJasper Atteveldvan GeinoordElke periode ontstaat er een Topkeepers overzicht.De nummer 1 van de lijst ontvangt van RondomVoetbal deze editie vier kaarten voor een thuiswedstrijdvan FC Utrecht. Op het eind van het seizoenzal blijken of hij een Zilveren Dom zal winnen.Elke periode ontstaat er eenTopschutters overzicht. Denummer 1 van de lijst ontvangtvan Stadio 1 paarStadio voetbalschoenen omnog meer doelpunten te maken.... Een Topschutterkan maar eenmaal per seizoen de voetbalschoenenoverhandigd krijgen, is deze speler in een volgenderanglijst weer winnaar gaat de prijs naar de nummertwee. Op het eind van het seizoen zal blijkenof hij een Zilveren Dom zal winnen.Elke periode ontstaat er een Toptalenten overzicht.De nummer 1 van de lijst ontvangt van RondomVoetbal deze editie vier kaarten voor een thuiswedstrijdvan FC Utrecht. Op het eind van het seizoenzal blijken of hij een Zilveren Dom zal winnen.TOPELFTALIn het doel:1 Pascal Florie Meern, vv DeReserve Jason Metten Elinkwijk, usvAchterin:2 Michael Coté VVJ3 Jurriaan van Wel Breukelen4 Jelle Damhuis CDN5 Adil Mahdadi Meern DeReserve Lars Nawijn HoutenMiddenveld:6 Elvin Hardeveld IJFC7 Dennis Groenendijk IJFC8 Stefan Berger Kockengen, vvReserve Bob van Leeuwen SVLAanval:9 Jasper Atteveld Geinoord10 Tolga Albayrak CDN, vv11 Sven van Houten Kockengen, vvReserve Denny van Loen VVIJ, rkvvOp deze toppers pagina's vindt u, in alle categorieën, de best beoordeeldeRondom Voetbal-spelers van de afgelopen periode. Voor deze periode hebbenwij de wedstrijden tussen 13 november 2010 en 13 februari 2011 genomen.Om in aanmerking te komen voor een notering moest men minimaalvier wedstrijden gespeeld hebben.Door de cijfers met wegingsfactoren te vermenigvuldigen komt het niveauverschil tot uitdrukking. Een 6 in de hoofdklasse levert dan een hogere plaatsop dan een 6 in bijvoorbeeld een vijfde klasse. Een iets andere wegingsfactor(coëfficiënt) wordt ook toegepast voor de TopSchutters ranglijst.De nummers één van vier ranglijsten ontvangen van Rondom Voetbal enhaar sponsors leuke prijzen. Als een speler al eerder in het seizoen een prijsheeft ontvangen, gaat de prijs naar de nummer twee in de ranglijst, enz.De wegingcoëfficiënten:hoofdklasse cijfer x 1,001e klasse cijfer x 0,982e klasse cijfer x 0,963e klasse cijfer x 0,944e klasse cijfer x 0,925e klasse cijfer x 0,906e klasse cijfer x 0,88Voor de topscoorders geldt:hoofdklasse doelpunten x 1,001e klasse doelpunten x 0,902e klasse doelpunten x 0,803e klasse doelpunten x 0,704e klasse doelpunten x 0,605e klasse doelpunten x 0,506e klasse doelpunten x 0,40


28TOPTEAMSFEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 STADIO TOPPERSRONDOM VOETBALOSV NITA staat momenteel in de zaterdag vierde klasse C op eentweede plek met 26 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. ConcurrentHertha heeft 2 punten meer maar wel één wedstrijd meergespeeld. Ook Zuidoost United met 25 uit 10 heeft nog kansen.Rondom Voetbal vroeg trainer Herman Scheurs om een reactie.Herman: "De laatste seizoenen was ik niet zo gelukkig in mijnkeuzes, maar bij NITA heb ik het weer erg naar mijn zin. In principeis het een stapje terug, maar het plezier en de beleving zijndrie stappen omhoog gegaan. Natuurlijk ben ik spekkoper geweestvoor aanvang van het seizoen, met de komst van eenaantal spelers van FC Breukelen. Deze spelers zouden sowiesoergens anders gaan voetballen, maar kozen uiteindelijk voorNITA toen bekend werd dat ik trainer bij NITA zou worden. Eenaantal van die gasten kende ik natuurlijk nog van mijn periodeals trainer bij FC Breukelen. De speelstijl van NITA gaat meestalgepaard met de mouwen opstropen en er voor gaan. Met dekomst van de nieuwe spelers kunnen we nu deze goede wedstrijdmentaliteitook nog eens combineren met verzorgd voetbal."Één van die echte NITA spelers, namelijk Richard vanRijnsoever, geeft het treffend aan: "Ik kan nu wel een bal gewooninspelen in plaats van naar voren te rammen."Herman: "De combinatie zorgt er in ieder geval voor dat we eengeweldige balans in het elftal hebben. De doelstelling is omkampioen te worden en volgend seizoen ben ik weer van departij als trainer."OSV NITA, koploper in de vierde klasse C.In elke editie van RV ontstaat er een Topteam overzicht. Wie heeft tot nu toe demeeste punten gehaald en heeft het beste doelsaldo? Op het eind van het seizoenkrijgt de beste Topclub een prachtige Gouden Dom. Ook voor deze waarderingwordt het eindcijfer, nadat het gedeeld is door het aantal wedstrijden, meteen wegingsfactor vermenigvuldigd na aanleiding van het niveau. Een compleetoverzicht (t/m plaats 25) kunt u op de website van Rondom Voetbal terugvinden.TOPCOACHCoachClub1 Herman Schreurs osv Nita2 Marco Verbeek Focus zaterdag3 Frans Schuitemaker PVCV1 NITA 2.082 Focus (za) 2.043 PVCV 2.034 DWSV 2.025 CDW 1.94TOPTEAMSTopclub Punten Topclub Punten6 IJFC 1.927 Zeist 1.888 Hercules (zo) 1.89 Schalkwijk 1.7910 UVV (za) 1.73


EDITIE UTRECHTTRAINERSTAAL FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 329trainersMAGAZINEArie de Jongh, OSM’ 75vakblad voor de moderne voetbaltrainerwww.trainerssite.nl'Voetbal is voor mij pure hobby'Arie de Jongh komt uit een echte voetbalfamilie, zijnvader is de oud-Elinkwijker en toenmalig topspits Wim deJongh. Wim scoorde in het eerste jaar van de Eredivisie in1956 maar liefst 24 maal. Ook oom Jan de Jongh is een bekendein onze voetbalregio. Jan was onder ander hoofdtrainerbij Huizen en DOVO en bij die laatste club ooklange tijd technisch directeur. De meeste huidige trainersuit deze regio zijn Jan de Jongh ook vaak tegengekomenals docent van de KNVB.Arie de Jongh kwam bij OSM '75 in 2008 voor het eerst inaanraking met het hoofdtrainerschap. Daarvoor was hijvoornamelijk actief als jeugdtrainer bij diverse verenigingen.Het afgelopen seizoen promoveerde Arie naar dederde klasse met OSM '75 waar hij vroeger als voetballerook nog speelde. Dit seizoen doen de Maarssenbroekershet opnieuw uitstekend. Met een huidige derde plek eneen eerste periodetitel op zak zijn er nog steeds mogelijkhedenvoor promotie naar de tweede klasse.Door: Rob ZomerWAT ZIJN DE MINDEREKANTEN VAN HET TRAINER-SCHAP?Arie: "Die zijn er niet veel, bijmij is het glas altijd half vol enniet half leeg. Voor mij is hetpure hobby en als ik me eraanga storen, stop ik er meteenmee. Ik bekijk bijna alles positiefen maak gelukkig weinignegatieve dingen mee. Het voetbalis voor mij ook goed voor desociale contacten en voor mijnmaatschappelijke ontwikkeling.Er zijn natuurlijk ook minderekanten aan het voetbal, maardaar maak ik mij beslist nietdruk om. Ik ben realistisch envind de combinatie werk envoetbal (hobby) erg plezierig envoel me daar gelukkig bij."WAT IS HET VERSCHIL VANTRAINER ZIJN BIJ JUNIO-REN EN SENIOREN?Arie: "Met senioren kun je natuurlijkvaker voortborduren opde speelwijze die je het seizoendaarvoor hebt neergezet, terwijlje met jeugd ieder seizoen weeropnieuw daarmee moet beginnen.Ik heb negen seizoenen dejeugd getraind, je zou dus kunnenzeggen dat ik mij goed kanverplaatsen in de gedachten vaneen jeugdspeler. Maar in principehoeft dat niet, want er verandertniet veel als je seniorengaat trainen. Het voetbalspelblijft gewoon het voetbalspel.Mijn trainingen of de spelopvattingzijn dan ook niet echt gewijzigdnu ik senioren train. Ook inde discipline hoeft er geen verschilte zijn. Of het nu met jeugdof met de senioren is, in beidegevallen wil ik niet als politieagentoptreden. Dat wil niet zeggendat er geen discipline is,want er zijn natuurlijk wel eensmomenten dat ik moet ingrijpen.Maar daar kunnen we na afloopaltijd over praten om zaken op telossen en daarna is het wat mijbetreft 'No Hard Feelings'. Verderben ik een trainer die in zijntrainingen vooral bezig is degoede dingen van spelers te benadrukken,of dat nou bij dejeugd of de senioren is."WAT HEB JE KUNNEN VER-ANDEREN/VERBETEREN BIJOSM '75 ?Arie : "Ik ben in wezen een opbouwtrainer.Ik haal er veel voldoeninguit om een groep vanafde grond op te bouwen. Spelersmogen bij mij fouten maken enik probeer ze daarna te lerendiezelfde fouten niet meer temaken, dat is vaak mijn uitdaging.Bij OSM '75 is dat aardiggelukt. We hebben de groep inmiddelsgoed opgebouwd zodater nu verzorgder wordt gevoetbalden het spel is leuker geworden.Het spelplezier is duidelijkaanwezig en we merken dat erdaardoor meer publiek op onzewedstrijden afkomt. Ik denk datik ook wel een steentje heb bijgedragenaan een betere organisatiebij de selectie elftallen.Tevens hebben we met de introductievan het periodiseringmodelminder blessures als“Ik ben in wezeneen opbouwtrainer”voorheen en zijn we een stukfitter geworden. Ook is er namijn komst veel aandacht geweestvoor de doorstromingvan jeugdspelers."Rob Zomer, in gesprek met trainer Arie de Jongh van OSM ‘75.HOE GA JIJ DAN OP DIT NI-VEAU OM MET HET PERIO-DISEREN?Arie: ''Ik ben er een fanatiekvoorstander van en houd het ineen seizoen nauwgezet bij. Degroep is denk ik nog nooit zo fitgeweest. Bijna niemand heeftooit spierpijn en er zijn weinigblessures. Wij doen onze tegenstandersvaak pijn met onzeconditionele toestand. Dezehebben we niet gekregen metrondjes lopen, maar doorwaarde te hechten aan hetmodel van periodiseren. Ik bener van overtuigd dat we hiermeemet de groep voordelenhebben behaald. Met behulpvan het model hebben we geleidelijkonze conditie opgebouwd.Het extra voordeel vanhet periodiseringmodel is ooknog eens dat we meer minutenmet de bal hebben kunnen trainen".WELKE SPELOPVATTINGPAST HET BEST BIJ DEZEGROEP?Arie: "Ik heb al aangegeven datwe verzorgder willen voetballen,dat begint al van achteruit.Daarnaast hebben we ook eenploeg die razendsnel kan omschakelenen een goede counterkan spelen. Onze spelopvattingkan veel spelplezier teweegbrengen. Ik zal nooit vergetendat we in het eerste seizoen deuitwedstrijd bij Rivierwijkersmet 0-3 verloren. OSM-spelerRemco Timmermans kwam nade wedstrijd naar me toe en stakmij toen een hart onder de riemdoor te melden dat we ondanksde nederlaag in die negentig minutenmeer hadden gevoetbaldals het hele jaar daarvoor."WAT WORDT DE EINDUIT-SLAG VAN DE DERBY VVMAARSSEN - OSM'75 OP 13FEBRUARI?