Infokrant december januari 2011-2012 site.pdf - WZC Ons Zomerheem

wzconszomerheem.be

Infokrant december januari 2011-2012 site.pdf - WZC Ons Zomerheem

Pagina éénTijdens de donkere dagen voor kerstmis werkte de redactieraad hard aan onshuiskrantje. Steeds zijn we op zoek naar interessante weetjes, mooie en leukegebeurtenissen van bewoners en medewerkers. We zetten ze in deze donkeredagen graag in de belangstelling. Veel ruimte hebben we voorzien voor deweek van de senioren. De vele activiteiten gaven licht en kleur aan onze zorg.Onze technische dienst zetten we in de kijker. Het zijn mensen die vaak op deachtergrond werken en terecht in de spotlights mogen staan.Aan kunstlicht hebben we geen gebrek. Overal wordt er in deze dagen gezorgdvoor extra licht. Onze straten hangen vol kerstlichtjes. De kerstbomen zijngevuld met duizenden kleine lampjes. Brengt dat licht ons de warmte, delevenskracht, de vrede waar op zoek naar zijn?Over enkele dagen vieren we kerstmis. Voor gelovigen is het ook een feest vanlicht. ‘Het volk dat in duisternis wandelt ziet een helder Licht’ wordt ervoorgelezen in alle kerken. Moeten we in deze dagen niet op zoek gaan naarhet ‘ware’ licht? Wat is voor ons het ware licht? Misschien zoeken we het tever… Komt er geen klaarheid in het leven van iedere dag wanneer we onsrichten naar de andere? Wanneer we opkomen voor mensen in nood? Wanneerwe durven geloven dat liefde het haalt op eigenbelang? Wanneer inzet voormensen meer aandacht krijgt dan rijkdom en prestige?Dagelijks gebeuren in ons huis mooie dingen die daarvan getuigen.Medewerkers die vreugde uitstralen in hun werk. Familieleden die dankbaarzijn om de veilige thuis die bejaarden hier vinden. Kinderen en kleinkinderendie uitzien naar een bezoek aan hun familie. Vrijwilligers en zusters dieenthousiast zijn om hun ‘gratis’ inzet.Laat ons vooral naar die mooie dingen kijken. Ze in de kijker zetten. We zullenhet beleven als ware kerstgeschenken.Namens de redactieraad wensen we u zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar.Paul Stock- 2 -


InhoudWeetjes ........................................................................................... 3Wist u dat ........................................................................................ 6Naklanken........................................................................................ 8Week van de derde leeftijdMargriet 100 jaarFeestmaal in de serviceflatsVerslag gebruikersraadOptreden PODIUMAfsluiten Start to walkBenefietsJong volk over de vloerD van DVC : de tevredenheidsmeting ................................................ 20Informatief..................................................................................... 21Advent- en kerstprogrammaFilms en seriesCreahoekje ................................................................................... 23Met Pensioen .................................................................................. 24In de Kijker .................................................................................... 26De 90jarigenDe technische dienstVrij Aktief ...................................................................................... 29Even Bezinnen ................................................................................ 31Ludiek ........................................................................................... 32Het zoet mondje ............................................................................. 34Het groene hoekje .......................................................................... 36De Infokrant van “Ons Zomerheem”Is een uitgave van WZCOns Zomerheem”, Dreef 47 – 9930 Zomergem. Tel. 09/3727448Hoofdredacteur: Paul StockRedactieraad: Marianne Ginneberge, Tina Goethals, Klaartje De Muynck, Rik Menschaert, Isabelle Pauwels, Zr. ErnaSesselle, Veerle Vermeire en Joke Vermeren.- 3 -


WeetjesVAN HARTE WELKOM AAN:Mevrouw De Maere – De Meester Gabriëlle is op 4 november op kamer 208komen wonen. Voorheen verbleef mevrouw in de Lt. Dobbelaerestraat inZomergem.Mevrouw Sonneville – De Clercq Anna is op 5 december op kamer 183 komenwonen. Voorheen woonde mevrouw in Overdam in Zomergem.NIEUW IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM:Mevrouw Van De Voorde Irena van Eeklo, sedert 22 septemberDe heer Van Heule Emiel van Hansbeke, sedert 26 september.Mevrouw Silversmet – De Kesel Marcella van Zomergem, sedert 30 september.De heer Claeys Maurits uit Lovendegem, sedert 3 oktober.Mevrouw Jacobs-Verbreyt Elza van Waarschoot, sedert 29 september.De heer Van Driessche Francois uit Zomergem, sedert 11 oktober.Mevrouw Voet-Dobbelaere Anna uit Lovendegem, sedert 11 oktober.Mevrouw Van Hulle – Goethals Georgetta van Waarschoot, sedert 17 oktober.De heer De Vos Eugène van Waarschoot, sedert 20 oktober.De heer Heynssens Robertus van Waarschoot, sedert 24 oktober.Mevrouw Bellaert – Van de Gejuchte Julia van Ursel, sedert 2 november.Mevrouw Moentjens – D’Hondt Nicole van Waarschoot, sedert 4 november.De heer Debbaut Michel van Waarschoot, sedert 4 november.Mevrouw Temmerman – Berth Simonne van Zomergem, sedert 15 november.De heer Van Landegem Emilius van Merendree, sedert 17 november.- 4 -


OMRINGD DOOR DE LIEFDE EN GOEDE ZORGEN VAN ALLEN ZIJN VANONS HEENGEGAAN:De heer Omer Raes, bewoner van Horizon 2, echtgenoot van Simonne DeCock, is overleden op 15 oktober.De heer Aimé Bekaert, bewoner van Horizon 2, is overleden op 29 oktober.Mevrouw Lucienne Ceuppens, regelmatige gast in kortverblijf, is thuisoverleden op 20 november.Mevrouw Denise De Keyser, bewoner van Binnenhof 1, is overleden op 30november.Mevrouw Julia Van de Gejuchte, gast in onze dagverzorging, is overleden op 5december.Sterven is nooit echt verdwijnenals mensen om je geven,want zij zorgen dat je in hun gedachtenen in hun hart zult blijven leven.OVERLEDEN FAMILIELEDEN VAN PERSONEELSLEDENDe heer Gino Van Ryckeghem, broer van Sabine Van Ryckeghem(nachtdienst), is overleden op 8 oktober.Mevrouw Maria Martens, schoonmoeder van Cathérine Locy (keuken),is overleden op 1 november.De heer Maurice Tytgat, schoonvader van Nadine Neyt (Horizon 1),is overleden op 14 november.Mevrouw Anna Baeke, grootmoeder van Veerle Vermeire (animatie),is overleden op 18 november.Mevrouw Angèle De Baets, grootmoeder van Tina Goethals (Ergo Horizon 2),is overleden op 30 november.De heer Hendrik Salens, vader van Sabine Salens (administratie), is overledenop 1 december.Wanneer je verdrietig bent,blik dan opnieuw in je harten je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk !- 5 -


