Gebruiksaanwijzing voor BMS 136 serie, compound microscoop

breukhoven.nl

Gebruiksaanwijzing voor BMS 136 serie, compound microscoop

Gebruiksaanwijzing voorBMS 136 serie,compound microscoopDe microscoop maakt het mogelijk om opcelniveau, plantaardige of dierlijke structurenen oppervlakken te bestuderen. (bijv. plakjesvan een wortel, blad of steel, of bloed, huid enharen).De totale vergroting ligt tussen 40-1000 keer.Door verschillende accessoires kan dezevergroting nog uitgebreid worden. De BMS 136serie beschikt over PL verlichting of het uniekeBMS 4 LED-CIS systeem. Beideverlichtingssystemen veroorzaken geenwarmteontwikkeling.Altijd de stekker uit het stopcontacthalen alvorens onderhoud te plegenToepasbaar voor: BMS 136 serie.1: Leveringsomvang (nummers refereren aan de foto op pag. 4):1) Oculair WF 10x, met aanwijsnaald. Twee oculairs in het geval van BMS 136FLAQ Siedentopf (74815)2) Monoculaire tubus of Siedentopf kop in het geval van BMS 136 FLAQSidentopf (74815)3) Schroef om het oculair te zekeren. Niet van toepassing in het geval van BMS136 FLAQ Siedentopf (74815)4) Microscoopkop met prisma, 360º draaibaar5) Schroef om de microscoopkop (4) te zekeren6) Volledig metalen statief7) Volledig metalen voet met elektrische onderdelen en spanningsaansluiting8) Viervoudige revolverplaat9) Objectieven, DIN Achromatisch (met plastic containers)4x/N.A. 0,1010x/N.A. 0,2540x/N.A. 0,65 verend100x/N.A. 1,25 verend, olie immersie (behalve bij model BMS 136 FLQ, artikelnummer 74800)10) Coaxiale grof- en fijnscherpstelling11) Zekering12) Aan-uit schakelaar13) Lamphuis met condensor14) Diafragma, om de lichtintensiteit richting preparaat te regelen. Abbecondensor N.A. 1,25 (BMS 136 FLQ met vaste condensor N.A. 0,65).


15) Blauwfilter16) Tafel17) Objectklemmen (roestvrij staal) bij model BMS 136 FLQ (74800) en BMS 136FLArQ (74805). Geïntegreerde mechanische kruistafel met coaxiale XYinstelling, bij model BMS 136 FLAsQ (74810) en BMS 136 FLAQ Sidentopf(74815)18) Instelbare preparaatbescherming19) Stofhoes (niet op de foto)Afmetingen: 60 x 35 x 35 cmGewicht: ca. 4,5 kgOm condensatie van de optische onderdelen te voorkomen,is het aan te raden om de microscoop in de verpakking opkamertemperatuur te laten komen2: in gebruik nemen van de microscoopDe objectieven zitten al in de juiste volgorde in de revolverplaat. Ze zijn parfocaalen parcentraal. Stop de stekker in een geaard stopcontact (controleer op de juistevoltage). Schakel de lamp aan. Om het licht op de meest efficiënte manier door hetobject en het optische systeem te sturen, moeten het diafragma en de condensor(**) als volgt ingesteld worden:• open het diafragma (14) in zijn geheel• draai de revolverplaat (7) zo dat het 4x objectief in lijn is met het preparaat• verwijder de zekeringsschroef (3)• verwijder het oculair (1) van de tubus (2). Bij BMS 136 FLAQ Siedentopf ishet verwijderen van één oculair is voldoende.• sluit het diafragma totdat nog slechts 70-80% van het licht doorgelaten wordt• plaats het oculair terug in de tubusLet in het geval van een instelbare Abbe condensor N.A. 1,25 op het volgende:Wanneer gebruik wordt gemaakt van een objectief met een hoge numeriekeapertuur (N.A.) is het correct focusseren van de Abbe condensor belangrijk. Stel deAbbe condensor in door hem naar boven of beneden te draaien. Zorg ervoor dathet beeld gelijkmatig belicht is.Plaats het preparaat op de tafel (16), doe de objectklemmen omhoog of open demechanische kruistafel (17), en zet het preparaat vast.Verzeker u er van dat het objectief met de kleinste vergroting (4x) boven hetpreparaat is gedraaid.Gebruik de grofinstelling (10) om het object scherp te stellen. Gebruik vervolgens defijninstelling (10) om het beeld te verfijnen. Door de revolverplaat rond te draaien,waardoor een ander objectief in de lichtweg gebracht wordt, kan een anderetotaalvergroting bereikt worden. Indien de vergroting stap voor stap verhoogd wordtkan het focusseren door middel van de fijninstelling (10) gedaan worden.(**) slechts toepasbaar op modellen met een verstelbare condensor


3: Veiligheid• Gebruik alleen geaarde stopcontacten.• Alvorens de microscoop schoon te maken of onderhoud te plegen altijd destekker uit het stopcontact halen. Maak de optische onderdelen alleen meteen zachte doek schoon. Raak de lenzen niet met uw vingers aan. Bevochtigde lenzen niet met schoonmaakmiddelen.• Zorg er voor dat de elektrische delen in geen enkel geval in contact komenmet vloeistof.4: Lamp vervangen (Niet voor de 4 LED-CIS)• Lees punt 3, Veiligheid, goed door.• Wacht totdat de microscoop en de elektrische onderdelen afgekoeld zijn.• Raak de lamp nooit met blote vingers aan.• Zorg ervoor dat hetzelfde type lamp gebruikt wordt als reeds in demicroscoop zat .Bij de microscoop met PL verlichting kan de lamp verwisseld worden door demicroscoop voorzichtig op zijn zijde te leggen. Aan de voorkant van de bodem ziteen grote platte schroef, verwijder deze schroef met een schroevendraaier. Debodem kan nu geopend worden en de lamp is zichtbaar. De lamp kan verwisseldworden door hem naar voren te trekken. Plaats de nieuwe lamp (raak de lamp nietmet blote vingers aan) en sluit de bodem van de microscoop. Bevestig de groteplatte schroef.5: Zekering (11) vervangen (Niet voor de 4 LED-CIS)• Lees punt 3, Veiligheid, goed door.• Wacht totdat de microscoop en de elektrische onderdelen afgekoeld zijn.• De zekering bevindt zich aan de onderkant van de microscoop (leg demicroscoop voorzichtig op zijn zijde).• Draai de behuizing van de zekering tegen de klok in open.• Verwijder de kapotte zekering.• Plaats de nieuwe zekering en zorg ervoor dat deze dezelfde waarde heeft alshet verwijderde exemplaar• Schroef het zekeringhuis terug6: OpbergenBerg de microscoop in een droge en stofvrije ruimte onder de stofhoes op (19), ofschaf een speciale opbergkist aan.


Hoe centreer je de condensor?

More magazines by this user
Similar magazines