Brussel, hoofdstad van de Europeanen Brüssel ... - VisitBrussels

visitbrussels.be
  • No tags were found...

Brussel, hoofdstad van de Europeanen Brüssel ... - VisitBrussels

N o 68 G R A T i s / K O S T E N L O SB o a r d i n g f o r B r u s s e l s - E U R O P E - c i t y g u i d estarts, se mélange, groeitNLDEj u l i - a u g u s t u s - s e p t e m b e r ' 1 0/ j u l i - a u g u s t - s e p t e m b e r ' 1 0Brussel, hoofdstadvan de EuropeanenSpeciaal nummer: alles over het Belgischvoorzitterschap van de EU en Europa in de stad.Brüssel, Hauptstadtder EuropäerSpezialausgabe: Alles zur belgischenEU-Präsidentschaft.praktischeinfo & cultuuragenda+praktischerinfo & kulturkalender


WELCOME TO BELGIUMFLY BRUSSELS AIRLINES AND DISCOVERTHE BEAUTY OF BRUSSELSHelsinkiHannoverNürnbergStuttgartBrussels Airlines operatedCodeshare operatedbrusselsairlines.com


BrusselsHoofdstedelijkGewestStadBrusselCommissioncommunautairefrançaisewelkom aan boord van BRU XXL…Willkommen an Bord der bru Xxl…0 3EUROPA leeft, grows, sourit, thinks, tanzt, creates, beweegt IN BRUSSELBrussel, hoofdstad van België, hoofdstad van Europa. En nu ook hoofdstad van het land dat de voorzitter is van deEuropese Unie! Onze stad, regio en hoofdstad vat vaak helemaal alleen de Europese Unie samen – ‘Brussel heeftbeslist...’. Vanaf 1 juli zal België gedurende zes maanden het voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen. Belgiëis al lang het gastland voor de belangrijkste Europese instellingen en meer dan 60.000 ambtenaren, lobbyisten endiplomaten en zal vanaf nu ook de plek zijn waar beslissingen en initiatieven genomen zullen worden die 500 miljoenburgers aanbelangen. Deze zes maanden voorzitterschap zullen dan ook op passende wijze gevierd worden in Brussel,met een reeks wetenschappelijke, academische en feestelijke evenementen waarop, zowel een Europees als Brusselspubliek, massaal verwacht wordt. Op die manier herontdek je een bruisend gewest dat open staat voor de wereld ennaar de toekomst gericht is. Een Gewest vooral met een menselijk gezicht.Want Europa in Brussel is veel meer dan de aanwezigheid van de Europese instellingen. In Brussel beleef je Europa elkedag: in de metro hoor je 101 verschillende talen. Hier gebeurt elke dag wel een ontmoeting tussen een Zweed en eenSpanjaard die een Engelsman kent die op zijn beurt samenwerkt met een Griek die familie heeft in Hongarije…Brussel, een gewest van federaal België, zal dus een actieve rol spelen in het programma van het Belgisch voorzitterschap(meer bepaald door de Competitiviteitsraad, luik onderzoek, van de Europese Raad van Ministers voor te zitten).Congresgangers en toeristen die naar het BIP komen, het infocentrum van het voorzitterschap, of die deelnemenaan een van de vele evenementen die er georganiseerd worden, zullen de verscheidene gezichten van de Europesehoofdstad leren kennen. Brusselaars vinden er ook alle info over het Belgisch voorzitterschap, over Europa, maar ookover hun stad en hun gewest. Over de hoofdstad van ons allemaal.Meer dan ooit leeft, grows, sourit, thinks, tanzt, creates, beweegt Europa in Brussel. Jij komt toch ook?Brüssel, Hauptstadt Belgiens, Hauptstadt Europas. Und jetzt auch Hauptstadt des Landes, welches der Europäischen Unionvorsitzt. Wie oft wurden unsere Stadt, unsere Region und Hauptstadt schon als Synonym für die Europäische Union verwendet:„Brüssel hat entschieden, dass ...“ Ab dem 1. Juli hat Belgien für sechs Monate die Präsidentschaft der EuropäischenUnion. Nachdem es deren wichtigste Institutionen und mehr als 60.000 Beamte, Lobbyisten und Diplomaten beherbergt,wird sich unser Land von nun an auf die Entscheidungen und Initiativen konzentrieren, die Auswirkungen auf 500 MillionenMitbürger haben. Diese sechs Monate belgischer Präsidentschaft werden so gefeiert, wie es in Brüssel üblich ist, miteiner Reihe wissenschaftlicher, akademischer und festlicher Veranstaltungen, bei denen Unmengen an europäischen UNDBrüsseler Gästen erwartet werden. Entdecken sie eine brodelnde Region, die für die Welt geöffnet ist und in die Zukunftschaut. Eine Region, die vor allem ein menschliches Antlitz hat.Denn Europa in Brüssel ist deutlich mehr als eine Ansammlung europäischer Institutionen. In Brüssel lebt man täglicheuropäisch: in der U-Bahn hört man 101 verschiedene Sprachen. Hier trifft ein Schwede tagtäglich einen Spanier, der einenEngländer kennt, der mit einer Griechin zusammenarbeitet, die in Ungarn Verwandte hat.Brüssel nimmt als Region des föderalen Belgien eine aktive Rolle im Programm der belgischen Präsidentschaft ein (vorallem durch den Vorsitz des Forschungszweigs im Wettbewerbsausschuss des Europäischen Ministerrates). Die Kongressteilnehmerund Touristen, die das BIP und das Infozentrum der Präsidentschaft besuchen oder an einer der zahlreichen stattfindendenVeranstaltungen teilnehmen, werden viele Gesichter der europäischen Hauptstadt entdecken … Die Brüsselerfinden dort auch alle nützlichen Informationen zur belgischen Präsidentschaft, zu Europa, aber auch über ihren Großraum.Über unsere Hauptstadt, die allen gehört.Mehr als jemals zuvor lebt, grows, lächelt, thinks, danst, creates, bewegt sich EUROPA IN BRÜSSEL! Kommen Sie zahlreich.De Minister-President / Der MinisterpräsidentDe Minister van Externe betrekkingen / Der Außenministerstarts, se mélange, groeit


0 4 I N H O U D / i n h a l t0 6 - 0 7Europa en de zomer!Europa und Sommer!Het is moeilijk om twee maanden culturele en feestelijkeactiviteiten in de hoofdstad van Europa samente vatten. Maar het wordt een op en top Brusselse énEuropese zomer!Es ist schwierig, zwei Monate Kultur und Festivals inder europäischen Hauptstadt zusammenzufassen.Aber dieser Sommer wird ganz sicher brüsslerisch undeuropäisch werden!© BI-TC2 4 - 3 1Je culturele agendaIhr KulturkalenderCompleet overzicht van de tentoonstellingen entoeristische evenementen van juli, augustus enseptember in Brussel.Vollständige Übersicht zu Ausstellungen undtouristischen Veranstaltungen in Brüssel im Juli, Augustund September.Dossier: Brussel,Hoofdstad van EuropaDossier: Brüssel,Hauptstadt Europas0 8 - 1 3Brussel, een Europees dorpBrüssel, ein europäisches DorfBelgië is gedurende zes maanden voorzitter van deEuropese Unie. Brussel is al lang het kloppend hartvan de Unie, met meer dan180.000 Europeanendie in de stad werken en wonen.Sechs Monate lang hat Belgien die Präsidentschaftder Europäischen Union inne. Einer Union, derenHerz und Seele unsere Hauptstadt ist, mit mehr als180.000 Europäern, die hier daheim sind!1 4 - 1 7Tal van populaire, feestelijke, wetenschappelijkeen culturele evenementen volgen elkaar op tot heteinde van het jaar.Jetzt folgen beliebte, festliche, wissenschaftlicheund kulturelle Veranstaltungen bis Jahresendeaufeinander. Alles auf einen Blick!G A S T / G a S TDe tekeningen die deze keer je BRU XXL opfleurendoen misschien een belletje rinkelen: ze maken deeluit van een drievoudige stripmuurschildering diegedurende het hele Belgische voorzitterschap van deEU te bewonderen is in het Europees parlement en opde Grote Markt. Een typische stripvisie op de stad en opEuropa van de hand van Steven Hermans, medestichtervan het kunstenaarscollectief Coiffeurs pour Dames.Die Zeichnungen, die dieses Mal Ihre BRU XXLillustrieren, kommen Ihnen vielleicht bekannt vor:Sie sind Teil eines dreiteiligen Comic-Freskos, dasman während der belgischen EU-Präsidentschaft amEuropäischen Parlament und auf dem Grote Marktbewundern kann. Eine sehr comichafte Vision derStadt und Europas, realisiert von Steven Hermans,Mitbegründer des Kollektivs ‚Coiffeurs pour Dames‘.www.coiffeurspourdames.com1 8 - 2 3De Europese wijkVolg de gids en ontdek een wijk die uniek is inde wereld, en nog meer tijdens het Belgischvoorzitterschap van de EU: deze bijzonderewandeling heeft wegwijzers op de grond.Das Europäische ViertelFolgen Sie unserem Vorschlag und entdecken Sieein weltweit einzigartiges Viertel, was währendder belgischen EU-Präsidentschaft noch mehr gilt:Dieser Spaziergang lässt Sie wahrhaft Neulandentdecken!© BI-TC


0 5t i p s & t r i c k s3 2 -3 3Info, tips en alles wat je moet weten om meer uit je bezoek aan Brussel tehalen. En vooral: zonder auto.Infos, Tipps und Tricks, um Ihren Urlaub zu optimieren. Einige kleineBrüsseler Pläne! Und das vor allem ohne Auto!3 4 - 3 7Goede shoppingadressen, vooral in de Europese wijk.Die richtigen Shopping-Adressen, vor allem im europäischen Viertel.De leukste bars en restaurants, vooral in de Europese wijk.Die besten Bars und Restaurants in der europäische Viertel.3 8 - 4 1Eddy Merckx4 4De Ronde van Frankrijk doet dit jaar Brusselaan. Dé gelegenheid voor een gesprekmet één van de grootste wielerhelden vande Ronde en van België: de ‘Kannibaal’ inhoogsteigen persoon!Die Tour de France fährt in diesem Jahrdurch Brüssel. Das ist die Gelegenheit,persönlich mit dem größten Radfahrer ihrerund unserer Geschichte zu sprechen - dem„Kannibalen“!4 2Ook het Brusselse nachtleven is Europees getint: een kleine rondleidinglangs bars en nachtclubs met 27 sterren…Brüsseler Nächte sind sehr europäisch: Kleiner Rundgang durch Bars undClubs in 27 Farben.4 3Goede adressen voor multimedia en high tech, in en rond de Europesewijk.Die wichtigsten Multimedia- und Hightech-Adressen im und rund um daseuropäische Viertel.M A P S 4 6 - 4 7Twee plannetjes die je de weg tonen in Brussel en in BRU XXL: alle wijkenin één oogopslag.Zwei Karten für Sie: damit Sie sich in Brüssel und im BRU XXL zurechtfinden:alle Viertel auf einen Blick.• N°8 • Juli - Augustus - September 2010 / Juli - August - September 2010 • Een publicatie van / Einer Publikation der BI-TC - Brussel InternationaalToerisme & Congres • Productie en grafische ontwikkeling / Produktion und Gestaltung: Ab initio - 28, Biddaerstraat - 1070 Brussel / Brüssel -T +32 (0)2 646 99 35 - F +32 (0)2 789 20 59 - www.abinitio.be • Verantwoordelijke uitgever / Verantwortlicher Redakteur: Philippe Close •Uitgave directeur / Herausgeber: Martin Feron • Redactiesecretaris / Redaktionssekretär: Olivier Van Vaerenbergh - secretariat@bru-xxl.com •Redactie / Redaktion: Olivier Van Vaerenbergh, Chloé Andries, Gilles Quoistiaux, Marie De Schrijver • Fotograaf / Fotograf: Denis Erroyaux •Voorpagina / Titelseite: © Denis Erroyaux • Illustraties / Abbildungen: Coiffeurs Pour Dames • www.bru-xxl.com •


0 6H I G H L I G H t SEen zomer aan het strand meteen streepje muziekEin Sommer am Strand undmit MusikEindelijk is de zomer daar! Een zalige tijd waarin alle Brusselaars graagbuiten van de zon genieten. En dus bereidt de stad zich voor op enkelezomerse geneugten. Zin in het strand? Ga dan naar Brussel-Bad langshet kanaal: een kilometer lang zandstrand met ontspanning, winkeltjes,sport, strandspelen… Net echt! Zin in muziek? Zak dan af naarhet Brussels Summer Festival op het Paleizenplein, Museumplein en inhet park van Brussel. Je mag een reeks mooie concerten en heel watvolk verwachten!Endlich Sommer! Ein seltener Moment, der alle Brüsseler nach draußen undin die Sonne treibt. Denn die Stadt hat sich auf diese Jahreszeit gut vorbereitet.Lust auf Strand? Brussel-Bad erstreckt sich entlang der Ufer: Ein KilometerStrand und Entspannung, Verkaufsstände, Sport und Strandspiele, als obSie am Meer wären! Lust auf Musik? Das Brussels Summer Festival findetauf dem Paleizenplein, dem Museumplein und im Brüsseler Park mit einerReihe von Konzerten statt, die jedes Jahr viele Zuschauer anziehen.BrusselsSummer FestivalBrussels Summer Festival13/08/10 22/08/10Op verschillende plaatsen in BrusselVerschiedene Veranstaltungsorte in BrüsselVoorverkoop: 20 voor een 10-dagenpasVorverkauf: 20 für den 10-Tage-PassT 070-660 601www.bsf.beBrussel-BadBruxelles-les-Bains02/07/10 22/08/10Akenkaai - 1000 Bwww.brusselbad.beEuropa, zeg het met bloemenEuropa - sag es mit Blumen© BI-TC / © Integral Ruedi Baur© BI-TCBloementapijt/BLUMENTEPPICH13/08/10 15/08/10Grote Marktwww.flowercarpet.beHet is een traditie en een uniek spektakel: elke twee jaar versierenbloemenkwekers de Grote Markt met meer dan 800.000begonia’s! Het resultaat is een schitterend, geurig bloementapijtdat je kunt bewonderen vanop de terrasjes van de Grote Markt.Dit jaar is het thema ook hier ‘Europa in Brussel’.Dies ist eine Tradition und ein einmaliges Spektakel: alle zweiJahre erobern die Gärtnermeister den Grote Markt und dekorierenihn mit ... mehr als 800.000 Begonien! Ein wunderbaresBild von kurzer Dauer, einmalig in der Welt, das Sie vonden Terrassen des Grote Markt bewundern können. Und diesesJahr wird auch Europa in Brüssel gefeiert.


een belangrijke afspraak in de hoofdstadein kapitales ZusammentreffenVanaf 1 juli is België voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie. Een grote eer en eenbelangrijke opdracht, waarin Brussel een centrale rol zal spelen als dubbele hoofdstad. Het isvoor alle overheden zeer belangrijk om Brusselaars en Europeanen nauw bij dit voorzitterschapte betrekken. Dat doen ze aan de hand van een reeks initiatieven onder de noemer ‘Europein Brussels’. Voorbeelden? Een speciaal toeristisch wandelparcours met 10 ‘stadsstations’ ensignalisatie op de grond; tientallen evenementen met een Europees tintje, zowel volks, academischals feestelijk; in het BIP, op de Kunstberg, is er een tentoonstelling over de beginjarenvan Europa in Brussel. Hier vinden ook ontvangsten, ontmoetingen en ontspanningsactiviteitenplaats die verband houden met het voorzitterschap. En tot slot worden weinig bekendekunstschatten en cultureel erfgoed in ere hersteld, zoals de werken van Rodin in Brussel, meteen grote tentoonstelling in het oude station Leopoldswijk.Ab dem 1. Juli hat Belgien sechs Monate lang die Präsidentschaft der Europäischen Unioninne. Eine Ehre und eine wichtige Rolle, die logischerweise in einem Brüssel wahrgenommenwerden, das in zweifacher Weise Hauptstadt ist. Sämtliche Behörden verbinden Brüsselerund Europäer durch eine Reihe von Initiativen mit dem Namen „Europe in Brussels“.Beispiele? Ein speziell eingerichteter Fuß- und touristischer Wanderweg, mit 10 urbanen„Stationen“ und Markierungen auf dem Boden, Dutzende von Veranstaltungen volkstümlicher,akademischer oder festlicher Art in den Farben Europas, das BIP auf dem Mont desArts beherbergt eine Ausstellung über die Anfänge Europas in Brüssel und ist währendder Präsidentschaft ebenso Anlaufstelle, Begegnungsstätte wie ein Ort der Entspannung.Schließlich werden verkannte kulturelle und kulturhistorische Kostbarkeiten wieder auf ihrenSockel gesetzt, wie zum Beispiel Rodin in Brüssel mit einer großen Ausstellung am altenLeopold-Bahnhof.starts, se mélange, groeitAlle info/Alle Informationenhierzuwww.brusselsinternational.bewww.eutrio.be70 7europa in brussel:versnipperd verleden,gedeelde toekomst?één wijk, veel verhalenVideotentoonstelling en babbelbox in het BIPEuropa in Brüssel: getrennte vergangenheit,gemeinsame zukunft?Ein Viertel, viele GeschichtenVideo-Ausstellung und Babbelbox im BIP2-4, Koningsstraat - 1000 BAudiowandeling met vertrek aan het voormalige stationLeopoldswijkAudio-Spaziergang ab dem alten Leopold-BahnhofTrierstraat, 3 (Luxemburgplein) - 1050 BT +32(0)2 234 57 51www.europeinbrussels.be© ASOde Rondevan Frankrijkdie Tour de France04/07/10 & 05/07/10in Brussel / in Brüsselwww.letourabruxelles.beTentoonstellingRodin-LuxemburgRodin-Luxembourg-Ausstellungstation Leopoldswijk - LuxemburgpleinLeopold-Bahnhof-LuxemburgpleinDe Ronde van BrusselDie „Tour de Brüssel“Voor de 11 de keer in zijn geschiedenis doet de Ronde van FrankrijkBrussel aan! Voor de specialisten onder ons is dit hét sportevenementvan het jaar: 223km van Rotterdam, 198 km tot inSpa, een vertrek en een aankomst... Voor de anderen is dit hétfeestevenement van het jaar, met zijn legendarische tourkaravaan,bekende sterren, cadeautjes en duizenden toeschouwersin de straten.Zum 11. Mal in ihrer Geschichte wird Brüssel Etappenziel derTour de France! Für die Spezialisten ist es das sportliche Highlightdes Jahres: 223km aus Rotterdam, 200 km bis Spa, eineAnkunft, ein Start... Für alle Anderen ist es das festliche Highlightdes Jahres: eine legendäre Karawane, Stars, Geschenkeund Tausende von Zuschauern in den Straßen.


