12.07.2015 Views

Jaargang 6, nr 15, week 30 - De Oud Rotterdammer

Jaargang 6, nr 15, week 30 - De Oud Rotterdammer

Jaargang 6, nr 15, week 30 - De Oud Rotterdammer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagina 2 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserAirconditioningNijverheidsweg 313161 GJ RhoonT • 010 - 2236466F • 010 - 2236136Méér dan <strong>30</strong> jaar levering eninstallatie van airconditioningen koeltechniek voorMKB en particulier.Keuze uit diversemodellen ofkanalensysteem voor deperfecte klimaatbeheersing!<strong>De</strong>aler van:Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nlwww.huis-ontruiming.nlD. van Vianen VOFVoor info:010-414 86 43 of06-1812 4248Linker Rottekade 11b<strong>30</strong>34 NT RotterdamKvk <strong>nr</strong>. 24338212email: info@huis-ontruiming.nl● Is al vele jaren de specialist inwoning en bedrijf ontruimingen.● <strong>De</strong> woning wordt naar eisen van de woningcorporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.● U krijgt bij ons altijd volledigegarantie tot oplevering● Wij verwijderen de gehele rest boedel zoalslaminaat/vloerbedekking ect.ect.● Zelf aangebrachte vernieuwingenbrengen wij terug in originele staat● Tevens doen wij verhuizingen van grootnaar klein en evt. in/uitpakservice● Wij geven u altijd een gratisofferte/prijsopgave en geen voorrijkosten● Onze betalingen geschieden altijdachteraf na tevredenheid cliënten● Vrienden van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>krijgen 10% korting.Elke dag op reis,zonder autorijbewijsStil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.ZonnesteekprijsZonnesteekprijswww.Brommobiel.nlBrommobielcentrum Both ● Tiendweg West 142941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-66<strong>15</strong>51U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.adver_oud-rot_89x125mm.indd 1 20-11-2009 16:33:25


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 3Scheurmail Rotterdam<strong>De</strong> email scheurkalender voor <strong>Rotterdammer</strong>sU kent ze vast wel en misschien hangt er bij u ook wel één op het toilet: een scheurkalender. Er zijn ervele over zeer uiteenlopende onderwerpen, maar een scheurkalender over Rotterdam zit daar niet meerbij. Scheurmail Rotterdam voorziet in die behoefte en wel op een heel nieuwe, speciale manier. Er komtnamelijk geen velletje papier meer aan te pas, alles gaat via de email: scheuren op je computer.<strong>De</strong> scheurmails zijn kort en informatiefen bevatten verrassende wetenswaardigheden,leuke anekdotes, typischRotterdamse uitdrukkingen, feiten encijfers, maar natuurlijk ook de nodigehumor. <strong>De</strong> korte stukjes gaan over hetRotterdam van vroeger en nu, maar denadruk ligt toch vooral op nostalgischRotterdam. Dikwijls terugkerende- <strong>De</strong> scheurkalender op de wc -onderwerpen zijn bijvoorbeeld:- <strong>De</strong> Wijken, Straten & Gebouwen- Beroemde <strong>Rotterdammer</strong>s- <strong>De</strong> Rotterdamse Taal- Legendarische Sportmomenten- Kunstwerken & Monumenten- Het Nieuws van Vroeger- Humor & Anekdotes<strong>De</strong> stukjes worden vaak voorzien vanfoto’s en soms met links naar meerinformatie of filmpjes op het internet.En dagelijks worden ze aangevuld metenkele uittips over theater, muziek,stadswandelingen, proeverijen, lezingen,exposities etcetera.Dagelijks of wekelijks een scheurmail<strong>De</strong> scheurmails verschijnen vanmaandag tot en met vrijdag per email.Voor wie niet elke dag achter de pczit, is er ook een wekelijkse variant opvrijdag. <strong>De</strong>ze wekelijkse scheurmail isde verzameling van de afgelopen <strong>week</strong>bij elkaar zodat u niets mist en heerlijkherinneringen kunt ophalen aan uwstad. Of natuurlijk nieuwe wetenswaardighedenopdoen.Proberen?Op www.scheurmailrotterdam.nl kunt uenkele voorbeelden bekijken en u aanmeldenvoor een proefabonnement. Umaakt dan ook kans op een replica vanhet schilderij <strong>De</strong> Reus van Rotterdamt.w.v. 60 euro, beschikbaar gesteld doorKunstgalerie Gravilux aan ScheurmailRotterdam.Kent u <strong>De</strong> Reus nog? Rigardus vanRijn was 2 meter 37 lang en daarmeede langste Nederlander die ooit heeftgeleefd. Hij trok altijd veel bekijksin de stad en woonde in de Gouvernestraat.Die moest zelfs door de politieworden afgezet toen hij met een takelwagenuit zijn huis werd gehaald omnaar het ziekenhuis te worden vervoerd.Een mooie anekdote zoals u die veelzult terugvinden in de scheurmails.Scheurmail van de WeekOp de website van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>is binnenkort ook de Scheurmailvan de Week te lezen. Maar voor wiegeen scheurmails wil missen, ga naarwww.scheurmailrotterdam.nl en meldu aan voor een abonnement. <strong>De</strong> kostenzijn laag gehouden, voor slechts 7,50euro ontvangt u de scheurmails een jaarlang.. Voor vrienden van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>geldt de speciale prijs van- Maak kans op een replica van het schilderij <strong>De</strong> Reus van Rotterdam -maar 5 euro per jaar, zie de VriendenVoordeelpagina.Een leuk cadeauEn wilt u Scheurmail Rotterdam misschiencadeau doen? Ook dat kan viade website. Binnenkort verschijnt deScheurmail Rotterdam Waardebonverpakt in een cadeaubox met enkeleexclusieve ansichtkaarten van onderandere weer <strong>De</strong> Reus van Rotterdam.Een prachtig cadeau voor al uw Rotterdamsevrienden en kennissen.CCtje<strong>De</strong>nkend aan Holland…c foto burosolo.nlC ox C olumnHet voordeel van een verblijf in het buitenland is dat je hetbinnenland een beetje van een afstand kunt bekijken. Jeneemt alle besognes waar we hier ten lande mee gekweldworden een beetje minder serieus en met een hele grote korrelzout. Als je een beetje regelmatig in andere landen vertoeft,dan valt het je bij terugkeer in ieder geval meteen ophoe rijk en verwend we hier met zijn allen eigenlijk zijn.Het duidelijkst werd me dat de afgelopenweken met dat WK-voetbalgedoe.Juist misschien omdat ik hier duizendkilometer vandaan zat, had ik niet devolle wetenschap van de gekte die hierinmiddels was los gebarsten. Ik vond hetNederlands Elftal maar matig voetballen(Want waar ik was, was ook televisie).Ze wonnen wel steeds, maar je moestniet vragen hoe. En dan dat geleuterde hele avond, van die zogenaamdekenners, nou ja daar heb ik de vorigekeer reeds mijn fiolen van toorn overuitgestort.Maar nog even: al die knapen werdendaar op kosten van de NOS, van u dus,naartoe gevlogen, kregen hoogstwaarschijnlijkeen vet zakgeld, en dan maarklagen dat de FIFA alle verdiensten ineigen zak stak en de arme Afrikanen erniets wijzer van werden. Wat zoudenbepaalde figuren moeten beginnen alswij eens zouden besluiten dat we niet opal die lullificatie zitten te wachten?En toen kwam die finale! Ik zat samenmet een voetballiefhebber te kijken, enop een gegeven moment fluisterde hij:“Geer, dit is toch een afgang!?” Nou, datwas het zeker. Een wanvertoning, eenbeschamende show van brute onmachttegen het superieure voetbal van deSpanjaarden. En dan krijgt die veelbejubelde Robben nog twee kansen dieJules de Corte nog benut zou hebben metz’n ogen dicht!Laten we eerlijk zijn, als onze ploegwereldkampioen zou zijn geworden danhad een redelijk mens daar toch niet blijom hebben kunnen zijn?Maar toen had ik toch buiten ons“gesundenes Volksempfinden” gerekend.Ik was nog niet terug in Nederland ofik moest die zegetocht door de grachtenmeemaken. Hoezo zegetocht? Welkezege? We hadden toch verloren? Maardaar bleek maar weer eens hoe verwendwij hier met z’n allen zijn: niemand diezei: “Okee jongens, het is mooi geweest.Haal de klompen en de kazen en dehelmen en wat er allemaal door de commercieis aangereikt maar van je hoofd,we hebben het niet gered, jammer dan,volgende keer beter, we gaan weer eensgewoon doen, nou, nog één biertje danen dan gaan we weer eens aan het werk.”Nee hoor, we moesten de verliezers toegaan juichen. En als je zei dat dat tocheigenlijk idioot was, werd je nog boosaangekeken, dan was je een spelbreker,men had rècht op al die jolijt, wil je jemond houden, zuurpruim. En dan datCalimero-gesnik dat het toch geweldigwas dat wij dat “als klein landje”toch maar allemaal voor elkaar haddengekregen. Ik denk dat we meer inwonershebben dan Uruguay en Paraguay bijelkaar.Het heeft mij eens te meer gesterkt inde overtuiging dat ik met dat betaaldevoetbal, met al zijn commercie en dikbetaalde figuranten, niks meer te makenwil hebben. Ik ga van de <strong>week</strong> lekkernaar het Kaatsen in Franeker.


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 5Waar was dat nou?Oplossing “Waarwas dat nou 121”Voor ik met de oplossingen begin, heb ik een verzoekje:Zet in de oplossingen, die u per brief aan me stuurt, óókuw woonadres. Enveloppen en brieven worden bij ontvangstdirect van elkaar gescheiden.Voor de tweede of derde keer in het bestaan van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, ging er gejuich op in Overschie. Er stondweer een WWDN-foto in de gratis krant voor 50-plussers!TOENNULeen Kool (Putten): “Hiermede laatik u weten dat de foto <strong>nr</strong> 121 van deOverschiese Dorpsstraat is in Overschie.<strong>De</strong> bus komt vanaf de Lagebrug deDorpstraat in rijden. Links voor was deschoenenzaak van de dames Grotenboer.En rechts nabij de zonwering slagerij<strong>De</strong> Jong. Ter hoogte van de bus is eenzijstraat, de Lugt, waar op de hoekde fa. Boon was gevestigd, die textielverkocht.”Ada van Noordwijk (Rijsbergen): “Kijk,dit is een leuke raadplaat voor mij als exinwoonstervan Overschie. Op de hoekvan de Overschiese Dorpsstraat is detapijt- en gordijnenwinkel van P.Hartog.Op de hoek aan de overzijde is op nummer44 de kruidenierswinkel van weduweM. van der Kooy en daarnaast op 40 desigarenwinkel van P. Verhoeven. Het caféis <strong>De</strong> Vergulden Koetswagen op nummer46. Daar achter in de Berensteeg konje trouwkoetsjes huren en dat heb ik in1968 ook gedaan toen ik trouwde. <strong>De</strong> busop de foto zal buslijn 33 zijn, die van deSchielaan afkwam, maar kan ook bus 60zijn die naar Schiedam reed. <strong>De</strong> dameslinks op de foto kijken in de etalage vaneen schoenwinkel met speciale schoenen.Als ik me niet vergis eigendom van degezusters Grooteboer, tantes van mijntoenmalige man.”J. Eger, Taaijersweg 10, 4321 TSKerkwerve: “Als geboren en getogenOverschieënaar kan ik u wel iets overdeze foto vertellen. Hij is gemaakt inde Overschiese Dorpsstraat vanaf deRotterdamse Rijweg richting Lage Brug.Op de foto ziet u inderdaad een Sauerbus van de RET onder lijnnummer 33,op weg van de Schielaan, het beginpunt,naar het Centraal Station in Rotterdam.Op de foto, naast de vrouw in de poortingang,was de schoenwinkel van de damesGrotenboer, waar een mogelijke klantde etalage bewondert. Daarnaast ziet ude waterstokerij, kruideniers-, snoep-,klompen- en bezemwinkel van Koppes.We gaan verder met de horloge- en klokkenmakervan <strong>De</strong> Waag, dan daarnaasteen vestiging van de Unie voor aankoopkruidenierswaren, gevolgd door eenwoonhuis van, als ik het goed zeg, defamilie Hogerbrugge. We krijgen dan deAmsterdamsche Bank, daarnaast de bloemenwinkelvan Voorhorst (is daar nogsteeds gevestigd), vervolgens het kantoorvan notaris Verlinden, dan de woning enhorlogemakerij van Silvius, met daaronderbanket en chocolaterie Veenman. Wezijn er nog niet, want we passeren nu eenpakhuis van de firma Speeman, daarnaastde slijterij van de familie Van den Akker,de kapsalon en sigarenwinkel van Verschotenen dan zijn wij bij het Schouwgaten de Lage Brug.Aan de rechterzijde op de foto zien wijde groente- en fruitwinkel van de familieVerzijden, met daarnaast de slagerijvan <strong>De</strong> Jong en bij de uitstekende muurcafé-billard <strong>De</strong> Vergulde Koetswagen vande familie Van der Zande. We wandelenverder van de fotograaf vandaan enzien de groente- en fruitwinkel van JaapBoudewijns, gevolgd door de sigarenwinkelvan Verhoeven en aansluitend dekruidenierszaak van Van der Kooij. Opde hoek, aan de overkant van de Lugt, demanufacturenwinkel van Van de Boon,gevolgd door de woning plus boerderijvan de familie Littel met daarnaast dekruidenierszaak van Van Daalen. We passerennu achtereenvolgens de haarden-,radio- en elektrische apparatuurwinkelvan Henk <strong>Oud</strong>shoorn, de melkwinkelvan Verhoeven en de rijwielzaak vanVerhoeven en zijn zo ook hier aangelandbij de Lage Brug.Bij de Lage Brug kwamen veel ouderemannen bij elkaar om een praatje temaken, kringetje te spugen van de pruimtabaken een borreltje drinken bij het cafévan Jan van der Werf, net over de LageBrug aan de <strong>De</strong>lftweg.”J.M.Visser (Warder NH, klein plaatsjeboven Edam aan het IJsselmeer):“Rechts, juist naast bus 33 is de doorgangnaar <strong>De</strong> Lugt te zien. <strong>De</strong> Lugt was, nietzo heel lang voordat de foto gemaakt is,doorgetrokken naar deze OverschieseDorpsstraat, om een doorsteek naar deBurgemeester Baumannlaan te bereiken.Misschien was de zijstraat toen gloednieuw:hij is (nog) afgesloten. Een bordverwijst rechtdoor, naar de RotterdamseRjiweg; een bochtige straat met kinderhoofdjesen klinkerstroken. Voordien wasdat de enige weg naar Rotterdam. Waaroverik eind jaren ’40 / begin ’50 naar hetvoortgezet onderwijs in Rotterdam fietste.<strong>De</strong> bus met de gedeelde voorruit was bus33 (beter te onderscheiden op de groteafbeelding op de website); eerder haddende RET-bussen geen nummers, maarletters: de lijn Rotterdam DP – Overschie(Schielaan) was bus D. <strong>De</strong> wijziging naarnummeraanduidingen, hier dus 33, vondvermoedelijk plaats omstreeks 1950.Door de Ov. Dorpsstraat reed ook bus 40– later 60 - van Hillegersberg (Kleiweg)naar Kethel, maar op die lijn reden kleinerebussen.Links vooraan op de foto is het schoenenwinkeltjevan de gezusters Grooteboerte zien; in de poort van het steegje naasthet winkelpandje staat een mevrouw.<strong>De</strong> poort leidde naar een hofje en kwamvervolgens op de Schie, achter de huizen,uit. <strong>De</strong> ongetrouwde zuster van dehoofdeigenares had een gehoorbeperking,wat men in die jaren doofstom noemde.Ondanks die handicap – spraaklessennooit van gehoord, laat staan logopedie -bediende zij wel degelijk de klanten voorschoenen en wat daar bij hoorde. Naasthet schoenwinkeltje zien we het huis vanopticien Van der Waag. Zelf woonde ikiets voorbij de Lage Brug, waar het <strong>De</strong>lftwegheet: op <strong>nr</strong>. 21 had de familie eenfotowinkel; Foto de Leeuwerik geheten.”J. den Draak (Vlaardingen): “Ik hebhier van 1967 tot 1977 als hoofdagentgediend, een mooie tijd. Echt dorps, menwist alles van elkaar. Op de raadfoto ishet uithangborg van Heineken te zien,daar was een gezellige kroeg. Vastestamgast daar was Teun de Peur. Als Teuneen kanariepiet kon nadoen, kreeg hij eenborreltje gratis. Op veel avonden heefthij menige kanarie laten fluiten. Als dekroeg dan dicht ging en Teun niet meervast ter been was, werd hij gratis metde politieauto thuis gebracht. Kom daarnu maar eens om. Het was een vreselijkgezellige tijd.”C.M. Gelderman-van der Gaag (Papendrecht):“In dit dorp heb ik gewoondvanaf mijn geboorte in 1938 tot aan mijntrouwen in 1961 en in de afgebeeldestraat heb ik heel veel gelopen en gefietst.Dat geldt ook voor mijn man, die echtermet zijn ouders al eerder Overschie hadverlaten. <strong>De</strong> bus die de Dorpsstraat (zoalswij hem noemden) komt i<strong>nr</strong>ijden is bus33, de vroegere D-bus. Hij komt van deSchielaan, via de <strong>Oud</strong>e <strong>De</strong>lftweg, overde Lage Brug, die je net niet kunt zien,de Dorpsstraat i<strong>nr</strong>ijden, om een eindjeverder linksaf de Rotterdamsche Rijwegin te slaan, en zo via de Kanaalweg naarRotterdam te gaan. Met deze bus ging ik‘s winters naar de middelbare school inRotterdam en later naar mijn werk.Links zien we de kleine schoenwinkel,waarvan ik helaas de naam niet meerweet, maar waar je zeer vakkundigaan een paar passende schoenen werdgeholpen door een doofstomme dame. Ikmeen dat de zaak van haar ouders was.Ik moest hier als jonge teener van mijnvader eens een paar degelijke schoenenkopen, terwijl ik liever een paar moderneflatjes had. Ik had geen schijn van kans.Rechts, op die hoek, was de zaak vanGantevoort, voor textielwaren, garenen band. Dan was er de bloemenzaakvan Nagelhout, een zaak van naam.Die mevrouw in de deuropening, metdat schort aan, zou wel eens mevrouwLatenstein kunnen zijn. Misschien datiemand anders dat precies weet. Met haardochter Wil zat ik op de OverschiescheTurnvereniging, de OTV. Nog wat meernaar rechts, dus niet meer op de foto, washet Gemeentehuis, niet meer als zodanigin gebruik, maar daar was de bibliotheekin gevestigd, waar ik menig boek hebgeleend. Tenslotte, niet onbelangrijk,door deze straat is in 1954 de Tour deFrance getrokken. Kortom, de OverschiescheDorpsstraat was de hoofdstraat vanOverschie.”<strong>De</strong> attentie gaat naar het ZeeuwseKerkwerve.waarwasdatnou@ditisrotjeknor,nlNieuwe opgave no. 123Wat waren we trots in de jaren vijftig. Er kwamen gloednieuwe woonwijken in Rotterdam;al de woningen hadden een douche, dus de grote teil voor de kachel was verledentijd. Ook in de nieuwe woonwijken verschenen de kruideniers, slagers, melkhandels,groentewinkels en andere zaken. Er viel weinig te klagen in deze wijken.Waar was dat nou?Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nlof www.deoudrotterdammer.nl .Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarnevóór 9 augustus 2010 per post zenden aanWaar was dat nouSint Jobsweg 20h<strong>30</strong>24 EJ RotterdamHet e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nlVergeet in uw e-mailtje a.u.b. uw woonadres niet.Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 9Alle strekenvan het kompas<strong>De</strong> overvolle zee met gebeurtenissen uit onze vaderlandsescheepvaarthistorie is nog lang niet leeggevist.Een aantal maritieme auteurs heeft daar met hetboek ‘Alle streken van het kompas’ weer eens hetbewijs voor geleverd. Met zeventien hoofdstukkenover allerlei voorvallen in zowel de Europese waterenals in de Oost en de West hebben zij onze zeevaartgeschiedenisopnieuw verder aangevuld.Het boek is een ‘liber amicorum’, eensoort van eerbetoon aan Femma Gaastra,die enkele weken geleden afscheid namals hoogleraar zeegeschiedenis aan deLeidse universiteit. Gaastra is zelf eenbefaamd maritiem schrijver, die in veertigjaar veel heeft gepubliceerd; vooral overde Vereenigde Oost-Indische Compagnie.Uit het, wat onderwerpen betreft, zeergevarieerde boek blijkt wederom datNederland in de loop der eeuwen overalin de wereld zijn maritieme sporen heeftnagelaten. Daar goede zaken heeft gedaan,maar ook veel kwaad heeft verricht.Het boek verhaalt over het einde van onzeaanwezigheid in Vietnam en op het eilandFormosa (het huidige Taiwan). Ook deproblemen die de Republiek der ZevenVerenigde Nederlanden gedurende enkeledecennia in de 17e eeuw aan de kust vanBrazilië met Portugal heeft gehad, komenaan bod. Dichter bij huis gaat het in hethoofdstuk ‘Touwtrekken om een prijs’over de kwestie of het naar Rotterdamopbrengen van het Engelse schip SintThomas in 1634 wel of niet terecht was.Was het kaapvaart of niet? En wat moester met de waardevolle lading gebeuren?Er is lang over gedaan om dáár duidelijkheidin te krijgen.Ex-hoogleraar zeegeschiedenis JaapBruijn schreef het hoofdstuk ‘Hoorenen twee blazen’, dat gaat over de zevenwalvisvaartreizen van de SchiedammerPieter Bezemer, in de jaren 1787-1794.Het is de boeiende geschiedenis van eenhard en gevaarlijk bestaan, onder wredeen bar koude omstandigheden. Ook Janvan Speyk komt in het boek aan bod, deman die op 29-jarige leeftijd in februari1831 tijdens de Belgische opstand inAntwerpen de lont in het kruitvat van zijnkanonneerboot stak. <strong>De</strong> vraag is: was hijeen held of een terrorist?Ook de negatieve kanten van ons maritiemeveleden worden in dit boek aangehaald.Neem het vaderlandse aandeelin de vaart van slaven tussen Afrika enNoord-Amerika, Suriname en het Caribischgebied. Dat is een ‘zwarte bladzijde’in onze geschiedenis. Met het deelnemenaan deze handel hebben ‘de onzen’ hetvoor hun eigen gewin verderfelijk gedaan.In 1619 al bracht een Nederlands schip deallereerste slaven naar de nieuwe Engelsekolonie Virginia!‘Alle streken van het kompas’ is eenuitgave van Walburg Pers. Het gebondenen geïllustreerde boek telt 352 pagina’s enkost 29,95 euro.Bram OosterwijkBoeken over Jan Prins, Bob Evers en Arie RoosNog even avontuurlijkals 61 jaar geledenIn de jaren vijftig maakte ik op de lagere school kennis met de boekenvan schrijver Willy van der Heide en ik verslond de avonturen die de Nederlandsevrienden Arie Roos en Jan Prins samen met hun Amerikaansemaatje Bob Evers beleefden. Intussen zijn er meer dan vijf miljoen exemplarenvan verkocht.Mijn belangstelling gold trouwensook de boeken van Johannes (Jan)Nowee met Arendsoog en WitteVeder in de hoofdrol en zeker devreemde avonturen die auteur CarlBeke zijn geesteskind Pim Pandoerlaat beleven. Hun boeken stondeneveneens in de schoolbibliotheeken dat veroorzaakte in de klas altijdonderlinge strijd wie er aan de beurtwas voor dat ene andere deel.Al kort nadat ik op eigen benenstond, ben ik de boeken van de drieschrijvers gaan verzamelen en zepronken vrijwel allemaal in mijnprivébibliotheek. <strong>De</strong> Bob Eversseriezelfs dubbel: de oorspronkelijkegrote boeken en de later verschenenpocketversie.In 2003 rolde jubileumnummer 50van de persen. Van der Heide schreef36 delen en Peter de Zwaan zettezijn werk voort. Bijzonder is datzeven jaar na de jubileumuitgave inseptember deel 51 verschijnt met alstitel ‘Clandestiene streken op eencruiseschip’.Het is weer een bijzonder spannendavontuur dat de in jaren nooit ouderwordende Jan Prins, Bob Evers enArie Roos beleven, maar wel in heteigentijdse tijdperk. <strong>De</strong> drie wordendoor pa Roos zonder duidelijkeopdracht naar San Diego gestuurdvoor een cruise op de SeaRose,die onder bevel staat van kapiteinHoldert, een man die een karrenvrachtappels met de drie jongenste schillen heeft. <strong>De</strong> cruise voertvia drie plaatsen in Mexico naar hetPanamakanaal en vandaar naar FortLauderdale in Florida. In San Diegoziet Jan dat een kleine man met eenMexicaans uiterlijk clandestien depier op probeert te komen waar decruiseschepen aanleggen. <strong>De</strong> pogingslaagt en de bedoeling is duidelijk: deman maakt zich klaar om iets uit tehalen met of op een cruiseschip. Arieziet de Mexicaan later op de dag inhet restaurant van een hotel dat doorhet opduiken van een grote, hoekigeman en de hulp van een paar honderdscholieren in een slagveld verandert.Bob ziet hem op vrijwel dezelfde tijdin een jachthaven waar een omvangrijkepolitieactie gaande is. Als derust in het hotel en de jachthaven isweergekeerd stellen Jan, Bob en Arievast dat er sprake is van twee kleineMexicaanse mannen, die broerszouden kunnen zijn. Ze zijn ervanovertuigd dat minstens een van debroers clandestien aan boord van eencruiseschip probeert te komen en hetenige schip dat in aanmerking komtis de SeaRose. <strong>De</strong> grote vraag is:hoe kom je ongezien aan boord vaneen luxe praalschip dat aanlegt aaneen beveiligde pier en waarom zouiemand dat willen? Duizenden Mexicanenproberen elk jaar illegaal deVerenigde Staten binnen te komen,maar waarom slooft een Mexicaanzich uit om als verstekeling illegaalde USA te verlaten?‘Clandestiene streken op een cruiseschip’verschijnt in een beperkteoplage. Om iedereen zoveel mogelijkde kans te geven dit deel te bemachtigengeeft uitgeverij <strong>De</strong> Eekhoorn uit<strong>Oud</strong>-Beijerland de mogelijkheid in teschrijven. Vanzelfsprekend zal deel51 vanaf 27 september ook verkrijgbaarzijn in de reguliere boekhandel.ISBN: 978-90-454-1472-0. <strong>De</strong>winkelprijs is tien euro. Zie www.bobevers.nl voor het voorinschrijvingsformulier.Rein WoltersSCHIPVan Zeeuws naar ZweedsH A V E NVanwege de harde aanlandige wind heeft de STENA HOLLANDICA een sleepboot nodig om van de kant af te komen.Voor de FAIRPLAY XII met 3360 pk en een trekkracht van 42 ton een peulenschil. <strong>De</strong> klus was snel geklaard, want binneneen kwartier was het schip rond en door de wind en lag zij slaags voor de oversteek naar Harwich.World Ship SocietyRotterdam BranchFoto: Piet van Dijk van www.worldshipsocietyrotterdam.nl<strong>De</strong> ouderen onder ons wetenals geen ander dat de veerdienstHoek van Holland – Harwichhaar oorsprong vindt in deStoomvaartmaatschappij Zeeland(SMZ) die al in 1875 werd opgerichten op Engeland voer vanuitVlissingen met raderboten.In 1893 begon de Great EasternRailway een concurrerende dienstop Hoek van Holland maar in1926 ging men samenwerken. In1946 werden alle SMZ dienstenverlegd naar Hoek van Holland ingezamenlijke exploitatie met deBritse Spoorwegen.Menigeen is in die tijd weleensde Noordzee overgestoken met deKaWee (Koningin Wilhelmina)of de KaJee (Koningin Juliana).In 1989 werd de dienst overgenomendoor het Zweedse bedrijfStena Line AB in Gotenburg. <strong>De</strong>naam Stena is ontleend aan deoprichter Sten Allan Olsson.<strong>De</strong> STENA HOLLANDICAis thans de nieuwste en gelijkgrootste aanwinst op deze dienst.Het is een zogeheten RoPax, debenaming voor een RoRo (Rollon Roll of) schip met passagiersaccommodatie.Zij is 240 meterlang en 32 meter breed. Op de 4garagedekken kan 5,5 km vrachtgeparkeerd worden, wat goed isvoor circa 2<strong>30</strong> (personen)auto’s.Er kunnen in totaal 1200 passagiersgeherbergd worden. <strong>De</strong>dienstsnelheid is 22 knopen endat is bijna 41 km per uur. Hetschip vaart onder Nederlandsevlag en is op 8 juni gedoopt doorHKH Prinses Margriet. Zij ishet petekind van de Nederlandsekoopvaardij.<strong>De</strong> Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart.<strong>De</strong> Rotterdam Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied tevergroten. Hoe? Zie www.worldshipsocietyrotterdam.nl Vanaf deze <strong>week</strong> verzorgen zij elke veertien dagen een speciale rubriek in <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> over schepen en de haven onder de titel ‘Schip en Haven’.


