Samenvoegingen Vlaggenschipfondsen PARVEST & BNP Paribas L1

bnpparibas.ip.nl

Samenvoegingen Vlaggenschipfondsen PARVEST & BNP Paribas L1

Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 1UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONELE BELEGGERSSamenvoegingenVlaggenschipfondsenPARVEST & BNP Paribas L1Juni 2011


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 32. BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN2.1. Uiterste tijdstip voor het opgeven van uw ordersHet uiterste tijdstip verschilt voor de subfondsen PARVEST en BNPP L1: 15.00 uur CET voor PARVEST en 16.00 uur CET voor BNPP L1. Na hetabsorberen van de PARVEST subfondsen in de subfondsen van BNPP L1, krijgen beleggers het voordeel van een later uiterst tijdstip voor hetopgeven van hun aankoop, conversie- en verkooporders. Vanaf dat moment is namelijk het uiterste tijdstip van BNPP L1 van kracht, dat wil zeggen16.00 uur CET, behalve voor subfondsen die in Azië belegd zijn.Voor PARVEST Absolute Return World Bond (USD), PARVEST Equity Asia Ex-Japan, PARVEST Equity China, PARVEST Equity India, PARVESTEquity Turkey en PARVEST Equity World Emerging, verandert het uiterste tijdstip in 16.00 uur CET op de waarderingsdag in plaats van 15.00 uurCET op de dag voorafgaande aan de waarderingsdag.Aandeelhouders van PARVEST subfondsen die binnen hetzelfde aanbod samengaan, zullen geen wijziging ondervinden omdat het uiterste tijdstip15.00 uur CET zal blijven.2.2. Termijnverschillen voor de van toepassing zijnde vereffeningsdata.De vereffeningsdata (creditering/debitering van de rekeningen van de aandeelhouders) van de PARVEST subfondsen die in de subfondsen vanBNPP L1 worden opgenomen, zullen gunstiger worden aangezien het drie in plaats van maximaal vier dagen na de waarderingsdatum zal duren omeen transactie te vereffenen.2.3. De registratie van PARVEST wordt in de meeste landen aangehoudenDe meeste registraties van PARVEST zullen naar verwachting in juli worden aangehouden. Wij hebben alle noodzakelijke stappen ondernomen omde subfondsen van BNPP L1 te registreren in de landen waar deze nog niet eerder geregistreerd waren.Slechts voor een beperkt aantal subfondsen in Cyprus, Griekenland, Hongkong, Jersey en Macao zal de registratie worden geannuleerd. Dezeannulering zal definitief zijn omdat de subfondsen van BNPP L1 niet opnieuw in deze landen zullen worden geregistreerd. Onderstaande tabel geefteen overzicht van de betrokken subfondsen.MaltaXJaAnnulering van de registratie van PARVESTAnnulering van de registratie van het te absorberen subfondsRegistratie van het absorberende subfonds


