Stadsdelen in cijfers 2005 - Onderzoek en Statistiek Amsterdam ...

os.amsterdam.nl

Stadsdelen in cijfers 2005 - Onderzoek en Statistiek Amsterdam ...

Stadsdelenin cijfers 2005


2COLOFONVerkrijgbaar bijStadsboekwinkel Gemeentearchief, Amsteldijk 67, telefoon 020 572 0229Stadsdrukkerij Amsterdam NV, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, telefoon 020 551 1811SamenstellingDienst Onderzoek en Statistiek (O+S)RedactieWim van ZeeCor HylkemaInformatieDienst Onderzoek en Statistiektelefoon 020 527 9459 of 527 9464Vormgeving, zetwerk, druk en afwerkingStadsdrukkerij Amsterdam NVOmslagStadsdrukkerij Amsterdam NVFoto’sFotobank Intranet AmsterdamBronvermeldingHet overnemen van de informatie is toegestaan met de volgende bronvermelding:O+S AmsterdamVerklaring der tekens. = de gegevens ontbreken– = nul0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheidniets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomenx= geheimprijs: € 10,– incl. BTW en excl. verzendkostennovember 2005


WOORD VOORAF3De publicatie ‘Stadsdelen in cijfers 2005’ bevat de statistische informatie 2005 voorAmsterdam, de 15 stadsdelen en de 94 buurtcombinaties.De informatie is gerangschikt naar resultaatgebied en is bedoeld als aanvulling op hetstatistisch jaarboek ‘Amsterdam in cijfers 2005’.De gegevens uit de publicatie kunt u ook raadplegen of downloaden via de website vande Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), www.os.amsterdam.nlIk hoop dat u allen van ‘Stadsdelen in cijfers 2005’ veelvuldig gebruik zult maken.drs. Joke van Antwerpendirecteur Dienst Onderzoek en StatistiekStadsdelen in cijfers 2005


4INHOUDVoorwoord 3Kerncijfers 60 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 6Bevolking 121 Bevolking, 1 januari 2000-2005 (mannen+vrouwen) 122 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2000-2005 153 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 174 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 205 Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005 226 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2005 257 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2005 288 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2005 319 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 3410 Loop van de bevolking, 2000-2004 3711 Loop van de bevolking, 2004 3912 Geboorte naar etnische groepen, 2004 4213 Sterfte naar etnische groepen, 2004 4214 Geboorte, 2000-2004 4315 Sterfte, 2000-2004 4616 Vestiging naar etnische groepen, 2004 4917 Vertrek naar etnische groepen, 2004 4918 Vestiging, 2000-2004 5019 Vertrek, 2000-2004 5320 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2000-2004 5621 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2000-2004 5922 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2025 62Openbare orde en veiligheid 6523 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2001-2004 6524 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2004 68Werk en inkomen 7125 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2004-2005 7126 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 7427 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar hoogst behaalde diploma, 1 januari 2005 7728 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bevolkingsgroepen, 1 januari 2005 8029 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2005 8330 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2005 8631 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2003-2005 8932 Werkzame personen naar secties, 1 januari 2005 9233 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2004-2005 9334 Uitkeringen WAO naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 9635 Uitkeringen WAZ naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 9636 Uitkeringen Wajong naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 9737 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 9738 Toegekende aanvragen huursubsidie en gemiddeld subsidiebedrag van (minima) huishoudens,1 juli 2001-1 juli 2004 9839 Kerncijfers inkomen, 2002 9940 Bevolking en besteedbaar inkomen naar geslacht, 2002 10241 Bevolking en besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2002 10542 Huishoudens naar inkomensklassen, 2002 108blz


INHOUD5Zorg 11143 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,1 januari 2003-2005 111Onderwijs 11444 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2004/’05 114Openbare ruimte en groen 11745 Grondgebied naar soort bodemgebruik, 1 januari 2004 117Stedelijke ontwikkeling 12046 Woningvoorraad, 1 januari 2001-2005 12047 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2005 12348 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2005 12649 Woningvoorraad naar binnenwerkse kernoppervlakte, 1 januari 2005 12950 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2005 13251 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2020 13552 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2005 138Verkiezingen 14153 Kiesgerechtigden, geldig uitgebrachte stemmen, opkomstpercentage en blanco/ongeldigestemmen in Amsterdam bij het Referendum voor het verdrag tot vaststelling vaneen Grondwet voor Europa, 1 juni 2005 141Grafieken en kaartenA Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005 14B Aandeel etnische minderheden naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 19C Aandeel etnische minderheden per buurtcombinatie, 1 januari 2005 24D Bevolking naar (gemiddelde) woonduur op het adres per buurtcombinatie, 1 januari 2005 27E Bevolking naar vestigingsduur in de stad per buurtcombinatie, 1 januari 2005 30F Percentage alleenstaanden per leeftijdsgroep, 1 januari 2005 en 2020 64G Opgenomen aangiften naar resultaatgebieden, 2000-2004 67H Opgenomen aangiften per 10.000 inwoners per stadsdeel, 2004 70I Niet-werkende werkzoekenden als % van de bevolking van 15-64 jaar per buurtcombinatie,1 januari 2005 73J Werkzame personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2005 91K WWB-uitkeringen per 100 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2005 95L Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen per buurtcombinatie, 2002 104M Groenvoorzieningen als % van het grondgebied per buurtcombinatie, 1 januari 2004 117N Woningdichtheid per buurtcombinatie, 1 januari 2005 122O Aandeel grote woningen in de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2005 125P Aandeel woningen gebouwd na 1980 in de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2005 128Bijlagen 1441 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen 1442 Omschrijving van de buurtcombinaties en stadsdelen 1493 De gemeente Amsterdam verdeeld in 15 stadsdelen en 94 buurtcombinaties 1504 Verschenen publicaties van O+S in 2005 152blzStadsdelen in cijfers 2005


6KERNCIJFERS0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005stadsdeelA B C Dtotaal Amsterdam-Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-Westtotale oppervlakte (ha) 21907.00 802.09 3546.76 372.55 169.67oppervlakte land (ha) 16631.65 627.68 2614.80 296.81 156.21bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 4467 12930 13 11307 20410woningdichtheid (woningen/km 2 land) 2262 7405 4 6520 12124bevolking naar leeftijdsgroepen0- 4 jaar 46823 3564 10 1899 16845-19 jaar 110212 6829 29 4184 291520-34 jaar 195663 24475 93 10166 1077135-49 jaar 188180 23612 100 9943 896750-64 jaar 118148 15924 79 4884 510865 jaar e.o. 83925 6798 31 2506 2395totaal 742951 81202 342 33582 31840mannen 366345 42767 218 17041 15862vrouwen 376606 38435 124 16541 15978bevolking naar generatieallochtonen 1e generatie 218238 20032 76 9447 7786allochtonen 2e generatie 147435 11190 36 6167 4920autochtonen 377278 49980 230 17968 19134bevolking naar etnische groepenSurinamers 70993 3018 4 2564 1451Antillianen 12021 845 2 384 342Turken 38209 733 10 960 755Marokkanen 64794 1418 2 3054 1579Zuid-Europeanen 18065 2280 15 1076 1029niet-geïndustrialiseerde landen 89127 8310 40 4111 3147geïndustrialiseerde landen 72464 14618 39 3465 4403Nederlanders 377278 49980 230 17968 19134totaal 742951 81202 342 33582 31840geboorte en sterfte 2004geboorte 10596 936 5 454 478sterfte 5900 701 3 291 201interne migratie (verhuizingen) 2004vestiging 71147 8897 33 3620 3014vertrek 71147 9566 29 3888 3674externe migratie 2004vestiging 43287 6953 68 2236 2229vertrek 43941 5272 64 1877 1934werkzame geneeskundigenhuisartsen 1 ) 376 43 – 15 22tandartsen 2 ) 493 60 – 9 14fysiotherapeuten 3 ) 819 88 3 27 43apotheken 81 10 1 4 41) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.2) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).3) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


KERNCIJFERS70 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 (vervolg)stadsdeelA B C Dtotaal Amsterdam-Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-Westwoningvoorraad naar aantal kamers1+2 kamers 115617 25770 8 10316 83063 kamers 130416 12723 9 5797 70914 kamers 93885 5015 48 2535 22835 en meer kamers (+ onbekend) 36315 2994 37 715 1234totaal 376233 46502 102 19363 18914gemiddelde woningbezetting 1,97 1,75 3,35 1,73 1,68woningvoorraad naar eigendomeigenaar/bewoner 76923 12797 11 2828 3696sociale verhuur 199801 15987 – 12299 6753particuliere verhuur 99509 17718 91 4236 8465totaal 376233 46502 102 19363 18914gemiddeld besteedbaar inkomenper huishouden 2002 (x 1.000 euro) 26,3 27,8 20,1 22,2 24,5huishoudens met huursubsidie1 juli 2003-1 juli 2004 78418 6195 – 3909 2874uitkeringen Dienst Werk en InkomenWWB - tot 65 jaar 38172 1 ) 3948 14 2463 1682WWB - 65 jaar e.o. 4657 1 ) 248 – 216 181IOAW + IOAZ 601 55 – 33 25uitkeringen UWVWAO 41564 1 ) 3785 11 2009 1737WAZ 1661 1 ) 272 1 94 70Wajong 5111 1 ) 467 1 229 297WW 18595 1 ) 2235 6 1052 943werkgelegenheidpotentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 539229 66500 281 26395 25933vestigingen met werkzame personen 58227 14124 1858 2456 3186werkzame personen 410338 83734 42612 9307 10678werkloosheidwerklozen (NWW) 51500 1 ) 4733 18 2885 2227werkloosheidspercentage 9,6 7,1 6,4 10,9 8,6werkloosheidspercentage allochtonen 10,9 6,3 1,6 13,3 10,2basisonderwijs 2004/’05scholen 203 13 – 7 6leerlingen 56298 3843 – 1748 1490leerlingen 2004/’05speciaal basisonderwijs 1982 – – – 105(voortgezet) speciaal onderwijs 3412 142 – 62 –voortgezet onderwijs 34204 1176 317 1074 810praktijkonderwijs 1348 – – – –1) Inclusief stadsdeel onbekend.Stadsdelen in cijfers 2005


8KERNCIJFERS0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 (vervolg)stadsdeelG H J N PBos enAmsterdam- Geuzenveld-Zeeburg Lommer De Baarsjes Noord Slotermeertotale oppervlakte (ha) 1930.79 275.60 164.02 6376.89 1000.22oppervlakte land (ha) 748.04 261.24 154.26 4209.23 916.14bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 5647 11873 22384 2094 4464woningdichtheid (woningen/km 2 land) 2647 5645 12183 937 1953bevolking naar leeftijdsgroepen0- 4 jaar 3711 2487 2327 5907 31375-19 jaar 6471 5363 4132 16245 806420-34 jaar 11630 10534 12758 16976 932435-49 jaar 12493 6635 8216 20468 873350-64 jaar 5529 3686 4266 14633 600465 jaar e.o. 2409 2284 2773 13890 5626totaal 42243 30989 34472 88119 40888mannen 21760 15600 16946 42294 20201vrouwen 20483 15389 17526 45825 20687bevolking naar generatieallochtonen 1e generatie 14031 12512 10961 21341 14638allochtonen 2e generatie 9539 8177 6927 16699 11346autochtonen 18673 10300 16584 50079 14904bevolking naar etnische groepenSurinamers 4584 2145 2340 7881 3184Antillianen 559 312 360 1213 470Turken 3234 4933 3151 4434 6315Marokkanen 5658 7179 3976 7215 9040Zuid-Europeanen 1099 807 1154 1585 733niet-geïndustrialiseerde landen 5198 3704 3838 10753 4093geïndustrialiseerde landen 3238 1609 3069 4959 2149Nederlanders 18673 10300 16584 50079 14904totaal 42243 30989 34472 88119 40888geboorte en sterfte 2004geboorte 867 576 590 1066 643sterfte 209 175 163 876 421interne migratie (verhuizingen) 2004vestiging 4836 3018 3333 7235 3914vertrek 4059 3910 3468 5857 3334externe migratie 2004vestiging 2314 2020 2488 3059 1619vertrek 2395 1779 2329 4186 1961werkzame geneeskundigenhuisartsen 1 ) 19 13 16 45 15tandartsen 2 ) 14 1 27 27 13fysiotherapeuten 3 ) 31 20 22 82 33apotheken 3 3 3 9 51) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.2) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).3) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


KERNCIJFERS90 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 (vervolg)stadsdeelG H J N PBos enAmsterdam- Geuzenveld-Zeeburg Lommer De Baarsjes Noord Slotermeerwoningvoorraad naar aantal kamers1+2 kamers 6468 3878 4795 8785 38063 kamers 8795 7853 9785 12723 68934 kamers 3691 2186 3505 14445 60485 en meer kamers 845 816 677 3481 1140totaal 19799 14733 18762 39434 17887gemiddelde woningbezetting 2,13 2,10 1,84 2,23 2,29woningvoorraad naar eigendomeigenaar/bewoner 4727 1705 2774 6681 3077sociale verhuur 12102 8812 7534 31151 13936particuliere verhuur 2970 4216 8454 1602 874totaal 19799 14733 18762 39434 17887gemiddeld besteedbaar inkomenper huishouden 2002 (x 1.000 euro) 26,6 22,6 23,4 25,5 24,4huishoudens met huursubsidie1 juli 2003-1 juli 2004 4325 3795 4141 10710 4633uitkeringen Dienst Werk en InkomenWWB - tot 65 jaar 2545 2169 2088 4210 2457WWB - 65 jaar e.o. 365 219 261 403 282IOAW + IOAZ 32 30 29 92 51uitkeringen UWVWAO 2277 1782 2046 6090 2637WAZ 63 41 53 214 72Wajong 249 188 174 804 325WW 1159 794 1020 1823 971werkgelegenheidpotentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 31596 22680 26665 57441 26719vestigingen met werkzame personen 2490 1179 1767 4442 1366werkzame personen 9368 9965 5281 25157 5559werkloosheidwerklozen (NWW) 3209 3079 2892 5953 3608werkloosheidspercentage 10,2 13,6 10,8 10,4 13,5werkloosheidspercentage allochtonen 11,3 13,2 11,8 12,6 13,5basisonderwijs 2004/’05scholen 15 9 10 28 11leerlingen 3657 2437 2272 8040 3676leerlingen 2004/’05speciaal basisonderwijs – – – 284 227(voortgezet) speciaal onderwijs 123 – 54 334 605voortgezet onderwijs 855 246 111 4266 1291praktijkonderwijs 222 – – 171 553Stadsdelen in cijfers 2005


10KERNCIJFERS0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 (vervolg)stadsdeelQ R T U V WOost/Water- Amsterdam Zuider-Osdorp Slotervaart Zuidoost graafsmeer Oud Zuid Amsteltotale oppervlakte (ha) 1129.81 1113.78 2208.80 1085.33 705.18 1025.51oppervlakte land (ha) 1070.99 944.11 2034.60 1010.14 654.29 933.09bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 4177 4721 3958 5810 12798 5042woningdichtheid (woningen/km 2 land) 1842 2033 1837 2963 7244 2910bevolking naar leeftijdsgroepen0- 4 jaar 3105 2913 5597 3481 4698 23035-19 jaar 8459 9141 16539 8465 8737 463920-34 jaar 9226 9143 18185 15075 25420 1188735-49 jaar 10249 10939 20805 15374 21702 994450-64 jaar 6372 6285 12678 9833 14488 837965 jaar e.o. 7327 6149 6746 6451 8651 9889totaal 44738 44570 80550 58679 83696 47041mannen 21471 21675 39618 29162 40457 21273vrouwen 23267 22895 40932 29517 43239 25768bevolking naar generatieallochtonen 1e generatie 12464 12955 36809 15945 19678 9563allochtonen 2e generatie 10526 10544 20276 10988 13223 6877autochtonen 21748 21071 23465 31746 50795 30601bevolking naar etnische groepenSurinamers 3851 3627 26008 4941 3646 1749Antillianen 455 411 4895 581 780 412Turken 4069 3609 800 2960 1690 556Marokkanen 6830 6892 1564 5780 3460 1147Zuid-Europeanen 816 1009 1214 1531 2500 1217niet-geïndustrialiseerde landen 4243 4702 18848 5835 8106 4199geïndustrialiseerde landen 2726 3249 3756 5305 12719 7160Nederlanders 21748 21071 23465 31746 50795 30601totaal 44738 44570 80550 58679 83696 47041geboorte en sterfte 2004geboorte 612 566 1102 823 1277 601sterfte 347 442 512 435 516 608interne migratie (verhuizingen) 2004vestiging 3885 3765 9230 5256 7380 3731vertrek 3181 3254 9942 5540 8118 3327externe migratie 2004vestiging 1672 1886 4738 3223 5684 3098vertrek 2151 2146 6079 3396 5239 3133werkzame geneeskundigenhuisartsen 1 ) 22 19 44 29 42 32tandartsen 2 ) 20 47 26 22 138 75fysiotherapeuten 3 ) 40 58 89 67 130 86apotheken 4 5 7 7 10 61) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.2) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).3) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


KERNCIJFERS110 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2005 (slot)stadsdeelQ R T U V WOost/Water- Amsterdam Zuider-Osdorp Slotervaart Zuidoost graafsmeer Oud Zuid Amstelwoningvoorraad naar aantal kamers1+2 kamers 2561 2245 10504 9578 14326 42713 kamers 8397 5247 8355 10083 18272 83934 kamers 6719 9358 14860 6081 6657 104545 en meer kamers 2049 2338 3654 4181 8118 4036totaal 19726 19188 37373 29923 47373 27154gemiddelde woningbezetting 2,27 2,32 2,16 1,96 1,77 1,73woningvoorraad naar eigendomeigenaar/bewoner 5918 5020 6505 5269 10062 5853sociale verhuur 12202 9653 27528 17533 15154 9157particuliere verhuur 1606 4515 3340 7121 22157 12144totaal 19726 19188 37373 29923 47373 27154gemiddeld besteedbaar inkomenper huishouden 2002 (x 1.000 euro) 27,4 29,6 24,6 25,5 29,3 30,0huishoudens met huursubsidie1 juli 2003-1 juli 2004 4512 3930 11703 7052 6613 4026uitkeringen Dienst Werk en InkomenWWB - tot 65 jaar 1692 1635 5431 3108 3417 1276WWB - 65 jaar e.o. 221 245 905 546 393 169IOAW + IOAZ 35 28 36 57 63 35uitkeringen UWVWAO 2412 2274 4410 3516 4266 2255WAZ 68 82 102 118 229 162Wajong 322 224 566 495 522 239WW 838 870 2276 1532 2055 1017werkgelegenheidpotentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 28557 29217 57644 43098 64602 31901vestigingen met werkzame personen 1887 2324 3756 3927 9441 4024werkzame personen 7483 31715 52828 37197 41052 38402werkloosheidwerklozen (NWW) 2555 2642 6089 4085 5040 2117werkloosheidspercentage 8,9 9,0 10,6 9,5 7,8 6,6werkloosheidspercentage allochtonen 9,0 10,0 11,3 11,3 7,6 5,3basisonderwijs 2004/’05scholen 11 12 30 16 21 14leerlingen 3832 4500 7779 4175 5208 3641leerlingen 2004/’05speciaal basisonderwijs 100 301 321 250 213 181(voortgezet) speciaal onderwijs 360 772 390 147 260 163voortgezet onderwijs 2236 3364 2888 3658 7840 4072praktijkonderwijs – 207 – 11 – 184Stadsdelen in cijfers 2005