Pagina 10 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserzaterdag14 AUGzaterdag14 AUGvrijdag27 AUGdonderdag9 SEPTdonderdag16 SEPTdonderdag23 SEPTdonderdag<strong>30</strong> SEPTTIP!Postbus 8604 - <strong>30</strong>09 AP RotterdamT 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]E info@de-stromen.nlI www.de-stromen.nlPostbus 233 - 33<strong>30</strong> AE ZwijndrechtT 0900 - 8664 [€ 0,10 p.m.]E info@opmaat.orgI www.opmaat.org


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 11<strong>De</strong> StromenOpmaat GroepUITGELICHTMet historische stadstram, streekbus, stoomtram en boot!Nostalgische reis van Rotterdamnaar de eilandenOp woensdag 11 augustus organiserende museumstichtingenRoMeO en RTM en RederijZeeland wederom een tocht vanRotterdam naar het Grevelingenmeeren weer terug. <strong>De</strong> reisbrengt de deelnemer terug in desferen van toen, de jaren vijftigen zestig van de vorige eeuw.<strong>De</strong> WondverpleegkundigeWondverzorging is een vak apart. Dat weten we bij <strong>De</strong> Stromenen Opmaat als geen ander. Onze wondverpleegkundigen hebbeneen specialistische opleiding en weten hoe te handelen bijde meest uiteenlopende soorten wonden.<strong>De</strong> wondverpleegkundige is vanorigine werkzaam in het gebiedtussen Dordrecht en Albrandswaard,maar is bezig de werkzaamhedenuit te breiden naarRotterdam. Advies en wondverzorgingkan worden gegeven inhet hele werkgebied.Er zijn vele verschillende wondendie allerlei oorzaken kunnen hebben.Onze wondverpleegkundigenkunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeldbij wonden door operaties,doorligwonden, open benen,brandwonden, chronische wondenzoals een diabetesvoet en wondendie maar niet willen genezen.<strong>De</strong> wondverpleegkundige bekijktde situatie, bepaalt welke wondinvloedener zijn en overlegt met dehuisarts welk behandelplan nodigis. Sommige wonden hebbendriemaal daags verzorging nodig,bij andere wonden is het vooralbelangrijk wekelijks het verloop tevolgen. <strong>De</strong> wondverpleegkundigeweet precies welke wond welkeverzorging nodig heeft en kanbijvoorbeeld adviseren in verbandgebruik.Daarnaast geeft zeadviezen en praktische tips overgebruik van bijvoorbeeld matrassenen stoelkussens of leefstijladviezendie de genezing van dewond bevorderen.<strong>De</strong> wondverpleegkundige komtbij mensen thuis, maar geeft ookadviezen aan de huisarts en in deverzorgingshuizen van <strong>De</strong> Stromen.<strong>De</strong> huisarts kan u doorverwijzennaar de wondverpleegkundige,maar u kunt ook zelf contactopnemen met de Opmaat Zorglijn.<strong>De</strong> wondverpleegkundige kan ookbekijken welke indicatie nodig isen deze voor u aanvragen.Meer weten over de wondverpleegkundige?Bel met deOpmaat Zorglijn 0900 8664 of deZorglijn Rotterdam 0900 206 0660 [beiden € 0,10 p.m.].Om 9.<strong>15</strong> uur vertrekt een historischeRET-tram van het Willemsplein naarCarnisselande. <strong>De</strong> RET-tram maaktdaarbij eerst een rondrit door Rotterdam.Van Carnisselande rijdt eenhistorische streekbus via de HoekseWaard, over het eiland Goeree-Overflakkee naar <strong>Oud</strong>dorp. Bij deRTM Remise aan de voet van deBrouwersdam wacht een stoomtramvan de RTM om de deelnemers naarhet eindpunt Middelplaat Haven tebrengen waar wordt overgestapt ophet MS Grevelingen, een voormaligeveerboot uit 1959, voor een rondvaartover het Grevelingenmeer.KoffiestopTijdens de reis door de Hoekse Waarden over het eiland Goeree Overflakkeeen terug over Voorne Putten volgtde bus zoveel mogelijk de route dievroeger de RTM-tram reed. Op deheenweg wordt een koffiestop ingelastbij een voormalig tramstation van deRTM. <strong>De</strong> deelnemers krijgen koffiemet appelgebak geserveerd. In <strong>Oud</strong>dorpis gelegenheid het museum ende remise van de RTM te bezoeken.Bovendien wordt daar op vertoon vanhet deelnamebewijs een lunchpakketuitgereikt. <strong>De</strong> stoomtram vertrekt om13.<strong>30</strong> uur van de RTM Remise naarMiddelplaat Haven. Na de rondvaartvangt de retourrit aan, volledig perbus is via Voorne Putten naar hetWillemsplein. Aankomst Willemsplei<strong>nr</strong>ond 18.<strong>30</strong> uur. <strong>De</strong> kosten van dezedagvullende combitocht bedragenEUR 46,00 per persoon (kinderen totDoor de lens van HartogUit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (65)12 jaar EUR <strong>30</strong>,00), inclusief de koffiemet appelgebak en het lunchpakket.ReserverenU kunt reserveren voor deze tochtd.m.v. een briefkaart aan P.H. Hekking,Erfvoort 32, 2211 DE, Noordwijkerhout,of een e-mail aan paul.hekking@tele2.nl, of per telefoon: 06-20082503, onder vermelding van hetaantal personen. <strong>De</strong>elname is beperkttot 75 personen. Naast de beleving vaneen historische reis steunt u met uwdeelname het vrijwilligerswerk aa<strong>nr</strong>estauratie en onderhoud van het historischematerieel van RoMeO en RTM.Raadpleeg voor verdere informatieover deze organisaties de websites vanRoMeO: www.stichtingromeo.nl, enRTM: www.rtm-ouddorp.nl.Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk waseen fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aanden IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s,die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. <strong>De</strong>el 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt aan het eind van dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 diedoor de samenstellers voor het boek geselecteerd zijn en voor de herkenning vragen zij de hulp van lezers van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>.<strong>De</strong>monstratie<strong>De</strong> foto is gemaakt op 12 december1978 in het zand van het opgebrokentrottoir van de deur van Slavenburg’sBank op de hoek van Coolsingel enStadhuisplein. Dat de demonstrerendemensen een probleem hebbenmet de bank maken hun spandoekennadrukkelijk duidelijk. Henk Hartognoteerde altijd nauwgezet wat, wieen waarom hij ergens had gefotografeerd.Ook in dit geval noteerdehij in zijn archievenboek datumen tijdstip, maar niet waar het omging. Het is dus niet bekend wie demensen op de foto zijn en wat nuprecies de reden is dat ze ontevredende straat op waren gegaan. Wellichtzijn er mensen die zichzelf op defoto herkennen of door andere lezersherkend worden. Graag zouden wemet hen in contact komen voor hetverkrijgen van nadere gegevens. Ditkan via het e-mailadres: reinw@telfort.nl of 010-7863728. In dekomende afleveringen van deze rubriekzullen we nog een paar foto’sopnemen, waarvan (nog) niet allegegevens bekend zijn. Op voorhandbedankt voor de hulp.


Pagina 12 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - Krant voor de 50-plusserZomeropruimingDiverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzenModel Lux MedicoUitgevoerd met een pullman binnenvering.Leverbaar als 3, 2.5 en 2 zits.Ook leverbaar als relaxfauteuil.Leverbaar in elke gewenste stof enbewerkte mohair.Prijs in afgebeelde mohair € 3600.-Vreugdenhil StijlmeubelenLangestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerktel.: 0174 - 417947www.vreugdenhilstijlmeubelen.nlWij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo minmogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoegidentiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.Bij ontruimingen werken we met een garantie:de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door dewoningbouwmaatschappij of makelaar.Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemmingvia diverse stichtingenSeniorenverhuizingen |Woningontruimingenwww.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.comBel voor eenbrochureof meerinformatie010 888 22 <strong>15</strong>ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJWONINGINRICHTING VERSCHOOR:NU ALLE SOORTEN LAMINAATGRATIS GELEGD!vraag in de winkel naar de voorwaardenTapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!Nu van € 84,- voor € 74,-beschikbaar op 400 cm breedTAPIJT - BEDDEN - GORDIJNENLAMINAAT - ZONWERINGIndustrieweg 19 - Krimpen a/d IJsselTelefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499www.woningi<strong>nr</strong>ichtingverschoor.nlShowroom open: donderdag 10.00-17.00dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad metextra grote kortingen!Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanafp/m inclusief confectie!€ 24, 95Interfloor Celebrate400 br van € 108,- voor € 88, 50 p.m.Woningi<strong>nr</strong>ichtingVerschoor hetjuiste adres voor:Tapijt - BeddenGordijnenLaminaat - VinylHouten vloerenZonweringBehangU i t v a a r t v e r z o r g i n gDag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken010-24.29.812Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--Vraag een vrijblijvende offerte aan.Gedenktekensmet een persoonlijke signatuurBij Timmerman kiest u een gedenkteken:met een persoonlijke stijlTIMMERMAN N ATUURSTEENVIERBANNENSTRAAT 1 - NIEUWERKERKTELEFOON (0111) 641798Informatie: 010-24.29.810Website: http://www.wimzwijnenburg.nlBewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.Persoonlijke uitvaartzorgnaar een ontwerp dat pastin elke gewenste steensoort of andermateriaal, kleur en lettertypeVoor een persoonlijk advies bent uwelkom in onze showroom.WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAMTELEFOON (010) 4660368/4663161NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66BROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910RIJKSSTRAATWEG 35HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NLKies voor een klikvaste oplossing op implantatenBij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen*GRATISPhilips electrischetandenborstelLever de coupon in bij het maken van uw afspraakvoor een klikgebit en ontvang een elektrischetandenborstel van Philips gratis.* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;• Kunstgebitten, frames, plaatjes;• Klikgebit op implantaten;• Nazorg en controle;Vergoedingvan alleverzekeraarsbij prothesemet of zonderimplantaten• Computergestuurd implanteren;• Eendags-reparatie-service;• Bleken van tanden;• Eendags-behandeling: implanteren+ plaatsen prothese/kroon/brug inéén dag.Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42Niels Bohrplaats <strong>15</strong>, <strong>30</strong>68 JK Rotterdam


