klik hier om te downloaden - VisitBrussels

visitbrussels.be

klik hier om te downloaden - VisitBrussels

InhoudsopgavePersbericht: Antoine Watteau (1684-1721). DE MUZIEKLES ........................................................................ 3Antoine Watteau, vader van de “fêtes galantes” ........................................................................................... 3Tentoonstelling Antoine Watteau (1684-1721). De Muziekles.................................................................... 4Een transdisciplinair project ........................................................................................................................... 4Concertcyclus Watteau en de muzen .................................................................................................................. 6Lezingenreeks rond Watteau en de muziek ....................................................................................................... 9Programma rond Watteau .................................................................................................................................. 10Watteau en literatuur: bezoekersgids, audiogids en ontmoeting met Pierre Michon (07.05.2013) ... 10Watteau voor kinderen: stages en verjaardagsfeestjes .............................................................................. 10Watteau voor families: begeleide bezoeken en de Family Day (28.04.2013) ......................................... 10Praktische informatie ........................................................................................................................................... 11Contactgegevens persdienst ............................................................................................................................... 12BijlagePersbericht: Brussels Lille Artline ..................................................................................................................... 132


Persbericht: Antoine Watteau (1684-1721). DE MUZIEKLESBOZAR EXPO organiseert in samenwerking met het Palais des Beaux-Arts van Rijsel eenuitgebreide tentoonstelling rond de 18e-eeuwse Franse meester Antoine Watteau. Bijzondereaandacht gaat uit naar de muzikale taferelen die als een rode draad door het oeuvre van deschilder lopen. Algemeen curator van de tentoonstelling, dirigent William Christie, is tevens despilfiguur in een reeks van acht thematische concerten die de sensuele sfeer van Watteau'sdoeken oproepen.08.02 > 12.05.2013In het voorjaar van 2013 presenteert BOZAR de eerste tentoonstelling in België rond Antoine Watteau (1684-1721). De schilder van bescheiden afkomst was de rijzende ster van de Franse schilderkunst van de vroege 18eeeuw, maar stierf al op zijn 37e. Hij liet bijgevolg een beperkt oeuvre na, maar slaagde er toch in om met zijngratie en typische stijl een blijvende stempel te drukken op het Europese kunstlandschap.De focus van de tentoonstelling Antoine Watteau. De Muziekles ligt op de kruisbestuiving tussen deverschillende kunstdisciplines, die kenmerkend is voor Watteau’s oeuvre: bijna een derde van zijnschilderijen beeldt muzikale scènes uit. Als multidisciplinair kunstenhuis wil het Paleis voor Schone Kunsten debrug slaan tussen de beeldende kunsten en de muziek en zo de bezoeker volledig onderdompelen in hetmeerlagige esthetische universum van Watteau.Antoine Watteau, vader van de “fêtes galantes”Antoine Watteau (1684-1721), La Déclaration attendue, Angers, musée desBeaux-Arts, © Musées d’Angers, Pierre DavidEr is weinig bekend over Watteau's leerjaren in zijn geboorteplaatsValenciennes, een stad die in 1678 aan Frankrijk werd gehecht en diezowel Vlaamse als Franse invloeden onderging. Wel staat het belangvast van zijn leermeester Claude Gillot (1673-1722). Dankzij hemraakte Watteau vertrouwd met de Italiaanse schilderkunst en deCommedia dell’Arte, die voor de kunstenaar erg belangrijk zoudenworden hoewel hij nooit een voet op Italiaanse bodem zette.De schilder bracht het grootste deel van zijn loopbaan door in Parijs tentijde van de Régence, na de regeringsjaren van de Zonnekoning. DeFranse hoofdstad was in die periode het bruisende centrum van nieuweesthetische ontwikkelingen en het economische klimaat was de kunstgunstig gezind. In dit kader werd Watteau in 1720 de beschermelingvan Pierre Crozat (1661-1740), één van zijn belangrijkstemecenassen. Crozat richtte een muzikaal salon op waar Watteau incontact kwam met Italiaanse en Franse muziek. Het is tevens bij Crozat dat Watteau zijn karakteristieke stijlverwierf: hij kopieerde er verwoed tekeningen van Vlaamse en Venetiaanse meesters (Rubens, Van Dyck, Titiaanen Campagnola). Hun aandacht voor kleur, beweging en sensualiteit fascineerde Watteau, die dezeelementen verwerkte tot zijn eigen typische stijl die minder bombastisch en formeel is dan zijn tijdgenoten.De aanwezigheid van andere kunstdisciplines – theater, dans en muziek – in de schilderkunst van Watteau isniet toevallig. Hij is de vader van het unieke genre van de “fêtes galantes”: intieme taferelen in weelderigeopenluchtlocaties, waar gekostumeerde dames en heren genieten van theater, dans of muziek. De afgebeeldescènes zijn vaak niet eenduidig te interpreteren: is het een aristocratisch gezelschap gekleed intheaterkostuums of gaat het om geënsceneerde theaterscènes in een paradijselijk decor? Watteau maakteen vrije combinatie van toneelpersonages en plaatst hen buiten de scène, tussen leven en theaterrol. Titels als LaLeçon de musique, Le Concert amoureux of L’Accord parfait benadrukken het belang van muziek voor Watteau.3