0 8 Z O O MBrussel,Europees dorpBrüssel,europäisches Dorf© Denis Erroyaux


Europa in Brussel, dat zijn meer dan 35.000 Europeseambtenaren verspreid over 1,9 miljoen vierkante meterkantoren, met de belangrijkste beslissingscentra van deEU. De hoofdstad van België is ook echt de hoofdstad vanEuropa!Europa in Brüssel, das sind mehr als 35.000 europäischeBeamte auf 1,9 Millionen Quadratmetern Bürofläche mitden wichtigsten Entscheidungszentren der EuropäischenUnion. Die belgische Hauptstadt ist wirklich auch dieHauptstadt Europas!


1 0 Z O O MHet voorzitterschap van de Europese Uniewordt waargenomen door België tot heteind van het jaar. Brussel is de hoofdstadvan de Unie en de belangrijkste zetel van deinstellingen en zal zes maanden lang nog meerdan gewoonlijk in het brandpunt van Europastaan. Maar het hoofdstedelijk gewest, dat leeftop het ritme van Europa sinds de oprichting van deEEG (de Europese Economische Gemeenschap),is dat ondertussen al gewoon! In 1957 begonnende instellingen zich te vestigen in de stad. Toenstelde de stad Brussel tweehonderd kantorenter beschikking van Europa. Dit aantal werd hetvolgende jaar verdubbeld. Aan het rond puntSchuman en in de Leopoldswijk kwam in de loopder jaren een enorme ontwikkeling die leiddetot de huidige toestand: ongeveer 1,9 miljoenvierkante meter kantoorruimte (op een totaal van12 miljoen) die gebruikt wordt door Europa in debrede betekenis van het woord.Een Europese wijkin voortdurendeveranderingEin europäischesViertel in permanenterVeränderungBis Ende des Jahres hat Belgien diePräsidentschaft der Europäischen Union inne.Als Hauptstadt der Union und wichtigsterSitz der Institutionen rückt Brüssel noch stärkerals sonst ins Zentrum des europäischen Interesses.Aber die Hauptstadtregion, die seit Gründung derEWG (Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) imRhythmus des europäischen Kontinents lebt, istdaran gewöhnt! 1957 begannen die europäischenInstitutionen, sich in der Stadt niederzulassen.Damals stellte die Stadt Brüssel Europa 200Büros zur Verfügung. Eine Zahl, die im folgendenJahr verdoppelt wurde. Und ein exponentiellesWachstum vom Schuman-Kreisverkehr und demLeopold-Viertel bis zur aktuellen Situation: Dassind rund 1,9 Millionen Quadratmeter Bürofläche(von insgesamt 12 Millionen), die von Europa imweitesten Sinne belegt sind.© BI-TC


starts, se mélange, groeit1 1Maar de aanwezigheid van de Unie in Brussel isvooral zichtbaar door de duizenden ambtenaren,lobbyisten en andere leden van satellietinstellingendie uit alle hoeken van het continent naar Brussel komenom dichter bij dit belangrijke beslissingscentrum tezijn. De Commissie, het Parlement en de Raad, de driebeslissingsorganen van de Unie, zijn in Brussel gevestigd.In de loop der jaren, naarmate Europa uitbreidde van 6tot 27 landen, groeiden ook de instellingen voortdurenden hadden ze ook alsmaar meer ruimte nodig in wat menvandaag de Europese wijk noemt. Enkele kantoren vande Commissie zijn zelfs moeten uitwijken naar andereplaatsen in Brussel. Om haar vestigingen te rationaliseren,plant Europa momenteel de creatie van een nieuweadministratieve pool, mogelijk in de zuiden van Brussel.Ook de Europese wijk zelf zal in de komendejaren nog een aanzienlijke verandering kunnenondergaan. De Wetstraat, de ruggengraat vande communautaire instellingen, werd recent hertekenddoor architect Christian de Portzamparc. De kern van zijnplannen: minder hoogbouw, meer groen en meer plaatsvoor zwakke weggebruikers.Aber die Präsenz der Europäischen Union in Brüsselwird vor allem durch die Tausende Beamten,Lobbyisten und anderen Angehörigen derverschiedensten Institutionen bestimmt. Diese Leutekommen aus allen Ecken des Kontinents, um diesemwichtigen Machtzentrum möglichst nahe zu sein. DieKommission, das Parlament und auch der Rat - die dreiwichtigsten Entscheidungsträger der Union sind in Brüsselvertreten. Im Laufe der Jahre und mit der ErweiterungEuropas von 6 auf 27 Mitgliedstaaten sind die Institutionenpermanent gewachsen und brauchten immer mehr Platzin dem Stadtteil, der heute europäisches Viertel heißt. Dasgeht so weit, dass bestimmte Büros der Kommission inandere Viertel Brüssels verlegt werden mussten. Um seinenPlatzbedarf zu rationalisieren, plant Europa übrigens einneues Verwaltungszentrum, das im Süden Brüssels gebautwerden könnte.Und auch das europäische Viertel selbst könnte inden nächsten Jahren eine tiefgreifende Änderungdurchmachen. Die Wetstraat, quasi das Rückgratder EU-Institutionen, wurde vom Architekten Christiande Portzamparc neu gestaltet. Die wichtigsten Punkte:weniger Höhe, mehr Grün, eine verbesserte, sanfteMobilität.© BI-TC© Denis Erroyaux


1 2Z O O MDe belangrijkste gebouwen van de Europese machtDie wichtigsten europäischen Gebäudeund Machtzentren★ Het Delorsgebouw / ’Delors‚Dit gebouw werd genoemd naar JacquesDelors, voorzitter van de Commissievan januari 1985 tot december 1994.Dit gebouw aan het Leopoldparkherbergt het Comité van de Regio's enhet Europees Economisch en SociaalComité.Dieses Gebäude wurde nach JacquesDelors benannt, Kommissionspräsident vonJanuar 1985 bis Dezember 1994. Es grenztan den Leopold-Park und beherbergt denAusschuss der Regionen sowie den WirtschaftsundSozialausschuss.DELORS★ Het Europees Parlement /Das europäische ParlamentDe bijnaam van dit gebouw is de ‘Caprice desDieux’. Hier bevindt zich het halfrond vanhet Europees Parlement, waar devergaderingen van de parlementairecommissies en de politiekefracties gehouden worden.De totale oppervlaktevan alle gebouwendie hier in de loop derjaren bijgekomen zijn,bedraagt 372.000 m².LuxemburgStationEUROPEESPARLEMENTDieses Gebäude mit demSpitznamen „Capricedes Dieux (LauneGottes)“ beherbergt dasHalbrund des EuropäischenParlaments. Insgesamtbieten die dort nach undnach erstellten Gebäude eineGesamtfläche von 372.000 m².


starts, se mélange, groeit1 3KAREL DE GROTE/CHARLEMAGNEBERLAYMONT★ Karel de Grote gebouw /Das CharlemagneIn het Karel de Grote gebouw is een deel vande administratie van de Europese Commissiegevestigd. De glasgevel die uitgeeft op deWetstraat grenst aan het BerlaymontIm Charlemagne residiert ein Teil der Verwaltung derEuropäischen Kommission. Seine Glasfassade auf dieWetstraat liegt gleich neben dem Berlaymont.LeopoldparkJUSTUSLIPSIUS★ HET berlaymontgebouw /DAS BerlaymontDit gigantische gebouw in de vorm van een ster (invogelperspectief) is de zetel van de EuropeseCommissie. Het dateert al van de jaren1960. Het werd asbestvrij gemaakt inde jaren 1990, stond lange tijd leeg enwerd heropend in 2004. Hier werkenongeveer 2.000 ambtenaren van deEuropese Commissie.Als Sitz der Europäischen Kommissionist dieses Monstrum in Sternform(von oben betrachtet) ein Teil derBrüsseler Architektur aus den 60erJahren. Nach einer Asbestsanierungin den 90er Jahren und nach langemLeerstand wurde das Gebäude 2004wieder bezogen. Es beherbergt ungefähr2000 Beamte der Europäischen Kommission.★ Het Justus Lipsiusgebouw /das Justus LipsiusDit indrukwekkende gebouw staat rechtover hetBerlaymont, aan de overkant van de Wetstraat.Hier komen de Europese staats- en regeringsleidersverschillende keren per jaar samen voor een Europesetop.Dieses massive Gebäude steht gegenüber vomBerlaymont, auf der anderen Seite der Wetstraat.Mehrmals im Jahr versammeln sich dort die europäischenStaats- und Regierungschefs, um zu EU-Gipfelnzusammenzukommen.© BI-TC & Denis Erroyaux


1 4 I N F Ostarts, se mélange, groeitZes maandenvoorzitterschap,tientallen evenementenSechs MonatePräsidentschaft, Dutzendevon VeranstaltungenHet voorzitterschap van de Europese Unie wil eenwaar volksfeest op gang brengen. Er worden bijgevolgtientallen manifestaties georganiseerd over enrond het voorzitterschap en de grote thema’s ervan:burgerschap, mobiliteit, biodiversiteit, Europees talent...Een overzicht van wat je tot september magverwachten.Die Präsidentschaft der Europäischen Union ist auchein volkstümliches Ereignis. Im Rahmen der Präsidentschaftwerden Dutzende von Veranstaltungenorganisiert. In den Vordergrund werden die großenThemen dieses Ereignisses gestellt - Staatszugehörigkeit,Mobilität, Vielfalt der Arten, europäischeTalente... Wir zeigen Ihnen einen kleinen Ausschnittdessen, was Sie bis September erwartet.De openingsceremonieDie EröffnungsfeierBelgië wil van zijn voorzitterschap een volksfeest maken.De start ervan wordt ingezet met… een enorme gezamenlijkedans, die tegelijkertijd georganiseerd wordt in12 steden. Iedereen die wil meedoen, krijgt een goed uurom de passen aan te leren en dan samen aan het dansente gaan, terwijl alles live op tv uitgezonden wordt. Er wordenmeer dan 40.000 dansers verwacht. Dans je mee?Belgien möchte aus seiner Präsidentschaft ein volkstümlichesEreignis machen. Die Eröffnung wird darumdementsprechend mit ... einem riesigen gemeinsamenTanz gefeiert, der gleichzeitig und live in 12 Städten desLandes organisiert wird. Jeder anwesende Bürger hateine gute Stunde Zeit, die Schritte zu erlernen, bevor mangemeinsam mit den Hüften wackelt - live im Fernsehen!Mehr als 40.000 Tänzer werden erwartet. Warten Sienicht länger!03/07/10Vanaf / Ab 19.30 u / UhrEsplanade van het Europees ParlementEsplanade des Europäischen ParlamentsLuxemburgplein - 1000 BTennis: Best of BelgiumZijn Justine Henin en Kim Clijsters vandaag de populairsteBelgen ter wereld? Ze doen in elk geval een gooi naar hetwereldrecord van de meest bekeken tennismatch ooit, tijdenseen uitzonderlijke exhibitiewedstrijd in het koningBoudewijnstadion, tussen muziekoptredens en vuurwerkdoor. Er worden 40.000 toeschouwers verwacht. Jij misschienook?Sind Justine Henin und Kim Clijsters heute die bekanntestenBelgier der Welt? Tatsächlich wetten sie, den Zuschauerweltrekordbei einem Tennismatch einstellen zuwollen, bei einem außergewöhnlichen Schauturnier, dasim König-Baudouin-Stadion stattfinden wird, zwischenKonzerten und Feuerwerk! 40.000 Besucher werden erwartet...Sie vielleicht auch?08/07/10Vanaf / Ab 19 u / UhrKoning BoudewijnstadionKönig-Baudouin-StadionPrijs / Eintritt: 20 of / oder 25Reserveringen: / Reservierungen:T 070 345 345 (vanuit België) / (aus Belgien)T +32 34 0000 34 (vanuit het buitenland)( aus dem Ausland)www.sport.be/bestofbelgium


1 5BE. welcomeDe geschiedenis van de immigratie in België. Een veelomvattend en boeiend onderwerp dat al te vaak met veelfantasie behandeld wordt. Je ontdekt de wortels van onzegeschiedenis en onze beschaving op deze hedendaagsetentoonstelling in de bollen van het Atomium.Die Geschichte der Einwanderung in Belgien. Ein großesund wunderbares Thema, das zu oft von Phantasmen beherrschtwird. Um die Wurzeln unserer Geschichte undunserer Zivilisation neu zu entdecken, beherbergen dieKugeln des Atomiums eine moderne Ausstellung zu diesemThema.Tot / bis 31/08/2010AtomiumAtomiumsquare - 1020 B.Georganiseerd door het Museum van EuropaOrganisiert vom EuropamuseumT +32(0)2 549 60 60www.atomium.beOntdekkingswandelingenlangs Europese projectenEntdeckungstour dereuropäischen ProjekteEFRO zegt je waarschijnlijk niets. Toch gaan achter dit‘Europees fonds voor regionale ontwikkeling’ een helereeks concrete stadsprojecten schuil, stuk voor stuk levendebewijzen van de Europese solidariteit. Gedurende6 maand wordt een ontdekkingswandeling, vrij of geleid,georganiseerd in de kanaalzone van Brussel. Deze buurtleeft weer volop op, grotendeels dankzij EFRO.Das Kürzel FEDER (oder EFRE im Deutschen) sagt Ihnenvielleicht nichts. Doch hinter diesem „Europäischen Fondsfür regionale Entwicklung“ verbergen sich zahllose konkreteund städtebauliche Projekte, lebendige Beweise dereuropäischen Solidarität. Sechs Monate lang wird eineEntdeckungstour, individuell oder mit Führung, rund umden Brüsseler Kanal angeboten, der gerade seine Renaissanceerlebt, größtenteils dank des EFRE.Het Europees erfgoeddoorheen de KoninklijkepaleizenDas europäische Kulturerbeder königlichen ResidenzenHet koningschap is nauw verbonden met de geschiedenisvan de 27 Europese lidstaten. En de koninklijke paleizenhebben een grote invloed op hun directe omgeving. Hetbewijs daarvan? Deze verbazende tentoonstelling, diehet resultaat is van een grondige verkenning door tientallenEuropese jongeren van de paleizen van hun land.Er worden ook ontdekkingswandelingen georganiseerdin onze koningswijk, waarvan het paleis de architectuurmee bepaalde.Die Geschichte der 27 europäischen Länder ist eng mitder Monarchie verknüpft. Und ebenso haben die königlichenResidenzen großen Einfluss auf ihr direktes Umfeld.Den Beweis führt diese erstaunliche Ausstellung, die daraufberuht, dass Dutzende junger Europäer die Palästeihrer Länder entdeckt haben! Gleichzeitig werden Entdeckungstourenin unserem königlichen Viertel organisiert,das architektonisch vom Palast dominiert wird.15/09 - 20/10/10CoudenbergIngang via het BELvue museumEingang über das BELvue-MuseumPaleizenplein, 7 - 1000 B.www.coudenberg.comGeorganiseerd door de vereniging van Europese KoninklijkePaleizenOrganisiert vom Verband der europäischen königlichenResidenzen (ARRE)www.europeanroyalresidences.comTot / bis 31/12/10T +32(0)2 204 17 60www.feder.irisnet.be© BI-TC


