Een frisse blik - SBK-Krimpenerwaard.nl

sbk.krimpenerwaard.nl

Een frisse blik - SBK-Krimpenerwaard.nl

Provincie Zuid-HollandOnderzoek overdracht taken Stichting BodembeheerKPMG Advisory N.V.InhoudsopgaveIntroductie1 Inleiding 41.1 Achtergrond 41.2 Doelstelling 51.3 Object en reikwijdte van het onderzoek 51.4 Visie op de onderzoeksvragen 61.5 Aanpak 81.6 Leeswijzer 92 Managementsamenvatting 103 Bevindingen 143.1 Inleiding 143.2 Uitgangspunten en ontwikkelingen SBK 143.2.1 Inleiding 143.2.2 Uitgangspunten en ontwikkelingen 143.3 Mogelijke effectiviteit- en efficiencyvoordelen 163.3.1 Inleiding 163.3.2 Kosten-batenanalyse 173.3.3 Gevolgen van de besparingen op het Investeringsbudget LandelijkGebied. 223.3.4 Aanbevelingen 233.4 Consequenties in geval van overdracht taken naar RUD en ontmantelingSBK 253.4.1 Inleiding 253.4.2 Personele consequenties 253.4.3 Juridische consequenties 273.4.4 Aanbevelingen 303.5 Consequenties in geval van overdracht taken naar RUD en zonderontmanteling SBK 303.5.1 Inleiding 303.5.2 Financiële consequenties 303.5.3 Personele consequenties 313.5.4 Juridische consequenties 323.6 Invulling betrokkenheid van de belanghebbenden 323.6.1 Inleiding 323.6.2 Betrokkenheid partijen die in huidige situatie tot de RvT behoren 333.6.3 Aanbevelingen 3412011d Definitief rapport vervolgonderzoek overdracht taken SBK.01032012.docxi

More magazines by this user
Similar magazines