12.07.2015 Views

Kerelsplein Roeselare - Provincie West-Vlaanderen

Kerelsplein Roeselare - Provincie West-Vlaanderen

Kerelsplein Roeselare - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPKnelpunten en potenties


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Knelpuntzone 1 : omheiningenItaliaanse populieren : uitwaaien Zware schaduw : grasgroei ?Zichten op privé-tuinenAgressieve begrenzingBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPKnelpuntzone 1 : omheiningenDe schuin naar het licht gegroeide Amerikaanse eiken<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPKnelpunten en potenties


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Knelpuntzone 2 : verharde ruimtesVerhardingsovergang Zware schaduw : grasgroei ?Ontbreken hoog groenSnippergazonBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPKnelpunten en potenties


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Knelpuntzone 3 : doorgangenRelatie chirogebouw Sociale veiligheid ?Mislukte beplantingOnsamenhangende materialenBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPKnelpunten en potenties


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Knelpuntzone 4 : afsluitingenSociale veiligheidRelatie verschillende materialenAgressieve afsluitingConfrontatie materialenBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPStructuurplan<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPStructuurvisie


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpelen op verhardingSpeelknoppenWiebelgolfLoopton<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone met water<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone 3-6 jaarPlatformhuis HuizengroepSpeelknoppen Monoveer<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone 3-6 jaarDe BergWiebelbalkDe Spaghetti<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelpleinSpeelzone 5-12 jaarHangnethuis SchoorsteenglijbaanTorencombinatie Swingschommel<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone 5-12 jaarHangnethuis WatervalKleine artiestencombinatie Schotelantenne<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone 10-16 jaarKlauterlandschapKabelbaan Carrouselschommel Klauterbos<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelzone 7 - ... jaar<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Draadcircus


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPParcoursHuppelplaatBalanceerblokkenEvenwichtsbalken<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerp voetbalveld


