G1wCW

oveduconint

G1wCW

InhoudsopgaveWoord van welkomIs de kennis binnen uw organisatie geborgd?InhoudsopgavePraktijkgerichte technische cursussenGewaardeerde kwaliteitPraktische informatieSubsidiemogelijkhedenCursussenCursus Basis in pomptechniekCursus PompberekeningCursus RioolpompberekeningCursus LeidingsystemenCursus StromingsleerCursus Pompstoringen analyseren en oplossenCursus FrequentieomvormersCursus Allround pomptechniekCursus Specialist pomptechniekMasterclass PompberekeningMasterclass LeidingsystemenMasterclass Pompstoringen analyseren en oplossenAdviesOveducon consultingOfferte beoordelingSecond OpinionPomp- en leidingverliesberekeningClamp-on flowmetingThermografieProbleemoplossing op locatieWebshopOveducon webwinkelProductenReferentiesAlgemene Voorwaarden Oveducon123456811121416182022242628303234363738394041424344454648523


Praktijkgerichte cursussenDe praktijkgerichte technische cursussen verzorgen wij in onze cursuslocatie in Naaldwijk of alsincompany bij u op locatie. Oveducon heeft een uitgebreid pakket aan cursussen met als leidraadde directe betrokkenheid met pomptechniek.Het cursusaanbod beslaat de volgende vakgebieden:- pompberekening- leidingsystemen- stromingsleer- (pomp)storingen analyseren en oplossen- frequentieomvormersIn al onze cursussen staat de praktijk centraal. De totale cursusinhoud inclusief opdrachten,demonstratiematerialen, foto’s en filmpjes komen uit de praktijksituatie van de cursisten.Doordat de docenten zelf dagelijks in de praktijk van de pomptechniek werkzaam zijn, staat ditgarant voor een goede kennisuitwisseling.Groot aanbod praktijkmaterialen beschikbaarVeel bedrijven verzamelen voor ons (defecte) materialen die wij toe kunnen passen in onze cursussen.Daarnaast zijn er werkende verdringerpompen beschikbaar die de verschillende principesgoed kunnen visualiseren.In de cursus Frequentieomvormers moeten de cursisten zelf de stuurbekabeling en vermogensbekabelingaansluiten tussen de diverse merken frequentieomvormers en motoren.De cursisten ervaren hierbij het belang van EMC in de praktijk.Voor de cursus Stromingsleer hebben wij de beschikking over een pomptafel met een compleettransparant leidingsysteem waarmee alle knelpunten met de vloeistofstromingen gevisualiseerdworden, onder andere op welke manier een vloeistofstroom door een bocht of t-stuk gaat enwelke invloed luchtinslag en cavitatie hebben op de trillingsmetingapparatuur die op de pomp isaangesloten. De destructieve effecten worden zichtbaar op het aangesloten computerscherm.Ook hebben wij de beschikking over stopbuspakkingpompen die we ook voor uitlijning in kunnenzetten. Daarnaast zijn ook een warmtebeeldcamera en clamp-on flowmeter aanwezig.


Wie zijn onze cursisten?De cursisten die aan onze cursussen hebben deelgenomen, zijn werkzaam bij onder andere devolgende soorten bedrijven:- pompleverancier- installateur- waterleidingbedrijf- waterschap- industrie- baggerbedrijf- filterfabrikant- pompfabrikant- adviesbureau- riolering- frequentieregelaar fabrikant en verkoopkanaal- hoge school- keuringsinstituut- deeltijdonderwijs- zzp’rCursusboekIedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een cursusboek dat uitgevoerd is in kleur.Alle theoretische en praktische informatie die verteld is, kan nog eens rustig nagelezen worden.Vele foto’s en tekeningen zijn opgenomen om technische vraagstukken te visualiseren. Dit boekis een waardevol bezit en zal de cursisten in de toekomst houvast kunnen geven in het uitoefenenvan hun beroep. (deze boeken worden niet exclusief een cursus verkocht!)CursuscertificaatIedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat.Vragen?Mochten de cursisten na de cursus nog praktijkvragen overhouden, dan kunnen ze deze altijdaan ons stellen. Deze aftersales werkt zeer motiverend tussen cursist en docent. Ook voor vragenover ons cursusaanbod of voor cursusadvies kunt u ons bellen of mailen.CursuslocatieOnze cursussen worden gegeven in Hotel Carlton en deze is gevestigd aan de Tiendweg 20 inNaaldwijk. Deze mooie locatie heeft tevens de beschikking over een uitstekende keuken, waarvanwe tijdens de lunch gebruik maken. Gratis parkeergelegenheid is in de directe omgevingbeschikbaar.7


SubsidiemogelijkhedenScholing wordt extra gestimuleerd door de overheid en diverse andere instanties.Dit alles om te voorkomen dat er door de enorme leegloop binnen de technische bedrijven, binnen afzienbaretijd geen goed geschoolde vakmensen meer beschikbaar zijn om onze kenniseconomie draaiendete houden.Subsidies voor bedrijven:Bij veel brancheorganisaties kunnen de aangesloten bedrijven subsidies ontvangen, waardoor de gemaakteinvesteringen geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Enkele voorbeelden treft u hieronder aan.Voor de kleinmetaal en metaalbewerkingsbedrijven.OOM (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbedrijf)Postbus 152390 AA Hazerswoude-dorpTelefoon: 0172 521 500www.oom.nlVoor de koudetechniek en technische installatietechniek.OTIB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf)Postbus 4163440 AK WoerdenTelefoon: 0800 8855 885www.otib.nlEnergie- en nutsbedrijven.O&O fonds ENb (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Energie- en Nutsbedrijven)Postbus 90096800 DL ArnhemTelefoon: 026 3569 570www.oof.nlVoor de isolatiebedrijven.OOI (Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche)Puntweg 73208 LD SpijkernisseTelefoon: 030 6300 404www.ooi.nlESF (Europees Sociaal Fonds)www.agenschapszw.nl.