1 6I N F Ostarts, se mélange, groeitNatuur en cultuurJenseits von Natur und KulturEen uitzonderlijke tentoonstelling in een uitzonderlijkesetting. Vier musea uit het hele land brengen hun mooistecollectiestukken samen in de schitterende zalen vanhet Koninklijk Paleis voor een toptentoonstelling in hetkader van het door de VN uitgeroepen Internationaal Jaarvan de Biodiversiteit. Geschiedenis en kunst willen onsinzicht geven in de belangrijke milieu-uitdagingen vanvandaag.Eine außergewöhnliche Ausstellung in einem außergewöhnlichenRahmen! Vier Museen des Landes bringendie schönsten Stücke ihrer Kollektionen im prestigeträchtigenKöniglichen Palast zusammen, um eine erstklassigeAusstellung aufzubieten, welche einen Höhepunkt desvon der UN ausgerufenen Internationalen Jahres derArtenvielfalt markieren möchte. Die Herausforderung:mithilfe der Kunst und der Geschichte die tagesaktuellenumweltpolitischen Herausforderungen verstehen.22/07 - 05/09/10Koninklijk Paleis - 1000 BGeorganiseerd door het Museum voor Natuurwetenschappen.Organisiert vom Museum der NaturwissenschaftenT +32(0)2 627 42 11www.natuurwetenschappen.beDe nacht van de OnderzoekersDie Nacht der ForscherBiodiversiteit interesseert je wel, maar wetenschap lijkt zomoeilijk en saai? Kom dan naar BOZAR op 24 september:tientallen onderzoekers en instellingen voeren dan liveexperimenten uit, voor een groot publiek.Sie interessieren sich für die Vielfalt der Arten, aber dieWissenschaft erscheint Ihnen zu abgehoben und obskur?Dann kommen Sie am Abend des 24. September ins BO-ZAR: Dutzende von Forschern und ebenso viele Institutionenführen Experimente vor großem Publikum durch.24/09/10Van 18u tot middernacht / 18 Uhr bis MitternachtBOZARRavensteinstraat, 23 - 1000 B.www.nachtvandeonderzoekers.beeurekaWetenschappelijk onderzoek is veel meer dan witte jassen,proefbuizen en kweekschaaltjes. De fotografe DeniaZerouali heeft 40 gerenommeerde Belgische wetenschappersgeportretteerd op een vaak grappige manier. Allefoto’s worden in groot formaat tentoongesteld tegenoverhet Koninklijk paleis.Forschung bedeutet nicht nur weiße Kittel, Labors undReagenzgläser. Die Fotografin Denia Zerouali hat 40 berühmteWissenschaftler aus Belgien porträtiert, oft lustigoder schräg. Sie werden alle gegenüber dem KöniglichenPalast im Großformat ausgestellt01/09 - 30/09/10PaleizenpleinOp het hekwerk van het Park van Brussel / Am Zaundes Parks von Brüssel


1 74.ICT 2010ICT, de informatie- en communicatietechnologie, speelteen centrale rol in ons leven van vandaag. Twee keer perjaar organiseert de Europese Commissie het grootste ICTforum in Europa, met 5.000 deelnemers uit de sectoruit 80 landen. Je komt er alles te weten over de laatstetrends, de Europese prioriteiten, er is een tentoonstellingover onderzoek inzake digitale spitstechnologie,…Die TIC, Informations- und Kommunikationstechnologienstehen im Mittelpunkt unserer modernen Welt. Zweimalpro Jahr ruft die Europäische Kommission das größteeuropäische Forum dieser Art zusammen, mit 5000 Teilnehmernder Branche aus 80 Ländern. Modernste Trends,europäische Prioritäten, Ausstellung der digitalen Spitzenforschung...27 - 29/09/10Alleen voor professionalsNur für FachpublikumBrussels Expo/Paleis , 7, 10 en 11Brussels Expo/Hallen 7, 10 und 11Belgiëplein, 1 - 1020 B.infos-ICT2010@ec.europa.euLouiza, richting EuropaLouise, Richtung EuropaDeze prestigieuze wijk van de stad hult zich ook in Europesekleuren en zet zijn creativiteit in de kijker. Een maandlang duiden 27 signalisatiepalen een wandelparcours aanin de Louizawijk, langs de Guldenvlieslaan en de aangrenzendestraten, waar de winkels van de grootste Europeseontwerpers gevestigd zijn.Das angesehen Viertel der Oberstadt schmückt sich auchmit den Farben der EU und zeigt seine kreative Seite.Einen Monat lang werden 27 Hinweisschilder eine Entdeckungstourin der Louizalaan, der Guldenvlieslaan unddem benachbarten Straßen aufzeigen, wo sich die Boutiquender größten Mode Designer Europas befinden.Tot / bis 23/07/10Louizawijk / LouisenviertelT +32(0)2 503 19 89www.brusselslouise.beAutoloze zondagAutofreier SonntagAls er één dag zou zijn waarop je Brussel absoluut zoumoeten verkennen, is het wel deze: 160 km 2 zonder auto’s,volledig voorbehouden aan de zwakke weggebruikers,met gratis openbaar vervoer. Je ziet er fietsers enwandelaars in het midden van de anders zo drukke grotelanen en in de straten worden er tal van activiteiten georganiseerd.Deze autoloze zondag is echt apart en zeerEuropees getint.Dürfte es nur einen Tag geben, um Brüssel zu entdecken,so wäre es dieser: 160 km² Stadtgebiet ohne Autos, nurmit sanfter Mobilität, mit kostenlosem ÖPNV, Fahrrädernund Fußgängern inmitten der großen Boulevards und mitzahlreichen Veranstaltungen in den Straßen ... Ein Sonntagwie kein anderer, in diesem Jahr ohne Auto und sehreuropäisch.19/09/10Van 9 tot 19u in heel het Brussels HoofdstedelijkGewest9 bis 19 Uhr im gesamten Großraum Brüssel.www.autolozezondag.irisnet.beVoor het complete programma van de feestelijkhedenen evenementen in het kader van het Belgischvoorzitterschap van de Europese Unie:Möchten Sie das vollständige Programm der Festlichkeitenund Veranstaltungen im Rahmen der belgischenEU-Präsidentschaft erfahren, so empfehlenwir Ihnen die Adresse:www.eutrio.bewww.brusselsinternational.be© BI-TC


1 8D I S C O V E RDe Europese wijk zien en begrijpenDe zes maanden Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie zullen nietonopgemerkt voorbij gaan in de Europese wijk. Om toeristen, Europeanenen wijkbewoners hier zoveel mogelijk bij te betrekken zijn er in deze6 maanden twee opmerkelijke initiatieven: een wandelparcours metwegwijzers op de grond en vooral ook 10 ‘stadsstations’ die speciaal voorde gelegenheid geïnstalleerd werden.Te voet, met de metro of metVillo – BIP en KoningspleinZu FuSS, in der U-Bahnoder mit dem Villo – BIPund koningspleinDe wandeling die we je hier voorstellenheeft wegwijzers op de grond. Je hoeftalleen de blauwe sterren te volgen. Elkebeschreven halte komt overeen met een‘stadsstation’ waarvan de thematiek altijdnauw verbonden is met de wijk. Destadsstations zijn tijdelijke installaties, betonnenzuilen met bedrukte zeilen, met heelveel info en veel kleur, in verschillende talen.Echt typisch voor Europa en dit deel van de stad! Hetbeste vertrekpunt voor je wandeling? Het BIP op het Koningsplein,een ontvangst- en informatieplek die een zeerbelangrijke rol tijdens het voorzitterschap zal spelen. Je geraakter via het metrostation ‘Park’ en er is ook een ‘Villo’-standplaats, met huurfietsen die voor je klaar staan.Der von uns hier vorgeschlagene Spaziergang wurdetatsächlich mit Bodenmarkierungen gekennzeichnet.Blaue Sterne, die Sie aus dem Augenwinkel leicht verfolgenkönnen! Übrigens entspricht jeder hier genanntePunkt einer urbanen Installation und ihrer Thematik,die immer in Verbindung zum Stadtviertel stehen:temporäre Installationen, als Betonsäulen oderbedruckte Planen, manchmal direkt in dasStadtbild integriert, voller Informationen,in verschiedenen Farben und Sprachen,mit dem Bild Europas und dieses Stadtviertels.Der beste Ausgangspunkt? Das BIPauf dem Koningsplein, Anlaufstelleund Informationspunkt, der währenddieser Präsidentschaft eine größereRolle einnehmen wird. Um dorthin zugelangen, liegt die U-Bahn-Station„Park“ nur wenige Schritte entfernt,genauso wie eine Villo-Station, ander diese Fahrräder angemietet werdenkönnen.BIP - Koningsstraat,2-4Metro: www.mivb.beVillo: www.villo.beBIP1KoningspleinKoningsstraatParkKoninklijk PaleisWarande vanBrusselPaleizenplein2EgmontstraatNapelsstraatTroonWaversesteenwegRegentlaanHandelsstraatTroonstraatKDe


starts, se mélange, groeit1 9Das Europäische Viertel sehen und verstehenDie sechs Monate belgischer EU-Präsidentschaft werden im Viertelgleichen Namens nicht unbemerkt verstreichen! Um Touristen, Europäerund Bewohner des Viertels zu diesem Ereignis zusammenzubringen, werdendiese sechs Monate durch zwei gröSSere Initiativen geprägt: ein Rundgangzu FuSS mit Bodenmarkierung und vor allem 10 urbane Installationen zudiesem Anlass.unst-wetFrère-OrbansquareMeeûssquare3Jozef II StraatWetstraatWetenschapsstraatMontoyerstraatParnassusstraatTweekerkenstraat1‘Wereldburgerschap’„Cosmopolitismus“Warande van BrusselVooraleer je in het hart van de Europese wijk terechtkomt,moet je eerst het Koningsplein en het Warandepark, dieandere plek in Brussel waar grote beslissingen genomenworden, achter je laten. Het Koninklijk paleis bevindt zichaan de ene zijde van het park, het Belgisch parlement aande andere en overal rondom zijn er musea… Hier vindt inaugustus ook het grootste deel van het Brussels SummerFestival plaats.Um in das europäische Viertel einzutauchen, müssenSie zunächst den Koningsplein und den Park von Brüsselverlassen - ein weiteres wichtiges Macht- und Entscheidungszentrumin Brüssel. Das Königspalast auf der einenSeite, das belgische Parlament auf der anderen Seite,Museen rundherum ... Hier werden im August auch diemeisten Veranstaltungen des Brussels Summer Festivalsstattfinden.2‘Beweging’„Bewegung“TroonpleinMobiliteit is een heet hangijzer in Brussel! Het Troonpleinligt pal op de ‘kleine ring’, een aaneenschakeling van drukkelanen die de Vijfhoek omsluiten, daar waar zeven eeuwengeleden de poorten en de wallen van de stad stonden.Steek het plein over en je komt in de Luxemburgstraat.Die Mobilität ist Dauerthema in Brüssel! Der Troonpleinbefindet sich am „kleinen Gürtel“ der Stadt, einem Ringaus Boulevards und Autos, welche die fünfeckige Grundflächeumfassen, wo sich vor sieben Jahrhunderten dieTore und Befestigungen der Stadt befanden. Aber esreicht, diesen Platz zu überqueren, um auf die Luxemburgstraatzu gelangen.© BI-TC / © Integral Ruedi Baur


2 0D I S C O V E R3‘Veranderingen’ /„VERÄNDERUNGEN“de Meeûs SquareJe kunt je niet vergissen: als je deze elegante straat inwandelt,rijst het Europese Parlement voor je op. Het werd20 jaar geleden gebouwd en is een van de belangrijkstegebouwen van de Leopoldruimte, waarin de parlementaireinstellingen van de EU gevestigd zijn. Sindsdien zijn er inde buurt verschillende instellingen bijgekomen. Hier, op deSquare, is bijvoorbeeld de Raad der Europese Gemeentenen Regio's gevestigd.Es ist nicht zu übersehen: Wenn Sie in diese eleganteAllee einbiegen, erhebt sich vor Ihnen das EuropäischeParlament. Vor 20 Jahren errichtet, ist es eines der wichtigstenGebäude des ‚Espace Leopold‘, in dem sich dieparlamentarischen EU-Institutionen befinden. Im ganzenViertel stoßen Sie auf verschiedene Einrichtungen. ZumBeispiel befindet sich hier auf dem Square der Rat derGemeinden und Regionen Europas (CCRE).Kunst-wetHandelsstraatWetstraatFrère-OrbansquareBelliardstraatMontoyerstraatWetenschapsstraatTrierstraatDe Meeûssquare3Luxemburg4TroonstraatParnassusstraat4Parnassusgaarde‘Open Mail’LuxemburgstationNu ben je echt in het hart van Europa! De ‘mail’ is de naamwaarmee alle Europese ambtenaren uit de wijk de enormeesplanade aanduiden tussen het oude Luxemburgstationen de gebouwen van het parlement. Op je linkerkant, voorde trappen, is er het Infobureau waar je terecht kunt vooralle informatie of voor een bezoek.Hier sind Sie im Herzen Europas! „Mail“ ist der Name,mit dem die europäischen Beamten des Viertels die riesigeAllee bezeichnen, welche dem Platz und ehemaligenBahnhof Luxemburg mit den Parlamentsgebäudenverbindet. Auf der linken Seite sehen Sie vor den Treppendas Infobüro mit weiteren Informationen auch fürBesichtigungen.Informatiebureau van het ParlementWiertzstraat, 60 - 1047 B.T +32 (0)2 284 20 05www.europarl.beWaversesteenwegWiertzstraat5


starts, se mélange, groeit2 1Maalbeek8JUSTUS LIPIUSBERLAYMONTRondpuntSchuman95‘Ontmoeting’ / „Begegnung“WaversesteenwegHet thema van dit stadsstation is de nauwe band tussenEuropeanen en Brusselaars. De zuil staat op enkele metersvan de wegmarkering, maar symboliseert mooi dit deelvan de wijk, met zowel privé-woningen als instellingen.Het parcours leidt je direct naar het Leopoldpark, ons mini‘Central Park’!Hier verlässt die urbane Installation, die sich auf die Beziehungenzwischen Europäern und Brüsselern bezieht, fürwenige Meter die Bodenmarkierung. Sie symbolisiertjedoch sehr gut diesen Bereich des Viertels, in dem privateWohnhäuser und Institutionen vermischt sind. DerSpaziergang führt sie direkt in den Park Leopold, unseren„Central Park“ in Miniaturausgabe!EtterbeeksesteenwegJean ReypleinDELORS 7EUROPEESPARLEMENTLeopoldparkJourdanplein6Vautierstraat6Vijverstraat‘Homo urbanus’LEOPOLDPARK / JourdanpleinDit plein is een meltingpot waar privé en zakelijk, Brusselsen internationaal met elkaar in contact komen en in elkaarovervloeien. Op een boogscheut van de EU vind je hier talvan restaurants, winkels, het beste frietkot van de stad eneen ‘coole’ sfeer.Auch hier treffen Privatleben und Berufsleben, egal obin Brüssel oder international, aufeinander. Restaurants,Geschäfte, die beste Fritterie der Stadt, eine „coole“ Atmosphäre...nur einen Steinwurf von der EU entfernt.© BI-TC / © Denis Erroyaux