Tentoonstelling Antoine Watteau (1684-1721). De MuzieklesDe tentoonstelling neemt het muzikale aspect van de schilderkunstvan Watteau onder de loep en verzamelt daarvoor uitzonderlijk eenvijftiental doeken en een dertigtal tekeningen van de hand van dekunstenaar, waarvan sommige al meer dan 50 jaar niet aan het Europeespubliek getoond werden. De Muziekles presenteert ook een vijftigtaletsen van tijdgenoten als François Boucher, Benoît Audran II enCharles-Nicolas Cochin, koplopers van de 18e-eeuwse grafiek, die de kunstvan Watteau kopieerden en in heel Europa bekendmaakten. Dankzij hunwerk gingen de verdwenen doeken van de kunstenaar niet verloren enbestaat er vandaag een haast volledig overzicht van zijn productie. Deunieke verzameling originele werken, tekeningen, etsen, maar ookarchiefdocumenten, partituren en muziekinstrumenten uitdezelfde periode vormt een ware primeur.Antoine Watteau (1684-1721), Jeunevioloniste, vu en buste et de profil,Dublin, National Gallery of Ireland,Photo © National Gallery of IrelandHet tentoonstellingstraject werd chronologisch en thematischopgevat. Om de esthetische ervaring zo rijk mogelijk te maken, wordt debezoeker ondergedompeld in 18e-eeuwse muziek via de audiogids enverschillende muzikale alkoven doorheen het tentoonstellingsparcours.Ook wordt een speciale zaal ingericht voor gratis concerten tijdens denocturnes op donderdagavond, gebracht door studenten uit diverse conservatoria uit België en Frankrijk.Tot slot wordt ook de link gelegd naar hedendaagse kunst. De Belgische kunstenaar Dirk Braeckman plant eeninterventie in de tentoonstelling met nieuwe fotografische creaties, geïnspireerd op het werk van Watteau.Een transdisciplinair projectVoor het Paleis voor Schone Kunsten, een kunstenhuis met alle disciplines onder één dak, is Antoine Watteau(1684-1721). De Muziekles een gedroomd project om de brug te slaan tussen muziek en beeldende kunsten.De samenwerking met William Christie, dirigent en specialist in Franse 18e-eeuwse muziek, vormt daarom eenessentiële bijdrage tot een beter begrip van de muzikale dimensie in het werk van Watteau. De stichter van LesArts Florissants is bovendien ook de spilfiguur in de reeks van acht concerten geprogrammeerd door BOZARMUSIC, Watteau en de Muzen, die de tijdsgeest van Watteau’s doeken tot leven wekt.In het kader van de tentoonstelling Antoine Watteau (1684-1721). DeMuziekles werkt het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel opwetenschappelijk vlak samen met het Palais des Beaux-Arts van Rijsel.Florence Raymond, conservatrice van de afdeling 18e eeuw iswetenschappelijk curator van de tentoonstelling. De Bibliothèque Nationalede France, voornaamste partner van de tentoonstelling, geeft meer dan 60etsen, partituren en muziektraktaten uit de tijd van Watteau inbruikleen. Een uitzonderlijk wetenschappelijk comité – samengestelduit William Christie, Pierre Rosenberg (erepresident-directeur van hetLouvre), Florence Gétreau (musicologe, onderzoeksdirectrice aan hetCNRS), internationaal erkende kunsthistorici als Christoph MartinVogtherr (directeur van The Wallace Collection) en Guillaume Glorieux(professor kunstgeschiedenis) - omkadert de tentoonstelling met bijdragenvoor de catalogus en een reeks lezingen.Louis Surugue d’après Antoine Watteau(1684-1721), La Leçon de musique (Pournous prouver que cette belle), Paris,BnF, © Bibliothèque nationale deFrance4


