Tempel – Les 5 Lezen uit de bijbel Romeinen 6:8-14 - Bijbelverhalen

mijnbijbelverhalen.nl

Tempel – Les 5 Lezen uit de bijbel Romeinen 6:8-14 - Bijbelverhalen

www.sanmartino5stelle.it www.sanmartino5stelle.it www.sanmartino5stelle.itEsaminata la relazione del Responsabile del settore “Assetto del territorio”, geom.Vincenzo Ugolini, in merito agli attuali effettivi proprietari degli immobili.Ritenuto opportuno procedere formalmente all’esatta individuazione catastale dell’areaoggetto di cessione gratuita a questa Pubblica Amministrazione.Dato atto che, ai sensi per gli effetti dell’art.49, comma 1, del d.lgs. n.267/00, hapreliminarmente espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica il Responsabile delServizioCon votazione favorevole unanime, espressa nei modi di leggeDELIBERA1. di identificare gli immobili in oggetto, complessivamente estesi per mq.40, neiseguenti termini in ragione della loro classificazione catastale e della attualeproprietà:- foglio 1, particella 796, area urbana di mq.23,00 di superficie catastale, diproprietà del sig. Alfonso Lugli, nato a Soliera (MO) il 01 gennaio 1924, c.f.LGLLNS24A01I802B- foglio 1, particella 797, area urbana di mq.17,00 di superficie catastale, diproprietà dei sigg.ri Nella Bedogni, nata a Correggio (RE) il 02 giugno 1929 – c.f.BDGNLL29H42D037G, Franca Caffagni, nata a Reggio Emilia in data 11 aprile 1965 –c.f. CFFFNC65D51H223Z, Stefano Gennari nato a Parma il 24 luglio 1962 – c.f.GNNSFN62L24G337B, Valter Messori, nato a Correggio (RE) in data 11 ottobre 1951– c.f. MSSVTR51R11D037R, Marco Prandi, nato a San Martino in Rio (RE) il 25settembre 1955 – c.f. PRNMRC55P25I011E, Elva Stefani, nata a Rubiera (RE) il 17maggio 1923 – c.f. STFLVE23E57H628V, Luisa Stefani, nata a San Martino in Rio(RE) il 10 giugno 1953 – c.f. STFLSU53H50I011G, Mirco Stefani, nato a Modena il 21ottobre 1953 – c.f. STFMRC53R21F257U, Natalina Stefani, nata a San Martino in Rioil 29 dicembre 1929 – c.f. STFNLN29T69I011J e Paola Stefani, nata a Modena il 12dicembre 1959 – c.f. STFPLA59T52F257L.* * * * * * * * *Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOF.to geom. Vincenzo UgoliniIl presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.Il PresidenteF.to Dr. ORESTE ZURLINIIl SegretarioF.to DR. ALDO BARCELLONAAtto di Giunta Comunale n. 25 del 07 Febbraio 2008 - Pag 3 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO


OpdrachtIn vier delen.Maak eens een reclameposterTeken met elkaar op een groot vel papier een strip van een man die bier in zijn auto doet inplaats van benzine.1. Leuk gek autootje, (met een soort gezichtje) dat stopt omdat het geen benzine heeft.2. Een dom mannetje met een blikje bier achter het stuur die denkt: Hé, benzine op? Ik heb geen geld. Weet jewat???3. Hij giet zijn blikje leeg in de tank.4. Teken het autootje, dat door zijn wielen is gezakt, met een grappig gezichtje en burp, een boer latend. In eenpraatwolkje zegt de man: Vreemd, hij is kapot!! Hoe kan dat nou?Schrijf eronder: Je bent niet gemaakt voor drank, drugs en roken.


Activiteit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a j u n k f o o dbcddre r uf o g pg k s oh e r d r a n ki n njo*Vang de vijanden!Je krijgt allemaal een blaadje met honderd vakjes.De leidster heeft de volgende woorden horizontaal of verticaal verstopt:Roken, drugs, porno, drank, junkfood.Om de beurt mag je een willekeurig hokje vragen. Bij voorbeeld: Wat staat er op A5? De leidster zegt dan watvoor letter er in staat of dat het leeg is. Dat vul je op je blaadje in.Wie het eerst een vijand heeft gevangen, mag zijn hand opsteken. Bijv. je ziet staan ro… en je denkt: Dat is vasten zeker roken. Dan mag je je hand opsteken. De eerste krijgt een punt en we gaan weer verder tot alle vijandengevonden zijn.


Hier is een leeg blaadje:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10abcdefghij*of: pandverbeuren.Als je aan de drugs bent, verlies je vaak al je spullen en je wordt nog lelijk ook.De kinderen zitten in de kring en in het midden ligt een doek. Elk kind legt iets van zichzelf eronder. Dan vraagtde leider wat de opdracht is (bv noem drie bekende Nederlanders). Als er afspraken zijn over de opdracht pakt deleider iets zonder kijken onder de doek uit en vraagt: 'Pand, pand, van wie is dit pand?' De eigenaar roept: ‘Vanmij meneer,’De leider antwoordt: ‘Ik ben geen meneer ik ben de man, die alles doen en laten kan.’‘Wat moet ik doen om mijn pand terug te krijgen?’Als de opdracht goed is uitgevoerd krijgt het kind zijn pand terug. Anders krijgt hij nog een kans.

More magazines by this user
Similar magazines