Voor de agrarische sector.CollandStichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)Postbus 4519700 AL GroningenTelefoon: 0900 0401 3 28www.colland.nlVoor de carrosseriebedrijven.OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf)Postbus 2942170 AG SassenheimTelefoon: 0252 242 375www.oocinfo.nlVoor de kartonnage-, behangselpapier- en flexibele verpakkingsindustrie.FCB (Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen)Postbus 856122508 CH Den HaagTelefoon: 030 2819 637www.fcb-verpakkingen.nlVoor de flexbranche.STOOF (Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche)Postbus 1441170 AC BadhoevedorpTelefoon: 020 6558 216www.stoof-online.nlOverige subsidiesEr kunnen vanuit de provincie, vanuit het UWV of vanuit de gemeente subsidieregelingen van toepassingzijn. Bekijk of dit in uw situatie ook van toepassing is.www.antwoordvoorbedrijven.nl9


Cursussen11


Basis in pomptechniekSinds de eerste pomp omstreeks 300 voor Chr. werd uitgevonden door Archimedes, is er veelveranderd. Tegenwoordig is er veel keuze in werking en uitvoering van pompen die gebruiktworden voor het transporteren van vloeistoffen. Naast de aandacht voor de verdringerpompen:lobbenpomp, schottenpomp, slangenpomp, wormpomp, zuigerpomp, membraanpomp en plunjerpompgaat de meeste aandacht deze dag uit naar de centrifugaalpompen.Na de uitleg van het principe en de opbouw van deze pompen, leren de cursisten de basis dienodig is voor het selecteren van de juiste pomp voor een bepaalde toepassing. Dit zonder veelin te gaan op de details.Leerdoelen- hoofdgroepen in vloeistofpompen herkennen en toepassen- pompkarakteristiek uitleggen- juiste werkpunt van de pomp kunnen bepalen- verschil in waaiers aangeven- verschil in type pompen aangeven- asafdichtingen herkennen (lip seal, mechanical seal, stopbuspakking)- schakelingen van pompen op de gewenste manier toe kunnen passen- voor zuigleiding en persleiding de belangrijkste eisen aan kunnen geven


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Voor iedereen die zich wil bijscholen of omscholen. Monteurs en servicemonteurs kunnen hunkennis opfrissen en aanvullen. Tevens is deze cursus een goed vertrekpunt voor het volgen vanandere cursussen en door te groeien.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos Overschie• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)13


Pompberekening (centrifugaalpompen)De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaardente interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde pompkeuze voor een systeemte komen.In deze cursus ligt de nadruk op het selecteren van de juiste centrifugaalpomp voor een bepaaldetoepassing. Hierbij wordt een zijstap gemaakt naar noodzakelijke aanverwante onderwerpen.Nadat het principe van een centrifugaalpomp is uitgelegd, worden de onderwerpenstromingen, pompkarakteristiek en cavitatie behandeld. Aan de hand van opdrachten wordtveel aandacht besteed aan het begrip NPSH. Daarna is er nog ruimte voor de berekening vandrukval in leidingen en kennismaking met de verschillende waaieruitvoeringen die in centrifugaalpompengebruikt worden.Leerdoelen- op de juiste manier een pompsysteem configureren- afhankelijk van het medium tot een juiste pompkeuze komen- rekening houden met leidingverliezen op de pompberekening- NPSH a berekeningen uitvoeren- het verschil aangeven tussen laminaire en turbulente stroming- cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is bestemd voor ontwerpers, verkopers en inspecteurs van pomptechnische systemen.Ook monteurs en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het verbreden en verdiepenvan hun kennis.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos Overschie• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)15


RioolpompberekeningDat het selecteren van de juiste vuilwaterpomp voor een toepassing nog niet zo eenvoudig is,blijkt wel uit alle problemen die zich voordoen in rioolsystemen.Op deze dag leert u de facetten die u nodig hebt om de juiste keuze te maken uit vuilwaterpompen,leidingsystemen en pompkelders, zodat onnodige drukval, cavitatie, waterslag enluchtinslag kan worden voorkomen.Leerdoelen- op de juiste manier een rioolpomp kunnen selecteren- het verschil van statische en dynamische opvoerhoogte begrijpen en uitleggen- rekening houden met leidingverliezen in de rioolpompberekening- NPSH berekeningen uit kunnen voeren- rekening houden met minimale vloeistofsnelheden in leidingen- cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren (leidingverliesberekening)- aandachtspunten aangeven met betrekking tot pompkelders- invloed van luchtinslag in rioolpompen op waarde kunnen schatten


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Deze dag wordt gegeven door twee docenten.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is interessant voor ontwerpers, verkopers en inspecteurs van rioolsystemen. Ookmonteurs en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het verbreden en verdiepen van hunkennis.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)17


LeidingsystemenDe doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaardente interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde keuze van een leidingsysteemin een pompinstallatie te komen.Om optimaal gebruik te kunnen maken van de in de grafieken vastgelegde pompcurve, wordtruim aandacht besteed aan alle aspecten die betrekking hebben op de leidingen die bij eenpompsysteem toegepast worden. Vooral de zuigleiding is hierbij zeer belangrijk.Na de uitleg van drukval in leidingen is er tijd gereserveerd voor het aansluiten van leidingenmet de mogelijke leidingschakelingen. Als afwisseling worden foto’s getoond van praktijksituaties,waarbij aan de cursisten gevraagd wordt om verbeteringen aan te geven. Als afsluitingwordt praktijkgerichte informatie verstrekt over installatievoorschriften.Leerdoelen- correcte leidingsystemen samenstellen- de noodzaak van een juiste zuigleiding aangeven- problemen in de zuigleiding voorkomen- de correcte instroomcondities van vloeistof in een bak bepalen- het gevaar van waterslag en cavitatie onderkennen- de installatievoorschriften naleven- de juiste plaats bepalen voor meet- en regelapparatuur


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is erg belangrijk voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeerten verkoopt. Ook voor een servicemonteur biedt deze cursus voordelen, omdat deze in staatwordt gesteld leidingtechnische knelpunten in installaties te herkennen en te verhelpen.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos Overschie• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)19


StromingsleerDe doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaardente interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde vloeistofstroming door eenpompinstallatie te komen.Nadat het principe van een centrifugaalpomp is uitgelegd, worden de onderwerpen stromingen,drukval in leidingen en het krachtenverloop in de pomp behandeld.Omdat een verstoorde vloeistofstroming in een pomp het optimaal functioneren van de pompbelemmert, wordt veel aandacht besteed aan het begrip stromings- en wrijvingsverliezen. Hierbijwordt veel gebruik gemaakt van tekeningen en films om de behandelde stof te visualiseren.Daarna is er nog ruimte voor cavitatie, waterslag, de plaats van de windketel en de inbouwinstructiesvoor meet- en regelapparatuur.Leerdoelen- de werking van een centrifugaalpomp uitleggen- het verschil aangeven tussen laminaire en turbulente stroming- het begrip snelheidshoogte uitleggen- stroming in de verschillende type appendages verklaren- het krachtenverloop in de pomp oplossen- drukval in leidingen berekenen- viscositeitberekeningen uitvoeren- de opvoerhoogte in de praktijk op de juiste manier meten


