Wat is soja?

commodityplatform.org
  • No tags were found...

Wat is soja?

De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?De food-sector - sojaolie en –eiwitten wordenverwerkt in eetbare producten:Foto’s © AIDEnvironment


SR-BYX-2012-021 Page 6 of 14Act. 4Specifically, the Exchange believes that the proposed rule change is consistent withSection 6(b)(4) of the Act, 5 in that it provides for the equitable allocation of reasonabledues, fees and other charges among members and other persons using any facility orsystem which the Exchange operates or controls. The Exchange notes that it operates in ahighly competitive market in which market participants can readily direct order flow tocompeting venues if they deem fee levels at a particular venue to be excessive. TheExchange believes that the proposed changes to certain of the Exchange’s non-standardrouting fees and strategies are equitably allocated, fair and reasonable, and nondiscriminatoryin that they are equally applicable to all Members and are designed toprovide a reduced fee for orders routed to NYSE through Exchange routing strategies ascompared to applicable fees for executions if such routed orders were instead executeddirectly by the Member at NYSE.4. Self-Regulatory Organization’s Statement on Burden on CompetitionThe Exchange does not believe that the proposed rule change will result in anyburden on competition that is not necessary or appropriate in furtherance of the purposesof the Act, as amended. Because the market for order execution is extremelycompetitive, Members may readily opt to disfavor the Exchange’s routing services if theybelieve that alternatives offer them better value. For an order routed through theExchange and executed at NYSE through the applicable routing strategies, the proposedfee change is designed to maintain a slight discount compared to the fee the Member4515 U.S.C. 78f.15 U.S.C. 78f(b)(4).


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Waarom soja?De belangrijkste oorzaken van de explosieve groei van desojaproductie in Zuid-Amerika de afgelopen 3 decennia zijn:• Handelsafspraken tussen de EU en de VS over eennultarief op soja en beperking van subsidies voor eigenoliezadenproductie;• Agrarisch export model in Zuid-Amerikaanse landen ombuitenlandse schulden af te lossen - mede onder drukvan de Wereldbank en het IMF;• Sterke toename van de vraag naar goedkoop eiwitrijkveevoer door de stijgende vleesconsumptie (ook in Chinaen India);• Toenemende vraag naar biobrandstof o.a. op basis vansoja (en andere commodities zoals palmolie ensuikerriet).


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?De twee Alle en Op … om correntão-techniek de deze vegetatie enorme gevolgen plaats manier te bulldozers wordt voor maken verdwijnen letterlijk de wordt voor aanwezige trekken soja grote veel neergemaaid een voor gebruikt oppervlaktenflora dikke Europa en voor stalen fauna …ontbossing:ketting zijn Azië.desastreus.en tussen savanne zich … in over het land.Videomateriaal: Dahl TV (Keuringsdienst van Waarde)


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Impacts van sojaproductieDe lokale effecten van de sojaproductie in Zuid-Amerika zijnonder te verdelen in:• impacts tijdens de ontginning:• gedwongen onteigening (sociaal-economisch)• ontbossing (ecologisch)• slavernij (sociaal)• gevolgen tijdens de productie:• vervuiling en erosie (ecologisch)• werkloosheid en migratie (sociaal-economisch)• honger (sociaal-economisch)• genetische modificatie (sociaal-economisch)


Visionary MembersOur organization appreciates the ongoing generosity of our Visionary Members, whose financialcontributions in excess of $20,000 annually enable us to present a multitude of programsdedicated to improving the livability of Arizona communities.2013 Patrons:$2,500 & aboveBECOME A MEMBER TODAYPress the play button below to see what our current membersare saying about being a part of Arizona Forward.For more information or to join:Arizona Forward3800 N Central AvenueSuite 1010Phoenix, Arizona 85012602.240.2408ArizonaForward.orgInfo@ArizonaForward.org


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Werkloosheid en migratie• Traditionele landbouw: 40 arbeiders per 200 ha;• Grootschalige sojaproductie: één arbeider per 200 ha -vaak een externe arbeidskracht;• Migratie naar steden en natuurgebieden.Videomateriaal: © AIDEnvironment