GEBOORTESJacobewerd geboren op 20 september en is het dochtertje van Nele Verledens enTom Destoop. Caroline Denaeghel (nachtdienst) is de gelukkige oma.Justinewerd geboren op 16 november en is het tweede dochtertje van Curt en LiesbetBiernause-Verledens. Fiere oma is opnieuw Caroline Denaeghel (nachtdienst).Martha Martens, bewoonster op Horizon 2, is dus hiermee tweemaal trotseovergrootmoeder in een viergeslacht.En ook tweemaal vreugde bij de geboorte van …Ella en LouiseZe werden geboren op 24 november 2011. Fiere ouders zijn Dieter Wytinck enNathalie Van Den Driessche (Binnenhof 0).NIEUWE PERSONEELSLEDENTannee Van Wassenhove werkt bij ons vanaf 3 oktober opHorizon 1. Tannee woont in Waarschoot.Lampaert Sofie. Zij werkt bij ons vanaf 11 oktober in dedagverzorging en het kortverblijf. Sofie is ergotherapeuteen vervangt Anne-Sofie Vandendriessche, met ziekteverlof.Sofie woont in Waarschoot.Rogge Marijke komt vanaf 31 oktober bij ons werken alskeukenhulp. Marijke woont in Landegem.We heten deze nieuwe medewerkers van harte welkomen wensen hen een goede inwerk toe!- 6 -


Wist u dat… Elk jaar kijken we weer vol spanning uit naar begin december. Voor onspieten is dit de beloning voor een heel jaar zwaar werk (speelgoedmaken, pakjes maken, speelgoed uittesten, …) We zijn superblij als wede pakjes bij de kindjes mogen afgeven. Die blije kindergezichtjesmaken het zware werk heel wat lichter. Elk jaar brengen we ook eenbezoekje aan Ons Zomerheem. De kinderen van het personeel zitten onsop te wachten. “Hij is daar, of nee, toch niet. Ik zie hem, ik hoor hem.”Vol spanning verwachten ze ons. Eens ze de bel horen van onze belpietvalt het geroezemoes wat stil. Dit jaar zaten er ons een 50tal kleinespruiten op te wachten. Met nadrukop kleine spruiten. Meer de helft vande kindjes waren geen 3 jaar!!(vruchtbare grond in OnsZomerheem?). Elk mochten ze hunpakje komen afhalen. Een liedje voorde Sint, een leuke tekening, zelfs eentuutje mochten niet ontbreken. DeSint had zelfs een superfan, onzeJuul. Volgens mij staat hij op elkefoto! Eens de snoepjes en de pakjeswaren uitgedeeld moesten we weervertrekken. We hadden nog zwaredagen voor de boeg. Maar we doendat met veel plezier!!!!Tot volgend jaar!! Zwarte Piet Ons Zomerheem heeft opnieuw meegedaan met de jaarlijkse ‘week vande pijn’. Hierbij proberen we onze medewerkers extra bewust te makenvan hoe we omgaan met pijnklachten van bewoners. Dit jaar lag deklemtoon op eenzaamheid en pijn: hebben mensen over het algemeenimmers niet meer last van pijn en ongemakken, wanneer ze alleen zijn?Enige afleiding en activiteit verzet soms de gedachten, waardoorpijnklachten verminderen… Gezien op de familieontmoeting voor dementerende bewoners: dedementie-bibliotheek! Wie als familielid van een dementerendebewoner vragen heeft over het “ziek-zijn” van zijn bewoner, en hierovergraag eens een boek leest, kan terecht bij Joke. Ook familieleden vangasten van dagverzorging of bewoners van de Horizons die zich zorgenmaken over dementie, mogen gerust eens langslopen voor meer uitlegbij Joke Vermeren.- 7 -


Naar jaarlijkse gewoonte kan je aan de receptie van Ons Zomerheemeen kerstkoopje doen: zuster Erna zorgt weer voor een mooi aanbod aancadeautjes en kerstversiering van Bond Zonder Naam. Tijdens dekerstmarkt is er zelfs een afzonderlijk kraampje met deze artikelen,gecombineerd dan met een ruim aanbod aan kerst- ennieuwjaarskaarten.Vorig jaar kwam één van onze bewoners ruimschoots aan bod in hetregionale nieuws. Madeleine Van Deynse werd toen 100 jaar opkerstmis. Een jaartje later kijken we uit naar haar 101 ste verjaardag…nog een lichtje bij in de kerstboom dus!Op 3 januari worden onze medewerkers verwacht om samen het nieuwejaar in te zetten. In de kapel vragen we om zegen over de komende 366dagen, in de cafetaria klinken we nadien op een goede gezondheid. Op dinsdag 17 januari zal er gestart worden met een winkeltje in OnsZomerheem. Dit winkeltje is open elke dinsdagvoormiddag van 10 uurtot 12 uur en is er enkel voor onze bewoners. Het winkeltje heeft totdoel de bewoners opnieuw de kans te geven om boodschappen te doen,te kiezen tussen verschillende producten en prijzen. Fruit, zuivelproductenen snoepgoed zullen aangeboden worden maar ookverzorgingsproducten en cadeauverpakkingen zullen aanwezig zijn. Voordeze gelegenheid wordt het verpozinglokaal, dat ook al dienst doet alsbibliotheek, omgebouwd tot een heus winkeltje. De dagverzorging heeft wel een héél speciale gast op onderstaandefoto! Op maandag 28 november gingen ze op winkeluitstap naar deDelhaize in Eeklo. En daar ontmoetten ze … een bekende Eeklonaar. Ofze tijdens het poseren voor deze foto ook allemaal samen gezongenhebben ‘Me and my guitar’, dat kon de verslaggever jammer genoeg nietachterhalen!- 8 -


NaklankenWeek van de derde leeftijdElk jaar houden we in OnsZomerheem een week vande derde leeftijd. Eenweek? Neen, hier in huisdoen we er twee wekenover. Twee weken wordenbomvol leuke sfeervolleactiviteiten gestopt.Dit jaar keerden we terug naar de jaren ’50 en kregen de activiteiten een“eigentijds” (lees: jaren ‘50) tintje. Een dansnamiddag, gesprekmomentenrond jaren ’50, gymnastiek uit de jaren ’50 of lekker smullen van expo-ijsjes,het kon niet op! Hieronder kan je een verslagje lezen van twee weken volamusement en plezier!Het begin: ‘bal à la jaren 50’De week van de derde leeftijd werd feestelijk ingezet met een heus bal à la dejaren 50. Iedere feestvierder, zanger en zangeres, werd dinsdagnamiddag 16november in de cafetaria verwacht voor een nostalgische namiddag. Decafetaria werd speciaal hiervoor aangekleed met traditionele tafelkleedjes enslingers. Het animatieteam was de verkleedkoffer ingedoken en zelfs dehaartooi was aangepast aan de jaren ‘50. En het resultaat mocht er zijn!Bewoners hadden even de tijd nodig, maar na enkele klassiekers kwam men inde stemming en gooide men armen en benen los voor een jive, swing,huckelbuck of scottisch. Ook de stembanden werden gesmeerd want erwerden ook traditionele meezingertjes gedraaid. Aldus, ambiance verzekerd!Na al de inspanning kon men zijn dorst lessen met een drankje naar keuze.- 9 -


