Dia 1

w3.bwk.tue.nl

Dia 1

5Jan 2010


Jan 2010


Jan 2010Bouwkunde Delft en Decaan Patijn


Jan 2010Instant Art at the back of Vertigothe grand orange stage


Instant Art at the back of VertigoJan 2010crowd


De Faculteit1680 studenten310 personeelsleden=160 fte 85/75265 diploma’s/16 promovendi2.5 M 3 de geldstroomJan 2010


I ‘ll put it in your handsInstant Art at the back of VertigoJan 2010


Jan 2010hindrancesInstant Art at the back of Vertigo


Jan 2010Instant Art at the back of Vertigo


Instant Art at the back of VertigoJan 2010afscheid


Instant Art at the back of VertigoJan 2010carrousel evaluation


P alwaysInstantsomethingArt at the back of Vertigogoing onJan 2010


Jan 2010Instant Art at the back of Vertigowet excursions in Ehv.nl


Instant Art at the back of VertigoJan 2010the hole comes first


Instant Art at the back of Vertigothe grass is always greener……….Jan 2010


Jan 2010de velgInstant Art at the back of Vertigo


Bouwkundein2014SCENARIO’S, OVERWEGINGEN, VOORSTELLEN, BESLISSINGENJan 2010


De FaculteitBREEDVOLLEDIGSAMENINTEGRAALENGINEERINGTHE ENVIRONMENTJan 2010


Jan 2010De Faculteit?


5Waakvoor deZaakJan 2010


‣14.0 Meuro5‣80%-85% personele lasten‣Bezuinigingsopdracht: 1.5 Meuro• Voorbereiden Ontwikkelingsoperatie 1.5 M€ bezuiniging op 1 e gs PL in 2014– Nieuw leerstoelenplan 2014– Curriculum vs Onderwijsbelasting– Centrale kosten• Investeren– Groei 2 e /3 e gs naar 4 M€– Investeren in laboratoria• Plan gereed in 1 e kwartaal 2010Jan 2010


5BehoudhetGoudJan 2010


1. leerstoelen2. kosten3. ow efficiencyJan 2010


5Trouwaan deBouw?Jan 2010


3TU/4D Bouw5(decanen met aanhang, 2 a 3 x per jaar):TU/e BouwkundeTUD Civiele TechniekTUD BouwkundeUT, CivielOverleg:– Financiële aspecten– Onderzoekschool Bouw– Benaderen NWO/STW/Europeseprogramma’s– Speerpunt BouwJan 2010oz


Research by design – Design by research5• Oprichting werkgroep;– Criteria voor wetenschappelijk ontwerpen– Criteria voor ontwerpoutput• Overgegaan in ERiC – Evaluating Research in Context• Participatie in ERiC Fase 2• Onderdeel Research Assessment 2010Research Assessment 2010• Zelfstudie• Afstemming met TUD Bouwkunde• Inrichten commissie• Site visit in december 2010• Voorbereidend op internationale assessments met MIT,ETH, …??Jan 2010


5VerfijnOpTermijnJan 2010


Jan 2010De Faculteit?


5Jan 2010


Onderwijs5Instroom2009: 467 eerstejaars+ 106 studenten+ 43 VWO-instroom+ 63 HBO-instroommet 11 internationalemaster studentenJan 2010


5SnoeivoorBloeiJan 2010


5


5KansopSjansJan 2010


NRC 02 01 10FRANS SARISJan 2010


NRC 02 01 10FRANS SARISJan 2010


Jan 2010


happy new year!!!!!!!!!Jan 2010

More magazines by this user
Similar magazines