681-5150-01003Band&Plaat fld - MCB Nederland B.V.

mcb.nl

681-5150-01003Band&Plaat fld - MCB Nederland B.V.

Band en plaat op maat


| MCB GroepDe MCB Groep omvat een tiental bedrijven, gevestigd in verschillendeEuropese landen. Deze bedrijven zijn actief als groothandelen service center. MCB is een begrip op het gebied vanstaal, roestvast staal, aluminium, koper, messing, kunststoffen,verbindingsartikelen en transport- en trailercomponenten.| MCB Nederland| Tot uw dienstMCB Nederland maakt deel uit van de internationale MCBGroep. Als groothandel/service center stellen we ons niet opals zomaar een leverancier, maar nadrukkelijk als partner vande metaalverwerkende industrie. Een gewaardeerde partner, aldecennia lang.Bij MCB staat de klant centraal. Dat komt in allerlei aspectentot uitdrukking. Zo blijft ons assortiment bijvoorbeeld nietbeperkt tot één of enkele productgroepen, maar omvat dit hethele scala aan buizen, platen, staf en profielen. Tot transport- entrailercomponenten toe. Dankzij een zeer breed en diep assortimentvindt u bij ons alles onder één dak. One-stop-shoppingdus. Met als voordelen: één order, één aflevering, één factuur,één aanspreekpunt. Plus gegarandeerde kwaliteit… én gemak.Slitten en decoilen? Het wordt exact volgens uw specificatiesuitgevoerd. Net als het zagen, stralen en conserveren van producten.Maar ook andere bewerkingen zijn in overleg mogelijk.U kunt het gerust aan ons overlaten. MCB bespaart u tijd,kosten en hoofdbrekens.U staat centraal. Met uw specifieke eisen en wensen. Daar proberenwe op allerlei manieren aan te voldoen. Met een breeden diep assortiment, uitgebalanceerde voorraden en ISO-gecertificeerdekwaliteits- en milieuzorgsystemen bijvoorbeeld. Enmet een uitgekiende logistiek en productspecifiek en personlijkadvies. Maar ook via het leveren van maatwerk. U kuntons bijvoorbeeld uitstekend inschakelen voor band en plaat opmaat.


| Band en plaat op maatIn ons eigen service center slitten we bandstaal en snijden weplaatstaal nauwkeurig op maat. Hoogwaardige machines eneen gecertificeerd kwaliteitssysteem staan borg voor gegarandeerdekwaliteitsproducten. Maar niet alleen de modernstemachines en technieken in het service center stellen ons instaat om band en plaat op maat te leveren. Ook ons team vandeskundigen is daarvoor verantwoordelijk. Gekwalificeerdespecialisten bedienen moderne, veelal computergestuurdemachines. Experts stellen zich dagelijks op de hoogte van nieuweontwikkelingen op het gebied van band- en plaatstaal.Zodat zij de inkoop kunnen afstemmen op de behoefte van demarkt, u duidelijk kunnen adviseren en uitstekende servicekunnen verlenen. Ook bij specifieke wensen en eisen.| Kwaliteits- en milieuzorgsysteem| LogistiekHet toepassen van band- en plaatstaal in soms uiterst hoogwaardigeproducten vereist een strenge bewaking van de kwaliteit.U moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat onzeserviceproducten voldoen aan al uw eisen. Niet alleen watbetreft de maatvoering, maar ook op het gebied van materiaalkwaliteit,levertijd en hoeveelheid. Ons service center kentdan ook een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem. Binnenkomendematerialen keuren we bijvoorbeeld met trekproeven, diktemetingenen spectraalanalyses. Nog vóór dat ze worden toegelaten.Ook controleren we tijdens de productie voortdurendde juiste maatvoering, dikte en vlakheid. Ten slotte verpakkenwe uw producten zorgvuldig. Zodat ze in perfecte staat biju arriveren. Zowel ons kwaliteits- als milieuzorgsysteem isgecertificeerd. Lloyd’s Register Quality Assurance controleertdeze zorgsystemen periodiek volgens de ISO 9001 en ISO 14001norm. Beide zorgsystemen zorgen er voor dat u het geleverdeband en plaat op maat met vertrouwen in uw productieproceskunt inzetten. In ons service center maken we immers kwaliteitsproductenwaarmee u probleemloos kunt werken.Met moderne slitters, decoilers en scharen maken we in onsservice center perfect band en plaat op maat. Materiaal dat indezelfde perfecte staat bij u moet arriveren. Daarom verpakkenwe uw bestellingen zorgvuldig. Hoekbeschermers, recyclebaarPE-folie en vochtloze spaanplaat blokken zijn slechtsenkele voorbeelden van onze verpakkingsmaterialen. Samenmet vergaand geautomatiseerde inpaklijnen zorgt dit voor eenoptimale verpakking. We transporteren uw producten met onseigen wagenpark. Alle trailers zijn daarbij voorzien van eenhuif. Zodat onze vrachtwagens bij u, op het afgesprokenmoment, een goed verzorgd kwaliteitsproduct afleveren. Eenproduct dat klaar is voor verdere verwerking.