‘Prosit!’ : kaas- en wijnavond op Horizon 2Al vanaf de voorstelling van hetprogramma van de week van dederde leeftijd keken de bewonersenthousiast uit naar hun kaas- enwijnavond. Ze hielpen graag metde voorbereiding en aankledingvan het feestelijke restaurant.De verschillende kaassoorten, vers fruit, broodjes en de wijn werden klaargezet en het feest kon beginnen. Er hing een gezellige sfeer. Aan de ene tafelging het er al wat luidruchtiger aan toe dan aan de andere. Als de wijn is in deman … is de wijsheid in de kan wordt wel eens gezegd. Een avondje gezelligtafelen die we niet vlug gaan vergeten!Na de ontspanning ook de inspanning: gymnastiek uit de jaren ‘50Dat er vroeger ook veel sportieve mensen waren moet ik jullie natuurlijk nietmeer vertellen. Maar of die sportievelingen van de jaren ’50 de dag vanvandaag nog sportief zijn, dat is een anderen vraag. Hoe kunnen we dat beteruitzoeken dan de proef op de som te nemen?Hoepels en pompons werden aangebracht, muziek van de jaren in de aanslagen shaken maar. We begonnen met een rustige opwarming met behulp van dehoepels om onze spieren op te warmen. Eens alles los was vlogen we erin. Opliedjes uit de oud doos, de rock and roll, de twist, de boogie-woogie en noemmaar op. Wie dacht dat je al zittend niet lenig kon worden had het mis. Erwerd veel bewogen en gelachen en daar doen we het toch voor! Alweer eengeslaagde namiddag.- 10 -


‘Hoe was het ook al weer’? Reminiscentie op Binnenhof 0Reminisceren of ophalen van herinneringen is een zéér waardevol gegeven inhet contact met onze ouderen.Onze bewoners hebben in jaren gemeten meer verleden dan toekomst. Als zeeen gesprek voeren met hun leeftijdsgenoten, maar ook met anderen, is hetdus niet verwonderlijk dat ze dikwijls gebeurtenissen uit hun verleden naarboven halen. Of die nu positief of negatief zijn: het helpt hen te herinneren wieze waren. Dit geeft hen een gevoel van veiligheid en zekerheid. Reminiscentiewordt ook gekoppeld aan het bewaren van hun eigen identiteit. Wat samenmet het voorgaande, één van de doelstellingen is in onze vernieuwde visie vanleefgroepwerking.Je kan op verschillende manieren reminisceren.Dat kan enerzijds in groep, waarbij een groep bewoners bij elkaar komt onderleiding van een begeleider (ergotherapeut/orthopedagoge) . Het praten ingroep heeft dan als voordeel dat herinneringen makkelijker naar voren komenomdat men elkaar prikkelt. Als aanzet kan hier gebruik gemaakt worden vanactiviteiten of bepaalde thema’s.Anderzijds kan het ook individueel. Dan kan hier een dagelijkse activiteit eenaanknopingspunt zijn: bijvoorbeeld het wassen. Dan komen er vragen naarboven zoals: “Hoe gebeurde dat vroeger? Wat voor zeep en shampoo werd ergebruikt? Hoe vaak ging men vroeger per week in bad? Hoe werd het badwaterverwarmd? Wanneer had u thuis voor het eerst een douche? …”Reminiscentie kan ook als thema: bijvoorbeeld: huwelijk, school, voeding,…En als laatste kan men ook reminisceren door middel van activiteiten.Rekening houdend met onze leefgroepwerking en onze doelgroep wilden wij deweek van de derde leeftijd zo goed als mogelijk invullen met activiteiten,gericht naar onze bewoners. En met activiteiten als middel tot reminisceren.Het thema was immers ‘de jaren ‘50’. Een zeer leuke periode met héél watgebeurtenissen die onze bewoners zeker en vast herkenden. Spontaan kwam‘expo 58’ naar boven, het opkomen van radio en tv, de mode, de eersteauto’s,…Zelf hebben we enkele activiteiten georganiseerd die onze bewoners prikkeldenom spontaan herinneringen op te halen. Onze zelfgemaakte vol-au-vent, hetkoffie drinken op grootmoeders wijze, op groot scherm clipjes bekijken van dezangers uit de jaren ’50,…Niet alleen tranen maar ook mooie herinneringen hebben we samen gedeeld,waardoor ik zelf zin kreeg om met een tele-tijdsmachine naar de jaren ’50 tereizen.- 11 -


En tot slot : de onvergetelijke wafelbak…- 12 -


- 13 -


Margriet 100 jaarOp 11 november 1911 werd Margriet Van Renterghem geboren.werd uiteraard feestelijk gevierd in Ons Zomerheem… 100 jaar later!DitHieronder leest u de speech die Marleen De Smet, diensthoofd van Horizon 1,uitsprak voor haar.Margriet, je kwam in december 2006 bij ons wonen opkamer 134, en je paste je hier heel vlug aan.Je was de aanvoerder om de bewoners naar hetrestaurant te krijgen, samen met je buren. Het was eengezellige groep die kwam van gang 4. Zowel ’s middagsals ’s avonds. Iedereen wachtte op iedereen, wat eenhechte groep was dat… herinner je Anna, Odile, Katrien… naderhand kwamen er andere bewoners bij…Marietje, Godelieve, Hilda, Marie-José… Gang 4 blijfteen hechte gang waar iedereen binnen en buitengaat bijiedereen en mekaar ook helpt en steunt. Regelmatig“buurten” ze eens bij mekaar.Margriet, vandaag ben je 100 jaar: wat kijk je daar al een tijd naar uit,maanden van op voorhand spreek je er al over. Ook al heb je soms eens eenmankementje of een pijntje… als je tenen bloot liggen in het bed dan kun jealles aan. Soms dacht je dat je het nooit ging halen maar zie: vandaag staanwe hier voor jou speciaal.Ik heb op het internet eens gezocht wat er zo allemaal gebeurd is in 1911.Weet je dat ze toen in dat jaar de airconditioning hebben uitgevonden? En datMaurice Maeterlinck in dat jaar de enige Belgische nobelprijs literatuur heeftgewonnen? En dat je beroemde leeftijdsgenoten hebt : Lucille Ball, GingerRogers en Ronald Reagan? Hmhm… bij ons ben jij de bekende Vlaamse…stond jij immers niet enkele jaren geleden in de Libelle met een fotoreportagemet je vijfgeslacht?Margriet, je bent héél fier op je familie, deze mensen zijn héél belangrijk voorjou. Vandaag zetten we je niet in de Libelle centraal maar in Ons Zomerheem.We hebben je deur versierd met een grasgordijn met 100 margrietjes erop.Margriet, geniet samen met je familie van deze mooie dag. Proficiat!- 14 -


