OUD? GOUD! - De Zemstenaar

dezemstenaar.com

OUD? GOUD! - De Zemstenaar

deZemstenaarOnafhankelijk maandbladOud?Goud!Honderd jaarHonger en DorstOktober 2009Nummer 46Jaargang 49200 exemplarenAndré Lafèrewereldkampioen!de Zemstenaar | oktober 20091


Geregistreerd aannemerOnderhoud met wettelijk attestGratis offertesVerschillende referentieskasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt015 / 61.71.22 Onderhoud &plaatsen van cv,sanitair- &gasinstallaties OLAF LAURENTVELLEN & SNOEIEN VAN BOMENUITFREZEN VAN STRONKEN0495/10.33.31OLAF.LAURENT@TELENET.BECOMMERS WIMAVEVE AGRARISCH CENTRUMUITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GASVEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEMTUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFENOpen: van maan- tot vrijdag 13u - 19uzaterdag 8u - 18uzon- en feestdagen geslotenVennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10ALGEMENE BOUWWERKENde Zemstenaar | oktober 2009Gediplomeerde traiteurHome - coockingCateringLindestraat 86 bus 01012800 Mechelen0477 – 13 70 82e-mail: ingrid@foodenco.bewww.foodenco.beB.V.B.A.DE NIJS J.MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADETEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83E-mail: denijsj@telenet.be4


André Lafère wereldkampioen 800 meterEPPEGEM – Op 2 augustus werd André Lafère uit Eppegem wereldkampioen 800 meter in de categorie M50 in hetFinse Lathi. Een uitzonderlijke prestatie, zeker als je weet dat André pas op zijn 42 ste de weg naar de atletiek vond envoordien actief was als wielertoerist. In Finland moest hij optornen tegen honderden deelnemers uit 26 verschillendelanden. In een bloedstollende laatste 100 meter haalde hij het nipt van de Amerikaanse topfavoriet Le Bourne. Evenlater genoot hij met volle teugen op het podium met een gouden medaille om de hals, luisterend naar het volkslied.Het hele seizoen van André stond in hetteken van het WK in Finland. Voor heteerst zou hij deelnemen aan een groottornooi. Ei zo na kwam net voor het WKeen voetontsteking nog roet in het etenstrooien. “Twijfels staken de kop op, maargelukkig verminderde de pijn net op tijd.”Andre, bijna spatte je droom om wereldkampioente worden uit mekaar?Zo is het. Geluk hangt soms aan een zijdendraadje. Net op tijd was ik weer volledigfit. Op 30 juli waren de reeksen enik kon mij makkelijk plaatsen zodat ik denodige krachten overhield voor de halvefinale. In de halve finale liep het bijnamis. Een Amerikaan raakte mijn voet enviel. Ik kon me nog net rechthouden, liepnaar de eerste plaats, stond die niet meeraf en plaatse mij voor de finale.Een bloedstollende finale …Aan de start was ik erg nerveus, maar toenhet startschot weerklonk, verdween allestress. Bovendien waren een aantal tegenstreversmij voor de wedstrijd komenzeggen dat ik de Amerikaanse topfavorietkon kloppen. Dat gaf meeen mentale boost. Op 200meter van de meet voeldeik hem komen. De laatste100 meter waren bloedstollend.We liepen zij aan zij. Ikhoorde mijn naam roepen.Het publiek werd gek. Mijnbenen verzuurden, gingenontploffen. Eén van ons beidenging breken. Het werdde Amerikaan. Op zo’n vijftienmeter van de meet begonhij bijna te strompelen.Ik spreidde mijn armen enzweefde over de meet, als ineen droom. Het was gelukt,ik was wereldkampioen!Een 50-jarige uit Eppegemwereldkampioen 800 meter,toppunt bereikt zeker?Nee nee, samen met MagdaIlands -voormalig Belgischkampioene en mijn mentor- gaan we deuitdaging aan om het wereldrecord 800mM50 aan te vallen. Op 21 mei dit jaar -notabene op mijn 50 ste verjaardag- liep ik opde 800m de derde wereldprestatie ooit in1.59.53.Wanneer ga je het wereldrecord aanvallen?In ieder geval in 2010. In de categorieM50-55 moet ik het als 50-jarige nu doen.Magda en ik zoeken een snelle race in idealeomstandigheden: een haas - windstil– warm – goeie benen. Dan moet het wereldrecordvan 1.58.65 eraan.En nu ben je de enige wereldrecordhouderatletiek in België, in tegenstellingmet andere leeftijdsgenoten wordjij elk jaar sneller.Bizar. Op een bepaalde leeftijd – 50+ - wordenalle atleten elk jaar één seconde trager.Bij mij is het andersom, ik word elk jaar éénAndré Lafère (midden) op weg naar goud op de 800m.seconde sneller. Zoals de wijn zeker?Waar gaat dit eindigen?Goh, ik geniet van elk ogenblik. Ik hebhet lopen en mezelf laat ontdekt en genietvan elk ogenblik. Als ik het wereldrecordklop, kan het niet meer stuk.Je hebt een zodanige reputatie opgebouwddat op Belgisch vlak iedereenzich op voorhand gewonnen geeft…Dat heb ik niet gezegd. Het is zo dat ikop nationaal niveau alle records heb op400m, 800m en 1500m. Nu concentreerik mij op het wereldrecord 800m, dat isalleen mogelijk als ik de andere nummerslaat varen.André, we volgen je mee en duimenvoor het wereldrecord, dan zijn wij erzeker bij!Piet Van Grunderbeekde Zemstenaar | oktober 20095


Zemstenaar-OUTL-editie-okt.ai 1 21/09/2009 21:02:43CMYCMMYCYCMYKde Zemstenaar | oktober 20096


Australië - Nee, Jef Nees (24) uit Weerde en Kristof Ceulemans (25) uitZemst moeten niet om de één of de andere reden onderduiken of meewerkenaan een undercoveroperatie. Ze gaan de tijd van hun leven meemaken - althansdat hopen ze - en trekken voor zes maanden naar Australië. Als ditverschijnt, beleven ze hun eerste dagen na een twintig uur durende vlucht.Jef is regent LO en heeft loopbaanonderbrekinggenomen. Kristof volgde handel.Hij heeft ontslag genomen en is van planna zijn terugkeer een nieuwe job te zoeken.De meeste mensen trekken erop uitvoor enkele weken, jullie gaan voor zesmaanden. Dat is andere koek.Jef: “Het is de bedoeling om echt te herbronnen,om alles eens los te laten enhelemaal te breken met de dagelijksebeslommeringen. Toch helemaal wat andersdan voor enkele weken en in zevenhaasten aan sightseeing te doen.”Kristof : “Dat klopt, maar voor mij is ditecht een grote stap. Vergeleken met Jefben ik een bleuke als het op reizen aankomt.Langer dan een week of twee benik nog niet van huis geweest”.Een vaste verblijfplaats,dus jullie zijn niet voortdurendop rondreis?Jef: “De eerste drie maandenverblijven we vast inWaarom dan precies naar Australië?Kristof: “Jefs eerste idee was door Zuidoost-Azië reizen met de rugzak. Die drempelwas mij wat te hoog. Dan is de keuze opAustralië gevallen, waar de cultuur meeraansluit bij de onze. Bovendien hebbenwe er een thuisbasis in een buitenwijk vanSidney, een stad in het zuidoosten.”Jef: “We logeren er in een studentenbuurt.Dankzij de Nederlandse organisatie Stagehuiskunnen we er terecht. Stagehuiszorgde ook voor een heel vlotte afhande-ling van de formaliteiten.Het is ook een handigeformule om in contactte komen met mensenvan verschillende nationaliteiten.En mooi meegenomen:geen koudewinter voor ons, aan deandere kant van de wereldbolvieren ze kerst ennieuw in de zomer.”het studentenhuis. We gaan dan probereneen baantje te vinden, maakt niet zo veeluit wat of waar. In de horeca bijvoorbeeldof seizoensarbeid. Niet alleen om wat bij teverdienen, ook om te proeven van het echteleven en contact te maken met de gewoneAustraliër. We hebben een WorkingHoliday Visum dat ons toelaat ginder tewerken. Daarnaast zouden we graag lerenduiken en surfen, al zullen we dan de angstvoor haaien een beetje moeten verdringen.Naar het schijnt is de kans gering datje met die beesten in aanvaring komt, maartoch… We willen ook een cursus AustralianJackaroo volgen. Een Jackaroo is de plaatselijkecowboy die op de ranches werkt.Sidney is een grote stad waar genoeg bezienswaardighedenen evenementen zijn.Misschien gaan we ook wel naar de AustralianOpen, het Grand Slam tennistornooi inMelbourne. Na die drie maanden gaan weop rondreis met een camper of auto. Hetbinnenland verkennen en de omliggendeeilanden bezoeken. Nieuw-Zeeland met alzijn natuurpracht staat ook op de lijst.”Boezemvrienden Jef en Kristof: nu nog petites Belges, binnenkort echte Aussies.Een half jaardownunderOp hun wenslijstje√ herbronnen√ drie maanden werken√ drie maanden rondtrekken√ kerst in de zon√ leren duiken en surfen√ naar het Grand Slam tennistornooi√ Nieuw-Zeeland zien√ ...Voortdurend met elkaar op stap, is jullievriendschap daar tegen bestand?Kristof: “Daar ben ik van overtuigd. Jef ismijn beste vriend. Bovendien moeten weniet al die tijd zoals een Siamese tweelingaan mekaar klitten. We kunnen bijvoorbeeldeen verschillende job vinden. En anderemensen leer je sowieso kennen.”Jef: “Ik denk daar ook zo over.”Is jullie familie enthousiast om jullievertrek?Jef: “Bij ons zijn ze wel wat gewoon. Mijnzus is stewardess en is net als mijn mavaak voor langere tijd in het buitenland.”Kristof : “Bij mij thuis hadden ze toch watgemengde gevoelens. Enerzijds warenze heel blij voor mij en ook wel een beetjefier denk ik. Anderzijds hebben ze heter wat moeilijk mee dat het voor langeretijd is. Ik ben enig kind en ik denk dat zeme wat zullen missen.”Als dit reuze meevalt, zal het dan geendomper zijn om het leven hier weer opte pikken?Jef: “Ik denk dat ik tochooit emigreer. Ik ben alleszinsvan plan om nogveel te reizen om uiteindelijkhet uitgelezenplekje te vinden.”Kristof : “We zien wel, ikheb er geen flauw ideevan wat dit avontuurvoor mij zal betekenen.”Jef en Kristof zijn te volgenen te contacteren:http://gok angoeroe.blogspot.com.Interessante info vind jeop www.stagehuis.nl.Dirk Verdeyende Zemstenaar | oktober 20097