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met de unieke visualisatietafel waarmee de stromingdoor bochten, knieën en t-stukken op een aansprekende manier zichtbaar gemaakt kan worden.Deze tafel is tevens uitgerust met meetapparatuur waarmee o.a. de aanwezigheid van cavitatieduidelijk gemaakt kan worden. Deze cursusdag wordt gegeven door twee docenten.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is bestemd voor iedereen die zijn of haar kennis op het gebied van stromingsleerwil verbreden en verdiepen.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)21


Pompstoringen analyseren en oplossenDe doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaardente interpreteren wat noodzakelijk is om tot een structurele manier van storinganalyse enstoringoplossing te komen.Nadat aandacht besteed is aan de veiligheid van de monteur, volgt een opsomming van 17 veelvoorkomende storingen in pomptechnische installaties. Deze storingen worden op een structurelemanier in een stappenplan ontleed. Het (de-)monteren van een pomp wordt compleet metfoto’s besproken en met de vele praktische voorbeelden en uitleg wordt de cursist in staat gesteldde oorzaak achter de storing te analyseren en op te lossen. Er zijn handleidingen opgenomenvoor de (de)montage van lagers en de verschillende typen seals.Leerdoelen- zorgdragen voor hun eigen veiligheid- een storing analyseren en oplossen- volgens een stappenplan tot een analyse komen- verbeterpunten in de pomptechnische installatie aangeven- defect materiaal analyseren- waterzijdige- als elektrische storingen oplossen


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Deze dag wordt gegeven door twee docenten.Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.De deelnemers worden verzocht hun eigen meetapparatuur mee te nemen die ze gaan gebruikenin praktijkvoorbeelden.Voor wie?De cursus is bestemd voor zowel de (service) monteur als voor de servicecoördinator. Ook mensendie pomptechnische installaties verkopen en/of ontwerpen en die zijn of haar technischekennis willen verbreden en verdiepen, krijgen door het volgen van deze cursus een beter inzichtin de knelpunten van pomptechnische installaties.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)23


FrequentieomvormersDe doelstelling van deze cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen van alle facettendie nodig zijn om een (pomp-)technische installatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.Mochten er toch knelpunten ontstaan in de installatie, veroorzaakt door onvoorziene factoren,dan hebben de deelnemers ook de kennis om deze problemen het hoofd te kunnen bieden.In de cursus Frequentieomvormers wordt gestart met een theoretische uitleg over de werkingen het principe van draaistroommotoren. Hierna gaan we over op de problemen die zich voorkunnen doen met betrekking tot uitlijning van motoren. Via de verschillende manieren van motoraansturingenkomen we via DOL, ster/driehoek, softstarter uiteindelijk bij ons hoofdonderwerpde frequentieomvormer. Veel informatie over de achtergronden zit verwerkt intekeningen, films en opgaven om deze theorie begrijpelijk over te kunnen brengen. Frequentieomvormersvan de merken: ABB, Allen-Bradley, Control Techniques, Danfoss, LS, Emotron, SEWEurodrive, Invertek optidrive, Teco, Mitsubishi, ERCFW10 van Eurotherm en Vacon zijn in dezecursus beschikbaar.Leerdoelen- zorgdragen voor hun eigen veiligheid- de achtergronden van een frequentieregelaar begrijpen- de frequentieregelaar op de correcte manier bekabelen- instellingen maken in de frequentieregelaar- storingen oplossen- in kort tijdsbestek een installatie optimaal laten werken


BijzonderhedenDe cursisten gaan in tweetallen de verschillende merken frequentieomvormers in bedrijf nemenen afstellen. Algemene bekendheid van elektrotechniek is gewenst.In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Deze dag wordt gegeven door twee docenten.Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is interessant voor monteurs en servicemonteurs in de elektrotechniek. Ook verkopersen inkopers van deze apparatuur kunnen hun kennis verbreden en verdiepen.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)25


Allround pomptechniekDoor het volgen van de cursus “Allround pomptechniek” maken de deelnemers kennis met allefacetten die nodig zijn om een pomptechnische installatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.Mochten er toch knelpunten ontstaan in de installatie, veroorzaakt door onvoorziene factoren,dan hebben de cursisten ook de kennis om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. De cursus“Allround pomptechniek” bestaat uit de modules Pompberekening, Leidingsystemen, Stromingsleeren Pompstoringen analyseren en oplossen.Leerdoelen- op de juiste manier een pompsysteem kunnen configureren- NPSH berekeningen uit kunnen voeren ter voorkoming van cavitatie- optimale leidingsystemen samenstellen- knelpunten met betrekking tot stromingsleer kunnen analyseren en oplossen- volgens een stappenplan tot een analyse komen- verbeterpunten in de pomptechnische installatie aangeven- defect materiaal analyseren, aan kunnen geven waardoor het misgegaan is- zelfstandig zowel waterzijdige als elektrische storingen oplossen- zie voor meer informatie de afzonderlijke modules


BijzonderhedenOm de lesstof goed te kunnen verwerken, worden de vier cursusdagen niet opeenvolgend gegeven,maar met enkele weken ertussen. In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruikgemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal en filmmateriaal die de techniek en dewerking visualiseren en verduidelijken. Tijdens twee dagen staan er twee docenten voor degroep. Op dag vier worden de deelnemers verzocht hun eigen meetapparatuur mee te nemendie ze gaan gebruiken in praktijkvoorbeelden. Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussende zes en tien personen. Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is bestemd voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeert, inspecteert,onderhoudt, inkoopt en verkoopt en voor iedereen die zijn of haar kennis met betrekkingtot pomptechniek en stromingsleer wil verbreden en verdiepen.LesmateriaalNa afloop van iedere cursusdag ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 4 dagen van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 1.995,- p.p. (excl. BTW)27