Pagina 14 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserOUD ROTTERDAMMERTJESGEVRAAGDPRENTBRIEFKAARTENEN/OF OUDE FOTO’SARNOUD VOETVoorhaven 16, <strong>De</strong>lfshaven(010) 2847362 of(010) 2763852of 0647 775893Email:arnoudvoet@orange.nlwww.uitgeverijvoet.nlUw veelzijdige vakman voor al uw klussen:Tegelwerk - Onderhoud - KeukensBadkamers - Pleisterwerk -TimmerwerkRob MonsmaAdrienne Solserpad 2<strong>30</strong>66 GC RotterdamTel. 010– 84<strong>15</strong>345, Mob. 06 - 29041747r.monsma@klussenier.nl, www.klussenier.nlGemoedelijke sfeer en gezellig terrasEETCAFE/PETIT RESTAURANTIedere dag 5 verschillende menu'svan € 9,<strong>15</strong> - € <strong>15</strong>,50Op werkdagen kunt u belegdebroodjes en (overwerk)maaltijdenbestellen. Bij grote bestellingenkunt u gebruik maken vanonze bezorgdienst.Open van maandag t/mvrijdag 06.00 - 01.00 uurWe hebben uw hulp nodig.Collecteert u mee?<strong>De</strong> collecte<strong>week</strong> staat weervoor de deur.Word collectant:www.kwfkankerbestrijding.nl/collectePARTY & VERHUURWij weten watfeesten is!0180 - 61 41 79FOTO’SFoto’s Jan Roovers en Henk Hartogbekijken/bestellen.www.fotova<strong>nr</strong>otterdam.nlZaterdag’s is het eetcafé alleenopen voor grote gezelschappen(op afspraak)Smirnoffweg 59, <strong>30</strong>88 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nlDIVERSENVerzamelaar biedt te koop aan: zijn collectieslp’s en mc’s uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80o.a. The Millers 68 en 69, Ray Conniff, ThePlatters , Bee Gees enz.teab 06 250<strong>15</strong>047COMPUTERPC Hulp voor SeniorenSnel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oorKwaliteit en service - Zeer voordelig uur tariefMeer informatie vindt u op onze website: http://pchulpvoorsenioren.nlBel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, tel. 06 – 519 719 26Blijf niet rondlopenmet uw vragen over kankerBel deKWF Kanker Infolijn:0800-022 66 22 (gratis)1988 1988 - 2010 2009Hulpcentrale voor 55+in- & mindervalidetel. 010-4828928BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMENVERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.Vakantie in het van BrabantVakantie in het van BrabantKerstarrangement Arrangement 24 speciaal december voor Senioren tot 01 januari<strong>De</strong> prijs Kerstarrangement voor dit is € 700,00 24 december incl. busretour, 4 middagtochtjes tot 01 en januaritoeristenbelasting.U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaatsZuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht<strong>De</strong> prijs voor € dit arrangement 582,00 is € 700,00 incl. incl. busretour/3 busretour,. Wat4 middagtochtjeskrijgt u nog halve meeren toeristenbelasting.aangeboden!Een monumentaal en uniek familiehotel! Uitstek.middagtochtjes U wordt opgehaald en teruggebracht en met toeristenbelasting,onze luxe touringcar opstapplaatskeuken, sfeervol restaurant, tuinen en terrassen Een geheel verzorgde Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht vakantie temidden te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV.van de vennen met en bossen gezellige van Oisterwijk, avonden. in <strong>De</strong> kamers Nog . Wat krijgtzijn beschikbaaru nog meer aangeboden!op de begane grond en goedHotel de Paddestoel. van 17 tot 24 toegankelijk September (ook voor rolstoelen), u kijktDit Senioren-hotelEen geheel verzorgdebiedt uvakantieeen geheeltemiddenuitte, koelkast,op een prachtigetelefoon mettuinnachtbelen / ofenbos,TV.metVraag vrijblijvend een brochure/info ! verzorgde van de vakantie vennen Alle en op kamers bossen basis van Oisterwijk, volpension begane in grond eigen <strong>De</strong> kamers met terras zijn eigen met op buiten de begane terras, meubeltjes. grond en goed Dus uincl.koffie/ Hotel de en Paddestoel. of thee. douche, toilet, hoeft toegankelijk tv, telefoon, geen trap of lift te nemen.www.deoudebrouwerij.nl T 043 455 1636(ook voor rolstoelen), u kijktLeukeDituitstapjes,Senioren-hotelmuziekavond ubiedthoeftu eenmetgeheelgeen Marie trap te Heeftuit oplopeneenu dieetwensen?prachtigeen kunttuinOoken / ofdaarbos,houdenmetwijHoofdstraat 53, Mechelen Zuid Limburg NLChristien, bingo en spelletjes. zo naar buiten, heerlijk rekening mee. toch!!! Daarnaast kunt u ook bij ons<strong>De</strong> comfortabele, verzorgde vakantie ruime op kamers basis van zijn volpension allemaalvoorzien incl.koffie/ Geen van en of douche, thee. toeslag toilet, voor kitchenet-1 pers en hoeft op als geen u een iets trap te 2 of vieren pers.kamer.lift te nemen. hebt.terecht eigen terras voor met bridge buiten en meubeltjes. familie <strong>week</strong>endjes Dus uLeuke uitstapjes, muziekavond met Marie Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wijVoor meer informatie, Opstapplaats: en/of folder kunt zuidplein/bellen met % 013-5282555Christien, Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht.bingo of en bezoek spelletjes. onze website:www.hoteldepaddestoel.nlrekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons<strong>De</strong> comfortabele, Hotel ruime <strong>De</strong> kamers Paddestoel, zijn allemaalvoorzien van douche, toilet, kitchenet-en als u iets te vierenScheibaan terecht 5, 5062TM voor bridge Oisterwijk. en familie <strong>week</strong>endjeshebt.Vraag naar ons Kerst-arrangementVoor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nlHotel <strong>De</strong> Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.Nazomeren in de Vlietlanden?Maak een tocht met deVlaardingse FluisterbootMaak een rondvaart met de Vlaardingse Fluisterboot ‘Andante’ en geniet vande stilte en de fraaie natuur van de Vlietlanden in Midden-<strong>De</strong>lfland.Rondvaarten op zaterdagen, zon- en feestdagen om 13.00 uur en <strong>15</strong>.<strong>30</strong> uur enop woensdag om 14.<strong>30</strong> uur. Vertrekpunt en kaartverkoop vanaf de kadetegenover de Polderpoort, Watersportweg 11.Voor speciale groepsarrangementen kunt u informeren en boeken bij Het Jachthuis,telefoon 010-590 34 11, de Polderpoort, telefoon 010-249 22 55 ofper e-mail: boeking@vlaardingsefluisterboot.nlVaarseizoen april tot oktoberwww.vlaardingsefluisterboot.nlChinees Specialiteiten RestaurantMountain SpringMa t/m do. vanaf ± 17.<strong>30</strong> uurLOPEND BUFFET € 8,95 p.p.(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen, spices tonglet, Kip Mountain Spring, abi angangSpek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees,Kip à la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieuw, abi angang,’Mountain Spring’’ Sat, atat, asi, ami, MihoenVr., at., ondag en eestdagen € 9,95 p.p.Kinderen t/m 11 jaar € 6,95Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.Groen van Prinstererweg 19-212982 VA RidderkerkTel. 0180 - 418 4148mm S malfilms o p DVDStichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden♦♦Via professionele telecine techniek€ 1,50 per aangeleverde minuut en€ 7,50 instelkosten per spoelKom gerust eens langsTegen inlevering van deze ingevulde bon ontvangt u d 1,00 korting!U betaalt d 5,50 i.p.v. d 6,50.Naam: _______________________________________________________Adres: ________________________________________________________Postcode: _____________________________________________________Woonplaats: __________________________________________________E-mailadres: __________________________________________________Geldig gedurende vaarseizoen Fluisterboot 2010.Dia’s o p DVD♦ € 0,<strong>30</strong> per dia♦ Korting op grotere aantallen♦ Minimumkosten € 10,00ook voor overzetten van negatieven, video's,LP's, bandrecorder- of cassettetapesVraag vrijblijvend naar een offerteWMprLavasweg 19HoogvlietEIGEN WERKPLAATSwww.wmpr.nltel: 010 7500092


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina <strong>15</strong>Schiedam gaststadvan de bruine vlootEen visafslag die weer tot leven komt, een fruitveiling vanaf historischeWestlanders en in de avonduren films en andere beelden op de zeilen entheateracts en live muziek op de kades. Dat is een kleine greep uit hetprogramma van het evenement Scyedam Vaert, van <strong>30</strong> juli tot en met 1augustus in Schiedam.In verband met de jaarlijksereünie van de Landelijke Verenigingtot Behoud van hetHistorische Bedrijfsvaartuig liggenkomend <strong>week</strong>end zo’n 200historische bedrijfsvaartuigenin de Schiedamse havens. Ervinden vele activiteiten plaatsin, op en rondom het water. Zodoet de stoomsleepboot ‘Hercules’op vrijdagmiddag eenaanval op het wereldrecord slepenop de Nieuwe Maas. In 45minuten tijd wil de ‘Hercules’met een sleep van minimaalzestien klassieke zeilschepeneen traject van een kleine vier kilometer op de Nieuwe Maas afleggen. Zaterdag en zondag kunt u zelf de Maasop varen aan boord van één van de stoomschepen.Uitgebreid programmaNadat de meeste schepen op donderdag en vrijdag de stad binnen zijn gevaren, kan het publiek op zaterdagen zondag aan boord van enkele schepen kennismaken met het wonen en werken op een schip. Maar ook ishet mogelijk met de fluisterboot tussen de schepen door te varen. Verder wordt er weer vis verhandeld op deplek van de oude Schiedamse Visafslag. Door middel van demonstraties, workshops en natuurlijk het eten vanvis, komt een stukje geschiedenis tot leven. Op de Vismarkt staan onder meer een paling- en haringroker, eenmossel- en oesterkoker, een touwslager en een scheepskaarsenmaker. ’s Avonds is er het programma SchiedamSchittert. Er worden films en andere beelden vertoond op de zeilen van de bedrijfsvaartuigen. Ook is het op demooi verlichte havens genieten van live muziek, theateracts en kunstinstallaties.<strong>De</strong> musea hebben een aanvullend programma tijdens Scyedam Vaert. In de Kapel van het Stedelijk MuseumSchiedam zijn films van Wilton Feyenoord te zien en in het Jenevermuseum is een tentoonstelling over de relatievan de stad met de binnenvaart, visserij en scheepsbouw te bezichtigen. Hier kunnen bezoekers ook de speciaalvoor dit <strong>week</strong>end gedistilleerde ‘Scyedams Water’ jenever proeven. Kijk voor het totale programma, aanvangstijdenen bereikbaarheid op www.scyedamvaert.nl.Club Ram Horna in Café ENGELS<strong>De</strong>ze laatste try-out editie speciale aandacht voor o.m.:<strong>De</strong> Brekelsveldse Moordzaak: de gruwelijke misdaadop Barbara van der Hoff en haar zoon Marcel diein 1963 heel Rotterdam-Zuid in zijn greep hield.40.000 verhoren en honderden tips leverden hetgrootste moordonderzoek op in de Nederlandsemisdaadgeschiedenis. Maar geen dader. Wat zijn deachtergronden in deze mysterieuze zaak en waaromleeft hij nog steeds voort in het collectieve geheugenvan Zuid? Anno 2010 is er sprake van nieuwe tips enverschijnt er een boek over de zaak. Komt er, 47 jaarlater, alsnog beweging in deze klassieke ‘cold case’?Club Ram Horna besteedt vanaf nu in elke afleveringaandacht aan de Brekelsveldse Moordzaak, spreekt met betrokkenen - en belooft onthullingen.<strong>De</strong> Stad als Muze: Het Historisch Museum Rotterdam doet ook onderzoek. Naar de levende geschiedenis van destad, en sinds dit voorjaar ook in de Veldenbuurt. In de lokale vrijwilligersorganisatie <strong>De</strong> Vrouwen van de Veldenvond het museum de ideale partner. Jolanda de Wit, voorzitter van ‘<strong>De</strong> Vrouwen’ en Irene van Renselaar, urbancurator van het Historisch Museum, schuiven aan. Want, zo stellen zij, de Velden van Zuidwijk zijn rijk aan veleandere, nog onvertelde verhalen. Over de zoektocht naar het ‘verhaal van Rotterdam’ en de betekenis van hetbegrip mental history.Verder: het Boek van de Maand door Boekhandel Balustrade, een muzikale live performance en aansluitend deClub Ram Horna Late Night Drinks tot 23.<strong>30</strong> uur. Bij mooi weer natuurlijk op het zwoelste dakterras van Rotterdam!<strong>De</strong>ze aflevering is de laatste uit een reeks van drie ‘try outs’ van Club Ram Horna. Na een korte ‘summerbreak’is Club Ram Horna in het najaar weer terug. <strong>De</strong> eerste Club Ram Horna in optima forma is op woensdag 27oktober in Engels. Interesse in het ontvangen van de Club Ram Horna mailings? Aanmelden kan via info@twcnetwork.nlClub Ram Horna: Rotterdams gloednieuwe talkshow die bericht over actuele ontwikkelingen en onderwerpen uitde wereld van kunst, cultuur en literatuur, met oog voor media, politiek, wetenschap en samenleving. Een eigenwijsprogramma met een Rotterdamse touch dat ook over de stadsgrens heen durft te kijken. Waarin de makersinhaken op de actualiteit, maar wat actueel is, dat bepalen ze dan weer zelf. Zo kan Club Ram Horna aandachtbesteden aan een vergeten kunstenaar, een onderbelicht thema of een nieuw te signaleren trend.-- Er op uit! Kalender --t/m mei 201129Juli28Juli31Augustus1 t/m 4Augustus8Augustus14Augustus<strong>15</strong> & 18Oktober4 & 11Oktober7 & 14Opa’s Ipod; Tentoonstelling over oude mediaMuseum <strong>De</strong> Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12 – 11.00-17.00 uurClub Ram HornaCafé Engels – 20.<strong>30</strong>-22.00 uur – Gratis www.ramhorna.nlOrtel ZomercarnavalStart- en eindpunt Boompjes RotterdamSpeelfilm: Glenn Miller StoryOorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uurDag van de romantische muziekPark Euromast – vanaf 12.00 uur - gratis100% NL strandfeestBeachclub Royal, Hoek van Holland – 18.00-23.00 uur - € 25,-(www.100p.nl)Documentaire: Wereld in oorlogOorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uurCursus Toekomst in WenskaartReijerheem te Ridderkerk - 19.<strong>30</strong>-21.<strong>30</strong> uur - Đ35,-- voor houders van<strong>De</strong> Stromen Opmaat pas. Meer informatie via Zorglijn Opmaat 0900-8664 (€ 0,10 p.m.)Cursus Handig omgaan met je mobiele telefoonHoppesteijn Rotterdam - 13.<strong>30</strong>-<strong>15</strong>.<strong>30</strong> uur - € <strong>30</strong>,00 voor houdersvan <strong>De</strong> Stromen Opmaat pas en €35,00 voor niet pashouders.Meer informatie via Zorglijn Opmaat 0900 8664 (€ 0,10 p.m.).Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575Vrijdagmiddag met SOREOOp vrijdag 6 Augustus geeft harmonieorkest SOREO een vrolijk concert in het winkelcentrum <strong>De</strong> Ridderhof teRidderkerk, om 14.<strong>30</strong> uur zetten de muzikanten het eerste muziekwerk in,waarna tot <strong>15</strong>,<strong>30</strong> uur een gevarieerdprogramma wordt gebracht. SOREO is van oorsprong een seniorenorkest dat naarstig op zoek is naarnieuwe leden. Vooral fluiten en klarinetten staan hoog op het verlanglijstje, maar er is ook plaats voor ervarenmuzikanten die andere instrumenten bespelen die passen in een harmoniebezetting. <strong>De</strong> repetities van SOREOzijn op maandagmiddag van 13.<strong>30</strong> tot <strong>15</strong>.<strong>30</strong> uur in gebouw de Magneet aan de Cranendonckweg in <strong>Oud</strong>-IJsselmonde.Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Gerard van Rijk tel. 0180-516545 ofWil Naaktgeboren tel.0180-417889.Voor meer informatie kan men ook kijken op www.soreo.nlDag van de Romantische MuziekAl nippend aan een glaasje wijn luisterennaar romantische muziek in een zonnigpark, in een romantische sfeer en met rijkgevulde picknickmanden. Wat wil je nogmeer? Op verschillende podia wordenconcerten gegeven met sfeervolle klassiekeen populaire romantische muziek,zigeunermuziek en aria’s. Bij de programmeringwordt uitgegaan van jonge musicidie podiumervaring willen opdoen, zoalsde lauereaten van het Prinses ChristinaConcours. Ook treden gerenommeerdemusici, koren en ensembles op.<strong>De</strong> locatie is het Park bij de Euromast. Dit prachtige bijna 160 jaar oude park in Engelse landschapsstijl heefteen zeer rijke geschiedenis. Het is dan ook het romantische karakter van Het Park dat al 23 jaar de inspiratievormt voor de Dag van de Romantische Muziek. Het publiek haakt hier met zichtbaar plezier op in: voor ééndag komen nostalgische japonnen uit de kast, worden strohoeden weer eens afgestoft en vlijen mensen zichvoor een picknick neer in het gras; het is alsof je in de negentiende eeuw van Renoir en Monet terechtkomt!Engelse Tea, wijn en kaas en voor de liefhebbers champagne en oesters maken de dag compleet.