Feestmaaltijd in de serviceflats23 november, D-day voor de service-flat-bewoners !Al weken op voorhand keken de bewoners er al naar uit voor dit gezelligsamenzijn. Paling ‘Ons Zomerheem’ of gebakken paling, wat wil je nog meer!Vooraf was er een bewonersraad,met verwelkoming van de nieuwe bewonersdoor de directeur en de voorzitter, Antoine Diericx.Op de agenda stonden enkele vragen rond de dienstverlening en enkeletechnische problemen.De bewonersraad werd afgesloten met een aperitiefje en lekkere hapjes. Onzekoks kwamen dan met al het lekkers naar de flats en zorgden voor een perfectebediening. De aroma’s kwamen ons tegemoet en er was tijdens de maaltijdalgemene stilte omdat het zoooooooooo lekker was. Een dessertje kon er bijieder van ons ook nog bij: normandische pannenkoek met koffie.Wat moet een mens nog meer hebben: lekker eten, goed gezelschap, eensdansen op muziek van René, wat bijpraten of een kaartje leggen….De flatbewoners, Marleen, Katrien en Annekewillen de directie, Marie-Anne en de keukenpieten hartelijk bedankenvoor deze aangename dag.Toppie!!!- 15 -


Verslag familie/gebruikersraadOp 24 oktober mochten we opnieuw veel familie verwelkomen voor onzegebruikersraad. Dit is de nieuwe naam voor onze vroegere familieraad. Wemoeten er nog wat aan wennen… De overheid vraagt dat er een inspraakorgaanis van familie én bewoners. Vandaar de naam gebruikersraad. We waren danook blij dat enkele bewoners samen met hun familie aanwezig waren.Er kwamen vele boeiende onderwerpen aan bod. Onze reporter zorgde eenverslag: Er is in de afgelopen maanden een tevredenheidsmeting gehouden bijde bewoners van de Horizon 1 en 2. Het Wetenschappelijk Instituut voorde Volksgezondheid heeft de resultaten anoniem én deskundig verwerkt.Ons Zomerheem scoort over het algemeen goed tot zeer goed. Uiteraardzijn er ook werkpunten, maar daar wordt stap voor stap al aan gewerkt. Enkele beleidspunten werden besproken.o Enkele nieuwe medewerkers van de receptie werden voorgesteld en denieuwe openingsuren toegelicht.o Bart De Dobbelaere is de nieuwe verantwoordelijke technische dienst. Een terugblik op de zomerse activiteiten leert ons dat het regenweervan de afgelopen zomer soms een spelbreker is voor buiten-activiteiten.De Duo-fiets is erg in trek bij onze bewoners. Het is een groothulpmiddel voor minder mobiele bewoners om nog eens buiten te komen.Daar dit een flinke hap uit het budget neemt, proberen we via allerlei‘benefiets-activiteiten’ te zorgen voor sponsoring. Ook hierover leest uelders in ons krantje. Voor de vele animatie-activiteiten verwijzen we graag naar onze website:www.wzconszomerheem.be Familie vroeg om toelichting bij volgende punten:o bezorgdheid over beloproepen. We proberen in ons huis zo positiefmogelijk om te gaan met beloproepen. We gaan regelmatig rond bijonze bewoners. Beloproepen zijn daarom meer bedoeld voordringende hulpverlening. Lagere bezetting op bepaalde uren (o.a.rustpauzes medewerkers) zorgt soms voor langere wachttijden.o Wie neemt de verantwoordelijkheid op bij afwezigheid van dehoofdverpleegkundige? Familie kan steeds medewerkers aansprekenvoor vragen of bemerkingen. Er is een dagelijksverantwoordelijke op de afdeling aangeduid. In het weekend is ersteeds een hoofdverpleegkundige aanwezig tussen 7u30 en 12u45.Voor belangrijke zaken kan je ook terecht bij de directie.o Het werken met vakantiejobs verloopt meestal goed. Hoe wordendeze jonge mensen ingelicht over de zorg? Hiervoor zijndocumenten en werkinstructies voorhanden. Deze vraag wordtmeegenomen naar een volgende gebruikersraad.We danken alle familieleden voor hun aanwezigheid en belangstelling.- 16 -


Optreden Willy D’Heere & Marie-Jeanne SeynaeveVanuit Ziekenzorg Zomergem-Ronsele (van Cecile Veirman) kregen we onderstaandverslagje van het optreden van de ontspanningsnamiddag op woensdag19 oktober 2011.Het zingend koppel Willy D’Heere en Marie-Jeanne Seynaeve heeft heel watoptredens te verwerken, maar enkele hiervan hebben hen toch wel heelbekend gemaakt: een optreden voor Koningin Fabiola en een optreden bij dehuldiging van de Belgische astronaut Frank De Winne.Het optreden vandaag was speciaal bedoeld voor onze mensen vanZiekenzorg. Zij mochten aansluiten bij de bewoners van Ons Zomerheem omsamen te genieten van verschillende mooie liederen. Niettegenstaande deklassieke basis van beide zangers in conservatorium en muziekacademiehielden zij er aan om een zeer licht te verteren repertorium te brengen. Marie-Jeanne zong populaire liederen zoals “Con te partiro”, “L’amour en héritage”,“Wat een geluk” enz… Willy zong onder andere “Chianti-lied”, “La Spagnola”,“Het leven is een boek”, “Als jij van mij houdt”, enz… Samen brachten ze hetpakkende “Ik hou van jou”(Danna Winner), “Amigos para siempre”, “West-SideStory”, enz…De sfeer zat er al goed in en steeg ten top toen Marie-Jeanne ook nog eensging dansen met mensen uit de zaal!Daarna had iedereen nog de mogelijkheid om wat na te genieten in decafetaria van Ons Zomerheem.- 17 -