Specialist PomptechniekEen “Specialist pomptechniek” zal in zes dagen door de docenten klaargestoomd worden omzoveel mogelijk theoretische en praktische kennis op te doen om deze in de dagelijkse praktijksituatiestoe te passen. Door de gekozen opbouw van deze cursus ontstaat er een verantwoordeafwisseling van luisteren, zelf actief bezig zijn met het oplossen van theoretische vraagstukkenen indien van toepassing het praktisch oplossen van technische vraagstukken aan de hand vanpraktijkmaterialen.Leerdoelen- pompberekeningen kunnen maken- het samenstellen van correcte zuigleidingen en persleidingen beheersen- drukval in leidingen en appendages kunnen berekenen- kunnen werken met diverse softwareprogramma’s- NPSH berekeningen uit kunnen voeren en toepassen in de praktijk- viscositeitsberekeningen uitvoeren- knelpunten in leidingsystemen herkennen en oplossen- (pomp)storingen kunnen analyseren en oplossen- analyse maken aan de hand van defecte materialen- theoretische en praktische kennis van stromingen in pomp, leidingen en appendages- cavitatie en waterslag herkennen, voorkomen en oplossen- en vele andere onderwerpen


BijzonderhedenOm de lesstof goed te kunnen verwerken, worden de zes cursusdagen niet opeenvolgend gegeven,maar met enkele weken ertussen. Eventuele vragen kunnen op de volgende cursusdagweer gesteld worden. Bij een aantal dagen staan er twee docenten voor de groep. In deze praktijkgerichtecursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken. Hetaantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Specialist in de pomptechniek geeft veel technisch inzicht voor iedereen die pomptechnischesystemen ontwerpt, installeert en verkoopt en daarbij erg diep op de aangeboden lesstof in wilgaan. Doordat veel aandacht besteed wordt aan het herkennen en verhelpen van leidingtechnischeknelpunten biedt deze uitvoerige cursus ook een monteur en servicemonteur voordelen.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers in totaal vier verschillende cursusboeken inkleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 6 dagen van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 3.195,- p.p. (excl. BTW)29


Masterclass PompberekeningHet samenstellen van een economisch en goed functionerende pompinstallatie vergt veel kennisvan zowel pompen als aanverwante onderdelen en onderwerpen. Als een of enkele onderdelenvan de installatie onvoldoende doordacht zijn, zal dit zeker invloed hebben op de total cost ofownership. Met deze cursus helpen wij u op weg om de valkuilen in de pompinstallaties te vermijden.Leerdoelen- op de juiste manier een pompsysteem kunnen configureren- rekening houden met de afwijkingen ten opzichte van ISO 9906- begrip hebben van B.E.P., A.O.R. en P.O.R.- rekening houden met leidingverliezen in de pompberekening- NPSH berekeningen uit kunnen voeren- enige kennis met betrekking tot pompfundatie en trillingen- cavitatie in een pomp kunnen berekenen, herkennen en oplossen- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren (drukvalberekening)- instroomcondities van leidingen kunnen verklaren- kunnen werken met diverse softwareprogramma’s


Masterclass LeidingsystemenEen juist gedimensioneerde zuigleiding en persleiding geven de pomp de mogelijkheid op eenefficiënte manier de gewenste hoeveelheid vloeistof te transporteren bij de gewenste druk.De zuigleiding heeft veel invloed op de NPSH die in diverse opdrachten berekend moet worden.Op verzoek kunnen de cursisten ook kennismaken met het leidingverliesprogramma Pipe FlowExpert. In deze masterclass wordt er regelmatig aandacht besteed aan stromingsleer.Leerdoelen- NPSH berekeningen kunnen uitvoeren- juist gedimensioneerde zuigleiding kunnen samenstellen- de correcte instroomcondities van vloeistof in een zuigleiding voorspellen- problemen in de zuigleiding en persleiding kunnen herkennen, voorkomen en oplossen- cavitatie herkennen, voorkomen en oplossen- waterslag onderkennen, voorkomen en berekenen- begrip van stromingtechnische invloeden in de pompinstallaties


BijzonderhedenAls afwisseling worden foto’s getoond van praktijksituaties, waarbij aan de cursisten gevraagdwordt om verbeteringen aan te geven. In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruikgemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal en filmmateriaal die de techniek en dewerking visualiseren en verduidelijken. Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?Deze cursus is erg belangrijk voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeerten verkoopt. Ook voor een servicemonteur biedt deze cursus voordelen, omdat deze in staatwordt gesteld leidingtechnische knelpunten in installaties te herkennen en te verhelpen.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos Overschie• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 895,- p.p. (excl. BTW)33


Masterclass Pompstoringen analyseren en oplossenUit de praktijk blijkt dat de in het cursusboek opgenomen storingen zich het meeste voordoen.De oorzaken die aan deze storingen ten grondslag liggen, worden in de twee cursusdagen behandelden er is ook veel aandacht voor het oplossen van deze oorzaken en het in de toekomstvoorkomen.Stilstand bij pompinstallaties kan natuurlijk het beste voorkomen worden. Naast de theorie is erook voldoende ruimte voor praktijkopdrachten op mechanisch en elektrisch gebied.Leerdoelen- de eigen veiligheid voorop kunnen stellen- volgens een stappenplan tot een analyse komen- verbeterpunten in de pomptechnische installatie kunnen aangeven- defect materiaal analyseren, aangeven waardoor het misgegaan is- zelfstandig zowel waterzijdige als elektrische storingen kunnen oplossen- lager kunnen vervangen- mechanical seal kunnen vervangen- elektrische storingen kunnen verhelpen


BijzonderhedenIn deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaalen filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.Tijdens deze cursus staan er twee docenten voor de groep. Het aantal deelnemers ligttussen de zes en tien personen. De cursisten worden verzocht hun eigen meetapparatuur meete nemen die ze gaan gebruiken in praktijkopdrachten.Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.Voor wie?De cursus is zowel interessant voor de servicemonteur, monteur als voor de servicecoördinator.Ook mensen die pomptechnische installaties verkopen en/of ontwerpen en die hun technischekennis willen verbreden en verdiepen, krijgen door het volgen van deze cursus een beter inzichtin de knelpunten van pomptechnische installaties.LesmateriaalNa afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.Specificaties:• Docent: Jos OverschieAssistent: Albert Sloendregt• Actuele cursusdata: oveducon.nl• Plaats: Naaldwijk• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur• Prijs: € 1.195,- p.p. (excl. BTW)35


Advies


Oveducon consultingOveducon consulting is opgericht door Jos Overschie na vragen vanuit bedrijven om (pomp)-technisch advies of probleemoplossing te verzorgen. Oveducon consulting is onafhankelijk enwerkt merkonafhankelijk, zodat u verzekerd bent van een eerlijk en gedegen advies of een antwoordop uw vraag.Bedrijven kunnen ons benaderen voor de volgende disciplines:AdviesDoor de brede praktijkervaring van de medewerkers van Oveducon consulting kunnen wij u optimaalondersteunen bij het oplossen van knelpunten in (pomp)technische installaties.U kunt onze hulp inroepen voor:- beoordeling van offertes- second opinion- het verzorgen van pomp- en leidingverliesberekening- clamp-on flowmeting- thermografieProbleemoplossing op locatie37