pagina 16 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserVriendenVoordeelpaginaBONLeuke anekdotes en wetenswaardighedenmet Scheurmail RotterdamScheurmail Rotterdam is een email scheurkalender met prikkelende wetenswaardigheden over de stadvan toen en nu. Met korte anekdotes, weetjes, feiten en cijfers, typisch Rotterdamse uitdrukkingen ennatuurlijk humor. Kies zelf of u de scheurmails dagelijks of wekelijks wilt ontvangen. Meer uitleg envoorbeelden vindt u op www.scheurmailrotterdam.nl<strong>De</strong> normale prijs is 7,50 euro per jaar, Vrienden van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> betalen slechts € 5,-Het abonnement eindigt automatisch na een jaar, u zit er dan niet aan vast en hoeft het abonnement niet op te zeggen. Met uw aanmeldingmaakt u tevens kans op een replica van het schilderij <strong>De</strong> Reus van Rotterdamt.w.v. 60 euro.Stuur deze bon in naar <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, postbus 113,2910 AC Nieuwerkerk a/d IJsselof door het invullen van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nlU ontvangt dan een email met de betalingsgegevens, zodra de betaling binnen isstart de toezending van de scheurmails.ik ben vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> en betaal daarom 5,- euroik ben geen vriendenlid en betaal daarom 7,50 euroNaam en voorletters:Straat:Postcode en plaats:Tel:Email:Stuur de bon op naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113,2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJsselOf vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nlBONHollandPop FestivalDrie legendarische dagen in KralingenEen fantastisch verslag van drie wonderlijke dagen in Kralingen,die bij menig vijftigplusser een onuitwisbare herinneringhebben achtergelaten. Een schitterend boek vol, deels nieteerder gepubliceerde, foto’s en onvergetelijke herinneringen.U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op testuren naar <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerka.d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur waarna nabetaling, het boek wordt toegestuurd.Ik ben vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong>en ik betaal € 22,50Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 24,50Naam en voorletters:Straat:Postcode en plaats:Tel:Email:Stuur de bon op naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113,2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJsselOf vul de digitale bon in op de websitewww.deoudrotterdammer.nlBONZullen wij laten hoo-ooren …SP-AR-TA 1969-2010is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s en kost in de winkel € 16,95.Vrienden van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> krijgen twee euro korting en betalen slechts € 14,95U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>,postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de websitewww.deoudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, nabetaling, het boek toestuurt.Ik ben vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong> en ik betaal € 14,95Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95Naam en voorletters:Straat:Postcode en plaats:Tel:Email:Stuur de bon op naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJsselOf vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nlBON<strong>De</strong> Rotterdam voor altijd thuisNu speciaal voor de Vrienden van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong> € 17,95U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>,postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de websitewww.deoudrotterdammer.nlNa bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het boek toestuurt.Ik ben vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong> en ik betaal € 17,95Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95Naam en voorletters:Straat:Postcode en plaats:Tel:Email:Stuur de bon op naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJsselOf vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nlSluit aan en word voor 10 euro per jaarook Vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare gratis <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, met meerruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen, meld u dan nu aan als Vriend van<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op testuren naar de krant. Door toestemming te geven via een automatische incasso uw bijdrageals Vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> te voldoen, hoeft u er zelfs verder geenenkele moeite voor te doen.Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>Postbus 1132910 AC Nieuwerkerk a/d IJsselJA,Ik meld mij aan als‘Vriend van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>’Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatischeincasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.(Het bedrag wordt in juni afgeschreven)Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euroover op giro 4602118 tnv <strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong>.Naam + voorletters:Adres:Postcode en woonplaats:Giro/bankrek<strong>nr</strong>:T.n.v.Telefoon:Email:Handtekening:Datum:Stuur deze bon op naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel ofvul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 17Russischestraat;het uiterste puntje van RotterdamEindelijk komt het uiterstepuntje van Rotterdam aan deorde. Ofschoon ik (in 1948) bengeboren in de Nolet Stichtingin Schiedam, heb ik mijn eerstelevensjaren doorgebrachtaan de Boergoensevliet 45cin Rotterdam-Zuid. Toen ikvier jaar was zijn we verhuisdnaar de Beeningerstraat 13in Overschie, waar mijn moederhet vreselijk vond. Mijnouders ruilden twee jaar later(in juni 1954) hun woning metde familie Kwant uit de Russischestraat84b in RotterdamWest (<strong>Oud</strong> Mathenesse); hierheb ik gewoond tot eind 1966.Mijn jeugd ligt dus voornamelijk in<strong>Oud</strong> Mathenesse waar ik de (houten)gereformeerde Koningin Julianaschool(school met den bijbel) aan deTjalklaan bezocht, achter de (openbarestenen) Finlandiaschool in de Brigantijnstraat.Ondanks het feit dat mijnouders Nederlands Hervormd waren,kwamen mijn zus Joke en ik terecht opde gereformeerde basisschool. Voor degymnastieklessen liepen we over het‘zwarte weggetje’, de spoorlijn overnaar Spangen. Als ik mij goed herinnerhadden wij gymnastiekles in de VanLennepstraat.‘Onze’ hervormde kerk was het houtenkerkje aan het einde van de Engelsestraat,nog vóór het Witte Dorp. Helaasheb ik hier geen foto van (ik zou erdolgraag een foto van willen hebben,maar heb dit nog nooit in een boekover Rotterdam gevonden). Er zijntrouwens niet zo veel foto’s te vindenvan het deel van <strong>Oud</strong> Mathenesse waarik gewoond heb.In de Russischestraat woonde ik rechttegenover slagerij Kranendonk. Zijhadden een dochter, die net iets jongerwas dan ikzelf (Laura), en twee zoonsals ik mij goed herinner. Ik weet nogdat de familie Kranendonk televisiekreeg en er een antenne op het plattedak van de winkel/woonhuis geplaatstmoest worden. <strong>De</strong>ze antenne werdvastgezet met witte plastic lijnen endoordat er een groot stuk over waskreeg Laura dit als springtouw. Watwaren wij als meisjes in de straat‘jaloers’ op zo’n mooi nieuw, grootspringtouw!TelevisieIn het begin van het televisie-tijdperkgingen we als kinderen op woensdagenzaterdagmiddag TV-kijken bij defamilie Kloet. <strong>De</strong> omroepster TanteHanny die met beide handen altijdzwaaide en Dappere Dodo herinnerik mij het best. <strong>De</strong> familie Kloet hadin elk geval twee zoons, waaronderKees; hij was de jongste en droeg eenbeugel om zijn been nadat hij polio hadgekregen.<strong>De</strong> Russischestraat liep van de Hogebanweg(met een muurschilderingtegenover de ijszaak die daar was)met een bocht aan het einde naar deEngelsestraat. Daar aan het einde (bijde Bulgaarsestraat) was een groot gymnastieklokaal,waar ik jarenlang lid wasvan de gymnastiekvereniging.Aan de kant van de huizen was aanhet begin van de Russischestraat dereeds genoemde ijszaak, waar ook eensnoeptafel was met een grote glazenplaat, zodat je kon aanwijzen welksnoep je wilde kopen. Op de hoek vande Hongaarsestraat was vervolgens desigarenwinkel van Slui en op de anderehoek de kruidenierszaak van Van Meenen;een echte ouderwetse kruidenierszaakmet veel artikelen die nogafgewogen moesten worden op zo’nweegschaal (Berkel??), met daarop eenaparte houder voor puntzakjes.Paay<strong>De</strong> winkels die ik mij herinner tegenoverde huizen in de Russischestraatvanaf de Hogebanweg waren: MelkwinkelKramer-Freher op de hoek vande <strong>De</strong>ensestraat, slagerij Kranendonk(hoek Belgischestraat), melkwinkelRMI op de hoek van de Finsestraat,een slagerij de volgende hoek van dePortugesestraat en een kapper helemaalaan het einde bij het gymnastieklokaal.Kinderen die ik mij herinner uit deRussischestraat (en vlak daarbij)waren o.a.: Laura Kranendonk (van deslagerij), Joke Schrij, Henny van derGiessen, Thea en Ton Verhaal, Mies enHilde Kleinekoort, Marja Jongekrijg,Ria Pols, Jopie en Cora de Hoop, Hennyen Carla Wattèl, Kees Kloet, EllekeKleijs, Sylvia en Martin Jansen, Jopievan der Most, Wim Eikelenboom. Ikvergeet er vast nog een heleboel!!‘Achter’ de Russischestraat was onderaande dijk de Schiedamseweg; dezeliep vanaf de Hogebanweg helemaal- <strong>De</strong> Hogebanweg vormt de grens van <strong>Oud</strong>-Mathenesse -door, langs het Witte Dorp, naar deTjalklaan, vlakbij het Marconiplein.Aan de Schiedamseweg was net om dehoek van de Hogebanweg een slagerijen drogist Van der Kamp. Even daarvoorbij in het eerste of tweede portiekwoonden Patricia en Yvonne Paay, opde eerste etage als ik mij niet vergis.Yvonne speelde wel eens bij ons in deRussischestraat en zat bij mijn zus Jokeop zwemles in het Sportfondsenbad inSchiedam (BK-laan). Soms kon mijnzus ook in de auto meerijden naar hetzwembad in Schiedam. Patricia wasnet iets jonger dan ik en Yvonne wasongeveer net zo oud als mijn zus.DubbeldikEvenwijdig aan de Russischestraatliep de Engelsestraat en de genoemdezijstraten van de Russischestraat(<strong>De</strong>ense-, Belgische-, Finse enPortugesestraat) liepen ook achter deEngelsestraat helemaal door tot deZweedsestraat. In de Engelsestraatwaren de door Udo Pemmelaar reedsgenoemde Boekhandel Bolle metz’n bibliotheek (die ik helemaal heb‘stukgelezen’ en schoenmaker Rutten.In mijn herinnering zat daar ook eengroentezaak, waar ik ‘s winters versezuurkool uit het vat moest halen enwaarvan ik onderweg plukjes zuurkoolliep te snoepen. Heerlijk!! In de bochtvan de Engelsestraat zat ook een apotheek,waar ik het prachtig vond om tekijken naar het ‘pillen draaien’.In het Witte Dorp huurden we somseen fietsje. Een autoped kon je er hurenvoor 5 cent en een klein fietsje (met‘autopedbandjes’) voor 10 cent.Overdag kwamen de ‘gewone’ wagenslangs de deur (schillenboer, voddenman,viskar en uiteraard een bakkerswagenen een melkwagen; soms mochtik die melkman helpen en met eenmaatkan b.v. 1 liter in de pan van eenbewoner schenken. Losse melk wastoen nog heel gewoon in die jaren 50.’s Avond kwam de ijswagen van Jaminvaak langs en als je geluk had kreeg jeeen ‘dubbeldik’ ijsje van 10 cent.TentAchter de Zweedsestraat was de Franselaanmet heel veel winkels en ookdeze laan kwam uit op de Tjalklaan.Op het Marconiplein stond in mijnjeugd het bestelkantoor (kiosk) vanGebr. Van Eijsden met daarop ‘KitjeKool’. Kitje Kool draaide altijd rond enals kind vond je dat prachtig!In die vijftiger jaren speelden wemeestal op straat, maar als het slechtweer was mocht ik van mijn moederook binnen komen spelen met een aantalvriendinnetjes. Mijn moeder vondhet prima als we van de eettafel enkleden ‘tenten’ bouwden. We moestenwel beloven alles daarna op te ruimen,maar ik denk dat we dat ook regelmatigvergaten!Wij hadden een benedenwoning (meteen voor-, tussen- en achterkamer),die mijn ouders hadden doorgebrokentot twee kamers, omdat slapen in dietussenkamer zonder ventilatie niet erggezond was. Mijn zus en ik deeldeneen kamer en mijn ouders hebben totaan mijn trouwen in 1967 altijd op eenslaapbank in de woonkamer geslapen.In de lange gang naar de keuken waseen diepe gangkast naast het toilet. Openig moment heeft mijn vader daar eendouche in gemaakt en fungeerden deopenstaande deuren van deze ‘douche’en de WC als aan- en uitkleedhokje.Zelfs de buren (familie Verhaal)kwamen bij ons wekelijks de douchegebruiken.KamperenAls het ’s zomers mooi weer wasging wij als kinderen ‘kamperen’ ophet landje van de Hogebanweg. Mijnmoeder gaf ons dan een oud koekenpannetje,lucifers, een mesje, aardappelsen een stukje margarine mee omaardappels te bakken; veel kinderenkregen dat niet mee, maar mijn moederdeed daar – gelukkig – niet zo moeilijkover. Een oud kleed werd ‘het huis’of we maakten er een tentje van. Wewaren dan weer een hele morgen ofmiddag zoet.Wij hadden bij het benedenhuis eenkleine tuin met ‘achterom’. In die tuinstond een schuurtje voor fietsen, gereedschape.d. en een houten kolenhok.Daarbij had mijn vader voor mijn zusen mij een houten wipwap gemaakt eneen schommel. <strong>De</strong> steun van de schommel,die aan de schuur vastzat, diendetevens als basis voor een rekstok e<strong>nr</strong>ingen. Kortom: veel buurkinderenspeelden ook regelmatig in onze tuin.In de winter gingen we massaal meteen slee van de Rotterdamsedijk af(waar de tram reed) naar beneden. Inhet voorjaar was het ook geweldig ommet je rolschaatsen over het voetgangerspaadje(tramholletje) naar benedente suizen, waarbij het soms moeilijkwas om mensen te ontwijken die overdit pad naar ‘boven’ liepen, naar detramhalte.Ik ben benieuwd of er meer mensenherinneringen aan <strong>Oud</strong> Mathenessewillen delen in DOR. In de Rotterdamseboeken komt deze wijk bijna nietaan bod! Het houdt dan op bij het WitteDorp en Spangen.En dan de bekende Nederlanders, diein DOR van 23-2-2010 genoemd worden.Ik mis daar Pim Doesburg, de keepervan Sparta die in de Belgischestraatwoonde en iets ouder was dan ik.Elly Visser-Smit<strong>De</strong> Hare 38375 GC OldemarktTelefoon 0561-452281Email: visser.smit@planet.nl


Pagina 18 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - Krant voor de 50-plusserPer direct beschikbaar!Huren met korting!(vraag naar de voorwaarden)Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!In rustige groeneomgeving, dichtbij deuitvalswegen vanPapendrecht:appartementcomplexZonnedauw! Een moderncomplex, met veelrecreatiemogelijkheden.huren?... (55+) appartementen in Papendrecht• 3- en 4-kamerwoningen• openbaar vervoer op loopafstand• recreatieruimte waar activiteiten wordengeorganiseerd• keuken met diverse apparatuur• badkamer met ligbad en aparte douche• ruime loggia• inpandige- en kelderberging• lift en huismeester aanwezig• parkeergelegenheidHuurprijzen vanaf € 710,-www.ovmrotterdam.nlpolitieberichtKent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paulniet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBAN<strong>De</strong>n-WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411Coolhaven 375, <strong>30</strong><strong>15</strong> GC RotterdamTelefoon: 010-484 89 31Openingstijden:dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uurzon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uurAlleen maar liever samen?Voor singles van 40 tot 85 jaar.www.40plusrelatie.nllid BER0<strong>15</strong> ‐ 88 94 807Verwey Vastgoed Wonen [ HuurWoningWinkel ]Postbus 23426, <strong>30</strong>01 KK RotterdamT 010 266 00 00, E verhuur@verwey-vastgoed.nlwww.verwey-vastgoed.nlWij spuiten een compleetleren bankstel 3+2 zitsof ’n lederen hoekbankvoor € 750,--Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw3 jaar garantie.Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijkekleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatieuitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.Bel gerust voor nog veel meer informatie.Marco Leer 0186-603268Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nlBij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.Gedenktekensvoor ieder budget en van klassiek tot modernBezoek onze toonzaal in de regioBurg. van Walsumweg 5<strong>30</strong><strong>30</strong>11 MZ RotterdamTel.: 010 - 2709009www.cuperusdominicus.nlGrafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,natuursteen, brons, rvs en glas23 vestigingen in NederlandTMGcentrumAl bijna 32 jaar uw senioren specialist!!- Senioren bankstellen- Eettafels 80x80cm- ook uitschuifbaar- Salontafels- Relax/Opsta Fauteuils- Dressoirs- Kleinmeubelen- in blank en donker eikenUw tapijt, vinyl,gordijnen envitrage binnen 1<strong>week</strong> gemetenen geplaatst!*- Senioren ledikanten- evt. Elektrische verstelbaar- Matrassen- Vitrage en Overgordijnen<strong>De</strong> koffie staat altijd voor u klaar- Div. zonwering- Tapijt en vinyl- Smyrna tafelkleden- Gewatteerde bedspreien- Div. Stroken- Div. M-bogen- Div. sluiervitrage- Alles inclusief gemaaktGratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis.Bel gerust voor een afspraak: 010-4381222* indien voorradig


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 19Marco Maas, voorheen Aad van Lent:Zekerheid boven een zangcarrière door Roland VonkEr gaan, zacht gezegd, wel eens dagen voorbij dat Marco van Lent (1940) niet luistert naar de plaatjes die hij eind jaren zestig, beginjaren zeventig maakte onder de artiestennaam Marco Maas. Zo’n zes singles zijn er destijds van hem verschenen, plus een lp, maarhij heeft ze niet eens allemaal zelf. Het is ook niet zo zijn smaak. Te tuttig. Bij optredens zong hij heel ander werk. Meest Engelstalig,in de lijn van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Toch kijkt Marco met voldoening terug op een muzikale carrière die duurde van1968 tot 1973. “Ik heb een heel leuke tijd gehad. Veel opgetreden, veel gereisd, veel gezien. Maar het is goed geweest zo.”- Knokke 1971, vl<strong>nr</strong> Ellen Wils, Marco Maas en Leneda -Onder de naam Aad van Lent groeideMarco op in <strong>De</strong>lfshaven, omgevingAelbrechtskade. Via een collega vanzijn moeder kwam hij in de jarenvijftig als zanger en gitarist terechtbij een hawaiian band, de Nomea Hawaiians.Daarna dienden zich anderebandjes aan.<strong>De</strong> grote doorbraak kwam in 1968,toen Aad, inmiddels begonnenaan een kantoorbaan,min of meer voor een weddenschapdeelnam aan eentalentenjacht in Ruteck’s,aan de Lijbaan. Het paktenogal goed uit.Marco: “Anita Meyer, Joke- Marco Maas in 2001 -Bruijs en ik werden de eerste drie.”Die talentenjacht leverde een platencontractop bij de firma CNR.Marco: “Na een paar maanden istoen mijn eerste plaatje verschenen,getiteld ‘Alles wat er was’. Tekst vanGerrit den Braber, muziek van TonnyEyk. Niet de minsten, maar ik vonddat plaatje niks. Ach, je kon gewoonniks kiezen. Er werd indie tijd voor je bepaaldwat je moest zingen.”Marco’s tweede single,‘Bier met limonade’, werdevengoed een bescheidenzomerhit in 1969. Datnummer zong hij ook welbij optredens, bijvoorbeeldop de zogeheten schnabbeltoermet als vastebegeleider de Rotterdamse toetsenistTheo Kops.KnokkeHoewel Marco in 1971 zowaar nogvoor Nederland is uitgekomen op hetsongfestival van Knokke, is hij nooithelemaal beroeps geworden.Marco: “Ik ben in 1970 als zangereen poos in Suriname geweest, daarleerde ik een Amerikaanse agent kennendie mij contracten voor meerderemaanden aanbood voor Amerika,maar ja, dan moest ik wel zorgen datik voor mijn gezin geld achterliet omdie maanden van te leven.” Hij heefthet niet gedaan.“En na het festival in Knokke wildemijn manager, Frans van Klingeren,dat ik nog een aantal festivals deed,maar je moet voor elk festival vijf, zesweken vrij nemen. Dat kon ik niet.Toen ben ik er helemaal mee gestopt.Dat zal rond 1973 geweest zijn.”SpanjeSpijt heeft Marco nooit gehad van zijnbeslissing te stoppen met de muziek.Hij had voor zijn gevoel weliswaarmeer uit zijn zangcarrière kunnenhalen. “Kijk maar naar Anita Meyeren Joke Bruijs.” En hij vond zingenveel leuker dan zijn dagelijks werk.Maar de zekerheid waarvoor hij heeftgekozen is aardig uitgepakt.Bij het eerste bedrijf waar hij werkteis hij opgeklommen tot procuratiehouder,daarna werkte Marco 23 jaar inde video-/entertainmentbranche. Naeen fusie zo’n zes jaar geleden, heefthij zich laten uitkopen. En nu woonthij, met vriend, aan de Spaanse kust,waar hij, voor de aardigheid, nog weleens zingt bij eenorkestje.“Die wens hadik vroeger al,om naar Spanjete verhuizen. Enhet bevalt meuitstekend.Spanje heefteen prettigerklimaat. Ikvoel me erbeter. Ik hebeen heerlijk leven. Ik kan niet anderszeggen.”Herman StokEn die artiestennaam. Hoe zit dat?Marco van Lent, dit jaar zeventiggeworden, maar zeer goed geconserveerd,en met een gezond bruin kleurtjevan de Spaanse zon, legthet uit tijdens een van zijn bezoekjesaan Rotterdam.“In de tijd dat ik begon was zangeresKarin Kent heel bekend. Ik had eenseen gesprek met Herman Stok, diehaar begeleidde, en die zei tegen me:je moet een naam hebben die eenbeetje bekt. Iets allitererends. N N, KK. Ik ben aan de Maasgeboren, en mijn grootmoedervan vaderskant heette Maas, dus‘Maas’ als artiestennaamvond ik als Rotterdamsezanger weleen leuk alternatief.”En daar moest een pas-sende voornaam bij.Marco: “Ik heette vroegerAad. Aad van Lent. Om heteen beetje te laten bekken ismijn voornaam als artiest toen Marcogeworden. Het ene moment was ikMarco, het andere moment Aad. Toenheb ik het maar helemaal omgegooid.Ik ben nu voor iedereen Marco. Alser ‘Aad’ geroepen wordt, kijk ik nieteens meer.”Pardon, bent u misschien Marco?Nou, daar is ie dan, Marco Maas. Maanden geleden stond in deze rubriek een oproepje voor informatie over die Rotterdamse zanger. Daar kwamenmeerdere reacties op. Onder meer eentje uit Spanje, van Marco zelf, en laatst zijn we dan samen op een caféterrasje in Rotterdam-Hillegersbergneergestreken voor bovenstaand verhaal. Erg leuk.Het begint ermee dat je oude vinylsingeltjestegenkomt van een zangermet een wel erg Rotterdams klinkendenaam. Dan hoor je van iemand dat hijinderdaad uit Rotterdam kwam. Je doeteen oproepje in deze krant. En daarverschijnt hij ‘in het echt’.Nou ja, eerlijk gezegd ging het op hetlaatst een klein beetje anders.Ik kende het gezicht van Marco Maasalleen van wat platenhoesjes van zo’nveertig jaar geleden. Valt nog niet meeom in gedachten iemands gelaatstrekkenveertig jaar ouder te maken. Ineerste instantie sprak ik in het caféwaar we hadden afgesproken met eenvragende blik iemand anders aan.“Bent u Marco? Nee. Dan kijk ik evenverder.”Rinus de VriesIn de vorige aflevering van Bal Navroeg ik informatie over vroegere ledenvan de Rotterdamse amusementsorkestjes<strong>De</strong> Crosio’s en het KosmosTrio. Dat heb ik geweten. Ik heb eenhoop reacties gekregen.Zo sprak ik de vrouw van accordeonistRinus de Vries (1945), ex-KosmosTrio. <strong>De</strong> dementie heeft Rinus tepakken. Hij woont in zorgcentrum <strong>De</strong>Leeuwenhoek. Daar heeft hij nog welzijn accordeon, maar echt geluid krijgthij er niet meer uit. Zijn vrouw Maria:“Hij heeft geen idee meer hoe ie ‘mvast moet houden.”Rinus de Vries speelde halverwege dejaren tachtig nog bij de befaamde Rotterdamseband Kiem, waar Cees Meursdrumde op de ijzeren restanten van eensleepboot. Later hebben Rinus en Cees(met gewoon drumstel) jaren als duo incafés opgetreden.Toon van DoodewaardToon van Doodewaard (1925-2007)drumde in de jaren zestig en zeventigbij <strong>De</strong> Crosio’s. Zijn neef ToonSandifort meldde zich met het juistegeboorte- en sterfjaar. Hij wist ook tevertellen dat Toon van Doodewaardals begeleider heeft opgetreden vanDorus-imitator Ton Hulshof en oplatere leeftijd vaak speelde in eencombo met accordeonist Arie Valkhoff.Beroepsmuzikant Van Doodewaardspeelde behalve drums ook orgel.Joop BezemerVia alweer een behulpzame lezer benik terecht gekomen bij dochter Yvonnevan ex-Kosmos Trio drummer JoopBezemer (1936-2003). Joop blijktniet oud te zijn geworden. Maar 67.Hij heeft veel gespeeld op bruiloftenen partijen. Na het Kosmos Trio ookmet de Confetti Stars, die al eens zijnbelicht op deze pagina.Ron StevensDrummer/zanger Ron Stevens (1952),die in de jaren zeventig bij de Crosio’szat, meldde zichzelf. Hij had gehoorddat <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> naar hem‘op zoek’ was. Ron heeft in de loop derjaren, naast zijn werk als monteur bijde RET, in ontelbare bandjes gezeten.Blues, jazz, Top 40, van alles. Eenpaar namen: The Midnight Packet,The New Shifting Four, <strong>De</strong> Blackbirds(met Elly Lockhorst) en Full Flavor.Ron is nog altijd actief.Henk van der SluisOver Crosio’s-accordeonist Henk vander Sluis is maar summiere informatiebinnengekomen. Er heeft zich alleeneen vroegere buurvrouw gemelddie hem omschrijft als een aardige,behulpzame man. Henk woonde in dejaren zestig in Spangen. Zijn vrouwheet Wil, hun zoon, mogelijk, Johnny.Wie weet meer over Henk van derSluis?Ik zoek ook nog steeds informatieover: accordeonist Wil de Graaf engitarist/contrabassist Jan Petri (woondelange tijd aan de Schepenstraat).U weet me te vinden.Jimi HendrixOp het stukje in de vorige Bal Na overhet enige optreden van Jimi Hendrixin Nederland, in 1967 op de HippyHappy Beurs in de oude Ahoy’ hal,heb ik ook meerdere reacties gekregen.Onder meer van John Kieboom die erdestijds bij was en foto’s heeft genomenvan het optreden. Als u daar ietsvan wilt zien, en meer wilt lezen overdat unieke concert, tik bij Google in:Hendrix in Holland.Even bedelenMarco Maas uit bovenstaand verhaalheeft veel meer plaatjes gemaakt danik wist. Ik zoek er nog een paar. Zoalsde singletjes waarvan de hoezen hierbovenstaan afgedrukt. Plaatjes metde nummers: Jouw ogen stralen vangeluk/Bla-bla-bloe, en <strong>De</strong> laatste brug/Dromen blijven dromen. In Duitslandheeft Marco een hele lp volgezongenmet nummers van Burt Bacharach.Wie o wie?Roland VonkVoor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-248<strong>15</strong>203Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amusementin het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling dedinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, voorzover aanwezig, steeds te horen in de eerste aflevering van Archief Rijnmond na hetverschijnen van deze krant.


