Verlichte boerderijenroute Lange Linschoten

d2e2y0bo4v72my.cloudfront.net

Verlichte boerderijenroute Lange Linschoten

Verlichte boerderijenrouteLange Linschoten2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 septembertussen 19.00 en 22.00 uurAanleidingbijzondere mix van boerenbedrijvigheid,proeverijen, cultuurhistorie, kunst,natuurbeheer en plattelandsbelevingrondom de Lange en Korte Linschoten.Bewoners en organisaties zijn deambassadeurs van de regio. Zij zettenbelangeloos hun deuren open voor publiek.De Cultuurmaand Lange Linschoten ende 20e editie van de verkiezing Boerderijvan het Jaar in de provincie Utrecht zijnredenen voor de BoerderijenstichtingUtrecht om op de verlichteboerderijenroute Lange Linschoten teorganiseren. Deze zevende route in hetGroene Hart is het verbindende element inde Cultuurmaand. Initiatiefnemer daarvanis Struinen en Vorsen. Zij werkt met deBoerderijenstichting Utrecht en tal vanlocale organisaties in Montfoort, Linschotenen Oudewater samen om een maand langdit prachtige agrarische cultuurlandschap inhet zonnetje te zetten.DoelMet een verlichte boerderijenroute kijkenliefhebbers van het agrarisch erfgoedop een andere manier naar boerderijendan normaal gesproken overdag gebeurt.Daarnaast hebben bezoekers een uniekemogelijkheid kennis te maken met deActiviteiten en tijdenElke donderdagavond is op steeds eenwisselende locatie een muzikale avond.Er staan optredens gepland van Linfano,de shantykoren De IJsselzangers en DeKaapstander, van het koor Sterk Spul en hetMannenkoor Zanglust.Mannenkoor Zanglust.Verschillende boerenbedrijven zetten hundeuren open en organiseren activiteitenuiteenlopend van het fietsen door deligboxenstal, een schemerwandeling, eenminivoorstelling over uilen, exposities vankunstenaars, een borduuratelier, proevenvan biologische sappen en boerenkaas enhoning. Op verschillende adressen zijnvroegere elementen van een boerderijbewaard gebleven en tijdens de route tebekijken: het waterfornuis, de poepdoos,een boenhoek en pekelbakken in de kelder.22


De activiteiten op de boerderijen zijn van19.00 tot 22.00. Wanneer de schemerinvalt, zo tussen 20.00 en 20.30 uur, wordende deelnemende boerderijen en anderekarakteristieke panden aangelicht.VVV’s Oudewater, Montfoort en Woerden,Welkoop in Haastrecht en op de adressendie ´s avonds open zijn voor publiek. Opwww.verlichteboerderijen.nl is vanaf eindaugustus ook een activiteitenoverzicht tevinden.Balenkunst in de weiBalenkunst in de Wei: van hooibaal totkunstobject. Op een boerenerf toverenschoolkinderen uit Oudewater een hooibaalom tot een fantasie-boerderijdier ofschilderen ze iets wat met de boerderijte maken heeft. De beschilderde balenworden tentoongesteld en aangelicht ineen zogeheten Balentuin aan de NoordLinschoterzandweg 57. De groepen diede mooiste balen maken, mogen naar‘Hoe word ik boer?’ of krijgen eenontdekkingstocht over het boerenbedrijf.RouteboekjeBij de verlichte boerderijenroute LangeLinschoten verschijnt een routeboekje metinlegvel. In het boekje worden de aangelichteboerderijen en overige karakteristiekepanden op de route beschreven. Ophet inlegvel staat de routekaart en hetvolledige activiteitenprogramma vermeld.Dit setje is voor 2,50 euro te koop bij deVervoersmiddelenDe verlichte boerderijenroute gaatover smalle wegen. Daarom én vanwegeervaringen bij eerdere routes wordtbezoekers geadviseerd deze verlichteboerderijenroute vooral op de fiets tedoen. Op het kaartje dat hoort bij hetrouteboekje staan de parkeermogelijkhedenvermeld. Fietsverhuur is mogelijk vanaf hetNS station Woerden. De organisatie biedtde bezoekers de mogelijkheid om varend tegenieten van de verlichte boerderijenroute.De reserveringsmogelijkheden worden eindaugustus vermeld opwww.verlichteboerderijen.nl. Er wordtdaarbij gewerkt onder het motto: wiehet eerst komt (=betaalt), wie het eerstmaalt. Recreatievaart is op de avondenvan de verlichte boerderijenroute LangeLinschoten niet toegestaan. Informatie:Boerderijenstichting Utrecht, Lyanne de Laat,tel: 06-3001 3037,mail: info@verlichteboerderijen.nl,www.verlichteboerderijen.nl23

More magazines by this user
Similar magazines