Bivakviering 2006 - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

Bivakviering 2006 - Chiro

DOSSIER BIVAKBEZINNINGSMOMENTEN VOOR10 dagen samenleven is de kans bij uitstek om met je ledeneens stil te vallen en inspiratie te vinden bij elkaar of ineen eenvoudig ritueel. Heel wat Chirogroepen houden eengroepsbezinning of -viering op bivak, maar je kunt natuurlijkook in je eigen afdeling zo’n zinnig moment beleven.Je vindt hier twee voorbeelden die we haalden uit ‘Eenwereld van verschil’ , mappen waar we vanuit de Chiro hardaan meewerkten.Geniet ervan!THEELICHTJESInleidingVoor je dit moment houdt, ishet goed om de kinderen eenbeetje te ‘briefen’. Dat moet jeniet doen als je het avondmomentstart. Zonder je voor ditmoment een beetje af van dedrukte.VerloopIedereen zit in een kring metvoor zich een theelichtje.Er wordt een brandende kaarsdoorgegeven en iedereensteekt daarmee zijn of haarlichtje aan. Ondertussen vertelthij of zij wat er leuk, mooi of fijnwas vandaag.In een tweede ronde blaast iedereenéén voor één het kaarsjeweer uit en worden korte moeilijke,soms pijnlijke voorvalletjesvan de dag verteld.In de derde en laatste rondewordt de kaars weer doorgevenen steekt iedereen om de beurthet kaarsje van zijn/haar buuraan. Als alle kaarsjes branden,wordt het onderstaand tekstjegelezen.Thema: evaluatie van de dagLeeftijd: 8-10 jaarAantal: onbeperktMateriaal: voor elk een theelichtje,een grote kaars, lucifersDuur: 15 minutenVorm: avondritueel op weekend ofop bivakMooie dingen, moeilijke dingenVandaag blij geweest en soms ook droef.Vandaag blij gemaakt en soms ook niet.Maar nu wil ik opnieuw beginnenEn morgen niet meer droef zijn of verdrietig makenMaar blij, door iedereen graag te zien, gezien.12 ] DUBBELPUNT JUNI 2006[


DOSSIER BIVAKJE BIVAKSAMEN OP WEGInleidingSamen op weg op bivak, ’t isniet altijd even simpel.Even stilstaan waarom we hettoch doen en leuk vinden,dat is waar het hier om draait.VoorbereidingZet in het lokaal een grote rugzakof koffer. Daarrond staan erkaarsjes.VerloopHet lokaal is enkel verlicht metde kaarsjes als de leden binnenkomen,het is er stil. Nodigje leden uit om te gaan zitten.Vertel je leden dat de rugzakof de koffer symbool staanvoor het samen onderweg zijn.Samen onderweg zijn is nietaltijd even gemakkelijk. Tochheeft het ook z’n leuke kanten.Je kunt het volgende tekstjevoorlezen als blikopener.Samen je voeten onder tafelSamen je handen in elkaarSamen je hart voor elkaar– met wie ben jijsamen op weg?Samen op weg isbij elkaar moeten zijn,de hele lange weg,allemaal bijeen.Een lelijk woord, een lang gezicht,moe, lam, saai of boos,of heel verdrietig,...Maar samen op weg is ook echt:samen stukjes ‘ik’ weggeven,klein worden van al die jij’sMisschien is er dan één jijop wie ik veel te zeggen heb,misschien kan ik jouniet goed luchten,maar omdat ik weet,omdat ik voel dat het zo goed is,dat we op dat momentverdraaid dicht bijeen zittenwil ik altijd weer proberenvoor jou een vriend te zijn.We gaan vanavond op zoeknaar de leuke stukjes ‘jij’die onze groep zo tof maken.Knutsel allemaal een koffertjeuit stevig kartonof naai een klein rugzakje.Geef je leden de tijd om eenleuke, persoonlijke boodschapte schrijven voor alle anderen.Op die manier krijgt iedereeneven veel leuke post en eenleuk attribuut om het samen opweg zijn te symboliseren.Thema: samenhorigheid, vriendschapLeeftijd: +14 jaarAantal: minstens 3 personenMateriaal: een koffer, een rugzak,eventueel karton, een schaar, lijm,stof, een naald, draad, verf, tijdschriften,papier, pennenDuur: bezinning 30 minuten, knutselactiviteit30 minutenVorm: stiltemoment, avondgebeuren(op bivak)Het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren,waar Chiro deel van uitmaakt, bracht vorigjaar en dit jaar ‘Een wereld van verschil!’ opde markt. Het gaat hier om twee bundels metzingevingsmomenten (één voor -12-jarigenen één voor 12-18-jarigen). Beide bundelskun je vinden in De Banier.] DUBBELPUNT JUNI 2006[13

More magazines by this user
Similar magazines