Afsluiten van “start to walk”Na een 7-tal maanden onze dagelijkse wandeling buiten te houden, werden op24 oktober op een feestelijke manier de diploma’s uitgereikt. Al wieregelmatig mee ging stappen, was verwacht in de cafetaria. De directeurfeliciteerde iedereen en nadien kregen de deelnemers elk een diploma. Eenaantal bewoners kregen zelfs een speciale vermelding omwille van hun groteinzet.Nu zijn we begonnen aan onze winterstop. We verwachten jullie ergens in aprilopnieuw voor de dagelijkse portie gezonde lucht. Verzorg alvast jullie spieren,ook binnenhuis kan er worden gestapt! Niets belet jullie om goed ingeduffeldde winter te trotseren.- 18 -


BenefietsJullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt: viaverschillende acties proberen we geld in tezamelen voor de aanschaf van onze nieuwe duofiets.We hebben al de ijsjesverkoop gehad, dewolverkoop, de koekjesverkoop en nu was erdus: de poezenveiling.PoezenveilingEen veiling is een plaats waar goederen via bieden van eigenaar verwisselen.Een veiling is: per opbodverkopen. Wij hebbengeprobeerd via een veilingonze poezen een andereeigenaar, zeg maar“baasje”, te geven.En of dat dat gelukt is!Ik denk dat niemandvoorspeld had dat dieveiling zo veel commotiezou te weeg brengen.Er waren 9 poezen waarkon op geboden worden.Daarnaast verpatsten weook de raket van kuifje ende molen (erfstukken vande technische dienst). Wiewou had een week de tijd om de bieden op hun favoriete artikel. Al vanaf dagéén schoten de prijzen de lucht in. De laatste avond verliep zelfs hectisch,nog vlug even telefoneren om de stand van zaken te weten. Spannendallemaal! Uiteindelijk kregen al onze aangeboden artikelen een andereeigenaar. De opbrengst van dit alles? 392 euro!!! De fiets komt dichter endichter …- 19 -


Jong volk over de vloerDe leerlingen van de school van Oostwinkel stuurden ons onderstaandverslagje:In het rusthuisOp maandag 7 november zijn we met het 5 de en 6 de leerjaar naar het rusthuisin Zomergem geweest. Het rusthuis heet “Ons Zomerheem”. We werdenverwelkomd door Tina, die ons aan de hand van een powerpointpresentatieuitlegde wat ze daar doen qua activiteiten en verzorging. Daarna werden we ingroepjes verdeeld en bezochten we de ouderen die er woonden. We mochteneen echt interview afnemen met interessante vraagjes. De meeste ouderenwonen er graag omdat ze er persoonlijke dingen van thuis mogen meenemenen ze hun kamer kunnen inrichten zoals ze willen. Ze krijgen er ook lekkereten, ze doen er leuke activiteiten en ze worden er dagelijks gewassen enverzorgd. Wij hebben bewondering voor de verpleging omdat ze de mensen erzo goed verzorgen. De mensen zagen er heel gelukkig uit.We zouden daar later op onze oude dag ook wel willen wonen. Je wordt er heelgoed verzorgd en het eten is er heel lekker!GroetenHet 5 de en 6 de leerjaar basisschool Twinkel Oostwinkel- 20 -


D van DVCVerslag van de gastenraadOp 7 december was er een gezellige drukte in de cafetaria van OnsZomerheem. De dagverzorging hield er hun gastenraad. Meer dan 80 gastenen hun familieleden waren present rond 14u30 voor een interessantenamiddag. Graag doen we hier verslag van één van de onderwerpen van dezegastenraad.Enkele tijd geleden werd er bijde gasten van DVC eentevredenheidsmeting gehouden. U vraagt zich misschien af waar dit voordient? Welnu, we willen graag op een systematische en zo objectief mogelijkemanier polsen naar de mening van onze gasten. Dit is niets nieuws, ook in2006 was er reeds zo’n meting. Een aantal medewerkers van Ons Zomerheemtrokken – gewapend met pen en papier – naar de DVC, om er telkens één gasteventjes alleen te nemen voor een gesprekje. De vragenlijst werd mondelingoverlopen, en elkeen kon zo zijn mening kwijt. Dit gebeurde anoniem : dus jenaam werd niet genoteerd op je antwoordblad… Na afloop werden alleresultaten opgeteld, bestudeerd en becommentarieerd door de directie enmedewerkers van DVC. Een aantal frappante resultaten? We sommen erenkele op:- hoe lang komen de gasten al in DVC? gemiddeld zo’n 3 jaar, de langstezelfs al 14 jaar !- meer dan 80% van de gasten heeft zelf, of met de hulp van iemandanders, beslist om naar DVC te komen- 100% van de gasten vindt dat de maaltijden picobello in orde zijn : eenpluim dus voor de keukenpieten !- en al evenveel, dus ook 100%, vindt de omgeving zeer aangenaam : ofwat had u anders gedacht met zo’n mooi terras en petanque-baan voorde deur?- de meerderheid vindt de georganiseerde activiteiten goed tot zeer goed,enkelen echter kiezen er liever voor om de namiddag door te brengen inonze cafetaria (wat volgens uw verslaggever van dienst evenzeer een‘activiteit’ is…)- het vervoer met het busje wordt positief geëvalueerd. 96% is tevreden.Conclusie van de hele enquête : de gasten komen graag naar DVC, en vindende sfeer er zo goed, dat ze de dagverzorging zeker zouden aanraden aanvrienden.- 21 -


InformatiefKerst- en eindejaarsprogrammaOok in Ons Zomerheem wordt de kerst- en eindejaarsperiode een tijd vangezelligheid en sfeervolle activiteiten:woensdag 14 december vanaf 14u00kerstmarkt in de inkomhalmaandag 19 december in de namiddagkerstfeestje op Horizon 1dinsdag 20 december om 14u00 in de kapelkerstevocatie door de leerlingen van hetzesde leerjaar van de Sint-Martinusschooluit Zomergem. Ziekenzorg sluit aan bijdeze activiteit.woensdag 21 december in de namiddagkerstfeestje op Binnenhof 0donderdag 22 december in de namiddagkerstfeestje op Horizon 2vrijdag 23 december in de namiddagkerstfeestje op Binnenhof 1zaterdag 24 december om 15u00eucharistieviering kerstmisin de kapel en te volgen via het videokanaalnadien voor de bewoners aperitief en gezellig avondmaal op elke afdelingaandacht: op zondag 25 december is er géén eucharistieviering in de kapel!zaterdag 31 december vanaf 16u00oudejaarsavondfeest voor de bewonersaperitief en gezellig avondmaal op elke afdelingzondag 1 januariNieuwjaarzondagse eucharistieviering om 10u00in de kapel en via het videokanaal- 22 -