Offerte beoordelingBij de beoordeling van offertes is van een uitgebreid productenpakket veel specifieke technischekennis nodig om de juiste vergelijking te kunnen maken tussen de diverse aanbieders. Ookmoet u kunnen beoordelen of de producten wel aan uw gestelde eisen voldoen. Niet iedere verkoperis altijd op zijn blauwe ogen te vertrouwen gewoon al niet om het feit dat ook zij nietalle kennis van ieder product kunnen hebben.Mocht u hulp willen inroepen bij de beoordeling van uw offertes, dan staan wij voor u klaar.Doordat wij niet gebonden zijn aan merk en/of leverancier, kunt u bij ons terecht voor een eerlijkeen gedegen beoordeling van uw offerte(s). Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.(De offerte(s) beoordelen wij op technische inhoud en niet op prijsstelling)


Second OpinionRegelmatig zullen zich bij relaties van u calamiteiten voordoen, waarna een instantie een onderzoekin laat stellen naar de oorzaken die geleid hebben tot het falen. In sommige gevallenhebben deze calamiteiten lichamelijke verwondingen of erger tot gevolg gehad of hadden totdeze risico’s kunnen leiden. Dit soort calamiteiten moeten natuurlijk in de toekomst zoveel mogelijkvoorkomen worden en daarom is het noodzakelijk om een onderzoek uit te (laten) voerennaar de omstandigheden waardoor deze calamiteit zich voor heeft kunnen doen.U kunt als bedrijf verantwoordelijk gesteld worden voor het leveren van een ondeugdelijk productof dienst, die geleid hebben tot het falen, met alle gevolgen van dien. In die gevallen kuntu erbij gebaat zijn om de conclusies die getrokken worden in het opgemaakte rapport, nog eensdoor een onafhankelijk deskundige te laten beoordelen.In die gevallen gaat het er niet om dat u probeert uw verantwoordelijkheden te ontlopen, maardat een eventuele aanklacht terecht is. In dit soort trajecten kunt u ons benaderen voor eenonafhankelijk oordeel over de getrokken conclusies in het rapport, waarbij onze insteek altijdzal zijn om de waarheid geen geweld aan te doen.39


Pomp- en leidingverliesberekeningDat de berekeningen naar leidingverliezen in de praktijk niet altijd even goed uitpakken, blijktwel uit het grote aantal pompinstallaties waarbij de pompen niet in het juiste werkgebied opereren.Tegenwoordig zijn er diverse softwareprogramma’s beschikbaar die u veel werk en onzekerhedenuit handen kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is Pipe Flow Expert die ons bedrijftijdens de cursussen en advieswerkzaamheden toepast.U kunt aan de hand van lijnen de leidingloop zowel horizontaal als verticaal tekenen, waarbij uaan de lijnen (leidingen) een diameter, grondstof en een lengte toekent. Ook alle appendageskunt u aan afzonderlijke leidingen toewijzen die meegenomen worden in de leidingverliesberekeningen.Nadat u de pompcurve ingegeven hebt, inclusief zuigcondities en afnamepunten in depersleiding(en), is het programma na een druk op de knop in staat de totale verliezen, de verliezenper leiding en de vloeistofsnelheid in de afzonderlijke onderdelen aan te geven. Ookeventuele knelpunten in het ontwerp worden geregistreerd en u krijgt aanwijzingen op welkemanier dit op te lossen is.


Clamp-on flowmetingZoals de naam al doet vermoeden, worden de sensoren die de meting uitvoeren aan de buitenkantvan de leiding gemonteerd. Hierdoor ontstaan geen obstructies of drukverliezen in het leidingwerken kunnen de metingen uitgevoerd worden, zonder meetapparatuur tussen de leidingte monteren. Het proces hoeft dus niet onderbroken te worden.Bij een clamp-on flowmeting kunnen zowel vloeistoffen als gassen gemeten worden door devaste stof van de transportleiding heen. Voor de meting worden twee ultrasone pulsen door hetmedium verzonden, één met de flowrichting mee en de tweede tegen de flowrichting in, waarbijde transducers afwisselend als zender en ontvanger werken. De looptijd van het ultrasonesignaal dat zich voortplant in de stroomrichting, is korter dan de looptijd van het signaal datzich voortplant tegen de stroomrichting in. Aan de hand van aanvullende parameters kan daarnade flow op de meter afgelezen worden met een maximale afwijking van 2 – 5 %.De GE PT878 (Panametrics) kan toegepast worden bij leidingdiameters tussen 12,7 mm – 7,6 mmet een maximale wanddikte van 76,2 mm. Informeer naar de mogelijkheden.41


ThermografieMet een warmtebeeldcamera kan ieder voorwerp, met een temperatuur boven het absolutenulpunt, zichtbaar en meetbaar gemaakt worden via het infrarood spectrum. Daarbij is de absolutenauwkeurigheid van de meting, emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuurvan een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door eeninfrarooddetector, erg belangrijk.Deze vorm van contactloos meten en registreren van de straling is nu een veel gebruikt middelgeworden om onder andere gebouwen, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundigeinstallaties te inspecteren. Hierbij spelen zeker de voordelen mee dat, terwijl de productie gewoondoorgaat, in een beperkt tijdsbeslag een duidelijk bewijs door middel van foto’s of filmpjesvastgelegd kan worden, waarbij de onderzoekskosten relatief laag te houden zijn.Voor gebruik bij de cursussen en in ons advieswerk hebben wij gekozen voor de warmtebeeldcameraFlir E40.


