Aanvraagformulier kortingsbon koelkast of wasmachine - Eandis

eandis.be
  • No tags were found...

Aanvraagformulier kortingsbon koelkast of wasmachine - Eandis

Aktionspunkte für ein nachhaltiges Osnabrück 2020- Erster öffentlicher Entwurf -EinleitungViele Menschen, Initiativen und Institutionen engagieren sich in Osnabrück fürNachhaltigkeit. Personen aus unterschiedlichen Bereichen wie Wissenschaft und Bildung,Politik, Wirtschaft, den Kirchen und Religionsgemeinschaften, beteiligten sich bisher vonApril bis August 2013 an der Veranstaltungsreihe der Osnabrücker Evopfade. DieVeranstalter haben Aussagen der Bürgerinnen und Bürger zur Nachhaltigkeit in Osnabrückauf diesen Veranstaltungen gesammelt. Die Befragten hatten die Möglichkeit Vorschläge zumachen, was erreicht werden soll, um Osnabrück zukünftig noch nachhaltiger zu gestalten.Die Ergebnisse von mehr als 200 Rückmeldungen sowie die im Projektzeitraumeingegangenen Vorschläge der lokalen Akteure wurden zusammengetragen und bilden dieGrundlage dieser Aktionspunkte. Die Vorschläge sollen zu konkreten Maßnahmen werden,die ein nachhaltigeres Osnabrück fördern. Unverzichtbar bei der Umsetzung sindOsnabrücker Akteure, die sich bereits intensiv für Nachhaltigkeit in Osnabrück und darüberhinaus einsetzen. Mit den Aktionspunkten sollen auch die Aktivitäten zur Erstellung einesMasterplanes 100% Klimaschutz in Osnabrück unterstützt werden.Dies ist der Entwurf der Zusammenfassung der Aktionspunkte, welcher von August bisSeptember 2013 diskutiert und weiterentwickelt werden soll. Danach sollen dieseAktionspunkte von den beteiligten Akteuren der Osnabrücker Evopfade auf einemAkteurstreffen verabschiedet und daraufhin den politischen Vertreterinnen und VertreternOsnabrücks überreicht werden.Aktionsfelder Nachhaltiges Osnabrück 2020Bildung und ErziehungDie Aufklärung und Nachhaltigkeitsbildung ist in Schulen, Universitäten und in derErwachsenenbildung etabliert.Menschen aller Altersklassen haben die Möglichkeit sich über nachhaltigeLebensweisen in Osnabrück fortzubilden.Die Bildungseinrichtungen kooperieren miteinander, um diese Ziele zu erreichen.Energie und KlimaschutzKlimaschutz als strategisches Ziel für Osnabrück. Die konkreten Projekte desMasterplans 100% Klimaschutz werden umgesetzt und ein langfristigesKlimaschutzmonitoring ist aufgebaut.Zusammenleben/Sicherheit/FriedenDie gemeinsame Nutzung von Produkten und Dienstleistungen hat sich etabliert.Stand: 14.8.2013