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Honger• Verlies landbouwgrond voor (lokale) voedselproductie;• Meer eenzijdige voeding.Foto afkomstig uit video Hambre de Soja© ICARO producciones


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Genetische modificatie60% van de soja is zogenaamde RoundUp Ready (RR) soja.Deze soja is bestand tegen de herbicide glyphosaat.• Door koppelverkoop van zaaigoed en bestrijdingsmiddelenworden boeren nog afhankelijker van multinationals alsMonsanto;• Door resistentie van onkruiden neemt de hoeveelheidgebruikte bestrijdingsmiddelen toe in plaats van af;• Maakt verdere schaalvergroting gemakkelijker; verlies vanbiologische diversiteit en bodemvruchtbaarheid wordenversterkt.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?De sojaketenZUID-AMERIKAFiguur © Solidaridad


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?De sojaketen: een zandloper-structuurveel sojaproducentenveel sojaproducenteneen paar handelsmaatschappijeneen paar handelsmaatschappijenweinig verwerkers(industrie)heel weinig retailersFood & non-foodVeeteeltweinig veevoederverwerkersrelatief weinig boerenweinig vlees/zuivelverwerkersheel weinig retailerszeer veel consumentenzeer veel consumentenFiguur © AIDEnvironment


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?De sojaketen: een zandloper-structuurveel sojaproducentenveel sojaproducenteneen paar handelsmaatschappijeneen paar handelsmaatschappijenweinig verwerkers(industrie)heel weinig retailersFood & non-foodVeeteeltweinig veevoederproducentenveel veehoudersweinig vlees/zuivelverwerkersheel weinig retailerszeer veel consumentenzeer veel consumentenFiguur © AIDEnvironment


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Financiering van de sojasector• Voorfinanciering door multinationals;• Multinationale handelsbedrijven lenen bij privatebanken;• Grote Nederlandse banken en FMO financierensojabedrijven;• Rabobank steeds meer betrokken bij directefinanciering boeren.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Relatie met Nederland en Europa -Soja en EuropaSoja-export Zuid-Amerika (05/06): 83 miljoen tonSoja-import EU (05/06):38 miljoen tonPercentage EU soja uit LA (05/06): 89%


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Soja en NederlandNederland is de op één na grootste importeur van soja.Nederlandse soja import (05/06): 9,2 miljoen tonNederlandse consumptie (05/06): 3,1 miljoen ton• 59% komt uit Brazilië;• 25% komt uit Argentinië;• 10% komt uit Paraguay en Uruguay;• 9% komt uit de VS;• 3% komt uit andere landen.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Soja en de Nederlandse intensieveveehouderij• Sterk afhankelijkheid van goedkope soja als eiwitbron inhet veevoer (met name voor varkens en pluimvee);• Meer dan 1 miljoen hectare landbouwgrond voor veevoersojateelt(waarvan bijna 2/3 in Brazilië);• Nederland: ernstige mestoverschotten,Zuid-Amerika: kunstmest om tekorten aan te vullen;• Sterkste bijdrage aan hetbroeikaseffect en de uitstootvan vervuilende stoffen alsammoniak van alle veevoergrondstoffen.Foto © Milieudefensie


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?“We importeren voer, exporterenvarkens en houden de rommel hier.Dat systeem is vastgelopen.”Cees Veerman, ex-minister van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit (oktober 2003)


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Etikettering genetisch gemodificeerdesoja (GMO-soja)• GMO etiketteringsplicht in de EU;• Geldt niet voor dierlijke producten;• Geen vrije keus voor consumenten,terwijl meer dan 90% van deEuropeanen wil weten of er GMOin hun voedsel zit.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Wat moet er gebeuren?In producerende landen:• Soja-expansie alleen op braakliggende gronden;• Herstel van (rivier)bossen en ecologische corridors;• Minder pesticiden en kunstmest te gebruiken;• Respecteren van landrechten;• Landhervorming doorvoeren;• Beter handhaven van arbeids- en milieuwetgeving;• Betere inning en herverdeling van belastingen.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Wat moet er gebeuren?In consumerende landen:• Consument:• Bewust kiezen voor duurzaam product;• Lagere vleesconsumptie;• Bedrijfsleven:• Etikettering van vlees en zuivelproducten;• Duurzaamheidscriteria toepassen bij inkoop;• Overheid:• Criteria duurzame import;• Dialoog met productielanden;• Regelgeving etikettering;• Stimuleren van Europese alternatieven.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Lopende initiatieven (Zuid-Amerika)• Braziliaanse maatschappelijke organisaties hebbenminimumcriteria ontwikkeld voor inkopers van soja;• Cotrimaio exporteert duurzaam geproduceerde GMO-vrijesoja uit de gezinslandbouw;• IMCOPA en Caramuru bieden sinds 2006 soja aan diegecertificeerd is volgens de ‘Basel criteria’ – genoeg voorde Nederlandse markt;