(INMIDDELS IS DE WED-STRIJD GESPEELD MET EENEINDUITSLAG VAN 2-3VOOR OSM ‘75)Arie: " Maakt mij niet uit als wehem maar gaan winnen. Tot nutoe heb ik nog niet één maal alstrainer van OSM '75 gewonnenbij vv Maarssen. Als Maarsen“Een overwinning op vv Maarssenstaat nog niet op mijn lijstje”compleet is, krijgen we het heelmoeilijk met deze geroutineerdeploeg. Zo niet, zijn wij in hetvoordeel omdat ik denk dat weeen bredere selectie hebben omblessures en schorsingen op tevangen. Een overwinning opMaarssen staat nog niet op mijnlijstje en voordat ik afscheidneem bij OSM '75 (Arie deJongh gaat de club aan heteinde van dit seizoen verlaten,redactie) wil ik deze daaraantoevoegen. VVZA is de grootstekanshebber op de titel. DeAmersfoorters zijn 'verder' alswij en erg effectief tot nu toe.Maar de eerste periodetitelneemt niemand ons meer af.Onze doelstelling was om onsveilig te spelen, maar tot nu toezijn we de grote verrassing vanhet seizoen geworden. Waar datuiteindelijk toe leidt, zien wewel. "Paspoort vanArie de JonghLeeftijd:52 jaarWoonplaats:NieuwegeinClubs als speler:Elinkwijk (jeugd),Geinoord, OSM '75 enVreeswijk (afbouwen)Clubs als trainer:JSV Nieuwegein ( jeugd),Geinoord (C1 en B1),Zwaluwen Utrecht 1911(A1) en huidige clubOSM '75Favoriete trainer:Guus HiddinkBeste medespeler:Lloyd Doesburg(bij Elinkwijk)Beste speler als trainermeegemaakt:Dimitri Djollo(bij Geinoord)


30FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBALHETFocus ‘09 op trainingskamp in TurkijeNiet alleen de bekende hoofdklassers in het amateurvoetbal gaan in de winterstopop zoek naar warme oorden. Zondag vijfde klasser Focus' 09 uit Culemborgging bijvoorbeeld afgelopen januari richting Antalya voor eentrainingskamp in het zonnige Turkije.Hieronder een kort verslag van één van de deelnemers."Bij aankomst stond er een bus klaar om ons naar resort 'Arcadia' in Belek te vervoeren.Helaas onderweg wat vertraging opgelopen, waardoor we met legemagen om 18.30u aan onze avondtraining zijn begonnen. Dit na het vriendelijkverzoek van onze verzorger J. van Miltenburg aan FC Neurenberg om voor onsplaats te maken op het trainingsveld, wat er overigens prachtig bij ligt.Na afloop van de training mochten we dan eindelijk onze langverwachte avondmaaltijdnuttigen. Na deze welverdiende maaltijd was er een vrij programmavoor de rest van de avond. Deze avond hebben wij ingevuld met een bezoekaan de hoteldisco, waar de rest van de avond de polonaise werd gelopen metde spelers van o.a. 1.FC Koln, Werder Bremen en FC Veendam. Dit alles uiteraardonder het genot van een frisdrankje, immers zijn we op trainingskamp.Mede daarvoor was het opstaan de volgende ochtend geen enkel probleem, alwaarom half 10 alweer een intensieve fitnesssessie gepland stond in de sportschool.Na afloop hiervan konden we onze hongerige magen vullen tijdens delunch. Aan het begin van de middag hebben we ons vervolgens richting desportvelden begeven om een pittige training af te werken. Daarbij waren zelfseen aantal fotografen aanwezig, die erg onder de indruk waren van ons vertoondespel.Later in de middag hebben we een welverdiend bezoek gebracht aan het binnenzwembad,de sauna en Turks stoombad.Sampat stoptDe trainer/coach van de Dames 1-selectie van Delta Sports’95 te Houten, Robert Sampat, heeft onlangs aangekondigdaan het einde van dit voetbalseizoen te stoppen als coach vande Da1. Na drie jaren werkzaam te zijn geweest bij Odysseus’91, is Sampat sinds het seizoen 2007/2008 verantwoordelijkvoor de talentvolle Da1-selectie bij Delta, waarmee de afgelopen drie seizoenen standaardde titel 'winterkampioen' werd behaald. Het behalen van het echte kampioenschaplaat evenwel nog op zich wachten, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat hetdit voetbalseizoen eindelijk gaat lukken om de kroon op het werk te zetten.Sampat: "Na zeven seizoenen binnen het damesvoetbal, wordt het tijd om meer energiete gaan steken in mijn (maatschappelijke) carrière. Voorafgaand aan dit seizoenhad ik al besloten dat het tijd werd voor een nieuwe impuls naar de selectie toe. Dewisselwerking met deze geweldige groep is nog steeds uitstekend, hetgeen ondermeer wordt bevestigd door de eerste plaats in de competitie. Maar na vier seizoenen ishet toch ook in het belang van het team om vanuit een ander perspectief te wordenbegeleid. Met Ashok Chote hebben we sinds vorig seizoen al een ter zake kundigetrainer erbij. En met het oog op volgend seizoen, waarin Delta Da1 uit zal komen in delandelijke Eerste Klasse, zal de club op zoek moeten naar een vaardige trainer die deselectie tezamen met Ashok naar een hoger niveau kan brengen." Delta Sports is nogin gesprek met Robert Sampat voor de invulling van een technische functie binnen dedames/meisjesafdeling.Vrijdagochtend hebben we na het ontbijt een ontnuchterende strandwandelingvan enkele kilometers gemaakt. De frisse zeewind en de stralende zon heeftonze accu weer opgeladen voor nog een lange en intensievesportmiddag/avond. Na de lunch begon deze middag met een voetvolley/volleybaltoernooi op het strand, waar moedig werd gestreden om de Belek VolleyCup. Deze trofee werd met vlag en WIM-pel binnengehaald door het team bestaandeuit Wim, Marius, Sven en David. Na dit vermakelijk spektakelstuk zijnwe naar onze kamers gegaan om ons om te kleden voor de avondtraining,welke om 18.00u gepland stond.Deze tactische training stond geheel in het teken van de wedstrijd van zaterdagtegen SV Duiveland en er werd dan ook fel en scherp getraind.Na afloop van de training bracht de bus ons weer naar het hotel waar we onshebben gedoucht en vervolgens hebben aangeschoven voor het avondmaal.Gelukkig was er nog voldoende eten beschikbaar, zodat we niet hebben hoevenvechten voor de laatste friet en kippenpoten met de spelers van NAC Breda,welke inmiddels ook waren gearriveerd in het hotel.Ook na dit avondmaal zat deze sportvullende dag er nog niet op. Onze Jan hadeen mooie voetbalquiz van 50 vragen opgesteld, met verschillende categorieënuit binnen- en buitenland. Deze pittige quiz werd ruimschoots gewonnen doorvoetbalexperts Wouter en Stef, welke maar liefst 34 vragen goed wisten te beantwoorden.Vervolgens was de rest van de van de avond vrij te besteden, maariedereen lag vroeg onder de veren i.v.m. de wedstrijd die de volgende dag geplandstond.Zaterdag om 13.30u was het dan eindelijk zo ver, de langverwachte krakertegen SV Duiveland, uitkomend in de 2e klasse zaterdag regio zuid 1.We kwamen fel en scherp uit de startblokken, wat al snel resulteerde in eenprachtige goal van Stef. Hij legde de bal van net buiten de zestien feilloos in hetkruis. Helaas werd deze voorsprong snel uit handen gegeven door een snellecounter van Duiveland. Echter waren we niet aangeslagen door deze gelijkmakeren vervolgden ons prima voetbalspel. Een prachtige actie van David over derechterflank zette Sven vrij voor de keeper, welke vervolgens de bal bekeken inhet hoekje schoot. Toch konden we ook nu de voorsprong niet vast houden envlak voor rust maakte Duiveland gelijk, na ongelukkig balverlies op het middenveld.De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld, met kansen over en weer. Hoeweleerlijk moet worden gezegd dat vooral net na rust de beste kansen voor Duivelandwaren.Toch liet ook Focus zich regelmatig voor de keeper van Duiveland zien en liet Ivovlak voor tijd een 100% kans liggen. Volgens de welbekende voetbalwet vieltoen het doelpunt aan de andere kant. Helaas een 3-2 nederlaag, maar tocheen sterk optreden. We konden dan ook met opgeheven hoofd het veld verlatenen ons naar het hotel begeven, waar de rest van de dag vrij ingevuld kon worden.Helaas zit ons trainingskamp er al weer bijna op en zondag om 11.00uvliegen we weer terug naar ons koude kikkerlandje, waar we met volle moedkunnen beginnen aan de tweede competitiehelft."