In de geest van het transdisciplinaire project brengt BOZAR in samenwerking met harmonia mundi een dubbelcduit: De Muziek van Watteau. Deze compilatie, die op 7 februari in Frankrijk en in de Benelux verschijnt,bevat twee cd’s en een drietalig boekje (Frans, Nederlands, Engels). De eerste cd is opgevat als een muzikalegalerij: tien muziekstukken worden in verband gebracht met een schilderij of tekening van Watteau, met meeruitleg in de bijbehorende tekst . De tweede cd roept de sfeer op van de muzikale salons van Pierre Crozat, een vande mecenassen van Watteau. Via hem kwam Watteau niet alleen in contact met de muziek, maar had hij ook dekans om de instrumenten en de muzikanten te bestuderen.BOZAR pakt ook opnieuw uit met een gratis mobiele applicatie (beschikbaar in NL, FR en ENG) voor iPhoneof iPad met extra informatie over de tentoonstelling en praktische details.BOZAR en het Palais des Beaux-Arts van Rijsel hebben tot slot een gezamelijk initiatief opgestart, Brussels LilleArtline, dat het publiek aanspoort tussen de twee steden te reizen, met promotionele kortingen optoegangskaarten en TGV ® . Meer info op www.brusselslilleartline.com.Algemeen curator: William Christie, dirigent en klavecinist, directeur van Les Arts FlorissantsWetenschappelijk curator: Florence Raymond, conservatrice Palais des Beaux-Arts van Rijsel, afdeling 18eeeuwArtistiek raadgever: Michaël BorremansHedendaagse interventie: Dirk BraeckmanIn samenwerking met het Palais des Beaux-Arts van RijselMet de uitzonderlijke medewerking van de Bibliothèque nationale de FranceWetenschappelijk comité:Pierre Rosenberg van de Académie française, erepresident-directeur van het LouvreFlorence Gétreau, hoofdconservatrice erfgoed, directrice van het Institut de Recherche sur le Patrimoine musicalen France (CNRS-BNF)Alain Tapié, hoofdconservator erfgoed, voormalig directeur van het Palais des Beaux-Arts de LilleJean-Pierre Changeux, neurobioloog, Collège de France - Institut PasteurChristoph Martin Vogtherr, directeur van The Wallace Collection, LondenGuillaume Glorieux, professor kunstgeschiedenis Moderne Tijd, Université de Rennes II5


