Read article (pdf - 592 KB) - Jens Bursell

bursell.dk

Read article (pdf - 592 KB) - Jens Bursell

60 KARPER- KARPERKLEDING -


- KARPERKLEDING -uit een dunne, waterdichte teflonfilm,die zweetdampen door miljoenenkleine poriën naar buiten laat ontsnappenmaar die geen waterdruppelsdoor laten naar binnen. Dit soort materialenwordt doorgaans geleverd ineen 2 of 3-laags versie, wat aangeefthoeveel andere lagen er naast hetmembraam nog zijn toegepast. 2-laagsGore-Tex, waarbij het membraam aande buitenkant wordt bescherm dooreen slijtvast, beschermend materiaal,is bijvoorbeeld prima geschikt vooralledaags gebruik, maar zit over het algemeenwat minder lekker als een(weliswaar iets zwaardere) 3-laags versie.Bij 3-laags Gore-Tex wordt hetmembraam ook nog eens aan debinnenkant beschermd door een anderlaminaat – doorgaans nylon. De 3-laags versie absorbeert daardoor veelminder water, wat inhoudt dat als dat3-laags materiaal doorweekt raakt tochminder weegt dan een 2-laags versieen veel sneller droogt!PVC REGENKLEDINGGore-Tex en aanverwante ademendematerialen mogen dan wel 100 % waterdichtzijn, dat wil niet zeggen dater nooit water kan of zal binnendringen!Wanneer dit soort materialen langeretijd onder druk komen te staan,bijvoorbeeld op je rug wanneer je eenrugzak draagt of op je zitvlak als je ineen boot zit, dan bestaat de kans dathet dure materiaal toch gaat doorlekken.In het laatste geval ben je waarschijnlijkbeter af met een ouderwetseregenbroek, voorzien van eenPVC-coating. Het voordeel van PVCregenkledingis dat het naast het feitdat een stuk goedkoper is, ijzersterk isen doorgaans een stuk waterdichter isdan ademende materialen. Het nadeelis dat je in dit materiaal zweet als eenotter, zodra je ook maar iets meer doetdan gewoon zitten. PVC-regenkledingis daarom eigenlijk alleen geschiktvoor het stationair vissen en dan voornamelijkin de vorm van een regenbroek.Nu we het toch over regenbroekenhebben. Die zouden altijd voorzienmoeten zijn van versterkingen op deknieën en het zitvlak, maar ook aan debinnenkant van de onderkant van depijpen waar de laarzen tegen aanlopen te schuren.Wat voor materiaal je ook verkiestvoor de buitenste kledinglaag, controleeraltijd goed of de naden goedzijn afgetaped! Zelfs het beste mem-Er wordt heelwat geïnvesteerdomeen karper tevangen endaar hoort ookkwaliteitskledingbij.Jens BursellKARPER 63


- KARPERKLEDING -Goede kledingzorgt ervoordat je alertblijft en doorzet,ook onderminder idealeomstandigheden.Jens BursellHet lijkt welof het tegenwoordigmeeren meerregent!Jens Bursellbraam zal lekken wanneer de nadenniet zorgvuldig zijn afgeplakt met waterdichteversterkingen.Het verlies aan warmte is het grootstbij je hoofd en handen. Het loont dusde moeite om die delen goed te beschermen.Aan de handen denken demeeste wel, daar moet je tenslotte vanalles mee doen tijdens het vissen (zelfsbij het minder actieve karpervissen),maar het hoofd wordt nog wel eensvergeten. Petten en mutsen gemaaktvan fleece zijn licht, warm, dragen prettigen zijn daarom tegenwoordig heelpopulair.Fleece petten die voorzien zijn vanextra oor- en nekflappen (daarom ookwel olifantspetten genoemd), biedennog extra bescherming, zeker wanneerze ook nog eens voorzien zijn van eenwindstoppermembraam. Daalt de temperatuurechter ver onder het nulpunt,dan is er niets zo warm als een dikkeen comfortabele wollen muts (of beternog van bont).CAMOUFLAGENu we het over kleding hebben, wil iknog even iets kort toevoegen over detegenwoordig zo populaire camouflagepatronen.Dit soort kleding heeft,naast het feit dat het er stoer uit ziet,beslist zijn waarde wanneer je op eendichtbegroeide oevers of tussen de bomenaan het vissen bent. Maar wanneerje in een volledig open omgeving staat,waar weinig schuilmogelijkheden zijn,bijvoorbeeld in een polder of wanneerje vanuit de boot of wadend vist, danzul je met dit soort materialen van mijlenverte zien zijn! Onder dit soort omstandighedenzul je door het dragenvan donkere kleding snel door een visworden opgemerkt. Dit komt doordatje donkere silhouet dan scherp tegende lucht aftekent; het is dan beter zijnom juist lichtgekleurde of zelfs compleetwitte (!) kleding te dragen.Het is niet voor niets dat vrijwel allevisetende vogels die over open waterjagen, een witte of zeer licht gekleurdeonderkant bezitten. Denk maar eensaan meeuwen, sterns, futen, pelikanenen visarenden. In de natuur is nietsvoor niets en dat gaat zeker op voor camouflage.Wanneer producenten van viskledingzich hier eens meer in zouden verdiepen,ben ik benieuwd of ze hun traditioneledenkwijze, dat viskleding groen,zwart of tegenwoordig ‘real tree’ camouflagemoet zijn, wat genuanceerdergaan benaderen.Donkerecamouflagekledingkanerg afstekentegen eenheldere hemel!Jens Bursell64 KARPER

More magazines by this user
Similar magazines