EDITIE UTRECHTCLUBNIEUWS FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 331AMATEURWERELDJERondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er nieuws dat ook andereUtrechtse voetballiefhebbers aangaat? Dan kunt u dit bericht als clubbestuur/trainerof clubvertegenwoordiger in onze krant publiceren. Een vrijwilliger,een evenement, een vraag of een wetenswaardigheid uit het recente of verreclub verleden? Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nlJongens D1 van voetbalverenigingBrederodes ontvangt TeamAwardDames en meiden vv 't Goy breiden uitZoek je een nieuwe uitdagingof club? Lees dan verder. Volgendseizoen bestaat vv 't Goyvijftig jaar en zij heeft eendames- en meisjesafdeling dieal ruim dertig jaar bestaat.Opdit moment speelt het eerstedamesteam in de landelijkeeerste klasse C en heeft alsdoel om volgend seizoen meete promoveren naar de nieuwte vormen Hoofdklasse Zondag.Daarnaast is er een damesteamdat recreatiefvoetbalt in de vierde klasse,een MD1 en spelen er eenhoop meiden tussen de jongens.De club staat bekend omde activiteiten naast het voetbal,zoals de playbackshow dieelk jaar wordt georganiseerd.De club heeft echter één klein'nadeel', de locatie. Menigvoetbalster heeft géén ideewaar ’t Goy ligt of vindt declub niet bereikbaar genoeg.Dit is jammer, want de clubheeft veel te bieden. Er ligt eenbeleidsplan klaar voor de komendejaren en dit plan wordtuitgevoerd door de damescommissiemet de hulp vanverschillende speelsters. Er iseen hoop te doen, maar velehanden maken licht werk.Eén van de doelen is het wervenvan nieuwe leden. Er isvolgend seizoen volop ruimteJubileum FC Delta Sports '95EHBO cursusOp maandag 31 januari was hetzover. Onder de bezielende leidingvan Willem Jansen en zijncollega Marijan Zwambach hebbenalle achttien kandidaten bijFC Delta Sports ’95 van deEHBO-cursus hun diploma uitgereiktgekregen.Het was een bijzondere uitreiking,want ze kregen de diplomauitgereikt door de secretaris vande vereniging, Matthieu Elbertse,die ook zelf heeft meegedaanaan deze cursus.voor nieuwe dames en meiden.Wat je onder andere kuntverwachten, is enthousiastetrain(st)ers, techniektrainingen,wedstrijdverslagen, foto’s eneen hoop gezellige activiteiten.Kijk voor meer informatie opwww.vvtgoydames.nl of mailnaar info@vvtgoydames.nl.Tot ziens in 't Goy!In 2011 heeft FC Delta Sports ’95 een jubileum te vieren. In februari 1996 namelijk werd zij opgerichten bestaat dus vijftien jaar. Het Algemeen Bestuur wil deze gelegenheid niet ongemerkt voorbijlaten gaan. Zij heeft een aantal vrijwilligers binnen de vereniging benaderd met het verzoek eenjubileumcommissie te willen vormen met het doel er een spetterend feest van te maken.Honderd keer doeltreffend voor Jonathan 1Robert van Veldhuijzen, centrumspits van Jonathan,scoorde op 22 januari 2011 zijnhonderdste doelpunt in de hoofdmacht vande Zeister tweede klasser. De honderd trefferszijn gemaakt in competitie-, beker- enoefenduels. Na afloop van de thuiswedstrijdtegen IJFC, waarin hij de mijlpaal bereikte,ontving Van Veldhuijzen een shirt dat zijnhonderdste treffer vermeldde. Robert toondezich verrast door het presentje. “Ik wist nietdat het mijn honderdste doelpunt was. Andershad ik tevoren een T-shirt met tekstonder mijn Jonathanshirt aangetrokken”,lachte de topschutter. De 22-jarige Van Veldhuijzenmaakte in het seizoen 2005-2006als A-junior zijn debuut in het eerste elftalvan Jonathan.De jongens D1 van VV Brederodes uit Vianen hebben op zaterdag5 februari 2011 de tweede prijs van de TeamAwards in ontvangstgenomen. Deze titel werd behaald na een competitie diebegon in augustus 2010 en waar bijna honderd teams aan deelnamen.Na een spannende finalepool in november, waar ruim40.000 stemmen zijn uitgebracht op 30 finale teams, zijn de jongensD1 van Brederodes met de tweede prijs naar huis gegaan.Zij hebben hiermee een voetbalclinic gewonnen van de CoerverVoetbalschool, beschikbaar gesteld door Gatorade!De TeamAwards zijn een initiatief van TeamWebs.nl en MOED®,een initiatief van Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Onderhet motto ‘Leef je uit maar nooit op een ander’ willen de organisatoreneen statement maken voor een betere sfeer op en rondde velden in de amateursport. Te vaak nog sneeuwt het plezierop het veld onder door onsportief gedrag of zelfs agressie, vindenze. Als sportteam kun je het verschil maken, maar daarmoet je wat voor doen. Om dat te stimuleren werden teams gevraagdom bij hun nominatie een tip te geven hoe je als team desfeer op en rond het veld kunt verbeteren.Na de finalepool waarbij de jongens van VV Brederodes maarliefst 2077 stemmen hebben verzameld met hun tip voor een beteresfeer: 'Heb respect voor een ieder die zijn hobby beoefent.Ook hij/zij staat daar voor zijn/haar plezier', kwamen zij alstweede uit de bus. Met deze positieve instelling krijgen ze nu dusmet het hele team een clinic bij de Coerver Voetbalschool. "Dejongens waren super enthousiast", aldus Michel van der Gun,coach van het team. "Hartstikke leuk dat onze inspanningen metde tweede prijs worden beloond." Overigens is het leuk om tevermelden dat de jongens van VV Brederodes enkele weken geledennog een leuke oefenwedstrijd hebben gespeeld tegen hetteam dat eerste was geworden bij de TeamAwards, jongens D1van Neo’25 uit Sprang-Capelle.De organisatoren van de TeamAwards blikken tevreden terug opde competitie die zij medio augustus 2010 zijn gestart in samenwerkingmet de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. "Bijnahonderd teams hebben hun tip gegeven voor een betere sfeer entegen zinloos geweld op het sportveld. We vinden het leuk dateen enthousiast team als jongens D1 van VV Brederodes ons initiatiefzo leuk heeft opgepakt", aldus Koen Idzenga, één van deinitiatiefnemers. "Dit soort initiatieven zet mensen toch weer evenaan het denken."Partners van de TeamAwards: Gatorade, Princess Hockey, WalibiWorld en Teamwear.VSV Vreeswijk2011 belooft een goed jaar te worden voor de vereniging Vreeswijk.Het 85-jarig bestaan wordt gevierd. Tijdens de laatste ALVis Wim Hennevelt als vrijwilliger van het jaar gehuldigd. Wimverzorgt al jaren de kantine bij Vreeswijk en is voor veel teamseen rots in de branding. Vreeswijk waardeert zijn inspanningenzeer en Wim was verguld met de bijbehorende oorkonde.Het eerste elftal speelt ook dit seizoen bovenin mee. Na vijftiencompetitieronden staat onze trots op een verdienstelijke derdeplaats.Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de loting voor het InternationaalJeugdtoernooi gehouden. De toernooi is op 3 en 4 juni 2011.Hieraan nemen verenigingen deel als Bayer Leverkusen, Zenit St.Petersburg en Chelsea FC. Vreeswijk ziet ernaar uit om deelnemersen toeschouwers te verwelkomen. Daarnaast organiseertde vereniging nog een aantal andere jeugdtoernooien. Hiervoorkunnen belangstellende verenigingen zich nog steeds aanmelden.Zie de website www.vsvvreeswijk.nlVSV Vreeswijk heeft dit seizoen ook de verenigingsaanvoerdersbandin het assortiment opgenomen. Het logo van de verenigingis hierin verwerkt. Zo bouwt onze vereniging verder.


32FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTCLUBNIEUWS FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 333Beste vrijwilliger van MSV '19v.v. MSV’19 uit Montfoort verkiest ieder jaar een 'vrijwilliger vanhet jaar'. Tijdens de in januari gehouden nieuwjaarsbijeenkomstwerd bekend gemaakt dat dit jaar Mark Busch deze eer te beurtvalt. Mark maakt zich voor de vereniging verdienstelijk door zijnbrede inzet als assistent-scheidrechter bij de senioren, scheidsrechteren/of spelleider bij de jeugdelftallen en het verrichtenvan hand- en spandiensten tijdens de zaterdagse wedstrijddagen.Hele weekeinden is Mark op deze manier op de velden van MSVte vinden. Actief voetballen doet de 32-jarige Montfoorter nietmeer, des te meer tijd heeft hij te besteden aan zijn andere activiteitenbij de voetbalclub.Kortom, een veelzijdige vent met een hart voor de vereniging envandaar ook terecht vrijwilliger van het jaar.Op de foto Mark Busch die uit handen van v.v. MSV’19 voorzitterAd Vendrig zojuist de bijbehorende wisseltrofee in ontvangstheeft genomen.SVL F2 wint eindelijk eens navele nederlagen tegen CDW F7Eindelijk konden we na eenbest wel hele lange winterstopweer voetballen. Iedereen hader veel zin in. In de kleedkamerhebben we even met elkaarbijgepraat en hebben JanKees en ik de kids nog evenwat tactische info voorzien.Vandaag was Roan de aanvoerder,stonden Daniel en Yachyaop het doel en deed Jordi(aangekocht in de winterstop)voor het eerst mee. En helaasJoel was ziek.We speelden tegen CDW, eenF-jes ploeg die nog nooit eenechte wedstrijd had gespeeld.Ik weet niet wat de jongens enGaby in de winterstop gedaanhadden, maar zeer waarschijnlijkgoed uitgerust. Want nogalonverwacht namen wij de leidingin de wedstrijd. Vervolgenskregen we vleugels. Erwerd heerlijk gevoetbald, metals resultaat een ruime voorsprongtijdens de rust.Eindelijk gescoord.Na de rust scoorde ook de tegenstandereen keer. Zo zijnwe dan ook wel weer, we gunneneen ander ook wat. Halverwegede tweede helft vielook Jan-Kees uit met eengriepaanval, maar we lietenons niet meer uit het veldslaan en sloten deze wedstrijddan ook winnend af 8-1. Het isvoor allemaal wel even wennenna zo'n tijd niet gevoetbaldte hebben, maar het isgoed gekomen. De eersteoverwinning is binnen en diepakken ze ons niet meer af.Tot slot de doelpuntenmakers:Barry, Sven, Wesley en Jordi allemaaltwee op aangeven vande rest.Voorwaarts start voetbalvoor 45-plussersBen jij het voetbal op een groot veld zat? Wil je oude tijden doenherleven en de voetbalschoenen weer uit de kast trekken? Dit isje kans! Deze maand start VV Voorwaarts met het voetbal voormensen van boven de 45. Wij zijn als club nog op zoek naarmensen die op vrijdagavond in teamverband willen trainen omuiteindelijk eind maart (25) als team mee willen doen aan eenechte competitie met tegenstanders uit de regio. Plezier hebbenin het spel staat voorop bij het 45-plus voetbal. Daarom zijn enkelespelregels aangepast. Zo wordt er bijvoorbeeld gespeeld inzeventallen, op een half speelveld tegen spelers die minimaal 45jaar oud zijn. Ook mag er onbeperkt worden gewisseld en is debuitenspelregel afgeschaft. Er zal een voor- en najaarscompetitiegehouden worden voor de 45-plus voetballers, die in principe4/5/6 weken zal duren (afhankelijk van aantal verenigingen datdaadwerkelijk mee zal doen). Wanneer er geen competitie is,hebben de voetballers de mogelijkheid om bij Voorwaarts tevoetballen/trainen. De competitierondes, alsmede de mogelijkheidom op voorwaarts te voetballen, zullen op vrijdagavondplaatsvinden. In de zomer zal er ook nog een NK 45-plus plaatsvinden.De 45-plus teams kunnen zelf bepalen of ze hieraanmee willen doen, maar ook niet-leden mogen meedoen. De kostenvoor het 45-plus voetbal zijn veel lager dan de reguliere contributie.Wilt u ook op vrijdagavond komen voetballen op Voorwaarts?Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Luc Mes vialuc_mes@hotmail.comSVL OPENT FEESTJAAR 2011VEEL JUBILARISSEN OP DE NIEUWJAARRECEPTIE VAN SVFBij een vereniging die 65 jaarbestaat, passen natuurlijk ookjubilarissen en S.V.F mag zichgelukkig prijzen dat het tijdensdeze receptie diverse leden eenspeld kon uitreiken voor hun60-, 50-, 40- en 25-jarig lidmaatschap.Als klap op de vuurpijl was dezemiddag ook de afgevaardigdevan de KNVB, de heer HansBuitenhuis, aanwezig die JoopBalk, erelid van SVF, de ZilverenSpeld van de KNVB overhandigdevoor al zijn verdienstenvoor het voetbal maar in hetbijzonder voor SVF. Dat dit eenverrassing was voor Joop zalduidelijk zijn.Vlnr. De jubilarissen: Joop Balk, Peter van Rooyen, Jack Balk,Arnoldvan de Mispel, Adriaan Woudenberg, Toon van Dijk, JackBalk, Annemarie Scherpenzeel, Ruud Kolsteeg, Kees Mockingen Bep Balk.Scheidsrechtersopleidingen bij SVFIn samenwerking met SVL en CDW zal begin maart de BOS opleiding scheidsrechter veldvoetbalworden gehouden. Hiervoor hebben zich in totaal 25 deelnemers opgegeven. De opleiding zalworden gegeven door KNVB docent Ad van de Korput die al eerder tot ieders tevredenheid dezelfdeopleiding heeft gegeven. Ook zal nog dit jaar worden gestart met de opleiding Pupillenscheidsrechter,hierbij zullen een aantal A en B junioren aan deelnemen die dan in komend seizoen op zaterdagde pupillen van SVF gaan fluiten. Deze opleidingen zijn tot stand gekomen onder debezielende leiding van wedstrijdsecretaris Anton van de Bogaard die naast zijn vele werk voor dejeugdteams toch nog tijd gevonden heeft om dit voor elkaaar te krijgen, SVF is hem hiervoor zeererkentelijk.FOTO: WIM TERWINTVeertigjarige jubilarissen. Ton.Oostrom, voorzitterGerard Minnaa, Teus Verwoerd en Jan Hoogland.SVL is klaar voor het jaar 2011, dat een jaar vol feestelijke activiteitenbelooft te worden. Zowel het in gebruik nemen van denieuwe velden (voetbal en tennis), kantines (voetbal, tennis engymnastiek) en de nieuwe gymzaal, als het vijftigjarig bestaan.Het Langbroekse cluppie begon het Gouden Jaar met de nieuwjaarsreceptiedie bruiste van de activiteiten.Het begon met het Oliebollen toernooi waaraan door ruim honderdsporters werd deelgenomen verdeeld over tien teams. Dewinnaars werden de Mestkevers na een 3-2 overwinning op deStinkdieren. Aansluitend daaraan volgde de Nieuwjaarsreceptiewaar iedereen door algemeen voorzitter Gerard Minnaar met debeste wensen voor 2011 werd verwelkomd. Gerhard Roeterdzorgde ervoor dat iedereen daar een toost op uit kon brengen.Ze schudde de handen van de vele leden, afgevaardigden vanSVF, CDW, burgermeester en Guus Swillens met zijn assistenten.Het kostte Gerard Minnaar de grootste moeite om de overvollekantine even stil te krijgen om de jubilarissen te huldigen. Bij de12,5-jarige waren dit Lies Boon Hoffland, Sanne van Leeuwen,Marijke Roeterd, en Kees de Heus. Sander Kooiman en DickiVeenhof kregen het speldje voor hun 25-jarige clubtrouw. Dekanjers waren dit jaar Wim Hoogland, Jan Hoogland, Teus Verwoerten Ton Oostrom die maar liefst veertig jaar de wit/blauwekleur hadden hoog gehouden. Gerard spelde dan ook met veelplezier hen de bijbehorende speldjes op.Daarna presenteerde de Jubileumcommissie zich voor het vijftigjarigbestaan met het programma van de geplande activiteitenvoor elke afdeling. Ook kreeg elke afdeling het jubileum logoaangeboden. Uiteindelijk kregen de aanwezigen weer de gelegenheidom even bij te praten over van alles en nog wat. Iedereenvoelde zich weer heerlijk thuis in de kantine met hetberoemde sfeertje en het duurde nog behoorlijk lang voordatdeze weer leeg was.


34FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTPROGRAMMA FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 335ZATERDAGZONDAGHOOFDKLASSE BVIERDE KLASSE CHOOFDKLASSE ADERDE KLASSE D12-3 ASWH - Montfoort19-3 Montfoort - Nieuw Lekkerland26-3 Kloetinge - Montfoort02-4 RVVH - Montfoort09-4 Montfoort - HeerjansdamEERSTE KLASSE A22-2 SVL - HBOK12-3 FC Breukelen - Marken12-3 SVL - DOVO12-3 VVA '71 - Geinoord19-3 Geinoord - Zuidvogels19-3 Merino's - SVL19-3 DOVO - FC Breukelen26-3 FC Breukelen - Merino's26-3 SVL - Geinoord02-4 Breukelen - Eemdijk02-4 SVL - Veensche Boys02-4 Geinoord - DOVO09-4 HBOK - SVL09-4 Geinoord - FC BreukelenTWEEDE KLASSE B12-3 Benschop - WDS12-3 VRC - Hercules12-3 IJFC - UVV12-3 Beursbengels - DESTO12-3 Sterrenwijk - Jonathan19-3 IJFC - Roda '4619-3 Hercules - Benschop19-3 Loosdrecht - Sterrenwijk19-3 Jonathan - Beursbengels19-3 UVV - DESTO26-3 AH '78 - Hercules26-3 Benschop - ASC Nieuwland26-3 VRC - IJFC26-3 Roda '46 - UVV26-3 DESTO - Jonathan26-3 Sterrenwijk - WDS02-4 AH '78 - Sterrenwijk02-4 Benschop - Beursbengels02-4 VRC - DESTO02-4 Roda 46 - Jonathan02-4 IJFC - Loosdrecht02-4 Nieuwland - WDS02-4 Hercules - UVV09-4 IJFC - Benschop09-4 Hercules - Sterrenwijk09-4 Loosdrecht - DESTO09-4 UVV - Jonathan19-3 Buitenveldert - VIOD Tienhoven19-3 Nita - Hertha02-4 VIOD - Diemen02-4 Nieuw West - Nita02-4 Hertha - Buitenveldert09-4 Diemen - Hertha09-4 Nita - AbcoudeVIERDE KLASSE E12-3 Vliegdorp - Voorwaarts12-3 Eemboys - EDO12-3 VSC - Maarssen12-3 ZU 1911 - FC De Bilt12-3 Posthoorn - HMS12-3 VVJ - Eemnes19-3 ZU 1911 - VSC19-3 Maarssen - Eemboys19-3 EDO - Vliegdorp19-3 Voorwaarts - VVJ19-3 FC De Bilt - HMS02-4 Vliegdorp - Maarssen02-4 Eemboys - ZU 191102-4 VSC - FC De Bilt02-4 HMS - Eemnes02-4 Posthoorn - Voorwaarts02-4 VVJ - EDO09-4 VSC - Eemboys09-4 ZU 1911 - Vliegdorp09-4 Maarssen - VVJ09-4 EDO - Posthoorn09-4 Voorwaarts - HMS09-4 FC De Bilt - Eemnes27-2 Elinkwijk - Alphense Boys13-3 Chabab - Elinkwijk20-3 Elinkwijk - ADO '2027-3 Leonidas - Elinkwijk03-4 Elinkwijk - AFC '3410-4 Elinkwijk - ZouavenEERSTE KLASSE A27-2 De Meern - SVW '2727-2 VVIJ - DEM13-3 NVC - De Meern13-3 Stormvogels - VVIJ20-3 De Meern - Stormvogels20-3 VVIJ - Kennemers27-3 Pancratius - VVIJ27-3 Kennemers - De Meern03-4 Purmersteijn - VVIJ03-4 kon. HFC - De Meern10-4 Roda '46 - VVIJ10-4 De Meern - Pancratiusextra info:de weekenden van26 & 27 februari , 5 & 6 maarten 2 & 3 april zijnbeker/inhaalweekenden27-2 Vriendensch. - Brederodes27-2 Wasmeer - OSM '7527-2 Waterwijk - UTS27-2 Quick 1890 - Maarssen27-2 CDW - Magreb '9027-2 MSV '19 - SMVC Fair Play13-3 Vriendensch. - Wasmeer13-3 Brederodes - SMVC Fair Play13-3 Magreb '90 - OSM '7513-3 AS '80 - UTS13-3 Maarssen - MSV '1913-3 CDW - Waterwijk20-3 Maarssen - AS '8020-3 UTS - Magreb '9020-3 OSM '75 - Brederodes20-3 SMVC - Vriendenschaar20-3 Wasmeer - CDW20-3 MSV '19 - Quick 1890 AFC27-3 Vriendensch. - OSM '7527-3 Brederodes - UTS27-3 Magreb '90 - Maarssen27-3 AS '80 - MSV '1927-3 CDW - SMVC Fair Play02-4 Vriendensch. - CDW02-4 Brederodes - VVZA02-4 Magreb '90 - Quick 189002-4 Maarssen - Wasmeer02-4 UTS - SMVC Fair Play02-4 OSM 75 - MSV '1910-4 AS '80 - Magreb '9010-4 Maarssen - Brederodes10-4 UTS - Vriendenschaar10-4 OSM '75 - CDW10-4 SMVC - VVZA10-4 MSV '19 - WaterwijkVIERDE KLASSE E27-2 Laren '99 - SCH '4413-3 Fortius - SCH '4420-3 SCH '44 - Vecht De27-3 Diemen - SCH '4402-4 BFC - SCH '4410-4 SCH '44 - SDODERDE KLASSE C26-3 Argon - Kockengen26-3 Almere - CDN26-3 DHSC - De Meern02-4 Altius - DHSC02-4 Argon - WV-HEDW02-4 Meer de - CDN02-4 TOV - De Meern02-4 Wartburgia - Kockengen09-4 Argon - Weesp09-4 Wartburgia - DHSC09-4 De Meern - Almere09-4 CDN - FC Hilversum09-4 Kockengen - WV-HEDWDERDE KLASSE D12-3 SVM M’dijk - Scherpenzeel12-3 Lopik - Elinkwijk12-3 Odysseus '91 - Candia '6619-3 SVM M’dijk - Woudenberg19-3 DOSC - Valleivogels19-3 Hees - Odysseus '9119-3 Candia '66 - Lopik19-3 Scherpenzeel - Elinkwijk26-3 VOP - DOSC26-3 CJVV - SVM Maartensdijk26-3 Elinkwijk - Candia '6626-3 Lopik SV - Hees26-3 Odysseus '91 - Renswoude02-4 Altius - DHSC02-4 Weesp - FC Hilversum02-4 Argon - WV-HEDW02-4 Meer de - CDN02-4 TOV - De Meern02-4 Wartburgia - Kockengen09-4 SVM M’dijk - Valleivogels09-4 DOSC - Odysseus09-4 Renswoude - Lopik09-4 Hees - ElinkwijkFC Utrecht op trainingskamp in Portugal met Trainingskampen.nlVIERDE KLASSE F26-2 SVMM - DVSA12-3 Bunnik '73 - SVP12-3 DVSU - Delta Sports '9512-3 FZO - JSV Nieuwegein12-3 DEV Doorn - Vianen12-3 Dalto - DVSA19-3 SVMM - FZO19-3 JSV N’gein - DVSU19-3 Delta Sports - Bunnik '7319-3 SVP - Dalto19-3 DVSA - DEV Doorn19-3 Cobu Boys - Vianen02-4 Bunnik '73 - JSV Nieuwegein02-4 DVSU - SVMM02-4 FZO - Cobu Boys02-4 Vianen - DVSA02-4 DEV Doorn - SVP02-4 Dalto - Delta Sports '9509-4 FZO - DVSU09-4 SVMM - Bunnik '7309-4 JSV N’gein - Dalto09-4 Delta Sports - DEV Doorn09-4 SVP - Vianen09-4 Cobu Boys - DVSATWEEDE KLASSE B27-2 DHSC - Kampong27-2 Houten - Hercules27-2 FC De Bilt - Zeeburgia06-3 Houten - SO Soest13-3 Hercules - RODA '2313-3 Kampong - DCG13-3 Houten - DHSC13-3 FC De Bilt - Abcoude20-3 Kampong - Hercules20-3 Weesp - FC De Bilt20-3 Abcoude - Houten20-3 DCG - DHSC27-3 Zeeburgia - Kampong27-3 Hercules - DCG27-3 DHSC - Abcoude27-3 Houten - FC Weesp27-3 FC De Bilt - SO Soest03-4 Spor Martinus - Houten03-4 Hoofddorp - FC de Bilt03-4 Zeeburgia - DHSC03-4 Hercules - Abcoude03-4 Kampong - Weesp10-4 Hercules - Zeeburgia10-4 Kampong - Sporting Martinus10-4 Hoogland - FC De Bilt10-4 SO Soest - Houten10-4 Weesp - DHSCVIERDE KLASSE F27-2 Amsvorde - ZU 191127-2 UVV - Vreeswijk27-2 Sporting '70 - Achterveld27-2 APWC - Saestum27-2 RUC - PVCV27-2 Goy 't - HVC13-3 PVCV - ZU 191113-3 Saestum - Vreeswijk13-3 Achterveld - Goy 't13-3 APWC - Sporting '7013-3 RUC - UVV20-3 Achterveld - Saestum20-3 Vreeswijk - PVCV20-3 ZU 1911 - KVVA20-3 Amsvorde - RUC20-3 UVV - APWC20-3 Goy 't - Sporting '7027-3 Hooglanderv. - ZU 191127-3 KVVA - Vreeswijk27-3 PVCV - Achterveld27-3 Saestum - Goy 't27-3 Sporting '70 - UVV27-3 RUC - HVC02-4 Hooglanderv. - RUC02-4 PVCV - Sporting 7002-4 Saestum - UVV02-4 Vreeswijk - HVC02-4 ZU 1911 - Goy 't10-4 Saestum - PVCV10-4 Vreeswijk - Hooglanderveen10-4 ZU 1911 - RUC10-4 Amsvorde - Sporting '7010-4 Goy 't - UVV


36FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTDE FITTE VOETBALLER FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 337FITTE VOETBALLERDe fysieke kenmerken van een voetballerIn de vorige uitgave van Rondom Voetbal hebben we uitgelegdwat SportFit Nederland kan betekenen voor sporters, trainers enclubs. Wanneer je als voetballer serieus met je sport bezig wiltzijn, dan zal je waarschijnlijk veel trainen. Wanneer je daarnaastook nog eens getalenteerd bent, zullen het aantal trainingsurenalleen nog maar meer worden. Om die stijging in trainingsurenvol te kunnen houden moet je er natuurlijk voor zorgen dat jesterk bent. Ook moet je een goed uithoudingsvermogen hebbenen moet je er voor zorgen dat je zo min mogelijk geblesseerdraakt. De gecertificeerde kracht- en conditietrainers van SportFitNederland kunnen je helpen met het realiseren van bovenstaandedoelen.WELKE FYSIEKE KENMERKENZIJN VAN BELANG?Om alles uit je voetbalcarrière tekunnen halen heb je natuurlijkvoetbaltechnische en -tactischevaardigheden nodig. Maardaarnaast is het ook van belangom fysiek en mentaal 'uit hetgoede hout gesneden' te zijn.Wat betreft het mentale aspectzou je informatie kunnen inwinnenbij een sportpsycholoog.Hoe weet je nu of jij fysiek inorde bent om je sport uit te kunnenoefenen en aan welke specifiekeeisen moet je als voetballernou voldoen?In de afgelopen artikelen vanSportFit Nederland in RondomVoetbal hebben we het gehadover de zeer belangrijke basisbewegingsvaardigheden. Het iszeer belangrijk om er achterkomen waar jouw zwakke puntenliggen en wat je daar hetbeste aan kunt doen. Voor hetbeantwoorden van deze vraagkun je beste naar de specialistenvan SportFit Nederland gaan.Er is echter nog een aantal anderefysieke kenmerken die jeals (getalenteerde) voetballermoet bezitten. Uit recent onderzoekis gebleken dat er een aantalessentiële fysieke kenmerkenis die bij een voetballer goedontwikkeld moeten zijn. Dit zijnje BMI (de verhouding tussen jelichaamsgewicht en je lichaamslengte),je vetpercentage, je vetvrijemassa, jouw verschillendesprinttijden, je spronghoogte, jeuithoudingsvermogen en jewendbaarheid (agility).VOOR DE LEEFTIJDSGROEP10 TOT 14 JAARWanneer we het hebben overtop jeugdvoetballers, dan blijktdat zij over het algemeen betere/ snellere sprinttijden over 30meter laten zien dan niet-toppers.Vooral wanneer wordt gekekennaar de leeftijdsgroeptussen 10 en 14 jaar is dit eenzeer belangrijk onderdeel. Hieruitkunnen we concluderen dat,voor deze leeftijdsgroep, snelheidover 30 meter een belangrijkselectiecriterium is om detoppers te kunnen scheiden vande niet-toppers. Daarnaast isvoor deze leeftijdsgroep van belangom te kijken naar de matevan explosiviteit (spronghoogte)en coördinatie. Goede wendbaarheidis ook van groot belangin deze fase.Naast technische en tactischevoetbalvaardigheden zullen detrainers dus ook inzicht moetenhebben in bovenstaande onderdelen.Ons advies is dus om op10-11 jarige leeftijd voetballersvoornamelijk te selecteren opobjectieve scores m.b.t. snelheid,explosiviteit, coördinatie