12BEVOLKING1 Bevolking, 1 januari 2001-2005 (mannen+vrouwen)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005A00 Burgwallen-Oude Zijde 4396 4275 4094 3701 3684A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3673 3633 3597 3585 3676A02 Grachtengordel-West 7176 7211 7651 8372 8412A03 Grachtengordel-Zuid 4221 4132 4134 4164 4200A04 Nieuwmarkt/Lastage 8585 8595 8547 8680 8819A05 Haarlemmerbuurt 6923 6897 6893 7050 7143A06 Jordaan 18610 18537 18376 18524 18772A07 De Weteringschans 6708 6643 6545 6629 6855A08 Weesperbuurt/Plantage 7274 7294 7319 7402 7591A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 11758 11729 11823 11812 12050A Amsterdam-Centrum 79324 78946 78979 79919 81202B10 Westelijk Havengebied 284 258 240 239 241B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 124 115 87 90 101B Westpoort 408 373 327 329 342C12 Houthavens 242 280 593 639 1045C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 11530 11416 11040 10811 10495C14 Staatsliedenbuurt 11748 11875 11996 12057 12121C15 Centrale Markt 2293 2311 2314 2331 2296C16 Frederik Hendrikbuurt 8229 8074 7856 7479 7625C Westerpark 34042 33956 33799 33317 33582D17 Da Costabuurt 4332 4259 4215 4304 4314D18 Kinkerbuurt 5305 5272 5273 5271 5224D19 Van Lennepbuurt 7012 6943 6880 6791 6632D20 Helmersbuurt 6672 6570 6607 6723 6773D21 Overtoomse Sluis 7036 7049 7050 7105 7157D22 Vondelbuurt 1795 1790 1716 1705 1740D Oud-West 32152 31883 31741 31899 31840G31 Indische Buurt West 13337 13179 12952 12818 12749G32 Indische Buurt Oost 10270 10394 10365 10539 10712G33 Oostelijk Havengebied 13084 14652 15857 16289 16564G34 IJ-eiland e.o. 258 467 533 1269 2218G Zeeburg 36949 38692 39707 40915 42243H36 Sloterdijk 80 82 82 82 88H37 Landlust 18167 17895 17776 17947 18180H38 Erasmuspark 5669 5691 5611 5616 5370H39 De Kolenkit 7002 6992 7314 7575 7351H Bos en Lommer 30918 30660 30783 31220 30989J40 De Krommert 12286 12228 11976 11939 12135J41 Van Galenbuurt 5654 5735 5643 5545 5656J42 Hoofdweg e.o. 10449 10480 10289 10057 10220J43 Westindische Buurt 6578 6535 6435 6464 6461J De Baarsjes 34967 34978 34343 34005 34472


BEVOLKING131 Bevolking, 1 januari 2001-2005 (mannen+vrouwen) (vervolg)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005N60 Volewijck 10139 10046 10048 10090 10166N61 IJplein/Vogelbuurt 8273 8310 8202 8238 8247N62 Tuindorp Nieuwendam 3476 3467 3466 3441 3420N63 Tuindorp Buiksloot 2042 1981 1976 1963 1928N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1547 1536 1562 1535 1576N65 Tuindorp Oostzaan 9148 9152 9320 9356 9305N66 Oostzanerwerf 8660 8648 8892 9027 9040N67 Kadoelen 2874 2836 2833 2888 2852N68 Nieuwendam-Noord 12856 12957 13174 13250 13429N69 Buikslotermeer 11724 11650 11737 11657 11816N70 Banne Buiksloot 13678 13809 13890 13832 13820N71 Buiksloterham 270 271 253 242 307N72 Nieuwendammerham 165 172 160 147 149N73 Waterland 2060 2075 2048 2046 2064N Amsterdam-Noord 86912 86910 87561 87712 88119P75 Spieringhorn 2 2 2 2 2P76 Slotermeer-Noordoost 8814 8831 8979 9035 9010P77 Slotermeer-Zuidwest 15673 15768 16010 15989 16191P78 Geuzenveld 12827 12892 13273 13046 13344P79 Eendracht 2356 2349 2341 2350 2341P Geuzenveld-Slotermeer 39672 39842 40605 40422 40888Q80 Lutkemeer/Ookmeer 1205 1236 1254 1073 875Q81 Osdorp-Oost 14062 14080 14249 14359 14418Q82 Osdorp-Midden 10872 10973 10214 9635 9659Q83 De Punt 4731 4657 4739 4778 4850Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 12562 12693 12904 14410 14936Q Osdorp 43432 43639 43360 44255 44738R85 Slotervaart 15609 15711 15706 15790 16057R86 Overtoomse Veld 9490 9396 9622 9629 9617R87 Westlandgracht 5447 5481 5566 5451 5490R88 Sloter-/Riekerpolder 13430 13446 13453 13350 13406R Slotervaart 43976 44034 44347 44220 44570T92 Amstel III/Bullewijk 67 252 85 67 110T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 21333 21350 21504 21395 21953T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 27542 27605 26576 25496 23631T95 Nellestein 2727 2730 2724 2709 2724T96 Holendrecht/Reigersbos 18909 18723 18586 18409 18366T97 Gein 12691 12655 12521 12397 12262T98 Driemond 1513 1496 1496 1505 1504T Zuidoost 84782 84811 83492 81978 80550U27 Weesperzijde 4545 4550 4502 4534 4501U28 Oosterparkbuurt 10793 10640 10532 10738 10631U29 Dapperbuurt 8568 8391 8396 8509 8441U30 Transvaalbuurt 9872 9796 9675 9626 9664U55 Frankendael 9528 9410 9382 9361 9430U56 Middenmeer 10061 10847 11568 11755 11890U57 Betondorp 3123 3117 3102 3124 3094U58 De Omval 924 915 971 1035 1028U Oost/Watergraafsmeer 57414 57666 58128 58682 58679Stadsdelen in cijfers 2005


14BEVOLKING1 Bevolking, 1 januari 2001-2005 (mannen+vrouwen) (slot)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005V24 Oude Pijp 13840 13672 13614 13647 13840V25 Nieuwe Pijp 11550 11441 11422 11481 11452V26 Diamantbuurt 8476 8442 8371 8251 8227V44 Hoofddorppleinbuurt 10639 10621 10538 10716 10771V45 Schinkelbuurt 3613 3560 3543 3672 3786V46 Willemspark 5202 5067 5077 5124 5125V47 Museumkwartier 11361 11393 11342 11434 11467V48 Stadionbuurt 9657 9619 9600 9637 9726V49 Apollobuurt 7965 7892 7943 8007 8096V50 Duivelseiland 1276 1227 1204 1231 1206V Amsterdam Oud Zuid 83579 82934 82654 83200 83696W52 Scheldebuurt 12903 12876 12975 13256 13237W53 IJselbuurt 4923 4908 5037 5108 5166W54 Rijnbuurt 8615 8657 8628 8635 8575W59 Station Zuid/WTC e.o. 1117 1107 1084 1076 1131W90 Buitenveldert-West 11523 11557 11475 11541 11758W91 Buitenveldert-Oost 6932 6899 7020 7074 7174W ZuiderAmstel 46013 46004 46219 46690 47041ASD Amsterdam 734540 735328 736045 738763 742951bron: O+SA Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005 bron: O+S


BEVOLKING152 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2001-2005leeftijdsgroepen in jarentotaal1 januari 0-19 20-34 35-49 50-64 65+ m v totaalA AMSTERDAM-CENTRUM2001 9752 26454 23191 13413 6514 41478 37846 793242002 9795 25361 23205 14101 6484 41344 37602 789462003 9840 24598 23242 14763 6536 41631 37348 789792004 10201 24393 23380 15337 6608 42056 37863 799192005 10393 24475 23612 15924 6798 42767 38435 81202B WESTPOORT2001 69 99 107 104 29 236 172 4082002 52 92 99 102 28 236 137 3732003 39 72 100 85 31 208 119 3272004 38 76 103 82 30 215 114 3292005 39 93 100 79 31 218 124 342C WESTERPARK2001 5995 11491 9791 4194 2571 17744 16298 340422002 6025 10986 9973 4415 2557 17647 16309 339562003 6001 10699 9952 4606 2541 17397 16402 337992004 5970 10229 9853 4750 2515 17025 16292 333172005 6083 10166 9943 4884 2506 17041 16541 33582D OUD-WEST2001 4382 11839 8773 4605 2553 16120 16032 321522002 4427 11371 8829 4728 2528 16044 15839 318832003 4434 11063 8827 4909 2508 15979 15762 317412004 4557 10952 8885 5036 2469 15935 15964 318992005 4599 10771 8967 5108 2395 15862 15978 31840G ZEEBURG2001 8511 11469 10492 4204 2273 19277 17672 369492002 8987 11691 11175 4566 2273 20198 18494 386922003 9363 11548 11566 4914 2316 20604 19103 397072004 9759 11537 12034 5220 2365 21148 19767 409152005 10182 11630 12493 5529 2409 21760 20483 42243H BOS EN LOMMER2001 7851 10488 6167 3712 2700 15443 15475 309182002 7813 10346 6263 3670 2568 15384 15276 306602003 7968 10362 6343 3687 2423 15471 15312 307832004 8021 10587 6596 3677 2339 15755 15465 312202005 7850 10534 6635 3686 2284 15600 15389 30989J DE BAARSJES2001 6575 13632 7545 4203 3102 17217 17750 349672002 6704 13281 7858 4230 2905 17209 17769 349782003 6495 12886 7893 4254 2815 16940 17403 343432004 6360 12604 8078 4218 2745 16721 17284 340052005 6459 12758 8216 4266 2773 16946 17526 34472N AMSTERDAM-NOORD2001 20713 18217 19348 14278 14356 41707 45205 869122002 21026 17590 19765 14271 14258 41621 45289 869102003 21627 17406 20038 14501 13989 42046 45515 875612004 21956 17102 20286 14482 13886 42081 45631 877122005 22152 16976 20468 14633 13890 42294 45825 88119Stadsdelen in cijfers 2005


16BEVOLKING2 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2001-2005 (slot)leeftijdsgroepen in jarentotaal1 januari 0-19 20-34 35-49 50-64 65+ m v totaalP GEUZENVELD-SLOTERMEER2001 10541 8774 8247 5465 6645 19341 20331 396722002 10586 8837 8401 5596 6422 19521 20321 398422003 11017 9143 8587 5702 6156 19927 20678 406052004 11015 9074 8640 5845 5848 19925 20497 404222005 11201 9324 8733 6004 5626 20201 20687 40888Q OSDORP2001 10934 9468 9309 6162 7559 20839 22593 434322002 11067 9455 9527 6095 7495 20976 22663 436392003 11107 9052 9583 6208 7410 20877 22483 433602004 11476 9115 10033 6299 7332 21281 22974 442552005 11564 9226 10249 6372 7327 21471 23267 44738R SLOTERVAART2001 11638 9650 10444 5816 6428 21306 22670 439762002 11764 9359 10639 5931 6341 21328 22706 440342003 11939 9331 10802 6014 6261 21472 22875 443472004 11968 9113 10817 6149 6173 21466 22754 442202005 12054 9143 10939 6285 6149 21675 22895 44570T ZUIDOOST2001 24387 20478 22364 10653 6900 41535 43247 847822002 24297 20179 22225 11201 6909 41743 43068 848112003 23695 19420 21815 11707 6855 40979 42513 834922004 22995 18703 21379 12127 6774 40206 41772 819782005 22136 18185 20805 12678 6746 39618 40932 80550U OOST/WATERGRAAFSMEER2001 11363 15846 14707 8619 6879 28482 28932 574142002 11615 15378 15009 8916 6748 28610 29056 576662003 11700 15323 15171 9329 6605 28819 29309 581282004 11940 15271 15340 9585 6546 29219 29463 586822005 11946 15075 15374 9833 6451 29162 29517 58679V AMSTERDAM OUD ZUID2001 12618 27816 20726 13366 9053 40365 43214 835792002 12689 26932 20817 13649 8847 40085 42849 829342003 13008 26200 20804 13972 8670 39931 42723 826542004 13169 25952 21200 14227 8652 40202 42998 832002005 13435 25420 21702 14488 8651 40457 43239 83696W ZUIDERAMSTEL2001 6145 11721 9359 8180 10606 20540 25473 460132002 6283 11683 9436 8254 10348 20656 25348 460042003 6524 11617 9600 8299 10179 20806 25413 462192004 6724 11900 9759 8361 9946 21039 25651 466902005 6942 11887 9944 8379 9889 21273 25768 47041TOTAAL AMSTERDAM2001 151474 207442 180570 106974 88080 361630 372910 7345402002 153130 202541 183221 109725 86711 362602 372726 7353282003 154757 198720 184323 112950 85295 363087 372958 7360452004 156149 196608 186383 115395 84228 364274 374489 7387632005 157035 195663 188180 118148 83925 366345 376606 742951bron: O+S


BEVOLKING173 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2005gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaalA00 1794 220 730 258 129 252 153 148 3684A01 1852 250 820 198 111 207 235 3 3676A02 4120 796 1146 1051 392 498 306 103 8412A03 1675 448 738 589 236 237 219 58 4200A04 3953 720 1284 1136 463 933 209 121 8819A05 2793 646 862 1148 506 866 99 223 7143A06 8637 1618 2778 2137 1159 1845 311 287 18772A07 2923 592 1192 988 379 434 226 121 6855A08 3019 576 1046 808 406 608 247 881 7591A09 4606 1000 1300 2150 901 1812 126 155 12050A 35372 6866 11896 10463 4682 7692 2131 2100 81202B10 50 50 28 30 7 13 – 63 241B11 42 16 6 19 4 4 4 6 101B 92 66 34 49 11 17 4 69 342C12 497 72 240 86 36 70 44 – 1045C13 3602 842 1068 2141 642 1723 141 336 10495C14 5010 822 1706 2147 794 1387 205 50 12121C15 531 168 214 676 317 352 22 16 2296C16 3365 620 1112 1100 423 730 126 149 7625C 13005 2524 4340 6150 2212 4262 538 551 33582D17 1743 382 764 530 243 479 98 75 4314D18 2196 460 778 698 340 593 132 27 5224D19 3049 538 792 1090 280 768 95 20 6632D20 2606 526 1080 949 581 747 234 50 6773D21 2969 560 1258 784 491 743 206 146 7157D22 579 192 224 316 121 147 47 114 1740D 13142 2658 4896 4367 2056 3477 812 432 31840G31 3974 992 1418 3822 549 1633 303 58 12749G32 2958 932 958 3508 583 1445 184 144 10712G33 3588 1452 2584 4192 2380 2102 218 48 16564G34 424 166 228 716 340 322 6 16 2218G 10944 3542 5188 12238 3852 5502 711 266 42243H36 26 20 12 16 – 2 12 – 88H37 5317 1654 2004 5709 882 2176 438 – 18180H38 1726 528 710 1350 285 588 183 – 5370H39 1461 508 344 3568 214 1061 140 55 7351H 8530 2710 3070 10643 1381 3827 773 55 30989J40 3734 1096 1720 2859 802 1503 388 33 12135J41 2092 482 710 1346 253 623 150 – 5656J42 3491 862 1404 2355 488 1295 227 98 10220J43 2133 590 1150 1232 469 722 165 – 6461J 11450 3030 4984 7792 2012 4143 930 131 34472Stadsdelen in cijfers 2005


18BEVOLKING3 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 (vervolg)gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaalN60 2585 1302 730 2954 758 1656 112 69 10166N61 2147 804 568 2494 537 1530 97 70 8247N62 876 854 210 838 229 392 21 – 3420N63 372 396 102 618 164 255 21 – 1928N64 192 226 112 662 244 124 16 – 1576N65 2000 1908 498 2744 728 1109 116 202 9305N66 1658 1382 466 3429 837 1178 77 13 9040N67 327 652 188 1130 299 239 17 – 2852N68 2544 1604 588 4805 861 2872 135 20 13429N69 3075 2048 900 3061 672 1707 123 230 11816N70 2670 2032 704 4604 970 2505 126 209 13820N71 138 46 20 64 22 14 3 – 307N72 27 20 30 44 10 11 3 4 149N73 300 400 116 881 204 146 17 – 2064N 18911 13674 5232 28328 6535 13738 884 817 88119P75 – – 2 – – – – – 2P76 2203 1120 592 3420 356 1116 140 63 9010P77 4054 2082 1046 5755 708 2117 248 181 16191P78 2170 1748 526 5534 615 2157 140 454 13344P79 276 442 142 1040 186 248 7 – 2341P 8703 5392 2308 15749 1865 5638 535 698 40888Q80 100 150 28 426 96 60 15 – 875Q81 4085 3070 954 4031 504 1584 172 18 14418Q82 2009 1120 510 3839 317 1556 170 138 9659Q83 1138 794 320 1457 260 651 55 175 4850Q84 1621 2032 948 7243 1480 1467 142 3 14936Q 8953 7166 2760 16996 2657 5318 554 334 44738R85 3328 2508 1136 5274 839 2043 185 744 16057R86 1796 920 650 4329 335 1338 189 60 9617R87 1445 662 688 1518 273 664 128 112 5490R88 1757 1910 858 5712 1472 1422 124 151 13406R 8326 6000 3332 16833 2919 5467 626 1067 44570T92 26 2 18 21 7 2 8 26 110T93 6007 1062 1752 3933 2133 6542 489 35 21953T94 6288 1776 1790 4481 2381 6230 518 167 23631T95 986 412 360 375 171 251 54 115 2724T96 4001 2112 1140 4566 1642 4484 271 150 18366T97 1945 1238 686 3960 1340 2828 137 128 12262T98 170 354 66 630 166 115 3 – 1504T 19423 6956 5812 17966 7840 20452 1480 621 80550U27 1681 344 662 753 348 495 173 45 4501U28 3818 830 1264 2269 641 1444 234 131 10631U29 2859 752 908 2046 445 1039 193 199 8441U30 2623 728 1006 3186 529 1431 161 – 9664U55 3197 1202 796 2138 627 1070 106 294 9430U56 2570 1654 1298 3410 1464 1206 271 17 11890U57 1238 758 198 459 116 300 25 – 3094U58 256 158 198 168 67 42 17 122 1028U 18242 6426 6330 14429 4237 7027 1180 808 58679