Concertcyclus Watteau en de muzenAntoine Watteau was de eerste schilder die met zoveel gevoel voor verfijning muziek,dans en theater wist samen te brengen op doek – vooral het muziekthema keert vaakterug. Een muzikaal programma als aanvulling op de tentoonstelling kon voor BOZARdan ook niet ontbreken. Op de affiche staan acht unieke concerten waarin Watteau’swereld doorklinkt. William Christie, dirigent en klavecinist, zal de toon zetten.Verwacht je aan een reeks topuitvoeringen, aangevuld met een dansvoorstelling eneen betoverende projectie. De muziek klinkt door het hele Paleis voor SchoneKunsten, want elke donderdagavond kan je in de expo genieten van live intermezzo’sdoor conservatoriumstudenten. Met je concertticket krijg je trouwens een mooiekorting op de expo en vice versa!Les Arts Florissants & William ChristieWatteau et sa musique : un art confidentielMaandag 28.01.2013 – 20:00 | Koninklijk Conservatorium BrusselWilliam Christie© Denis RouvreWilliam Christie brengt ons een concert dat volledig gewijd is aan de muzikale visie van Watteau. In het intiemekader van het Conservatorium verzorgt hij samen met de solisten van Les Arts Florissants een programma rondcomponisten als Couperin en Charpentier. Zij belichamen de Franse geest waarvan de ondefinieerbare charmedrie eeuwen later nog altijd fascineert.William Christie leidingLes Arts FlorissantsEmmanuelle de Negri dessusMarc Mauillon tailleWerken van Louis Couperin, Marc-Antoine Charpentier, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Michel Lambert€ 36 – 25Ricercar Consort & Céline ScheenRitratto dell’amoreWoensdag 20.02.2013 – 20:00 | MiniemenkerkEr is geen betere stem om een portret van de liefde te schetsen dan die van Céline Scheen! In het gezelschap vanPhilippe Pierlot en het Ricercar Consort dompelt de Belgische sopraan ons onder in de intieme aria’s die rond hetjaar 1700 aan het Franse hof werden gezongen. Dit centrale concert in de reeks ‘Watteau en de muzen’ straalt eenverfijnde en zinnelijke sfeer uit en roept zo de levendige periode op waarin de geniale schilder leefde.Philippe Pierlot viola da gamba, leidingCéline Scheen sopraanRicercar ConsortWerken van Jean-Baptiste Lully, Michel Lambert, François Couperin, Marin Marais, Jean-Philippe Rameau,Jean-Fery Rebel€ 31 – 20Les Talens Lyriques & Les Fêtes galantesTerpsichoreWoensdag 20.03.2013 – 20:00 | Paleis voor Schone Kunsten – Henry Le BoeufzaalHet Paleis verwelkomt Christophe Rousset en Béatrice Massin voor een unieke dansvoorstelling. U vraagt zich afwat het raakvlak is tussen het ballet Terpsichore van Händel en Les plaisirs champêtres van Rebel? De figuur vanMarie Sallé, in haar tijd de bekendste en meest getalenteerde Franse danseres. Tijdens haar verblijf in Londen in1734 verraste ze de Engelsen met de balletten van Rebel en verblufte ze de Saksische meester…6


Christophe Rousset leidingBéatrice Massin choreografieEugénie Warnier Erato (sopraan)Marianne Beate Kielland Apollon (alt)Paul Crémazy tenorJussi Lehtipuu basLes Talens LyriquesLes Fêtes galantesJean-Fery Rebel La Terpsicore (1720), Les plaisirs champêtres (1734), Les Eléments, extr.Georg Friedrich Händel Opéra-ballet Terpsichore - Acte de ballet (1734)€ 54 – 44 – 33 – 16Les Arts FlorissantsLe Jardin des VoixDonderdag 28.03.2013 – 20:00 | Paleis voor Schone Kunsten – Henry Le BoeufzaalWilliam Christie sluit zijn Brusselse residentie af met Le Jardin des voix en stelt ons in primeur jong talent voor.Naar aanleiding van zijn zesde editie doet deze kweekvijver van beloftevolle zangers het Paleis aan om ons eenmoment van prachtige, verfijnde muziek voor te stellen. De Frans-Amerikaanse meester kent de kunst om demeest begaafde jongeren te selecteren en naar waarde te schatten in een repertoire dat hen op het lijf geschrevenis.William Christie leidingDaniela Skorka sopraanEmilie Renard mezzoBenedetta Mazzucato contra-altZachary Wilder tenorVictor Sicard bas-baritonCyril Costanzo basLes Arts FlorissantsSolistes du Jardin des Voix€ 70 - 57 - 35 - 16Bertrand Cuiller & Louise MoatyLa lanterne magique de Monsieur CouperinVrijdag 19.04.2013 – 20:00 & 22:00 | Protestantse KapelDe toverlantaarn van Mr. Couperin is een muzikaal én visueel project, een naïef en poëtisch concert om bij weg tedromen. Bij zacht kaarslicht worden feeërieke beelden door een vreemde toverlantaarn geprojecteerd op eenscherm dat zo rond is als de maan. De beelden gaan de dialoog aan met de verfijnde muziek van FrançoisCouperin. Dankzij Louise Moaty en de jonge talentvolle klavecinist Bertrand Cuiller herontdekken we aldus devreemde magie van deze eerste lichtbeelden.Bertrand Cuiller klavecimbelLouise Moaty projectie€ 187