##Pagina 20 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserSchiedam in tekenvan waterSchiedam staat in 2010 in het teken van WATER.Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterendeevenementen plaats, zoals Scyedam Vaert (de jaarlijksereünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud vanhet Historisch Bedrijfsvaartuig) en de Brandersfeesten.Dan worden rondom de havens nautische en cultureleactiviteiten georganiseerd. Ook is er dit jaar veelaandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor hetprogramma op www.ontdekschiedam.nu.Heerlijke afsluiting vaneen heerlijke dagNadat u Schiedam heeft ontdektwacht u een heerlijke culinaireontdekking wanneer u besluit dedag af te sluiten met een etentjein het onlangs geopende nieuwerestaurant van Novotel Schiedam.Op vertoon van deze bon wordt ubij een driegangenmenu een halvefles huiswijn aangeboden.Wanneer één dag tekort is omSchiedam te ontdekken…informeer dan naar de specialemid<strong>week</strong>- en <strong>week</strong>endarrangementen.fotografie: Jan van der PloegHargalaan 2Schiedamtelefoon:010-4713322Historische schepen in dehavens van Schiedamfotografie: Ufuk IlikEen fruitveiling vanaf historischeWestlanders, een visafslag dieweer tot leven komt en een recordpogingslepen door stoomsleepbootHerculus voor het Guinness Bookof Records. Dat is een kleine greepuit het programma van het grootseevenement Scyedam Vaert. Van<strong>30</strong> juli tot en met 1 augustus liggenzo’n 200 historische bedrijfsvaartuigenin de Schiedamse havensin verband met de jaarlijksereünie van de Landelijke Verenigingtot Behoud van het HistorischeBedrijfsvaartuig. Er vinden veleRondvaarten doorde grachten vanSchiedamMet een tocht op de fluisterbootkunt u ruim een uur genieten vande havens, pakhuizen, branderijen,mouterijen en molens. Dinsdag toten met zondag vaart de fluisterbootom 12.00, 13.<strong>30</strong> en <strong>15</strong>.00 uur.Verrassende driedaagse fietsvakantieVoor fietsfans die van een verblijf inSchiedam een onvergetelijke, kleinevakantie willen maken, is er eenspeciale historische stedenfietstochtvan drie dagen. Het Novotel inSchiedam is elke dag het begin- eneindpunt. <strong>De</strong> eerste dag fietst u27 kilometer langs de Rotterdamsehaven en in Schiedam. Hier komtu langs de grootste molens van dewereld, oude distilleerderijen enbranderijen, en fietst u over deactiviteiten plaats in, op en rondomhet water. U kunt aan boord kennis -maken met het leven op een schip,maar u kunt ook met de fluisterboottussen de schepen door varen.Liever genieten van het grote werk?Vaar dan mee met één van de stoomschepende Maas op. Zaterdagavondis er het speciale avondprogramma‘Schiedam Schittert’. Films enandere beelden worden vertoondop de zeilen en er is live muzieken theater op de kades. Kijk voorhet totale programma opwww.scyedamvaert.nl.Het vertrek- en eindpunt zijn bijMuseummolen <strong>De</strong> NieuwePalmboom, Noordvest 34, Schiedam.Fotografie: Adri Reijnhoutprachtige Lange Haven langs hetJenevermuseum. Vervolgens gaatu via de historische <strong>De</strong>lfshaven inRotterdam naar de havens vanPernis. <strong>De</strong> tocht op de tweede dagis 40 kilometer. Vanaf Schiedamgaat u dwars door Rotterdam naarde Waterbus om hiermee naarAlblasserdam te gaan. U fietstlangs de molens van Kinderdijken het polderlandschap van deAlblasserwaard naar historischUnieke tentoonstelling in de KorenbeursGemakkelijk reizen over het watertussen Rotterdam en Schiedam.Dat kan ieder <strong>week</strong>end tot en met26 september met de Aqualiner.Op zaterdag en zondag legt deAqualiner tussen 12.00 en 20.00 uuraan bij de haltes Maasboulevardin Schiedam, RDM Heijplaat enWillemskade in Rotterdam.In Rotterdam vertrekt de Aqualinertwintig minuten na het hele uur,in Schiedam rond tien minuten voorhet hele uur. Bij de Maasboulevardstaat een gratis pendelbus vanKomKids die u naar het centrumbrengt. Fietsliefhebbers kunnende fiets meenemen op de Aqualiner,om zo de historie van Schiedam tecombineren met de groeneomgeving van Midden-<strong>De</strong>lfland.Dordrecht om vervolgens weer metde Waterbus terug te gaan. <strong>De</strong> derdedag leidt de route van 39 kilometernaar <strong>De</strong>lft, de stad van het <strong>De</strong>lftsBlauw en met meer dan 600 rijksmonumenten.Terug fietst u doorde polders van Midden-<strong>De</strong>lfland enhet natuur gebied Broekpolder.<strong>De</strong> speciale prijs voor dit arrangementis slechts € 119,00 perpersoon. Kijk voor meer informatieop www.fital.nl.Eén van de tentoonstellingen tijdensSchiedam Waterjaar 2010 is te zienin de Korenbeurs aan de LangeHaven. Tot en met <strong>15</strong> augustus vindthier ‘Reflecting Identities’ van Dindivan der Hoek plaats en zijn deinstallatie ‘epiloog’ van de beeldendkunstenaars Nikolaj Dielemans enRon Weijers en het lichtobject ‘deWatertor’ van beeldend kunstenaarBob Groeneveld te zien. Dindi vander Hoek ontwikkelde een foto grafischoeuvre met beelden die eeneigenzinnige gedaante krijgendoor ze onder de waterspiegel tesitueren. Het is alsof ze de bezoekervia haar lens een blik gunt in eenandere, raadselachtige wereld,die voorbij het menselijke bewustzijnligt. Haar watermuzes lijkenhet ene moment gelukzalig in hetwater te zweven. Het volgendemoment is het alsof ze naar ademhappen omdat het omringendewater hen dreigt te verstikken.Nikolaj Dielemans en Ron Weijerstonen met de overzichtsinstallatie‘epiloog’ werken die zij hebbenvervaardigd in de periode dat deKorenbeurs hun atelier was. BobGroeneveld, bekend om zijn metalenlichtobjecten en installaties, toont‘de Watertor’. <strong>De</strong> tentoonstellingis een voorbode van de plannenvoor de realisatie van‘KunstcentrumKorenbeurs’ en is geopend vanvrijdag tot en met zondag van 13.00tot 17.00 uur.Met de Aqualiner vanRotterdam naar Schiedam<strong>De</strong> Aqualiner stopt ook bij RDMHeijplaat. Hier is de tentoonstelling‘Infernopolis’ van Atelier VanLieshout. Meer informatie vindt u opwww.aqualiner.nl.Stichting Promotie SchiedamBuitenhavenweg 93113 BC Schiedam010-473<strong>30</strong>00info@ontdekschiedam.nuProbeer een Unionfiets en kies een routeBij de VVV-winkel in Schiedamhuurt u splinternieuwe Unionhuurfietsen. <strong>De</strong> Schiedamse fietsfabrikantbiedt u de keuze tussennieuwe Union modellen, zoals eenstadsfiets met zeven versnellingenof een extra comfortabele E-bikemet trapondersteuning.Via de handige, nieuwe websitewww.planjefietsroute.nl kunt ufeilloos vooraf uw route uitstippelen.** <strong>De</strong>ze site maakt gebruik van hetknooppuntensysteem.GratisRabo Bidon!Naast een fietsroute naar keuze eninformatie over Schiedam en omgeving,ontvangen de huurders vaneen fiets bij de VVV-winkel gratiseen Rabo Bio Bidon die ook doorde Rabo wielerploeg tijdens deTour de France wordt gebruikt. Alspromotor van de fietssport in bredezin, wordt de biologisch afbreekbarebidon u aangeboden doorRabobank Schiedam–Vlaardingen.Korting op boek ‘Scyedam Vaert’Op vertoon van deze bon krijgt utijdens het <strong>week</strong>end van ScyedamVaert bij de VVV-winkel <strong>15</strong>%korting op de schitterende uitgave‘Scyedam Vaert, de historie vanhaven en scheepvaart in en omSchiedam door Frans W. Assenberg’.In dit boek wordt ingegaan op hetontstaan van Schiedam, de visserij,varen door Schiedam, de Jenever,Haven en Hoofd, de scheepsbouwen de binnenvaart. Naast bijzondereillustraties van de trek- enpakschuiten, de Vismarkt en deophaalbruggen is er veel aandachtvoor de zakken dragers,het zeemansleven en de wervenNijverheid, Gusto en WiltonFeijenoord. Koop het boek opvrijdag <strong>30</strong> of zaterdag 31 juli voormaar € <strong>15</strong>,25 in plaats van € 17,95.Openingstijdenmaandag t/m vrijdag:9.00 - 17.<strong>30</strong> uurzaterdag: 10.00 - 17.00 uurwww.ontdekschiedam.nu


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 Pagina 21Jyoti meditatiecursusOp maandag 2 augustus 2010 start er weereen Jyoti Meditatiecursus in MeditatiecentrumRotterdam in de Vergiliusstraat teLombardijen. <strong>De</strong> cursus bestaat uit 4 lessenop de maandagavond van anderhalf uur enbegint om 19.<strong>30</strong> uur. Het is een inleidendeeenvoudige vorm van meditatie die kanworden beoefend door iedereen ongeachtgeloofsovertuiging of leeftijd. <strong>De</strong>zemethode zorgt ervoor dat men vertrouwdraakt met het meditatieproces. Tijdens hetproces van meditatie verplaatsen wij onzeaandacht van de buitenwereld naar de innerlijkegebieden. Het helpt de aandacht tefocussen op het eenvoudige of derde oogdat zich tussen en achter de wenkbrauwenbevindt.Informatie/aanmelden bij: Rob van Wingerden.Tel: 010- 7518374 / 06-34276<strong>15</strong>5.Email: robvwingerden@hotmail.comUVV zoekt nieuwevrijwilligersIedere dag verdient een glimlach!Heeft u een paar uren vrije tijd over en wiltu deze inzetten voor iemand die wel wathulp kan gebruiken? Meld u zich dan bijons. Unie Van Vrijwilligers heeft diversevrijwilligersvacatures in de zorg en welzijn.Een meneer van 64 jaar, woonachtig inRotterdam Noord, zoekt een vrijwilligerdie hem bezoekt en met hem activiteitenwil ondernemen als cafébezoek en kapper.Meneer heeft een brede culturele interesseen veel gesprekstof als het gaat om de verrereizen die hij heeft gemaakt. Daarnaastzoekt UVV o.a. vrijwilligers als poolkrachtziekenhuisbegeleiding (het verlenen vansociale steun en begeleiding naar ziekenhuis),gastvrouwen voor Geboortecentrum(middag/avonddienst of <strong>week</strong>end),assistent peuterspeelzaal of speel-o-theek,gastvrouw/-heer restaurant/huiskamer verzorgingshuis,begeleider tijdens activiteiten(vb. fietsen maken, verhalentafel, schilderen,onderhouden van moestuin).Wij bemiddelen u graag naar een vooru fijne vrijwilligersplek en we blijven udaarna begeleiden en ondersteunen.Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?Neemt u dan contact op met UVV:010 – 413 08 77 of info@uvvrotterdam.nl. Voor meer informatie en een volledigoverzicht van de vacatures:www.uvvrotterdam.nlVrijwilligechauffeurs gezochtArgos ErOpUit zoekt een flink aantalvrijwillige chauffeurs die op zondag 5september tijdens de Wereldhavendagen inRotterdam met hun eigen auto drie seniorennaar een speciaal arrangement op raderstoomboot‘<strong>De</strong> Majesteit’ willen brengen.Het gaat om een ochtend- of middagvaart(11.00 - 13.<strong>30</strong> uur of 14.<strong>30</strong> - 17.00 uur).Een inzittendenverzekering is verplicht. <strong>De</strong>vrijwillige chauffeurs mogen als vergoedingmet de ‘<strong>De</strong> Majesteit’ meevaren enkrijgen een kilometervergoeding.Wie meer wil weten of zich wil aanmelden,kan contact opnemen met Argos ErOpUit,telefoonnummer 010 - 409 13 31.In de jaren vijftig begon ofeindigde (het is maar hoe jehet bekijkt) de oude KrommeZandweg bij de Dordtsestraatwegbij dancing/feestzaal <strong>De</strong> Spil, hetlatere Zuiderparkhotel, tegenoverde Valkeniersweg. Aan denoordkant schampte de landweg,want weinig meer dan dat was hetniet, het Brabantse (nood)Dorpmet daar een flinke komvormigevijver. Voor de jeugd van het dorpideaal om in te vissen of voor eenverfrissende duik. Ook bevondzich daar het bekende wielerbaantjeop het voormalige complexvan Feijenoord en de speeltuinvan vereniging <strong>De</strong> Vaan aan dePinksterweide, die de oudste vanRotterdam is. Kinderen van hetBrabantse Dorp leefden zich ergraag uit, want in hun buurtschapwas niet veel te vertieren.<strong>De</strong> Kromme Zandweg, metboerenbedrijven, boerderijen enal of niet legale sloopbedrijfjes,kronkelde zich tot aan het Waaltjein Charlois. Jonge knullen uit hetBrabantse Dorp verdienden bij- Ted Kop Jansen bij hettekstbord dat herinnert aanzijn legendarische vader.Links van zijn rug het intusseneveneens verdwenen drijvendemonument. Foto’s collectie ReinWolters -KrommeZandwegonderdeelvan menig levenspadWaarschijnlijk zijn er maar weinig geboren en getogen Zuiderlingen zonder innige herinneringenaan de Kromme Zandweg. Het was een van de oudste kronkelwegen vanRotterdam-Zuid, waar Feyenoord (toen nog met een ‘ij’ geschreven) tot het gereedkomenvan de Kuip in 1937 voetbalde en die zelfs in ons taalgebruik een begrip gewordenis. Over iets dat scheef is, wordt immers soms gekscherend gezegd: ‘Het lijktde Kromme Zandweg wel’. En wat te denken van de toespeling aan iemand zich dievervelend of opschepperig gedraagt: ‘Ga jij maar winkeletalages kijken op de KrommeZandweg’. Ja, ja, bij een sloot met kikkerdril, die omsingeld is door brandnetels.een van die bedrijfjes hun brood.Omdat die maar tijdelijk zoudenblijven, was aan de i<strong>nr</strong>ichting nietveel zorg besteed. Een oude opslagkeetdeed dienst als schaftlokaalen het sanitair was eenvoudig:gewoon langs de slootkant.Het water van de slootjes was toenzo helder, dat je op de bodem eensnoek doodstil zag liggen loerennaar een prooi.Henk Knijpinga, op 11 mei 1981verkozen tot eerste voorzittervan de na een reünie opgerichtevereniging Het Brabantse Dorp,beschreef het in 1993 beeldend ineen van zijn publicaties. Het gedeeltevan de Kromme Zandwegtussen de Dorpsweg en ’t Waaltjewas het mooist met enkele oudeboerderijen en de uit 1723 daterendekorenmolen <strong>De</strong> Zandweg.Het wiekenpand stond op de nominatievoor sloop, maar gelukkigkwam men bijtijds tot inkeer enwerd het een opknapbeurt. TheoKop Jansen (1938-2002) bouwdeer vanuit het niets zijn ‘tuincentrumbij de molen’ op en kreeg als- Korenmolen <strong>De</strong> Zandweg is in oude luister hersteld. <strong>De</strong> foto is in de jaren zestiggemaakt. Op de achtergrond rechts ontbreekt nog landhuis <strong>De</strong> Oliphant -- Landhuis <strong>De</strong> Oliphant bij de KrommeZandweg nog in aanbouw op 8 augustus1976. Burgemeester André van der Louwopende het op 21 oktober 1977 op dedag dat Ger Klip en Wilma Dries er in detrouwzaal elkaar als eerste het jawoordgaven -buurman brasserie <strong>De</strong> Koriander.Tegenover de molen werd op 11oktober 1977 kinderboerderij <strong>De</strong>Molenwei officieel geopend enook dat droeg bij aan het bruisenvan dit gedeelte van het Zuiderpark.Theo Kop Jansen kreeg alsnagedachtenis een drijvend monumentin het Zuiderpark en eenherinneringsbord. Laatst zag ikdat monument én bord verdwenenzijn en dat het tuincentrum doorde zonen van Theo is overgedaanaan een andere eigenaar.Menig huwelijk van kinderen vanhet Brabantse Dorp kwam voortuit een flirt, wandeling of scharrelpartijop de Kromme Zandweg.Gebouw <strong>De</strong> Spil speelde een halveeeuw geleden een belangrijke rolin het verenigings- en uitgaanslevenvan Charlois en Vreewijk. Uitde jaren vijftig, zestig en zeventigstammen veel herinneringen aanschoolfeesten - soirees genaamd- van onder meer het Charlois’ Lyceum(later scholengemeenschapHugo de Groot). In die periodetraden in <strong>De</strong> Spil gerenommeerdegroepen op als Focus, Alquin,Brainbox en orkest Savoy met pianistHarry de Vries, die swingendemuziek speelde. Bezoekers dieamok maakten werden geweerd.Dat is meerdere keren het gevalgeweest met jongeren van het BrabantseDorp. Als wraak rolden zein de jaren vijftig op een drukkezaterdagavond een sneeuwbal meteen diameter van bijna drie meterin de draaideuren van de grotezaal van <strong>De</strong> Spil. Met bijlen moestmen deze in stukken hakken, wanter kon niemand meer in of uit.In de jaren vijftig werd een begingemaakt met de aanleg van hetZuiderpark tussen Charlois en denieuwe woonwijken Pendrecht enZuidwijk, die het eind inluiddevan een fiks deel van de KrommeZandweg. In het plan was op dehoek van de Dorpsweg ruimte gereserveerdvoor herbouw van hetvoormalig landhuis <strong>De</strong> Oliphant,dat steen voor steen in buurtschapNieuwesluis bij Heenvliet wasafgebroken. Van de genummerdeen vierhonderd jaar oude stenenwerd vanaf 22 september 1975de Oliphant opnieuw gebouwd.Ook Ahoy kreeg een plek in hetZuiderpark, net als het alweerverdwenen openluchtzwembad<strong>De</strong> Plompert. Ahoy - vooral hetSportpaleis - ondergaat thans eeningrijpende verjongingskuur enook het Zuiderpark zelf heeft ereen ondergaan vijftig jaar nadatop 2 december 1952 de toenmaligeburgemeestersvrouw J.M. vanWalsum-Quispel de eerste boomvoor de Zuiderparkgordel plantte.<strong>De</strong> vijfhonderd huisjes van hetBrabantse Dorp waren in 1967verdwenen en daar staan nu hetIkaziaziekenhuis en winkelcentrumZuidplein.