BEVOLKING193 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 (slot)gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaalV24 6347 940 2362 1719 765 1243 404 60 13840V25 4890 840 1714 1601 676 1167 300 264 11452V26 2741 746 886 1896 498 1320 108 32 8227V44 3852 1156 1906 1647 856 1051 267 36 10771V45 1491 270 656 471 222 414 113 149 3786V46 1331 628 656 1385 411 480 179 55 5125V47 3355 1518 1270 3058 842 851 375 198 11467V48 3558 1072 1134 1733 564 1491 148 26 9726V49 1949 1274 764 2714 550 557 267 21 8096V50 545 88 266 113 78 76 40 – 1206V 30059 8532 11614 16337 5462 8650 2201 841 83696W52 4330 1546 1916 2324 1195 1327 421 178 13237W53 1865 494 742 886 377 654 148 – 5166W54 3235 926 1334 1287 491 1075 172 55 8575W59 360 234 88 282 87 56 24 – 1131W90 3996 2260 962 2561 494 1083 173 229 11758W91 2495 1638 564 1322 184 527 70 374 7174W 16281 7098 5606 8662 2828 4722 1008 836 47041ASD 221433 82640 77402 187002 50549 99932 14367 9626 742951bron: O+SB Aandeel etnische minderheden naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 Stadsdelen in cijfers 2005 bron: O+S


20BEVOLKING4 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarenstd 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ totaalA m 1790 1154 1012 1217 2671 4323 5186 5101 4702 3874 3486 3237 2018 1194 755 511 536 42767v 1774 1116 1058 1272 3203 4585 4507 3737 3299 2899 2809 2741 1633 1019 761 676 1346 38435totaal 3564 2270 2070 2489 5874 8908 9693 8838 8001 6773 6295 5978 3651 2213 1516 1187 1882 81202B m 5 7 7 5 22 18 19 22 20 23 19 20 11 10 4 6 – 218v 5 3 3 4 7 17 10 15 7 13 12 8 9 5 3 3 – 124totaal 10 10 10 9 29 35 29 37 27 36 31 28 20 15 7 9 – 342C m 996 800 657 667 1084 1551 2206 2099 1846 1440 1168 898 573 391 268 182 215 17041v 903 677 648 735 1282 1861 2182 1790 1523 1245 970 742 533 358 280 263 549 16541totaal 1899 1477 1305 1402 2366 3412 4388 3889 3369 2685 2138 1640 1106 749 548 445 764 33582D m 880 468 432 524 1000 1806 2281 1982 1569 1273 1075 985 599 406 273 153 156 15862v 804 526 402 563 1306 2164 2214 1707 1330 1106 980 891 578 388 317 254 448 15978totaal 1684 994 834 1087 2306 3970 4495 3689 2899 2379 2055 1876 1177 794 590 407 604 31840G m 1884 1270 1033 997 1262 1738 2581 2732 2428 1724 1362 1007 645 450 301 166 180 21760v 1827 1201 1023 947 1449 2053 2547 2308 1824 1477 1186 806 523 383 302 231 396 20483totaal 3711 2471 2056 1944 2711 3791 5128 5040 4252 3201 2548 1813 1168 833 603 397 576 42243H m 1252 912 807 889 1346 1779 1921 1547 1249 951 741 667 531 390 254 166 198 15600v 1235 959 860 936 1566 2089 1833 1221 915 752 685 630 432 341 238 241 456 15389totaal 2487 1871 1667 1825 2912 3868 3754 2768 2164 1703 1426 1297 963 731 492 407 654 30989J m 1153 734 598 680 1214 2121 2593 1936 1528 1050 839 758 600 479 328 150 185 16946v 1174 770 605 745 1763 2630 2437 1610 1142 950 758 741 570 475 334 279 543 17526totaal 2327 1504 1203 1425 2977 4751 5030 3546 2670 2000 1597 1499 1170 954 662 429 728 34472N m 2999 2816 2727 2711 2455 2530 3116 3495 3596 3036 2560 2599 1948 1766 1533 1238 1169 42294v 2908 2724 2614 2653 2665 2879 3331 3630 3646 3065 2655 2706 2165 2021 1927 1782 2454 45825totaal 5907 5540 5341 5364 5120 5409 6447 7125 7242 6101 5215 5305 4113 3787 3460 3020 3623 88119Stadsdelen in cijfers 2005


BEVOLKING 214 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 (slot)leeftijdsgroepen in jarenstd 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ totaalP m 1604 1347 1442 1355 1395 1433 1600 1723 1591 1350 1184 1070 822 627 518 533 607 20201v 1533 1312 1305 1303 1591 1661 1644 1401 1399 1269 1122 1009 797 606 701 875 1159 20687totaal 3137 2659 2747 2658 2986 3094 3244 3124 2990 2619 2306 2079 1619 1233 1219 1408 1766 40888Q m 1559 1498 1427 1378 1347 1399 1663 1840 1884 1456 1186 1140 823 756 769 683 663 21471v 1546 1404 1420 1332 1559 1508 1750 1851 1769 1449 1220 1151 852 1036 1077 1034 1309 23267totaal 3105 2902 2847 2710 2906 2907 3413 3691 3653 2905 2406 2291 1675 1792 1846 1717 1972 44738R m 1498 1553 1674 1461 1314 1377 1679 1842 1986 1626 1270 1096 856 714 588 584 557 21675v 1415 1491 1573 1389 1365 1633 1775 1908 1986 1591 1176 1096 791 817 844 783 1262 22895totaal 2913 3044 3247 2850 2679 3010 3454 3750 3972 3217 2446 2192 1647 1531 1432 1367 1819 44570T m 2917 2664 2759 2974 3109 2892 2989 3297 3677 3414 2755 2236 1383 871 643 490 548 39618v 2680 2508 2632 3002 3014 3000 3181 3132 3746 3539 2767 2184 1353 976 898 798 1522 40932totaal 5597 5172 5391 5976 6123 5892 6170 6429 7423 6953 5522 4420 2736 1847 1541 1288 2070 80550U m 1799 1452 1423 1401 1763 2380 3080 2973 2733 2397 2100 1795 1237 928 641 459 601 29162v 1682 1388 1386 1415 2203 2650 2999 2668 2390 2213 1878 1696 1127 909 760 783 1370 29517totaal 3481 2840 2809 2816 3966 5030 6079 5641 5123 4610 3978 3491 2364 1837 1401 1242 1971 58679V m 2360 1613 1316 1416 2288 4043 5413 4629 3702 2968 2723 2641 1828 1281 892 614 730 40457v 2338 1506 1310 1576 3245 4826 5605 4261 3340 2802 2671 2722 1903 1319 1097 900 1818 43239totaal 4698 3119 2626 2992 5533 8869 11018 8890 7042 5770 5394 5363 3731 2600 1989 1514 2548 83696W m 1223 787 675 824 1187 1914 2414 2048 1607 1276 1313 1459 1047 875 830 728 1066 21273v 1080 760 726 867 1603 2260 2509 1979 1615 1419 1514 1722 1324 1262 1199 1291 2638 25768totaal 2303 1547 1401 1691 2790 4174 4923 4027 3222 2695 2827 3181 2371 2137 2029 2019 3704 47041ASD m 23919 19075 17989 18499 23457 31304 38741 37266 34118 27858 23781 21608 14921 11138 8597 6663 7411 366345v 22904 18345 17565 18739 27821 35816 38524 33218 29931 25789 22403 20845 14590 11915 10738 10193 17270 376606totaal 46823 37420 35554 37238 51278 67120 77265 70484 64049 53647 46184 42453 29511 23053 19335 16856 24681 742951bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


22BEVOLKING5 Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nederbc/stdmers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalA00 89 29 28 53 105 461 765 2154 3684A01 62 52 38 39 158 486 746 2095 3676A02 337 118 83 156 234 812 1972 4700 8412A03 41 27 35 16 81 430 1015 2555 4200A04 262 73 59 72 218 942 1638 5555 8819A05 255 80 46 153 196 639 1222 4552 7143A06 461 168 134 227 516 1508 3225 12533 18772A07 134 78 58 29 191 640 1417 4308 6855A08 270 66 47 67 202 923 1310 4706 7591A09 1107 154 205 606 379 1469 1308 6822 12050A 3018 845 733 1418 2280 8310 14618 49980 81202B10 4 2 2 2 2 32 25 172 241B11 – – 8 – 13 8 14 58 101B 4 2 10 2 15 40 39 230 342C12 45 7 11 10 12 98 122 740 1045C13 1229 144 374 1119 318 1496 873 4942 10495C14 827 155 347 1161 416 1479 1338 6398 12121C15 159 17 37 195 53 216 213 1406 2296C16 304 61 191 569 277 822 919 4482 7625C 2564 384 960 3054 1076 4111 3465 17968 33582D17 138 45 66 152 102 390 587 2834 4314D18 288 64 257 426 198 574 599 2818 5224D19 486 88 230 683 235 780 699 3431 6632D20 232 63 92 120 179 556 1068 4463 6773D21 256 62 102 164 252 695 1102 4524 7157D22 51 20 8 34 63 152 348 1064 1740D 1451 342 755 1579 1029 3147 4403 19134 31840G31 1575 147 1486 2763 441 1910 742 3685 12749G32 1446 143 1354 2141 300 1380 516 3432 10712G33 1367 226 358 638 297 1439 1824 10415 16564G34 196 43 36 116 61 469 156 1141 2218G 4584 559 3234 5658 1099 5198 3238 18673 42243H36 2 2 – – 1 5 10 68 88H37 1379 180 2562 3858 476 1977 1038 6710 18180H38 261 56 686 780 187 498 387 2515 5370H39 503 74 1685 2541 143 1224 174 1007 7351H 2145 312 4933 7179 807 3704 1609 10300 30989J40 732 126 1012 1349 411 1244 1130 6131 12135J41 501 57 684 828 185 683 403 2315 5656J42 793 106 1138 1369 369 1283 753 4409 10220J43 314 71 317 430 189 628 783 3729 6461J 2340 360 3151 3976 1154 3838 3069 16584 34472


BEVOLKING 235 Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005 (vervolg)Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nederbc/stdmers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalN60 792 115 659 1124 170 1091 499 5716 10166N61 1063 143 454 1402 160 1281 405 3339 8247N62 68 17 23 50 44 138 227 2853 3420N63 45 14 28 41 36 72 98 1594 1928N64 12 8 4 16 18 45 200 1273 1576N65 492 60 184 330 133 629 483 6994 9305N66 740 99 250 334 193 1113 497 5814 9040N67 110 31 27 31 46 124 210 2273 2852N68 1847 254 1240 1880 272 2326 586 5024 13429N69 1108 253 634 670 246 1792 830 6283 11816N70 1579 215 920 1327 245 2038 701 6795 13820N71 4 4 1 2 6 34 43 213 307N72 4 – 5 6 – 9 23 102 149N73 17 – 5 2 16 61 157 1806 2064N 7881 1213 4434 7215 1585 10753 4959 50079 88119P75 – – – – – – – 2 2P76 650 100 1349 2265 135 1057 471 2983 9010P77 1208 187 2156 3806 300 1592 903 6039 16191P78 1102 167 2686 2855 215 1262 602 4455 13344P79 224 16 124 114 83 182 173 1425 2341P 3184 470 6315 9040 733 4093 2149 14904 40888Q80 29 6 4 14 15 36 45 726 875Q81 938 152 1072 2318 254 1365 950 7369 14418Q82 844 103 1615 2980 159 914 404 2640 9659Q83 403 61 340 470 79 654 376 2467 4850Q84 1637 133 1038 1048 309 1274 951 8546 14936Q 3851 455 4069 6830 816 4243 2726 21748 44738R85 1321 115 1374 2579 358 1660 1108 7542 16057R86 773 81 1335 3142 184 1153 468 2481 9617R87 426 68 465 731 152 764 507 2377 5490R88 1107 147 435 440 315 1125 1166 8671 13406R 3627 411 3609 6892 1009 4702 3249 21071 44570T92 12 – 1 2 1 17 11 66 110T93 8685 1714 440 615 333 6621 639 2906 21953T94 7956 1716 148 455 343 6760 999 5254 23631T95 256 67 7 21 59 352 319 1643 2724T96 5694 887 132 303 293 2965 966 7126 18366T97 3367 500 66 168 180 2095 717 5169 12262T98 38 11 6 – 5 38 105 1301 1504T 26008 4895 800 1564 1214 18848 3756 23465 80550U27 291 46 91 343 149 423 593 2565 4501U28 1226 130 675 1222 341 1423 897 4717 10631U29 915 101 778 1177 225 1017 630 3598 8441U30 1265 104 988 1847 307 1231 641 3281 9664U55 598 82 257 738 203 715 804 6033 9430U56 426 80 129 264 207 745 1328 8711 11890U57 191 24 28 165 67 177 195 2247 3094U58 29 14 14 24 32 104 217 594 1028U 4941 581 2960 5780 1531 5835 5305 31746 58679Stadsdelen in cijfers 2005


24BEVOLKING5 Bevolking naar etnische groepen, 1 januari 2005 (slot)Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nederbc/stdmers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalV24 572 171 301 591 474 1502 2020 8209 13840V25 716 131 337 737 434 1271 1365 6461 11452V26 814 67 413 1032 326 988 766 3821 8227V44 384 89 165 283 287 882 1473 7208 10771V45 216 37 88 154 120 341 514 2316 3786V46 120 32 19 60 95 454 1009 3336 5125V47 154 84 38 41 253 901 2363 7633 11467V48 567 108 292 542 287 920 1152 5858 9726V49 73 46 32 18 173 749 1845 5160 8096V50 30 15 5 2 51 98 212 793 1206V 3646 780 1690 3460 2500 8106 12719 50795 83696W52 296 98 74 190 301 966 1994 9318 13237W53 293 59 150 282 188 438 692 3064 5166W54 476 99 141 389 274 764 969 5463 8575W59 12 6 – 3 22 97 266 725 1131W90 476 99 126 185 264 1174 1907 7527 11758W91 196 51 65 98 168 760 1332 4504 7174W 1749 412 556 1147 1217 4199 7160 30601 47041ASD 70993 12021 38209 64794 18065 89127 72464 377278 742951bron: O+SC Aandeel etnische minderheden per buurtcombinatie, 1 januari 2005 bron: O+S


BEVOLKING256 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2005woonduur op het adres in jarenbc/std


26BEVOLKING6 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2005 (vervolg)woonduur op het adres in jarenbc/std


BEVOLKING276 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2005 (slot)woonduur op het adres in jarenbc/std


28BEVOLKING7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2005vestigingsduur in de stad in jarenbc/std


BEVOLKING297 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2005 (vervolg)vestigingsduur in de stad in jarenbc/std


30BEVOLKING7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2005 (slot)vestigingsduur in de stad in jarenbc/std


BEVOLKING318 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2005Groot- Verenigdebc/std Nederland Marokko Turkije Suriname Brittannië Duitsland Portugal Ghana Staten Italië overig totaalA00 2752 19 4 9 99 72 14 2 85 38 590 3684A01 2664 11 17 1 177 49 9 – 72 68 608 3676A02 6175 80 46 10 356 136 15 2 295 71 1226 8412A03 3229 5 16 2 156 53 2 – 117 24 596 4200A04 7011 18 25 2 178 106 14 2 185 51 1227 8819A05 5705 43 11 6 169 76 12 1 127 44 949 7143A06 15295 80 56 12 409 217 49 3 261 127 2263 18772A07 5398 9 28 3 189 120 7 2 164 59 876 6855A08 5949 13 18 2 134 124 13 1 94 41 1202 7591A09 9402 200 42 14 116 94 69 9 74 47 1983 12050A 63580 478 263 61 1983 1047 204 22 1474 570 11520 81202B10 195 – – 1 5 9 – – – 1 30 241B11 73 – 6 – 1 1 5 – 1 – 14 101B 268 – 6 1 6 10 5 – 1 1 44 342C12 892 2 1 – 9 13 – – 8 1 119 1045C13 7352 397 105 32 99 74 59 8 27 43 2299 10495C14 8716 424 104 10 143 108 50 17 39 78 2432 12121C15 1811 62 2 2 23 13 6 – 3 11 363 2296C16 5691 193 53 6 95 62 45 3 39 43 1395 7625C 24462 1078 265 50 369 270 160 28 116 176 6608 33582D17 3507 66 21 – 57 39 7 – 25 15 577 4314D18 3722 149 99 6 74 37 19 2 23 42 1051 5224D19 4715 227 48 10 72 57 35 5 26 39 1398 6632D20 5595 44 30 5 131 101 18 1 50 42 756 6773D21 5692 68 31 11 142 102 41 – 59 48 963 7157D22 1357 6 2 1 39 32 4 – 41 24 234 1740D 24588 560 231 33 515 368 124 8 224 210 4979 31840G31 6505 968 402 53 98 77 61 42 31 40 4472 12749G32 5814 722 379 48 54 37 52 24 13 30 3539 10712G33 13715 160 79 28 174 129 31 9 46 43 2150 16564G34 1548 19 6 5 10 9 2 2 1 6 610 2218G 27582 1869 866 134 336 252 146 77 91 119 10771 42243H36 81 – – – – – – – – – 7 88H37 9662 1272 882 40 94 82 91 24 27 69 5937 18180H38 3232 279 228 13 37 39 39 1 10 35 1457 5370H39 2040 794 554 8 13 11 19 14 – 14 3884 7351H 15015 2345 1664 61 144 132 149 39 37 118 11285 30989Stadsdelen in cijfers 2005


32BEVOLKING8 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2005 (vervolg)Groot- Verenigdebc/std Nederland Marokko Turkije Suriname Brittannië Duitsland Portugal Ghana Staten Italië overig totaalJ40 8098 490 315 19 99 98 58 12 41 79 2826 12135J41 3323 301 226 19 45 39 39 – 11 26 1627 5656J42 6245 442 389 29 76 65 55 3 33 54 2829 10220J43 4788 148 87 7 95 60 30 5 26 28 1187 6461J 22454 1381 1017 74 315 262 182 20 111 187 8469 34472N60 7363 433 224 31 33 33 9 16 6 23 1995 10166N61 5245 494 132 38 23 36 17 6 9 20 2227 8247N62 3159 19 3 1 10 13 4 – – 6 205 3420N63 1757 11 20 – 2 5 7 1 – 7 118 1928N64 1429 6 – – 9 11 1 – 5 4 111 1576N65 8129 86 35 11 21 14 8 6 1 14 980 9305N66 7231 50 44 22 35 21 42 18 5 23 1549 9040N67 2605 2 1 6 18 8 1 – 2 10 199 2852N68 8447 464 359 67 37 20 13 46 8 24 3944 13429N69 8914 145 147 38 48 43 42 34 19 20 2366 11816N70 9869 292 259 50 39 36 25 37 12 23 3178 13820N71 250 – 1 1 4 – 1 1 4 2 43 307N72 124 1 1 – 1 1 – – 1 – 20 149N73 1963 – – – 10 4 – – 1 3 83 2064N 66485 2003 1226 265 290 245 170 165 73 179 17018 88119P75 2 – – – – – – – – – – 2P76 4489 673 384 20 42 22 22 13 8 20 3317 9010P77 8804 1346 596 41 60 35 60 23 15 46 5165 16191P78 6785 900 838 40 24 15 30 18 12 18 4664 13344P79 1911 31 22 1 7 3 22 – 1 7 336 2341P 21991 2950 1840 102 133 75 134 54 36 91 13482 40888Q80 808 – – – 2 5 – – 2 7 51 875Q81 9804 710 273 23 43 31 20 8 15 35 3456 14418Q82 4287 975 461 15 18 14 28 12 3 16 3830 9659Q83 3439 154 76 7 16 10 16 8 2 9 1113 4850Q84 11653 210 186 24 57 24 52 7 17 29 2677 14936Q 29991 2049 996 69 136 84 116 35 39 96 11127 44738R85 10518 708 265 39 68 43 65 21 18 26 4286 16057R86 4107 1102 351 22 49 30 33 15 11 35 3862 9617R87 3359 201 123 10 51 74 15 9 20 17 1611 5490R88 11264 84 75 15 69 59 56 1 27 40 1716 13406R 29248 2095 814 86 237 206 169 46 76 118 11475 44570