enwendbaarheid.POSITIONELE VERSCHILLENNiet alle voetballers zijn hetzelfde.Een open deur natuurlijk,maar wel van belang om ditaltijd in je achterhoofd te houden.Ook wat betreft de verschillendeposities in het veldzijn er verschillen in de fysiekekenmerken.Keepers zijn meestal de langsteen zwaarste in het elftal. Daarnaastzijn ze over het algemeenhet langzaamste in de 10 en 20meter sprint. Maar ze zijnmeestal beduidend beter in hetgenereren van explosiviteit(sprongkracht). Aanvallers zijnmeestal het snelste in de 5, 10 en20 meter sprint. Middenveldershebben meestal een groot uithoudingsvermogen.Daarnaasthebben zij vaak de hoogste hartslagtijdens een wedstrijd enzijn ze beter bestand tegen verzuring.Verdedigers hebbenover het algemeen een hogervetpercentage dan de rest vanhet elftal.Bovenstaande is natuurlijk eensummiere opsomming van fysiekekenmerken per positie inhet veld. Waar het ons om gaatis dat voetballers en trainerszich hiervan bewust zijn en datze deze gegevens kunnen gebruikenbij het selecteren vanvoetballers voor hun elftal.Wil je op de hoogte blijven?Hou dan de website van Sport-Fit Nederland in de gatenwww.sportfitnederland.nl en /of meld je aan op de Nieuwsbrief.Wil je een vrijblijvende afspraakmaken? Bel dan met0621567581 (Franz Gierveld),0622406160 (Marc de Jong) ofstuur een email naarinfo@sportfitnederland.nlSPORTERSbreng je blessurerisico omlaagen haal meer uit je trainingMTC ZeistLaan van Vollenhove 20B | ZeistTel.: 030 - 695 27 43


38FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3 CROSSPASSRONDOM VOETBALVoetbal, een zomersportWat heb ik een hekel aan diekoude wintermaanden.Witte velden, weinig trainingsmogelijkhedenen de ene afgelastingdie de andere opvolgtwaardoor het programma scheefkomt te lopen.Zo kan het dus voorkomen dateen ploeg al twaalf wedstrijdenheeft gespeeld, anderen pasnegen. Natuurlijk is het lekkerals je kunstgras hebt maar natwee trainingen op sneeuw metde daarbij behorende kans opblessures, is de lol er wel vanaf.En dan denk je dat je alles hebtgehad…. dan heb je nog V.V.J.De sympathieke club uit Overvechtheeft problemen met dewaterafvoer van het veld, waardoorzij zelfs van de KNVBmoesten uitwijken naar Weespom daar een 'thuiswedstrijd'voor de beker te spelen.Wij speelden er ook, op eenkoude dag in december.Het veld lag er toen al bij als eentoendra, daarna volgde de vorsten sneeuwperiode.Ik hoop dat deze problematiekvoor de club snel is opgelost, andersben ik bang dat zij nog meerthuiswedstrijden op vreemdebodem moeten gaan spelen.Kantine-inkomsten die misgelopenworden, geen thuisvoordeel,noem maar op.Ik ben benieuwd of dat verhaaldkan worden op de verantwoordelijken.Steeds vaker wordt de vraag gesteldwaarom voetbal eigenlijkgeen zomersport is.Zeg nou zelf, wie gaat er voorzijn plezier bij een gevoelstemperatuurvan -15 met een snijdendekoude wind in het gezicht zijncluppie aanmoedigen terwijl jedat ook kan doen onder eenheerlijk zonnetje.Ik ben vóór !Over zomersport gesproken, wateen aanfluiting is de aanwijzingvan Qatar voor het WK van 2022.Had niemand, maar dan ookecht helemaal niemand bij deFIFA zelf op het idee kunnenkomen dat het toernooi in dezomer qua temperatuur daar niette doen is?Nee, dat konden zij niet, wantdoor de dollartekens in hun ogenzagen zij geen realiteitszin meer.Dat betekent dus ook dat Qatarmee gaat doen, haha.Ik moet ineens aan die bobsleeërsvan Jamaica denken en aan AntonioGomez, onze schaatsendeSpaanse vriend.Noem mij één bekende voetballerop van Qatar.Lukt niet hè?Al zal het mij overigens niet verbazenals er vanaf 2018 de ene nade andere, op geld beluste Braziliaanvoor een paar miljoentjesgeneutraliseerd wordt tot Qatanees,Qatariaan, Qatamaran ofhoe je zo iemand ook noemt.In 2022 dus als voetbalplaatje bijAH, een lachende Braziliaan opeen kameel.Zijn naam?Afonso Alves.COLUMNPATRICK DE RUIJTEROPMARSOp dit moment lijkt FC Breukelen de weg naarboven weer gevonden te hebben.Helaas moest trainer Koosvan Zoest het veld ruimen.De huidige technische staf iservan overtuigd niet te gaandegraderen en inmiddels is derode lantaarn overgedragenaan Veensche Boy's.FC Breukelen viert het kampioenschap in 2010.Twee jaar achter elkaar wist FC Breukelen met de Gouden Dom ervan door tegaan op het slotfeest van Rondom Voetbal als beste voetbalclub in het seizoen.Deze Gouden Dommen kreeg FC Breukelen omdat de ploeg, van alle deelnemendeteams, gemiddeld genomen de meeste punten behaalde in een seizoen.De extra prijs voor dit behaalde resultaat werd afgelopen 6 februari in RestaurantSteakZ aan de Foodspot in Utrecht met zijn allen gevierd. Deze prijs werdaangeboden door SteakZ restaurant en Rondom Voetbal.Eerst ging de gehele selectie, met begeleiding, gratis naar de wedstrijd FCUtrecht tegen FC Twente en daarna mochten de mannen van Marco van deMeer (hoofdtrainer) en Herman Jansen (assistent-coach) bij restaurant SteakZvan een heerlijke mixed grill genieten, inclusief de nodige drankjes.Spelers en begeleiders van het TopTeam van 2009/2010 in SteakZ.COMPLEX TESTDHSCIedere maand beoordeeltRondom Voetbal het complexvan een amateurverenigingin de regio aan dehand van een aantal vastecriteria. Deze maand bezochtWouter Bongers hetterrein van D.H.S.C. inUtrecht op zondag6 februari 2011NaamSportpark Thorbeckelaan is dethuishaven van D.H.S.C. Hetnieuwe onderkomen werdtwee jaar geleden uit degrond getrokken nadat eerderde verenigingen DOS en Hollandgefuseerd waren. Toendaar in 2007 ook nog eens deStichtse Boys bij kwamen, ontstondde huidige naam. DOSHolland Stichtse Boys Combinatie.LiggingHet sportpark ligt middenin deUtrechtse volkswijk Ondiep.De bodem waar het ruwe talentvan Wesley Sneijder voorhet eerst gezien werd. Hetheeft natuurlijk iets extra’s alsdirect de velden knus tussende huizen verscholen ligt.Waar de meeste clubs de staduitgejaagd worden vanwegede lucratieve bouwgrond heeftD.H.S.C. op een zeer representatieveplek in de stad huncomplex.VeldenTwee kunstgrasvelden en natuurgrasveld,waar het eerstezijn wedstrijden afwerkt, sierenhet sportcomplex. Strakkemetalen hekken en modernedug-outs maken duidelijk datde aanleg niet lang geledenheeft plaats gevonden. Grappiggezicht zijn de verschillendetinten groen die develden hebben. Naast de verschillendechemische kleurenvan het kunstgras lijkt het gewoneveld wel een toendrawaar een tondeuse over gehaaldis.KleedkamersDe kleedkamergang van ruimdertig meter telt acht luxekleedkamers met grote doucheruimte.Vijf douches op rijzorgen voor een snelle doorstroomna de wedstrijd. Hetruim vertegenwoordigde TLlicht doet misschien wat sterielen zakelijk, schoon is het wel.Zelfs de grootste smetvrezendeloopt hier gerust met blotevoeten de kleedkamer in.KantineOp de kleedkamers met primazicht op het hoofdveld heeftD.H.S.C een kanjer van eenkantine. Buiten de gekleurdeslingers, die wat misplaatstzijn, heerst hier de sfeer vande echte dorpskroeg met eenindrukwekkend lange bar enbijpassend donkerbruin interieur.De Eredivisiewedstrijdenvan de dag worden luid overstemddoor een professionelegeluidsinstallatie. Minpunt isdat de kantine blauw staatvan de rook wat toch al echtbijna drie jaar verboden is.Dat kost een bal in de beoordeling!Broodje balHet broodje bal, dat 1,90euro kost, wordt gepresenteerdin een plastic bakje inclusiefvorkje. Dat is nooiteerder vertoond. Belangrijkeris de aangename vriendelijkeen zachte smaak. Binnen notimerust de snack in demaag. Een prima hap die opieder uur van de dag prima tenuttigen is.ToilettenD.H.S.C. heeft voor de kleinejongetjes die zichzelf al heelgroot vinden een kinderurinoirgeplaatst. Het mannentoiletheeft drie urinoirs, één toileten verrassend twee fonteintjes.Omdat de deur van hettoilet een lange tijd op slot is,bonkt een junior op de deur.“Hallo, is daar iemand?” Eendonker gemompel bevestigtde aanwezigheid van een watoudere heer die even een rustigmomentje dacht te beleven.“Oh, ik dacht dat ze dedeur op slot hadden gedraaid,omdat het zo lang duurde”,antwoordde het jongetje onschuldig.TotaaloordeelDe fusieclub heeft op allevlakken een geweldig onderkomen.Niets valt uit de toon.Vele clubs tobben met vervallenkleedkamers en een gedateerdeinventaris en moetenhun ogen uitkijken wanneer zede gast zijn in Ondiep. Zelfsvoor de kleine gasten heeftD.H.S.C. een urinoir bevestigd.Als het nu ook eens het rookbeleidiets beter naleeft, is hetecht een kindvriendelijke club.