Pagina 22 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - Krant voor de 50-plusserBelevenissen rondde oude gasfabriek KralingenHoe kom ikde winter door?Je had je nog zo voorgenomenKlokslag 12 in het nieuwe jaarOm van die buik eens af tekomenWant die staat toch maar zoraarNiemand, die je op komt halenNiemand neemt je bij de handIs dat even balenAls je kan sporten in clubverbandWaar zal dat dan wel wezen?Ergens ver buiten de stad?Neen, ik heb het pas gelezenHet was ergens in een laanHet moet in Hillegersberg wezenMisschien dat ik toch eens moet gaanLaat ik mijn buren ook eens vragenSamen geeft een goed gevoelIk hoor haar ook vaak klagenKom eens uit je luie stoelHé, ik zie daar een advertentieVan een gymclub, die een paar mangebruiken kanDit heeft nu toch de hoogste attentieVooral de wat ouderen is hun doelgroepEn voordat ik niet meer in mijnsportbroek pasSta ik morgen bij hun op de stoep.Locatie:Gymzaal Bizetlaan,Rotterdam-Hillegersberg.Donderdag 20.<strong>30</strong> - 21.45 uurContactpersoon: Peter Klawertel. 010-4226674Expositie“Tussen IJsselen Rotte”5 landschappen op 1 plekHet einde van 5 landschappen nadert.Vier keer sinds mensenheugenis ishet landschap in dit deel van Nederlandhelemaal veranderd. <strong>De</strong> huidigeexpositie in het gemaal Jan AnneBeijerinck geeft daarover tekst enuitleg. Velen bezochten die expositieen namen zich voor nog een keerterug te komen. Velen ook namenzich voor er naar toe te gaan, maardeden dat nog niet. Nu kan dat nog,maar 14 augustus is onherroepelijkde laatste dag.Expositie “Tussen IJssel en Rotte - 5landschappen op 1 plek”Historisch museum Beijerinckgemaal,Bermweg 13, 2906 LACapelle aan den IJssel; elke zaterdagvan 13:00 uur tot 16:00 uur.Toegang gratis.Januari 1942. Ik kom wonen in de Krekelstraat 8b, één hoog, Rotterdam - Kralingen, met mijn beideouders en mijn viereneenhalf jaar oudere zus Len, toen nog Lijnie. Krekelstraat 8 werd een jaartevoren getroffen door een bom, maar daarna vrij snel weer opgebouwd. Voor óns, zou je kunnenzeggen. Men zei destijds dat een huis dat eenmaal door een bom is getroffen nooit een tweede keerzo’n inslag krijgt. Het huis is er nog, zij het verouderd, zodat die voorspelling tot nu toe bewaarheid isgebleken. Ik heb er tot mijn dertigste gewoond.Chronologisch lopen mijn herinneringenongetwijfeld enigszins door elkaar,want toen ik in 1942 in de Krekelstraatkwam wonen, was er aan het einde vande straat een plantage. <strong>De</strong> ‘NieuwePlantage’ was de naam voor een smalpark dat zich uitstrekte van de BenedenOostzeedijk tot aan de <strong>Oud</strong>edijk.In de lengte van het park lag aan eenkant gedeeltelijk een vrij brede slootals afscheiding van de oude gasfabriek.Aan de andere kant was een hoog hekmet puntige ijzeren spijlen, waarachterde Plantageweg was (Het kan zijndat dat deel (al?) Dr. Zamenhofstraatheette).Ooit ben ik een keer over dat hekgeklommen. Dat was bittere noodzaak,want ik moest voor mijn leve<strong>nr</strong>ennen om te ontkomen aan eenziedende man, eigenaar van een fietsdie onbeheerd tegen dat hek stond enongelukkigerwijs een stuur had metcelluloid. Dat spul was geliefd onderons jongens. Dus toen ik daar langskwam en zag dat er celluloid te rovenwas, deed ik dat ook. Ik had net eenflink stuk verwijderd toen de eigenaarzijn huis uitkwam, schreeuwde enaan kwam rennen. Ik als de bekendehaas ervandoor, richting Oostzeedijk.Omkijkend zag ik de man op zijn fietsspringen om mij te achtervolgen. Hethek echter liep zonder onderbrekingdoor tot de Oostzeedijk. Dat ging ikniet redden. Hoe ik in mijn doodsangstover dat hek ben gekomen, is mijnog een raadsel. Maar ik was gereden holde het aflopende talud af naarbetere oorden.Al meer dan 50 jaar een begrip in de regioBegrafenissen en crematies Rotterdam e.o.Dag en nacht bereikbaarRouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag010 - 420 88 84 (24 u p/d)Kamerlingh Onnesweg 50, <strong>30</strong>68 JR RotterdamRookbomDat celluloid… In de hoek van deKrekelstraat was het laatste huis aandie kant. Daar woonden de heer enmevrouw Mulder, in de benedenwoning.Zij zijn bij mijn moeder aande deur geweest om zich hevig tebeklagen (ik was gelukkig niet thuis opdat moment!) over mijn boevenstreek.Wat was namelijk zo leuk? Neem eenlucifersdoosje, brokkel daarin kleinestukjes celluloid, steek het aan enschuif het doosje dicht. Het resultaat iseen geweldige rookbom. En wat is hetleukste? Dit rookbommetje wip je doorde brievenbus in de buitendeur van dieouwe Mulders! Lachen! Dat vergaatje later wel weer, maar je hebt je lolgehad. En… het prestige dat je bij jevriendjes al hebt, neemt zienderogentoe. Dat is belangrijker dan die ontzettendeschrik van die oude mensen.LoslippigheidTweehoog boven de Mulders, bovenaande stenen trap, woonde een andervriendje, Huug Sterkenburg. Zijnmoeder had een ziekte waardoor zijkaalhoofdig was geworden. Toen iken nog wat vriendjes eens in de kortezijstraat van de Krekelstraat over hethek van de achtertuin van de daar wonendemensen hingen, kwam Huug’smoeder aan de achterkant iets aan degesponnen waslijnen hangen. Zij hadgeen pruik op. Ik zag dat en zei: “Moetje Huug z’n moeder zien.” Ik hadgeen erg in Huug gehad, maar hij waser wel bij. Ik zag zijn gezicht en hetverzenuwde bijten op zijn onderlip…Sinds die gebeurtenis heb ik geleerdwww.uitvaart.nl/mourikUITVAARTVERZORGINGVAN MOURIK BVnooit meer loslippig te zijn…Die tuin met dat hek… Dat hekverbond het huis langs de tuin methet eerste schuurtje van het achteromlopende gangetje. Ook hier bestondde dakbedekking uit golfplaten vaneen soort geperste steen. Ooit heb ikdaarop staan dansen met een vriendje,waardoor de golfplaat opeens inzakte.We konden ons nog net vastgrijpen aanhet muurtje, waar we overheen klommenen benen maakten. <strong>De</strong> bewoners,ik meen dat zij Vermeulen heetten,kwamen al spoedig bij mijn moederaan de deur hun beklag doen. “Verrajen…!”stelden wij jongens vast. Maardat gebeurde wel meer, zoals toen ikeen tennisbal bij het straatvoetbal keihardin het glas-in-lood-ruitje schoptebij de familie Schenk die schuin onderKalkman in het benedenhuis woonde.Tja, het leven van een straatschooiertjegaat niet over rozen.Jantje BrussaardIn het eerste portiek van de Libellenstraatuit zijn vier deuren: links e<strong>nr</strong>echts die voor de benedenwoningen,in het midden die voor de bovenwoningen.Op tweehoog was woonde defamilie Brussaard met drie kinderen,misschien vier. Nel(lie) was het oudstemeisje. Jan was mijn vriendje. Hijhad een jonger broertje dat altijd metons meewilde op strooptocht, wat wijnatuurlijk weer niet wilden. Jan hadeen vader, klein van stuk, maar zeerstevig gebouwd, met een driftige natuuren een vermogen om het op ee<strong>nr</strong>ennen te zetten waar je u tegen zegt:ik heb hem eens achter een kwajongenCMYCMMYCYCMYK- Mijn zuster voor ons huis in de Krekelstraat.<strong>De</strong> tegenoverliggende ramen boven haarhoofd zijn links en rechts respectievelijk vande families Van den Berg en Kalkman(privéfoto C. Bezooijen) -aan zien gaan! Nou, ik was de snelsteloper van de straat, maar toen ik datzag, nam ik mij voor nooit aanleidingte geven die kanonskogel achter meaan te krijgen…!Jantje Brussaard is in de Kralingse Plasverdronken. Toen kon er ook wordengebaad en gezwommen aan de kantvan de Kralingse Plaslaan. Jan riep tegenzijn moeder: “Ik ga nog een keer”,rende het water in, dook en kwamniet meer boven. Aan die zijde vande plas stonden onzichtbaar paaltjesonder water. Jan was met zijn hoofdtegen zo’n paaltje gekomen en had hetbewustzijn verloren. Toen hij eindelijkboven water werd gehaald, was het telaat… In een periode daarvoor, toen ikmet roodvonk het bed moest houden,had ik van Jan nog een met potloodgeschreven briefje gekregen metbeterschapswensen en een tekeningvan een kerk met toren. Eén zinnetje isme altijd bijgebleven: “…dan kom ikjou snoepjes brengen…” (Snoep wasnu eenmaal een belangrijke factor in jejonge speelse jaren.)C. Bezooijen60x89_contour.pdf 08-07-2010 19:20:<strong>30</strong>


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong> <strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 23Ik geniet vandeze zomer….Dit is een vreemd begin van een ‘In het Spionnetje’, waarin ik praat over een zomerwaar Nederland zich de wereldtitel voetbal zag ontglippen. Ja, ik ben zo’n typischfiguur, die deze wk helemaal niets heeft gedaan. Ik heb geen enkele wedstrijd op mijnHD-scherm gezien, maar ik heb geen enkele uitzending van het RTL-praatprogramma‘VI Oranje’ gemist. En op die manier bleef ik aardig op de hoogte en nam kennis van demeest omstreden spelmomenten. En natuurlijk zag ik alle goals; ook het beslissende,verliezende doelpunt! Terwijl door Nederland, maar ook in emigratielanden als Canada,Nieuw-Zeeland en Australië straten en huizen van hun oranjeversiering werden ontdaan,zei ik tegen mijn kat “Ach, het is maar een spelletje”.door Aad van der StruijsMocht ik het vorige Spionnetjevroegtijdig aankondigen, dat ik naarhet Stolwijkse Buitenverblijf zougaan, de hitte daar dreef me weersnel terug naar het veel koelere appartementengebouw,waar ik mijnbed (en de rest) heb staan. Maaruiteraard waag ik zeer binnenkort(voor u minstens 10 dagen geleden)weer een kans.Mijn zomerdagenOndanks dat de temperaturen aardigtussen de 25-<strong>30</strong> graden blijvenschommelen, verveel ik me zowelbinnen als buiten niet.Zoals u weet, rijdt de StichtingRoMeO weer met de bekende lijn 10een toeristische route over de Rotterdamserechter Maasoever. Dit jaarwordt de dienst gereden door eentramstel, bestaande uit een vierasser(ca. 19<strong>30</strong>) met een Allan-aanhangrijtuig(ca. 1950). Daarnaast legt eengelede Düwagtram (ca. 1965) de 5kwartier durende trip af.<strong>De</strong> trams vertrekken tussen 11.00 en16.<strong>15</strong> uur iedere 3 kwartier van hetWillemsplein. <strong>De</strong> vertrektijden gevenaansluiting op de aankomst/vertrektijdenvan de Spido rondvaartboten.Het is mogelijk om bij elke tramhaltewaar lijn 10 komt, in of uit te stappen.Het kaartje blijft de gehele daggeldig op elke lijn 10. <strong>De</strong> totalerondtrip kunnen internetters zienbij http://www.lijn10.nl/cms/index.php?page=lijn_10.U weet toch, dat u 50 cent kortingop de vervoersprijs krijgt, wanneer uvan de voorpagina de woorden ‘<strong>De</strong><strong>Oud</strong>-R’ met daaronder ‘Dé gratiskrant voor de 50-plusser’ uitknipt?Elk knipsel is 50 cent waard, maardeze woorden (uiteraard die van devoorpagina) kopiëren mag ook!Ik had het voorrecht ‘gids te spelen’op de Düwagtram op de ‘finalezondag’. Het was warm, maar nietté warm. Het had (veel) drukker gekund,maar met Russische, Engelse,Nederlandse én echte Rotterdamsepassagiers, vlogen de geplande 4ritten voorbij. Bestuurder Jan enconducteur Ben ‘speelden’ het spelmee: Jan liet de snelheid van de tramtot bijna stilstand zakken om de doormij besproken en door Ben aangewezenzaken door de passagiers te latenfotograferen. <strong>De</strong> (met name) Rotterdamsepassagiers én de trambemanningwaren het over één ding eens:Het was in 2010 weer net zo gezelligop de tram, als in de jaren 50-60.<strong>De</strong>lfshavenHet zal even schrikken zijn voorde DOR-lezers in <strong>De</strong>lfshaven, dietweewekelijks deze krant in hunbrievenbus of in de recreatieruimteaantreffen: de bezorger van het eersteuur (Erwin Bakker, toen 13 jaar)houdt er mee op. <strong>De</strong> krant gaat ookeen voortreffelijk fotograaf missen;60% van de WWDN- nufoto’s heeftErwin gemaakt.Tussen alle drukte van bezorgen enfotograferen heeft Erwin (natuurlijkmet anderen) ook nog even de SSRotterdam van Wilhelmshafen naarKatendrecht gesleept. Vader Bakkerbekommerde zich over de bezorging,moeder Willy stond klaar met dedigitale camera.Wanneer u dit leest, zit Erwin op deITC Cyclone op weg van Mauritiusnaar …. Ja, dat wist hij bij vertrekvan Schiphol nog niet.Als leerling van het ScheepvaartenTransportcollege (de oude JanBackx) moet Erwin zes maandenstage lopen ‘op zee”. <strong>De</strong> internationalesleepvaart trok hem wel aan,vandaar zijn keuze voor de InternationalTransport Contractors<strong>De</strong> <strong>De</strong>lfshavense DOR-lezersbehoeven zich geen zorgen over debezorging van de krant te maken:<strong>15</strong> jarige Bernhard zet, met behulpvan zijn vader, de werkzaamhedengewoon voort.Winkelen’t Is raar maar waar, maar buiten deRoMeO-trams, ken ik de tram eigenlijkhelemaal niet. Ná mijn CVA in2000 heb ik nooit meer gebruik vanhet openbaar vervoer gemaakt. Ookal had ik een gratis RET-chipkaart éneen OV-begeleiderskaart, een tram/metro/bus was om naar te kijken enniet om er gebruik van te maken.Mijn begeleidster, steun- en toeverlaatWilly was het daarmee oneens.Verleden <strong>week</strong> zei ze, terwijl we eenwandelingetje over de Schiedamsewegmaakten: “Heb jij die vervoerskaartenbij je”. Die had ik, want diezitten altijd in mijn portemonniks.Ze zei weinig, dwong me naar detramhalte, waar net lijn 8 arriveerde.Ze duwde/hielp me de tram in enals een klein kind leerde ik, hoe jemet een chipkaart moet betalen. <strong>De</strong>rit ging naar de Blaak en daar zettenwe de wandeling voort. Door KorteHoogstraat, Koopgoot en Lijnbaanpleinkwamen we bij Donner. Ditis wel grappig: ik schrijf Donner en90% weet, dat ik een grote boekhandelbedoel.Ik ging naar binnen; niet alleenomdat het binnen veel koeler wasdan buiten, maar ook om even lekkerrond te snuffelen in de Rotterdamsehoek. Zoals met zoveel dingen: jemoet er geweest zijn, om er overte kunnen meepraten. <strong>Oud</strong>ere ennieuwere uitgaven trokken mijnaandacht en met een leuk stapeltjeboeken stond ik 45 minuten later bijde kassa.Al het gekochte was naar mijnsmaak; er stak geen enkel boekbovenuit. Vandaar dat ik de komendeweken vertel, wat er nieuw is opmijn boekenplank. Ik begin deze<strong>week</strong> met 2 boeken: ‘<strong>De</strong> jaren 50’en ‘<strong>De</strong> jaren 60’. <strong>De</strong>ze boeken zijnsamengesteld door Jack Botermansen Wim van Grinsven en uitgegevendoor Uitgeverij Terra – Lannoo.In prachtige kleurenfotografie, metweinig aanvullende teksten, geven deboeken een kleurrijk overzicht vande jaren 50 en zestig van de vorigeeeuw in Nederland. Het bekijken vande honderden foto’s is een groot feestvan herkenning. Bij elke foto had ikwel een eigen verhaal.<strong>De</strong> prijs per boek is € 12,95; hetISBN van ‘<strong>De</strong> Jaren 50’ is 978 908989 143 3, van ‘<strong>De</strong> Jaren 60’ ishet 978 90 8989 144 0. <strong>De</strong> boekenzijn in elke erkende boekhandel teverkrijgen en/of te bestellen.HerinneringMijn zomerse dagen bracht/brengik niet uitsluitend in Rotterdam ofomgeving door. In de afgelopen tweeweken heb ik de locaties gezien inZwolle, waar ik de Hongerwinter1944/45 heb overleefd. Het huis inde Assendorperstraat herkende ikdirect, de villa op de Herenweg leverdemeer moeilijkheden op. Maartoen bleek, dat het stukje Herenwegvan toen nu Herenpark heet, was hetraadsel opgelost.Daar sta je dan: in een Zwolle van2010, dat ongewijzigd is aan herinneringen,die 65 jaar oud zijn.Een daarop volgend ritje over deVeluwe naar Voorthuizen waskinderspel. Via KiNaBu ging ikin 1949 naar ‘Koloniehuis Groot-<strong>De</strong>nnenlust’. Het gebouw staat ernog steeds, de naam is nog hetzelfde,maar koloniehuis is er niet meer bij.Ook zag ik uiteraard de Jopie deRonde uit de Rotterdamse Voetjesstraatniet. Wel het witte recreatiehuisje,waar Jopie en ik – ondertoezicht van tientallen kinderen –een zoenwedstrijd wonnen. Zoenenop de wang, dat wel.Spionneurspionnetje@ditisrotjeknor.nl