BEVOLKING338 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2005 (slot)Groot- Verenigdebc/std Nederland Marokko Turkije Suriname Brittannië Duitsland Portugal Ghana Staten Italië overig totaalT92 83 – – 3 – 3 – – – – 21 110T93 15644 169 65 414 166 61 45 481 21 29 4858 21953T94 17722 155 39 422 201 105 47 616 27 40 4257 23631T95 2261 4 1 8 28 28 11 20 11 12 340 2724T96 15284 41 25 137 75 55 48 179 31 33 2458 18366T97 10304 35 15 104 58 40 20 121 8 15 1542 12262T98 1455 – – 1 4 3 – 1 1 1 38 1504T 62753 404 145 1089 532 295 171 1418 99 130 13514 80550U27 3413 126 30 5 62 51 20 2 21 16 755 4501U28 7171 368 175 33 58 79 60 13 28 39 2607 10631U29 5452 381 223 27 59 57 47 8 17 24 2146 8441U30 5439 642 264 45 63 60 44 7 26 52 3022 9664U55 7526 246 60 11 56 48 22 2 18 27 1414 9430U56 10349 83 25 5 83 85 13 2 58 46 1141 11890U57 2670 40 6 14 9 5 21 3 – 7 319 3094U58 767 13 6 – 44 8 2 – 16 10 162 1028U 42787 1899 789 140 434 393 229 37 184 221 11566 58679V24 10663 217 63 10 203 138 51 6 136 99 2254 13840V25 8655 231 94 16 107 95 73 6 60 55 2060 11452V26 5559 349 104 13 54 49 99 3 17 45 1935 8227V44 8919 77 51 7 146 115 31 – 57 45 1323 10771V45 2969 63 29 7 40 39 17 1 41 21 559 3786V46 4146 21 8 3 143 64 5 1 112 21 601 5125V47 9399 9 14 5 267 113 8 – 262 75 1315 11467V48 7622 196 94 24 70 59 50 3 35 36 1537 9726V49 6435 1 12 – 238 82 8 – 215 37 1068 8096V50 993 – 2 1 30 18 5 – 12 13 132 1206V 65360 1164 471 86 1298 772 347 20 947 447 12784 83696W52 11367 37 26 1 127 98 19 – 73 43 1446 13237W53 4032 94 35 4 64 34 31 1 16 29 826 5166W54 7013 120 36 12 61 46 56 1 26 37 1167 8575W59 920 – – – 28 4 1 – 10 5 163 1131W90 9642 17 37 8 90 44 18 10 58 44 1790 11758W91 5646 16 25 3 47 25 16 1 32 20 1343 7174W 38620 284 159 28 417 251 141 13 215 178 6735 47041ASD 535184 20559 10752 2279 7145 4662 2447 1982 3723 2841 151377 742951bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


34BEVOLKING9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2005gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouderbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaalA00 1794 110 365 69 39 110 43 2530A01 1852 125 410 57 34 88 63 2629A02 4120 398 573 293 115 212 82 5793A03 1675 224 369 158 66 103 56 2651A04 3953 360 642 315 131 394 61 5856A05 2793 323 431 311 149 373 29 4409A06 8637 809 1389 584 336 798 97 12650A07 2923 296 596 269 111 186 64 4445A08 3019 288 523 214 119 253 68 4484A09 4606 500 650 557 256 720 39 7328A 35372 3433 5948 2827 1356 3237 602 52775B10 50 25 14 7 2 5 – 103B11 42 8 3 5 1 2 1 62B 92 33 17 12 3 7 1 165C12 497 36 120 24 11 27 13 728C13 3602 421 534 529 186 678 44 5994C14 5010 411 853 543 227 557 65 7666C15 531 84 107 176 87 142 7 1134C16 3365 310 556 284 124 310 41 4990C 13005 1262 2170 1556 635 1714 170 20512D17 1743 191 382 145 70 201 28 2760D18 2196 230 389 185 99 255 41 3395D19 3049 269 396 278 81 315 29 4417D20 2606 263 540 254 166 317 67 4213D21 2969 280 629 212 147 315 61 4613D22 579 96 112 82 34 64 12 979D 13142 1329 2448 1156 597 1467 238 20377G31 3974 496 709 906 158 658 93 6994G32 2958 466 479 864 167 582 59 5575G33 3588 726 1292 1108 679 801 66 8260G34 424 83 114 186 92 118 2 1019G 10944 1771 2594 3064 1096 2159 220 21848H36 26 10 6 4 – 1 3 50H37 5317 827 1002 1389 255 886 135 9811H38 1726 264 355 331 84 254 56 3070H39 1461 254 172 801 56 388 44 3176H 8530 1355 1535 2525 395 1529 238 16107J40 3734 548 860 720 230 619 116 6827J41 2092 241 355 335 73 261 46 3403J42 3491 431 702 604 145 544 69 5986J43 2133 295 575 329 139 304 50 3825J 11450 1515 2492 1988 587 1728 281 20041


BEVOLKING359 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 (vervolg)gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouderbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaalN60 2585 651 365 749 211 669 35 5265N61 2147 402 284 601 149 562 29 4174N62 876 427 105 229 66 165 7 1875N63 372 198 51 173 48 105 7 954N64 192 113 56 174 64 50 5 654N65 2000 954 249 738 206 452 34 4633N66 1658 691 233 913 231 439 25 4190N67 327 326 94 307 83 97 5 1239N68 2544 802 294 1174 236 1029 42 6121N69 3075 1024 450 778 187 629 38 6181N70 2670 1016 352 1142 260 922 39 6401N71 138 23 10 18 6 6 1 202N72 27 10 15 12 3 5 1 73N73 300 200 58 229 54 60 5 906N 18911 6837 2616 7237 1804 5190 273 42868P75 – – 1 – – – – 1P76 2203 560 296 827 100 444 44 4474P77 4054 1041 523 1367 194 801 75 8055P78 2170 874 263 1335 168 794 45 5649P79 276 221 71 277 51 91 2 989P 8703 2696 1154 3806 513 2130 166 19168Q80 100 75 14 107 23 27 4 350Q81 4085 1535 477 977 142 615 56 7887Q82 2009 560 255 903 89 586 54 4456Q83 1138 397 160 368 70 252 18 2403Q84 1621 1016 474 1861 412 554 42 5980Q 8953 3583 1380 4216 736 2034 174 21076R85 3328 1254 568 1285 235 773 55 7498R86 1796 460 325 920 88 457 57 4103R87 1445 331 344 374 80 252 39 2865R88 1757 955 429 1488 407 555 38 5629R 8326 3000 1666 4067 810 2037 189 20095T92 26 1 9 6 2 1 1 46T93 6007 531 876 980 567 2354 137 11452T94 6288 888 895 1120 621 2264 158 12234T95 986 206 180 106 50 102 18 1648T96 4001 1056 570 1190 443 1661 79 9000T97 1945 619 343 1037 357 1028 40 5369T98 170 177 33 163 45 43 1 632T 19423 3478 2906 4602 2085 7453 434 40381Stadsdelen in cijfers 2005


36BEVOLKING9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2005 (slot)gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwdsamenw. samenw. samenw. samenw.alleen- zonder zonder met met eenouderbc/stdstaand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaalU27 1681 172 331 193 99 201 51 2728U28 3818 415 632 558 181 571 71 6246U29 2859 376 454 500 129 415 57 4790U30 2623 364 503 745 150 544 47 4976U55 3197 601 398 560 178 430 32 5396U56 2570 827 649 887 405 479 80 5897U57 1238 379 99 124 34 130 8 2012U58 256 79 99 48 19 18 5 524U 18242 3213 3165 3615 1195 2788 351 32569V24 6347 470 1181 448 224 527 122 9319V25 4890 420 857 420 199 490 88 7364V26 2741 373 443 455 146 541 34 4733V44 3852 578 953 448 255 456 79 6621V45 1491 135 328 127 66 172 33 2352V46 1331 314 328 358 116 200 51 2698V47 3355 759 635 805 239 349 107 6249V48 3558 536 567 467 164 637 48 5977V49 1949 637 382 709 156 226 74 4133V50 545 44 133 31 24 33 12 822V 30059 4266 5807 4268 1589 3631 648 50268W52 4330 773 958 641 350 559 126 7737W53 1865 247 371 233 112 274 41 3143W54 3235 463 667 345 147 451 52 5360W59 360 117 44 71 24 23 8 647W90 3996 1130 481 690 141 441 55 6934W91 2495 819 282 363 54 221 21 4255W 16281 3549 2803 2343 828 1969 303 28076ASD 221433 41320 38701 47282 14229 39073 4288 406326bron: O+S


BEVOLKING3710 Loop van de bevolking, 2000-2004verhuizingen externe migratie bevolkingultimojaar geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek jaarA AMSTERDAM-CENTRUM2000 924 768 6800 8171 5767 4936 793242001 966 781 7321 8616 5806 5116 789462002 937 822 7761 8445 5831 5178 789792003 988 790 8134 8763 6429 5119 799192004 936 701 8897 9566 6953 5272 81202B WESTPOORT2000 6 3 27 15 30 36 4082001 6 2 38 48 32 61 3732002 – – 21 76 54 44 3272003 – 5 15 32 55 29 3292004 5 3 33 29 68 64 342C WESTERPARK2000 529 340 3586 3688 2072 1831 340422001 531 285 3363 3522 1955 2134 339562002 510 297 3481 3775 2045 2140 337992003 508 298 3018 3559 1839 2009 333172004 454 291 3620 3888 2236 1877 33582D OUD-WEST2000 443 205 2751 3167 1975 1907 321502001 457 192 2772 3341 1891 1859 318832002 443 173 3044 3421 2006 2034 317412003 467 215 2962 3423 2221 1885 318992004 478 201 3014 3674 2229 1934 31840G ZEEBURG2000 765 221 4460 3429 2089 1932 369492001 749 196 4623 3567 2224 2100 386922002 785 217 4367 3896 2102 2105 397072003 848 207 4300 3741 2346 2340 409152004 867 209 4836 4059 2314 2395 42243H BOS EN LOMMER2000 558 205 2835 3151 1677 1648 309182001 564 205 2654 3112 1515 1669 306602002 578 204 3285 3658 1951 1801 307832003 563 186 3306 3419 1886 1754 312202004 576 175 3018 3910 2020 1779 30989J DE BAARSJES2000 631 241 3194 3529 2170 2058 349672001 614 241 3096 3430 2024 2071 349782002 548 224 3179 3941 2139 2326 343432003 596 192 2948 3844 2174 2037 340052004 590 163 3333 3468 2488 2329 34472N AMSTERDAM-NOORD2000 1154 939 7614 6524 2874 3905 869122001 1157 931 7108 6020 2701 4025 869102002 1083 979 7656 6266 3269 4086 875612003 1118 950 7021 5845 3044 4261 877122004 1066 876 7235 5857 3059 4186 88119Stadsdelen in cijfers 2005


38BEVOLKING10 Loop van de bevolking, 2000-2004 (slot)verhuizingen externe migratie bevolkingultimojaar geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek jaarP GEUZENVELD-SLOTERMEER2000 614 444 3344 2853 1388 1632 396722001 584 486 3634 3211 1365 1696 398422002 609 442 4189 3342 1527 1759 406052003 609 473 3987 3843 1503 1997 404222004 643 421 3914 3334 1619 1961 40888Q OSDORP2000 654 398 4058 3309 1756 1703 434322001 605 388 3757 3293 1467 1934 436392002 612 414 3856 3568 1467 2227 433602003 590 416 4956 3763 1720 2169 442552004 612 347 3885 3181 1672 2151 44738R SLOTERVAART2000 605 465 3408 2881 1678 2003 439762001 609 483 3399 2930 1646 2194 440342002 562 482 3748 3126 1738 2120 443472003 577 481 3724 3345 1739 2336 442202004 566 442 3765 3254 1886 2146 44570T ZUIDOOST2000 1377 600 8577 8955 5547 6127 847822001 1364 603 7880 8161 5257 5697 848112002 1258 548 8746 9695 4917 5964 834922003 1188 599 8179 8979 4527 5892 819782004 1102 512 9230 9942 4738 6079 80550U OOST/WATERGRAAFSMEER2000 749 485 4747 4947 2975 2962 574142001 804 499 5357 5162 2832 3065 576662002 749 495 5484 5187 3050 3124 581282003 830 480 5299 5123 3164 3150 586822004 823 435 5256 5540 3223 3396 58679V AMSTERDAM OUD ZUID2000 1099 632 6877 7767 5216 5138 835812001 1115 632 6664 7618 4878 5069 829342002 1209 596 6783 7656 5286 5309 826542003 1166 564 7175 7775 5398 4913 832002004 1277 516 7380 8118 5684 5239 83696W ZUIDERAMSTEL2000 535 723 3041 2933 2601 2807 460132001 595 720 3375 3010 2659 2875 460042002 549 658 3667 3215 2825 2950 462192003 563 707 3523 3093 3004 2827 466902004 601 608 3731 3327 3098 3133 47041TOTAAL AMSTERDAM2000 10643 6669 65319 65319 39815 40625 7345402001 10720 6644 65041 65041 38252 41565 7353282002 10432 6551 69267 69267 40207 43167 7360452003 10611 6563 68547 68547 41049 42718 7387632004 10596 5900 71147 71147 43287 43941 742951bron: O+S


BEVOLKING3911 Loop van de bevolking, 2004interne migratie(= verhuizingen) externe migratie standperbc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2005A00 Burgwallen-Oude Zijde 29 20 456 614 441 318 3684A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 41 17 446 617 531 288 3676A02 Grachtengordel-West 109 31 1208 1414 1188 1043 8412A03 Grachtengordel-Zuid 45 18 353 451 400 292 4200A04 Nieuwmarkt/Lastage 94 52 780 867 615 428 8819A05 Haarlemmerbuurt 92 44 691 753 506 403 7143A06 Jordaan 245 163 1751 1774 1137 952 18772A07 De Weteringschans 83 32 732 765 650 435 6855A08 Weesperbuurt/Plantage 62 283 1070 984 783 457 7591A09Oostelijke Eilanden/Kadijken 136 41 1410 1327 702 656 12050A Amsterdam-Centrum 936 701 8897 9566 6953 5272 81202B10 Westelijk Havengebied 1 3 12 13 44 44 241B11Bedrijventerrein Sloterdijk 4 – 21 16 24 20 101B Westpoort 5 3 33 29 68 64 342C12 Houthavens 12 2 191 62 324 63 1045C13 Spaarndammer- enZeeheldenbuurt 148 111 1197 1532 591 601 10495C14 Staatsliedenbuurt 152 55 1155 1293 776 677 12121C15 Centrale Markt 33 7 225 268 60 79 2296C16 Frederik Hendrikbuurt 109 116 852 733 485 457 7625C Westerpark 454 291 3620 3888 2236 1877 33582D17 Da Costabuurt 58 27 380 449 271 231 4314D18 Kinkerbuurt 80 25 519 659 343 317 5224D19 Van Lennepbuurt 86 55 579 855 441 366 6632D20 Helmersbuurt 115 25 625 679 450 441 6773D21 Overtoomse Sluis 120 39 696 817 564 458 7157D22 Vondelbuurt 19 30 215 215 160 121 1740D Oud-West 478 201 3014 3674 2229 1934 31840G31 Indische Buurt West 232 61 1405 1740 843 760 12749G32 Indische Buurt Oost 173 110 1102 1033 545 513 10712G33 Oostelijk Havengebied 410 32 1409 1202 700 983 16564G34 IJ-eiland e.o. 52 6 920 84 226 139 2218G Zeeburg 867 209 4836 4059 2314 2395 42243H36 Sloterdijk – – 11 7 10 7 88H37 Landlust 312 93 1836 2037 1156 953 18180H38 Erasmuspark 117 30 546 877 442 449 5370H39 De Kolenkit 147 52 625 989 412 370 7351H Bos en Lommer 576 175 3018 3910 2020 1779 30989J40 De Krommert 202 47 1083 1151 879 784 12135J41 Van Galenbuurt 91 25 660 658 459 415 5656J42 Hoofdweg e.o. 185 66 996 1013 706 641 10220J43 Westindische Buurt 112 25 594 646 444 489 6461J De Baarsjes 590 163 3333 3468 2488 2329 34472Stadsdelen in cijfers 2005


40BEVOLKING11 Loop van de bevolking, 2004 (vervolg)interne migratie(= verhuizingen) externe migratie standperbc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2005N60 Volewijck 157 92 912 834 386 452 10166N61 IJplein/Vogelbuurt 106 39 784 730 379 495 8247N62 Tuindorp Nieuwendam 23 41 212 201 85 100 3420N63 Tuindorp Buiksloot 5 23 118 113 52 72 1928N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 27 2 121 71 27 61 1576N65 Tuindorp Oostzaan 80 114 571 494 196 287 9305N66 Oostzanerwerf108 53 613 441 300 502 9040N67 Kadoelen 29 16 111 122 67 108 2852N68 Nieuwendam-Noord 211 107 1367 1036 520 775 13429N69 Buikslotermeer 134 197 1132 801 504 590 11816N70 Banne Buiksloot 164 178 1157 898 425 682 13820N71 Buiksloterham 5 1 33 18 64 17 307N72 Nieuwendammerham – 1 15 15 13 9 149N73 Waterland 17 12 89 83 41 36 2064N Amsterdam-Noord 1066 876 7235 5857 3059 4186 88119P75 Spieringhorn – – – – – – 2P76 Slotermeer-Noordoost 174 68 884 895 404 525 9010P77 Slotermeer-Zuidwest 234 150 1365 1171 642 715 16191P78 Geuzenveld 216 191 1550 1188 539 633 13344P79 Eendracht 19 12 115 80 34 88 2341P Geuzenveld-Slotermeer 643 421 3914 3334 1619 1961 40888Q80 Lutkemeer/Ookmeer 8 7 29 69 43 186 875Q81 Osdorp-Oost 160 161 1140 1045 582 600 14418Q82 Osdorp-Midden 174 80 1097 1066 366 486 9659Q83 De Punt 49 65 414 311 236 252 4850Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 221 34 1205 690 445 627 14936Q Osdorp 612 347 3885 3181 1672 2151 44738R85 Slotervaart 210 300 1638 1161 583 698 16057R86 Overtoomse Veld 128 58 786 885 501 487 9617R87 Westlandgracht 84 28 516 544 388 368 5490R88Sloter-/Riekerpolder 144 56 825 664 414 593 13406R Slotervaart 566 442 3765 3254 1886 2146 44570T92 Amstel III/Bullewijk 1 – 34 16 39 17 110T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 390 85 3517 3024 1653 1910 21953T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 352 160 2930 4589 1661 2078 23631T95 Nellestein 33 33 176 166 166 158 2724T96 Holendrecht/Reigersbos 188 158 1586 1229 740 1170 18366T97 Gein 122 67 951 895 451 695 12262T98 Driemond 16 9 36 23 28 51 1504T Zuidoost 1102 512 9230 9942 4738 6079 80550