EDITIE UTRECHTVrienden van Rondom VoetbalCROSSPASS FEBRUARI 2011 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 339Driessen Food uit Bunnik.Cristiaan nodigde ons uit opvoor een Foodbalclinic in zijnpas verbouwde demonstratiekeukenwaar relaties in eensfeervolle ambiance productenkunnen proeven en testen. Tevenswordt deze ruimte gebruiktvoor workshops enandere evenementen.Oud FC Utrecht-spits, Joop vanMaurik, fungeerde als gastkok.Na de rondleiding (zie foto's)mocht hij als 'Chef Kok' zijnkookkunsten bewijzen. Joop bereiddeonder andere voor ons,voor het eerst in zijn leven, eenheerlijke Ganzenlever.Milaan heilzaam voorzaterdagselectie ElinkwijkWij hebben met Rondom Voetbal een Netwerkgroep opgericht,namelijk Vrienden van Rondom Voetbal. Een netwerkvan bedrijven met gelijke interesse: het Utrechtsevoetbal. Rondom Voetbal organiseert activiteiten waarbijde vrienden hun zakelijke relaties kunnen uitbouwen, gewoonmet elkaar van gedachten wisselen in een informele(sportieve) sfeer. Vrienden van Rondom Voetbal groeit ende inspiratie is er om nog verder te groeien.De laatste netwerkbijeenkomstwerd gehouden bij een nieuwe 'vriend' van Rondom Voetbal,namelijk Cristiaan Driessen vanHet St. Antonius Ziekenhuis enMedicort Sports & OrthopedicCare zijn een samenwerkingsverbandgestart onder de naamSportsClinic. Vrijdag 28 januari isSportsClinic officieel geopenddoor Cees Rein van den Hoogenband,verbonden aan hetNOC*NSF als teamarts van deOlympische equipe.SportsClinic biedt een totaal pakketvan diensten op het gebiedvan sportmedische topzorgonder één dak. Topsporters en recreatievesporters kunnen er terechtvoor diagnose enbehandeling van sportgerelateerdeklachten en blessures endiverse sportmedische onderzoeken(keuringen). Ook mensenmet een chronische aandoeningdie (weer) willen gaan sportenkrijgen het nieuwe centrum deskundigebegeleiding." Het belangrijksteis dar er binnenSporsClinic multidisciplinairwordt gewerkt onder 1 dak.Sporters hoeven hier maar éénloket, vertelt Ellen Baartman vanMedicort. "Dat wordt erg prettigSportsClinic officieel van startMultidisciplinair centrum voor sportmedische topzorg geopenddoor Cees Rein van den Hoogenband van het NOC*NSFervaren. Er is steeds meer vraagnaar een snelle diagnose en doorverwijzing.Het hebben van kortelijnen is erg belangrijk."RUIME EXPERTISEHet St. Antonius Ziekenhuis beschiktal jaren over een ruime expertiseop het gebied van(top)sportgerelateerde gezondheidsproblemen.Medicort Sports& Orthopedic Care biedt specialistischekennis en ervaring ophet gebied van sportfysiotherapieen orthopedische revalidatie.Samen bieden ze topzorg aansportbonden, -verenigingen enOlympische Sporters op zowelnationaal als internationaal niveau.De expertise van beide organisatiesis vanaf hedengebundeld waardoor een multidisciplinaireaanpak mogelijk is.Dit leidt tot een optimale inzetvan diensten en kennis afgestemdop de specifieke vraag vande sporter.Driessen Food is sinds 2000gevestigd aan de Rumpsterweg17 te Bunnik.Driessen Food ontstond in1974 als plaatselijke poelier.Inmiddels is het familiebedrijfuitgegroeid tot totaal versleveranciervan vlees-, wild-,gevogelte-, vis-, AGF-, zuivel-en convenienceproductenvoor alle takken van degastronomie. Het bedrijf telt95 werknemers en levertdoor heel Nederland.VEEL ERVARINGHet team bestaat uit ervarensportartsen, sportfysiotherapeuten,bewegingswetenschappers,sportpsychologen en sportdiëtisten.Indien nodig kan een sportertijdens het spreekuur direct beoordeeldworden door een medischspecialist, die sport alsaandachtsgebied heeft. Er liggendus zeer korte en directe lijnennaar orthopedisch chirurgen,longartsen, cardiologen, neurologenen andere medisch specialistendie veel feeling hebben metde sport."Iedereen kan zonder verwijzingmet één van de sportartsen binnenSportsClinic maken, die ophun beurt weer kunnen doorverwijzennaar een andere (para)medischspecialist", vervolgtBaartman. "Wij werken zowelmet breedtesporters als met topsporters."SportsClinic is gevestigd in hetSt. Antonius Ziekenhuis, locatieUtrecht Oudenrijn. Vanaf 7 maartstart SportsClinic tevens met eenspreekuur op de maandagmiddagbij de polikliniek Vleuterweidein Vleuten. SportsClinic isaangesloten bij de Federatie vanSportmedische Instellingen(FSMI).Meer informatie is te vinden op:www.sportsclinic.nl“Milan, Milan, Zuilen komt eraan, Zuilen komt eraan, Zuilenkomt eraan!” En zo schalde dit uitbundige lied door hetvaderlandse luchtruim in een net opgestegen vliegtuig vanEasyJet. De mannen van de zaterdagselectie van Elinkwijkop weg naar de modehoofdstad van Europa, Milaan.Eén stad, drie dagen, twee nachten, dertig man: de hoofdingrediëntenvan het trainingskamp dat zij afgelopenmaand hadden belegd op de plek waar die andere Utrechtereind jaren tachtig, begin jaren negentig uitgroeide toteen San.Nou moet je dat trainingskamp heel ruim nemen hoor.Voor zover bekend hebben spelers, trainers en teamleidersgeen bal aangeraakt. En de overvloedige boetiekjes vanLouis Vuitton, Prada en Dolce & Gabana zijn gepasseerd,maar niemand die er een voet heeft binnengezet.Wat is er dan wel gebeurd op deze trip? Een rondleidingdoor San Siro/Giuseppe Meazza, waarbij een enkelingzelfs even stiekem het heilige gras van de kolos betrad,een dag later gevolgd door een bezoek aan de wedstrijdAC Milan - Udinese. Maar er is vooral heel veel gegeten,gedronken, gefeest en ontzettend gelachen. Goed, en zelfseen klein beetje cultureel gedaan: espresso gedronken. Milaanheeft het in ieder geval geweten: Zuilen kwam langs.De trip had een geweldige uitwerking op de teams vantrainers Gerard Pouw (eerste) en Peter te Lintel Hekkert(tweede). Die pakten de draad meteen goed op in huncompetities. Het eerste elftal, een mix van jonkies en routiniersals André Rietveld, Koen Sueters en Patrick Gierveld,hield koploper Woudenberg op 1-1 en de nieuwe koploperValleivogels vervolgens ook, en staat nu vijfde. De reserves,vorig seizoen nog geëindigd op -1 punt, hebben meteen 8-1 zege op JSV 4 en 7-3 winst bij Geinoord 6 serieusde aanval ingezet op de top-drie in de reserve vierdeklasse.Dus Milaan: volgend jaar komt Zuilen er weer aan!VVJ ongewild in 'zwaar weer'Bij VVJ loopt men nog steeds verachter wat betreft het aantal gespeeldethuiswedstrijden. Heteerste elftal moet er nog twee inhalen,maar voor de lagere teamsbegint het echt desastreuze vormenaan te nemen. De veldenzijn sinds het begin van de competitiein erbarmelijke staat.In september is er door het bestuural aan de gemeentelijke belgetrokken, maar eer het onderzoekecht serieus aangevangenwerd, was het al eind oktober/beginnovember.Alle mogelijke oorzaken werdenaangedragen, maar tot op hedenweet men bij VVJ nog steeds nietof er ook een daadwerkelijke oplossingis ontwikkeld en waarmen aan toe is.VVJ kan dat niemand kwalijknemen, omdat toen de mogelijkeoorzaak eindelijk aangedragenwerd de winter inviel. Hoe dewerkelijke toestand van de veldenis, kan pas beoordeeld wordenals blijkt dat de drainagenaar behoren functioneert endeze de velden droog malen. Totdie tijd is het afwachten, maarhet gevaar schuilt er nog steedsin dat er dus helemaal niets opgelostis of kan worden.De lagere teams hebben allen paszes competitiewedstrijden kunnenspelen waarvan de meeste uitwedstrijdenwaren. De animowordt beduidend minder en hetwordt steeds moeilijker het terechtegeklaag het hoofd te bieden.VVJ vreest (horende het gemor)een leegloop van het ledenbestand.Bovendien, als er niet gevoetbaldkan worden, gaat deanimo om te trainen er ook af enkomt men minder frequent naarde kantine waarvan de omzetook al met veertig procent teruggelopenis.VVJ komt dus in zwaar weer endat geheel buiten haar eigenschuld. Dat is natuurlijk te triestvoor woorden. Een kunstgrasveldis in de opinie van het VVJbestuurde enige mogelijke optieom tot een daadwerkelijke oplossingte komen. Maar ja, bezuinigingenen kortingen door HetRijk zullen dat ook niet één,twee, drie mogelijk maken. Maarin ieder geval weet men bij VVJnog steeds niet waar men aantoe is. Het is voorlopig hopen opeen niet al te nat voorjaar.Goed nieuws voor de blauwwittenvan Overvecht is dattrainer Cor Stoof en het VVJ-bestuurzijn overeengekomen hetcontract met de trainer met eenjaar te verlengen. Stoof is aanzijn eerste seizoen bij VVJ bezigen dat naar volle tevredenheidvan hem zelf, de selectie en hetbestuur. Jammer is dat assistentRon van Leusden zijn werknaast Cor Stoof niet meer kancombineren met zijn bedrijfwaardoor hij met pijn in hethart zijn vertrek heeft moetenaankondigen. Leider Co Lazetdaarentegen heeft aangegevenook het komende seizoen aan teblijven als leider van VVJ 1.Voor het komende seizoen kanVVJ wel wat aanvulling gebruikenin de selectie, want enkeleouderen hebben aangegevenlager te willen gaan spelen. Wieinteresse heeft om bij deze gezelligezaterdag vereniging tekomen ballen, is van harte welkom.Betaald wordt er niet en iedereendient contributie tebetalen, maar alle overige randvoorwaardenzijn best aantrekkelijkte noemen voor een leuken sportief verblijf in een aantrekkelijkeselectiegroep.Op 1 september zal het tachtigjaar geleden zijn dat VVJ werdopgericht door het toenmaligepersoneel van de machinefabriekJaffa (later Stork Jaffa) aan deVleutenseweg/Groeneweg. Misschienkan dat een reden voor deGemeente Utrecht zijn om dezestabiele vereniging toch nog teverrassen met een...................................................Zou toch mooi zijn?


