1 JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Medisch ...

mchaaglanden.nl
  • No tags were found...

1 JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE Medisch ...

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIEMedisch Centrum HaaglandenIn het jaar 2002 functioneert de afdeling orthopedie in dezelfde samenstelling als in2001.Overheid:De desastreuze bemoeizucht van de overheid en het enorme tekort aanverpleegkundigen verhinderen als nooit tevoren een goede bedrijfsvoering, waardoor deproductie daalt ten opzichte van 2001. Op zeker moment is het aantal klinische beddengedaald tot 9 (1998 nog 35). De Raad van Bestuur geeft toe dat de orthopedie zwaarderis getroffen dan anderen.Kanteling:Het wordt tijd het heft in eigen handen te nemen. Wij maken dankbaar gebruik van dekanteling van de organisatie door met onze medisch manager (Ewoud van Arkel) actief telobbyen voor meer verpleegkundigen. De vacatures blijken verbazend makkelijk tevervullen en al snel stijgt het aantal bedden tot 20.Mechropa:Frans Peter Bernoski onderhandelt met Mechropa en zorgt voor 5 extra bedden(zorgvernieuwingsproject), uitbreidingsmogelijkheid tot 8 bedden. Met het Zorghotel erbijhebben wij nu 27 bedden in september 2002.De gemiddelde verpleegduur daalt van 8.5 in 2001 tot 7.1 in 2002 ( in 1997 nog 11.2).O.K.:Op de O.K. is de situatie nog niet verbeterd, maar de orthopedie doet er alles aan omvrijkomende sessies van anderen op te vullen waardoor de verworven bedden tochkunnen worden opgevuld.Polikliniek:De productie op de polikliniek blijft gelijk. Wel is daar een ruimteprobleem, maar dat kandeels worden opgelost door het centrum voor Dansers en Musici te verhuizen naar C9.Spoedeisende Hulp:Op de afdeling Spoedeisende Hulp moeten regelmatig patiënten worden geweigerd doortekort aan opnamecapaciteit. Beleidsmatig merken wij niet veel van het feit dat detraumatologie speerpunt nr. 1 is in het Medisch Centrum Haaglanden. Eenlocatieoverschrijdende maatschap traumatologie met de chirurgen (zoals die al jaren inhet Westeinde bestaat) blijft een ideaal waaraan de chirurgen en orthopeden van locatieAntoniushove nog even moeten wennen. De samenwerking met de traumatologenHoogervorst en Rhemrev is prima, ook buiten de wekelijkse traumabespreking opdinsdagmiddag.Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden1


Uitbreiding staf:Uitbreiding van de staf met een vierde orthopedisch chirurg (waarvoor in 2001 alovereenstemming werd verkregen met ziekenhuis en verzekeraars) kan doorcapaciteitsgebrek nog niet worden geëffectueerd. Een extra AGIO uit de Borst-geldengaat net aan onze neus voorbij als gevolg van de onduidelijke regelgeving (tegen de tijddat de Raad van Bestuur er achter is hoe te handelen is het jaar voorbij).Fusie:Met de orthopeden in locatie Antoniushove bestaat de samenwerkingsovereenkomstmaar de verdere besprekingen over en fusie van maatschappen verlopen stroef; deverschillen in cultuur en inkomen zijn enorm.Medisch manager:Hoewel de kanteling van de organisatie erg veel en slecht bezoldigde inspanning vraagtvan met name Van Arkel en daarmee van de maatschap (de medisch manager werkt ooknog voor zes andere specialisten die daaraan niets bijdragen) zijn de inspanningen niettevergeefs en wordt er veel bereikt met name in het aantrekken van eigen personeel enverbeteren van de logistiek.De sfeer op de afdeling, de O.K. en de polikliniek is exemplarisch mede door ons motto:“zinnig, zuinig, leuk”.Visitatie:De visitatie van de opleiding in 2003 doet ons de puntjes nog eens extra op de I zetten.Zijn de doelstellingen uit 2001 bereikt?- Uitbreiding van de maatschap: verschoven naar 2003.- Uitbreiding AGIO’s: verschoven naar 2003.- Verkorting van de verpleegduur: bereikt.- Capaciteit voor heuploslatingen is adequaat, bovendien daalt het aantal patiëntenmet een loslating.- Er is een traumatoloog aangetrokken.- Er is veel werk gemaakt van de kanteling en met succes.- Fusie van maatschappen orthopedie en traumatologie stagneert nog.- Een verpleegkundig spreekuur is gestart.Toekomstig beleid:- In 2003 zullen wij definitief overgaan tot het benoemen van een vierde orthopedischchirurg en zullen wij proberen 2 extra AGIO’s te krijgen uit de Borst-gelden zodat wijgaan functioneren met vier orthopeden en vier AGIO’s (en geen AGNIO’s meer).- Wij streven naar een maatschap traumatologie van alle chirurgen en orthopeden vanMedisch Centrum Haaglanden van beide locaties.- Het versterken van onze functiegroep (orthopedie, traumatologie, revalidatie, MCDM)met de fysiotherapie en de gehele traumatologie ( een deel zit nu bij functiegroep 1).- Streven naar een adequate beloning voor de inspanningen van de medisch manager.- Fusie van maatschappen orthopedie met als doel uitbreiding van de orthopedischecapaciteit.Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden2


