Frank van der Helm - Energiek2020

energiek2020.nu

Frank van der Helm - Energiek2020

Stuurlicht in Anjer, Freesia, Lisianthusen ViolierInformatiebijeenkomst snijbloemen 2 juli 2013Frank van der Helm en Arca Kromwijk


Anjer: proef 2011 (Productieverloop)• Spaarlamp duidelijk minder reactie => productie lateren minder• Spaarlamp en verroodlamp wel snelle reactie.• Meer lampen per m 2 ; sterkere reactie => productievroeger en meer.• Reactie LED en Gloeilampen nagenoeg gelijk, maar LEDlijkt iets trager


Anjer: proef 2011 (kwaliteit en pluis/stek)• Weinig reactie: zwaardere takken en meer stek/pluis• Veel reactie: lichtere takken en minder stek/pluis


Anjer: proef 2012 (Opzet)• Doel: Details voor vervangen gloeilampen door LEDlampen• Onderzoek: Proef bij bedrijf 1 met 2 lampdichtheden:Lamp Aantal lamp/m 2 W/m 2LED Philips 18W DR/W/FR 1/10 m 2 1,8 W/m 2LED Philips 18W DR/W/FR 1/20 m 2 0,9 W/m 2Gloeilamp Philips 150W 1/10 m 2 15 W/m 2Gloeilamp Philips 150W 1/20 m 2 7,5 W /m 2• Proef bij bedrijf 2 bij 2 rassen.


Anjer: 2 e proef (lamp-dichtheid)• Bevestiging 1 e proef• LED net iets trager bij gelijke lamp-dichtheid


Anjer: 2 e proef (rassen)• LED net iets trager bij gelijke lamp-dichtheid• Verschil is groter bij minder gevoelige soorten


Anjer: 2 e proef (conclusies)• Led lampen kunnen gloeilampen goed vervangen, maarmet een iets hogere lampdichtheid.• Energiebesparing● 86% op elektra voor belichten● 4 tot 6% op totaal energieverbruik• Verwachte terugverdientijd tussen 4,5 en 5,5 jaar• Oplossingen voor iets minder reactie bij LED:● Fittingen dichter bij elkaar brengen● Of langer belichten in de tijd?


Stuurlicht Freesia• Doel:● Productieverhoging● Hoger takgewicht• Behandelingen 2012:● Controle: SON-T (35 µmol/m 2 /s)● Plasmalamp groeilicht● SON-T + dagverlenging (10 uur)● 4 µmol/m 2 /s in donkerperiode● Blauw, rood of verrood licht● proefvelden 1 m bed


Freesia: resultaten dagverlenging 2012• Ras Albatros● Rood en verrood: +5% productie● Rood en verrood: +7% en +5% geoogst gewicht:● Verrood: iets hoger takgewicht• Ras Red beauty● Rood en verrood: +22% en +15%● Geoogst gewicht: +21% en +17%,● Verrood: iets hoger takgewicht


Freesia: Proef 2013In praktijk op bedden van 30 m• 96 µmol/m 2 /s SON-T + 4 µmol/m 2 /s verrood stuurlicht• 96 µmol/m 2 /s SON-T + 4 µmol/m 2 /s rood stuurlicht• Twee plantdata: 26 september en 17 oktober


Freesia: resultaat 2013• Resultaten tot dusver:● 1 e planting: uitval in alle bedden (virus), niet geteld● 2 e planting:● goede productie in hele plantvak● geen grote verschillen in aantal haken tussenverschillende bedden binnen plantvak• Vraag voor vervolg: in 2013 meer SON-T belichting danin proef 2012, kun je deel SON-T vervangen doorstuurlicht?


Onderzoek Violier• Doel:● Bloeivervroeging● Remmen strekking bloemaar● Donkerder bladkleur● Groei• Behandeling:● Dagverlenging (10 uur licht per nacht)● Onbeh., 5, 10 of 20 µmol/m 2 /s● Rood/blauwe Led module (productiemodule Philips)


ViolierBladkleur:• Onder LED R/B:donkerder gewasmet snellereontwikkeling• Hoe hoger intensiteit=> hoe donkerdergroen


ViolierBloeiversnelling o.i.v. RB/LED :● 5 µmol/m 2 /s : 9-10 dagen● 10 µmol/m 2 /s: 12-14 dagen● 20 µmol/m 2 /s: 21 dagenIn vergelijking onbehandeldKwaliteit o.i.v. RB/LED:● Minder bladeren, eerdergeneratief● Geen verschil in lengte● Klein verschil takgewicht


Lisianthus: nachtonderbreking• Aanleiding: hoge temperatuur in zaailingstadium =>vroege bloeminductie => korte, lichte stelen en weinigbloemen• Doel: Verbeteren kwaliteit in zomer• Proefopzet:● 2 weken hoge temperatuur in zaailingstadium● 5 lichtbehandelingen: controle, rood, blauw, verrooden 2 combinaties● 2 tijdstippen: midden in nacht of voor zonsopgang● 6 uur met 4,5 µmol.m -2 .s -1


Lisianthus• Rood:● Meer steelgewicht● Geen uitstel bloei• Verrood:● Sneller bloei● Minder steelgewicht


Lisianthus765ab b b b bFlowers43210Control Red Blue Far-red 1:1:2,5 2:2:0,5Light treatments• Stuurlicht: meer bloemen• Midden in nacht meer effect dan voor zonsopgang• Alleen stuurlicht in zaailingstadium: zelfde resultaat,maar minder sterk


Mogelijkheden stuurlicht in snijbloemen• Bloeivervroeging (anjer, lisianthus, violier)• Kwaliteitsverbetering:● Meer bloemen (lisianthus)● hoger takgewicht (freesia, lisianthus)● Donkerder bladkleur (violier, lisianthus)● Beter gevormde bloemtros (violier, lisianthus)• Meer productie (freesia, violier)• Energie besparing (Anjer, violier?)● Deel groeilicht vervangen door stuurlicht? (freesia)• Arbeid besparen:● verminderen pluiswerk (anjer)


Stuurlicht inAnjer, Freesia,Lisianthus enViolierBedankt voor uw aandachtfrank.vanderhelm@wur.nl en arca.kromwijk@wur.nl

More magazines by this user
Similar magazines