SchoonheidssalonDoelgerichte gecombineerdetechnieken met maximaleresultaten voor het gelaato.a. GK4 en Stri-pexan (NIEUW)Caviar/hyaluron treatment,Xenmphus lihaamspakkingPermanente make-upZonnebankStationlaan 271980 ZEMST015 / 62 00 65b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKENCASTEELS - WIJNSBeekstraat 85 - 1980 EppegemTel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47DE WIT C.V.VERZEKERINGSMAKELAARSLeopoldstraat 56 - 2800 MechelenTel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65Iedereen welkomBrusselsesteenweg 1821980 ZemstBenefiet voor Annick, een updateLAAR - Het benefietweekend is ondertussenbijna zes maanden voorbij.De organisatie nam contact op metde Zemstenaar om een update tegeven aan alle inwoners van Zemstdie hun steentje hebben bijgedragen.Verschillende acties werden georganiseerd:een geslaagde kalenderverkoop,een hartverwarmende kerstmarkt, eenbenefietweekend met megafuif en eenzeer gevarieerde familiedag, alsook nogeen spannende spinningsmarathon.Buiten dit alles waren er onverwachtveel bijdragen van sponsors en sympathisanten.Na aftrek van alle kosten werdeen eindresultaat van zomaar eventjes50.160 euro verzameld. Proficiat!Er zijn nog heel wat mensen met hethart op de goede plaats. De organisatiebedankt nogmaals alle mensen voorhun bijdrage en vooral al de helpendehanden om dit te kunnen verwezenlijken.Het is dankzij het succes vande benefiet dat de verbouwingen zijnmogelijk gemaakt en dat een noodzakelijkeverhuis kon vermeden worden.Van de benefietrekening werd ondertusseneen nieuwe rolstoel aangekocht.De handbike wordt binnenkortgeleverd. Het grootste deel van het verzameldebedrag zal besteed wordenaan de noodzakelijke verbouwingen.Zo werden reeds de architectkostenvoor de studie van de verbouwingenvoorafgaand aan de bouwaanvraagreeds betaald van de benefietrekening.De bouwvergunning werd in augustusgoedgekeurd en momenteel is menbezig met het aanvragen en vergelijkenvan de offertes van de verscheideneaannemers. Aangezien de wintervoor de deur staat wordt nog afgewogenof binnenkort al met de werkenzal gestart worden of om eventueel tewachten tot de lente.Annick heeft in augustus de revalidatieen ergotherapie in Pellenberg beëindigden dus is zij nu definitief thuis bijhaar gezin. Voorlopig is het organisatorischnog wat moeilijk, maar de aankomendeverbouwingen zijn een mooivooruitzicht. We kunnen zeggen datAnnick klaar is voor een nieuwe start!Karin Andriesde Zemstenaar | oktober 20098


HOFSTADE – Marc en Viviane Yseboodt-Permentiers uit Hofstade zijnniet weinig fier op hun Mechelaar, een driejarige reu. Fokker was StijnVan Hamme uit Moerbeke-Maas.Een echte kampioen in onze gemeenteFapache“Een echte kampioen in onze gemeente”,zegt een fiere Marc Yseboodt.“Fapache behaalde vier titelsop zeer korte termijn: AmsterdamWinner, Belgium Winner op de Heizelin Brussel, Nederlands kampioenen Europasieger.”van de Vaardekenshoeve“Wat begon als een eenmalige deelnameaan de hondententoonstellingin Mechelen (op aanraden van MoniqueHaesen van de Kampenhoutsehondenschool) is geëvolueerd toteen ware hobby.Er volgden na de fantastische uitslagmeerdere tentoonstellingenin binnen- en buitenland, met uitmuntenderesultaten. Vele tentoonstellingenwaar hij de CAC-CACIBen de BOB (beste van het ras) behaalde.(info: http:/users.telenet.be/fapache).Fapache is trouw aan zijn gezin,maar zijn territorium bewaakt hijals een echte Mechelaar. Hij is ooksociaal op vreemd terrein. Kortom:mijn kampioen doet zijn naam alleeer aan.”Café“Schoonzicht”Dinsdag geslotenbij J. Van Humbeeckaan de kerk inWEERDECAFE RUBENSHOFBIJ LIEVECARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEMtel. 015/62.33.42ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...RUIME PARKING EN ZOMERTERRASLOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGENMAANDAG RUSTDAGAlgemene OndernemingGROND & AFBRAAKWERKENUSEWILS DANNYSIERBESTRATINGUitgraven van kelders, opritten, terrassen,mazout- en regenputten,...Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67danny.usewils@pandora.be - www.usewils.beAmper drie jaar en al op naar de wereldtop!Op 5 september werd FapacheLuxemburgs kampioen, hij behaaldeCAC-CACIB en was beste reu van deinternationale tentoonstelling. Nu ishet WK te Bratislava (Slowakije) op8 oktober een feit. Fapache kan zichmeten met de wereldtop.JAVOLAUTOMATISCH ZONNECENTERKeerbergsesteenweg 6 - HaachtLeuvensesteenweg 47 - HeverAlle dagen open van 07 tot 22 uurUITVAARTZORGA n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.Uitvaartverzorging in groot ZemstBegrafenissen - Crematies - DrukwerkGrafzerken en kerkhofbenodigdhedenRegelen van alle formaliteitenTervuursesteenweg 246 – 1981 HofstadeMolenveld 17 – 1982 ElewijtTel.015/ 61 61 61e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.bede Zemstenaar | oktober 20099


ZEMST – Een slordige 9 kg rundsvlees, een berg seizoensgroenten en twintig vrolijke venten aan tafel. Dat ismaatschappij Honger en Dorst. Zes keer per jaar komen de leden bij elkaar voor een gezellige pot eten en drinken. Alhonderd jaar lang. Reden genoeg voor een kennismaking met de Zemstenaar!de Zemstenaar | oktober 2009Honderd jaar Honger en DorstIlluster genootschap viertIn 1909 krijgen Frans Van Nuffel en ProsperVan Beersel in café De Kroon in deLeopoldstraat een origineel idee. “Als wenu eens een clubje oprichten om eenpaar keer per jaar samen lekker te etenen te drinken?” Frans en Prosper stelleneen gedetailleerd reglement op enMaatschappij Honger en Dorst is eenfeit. Honderd jaar later is het genootschapnog altijd springlevend. En geldenonveranderd dezelfde regels: van dekeuze van het menu tot de verkiezingvan de leden, alles verloopt zoals eeneeuw geleden.De rode kaartVoorzitter Albert Janssens, ondervoorzitterJulien Dirix en Willy Becq zijn deoudste leden. Met blinkende oogjes eneen brede grijns geven zij een woorduitleg bij de spelregels van Honger enDorst. “Om te beginnen zijn er maximaaltwintig leden,” vertellen de heren.“En alleen mannen. Ah ja, anders haddenwe het nooit honderd jaar kunnenvolhouden. Als er een plaats vrijkomt,wordt de kandidaat die het langst op dewachtlijst staat voorgedragen en volgteen stemming onder de twintig leden.Gaan zij akkoord, tonen zij een rodekaart. Zien zij het kandidaat-lid niet zitten,wordt het een zwarte kaart. Je komter alleen in met minstens elf stemmen.Op dit moment staan er zowat vijftiennieuwe kandidaten op onze wachtlijst.Wist je dat er leden zijn die meteen hunzonen op de wachtlijst laten zetten? Zoging vorig jaar, bij het overlijden vanJean Juliens, het vrijgekomen zitje naarKenny Van Eeckhout, zoon van de zopasoverleden kapper Michel.”Een stevig stukjeWie bij Honger en Dorst zit, moet eenstevig stukje kunnen eten. En over dekeuze van het menu kan niet gediscussieerdworden: een lap rosbief van 450gram met seizoensgroenten en aardappelen.Ga er maar bij zitten.Hoe ouder Honger en Dorst wordt, hoepopulairder en hoe beroemder het genootschap.Zo haalde het al enkele kerenhet tv-scherm. “Bij ons 75-jarig jubileumstond Jan Van Rompaey hier met eenfilmploeg van de VRT”, herinnert JulienDirix zich. “Toen we in 2004 95 jaar werden,zaten wij op Ring TV. En Paul VanWelden maakte van Honger en Dorst eenfilmpje voor Garage TV op het internet.”Met de anekdotes en foto’s uit de voorbijehonderd jaar kan je rustig viernummers van de Zemstenaar vullen.Onbegonnen werk? Toch niet. DannyWenseleir, al jaren lid van Honger enDorst, legt op dit moment de laatstehand aan een heus huldeboek. Met eenbeetje geluk is dit magnum opus klaartegen het eeuwfeest.Koningen aan tafelOp de symbolische dag 09-09-09 werdeeuwfeestHonger en Dorst ontvangen op het gemeentehuis.Bij die gelegenheid beloofdeburgemeester Coopman het genootschapdat de gemeente Zemst mee wilijveren om hen, na honderd jaar, de titel“koninklijk” te bezorgen.De plechtige viering van het honderdjarigjubileum vindt plaats op 22 oktoberen dat wordt een heel uitzonderlijkgebeuren. Voor één keer mogen devrouwen mee aan tafel, voor dezelfdemaaltijd als in 1909. “En dan moeten zeopnieuw honderd jaar wachten”, lachtJulien Dirix. De twintig leden die dit historischmoment mogen meemaken zijnWilly Becq, André Coppens, Herman DeKock, Marc De Kock, Henri De Smet, JulienDirix, Willy Domin, Albert Janssens,Werner Janssens, Jos Muyldermans,Marc Muyldermans, Ivo Pepermans, MarioPepermans, Marc Steenackers, FrançoisVan Campenhout, Kenny Van Eeckhout,Luc Van Hemelrijck, Maurice VanLinthout, Danny Wenseleir en nieuwkomerLouis Van den Eynde, de opvolgervan de betreurde Michel Van Eeckhout.Paul – beetje honger en veel dorst – VerdoodtHonger en Dorst betekent stevig eten en drinken, al honderd jaar lang.Foto Jean Andries10