Chœur de chambre de Namur & Leonardo García AlarcónSchilderijeen uit een tentoonstelling: rond WatteauWoensdag 24.04.2013 – 20:00 | Koninklijk Conservatorium BrusselAlarcón parafraseert Moesorgski en stelt zijn eigen reeks “Schilderijen uit een tentoonstelling” voor, die volledig inhet teken staat van Watteau. De gefluisterde conversaties, het geritsel van de wind door de bladeren en deafbeeldingen van instrumenten en musici zorgen voor een overvloed aan klanken in het werk van de schilder. Metde muziek van Lully, Destouches, Couperin en Charpentier in de oren kijkt de toeschouwer anders naar deschilderijen van Watteau.Leonardo García Alarcón leidingCyril Auvity tenorCéline Scheen sopraanMarc Mauillon baritonChœur de Chambre de NamurLes AgrémensWerken van Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Alessandro Scarlatti, Luigi Rossi, Marc-Antoine Charpentier,André Destouches€ 31 – 20Les DominosZaterdag 27.04.2013 – 20:00 | Protestantse KapelFlorence Malgoire en het ensemble Les Dominos laten ons kennismaken met Elisabeth Jacquet de la Guerre, eenvan de weinige vrouwelijke componisten uit de barok. In het sublieme en intieme kader van de Protestantse Kapelbrengen ze de Vioolsonates van deze virtuoze componiste, wier werken uiting geven aan de passie voorkamermuziek in de Parijse salons. Het is teven de gelegenheid om een van haar Klavecimbelsuites te horen,gespeeld door Blandine Rannou.Florence Malgoire viool, leidingGuido Balestracci viola da gambaJonathan Rubin teorbe, barokgitaarBlandine Rannou klavecimbelLes DominosWerken van Elisabeth Jacquet de la Guerre€ 25Rolf LislevandDonderdag 23.05.2013 – 20:00 | Protestantse KapelMet het concert van Rolf Lislevand op gitaar en teorbe sluiten we onze reis door de muzikale wereld van Watteauaf. Lislevand werd geboren in Noorwegen, maar woont al een geruime tijd in Italië. Hij leeft er in nauw contactmet een oude beschaving die altijd aandacht heeft gehad voor zowel traditie als vernieuwing. Hijzelf streeft er danook naar intuïtie en research met elkaar te combineren om zo tot een allesomvattend begrip van de barokke stijlen esthetiek te komen. Met succes, zoals u zult horen!Rolf Lislevand teorbe, barokgitaarWerken van Robert de Visée, Francesco Corbetta, Angelo Michele Bartolotti€ 188


Lezingenreeks rond Watteau en de muziekDe schilderijen van Watteau, rijk aan muzikale thema’s, kon je in de Parijse salons bewonderen. We wetenbovendien dat daar ook muziek gespeeld werd. Om je wegwijs te maken in deze dubbele wereld van beeld enmuziek heeft BOZAR een aantal lezingen voorzien. Hoe verliepen de privéconcerten in Parijs ten tijde vanWatteau? Welk verband is er tussen Watteau en andere grootmeesters? Het zijn maar enkele onderwerpen die aanbod komen, waarbij zowel muzikanten, kunsthistorici als gerenommeerde musicologen aan het woord zijn.Tickets: € 6 - 4Programma27.02.2013 – 20:00Privéconcerten in Parijs in de tijd van WatteauGuillaume Glorieux, professor - Université de Rennes II (FR)07.03.2013 – 20:00Muzikanten door de ogen van WatteauFlorence Gétreau, musicologe en onderzoeksdirectrice - CNRS. Centre National de la Recherche Scientifique(FR)26.03.2013 – 20:00Muziek en muzikanten in Parijs in de tijd van WatteauLaurence Decobert, diensthoofd- Collections patrimoniales, Département de la Musique, Bibliothèquenationale de France (FR)24.04.2013 – 20:00Watteau en de meestersChristoph Martin Vogtherr, directeur – Wallace Collection, London (FR)02.05.2013 – 20:00De ideale tentoonstelling: Watteau en de MuziekFlorence Raymond, wetenschappelijk curator (FR)9