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>Doorsnede


Qurubrdi am. 9 0cmMoo ie habitus!M N A BS T PLB E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB O L1 2 0MN A BMN A BB O L9 0B OL3 0B OL2 5B OL2 5B O L2 5B O L2 5S T PLB E RB E RS T PLB O L 1 0B O L2 5B OL2 5B OL2 5B O L2 5B OL2 5B OL2 5B OL2 5B O L3 0B OL4 5B OL3 5B OL1 0B OL8 0B OL3 0B O L3 0B OL3 0B O L3 0B OL2 5B E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E AB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPV IJS T PLV IJV IJV IJB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E AB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E BB E BB E BB E B JPB E B JPB E RB E RB E RB E R JPB O L2 5B OL2 5B O L2 5B OL3 0B OL4 0B OL2 5B OL2 5B O L3 5B O L5 0B O L8 0B OL2 5B O L3 0B O L3 0B OL4 0B OL8 0B OL5 0B E RB E R JPB E R JPB E R JPB OL9 0S T PLB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E A JPB E BB E BB E BB O L4 0B O L4 0B O L4 0B OL2 5B O L4 0B O L6 0 B OL2 5B OL2 0B O L4 0B OL2 5B E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E AB E A JPB E A JPB E AB E AB E AB E AS T PLB E RB E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB O L5 0B O L6 0B O L4 5B OL6 0B OL2 5B E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JP B E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E AB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB OL3 5B O L2 5 B OL 2 5B OL1 0B OL3 0B OL4 0B O L2 5B O L2 5B E RB E R JPB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E AB E AB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB OL3 0B OL4 0B OL2 5B O L2 5B O L2 5B OL2 5B O L2 5B O L2 5B E RB E R JPB E R JPB E R JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E BB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E B JPB E AB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB E A JPB O LM N A BA F WR 50 V H RA F WR 50A F WR 50 V H RA F WR 50 V H RA F WR 50 V H RA F WR 50 V H RA F WR 50 V H RA F W R 50 V H RM N A BG E BN IVN IVGE BGE BGE BGE BK OLO B - 5K O LOB -5K OLO B -5GE BGE RG E RG E B +2 9 .5GE BG E BM J R1 4G E BT R T RMJ R 1M J R 1M J R 1M J R8M J R8M J R8N IVN IVN IVN IVN IVN IVA F WRA F W R 50A F W R 50A F W R 50A F W R 50A F W R 50A F WR 50 V H RB A NKB A NKB A NKB A NKG E BG E BG E BN IVGE BGE BGE BG E BGE BGE BG E BGE BV P R V P RV P RV P RM J R2 0M J R2 0MJ R2 0MJ R2 0MJ R8MJ R8MJ R8T RT RT RT RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RA F WR 50A F WR 50A F W R 50A F WR 50A F WR 50A F WR 50V H RV H RV H RV H RG E B +6 0GE B +4 0A S TIB PR + 2 0A S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA S TIA H EA D RA S TIA S TIA S TIA S TIG E RA S TIG E RG E RA S TIA S TIA S TIN IVS T PLMJ R2 0MJ R2 0MJ R2 0M J R2 0M J R2 0MJ R2 0MJ R2 0M J R2 0V P R V P RV P RV P R V P RV P RV P RV P RG E BG E BG E BG E BG E BV P R V P RV P RV P RN IVN IVN IVN IVN IVN IVMJ R2 0M J R2 0M J R2 0MJ R2 0MJ R2 0M J R2 0M J R2 0M J R2 0N IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVM N A BG E RGE RG E RG E RG E RM N A BG E RG E RGE RG E RGE R be rGE R be rG E R be rGE RG E RG E RG E RGE RGE RGE RGE RA S TUA S TUA S TUA S TUN IVGE BG E BGE BA S TUG E RA S TUGE RG E RGE RA H EA H EA H EA H Ep or tA H Ep o r tA S TUA H EA H EG E BG E BG E BG E BGE BG E BN IVG E BGE BGE BGE BGE BG E BG E BGE BG E BM J RM J RM J RM J R JPM J R JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPM J R JPM J R JPMJ R JPM J R JPM J R JPV P R6V P R6 J PV P R6 J PV P R6 J PV P R6 J PV P R6 J PV P R6 J PV H R 6V H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6V H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6 JPV H R 6 JPV H R 20 J PMJ RMJ RMJ R JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPMJ R1 3 M J R1 3M J R1 3MJ R1 3N IVN IVN IVN IVN IVA F W R 30 V H RA F WR 30 V H RA F W R 30 V H R J PV H RV H RN IVN IVN IVN IVM N A BB W R IB WR IB WR IM N A BB W R IJ PB W R IJ PB WR IJ PB WR IJ PB WR IJ PB WR IJ PB WR IJ PB WR IJ PB W R IJ PB W R IB W R UB W R U J PB W R U J PB WR U J PB W R U J PB WR U J PB WR U J PP K R A FW RP K R A F W R JPP K R A FWR JPP K R A FWR JPP K R A F W R JPP K R A F W R JPP K R A FW R JPP K R A F W R JPV P R A FWRV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RM J RM J RV P RV P RV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JP V H R JPV H R JPV H R JPA D R 50A D R 50 J PA D R 50 J PB O LM N A BB WR IB WR IV P RG E BM J RM J RV P RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RV P RA P LHM N A BM N A BGE BM J RM J R JPM J R JPM J R JPM J R JPM J R JPM J R JPT RM J RM J R JPM J R JPM J R JPM J R JPM J R JPMJ R JPV H RV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPV H R JPA F WR 30A F W R 30 J PA F W R 30A F W R 30 J PA F WR 30 J PA F W R 30A F W R 30 J PN IVGE BGE BGE BGE BGE BS T PLG E BG E BV H RV H R JPV H R JPA F W R 30A F W R 30G E BGE BG E BGE BG E BGE BG E BG E BG E BG E BGE BG E BG E RG E RGE R be rGE BG E RGE RG E R be rA F WR 30A F WR 30 J PV H RV H R JPV H R JPV H R JPGE BS T PLA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RK O LOh 2 0K OLO h 2 0K O LOh 2 0K OLO h 2 0F or tF or tF or tF or tV IJV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV IJV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV I J PV IJV I J PV I J PV I J PV I J PB OLB O LB O LB O LB O LR e so rS t a ndR e so rS ta ndWie b el b a n kW ie b el b a n k- 70S ch o m elS ch o m elS ch o m elZ an d ba kZ an d ba kZ an d ba kS T PLB O LB OLB O LB an kB an k J PB an kB an k J PWi p la n kF or tF or tF or tF or tGl ijb a nH a ng w ip pl an kH a ng w ip pl an kB OLB O LB OLk lim r ekk lim r ekk lim r ekk lim r ekA D RGE BG E BG E RA D RA D RA S TIA S TIA S TIT al udT al udT al udT al udT al udT al udT al udT al udT al udT al udGlij b a nGlij b a nG lij b a nB an kB an k J PB O L P in gp o ngP in gp o n gZ itr es o rZ itr es o rW i p la n k G r o tWi p la nk Gr o tc en tr ifu g ec en tr ifu g ec en tr ifu g eP Om pb a kZ itr es o rZ itr es o rWi p la n k S m alWi p la n k S m alZ itr es o rA S TIA S TIB O LB an kB an k J Ps ch o m els ch o m els ch o m m elB O LB O LB O LA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D RA D R JPV H RV H RV H RV H RV H R JPV H R JPG E BG E BGE BG E BG E BGE BGE BV P RV P RV P RV P RV P RGE BGE BG E BG E RG E RGE RG E RG E RG E BG E BV P RV P RV P RB WR IB WR IJ PB WR IJ PB WR IJ PB W R IJ PB WR IJ PB WR IJ PB W R IJ PB W R IJ P A F WR 50 B WR IJ P A F W R 50 B W R IJ P A F WR 50 B W R IJ P A F W R 50B W R IJ P A F WR 50 -B WR UB WR U J PB WR U J PB WR U J PB V U6B V U6V P RG E BGE BB T U6B T U6A H EA H EA D RA D RA D RA D RS T PLA D RA D RA D RA D RV H RB WR I6 A F WR 30B W R I6 A F W R 30 J PB W R I6 A F W R 30 J PB W R I6 A F W R 30 J PB W R I6 A F WR 30 J PB WR I6 A F WR 30 J PB W R I6 A F W R 30 J PB WR I6 A F WR 30 J PA D RA D RB W R U 3 1 5B W R U 31 5B WR U 32 0B WR UB WR UB W R UA D RA D RA D RB WR I8B WR I8 J PB W R I8 J PB W R I8 J PB W R U 8B WR U 8B W R U 8A D RA D RA F WRB W R IA F WR E in dS T PLS T PLA P LHA P LHA D RA D RV P RV P RV P RV P RB WR IE i ndV P RV P RM J RM J RM J RMJ RB V I1 0. 