Voor u halen wijalles uit de kast!Zowel voor bedrijf als particulierOPEN DEURzaterdag 3 t/m zaterdag 10 oktobervan 9 - 17hOPEN BEDRIJVENDAGzondag 4 oktober van 10 - 17 hReinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtesTapijtreiniging en vloerbehandelingOpkuis van nieuwbouw en na verhuisReiniging van alle kunststoffen en metalenOntmossen paden, gevels en dakenPolieren van aangetast glasLeegzuigen en reinigen van waterciternesInterventieopkuis na overstroming of brandHoge Buizen 331980 Eppegemtel. 015 / 34 26 08info@coulidoor.bewww.coulidoor.beGRATIS BESTEKHoge Buizen 651980 EppegemTel. 015 61 43 91Fax 015 62 00 54GSM 0497 70 66 25info@schoonmaakvdv.bewww.schoonmaakvdv.bede Zemstenaar | oktober 200911


Onafhankelijk verzekeringsmakelaar• Gespecialiseerd voor de particulier en de KMO• Samenwerking met verschillende verzekeraars• Eigen schadebeheer• Een uitgebreide service aan de beste voorwaardenAgentschap bank• Volledige bankservice• Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen• U heeft persoonlijk contact met uw bankier• Cliëntvriendelijke openingsurenTervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)Tel 015/61.66.98 - Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.beverhuurt het materieelvoor karwei en feestNU:Feesten:Tuin:tenten - stoelen - tafels - banken -borden - bestek - glazen - enz....gazonverluchters - hakselaars -kliefmachines - freesmachines - enz...Mechelsesteenweg 724 - 1800 VilvoordeTel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65www.alverhuur.be - info@alverhuur.beBANK en VERZEKERINGENKantoor Van Praet bvbaBrusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMSTTel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06Website: www.kantoorvanpraet.beOnafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cBOn nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.beNAJAAR PROMOTIES zoals houtklieven,blazers, kettingzagen, etc.de Zemstenaar | oktober 2009Denk tijdig aanuw winternazichtBel ons enwe halen gratis op12


HOFSTADE - Toen in de beginjaren 1900 er in Hofstade-Heide grond uitgegraven werd voor een nieuwe spoorwegberm,was het helemaal niet de bedoeling om er later een recreatiedomein te maken. De putten vulden zich echter metwater en zo ontstonden er grote vijvers die gelegenheidsbaders aantrokken. Pas in 1932 stond de Commission du lacd’Hofstade een gedeeltelijke uitbating toe. Mensen die zich een verblijf aan zee niet konden veroorloven trokken voordat vakantiegevoel met duizenden naar Hofstade waardoor de plaats smalend ’arme mensenzee’ genoemd werd. In eententoonstelling in het Sportimonium is de evolutie van zandput tot Bloso-domein, en van zijn divers bezoekerspubliekin beeld gebracht. Heemkring De Semse had in de opbouw een belangrijk aandeel.Hofstade PlageVanaf 1900 wordt zand gedolven vooreen nieuwe spoorwegberm.Tijdens WOI worden de werken stilgelegden het grondwater doet de puttenvollopen. Na WOI ontdekken gelegenheidsbadersde meren van Hofstade. In1925 worden de meren afgesloten engebruikt als drinkwaterbekken, enkelejaren later worden ze met de nodige media-aandachtterug geopend als recreatiegebied.In 1932 krijgt de Vilvoordsefirma Gelders Gebroeders & De Gendt deopdracht om Hofstade uit te bouwen enuit te baten tot 1936. Het mini-ontspanningsoordOud-België wordt gebouwd.Op 21 juli 1933 wordt Hofstade-Badenofficieel geopend door prins Leopold enkoning Albert I. Op topdagen worden er35.000 betalende bezoekers geteld. Onderde bezoekers zijn er heel veel Brusselaars.In deze tijd verdient het domeinzijn bijnaam ‘armemensenzee’.In 1937 wordt het domein de bevoegdheidvan het ministerie van Volksgezondheid.De hele vroegere infrastructuur verdwijnten er wordt gekozen voor nieuwbouw.Zo wordt het openluchtzwembad,een boothuis en een groter strandmet strandgebouw, wandelterras, kleedkamersen sanitair aangelegd. Nadat hetdomein tijdens de oorlog wordt gebruiktdoor de Duitsers, richten de geallieerden(Amerikanen, Australiërs en Canadezen)er een montage- en reparatiecentrum invoor vrachtwagens en tanks.In de jaren na de heropening van hetRijksdomein worden onder meer een rolschaatsbaan,een camping, een jeugdherberg,een kinderspeeltuin, een voetbalvelden parkings aangelegd.In 1983 wordt het domein eigendombrengt geschiedenis en bezoekers in beeldvan Bloso, dat accenten legt op sport,passieve recreatie en natuurbeleving. In2004 krijgt het strandgebouw een nieuwebestemming als Sportmuseum onderde naam Sportimonium. Tot op hedenwordt het Bloso-domein bezocht doorverschillende nationaliteiten. In de jaren’80 kwamen er veel Polen, die in Brusselverbleven, naar Hofstade. Ook kwamen ermeer Turken en Marokkanen naar het Bloso-domein.Hofstade blijft van bij het ontstaantot op heden een goede barometervoor maatschappelijke veranderingen.Juliaan DeleebeeckEnkele creatieve geesten bezongen de lofvan het domein in een loflied over Hofstade-plage.Het bevatte enkele strofen enhet refrein en ging als volgt:Kent gij in ons land het Domein...De plaats fris, net en fijnHet Paradijs in ’t kleinMen gaat er, ver van ’t stadsgetierIn vrolijkheid en in plezier‘t Is te Hofstade-plageSchoonste plaats van heel ons landMen wordt er plezant‘t Is er amusantJong en oud komen aangeland‘t Is te Hofstade-plageDat men van ’t leven genietIeder komt er dansen, zwanzenEn zingen een lustig liedZodra men ’t er allemaal zietFait(es) DiversHet publiek van het Bloso-domein isaltijd al divers geweest. HeemkringDe Semse, Heemkunde Vlaanderen,De Erfgoedcel, Bloso en het Sportimoniumhebben foto’s, getuigenissen enmemorabilia over bezoekers aan hetBloso-domein doorheen de jaren verzamelden verwerkt in een tentoonstelling.”Opgebouwd vanuit de emotieen met pretentieloze beelden”, zegtcoördinator Els Verstraete. ”Het meisjedat er hardleers leerde zwemmen, degepassioneerde visser, de semi-profrolschaatsdanser, de Miss Plage-verkiezing,het kijken en bekeken worden,de Brusselaars…” In het tweedeluik van de tentoonstelling spelen eendertigtal kunstenaars in op het themasport, lichaamscultuur en recreatie. Deexpo is in het Sportimonium te bezoekenvan 6 september tot 8 november.Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er eenspeurroute in de tentoonstelling eneen strandkoffer vol in- en uitheemsespelen die gratis kan ontleend wordenbij een bezoek. De tentoonstelling isgratis, behalve het museumgedeelteen is open op de weekdagen van 10utot 17u en op zondag van 11 tot 17u.Op zaterdag gesloten.de Zemstenaar | oktober 200913


BakkerijPerremansBrusselsesteenweg 3011980 EppegemTel.: 015/611532 Fax: 015/617959David de BoeckGSM: 0496 / 69 23 58Kom bij ons koorZEMST – Een misviering in de buurt, geleid door kardinaal Danneelshimself? Het gebeurde op 25 september ter ere van het 100-jarig bestaanvan Vilvoorde-Kassei. En het Zemstse Maria- en Ceciliakoorzorgde voor een vrolijke noot tijdens de viering. de Zemstenaar sprakmet voorzitter Edwin De Smet en dirigente Gonda Baeck over het weleen wee van hun koor.Jullie zongen op de plechtigheid inVilvoorde. Zijn er nog zulke gebeurtenissenwaarop jullie aanwezig zijn?Edwin: “Buiten de viering op zondag,wonen wij elk jaar een plechtigheid bijvoor onze vroegere pastoor Rik Van Itterbeeck.Deze vindt meestal rond zijnverjaardag plaats. Soms zingen we vooreen huwelijksviering of begrafenis.Voor de familie kan de muziek van onskoor als een troost dienen. Ook de middernachtmisluisteren wij op. Er komencomplete families op af, van den bompatot de klein mannen. We krijgen altijdleuke reacties. En het valt op dat hetaantal toeschouwers elk jaar toeneemt.Is daar een verklaring voor?Gonda: “Zeker en vast. We proberen omgeen saai en ouderwets koor te zijn. Deschwung die we in ons liederen verwerkenzorgt voor een leuke touch. Tijdens“We zijn allesbehalveeen saai enouderwets koor.”Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium -lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels-- Overstock -- FaillissementenBrusselsesteenweg 4131980 EppegemT 015 61 66 52 - F 015 61 66 87eddcars.eppegem@mail.beBE 463.191.826Foto Jean Andriesde Zemstenaar | oktober 2009digitale fotoprintsop taarten,uw mooistefoto, tekening,bedrijfslogo, ...14


een misviering zingen we één of tweeopgelegde liedjes, de rest komt uitons eigen repertoire. We repeteren opdonderdagavond. Soms is het wel evenzwoegen en zweten op bijvoorbeeldeen tweestemmig lied, maar de voldoeningachteraf is eens zo groot.”Hoe zit het met het ledenaantal?Edwin: “Momenteel zijn we met ongeveer27, vooral mensen tussen de 50 en80. Onze organist is zelfs de 80 al gepasseerd.Die mensen draaien helaas nieteeuwig meer mee. Ofwel omdat ze hetniet meer kunnen, of zelfs omdat ze erniet meer zijn. We zijn dan ook op zoeknaar nieuw bloed. Het enige wat je moethebben is een beetje gevoel voor ritmeen natuurlijk moet je ook graag in groepEPPEGEM - Wij zijn twee lievekindjes (2 en 4 jaar) die op zoek zijnnaar iemand die ons twee dagenper week van school (Eppegem) wilafhalen en naar ons thuis brengen.Onze mama en papa komen thuisrond 19u. Je kan contact opnemenmet mama voor meer details(0478/45.08.67 – Katrien).MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJKEUKEN- EN ALLE MAATWERKENSteenweg op Elewijt 10EPPEGEMTel. 015/61.22.12GSM 0475/93.67.41zingen. Voor de rest zorgen wij. Zo krijgende mannen een das, en de dames eensjaal. Na elke repetitie gaan we ook eengoei pint pakken, dat zorgt voor sfeer.”Zijn er verder nog bijzonderheden?Gonda: “Elk jaar maken we een uitstap.En tijdens het ledenfeest in novemberbieden we elk lid een gratis maaltijdaan. Tenslotte doen ze het vrijwillig enin hun vrije tijd. Leuk om te weten isdat je geen lidgeld hoeft te betalen.Wij zorgen voor alles!”Ook zin gekregen om je muzikale iknaar boven te halen? Neem dan gerustcontact op met voorzitter Edwin DeSmet op edwin.de.smet2@telenet.be.Sofie De WinAFSLUITINGENSIERBESTRATINGBOUWMATERIALENGRONDWERKENKLINKERS & TEGELSTervuursesteenweg 631820 Perk (Steenokkerzeel)Tel. 015 61 13 49Fax 015 62 09 43GEREGISTREERD AANNEMERTuinhout - Carports - AfsluitingenKlinkers en tegels - AfwateringssystemenTervuursesteenweg 5081982 ElewijtTel. 015-61 37 91fax 015-61 16 01H.R.B 630 818B.T.W. BE 464 223 489Gulderij 9 - 1980 WeerdeTel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45GSM 0475/869 163Café Burnoutbij KatyNIEUWE UITBATERTervuursesteenweg 6621982 ELEWIJTnieuwe openingsurenOp weekdagen open van 11u tot ???Zaterdag en zondag van 14u tot ???Dinsdag geslotenOpenWeekdagen08.00u - 19.00uZaterdag, zon- enfeestdagen09.00u - 18.00uRustdag donderdagGarage Sint Martinus b.v.b.a.Roger Van den EyndenOnderhoud en herstellingenAlle merken - Specialiteit TOYOTADamstraat 121-1231982 WeerdeTel. 015 - 61 15 11Fax. 015 - 61 79 77Elke maandagavond van 17h tot 18h HAPPY HOURALLE BIEREN VERKRIJGBAARRUIME PARKING BINGO’S - SUPER-SEVENde Zemstenaar | oktober 200915


energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?wij helpen je aan eenEPC certificaat, nodig bij verhuur of verkoop van je woningEPB certificaat, nodig bij nieuwbouw of verbouwingenEPC certificaat voor publieke gebouwen14168 dve 24-08-2005 09:18 Pagina 1www.econergia.beEconergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 5724/2424/24ELEKTRICITEIT bvbaTEL 015 62 00 29 0475 49 19 90NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIEHERSTELLING - DATABEKABELINGACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICAALARMSYSTEMENDANY VAN EECKHOUTDorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12e-mailwebLand- en TuinbouwmachinesGeerdegemstraat 542800 MechelenTel. 015 / 41 20 92Fax 015 / 43 03 38Herstellingen alle merkenjoannes.verbinnen@skynet.bewww.grasmaaiersverbinnen.beChantal VerscheldenDORPSSTRAAT 871982 WEERDE015/62.00.29KOMT OOKAAN HUISLichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,Ontharen, Plaatsen van gelnagels.2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.de Zemstenaar | oktober 200916


Stationsbuurt Weerdekrijgt (misschien)nieuwe aanblikWeerde – Of de stationsbuurt, de Statieberg in devolksmond, er over enkele jaren nog hetzelfde zaluitzien, is lang niet zeker. Er wordt afgewogen of eenondertunneling naar de Kerselarenwijk van nut zouzijn. Op de terreinen tussen de twee spoorwegbermenzou eventueel ruimte zijn voor het inplanten van kleinebedrijfjes, kantoren en appartementen.Een tunnel voor voetgangersen fietsersIn het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorWeerde wordt erop aangedrongen datde gemeente Infrabel en NMBS moetovertuigen de realisatie van een tunnelnaar de Kerselarenwijk mogelijk te maken.De gemeente wil hierover nog geendefinitieve beslissing nemen, want zestuit nog op een aantal bezwaren.Ruimte tussen despoorwegbermendie eventueelkan dienen voorbedrijfjes, kantorenof appartementen.Dure grapDe kostprijs van zo’n tunnel wordt geschatop een slordige 500.000 euro. Naarverluid zijn Infrabel of de NMBS-holdingslechts bereid tot het betalen van eenderde. Dit zou betekenen dat de gemeentede rest moet ophoesten voordit project, waarvan helemaal niet zekeris of de behoefte hieraan zo groot is.Treinreizigers uit de Kerselarenwijk gaannaar het station langs de Vredelaan of deDamstraat. Vraag is of het aantal mensendat via een tunnel rechtstreeks naarhet station zou gaan groot genoeg is omhet hoge kostenplaatje te verantwoorden.Anderzijds zou die behoefte kunnengroeien als de voetbalterreinen definitiefplaats geruimd hebben voor de geplandewoonprojecten. En de stationsbuurt zouook wat minder geïsoleerd zijn. Al bij al ishet enthousiasme momenteel niet groot.FietshellingVoor fietsers zou een zachte hellingDe bestaande tunnelnaar spoor 3 en4 wordt mogelijkdoorgetrokken naarde Kerselarenwijk,om even verder doorde berm te komen.moeten worden gemaakt. Die zou doorhet hoogteverschil tussen de honderden tweehonderd meter lang moetenzijn. Veel extra ruimte moet daar dan aanopgeofferd worden.Meer inbreng van NMBS-holdingAls het project een kans wil makenzal er moeten onderhandeld wordenmet de NMBS-holding om hen er toete bewegen meer bij te dragen. Klinktheel aannemelijk, want tenslotte is deNMBS-holding eigenaar van de terreinentussen de spoorwegbermen.Als de terreinen zouden gevaloriseerdworden door inplanting van kleine ambachtelijkebedrijfjes, kantoren en appartementen,dan komt er ongetwijfeldmeer financiële ruimte. Of de NMBS danbereid is dat geld te investeren in eentunnel blijft onzeker.Dirk Verdeyende Zemstenaar | oktober 200917


Devroye, De VetterAccountants & Belastingconsulenten BVBATel. 015 61 09 18Fax 015 61 76 69Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)Gesloten op woensdag, en dinsdag om 20uDiverse snacks - ruim zonnig terrasZaaltje tot 60 personengratis beschikbaarHumbeeksebaan 1771980 Zemst-Laar015 610 138Hoogstraat 31980 Zemste-mail : info@devroye.beG E E R T L U Y C XSchoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96Sanitair en loodgieterijAlgemene lood-, zink- en koperwerkenRioleringswerkenBekleden van gotenAfstellen van gastoestellenONTSTOPPINGSWERKEN 24/24Elewijt - U las het trieste nieuws al eerder in de Zemstenaar. ElewijtenaarDirk Verbruggen, auteur van romans en poëziebundels, verloorde strijd tegen kanker en overleed toen zijn laatste boek persklaar was.De voorstelling en uitgave van de literaire roman Goede papieren vondplaats in augustus.Een fijne finalevoor overleden auteur Dirk VerbruggenGerenommeerde collega-schrijvers,zoals Gie Bogaert, Pat Donnez enFrank Hellemans, brachten een literairehommage aan Dirk. De eersteexemplaren van het boek werdenoverhandigd aan echtgenote Dominiqueen dochter Laure. De intimistischeen poëtische boeken van DirkVerbruggen werden steeds goed ontvangenin de pers en ook dit boek zalzonder twijfel goed gesmaakt wordenbij het kritische publiek. Schalkse onelinersen gevatte uitspraken lopen alseen rode draad door alle romans vandeze auteur. Het lijkt alsof hij in ditlaatste boek alle registers wil opentrekken.Het hoofdpersonage Pierre,een Naamse Jezuïet op de dool, leidtde lezer als het ware door het levenen trakteert hem op maximes die opgevatte wijze inzicht geven in alledoen en laten. Geconfronteerd meteen aantal hilarische, maar ook doodgewonesituaties, vergaart hij levenswijsheidpur sang, zonder echt methet leven in het reine te komen.Uit het boekPierre houdt niet van joggen, meer vanwandelen ‘op het ritme van het bos’ eneen goed glas Jupiler.Dirk Verbruggen knipoogt ook in dezelaatste roman op zijn eigen gevatteschrijfwijze naar onthaasting en bezinning,ver weg van het drukke leven.Dromen we daar niet allemaal van?Nicole Van ErpEen mooi literair testament, hetlezen waard!Goede papieren door Dirk VerbruggenUitgeverij Vrijdag, Antwerpen176 pagina’sde Zemstenaar | oktober 2009sierpoorten carports hekwerkToonpark:Leuvensesteenweg 2193190 Boortmeerbeektel/fax: 015 511411metallooks@metallooks.beOpeningsuren:woe: 13u - 18uzat - zon: 10u - 17u18


Renovatie wielerpiste Den ReggelELEWIJT – Wielerpiste Den Reggel in Elewijtis aan renovatie toe. Het schepencollegeliet in 2008 een onderzoek uitvoerendoor een gespecialiseerde firma. Een totaalrenovatiezou op 250.000 euro komen.De gemeente kon hiervoor rekenen op eensubsidie van de provincie Vlaams-Brabantvan een derde van de som, met een maximumvan 75.000 euro.Gelet op het aantal pistegebruikers, het feitdat er kortelings enkele nieuwe pistes inVlaams-Brabant worden bijgebouwd (er issprake van onder meer Affligem en Leuven),de aanzienlijke som die de gemeente dientte betalen en het feit dat andere partners zoalsde Vlaamse Wielerbond, de wielerscholen,het Ministerie van Sport niet willen ofkunnen bijdragen in een investering, wordtde beslissing over totaalrenovatie uitgesteld.Het college besliste de wielerpiste teherstellen waar nodig. De provincie subsidieerthier één derde van de kosten.De wielervereniging Steun der Jonge Rennersis bereid een aantal engagementen opzich te nemen, indien de barsten in de wielerpistewordenhersteld doorde gemeente.De kosten voorde herstellingwordengeraamd op10.000 euro.De reparatiezal gebeuren inseptember ofoktober.PVGDakwerken DE DONDERDaalstraat 1591851 Beigem - GrimbergenTel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05tNieuwbouw, timmerwerk,zinkwerk en dakbedekkingDakvernieuwing: leien, pannen,tkwaliteitsrofing (resitrix)Dakgootbekleding in PVCtt GootreparatiesPlaatsen van dakramen entlichtkoepelstGevelbekleding in diversematerialenDE NIEUWE MAALDERTERVUURSESTEENWEG 1701981 HOFSTADETel. 015/61 16 88- 5% korting opEUCANUBA, ROYALCANIN, EUROPREMIUMWalter De KokGraaf de Bailletstraat 38 - 1980 ZemstFax: 015/33.80.23Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53walterdekok@telenet.beBuitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - houtZonnewering - Zomeractie: ZonnetentenGratis motor bij 3-buisschermenBauvall TransBautmans - VallingaNat. en Internat.TransportEppegemsestw 181982 ElewijtTel.: 015/61.60.87Fax: 015/61.66.12bauvalltrans@skynet.beCafé't Steenbij Chris en AlainRubenslaan 2 - ElewijtAlle dagen open vanaf 10 uur -GROOT ZONNETERRASDE BESTE PINT VAN DE STREEK !Specialiteit : echte TrappistElke zondagavond : VOETBALUITSLAGENBrusselsesteenweg 861980 Zemst015/62.16.06IUSTEADVOCATENErik Peeters AdvocaatWillem Geetstraat 9, 2800 MechelenTel. 015 41 63 21Fax 015 41 87 31erik@iuste-advocaten.bewww.iuste-advocaten.bede Zemstenaar | oktober 200919