Probleemoplossing op locatieDe technische installaties die in gebruik zijn en in gebruik genomen worden, zijn in de loop derjaren steeds ingewikkelder geworden. Dit heeft ook zijn weerslag op de eisen die gesteld wordenaan de installateurs en monteurs die aan de installaties mogen werken.Soms doen zich bij installaties problemen voor waar al diverse monteurs bij geroepen zijn enwat nog niet geleid heeft tot de gewenste oplossing. In dat soort gevallen kan een externepraktijkdeskundige uitkomst bieden.Met deze nieuwe invalshoek kan dit leiden tot hernieuwde inzichten en de oplossing van hetprobleem.De ervaren medewerkers van Oveducon hebben in de afgelopen jaren diverse bedrijven mogenassisteren bij het oplossen van hun (pomp)technische problemen. Of het nu gaat om een probleembij een waterschap, een waterleidingbedrijf, een groot industrieel bedrijf, een machinebouwerof een installateur, met de hulp van Oveducon behoren de problemen nu tot hetverleden. Met onze jarenlange praktijkervaring hebben wij een breed vakgebied waarin wij uvan dienst kunnen zijn. Ook het oplossen van problemen die veroorzaakt worden door stromingtechnischeknelpunten en frequentieomvormers behoren tot onze vakgebieden. Iedere adviesopdrachtwordt afgesloten met een uitvoerig rapport met hierin onder andere een stappenplanhoe de problemen opgelost kunnen worden, en in de toekomst voorkomen kunnen worden. Aande hand van foto’s zullen wij u zo volledig mogelijk inzage geven in onze bevinden.Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.43


Webwinkel


Oveducon webwinkelOveducon webwinkel is opgericht door Jos Overschie na vragen vanuit cursisten en bedrijvenom de verkoop te verzorgen van de duurzame calculators die al vele jaren in de (pomp) techniekworden toegepast. De producten zijn te bestellen via de website en zijn, uitzonderingendaargelaten, uit voorraad beschikbaar.Beschikbare productenDe onderstaande producten zijn verkrijgbaar via de webwinkel:- Pipe flow calculator (turbulent flow)- Streamline flow calculator (laminar and viscous flow)- Orifice & Nozzel flow calculator- Water flow calculator- Electric wiring calculator- Feet & Inches to millimetres calculator- Domestic heating calculator- Ducting calculator- Psychrometric calculatorAandachtspunt: kiest u bij bestelling voor de uitvoering met de door u gewenste eenheden.45


Producten€ 78,-€ 78,-€ 83,-€ 83,-€ 40,-Pipe flow calculator The majority of practical problems fall within the turbulentflow range and this calculator determines the required pipe size, flow orpressure loss for any liquid, e.g. water, fuel oils, acids, solvents, and also forany gas flowing under turbulent conditions. Model: Metric, Imperial, U.S.Streamline flow calculator This instrument solves the streamline flow formulaapplicable to the flow of more viscous liquids such as fuel oils, lubricating oils,syrups, etc., through pipe lines and also the flow of liquids of low viscosity insmall pipes. The latest design includes viscosity conversion scales for Redwood,Saybolt, Engler and Centistokes. Model: Metric, ImperialOrifice & Nozzle flow calculator This calculator determines the flow rates offluids through the various types of flow measuring nozzles and orifices, including:orifice plates, nozzles, venturi nozzles, venture tubes, pitot tubes, quartercircle orifice plates and conical entrance orifice plates. Model: MetricWater flow calculator For steel, cast iron, non-ferrous, plastic, asbestos, cement,concrete, vitrified and coated pipes, also open channels in earth, rock,concrete, metal and wood. PIPES, DUCTS OR CIRCULAR SECTION. One side ofthe calculator solves the rational formula for water flow in pipes and ducts ofcircular section. Model: Metric, ImperialElectric wiring calculator A single-sided calculator to rapidly determine thevoltage drop in cables and to give the required cable size to meet specifiedmaximum losses. The length of circuit is simply set to the current and the cablesize read opposite the allowable voltage drop. Model:


€ 30,-€ 80,-€ 72,-€ 83,-Feet & Inches to millimetres calculator This is a handy pocket-sized instrumentdesigned for converting dimensions measured in feet, inches and fractionsof an inch instantaneously to millimetres, and vice-versa. Model:Domestic heating calculator An instrument, simple and quick to use, whichdetermines the heating requirements for older types of domestic premises andalso the sizes of all the equipment needed for 'the installation. Gives answersclose to those obtained by detailed calculation. Model: Metric, ImperialDucting calculator A complete calculator for determining duct sizes, velocitiesand pressure losses for large or small ducting systems passing either warm orcold air. It is double sided and divided into sections which handle all aspects ofduct sizing calculations. Model: Metric, ImperialPsychrometric calculator Calculator for Air Conditioning & Meteorology Thiscalculator determines all the properties of moist air directly from any of thethree basic sources of measurement, i.e. by a simple setting of: - Wet Bulb toDry Bulb Temperature (screen or aspirated) ….. Model: Metric, ImperialDeze producten zijn te bestellen via onze website.De getoonde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.47


ReferentiesDe volgende bedrijven gingen u voor:A. de Jong TH B.V.Air Liquide Industrie B.V.ATS Agro Technical Supplies B.V.AquaNed Watertechniek B.V.Aquario watermanagement BVBart van HaasterenBenco Import-Export B.V.Berry BrooijmansB-E De Lier B.V.B-E De Lier B.V.B-E-LBAM infraconsult bvBallast Nedam Infra B.V.Ballast Nedam International Projects B.V.Boeg B.V.BoekestijnBrabant Water N.V.Broere Beregening B.V.Carlo GavazziC & J Bosman B.V.CG Drives & Automation Netherlands B.V.Dalsem Tuinbouwprojecten B.V.Dalsem Mushroom Projects B.V.Deep Blue Pump CoDiversey B.V.DNWDosign Engineering B.V.Ducor Petrochemicals B.V.Eekels Pompen B.V.Elektravon Naaldwijk B.V.Elektro LimburgEvides N.V.Fleuren & Nooijen B.V.Fuglesangs B.V.Fujifilm Manufacturing Europe B.V.Gabriels Air Sys B.V.Gawa Equipment Connections BVGemeente Alphen aan den RijnGemeente Den Haag (dienst stadsbeheer)Gemeente Goeree-OverflakkeeGemeente GorinchemGemeente PapendrechtGemeente Pijnacker-NootdorpGemeente RoosendaalGemeente Utrechtse HeuvelrugGemeente West Maas en WaalDordrechtRotterdamDeventerRucphenSneekNoordwijkerhoutVlaardingenPutteSevenumBergschenhoekVlissingenDen HaagNieuwegeinNieuwegeinDen HaagMaasdijk’s-HertogenboschWaddinxveenZetjunAalsmeerBladelDen HoornHorstVierpoldersEnschedeAmsterdamRotterdamRotterdamBarendrechtNaaldwijkMaasbreeRotterdamNederweertRotterdamTilburgVeghelSneekAlphen aan den RijnDen HaagMiddelharnisGorinchemPapendrechtPijnackerRoosendaalDoornBeneden-LeeuwenMalta