41B V I1 0. 41A F W R 41A F WR 41A F WR 41B W A SB W A S5 2-0. 448 0 0123458800291 011 21 31 41 51 61 71 81 92 02 122 32 42 52 62 72 82 93 03 13 233 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 4 54 64 74 84 95 05 15 25 35 455 65 75 85 96 06 16 26 36 46 5 66 76 86 97 07 17 27 37 47 57 677 87 98 08 18 28 38 48 58 68 788 99 09 19 29 39 49 59 69 79 891 01 011 021 031 041 051 061 071 081 09101121 131415161718191 201 211 21 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 31 341 35 1 36 1 371 381 391 401 411 421 431 41 451 461 471 481 491 501 511 521 531 541 51 561 571 581 59 1 601 611 621 631 641 651 61 671 681 691 701 711 721 731 74800 32 02 012 022 032 04800 42 052 062 072 082 092 102 12 122 132 142 15 2 162 172 182 19202122 23 24252627 28292 302 312 322 32 342 352 362 372 382 392 402 422 432 42 452 462 472 482 492 502 512 522 532 542 52 562 572 582 592 602 612 622 632 642 652 62 672 682 692 702 712 722 732 742 752 762 72 782 792 802 812 822 832 842 852 862 872 82 892 902 912 922 932 942 952 962 972 982 93 03 013 023 033 043 053 063 073 083 093 103 13 123 133 143 153 163 173 183 1980 0 53 203 213 23 233 243 253 263 273 283 293031323343 35363 3738393 403 413 423 433 43 453 46 3 47 3 483 493 503 513 523 533 543 53 563 573 583 593 606 326 36 346 356 366 376 386 396 406 416 426 436 46 456 466 476 486 49 6 506 516 526 536 546 56 566 576 59606 616 623 613 623 633 643 653 63 673 683 693 703 718 00 6 8 00 74 04 014 024 034 044 054 064 074 084 094 104 14 124 134 144 154 164 174 184 194 204 214 24 234 244 254 264 274 284 294 304 314 324 34 348 0 84 354 364 374 384 3940414243445464748494 504 514 524 534 544 54 564 574 584 594 604 614 624 634 644 654 64 678 0 94 684 694 704 714 724 734 744 754 764 74 784 794 804 814 824 834 844 854 864 874 84 894 904 914 924 934 944 954 964 974 984 95 05 015 025 035 045 055 065 075 085 095 105 15 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 25 245 255 265 275 285 295 305 315 325 380 1 05 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 45 455 465 475 485 4951525354558595 60 5 615 625 635 645 655 65 675 685 705 715 725 735 745 755 765 75 785 795 805 815 825 835 875 85 895 905 91 5 925 935 945 955 965 975 985 96 06 016 026 036 056 076 086 126 136 146 156 166 176 186 196 206 216 26 236 246 256 266 276 286 296 306 31636 646567686 696 706 716 726 736 746 756 766 76 786 796 806 816 826 836 846 856 866 876 86 896 906 916 926 936 946 956 966 976 986 97 07 017 027 037 047 057 067 077 087 097 107 17 127 137 147 157 167 177 188 0 17 197 207 217 27 237 247 257 267 277 287 297 307 317 327 347 357 367 377 387 397 407 417 427 437 47 457 467 477 487 497 507 517 527 537 567 578 01 38 01 47 617 627 637 647 657 67 677 687 69 707172737475767 78797 807 817 822 418 00 58 0 78 01 01 01 0 11 0 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0 71 0 81 0 91 01 01 0 11 01 21 01 31 01 41 01 51 01 68 01 58 01 61 01 71 01 81 01 91 02 01 02 11 0 28 01 71 02 31 02 48 01 81 02 51 02 61 02 71 02 81 02 91 03 01 03 11 03 21 0 31 03 41 03 51 03 61 03 71 03 81 03 91 04 01 04 11 04 21 04 31 0 41 04 51 04 61 04 71 04 81 04 91 05 01 05 11 05 21 05 31 05 41 0 51 05 61 05 71 05 81 05 91 06 01 06 11 06 21 06 31 06 41 06 58 01 91 0 61 06 71 06 81 06 91 07 01 07 11 07 21 07 31 07 41 07 51 07 61 0 71 07 81 07 91 08 01 08 11 08 21 08 31 08 41 08 51 08 61 08 71 0 81 08 91 09 01 09 11 09 21 09 31 09 41 09 51 09 61 09 71 09 81 0 91 010 110 210 310 410 510 610 710 810 91 011 21 1 31 1 41 51 61 71 81 912 012 11 212 38 02 012 412 512 61 12 712 812 91 13 013 113 21 313 413 513 613 713 813 914 014 114 214 31 414 514 614 714 814 91 15 015 115 215 315 41 515 615 715 815 916 0 16 116 28 02 116 316 416 51 616 716 816 917 017 117 217 317 417 517 61 717 817 918 018 118 218 318 418 518 618 71 818 919 019 119 219 319 419 519 619 719 81 91 2 01 20 11 20 21 20 31 20 41 20 51 20 61 20 71 20 81 20 91 21 01 2 11 21 21 21 31 21 4 1 21 51 21 61 21 71 21 81 21 91 2 01 2 11 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 71 2 81 2 91 23 01 23 11 23 21 23 31 23 41 23 51 23 61 23 71 23 81 23 91 24 01 24 11 24 21 24 31 2 41 24 51 24 61 24 71 24 81 24 91 25 01 25 11 25 21 25 31 25 41 2 51 25 61 25 71 25 81 25 91 26 01 26 11 26 21 26 31 26 41 26 51 2 61 26 71 26 81 26 91 27 01 27 11 27 21 27 31 27 41 27 51 27 61 2 71 27 81 27 91 28 01 28 11 28 21 28 31 28 41 28 51 28 61 28 71 28 81 28 91 29 01 29 11 29 21 29 31 29 41 29 5-0. 65-0. 61-0. 55-0. 43-0. 16-0. 06-0. 220.000.000.00-0. 08-0. 02-0. 04-0. 05-0. 22-0. 04 -1. 02-0. 03-0. 06-0. 06-0. 07-0. 50-0. 19-0. 41-0. 39-0. 630.260.280.770.780.94 0.78 0.800.800.800.800.790.780.75 0.740.05-0. 060.730.730.670.700.760.750.650.740.75-0. 22-0. 070.000.00-0. 02-0. 02-0. 88-0. 76-0. 70-0. 42-0. 32-0. 050.230.520.690.730.820.830.800.850.870.921.041.161.201.171.051.251.301.351.360.740.770.750.740.750.750.770.770.760.600.670.630.661.151.221.241.260.511.311.291.221.231.381.451.261.030.810.620.510.380.380.36 0.41 0.190.090.03-0. 56-0. 14-0. 05-0. 06-0. 020.770.760.670.720.760.770.520.510.390.250.300.220.23-0. 06-0. 09-0. 05-0. 08-0. 63-1. 17-1. 12-1. 06-1. 01-0. 100.050.210.300.300.600.540.440.32 0.260.070.00-0. 06-0. 16-0. 30-0. 080.030.130.230.350.630.490.360.270.140.120.170.190.370.220.200.240.270.400.540.590.720.700.670.74-0. 07-0. 07-0. 06-0. 08-0. 07-0. 09-0. 08-0. 08-1. 04-1. 08-1. 11 -1. 13-1. 11-1. 18-1. 16-1. 18-0. 97-1. 11-1. 12-2. 07-2. 12-1. 35-1. 07-1. 09-0. 99-0. 85-0. 81-0. 80-0. 76-0. 77-0. 83-0. 86-0. 57-0. 65-0. 83-0. 75-1. 14-1. 