Tuinwerken KristofHoge Buizen 571980 EppegemTel. 02-751 50 14Sierschouwen: stijl - modern - klassiekin graniet - travertin - of andere materialenInbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gasInox buizen: enkel- en dubbelwandende Zemstenaar | oktober 200922


ZEMST - Elk jaar brengt één september een wederkerend fenomeen: de eerste schooldag. Voor sommige schoolkinderengaat deze dag vooraf aan een nachtje woelen, piekerend wat de volgende morgen brengen zal. Voor anderen is heteen dag zoals die voordien en zij stappen zorgeloos de schoolpoort binnen.De grote stap (deel I)Nochtans zal 1 september voor de peuterdie voor de eerste maal de grote stapzet naar de kleuterklas, de kleuter dievanaf nu het eerste leerjaar betreedt enbij de ‘groten’ hoort en de onschuldigetiener die in de middelbare school in eennieuwe wereld , die van de volwassenen,binnenkomt , toch altijd iets indrukwekkenderzijn.Hoe hebben ze deze eerste weken ervaren?Wordt er nog aan de vakantie gedacht?Hier volgt het relaas van een aantalZemstse schoolkinderen….Nu, een aantal weken later stapt de flinkemeid aan de hand van haar broer kordaatde school binnen. Achterom kijken? Heeleventjes maar, want ginds op de speelplaatslonkt een nieuwe dag vol spel en plezier.bij deze vrienden als een paal boven water.Vastberaden als ze zijn, hebben ze de kleuterklasachter zich gelaten en zich met volleteugen op het schoolleven gestort.Voor Ilona uit Hofstade was één september2009 haar allereerste schooldag. Voordienging ze mee om haar grote broer te brengenen telkens liet ze blijken dat ze er ook welheen wou. Een nieuw element werd echterdat mama en papa kozen voor een andereschool. Ilona, naar de eerste kleuterklas enKilian, haar grote broer, naar het eerste leerjaar.Van traantjes hadden ze niet echt last,hoogstens een beetje twijfel en het wasmama die achterbleef met een klein hartje.Keayen, Thomas, Sander, Jef , Maxime enBen: deze stoere jongens hebben van traantjesalvast geen last meer. Zij maken het (on)weer bij juf Karin in het eerste leerjaar vande GBS De Waterleest in Eppegem. Naastschoolkameraadjes, treffen ze mekaar ooknog op het voetbalveld , waar ze er stevig tegenaan gaan. De overgang van kleuterklasnaar lagere school vinden ze allemaal bestoké. Een leuke juf én de aanwezigheid vaneen speelhoek voedt hun enthousiasme.Keayen en Thomas, die acteur wil worden, dekoele kikkers van de bende, laten huiswerken leren niet aan hun hartje komen. Werkjesmaken vindt Maxime, een toekomstigbrandweerman, niet leuk, maar over éénding zijn het allemaal eens: ‘Jef is een babbelkous!’.Sander en Ben, voetballers in spé, zijndan weer verheugd dat kampen bouwenook op de speelplaatskan. Wat hier wel duidelijkwordt, is dat zevan al dat stilzittenhun energie ergenskwijt moeten, zowelop school als erbuiten.Dat ze samenvoetballen is een welgekomenuitlaatklepen brengt een grotesamenhorigheid metzich mee. Wat ze laterwillen worden, staatVan het zesde leerjaar in een knusse,landelijke Zemstse basisschool naar hetmiddelbaar onderwijs in de stad is eengrote stap. Voor Plamena uit Elewijt viel deschoolkeuze op het Virgo Fidelis Instituutin Vilvoorde. Op haar eerste schooldagwas ze behoorlijk zenuwachtig voor watkomen zou. Ondertussen heeft ze, tot haargrote vreugde, al véél nieuwe vrienden endie maken deel uit van haar nieuwe leefwerelddie met de dag leuker wordt. “Technologischeopvoeding haat ik en LichamelijkeOpvoeding is super “, verklaart ze metbijhorende mimiek. Dagelijks doet ze hettraject met de bus en ook dat vindt ze leuk.Deze kids hebben alvast geen behoefteaan het vak ‘gelukskunde’. In Nederlandvoerde men dit vak als één van zijn keuzevakkenin want, zoals een bekendekinderpsycholoog onlangs in een krantstelde, “ouders verwachten veel meervan een school dan alleen maar lesgeven”.Kinderen die zich goed voelen,gaan automatisch liever naar school. Hetdoel van gelukskunde is dan ook het lerengelukkig zijn. Het vak komt nu ook bijons aangewaaid en misschien is het welhet overwegen waard. Wat denkt u?KDVde Zemstenaar | oktober 200923


de Zemstenaar | oktober 2009Jana Stratsaert:Ik sta nu bij dejongste kleutertjesen heb vanafnovember mijneigen eerstekleuterklasje, 1C.Heb jij een bijnaam?De meeste kleutertjes zeggen ‘juf Jana’,sommige kindjes maken daar ‘juf Nana’ van.Hoeveel ervaring heb jij?Ik ben net afgestudeerd. Ik geef al weleen vijftal jaren kleuterturnen en kinderdansin de turnkring.Vertel ons over je ervaring op de eersteschooldag?Mijn eerste schooldag was fantastisch, ikvond het fijn om er als echte juf te staan.Ik werd warm ontvangen door de directieen mijn nieuwe collega’s. Zo voelde ik memeteen thuis in de school ‘De Tuimeling’.En de voorbereidingen?Eind augustus ben ik naar de vergaderingengeweest. Zo leerde ik de collega’sal een beetje kennen.Hoe stonden de ouders tegenover denieuwe juf?Ik heb de indruk dat de ouders het fijn vindendat er een derde kleuterklas bijkomt.De tweede dag kwam er een mama aanmij vragen of ik juf Jana was. Haar dochtertjewas thuis gaan vertellen dat juf Janaecht een lieve juf was. Zo fijn om te horen.Wat is jouw geheim om de kinderenstil te houden in de klas ?Ik zing erg graag met de kinderen. Somsverzin ik de gekste liedjes of maak ikrijmpjes om de aandacht te krijgen. Iktover of doe een bewegingsspelletje.Mijn stiltestok heb ik nog niet gebruikt,maar die zal zeker nog van pas komen.(Ssst.. deze stiltestok doet wonderen!)Thomas Doms:Ik geef les in superschool‘DeMeer’ in Zemst.Ik ben leerkrachtbewegingsopvoeding.Heb jij een bijnaam?Dat moet je aan de leerlingen vragen.Hoeveel jaren ervaring heb jij?De eerste schooldagZEMST - De eerste schooldag is al eventjes achter de rug. Voor sommige kindjesde eerste keer naar de grote school, maar voor sommige juffen en meesters ookde eerste keer in hun nieuwe school. de Zemstenaar maakte een praatje met henen vertelde hun ervaring van DIE eerste schooldag.Vier jaar. Ik heb al lesgegeven in hetkleuteronderwijs, in het lager- en het secundaironderwijs.Hoe was de eerste schooldag ?Het is een heel speelvriendelijke school,leuke collega’s, coole kids en het eten tijdensde middag is spaghetti. Positief dus!En de voorbereidingen?Een kast in elkaar knustelen. Een meestermoet soms meer doen dan alleen les geven!Hoe staan de ouders tegenover denieuwe meester?Eén en al bewondering natuurlijk (lacht).Wat is jouw geheim om de kinderenstil te houden in de klas ?Duidelijke afspraken maken met de kinderenover wat wel en niet kan.Mieke Fransen:Ik sta in tweescholen: in ‘DeZonnewijzer’ inWeerde en inHombeek. Ik stahalftijds in hetvierde leerjaar. Derest van de weekben ik zorgjuf.Heb jij een bijnaam?Voorlopig niet, denk ik, maar ben je zelf nietsteeds de laatste die dit te weten komt?Hoeveel jaren ervaring heb jij?Twee jaar. Maar ik was vooral manusje vanalles! Nu heb ik een vast takenpakket, zodatik me volledig kan focussen op wat ik doe.Hoe was de eerste schooldag ?Het was een ongelofelijk spannendedag, maar hij is goed meegevallen! Ikvreesde dat ik tijd te veel ging hebben.Maar als er iets is dat ik al geleerd heb,is het dat je in het onderwijs altijd tijdtekort hebt. Ook zo op 1 september!En de voorbereidingen?Vermits ik halftijds een klas heb, moest ikheel wat afspreken met de andere leerkracht.Mijn klas was verhuisd en moesthelemaal opnieuw ingericht worden:deels een job tijdens de vakantie.Wat is jouw geheim om de kinderenstil te houden in de klas?Eens heel goed heel streng kijken naarde babbelaars!Leen De Wit:Ik sta in ‘De Pimpernel’te Zemst-Laar en geef lesin het zesde studiejaar.Heb jij een bijnaam?Ik denk het niet. Dat zullen de leerlingenwaarschijnlijk wel beter weten.Hoeveel jaren ervaring heb jij?Ik ben pas afgestudeerd.Hoe was de eerste schooldag?Die was voor mij, als beginnend leerkracht,heel speciaal, nieuw en spannend.En de voorbereidingen?Ik wist pas enkele dagen voor de startvan het schooljaar dat ik mocht beginnen.De laatste vakantieweek was danook erg druk. Vergaderen met de nieuwecollega’s, de klas in orde zetten, deschoolboeken bekijken, enz..Hoe staan de ouders tegenover denieuwe juf?Het eerste contact met de ouders tijdensde infoavond was positief. Ik heb hen mijnwerkwijze voorgesteld. Hoe alles in depraktijk zal verlopen, moet de toekomstuitwijzen. Mijn bedoeling is om er een fijnen leerrijk jaar van te maken voor iedereen.Wat is jouw geheim om de kinderenstil te houden in de klas?Zeker niet beginnen te roepen, wel kordaatom stilte vragen. Is het niet meteenstil, gewoon wachten zonder verder nogiets te zeggen. De leerlingen hebbenmeestal snel door wat er van hen verwachtwordt.KA24