BEVOLKING4111 Loop van de bevolking, 2004 (slot)interne migratie(= verhuizingen) externe migratie standperbc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2005U27 Weesperzijde 51 11 486 601 266 228 4501U28 Oosterparkbuurt 151 71 1053 1243 657 677 10631U29 Dapperbuurt 98 58 756 861 448 468 8441U30 Transvaalbuurt 166 38 840 923 540 547 9664U55 Frankendael 128 129 859 801 600 599 9430U56 Middenmeer 185 79 927 831 519 595 11890U57 Betondorp 23 44 242 186 82 146 3094U58 De Omval 21 5 93 94 111 136 1028U Oost/Watergraafsmeer 823 435 5256 5540 3223 3396 58679V24 Oude Pijp 204 40 1385 1547 1019 827 13840V25 Nieuwe Pijp 165 84 1066 1276 764 662 11452V26 Diamantbuurt 103 68 623 691 362 350 8227V44 Hoofddorppleinbuurt 196 76 924 963 776 791 10771V45 Schinkelbuurt 54 37 387 327 293 260 3786V46 Willemspark 94 22 412 518 364 334 5125V47 Museumkwartier 177 61 933 1121 822 718 11467V48 Stadionbuurt 142 71 851 797 538 593 9726V49 Apollobuurt 121 55 659 717 631 568 8096V50 Duivelseiland 21 2 140 161 115 136 1206V Amsterdam Oud Zuid 1277 516 7380 8118 5684 5239 83696W52 Scheldebuurt 222 106 1099 1150 873 948 13237W53 IJselbuurt 82 25 403 423 332 311 5166W54 Rijnbuurt 111 66 724 727 514 616 8575W59 Station Zuid/WTC e.o. 19 11 115 72 63 58 1131W90 Buitenveldert-West 115 233 859 607 782 703 11758W91 Buitenveldert-Oost 52 167 531 348 534 497 7174W ZuiderAmstel 601 608 3731 3327 3098 3133 47041ASD Amsterdam 10596 5900 71147 71147 43287 43941 742951bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


42BEVOLKING12 Geboorte naar etnische groepen, 2004Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nedernaamstd mers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalA Amsterdam-Centrum 26 7 6 29 27 100 135 606 936B Westpoort – – 1 – 1 1 – 2 5C Westerpark 23 6 10 66 11 76 28 234 454D Oud-West 17 3 12 35 10 53 46 302 478G Zeeburg 53 5 56 138 19 128 52 416 867H Bos en Lommer 24 3 100 194 9 88 16 142 576J De Baarsjes 31 3 67 101 14 76 35 263 590N Amsterdam-Noord 68 14 80 200 26 208 30 440 1066P Geuzenveld-Slotermeer 39 5 107 252 5 76 15 144 643Q Osdorp 41 9 69 153 12 77 14 237 612R Slotervaart 41 5 54 138 13 87 23 205 566T Zuidoost 323 73 10 54 19 333 28 262 1102U Oost/Watergraafsmeer 39 13 41 123 18 99 50 440 823V Amsterdam Oud Zuid 32 12 20 58 30 164 149 812 1277W ZuiderAmstel 10 8 12 25 20 76 70 380 601ASD Amsterdam 767 166 645 1566 234 1642 691 4885 10596bron: O+S13 Sterfte naar etnische groepen, 2004Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nedernaamstd mers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalA Amsterdam-Centrum 23 5 – 4 7 18 70 574 701B Westpoort – – – – – – – 3 3C Westerpark 12 1 5 6 3 7 21 236 291D Oud-West 10 3 2 5 4 9 20 148 201G Zeeburg 20 1 8 10 5 12 23 130 209H Bos en Lommer 12 2 7 15 2 8 9 120 175J De Baarsjes 7 1 4 2 3 4 14 128 163N Amsterdam-Noord 21 3 12 14 7 19 64 736 876P Geuzenveld-Slotermeer 13 – 10 13 2 10 50 323 421Q Osdorp 7 2 4 13 2 7 28 284 347R Slotervaart 14 – 4 8 3 8 35 370 442T Zuidoost 74 10 4 1 4 36 45 338 512U Oost/Watergraafsmeer 21 1 5 10 5 12 37 344 435V Amsterdam Oud Zuid 13 6 3 9 12 16 67 390 516W ZuiderAmstel 11 – – 3 6 10 80 498 608ASD Amsterdam 258 35 68 113 65 176 563 4622 5900bron: O+S


BEVOLKING4314 Geboorte, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 45 48 47 40 29A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 39 35 39 30 41A02 Grachtengordel-West 102 93 101 121 109A03 Grachtengordel-Zuid 51 48 58 48 45A04 Nieuwmarkt/Lastage 94 103 98 105 94A05 Haarlemmerbuurt 95 84 86 82 92A06 Jordaan 201 238 232 233 245A07 De Weteringschans 81 85 80 106 83A08 Weesperbuurt/Plantage 71 94 89 66 62A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 145 138 107 157 136A Amsterdam-Centrum 924 966 937 988 936B10 Westelijk Havengebied 4 3 – – 1B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 2 3 – – 4B Westpoort 6 6 – – 5C12 Houthavens 2 7 9 16 12C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 185 162 174 150 148C14 Staatsliedenbuurt 194 207 191 199 152C15 Centrale Markt 36 34 33 30 33C16 Frederik Hendrikbuurt 112 121 103 113 109C Westerpark 529 531 510 508 454D17 Da Costabuurt 58 55 55 59 58D18 Kinkerbuurt 73 71 77 77 80D19 Van Lennepbuurt 83 84 72 83 86D20 Helmersbuurt 97 97 105 122 115D21 Overtoomse Sluis 110 127 116 105 120D22 Vondelbuurt 22 23 18 21 19D Oud-West 443 457 443 467 478G31 Indische Buurt West 252 237 233 224 232G32 Indische Buurt Oost 189 171 170 182 173G33 Oostelijk Havengebied 322 332 371 429 410G34 IJ-eiland e.o. 2 9 11 13 52G Zeeburg 765 749 785 848 867H36 Sloterdijk 1 – – – –H37 Landlust 318 339 321 342 312H38 Erasmuspark 83 89 94 86 117H39 De Kolenkit 156 136 163 135 147H Bos en Lommer 558 564 578 563 576J40 De Krommert 199 205 159 194 202J41 Van Galenbuurt 102 100 102 109 91J42 Hoofdweg e.o. 216 197 169 188 185J43 Westindische Buurt 114 112 118 105 112J De Baarsjes 631 614 548 596 590Stadsdelen in cijfers 2005


44BEVOLKING14 Geboorte, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 140 164 156 141 157N61 IJplein/Vogelbuurt 129 142 116 125 106N62 Tuindorp Nieuwendam 24 37 29 23 23N63 Tuindorp Buiksloot 13 13 10 19 5N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 24 16 23 25 27N65 Tuindorp Oostzaan 63 68 92 93 80N66 Oostzanerwerf 130 110 95 117 108N67 Kadoelen 39 26 43 32 29N68 Nieuwendam-Noord 218 233 173 216 211N69 Buikslotermeer 149 139 127 111 134N70 Banne Buiksloot 195 171 199 191 164N71 Buiksloterham 1 4 3 1 5N72 Nieuwendammerham 1 2 2 1 –N73 Waterland 28 32 15 23 17N Amsterdam-Noord 1154 1157 1083 1118 1066P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 158 136 147 154 174P77 Slotermeer-Zuidwest 234 223 250 246 234P78 Geuzenveld 207 205 196 193 216P79 Eendracht 15 20 16 16 19P Geuzenveld-Slotermeer 614 584 609 609 643Q80 Lutkemeer/Ookmeer 33 20 20 11 8Q81 Osdorp-Oost 143 144 135 157 160Q82 Osdorp-Midden 156 191 195 155 174Q83 De Punt 53 49 55 62 49Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 269 201 207 205 221Q Osdorp 654 605 612 590 612R85 Slotervaart 198 236 204 210 210R86 Overtoomse Veld 135 112 139 127 128R87 Westlandgracht 73 80 66 71 84R88 Sloter-/Riekerpolder 199 181 153 169 144R Slotervaart 605 609 562 577 566T92 Amstel III/Bullewijk 2 4 3 – 1T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 419 430 402 373 390T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 530 482 449 408 352T95 Nellestein 20 24 19 32 33T96 Holendrecht/Reigersbos 244 240 219 201 188T97 Gein 155 159 151 150 122T98 Driemond 7 25 15 24 16T Zuidoost 1377 1364 1258 1188 1102


BEVOLKING4514 Geboorte, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 55 53 64 71 51U28 Oosterparkbuurt 159 149 131 168 151U29 Dapperbuurt 129 129 107 111 98U30 Transvaalbuurt 152 180 142 147 166U55 Frankendael 88 112 115 109 128U56 Middenmeer 132 139 159 177 185U57 Betondorp 16 25 19 21 23U58 De Omval 18 17 12 26 21U Oost/Watergraafsmeer 749 804 749 830 823V24 Oude Pijp 186 194 196 223 204V25 Nieuwe Pijp 152 139 170 155 165V26 Diamantbuurt 113 100 120 84 103V44 Hoofddorppleinbuurt 139 153 196 170 196V45 Schinkelbuurt 36 41 53 49 54V46 Willemspark 86 71 76 69 94V47 Museumkwartier 150 153 157 160 177V48 Stadionbuurt 110 133 112 122 142V49 Apollobuurt 101 115 109 109 121V50 Duivelseiland 26 16 20 25 21V Amsterdam Oud Zuid 1099 1115 1209 1166 1277W52 Scheldebuurt 191 232 207 216 222W53 IJselbuurt 70 64 89 70 82W54 Rijnbuurt 129 122 123 135 111W59 Station Zuid/WTC e.o. 13 16 7 7 19W90 Buitenveldert-West 86 106 80 82 115W91 Buitenveldert-Oost 46 55 43 53 52W ZuiderAmstel 535 595 549 563 601ASD Amsterdam 10643 10720 10432 10611 10596bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


46BEVOLKING15 Sterfte, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 15 26 21 26 20A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 10 12 11 20 17A02 Grachtengordel-West 36 22 36 17 31A03 Grachtengordel-Zuid 29 20 24 17 18A04 Nieuwmarkt/Lastage 67 60 73 62 52A05 Haarlemmerbuurt 53 43 48 53 44A06 Jordaan 164 189 204 184 163A07 De Weteringschans 37 35 35 32 32A08 Weesperbuurt/Plantage 308 315 331 318 283A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 49 59 39 61 41A Amsterdam-Centrum 768 781 822 790 701B10 Westelijk Havengebied 2 1 – 3 3B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 1 1 – 2 –B Westpoort 3 2 – 5 3C12 Houthavens 2 2 3 – 2C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 127 111 109 102 111C14 Staatsliedenbuurt 74 55 56 63 55C15 Centrale Markt 12 12 16 10 7C16 Frederik Hendrikbuurt 125 105 113 123 116C Westerpark 340 285 297 298 291D17 Da Costabuurt 20 18 21 29 27D18 Kinkerbuurt 18 27 23 19 25D19 Van Lennepbuurt 64 56 56 72 55D20 Helmersbuurt 46 28 30 31 25D21 Overtoomse Sluis 38 45 28 32 39D22 Vondelbuurt 19 18 15 32 30D Oud-West 205 192 173 215 201G31 Indische Buurt West 81 69 67 68 61G32 Indische Buurt Oost 119 98 110 106 110G33 Oostelijk Havengebied 21 28 39 33 32G34 IJ-eiland e.o. – 1 1 – 6G Zeeburg 221 196 217 207 209H36 Sloterdijk 1 – – 3 –H37 Landlust 126 120 122 95 93H38 Erasmuspark 30 36 36 40 30H39 De Kolenkit 48 49 46 48 52H Bos en Lommer 205 205 204 186 175J40 De Krommert 75 73 62 62 47J41 Van Galenbuurt 40 37 34 28 25J42 Hoofdweg e.o. 82 97 83 66 66J43 Westindische Buurt 44 34 45 36 25J De Baarsjes 241 241 224 192 163


BEVOLKING4715 Sterfte, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 105 116 102 113 92N61 IJplein/Vogelbuurt 58 57 58 46 39N62 Tuindorp Nieuwendam 44 45 59 47 41N63 Tuindorp Buiksloot 33 27 23 22 23N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 7 9 7 10 2N65 Tuindorp Oostzaan 129 116 123 127 114N66 Oostzanerwerf 40 62 67 61 53N67 Kadoelen 13 18 16 22 16N68 Nieuwendam-Noord 102 117 97 98 107N69 Buikslotermeer 219 188 224 221 197N70 Banne Buiksloot 173 162 182 173 178N71 Buiksloterham 3 2 2 1 1N72 Nieuwendammerham 1 – 1 – 1N73 Waterland 12 12 18 9 12N Amsterdam-Noord 939 931 979 950 876P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 72 87 69 75 68P77 Slotermeer-Zuidwest 204 194 174 174 150P78 Geuzenveld 161 195 187 208 191P79 Eendracht 7 10 12 16 12P Geuzenveld-Slotermeer 444 486 442 473 421Q80 Lutkemeer/Ookmeer 5 3 3 4 7Q81 Osdorp-Oost 161 193 201 190 161Q82 Osdorp-Midden 131 92 95 94 80Q83 De Punt 72 56 72 78 65Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 29 44 43 50 34Q Osdorp 398 388 414 416 347R85 Slotervaart 330 325 327 317 300R86 Overtoomse Veld 56 66 68 70 58R87 Westlandgracht 30 48 43 42 28R88 Sloter-/Riekerpolder 49 44 44 52 56R Slotervaart 465 483 482 481 442T92 Amstel III/Bullewijk 1 1 1 – –T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 91 126 117 99 85T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 194 189 176 183 160T95 Nellestein 58 41 42 46 33T96 Holendrecht/Reigersbos 165 165 128 182 158T97 Gein 82 73 76 84 67T98 Driemond 9 8 8 5 9T Zuidoost 600 603 548 599 512Stadsdelen in cijfers 2005


48BEVOLKING15 Sterfte, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 26 17 24 17 11U28 Oosterparkbuurt 60 85 65 49 71U29 Dapperbuurt 73 57 68 100 58U30 Transvaalbuurt 42 48 49 50 38U55 Frankendael 154 165 149 134 129U56 Middenmeer 70 76 87 74 79U57 Betondorp 58 49 51 52 44U58 De Omval 2 2 2 4 5U Oost/Watergraafsmeer 485 499 495 480 435V24 Oude Pijp 65 68 67 61 40V25 Nieuwe Pijp 83 110 117 104 84V26 Diamantbuurt 68 67 69 57 68V44 Hoofddorppleinbuurt 91 80 68 61 76V45 Schinkelbuurt 49 44 51 35 37V46 Willemspark 31 32 21 27 22V47 Museumkwartier 79 73 70 86 61V48 Stadionbuurt 85 91 79 75 71V49 Apollobuurt 74 64 52 50 55V50 Duivelseiland 7 3 2 8 2V Amsterdam Oud Zuid 632 632 596 564 516W52 Scheldebuurt 146 153 138 141 106W53 IJselbuurt 27 47 30 27 25W54 Rijnbuurt 79 66 49 77 66W59 Station Zuid/WTC e.o. 15 23 14 10 11W90 Buitenveldert-West 257 238 220 270 233W91 Buitenveldert-Oost 199 193 207 182 167W ZuiderAmstel 723 720 658 707 608ASD Amsterdam 6669 6644 6551 6563 5900bron: O+S


BEVOLKING4916 Vestiging naar etnische groepen, 2004Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nedernaamstd mers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalABCDGHJNPQRTUVWASDAmsterdam-CentrumWestpoortWesterparkOud-WestZeeburgBos en LommerDe BaarsjesAmsterdam-NoordGeuzenveld-SlotermeerOsdorpSlotervaartZuidoostOost/WatergraafsmeerAmsterdam Oud ZuidZuiderAmstelAmsterdam295 144 85 152 341 1301 1758 2877 69531 1 5 2 1 30 7 21 68145 32 45 121 87 452 284 1070 223664 60 39 85 80 317 437 1147 2229176 34 96 194 63 510 251 990 2314136 31 160 228 57 449 145 814 2020122 41 138 161 99 413 320 1194 2488353 164 116 273 67 724 211 1151 3059175 74 208 269 41 308 122 422 1619163 47 151 215 39 325 128 604 1672159 36 105 179 70 398 217 722 18861453 531 53 109 72 1426 209 885 4738236 62 85 208 120 555 376 1581 3223179 88 106 123 198 906 1256 2828 568486 43 37 60 87 490 650 1645 30983743 1388 1429 2379 1422 8604 6371 17951 43287bron: O+S17 Vertrek naar etnische groepen, 2004Zuid- niet-Surina- Antil- Marok- Euro- geïnd. geïnd. Nedernaamstd mers lianen Turken kanen peanen landen landen landers totaalABCDGHJNPQRTUVWASDAmsterdam-CentrumWestpoortWesterparkOud-WestZeeburgBos en LommerDe BaarsjesAmsterdam-NoordGeuzenveld-SlotermeerOsdorpSlotervaartZuidoostOost/WatergraafsmeerAmsterdam Oud ZuidZuiderAmstelAmsterdam305 115 64 121 191 780 1221 2475 52721 1 1 – 3 31 8 19 64168 37 37 115 77 269 269 905 187791 39 48 59 93 204 359 1041 1934255 48 107 184 84 407 197 1113 2395142 40 143 186 60 326 147 735 1779163 34 119 150 88 321 281 1173 2329470 136 185 274 91 726 287 2017 4186195 52 181 248 46 256 113 870 1961195 26 106 198 74 403 187 962 2151198 39 101 151 60 301 216 1080 21461767 634 73 121 109 1629 318 1428 6079364 72 109 190 109 442 393 1717 3396203 60 83 112 215 613 1181 2772 5239105 28 30 51 96 489 676 1658 31334622 1361 1387 2160 1396 7197 5853 19965 43941bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