12-2. 14-2. 13-2. 20-2. 16-2. 25-0. 93-1. 34-1. 34-1. 21-1. 19-1. 51-1. 94-1. 95-2. 57-2. 10-2. 49-2. 59-2. 58-2. 57-2. 34-2. 27-2. 86-2. 94-2. 63-2. 72-2. 57-2. 48-1. 98-2. 23-2. 36-2. 50-2. 54-2. 60-2. 60-2. 46-2. 60-2. 65-2. 65-2. 65-2. 64-2. 64-2. 63-2. 77-2. 52-2. 40-2. 65-0. 09-0. 21-0. 17-0. 25-0. 44-0. 46-0. 35-0. 45-0. 52-0. 370.170.01-0. 42-0. 39-0. 51-0. 51-0. 47-0. 75-1. 25-1. 17-0. 73-0. 67-0. 55-0. 52-0. 47-0. 63-0. 62-0. 56-1. 13-1. 02-1. 04-0. 88-0. 73-1. 05-1. 33-0. 85-0. 74-0. 71-0. 63-0. 88-1. 08-1. 30-1. 03-0. 96-0. 861.78-0. 53-0. 63-0. 64-0. 59 -0. 71-0. 75-0. 77-0. 82-0. 86-0. 92-0. 96-1. 37-1. 64-1. 58-1. 95-1. 22-1. 55-1. 77-1. 74-1. 59 -1. 66 -1. 68-1. 62-1. 74-1. 70-1. 84-1. 76-1. 88-1. 79-1. 87-1. 92-1. 84-1. 50-1. 44-1. 45-1. 32-1. 32-1. 25-1. 23 -1. 28 -1. 37-1. 93-2. 08-2. 160.370.650.881.160.670.40-0. 55-0. 54-0. 38-0. 71-0. 83-0. 88-0. 91-0. 79-0. 81-0. 80-0. 74-1. 05-0. 88-0. 98-1. 07-1. 07-1. 08-1. 09-1. 08-1. 10 -1. 12 -1. 18-1. 28-1. 32-1. 18-1. 12-1. 09-0. 96-1. 07-1. 01 -1. 03-1. 16-1. 34-1. 43-2. 10-1. 22-1. 95-2. 21-2. 25-2. 41-2. 40-2. 39-2. 36-2. 33-2. 30-2. 27-1. 62-2. 30-2. 26-2. 31-2. 34-2. 37-2. 00-1. 74-2. 19-2. 39-2. 38-1. 78-1. 31-2. 32-2. 23-1. 45-1. 59-0. 52-0. 56-0. 59-0. 64-0. 67-0. 53-0. 65-0. 70-0. 78-0. 67-0. 94-2. 36-2. 14-2. 06-2. 12-2. 14-2. 28-2. 30-2. 24-2. 06-2. 18-1. 31-2. 29-2. 34-2. 23-2. 02-2. 37-2. 33-2. 32-2. 34-1. 87-1. 84-2. 07-1. 01-2. 05-1. 91-1. 80-1. 59-2. 54-1. 84-1. 91-2. 04 -2. 11-2. 43-2. 36-2. 41-2. 52-2. 37-2. 42 -2. 35-2. 35-2. 35-2. 31-2. 32-2. 00-1. 74-1. 78-1. 98-2. 27-2. 28-1. 75-1. 68-1. 58-1. 39 -1. 81 -1. 89-1. 78-1. 67-1. 17-1. 18-1. 26-1. 31-1. 26-2. 57-0. 69-2. 61-2. 60-2. 69-1. 14-1. 13-0. 90-0. 78-0. 75-0. 95-1. 57-1. 74-1. 65-1. 66-2. 02-1. 76-2. 37-2. 44-2. 35-2. 50-2. 49-0. 98-0. 79-0. 72-0. 71-0. 81-0. 86-1. 00-1. 12-1. 88-1. 60-1. 44-1. 51-1. 61 -2. 30 -2. 29-2. 24-2. 30-2. 30-2. 12 -2. 25-2. 28-2. 22-2. 23-0. 91-0. 67-2. 95-2. 19-2. 59-2. 08-1. 88-1. 46-1. 31-1. 80-2. 46-2. 59-2. 26-2. 33-1. 41-2. 31-1. 59-1. 76-1. 44-1. 61-2. 24-2. 61-2. 56-2. 53-2. 46 -2. 54-2. 57 -2. 35-2. 24-2. 32-2. 21-1. 81-1. 84-1. 28-0. 72-1. 03-0. 71-2. 26-2. 17-2. 24-2. 28-2. 42-2. 32 -2. 28-2. 27-2. 28-2. 32-2. 17-2. 21 -2. 09-1. 40-1. 28-1. 86-1. 90-1. 79-1. 72-1. 60-1. 79-1. 82-1. 69-1. 58-1. 60-2. 36-1. 81-2. 17-1. 82-1. 09-2. 16-2. 08-2. 03-2. 20-2. 32-2. 30-2. 16-2. 26-2. 10-1. 89-2. 12-1. 98-2. 00-2. 02-2. 09-1. 48-1. 29-1. 29-1. 45 -1. 20 -0. 97-1. 04-1. 25 -1. 47-1. 65-1. 66-1. 70-1. 16-1. 34-1. 40 -1. 29-0. 13-0. 29-0. 06-0. 42-1. 12-1. 03-0. 54-0. 45-0. 46-0. 43-0. 49-0. 60-0. 93-1. 34-1. 51-1. 52-0. 90-0. 86-1. 41-1. 97-1. 80-1. 91-2. 22-1. 21-1. 25-1. 09-0. 64-0. 76-0. 60-0. 81-0. 56-0. 68-0. 69-1. 87-2. 45-2. 43-2. 10-2. 03-2. 03-2. 04-1. 97-2. 04-1. 98-2. 34-2. 320.140.110.20 0.010.121.430.810.650.810.861.29VoetbalveldJeugddienstBinnenspeelpleinChiroSchoolQurubrdi am 45cm(takbre uk)Qurubrdi am. 4 0cmFre xcedi am. 15cm3 Placerdi am 15-20cm6 Pla cerdi am 15-20cm1 Pla cerdi am. 1 5cmhaag: LiovalQurubrdi am 50cm(takbreuk+sche efgegroei d)Qurobu(mooie habitus)Qurubrdi am 50cmdo de takkenscheefFrexcedi am. 2 5cmFrexcedi am. 3 0cmFrexcedi am. 3 0cmFrexcedi am. 3 0cmFrexcedi am. 4 0cmFrexcedi am. 2 5cmFrexcedi am. 30cmFrexcedi am. 4 0cmFrexcedi am. 4 0cmFrexcedi am. 4 0cmQurubrdi am. 55cmQurubrdi am. 4 0cmQurubrdi am. 60cmassyme tri schQurubrdi am. 4 5cmtakken over elkaarge groe idQurubrdi am. 4 5cmwe ini g vertaktFrexceldi am. 4 0cmQurubrdi am. 5 0cmscheve to pFrexceldi am. 4 0cmFrexceldi am. 4 0cmFrexceldi am. 4 0cmFrexceldi am. 40cmFrexceldi am. 40cm5 Saa lTrdi am 401 Saa lTrdi am 55cm5 Ca betudi am 20-2 5gri lli gQurubrdi am. 45cmdu bbele top + scheefhaag: Liovalha ag: Lio valHa ag: Heh eli Ha ag: Lio val Haag: Cul eylQurubrdi am. 3 0cmscheefPrunusdi am 15cmTidi am. 50cmSaalbadi am. 4 0cmSaalbadi am. 35cmSaalbadi am. 40cmFrexcedi am. 4 0cmmoo ie habi tuscon curenti eCabetudi am. 20cmCa betudi am. 2 0cmAcpseudi am. 25cmFrexcedi am. 2 5cmFrexcedi am. 20cmFrexcedi am. 20cmFrexcedi am. 2 5cmCo avel lmooi op heuvelPrun usAcpseudi am. 2 0cmCoavel lCo avel lPrunusdi am. 2 5cm5 tred enoptred e 19cm5 tred en5 treden5 tredenFrexcedi am. 20cm3 Cafastdi am. 25cmCo avel lSaalbadi am. 100cmmeerstammigFrexcedi am. 2 0cmSaalbaSaalbamee rstammigSaalbadi am. 5 0cmSaa lba2-stammi gAccampdi am. 2 5cmFrexcedi am. 2 0cmFrexcedi am. 2 5cmSaalbadi am. 80cmSaalbadoodFrexceFrexceAcpse uAlnusFrexceFrexceFrexceAccampdi am. 3 0cmgri lli gPoniItdi am. 180cmOpenruimte2AlnusPoniItPoniItPoniItdi am. 120 cmmoo iPoniItdi am. 35cmAcpseuPisylv2 Pisyl vbosje - slechtont wikkeldCoavellCr mo no bosje - slechtontwikkeldCornusAc er2 Frexcedi am.30cmAccampdi am.25cmAccampdi am.25cmAccampAccampAccampdi am. 3 0cmmooie habi tusgebouwgebouwplatSaalbaomgeval lenop afslui ti ngkli mboomCabetudi am. 25cmSaalbadi am. 100cmmeerstammigCabetudi am. 1 5SaalbaAlnusdi am. 20cmCabetudi am. 25cmCa betudi am. 2 5cmQupaludi am. 3 0cm Concurre ntieSaalbaCafastdi am. 25cmFrexcehalfdoodTadi stdi am. 4 0cmAlnusmeersta mmigAlnusdi am. 20cmTili aSaalbamee rsta mmigdi am.100cmAcpseuFrexcedi am. 35cmFrexcedi am. 3 5cmTBPrunusmeerstammigAcerdi am. 2 0cmAln usdi am. 1 5cmFrexcemeersta mmigFrexcedi am. 20cmTidi am. 3 5cmTidi am. 35cmTidi am. 35cmTidi am. 4 0cmTidi am. 40cmTidi am. 30cmTidi am. 50cmTidi am. 2 5cmSaalba (heester)gri lli gBosje:hoofdsoort: CoavellQuercusdi am. 3 0cmBinnenspeelplaats2 Alglut2 Alglut dia m. 2 5cm+ Co ave ll 2 Alg lut dia m 2 0cmFrexce di am20cmTBpo ortSaalbaSaalba3 Alg lut diam15 cmPrunusdi am 25cmSaalba diam. 100cmmeerst.putAlnusmeersta mmig 3tdi am. 2 5cmconcurrentie1 Frexce di am 15cmSaalba diam 60cm(knotten!)Saalba diam 60cm(kno tt en !)3 Pon iItQurubrdi am. 4 5cmdubbele top + scheef-1. 88Qurubrdi am. 6 0cmassyme trischQurubrdi am. 6 0cmassyme trisch,ne igi ng dubbe le topPrunusdi am 15cmFrexce di am20cmTB31 Po niIt10 PoniIt10 Po niIt6 Pon iIt13 Po niIt17 PoniIt9 PoniIt2 PoniItafgezaag d totaan de grondpoortpoortpoort5 tred enpad betonklinkerFrexcedi am 15cmFrexcedi am 12cmFrexcedi am. 1 5cmFrexcedi am. 5 cm4 Fre xcedi am. 15cm6 Acpseudi am.30Gazonluifelra men3 Saa lbadi am.50cmpoortramen op verd ie pSpeelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP1 e fase: rooien populieren