Film en seriesSinds kort heeft de animatieploeg een ruim aanbod aan films en series die zijaan de bewoners tonen.Om de donkere avonden een beetje te verlichten worden via hetvideokanaal elke weekdagavond een aflevering uit een oude seriegetoond. Zo zijn al een heleboel afleveringen de revuegepasseerd van “Schipper naast Mathilde” en Johan “Den John” enden Alverman Nu zijn de afleveringen van Kapitein Zeppos aan de beurt.Elke avond om 16.30uur start er een serie uit de oude doos.Daarnaast is er minstens 1 maal in de maand tijd voor filmop groot scherm. Zowel de horizonnen als de binnenhovenhebben een eigen aanbod. In dit aanbod zitten zowel oudefilms zoals “Sissi” als hele nieuwe “Zot van A”. Een glaasjeerbij en een beetje popcorn maken de filmnamiddagenkompleet.Aan het prikbord op de verschillende diensten hangt er eenhandige overzichtslijst waarop u de filmprogrammatie vande komende maanden kan volgen.- 23 -


Crea-hoekje…Kerststal op Horizon 1Reeds enkele jaren rees het idee in ons hoofd om zelf een kerststal ineen teknutselen.We verzamelden alles wat ons nuttig leek : van versleten nylonkousen tot dekleinste stukjes stof, zelfs allerlei soorten lintjes,… alles wat ook maar kondienen werd zorgvuldig bewaard. Toen we de laatste benodigdheden in onsbezit kregen, konden we aan de slag. Voor de stal konden we gelukkig beroepdoen op de vakkundige hulp van de technische dienst.Maar het ontwerpen en de aankleding van de negen kerstfiguren moesten weuiteraard zelf voor onze rekening nemen. Sofie knipte onder veelbelangstelling van de bewoners de verschillende patronen, terwijl Monique(medewerkster onderhoud/logistiek Horizon 1) enthousiast als altijd plaatsnamachter haar – intussen al goed gekende –naaimachine. Zorgvuldig stikte ze allesnetjes aan elkaar. Algauw kreeg elke figuurvorm en kleur. De herders kregen eenschaap op de schouders, terwijl de driekoningen voorzien werden van prachtigemantels. De engel kreeg hemel-achtigevleugels en het kindje Jezus werd in eenkribbe vol stro gelegd. Wanneer iederkerstfiguurtje was aangekleed, werden dehoofden onder handen genomen. Daarbijkonden we rekenen op de creatieve kanten van Annemie (verpleegkundigeHorizon 1). Ogen, neus, mond en zelfs wangen werden getekend enuitgeknipt. Ook het haar en andere hoofd-attributen werden ontworpen.Om het resultaat te komen bewonderen kunnen jullie altijd terecht in deinkomhal van Horizon 1. Daar vinden jullie onze ZELFGEMAAKTE kerststal.- 24 -


Met pensioen…Bij het pensioneringsfeest voor Hugo De Backer heeft onze directeur zijn langeberoepsloopbaan geschetst… We nemen je mee terug in de tijd!Beste Hugo,Woensdag 26 oktober is geen gewone dagvoor jou. Vandaag hebben we de rodeloper uitgerold. We hebben je begroet metapplaus. Je bent onze eregast! In deschijnwerpers staan doe je niet zo graag.Vandaag kan je hieraan niet ontsnappen.We willen je op een passende manieruitwuiven en danken. Daarom zijn we hiermet velen samengekomen.Vandaag zet je een punt achter een beroepsloopbaan van meer dan 40 jaar! Ikwil ze kort schetsen. Op 1 april 1970 kwam je als 15 jarige werken in hetklooster. Het was een bekende omgeving. Je vader was hier schilder en jenonkel Maurice was er boer in het klooster. In de toen nieuwe gebouwen vanhet klooster, de scholen en het rustoord was er werk genoeg en alles moestgeschilderd worden. Je combineerden gedurende drie jaar werken en leren. Jehaalde er het brevet van schilder met grote onderscheiding. Hugo die kanschilderen!In 1974 werd je opgeroepenvoor je legerdienst ‘dentroep’. Daarna ging je werkenin het Sint-Lutgardis-instituut.Na een tijdje nam het werktoe in het rusthuis enverminderde jou opdracht inde school. Kamers, gangen enrefters moesten opgefristworden. Maar Hugo kan meerdan schilderen. Zo wist jijzalen om te bouwen tot mooieleefruimtes. Verbouwen en alwat er komt bij kijken deed jegraag. Voor ieder technischprobleem wist Hugo wel eenoplossing.- 25 -


In februari 1998 werd je verantwoordelijk voor de technische dienst. Deplannen voor de nieuwbouw werden gemaakt. In augustus 2001 starten debouwwerken. Je zag toe op de werken. Met je technisch inzicht zag je wel altijdiets dat beter kon. Je maakte twee keer een verhuis mee, in januari 2004 enjuni 2005. Dit was een heel groot gebeuren! Jouw inbreng en doorzicht warendaarin onvervangbaar. Zelfs de lift kon je tegen beter in van de techniekersherstellen!Je maakte in dit gebouw ook kennis met vele nieuwe technieken. Je was ookdaar in geïnteresseerd en je leerde van dag tot dag bij. Ook voor alle dagelijksproblemen konden we bij jou terecht. Is er een technisch probleem dan zouHugo er wel een oplossing voor vinden? Die oplossingen betekenen zoveel vooronze bewoners en medewerkers. Ze zijn een echte hulp bij de goede werkingvan dit huis. Samen met je collega’s, Alain en Erwin, zorgde je er voor dat OnsZomerheem een goed onderhouden voorziening is. Ook onze zusters kunnenop je rekenen en ze dragen je daarom op handen!Naast technische vaardigheden is Hugo heel creatief. Wat heb jij en je collega’sallemaal niet uitgewerkt tijdens de week van de derde leeftijd. “Wat zullenHugo en zijn mannen nu weer maken” is een vraag die ieder jaar leeft. Velekwaliteiten in een persoon.Nu Liliane op pensioen is ga je haar daarinvolgen. Maar ook hierbij toonde je uwverantwoordelijkheid. Je was bezorgd datalles verder goed mag gaan. Begin dezemaand mocht je Bart verwelkomen. Metenthousiasme, gedrevenheid en fierheidleerde je hem ons huis kennen.Vandaag na 41 jaar werken bij dezelfde werkgever zet je een punt achter jeloopbaan. Je mag vandaag vol fierheid door de ‘voordeur’ naar huis gaan. Jeloopbaan is een voorbeeld voor velen. Je hebt het goed gedaan. Daaromproficiat en dank, duizendmaal dank voor alles! We wensen je het allerbeste inde nieuwe periode die komt. We weten dat je niet zal stilzitten. Creatief bezigzijn, werken aan je huis, een fietstochtje, een terrasje horen er zeker bij.Hugo en Liliane, het ga jullie goed!- 26 -