2 2D I S C O V E R7‘Mijn wijk’ / „Mein Viertel“Jean ReypleinDe wegwijzers op de grond neemt je nu mee naar het hartvan de instellingen en van een bruisende wijk die bijnavoortdurend in verandering is. Het Jean Reyplein ligt aande uitgang van het park, aan de andere kant van de Belliardstraat.Het plein werd in 2001 geopend en is aangelegdin natuursteen, met veel bomen en bankjes enprobeert de ambities van de wijk gestalte tegeven: een mix teweeg brengen van hetzakenleven en het alledaagse bestaan.Der Spaziergang unter freien Himmelführt Sie dieses Mal mitten in dieInstitutionen und ein wimmelndesViertel, das sich quasi permanentverändert. Am Ausgang des Parksam anderen Ende der Rue Belliard erwartetSie der Place Jean Rey. Ein 2001eingeweihter Platz, der aus Natursteinenbesteht, gesäumt von Bäumen und Bänken,mit denen der Anspruch des Viertels verdeutkicht werdensoll Geschäftsleben und das Leben im Stadtviertelmiteinander zu verbinden.MaalbeekWillemsstraatMariaLouizasquare8ClovislaanKAREL DE GROTE /CHARLEMAGNEAmbiorixsquareBERLAYMONT9JUSTUS LIPSIUSRondpuntSchumanEtterbeeksesteenweg8‘Verstedelijking’ /„Urbanisierung“WetstraatNu wandel je naar het volgende stadsstation op de Wetstraat,een van de belangrijkste verkeersslagaders van destad die voortdurend in verandering is. Maar eerst makenwe een kleine, haast landelijke omweg. Loop even verderlangs de Etterbeeksesteenweg en via de Maria-Louizasquare en de Ambiorixsquare kom je bij een Brussels wondertje:op een boogscheut van de EU vind je hier een rustige,gezellige en zeer bijzondere wijk: bijna alle gevels hierzijn echte Art Nouveau-pareltjes.Bevor Sie diese neue urbane Installation auf der Wetstraat- einem der wichtigsten Verkehrswege der Stadt -entdecken, die ebenso ständigen Änderungen unterworfenist, drängt sich ein fast bukolischer kleiner Umweg auf!Wenn Sie der Etterbeeksesteenweg folgen, kommen Sieauf den Square Marie-Louiza, den Square Ambiorix undtreffen erneut auf ein kleines Brüsseler Wunder: nur wenigeSchritte von der EU finden Sie ein ruhiges, „gemütliches“und besonders bemerkenswertes Stadtviertel. Fastalle Fassaden sind Kunstwerke des Art Nouveau!EUROPEESPARLEMENTDELORSJean Reyplein7Leopoldpark6JourdanpleinVijverstraat


starts, se mélange, groeit2 39FranklinstraatKortenberglaan‘Openbare werf’ /„Öffentliche Baustelle“Rondpunt SchumanNog een goed geplaatste themazuil: het rondpunt Schumanop zich is een enorme bouwwerf. Daarnaast passerenhier de meeste auto’s, fietsers en bussen van Brussel,zonder dan nog rekening te houden met de toekomstigespoorweg die momenteel aangelegd wordt. De combinatievan stadsontwikkeling en mobiliteit vormt een uitdagingwaarvan de goede samenleving met de Europeseinstellingen grotendeels afhangt.Noch eine ausgesprochen gut situierte Thematik: derSchuman-Kreisverkehr stellt bereits an sich eine riesigeBaustelle dar! Denn hier fahren tatsächlich die meistenAutos, Radfahrer und ÖPNV durch, nicht zu vergessendas zukünftige RER. Eine Herausforderung für denStädtebau und die Mobilität, von der teilweise das guteZusammenleben mit den europäischen Institutionen abhängt...JubelparkNerviërslaanArcade 1010Merode 'Parken en tuinen’ /„Parks und Gärten“JubelparkBelliard TunnelVoor het laatste station op onze wandeling zoeken weterug rustiger oorden en een zekere ‘belgitude’ op: het Jubelparkbiedt een schitterend uitzicht, met zijn rijzige 100meter hoge arcades uit 1880. Hier vind je ook vele beeldhouwwerken,talrijke musea en een imposante esplanade.Op elke hoek van het park zijn er ‘Villo’-standplaatsen waarje je huurfiets kunt achterlaten, en ook het metrostation‘Merode’ is hier in de buurt. Nu staat je nog één ding tedoen: de wandeling van voren af aan beginnen!Für die letzte Station, an der wir das Ende dieses Spazierwegserreichen, erleben wir wieder Ruhe und einegewisse „Belgitude“: Der Jubelpark bietet ein erstaunlichesSchauspiel mit seinen 1880 errichteten Arkaden,die eine Höhe von mehr als 100 m erreichen, mit seinenSkulpturen, seinen zahlreichen Museen und seinerimposanten Esplanade. An jeder Ecke des Parks stehenfür Ihren Drahtesel Villo-Stationen bereit - die U-Bahn-Station „Merode“ liegt gleich gegenüber. Bleibt noch einletzter Punkt zu erledigen: den Spaziergang von neuemzu beginnen!© BI-TC / © Denis Erroyaux


2 4E V E N T Stentoonstelling / Ausstellung© KMSKB-MRBAB© Sabam 2010 MRBAB / KMSKB© MarsuB e e l d h o u w k u n s t /BildhauereiPlastische kunst /Plastische Kunststrip / C o m i cCharles Van der StappenTer gelegenheid van de 100 steverjaardag van het overlijden vanCharles Van der Stappen, wordt eenunieke retrospectieve rond de kunstenaargeorganiseerd. De beeldhouwwerkenin de Kruidtuin zijnvan de hand van deze 19 de -eeuwsebeeldhouwer. Hij is ook de makervan talrijke gevelversieringen enwerkte samen met Victor Horta.Zum 100. Todestag des KünstlersCharles Van der Stappen wird ihmerstmalig eine Retrospektive gewidmet.Dieser belgische Bildhauermeisterdes 19. Jahrhunderts hat vor allemdie meisterhaften Skulpturen im BotanischenGarten geschaffen. Ebensowar er für zahlreiche Fassadenskulpturenverantwortlich und arbeitetemit Victor Horta zusammen.TOT / BIS 26/09/10Koninklijke Musea voorSchone Kunsten van BelgiëKönigliche museen derschönen künste BelgiensRegentschapsstraat, 3 - 1000 BPrijs / Eintritt: 9 / 2,5Di. – zon. : 10u tot 17u.Di-So: 10 bis 17 UhrT +32 (0)2 508 32 11www.fine-arts-museum.beMarcel BroothaersMosselpotten, sponzen en eierschelpen:de visionaire kunstenaaren beeldenstormer Marcel Broothaersmaakt gebruik van alledaagsevoorwerpen om door middel vankunst het leven heruit te vinden.Voor de eerste keer wordt in hetmuseum voor moderne kunst eenvolledige retrospectieve aan zijnwerk gewijd.Töpfe, Schwämme, Eierschalen: Essind die Dinge des Alltäglichen, mitdenen der visionäre und bilderstürmerischeKünstler Marcel Broothaersdas Leben mit der Kunst neu erfindet.Zum ersten Mal wird eine umfassendeRetrospektive seines Werks imMuseum für Moderne Kunst ausgestellt.02/07/10 26/09/10Koninklijke Musea voorSchone Kunsten van BelgiëKönigliche museen derschönen künste BelgiensRegentschapsstraat, 3 - 1000 BPrijs / Eintritt: 9 / 2,5Di. – zon. : 10u tot 17u.Di-So: 10 bis 17 UhrT +32 (0)2 508 32 11www.fine-arts-museum.beFranquin & cieFranquin, Morris, Jijé en Will… Herinnerje je deze vrolijke bende nog?Na de oorlog hebben ze jarenlangeen revolutie teweeg gebracht inde wereld van de strip. Via een indrukwekkendecollectie schetsen,schilderijen en originele documentenkijk je als het ware binnen inhun atelier.Franquin, Morris, Jijé und Will… ErinnernSie sich an diese Bande lustigerLebemänner? Nach dem Kriegund in den folgenden Jahrzehntenhat sie die Comicwelt revolutioniert.Hier kann mit einer beeindruckendenSammlung von Skizzen, Zeichnungenund Originaldokumenten der Geistihres Ateliers entdeckt werden.TOT / BIS 09/01/11Belgisch StripcentrumBelgisches Comic-Zentrum(CBBD)Zandstraat, 20 - 1000 BDi. - zon. : 10u-18uPrijs / Eintritt: 7,5 , -12 jaar / Jahre : 3Di. - So: 10-18 UhrT +32 (0)2 219 19 80www.stripmuseum.be


festival / festivalVisionair Afrika / VISIONÄRE AFRIKATer gelegenheid van de 50 ste verjaardag van de onafhankelijkheid van 17 Afrikaanselanden, zet dit festival de mensen in de belangstelling die het visionaireAfrikaanse genie creëren of ertoe bijgedragen hebben. Dit initiatief omvat tentoonstellingen,ontmoetingen, concerten en debatten. De organisatie is in handenvan het Paleis voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, een plek die getuigt van een kritische kijk op ons koloniaal verleden. In demarge hiervan geven de foto’s van Cédric Gerbehaye van het agentschap Vu, tot8 augustus in de Botanique, een actueel beeld van de Democratische RepubliekCongo. Zijn foto’s, die verschillende prijzen wegkaapten, werden genomen tussen2007 en 2010.Zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von 17 afrikanischen Staaten feiert diesesFestival diejenigen, die das visionäre Afrika geschaffen oder zu dieser Perspektivebeigetragen haben. Eine Initiative, die sich in Ausstellungen, Begegnungen, Konzertenund Diskussionen widerspiegelt. Die Initiative wird unterstützt vom Palast der SchönenKünste und vom Königlichen Zentralafrikanischen Museum, dem kritischen Ort deskolonialen Gedächtnisses. Daneben stellen die Fotos von Cédric Gerbehaye von derAgentur Vu bis zum 8. August im Botanique ein aktuelles Bild der DemokratischenRepublik Kongo dar. Seine fotografischen Arbeiten, die in seiner Branche mehrfachprämiert wurden, entstanden zwischen 2007 und 2010.TOT / BIS 26/09/10Paleis voor Schone Kunsten -BOZARRavensteinstraat, 23 - 1000 BT +32 (0)2 507 82 00www.bozar.bewww.africamuseum.beLe BotaniqueKoningsstraat, 236A - 1210BT +32 (0)2 218 37 32www.botanique.beRenaissance / RenaissanceI MediciIsabelle de Borchgrave reproduceertmet uitzonderlijke precisie de Florentijnsemode aan het hof van de Medicisten tijde van Lorenzo il Magnifico.Voor haar kunstwerken maaktze gebruik van papier dat zij snijdt,plooit, plakt en met de hand beschildert.Dit is de eerste tentoonstellingin haar geboorteland. Een duik in deluister van de Renaissance.Isabelle de Borchgrave zeichnet mitaußergewöhnlicher Präzision die FlorentinerMode am Hofe der Mediciszur Zeit Lorenzos dem Prächtigennach. Zum ersten Mal zeigt eineAusstellung in ihrem Heimatlandihre Werke aus geschnittenem, gefaltetemund handbemaltem Papier.Ein Abtauchen in den Prunk der Renaissance.TOT / BIS 29/08/10JubelparkmuseumjubelparkMuseumJubelpark, 10 - 1000 BPrijs / Eintritt: 8 / 3Di. – zon. : 10u-17u./ Donderdag:10u - 21uDi-So: 10-17 Uhr / Donnerstag:10 - 21UhrT +32 (0)2 741 72 11www.mrah.be2 5© Andreas von Einsiedel


2 6E V E N T Smuziek / MUSIK© BI-TCLatijnse ritmes /Latino-RhythmenFiesta LatinaNa de Louizalaan is het dit jaar deberoemde Kasteleinswijk in Elsenedie het decor vormt voor het sympathiekeFiesta Latina. Op het programma:concerten tot diep in denacht, maar ook cultuur, gastronomie…en vooral heel veel zuidersesfeer!Neben der Louizalaan ist es das berühmteChâtelain-Viertel in Ixelles,in dem man die sympathische FiestaLatina findet. Auf dem Programmstehen Konzerte bis in den Morgen,aber auch kulturelle Veranstaltungen,Gastronomie ... und vor allemviel Atmosphäre!28/08/10 29/08/10KasteleinspleinPrijs / Eintritt: 5 /jour - Tagwww.fiesta-latina.beFolk & Jazz / Folk & JazzBrosellaSinds 1997 stelt dit Brusselse festivalelk jaar een verrukkelijke affiche samenvoor de liefhebbers van jazz (opzaterdag) en folk (op zondag). Metde bekende en sympathieke TootsThielemans, de man met de mondharmonica,als uithangbord, laatBrosella je nieuw talent ontdekken.Dit openluchtevenement is helemaalgratis. Profiteer ervan!Seit 1997 bietet dieses Brüsseler Festivalein verlockendes Programm fürJazzfreunde (samstags) und Folkfans(sonntags). Unter dem aufmerksamenBlick des Mannes mit der Mundharmonika- dem berühmten TootsThielemans - wird Brosella neue Talenteaufzeigen. Bitte beachten Sie:Diese Freiluftveranstaltung ist völligkostenlos. Genießen Sie es ...10/07/10 11/07/10Groentheater van het Ossegempark(in de buurt van hetAtomium)Freilichttheater im Park Osseghem(nahe dem Atomium)Metro Heizel / Metrostation HeizelGratis / Kostenloswww.brosella.beKlassiek / KLASSIKMidis-MinimesHeel de zomer lang kun je in deMiniemenkerk en in het Conservatoriumvan Brussel ‘s middags gaanluisteren naar een klassiek concert.35 minuten muziekplezier rond eenthema dat dagelijks wisselt. Maandag:traditionele muziek. Dinsdag:middeleeuwen. Woensdag: Johan-Sebastian Bach. Donderdag: RobertSchumann. Vrijdag: gevarieerde programmering.Van 12 tot 16 juli is ereen speciale pianoweek.Den gesamten Sommer hindurchwird in der Minimen Kirche und demKonservatorium Brüssel täglich zurMittagszeit ein klassisches Konzertgegeben. Ein 35-minütiges musikalischesVergnügen, jeden Tag zu einemneuen musikalischen Thema. Montag:traditionnelle Musik. Dienstag: Mittelalter.Mittwoch: Johann SebastianBach. Donnerstag: Robert Schumann.Freitag: Gemischtes Programm! Vom12. bis zum 16. Juli Piano-Spezial.01/07/10 27/08/10Miniemenkerk & Conservatoriumvan BrusselPrijs / Eintritt: 4 /concert - 32voor een concertpass voor 10voorstellingen / 32 für den Passmit 10 KonzertenT +32 (0)2 512 30 79www.midis-minimes.be


Pop-rock / Pop-rockBrussels Summer FestivalOp enkele jaren tijd is het Brussels Summer Festival (BSF voor de vrienden) uitgegroeidtot een muzikaal topevent in België. De concerten vinden plaats opdrie locaties, in de koningswijk: op het Paleizenplein, het Museumplein en in hetPark van Brussel. De affiche is om van te watertanden: Charlie Winston, GotanProject, Rachid Taha, Ghinzu, de jonge Brusselse Auryn… Ook de liefhebbersvan klassieke muziek vinden hun gading op dit veelzijdige festival, met enkeleconcerten onder de noemer ‘Classissimo’. In de Urban Village, in het midden vanhet park, kunnen festivalgangers lekker ontspannen en een hapje eten. Het BSFis hét Brussels evenement van augustus voor een zeer bescheiden prijs: amper20 euro voor het volledige festival!In wenigen Jahren hat sich das Brussels Summer Festival (BSF für die Eingeweihten) alseine der wichtigsten Veranstaltungen der belgischen Musikszene etabliert. Die Konzertefinden auf drei Bühnen im Königlichen Viertel statt: Paleizenplein, Museumpleinsowie im Brüsseler Park. Die fast vollständige Ankündigung klingt bereits verlockend:Charlie Winston, Gotan Project, Rachid Taha, Ghinzu, die junge Brüsselerin Auryn …Auch für die Freunde der klassischen Musik bietet dieses stilübergreifende Festivaleinige Konzerte im Rahmen seines „Classissimo“-Programms. Wichtiger Hinweis: imUrban Village mitten im Park können sich die Festivalbesucher entspannen und erholen.Das BSF ist das Brüsseler Ereignis des Monats August, und das zu einem rechtbescheidenen Eintritt: Gerade einmal 20 EUR für das komplette Festival!13/08/10 22/08/10Koningswijk / Königliches ViertelPrijs / Eintritt: 20 in voorverkoop voor de 10 festivaldagen / im Vorverkauf für die10 Festivaltagewww.bsf.beKlassiek / KLASSIKKlara festivalE V E N T SVoor de liefhebbers van klassiekemuziek, hedendaagse dans en film iser binnenkort weer het Klara Festival.Dit jaar ligt het accent op het werk vanGustav Mahler, een van de belangrijkstecomponisten van het eind van de19 e eeuw. Voor het openingsfeest op7 september zijn er verschillende gratisconcerten gepland in de belangrijksteBrusselse stations.Für die Freunde klassischer Musik,des zeitgenössischen Tanzes und desKinos ist das Klara-Festival gedacht. Indiesem Jahr liegt der Schwerpunkt aufdem Werk Gustav Mahlers, einem derwichtigsten Künstler Ende des 19. Jahrhunderts.Bei der Eröffnungsfeier am 7.September wird es für Musikliebhaberkostenlose Konzerte in den größtenBrüsseler Bahnhöfen geben.07/09/10 17/09/10Flagey, Beursschouwburg& Bozarwww.klarafestival.be2 7


