ACHILLES - Innoseeds

innoseeds.nl

ACHILLES - Innoseeds

ACHILLESGele mosterd vooreen maximale aaltjesreductie


ACHILLEsGele mosterd voor een maximale aaltjesreductieGroenbemestingzinvolle investering, maak de juiste keuze!Groenbemesters zijn een weldaad voor de grond. Er kunnendiverse redenen zijn om een groenbemester te telen. Zondergoede grond is een goede rendabele akkerbouwteelt nietmogelijk.Innoseeds brengt haar groenbemesters op de markt binnenhet bodemvitaal-concept Vital Earth. Hierin zijn alleen diegroenbemesters opgenomen die een wezenlijke bijdrageleveren aan de gezondheid van de bodem en een hogereopbrengst leveren aan het volggewas.Waarom een groenbemester telen?1. Levering extra organische stof2. Gunstig effect van plantenwortels op de opbouw van debodemstructuur3. Bodembedekking gedurende de winter, erosiebeperkend4. Vastleggen van en verminderen van demineralenuitspoeling5. Beperken van de onkruidontwikkeling doorbodembedekking of door verstikking van het onkruidOok leverbaar Abraham gele mosterd:Hoogste cijfer laatheid bloei op RL 2013.ACHILLESAchilles is een zéér stevige, laat bloeiende mosterd, het rasheeft een vlotte grondbedekking, voldoende massa en isresistent tegen het witte en gele bietencysteaaltje (Heteroderaschachtii en betae).Er is een reductie van aaltjes van zo goed als 90 % mogelijk.ACHILLES is een niet-waardplant voor:• Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)• Heterodera avenae (Havercysteaaltje)• Heterodera goetingiana (Peencysteaaltje)• Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)• Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)RAS BCA-groep 1 )Gele mosterd eigenschappenBSA sortenliste 2012BeginontwikkelingLAATHEIDBLOEI 1 )STEVIGHEID 1 )Achilles 2 6 4 2Abraham 2 5 4 2Accent 2 *) 6 4 3Concerta 2 6 5 4Saloon 2 6 4 2Serval 2 5 5 4Ultra 2 6 5 41) Een lager cijfer is beter.*) recentelijk verlaagd naar BCA-2, BSA liste 2013RASeigenschappen gele mosterd aanbevolen rassenlijst 2011meest gezaaide rassen met een resistentie tegen het witte bietencysteaaltjeRASSNELHEIDGRONDBEDEKKINGLAATHEIDBLOEILENGTE(Relatief: 100=119 cm)StevigheidResistentie tegen Alternaria1 )Achilles 6,5 8,5 96 8 6Forum 8 8,5 104 7 7,5Accent 8 8 104 6,5 7,5Saloon 8 8 99 6,5 7Abraham 7,5 8,5 97 7 6,5Architect 8 8,5 101 7 6,51) Het betreft alternariasoorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Onder andere bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar.CRU-CHLLS-052013Postbus 1 • 4420 AA Kapelle • Tel. +31 (0)113 347 911 • Fax +31 (0)113 330 110 • www.innoseeds.nl • info@innoseeds.nlH. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • Fax +32 (0)11/33.12.14 • www.innoseeds.be • info@innoseeds.be

More magazines by this user
Similar magazines