Programma rond WatteauWatteau in muziek: live muziek tijdens de donderdagavondnocturnesMuziek klinkt door het hele Paleis voor Schone Kunsten, want elke donderdagavond kan je in de tentoonstellinggenieten van live intermezzo’s van conservatoriumstudenten.Tickets: Gratis, inbegrepen in de prijs van het tentoonstellingsticket.Drie sessies van 20 minuten per avond.Watteau en literatuur: bezoekersgids, audiogids en ontmoeting met Pierre Michon(07.05.2013)De novelle Meesters en knechten van de Franse topauteur Pierre Michon, vertelt het leven van Antoine Watteaudoor de ogen van een van zijn modellen. Michon is vooral bekend van zijn klassieker Vies minuscules (Roemlozelevens, 1984), en zijn prijswinnend Les Onze (De elf, 2009). Fragmenten uit Meesters en knechten zijn tebeluisteren via de audiogids in de tentoonstelling. En op 7 mei komt de auteur zelf naar BOZAR voor eenexclusieve ontmoeting!Tickets ontmoeting met Pierre Michon : € 8 – 6 – 4Watteau voor kinderen: stages en verjaardagsfeestjesLaat de kinderen rondwandelen door de tentoonstelling en als grote mensen de kunst van Watteau ontdekken.Schrijf hen in voor onze dagstages, waar ze na een artistiek, ludiek, creatief bezoek zelf kunstenaar kunnen wordenen een muzikaal schilderij maken. Of verras hen met een verjaardagsfeestje zoals ze nog nooit hebbenmeegemaakt - met hun vrienden omringd door kunst.Info: + 32 (0)70 344 577 – www.bozar.be/studios – groups@bozar.beWatteau voor families: begeleide bezoeken en de Family Day (28.04.2013)Wil je de muzikaliteit van de schilderijen van Watteau met het hele gezin ontdekken, dan kan dat op tweemanieren. Je kunt je inschrijven voor onze ontdekkingstochten, een fantastische rondleiding, speciaal gericht opouders en kinderen. Op deze reis naar het hart van de tentoonstelling beleeft iedereen samen met de gids heel watactiviteiten die de fantasie en creativiteit stimuleren. Schrijf ook de Family Day van 28 april in je agenda, waarWatteau in alle kunstvormen wordt gevierd.Info: + 32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be/studios10


Praktische informatieBOZAR INFO & TICKETSwww.bozar.be – 0032 2 507 83 89 – info@bozar.beAntoine Watteau (1684-1721).De muzieklesAdresPaleis voor Schone KunstenRavensteinstraat 231000 BrusselData08.02 > 12.05.2013OpeningsurenDinsdag > zondag, 10:00 > 18:00Donderdag, 10:00 > 21:00Maandag gesloten.Tickets€ 10 – 8 – 6 – 4: Antoine Watteau€ 14: Antoine Watteau + Neo Rauch€ 18: Antoine Watteau + Neo Rauch + Changing StatesCatalogus Antoine Watteau (1684-1721). La Leçon de musique€ 39,95Uitgever: Hannibal & BOZAR BOOKSHardcover, 272 pagina’s, twee edities (Nederlands en Frans)Onder leiding van Florence Raymond, met essays van Alain Tapié, Florence Gétreau, Guillaume Glorieux, ManuelCouvreur, Jean-Pierre Changeux en gesprek tussen Pierre Rosenberg en William ChristieCompilatie De Muziek van Watteau – Dubbel cd met boekje€ 18,50harmonia mundi & BOZAR MUSICBeschikbaar vanaf 07.02.2013Audiogids€ 311


Contactgegevens persdienstPaleis voor Schone KunstenRavensteinstraat 23B – 1000 BrusselInfo & tickets: T. +32 (0)2 507 82 00 - www.bozar.beLeen DaemsPress Officer BOZAR EXPOT. +32 (0)2 507 83 89T. +32 (0)479 98 66 07leen.daems@bozar.beAnnelien MallemsPress Officer FESTIVAL, WORLD MUSIC, ARCHITECTURET. +32 (0)2 507 84 48T. +32 (0)479 98 66 04annelien.mallems@bozar.beHélène TenreiraSenior Press Officer BOZAR THEATRE, DANCE, CINEMA, CORPORATET. +32 (0)2 507 84 27T. +32 (0)475 75 38 72helene.tenreira@bozar.beLaura BacquelainePress Officer BOZAR MUSIC, LITERATURET. +32 (0)2 507 83 91laura.bacquelaine@bozar.be12