2 8 E V E N T Si n o p e n l u c h t /UNTER FREIEM HIMMEL© SIBPEvenement / EventMuziek / MusikGastronomie / GastronomieNationale FeestdagNationalfeiertagDe Nationale Feestdag biedt eenboeiende mix van officiële evenementenen volkse, feestelijke activiteiten.Het traditionele militair defilédat door heel de stad trekt en palvoor het Koninklijk Paleis passeert,is een echte must. Net zoals hetvuurwerk op de Kunstberg dat dedag afsluit. En daarnaast heel veelanimatie en gratis concerten in hetcentrum van de stad. De avond voordienvindt het ‘nationale bal’ plaatsop het Vossenplein.Am Nationalfeiertag werden offizielleund feierliche Veranstaltungen geboten.Ein Muss ist der traditionelle militärischeAufmarsch quer durch dieStadt, der vor dem Königlichen Palastvorbeizieht. Das gleiche gilt für dasFeuerwerk neben dem Kunstberg,mit dem der Tag abgeschlossen wird.Hinzu kommen zahlreiche kostenloseVeranstaltungen und Konzerte in derInnenstadt. Am Tag zuvor findet aufdem Place du Jeu de Balle der große"nationale Ball" statt.20 & 21/07/10Stadscentrum / Innenstadtwww.sibp.bewww.balnational.beBoterhammen in het parkDit jaarlijkse festival in het Parkvan Brussel laat je kennismakenmet de Nederlandstalige muziek.Gezelligheid troef, met heel watbier en gratis boterhammen!Mitten im Brüsseler Park lädt diesesjährlich stattfindende Festival ein, dieniederländischsprachige Musikszenezu entdecken. Ein gemütliches Treffen,immer mit Bier und Broten ... diekostenlos sind!23/08/10 27/08/10WARANDE van BrusselElke dag om 12uGratis / KostenlosTäglich um 12 UhrT +32 (0)2 548 24 00www.boterhammeninhetpark.beBierweekendWochenende des BieresDe ‘Belgische Brouwers’ en de ‘Ridderschapvan de Roerstok der Brouwers’organiseren de 12e editie vanhet Weekend van het Bier, op deberoemde Grote Markt van Brussel.Een ideale gelegenheid om enkeleBelgische topbieren te proeven diein heel de wereld bekend zijn. Eenvijftigtal brouwers zal je inwijdenin de geheimen van dit edele gerstenat,dat uiteraard met mate tedrinken is.Die „Belgischen Braumeister“ sowiedie berühmte Zunft „Chevalerie duFourquet des Brasseurs“ organisierendie 12. Auflage des Wochenendedes Bieres auf dem berühmten GroteMarkt in Brüssel. Eine ausgezeichneteGelegenheit, um Grand Crus zuentdecken, die Belgien in der ganzenWelt so berühmt machen. Rund50 Brauer führen Sie gerne in dieBraukunst und die Geheimnisse desHopfens ein - und bitte nicht zuvieltrinken!03/09/10 05/09/10Grote MarktT +32 (0)2 511 49 87www.weekendvanhetbier.be


L’EUROPE UN PATRIMOINE COMMUNEUROPA, EEN GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOEDGastronomie / GastronomieUrban BBQ / Stadapero’s / Slow foodUrban BBQ / Aperitifs auf urbane Art / Slow-Food-TreffenDeze zomer viert de gastronomie feest in Brussel. Op 22 augustus worden opde Kunstberg de tafels gedekt voor de Urban BBQ. Gerenommeerde chefs latenje genieten van hun kookkunst tegen zachte prijzen. Heerlijk ontspannen kantijdens de Stadapero’s. Een zeer populair initiatief bij de Brusselaars, dat elkevrijdag op een andere plek in Brussel plaatsvindt, onder muzikale begeleidingvan een plaatselijke DJ. Een goede manier om de avond te beginnen… En inhetzelfde culinaire thema staat in de loop van september Slow Food op hetmenu, waarbij je de geneugten van de ‘trage’ keuken ontdekt. Een ecologischbiologischconcept waarvan je zeker moet proeven!Dieses Jahr wird in Brüssel gastronomisch so richtig gefeiert. Am 22. August stellt dasUrban BBQ seine Tische neben dem Kunstberg auf. Renommierte Küchenchefs bietenihre Kunst zu erschwinglichen Preisen an. Möchten Sie entspannen, so bieten sichdie Aperitifs auf urbane Art an. Als sehr beliebter Treffpunkt der Brüsseler finden dieAperitifs jeden Freitag zur Musik eines lokalen DJs an einer anderen Stelle in Brüsselstatt. Eine gute Art, den Abend zu beginnen ... und passend zum Thema die Slow-Food-Treffen, die im September stattfinden werden und Neugierigen die Wohltatender „langsamen“ Küche schmackhaft machen wollen. Ein Öko-Bio-Konzept, das Sieunbedingt probieren sollten.Urban BBQ22/08/10Kunstbergwww.urbanbbq.beStadapero’s / Aperitifs auf urbane ArtElke vrijdag van juli en augustus 2010 / Jeden Freitag im Juli/August 2010http://aperos.netevents.beSlow food / Slow-Food-TreffenSeptember 2010 / September 2010www.slowfoodbe.beArchitectuur / ArchitekturOpen monumentendagenTage des KulturerbesElk jaar kun je tijdens de Open Monumentendagenplekken ontdekken diesoms vergeten zijn of zelfs verbodenvoor het publiek en vaak weinig of nietbekend. In 2010 is het centrale thema‘steen’. Je bezoekt gebouwen opgetrokkenin natuursteen of constructiesin steenimitaties (valse grotten,stukwerk, rocailles…) of bekijkt hetgebruik van decoratieve materialen(keramiek, granito, marbriet…).Es handelt sich um manchmal vergesseneOrte, öffentlich nicht zugänglichund sehr oft verkannt. Jedes Jahr werdensie während der Tage des Kulturerbesfür das Publikum geöffnet. 2010liegt der Schwerpunkt auf dem Thema‚Stein‘. Dazu zählen Gebäude aus Natursteinebenso wie Bauelemente ausSteinimitationen (künstliche Grotten,Stuck, Steinwerk) oder die Verwendungdekorativer Materialien (Keramik,Granit, Marmor ...).18/09/10 19/09/10In heel Brussel / In ganz BrüsselJOURNÉES DU PATRIMOINEGratis / KostenlosOPEN Brochures MONUMENTENDAGENzijn verkrijgbaar bij deR É GION DE BRUXELLES-CAPITALEBRUSSELS HOOFDSTEDELIJK Directie GEWEST van 18 Monumenten - 19 / 09 en Landschappen/ Broschüren gibt es beim/ 2010Denkmalamt:Pierre Vooruitgangstraat 80 – 1035 BSteen T 0800 40 & 400 Cowww.monument.irisnet.be2 9© BI-TC


3 0 E V E N T SFAMILIE / FAMILIEPatrimonium / KulturerbeBezoek aan hetKoninklijk PaleisBesichtigung desKöniglichen PalastsHet Koninklijk Paleis dat rechtover hetParlement ligt, aan de andere kant vanhet Park van Brussel, stelt elk jaar zijndeuren open voor het grote publiek. Jekunt er de kantoren van de koning ende koningin bezoeken, de verschillendesalons en de appartementen die doorbuitenlandse staatshoofden gebruiktworden als ze op officieel bezoek zijn.Zeker de moeite waard: het plafonden de luchter van Jan Fabre die bedektwerden met 1,4 miljoen schilden vanThaise kevers. Schitterend.Gegenüber dem Parlament, auf deranderen Seite des Parks von Brüsselöffnet der Königliche Palast jedenSommer seine Türen für Besucher. ImPalast befinden sich die Büros des Königsund der Königin, die Salons sowiedie Wohnungen, die Regierungschefsbei offiziellen Staatsbesuchen zurVerfügung gestellt werden. Nicht zuverpassen: die von Jean Fabre erstellteDecke und Kronleuchter, die mit 1,4Millionen Flügeln thailändischer Käferbedeckt sind. Erstaunlich.26/07/10 05/09/10PaleizenpleinGratis / Kostenloswww.monarchie.beAnimatie / A n i m a t i o nDe BetoveringDit rollenspel temidden van de natuurneemt je mee naar een fantastischeplek uit de middeleeuwen.Je ontmoet de Ridder, de Prinsesen de Herbergier en doet mee aanzwaardgevechten en schutterswedstrijden.Een spannend avontuur inhartje Brussel! Voor kinderen enhun ouders.Dieses großartige Rollenspiel ist idealfür eine Familiennachmittag, um ineine fantastische mittelalterliche Welteinzutauchen. Hier begegnen Siedem Ritter, der Prinzessin oder demHerbergsvater, und Sie nehmen anSchwertkämpfen und Bogenschießwettbewerbenteil. Richtiges Abenteuermitten in Brüssel! Für Kinderund Eltern.TOT / BIS okt. 10Bosdal der BegijntjesTrassersweg 347 - 1120 Neder-Over-Heembeek13u-18.30u. Gesloten op maandagen dinsdag13 -18.30 Uhr. Montags unddienstags geschlossen.Prijs / Eintritt: 8,5 / 7,5 / - 4jaar: Gratis/ bis 4 Jahre freiT +32 (0)2 332 04 28www.betovering.beTentoonstelling /AUSSTELLUNGWalvissen en dolfijnenWale und DelfineMaak kennis met de bewoners vande zee. Het Museum voor Natuurwetenschappennodigt klein engroot uit voor een duik in het water,samen met 80 soorten zeezoogdieren.Interactieve modules, gigantischebeelden en projecties vertellenover het dagelijks leven van dezewonderbaarlijke dieren.Entdecken Sie die Unterwasserweltund ihre Bewohner. Das Museum derNaturwissenschaften lädt Groß undKlein ein, in die Tiefe abzutauchen- zusammen mit 80 Walarten. InteraktiveModule, riesige Figuren undVorführungen erzählen den Alltagdieser überraschenden Tiere.TOT / BIS 29/08/10Museum voor Natuurwetenschappen/ museum dernaturwissenschaftenVautierstraat, 29 - 1000 BDinsdag tot vrijdag: 9.30u - 17u /Zaterdag - zondag: 10u - 18u / Geslotenop maandag / Dienstags bis Freitags:9.30 - 17 Uhr / Samstags - Sonntags:10 - 18 Uhr / Montags geschlossen. Prijs/ Eintritt: 9 / 6,50 : 6-17 jaar - Jahre /Gratis - Kostenlos: - 6 jaar - bis 6 JahreT +32 (0)2 627 42 11www. natuurwetenschappen.be


Kermis / KIRMESDe ZuidfoorDe Zuidfoor is hét zomerse familie-evenement bij uitstek. Van half juli tot halfaugustus zetten de foorreizigers hun kramen op in de Zuidwijk. Er valt heelwat pret te beleven met echte klassiekers zoals de botsauto’s, het reuzenrad,het spookhuis en heel wat roetsjbanen. Iets gedurfder zijn de Shake-off of deStratosfeer. Voor de lekkerbekken zijn er natuurlijk ook de pommes d’amour,suikerspinnen of heerlijke Brusselse ‘smoutebollen’. Dat moet je geproefdhebben, maar liever niet net voor je in een duizelingwekkende attractiestapt…Das Familienereignis des Sommers: die Foire du Midi schlägt zwischen Mitte Juli undMitte August im Midi-Viertel ihre Zelte auf. Im Programm: große Klassiker wie dieAutoscooter, das Riesenrad, die Geisterbahn oder unzählige Achterbahnen. Nochsportlicher für diejenigen, die gar keine Angst haben: das Shake-off oder die ‚Stratosphère‘.Ein richtiges Programm. Nicht zu vergessen das kulinarische Angebot:Mutzen, Liebesäpfel, Zuckerwatte und weitere „Smoutebollen“, Brüsseler Krapfen.Ein absolutes Muss, bei dem man nicht zu viele schwindelerregende Attraktionenbesteigen sollte ...17/07/10 22/08/10Zuidlaan, tussen de Hallepoort en de AnderlechtsepoortZUIDLAAN, zwischen der Halleport und der Anderlechtsepoortwww.foiredumidi.beStrip / ComicstripfeestDas Comic-FestivalVorig jaar bracht de eerste editie vandit kleurrijke evenement maar liefstmeer dan 30.000 toeschouwers op debeen! En dit jaar worden er nog meerverwacht. Deze parade van reuzenballonnenin de vorm van stripfiguren ofmet Brusselse thema’s maakt deel uitvan een echt ‘stripfeest’ dat een heelweekend zal duren en zowat overal inhet gewest zal plaatsvinden. Op het programma:animatie, filmvoorstellingen,tentoonstellingen, ontmoetingen...Die erste Auflage dieser beliebtenVeranstaltung zog im letzten Jahrmehr als 30.000 Zuschauer in ihrenBann. Dieses Jahr werden noch mehrerwartet: Diese Parade von Riesenballonsmit Comicmotiven und inden Farben Brüssels müsste zu einemwirklichen Comicfestival werden, dasssich über das ganze Wochenende undein wenig über die gesamte Regionerstreckt! Auf dem Programm stehenVeranstaltungen, Vorführungen, Ausstellungen,Begegnungen ...11&12/09/10: stripfeestKunstberg vanaf 13u / ab 13 Uhr12/09/10: Balloon paradeVanaf 13u op de centrumlanen /Ab 13 Uhr in der Innenstadtwww.balloonsdayparade.be© Toledo, Museo de Santa Cruz3 1© Denis Erroyaux


3 2 t i p s & t r i c k sShoppen tot 20uur!Shoppen bis 20 Uhr!Helemaal nieuw en heel leuk voor verstokte shoppers dieoverdag weinig tijd hebben: meer dan 700 winkels in het centrumvan Brussel blijven vanaf nu elke donderdagavond open totacht uur! Een wekelijkse shoppingavond in de Dansaertwijk, rondde Grote Markt, Sint-Jacobs en de Vismet... Voor elk wat wils!Das ist neu und eine gute Nachricht für alle tagsüber vielbeschäftigenShopping-Freunde: Mehr als 700 Geschäfte im Brüsseler„Einkaufszentrum“ sind ab sofort jeden Donnerstag bis 20Uhr geöffnet! Ein nunmehr wöchentliches Einkaufsvergnügenin den Stadtvierteln Dansaert, Grote Markt,Sint-Jacobs, Vismet... Für jeden Geschmack!De volledige lijst van de deelnemende handelszaken:www.shopinbrussels.be, klik op ‘afterwork shopping’Ausführliche Liste aller teilnehmenden Geschäfte:www.shopinbrussels.be - klicken Sie auf „afterwork shopping“Villo180 standplaatsen overal in de stad180 Stationen in der ganzen StadtDagabonnement: 1,50Weekabonnement: 7+ eerste halfuur gratis2 e halfuur: 0,50 /3 e halfuur: 1Tagesabo: 1,50Wochenabo: 7+ erste halbe Stunde kostenlos /zweite halbeStunde: 0,50dritte halbe Stunde: 1T 078 05 11 10Info en interactieve kaart:Informationen und interaktive Karte:www.villo.be... met de fiets... mit dem RadElders in dit magazine hebben we het uitgebreid overde autoloze zondag van 19 september. Maar in Brussel kunje echt altijd zonder auto (zelfs op donderdagavond…)! Hetgewest is zeer trots op ‘Villo’: openbare fietsen, beschikbaar inbijna 180 standplaatsen in de hele stad. Zeer populair, vooral inde zomer.In diesem Heft erwähnten wir ja auch den autofreien Sonntag am19. September. Aber in Brüssel kann man tatsächlich jederzeitohne Auto leben (selbst am Donnerstagabend!)! Nicht ohneGrund ist die Region stolz auf seine „Villos“: öffentlicheFahrräder, die in fast 180 Stationen in der ganzen Stadtbereitstehen, und die sehr beliebt gewordensind, vor allem im Sommer.


... met de tram... In der StraSSenbahnGeen autoloze zondag zonder trams! Integendeel: tergelegenheid van de 125 ste verjaardag van de InternationaleUnie voor Openbaar Vervoer vertrekt ’s middags een enormdefilé op rails aan het Trammuseum. Veel oude tramstellen uitBrussel, maar ook uit Luik, Boedapest, Parijs en Munchen.Der autofreie Sonntag läuft natürlich nicht ohne Straßenbahnenab! Im Gegenteil: Zum 125. Geburtstag des InternationalenVerbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP) startet abMittag ein riesiger Umzug ab dem Straßenbahnmuseum,mit oftmals historischen Bahnfahrzeugen aus Brüssel,aber auch aus Lüttich, Budapest, Paris oderMünchen.Segway ToursTot / bis 26/09/10Van woensdag tot zondagParcours in groep vanaf 383 vertrekmomenten/dag vanop de Grote MarktMittwochs bis sonntagsGruppenfahrten ab 38 Euro3 Abfahrten/Tag ab Grote MarktT +32(0)470 52 64 56www.belgium-segwaytour.be19/09/10Vanaf ‘s middags / Ab MittagTrammuseum / StraßenbahnmuseumTervurenlaan, 364B - 1150 B.www.trammuseumbrussels.bewww.uitp.orgwww.mivb.be... op twee wielen... auf zwei RädernOntdek de stad eens op een andere manier met een‘Segway’. Dat is een grappig elektrisch toestel op tweewielen, nauwelijks breder dan jezelf, waarop je rechtopstaandrijdt. Vanaf 16 jaar.Auf gleiche Art, aber technologisch viel moderner und Benutzernüber 16 Jahre vorbehalten - die Segways ermöglichenIhnen, die Stadt auf eine wirklich andere Weisezu entdecken! Die Segways sind lustige elektrischeMobile, auf zwei Rädern, kaum breiter als einMensch, die aufrecht gefahren werden!3 3Tot september / Bis SeptemberAkenkaai, 2bis - 1000 BAlle dagen behalve maandag, vertrek om 12u(duur: 1,5uur), 14u, 15u, 16u, 17u (duur: 45min) en 19.30u (duur: 2 uur, alleen op dinsdagen vrijdag)Om 12u en 19.30u kun je aan boord eten(koude schotel voor 10 of 14 , picknicktoegelaten)Täglich außer montags Abfahrten um 12 Uhr(Dauer: 1,5 Std.), 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr(Dauer: 45 Minuten) und 19.30 Uhr (Dauer: 2Std., nur dienstags und freitags)Um 12 Uhr und 19.30 Uhr: Essensmöglichkeitan Bord (kalte Gerichte zu 10 oder 14 ,Picknick ist gestattet)Prijs / Eintritt: 6 / 5 / 4 / 3 / gratis - 3jaar / bis 3 Jahre freiT +32 (0)2 203 64 06www.brusselsbywater.be... of per boot!... oder mit dem Schiff!Brussels by waterHeel de zomer lang biedt Brussels by Water verschillendecruises op het kanaal Brussel-Charleroi aan. Zo zie je de stadeens vanuit een ander perspectief. Je kunt heerlijk aperitievenop het water of zelfs op ontdekking gaan naar Antwerpen, Mechelenof de scheepslift van Strepy…Brussels by Water bietet den ganzen Sommer eine Vielzahl vonFahrten auf dem Kanal Brüssel-Charleroi. Das ist die Gelegenheit,die Hauptstadt aus einem anderen Blickwinkelzu betrachten oder abends einen Aperitif auf demWasser zu genießen. Oder warum nicht Antwerpen,Malines oder die Aufzüge vonStrepy entdecken ...?