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 42.4. Kosten:Globaal genomen blijven de kosten ongewijzigd als gevolg van de harmonisatie van de kosten tussen PARVEST en BNPP L1, zoals aangegeven inhet prospectus van september 2010 en met uitzondering van onderstaande subfondsen:2.4.1. Verlaging van de kosten:• PARVEST Absolute Return World Bond (USD) dat verandert in BNPP L1 V350De beheerkosten van 0,75%, na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘Classic’ van het absorberende subfonds, is minder dandie van het te absorberen subfonds (0,90% plus 10% performance fee).De beheerkosten van 0,40% plus een performance fee van 15% voor de aandelencategorie ‘I’ van het absorberende subfonds, is minder dan dievan het te absorberen subfonds (0,45% plus 10% performance fee).De beheerkosten van 0,50%, na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘Privilege’ van het absorberende subfonds, is minder dandie van het te absorberen subfonds (0,50% plus 10% performance fee).• PARVEST Absolute Return Europe Bond dat verandert in PARVEST Enhanced Cash 18 MonthsDe totale kosten van 0,65% (Luxemburgse belastingen niet inbegrepen), na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘Classic’ vanhet absorberende subfonds, is minder dan die van het te absorberen subfonds (1,00% plus 10% performance fee).De totale kosten van 0,31% (Luxemburgse belastingen niet inbegrepen), na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘I’ van hetabsorberende subfonds, is minder dan die van het te absorberen subfonds (0,50% plus 10% performance fee).De totale kosten van 0,45% (Luxemburgse belastingen niet inbegrepen), na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘Privilege’ vanhet absorberende subfonds, is minder dan die van het te absorberen subfonds (0,65% plus 10% performance fee).De totale kosten van 1,00% (Luxemburgse belastingen niet inbegrepen), na aftrek van de performance fee voor de aandelencategorie ‘N’ van hetabsorberende subfonds, is minder dan die van het te absorberen subfonds (1,35% plus 10% performance fee).2.4.2. Verhoging van de kosten• PARVEST Bond Europe High Yield dat verandert in BNPP L1 Bond Euro High YieldDe beheerkosten van 0,80% voor de aandelencategorie ‘Privilege’ van het absorberende subfonds is hoger dan dat van het te absorberen subfonds(0,70%).• PARVEST Bond World ABS dat verandert in PARVEST Flexible Bond Europe CorporateDe beheerkosten van 0,90% voor de aandelencategorieën ‘Classic’ en ‘N’ van het absorberende subfonds is hoger dan dat van het te absorberensubfonds (0,75%).De beheerkosten van 0,45% voor de aandelencategorie ‘I’ van het absorberende subfonds is hoger dan dat van het te absorberen subfonds (0,25%).De beheerkosten van 0,50% voor de aandelencategorie ‘Privilege’ van het absorberende subfonds is hoger dan dat van het te absorberen subfonds(0,30%).2.5. Verkooporders:Deze samenvoegingen werden in het beste belang van de aandeelhouders geacht. Als aandeelhouders hiermee echter niet akkoord gaan, kunnenzij tot 5 juli 2011 hun beleggingen in deze fondsen verkopen.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 53. WAT VERANDERT ALS GEVOLG VAN DE SAMENVOEGING?3.1. AandelencategorieënOp of na 11 juli 2011 en 18 juli 2011 zal elke aandeelhouder van het te absorberen subfonds een aantal nieuwe aandelen van dezelfde ofsoortgelijke aandelencategorie ontvangen als de aandelen uit het absorberende subfonds. Dit gebeurt op basis van een samenvoegingverhoudingdie op de waarderingsdag betreffende de NIW zal worden vastgesteld, dat wil zeggen 6 juli voor groep 1 en 13 juli voor groep 2 en die oprespectievelijk 7 juli 2011 en 14 juli 2011 zal worden berekend.Te absorberen subfondsAbsorberende subfondsClassic Kapitalisatie Classic KapitalisatieClassic Distributie Classic DistributieI Kapitalisatie I KapitalisatiePrivilege Kapitalisatie Privilege KapitalisatieN Kapitalisatie N KapitalisatieX Kapitalisatie X KapitalisatieDit zal gelden voor alle subfondsen met uitzondering van PARVEST Bond World High Yield, waarvan de aandelencategorieën ‘Classic’ en ‘N’ in deaandeelcategorie ‘Classic H USD’ zullen worden opgenomen. De aandeelcategorie ‘I’ zal worden opgenomen in de aandeelcategorie ‘IH USD’ vanhet absorberende subfonds. Hierdoor kunnen de aandeelhouders van PARVEST dezelfde USD-posities aanhouden als momenteel in het subfondsvan PARVEST.PARVEST Bond World High YieldBNPP L1 Bond World High YieldClassic Kapitalisatie Classic H USD KapitalisatieClassic Distributie Classic H USD DistributieI Kapitalisatie IH USD KapitalisatieN Kapitalisatie Classic H USD KapitalisatieVanwege het verschil in valuta (USD in plaats van EUR) tussen het te absorberen en het absorberende subfonds, zullen de activa van desubfondsen PARVEST Absolute Return World Bond (USD), PARVEST Bond World High Yield, PARVEST Equity Asia ex-Japan, PARVEST EquityGlobal Brands en PARVEST Equity World Resources voor de berekening van de samenvoegingverhouding in EUR worden gewaardeerd.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 63.2. TijdlijnAan-/verkopen en conversie in de te absorberen en absorberende subfondsen zullen voor klanten tijdelijk worden geschorst, maar slechts voor eenpaar dagen. De onderstaande grafieken geven meer informatie over de tijdslimieten voor het opgeven van orders.3.2.1. Opname van PARVEST in BNPP L1 op 11/07/2011 – Groep 1 – Operationeel tijdsschema3.2.1.1. Te absorberen subfondsen van PARVEST (met uitzondering van PARVEST Absolute Return World Bond (USD))3.2.1.2. Absorberende subfondsen van BNPP L1De samenvoegingverhoudingen worden berekend op basis van de theoretische NIW van de fondsen van PARVEST en op basis van deofficiële NIW van de fondsen van BNPP L1.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 73.2.1.3. PARVEST Absolute Return World Bond (USD)3.2.1.4. Absorberende subfondsen van BNPP L1 (BNPP L1 V350)De samenvoegingverhoudingen worden berekend op basis van de theoretische NIW van de fondsen van PARVEST en op basis van deofficiële NIW van de fondsen van BNPP L1.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 83.2.2. Opname van PARVEST in PARVEST op 11/07/2011 – Groep 1 – Operationeel tijdsschema3.2.2.1. Te absorberen subfondsen van PARVEST3.2.2.2. Absorberende subfondsen van PARVESTDe samenvoegingverhoudingen worden berekend op basis van de theoretische NIW van de fondsen van PARVEST en op basis van deofficiële NIW van de fondsen van BNPP L1.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 93.2.3. Opname van PARVEST in BNPP L1 op 18/07/2011 – Groep 2 – Operationeel tijdsschema3.2.3.1. Te absorberen subfondsen van PARVEST (met uitzondering van PARVEST Equity Asia ex-Japan, PARVEST Equity China,PARVEST Equity India, PARVEST Equity Turkey, PARVEST Equity Emerging world)3.2.3.2. Absorberende subfondsen van BNPP L1De samenvoegingverhoudingen worden berekend op basis van de theoretische NIW van de fondsen van PARVEST en op basis van deofficiële NIW van de fondsen van BNPP L1.


Uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers - Juni 2011 - 103.2.3.3. PARVEST Equity Asia ex-Japan, PARVEST Equity China, PARVEST Equity India, PARVEST Equity Turkey,PARVEST Equity Emerging World3.2.3.4. Absorberende subfondsen van BNPP L1De samenvoegingverhoudingen worden berekend op basis van de theoretische NIW van de fondsen van PARVEST en op basis van deofficiële NIW van de fondsen van BNPP L1.DISCLAIMERDit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico’s dieverbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- enregelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige beleggingte bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico’s - past binnen uwbeleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheidbestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstigkoersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van ditmateriaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zondervoorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNPParibas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep.

More magazines by this user
Similar magazines