50BEVOLKING18 Vestiging, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 711 736 653 468 441A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 436 467 443 473 531A02 Grachtengordel-West 650 595 710 1231 1188A03 Grachtengordel-Zuid 382 330 394 394 400A04 Nieuwmarkt/Lastage 459 563 490 528 615A05 Haarlemmerbuurt 378 352 369 427 506A06 Jordaan 951 968 1030 1103 1137A07 De Weteringschans 533 524 505 542 650A08 Weesperbuurt/Plantage 553 558 551 616 783A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 714 713 686 647 702A Amsterdam-Centrum 5767 5806 5831 6429 6953B10 Westelijk Havengebied 15 21 42 37 44B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 15 11 12 18 24B Westpoort 30 32 54 55 68C12 Houthavens 39 31 54 36 324C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 612 568 565 587 591C14 Staatsliedenbuurt 716 680 672 706 776C15 Centrale Markt 56 61 45 53 60C16 Frederik Hendrikbuurt 649 615 709 457 485C Westerpark 2072 1955 2045 1839 2236D17 Da Costabuurt 256 241 256 290 271D18 Kinkerbuurt 348 347 328 398 343D19 Van Lennepbuurt 385 345 387 370 441D20 Helmersbuurt 407 350 386 473 450D21 Overtoomse Sluis 435 466 487 528 564D22 Vondelbuurt 144 142 162 162 160D Oud-West 1975 1891 2006 2221 2229G31 Indische Buurt West 847 728 780 824 843G32 Indische Buurt Oost 487 466 467 533 545G33 Oostelijk Havengebied 742 809 744 688 700G34 IJ-eiland e.o. 13 221 111 301 226G Zeeburg 2089 2224 2102 2346 2314H36 Sloterdijk – 5 3 7 10H37 Landlust 1041 935 1177 1020 1156H38 Erasmuspark 376 329 365 393 442H39 De Kolenkit 260 246 406 466 412H Bos en Lommer 1677 1515 1951 1886 2020J40 De Krommert 761 641 732 753 879J41 Van Galenbuurt 392 364 342 348 459J42 Hoofdweg e.o. 628 581 673 620 706J43 Westindische Buurt 389 438 392 453 444J De Baarsjes 2170 2024 2139 2174 2488


BEVOLKING5118 Vestiging, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 385 348 445 421 386N61 IJplein/Vogelbuurt 368 337 355 350 379N62 Tuindorp Nieuwendam 55 51 64 48 85N63 Tuindorp Buiksloot 30 39 41 56 52N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 31 22 38 36 27N65 Tuindorp Oostzaan 225 238 219 239 196N66 Oostzanerwerf 193 203 520 428 300N67 Kadoelen 62 49 55 43 67N68 Nieuwendam-Noord 509 486 521 479 520N69 Buikslotermeer 558 431 519 452 504N70 Banne Buiksloot 392 429 422 419 425N71 Buiksloterham 17 11 19 13 64N72 Nieuwendammerham 18 12 11 12 13N73 Waterland 31 45 40 48 41N Amsterdam-Noord 2874 2701 3269 3044 3059P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 393 344 381 430 404P77 Slotermeer-Zuidwest 541 526 564 569 642P78 Geuzenveld 425 461 534 472 539P79 Eendracht 29 34 48 32 34P Geuzenveld-Slotermeer 1388 1365 1527 1503 1619Q80 Lutkemeer/Ookmeer 326 90 96 144 43Q81 Osdorp-Oost 487 447 493 533 582Q82 Osdorp-Midden 411 474 404 378 366Q83 De Punt 169 159 212 238 236Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 363 297 262 427 445Q Osdorp 1756 1467 1467 1720 1672R85 Slotervaart 525 508 539 540 583R86 Overtoomse Veld 439 442 415 449 501R87 Westlandgracht 382 339 412 397 388R88 Sloter-/Riekerpolder 332 357 372 353 414R Slotervaart 1678 1646 1738 1739 1886T92 Amstel III/Bullewijk 40 229 97 18 39T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1745 1603 1531 1466 1653T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 2158 1982 1805 1703 1661T95 Nellestein 217 193 187 167 166T96 Holendrecht/Reigersbos 792 744 782 721 740T97 Gein 573 478 476 414 451T98 Driemond 22 28 39 38 28T Zuidoost 5547 5257 4917 4527 4738Stadsdelen in cijfers 2005


52BEVOLKING18 Vestiging, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 358 311 289 316 266U28 Oosterparkbuurt 548 500 536 635 657U29 Dapperbuurt 449 366 429 475 448U30 Transvaalbuurt 509 449 464 494 540U55 Frankendael 542 517 519 496 600U56 Middenmeer 395 510 574 499 519U57 Betondorp 57 77 71 90 82U58 De Omval 117 102 168 159 111U Oost/Watergraafsmeer 2975 2832 3050 3164 3223V24 Oude Pijp 922 868 930 999 1019V25 Nieuwe Pijp 648 608 693 767 764V26 Diamantbuurt 333 351 372 298 362V44 Hoofddorppleinbuurt 672 597 663 717 776V45 Schinkelbuurt 279 275 282 260 293V46 Willemspark 371 350 371 382 364V47 Museumkwartier 793 801 768 834 822V48 Stadionbuurt 511 416 503 449 538V49 Apollobuurt 610 536 609 585 631V50 Duivelseiland 77 76 95 107 115V Amsterdam Oud Zuid 5216 4878 5286 5398 5684W52 Scheldebuurt 739 753 880 966 873W53 IJselbuurt 290 266 299 280 332W54 Rijnbuurt 465 476 451 537 514W59 Station Zuid/WTC e.o. 56 57 46 40 63W90 Buitenveldert-West 593 670 633 685 782W91 Buitenveldert-Oost 458 437 516 496 534W ZuiderAmstel 2601 2659 2825 3004 3098ASD Amsterdam 39815 38252 40207 41049 43287bron: O+S


BEVOLKING5319 Vertrek, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 469 547 522 380 318A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 400 345 344 338 288A02 Grachtengordel-West 547 507 607 877 1043A03 Grachtengordel-Zuid 316 311 292 252 292A04 Nieuwmarkt/Lastage 429 475 469 437 428A05 Haarlemmerbuurt 357 369 384 385 403A06 Jordaan 847 971 1006 954 952A07 De Weteringschans 450 492 462 453 435A08 Weesperbuurt/Plantage 466 406 429 384 457A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 655 693 663 659 656A Amsterdam-Centrum 4936 5116 5178 5119 5272B10 Westelijk Havengebied 26 35 35 22 44B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 10 26 9 7 20B Westpoort 36 61 44 29 64C12 Houthavens 18 42 33 26 63C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 531 648 615 671 601C14 Staatsliedenbuurt 668 700 720 693 677C15 Centrale Markt 84 69 106 101 79C16 Frederik Hendrikbuurt 530 675 666 518 457C Westerpark 1831 2134 2140 2009 1877D17 Da Costabuurt 254 248 271 225 231D18 Kinkerbuurt 304 350 315 360 317D19 Van Lennepbuurt 339 325 414 368 366D20 Helmersbuurt 402 365 386 344 441D21 Overtoomse Sluis 480 446 495 447 458D22 Vondelbuurt 128 125 153 141 121D Oud-West 1907 1859 2034 1885 1934G31 Indische Buurt West 675 731 664 761 760G32 Indische Buurt Oost 480 498 512 639 513G33 Oostelijk Havengebied 761 848 870 846 983G34 IJ-eiland e.o. 16 23 59 94 139G Zeeburg 1932 2100 2105 2340 2395H36 Sloterdijk 2 2 3 1 7H37 Landlust 1000 1065 1123 1041 953H38 Erasmuspark 360 327 349 360 449H39 De Kolenkit 286 275 326 352 370H Bos en Lommer 1648 1669 1801 1754 1779J40 De Krommert 687 741 773 676 784J41 Van Galenbuurt 343 295 351 333 415J42 Hoofdweg e.o. 604 581 718 596 641J43 Westindische Buurt 424 454 484 432 489J De Baarsjes 2058 2071 2326 2037 2329Stadsdelen in cijfers 2005


54BEVOLKING19 Vertrek, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 480 443 512 482 452N61 IJplein/Vogelbuurt 455 435 453 475 495N62 Tuindorp Nieuwendam 91 110 84 82 100N63 Tuindorp Buiksloot 41 64 53 63 72N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 56 60 31 64 61N65 Tuindorp Oostzaan 316 346 330 339 287N66 Oostzanerwerf 352 420 401 484 502N67 Kadoelen 121 118 126 72 108N68 Nieuwendam-Noord 691 644 648 856 775N69 Buikslotermeer 639 658 598 589 590N70 Banne Buiksloot 583 630 740 670 682N71 Buiksloterham 16 13 24 21 17N72 Nieuwendammerham 15 10 15 13 9N73 Waterland 49 74 71 51 36N Amsterdam-Noord 3905 4025 4086 4261 4186P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 364 380 441 445 525P77 Slotermeer-Zuidwest 634 663 673 825 715P78 Geuzenveld 534 598 556 644 633P79 Eendracht 100 55 89 83 88P Geuzenveld-Slotermeer 1632 1696 1759 1997 1961Q80 Lutkemeer/Ookmeer 51 83 74 251 186Q81 Osdorp-Oost 491 625 647 594 600Q82 Osdorp-Midden 511 482 631 485 486Q83 De Punt 241 231 234 246 252Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 409 513 641 593 627Q Osdorp 1703 1934 2227 2169 2151R85 Slotervaart 635 695 729 820 698R86 Overtoomse Veld 454 530 437 525 487R87 Westlandgracht 361 340 386 433 368R88 Sloter-/Riekerpolder 553 629 568 558 593R Slotervaart 2003 2194 2120 2336 2146T92 Amstel III/Bullewijk 29 50 148 32 17T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1824 1663 1640 1703 1910T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 2120 1922 2061 2004 2078T95 Nellestein 228 220 223 223 158T96 Holendrecht/Reigersbos 1125 1084 1106 1128 1170T97 Gein 745 689 739 736 695T98 Driemond 56 69 47 66 51T Zuidoost 6127 5697 5964 5892 6079


BEVOLKING5519 Vertrek, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 257 284 253 268 228U28 Oosterparkbuurt 497 517 577 617 677U29 Dapperbuurt 391 467 398 429 468U30 Transvaalbuurt 534 516 602 522 547U55 Frankendael 521 571 548 549 599U56 Middenmeer 529 498 509 523 595U57 Betondorp 91 118 95 137 146U58 De Omval 142 94 142 105 136U Oost/Watergraafsmeer 2962 3065 3124 3150 3396V24 Oude Pijp 865 809 877 831 827V25 Nieuwe Pijp 583 613 640 633 662V26 Diamantbuurt 387 411 380 399 350V44 Hoofddorppleinbuurt 758 717 784 688 791V45 Schinkelbuurt 280 263 274 233 260V46 Willemspark 323 367 416 306 334V47 Museumkwartier 705 672 725 689 718V48 Stadionbuurt 556 520 570 504 593V49 Apollobuurt 591 603 569 542 568V50 Duivelseiland 90 94 74 88 136V Amsterdam Oud Zuid 5138 5069 5309 4913 5239W52 Scheldebuurt 893 793 850 910 948W53 IJselbuurt 300 309 314 273 311W54 Rijnbuurt 506 508 562 552 616W59 Station Zuid/WTC e.o. 49 54 65 49 58W90 Buitenveldert-West 660 718 714 624 703W91 Buitenveldert-Oost 399 493 445 419 497W ZuiderAmstel 2807 2875 2950 2827 3133ASD Amsterdam 40625 41565 43167 42718 43941bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


56BEVOLKING20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 751 725 824 580 456A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 428 414 408 422 446A02 Grachtengordel-West 493 577 1114 1558 1208A03 Grachtengordel-Zuid 361 450 394 345 353A04 Nieuwmarkt/Lastage 677 783 673 751 780A05 Haarlemmerbuurt 519 476 570 651 691A06 Jordaan 1294 1501 1432 1654 1751A07 De Weteringschans 661 617 571 630 732A08 Weesperbuurt/Plantage 790 792 819 716 1070A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 826 986 956 827 1410A Amsterdam-Centrum 6800 7321 7761 8134 8897B10 Westelijk Havengebied 19 21 13 10 12B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 8 17 8 5 21B Westpoort 27 38 21 15 33C12 Houthavens 124 79 184 65 191C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1109 981 901 976 1197C14 Staatsliedenbuurt 1383 1391 1283 1134 1155C15 Centrale Markt 96 92 160 136 225C16 Frederik Hendrikbuurt 874 820 953 707 852C Westerpark 3586 3363 3481 3018 3620D17 Da Costabuurt 342 329 322 364 380D18 Kinkerbuurt 496 540 526 512 519D19 Van Lennepbuurt 658 567 631 598 579D20 Helmersbuurt 501 546 704 606 625D21 Overtoomse Sluis 608 637 682 687 696D22 Vondelbuurt 146 153 179 195 215D Oud-West 2751 2772 3044 2962 3014G31 Indische Buurt West 1319 1227 1197 1331 1405G32 Indische Buurt Oost 985 1161 1136 1205 1102G33 Oostelijk Havengebied 2145 2211 2004 1195 1409G34 IJ-eiland e.o. 11 24 30 569 920G Zeeburg 4460 4623 4367 4300 4836H36 Sloterdijk 3 – – 4 11H37 Landlust 1634 1529 2033 2071 1836H38 Erasmuspark 512 494 459 519 546H39 De Kolenkit 686 631 793 712 625H Bos en Lommer 2835 2654 3285 3306 3018J40 De Krommert 1029 1074 1050 999 1083J41 Van Galenbuurt 677 589 532 490 660J42 Hoofdweg e.o. 959 961 1020 893 996J43 Westindische Buurt 529 472 577 566 594J De Baarsjes 3194 3096 3179 2948 3333


BEVOLKING5720 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 984 912 999 953 912N61 IJplein/Vogelbuurt 954 831 852 874 784N62 Tuindorp Nieuwendam 270 222 203 193 212N63 Tuindorp Buiksloot 102 111 136 106 118N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 111 101 72 75 121N65 Tuindorp Oostzaan 1058 1055 931 698 571N66 Oostzanerwerf 512 515 506 513 613N67 Kadoelen 142 106 151 159 111N68 Nieuwendam-Noord 1174 1007 1311 1331 1367N69 Buikslotermeer 1022 927 1031 919 1132N70 Banne Buiksloot 1140 1173 1357 1120 1157N71 Buiksloterham 32 26 26 13 33N72 Nieuwendammerham 26 24 7 15 15N73 Waterland 87 98 74 52 89N Amsterdam-Noord 7614 7108 7656 7021 7235P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 803 805 900 821 884P77 Slotermeer-Zuidwest 1256 1314 1476 1374 1365P78 Geuzenveld 1191 1430 1691 1639 1550P79 Eendracht 94 85 122 153 115P Geuzenveld-Slotermeer 3344 3634 4189 3987 3914Q80 Lutkemeer/Ookmeer 76 48 35 31 29Q81 Osdorp-Oost 1024 1069 1253 1178 1140Q82 Osdorp-Midden 1571 1714 1149 1084 1097Q83 De Punt 344 324 458 416 414Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 1043 602 961 2247 1205Q Osdorp 4058 3757 3856 4956 3885R85 Slotervaart 1565 1294 1431 1598 1638R86 Overtoomse Veld 731 936 1009 938 786R87 Westlandgracht 471 442 543 430 516R88 Sloter-/Riekerpolder 641 727 765 758 825R Slotervaart 3408 3399 3748 3724 3765T92 Amstel III/Bullewijk 9 34 21 9 34T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 2709 2283 2620 2465 3517T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3063 2846 3426 2926 2930T95 Nellestein 196 221 260 263 176T96 Holendrecht/Reigersbos 1506 1550 1491 1591 1586T97 Gein 1036 896 867 868 951T98 Driemond 58 50 61 57 36T Zuidoost 8577 7880 8746 8179 9230Stadsdelen in cijfers 2005


58BEVOLKING20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 460 414 405 513 486U28 Oosterparkbuurt 877 787 912 1122 1053U29 Dapperbuurt 821 705 811 851 756U30 Transvaalbuurt 909 1006 934 813 840U55 Frankendael 736 717 773 806 859U56 Middenmeer 699 1429 1328 878 927U57 Betondorp 172 243 225 246 242U58 De Omval 73 56 96 70 93U Oost/Watergraafsmeer 4747 5357 5484 5299 5256V24 Oude Pijp 1253 1201 1243 1294 1385V25 Nieuwe Pijp 1108 1013 1011 1118 1066V26 Diamantbuurt 697 687 657 623 623V44 Hoofddorppleinbuurt 858 849 820 928 924V45 Schinkelbuurt 363 335 344 426 387V46 Willemspark 390 308 410 389 412V47 Museumkwartier 852 809 841 896 933V48 Stadionbuurt 706 800 761 699 851V49 Apollobuurt 542 546 575 650 659V50 Duivelseiland 108 116 121 152 140V Amsterdam Oud Zuid 6877 6664 6783 7175 7380W52 Scheldebuurt 890 913 1044 1159 1099W53 IJselbuurt 369 460 543 413 403W54 Rijnbuurt 641 680 734 618 724W59 Station Zuid/WTC e.o. 61 58 71 64 115W90 Buitenveldert-West 635 791 766 793 859W91 Buitenveldert-Oost 445 473 509 476 531W ZuiderAmstel 3041 3375 3667 3523 3731ASD Amsterdam 65319 65041 69267 68547 71147bron: O+S


BEVOLKING5921 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2000-2004bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 853 1060 1127 1090 614A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 620 607 567 578 617A02 Grachtengordel-West 682 706 822 1303 1414A03 Grachtengordel-Zuid 484 588 526 476 451A04 Nieuwmarkt/Lastage 775 899 770 743 867A05 Haarlemmerbuurt 649 538 596 567 753A06 Jordaan 1575 1614 1659 1710 1774A07 De Weteringschans 768 769 760 719 765A08 Weesperbuurt/Plantage 659 708 665 606 984A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 1106 1127 953 971 1327A Amsterdam-Centrum 8171 8616 8445 8763 9566B10 Westelijk Havengebied 6 37 37 22 13B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 9 11 39 10 16B Westpoort 15 48 76 32 29C12 Houthavens 17 28 30 46 62C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1181 1089 1157 1182 1532C14 Staatsliedenbuurt 1468 1383 1269 1227 1293C15 Centrale Markt 104 97 114 94 268C16 Frederik Hendrikbuurt 918 925 1205 1010 733C Westerpark 3688 3522 3775 3559 3888D17 Da Costabuurt 383 431 387 381 449D18 Kinkerbuurt 609 620 590 617 659D19 Van Lennepbuurt 690 682 679 708 855D20 Helmersbuurt 643 701 739 708 679D21 Overtoomse Sluis 668 724 798 797 817D22 Vondelbuurt 174 183 228 212 215D Oud-West 3167 3341 3421 3423 3674G31 Indische Buurt West 1663 1543 1709 1699 1740G32 Indische Buurt Oost 942 1072 1161 1013 1033G33 Oostelijk Havengebied 806 929 998 981 1202G34 IJ-eiland e.o. 18 23 28 48 84G Zeeburg 3429 3567 3896 3741 4059H36 Sloterdijk 3 1 – 7 7H37 Landlust 1904 1894 2387 2142 2037H38 Erasmuspark 579 535 603 601 877H39 De Kolenkit 665 682 668 669 989H Bos en Lommer 3151 3112 3658 3419 3910J40 De Krommert 1285 1145 1352 1249 1151J41 Van Galenbuurt 601 687 680 685 658J42 Hoofdweg e.o. 1036 1020 1254 1285 1013J43 Westindische Buurt 607 578 655 625 646J De Baarsjes 3529 3430 3941 3844 3468Stadsdelen in cijfers 2005