3 4 S H O P P I N G 17 P46-47Trendy EuropeesEuropäischerTrendMister EgoEen op en top origineel shoppingadres!Het cliënteel is evenveelkleurig als de kleren, schoenenen accessoires die je hier vindt. DJ’szorgen voor nog meer sfeer.Die Adresse für einen garantiertoriginellen Einkauf! Die Kundschaftist hier genauso abnormal wie dieKleidungsstücke, Schuhe und Accessoires.Kleine DJ-Einsätze sorgenfür die richtige Atmosphäre.Steenstraat, 29 - 1000 BT +32 (0)2 502 47 87Delphine et MorissetteEen piepklein winkeltje waar beginnendeontwerpers in de spotsgezet worden. Textiel, juwelenen andere accessoires. Je wordtpersoonlijk ontvangen en krijgtadvies op maat van een van deontwerpers.Ein winziges Geschäft, das die schönenSeiten der kleinen, unbekanntenKünstler hervorhebt. Hier findenSie Textilien, Schmuck und andereAccessoires. Maßgeschneiderte Beratungund Aufmerksamkeit durcheinen der Künstler.PaxVredestraat, 19 - 1050 BT +32 (0)494 33 72 76Dit is één van de hipste adressen inBrussel. Originele kledij met bijhorendprijskaartje. Ook voor vintagedecospullen.Das ist eine der schrägsten Adressenvon Brüssel. Originelle Klamottenzu erschwinglichen Preisen.Hier finden Sie auch Dekoartikel imVintage-Stil.Vredestraat, 8 - 1050 BT +32 (0) 502 52 31www.pax.beFiligranesDeze boekhandel is al jaren eengevestigde waarde in Brussel. Meteen hele verdieping Angelsaksischeliteratuur. Open op zondag.Diese Buchhandlung ist nicht nureine Referenz für Brüssel, sondernsie bietet auch eine ganze Etage mitangelsächsischer Literatur. Sonntagsgeöffnet.Kunstlaan, 39-401040 BT +32 (0) 511 90 15www.filigranes.beWaterstone’sGespecialiseerde Engelse bookshopmet een zeer ruime keuze Engelseboeken en tijdschriften. Heelde week open, ook op zondag.In dieser spezialisierten englischenBuchhandlung finden Sie eine großeAuswahl von englischen Büchernund Zeitschriften. Die ganze Wochegeöffnet, selbst am Sonntag.KusjesAdolphe Maxlaan, 71-751000 BT +32 (0)2 219 27 08www.waterstones.beVooral meisjeskleding. Veel kleurtjesen originele motieven naast detrendy merken van het moment.Bietet vor allem Kleidung für Mädchen.Farbenfroh und mit originellenMotiven neben den derzeit angesagtenMarken.Kunstlaan, 12 - 1050 BT +32 (0) 514 71 56Look 50Tweedehandswinkel. Hier kun jevolop snuffelen tussen vintage accessoires,kleren en schoenen, vooreen echte ‘retrolook’.Second-Hand-Geschäft mit Vintage-Stil.Hier gibt es Accessoires,Klamotten und Schuhe - alles Retro.Man muss nur ein wenig stöbern.Kunstlaan, 10 - 1050 BT +32 (0)2 512 24 18La Papeterie anglaiseEen gerenommeerd adres met dienstenen producten van topkwaliteit.Schrijfwaren, boekbindmateriaalen kleine lederwaren voor zeerpersoonlijke geschenken.Ein renommiertes Haus mit hochqualitativenProdukten und Dienstleistungen.Schreibartikel, Einbändeund kleine Lederwaren empfehlensich hier als individuelle Geschenke.Louizalaan, 92a - 1050 BT +32 (0)2 512 18 71www.papeterieanglaise.comDe markt vanBosvoordeElke zondag komt tussen 8 en 13uur een zeer bont publiek bijeentussen de kraampjes op de marktvan Bosvoorde. Je vindt er streekproducten,biologische productenen andere lekkernijen. Zeer populairbij expats.Der Markt in Boitsfort bringt jedenSonntag von 8 bis 13 Uhr zwischenseinen Ständen ein kosmopolitischesGemisch zusammen, das vonlandestypischen Produkten überBio-Lebensmittel bis zu allen möglichenLeckereien reicht. Wird vonAusländern ausgesprochen in Beschlaggenommen.Leopold Wienerpleinwww.watermael-boitsfort.irisnet.beBamboo"Ethic in the city"Trendy winkeltje, gespecialiseerd inethische en duurzame bioproducten...met een chique tintje. Valtzeer in de smaak bij de eurocratenuit de wijk.


3 5Kleiner schräger Laden, der sich aufethische und nachhaltige ... undschicke Bioprodukte spezialisierthat! Gefällt vor allem den Eurokraten,von denen es im Viertel wimmelt.Émile Bouilliotstraat, 3 - 1050 BT +32 (0)2 347 70 04www.bamboo.beAlix and JoTof adresje. Niet goedkoop, maarje vindt hier originele kleren en accessoiresin een teder, schitterendkader. Veel cadeau-ideetjes.Nette kleine Adresse. Hier darf mannicht ganz so knauserig sein. Dafürfindet man originelle Kleidung undAccessoires in einem bezauberndenund anregenden Ambiente. VollerGeschenkideen.Darwinstraat, 54 - 1050 BT +32 (0)2 343 68 72Thermal BeruhazasiIn deze winkel temidden van deSlachthuizen van Anderlecht vindje bier, alcohol en conserven uithet oosten. Ook slagerij Georges iser gevestigd.Mitten in den Schlachthöfen vonAnderlecht bietet dieser Schuppenseine Biere, Alkoholika und Konservenaus dem Osten an. Hier findenSie auch die Metzgerei-SchlachtereiGeorges.Ropsy Chaudronstraat, 241070 BT +32 (0)2 520 32 81Polskie DelikatesyHét Poolse adres bij uitstek in Brussel.Kruidenierswinkel met onderandere alcohol en gebak.Das ist die polnische Topadressein Brüssel. Dieses Lebensmittelgeschäftbietet vor allem Alkohol undGebäck.Waterloosesteenweg, 491060 BT +32 (0)477 68 31 02In de EuropesewijkIm europäischenViertelAu divinWijn- en biertempel. Je vindt erook een ruime keuze accessoiresvoor liefhebbers die perfect volgensde regels van de kunst willenproeven.Tempel des Weins und des Biers.Hier gibt es eine große Auswahl undjede Art von Accessoires für Liebhaber,die ihre Getränke nach allen Regelnder Kunst genießen wollen.BalkaniWaversesteenweg, 4041040 BT + 32 (0)2 732 02 32Een Bulgaars eilandje in Brussel. Bijdeze kruidenier koop je traditioneleyoghurt, maar ook kaas, charcuterieen typisch broodbeleg.Eine echte kleine bulgarische Enklavein Brüssel: Dieses Lebensmittelgeschäftverkauft die traditionellenJoghurts, aber auch Käse, Wurstwarenund typischen Brotaufstrich.Graystraat, 7 - 1040 BT + 32 (0)2 644 01 47Vida Lusa CaféHier proef je van Portugal.Fijne kruidenierswinkelmet degustatieruimte waar jegeniet van heerlijk gebak, wijn envooral koffie.Das Allerbeste made in Portugal.Dieses Feinkostgeschäftlädt zu einer aufregenden Geschmacksreisezwischen Konditoreiwaren,Weinen und vor allemKaffeesorten ein.Jourdanplein, 35 - 1040 BT + 32 (0)478 81 11 50Be PositiveBiowinkel met een leeshoekje waarje iets kunt eten of drinken.Das Biogeschäft für Getränke undLebensmittel. Es verfügt auch übereine kleine Bücherecke, in der mansich während einer kleinen Verkostungdie Zeit vertreiben kann.Parnassusstraat, 1 - 1000 BT + 32 (0)2 512 12 32Crush wineCrush Wine neemt je mee naar deandere kant van de wereld, naarAustralië en Nieuw-Zeeland, metmeer dan 200 verschillende wijnen.Mit mehr als 200 Weinen zur Auswahlentführt Crush Wine Sie ansandere Ende der Welt: nach Australienund Neuseeland.Carolystraat, 39 - 1050 BT + 32 (0)2 502 66 97La CrèmerieAl 15 jaar een van de beste adressenvoor Belgische, Franse, Italiaanseof andere kazen. Jevindt er ook enkele wijnenen melkproducten.Seit 15Jahren istdies eine derbesten Adressen,umbelgische,französische,italienischeKäsesortenzufinden ...Hier werdenauch Weine undMilchprodukteverkauft.Stafhouder Braffortstraat, 71040 BT + 32 (0)2 733 48 02


3 6 S H O P P I N G 17 P46-47Design SeptemberSinds 2006 brengt het festival Design September zo’n vijftig evenementen ronddesign samen. Meubels, gebruiksvoorwerpen, industriële producten, grafieken architectuur staan een twintigtal dagen in de spots. Van 9 tot 30 septemberpakt Design September uit met tentoonstellingen, conferenties, vernissages,filmvoorstellingen, debatten, bezoeken aan ateliers van designers, rommelmarkten,stadswandelingen enz. Een nieuwigheid dit jaar is het Brussels DesignForum, een internationaal colloquium over packaging design en de Europeseawards voor design en innovatie.Seit 2006 wartet das Festival Design September mit rund 50 Veranstaltungenrund um das Thema Design auf. Mobiliar, Objekte, industrielle Produkte, Gestaltung,Architektur werden an rund 20 Tagen in den Vordergrund gerückt. DieVeranstaltung bietet vom 9. bis zum 30. September wieder Ausstellungen, Konferenzen,Vernissagen, Filmvorführungen, Diskussionen, Werkstattbesuche beiDesignern, Flohmärkte, Stadtrundgänge usw. Neu ist in diesem Jahr das vomFestival organisierte Brussels Design Forum, ein internationales Kolloquium zuVerpackungsdesign und mit europäischen Auszeichnungen für Design und Innovation.T +32 (0)2 349 35 95www.designseptember.bein de Merode wijkim Merode VIErtelEssence-CielHier gaat men werkelijk naar de essentie,in een zeer beperkte ruimte.Alles is hier bio, het aanbod is zeergroot.Hier finden Sie wirklich alles Wesentlicheauf kleinem Raum .... Allesist Bio und trotzdem gibt es vieleProdukte.Legerlaan, 131040 BT + 32 (0)2 732 87 02NoaillesEen winkel vol lekkers, met eenwarme ontvangst en een ontspannensfeer. Soep, koekjes, kruiden,thee, koffie… Moeilijk om hieraante weerstaan!Ort der Versuchungen, mit einemwarmherzigen Empfang und einerentspannten Atmosphäre. Schwierig,hier zu widerstehen. Lauterkleine Freuden: Süßigkeiten, Kekse,Gewürze, Tee, Kaffee.Charles Degrouxstraat, 10-121040 BT + 32 (0)2 733 69 33www.noailles.comOliviers & CoEen ideaal adres als je een olijfoliefanaateen plezier wilt doen.Uitzonderlijke keuze en kwaliteit.Die ideale Adresse, um einem Liebhabervon Olivenöl eine Freude zubereiten. Außerordentliche Auswahlund Qualität.Linthoutstraat, 242 - 1040 BT + 32 (0)2 734 96 00www.oliviersandco.com


3 7Sabores de EspañaOlé, hier proef je het pure Spanje,met alle mogelijke Spaanse productendie je nergens anders inBrussel vindt.Das ist 100 % Spanien ... DiesesLebensmittelgeschäft hat sämtlichespanischen Produkte, die mannirgendwo anders in Brüssel findet.Archimedesstraat, 66 - 1000 BT +32 (0)473 93 58 34Gourmet Food & GiftsZweedse en Engelse producten.Brood, koekjes, marmelade maarook charcuterie, kaas en zelfs vis.Kleine bookshop achteraan.Schwedische und britische Produkte.Brote, Kekse, Marmeladen,aber auch Wurstwaren, Käse undselbst Fisch. Kleine angelsächsischeBuchhandlung im hinteren Ladenbereich.LoretteArchimedesstraat, 59 - 1000 BT +32 (0)2 735 11 38Voor ieders smaak en ieders beurs.Enkel ambachtelijke producten enwaren uit de duurzame handel.Snoepgoed, likeur, wijn, pralines.Eindeloos veel geschenkideetjes!Für jeden Geschmack und jedenGeldbeutel. Alles hausgemacht undaus dem fairen Handel. Süßigkeiten,Liköre, Weine, Pralinen. Geschenk-​ideen ohne Ende.Franklinstraat, 47 - 1000 BT +32 (0)2 733 69 95www.lorettebrussels.beKuchnia PolskaZoals de naam al doet vermoeden,biedt deze kruidenier exclusiefPoolse producten aan. Een zeergevarieerde en complete keuze, bijde beste van Brussel.Wie der Name schon sagt: dasLebensmittelgeschäft mit demNamen „Polnische Küche“ bietetausschließlich polnische Produkte.Eines der größten und vollständigstenAngebote in Brüssel.CliffOudergemselaan, 1601040 BT +32 (0)2 742 19 99Een kledingwinkel alleen voormannen, die inzet op Italiaansecharme en Engelse klasse. Klassieken kwaliteitsvol.Dieses ausschließlich „männliche“Geschäft besticht durch seinen italienischenCharme und die englischeArt, Herren einzukleiden. Klassischmit Qualität.SuedeTongerenstraat, 10-121040 BT +32 (0)2 734 84 79Hier moet je zijn om je voeten teverwennen. Geen enorme keuze,maar wel kwaliteit. Vooral klassiekmet enkele meer trendy merken,zoals het Spaanse Camper.Shopping für die Füße. Keine riesigeAuswahl, sondern mit einemSchwerpunkt auf Qualität. Hierfinden Sie klassische Schuhe undeinige modischere Marken wie diespanischen Camper.Tongerenstraat, 29 - 1040 BT +32 (0)2 736 34 66MedellinEen selectie koffie uit Centraal-Amerika en thee uit de hele wereld.Ook enkele accessoires, soms meteen vleugje kitsch, zoals porseleinuit Sevilla.Eine Auswahl zentralamerikanischerKaffeesorten und von Teesorten ausaller Welt. Sie finden aber auch Accessoires,manchmal ein wenigkitschig, nach Art von Sevilla-Porzellan.Jubelfeestgalerij, 39Tongerenstraat, 19 - 1040 BT +32 (0)2 734 77 99ChuderlandIn deze winkel in de Jubelfeestgalerijkunnen liefhebbers van bonthun hart ophalen.Das ist recht einfach: Dieses edleGeschäft in der Jubelfeestgalerijrichtet sich nur an Pelzliebhaberinnen.Und natürlich an alle, die dieseDamen gerne beschenken.CaputoJubelfeestgalerij, 16Tongerenstraat, 19 - 1040 BT +32 (0)2 733 73 86Nog een adres voor heren. Caputois hemdenmaker sinds 1968. Dekeuze en service getuigen van Italiaanseklasse.Noch eine Adresse für Männer.Hemdenschneider seit 1968. Caputobietet eine Auswahl und einenService made in Italy.Jubelfeestgalerij, 11Tongerenstraat, 19 - 1040 BT +32 (0)2 735 34 40Mayerline BrusselsEen 100% Brussels merk met meerdan 50 jaar ervaring in damesmode.De stijl van de kleding is eerderklassiek.Ein 100 %-iges Brüsseler Haus, dasheute mehr als 50 Jahre Erfahrungim Dienste seiner Kundinnen aufweisenkann. Das Haus setzt aufeinen eher klassischen Stil.Tongerenstraat, 49A - 1040 BT +32 (0)2 736 21 98