Aanvraagformulier kortingsbon 2012 beschermde afnemerEnergiezuinige toestellen, de moeite waardOp zoek naar een nieuwe koelkast of wasmachine?Koop dan zeker een toestel met energielabel A: de zuinigstein zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellichtgoedkoper maar dat is buiten de kortingsbon van Eandisgerekend.Koop nu een nieuwe wasmachine AAA/A+AA/A+AB/A++AA/A++AB/A++AC/A+++AA/A+++AB/A+++AC of eennieuwe koelkast met energielabel A+/A++/A+++en betaal 150 euro minder aan de kassa.Even vergelijken met oudere toestellen…Koelkast A+ of A++ of A+++Een toestel van 15 jaar of ouderdraagt meestal een D-label. Detoestellen van vandaag (met labelA, A+ of A++of A+++) verbruikeneen pak minder.Verbruik/jaar* Gerekend tegen een elektriciteitsprijs van 0,19 euro/kWhDe tabel geeft het verbruik weervan koelkasten met een vergelijkbarevolume-inhoud (koelkastzonder vriesvak met inhoud van+/- 350 liter), maar met verschillendeenergielabels.Energiekost/jaar*Koelkast D 500 kWh 95,00 euroKoelkast A 210 kWh 39,90 euroKoelkast A+ 175 kWh 33,25 euroKoelkast A++ 150 kWh 28,50 euroDe energiezuinige toestellen verbruiken ongeveer 61 europer jaar minder aan elektriciteit (D-label tov A+): goed vooruw portemonnee en het milieu.Wasmachine AAA/A+AA/A+AB/A++AA/A++AB/A++AC/A+++AA/A+++AB/A+++ACOok het energieverbruik van de huidigewasmachines is er de laatstejaren sterk op vooruit gegaan. Uit detabel kunt u onmiddellijk opmakenhoeveel zuiniger een wasmachineAAA omgaat met elektriciteit en waterdan een toestel uit de jaren ’80.Energieverbruik/wasbeurt*Waterverbruik/wasbeurt*Een rekensom is snel gemaakt. Een18 jaar oude wasmachine kan zo’n73 euro per jaar meer kosten aanwater en energie in vergelijking meteen energiezuinige wasmachinemet label AAA.Energie + waterkost** jaar(220 wasbeurten/jaar)1980 2 kWh 153 liter 211,51 euro1990 1,35 kWh 106 liter 145,05 euro2000 1,1 kWh 60,5 liter 96,56 euro2010 0,95 kWh 39 liter 72,31 euro* Gerekend bij wasbeurt aan 60°C en 5kg** Gerekend tegen waterprijs van 3,80 euro/m³ (afvoer afvalwater en milieutaks inbegrepen) en tegen elektriciteitsprijsvan 0,19 euro/kWhNaam:_________________________________________________________________Voornaam: _____________________________________________________________Straat: __________________________________________________Nr: _____________Postcode: __________ Gemeente:___________________________________________Tel.: ___________________________________________________________________Rijksregisternummer*:(zie achterzijde identiteitskaart/SIS-kaart). . - .Ik wens een kortingsbon van 150 euro te ontvangen voor de aankoop van eenwasmachine AAA/A+AA/A+AB/A++AA/A++AB/A++AC/A+++AA/A+++AB/A+++ACof koelkast met energielabel A+/A++/A+++.Beschermde afnemer: iedereen die van het sociale tarief voor elektriciteit en aardgaskan genieten (Enkel attesten gedateerd 2011/2012 komen in aanmerking)(kruis aan wat voor u van toepassing is) (Attesten uitgeschreven door de mutualiteiten komen niet in aanmerking).❏❏❏❏❏ ❏ ❏Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon ) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente -Attest: OCMWPersonen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door hetOCMW van hun gemeente - Attest: OCMWPersonen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met eenhandicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente - Attest: OCMWPersonen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheidvan ten minste 65 % - Attest: FOD Sociale Zekerheid of RVPPersonen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap -Attest: FOD Sociale ZekerheidPersonen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap - Attest: FOD Sociale ZekerheidPersonen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Attest: FOD Sociale ZekerheidPersonen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden - Attest: FOD Sociale ZekerheidPersonen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijkeongeschiktheid van minstens 66 % - Attest: FOD Sociale ZekerheidPersonen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden - Attest: RVPPersonen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen - Attest: RVPHuurders van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd dooreen gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een socialehuisvestingsmaatschappij - Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij vereist.RVP: Rijksdienst voor pensioenen - FOD: Federale OverheidsdienstGelieve, steeds, het attest toe te voegen(Enkel attesten gedateerd 2011/2012 komen in aanmerking).Datum:Handtekening:* Het spreekt voor zich dat wij uw gegevens enkel zullen gebruiken in het kader van deze kortingsbonactie. In geen geval worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven,noch gebruikt voor commerciële doeleinden. U kunt deze gegevens steeds opvragen en eventueel laten verbeteren, zoals voorgeschreven door de Wet van8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

More magazines by this user
Similar magazines