Persbericht: Brussels Lille ArtlineBrussels Lille Artline, de nieuwe, dynamische culturele samenwerking tussen Rijsel en Brussel, zag het lichtdankzij de ontmoeting tussen het Palais des Beaux-Arts van Rijsel en drie Brusselse instellingen: het Paleisvoor Schone Kunsten, Flagey en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. In de herfst 2012-2013zal een nieuwe samenwerking van start gaan rond twee grote tentoonstellingen: Fabels van het Vlaamselandschap. Bosch, Bruegel, Bles, Bril en in februari 2012, Antoine Watteau (1684 - 1721): Demuziekles, evenals het Festival Music & Visual in Flagey.Het wordt een jaar vol wetenschappelijke samenwerkingen en gecombineerde programma's rond detentoonstellingen Fabels van het Vlaamse landschap (06.10.2012 > 14.01.2013) en Babel (08.06.2012 >14.01.2013) in het Palais des Beaux-Arts van Rijsel. De Fabels van het Vlaamse Landschap zullen hetwonderbaarlijke, fantastische karakter onthullen van die landschappen uit de 16de eeuw, die vandaag nogsteeds verbijstering en vragen opwekken.Tijdens het Flagey Festival Music & Visual (van 18 tot 27 oktober 2012) zal Flagey in het teken staan van defantasie zoals we die terugvinden in het symbolisme, het magisch realisme en zelfs het surrealisme. In het kadervan de Fabels van het Vlaamse Landschap zal een film, in een coproductie van Flagey en het Palais des Beaux-Arts van Rijsel en in een regie van videokunstenaar Alexis Destoop, getoond worden tijdens een filmconcert inBrussel (24.10) en in Rijsel (25.10), met live begeleiding van het Belgische ensemble B'Rock. Ook op hetprogramma staan onder andere het Asko / Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw, Pelléas etMélisande van Debussy met Oxalys en het Quatuor Danel.De tentoonstelling van de Fabels van het Vlaamse landschap krijgt ook weerklank in de Koninklijke Museavoor Schone Kunsten van België, in de vorm van het parcours Het maniëristische landschap in dezestiende eeuw (06.10.2012 > 14.01.2013). Van Memling (15de eeuw) tot Bruegel (16de eeuw) zullen negenmeesterwerken op een speciaal uitgestippeld parcours worden voorgesteld.Tegelijkertijd plant het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel (BOZAR) deze herfst de tentoonstellingConstant Permeke. Retrospectieve (11.10.2012 > 20.01.2013). In de lente zet BOZAR de deuren wagenwijdopen voor één van de grootste Franse kunstenaars van de 18de eeuw, Jean-Antoine Watteau (08.02 >12.05.2013). William Christie, artiest in residentie en ook gastcurator van de tentoonstelling die georganiseerdwordt in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, is uitstekend geplaatst om de schilderijen van Watteau weerop muziek te zetten. Vanaf het openingsconcert op 28 januari onder zijn leiding, tot het orgelpunt met RolfLislevand op 23 mei, deacht concerten zinderen van sensualiteit, dromerigheid en mysterie.Via Brussels Lille Artline wordt het Belgische en het Franse publiek uitgenodigd om tussen de beide landen tereizen, gestimuleerd door een rijk en gedurfd programma en kortingen op tickets, dankzij de samenwerking metTGV ® en de toeristische partners in België (Toerisme Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles Tourisme en VisitBrussels) en in Frankrijk (Comité régional du tourisme, Office de tourisme de Lille en Nord Tourisme).www.brusselslilleartline.comwww.pba-lille.fr www.bozar.be www.flagey.bewww.fine-arts-museum.be www.lilletourism.com www.toerismevlaanderen.bewww.bruxellespourtous.be www.visitbrussels.be www.tgv-europe.be13

More magazines by this user
Similar magazines