VERS BROOD NODIG?Onze broodautomatenstaan voor u klaarmet 10 broodsoortenuniek in de regioWaar vindt u onze broodautomaten?• Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade• Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade• Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen• Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen• Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen24u / 247 dagen / 7Onze winkels:Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98WO+DO GESLOTENOPENDEURDAGENHofstade: 8 - 9 - 10 oktoberHaacht: 15 - 16 - 17 oktoberDubbelekortingsbon!Actie!Dames: 3+1Heren: 2+1de Zemstenaar | oktober 200925


Kleine wasjes,grote wasjesEppegem - Het is weer tijd voor de jaarlijkse OpenBedrijvendag. Ook wasserij Prisma zet op zondag 4oktober zijn deuren open. Want wat reilt en zeilt erallemaal in een wasserij? Een tipje van de sluier.Vróég dagDe dagen in de wasserij beginnen vroeg.Al twee jaar doe ik er vakantiewerk. Om zesuur sta ik op om me op mijn gemak klaarte maken. Tegen kwart voor zeven vertrekik met mijn fietske richting de Hoge Buizen.Het gebeurt het al eens dat ik op dat uuriemand van mijn familie tegenkom diejuist de trap opstommelt. Op mijn eerstedag kreeg ik een opleiding van ‘Ann van depersen’ want voor elk soort hemd, vest enstofjas bestaan er natuurlijk een machineen een juiste techniek om deze te strijkenen te drogen. Na een uur geknoei met depedalen en een verbrande vinger had ikhet onder de knie. De week vakantiewerkis dan ook voorbij gevlogen.Hilde en Tanjaaan de mangel bijwasserij Prisma.Het bedrijf doetmee aan OpenBedrijvendag.In de sjakosJe zou kunnen denken dat werken in eenwasserij vrij eentonig en vermoeiend is,maar wasserij Prisma bewijst het tegendeel.De sfeer onder de werknemers is dikin de sjakos. We moeten goed doorwerken,maar er is ook tijd voor een grap eneen grol. Ook wordt er van alles georganiseerdvoor de werknemers. Zo is donderdag‘broodjesdag’ bijvoorbeeld. Dan krijgtiedereen een smoske op bestelling dat wedan in de gezamenlijke refter opeten.Bezig baasjeHet allerleukste is dat de grote baasDanny Briessinck - anders dan alleandere bazen - gewoon meewerkt inde wasserij tussen de andere werknemers.Danny en zijn vrouw Rosalindazijn zeer sympathieke en socialemensen die altijd openstaan voor eenleuke babbel. Daarom bleef ik na hetwerk soms plakken. Volgend jaar ga ikzeker terug!Ansje ‘die van d’hummes’ Brassine| Dringend leercontract gevraagd |de Zemstenaar | oktober 200926


KANTINE KFC EPPEGEMSPORTCOMPLEXWATERLEEST 2 - EPPEGEMMOSSELFESTIJNVRIJDAG 09.10.09 / 19.00-22.00ZATERDAG 10.10.09 / 12.00-22.00ZONDAG 11.10.09 / 11.30-20.00VERSTRAETENEPPEGEMwww.garageverstraeten.beVERSTRAETENEPPEGEMwww.garageverstraeten.beGEEN MOSSELLIEFHEBBER? ER IS VOL-AU-VENT ALS ALTERNATIEVE SCHOTELVERSTRAETENEPPEGEMwww.garageverstraeten.beYOUR WORLD, OUR TECHNOLOGYW W W . K O N I G E L E C T R O N I C . I N F OWenst je smakelijk eten !de Zemstenaar | oktober 2009Wenst je smakelijk ete 27


Lang leve het damesvoetbal!Eppegem wint de Beker van ZemstZEMST – De laatste jaren bestond er geen twijfel over wie de beste Zemstsedamesploeg was. Zemst-Laar won vier jaar op rij de felbevochten bekervan Zemst. Dit jaar was het echter buiten de dames van Eppegem gerekend.Vier ploegen streden tijdens de voorrondes voor een plaatsje in de finale. Zemst-Laar en Eppegem kwamen er als beste uit en stoomden zich klaar voor de finale.De wedstrijd eindigde op 3-1 in het voordeel van Eppegem. De champagneflessenwerden ontkurkt en de dames vierden de titel tot in de vroege uurtjes.Nationaal en internationaaltransportRONNY DE LAETVekestraat 62, 1982 ELEWIJTGSM 0477/31.30.44CafeNormandiebij JeekeHoogstraat 27 1980 Zemst0475/60.05.58Donderdag gesloten- Vergaderzaal -Stijn Streuvelslaan 2A1980 Eppegem015/61 08 88ma - vrij 6u30 tot 18u30za 9u tot 16uzo geslotenStefanie Huenaerts Belgisch kampioen voetbalWEERDE – Stefanie Huenaerts is een wel erg sportieve jongedame uitWeerde, die zowel voetbal als basketbal speelt. De veertienjarige sportievelingebegon haar voetbalcarrière bij de duiveltjes van VK Weerde,haar basketbalcarrière ving zij aan bij Avanti Zemst.de Zemstenaar | oktober 2009Momenteel speelt Stefanie voetbal bij Kontichwaar zij het afgelopen seizoen Belgisch kampioenwerd in de categorie kadetten meisjes.Dit is de leeftijdscategorie tot 16 jaar. Stefaniespeelt laatste man, of laatste vrouw is hier meervan toepassing. De dames van Kontich werdenongeslagen kampioen in hun reeks om daarnaprovinciaal kampioen van Antwerpen te wordentegen Lentezon Beerse met overtuigendecijfers. Tijdens het Belgisch kampioenschapschakelden zij in de achtste finale sterke tegenstreversZwevezele en Woluwe uit. In de halvefinale werd Standard Fémina verslagen en inde grote finale namen de vrouwen van Kontichhet op tegen RSC Anderlecht. Het werd 2-2 inMAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00de finale en de penalty’s gingen dus beslissenover winnaar en verliezer. Deze penaltyreekswerd gewonnen met 4-1 en zo werdStefanie met haar ploeg kampioen van België.Naast de wekelijkse trainingen en matchenvan voetbal en basket is Stefanie ookeen vurig supporter van Anderlecht. Op dethuismatchen van paars-wit is zij steevastvan de partij.Liesbeth Lacante28


Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagensPascal VanderevierezaakvoerderVandereviere b.v.b.a.Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADETel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795E-mail garage.vandereviere@telenet.beDe LenteKreupelstraat 1111980 Eppegem015 61 05 11www.eethuisdelente.beAmbachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’sZuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.Drankencentrale Louis NijsGraaf Cornetstraat 241981 Zemst - HofstadeTel. 015/61 11 40Fax 015/61 79 54VerbrandeBrugAndré en Ann Janssens - VerrethManege Verbrande Brug bvbaGrimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegemtel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64de Zemstenaar | oktober 200929


VERANDA THOMASDE VERANDA BOUWERUIT UW STREEKVeranda’sPergola’sRamen & DeurenZonweringLichtstratenMetselwerkenVloerenVolledige AfwerkingPVC - Alu - HoutjuwelierGratis Bestek enBouwaanvraagtot 30m²015/61.72.72Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEMWWW.tidimport.beTeak - Rotan - LoomInterieur - TuinmeubelsDecoratie - Badkamerde Zemstenaar | oktober 2009Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.4030


Troebel waterin HofstadeBuurt protesteert tegen uitbreiding waterzuiveringsstationIn het Steppeke maken sommige mensen zich zorgen over de uitbreiding van het waterzuiveringsstation in hun achtertuin. Maar dat kan de sfeer op het buurtfeest niet drukken.HOFSTADE – De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan het Steppeke in Hofstade wordt fors uitgebreid. Debuurtbewoners maken zich ernstige zorgen. Zij bundelden hun vragen en opmerkingen tot een stevig dossier, nameneen advocaat onder de arm en dienden een bezwaarschrift in. Het gemeentebestuur toont begrip en ontving een delegatievan de buurtbewoners in het gemeentehuis.Foto Jean AndriesFrans De Win en Luc Selleslagh vertellenaan de Zemstenaar wat er op hunlever ligt: “Begin juli verstuurde Aquafin(eigenaar en uitbater van het RWZI) deaanvraag voor een milieuvergunning.Amper één maand kregen wij de tijd omhierop te reageren en dat in volle vakantieperiode.Beetje vreemde manier vanwerken, vinden wij. Maar nog verontrustenderwas de inhoud van de brief.Er is sprake van opslagplaatsen vooroxiderende, schadelijke, corrosieve enirriterende stoffen. Logisch toch dat wijhierbij vragen hebben, niet?”Ook het gebrek aan duidelijkheid stoortde buurtbewoners. “Wij vernemen dathet station liefst vier keer zo groot wordtals wat er nu staat”, aldus Frans en Luc.“Dat wordt een mastodont van een installatie!En dat alleen voor het afvalwatervan Hofstade? Wij vrezen dat ookhet vuile water van Mechelen hier weleens zou kunnen terechtkomen. Enstraks misschien ook rioolwater van deindustriezone Mechelen-Zuid? En hoegaat de omgeving er uitzien? Er komenbeton- en aardeophopingen van anderhalvemeter, en dat op een terrein vanhonderd meter breed en diep. Fraai zichtwordt dat.”Er blijkt bovendien ook een probleemmet het grondwater. “De Barebeekvalleiis een overstromingsgebied”, leggenDe Win en Selleslagh uit. “Als het eenpaar dagen regent, staat het hele gebiedblank. Waar moet al dat water naartoe alsdie installatie er wordt neergepoot? Naaronze tuinen? Of in onze kelders? Nattevoeten vinden koeien misschien leuk, wijiets minder. Het is duidelijk dat er een alternatiefmoet gezocht worden voor ditoverstromingsgebied. Vooraf uiteraard.Wij hoorden hierover nog niks, maar inmiddelsvernemen we dat Aquafin beginvolgend jaar met de werken wil starten.Dan hebben we het nog niet gehadover de zware verkeersoverlast die zo’nwerken meebrengen. En over het verliesaan waarde van onze woningen.”“Wij beseffen dat waterzuivering eennoodzaak is, een verplichting zelfs”, besluitenbeide heren. “Maar wij moetenwel het gevoel krijgen dat onze belangenop een rechtvaardige en transparantemanier bekeken worden. De gemeenteZemst heeft alvast beloofd onze klachtenernstig te nemen en die ook door tespelen naar de hogere instanties.”Paul Verdoodtde Zemstenaar kent zijn wereld. Dusvroegen wij ook aan het gemeentebestuurom een reactie.Burgemeester Bart Coopman: “Ik hebaan de omwonenden beloofd dat ik deterechte argumenten mee wil bepleitenbij de Bestendige Deputatie en uiteraardga ik dat ook doen. Toch alvast enkelemisverstanden wegwerken.Het waterzuiveringsstation werd in 1973 ingebruik genomen. De installatie is destijdsontworpen voor 5.500 inwonersequivalenten(IE) (ongeveer 2000 gezinnen), maarverwerkt momenteel het afvalwater van9.800 IE. De uitbreiding is nodig om technologischevernieuwingen door te voeren,de installatie te upgraden naar het werkelijkaangesloten aantal IE en een kleinede Zemstenaar | oktober 200931