60BEVOLKING21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2000-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 980 948 978 875 834N61 IJplein/Vogelbuurt 937 788 922 806 730N62 Tuindorp Nieuwendam 162 170 153 161 201N63 Tuindorp Buiksloot 94 131 116 110 113N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 70 80 72 87 71N65 Tuindorp Oostzaan 1038 891 610 529 494N66 Oostzanerwerf 404 354 416 369 441N67 Kadoelen 104 87 103 86 122N68 Nieuwendam-Noord 972 869 1030 1005 1036N69 Buikslotermeer 749 733 773 762 801N70 Banne Buiksloot 877 843 973 947 898N71 Buiksloterham 32 27 33 16 18N72 Nieuwendammerham 22 23 17 27 15N73 Waterland 83 76 70 65 83N Amsterdam-Noord 6524 6020 6266 5845 5857P75 Spieringhorn – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 708 805 768 844 895P77 Slotermeer-Zuidwest 1094 1093 1198 1212 1171P78 Geuzenveld 982 1232 1285 1682 1188P79 Eendracht 69 81 91 105 80P Geuzenveld-Slotermeer 2853 3211 3342 3843 3334Q80 Lutkemeer/Ookmeer 84 42 54 93 69Q81 Osdorp-Oost 726 825 864 989 1045Q82 Osdorp-Midden 1783 1693 1773 1598 1066Q83 De Punt 270 320 337 356 311Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 446 413 540 727 690Q Osdorp 3309 3293 3568 3763 3181R85 Slotervaart 995 919 1107 1128 1161R86 Overtoomse Veld 923 993 837 906 885R87 Westlandgracht 417 441 510 529 544R88 Sloter-/Riekerpolder 546 577 672 782 664R Slotervaart 2881 2930 3126 3345 3254T92 Amstel III/Bullewijk 18 32 138 14 16T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 2768 2502 2620 2636 3024T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3664 3167 4459 3950 4589T95 Nellestein 187 173 208 206 166T96 Holendrecht/Reigersbos 1341 1436 1397 1393 1229T97 Gein 928 808 812 740 895T98 Driemond 49 43 61 40 23T Zuidoost 8955 8161 9695 8979 9942


BEVOLKING6121 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2000-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2000 2001 2002 2003 2004U27 Weesperzijde 576 479 515 591 601U28 Oosterparkbuurt 884 986 1036 1062 1243U29 Dapperbuurt 994 863 874 788 861U30 Transvaalbuurt 1072 1127 1014 937 923U55 Frankendael 653 732 740 748 801U56 Middenmeer 562 708 748 767 831U57 Betondorp 115 182 183 149 186U58 De Omval 91 85 77 81 94U Oost/Watergraafsmeer 4947 5162 5187 5123 5540V24 Oude Pijp 1625 1562 1482 1590 1547V25 Nieuwe Pijp 1197 1149 1140 1253 1276V26 Diamantbuurt 792 700 778 672 691V44 Hoofddorppleinbuurt 857 816 911 899 963V45 Schinkelbuurt 374 396 376 336 327V46 Willemspark 494 466 411 463 518V47 Museumkwartier 1028 991 1029 1033 1121V48 Stadionbuurt 686 775 745 667 797V49 Apollobuurt 598 602 603 698 717V50 Duivelseiland 116 161 181 164 161V Amsterdam Oud Zuid 7767 7618 7656 7775 8118W52 Scheldebuurt 906 973 1050 1020 1150W53 IJselbuurt 424 449 450 397 423W54 Rijnbuurt 735 655 735 655 727W59 Station Zuid/WTC e.o. 83 64 68 59 72W90 Buitenveldert-West 491 595 618 597 607W91 Buitenveldert-Oost 294 274 294 365 348W ZuiderAmstel 2933 3010 3215 3093 3327ASD Amsterdam 65319 65041 69267 68547 71147bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


62BEVOLKING22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2025prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020 2025A00 Burgwallen-Oude Zijde 3684 3857 3812 3808 3766A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3676 3712 3673 3646 3621A02 Grachtengordel-West 8412 8013 7819 7696 7643A03 Grachtengordel-Zuid 4200 4169 4109 4042 3986A04 Nieuwmarkt/Lastage 8819 8726 9144 9148 8997A05 Haarlemmerbuurt 7143 8613 9137 9051 8847A06 Jordaan 18772 18382 18187 17901 17639A07 De Weteringschans 6855 6776 6679 6576 6486A08 Weesperbuurt/Plantage 7591 7423 7298 7205 7114A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 12050 12687 12697 12656 12428A Amsterdam-Centrum 81202 82358 82555 81729 80527B10 Westelijk Havengebied 241 231 238 237 228B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 101 78 76 88 86B Westpoort 342 309 314 325 314C12 Houthavens 1045 654 664 1479 2983C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 10495 10465 10083 9763 9472C14 Staatsliedenbuurt 12121 12040 11642 11241 10866C15 Centrale Markt 2296 2518 2390 2264 2162C16 Frederik Hendrikbuurt 7625 7665 7401 7168 6947C Westerpark 33582 33342 32180 31915 32430D17 Da Costabuurt 4314 4167 4035 3927 3817D18 Kinkerbuurt 5224 5309 5356 5185 5023D19 Van Lennepbuurt 6632 6546 6350 6174 5989D20 Helmersbuurt 6773 6641 6430 6236 6059D21 Overtoomse Sluis 7157 6789 6572 6373 6187D22 Vondelbuurt 1740 1652 1603 1540 1494D Oud-West 31840 31104 30346 29435 28569G31 Indische Buurt West 12749 12255 12111 11917 11557G32 Indische Buurt Oost 10712 10191 10063 9706 9368G33 Oostelijk Havengebied 16564 18552 18137 17308 16639G34 IJ-eiland e.o. 2218 17253 33008 46559 50604G Zeeburg 42243 58251 73319 85490 88168H36 Sloterdijk 88 67 64 62 67H37 Landlust 18180 17514 17310 16766 17056H38 Erasmuspark 5370 5371 5430 5284 5158H39 De Kolenkit 7351 9799 9557 8038 9930H Bos en Lommer 30989 32751 32361 30150 32211J40 De Krommert 12135 11601 11581 11251 10939J41 Van Galenbuurt 5656 5376 5216 5043 4886J42 Hoofdweg e.o. 10220 9616 9638 9317 9011J43 Westindische Buurt 6461 6193 5992 5815 5652J De Baarsjes 34472 32786 32427 31426 30488


BEVOLKING6322 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2025 (vervolg)prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020 2025N60 Volewijck 10166 9650 9293 8969 8685N61 IJplein/Vogelbuurt 8247 8210 7954 7705 8015N62 Tuindorp Nieuwendam 3420 3325 3202 3099 3006N63 Tuindorp Buiksloot 1928 1861 1807 1755 1725N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1576 1513 1447 1381 1320N65 Tuindorp Oostzaan 9305 10283 11711 12285 11981N66 Oostzanerwerf 9040 8784 8417 8091 7808N67 Kadoelen 2852 2753 3003 2896 2801N68 Nieuwendam-Noord 13429 12136 12178 11122 11776N69 Buikslotermeer 11816 11119 12271 12527 14979N70 Banne Buiksloot 13820 12742 12257 12528 12704N71 Buiksloterham 307 555 807 2474 9370N72 Nieuwendammerham 149 141 151 148 156N73 Waterland 2064 2024 1942 1856 1798N Amsterdam-Noord 88119 85096 86440 86836 96124P75 Spieringhorn 2 2 – – –P76 Slotermeer-Noordoost 9010 8944 8834 8684 8559P77 Slotermeer-Zuidwest 16191 16220 15464 15536 15526P78 Geuzenveld 13344 14635 12363 14357 13422P79 Eendracht 2341 2203 2120 2081 2061P Geuzenveld-Slotermeer 40888 42004 38781 40658 39568Q80 Lutkemeer/Ookmeer 875 997 953 939 926Q81 Osdorp-Oost 14418 14456 15648 15407 15252Q82 Osdorp-Midden 9659 12081 12562 12362 12698Q83 De Punt 4850 4530 4834 4443 4416Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 14936 14419 13925 13478 13163Q Osdorp 44738 46483 47922 46629 46455R85 Slotervaart 16057 15948 16087 16503 17141R86 Overtoomse Veld 9617 10105 9882 10131 11184R87 Westlandgracht 5490 4931 5731 7288 8108R88 Sloter-/Riekerpolder 13406 12681 12185 11853 11615R Slotervaart 44570 43665 43885 45775 48048T92 Amstel III/Bullewijk 110 1534 2604 3870 4921T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 21953 22123 22814 24396 24181T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 23631 26757 28613 29097 29014T95 Nellestein 2724 2656 2615 2569 2545T96 Holendrecht/Reigersbos 18366 17804 17468 17208 16992T97 Gein 12262 11810 11606 11483 11404T98 Driemond 1504 1587 1556 1521 1507T Zuidoost 80550 84271 87276 90144 90564U27 Weesperzijde 4501 4119 4760 4857 4996U28 Oosterparkbuurt 10631 10330 10601 10672 10496U29 Dapperbuurt 8441 8954 8953 9182 9035U30 Transvaalbuurt 9664 9245 9133 8995 8912U55 Frankendael 9430 9913 10031 10644 11045U56 Middenmeer 11890 13704 13381 13553 14091U57 Betondorp 3094 3064 3017 2976 2935U58 De Omval 1028 996 968 2164 4409U Oost/Watergraafsmeer 58679 60325 60844 63043 65919Stadsdelen in cijfers 2005


64BEVOLKING22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2025 (slot)prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020 2025V24 Oude Pijp 13840 13320 13238 13064 12892V25 Nieuwe Pijp 11452 11627 11433 11563 11419V26 Diamantbuurt 8227 8004 7839 7696 7577V44 Hoofddorppleinbuurt 10771 10698 10636 10791 10671V45 Schinkelbuurt 3786 3634 3597 3548 3504V46 Willemspark 5125 5049 4957 4853 4781V47 Museumkwartier 11467 11300 11112 10915 10726V48 Stadionbuurt 9726 11316 11185 11213 11017V49 Apollobuurt 8096 7879 7723 7566 7430V50 Duivelseiland 1206 1204 1187 1175 1152V Amsterdam Oud Zuid 83696 84031 82907 82384 81169W52 Scheldebuurt 13237 13225 13288 13343 13688W53 IJselbuurt 5166 4985 4913 4844 4804W54 Rijnbuurt 8575 8604 8532 8439 8367W59 Station Zuid/WTC e.o. 1131 1058 1047 1227 1656W90 Buitenveldert-West 11758 13381 14790 15214 14854W91 Buitenveldert-Oost 7174 7148 7195 8032 8630W Zuideramstel 47041 48401 49765 51099 51999ASD Amsterdam 742951 765177 781322 797038 812553bron: DRO/O+SF Percentage alleenstaanden per leeftijdsgroep, 1 januari 2005 en 2020 bron: DRO/O+S


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID6523 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2001-2004bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 5277 5509 4612 3807A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 12396 10478 8951 7791A02 Grachtengordel-West 2095 1847 1741 1492A03 Grachtengordel-Zuid 2121 1712 1681 1731A04 Nieuwmarkt/Lastage 2862 2933 2378 2297A05 Haarlemmerbuurt 1168 1081 1032 786A06 Jordaan 2540 2216 2081 1857A07 De Weteringschans 2858 2454 2293 2533A08 Weesperbuurt/Plantage 1278 1195 1212 1202A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 1372 1181 1152 1353A Amsterdam-Centrum 33967 30606 27133 24849B10 Westelijk Havengebied 437 390 349 331B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 946 775 690 699B Westpoort 1383 1165 1039 1030C12 Houthavens 77 78 102 50C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 917 846 837 774C14 Staatsliedenbuurt 1226 942 937 752C15 Centrale Markt 487 379 290 388C16 Frederik Hendrikbuurt 819 617 574 569C Westerpark 3526 2862 2740 2533D17 Da Costabuurt 728 705 592 574D18 Kinkerbuurt 635 630 594 570D19 Van Lennepbuurt 741 783 739 679D20 Helmersbuurt 722 639 685 644D21 Overtoomse Sluis 552 565 509 493D22 Vondelbuurt 722 659 544 472D Oud-West 4100 3981 3663 3432G31 Indische Buurt West 1246 1379 1400 1088G32 Indische Buurt Oost 883 988 897 900G33 Oostelijk Havengebied 1215 1217 1045 1022G34 IJ-eiland e.o. 97 137 145 177G Zeeburg 3441 3721 3487 3187H36 Sloterdijk 150 120 141 163H37 Landlust 1303 1251 1352 1396H38 Erasmuspark 573 530 661 541H39 De Kolenkit 483 523 620 482H Bos en Lommer 2509 2424 2774 2582J40 De Krommert 1399 1214 1197 1021J41 Van Galenbuurt 447 380 441 387J42 Hoofdweg e.o. 1047 1040 996 744J43 Westindische Buurt 479 504 423 269J De Baarsjes 3372 3138 3057 2421Stadsdelen in cijfers 2005


66OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID23 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2001-2004 (vervolg)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004N60 Volewijck 1051 1019 942 839N61 IJplein/Vogelbuurt 885 848 819 650N62 Tuindorp Nieuwendam 220 187 201 167N63 Tuindorp Buiksloot 106 116 139 159N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 159 205 184 142N65 Tuindorp Oostzaan 406 367 386 336N66 Oostzanerwerf 427 382 500 415N67 Kadoelen 128 147 188 137N68 Nieuwendam-Noord 736 808 901 745N69 Buikslotermeer 1396 1356 1401 1222N70 Banne Buiksloot 740 621 823 844N71 Buiksloterham 389 356 374 333N72 Nieuwendammerham 142 121 176 168N73 Waterland 93 150 194 185N Amsterdam-Noord 6878 6683 7228 6342P75 Spieringhorn 75 89 56 62P76 Slotermeer-Noordoost 916 862 1088 861P77 Slotermeer-Zuidwest 1697 1810 1862 1700P78 Geuzenveld 762 775 912 885P79 Eendracht 222 156 256 204P Geuzenveld-Slotermeer 3672 3692 4174 3712Q80 Lutkemeer/Ookmeer 141 129 104 130Q81 Osdorp-Oost 2097 1944 1888 1523Q82 Osdorp-Midden 782 724 675 649Q83 De Punt 406 396 362 343Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 512 678 737 584Q Osdorp 3938 3871 3766 3229R85 Slotervaart 1695 1571 1492 1327R86 Overtoomse Veld 1324 1455 1440 1219R87 Westlandgracht 1163 941 968 868R88 Sloter-/Riekerpolder 925 829 858 808R Slotervaart 5107 4796 4758 4222T92 Amstel III/Bullewijk 1548 1681 1510 1249T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 4345 4160 3406 2631T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3099 3133 2836 2436T95 Nellestein 445 566 373 373T96 Holendrecht/Reigersbos 1522 1671 1268 1303T97 Gein 738 790 676 711T98 Driemond 48 39 57 50T Zuidoost 11745 12040 10126 8753U27 Weesperzijde 804 595 576 680U28 Oosterparkbuurt 1419 1269 1262 1265U29 Dapperbuurt 1880 1709 1391 1440U30 Transvaalbuurt 972 826 696 707U55 Frankendael 1400 1103 1181 1053U56 Middenmeer 1122 1003 974 954U57 Betondorp 158 158 172 184U58 De Omval 749 739 574 608U Oost/Watergraafsmeer 8504 7402 6826 6891


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID6723 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2001-2004 (slot)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004V24 Oude Pijp 2244 2063 2013 1881V25 Nieuwe Pijp 1009 1040 995 901V26 Diamantbuurt 407 480 546 556V44 Hoofddorppleinbuurt 1067 979 910 819V45 Schinkelbuurt 383 358 330 339V46 Willemspark 608 567 555 524V47 Museumkwartier 2532 2303 2287 1954V48 Stadionbuurt 771 625 685 635V49 Apollobuurt 1059 881 926 870V50 Duivelseiland 147 112 142 129V Amsterdam Oud Zuid 10227 9408 9389 8608W52 Scheldebuurt 1408 1148 1109 1120W53 IJselbuurt 494 369 424 384W54 Rijnbuurt 597 481 479 483W59 Station Zuid/WTC e.o. 536 469 518 464W90 Buitenveldert-West 1495 1370 1334 1323W91 Buitenveldert-Oost 703 745 678 479W ZuiderAmstel 5233 4582 4542 4253X99 Onbekend 912 1097 621 457ASD Amsterdam 108514 101468 95323 86501bron: Politie ASD-ASLG Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2000-2004 bron: Politie ASD-ASLStadsdelen in cijfers 2005


68OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2004maatsch.bc/std naam bc/std veiligheid leefbaarheid integriteit totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 3215 546 46 3807A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 6249 1404 138 7791A02 Grachtengordel-West 1151 293 48 1492A03 Grachtengordel-Zuid 1469 217 45 1731A04 Nieuwmarkt/Lastage 1857 382 58 2297A05 Haarlemmerbuurt 605 144 37 786A06 Jordaan 1447 336 74 1857A07 De Weteringschans 2218 260 55 2533A08 Weesperbuurt/Plantage 965 202 35 1202A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 1091 222 40 1353A Amsterdam-Centrum 20267 4006 576 24849B10 Westelijk Havengebied 214 107 10 331B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 417 274 8 699B Westpoort 631 381 18 1030C12 Houthavens 38 12 – 50C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 565 163 46 774C14 Staatsliedenbuurt 595 119 38 752C15 Centrale Markt 316 66 6 388C16 Frederik Hendrikbuurt 468 79 22 569C Westerpark 1982 439 112 2533D17 Da Costabuurt 414 130 30 574D18 Kinkerbuurt 463 71 36 570D19 Van Lennepbuurt 514 139 26 679D20 Helmersbuurt 531 95 18 644D21 Overtoomse Sluis 388 87 18 493D22 Vondelbuurt 352 101 19 472D Oud-West 2662 623 147 3432G31 Indische Buurt West 782 262 44 1088G32 Indische Buurt Oost 703 175 22 900G33 Oostelijk Havengebied 836 151 35 1022G34 IJ-eiland e.o. 148 28 1 177G Zeeburg 2469 616 102 3187H36 Sloterdijk 144 15 4 163H37 Landlust 1056 295 45 1396H38 Erasmuspark 443 81 17 541H39 De Kolenkit 375 91 16 482H Bos en Lommer 2018 482 82 2582J40 De Krommert 801 183 37 1021J41 Van Galenbuurt 296 78 13 387J42 Hoofdweg e.o. 560 162 22 744J43 Westindische Buurt 205 53 11 269J De Baarsjes 1862 476 83 2421