Qurubrdiam. 90cmMooie habitus!3.5 418 .3618.7110.283 .03.9 369 .25 2.0 6122.7316 6.6716 .78MNABS TPLBE RBER JPBE R JPBER JPBE R JPBER JPBER JPBER JPBER JPBEBBE B JPBE B JPBEB JPBEB JPBE B JPBE B JPBOL120MNABMN ABBOL90B OL30BOL25BO L25BOL25BOL25ST PLBERBERSTPLBO L 10BOL25BO L25BOL25BOL25BOL25BOL25BOL25BOL30BOL45BOL35BOL1 0BO L80BOL30BOL30BOL30BOL30BO L25BE RBER JPBE R JPBER JPBER JPBER JPBER JPB ER JPBE R JPBEBB EBBE B JPBE B JPBE B JPBEB JPBEB JPBE B JPBE ABEA JPBE A JPBE A JPBEA JPVIJSTPLVIJVIJVIJBE ABE ABE ABEABE ABEAB E BBE B JPBEB JPBEB JPBEB JPBE B JPBE RBER JPBE R JPBE R JPBER JPBEABEA JPBEA JPBEA JPBEA JPBEA JPBEA JPBEA JPBEBBEBBEBBE B JPBEB JPBERBE RBERBER JPBO L25BOL25 BO L25B O L30B O L40BOL25BOL25BO L35BO L50BOL80BO L25BOL30BO L30B OL40BOL80BOL50BE RB E R JPBE R JPBER JPBOL90STPLBE ABE ABE ABEABEABE AB EA JPBEBBE BBEBBO L40BOL40BO L40BO L25BO L40BOL60BO L25BO L20BOL40BO L25BERBER JPBER JPBE R JPBER JPB ER JPBE BBEB JPBE B JPBEB JPBEB JPBEABEA JPB EA JPB EABEABEABEASTPLB ERBE RBE R JPB ER JPBER JPBER JPBER JPBER JPBE R JPBER JPBER JPB E R JPBEBBE B JPBEB JPB E B JPBEB JPB EB JPBEB JPBEB JPBEB JPB EB JPBEB JPBE B JPBO L50BO L60BO L45B O L60BOL25B ERBER JPBER JPBER JPB ER JPBER JPBE R JPBER JPB ER JPBER JPBE R JPB ER JPBER JPBER JPBER JPBEBBEB JPB EB JPBEB JPB EB JPB EB JPBE B JPBE B JP B EB JPBE B JPBEB JPB E B JPBE B JPBEB JPBE B JPBEB JPBE ABEA JPBEA JPBEA JPB EA JPBEA JPBE A JPBE A JPBE A JPBEA JPBEA JPBEA JPB EA JPBEA JPBE A JPBOL35BOL25BOL2 5BO L1 0BO L30BO L40BOL25BO L25BERBER JPBER JPBE R JPBE R JPBE BBEB JPB EB JPBE B JPBEABE ABEA JPBE A JPBEA JPBE A JPBE A JPBE A JPB OL30BOL40BOL25BO L25BO L25BOL25BO L25BO L25BE RBER JPBER JPB E R JPBE BBEB JPBEB JPBE B JPBEBBEB JPBEB JPBE B JPBEB JPBE B JPBEB JPBEB JPBEB JPBE B JPBE ABE A JPBEA JPBEA JPBE A JPBEA JPBE A JPBE A JPBOLMNABAFWR50 VH RAF WR50AFWR5 0 VHRAFWR5 0 VHRAFWR5 0 VHRAF W R50 VHRAFW R50 VH RAF W R50 V HRMNABGEBNIVNIVGEBGEBGEBGEBKOLO B -5KO LOB -5KOLOB-5GEBGE RG ERGEB+ 29.5GE BGE BMJ R14GE BT RT RMJ R 1MJ R 1MJR 1MJ R8MJ R8MJR8NIVNIVNIVNIVNIVNIVAFW RAFW R5 0A F W R50A FW R50AFWR50AFWR5 0AFW R50 VH RBANKBANKBANKBANKGE BGE BGE BNIVGE BGEBGEBGEBGE BGE BGEBG E BVP RVP RVPRVPRMJR20MJ R20MJR20MJR20MJR8MJ R8MJ R8T RT RT RT RVPRVPRVPRV PRV PRVP RVPRVPRV P RVP RAF W R50AF WR50AFWR50AFW R50AFW R5 0AFWR 5 0VHRV HRVHRVH RGEB+ 60G EB+ 40ASTIB PR+ 20ASTIASTIASTIASTIASTIASTIA S TIASTIAS TIAS TIAH EADRAS TIAS TIAS TIASTIGE RASTIGERGERAS TIAS TIAS TINIVSTPLMJ R20MJR20MJR20MJR20MJR 20MJ R20MJ R20MJR20VP R VP RVPRVP RVP RVP RVP RVPRGE BGE BGE BGE BGE BVPRVPRVPRVP RNIVNIVNIVNIVNIVNIVMJR20MJR20MJR20MJ R20MJR20MJR20MJ R20MJR20NIVNIVNIVNIVNIVN IVNIVNIVMN A BGERGERGE RGE RGERMN ABGERGERGE RGE RG E RberGE RberGE R berGERG ERGE RGERGE RGE RGERGERAS TUA STUAS TUAS TUN IVGE BGEBGEBASTUGE RASTUGERGE RGERAHEAH EAH EAH Ep ortAHEp ortAS TUAHEAH EGEBG EBGEBGEBGE BGE BNIVGE BGEBGE BGEBGEBGEBGE BGEBGEBMJRMJRMJRMJR JPMJR JPMJR JPMJ R JPMJR JPMJ R JPMJR JPMJR JPMJ R JPMJR JPMJ R JPVP R6VPR6 J PVP R6 JPVP R6 JPVPR6 J PVPR6 J PVPR6 JPVHR6VH R6 JPVHR6 JPVH R6 JPVH R6 JPVHR6 J PVHR6VHR6 J PVH R6 JPVH R6 JPVH R6 JPVH R2 0 JPMJRMJRMJR JPMJR JPMJR JPMJR JPMJR JPMJR13MJR13MJ R13MJ R13NIVNIVNIVNIVNIVA FW R3 0 VHRAFWR30 VH RAFW R3 0 V HR JPVHRVHRNIVNIVNIVNIVMN ABBW RIBW RIBW RIMNABB W RI JP BW RI JPBWRI JPBWRI J PBW RI JPBW RI JPB W RI JPBW RI JPB WRI J PBW RIBW RUBW RU JPBWRU JPB WRU JPBW RU JPBWRU JPBW RU JPPKR AFW RPKR AFWR JPPK R A FW R JPPKR AF WR JPPKR AF W R JP PKR AFW R JPPKR AFWR JPPK R AFW R JPVPR AFW RVP RVP RVP RVPRVP RVP RVPRVPRVPRVP RVPRMJ RMJ RVPRVPRV HRJPVHR JPVHR JPVH R JPVHR JPVH RJPVHR JPVH RJPVH R JPV HRJPVHR JPVHR JPVHR JPVH R JPVH R JPV H RJPVH R JPVHR JP VHR JPADR5 0A DR5 0 JPA D R5 0 JPBOLMN ABBWRIBW RIVPRGE BMJRMJ RVPRPK RPK RPKRPK RPKRPKRPKRPKRVPRA PL HMNA BMNABGEBMJRMJR JPMJR JPMJR JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPT RMJRMJR JPMJR JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPMJ R JPVHRVHR JPVH RJPVH RJPVHR JPVH R JPAFWR 3 0AFWR3 0 JPAF WR30AFW R3 0 JPAFW R30 JPAFWR3 0AFW R30 JPNIVGE BGE BG EBG E BGEBSTPLGEBGEBVH RVHR JPVH R JPAFWR3 0AFWR30GEBGEBGEBGEBGEBGE BGE BGE BGEBGEBG EBGE BGERGE RGERbe rGEBGE RGE RG E RberAFW R30AFWR30 JPVH RVHR JPVH R JPV HRJPGE BST PLADRAD RAD RADRADRADRADRADRADRADRAD RADRAD RADRADRKO LOh20KOLOh20KO LOh20KOLOh 20Fo rtFo rtFo rtFo rtVIJVI JPVI JPV I JPVI JPVI JPV I JPVIJ JPVI JPVI JPV IJV I JPVI JPVI JPVI JPV I JPVI JPVI JPVI JPVI JPV I JPVI JPVIJVI JPVIJ JPVI JPV I JPBO LBOLBOLBO LBOLResor St andRe sor St andWi ebelb ankW iebel b ank-70Scho m elScho melSc ho m elZa ndba kZa ndba kZa ndba kS TPLBOLBOLBO LBankBa nk JPBankBank JPW i pl an kFo rtFo rtFo rtFo rt Glij b a nHa ngwi p la nkHa ngw i p la nkBO LBO LBOLkl imre kklim re kklimre kkl imre kADRGEBGEBGE RADRAD RASTIASTIA S TITa l udTa ludTa l udTa ludTa ludTa ludTa ludTa ludTa ludTa ludGl ij b anGlij b anG lij b anBankBank JPBO LPi n gpon gPingpon gZitresorZitr esorWi plan kGr otW i plan kGr otcent ri fu gecent rifu gecen trifugePO mpb akZitresorZi tr esorW i pl an kSma lW i plan kSma lZit r esorAS TIASTIBO LB a nkBank JPscho m elscho m elscho m elBOLBO LBO LADRADRADRADRAD RA DRAD RADR JPVH RVH RVH RV HRVHR JPVH R JPGE BGEBGE BGE BGEBGEBGEBVPRVP RVPRVPRVP RGE BGE BGE BGERGE RG ERGE RGE RGEBGEBV PRVPRVP RBW RIBWRI JPBW RI JPBWRI J PBW RI JPBW RI J PBWRI J PBW RI J PBWRI JP AF WR50BW RI JP AFWR50BWRI J PAFWR50BW RI J P AFW R50BW RI JP AFWR 5 0 -BW RUBWRU JPBWRU JPBW RU JPB VU6BV U6VPRGEBGEBBT U6BT U6AH E A H EADRAD RADRA DRSTP LADRAD RADRAD RVHRBWRI 6 AFWR30BW RI6 A FW R30 JPBW RI 6 AFWR30 JPBW RI 6 AFWR30 JPBW RI 6 AFW R30 JPBWRI 6 AFW R30 JPBW RI6 A FW R30 JPB WRI6 AFW R30 JPADRADRB WRU31 5BWRU3 1 5BW RU3 2 0B W RUBW RUBW RUADRAD RADRBWRI 8BW RI8 JPBWRI 8 JPBWRI 8 JPBWRU8BW RU8BW RU8ADRADRAF WRBW RIAFWR Ein dSTPLST PLAP L HAPL HAD RADRVPRVP RVPRVPRBWRI EindVPRVP RMJRMJRMJRMJ RBVI1 0.41BV I1 0.41AF WR 41AF WR41AF WR41BW ASBW AS5 