Pagina 24 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserGrijs, fit en wijs.Welkom in het RRRWanneer u wat ouder wordt en umerkt dat u beperkt wordt dooruw lichaam is het nog maar devraag of dat onvermijdelijk is.Beter eten en meer bewegen zijndan heel belangrijk. Maar u heeftook een steuntje in de rug nodigen deskundige begeleiding enadvisering. <strong>De</strong> oorzaak van debeperking kan heel verschillendzijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, somseen droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat ubijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker inslechte conditie bent komen te verkeren.Om welke problemen gaat het?<strong>De</strong> problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten,benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kuntniet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zogoed.Voor wie is dit bedoeld?Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemersbegin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of inde directe omgeving.Wat moet u doen?Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u eenafspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts diewordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt bepaaldwat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belangis.Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of inverband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijdelijkin het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met hetvolgen van een dagprogramma. Enkele keren per <strong>week</strong> wordt u dan vooreen paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebrachtwaar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefeningen,maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructiesgegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand isen hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven.Wat kost het?U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen,zelfs geen eigen bijdrage.Bereikbaarheid.Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de VanBeethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEBsiteraadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-27812<strong>30</strong>.van Beethovenlaan 60 Tel 010 278 12 78 secretariaat@rrr.nl<strong>30</strong>55 JD Rotterdam Fax 010 278 12 00 www.rrr.nl


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 25TANTE POSTIn verband met de privacywetgeving wijst <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmeetevens in het krantenarchief op het internet.GeachteredactieIn het stukje ‘Door de lens van Hartog’ op13 juli 2010 werd niet alleen gesproken overhet Hoekcafé, maar ook over het Rijnvaarthuis,Stadionweg 1<strong>15</strong>. Dit werd veel bezocht door binnenvaartschippers, maar wasook het waladres van mijn vader (die binnenvaartschipper was), getuige bijgaandekopie uit 1942. Ik denk dat veel oudere schippers dit Rijnvaarthuis van binnen envan buiten nog wel kunnen herinneren.Jac J. Beeckman.RW’s MijmerZuidhoekjeEven een reactie op het stukje over deLaantjes. Ik ben Leny Bos de Snoo, enBabs is een zus van mij. Jammer dat ikmij u niet kan herinneren, maar over deLaantjes des te meer. <strong>De</strong> familie Rissewoonde naast ons, Tiny die ook wel eensZus werd genoemd was een echt moedertjevoor haar broers en zussen o.a.Hans, Hugo, Lyda, Jan en nog een paar.Familie Houwe met Luuk, Jaap, Wim,Annie en Janny en de jongste Cor? metrode krullen. En niet te vergeten familieHofland, familie Van Kooten, familieOnderdelinde en Bram Suiker. Zo kan iknog wel even doorgaan.Volgens mij was het erg leuk om daarals kind te wonen. <strong>De</strong> winters met eenglijbaan op de hol maken (spekglad).Zwemmen in het Mallegat, later naar hetMaaskadebad, de drukte als Feyenoordthuis speelde. Echt een jeugd om opterug te kijken. Ik ben benieuwd, hoe hetieder vergaan is.Leny Bos - de Snool.bos@live.nl--------------------------------------------------KoolhovenIn Cox Column Zestienhoven (DOR29-6) memoreert Gerard Cox VliegtuigfabriekKoolhoven op het toenmaligevliegveld Waalhaven en vraagt wie kanons daar meer over vertellen. In maart1940 was Frits Koolhoven mijn eerstewerkgever. Met een diploma Ambachtsschoolals elektrotechnisch instrumentmakermocht ik ongeveer twee maandenlang de beugeltjes uit plaatijzer buigendie nodig waren voor de bespanning vande linnen (!) vliegtuigrompen. Meerderetypen waren in aanbouw . Een verkennings-en lesvliegtuig FK51, waarvan erhonderden zijn gebouwd en geleverd aano.a. de Nederlandse luchtstrijdkrachten.Een verkenner type FK 56 en een jachtvliegtuig,de ook op Google genoemdeFK 58. Dit laatste toestel had ooit hetvliegsnelheidsrecord op zijn naam staan,toen het tijdens een duikvlucht op hetvliegveld Le Bourget bij Parijs eensnelheid bereikte van 887 kilometer peruur. Één en ander vond plaats kort voorde oorlog en ik herinner mij dat de brokstukkenvan de later verongelukte FK58 lagen opgeslagen naast de werkplaatswaar ik twee maanden lang mijn eerstearbeidsprestaties leverde voor het destijdsgangbare <strong>week</strong>loon van ƒ 4,- (vier guldenbij een 48-urige werk<strong>week</strong>). <strong>De</strong> naamSchmidt Crans herinner ik me als denaam van de testpiloot van Koolhoven.Een andere testpiloot, Coppers, was bijde crash met de FK 58 omgekomen.Als medewerker-controleur (van wat?),herinner ik me na 70 jaar nog, fungeerdeJan Langendijk, een man dielang voor Ard en Keessie furore maakteals schaatser tijdens Olympische spelen.Het was in de tijd dat Siem Heiden inzijn sportzaaketalage aan de Strevelswegzijn Olympisch diploma had hangen metdaarop voor de 5000 meter de fameuzetijd van 8 minuten en 0,5 sec. Vanaf dieStrevelsweg, waar ik woonde, reed ikdagelijks op mijn fietsje naar vliegveldWaalhaven tot die 10e mei 1940. Totde Schulpweg gekomen werd me daarvriendelijk aangeraden maar een paar dagenverlof te nemen, want, naar mij laterbleek, mijn werkbank was verdwenen ineen bomkrater van zo’n tien meter middellijnen trouwens van de hele fabriekvan Frits Koolhoven was niets meerGeachte redactieover. Zonde van o.a. mijn 200 beugeltjesen mijn prachtige Mauser schuifmaatwaar ik nooit meer iets van teruggevondenheb. Wel dient nog vermeld dat ikmaanden later van Frits Koolhoven nogeen keurige bedankbrief en getuigschriftkreeg, alsmede ƒ 2,50 als vergoedingvoor geleden schade. Frits Koolhovenwas een sociale werkgever. Ik herinnermij bijvoorbeeld ook nog dat, hoewelwe in die tijd nog nooit van koffiepauzegehoord hadden, elke morgen en middageen man met op zijn rug een ketel warmekoffie of thee zijn rondje door de fabriekmaakte teneinde iedereen toch even telaven. Dat moet haast wel in papieren bekertjesgeweest zijn, want plastic bestondnog niet en of die lafenis gratis was ofeen paar centen kostte herinner ik me ookniet meer. Mijnheer Frits Koolhoven hebik eenmaal gezien, aardige kerel.Als strikt persoonlijke herinnering is hetvolgende nog vermeldenswaardig. Toenik 35 jaar later als PTT-medewerker inhet gebouw aan de Anthony Fokkerwegkwam te werken, bevond mijn bureauzich letterlijk op zo’n 40 meter bovende plek waar mijn werkbank in 1940 ineen bomkrater verdwenen was. Salariszowel als de koffie waren intussen watbeter, maar aan Frits Koolhoven enzijn vliegtuigfabriek bewaar ik de besteherinneringen. Om met Gerard Cox tespreken en te eindigen, Memories aremade of this.W.H.Smid (geb.29-8-1924)Kloosplantsoen 2752985 SH RidderkerkBijgaand drie foto`s van de laatste leerlingen van deAnthonius Abt lagere school die in de Bruinstraat heeftgestaan. <strong>De</strong> foto`s zijn in juni 1971 genomen. <strong>De</strong> schoolging sluiten en is daarna gesloopt. <strong>De</strong> grote groepsfotois genomen op de zolder. Er werd toen op zolder een keer in de maand een disco gehouden. Het waren de klassen 4, 5 en 6.Klas 4 en 5 zijn toen verhuisd naar de St. Nicolaasschool aan de Schiedamseweg. <strong>De</strong> kleine foto was van de zesde klas, waar ik inzat. Die is na de zomervakantie uitgezwermd in het voortgezet onderwijs. Ik zelf zit rechts vooraan met de donkere blouse. Het waseen roomse school en de meeste leerkrachten waren broeders uit een klooster bij het Marconiplein. Ik woonde toen in de WillemBuytewechstraat en ging vier keer op een dag heen en weer van huis naar school. Het was jaren een jongensschool. Pal ernaaststond een school voor meisjes. <strong>De</strong> laatste twee jaar waren de meisjes welkom, omdat de meisjesschool was gesloten.Ton Scholten, scholijssel@live.nlLes Bleus Adieu - Les Oranges Bienvenu!!Of hoe <strong>Rotterdammer</strong>s een dorp op stelten zettenIn het kleine dorpje, in de prachtige Ardennen, waar wij als rasechte <strong>Rotterdammer</strong>s al 33 jaar wonenwordt de rust nooit verstoord. Om onze dorpelingen uit hun rol te laten vallen, moet je van goede huizekomen. Ooit hebben wij met de jaarwisseling een rotje laten knallen, daar was men niet over te spreken,rustverstoorders, dus geen knallen meer met <strong>Oud</strong>jaar s.v.p.Soms lijkt het hier middeleeuws, alsofde tijd heeft stilgestaan. Wij wonen ineen straat die in het bos uitloopt, dusgeen verkeer. Soms komen er wel vijfmensen per dag langs, groeten en eenpraatje dat moet. Altijd over het weer.Te nat of juist te droog. Koude windof te warm. Dat doen we in het Frans,waar ik u niet mee lastig zal vallen,want de meesten vinden het een rottaal,terwijl hij juist zo mooi is; dat zangerigemelodieuze vind je in geen anderetaal terug. Moeilijkis de taal wel,….misschien daarom?Onverstoorbaar zijn die Walen. <strong>De</strong>stijdsde Twintorens ingestort! Reactie:O ja? het is me wat. Olieramp bijMexico? O ja? het is me wat. Vliegtuig-en natuurrampen, w.o. tsunami’s,ze vinden het wel erg, maar meer ookniet; errug he.en uitgepraat.Lokale gebeurtenissen als ‘boerThomas breekt zijn pink’ of ‘de hondvan de Boulangers heeft puppys’,daar weten ze alles van. Want dat isbelangrijk. Madame Dubois struikeldeen heeft een dikke knie. Dan komtal snel het bekende pannetje soep eraan, ook hier. Een belangrijk persoonis de facteur (postbode ) die sindskort zonder pet mag werken. <strong>De</strong> petmocht alleen af om zeer ,,vriendelijkte groeten,, zo stond in de wet. Dus devooruitgang zie je ook hier. Die facteurhelpt iedereen met alles en nog wat enheeft op zijn route zijn vaste koffie- endrankadresjes. Ook wij stoppen hemaf en toe een flesje toe (foto). Merci enals ik iets voor u kan doen?? Kijk datbedoelen we. Hij is ook dorpsnieuwsverspreider.Madame Collin is haar schilpad kwijt.Zeg het tegen hem en 50 man komenzoeken. Wij zijn 50 jaar getrouwddit jaar en dan komt de burgemeesterpersoonlijk een cadeau brengen en vanons mooie kleine kerkje mag je zelfde klok luiden. Toch allemaal leukedorpse dingen in een dorp dat altijdonverstoorbaar blijft. Één feit blijft:<strong>Rotterdammer</strong>s blijven <strong>Rotterdammer</strong>s,dat sla je er niet uit. Dus die zijnook trots op ,,ons elftal,, en dat mogende dorpelingen best weten. Dus overaloranje hangen en laten zien dat hierNederlanders wonen. Dat wisten zeallang, maar toch even accentueren.Ze liepen hier weg met Les Bleus(Fransen), omdat Les Diables Rougeser niet bij waren. <strong>De</strong> snelle uitschakelingvan Les enfants gates (verwendekinderen) is bekend en ineens kozenze Les Oranges. <strong>De</strong> groet van elkedag ging nu gepaard met ,,de duimomhoog,, bij alweer een zege van deOllanders. <strong>De</strong> boer die achter ons huisaan het maaien was, liet zijn tractor detractor, beende naar ons om te vertellenhoe goed hij Les Oranges wel vond.Dorst had hij ook, want het aangebodenpilsje ging er vlotjes in. Merci enhij beende weer richting tractor en riepnog,, Bon chanche Dimanche.,, En geloofhet of niet, hij zong de eerste regelvan ons Wilhelmus, oké onverstaanbaar,maar toch!!Na de matches tegen Brazilië enUruguay zijn we met veel lawaai hetdorp doorgegaan in het bezit van echtevuvuzela’s. Ze vonden het prachtig enwij ook. Dit verhaal bevestigt dat zelfseen onverstoorbaar dorp als het onzedoor Orange even in rep en roer is.Aangezwengeld door <strong>Rotterdammer</strong>sdat wel.Na de overwinning op Spanje zou hethelemaal een spektakel zijn geworden.Er stond een stoet van negen auto’sklaar, maar helaas zijn ze niet gebruikt,want wederom strandden de elf in hetzicht van de haven. Maar ze hebbenhier wat losgemaakt en dat doet jegoed als <strong>Rotterdammer</strong>. Oranje Bovenvoor altijd!!!M.A.J.Baljé (Hans)BelgiqueBalropont@gmail.com


