Presentatie - Landelijk Arbo Congres

arbocongres.nl
  • No tags were found...

Presentatie - Landelijk Arbo Congres

Arbocongres 24 oktober 2011


Voortgezet Werkplezier• Voor en met medewerkers erkers uit hetvoortgezet onderwijs• Gesteund door werkgevers enwerknemersorganisaties• Vanaf 2011 richting alle scholen doorAb Arbo-VO


Vier pijlers: zo kom jevan werkdruk naar werkplezier1) (h)Erkennen wat er is.Inzicht en begrip in hoe het bij jezelf en bij eenander werkt.2) Problemen oplossen.Door samen problemen constructief aan te pakkenontdek je je eigen en andermans kracht enenergie.3) Problemen accepteren.Het kan niet altijd perfect zijn, niet alles kun jeveranderen. Acceptatie geeft rust.4) Wat goed gaat laten groeien.Aandacht voor wat wel goed gaat geeft ruimtevoor werkplezier om te groeien.


De V van verandering


Wat is werkplezier?a) Fluitend naar m’n werk én fluitend weernaar huisb) Niet merken dat ik aan het werk ben, alshet werk vanzelf gaatc) Als ik van collega's en van m’n leerlingeniets terugkrijg, bv een compliment of armom m’n mn schouderd) Als ik me bezig kan houden met waar ikgoed in ben


Wat is werkdruk?a) Als ik heel veel balletjes in de lucht moet houden,heel veel tegelijkertijd moet denken én doen.b) Als ik geleefd word, niet de ruimte heb om mijncreativiteit in te zetten en problemen op te lossen(de waan van de dag regeert).c) Als er veel dingen moeten en ik prioriteiten moetstellen, dan heb ik werkdruk vlák voor ik beslis datik iets niet kan en ik dan meld dat iets niet gaatlukken.d) Als ik thuis kom met stoom uit m’n mn oren, ik nergensmeer zin in heb, al m’n energie op is.


De WAUW• Want….Wat je aandacht geeft groeit!


De WAUWGOEDFIJNMOOITROTSENERGIEGELUKT

More magazines by this user
Similar magazines