2-0.448 01234567880029101121314151617181921 202232425262728293031323343536373839404142434 45464748495051525354556575859606162636465 6676869707172737475767 7879808182838485868788990919293949596979891 010 110210310410510 610710 810910111 211 31 41 5161 7181 91201211 2123124125 126 12 7 12 812913 013 11321 313 4 13 5 136 13713 813914014 1 142 1431 414514614 7 14814 9 15015115 2 1531541 515615715 815 9 16 016116 2 16316 4 16 51 616716816 917 017 1 17217 3 1748 032 020120 2 20 3 204 8 04205206 207 20820921 0211 212213214215 216 217218219202122 32 4252627 2 8 2923023123 22 323423523623723 823 9 24 0 24224 32 424524624 7248 24925 025 125 22532542 525 6 25 725825926 026126 226326 42652 62672682692702712722732752742762 727 8 27 9 28028 1282 28328428 52862872 828 9 29029129229329 4 295 296 297298 2 93 030 1 30 230330430530630730 8 3093103 131231 331431 531631731831 9 8 0532 0 321 3 232332432532 6 32732832930313 2333435363 7 3 8 3 9 34 0 341 34234 3 3 434 5 34 6347 34 8 34935035135235335 4 3 535635 735835 93606326 363463563 663763863 964 06416426436 464 564664764864 9 650 65165265 36546 565 66576596 0 616236 136236336 43653 636736836937037180068 074 040 1 40240 3 40 4 40 540 6407 4084094104 141 2 41341441541641741 84194204214 242342442542 642742842943043 1 43 24 343 48 0 843543643 7438439404 1 4 2 4 3445464 7 4 8 4 9 4504514524534544 545645 745845946 0 46 146 2 46 3 4644654 64678 0 946846947 047 14724734744754764 747847 948 048148248348448 5 4864874 848949049 149 249349 44954964974984 95 050150250350 4 50550650 750850 95105 151 2 51 3 51 4 51 551 651751851 9 52 0 52 1 52252 4 52 552652752852953 05315325 3801053453553653753853954054154254 3 5 454 554654754 854 9515 25 35 4 5585 956056156256 356456 5 5 656756 857057157 2 57357 457557 65 757 8 57958058 158258358 75 8589590591 5925935945955965975985 96 060 1 60260 360 560760861261361461561661761861962 06216 262362 462 5 62 6 62 7 62862 963 063 1636 46566 7686 9 67067167267 3 67467 5 67 6 6 767867968068168268368 4 6856866876 868969069169 2 69369469569669 7 6986 97 070170270370470 570670770 8 7097107 171 271 3 714 71 5 71671771880 17197207217 272372472 572672 772 872973073173273473573673773 8 7397407417427437 474 5 74 6 74774874975075175 2 75 375 675 7801 3 801 47617627637647657 676776 8 76 9 7071727 374757 6 7787 9 78078178224 180058 0 7801 01 01 0 1100 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0 71 0 81 0 910 1 010 110 1 2101 3101 4101 5101 6801 580 1 6101 710 1 8 101 910 2 0102 110 280 1 7 102 3102 4801 810 2 5102 6102 710 2 8102 9103 010 3 1103 210 3103 4103 5103 6103 7103 8103 9104 0104 1104 2104 310 410 4 510 4 6104 7104 8104 9105 010 5 1 105 210 5 3105 410 510 5 6 105 710 5 8105 9106 0106 110 6 2106 3 106 410 6 5801 910 6106 7106 8106 9107 0107 1107 210 7 3107 4107 5107 610 7107 810 7 9 108 0108 1108 2108 3108 410 8 5108 610 8 7 10 810 8 9 10 9 0 10 9 1 10 9 2 109 3109 4109 5109 610 9 7109 810 91 010 110 21 0 31 0 4 10 51 0 610 71 0 810 91 011 21 31 41 51 61 71 81 912 01 2 11 21 2 380 2 012 41 2 512 612 712 812 913 01 3 1 1 3 2 1 313 41 3 513 613 71 3 8 13 914 01 4 1 1 4 2 14 31 414 514 61 4 7 14 814 91 5 015 115 2115 3115 41 5 5 1 5 6 15 715 81 5 91 6 0 16 116 2802 116 316 4116 51 616 71 6 8 16 917 01 7 117 21 7 3 17 417 517 61 717 817 918 018 118 218 318 41 8 51 8 6 18 71 818 91 9 0 1 9 11 9 219 319 419 51 9 619 719 81 912 0120 112 0 2120 312 0 4 120 512 0 6 12 0 7120 812 0 9 121 012 112 1 2 121 3121 4 121 5121 6121 7121 8121 91 2 01 2 11 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 71 2 81 2 912 3 012 3 1123 212 3123 412 3 512 3 6123 712 3 812 3 9124 0124 112 4 2124 312 4124 512 4 6 124 7124 8124 912 5 0 125 112 5 2125 3125 412 512 5 6 125 7125 8125 912 6 012 6 112 6 2 12 6 3126 412 6 5 12 6126 7126 8126 9127 0127 112 7 2 12 7 3 127 4127 5127 612 712 7 8 12 7 912 8 0128 112 8 212 8 3128 4128 5128 6128 712 8128 9129 0129 1129 212 9 3129 4129 5- ACA C IA S T R AT -- AC AC IA ST R A AT -- EI KST RAAT -STR AATSTRA AT81013141518198 08 038 048 06-0.65-0.61-0.55-0.43-0.16-0.06-0.220.000.000.00-0.08-0.02-0.04-0.05-0.22-0.04 -1.02-0.03-0.06-0.06-0.07-0.50-0.19-0.41-0.39-0.630.260.280.770.780.940.780.800.800.800.800.790.780.75 0.740.050.730.670.700.760.750.650.740.75-0.22-0.070.000.00-0.02-0.02-0.88-0.76-0.70-0.42-0.32-0.050.230.520.690.730.820.830.800.850.870.921.041.161.201.171.051.251.301.351.360.740.770.750.740.750.750.770.770.760.600.670.630.661.151.221.241.260.511.311.291.221.231.381.451.261.030.810.620.510.380.380.36 0.41 0.190.090.03-0.56-0.14-0.05-0.06-0.020.770.760.670.720.760.770.520.510.390.250.300.220.23-0.06-0.09-0.05-0.08-0.63-1.17-1.12-1.06-1.01-0.100.050.210.300.300.600.540.440.32 0.260.070.00-0.06-0.16-0.30-0.080.030.130.230.350.630.490.360.270.140.120.170.190.370.220.200.240.270.400.540.590.720.700.670.74-0.07-0.07-0.06-0.08-0.07-0.09-0.08-0.08-1.04-1.08-1.11 -1.13-1.11-1.18-1.16-1.18-0.97-1.11-1.12-2.07-2.12-1.35-1.07-1.09-0.85-0.81-0.76-0.77-0.83-0.86-0.57-0.65-0.83-0.75-1.14-1.12-2.14-2.13-2.20-2.16-2.25-0.93-1.34-1.34-1.21-1.19-1.51-1.94-1.95-2.57-2.10-2.49-2.59-2.58-2.57-2.34-2.27-2.86-2.94-2.63-2.72-2.57-2.48-1.98-2.23-2.36-2.50-2.54-2.60-2.60-2.46-2.60-2.65-2.65-2.65-2.64-2.64-2.63-2.77-2.52-2.40-2.65-0.09-0.21-0.17-0.25-0.44-0.46-0.35-0.45-0.52-0.370.170.01-0.42-0.39-0.51-0.51-0.47-0.75-1.25-1.17-0.73-0.67-0.55-0.52-0.47-0.63-0.62-0.56-1.13-1.02-1.04-0.88-0.73-1.05-1.33-0.85-0.74-0.71-0.63-0.88-1.08-1.30-1.03-0.96-0.861.78-0.53-0.63-0.64-0.59 -0.71-0.75-0.77-0.82-0.86-0.92-0.96-1.37-1.64-1.58-1.95-1.22-1.55-1.77-1.74-1.59 -1.66 -1.68-1.62-1.74-1.70-1.84-1.76-1.88-1.79-1.87-1.92-1.84-1.50-1.44-1.45-1.32-1.32-1.25-1.23 -1.28 -1.37-1.93-2.08-2.160.370.650.881.160.670.40-0.55-0.54-0.38-0.71-0.83-0.88-0.91-0.79-0.81-0.80-0.74-1.05-0.88-0.98-1.07-1.07-1.08-1.09-1.08-1.10 -1.12 -1.18-1.28-1.32-1.18-1.12-1.09-0.96-1.07-1.01 -1.03-1.16-1.34-1.43-2.10-1.22-1.95-2.21-2.25-2.41-2.40-2.39-2.36-2.33-2.30-2.27-1.62-2.30-2.26-2.31-2.34-2.37-2.00-1.74-2.19-2.39-2.38-1.78-1.31-2.32-2.23-1.45-1.59-0.52-0.56-0.59-0.64-0.67-0.53-0.65-0.70-0.78-0.67-0.94-2.36-2.14-2.06-2.12-2.14-2.28-2.30-2.24-2.06-2.18-1.31-2.29-2.34-2.23-2.02-2.37-2.33-2.32-2.34-1.87-1.84-2.07-1.01-2.05-1.91-1.80-1.59-2.54-1.84-1.91-2.04 -2.11-2.43-2.36-2.41-2.52-2.37-2.42 -2.35-2.35-2.35-2.31-2.32-2.00-1.74-1.78-1.98-2.27-2.28 -1.75-1.68-1.58-1.39 -1.81 -1.89-1.78-1.67-1.17-1.18-1.26-1.31-1.26-2.57-0.69-2.61-2.60-2.69-1.14-1.13-0.90-0.78-0.75-0.95-1.57-1.74-1.65-1.66-2.02-1.76-2.37-2.44-2.35-2.50-2.49-0.98-0.79-0.72-0.71-0.81-0.86-1.00-1.12-1.88-1.60-1.44-1.51-1.61 -2.30 -2.29-2.24-2.30-2.30-2.12 -2.25-2.28-2.22-2.23-0.91-0.67-2.95-2.19-2.59-2.08-1.88-1.46-1.31-1.80-2.46-2.59-2.26-2.33-1.41-2.31-1.59-1.76-1.44-1.61-2.24-2.61-2.56-2.53-2.46 -2.54-2.57 -2.35-2.24-2.32-2.21-1.81-1.84-1.28-0.72-1.03-0.71-2.26-2.17-2.24-2.28-2.42-2.32 -2.28-2.27-2.28-2.32-2.17-2.21 -2.09-1.40-1.28-1.86-1.90-1.79-1.72-1.60-1.79-1.82-1.69-1.58-1.60-2.36-1.81-2.17-1.82-1.09-2.16-2.08-2.03-2.20-2.32-2.30-2.16-2.26-2.10-1.89-2.12-1.98-2.00-2.02-2.09-1.48-1.29-1.29-1.45 -1.20 -0.97-1.04-1.25 -1.47-1.65-1.66-1.70-1.16-1.34-1.40 -1.29-0.13-0.29-0.06-0.42-1.12-1.03-0.54-0.45-0.46-0.43-0.49-0.60-0.93-1.34-1.51-1.52-0.90-0.86-1.41-1.97-1.80-1.91-2.22-1.21-1.25-1.09-0.64-0.76-0.60-0.81-0.56-0.68-0.69-1.87-2.45-2.43-2.10-2.03-2.03-2.04-1.97-2.04-1.98-2.34-2.320.140.110.20 0.010.121.430.810.650.810.861.29VoetbalveldJeugddienstBinnenspeelpleinChiroSchoolQurubrdiam. 40cm3 Placerdiam 15-20cmhaag: LiovalQurobu(mooie habitus)Qurubrdiam 50cmdode takkenscheefFrexcediam. 25cmFrexcediam. 30cmFrexcediam. 30cmFrexcediam. 30cmFrexcediam. 40cmFrexcediam. 25cmFrexcediam. 30cmFrexcediam. 40cmFrexcediam. 40cmFrexcediam. 40cmQurubrdiam. 55cmQurubrdiam. 40cmQurubrdiam. 60cmassymetrischQurubrdiam. 45cmtakken over elkaargegroeidQurubrdiam. 45cmweinig vertaktQurubrdiam. 50cmscheve topFrexceldiam. 40cmFrexceldiam. 40cmQurubrdiam. 45cmdubbele top + scheefhaag: Liovalhaag: LiovalHaag: Heheli Haag: Lioval Haag: CuleylQurubrdiam. 30cmscheefPrunusdiam 15cm5 tredenoptrede 19cm5 treden5 treden5 treden3 Cafastdiam. 25cmgebouwgebouwBosje:hoofdsoort: CoavellQuercusdiam. 30cmBinnenspeelplaats poort putQurubrdiam. 45cmdubbele top + scheef-1.88Qurubrdiam. 60cmassymetrischQurubrdiam. 60cmassymetrisch,neiging dubbele topPrunusdiam 15cmpoortpoortpoortFrexcediam. 5cm6 Acpseudiam.30luifelramen3 Saalbadiam.50cmpoortramen op verdiepBestaande padbetonklinker0.73Cabetudiam. 20-2Acpseudiam. 28-5assymmetrischFrexcediam. 20-5scheefPrunusdiam. 15-42 stammigCoavelldiam. 2mPrunusdiam. 25-5Saalbadiam. 40-6Saalbadiam. 804 stammigSaalbadiam. 30-62-stammigAlglutdiam. 40-8Alglutdiam.10-5Pisylvdiam. 10-1.5Casatidiam. 25-52 Alnusdiam 5-1PrunusmeerstammigFrexcediam. 20-6Tiliadiam. 35-6Tiliadiam. 40-8Tiliadiam. 30-8Tiliadiam. 25-5Saalbadiam. 25-8grilligAlglutdiam. 30-6driestmmig2 Alglutdiam. 20-5scheefPrunusdiam 25-32 stammigSaalTr40-7SaalTr30-6SaalTrdiam. 40-6scheef SaalTrdiam. 35-6scheefCabetudiam. 10-1Ca be tudiam. 25-4Cabetudiam. 20-6Cabetudiam. 25-4Prunusdiam. 50-6Prunusdiam. 60-8Frexcediam. 25-5dubbele topFrexcediam. 25-45 Prspindiam. 1Prunusdiam. 15-4Coaveldiam. 4Saalbadiam. 2afgezaagd tot grondCoavelldiam. 1mCoavelldiam. 3mSalixPrunusdiam.15-4Alglutdiam. 25-5Prunusdiam.15-3Accampdiam. 15-3Alnusdiam 10-24 Alnusdiam 15-52 Alnusdiam. 15-2Prunusdiam. 6Alnus 20-2Alnus 30-4Alnus 20-2Coavelldiam. 4Coavelldiam. 10-2meerstammigCo ave lldiam. 1Prunusdiam. 10Alglutdiam. 10-2Prunusdiam. 3Salixdiam. 3Bosgoed2 Saalbadiam. 15doodPoniItdiam. 180-6PoniItdiam. 20-1.5PoniItdiam. 15-1PoniItdiam. 35-3Tiliadiam. 10-3Saalbadiam. 55-2PrunusPrunusdiam. 10-42 stammigCoavelldiam. 4Alglutdiam. 15-4Accampdiam. 30-7Alnusdiam. 15-3Pisylvdiam. 15-4Accampdiam. 15-3Alnusdiam. 20-3Alnusdiam. 20-4Acerdiam.15-3Salixdiam. 20-5Salixdiam. 20-5Alnusdiam. 10-3doodSaalbadiam. 50-86 Coavelldiam. 2diam. 20Alnusdiam. 15-3Prunus?diam. 15-3Acerdiam.15-3Alnusdiam. 10-3Qurubrdiam 45cm(takbreuk)5 Frexcediam. 15cm4 Frexcediam. 15cm3 Placer 6 Placerdiam. 15-201 Placerdiam. 15cmQurubrdiam 50cm(takbreuk+scheefgegroeid)Frexceldiam. 40-8dubbele topFrexceldiam. 35-11Frexceldiam. 25-6Frexceldiam. 30-8Frexceldiam. 20-5Frexceldiam. 30-7SaalTr65-101 SaalTrdiam 55cmTiliadiam. 40-8Saalbadiam. 40-4Saalbadiam. 35-4Saalbadiam. 40-4Frexcediam. 45-8Cabetudiam. 25-5Frexcediam. 30-7Frexcediam. 25-7Frexcediam. 25-7Acpseudiam. 25-8scheefFrexcediam. 20-63 Cafastdiam. 25cm2 Coavelldiam. 4Saalbadiam. 140-126 stammigFrexcediam. 15-2Accampdiam. 30-6Frexcediam. 40-8Saalbadiam. 80-10Alglutdiam. 20-5Alglutdiam. 25-4Acpseudiam. 20-5Alglutdiam. 20-5Alglutdiam. 20-5Alglutdiam. 15-5Accampdiam. 30-6grillig2 Alnusdiam. 25-4PoniItdiam. 120-7mooiFrexce15-32 Frexcediam.30-6Accamp diam.25-6Accampdiam.25-6Accampdiam. 25-6Accampdiam. 25-6Accampdiam. 30-6mooie habitusSaalbaomgevallen opafsluitingklimboomdiam 14Saalbadiam. 110-102 stammigCabetudiam. 15-5diam. 80-8Alnusdiam. 20-6Cabetudiam. 25cmQupaludiam. 30-9Tadistdiam. 42-6Alnusdiam. 20-6Saalbameerstam migdiam.100cmAcpseudiam. 65-7Frexcediam. 35-6Frexcediam. 35cmTakbreukAlnusdiam. 15-5Salixdiam.30-85 stammigTiliadiam. 35-10Tiliadiam. 35-8Tiliadiam. 40-8Tiliadiam. 50-10Quercusdiam. 30cmFrexcediam. 30-8Saalbadiam. 150-146 stammigAlnus3 stammigdiam. 15-6Saalbadiam 25-5(knotten!)Alglutdiam.25-6SaalTr60-12Alglutdiam.30-6Alglutdiam.20-5Alglutdiam.25-8Alglutdiam.70-10Coavell diam. 5mooi op heuvelSanigrdiam. 3Coaveldiam. 8Coaveldiam. 5Alglutdiam. 20-4Alnusdiam 10-2Pisylvdiam. 15-3Alnusdiam. 35-8Alnusdiam. 35-6Salixdiam. 3meerstam migAlnusdiam. 20-5Cabetudiam. 25cm2 Alnusdiam.10-3Prunus diam. 40-75Alnusdiam. 10-2Alnusdiam. 10-1Alnusdiam. 10-22 stammigCabetudiam. 25cm Cabetudiam. 25cmCabetudiam. 20cmverhardingbetondallen 20*20cm6 trede nO=12.5cmA= 42cm-0.06Alnusdiam. 10-3-0.99luifel-0.80Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP2 e fase: rooien Amerikaanse eiken + essen


BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpeelpleinOntwerp: referentiebeeldenGummi - spelelementen Golvend padGummi- circuits Gummi- speelelementen<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerp Avonturenzone 12-16 jaar<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerp speelzone 5-12 jaar<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerp speelzone 3-6 jaar


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPDoorsneden ontwerp<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPDoorsneden ontwerp


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPDoorsneden ontwerp


SpeelpleinBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerpdetails<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerpdetails


Speelplein<strong>Kerelsplein</strong> <strong>Roeselare</strong>BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPOntwerpdetails


natuurspeelpleinRegenbeek<strong>Roeselare</strong> RumbekeOntwerpburo Geert Bossaerttuin- en landschapsarchitectenstedenbouw en ruimtelijke planningLolliestraat 15, 8890 MoorsledeT. 051/ 7716 50 F. 051/ 78 06 50email: bossaert.geert@telenet.beBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Prive opritafslu itingafslu iting me t klimopafslu it in g me t klimopafslu itingpoo rtafslu it in gpo ortafslu itingafslu itingafsluitingHa agpoo rtha agafslu iting me t klimopRENPAARDENSTRAATWeideafslu itingafslu itingBeplantingBetonnen plaat 3*3afslu iting me t klimopBrugRegenbeek RumbekeUitgangspuntenKOESTRAATTuinWeideScoutslokalenGroenbufferUitgangspunten ontwerp:Regenbeek•Landschappelijke drager de Regenbeek•Groene loper vanuit centrum naar de aanliggende wijken•Duurzaam, dynamisch en natuurgericht•Kinderwensen: trapveldje, kabelbaan, loopbrug, wip, draaitol, veerwipje,voetbaldoel, glijbaan, klimtouw•Buurtbewoners: wijkfeestjes, vuilnisbakken, zitbanken, BBQ, kiosk•Functioneel: fietsen, wandelen, trimmen•Goede organisatie, beheer en materialen•Overleg met bewonersRegenbeekVerkaveling "WARELLESGOED"RUITERIJSTRAATBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeKnelpuntenDrassige ondergrond Privatisering openbaar terreinVerkeersveiligheidSluikstortenBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


poorthaagafsluiting met klimopPrive opritafsluitingafsluitingafsluiting met klimopafsluitingBeplantingBetonnen plaat 3*3afsluiting met klimopafsluitingafsluiting met klimoppoortafsluitingpoortafsluitingafsluitingDEI7,34,48,5K1,5D'43,2E'6 ,82JafsluitingHaagHeesters en struiken2,6F2,6F' F'K'LI'G22,3L'HG'H'poortBrughaagafsluiting met klimopafsluitingafRegenbeek RumbekeStructuurplanVerbinding metRumbeke dorpKOESTRAATRENPAARDENSTRAATKOESTRAATPotentie speelmogelijkhedenWeidePotentie speelmogelijkhedenTuinWeideScoutslokalenRegenbeekVerkaveling "WARELLESGOED"GroenbufferPrivétuinRegenbeekPotentie speelmogelijkheden3,2 1,5 3, 34,11RUITERIJSTRAATRENPAARDENSTRAATTe ontwikkelen verbinding ?ingekokerde beekWeideBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPPotentie speelmogelijk


Regenbeek RumbekeOnderdelen•Toegang Koestraat•Speelterrein•Trimpad•Wandel– en fietsverbinding•Omgeving dwarspadBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeToegang Koestraat•Schermgroen straat•Verkeersplateau•Glooiend gazon•Veiligheid kinderen—beek•Zitbank, huisje, wip•lummelconstructieBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeSpeelterreinHuidige toestandzone speelpleinToekomstigeToestand•Brug•Speelheuvels•Glijbaan•Toren•Kiosk•Speelveld/ doel•kabelbaanBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek Rumbeke20.2 5Loopbrug18.7920 .8 8Combinatie loopbrug—toren21 .0 59.9 m² afgravi ng20.0 820.8822 .0 84.23 m² o pho gin g21 .1 4Torencombinatie20.88BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeNestschommelKabelbaan20.8821 .2 022.0821 .1 720 .8 820.0820 .97Nestschommel20 .8820 .7 7wegDoorsnede kabelbaanBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeTrimpadBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPSpringbalken Schuine klimsportenBokspringen Oefenbank


Regenbeek RumbekeBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPBehendigheidsbalkenHangringenEvenwichtsbalkHangrek


Regenbeek RumbekeWandel– en fietsverbindingBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAP


Regenbeek RumbekeOmgeving dwarspadBURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPHuidige toestandToekomstige toestand


BURO BOSSAERT TUIN PARK LANDSCHAPRegenbeek Rumbeke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!