Naam Club Cijfer Naam Club Cijfer Naam Club Cijfer1 Adil Mahdadi vv De Meern 7.88082 Pascal Florie vv De Meern 7.87503 Jeroen Barte CDW, vv 7.69094 Jurriaan van Wel Breukelen, FC 7.67675 Berry Spies ZU 1911 (za) 7.596 Elvin Hardeveld IJFC 7.54297 Peter Straver CDW, vv 7.528 Dennis Groenendijk IJFC 7.529 Tijmen van Rijn CDW, vv 7.411510 Lars Nawijn Houten, sv 7.411 Geert Willem Merkens SVL 7.390812 Maurice Pot SVL 7.390813 Michael Coté VVJ 7.38314 Jan Maarten van Dijk Geinoord 7.3515 Mark Hillen Bilt, fc De 7.29616 Stefan Berger Kockengen, vv 7.28517 Bob van Leeuwen SVL 7.268318 Koos Korsten VVJ 7.26819 Andy Verbraeken ZU 1911 (za) 7.24520 Michel van Bruggen CDN, vv 7.23821 Jordy Lievers VVJ 7.213622 Rob Koppen vv De Meern 7.2123 Remco Bloemheuvel IJFC 7.224 Alex Sacca Breukelen, FC 7.186725 Alex Kaya vv De Meern 7.171826 Chris Resida IJFC 7.16827 Jelle Damhuis CDN, vv 7.158528 Remco van Veen ZU 1911 (za) 7.072529 Jonnes Bouma UVV, asv 7.069130 Niels van den Brink VVJ 7.053331 Barry Roestenburg IJFC 7.0432 Ali Alkan SVL 7.038233 Barry van Leeuwen SVL 7.023334 Melvin Klomp IJFC 7.015435 Ferdi Vrede vv De Meern 7.010836 Roald Jornick CDN, vv 7.007337 Mike Maaswinkel Houten, sv 6.994338 Jimmy Hermann Focus 6.992339 Freek Boon Houten, sv 6.986740 Timo Freen CDW, vv 6.977741 El Zakaria vv De Meern 6.973142 Timo Hilhorst Sporting '70, vv 6.957543 Jasper Atteveld Geinoord 6.941744 Michel Hoekstra CDN, vv 6.941545 Joshua Cohen Focus 6.923146 Jason Metten Elinkwijk, usv 6.921847 Dusty Louwaars IJFC 6.91248 Denny Berkouwer vv De Meern 6.8649 Demian Ririmasse Focus 6.853850 Patrick Schreuders IJFC 6.850951 Patrick Mur Kockengen, vv 6.836452 Frank Barte CDW, vv 6.833153 Arnoud Schoonis Maarssen, vv 6.833154 Roy de Kruijf IJFC 6.830855 Michael Neerings VVJ 6.823356 Paul Weideman Bilt, fc De 6.823357 Sven van Houten Kockengen, vv 6.81558 Frank Vermeulen Kockengen, vv 6.81559 Jeffrey Bronck Focus 6.787560 Walter Cremer SVL 6.778361 Frank Zwambag Goy, vv 't 6.774562 Bakker Auke IJFC 6.773363 Harold Rietveld Elinkwijk, usv 6.76864 Rick van Leyenhorst Sporting '70, vv 6.76265 Andre Berger Kockengen, vv 6.746967 Frank van Kippersluis VVIJ, rkvv 6.737568 Paul van Hofwegen CDN, vv 6.736769 Remko Braster Goy, vv 't 6.735770 Joran Hofman SVL 6.726471 Worku Ayana Bilt, fc De 6.7272 Jacques S.van Leeuwen Houten, sv 6.7273 Tim Bontje IJFC 6.7274 Remco Vossenstein NITA, osv 6.71675 Erik Hillen Bilt, fc De 6.702976 Sherif Abdelaziz Elinkwijk, usv 6.697577 Achraf A. Aabdelkrim vv De Meern 6.696778 Mochsine A. Ouriagli VVJ 6.695679 Stefan Kolvers Maarssen, vv 6.688580 Dwight Vlijter IJFC 6.683181 Benjamin Velders Geinoord 6.681882 Vincent Rinck Vriendenschaar, cvv 6.680783 Bram Peeters SVL 6.676384 Jules S. van Leeuwen Houten, sv 6.67285 jerryl smeenk vv De Meern 6.671586 Richard van Rijnsoever NITA, osv 6.6787 Masora Souhuwat Focus 6.6688 Erik van Uden Kockengen, vv 6.658389 Willem Baay SVL 6.642290 kevin flight peters vv De Meern 6.642291 Michael Pardon Focus 6.627392 Stef Hoogveldt NITA, osv 6.62493 Kevin van Woudenberg CDN, vv 6.619294 Patrick Heesakkers JSV Nieuwegein 6.616995 Pascal van Doorn CDN, vv 6.616296 Gerco Romijn Kockengen, vv 6.616297 Erik de Hoop Kockengen, vv 6.616298 Derk Schut vv De Meern 6.61599 Jacky Casteleijns Breukelen, FC 6.615100 Elias Kakisina NITA, osv 6.6125101 M. v/d Heiligenberg Schalkwijk, vv 6.6115102 Joey Hoffmans Focus 6.6115103 Roy Kelder Schalkwijk, vv 6.6104 Jan Heida UVV, asv 6.6105 Wilco van Drie SVL 6.5878106 Mike Hommelberg Schalkwijk, vv 6.5864107 Stefan Bus Bilt, fc De 6.5815108 Andre Rietveld Elinkwijk, usv 6.58109 Stefan Klepper vv De Meern 6.58110 Patrick Gierveld Elinkwijk, usv 6.58111 Korssen Mike Elinkwijk, usv 6.58112 Mathijs van Harten Vriendenschaar, cvv 6.58113 Dennis van Ekris NITA, osv 6.578114 Pascal Gruters Goy, vv 't 6.578115 Danny ter Hoeve Saestum, vv 6.5655116 Jesper Schuurman Bilt, fc De 6.5655117 Michael Cortino IJFC 6.56118 Barend Schrijvers Montfoort, vv 6.55119 Davy Boon IJFC 6.5486120 Gohkan Yassar Breukelen, FC 6.5482121 Ronald Berger Kockengen, vv 6.5438122 Matthias Aaftink Maarssen, vv 6.5373123 Johan Mandersloot Bilt, fc De 6.532124 Jorrit Verkerk NITA, osv 6.532125 Robin Capteijns vv De Meern 6.5278126 Wouter Kos Breukelen, FC 6.517127 Jorden van Luxemburg Houten, sv 6.5143128 Tom de Weerd JSV Nieuwegein 6.5108129 Wilco d Kruif Schalkwijk, vv 6.5077130 Souhail Chagmouani Maarssen, vv 6.5077131 Jorn van Dijk Houten, sv 6.5067132 Jeffrey v Schaik Schalkwijk, vv 6.5045133 Maikel van den Berg CDW, vv 6.486134 Jochem Nijenhuis Saestum, vv 6.4818135 Tom ter Horst Saestum, vv 6.4818136 Jesse Holweg JSV Nieuwegein 6.4818137 Tim Plomp Breukelen, FC 6.4789138 Wouter Mullink Saestum, vv 6.4783139 Roy Nieuwenhuis Elinkwijk, usv 6.4756140 Rafael Markus Maarssen, vv 6.4715141 Dennis Levering VVJ 6.4688142 Nick de Bruijn VVIJ, rkvv 6.468143 Peter van Kippersluis VVIJ, rkvv 6.468144 Henk-Jan Veenendaal CDN, vv 6.4625145 Ted Rooijakkers UVV, asv 6.4582146 Johan Verker Montfoort, vv 6.4545147 Darryl Wright JSV Nieuwegein 6.44148 Maikel A. vd Broeke Saestum, vv 6.44149 Ivo Toxopeus UVV, asv 6.44150 Kevin de Heus CDW, vv 6.439151 Hilbert Booij Focus 6.4385152 Siebe v/d Gun Schalkwijk, vv 6.435153 Joey Koetsier Bilt, fc De 6.432154 Paul Roestenburg Geinoord 6.4313155 Koen Sueters Elinkwijk, usv 6.4233156 Jesse Verheul vv De Meern 6.4233157 Mark d Hartogh Schalkwijk, vv 6.4227158 Itai Frank IJFC 6.42159 Sander Verbeek Vriendenschaar, cvv 6.4121160 Maikel Goossens Breukelen, FC 6.4108161 Mark Coljee Kockengen, vv 6.4091162 Jeroen de Vlieger Montfoort, vv 6.4091163 Dennis van de Ridder Saestum, vv 6.4017164 Lodewijk Drost Montfoort, vv 6.4165 Marc Schuurman Bilt, fc De 6.4166 Mike van Essen Saestum, vv 6.3982167 Marcel Lieftinck Saestum, vv 6.394168 Sven Van Vuuren Maarssen, vv 6.392169 henry van veen ZU 1911 (za) 6.3825170 Sjoerd v Eijden Schalkwijk, vv 6.3818171 Danny Kolfschoten Schalkwijk, vv 6.375172 David Toxopeus Breukelen, FC 6.37173 Jeffrey Gschwind VVIJ, rkvv 6.37174 Peter Woest VVIJ, rkvv 6.37175 Bobby Reijerse Bilt, fc De 6.36176 Wouter de Lange CDW, vv 6.345177 Rick Emelaar Bilt, fc De 6.336178 Tonnie Koppers Schalkwijk, vv 6.3346179 Paul Schieveen Breukelen, FC 6.3292180 Peter van de Reijden Houten, sv 6.3273Deze totaalranglijst wordt samengesteld uit alle beoordelingen tot nu toe. Om in aanmerking te komen voor deze ranglijst moest men minimaal 8 wedstrijden gespeeld hebben.Ook met deze cijfers is rekening gehouden met het niveau waarop een speler uitkomt. Op www.rondomvoetbal.nl kunt u de complete ranglijst vinden in TOTAAL RANGLIJSTEN.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!