3 8 E A T & D R I N K 17 P46-47In de EuropesewijkIm europäischenViertelEspace SushiSushi en sashimi zijn ideaalvoor de liefhebbers van eeneenvoudige, gezonde keuken.Formules naar ieders smaak.Hartelijke bedieningzonder gedoe. Kleinterras.Hier warten Sushisund Sashimis auf dieFreunde einer einfachenund gesundenKüche, bei der es für jedenGeschmack etwasgibt. Der Service ist ohneSchnickschnack, aberwarmherzig. Und es gibteine kleine Terrasse.Waversesteenweg, 3251040 BT +32 (0)2 644 25 62Fattoria del chiantiDrie adressen (Froissart en Tervurenlaanen Archimedesstraat) in deEuropese wijk. Kwalitatieve Italiaansekeuken in een sober kader.Für diese Adresse gibt es im europäischenViertel gleich drei Anlaufstellen(Froissartstraat, Tervurenlaanund Archimedesstraat). Eine italienischeQualitätsküche in einem sehreinfachen Rahmen.Tervurenlaan, 34-36 - 1040 BArchimedesstraat, 48 - 1000 BFroissartstraat, 19-21 - 1040 BT +32 (0)2 732 01 25Mamma RomaLekkere pizza’s met verschillende soortenbeleg en een deegbodem zoals jedie in Rome vindt. Lekker uit het vuistje,want dit is geen chique restaurant. Succesvol,dus wachtrijen zijn mogelijk.Gute Pizzen mit verschiedenen Belägenund eine Pasta, wie man sie auchin Rom findet. Ideal für auf die Hand- hier ist man von der steifen Atmosphäreeines vornehmen Restaurantsweit entfernt. Man darf wegen desAndrangs keine Angst vor demSchlangestehen haben.O ProfetaJourdanplein, 37 - 1040 BT +32 (0)2 640 69 40De lekkere Portugese keuken iszeker een omweg waard. Deprijzen lijken ietwat hoog, maarde schotels zijn rijkelijk.Ein kleiner Umweg, um einehochwertige portugiesischeKüche auszuprobieren. DiePreise scheinen ein wenig hoch,aber die Gerichte sind großzügigbemessen.StirwenGeneraal Lemanstraat, 51040 BT +32 (0)2 644 14 20http://profeta.com.sapo.ptZeer goed adres. Verse kwaliteitsproductenmet een authentieke smaak.Wonderen bestaan niet, dus de prijzenzijn in verhouding met het niveau vande keuken. Lekkere verwennerij.Sehr gute Adresse. Frische Produkteund Qualität mit authentischem Geschmack.Das ist kein Wunder, dennauch die Preise entsprechen dem Niveauder Küche. Um sich verwöhnenzu lassen.TastySint-Pieterssteenweg, 15-171040 BT +32 (0)2 640 85 41www.stirwen.beEenvoudige en gezonde kaart, metsoep, quiches, thee en vers fruitsap.Gezellige sfeer en hartelijk onthaal.Je vindt er ook boeken en magazines,speelgoed en een aanbod fijne kruidenierswaren.Einfache und gesunde Karte, mitSuppen, Quiches, Tees und frischenObstsäften. Gemütliche Atmosphäreund freundlicher Empfang. Sie findenhier auch Bücher und Zeitschriften,Spielsachen und Delikatessen.Froissartstraat, 38 - 1040 BT +32 (0)2 287 50 24Café GuduleDe ontmoetingsplek voor een doordeweekselunch.Ein Treffpunkt für den Mittagstischunter der Woche.Jonkersstraat,11 - 1000 BT +32 (0)2 503 10 15www.cafegudule.beHorloge du SudOp de grens tussen Matonge en de Europesewijk. Hier smul je van het bestewat Afrika te bieden heeft. Eenvoudiggeserveerd en door de chef naar jouwsmaak gekruid. Veel charme.Diese Adresse auf der Grenze zwischenMatonge und europäischemViertel bietet eine Reihe von Gerichten,die direkt aus Afrika stammen.Einfach servierte Gerichte, die derKüchenchef nach Ihrem Geschmackwürzt. Ein gewisser Charme.Troonstraat, 141 - 1050 BT +32 (0)2 512 18 64www.horlogedusud.beMaison duLuxembourgHoogstaande keuken op een boogscheutvan het Luxemburgstation.De lunchformule is betaalbaar en vangoede kwaliteit. Ook wijnbar met lekkerewijnen tegen redelijke prijzen.Hochwertige Küche gleich nebendem Luxemburgstation. Das Mittagessenbietet Qualität und bleibterschwinglich. Dieses Restaurant istauch eine Weinbar - ein Vergnügenbei vernünftigen Preisen.Luxemburgstraat, 33 - 1050 BT +32 (0)2 511 99 95


3 9FicellesVietnamese keuken, elke middag vanmaandag tot vrijdag. Ontspannen enfamiliale sfeer met een buffetformulewaarvan je zoveel kunt eten als jewilt.Vietnamesische Küche, jeden Mittagvon Montag bis Freitag. Entspannteund familiäre Atmosphäre, mit einemBuffet, das für jeden Geschmack etwasbietet.Eredienststraat, 34-36 - 1000 BT +32 (0)2 218 41 39Taverne CapreraIngericht als een typisch Brusselsetaverne met een familiale kwaliteitskeuken.Voor een rustige pauze, vervan alle gedoe en stress.Brüsseler Taverne mit typischer Gestaltung,familiärer Küche und hoherQualität. Eine kleine, ruhige Pauseabseits von Stress und Hektik.Eredienststraat, 7-9 - 1000 BT +32 (0)2 219 89 05Wine walkWereldkeuken en kwaliteitswijn.Een honderdtal wijnen op de kaart,waarvan twee derde afkomstig uit debiolandbouw. Je vindt er ook kaas- encharcuterieschotels. Open ‘s middagsop weekdagen en op vrijdag- en zaterdagavond.Spezialitäten aus aller Welt undQualitätsweine. Hunderte von Referenzen,davon zwei Drittel aus ökologischemAnbau. Hier probiert manauch Käse und Wurstwaren. Unterder Woche mittags sowie FreitagundSamstagabend.Onderrichtsstraat, 124 - 1000 BT +32 (0)2 201 53 15www.winewalk.beLa MammaHier moet je geweest zijn! Al 30 jaarvind je hier typische Italiaanse streekproductenen een indrukwekkendewijnkaart. Bijna alle wijn wordt perglas geserveerd! Open van dinsdagtot vrijdag, ‘s middags en ‘s avonds.Ein Muss. Seit 30 Jahren bietet diesesHaus Produkte aus Italien und einebeeindruckende Weinkarte. Glücklicherweisewerden sie fast alle imGlas serviert. Dienstags bis freitags,mittags und abends.ChouSint-Joostplein, 9 - 1210 BT +32 (0)2 230 53 00www.mamma-resto.beOpgelet, de kaart van Chou is nietvoor ieders beurs. Franse keukenvan topkwaliteit met zowel rasechteklassiekers als onverwachte ontdekkingen.Wijnkelder met heerlijkepareltjes.Warnung - eine Karte nicht für jedenGeldbeutel. Hochwertige französischeKüche, mit Klassikern undEntdeckungen. Verlockender Weinkeller.Londenplein, 4 - 1050 BT +32 (0)2 511 92 38www.restaurantchou.beLa Fontaine de JadeDe Chinese keuken ten top. Een feestvoor de smaakpapillen in een schitterenddecor.Chinesisches Essen, bei dem keineMühen gescheut werden. Eine Karte,die sich auf die besten Gerichte konzentriert- ein wahres geschmacklichesVergnügen in einer grandiosenAtmosphäre.La SagaTervurenlaan, 5 - 1040 BT +32 (0)2 736 32 10www.fontainedejade.beDe top van de biorestaurants. Eenreferentie in Brussel, met vooraande winkel en achteraan het restaurant.Geen vlees of producten vandierlijke afkomst. Echt vegan.Das ist aber so richtig „bio“. EineReferenz in Brüssel mit Ladengeschäftvorne und Restaurant hinten.Kein Fleisch und keine Tierprodukte.Absolut vegan!Ridderschapslaan, 9 - 1040 BT +32 (0)2 734 40 98www.lasaga.beTake Eat EasyEenvoudige kwaliteit voor de doordeweekselunch. Soep van de dag, buffeten natuurlijk ook trendy broodjes,slaatjes en bagels.Ein Treffpunkt für den Mittagstischunter der Woche, der sich auf Einfachheitund Qualität reimt. Eine Tagessuppe,ein Büffet, und natürlichtrendige Sandwiches, Salate undBagels.Stevinstraat, 168 - 1000 BT +32 (0)2 230 52 11www.takeeateasy.beMomotaroWandel even naar het gemeentehuisvan Etterbeek voor het beste Japanserestaurant in de Europese wijk. Grotekeuze specialiteiten en twee menuformulestegen redelijke prijzen.Ein kleiner Spaziergang zum GemeindehausEtterbeek, um das beste japanischeRestaurant des europäischenViertels zu entdecken. GroßeAuswahl an Spezialitäten und zweiMenüs zu vernünftigen Preisen.Oudergemselaan, 106 - 1040 BT +32 (0)2 734 06 64SukhotaiEen van de beste Thaise adressen inBrussel. Verse, fijne producten diemeesterlijk bereid worden. Gezelligen discreet kader.Eine der besten Adressen für thailändischeKüche in Brüssel. Nichtmehr, nicht weniger. Frische undgute Produkte, punktgenau gegart.Warmherziger Rahmen, verstecktgelegen.Oudergemselaan, 135 - 1040 BT +32 (0)2 649 43 66www.restosukhotai.be


4 0 E A T & D R I N K 17 P46-47Trendy EuropeesEuropäischerTrendKameleon SkyDit nieuwe gastronomische restaurantis net geopend in Viage, hetnieuwe ontspanningscentrum van dehoofdstad. Op vrijdag en zaterdag isde sfeer er loungy.Dieses neue Restaurant hat seineTore inmitten des Viage geöffnet,dem neuen Freizeitzentrum derHauptstadt. Freitags und samstagsverwandelt es sich in einen Lounge-Club.Anspachlaan, 30 - 1000 BT +32 (0)2 300 01 00www.viage.beLe ValerasEen zeer internationaal gerichte Irishpub. Angelsaksisch eten en drinken,maar ook typisch Belgische kost.Gegarandeerd ambiance op voetbalavonden,wanneer de wedstrijden opreuzenschermen getoond worden.Concerten op vrijdag en zaterdag,van 21u tot middernacht.Ein irischer Pub, der nicht kosmopolitischersein könnte. Essen undTrinken mit angelsächsischem Einschlag,aber auch typisch belgisch.Garantierte Atmosphäre, wennabends Fußballspiele auf riesigenBildschirmen übertragen werden.Jeden Freitag und Samstag Konzertevon 21 Uhr bis Mitternacht.16 Eugène Flageyplein, 17 - 1050 BT +32 (0)2 649 80 54www.flagey.euCosmopolitainDit lekkere adresje laat je proevenvan Roemeense specialiteiten in eenhedendaags decor en in een ontspannensfeer. Eveneens Italiaanseen mediterraanse keuken.Diese gute Adresse bietet rumänischeSpezialitäten in zeitgenössischemDesign und entspannterAtmosphäre. Mediterrane und auchitalienische Küche.Tweekerkenstraat, 981210 BT +32 (0)2 230 69 00MadredeusEen typisch Portugees adres waarheel wat expats komen eten. Eenklein restaurantje, maar wel één vande beste van Brussel.Eine typisch portugiesische Adresse,die recht viele Landsleute anzieht.Das kleine Restaurant gehört zu denbesten Lokalen in Brüssel.Tweekerkenstraat, 112 - 1210 BT +32 (0)2 230.95.47Piola LibriItaliaanse snack en boekhandel inéén. Je eet er klassieke Italiaanseantipasti, groenten en charcuterie.Gezellig aperitieven van 18 tot 20uur, van maandag tot zaterdag.Diese italienische Snackbar ist aucheine Buchhandlung. Oder umgekehrt.Hier isst man klassische Antipasti,Gemüse und Wurstwarenvon dort. Sympathischer Aperitifmontags bis samstags zwischen 18und 20 Uhr.Franklinstraat, 66-68 - 1000 BT +32 (0)2 736 93 91www.piolalibri.beMaxburgDuitse specialiteiten zoals ‘schnitzel’.Hier geniet je van de echte Duitsekeuken, op twee minuutjes van deCommissie.Hier dürfen Sie echte deutsche Spezialitätenwie „das Schnitzel“ entdecken.Tatsächlich wird Ihnen eineechte deutsche Küche geboten - nurwenige Schritte von der EuropäischenKommission entfernt.Stevinstraat, 108 - 1000 BT +32 (0)2 230 22 67www.maxburgbrussels.beFatBoysSportbar die heel populair is bij eurocraten.De sfeer is er internationaal,Engelstalig, sportief en feestelijk.Voor vleesliefhebbers.Diese sportliche Bar zieht zahlreicheEurokraten an. Kosmopolitische,englischsprachige, sportliche undfestliche Atmosphäre. Für Fleischliebhaber.Luxemburgplein, 5 - 1050 BT +32 (0)2 511 32 66www.fatboys-be.comThe Wild GeeseIerse pub met een echt Europeescliënteel. Je kunt er brunchen met‘homemade’ brood. Dagschotels,soep van de dag en een mooi aanbodsuggesties van de chef.Irischer Pub voller Europäer. Hierwird gebruncht, vor allem mit Brotnach Art „unseres Landes“. Tagesgerichte,Tagessuppen und eineganze Reihe von Empfehlungen desKüchenchefs.Livingstonelaan, 2-4 - 1000 BT +32 (0)2 230 20 07Mi figue mi raisinZeer sympathieke bio en veggie keuken.Het cliënteel is zeer internationaal,het restaurant is een referentiein zijn soort en trekt liefhebbers vanlekker en gezond eten aan.Sehr sympathische Bio- und Vegetarierküche.Sehr kosmopolitischesPublikum - das Restaurant gilt alsReferenz und zieht die Liebhaber desguten Essens an.Archimedesstraat, 71 - 1000 BT +32 (0)2 734 24 84Le SikouSikou is het eerste adres voor bioijsjesin Brussel. Veel Europese expatsbij het cliënteel. In een jonge,bruisende buurt.Erste Adresse für Bioeis in Brüssel.Das Sikou ist in einem jungen undlebhaften Viertel Anziehungspunktfür viele Europäer in Brüssel.Sint-Gillisvoorplein, 3-41060 BT +32 (0)2 614 61 37www.sikou.be


4 1Le Place de LondresTypisch Belgisch eetcafé met een zeerverscheiden publiek, op de grens tussende Europese wijk en Matonge.Een geliefde lunchplek voor ambtenarenen lobbyisten.Diese typisch belgische Restaurant-Bar vermischt eine sehr unterschiedlicheGästeschar. In diesem Lokal ander Grenze zwischen dem europäischenViertel und Matonge treffensich Beamte und Lobbyisten aus demSüden.Londenplein, 13 - 1050 BT +32 (0)2 502.21.37StoemelingsOp een boogscheut van de Europesewijk. Zoals de naam al laat vermoeden,is de keuken hier op en top Belgisch.Veel klanten komen er gewoon‘stoemelings’ terecht...Nur wenige Schritte vom europäischenViertel entfernt bietet diesesLokal - wie der Name bereits sagt -eine absolut belgische Küche und Atmosphäre.Viele Ausländer kommen„en stoemelings“ (heimlich, still undleise) hierhin ...Moeder LambicMoeder Lambic kreeg onlangs de Toerismeprijs in de categorie gastronomie.Geen betere manier om de opening van de tweede vestiging te vieren, aan hetFontainasplein, in het centrum van de stad. Een tikje minder gezellig, maar metmeer volk. De sfeer is er altijd even ontspannen en het is een waar plezier omhier (enkele van) de 300 bieren te proeven, met deskundige commentaar van hetpersoneel. Bij je bier geniet je van een kaasbord of andere streekproducten.Das Moeder Lambic, das kürzlich den Tourismuspreis in der Kategorie Gastronomieerhalten hat, feiert mit viel Pomp die Eröffnung seiner zweiten Niederlassungam Fontainasplein in der Innenstadt. Ein bißchen weniger gemütlich, abermit mehr Leuten. Die Atmosphäre ist dort ebenso entspannt und die rund 300Biersorten sind ein echtes Vergnügen, um unter Anleitung eines qualifiziertenPersonals entdeckt zu werden. Wir empfehlen dazu Käseteller und andere landestypischeProdukte.Fontainasplein, 8 - 1000 BSavoiestraat, 68 - 1060 BT +32 (0)2 539 14 19www.moederlambic.euLondenplein, 7 - 1050 BT +32 (0)2 512 43 74GuapaVerse sapjes en smoothies op basisvan groenten en fruit. Met of zonder(soja)melk, kokosmelk of bioyoghurt.Ook voor slaatjes, belegde broodjesen zoetigheden.Frische Gemüse-, Obst- und Traubensäftemit verschiedenen Geschmäckern.Mit Milch oder ohne, mit Sojamilch,Kokosmilch oder Biojoghurt.Ebenso gibt es hier Salate, Sandwichesund kleine Süßigkeiten.Luxemburgstraat, 23 - 1000 Bwww.guapajuice.com© Eko-Jean Frederic Speth