ijkomende hoeveelheid IE van Mechelen en Schiplaken; daarbij moet ook rekeningworden gehouden met de nog mogelijke toekomstige ontwikkelingen in woonzoneen uitbreiding van de rioleringsstelsels. Zo zijn bijvoorbeeld de Ambrooswijk en de wijkPontstraat-Dijkstraat, maar ook grotendeels de Zemstsesteenweg en nog verschillendekleinere straten nog niet aangesloten op de waterzuivering. In de toekomst moetdat gebeuren. En ook het afvalwatersysteem van Bloso is nog niet aangesloten. HetMasterplan rioolwaterzuivering voorziet in een maximale uitbreiding tot 13.000 IE.Dat is nog geen verdubbeling ten aanzien van de huidige verwerkingscapaciteit.De aanhogingen in de vallei van de Barebeek zorgen uiteraard voor een beperktevermindering van de overstromingscapaciteit. Maar in het Ruimtelijk Uitvoeringsplanis voorzien dat Aquafin, minstens gelijktijdig, de waterbergingscapaciteitmoet compenseren. We houden dat mee in de gaten.Wat de opslag van toxische stoffen betreft: voor waterzuivering zijn nu eenmaaleen aantal chemische processen noodzakelijk. Het huishoudelijke afvalwaterwater wordt wel voornamelijk op een biologische manier gezuiverd. Hiervoormaakt men gebruik van bacteriën die vastgehecht zijn aan slib. Dit slib wordtgedeeltelijk hergebruikt in het zuiveringsproces; een ander deel wordt verwijderd.Voor de verwijdering van het slib dient het te worden ingedikt en ontwaterd.Hiervoor maakt men gebruik van voornamelijk ijzerzouten. Ook voor defosforverwijdering wordt gebruik gemaakt van zowel biologische als chemischeprocessen. De toxische stoffen worden conform de milieuwetgeving opgeslagenin tanks en/of vaten die de veiligheid van de omwonenden garandeert. “Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - AkaiSamsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - BraunTefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - SonyPhilips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - WhirlpoolZanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - KrupsCalor - Siemens - Miele - Sony V- Philips - Bosch - AEG - AkaiSamsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - BraunTefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - SonyPhilips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - WhirlpoolZanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - KrupsCalor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - AkaiSamsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - BraunEVTefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - SonyPhilips - Bosch Electro - AEG - Akai Vertongen- Samsung - Nokia - WhirlpoolZanussi - Tom Linterpoortenlaan Tom - Braun - Tefal - Domo 202- Seb - KrupsCalor - Siemens - Miele 1980 - Sony Zemst - Philips - Bosch - AEG - AkaiSamsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun015/616799 - 0494/738521www.electrovertongen.beEerste editie kerstfeest voor alleenstaande seniorenHet OCMW van Zemst pakt, in samenwerkingmet het gemeentebestuur,uit met een nieuw initiatief voor de senioren.Alleenstaande 65-plussers uitZemst kunnen een heerlijk kerstdiner,van aperitief tot dessert, krijgen voor10 euro. Het feestdiner vindt plaats opmaandag 28 december 2009 inde cafetaria van het rusthuis Releghemvanaf 13 u.Het aantal plaatsen is beperkt tottachtig en vooraf reserveren isnoodzakelijk. Inschrijven kan enkelindividueel van 15 oktober tot23 oktober op het OCMW van Zemst,Hoogstraat 69, bij de dienst thuiszorg(015/61 87 22 – 015/61 87 23 of thuisdiensten@ocmw-zemst.be).Indien het aantal reserveringen het aantalzitplaatsen overtreft, zullen de gelukkigendoor loting worden aangeduid.Garage Lauwers Patrick bvbaOfficiële verdeler MitsubishiBrusselsesteenweg 4971980 Eppegem (Zemst)Tel.: 02 251 94 36Fax: 02 252 59 12E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.bede Zemstenaar | oktober 2009TRANSPORT DE LAET bvbaTERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJTZAAKVOERDER LUC DE LAETTEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE32


de Zemstenaar | oktober 200933


de Zemstenaar | oktober 2009Gulderijstraat 10 - 1980 ZemstTEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29Sporthal Zemst-centrumSchoolstraat 131980 ZemstTel. 0477 / 83 92 15Waterleestweg 121980 EppegemTel. 015 / 61 58 90Sporthal De Waterleestschilderen - inlijstingenspiegels - etsen en litho’sKunstparadijsMechelsestraat 521800 VilvoordeTel. 02 251 81 66Frituur Herby’s“Bij Joske”Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)1980 EppegemOpen: woe en do:16u30-22uvrij: 11u30-13u30, 16u30-22uza: 12u-14u, 16u30-22uzo: 12u-14u, 16u-22uWeerde / Elewijt - Vergeet de hocus pocus van Harry Potter V! RockyV? Weg ermee! Het is Sissi V dat je moet gaan zien. Het no budget theatergezelschapDen Actieven Druugen Airing speelt in oktober Sissi VChrista. En een nieuwe Sissi, dat is iets waar de hele underground halsreikendnaar uitkijkt.toneelgezelschapGeloof je me niet, bekijk dan viade link http://www.youtube.com/watch?v=imuREL6EiuY de ettelijkefans van dAda die nu al aan hun stoelgeplakt blijven in De Linde, om tochmaar als eerste op de première binnente kunnen. Dat succes komt niet onverwacht.Sinds 1990 timmert dAda onderhet motto “als ge kunt zuipen, kunt getoneel spelen ook” onverdroten verderaan een eigen repertoire met anarchistischetrekjes. Daar wou de Zemstenaarmeer over weten. Op het terras bij TrikkeCroon, één van de bezielers, en metSyl en Cisse, goed weer en frisse pintjeserbij, bleek weer eens dat voor de Zemstenaarschrijven echt wel meevalt.Ons eigen ding“De werktitel Sissi V Christa, vloeit voortuit wat ziekte en dood binnen dAdaaanrichtte. Wat gebeurt er als de groteK komt maaien in een hechte groepdie samen bijna 20 jaar theater maakt?De som van alle emoties resulteert inde noodzaak om een stuk te maken.Het zijn enkele voorbeelden van lijnenvan waaruit we onze ideeën verder uitwerken.Zoals steeds bij een van onzeSissi-stukken, zoeken we hiervoor zelfde teksten bij elkaar en laten we datlange tijd bezinken. De voorbereidingvan zo’n Sissi-reeks duurt maanden enmaanden omdat we nooit op voorhandweten waarheen de teksten ons gaanleiden. We komen vaak op heel andereuitvoeringen dan we eerst in gedachtenhadden. Elke speler brengt tekstenbinnen uit alle mogelijk drukwerk endaarvan trachten we dan één geheelte maken. We lezen dus ook allemaaldAdaSissit weererg graag. Het is veel improviseren enuitproberen, durven veranderen enaanpassen. Sommige teksten halen wecompleet uit de context, waardoor jeheel andere inzichten krijgt. Dat is plezant.Eigenlijk hebben we nog nooit,zoals klassieke gezelschappen doen,“We hebben nog nooiteen toneelstukgespeeld zoals hetaanvankelijk geschrevenof bedoeld was.”een toneelstuk gespeeld zoals het aanvankelijkgeschreven of bedoeld was.Bijvoorbeeld de klassieke stukken RichardPlantjanet III van Shakespeare enUnder Milk Wood van Dylan Thomas, bijons onder ’t koeienbos, hebben we telkenseen eigen interpretatie gegeven.”Een apart karakter“Dit jaar brengen we onze voorstelling inDe Linde in Melsbroek. Het is niet altijdmakkelijk om locaties te vinden waar eentoneelgroep lange tijd gebruik kan vanmaken. Omdat we willen spelen vooreen publiek van minder dan 50 personen,kijken we uit naar kleine locaties meteen eigen karaker. Daar maken we eenpluspunt van. Ons theatergezelschap situeerje best in het alternatieve circuit endan geeft zo’n locatie altijd extra inhoud.Onze unieke manier van samenwerken,zonder organisatorische structuur enrompslomp, geeft ons veel vrijheid entijd om bezig te zijn met wat we het liefstdoen. En dat is onze toneelstukken op eigenzinnigewijze voor te stellen. We krijgenhiervoor veel appreciatie van trouwe34


Jan Van AsbroeckBrusselsesteenweg 119A1980 ZemstTel. 015/61.19.73 - 62.07.20Fax : 015/62.07.08toneelgangers en we hebben daardoorgoede contacten en samenwerkingsverbandenmet onder andere de Beursschouwburg,KC Nona en andere gelijkgezindetheaters. Andere Vlaamse stedennodigen ons zelfs met veel enthousiasmeuit om onze stukken op te voeren in.”Voor meer info kan je terecht op hunwebsite www.dadatoneel.be of belvoor reservaties naar Syl 0474 081 587.DAda dankt bij deze ook de hele scharemedewerkers en ondersteuners, die aldie jaren onder de oppervlakte bezigzijn, van harte voor hun support.Dat kon gelukkig nog net op de pagina!jmb* * WIN * WIN * WIN *DAda speelt 12 voorstellingen inDe Linde en de Zemstenaar magtwee duotickets weggeven. 1duoticket voor donderdag 8/10en 1 duoticket voor donderdag15/10. Mail naar info@dezemstenaar.commet het juiste antwoordop de vraag :Welk soort muziek begeleid hetYou Tube filmpje (tik: dada – sissiin ) van dAda? Is dat:1. Muziek vanuit de pruikentijd2. Muziek van den dikke en dendunne3. Muziek voor de luchtgitaarDe Molensteenb.v.b.a.Mechelsesteenweg 7261800 VilvoordeTel. 02 / 252 47 49Fax 02 / 252 38 46VLOER_ & MUURTEGELSKLINKERS - LAMINAAT - PARKETMAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKENgeschenkartikelenen bierkorvenop bestellingBierhandelDrive-InWILLY BECQINRIT: BrusselsesteenwegUITRIT: SchoolstraatBrusselsesteenweg, 71 - 1980 ZemstTel.: 015/61.11.22de Zemstenaar | oktober 200935