Personele bezettingOrthopedisch chirurgen : dr. F.P. BernoskiS. de Langedr. E.R.A. van ArkelSecretariaat : Nathalie van DorssenLeontine de RijkPolikliniek : Leonie van der Boom- VrijhofEmily van WinsenGetty BennetEtty MartiHanneke UilenhoedWim van der HeijdeO.K. terreindeskundigen : Serge HansenAnnelies LangeveldGipsmeesters : Addy NidhansinghLiesbeth BeverwijkRia WalcottMargreet LugerBas Poisz (i.o.)Org. manager : Ron de LeeuwMed. manager : Ewoud van ArkelUnitcoördinator : Fia de ReusAGIO’s : Jan Willem SwenHerman KaptijnJaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden3


Produktieaantallen OrthopedieOrthopedie WZ 2000 2001 2002Opnamen 668 690 632Verpleegdagen 5.770 5.867 4.528Dagopnamen 545 529 426Eerste polikliniekbezoeken 5.773 6.402 6.503Totaal polikliniekbezoeken 12.819 14.563 15.309-eerste consult 5.326 6.443 6.718-herhaalconsult 7.392 7.928 8.442-éénmalig traumatologisch consult 101 192 149Gemiddelde verpleegduur 8.63772 8.50290 7.16456Traumatologie WZ 2000 2001 2002Opnamen 375 383 357Verpleegdagen 5.067 4.691 4.298Dagopnamen 114 114 78Eerste polikliniekbezoeken 2.628 2.081 1.763Totaal polikliniekbezoeken 7.832 7.808 7.776-eerste consult 2.196 2.220 2.221-herhaalconsult 5.444 5.588 5.555-éénmalig traumatologisch consult 192 0 0Gemiddelde verpleegduur 13.512 12.24804 12.03922Bron: Bedrijfsgegevens decemberCongresbezoeken 2002 met accreditatiepuntenACTIVITEIT DATA PUNTENE.R.A. van ArkelNOV-jaarcongres Tilburg 510th ESSKA congres Rome 23-27 april 5+6ICRS 4th symposium Toronto Canada 15-18 juni 5+416th ESSE / SECES Boedapest Hongarije 18-21 sept 5Totaal 30S. de LangeNOV jaarvergadering 3Lustrum congres Erasmus 5 april 2NOV voorjaarsvergadering 24 mei 2Traumadagen 7+8 nov 5Kniecongres Antwerpen 16 nov 3Totaal 15Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden4


Publicaties 2002:E.R.A. van Arkel:-Arkel E.R.A. van. Thesis. Human meniscal transplantation.Maastricht 2002-Arkel E.R.A. va n. Boer H.H. de. Survival analysis of human meniscal transplantations.J.Bone Joint Surg Br 2002;84-B:227-231S. de Lange:-Te jong voor een pijnlijke scheve rug.H.E. Henkus, J.H.J.M. Bessems, J.A.L. Wurzer, S. de LangeNed. Tijdschr. Geneesk. 2002 2 nov’146 (44) pp. 2069-2072F.P. Bernoski:-Effect of cementbone interface conditions on stresses in cemental all-polyethileneacetabualar cups. AMR new. F.P. BernoskiJaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden5


Operaties 2002Morton neuroom 3Neurolyse 5Tennisarm 8Habituele schouderluxatie 21Bursa schouder Scopisch 27Pseudo arthrose humerus 5Recidief habituele3schouderluxatieCuff repair 20Arthrolyse elleboog 3Tendo vaginitis stenosans 40Synovectomie schouder 7Arthrolyse schouder 2Schouder prothese 8Acromion resectie 29Distale claviculare resectie 1Naviculare pseudo2arthroseOsteotomie radius 3Elleboog arthromie 11Synovectomie elleboog 4Pseudoarthrose onderarm 4Synovectomie pols 1Synovectomie MCP 3Arthrodese CMC I 3Pols arthrodese 1Dupuytren 0CTS 9Polsganglion 9Wervelkolom fractuurOperatief 5Conservatief / gips 27NekwervelfractuurOperatief 3Halo 6Ventrale spondylodese 1Anterior cervicale 1spondylodese 1Achterste spondylodeseLumbaal 3Chiari bekken osteotomie 2Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden6


