Stralingsafscherming Hybride OK - Deerns

deerns.nl

Stralingsafscherming Hybride OK - Deerns

Stralingsafscherming Hybride OKeen uitdaging?27-9-2011 Ir. A.H.J. Renders, klinisch fysicus JBZ


3 ‘categorieën’ van blootstelling:+ Patiënten+ Beroepsbeoefenaren cq werknemers+ Leden van de bevolking


T.a.v. patiënten+ Generieke lijst met gerechtvaardigdeonderzoeken/behandelingen+ Optimalisatie van beeldkwaliteit in relatie totdosis (ALARA)+ Geen DosislimietenDe zorg voor de stralingsbescherming van de patiëntstelt niet direct eisen aan de ruimte


T.a.v. de medewerkers+ Zorgplicht van de werkgever: ALARA(met inachtneming van sociale en economische aspecten)+ Nemen van stralingsbeschermingsmaatregelen(loodschort, schildklierkraag, loodglasbril, lood(glas)schermen,badge, toegangsbeperking, signalering)+ Dosislimieten:20 mSv/jr voor ‘radiologisch werkers’1 mSv/jr voor werknemers niet werkzaam in hybride OKStralingsbescherming van de medewerker heeft direct invloedop het ontwerp van de hybride OK:VloeroppervlakLoodafscherming in de wanden (en vloer en plafond)Gecontroleerde zone


T.a.v. de bevolking+ Dosislimiet voor leden van de bevolking: 1 mSv/jr+ Blootstelling ‘bloot’ aan de terreingrens: 0,1mSv/jrStralingsbescherming van leden van de bevolking heeftinvloed op het ontwerp van de hybride OK:Loodafscherming in de wanden (en vloer/plafond)Noodzaak tot afscherming van de ramen


SamenvattingBeschermingvan:PatiëntMaatregelenm.b.t.GebouwOverigNeenProcedures:(optimalisatie en ALARA)MedewerkerBevolkingJa2 mm Pb‐equivalentJaJBZ: afstand totterreingrensJapers. besch. middelenNeen


Tot slot nog enkele cijfers+ Totaal vloeroppervlak:~ 90 m 2+ 3 wanden van de hybride OK zijn voorzien vanlood(glas) 3 m hoog, in totaal 70 m 2+ Buitenmuur met ramen: niet voorzien van lood(glas)+ Vloer en plafond: 25 cm beton = ruim 3 mm Pbequivalent(voor 120kV röntgenstraling)+ Totaal gewicht van de loodafscherming: ~ 1600 kg


Dank voor uw aandacht

More magazines by this user
Similar magazines