Gorman-Rupp Europe B.V.GoTechHendor B.V.HJ Heinz Supply Chain Europe BVHoebe techniek in waterHoma Pompen B.V.Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHortiMaX B.V.Horticoop Techniek B.V.Hytrans Systems B.V.IBK Service & Onderhoud B.V.IHC Sealing SolutionsInstallatieWerk Zuid-Holland B.V.Interpomp BVJac Coolen Techniek B.V.Jansen Pompen&WatertechniekJB Pompen B.V.Joh. Vos Capelle B.V.John de BusJohn Crane Indufil B.V.KaHo St. LievenKEMA Nederland B.V.Kemira Rotterdam B.V.Laco bvLowara Nederland B.V.Meteor Systems B.V.Mezutec Drachten B.V.Modderkolk Projects & Maintenance B.V.M.O.H. Service B.V.Moor FiltertechniekMonteraMVL MetaaltechniekNew Energy Systems B.V.Nic. Sosef B.V.NLR AmsterdamPB Techniek B.V.PumpCare Benelux BVRecticel B.V.Reftech Koude Techniek B.V.Reym RotterdamRevahoRevaho Agro ServicesRosier Nederland B.V.Snijder B.V.Sonneborn Refined Products B.V.Stadtveld B.V.Sterling SIHI (Netherlands) B.V.Tata Steel IJmuiden BVTebarint B.V.Technisch Bureau Bergwerf B.V.CulemborgZundertBladelNijmegenDe RijpGorinchemHoutenPijnackerDe LierLemmerHoutenAlblasserdamRijswijkNeerijnenWeertRijkevoortMonsterSprang CapelleRotterdamZevenaarSint-NiklaasArnhemBotlek-RotterdamZaandamWaardenburgEtten-LeurDrachtenWijchenVierpoldersHoek van HollandPijnackerDodewaardSchimmertHonselersdijkAmsterdamMaasdijkOud-VossemeerKesterenSassenheimRozenburgMaasdijkMaasdijkSas van GentHoornIjmuidenWaddinxveenBeverwijkVelsen-NoordPoeldijkVoorburgBelgië49


Tolsma Techniek Emmeloord B.V.T&S Klimaattechniek BVUVAR holland b.v.Van der Arend TuinbouwtechniekB.V.Van der Arend Aalsmeer B.V.Van der Ende Pompen B.V.Van Diemen B.V.Van Haasteren Watertechniek B.V.Van Ieperenburg Waterbeheersing B.V.Vibration TechnologiesVitens NVVitens-Evides InternationalVitens-Evides InternationalVos Rotating Meppel B.V.VSLWaterschap Aa en MaasWaterschap Groot SallandWaterschap Hunze en Aa’sWaterschap ScheldestromenWilk van der Sande B.V.WMD waterXylemEmmeloordWoerden‘s-GravendeelPoeldijkAalsmeerMaasdijkDe KwakelNoordwijkerhoutMaarssenWarmondZwolleMaputoDhakaMeppelLeende‘s-HertogenboschZwolleVeendamMiddelburgPoeldijkAssenWaardenburgMozambiqueBangladesh


Algemene Voorwaarden educationALGEMENE VOORWAARDENGedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27303567, dd. 1 oktober 2012ARTIKEL 1 Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden cursussen van Oveducon (education), verderte noemen OE, en op alle overeenkomsten tussen OE en de opdrachtgever, verder te noemen de deelnemer.1.2 Algemene voorwaarden gehanteerd door de deelnemer gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door OE zijn aanvaard.ARTIKEL 2 Overeenkomsten2.1 Een overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door OE van de schriftelijke enondertekende inschrijving van de deelnemer, diens rechtsgeldige opdrachtgever of werkgever. Hiervoor wordt door OE eenstandaard inschrijfformulier ter beschikking gesteld. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit een schriftelijke bevestiging vanOE, als uit een schriftelijke bevestiging elektronisch via e-mail.ARTIKEL 3 Prijs en betaling3.1 OE behoud zich het recht voor het aangeboden cursusprogramma, de inhoud van de cursussen en de daarvoor geldendetarieven te wijzigen.3.2 Op reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn geen prijswijzigingen van toepassing, onverminderd het recht van OE deinhoud van de cursus aan te passen.3.3 Het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag wordt schriftelijk of elektronisch per e-mail gefactureerd aan de deelnemer.3.4 Betaling dient zodanig te geschieden dat het volledige verschuldigde bedrag uiterlijk 21 kalenderdagen voor de geplandecursusdatum op de rekening van OE is bijgeschreven.3.5 Bij niet tijdige betaling behoud OE zich het recht voor om de gereserveerde cursusplaats voor een andere deelnemerbeschikbaar te stellen, onverminderd het feit dat de in gebreke zijnde deelnemer alsnog gehouden is om aan zijnbetalingsverplichting te voldoen.ARTIKEL 4 Levering / uitvoering4.1 Het aantal deelnemers voor elke cursus is beperkt. Minimaal 6 en maximaal 10 personen. Indien daar aanleiding voor isheeft OE het recht om hiervan af te wijken mits dat geen negatief gevolg heeft op de te behalen doelstelling van de cursus.4.2 Uiterlijk 14 dagen voor de geplande cursusdatum ontvangt de deelnemer schriftelijk/elektronisch bericht met de voor decursus relevante gegevens zoals de exacte aanvangstijd, het cursusprogramma, de cursuslocatie met routebeschrijving eneventuele bijzonderheden.ARTIKEL 5 Overmacht5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van OE onafhankelijke omstandigheid dienakoming van de overeenkomst zijdens OE blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reedsbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, natuurrampen, brand, ziekte, sterfgevallen en andere ernstige storingen in debedrijfsuitvoering van OE of diens toeleveranciers, onder andere drukkerijen, kopieerbedrijven en de verhuurbedrijvenvan de cursuslokalen.ARTIKEL 6 Opschorting en ontbinding6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is OE gerechtigd terstond, hetzijde uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor een periode van ten hoogste drie maanden op te schorten,hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat OE tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.6.2 Bij tijdelijke opschorting zal in overleg met de deelnemer een nieuwe cursusdatum voorgesteld worden. Indien dezedatum voor de deelnemer niet mogelijk is heeft deelnemer het recht om het betaalde cursusgeld terug te vorderen.6.3 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding verplicht OE zich terstond het betaalde cursusgeld geheel of gedeeltelijk aandeelnemer terug te betalen.6.4 Opschorting of ontbinding van de overeenkomst zijdens de deelnemer kan tot maximaal 21 dagen voor de geplandecursusdatum zonder dat deelnemer kosten ten laste worden gelegd.6.5 Na 21 dagen voor de geplande cursusdatum is opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk, oftewelheeft de deelnemer geen recht meer op teruggaaf van het betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft wel het recht eenvervangende deelnemer aan de cursus deel te laten nemen. Dit dient schriftelijk aan OE bevestigt te worden.6.6 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst zijdens de deelnemer in geval van overmacht, zulks uitsluitend terbeoordeling door OE, heeft OE het recht om van artikel 6.5 af te wijken, door of het betaalde cursusgeld te retourneren, ofeen alternatieve cursusdatum aan te geven zonder dat deelnemer daar verdere rechten uit kan ontlenen.ARTIKEL 7 Auteursrecht / intellectueel eigendom7.1 Alle door OE verstrekte documenten worden bij uitvoering van de overeenkomst eigendom van de deelnemer en dienenals naslagwerk voor de deelnemer.7.2 Ondergetekende verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging of openbaarmaking van de cursusinhoud,daaronder begrepen fysiek en digitaal/virtueel lesmateriaal en de mondelinge kennisoverdracht, een zonder rechterlijketussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van 2 x de cursusprijs, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.Iedere virtuele of fysieke werkplek of drager of toehoorder/bekijker geldt als 1 verveelvoudiging/openbaarmaking.


ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid8.1 OE is zich bewust van de verantwoordelijkheid om een zo betrouwbaar en up-to-date mogelijke technische cursus teverzorgen, maar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in de cursus en/ofcursusmaterialen en documenten voorkomen.8.2 Alle schade die ontstaat doordat de deelnemer opgedane kennis, verstrekt door OE, in de praktijk toepast, is voor eigenrisico en rekening van de deelnemer. Eventuele ten laste gelegde aansprakelijkheid berust volledig bij de deelnemer.8.3 OE aanvaard geen aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte schade voortvloeiend uit het feit dat een geplandecursus geen doorgang kan vinden zoals omschreven in artikel 6.1.8.4 Een aansprakelijkheidsstelling van OE kan nooit en te nimmer hoger zijn dan de door deelnemer betaalde cursuskosten.ARTIKEL 9 Toepasselijk recht / bevoegde rechter9.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.9.2 Alle geschillen tussen deelnemer en OE die voortvloeien uit een overeenkomst worden door partijen uitsluitend terberechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.53


Algemene Voorwaarden consultingALGEMENE VOORWAARDEN OVEDUCON CONSULTINGGedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27303567, dd. 1 oktober 2012Artikel 1 AlgemeenIn de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.1.2 Opdrachtnemer: Oveducon consulting.1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden teverrichten.Artikel 2 Toepasselijkheid2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover vande inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail wordt afgeweken.2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afsprakenper brief, fax of e-mail.3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemenevoorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijkdan wel mondeling gedaan.3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat dezevoor een bepaalde tijd is aangegaan.Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeftvoor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer terbeschikking worden gesteld.4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verbandmet de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheidvan de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeelvan Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgevergebruik maakt.4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzettendan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zaldit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail. Opdrachtgeverdient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of nietbehoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.Artikel 5 Uitvoering van de opdracht5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisenvan goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer,tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij dedoor Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken perbrief, fax of e-mail (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffendemedewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaandedit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.5.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt,indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehoudenis om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichtenvan het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemerovereenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdrachtbelangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin isvan overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.5.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.


Artikel 6 Geheimhouding6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezettemedewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgeverter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzonderinggemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe doorOpdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan nietschriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.6.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichtewerkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.Artikel 7 Intellectuele eigendom7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeftgebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten ofandere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen,adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet metinschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts naverkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigenvoor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van deOpdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.Artikel 8 Honorarium8.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeldlonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan tepassen.8.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakeldederden.8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.Artikel 9 Betaling9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dientte geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand ombinnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde somopeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering,nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kostenworden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijkekosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indiendeze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemergerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalenvorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijnoverige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welkehoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgeverszijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.Artikel 10 Reclames10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum vande stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgeveraantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigdop grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemerwaarop de reclame geen betrekking heeft.10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium,het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdrachttegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.55


Artikel 11 Leveringstermijn11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen,dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemeris ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekten de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fataletermijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding wordenontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijnschriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.Artikel 12 Opzegging12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtnemingvan een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.12.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijnin het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd,de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van eenvan de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindigingrechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstaneen aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdigebeëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzeggingten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer,heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandighedenaan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse)opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever ondervoorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdrachtvan de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehorenaan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.Artikel 13 Aansprakelijkheid13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemerkan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een foutvan Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag zoalsin sub a van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid entenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat:· sub a In het geval van een adviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer inhet kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperkingvan de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdrachtover de laatste 6 maanden heeft ontvangen.13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemeronjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaarhandelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemeren tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.13.3 De in lid 1 sub a, van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemervoor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingkunnen doen.Artikel 14 Contractoverneming14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijkakkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder gevalom alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen.Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzijpartijen expliciet anders overeenkomen.14.2 In geval van contractsverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan tengevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzijenige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.


Artikel 15 OnafhankelijkheidOpdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemerin staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juisten volledig te informeren omtrent de juridische structuur ende zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever,alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimstezin des woords.Artikel 16 InternetgebruikTijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiImet elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s klevenzoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijkte zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgeverals Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van hetoptreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is deinhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.Artikel 17 VervaltermijnVoor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welkenhoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgeverdeze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kanaanwenden.Artikel 18 Afstand van rechtenHet niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder dezeOvereenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van krachtzijn indien deze schriftelijk is gedaan.Artikel 19 ConversieIndien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geenberoep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstigebetekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.Artikel 20 NawerkingDe bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomstvan kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.Artikel 21 Strijdige clausulesIn het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdigevoorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden.Artikel 22 WervingsverbodGeen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartijbetrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttredingonderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij indienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangendemedewerker(s) aan te trekken.Artikel 23 Toepasselijkheid recht en forumkeuze23.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.23.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgeveren Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement teDen Haag.57


OveduconPostadres:Dreeslaan 2102672 EJ NaaldwijkMobiel:06 1891 2436E-mail:jos@oveducon.nlInternet:www.oveducon.nl

More magazines by this user
Similar magazines