pagina 26 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserOproepjesIn verband met de privacywetgeving wijst <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.Reünie Posthuis op 9 oktober 2010Eind 2009 vond een aantal oud-bewonershet, 50 jaar na de opening van Het Posthuis,hoog tijd worden voor een reünie. Een eerderepoging, 20 jaar geleden, kwam niet uit de verfdoordat er geen archief bestond met namen,laat staan adressen, van oud-bewoners.Tegenwoordig heb je via allerlei elektronischezoekmogelijkheden meer mogelijkheden omoud-bewoners terug te vinden.Voor zover bekend moeten er tussen 1960 en1973 zo’n 240 jongelui in het Posthuis hebbengewoond. <strong>De</strong> één maar een paar weken,de ander soms jaren lang. Inmiddels zijn er180 bewoners teruggevonden. Sommigenzijn altijd in de regio Rotterdam blijven wonen. Ze bleven er werken en wonen, en hebben er een gezin gesticht. Een groot deel isuiteindelijk teruggekeerd naar de streek waar ze ooit vandaan kwamen. En een enkeling is zelfs de grens overgetrokken. En woontnu in Duitsland of zelfs in Griekenland. Dit betekent dat we nog steeds op zoek zijn naar ruim 50 oud-bewoners. Er is een websitegemaakt waarop de namen van deze tot nu toe onvindbare mannen staan. Bijvoorbeeld Adje Daamen (Breda), Toontje Nuijten(Bergen op Zoom), Aad Vuijk (Rotterdam), Jan Robben (Meppel), Hans Koens (Enschede), Jan Panneman (Stadskanaal), AlbertSprenger (Groningen?) en Piet de Vries (Leeuwarden). Om maar een paar willekeurige namen te noemen. Misschien lukt het henen al die anderen op te sporen met hulp van de lezers van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>? Dat zou geweldig zijn. Onze website luidt:www.internaathetposthuis.nl Daar lees je heel wat anekdotes en korte verhalen vanoud-bewoners; ook vind je er veel, voornamelijk zwart-wit foto’s, uit de lang vervlogenPosthuistijd. En de namen van de 180 oud-bewoners die we hebben gevonden. Uiteraardook de namen van de oud-bewoners die we nog niet wisten te traceren. We kijke<strong>nr</strong>eikhalzend uit naar uw telefoontje of e-mailbericht.Zaterdag 9 oktober 2010 wordt 50 jaar na de opening van Het Posthuis een heuse reüniegehouden. Plaats van handeling is uitspanning <strong>De</strong> Weistaar in Maarsbergen. Helaasbleek het niet mogelijk de reünie in Het Posthuis zelf te houden vanwege een gewijzigdebestemming van het pand. <strong>De</strong> reüniecommissie hoopt 9 oktober zoveel mogelijkoud-bewoners in Maarsbergen te begroeten.Wim MeuldijkIk ben al meer dan 20 jaar op zoek naareen stripboekje van mijn vriend, wijlenWim Meuldijk. <strong>De</strong> titel van het boekjeluidt: ‘<strong>De</strong> avonturen van Sneeuwvlokden Eskimo’. Tekst en tekeningenvan Wim Meuldijk. Meuldijk had hetboekje zelf ook niet meer in zijn bezit.Het boekje heeft de grootte van eenbriefkaart en op de cover staat eenblauwe lucht met sneeuwvlokjes en eenJoop KorfBergschenhoek, 010 - 436 32 73email: joop@roneco.com, internet: www.internaathetposthuis.nlgezichtje van een Eskimo en een iglo en25ct. afgedrukt. Het boekje is verschenenin 1943 in Rotterdam en omgeving.Betaal voor een gaaf exemplaar 250Euro.Ernst SlingerSchagen0224 – 217020eh.slinger@quicknet.nlLaurentius InternaatIk ben op zoek naar mensen die in hetLaurentius Internaat hebben gezetenop de <strong>Oud</strong>e Binnenweg 132. Daar zijnfoto’s van en ik heb er ook nog wat.Ook vind ik het leuk om oude verhalenop te halen. Ik heb er gezeten van 1944tot 1952.Wim van OostenEksterveld 192727 AS Zoetermeerjeanneenwim@casema.nl-------------------------------------------------Jaap de BruinIk ben op zoek naar Jaap de Bruin. Hij isde vader van een vriendin van mij. Mogelijkweet hij niets van haar bestaan.Ik ben namens haar naar hem op zoek.Zijn naam wordt mogelijk geschrevenmet y of ij. Zijn geboortedatum heb ikhelaas niet, maar hij is ongeveer van1939/1940, hij is nu dan 70 of 71 jaar.Hij heeft met zijn ouders in ieder gevalin de jaren 1964/1965 in IJsselmondegewoond en misschien veel langer. Hijwas destijds student economie en werktein de Bijenkorf en bij de Nederlandseboekenwinkel (NBC). Mogelijk is hijverhuisd naar Frankrijk in de buurt vanAvignon. Ik hoop dat u mij kunt helpen.Alle informatie is welkom. Het zoufantastisch zijn een geboortedatum, een(ouderlijk) adres, een naam van eenvriend of ouders of kinderen te krijgen.Paul van OorschotGlenn Millerstraat 52,6836 DW Arnhem06-53226034vanoorschot3@hotmail.com-------------------------------------------------Adriana Weijling-StoppelenburgMijn oma Adriana Weijling- Stoppelenburg(1891-1944) heb ik nooit gekend.Zij is in de Tweede Wereldoorlog overleden,vier jaar voordat ik geboren werd.Mede namens haar jongste dochter enmijn tante Marie van der Wiel-Weijlingben ik op zoek naar foto’s van haar enhet gezin waarin ze opgroeide. Het gaatom het gezin van Jan Stoppelenburg(1857-1913) en Elizabeth Kool (1862-1921) dat bestond uit vier dochtersen zeven zoons. <strong>De</strong> foto’s die er in deherinnering van mijn tante ooit waren,zijn verloren gegaan bij het bombardementop Rotterdam 14 mei 1940, toende woning van de familie Weijling aande Waterloostraat 63a in Kralingen in deas werd gelegd. Wellicht is er een (nogonbekend) familielid die over genoemdefoto’s beschikt en ze wil uitlenen om tescannen of ze zelfs digitaal beschikbaarheeft.Paul Weyling, paul.weyling@online.nl------------------------------------------------Reünie St.LuciaWelke klasgenoten, die in het schooljaar1950/1951 in de eindexamenklas zatenvan St.Lucia en les kregen van zusterMaria Clara en juffrouw Ruygers ,willen elkaar nog eens graag zien?Kom dan donderdag 9 september a.s.naar Rotterdam Centraal, om elkaarte ontmoeten. <strong>De</strong> juiste locatie wordtbekend gemaakt, wanneer we wetenhoeveel van jullie daar echt zullenkomen. Voorlopig hebben we er eenstuk of tien ‘gevangen’. Schrijf, bel ofmail dan naar:Janny Rosenau-HesRibes <strong>15</strong>3171 NC Portugaal010-501<strong>30</strong>74j.rosenau-hes@versatel.nlDiny Uilenbroek-VerheijenWillebroekstr.164826 GG Breda076-5320225dinyuilenbroek@kpnmail.nl------------------------------------------------Riek WoltersRiek Wolters was getrouwd met RinusDas en ze woonde tijdens en na deoorlog in de Taandersstraat op nummer110 op de eerste verdieping. Ze heefteen poosje enthousiast meegewerkt aanwww.taandersstraat.nl, maar we zijnhaar uit het oog verloren. Als je Riekkent, wil je dan vragen of ze opnieuwcontact wil opnemen met info@taandersstraat.nlCharles van Orléredactie TaanderssiteOntvang voortaan <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> in uw brievenbuso Ja, ik wil een jaarabonnement op <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>.Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>e Stad b.v. en betaal:o f 49,90 (in Nederland)o f 75,00 (buitenland)Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel AchternaamAdresPostcodeTelefoonE-mailIngangsdatumPlaatsWilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel AchternaamAdresPostcodePlaats<strong>De</strong>ze bon kunt u opsturen naar: <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>e Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naarwww.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.Colofon<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>is een uitgave van:<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>e Stad BVPostbus 1132910 AC Nieuwerkerk aan den IJsselTel: 0180 – 32 25 75 (redactie)Tel: 0180 – 82 02 44 (advertenties)Email: info@deoudrotterdammer.nlWebsite: www.deoudrotterdammer.nlRedactie:Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,Bab Riem Vis,Els Beekmans, Rein Wolters.Hoofdredacteur:Fred WallastTel: 0180 – 32 25 75GSM: 06 – 51 28 12 77Email: info@deoudrotterdammer.nlBladmanager:Tamara Wallast, 0180-322575Advertenties:Sylvia Blom, Tel. 0180 - 82 02 44Nanda Kok, Tel: 06 – 46 40 48 10Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12Theo de Klerk, Tel: 06 – 36 58 07 92Ton van Doorn, Tel: 06 – 46 29 47 76He<strong>nr</strong>y Brinkman, Tel: 06 – 51 45 27 80Fotografie:Collectie Voet, tenzij anders vermeldFoto’s bestellen:www.fotova<strong>nr</strong>otterdam.nl, 010-2847362Vormgeving:Reclamestudio Baasimmedia,Nieuwerkerk a.d. IJssel<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>e Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>- <strong>Rotterdammer</strong> grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijnvoorbehouden. Copyright <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>e Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 juli 2010 pagina 27OproepjesIn verband met de privacywetgeving wijst <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmeetevens in het krantenarchief op het internet.RotterdamseHuishoudschoolOp 16 oktober houden wij een reünievan de Rotterdamse Huishoudschooluit 1969/1970; de brugklas uit deGraaf Florisstraat te Rotterdam. Wezoeken nog: Miriam Koster, EllieCrielaard, Jolanda Lussenburg, PaulaBinnenkamp en Ellie Frelink. Weetiemand iets van hun verblijfplaats,of kent iemand hen? Alsjeblieft stuureen email aan will_53&live.nl enmeld je aan, we willen jullie er ookbij hebben die dag.Will Schelstraete, Waterlelie 16,4533 RA Terneuzen, 01<strong>15</strong> 616908Nakomelingen Pieter PostIk zoek nakomelingen van het gezinPieter Post, Zeilmaker & Vlaggenmakeruit de Havenstraat te Rotterdam.Het gezin telde acht kinderen;Lumme, Els, Maria, Hendrik, Jacob,Sientje, Willem, Miep en Iena.Dochters Sientje van Meeuwen-Postuit Vlaardingen en Miep Landsmeer-Post uit <strong>De</strong>n Haag kwamen vaak opvisite bij mijn ouders, Herman &Lena de Vries-Post in Maasland.Graag contact opnemen met Cor deVries, covrie@googlemail.comCorrie JaspersIk zou heel graag weer eens contacthebben met een collega uit mijn eerstebaan: Corrie (Melcherts)-Jaspers.In 1957 werkten wij bij R. Mees &Zoonen, Blaak, Rotterdam, op deBrandafdeling.Greet Wanderm.a.wander@kpnplanet.nl------------------------------------------Achter de toonbankPaul Weyling en Frans van Eszijn bezig met een boek met alstitel ’Achter de toonbank en langsde weg’. Dat gaat over de velewinkeltjes die je vroeger had inCapelle en Kralingseveer. Inmiddelshebben zij zo’n 80 winkels enventers opgespoord en al veel stukkengeschreven voor het boek dat in2012 zal verschijnen. Graag komthet tweetal, dat de nodige boeken ophun naam heeft staan, in contact metmensen die meer kunnen vertellenover dit stukje geschiedenis. Foto’s,anekdotes, noem maar op zijn vanharte welkom.Paul Weyling010-4501219paul.weyling@online.nlVakantieverhalenEind augustus verschijnt weer de vakantiespecial van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> met volop tips voor leuke tripjes in het naseizoen. Evenals voorgaande jarenwil de redactie van <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> in deze special leuke vakantieverhalen publiceren uit de jaren dat we nog op een volstrekt andere wijze onzevakantie doorbrachten. Zonder vliegreizen naar mediterrane bestemmingen, het Verre Oosten of het Wilde Westen. Je was al spekkoper als je in de jarenvijftig met de auto op vakantie kon en als je dan zelfs naar het buitenland ging, werd je helemaal bewonderendaangestaard door je vriendjes en vriendinnetjes. Toch waren die vakanties, ook in eigen land, niet tever van huis, minstens zo leuk als de huidige reizen naar verre bestemmingen. Heeft u nog leuke herinneringenaan zulke vakanties of bracht u uw vakantie op geheel andere wijze door, schrijf uw herinneringenop en stuur ze, liefst vergezeld van foto’s, vóór woensdag 18 augustus 2010 naar:<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJsselof via de mail naar info@deoudrotterdammer.nlWijkcentrale WestOp bijgaande foto poseert het voltallig PTT-Telecompersoneelvan de Wijkcentrale Wkc-West in de Korenaarstraatte Rotterdam (Nieuwe Westen) in 1958. Zijn er lezers diede mensen op deze foto herkennen en vooral hun namen?Zij kunnen dat melden via Jan.Vogelenzang@hetnet.nl enL.Voss2@kpnplanet.nl .Voor geïnteresseerden naar de oudmedewerkers van PTTtelecom: Kijk eens naar,http://sites.google.com/site/pttstgrz/homeL. C. H. Voss en P. S. G. Voss-JoppeRondedans 1322907 AG Capelle aan den IJssel010-4504492L.Voss2@kpnplanet.nlPuzzel mee en win !!!<strong>De</strong> afgelopen weken is het stralend weer geweest in Nederland. Tropisch zelfs op sommige momenten. Met hieren daar een bijbehorende bui. Menigeen vermaakte zich in de zon op het strand aan de Hoek of iets meer beschutin de schaduw onder de bomen in één van de parken die Rotterdam en omgeving rijk is. Voor sommigen was hetheerlijk weer om op het gemak te recreëren op de fiets of in een bootje op de Plas, of lekker, zoals de oplossingvan de puzzel, genietend van de zomer langs de Maas. Anderen bleven liever binnen waar het wat koeler was, ofwaren blij met de airco op het werk. <strong>De</strong> ergste hitte is inmiddels voorbij en deze <strong>week</strong> zou de temperatuur zakken,naar een temperatuur waarbij weer gewerkt kan worden.<strong>De</strong> oplossing van de puzzel was:Genieten van de zomer langs de Maas<strong>De</strong> volgende winnaars krijgen het boek van Ben Laurens toegestuurd:L. Zwetsloot, Pijnacker radie, ZwijndrechtE. van Herwijnen-Coen-A. v.d. Heuvel, BarendrechtA. Emons, BerkelJ.C. v.d. Kruit, RotterdamVoor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijfgratis abonnementen op de Rotterdamse scheurkalender.U kunt uw oplossingVOOR WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2010opsturen naar:<strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong>, Postbus 113,2910 AC Nieuwerkerk aan den IJsselOf, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing invia de website www.deoudrotterdammer.nlHorizontaal1. klein knaagdier; 7. marterachtig roofdier; 12. familielid; 13. begroeting; 14.sterk ijzerhoudende grondsoort; <strong>15</strong>. gigabyte (afk.); 17. Griekse zuilengang; 19.toespraak; 21. Rolls Royce (afk.); 22. eikenschors; 24. Australisch buideldier; 27.steen; 28. kussenvulling; <strong>30</strong>. jongensnaam; 31. klein paardje; 32. flets (verbleekt);33. tennisterm; 35. edel; 37. gewicht van duizend kilo; 38. meisjesnaam; 41. godinvan de zee; 42. hoofdstad van Colombia; 44. godin van de vruchtbaarheid; 46. deelvan trap; 47. insectenetend zoogdier; 48. Noord-Amerikaans rendier; 49. hijstoestelvoor personen; 50. ver beneden de oppervlakte; 52. soort van licht bier; 54. gooien;56. huisdier; 58. inhoud van een brandbom; 61. slangvormige vis; 62. druive<strong>nr</strong>as;64. zaadkorrel van een vrucht; 65. woonplaats; 67. waterloop; 68. open plek in eenbos; 70. maatstaf (regel); 72. ontplofbaar projectiel; 73. dikhuidig zoogdier; 76. jongdier; 77. oude lengtemaat; 78. wagenvracht; 79. berggeel; 81. boksterm (afk.); 82.muurholte; 83. profeet uit het oude testament; 84. rivier in Utrecht; 86. hertachtigdier; 87. witte mier.Verticaal1. reptiel met lange staart; 2. soort onderwijs (afk.); 3. plaats in België; 4. militairvoertuig; 5. plaats in Utrecht; 6. op deze wijze; 7. glaasje sterke drank; 8. ongaarne;9. oceaan; 10. titel (afk.); 11. mensaap; 16. sprekende vogel; 18. bepaalde hoeveelheid;20. Explosieven Opruimings-Dienst (afk.); 21. Raad voor EconomischeAangelegenheden (afk.); 23. welgevormd (mooi); 25. smerig; 26. eikenhout vanschors ontdoen; 27. smal sportvaartuigje; 29. langzaam voortgaand dier; 32. grotetropische spin; 34. vordering; 36. apensoort; 37. gesloten; 39. losbandig drinkgelag;40. houtsoort; 42. denkvermogen (hersens); 43. meubelstuk; 45. vruchtennat; 46.hoogste punt; 51. mager (dun); 53. stuk doek of stof; 54. met de beren verwantroofdier in Amerika; 55. venster; 56. deel van gebit; 57. kans- of gokspel; 59. koraaleiland;60. prehistorische olifant; 62. klein kind; 63. bemoediging bij verdriet; 66.doortochtgeld; 67. onderricht; 69. woonboot; 71. recht stuk van een rivier; 73. Indonesischerijst; 74. grootste menselijke orgaan; 75. naar omlaag; 78. aangesloten bijeen vereniging; 80. vertragingstoestel; 82. de onbekende (lat. afk.); 85. muzieknoot.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14<strong>15</strong> 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 2728 29 <strong>30</strong> 31 3233 34 35 36 3738 39 40 41 42 4344 45 4647 48 4950 51 52 5354 55 56 57 58 59 6061 62 63 6465 66 67 68 69 70 7172 73 74 75 7677 78 79 80 8182 83 84 8586 8732 34 71 48 26 75 50 22 86 47 25 44 7910 35 28 83 9 39 60 77 5 85 17 61 58 50 40 732


Pagina 28 Dinsdag 27 juli 2010 <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> - <strong>De</strong> krant voor de 50-plusserHumanitas: wijkzorg!Nadruk op welzijn past in filosofie en werkwijze van HumanitasPREZO-systeem fasegewijs ingevoerdPREZO (PREstaties in de ZOrg) is het kwaliteitsysteem voor desector verpleging, verzorging en zorg thuis dat helpt te sturenop verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voorverantwoorde zorg. Centraal in staan de zorgprestaties diemedewerkers en organisatie leveren. Bijvoorbeeld: ‘<strong>De</strong> cliëntkrijgt adequate verzorging’ of ‘de cliënt voelt zich veilig’. Hetgaat hierbij niet meer in de eerste plaats om randvoorwaarden(structuren en processen), zoals bij vroegere kwaliteitssystemen,maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties).Het systeem legt de nadruk op het welzijn van de cliënten past dus geheel in de filosofie en werkwijze van Humanitas.alleen verbetert en waarborgt,maar zet ook het beroep van deverzorgende professioneel opde kaart zet. Aan kwaliteit in dezorg wordt altijd gewerkt, maarStichting HumanitasPostbus 37137<strong>30</strong>05 LC RotterdamTel.: 010 - 461 51 00Email: info@stichtinghumanitas.nlWeb: www.humanitas.nuElke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas,een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie over huren Humanitaswoonmakelaar Coby Bosker: 010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’Herinnert u zich déze nog...?! (21)Het volgende voorwerp wordt ugetoond door Kimberley Veldhoenen Yillvani Kalf, gastvrouwenin het verpleeghuis van Humanitas-Akropolis.Weet u waar hethier om gaat en waar het voor gebruiktwerd? Stuur uw oplossingvóór 26 september 2010 naarStichting Humanitas, Afdelingmail naar info@stichtinghumanitas.nl(onderwerp: prijsvraag,vergeet niet uw adres te vermelden)en u maakt kans op één vande vijf prachtige boeken ‘Opende luiken van uw geheugen’ metdinerbonnen ter waarde van€ <strong>30</strong>, te besteden in één van devijftien Humanitas seniore<strong>nr</strong>estaurants.<strong>De</strong> uitslag kunt u lezenin <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> van 5oktober 2010.Praktijkopleider / kwaliteitsmedewerker <strong>De</strong>nnis Lorwa informeert de collega’s vanHumanitas-AkropolisSinds vorig jaar wordt dit kwaliteitssysteemgefaseerd ingevoerdin de Humanitasvestigingen.<strong>De</strong> aftrap was in juni 2009bij Humanitas-Hoogvliet. Daarnavolgden in maart van dit jaarHumanitas-Noord, in mei Humanitas-IJsselmondeen vorigemaand Humanitas-Akropolis inHillehersberg-Schiebroek, waarhet Humanitasteam van de extramuraleen wijkzorg de startvan PREZO feestelijk inluidde.PREZO beschrijft welke activiteitenvan medewerkers en organisatieeraan kunnen bijdragendat de cliënt verantwoordezorg ontvangt en welke voorwaardennodig zijn om die activiteitente verrichten. Daarmeeis PREZO een instrument voorzowel de medewerkers in dedagelijkse praktijk als voor debeleidsmakers en bestuurders.<strong>De</strong> prestaties worden één vooreen uitgewerkt, zodat men ineen jaar bepaalde prestaties eruitkan lichten om daar specifiekeverbeteringen aan tebrengen als bijvoorbeeld lagerwordt gescoord dan gewenst.Er wordt ook geëvalueerd,waarmee we kunnen beoordelenhoe we per prestatie scorenen welke verbeteringen we zonodignastreven.Directeur, Cor van Oort en kwaliteitsmedewerker<strong>De</strong>nnis Lorwavertelden de teamledenhoe de systematiek die PREZOaa<strong>nr</strong>eikt, de ouderenzorg niethet boeiende en uitdagende vanPREZO is dat het uitgaat van detevredenheid van de cliënt. In devisie van Humanitas, met de jacultuuren eigen regie voor decliënt, staat uiteraard óók de clienttevredenheidcentraal. <strong>De</strong>systematiek van Prezo sluit daardus naadloos op aan!Spirituele markt in<strong>De</strong> SteenplaatNa een warme zomer beginnenweer met een spirituelemarkt en wel op zondag 29augustus a.s. in <strong>De</strong> Steenplaataan de Persoonshaven 650 inFeijenoord, tel. 010 - 486 5777,We hebben weer verschillendeactiviteiten met o.a.verschillende soorten kaartlezen, massagetafels, psychometreren,foto’s lezen, zandlezenen verkooptafels meto.a. stenen kaarten, wijn enandere leuke dingen.<strong>De</strong> toegang is gratis en deconsulten zijn € 7,50.U bent van harte welkom van10.<strong>30</strong> tot 16.00 uur en wilt ueven bijkomen dan is het restaurantvan Humanitas openvoor een kopje koffie of theeof een broodje. Voor meerinformatie: Arjen de Slegte0645 - 79 64 65 of NandaClaessen 0645 - 78 47 03.In <strong>De</strong> <strong>Oud</strong>-<strong>Rotterdammer</strong> van 1juni jl. toonde Nathalie Baptiste ueen zogenaamde ‘ijszaag’, <strong>De</strong>zewerd vroeger gebruikt om grotebroden ijs te zagen. Die ijsbrodenwerden naar bedrijven of winkelsgebracht, waar vlees, vis, zuivel enandere levensmiddelen, maar ookgeneesmiddelen koel moestenworden gehouden. <strong>De</strong> prijswin-naars vande boekenen diner-bonnen zijn:J.A.BongersenmevrouwZ.M.Briggemanuit Rotterdam, CoenGoedkoop uit Harder-wijk, Jac. Tempelman uitHoogvliet en Marja Docter uitSchiedam. Hartelijk gefeliciteerd!U krijgt uw prijs thuisgestuurd.Voorlichting en Publiciteit, Postbus37137, <strong>30</strong>05 LC Rotterdam ofUnieke kans om zorgelooste wonen in Rockanje!Humanitas bouwt 18 royale levensloopbestendigekoop-appartementen met stallingsgarage in‘Stuifakkers’, hoek Raadhuislaan / DwarswegMet uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn• Woningen voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen meteen beperking of een zorgindicatie• Een woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal staanen, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereikOp loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en strandRoyale appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2 vloeroppervlakIndeling o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer metbalkon, keuken, twee slaapkamers, badkamerKoopsom: vanaf € 287.500,- V.O.N., inclusief stallingsgarage• Verwachte oplevering: 2e/3e kwartaal 2010Verkoop:TAXATEURS ONROEREND GOEDIn Rotterdam-Hillegersberg te huur voor de oude dag:luxe levensloop bestendig driekamer-appartement (100 m2) met groot (37 m2)terrasbalkon op de zon. Alle service, zorg en faciliteiten aanwezig.Huurprijsindicatie : € 2.000,- per maandInformatie: Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 010 - 461 51 24<strong>De</strong> Oosterwiek in Oosterflank, met o.a.een restaurant, bij NS- en metrostationen RET-buslijnen voor de deur, heeft nogenkele appartementen beschikbaar. Huurprijsindicatie:vanaf € 680,-. (vrije sector).Van der Hoek MakelaarsVoorweg 2 • 3233 SK OostvoorneTelefoon: 0181 - 48 40 00Fax: 0181 - 48 57 <strong>15</strong>info@vanderhoekmakelaars.nlwww.vanderhoekmakelaars.nlof:‘t Goeie HuysKrammer 8 • 3232 HE BrielleTelefoon: 0181 - 40 90 00Fax: 0181 - 40 90 09Brielle@goeiehuys.nlIn <strong>De</strong> Carnissedreef in Charlois zijn nogenkele eenkamerappartementen te huur.Het naastgelegen verpleeghuis biedt veelfaciliteiten, o.a. ‘n restaurant met terras.Huurprijsindicatie: € 425,-.Medewerkers van Humanitas zijn vandeelneming uitgesloten. Over de uitslagwordt niet gecorrespondeerd.‘t Goeie HuysRhijnspoor 2512901 LB Capelle a/d IJsselTelefoon: 010 - 202 82 11info@goeiehuys.nlwwwgoeiehuysnlHumanitas zoektvrijwilligers m/vdie de persoonlijkeadministratie op ordewillen brengen vanmensen die dat even nietmeer kunnen.Iets voor u?Bel : 010 - 425 01 09 of kijk opwww.humanitas-rotterdam.nl/vrijwilligerswerk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!