Exostose wervels/bekken 3Totale heup cement 131ongecementeerd 70revisieheup 50Intertrochantère femurOsteotomie 4Girdlestone 6Pseudoarthrose femur 6Excisie tumor heup 2BovenbeenRepositietotale heupprimair 1revisie 6Arthrotomie heup 20Botbiopsie 12Bovenbeenamputatie 1Pandakplastiek 2Heuparthrodese 1Tibiakoposteotomie 14Epiphysiodese knie 1Kniebandreconstructie 30LCL/MCL knie ops 3cons. 16Habituele patellaluxatie 3Verwijderen prothese knie 1Knie revisie operatie 7O.D. knie 5Lateral release 4Patellectomie 0Onderbeen amputatie 1ExarticulatieArthrotomie enkel 3Synovectomie enkel 10Chron. enkelbandreconstr. 4O.D. talus 3Voorvoetamputatie 1Corpus liberum enkel 4Synovectomie knie 14Pseudoarthrose tibia 2Arthrotomie knie 18Laterale meniscus 61Mediale meniscus 148Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden7


Corpus liberum knie 11Extasie overige cfs.Knie arthrotomie 10Totale knie 125Hallux valgus ops. 43Hallux rigidus 4Hamerteen correctie 77Enkelarthrodese 1Pan arthrodese 2Triple arthrodese 2Bekkenbot 35Botbiopsie 18Arthroscopie knie 289schouder 73enkel 13elleboog 5heup 2Excisie tumor enkel/voet 4onderbeen/knie 2bovenbeen/heup 2wervel/bekken 1Klompvoetoperatie 4Exostose klein 13groot 2Totaal 1244Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden8


Operaties TraumatologieSubscap. humerus Conservatief 41Operatief 4Schacht humerus Conservatief 24Operatief 7Supra condylaire humerus Conservatief 7Operatief 14Schouderluxatie 35Antebrachius Conservatief 26Operatief 37Distale radius Conservatief 218Operatief 25Geisoleerde ulnafractuur Conservatief 26Vingerfractuur Conservatief 215Operatief 18MC # Conservatief 138Operatief 21Handwortel # Conservatief 57Bennet # Conservatief 6Vinger/duim luxatie Operatief 2Ulnairbandje CRCI 1Perilunaire luxatie 1Luxatie # humerus Conservatief 1Operatief 4Luxatie elleboog Conservatief 4Clavicula # Conservatief 28Operatief 3Monteggia # Operatief 4Radiuskopresectie 2Galeazzi 1Radiuskop osteosynthese 5Olecranon # Conservatief 16Naviculare # Conservatief 11Operatief 2A.C. luxatie Conservatief 20Operatief 2Tuberculum majus Conservatief 12Operatief 2Peeshechting hand 4Mallet vinger 80Acetabulum # Conservatief 4Operatief 5Bekkenfractuur Conservatief 26Operatief 12Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden9


Femurhals # 63Traumatische heupluxatie Operatief 2Femurschacht Conservatief 1Operatief 24Supra condylaire femur Operatief 4Subtrochanter femur 6Epiphysiolyse femur 0Kophals prothese 36Totale heupprothese voor # 3Pertrochanter femur # 61Bimalleolaire enkelfractuur Conservatief 7Operatief 37Fibulaschacht # 15Malleolus # Conservatief 32Operatief 15Tibiaschacht # Conservatief 28Operatief 21Tibiaplateau # Conservatief 5Operatief 7Patellafractuur Conservatief 4Operatief 7Enkelband Conservatief 79Operatief 1Patellapees /reconstr.pees 2Pilon tibia 9Talus# Operatief 2Calcaneus # Conservatief 4Operatief 4Operatie hallux fractuur 3Conservatief 18Knieluxatie Operatief 2Achillespees Conservatief 4Operatief 13Metatarsale # Conservatief 55Operatief 8Voetwortelluxatie Operatief 5Voetwortel # Conservatief 11Calcaneus # Conservatief 4Operatief 4Verwijderen O.S. 175Compartment syndroom 18Totaal 483Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden10


Operatiezittingen orthopedie / traumatologie2000 2001 2002Orthopedie 1365 1328 1244Traumatologie 441 499 483Totaal 1806 1827 1727Jaarverslag 2002Maatschap orthopedieMedisch Centrum Haaglanden11

More magazines by this user
Similar magazines