4 2 G O O U T 17 P46-47Bus en taxi, ook ‘s nachts / Busse und Taxis -selbst nachtsHet netwerk van nachtbussen van de MIVB is sinds begin 2010 aangepast.Voortaan vertrekken elf lijnen vanuit het centrum van de stad (Beurs) om denachtvogels veilig terug naar hun nestje te brengen, waar ook in de stad.Tussen middernacht en 3 uur ‘s morgens rijdt er een bus om het half uur opvrijdag- en zaterdagnacht. Tegelijk is het aanbod van collectieve taxi’s ‘Collecto’vergroot. Het systeem is beschikbaar 7 dagen op 7 tussen 23 uur en 6 uur ‘sochtends in heel Brussel en brengt reizigers samen die gelijkaardige trajectenwillen afleggen. In totaal zijn er ruim 200 vertrekpunten (aan MIVB-haltes).De prijs voor een rit werd verlaagd tot 6 (5 voor houders van een openbaarvervoersabonnement).Das Angebot an Nachtbussen der STIB hat sich zu Beginn des Jahres 2010 geändert.Von nun an fahren 11 Linien von der Innenstadt (der Börse) aus, umNachtschwärmer überall in der Hauptstadt nachhause zu bringen. Zwischen Mitternachtund 3 Uhr morgens (mit einer Fahrt jede halbe Stunde) jede Freitag- undSamstagnacht. Gleichzeitig wurde das Angebot an „Collecto“-Taxis ausgebaut.Jeden Tag zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens in ganz Brüssel führt das SystemFahrgäste zusammen, die ähnliche Strecken zurücklegen wollen. Insgesamtwerden nicht weniger als 200 Abfahrtspunkte (an STIB-Haltestellen) angeboten.Der Fahrpreis wurde auf eine Pauschale von 6 gesenkt (5 für die Abonnentenvon STIB-Tickets).NoctisHet netplan is verkrijgbaar in alle verkooppunten en op www.mivb.be / Sie erhaltenden Streckenplan an allen Verkaufsstellen oder im Internet unter www.mivb.beCollectoT +32(0)2 800 36 36http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/taxi/The WoodDit eetcafé is gelegen in een van deoude jachtpaviljoenen van het Terkamerenbosen heeft een terras voor250 personen. De bar blijft open tot4 uur ’s morgens van woensdag totzaterdag.Dieses Restaurant-Bar in einem derehemaligen Jagdpavillons des Boisde la Cambre bietet eine Terrasse für250 Gäste. Die Bar ist von Mittwochbis Samstag bis vier Uhr morgens geöffnet.Floralaan, 3-4 - 1000 BT +32 (0)2 640 19 68www.thewood.beMiranoMirano is een mythische plek in hetBrusselse nachtleven en een vastestek voor wie graag uitgaat. Het decoris dat van een oude bioscoopzaal,de muziek vooral elektronisch enhouse met af en toe andere themaavonden.Das Mirano ist als geheimnisvollerOrt Brüsseler Nächte eine sichereBank für Nachtschwärmer. In einemehemaligen Kino gelegen, legt dieserOrt einen stärkeren Schwerpunkt aufelektronische Musik und House, zeigtmanchmal jedoch auch einen anderenGeschmack.Leuvensesteenweg, 381210 Sint-Joost-ten-Nodewww.mirano.beHairy CanariEchte Engelse pub met een typischesfeer, in de Schumanwijk. Hier voel jeje echt op je gemak, de ideale plek ommet vrienden na het werk een pint tepakken. Uitgebreide keuze bieren van’t vat. Happy hour van 17 tot 19u.Dieser englische Pub bietet im Schuman-Viertelechte Inselatmosphäre.Der anglophile Gast soll sich ganzwie zuhause fühlen, in einer „AfterWork“-Atmosphäre für ein Glas unterFreunden. Große Auswahl an Fassbieren.Happy Hour von 17 bis 19 Uhr.Archimedesstraat, 12 - 1000 BT +32 (0)476.418.915


H I G H T E C H 4 3Europese wijk /europäische ViertelPhotoluxPhotolux is gelegen op een boogscheut van het Berlaymontgebouw,op een hoek van het Luxemburgplein. Dezaak biedt een complete fotoservice aan: materiaal, afdrukken,bewerking. Professioneel onthaal.Ganz in der Nähe des Berlaymont, am Rande des Luxemburgplein,bietet Photolux umfassende Dienstleistungenfür Ihre Fotos. Materialien, Ausdruck, Bearbeitung. ProfessionellerService.Trierstraat, 32 - 1050 BT +32 (0)2 230 78 98I SelectKlein gespecialiseerd winkeltje voor alles wat informatica,internet of multimedia aangaat. Hier vind je de laatste technischesnufjes, een hersteldienst en zelfs opleidingen.Als Spezialist für IT, Internet und Multimedia bietet dieseskleine Geschäft die allerneueste Technologie, einen Werkstattdienstund sogar Schulungen an.JubelfeestgalerijTongerenstraat, 39 - 1040 BT +32 (0)2 732 83 00www.iselect.beAbelsys - Apple ShopDeze winkel is pas sinds mei open en is gespecialiseerd inApple. Advies, materiaal en letterlijk alles van Apple, vaniBook tot iPhone en iPad.Dieses im Mai eröffnete Geschäft ist auf Apple-Technologiespezialisiert. Beratung, Geräte, wirklich alles vom MacBooküber das iPhone bis zum hochaktuellen iPad.FnacDe Guldenvliesgalerijen hebben net een grondige faceliftachter de rug. Er zijn gloednieuwe winkels gekomen waarondereen nieuwe Fnac, hét adres voor cultuur en hightech.Die Guldenvlies Galerien sind spektakulär renoviert worden!Neue Geschäfte, darunter ein neues Fnac, der KulturundHightechtempel.Open van maandag tot zaterdag, van 10u tot 19.30u. Tot20u op vrijdagavond.Montags bis samstags 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Freitagsbis 20 Uhr.T +32(0)2 402 26 26www.fnac.beMediamarktMediamarkt is een Europese keten voor audio en video, endus natuurlijk ook videospelletjes. De winkel in de City 2 isenorm en heeft zowat alles wat de markt te bieden heeft. InSint-Lambrechts-Woluwe, op de Leuvensesteenweg, werdonlangs nog een nieuwe winkel geopend.Die Mediamärkte sind europaweit die Supermärkte fürAudio und Video, und natürlich auch für Videospiele. DasLadengeschäft im City 2 ist einfach riesig und in diesemBereich quasi vollständig sortiert. Außerdem wurde inSint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg, eine neueNiederlassung eröffnet.Open van maandag tot zaterdag, van 9.30u tot 19.30u. Tot20u op vrijdagavond.Montags bis samstags 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Freitagsbis 20 Uhr.T +32 (0)2 227 15 70www.mediamarkt.beStafhouder Braffortstraat, 8 - 1200 Bwww.abelsys.be


4 4 I N T E R V I E WeddyMannekenMerckxEddy Merckx is een echte legende en een Belgischwielericoon. Dit jaar komt hij kijken naarde aankomst van de Ronde van Frankrijk… inBrussel. Ter gelegenheid van zijn 65 ste verjaardagis hij eregast van de Ronde. De vijfvoudigewinnaar haalt herinneringen op aan de periodetoen hij als een echte ‘kannibaal’ over hetpeloton heerste.‘De mooiste overwinning uit mijn wielercarrière is mijn eersteRonde van Frankrijk’. En toch heeft hij heel wat wedstrijden op zijnpalmares: maar liefst 625 gewonnen wedstrijden, waaronder vijfkeer Ronde van Frankrijk, vijf keer Ronde van Italië, drie keer wereldkampioenschap,een keer Ronde van Spanje... Maar van al dezeschitterende overwinningen blijft de Ronde van Frankrijk Eddy hetbeste bij. En dus is hij dit jaar ‘fier’ dat hij geëerd wordt in Brussel.‘Ik voel me een Brusselaar, ik ben hier thuis. Ik ben hier misschienniet geboren, maar ik ben hier wel komen wonen toen ik heel kleinwas. Ik ben opgegroeid in Woluwe, ik heb in Tervuren gewoond envandaag woon ik in Meise. Ik voel me een echte Belg.’ Eddy Merckxverzekert ons dat hij op 4 en 5 juli aanwezig zal zijn bij de aankomsten het vertrek van de Ronde. Een gelegenheid om herinneringen opte halen aan zijn grote overwinning in de Ronde van 1969, toen hijin de gele trui naar Brussel fietste.‘Dat jaar zijn we in Sint-Pieters-Woluwe in de buurt van de kruidenierswinkelvan mijn ouders gepasseerd, vooraleer we diezelfdedag de ploegentijdrit reden.’ Eddy Merckx herinnert zich ook noggoed de mensenmassa in Brussel… ‘Er was geweldig veel volk opde been, vooral in het Terkamerenbos, maar ik besefte niet dat deRonde in België was, zozeer was ik geconcentreerd. De Ronde isin de loop der jaren fel veranderd. De wedstrijd is nu veel sterkergemediatiseerd, maar vooral ook beter georganiseerd. In de jaren60-70 reden we soms temidden van de mensenmassa, dat gebeurtvandaag niet meer’. Eddy beseft dat hij een icoon van de wielersporten van België is, maar hij ‘treedt liever niet teveel op hetvoorplan’ ook al is hij ‘vereerd dat hij dit jaar uitgenodigd is’.De Ronde van Frankrijk in BrusselEtappeaankomst op 04/07 in de buurt van hetKoning BoudewijnstadionVertrek van de etappe op 05/07 aan hetKoninklijk Paleis!Alle details over het parcours en de feestelijkhedenop:www.letourabruxelles.be


merckx4 5MannekenMerckxAls Legende und Ikone des belgischen Radsportswird Eddy Merckx in diesem Jahr miterleben,wie die Tour de France in ... Brüsselankommt. Als Ehrengast der Tour zu seinem65. Geburtstag erinnert sich der fünffacheSieger an seine Zeiten als „Kannibale“, wie erdamals genannt wurde.„Mein schönster Sieg in meiner Karriere als Radsportler war meineerste Tour de France.“ Und trotzdem hat der Belgier weitereRennen gewonnen. Seine Erfolgsbilanz: 625 Siege, darunter 5maldie Tour de France, 5mal der Giro d‘Italia, 3 Weltmeisterschaften,eine Vuelta in Spanien ... Aber in dieser Vielzahl von Siegen undPokalen ist es natürlich die Tour de France, an die Eddy sich amliebsten erinnert. Dementsprechend sagt er, dass er stolz sei, inBrüssel verehrt zu werden.„Ich fühle mich als Brüsseler. Hier bin ich zuhause. Natürlich nichtgeboren, aber als ganz kleiner Junge zugezogen. Ich wuchs in Woluweauf, habe in Tervuren gewohnt und heute lebe ich in Meise.Viele möchten, dass ich mich zum Flamen erkläre - ich fühle michjedoch vor allem als Belgier.“ Eddy Merckx versichert, dass er am4. und 5. Juli bei der Einfahrt der Tour dabei sein wird. Eine Gelegenheit,sich an seinen großartigen Toursieg 1969 zu erinnern, beidem er mit dem Gelben Trikot ... in Brüssel einfuhr.Die Tour de France in BrüsselEtappenankunft am 04.07. in der Nähe desKönig-Baudouin-StadionsEtappenabfahrt am 05.07. Uhr gegenüber demKöniglichen Palast!Alle Einzelheiten zu Strecken und Veranstaltungenunter:www.letourabruxelles.be„In jenem Jahr sind wir in Sint-Pieters-Woluwe gar nicht weit amGeschäft meiner Eltern vorbeigefahren, bevor wir am gleichen Tagdas Mannschaftszeitfahren ausgetragen haben.“ Eddy Merckxerinnert sich auch an die Zuschauer in Brüssel ... „Die Leute warenverrückt, vor allem im Terkamerenbos, aber ich habe gar nichtrichtig wahrgenommen, dass die Tour durch Belgien fuhr, so konzentriertwar ich. Heute hat sich die Tour de France ganz schöngeändert.. Sie ist vor allem stärker auf die Medien ausgerichtet undvor allem besser organisiert. In den 60er und 70er Jahren fuhr manmanchmal mitten durch die Zuschauer. Das geschieht nicht mehr.“Er ist sich bewusst, ein Denkmal des Radsports und auch Belgiensgeworden zu sein. Trotzdem gibt Merckx zu, dass er es nicht mag,sich „in den Vordergrund zu drängen“, auch wenn er sich „geehrtfühlt, in diesem Jahr eingeladen worden zu sein“.


4 6 m a p sVlot door Brussel en BRU XXLDamit Sie sich in Brüssel und in BRU XXL zurechtfinden!Vind in een oogopslag waar je bent en ontdek alle leukeadresjes in de buurt. 17 wijken met de populairste, meestlevendige plekjes van de stad.Sie finden auf einen Blick das Viertel, in dem Sie gerade sindund alle wichtigen Adressen in der Nähe. Siebzehn Viertel,damit Sie die beliebtesten und lebendigsten Ecken der Regionnicht übersehen!kanaal / Kanal10 1113 1417 151216 Gemeenten van brussel:BRüsseler GEMEINDEn:1000 Brussel1020 Laken1030 Schaarbeek1120 Neder-Over-Heembeek1130 Haren1140 Evere1210 Sint-Joost-ten-Node1040 Etterbeek1150 Sint-Pieters-Woluwe1200 Sint-Lambrechts-Woluwe1050 Elsene1160 Oudergem1170 Watermaal-Bosvoorde1060 Sint-Gillis1070 Anderlecht1180 Ukkel1190 Vorst1080 Sint-Jans-Molenbeek1081 Koekelberg1082 Sint-Agatha-Berchem1083 Ganshoren1090 JetteWijken die in deze BRU XXL aan bod komenIm BRU XXL erwähnte ViertelHeizeleuropAMERodeSint-BonifaASLouiZAuniversitEITENFLagey17 KAStelein


4 7uidlaanlaamse SteenegA. ansaertstraataurice lemonnierlaanan ArteveldestraatStalingradlaanBlaesstraatSt-katelineAnspachlaanossenpleinBeursellebroersstraatoogstraatuidstraatlaensestraate Broucrepleinrote artE. acmainlaanuntpleinSchildnaapstraatavelnieustraat∫aterloolaanogierpleinkunstbergegentschapsstraatit14Pachecolaankoningsstraatarande vanBrusselkoninliPaleis∫13egentlaan∫11allepoortkruidtuinGrote marktBeurs - dansaertijzerRogierkoninklijk paleis - kunstbergzavelMarollenzuid


Toerisme Informatie Brussel - TIBTourismus Information Brüssel - TIBbipKoningsstraat 2 - 4Rue Royale - 1000 BT +32 (0)2 513 89 40F +32 (0)2 513 83 2010u - 18u / 10 bis 18 Uhrwww.brusselsinternational.betourism@brusselsinternational.bemice@brusselsinternational.beGesloten / Geschlossen:25/12 & 1/1Stadhuisvan BrusselRathaus BrüsselGrote Markt - 1000 BT +32(0)2 513 89 40F +32(0)2 513 83 209u - 18u / 9 bis 18 UhrWinter : zondag - Sonntag10u - 14u / 10 bis 14 UhrZondag gesloten / Sonntag geschlossen:01/01 tot / bis Pasen-OsternStation Brussel ZuidSüdbahnhofToeristische informatie / TourismusinformationCentrale Hal / HaupthalleZomer: alle dagen open, 8u - 20uSommer: Täglich geöffnet, 8 bis 20 UhrVrijdag, 8u - 21u / Freitag, 8 bis 21 Uhr,Alle dagen gesloten, 12u30 - 13u30 / Täglich geschlossen, 12.30 bis 13.30 UhrWinter : maandag tot donderdag, 8u - 17uWinter : Montag - Donnerstag, 8 - 17 UhrVrijdag, 8u - 20u - zaterdag, 9u - 18u / Freitag, 8 bis 20 Uhr,Samstag, 9 bis 18 UhrZondag en feestdagen, 9u - 14u. / Sonntag undFeiertag, 9 bis 14 Uhr.www.brusselsinternational.be

More magazines by this user
Similar magazines