In de Kijker90-jarigenElza Neirynck mocht – na haar huwelijksjubileum enige tijdgeleden – opnieuw feest vieren voor haar 90 ste verjaardagop 14 maart.André Leysele kreeg 90 zoenen op 31 mei.André viert binnenkort ook nog zijn huwelijksjubileum… wezullen maar niet vragen wie hem dan zal zoenen?Elsa Dhuyvettere mocht 90 kaarsjes uitblazen op 7 juni.Maar zoals de volksmond het zegt ‘ze kan 10 jaar liegen’…Antoinette Blomme werd 90 jaar op 3 augustus.Ons ‘blommeke’ was die dag het stralende middelpunt op deafdeling.Mariette Grauls vierde haar 90 ste verjaardag op 11 oktober.Met klassieke muziek en omringd door de hele familiegenoot ze zichtbaar.Maria Langeraert vieren we op 15 december.Net zoals ze op deze foto warm gekoesterd wordt door haarfamilie, zal ze ook op haar verjaardag in de watten wordengelegd!- 27 -


De technische dienstOnze reporter ging in de kelder de technische dienst opzoeken. Het werd eenontmoeting met drie heel betrokken mannen. Een kort verslag…Erwin Versichel is de vaste tuinman. Hij werkt al sedert maart 1998 in OnsZomerheem. Van zijn hobby kon hij zijn beroep maken. Erwin had eenopleiding ‘houtbewerking’ en was voorheen werkzaam in een meubelbedrijf inEeklo. Alain Steenbeke werkt 16 jaar in Ons Zomerheem. Hij kwam in dienstals schilder en polyvalent arbeider. Meestal werkt hij samen met Erwin in detuin, maar soms trekt hij zijn ander werkpak aan om kamers en gangen teschilderen.Onze tuin ligt er steeds heel proper en net bij. Hoe doen ze het?Er gaat veel aandacht naar een mooi gazon. Dat moet regelmatig gemaaidworden. Hiervoor maken ze gebruik van een grasmaaier die het gras ‘mulst’.Naast maaien wordt het gras fijn gemalen. Hierdoor is er weinig groenafval.Het gemalen gras zorgt voor een blijvende bemesting. De zitmaaier heeft eenbreedte van 1m20cm. Deze machine rijdt ook veel sneller dan een gewonegrasmaaier. De machine beschikt over een grote wendbaarheid waardoor mengemakkelijk kan maaien langs paden en perken. Jaarlijks wordt er 500 kgmeststof gestrooid om het gras mooi groen te houden.Er gaat veel aandacht naar het scheren van hagel. Zo zijn er taxus, buxus enhaagbeuk om te scheren. De langste haag is meer dan 130 m lang. Het is eenhele kunst om die gelijk te scheren. Perken worden regelmatig geschoffeldtegen onkruid. Het sproeien met herbiciden wordt om ecologische redenen toteen minimum beperkt. Er staan meer dan 140 verschillende soorten struikenen planten in de tuin. Alle planten kennen ze. Sommige zelfs met de Latijnsebenaming.In de herfst wordt een groencontainervan 15 m³ gevuld met bladeren ensnoeihout. De ‘bladblazer’ is een helehulp bij het opruimen. In novemberwordt de grasmachine omgebouwd totsneeuwruimer. Sneeuwkettingenkomen op de wielen en de zoutstrooierwordt gevuld. Zo staat men klaar ombij de eerste winterprik de wegen enpaden ijs- en sneeuwvrij te maken.Tijdens een strenge winter wordtgemakkelijk 1.500 kg zout gestrooid.- 28 -


Ons eigen ‘containerpark(je)’ vergt ook opvolging. Glas, papier, keukenresten,groenafval, PMD en restafval worden zorgvuldig gesorteerd.Bart De Dobbelaere is verantwoordelijke technische dienst. Hij kwam inoktober in dienst. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de hout- enbouwsector. Hij kon een maand samenwerken met Hugo. Zo heeft hij veelleren kennen van het huis. Bart coördineert het werk. Hij legt afspraken vastmet aannemers en techniekers en ziet toe op hun werk.Daarnaast voert hij herstellingen en controles uit op de technische installatie.Minstens wekelijks gaat hij rond in de vier ! stookplaatsen. De elektrischeinstallatie wordt nauwlettend in het oog gehouden. Lampen worden vervangenen herstelling allerhande uitgevoerd. De goede werking van de liften en dekeukeninstallatie vraagt ook de nodige opvolging. In dit grote huis met zijnvele technische voorzieningen is er wel steeds iets dat hersteld moet worden.Ook bij aankoop van nieuw materiaal of machines is hun kennis welkom.De technische mensen zijn nauw betrokken bij het leven in Ons Zomerheem.Bij een kerstmarkt of bijzondere gebeurtenissen zijn ze onvervangbaar. Iederjaar zijn ze ook de verrassing op de jaarlijkse wafelbak. De technische dienstzijn de mannen achter de schermen maar onvervangbaar voor de goedewerking.Ze worden door onze bewoners en medewerkers op handen gedragen.Van links naar rechts : Erwin, Hugo-met-pensioen, Alain, Bart.- 29 -


Vrij ActiefZoekertje…In onze opdrachtsverklaring staat onder andere deze zin:‘Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar.meerwaarde’.Ze bieden een duidelijkeDat er van buitenaf vrijwillige, belangeloze inzet aanwezig is in een woon- enzorgcentrum, is een concreet teken van betrokkenheid vanuit de brederegemeenschap, het dorp rondom het huis. Vrijwilligers nemen niet de plaats invan familie en vrienden van onze bewoners, en nemen ook niet het werk overvan de beroepskrachten. Wat ze doen is een meerwaarde in de zorg, die tengoede komt aan de oudere. Hun aanwezigheid en aandacht brengt afwisselingin het dagverloop. Na verloop van tijd kunnen deze contacten uitgroeien totnauwe menselijke relaties, die voor de oudere van grote betekenis zijn.’Ook in ons huis werken op die manier een heel aantal vrijwilligers. U kan zevooral op dinsdagnamiddag zien, wanneer ze ingeschakeld zijn bij het kaartenmet bewoners, fruitpersen, bibliotheek, kamerbezoeken, hulp bij activiteiten ofuitstappen. Velen van hen zijn al jarenlang aan de slag, sommigen al meerdan dertig jaar! Ze mogen er terecht fier op zijn, dat ze met Annie Van Ackeraan de wieg stonden van de vrijwilligerswerking in ons huis.Momenteel merken we echter – misschien wel omwille van hun lange staat vandienst en de bijhorende leeftijd – dat een aantal van onze vrijwilligers hetmoeilijker krijgen om bvb. een rolstoel te duwen of mee te doen bij groteactiviteiten. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe helpers…- 30 -