| SlittenIn ons service center slitten we bandstaal met uiterste precisieen in iedere gewenste breedte. We vervaardigen voor ubandstaal in veel verschillende kwaliteiten en uitvoeringen.Specificaties slittenDikte :Inwendige roldiameter :Uitwendige roldiameter :Breedtetolerantie :Minimale breedte :0,4 - 4 mmØ 508 mm / 610 mmØ maximaal 1800 mm+/- 0,2 mm20 mmMaatvoeringen die niet binnen de genoemde specificatiesvallen, zijn vaak in overleg mogelijk.| KnippenVoor de serieproductie van smal plaatstaal beschikken we overeen aantal specifieke decoillijnen met een geautomatiseerdproductieproces. Met deze decoilers kunnen we ook materiaalmet schuin geknipte zijden leveren, bijvoorbeeld trapezium/parallellogram. Daarnaast beschikken we over guillotinescharenmet verpakkingseenheden. Geknipt materiaal verzorgenwe in diverse kwaliteiten en uitvoeringen.Specificaties knippenDikte :Maximale plaatafmetingen :Minimale plaatafmetingen :Breedte- en lengtetolerantie :0,4 - 4 mm3000 x 1600 mm250 x 30 mm± 0,2 mmMaatvoeringen die niet binnen de genoemde specificatiesvallen, zijn vaak in overleg mogelijk.


| DecoilenMet geavanceerde decoilers verwerken we coils tot platen.Nauwkeurig op maat en met een optimale vlakheid. Plaat opmaat leveren we voor u in veel verschillende kwaliteiten enuitvoeringen.Specificaties decoilenDikte :Lengte :Breedte :Breedtetolerantie :Lengtetolerantie :Pakketgewicht :0,4 - 4 mmmin. 280 mm / max. 6000 mmmin. 180 mm / max. 1600 mmbij gesneden kanten +/- 0,3 mmtot +/- 0,3 mm mogelijk,afhankelijk van de specificatiemaximaal 4000 kgMaatvoeringen die niet binnen de genoemde specificatiesvallen, zijn vaak in overleg mogelijk.


| Oppervlaktegevoelige materialenIn ons uitgebreide assortiment ferro en non-ferro metalen hebbenwe een breed pakket oppervlaktegevoelige materialenopgenomen, zoals aluminium, roestvast staal en voorgelaktstaal. Voor deze producten geldt dat naast functionaliteit, vaakook het visuele aspect van het product belangrijk is. We gebruikenvoor deze oppervlaktegevoelige materialen zowel specialedecoilers als een geïntegreerde slijp-, borstel- en folielijn.Speciale decoilersOm beschadigingen en vervuiling te voorkomen, verwerken weoppervlaktegevoelige materialen op speciale decoilers. Dezemachines hebben verschillende mogelijkheden, waaronder hetmet een inktjetprinter (her)merken van het materiaal en hetaanbrengen van papier en/of folie. Met het automatischelengte-, breedte en diagonalenmeetsysteem meten we nauwkeurigtoleranties.Slijpen, borstelen en foliënDoor de uitgebreide mogelijkheden van de slijp-, borstel- enfolielijn leveren we naast de standaardkwaliteiten, een productop maat. De finishlijn bewerkt platen tot afmetingen van4000 x 1500 x 6 mm. De platen kunnen zowel één- als twezijdigworden geslepen. Bij tweezijdig slijpen kunt u per zijdeeen andere korrelgrootte kiezen. Ook borstelen we platen,variërend van grof naar fijn. Om een al of niet bewerkt oppervlakte beschermen tegen beschadigingen tijdens opslag, transportof verwerking, kunnen we het oppervlak tevens voorzienvan beschermfolie.


| ServicemogelijkhedenIn de volgende tabel zijn onze servicemogelijkheden in relatietot de verschillende kwaliteiten en uitvoeringen weergegeven.Niet vermelde kwaliteiten en uitvoeringen kunnen we vaak inoverleg leveren.Materiaalsoort Slitten Knippen Decoilen Slijpen/Borstelen FoliënAluminium X X X XAluzink X X X OElektrolytisch verzinkt X X X OGalvanealed X X X OGealuminiseerd X X X OKoudgewalst X X X ORoestvast staal O X X X XSendzimir verzinkt X X X OVoorgelakt staal X X X XWarmgewalst gebeitst X X X OX Standaard O In overleg


| InformatieOf het nu gaat om het vervaardigen van geslit bandstaal ofnauwkeurig op maat gesneden plaatstaal: We hebben het vooru in huis. Wilt u weten wat wij specifiek voor u kunnen betekenenof hebt u een concrete vraag? Neem dan contact metons op. MCB Nederland, Tel. 040 2088333, Fax 040 2043795,E-mail info@mcb.nl.MCB Nederland B.V. | Postbus 2 5550 AA Valkenswaard | Nederland | Tel. 040 2088333 | Fax 040 2043795 | Internet www.mcb.nl

More magazines by this user
Similar magazines