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Lopende initiatieven (Zuid-Amerika)• In de Roundtable on Responsible Soy overleggen spelersin de keten om te komen tot criteria voor verantwoordeproductie van soja;• Braziliaanse soja-exporteurs hebben toegezegd geen sojauit het Amazonewoud meer af te nemen;• Rabobank Brasil heeft een ‘socio-environmental’ policy;• Moratorium ontbossing Atlantisch Regenwoud Paraguay.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?Lopende initiatieven (Europa)• Melkveehouders van Campina schakelen geleidelijk overop verantwoord geproduceerde soja;• Positieve eerste gesprekken met Nederlandse kip- eneibedrijven;• Ondersteuning van de Roundtable on Responsible Soydoor Europese overheden, brancheverenigingen enbedrijven;• Overige initiatieven: McDonalds, Keurslagers.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?HandelingsperspectievenCriteria voor duurzame import• Op langere termijn:alle geïmporteerde soja moet voldoen aan criteria welkemomenteel worden ontwikkeld door de Round Table forResponsible Soy (vgl. Motie RSPO). Nederland steunt ditproces, maar maatschappelijke organisaties in de regiozijn kritisch en de uitkomst van het proces is hoogstonzeker.• Zo snel mogelijk:a) een tijdelijk importverbod voor soja afkomstig uitpas ontgonnen bossen en natuurgebieden, enwaarbij slavenarbeid is gebruikt (D’66 motie);b) voorrang aan import van soja geproduceerd volgensde zgn. Basel criteria.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?HandelingsperspectievenOverleg met Latijns-Amerikaanse overheden• Aandringen op:• verduurzaming van productiemethoden;• respect voor nationale en internationale wet- enregelgeving op het terrein van arbeid en milieu (entoezien op naleving);• Landhervorming.• Steun aan capaciteitsopbouw op het terrein van:• duurzaam landgebruik;• behoud van biodiversiteit en beschermde gebieden;• vergroten van lokale voedselzekerheid;• empowerment van (inheemse) bevolkingsgroepen enlandlozen.


De Nederlandse SojacoalitieWat is soja?Impacts sojaproductieDe sojaketenRelatie metNederland & EUWat moet ergebeuren ?HandelingsperspectievenStimuleren van alternatieven• Vervangen van niet-duurzame import soja door inNederland / Europa geproduceerde alternatieveeiwithoudende gewassen (koolzaad, soja, klaver, etc.);productie van deze gewassen stimuleren;• Hervorming van de intensieve veehouderij envermindering van vleesconsumptie;• Verplichte etikettering van vlees en zuivel omgeïnformeerde keuze door consument mogelijk temaken.


De Nederlandse SojacoalitieSoja doorgelichtDe schaduwzijde van een wonderboonMeer informatie?Secretariaat Nederlandse SojacoalitieBoth ENDSContactpersoon: Annelieke DoumaTelefoon: 020 623 0823Email: ad@bothends.orgwww.bothends.org© AIDEnvironment, mei 2007 – Matthijs Schuring / Jan Maarten DrosMet dank aan Frente de Defesa de Amazonia / Edilberto Sena, Funáguas / Judson Barros en Caritas / CPTBelém voor research en Dahl TV, Greenpeace, Mensen in Nood / Cordaid, ReporterBrasil, ICAROProducciones (video Hambre de Soja), Milieudefensie en Manfred van Eyk (video Het Groene Goud) voorbeeldmateriaal.

More magazines by this user
Similar magazines