Bent u:Familielid van één van onze bewoners?Sympatisant van ons huis?Gepensioneerd collega?Zomergemse inwoner?Familielid van één van onze medewerkers?Familielid van één van onze overleden bewoners?Wat we vragen is niet zoveel:namelijk alleen maar zoveel van je tijd enje energie als je zelf kan inzetten. Er zijndus géén vaste regels dat je elke weekmoet komen helpen… Hierover kan zekersamen een overeenkomst gevondenworden!Wat we bieden is wél zoveel:de genegenheid en dankbaarheid van onzebewoners én onze medewerkers.Meer info? Vraag naar Veerle Vermeire of Joke Vermeren, via hettelefoonnummer van het rusthuis: 09/372 74 48.- 31 -


Even Bezinnenkerst en nieuwDefinitiefOok dit jaarweer wegen die doodliepen.Maar af en toetoch ook die Andere weg,de weg van de Liefde,af en toe toch ookmens zijn zoals het moet.Veel verdwijnt,maar wat je in liefde deedbeklijft, heeft toekomst,in de gestalte van de liefdeben je definitief.Hans Bouma- 32 -


LudiekAutootje in inkomhalDeze keer geen ludieke tekst vanuit de redactie,maar wel een oproep naar alle vrolijke lezers:iedereen weet ondertussen wel al dat er een Fiat 500 in onze inkomhal stondte blinken tijdens de week van de derde leeftijd.Met onderstaande puzzel kan je echter reconstrueren hoe dit huzarenstukjewerd verwezenlijkt. DUS: knip de foto’s uit (of vraag een kopietje aan jeergotherapeute), kleef ze in de juiste volgorde op een blaadje papier en verziner een passend ludiek onderschrift bij. Indienen aan de receptie! Een leukeprijs wordt geschonken aan één van de inzendingen.- 33 -


Maar voor wie het nog niet wist: NEEN, deze mooie auto wordt niet ‘verloot’ ineen tombola! De rechtmatige eigenaar is zijn kleinood al terug komenophalen… We danken hem voor zijn bereidwillige medewerking aan deze weekvan de derde leeftijd.- 34 -


’t zoet mondje met RikBiertjes van de maandLA CHOUFFE is een niet gefilterd blondbier, zowel in de fles als in het vat hergist.Het is aangenaam fruitig, gekruid metkoriander en een lichte hopsmaak.Alcoholgehalte : 8%. Te serveren bij 4° tot10°Ter info : dit biertje begon ooit als een uit dehand gelopen hobby van twee schoonbroers.Bij de start van hun brouwsels hadden zeeen schamele 5000 euro startkapitaal… Ietswat de grotere brouwerijen zich wellichtnauwelijks kunnen voorstellen. Momenteelwordt La Chouffe echter wel gebrouwen dooréén van die grote spelers op de markt,namelijk door Duvel/Moortgat.Sinds 1295 wordt AUGUSTIJN gebrouwddoor de paters Augustijnen in hun klooster teGent. In de middeleeuwen brouwden encommercialiseerden veel paters en monnikenhun eigen bier. Water was dikwijlsverontreinigd, en dus was het veiliger om bierte drinken omdat het wordt gekookt tijdenshet brouwproces.In 1978 zochten de paters Augustijnen een nieuwe partner voor het brouwen vanAugustijn, nadat ze eerder al het bierbrouwen hadden uitbesteed. Brouwerij VanSteenberge was een logische keuze, gezien de nabije ligging van het klooster.Respect voor de traditie was gewaarborgd. Augustijn bestaat in een blonde eneen donkere versie, en in een ‘grand cru’.- 35 -


BRUGSE ZOT is een goudblond bier met een rijkeschuimkraag en een fruitig aroma. Het bier wordt gebrouwenmet 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatischehopvariteiten die het bier een unieke smaak geven. Met hetalcoholgehalte van 6 % Vol is het een evenwichtigdoordrinkbier met karakter. Brugse Zot is een natuurlijk bier,dat ontstaat uit een selectie van alleen de beste ingrediënten.De hergisting op fles zorgt er bovendien voor dat het bier eenlangere natuurlijke houdbaarheid heeft.En voor wie er nog meer over wil weten: een anonieme bronmeldt dat zuster Erna dit biertje héél graag drinkt… elke zomeréén keer !Een toprecept uit onze cafetaria…Normandische pannenkoek:Benodigdheden: pannenkoekenbeslag – appelen - kristalsuikerMaak een pannenkoekenbeslag met 500 gr zelfrijzende bloem – 5 eieren – eenhalve liter melk – een halve liter spa – 1 zakje vanillesuiker – snuifje zout –koffielepel boter – 1 soeplepel kristalsuikerOp een matig vuur de pan opwarmen met een weinig boter.Doe een dun laagje deeg in de pan - daarop schijven appel (geschild en zonderklokhuis) leggen – opnieuw een dun laagje deeg.Pannenkoek draaien en bestrooien met kristalsuiker.Pannenkoek opnieuw draaien en bestrooien met suiker.De pannenkoek blijven draaien tot de suiker lichtjes karameliseert en deappeltjes gaar zijn.Kan je flamberen met een geutje calvados.Onze Normandische pannenkoek:Appelblokjes worden gebakken samen met rozijntjes en gekarameliseerd.We blussen met calvados.De pannenkoeken worden opgediend met de appelmengeling en een bolvanille-ijs.- 36 -


’t Groen Hoekje met IsabelleDe kerstboomDe kerstboom brengt sfeer in donkere en gure winterdagen. Naast de geurbrengt de boom kleur in huis. De groene kleur staat symbool voor nieuwleven, en refereert naar het nieuwe jaar. De belangrijkste christelijke feestdag‘Kerstmis’ bruist van legendes en het symbool dat die legendes verenigt, is dekerstboom. Voor sommigen stelt de driehoekige dennenboom de heiligeDrievuldigheid voor. Het verband van de spar met kerstmis is terug te voerentot de Middeleeuwen.De kerstboom die je in huis haalt is minstens 8 jaar oud.De kerstboom verzorgen, hoe doe je dat?Als je een kerstboom hebt gekocht ben je nog niet klaar, je moet hem ookverzorgen. Als je thuiskomt, moet je de boom eerst aan de temperatuur vanje huis laten wennen. Dit moet zowieso gebeuren als het buiten vriest. Naéén dag kan je hem dan binnenhalen. Zorg ervoor dat je pot groot genoeg is.Geef hem elke dag 1 liter water. Geen tocht en zon voor kerstbomen!AankooptipsBomen die veel levende naalden verliezen,zijn niet meer fris. Bruine naalden zijn dood,en mogen wel nog afvallen. Schud de boomeven uit voordat je hem in huis haalt, zodatde dode naalden afvallen. Een boom metwortelkluit behoudt zijn naalden langer.Bewonder en geniet van je kerstboom op deafdeling!Zalig kerstfeest!- 37 -

More magazines by this user
Similar magazines