Het eerste dierenasielvan ZemstEindelijk op potenEppegem - Het asiel in de Erasmuslaan is nog niet helemaal voltooid. Wel is het gedeelte voor katten zo goed als klaar.Bezielers van het eerste uur Jef Janssens en echtgenote Francine offeren zowat al hun tijd op aan de verzorging van dedieren en het verder opbouwen van het asiel. In de Zemstenaar doen ze hun relaas over het moeizame parcours tot nu toe.de Zemstenaar | oktober 2009Het lot van zwerfkatten“Jaren geleden begon ik op vraag vande gemeente met de opvang van zwerfkattenbij mij thuis”, vertelt Jef. “Er wastoen geen enkele voorziening. Ook nunog vang ik er zo’n vijfendertig op. Zeventienandere verblijven in het asiel.De dieren dagelijks voeren, verzorgen,de boel schoonhouden… het is meerdan een fulltime job. Vakantie is er voorons al lang niet meer bij, maar dat is danwel onze eigen keuze. We krijgen tot ‘savonds laat telefoon om katten op te halen.Deze dieren zijn vaak ziek, hebbenparasieten en zijn uitgehongerd. De oorzaakligt vaak bij de mens: in een bevlieginghaalt men een kat in huis. Die blijktna een tijd een last, wordt verwaarloosdof gedumpt.Dat je katten moet laten steriliseren ofcastreren kan ik niet genoeg benadrukken.Het brave huisdier gaat immers opstap en zorgt dan voor ongewenste nakomelingen.Voor alle duidelijkheid, wijbekommeren ons enkel om zwerfdierenof gevonden dieren, dus tamme huisdierenhalen wij niet op. Onze actieradiusomvat Zemst en Steenokkerzeel en deelgemeenten.Francine neemt de basisver-zorging op zich: ontvlooien, ontwormen,oormijt behandelen… Bij serieuze problemenschakelen we de dierenarts in.Sterilisatie is de vaste procedure bij gezondedieren. Na tien dagen recuperatiezetten we ze terug. Te zieke, zwakke ofheel oude katten worden eventueel geëuthanaseerd.Jonge katten kunnen inaanmerking komen voor adoptie. Ouderedieren blijven bij ons, zij kunnen zichniet meer aanpassen.”Grootse plannenToen Jef in 1993 de dierenbeschermingin Zemst op poten zette, wilde hij optermijn ook een dierenasiel opstarten.De eerste plannen werden getekend in2001. Het probleem was een geschiktelocatie. Die werd gevonden op het industrieterreinCargovil. De dierenbeschermingkreeg de grond van de gemeentein erfpacht. De volgende stapwas de bouw. En dan rees de vraag: wiegaat dat betalen...wie heeft zo veel geld ?Money, money, moneyIn 2001 voorzag de provincie 110.000 euroom dierenasielen te subsidiëren. Het asielvan Zemst ontving hiervan 50.000 euro,als investeringsubsidie. Die werd uitgekeerdin 2005 en de bouw kon starten. Hetbedrag dat de provincie verder jaarlijksvoorziet varieert en hangt af van het aantalasielen dat in aanmerking komt. De gemeentekeerde ook eenmalig 50.000 eurouit. Het gros van het werk werd door Jefzelf gerealiseerd, geassisteerd door Francine,die de zaak coördineert.De beperkte middelen zorgden ervoordat de bouw in fasen moest verlopen.Geld zal trouwens een constante bekommernisblijven. Jef : “Eens alles op volletoeren draait lopen de werkingskostenop: kattenvoer, grint voor de kattenbakken,medicatie enzovoort. Gelukkigkunnen we rekenen op dierenarts KatiaDe Vreese, steeds beschikbaar aan eenliefdadigheidstarief. We zijn haar zeerdankbaar. Slechts een klein gedeeltevan de kosten kunnen we dekken metlidgelden, activiteiten en schenkingen.Voor een optimale werking zouden ereen paar vaste mensen in dienst moetenkomen. Maar de realiteit nu is dat zelfsde onkosten van de vrijwilligers niet kunnenworden vergoed.”Kleine rondleidingHet kattengebouw is zo goed als klaar.Er zijn een kantoor, een leefruimte voorde vaste kattengasten, een quarantaineplaats,een wasruimte, een werkplaatsvoor de dierenarts en een toilet. De bouwvan het hondenverblijf is net gestart, hetbeton is gestort. Nog later komt er eenspeelterrein waar kinderen zich kunnenuitleven met hun huisdier en ermee lerenom te gaan.Meer weten? Bezoek de websitewww.dierenbeschermingzemst.be.Dirk Verdeyen36


PESSMEN'S FASHIONActuele mannenmodeStadskledij & CasualOPENINGSURENDINSDAG - VRIJDAG 09.00 - 12.3013.30 - 18.30ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00ZONDAG 09.30 - 12.00MAANDAG GESLOTENe-mail: pess@telenet.bewww.pess.beBrusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEMTel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68Mark Van SteenwinkelAlle natuursteen - vloer- en tegelwerkenZemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60vwGARAGEMauriceEPPEGEM015 / 6114 42VERKOOPNIEUWE WAGENSMECHANISCHEHERSTELLINGENEN CARROSSERIEALLE MERKENBrusselsesteenweg 3951980 Eppegem - ZemstaudiSKODAPASTA’S FOLIESSpaghetti - Penne - Ravioli _ TortelliniVan 11 uur tot 15 uurVan maandag tot zaterdagIedereen welkom320FEESTZAAL - TRAITEURAMADEUSZEMST-BOSTel. 015/61 70 82GSM 0496/55 70 82Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten -Familiefeesten - HuwelijksfeestenZaal voor 10 tot 140 personenE-mail: traiteur.amadeus@skynet.beVanaf Pasen maandag en donderdag geslotenFijne Franse keuken Chef aan het fornuisde Zemstenaar | oktober 200937


WEERDE – ZEMST – ACV-ACW en KWB-Weerde en het Woonloket van degemeente Zemst bundelden de krachten om een project “Hou je dak dicht” uitde grond te stampen. In oktober volgt de apotheose met een samenaankoopvan dakisolatie tegen gunstprijzen.“Hou je dak dicht”ACV en KWB organiseren samenaankoop dakisolatieEén op drie van de woningen in Vlaams-Brabant heeft vandaag nog geen geïsoleerddak. Een kwart van onze huizenheeft slechts enkele beglazing. VadertjeStaat geeft nochtans op alle niveausheel wat fiscale voordelen om de Kyotodoelstellingente halen. de Zemstenaarging uitvissen hoe de KWB-ers en ACWersuit Zemst hun steentje bijdragen.Wat is de bedoeling van het project?Ronald Hoogsteyn (KWB Weerde): “Intwee avonden proberen we mensen ertoeaan te zetten om samen materialen aante kopen voor de isolatie van hun dak en/of zoldervloer. Het eerste luik, dat zo’n 75belangstellenden lokte (nvdr zie foto) wasinformatief. Op 8 oktober komt dan de eigenlijkeinvesteringsavond. Mensen moetende gelegenheid krijgen om thuis eensgoed uit te kijken of ze de klus zelf gaankunnen klaren, welke voor hen de bestevorm van isoleren is en van welke voordelenen premies ze kunnen genieten.”Aan het isoleren van je dak begin jetoch niet zomaar ?Alex Heyvaert (ACW): “Er zijn een aantaldingen die je goed in het oog moet houden.Je dak moet om te beginnen lekdichtzijn. Isolatie die dreigt nat te worden zorgtniet alleen voor vervelende schimmels,maar heeft ook voor gevolg dat de isolatiewaardesterk daalt. Zonder onderdakbegin je best niet aan de isolatie van debinnenzijde. Je kan best voor een zo dikmogelijke isolatie kiezen. 15 cm isolatiemateriaalis in de meeste gevallen ideaal.Belangrijk is ook om na het plaatsen vande isolatie een dampscherm aan de brengenen uiteraard dienen de werken uitgevoerdvolgens de regels van de kunst, metveel zin voor de details, die uiteindelijk zullenmaken of je rendement hoog is of niet”.Is het juist dat de fiscus isolatieprojectenspekt?Anke Rectem (Woonloket Zemst): “40 %van je investering is, als je werkt met eengeregistreerd aannemer, fiscaal recupereerbaar,maar ook de doe-het zelverkan rekenen op flink wat premies. Eénformuliertje indienen (administratievevereenvoudiging, weet je wel) bij netwerkbeheerderEandis, kan je premiesopleveren van het Vlaams Gewest (wiesnel is kan daar 500 euro oprapen), deprovincie, de netwerkbeheerder en degemeente Zemst. Op die wijze bespaarje niet alleen jaarlijks op je energiefactuur,maar heb je in een handomdraaije geïnvesteerde centen terug. Die hogetussenkomsten moeten ook kansarmenen ouderen ertoe aanzetten om toch aanhet investeren te gaan en dus zijn diemaatregelen ook sociaal.”Anke Rectem van het woonloket (foto) enKaren Allacker van KWB gaven op de infoavondtoelichting over de voordelen van dakisolatie.Wie meer concrete info wil (prijzen, condities)over de samenaankoop van dakisolatiesurft naar www.kwbweerde.be .De investeringsavond samenaankoopisolatie zelf vindt plaats op donderdag8 oktober om 20u in zaal Ons Huis aande Kostervoetweg in Weerde.Daar worden afspraken gemaakt voorde samenaankoop van producten aaneen vaste prijs, die omwille van de grotehoeveelheid uiteraard serieus gedruktkan worden. De levering aan huis isgratis en er is een extra korting voorbeschermde klanten. De leverancierzorgt voor een documentatiemap metdaarin productinformatie en documentenvoor de premieaanvraag en erwordt met de kopers een voorstel vanleverdata overeengekomen.Bart Coopmande Zemstenaar | oktober 2009Foto Jean Andries38


design en kwaliteitvoor uw veiligheidlicht, lucht en … ruimteEen carport is een heel open constructie die minder lichtweg dan een garage.In een carport krijgen we een constante luchtcirculatiewaardoor de wagen drooggeblazen wordt enzo roestvorming geen kans krijgt.Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatstworden.Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerden afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.15 jaar garantie - standaard en maatwerkKwaiFianainfo@carportland.bewww.carportland.beAntwerpen-PAlle poorten en hekwerk worden standaardbehandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoateafwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.In onze showroom bent u van harte welkom om onzehekken en poorten te komen bekijken.www.metalpoort.beinfo@metalpoort.beBrusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag geslotende Zemstenaar | oktober 200939


de Zemstenaar | oktober 200940

More magazines by this user
Similar magazines