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID6924 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2004 (vervolg)maatsch.bc/std naam bc/std veiligheid leefbaarheid integriteit totaalN60 Volewijck 603 220 16 839N61 IJplein/Vogelbuurt 526 94 30 650N62 Tuindorp Nieuwendam 115 43 9 167N63 Tuindorp Buiksloot 109 45 5 159N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 115 23 4 142N65 Tuindorp Oostzaan 233 100 3 336N66 Oostzanerwerf 279 131 5 415N67 Kadoelen 97 37 3 137N68 Nieuwendam-Noord 595 130 20 745N69 Buikslotermeer 849 340 33 1222N70 Banne Buiksloot 661 158 25 844N71 Buiksloterham 217 110 6 333N72 Nieuwendammerham 130 32 6 168N73 Waterland 145 38 2 185N Amsterdam-Noord 4674 1501 167 6342P75 Spieringhorn 41 21 – 62P76 Slotermeer-Noordoost 653 166 42 861P77 Slotermeer-Zuidwest 1278 364 58 1700P78 Geuzenveld 609 247 29 885P79 Eendracht 158 44 2 204P Geuzenveld-Slotermeer 2739 842 131 3712Q80 Lutkemeer/Ookmeer 90 38 2 130Q81 Osdorp-Oost 1150 325 48 1523Q82 Osdorp-Midden 506 121 22 649Q83 De Punt 236 78 29 343Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 417 154 13 584Q Osdorp 2399 716 114 3229R85 Slotervaart 1054 232 41 1327R86 Overtoomse Veld 998 187 34 1219R87 Westlandgracht 694 149 25 868R88 Sloter-/Riekerpolder 619 169 20 808R Slotervaart 3365 737 120 4222T92 Amstel III/Bullewijk 885 333 31 1249T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1860 566 205 2631T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 1823 465 148 2436T95 Nellestein 204 150 19 373T96 Holendrecht/Reigersbos 1023 202 78 1303T97 Gein 448 217 46 711T98 Driemond 34 16 – 50T Zuidoost 6277 1949 527 8753U27 Weesperzijde 524 144 12 680U28 Oosterparkbuurt 985 235 45 1265U29 Dapperbuurt 1140 245 55 1440U30 Transvaalbuurt 574 111 22 707U55 Frankendael 868 165 20 1053U56 Middenmeer 752 180 22 954U57 Betondorp 139 40 5 184U58 De Omval 441 158 9 608U Oost/Watergraafsmeer 5423 1278 190 6891Stadsdelen in cijfers 2005


70OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2004 (slot)maatsch.bc/std naam bc/std veiligheid leefbaarheid integriteit totaalV24 Oude Pijp 1578 256 47 1881V25 Nieuwe Pijp 725 156 20 901V26 Diamantbuurt 480 66 10 556V44 Hoofddorppleinbuurt 638 165 16 819V45 Schinkelbuurt 260 74 5 339V46 Willemspark 430 77 17 524V47 Museumkwartier 1587 310 57 1954V48 Stadionbuurt 498 120 17 635V49 Apollobuurt 642 198 30 870V50 Duivelseiland 107 20 2 129V Amsterdam Oud Zuid 6945 1442 221 8608W52 Scheldebuurt 963 134 23 1120W53 IJselbuurt 282 86 16 384W54 Rijnbuurt 408 58 17 483W59 Station Zuid/WTC e.o. 344 95 25 464W90 Buitenveldert-West 898 385 40 1323W91 Buitenveldert-Oost 386 74 19 479W ZuiderAmstel 3281 832 140 4253X99 Onbekend 379 8 70 457ASD Amsterdam 67373 16328 2800 86501bron: Politie ASD-ASLH Opgenomen aangiften in Amsterdam per 10.000 inwoners per stadsdeel, 2004 bron: Politie ASD-ASL


WERK EN INKOMEN7125 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2004-20051 januari 2004 1 januari 2005bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 150 100 250 127 82 209A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 128 71 199 108 82 190A02 Grachtengordel-West 293 138 431 348 137 485A03 Grachtengordel-Zuid 78 49 127 55 59 114A04 Nieuwmarkt/Lastage 242 255 497 237 237 474A05 Haarlemmerbuurt 260 238 498 230 219 449A06 Jordaan 662 560 1222 632 544 1176A07 De Weteringschans 173 142 315 160 123 283A08 Weesperbuurt/Plantage 223 174 397 201 160 361A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 547 415 962 542 450 992A Amsterdam-Centrum 2756 2142 4898 2640 2093 4733B10 Westelijk Havengebied 9 6 15 6 6 12B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 6 2 8 4 2 6B Westpoort 15 8 23 10 8 18C12 Houthavens 11 19 30 15 27 42C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 542 470 1012 535 458 993C14 Staatsliedenbuurt 656 464 1120 620 457 1077C15 Centrale Markt 70 86 156 72 85 157C16 Frederik Hendrikbuurt 361 281 642 351 265 616C Westerpark 1640 1320 2960 1593 1292 2885D17 Da Costabuurt 154 118 272 151 111 262D18 Kinkerbuurt 281 196 477 276 190 466D19 Van Lennepbuurt 338 282 620 331 249 580D20 Helmersbuurt 221 194 415 184 206 390D21 Overtoomse Sluis 232 198 430 232 221 453D22 Vondelbuurt 49 23 72 48 28 76D Oud-West 1275 1011 2286 1222 1005 2227G31 Indische Buurt West 832 680 1512 722 616 1338G32 Indische Buurt Oost 650 454 1104 545 450 995G33 Oostelijk Havengebied 438 469 907 385 440 825G34 IJ-eiland e.o. 8 7 15 21 30 51G Zeeburg 1928 1610 3538 1673 1536 3209H36 Sloterdijk 5 2 7 3 2 5H37 Landlust 938 832 1770 910 834 1744H38 Erasmuspark 240 231 471 252 234 486H39 De Kolenkit 467 383 850 459 385 844H Bos en Lommer 1650 1448 3098 1624 1455 3079J40 De Krommert 516 455 971 476 476 952J41 Van Galenbuurt 291 250 541 310 264 574J42 Hoofdweg e.o. 520 428 948 526 440 966J43 Westindische Buurt 227 224 451 206 194 400J De Baarsjes 1554 1357 2911 1518 1374 2892Stadsdelen in cijfers 2005


72WERK EN INKOMEN25 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2004-2005 (vervolg)1 januari 2004 1 januari 2005bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaalN60 Volewijck 425 435 860 424 444 868N61 IJplein/Vogelbuurt 429 391 820 377 423 800N62 Tuindorp Nieuwendam 62 66 128 64 73 137N63 Tuindorp Buiksloot 58 45 103 54 55 109N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 21 22 43 21 18 39N65 Tuindorp Oostzaan 246 246 492 245 267 512N66 Oostzanerwerf 156 188 344 180 196 376N67 Kadoelen 32 45 77 37 47 84N68 Nieuwendam-Noord 466 598 1064 523 645 1168N69 Buikslotermeer 317 388 705 313 398 711N70 Banne Buiksloot 424 546 970 475 621 1096N71 Buiksloterham 10 1 11 8 2 10N72 Nieuwendammerham 3 2 5 2 4 6N73 Waterland 24 19 43 20 17 37N Amsterdam-Noord 2673 2992 5665 2743 3210 5953P75 Spieringhorn – – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 441 380 821 462 432 894P77 Slotermeer-Zuidwest 724 666 1390 737 692 1429P78 Geuzenveld 514 582 1096 552 634 1186P79 Eendracht 32 34 66 55 44 99P Geuzenveld-Slotermeer 1711 1662 3373 1806 1802 3608Q80 Lutkemeer/Ookmeer 17 16 33 15 17 32Q81 Osdorp-Oost 469 421 890 452 412 864Q82 Osdorp-Midden 405 435 840 385 429 814Q83 De Punt 126 147 273 131 138 269Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 268 284 552 258 318 576Q Osdorp 1285 1303 2588 1241 1314 2555R85 Slotervaart 447 483 930 477 533 1010R86 Overtoomse Veld 414 407 821 405 430 835R87 Westlandgracht 199 184 383 187 192 379R88 Sloter-/Riekerpolder 192 221 413 177 241 418R Slotervaart 1252 1295 2547 1246 1396 2642T92 Amstel III/Bullewijk 1 1 2 1 2 3T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1027 1111 2138 1000 1159 2159T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 985 1092 2077 899 1072 1971T95 Nellestein 58 52 110 58 52 110T96 Holendrecht/Reigersbos 490 587 1077 465 644 1109T97 Gein 332 371 703 327 382 709T98 Driemond 9 16 25 8 20 28T Zuidoost 2902 3230 6132 2758 3331 6089U27 Weesperzijde 212 136 348 189 122 311U28 Oosterparkbuurt 592 466 1058 551 408 959U29 Dapperbuurt 468 364 832 414 332 746U30 Transvaalbuurt 524 430 954 474 435 909U55 Frankendael 293 244 537 271 239 510U56 Middenmeer 219 229 448 176 211 387U57 Betondorp 92 79 171 102 95 197U58 De Omval 69 15 84 48 18 66U Oost/Watergraafsmeer 2469 1963 4432 2225 1860 4085


WERK EN INKOMEN7325 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2004-2005 (slot)1 januari 2004 1 januari 2005bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaalV24 Oude Pijp 573 438 1011 621 460 1081V25 Nieuwe Pijp 510 439 949 539 435 974V26 Diamantbuurt 390 354 744 390 412 802V44 Hoofddorppleinbuurt 287 268 555 281 278 559V45 Schinkelbuurt 88 116 204 102 121 223V46 Willemspark 92 72 164 75 84 159V47 Museumkwartier 157 153 310 154 156 310V48 Stadionbuurt 305 336 641 325 388 713V49 Apollobuurt 74 81 155 69 81 150V50 Duivelseiland 28 33 61 35 34 69V Amsterdam Oud Zuid 2504 2290 4794 2591 2449 5040W52 Scheldebuurt 277 309 586 270 313 583W53 IJselbuurt 163 192 355 167 204 371W54 Rijnbuurt 247 267 514 275 285 560W59 Station Zuid/WTC e.o. 8 12 20 8 12 20W90 Buitenveldert-West 166 171 337 171 187 358W91 Buitenveldert-Oost 103 95 198 109 116 225W ZuiderAmstel 964 1046 2010 1000 1117 2117X99 Onbekend 193 200 393 166 202 368ASD Amsterdam 26771 24877 51648 26056 25444 51500bron: CWI/O+SI Niet-werkende werkzoekenden als % van de bevolking van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2005 bron: CWI/O+SStadsdelen in cijfers 2005


74WERK EN INKOMEN26 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarenbc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde – 6 51 62 89 1 209A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde – 7 50 53 79 1 190A02 Grachtengordel-West 3 34 92 170 186 – 485A03 Grachtengordel-Zuid – 5 23 36 50 – 114A04 Nieuwmarkt/Lastage 2 16 78 126 251 1 474A05 Haarlemmerbuurt 3 9 78 145 214 – 449A06 Jordaan 11 25 202 364 574 – 1176A07 De Weteringschans 4 8 54 86 131 – 283A08 Weesperbuurt/Plantage 1 17 77 100 166 – 361A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 15 38 171 322 445 1 992A Amsterdam-Centrum 39 165 876 1464 2185 4 4733B10 Westelijk Havengebied – – 3 4 5 – 12B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 1 – 2 1 2 – 6B Westpoort 1 – 5 5 7 – 18C12 Houthavens 1 – 9 17 15 – 42C13 Spaarndammer- enZeeheldenbuurt 14 66 233 309 371 – 993C14 Staatsliedenbuurt 14 63 265 356 377 2 1077C15 Centrale Markt 2 9 27 56 63 – 157C16 Frederik Hendrikbuurt 11 27 147 201 230 – 616C Westerpark 42 165 681 939 1056 2 2885D17 Da Costabuurt 2 8 65 80 107 – 262D18 Kinkerbuurt – 18 132 138 178 – 466D19 Van Lennepbuurt 5 24 123 177 251 – 580D20 Helmersbuurt 3 11 63 134 177 2 390D21 Overtoomse Sluis 3 10 104 155 181 – 453D22 Vondelbuurt 3 6 19 31 17 – 76D Oud-West 16 77 506 715 911 2 2227G31 Indische Buurt West 20 95 370 388 463 2 1338G32 Indische Buurt Oost 14 82 271 275 352 1 995G33 Oostelijk Havengebied 12 30 147 335 301 – 825G34 IJ-eiland e.o. – – 10 22 19 – 51G Zeeburg 46 207 798 1020 1135 3 3209H36 Sloterdijk – – – 1 4 – 5H37 Landlust 27 130 518 505 561 3 1744H38 Erasmuspark 15 31 153 139 147 1 486H39 De Kolenkit 36 71 251 228 258 – 844H Bos en Lommer 78 232 922 873 970 4 3079J40 De Krommert 16 66 257 287 325 1 952J41 Van Galenbuurt 8 36 176 175 179 – 574J42 Hoofdweg e.o. 15 52 284 322 292 1 966J43 Westindische Buurt 6 23 109 123 139 – 400J De Baarsjes 45 177 826 907 935 2 2892


WERK EN INKOMEN7526 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 (vervolg)leeftijdsgroepen in jarenbc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaalN60 Volewijck 32 75 207 271 283 – 868N61 IJplein/Vogelbuurt 19 65 205 252 258 1 800N62 Tuindorp Nieuwendam 10 5 22 32 68 – 137N63 Tuindorp Buiksloot 9 12 12 30 46 – 109N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1 2 3 10 23 – 39N65 Tuindorp Oostzaan 14 40 123 139 195 1 512N66 Oostzanerwerf 16 18 92 118 132 – 376N67 Kadoelen 2 7 14 22 39 – 84N68 Nieuwendam-Noord 46 118 329 370 304 1 1168N69 Buikslotermeer 22 59 169 229 232 – 711N70 Banne Buiksloot 35 69 281 370 340 1 1096N71 Buiksloterham 1 – 2 4 3 – 10N72 Nieuwendammerham 1 3 2 – – – 6N73 Waterland – 1 3 10 23 – 37N Amsterdam-Noord 208 474 1464 1857 1946 4 5953P75 SpieringhornP76 Slotermeer-Noordoost 19 77 253 255 287 3 894P77 Slotermeer-Zuidwest 37 116 370 426 479 1 1429P78 Geuzenveld 26 113 330 356 360 1 1186P79 Eendracht 6 11 17 24 41 – 99P Geuzenveld-Slotermeer 88 317 970 1061 1167 5 3608Q80 Lutkemeer/Ookmeer – 3 5 9 15 – 32Q81 Osdorp-Oost 26 78 195 262 303 – 864Q82 Osdorp-Midden 18 65 248 243 239 1 814Q83 De Punt 6 20 57 84 102 – 269Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 17 37 110 188 224 – 576Q Osdorp 67 203 615 786 883 1 2555R85 Slotervaart 27 66 265 329 323 – 1010R86 Overtoomse Veld 23 70 174 290 275 3 835R87 Westlandgracht 7 23 103 126 119 1 379R88 Sloter-/Riekerpolder 7 23 61 145 182 – 418R Slotervaart 64 182 603 890 899 4 2642T92 Amstel III/Bullewijk – – 3 – – – 3T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 55 194 572 685 651 2 2159T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 43 142 519 623 643 1 1971T95 Nellestein – 3 24 30 53 – 110T96 Holendrecht/Reigersbos 36 81 274 315 402 1 1109T97 Gein 26 70 133 220 260 – 709T98 Driemond 2 1 3 5 17 – 28T Zuidoost 162 491 1528 1878 2026 4 6089Stadsdelen in cijfers 2005


76WERK EN INKOMEN26 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005 (slot)leeftijdsgroepen in jarenbc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaalU27 Weesperzijde 4 14 71 101 121 – 311U28 Oosterparkbuurt 10 42 189 306 412 – 959U29 Dapperbuurt 8 42 161 218 315 2 746U30 Transvaalbuurt 21 52 224 263 348 1 909U55 Frankendael 4 32 112 139 223 – 510U56 Middenmeer 6 11 81 136 153 – 387U57 Betondorp 4 3 49 41 99 1 197U58 De Omval – 2 19 25 20 – 66U Oost/Watergraafsmeer 57 198 906 1229 1691 4 4085V24 Oude Pijp 5 33 268 339 436 – 1081V25 Nieuwe Pijp 11 41 213 320 387 2 974V26 Diamantbuurt 8 33 149 234 377 1 802V44 Hoofddorppleinbuurt 6 17 141 193 202 – 559V45 Schinkelbuurt 3 8 58 75 78 1 223V46 Willemspark 0 6 27 50 75 1 159V47 Museumkwartier 4 3 71 70 162 – 310V48 Stadionbuurt 13 32 125 189 354 – 713V49 Apollobuurt 2 5 27 44 72 – 150V50 Duivelseiland – – 21 27 21 – 69V Amsterdam Oud Zuid 52 178 1100 1541 2164 5 5040W52 Scheldebuurt 2 15 127 167 271 1 583W53 IJselbuurt 6 15 82 112 156 – 371W54 Rijnbuurt 5 17 133 162 242 1 560W59 Station Zuid/WTC e.o. 1 1 3 8 7 – 20W90 Buitenveldert-West 4 11 58 113 171 1 358W91 Buitenveldert-Oost 1 4 36 67 115 2 225W ZuiderAmstel 19 63 439 629 962 5 2117X99 Onbekend 6 19 82 113 148 – 368ASD Amsterdam 990 3148 12321 15907 19085 49 51500bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN7727 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar hoogst behaalde diploma, 1 januari 2005basis/ VBO/ MBO/ kand./ univerbc/stdonv. v.o. MAVO HAVO/VWO HBO onv.acad. siteit onbekend totaalA00 23 42 39 50 9 43 3 209A01 9 24 45 53 5 50 4 190A02 55 136 107 83 10 85 9 485A03 1 11 23 35 2 40 2 114A04 43 70 105 129 19 103 5 474A05 56 76 109 104 11 91 2 449A06 106 223 266 296 35 236 14 1176A07 20 40 63 78 6 70 6 283A08 30 64 76 95 10 85 1 361A09 133 264 251 148 28 159 9 992A 476 950 1084 1071 135 962 55 4733B10 3 4 4 1 – – – 12B11 2 1 1 – – 1 1 6B 5 5 5 1 – 1 1 18C12 4 6 12 9 3 8 – 42C13 177 310 269 122 23 84 8 993C14 168 264 282 195 16 144 8 1077C15 35 40 36 28 4 13 1 157C16 89 145 139 118 15 103 7 616C 473 765 738 472 61 352 24 2885D17 26 60 58 66 6 42 4 262D18 68 109 128 91 9 54 7 466D19 85 170 144 95 12 65 9 580D20 21 59 85 120 14 84 7 390D21 47 81 104 112 9 94 6 453D22 5 14 19 17 1 19 1 76D 252 493 538 501 51 358 34 2227G31 400 363 319 130 17 96 13 1338G32 335 268 233 79 8 65 7 995G33 101 143 183 206 17 170 5 825G34 2 9 10 19 – 11 – 51G 838 783 745 434 42 342 25 3209H36 – 2 1 – – 2 – 5H37 502 508 435 139 15 99 46 1744H38 121 158 109 45 11 26 16 486H39 340 272 164 29 6 13 20 844H 963 940 709 213 32 140 82 3079J40 208 257 222 141 17 86 21 952J41 136 171 126 69 9 46 17 574J42 238 286 226 97 14 81 24 966J43 70 116 99 58 3 39 15 400J 652 830 673 365 43 252 77 2892Stadsdelen in cijfers 2005


78WERK EN INKOMEN27 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar hoogst behaalde diploma, 1 januari 2005 (vervolg)basis/ VBO/ MBO/ kand./ univerbc/stdonv. v.o. MAVO HAVO/VWO HBO onv.acad. siteit onbekend totaalN60 218 321 231 59 9 29 1 868N61 193 277 218 57 15 34 6 800N62 20 62 34 13 1 6 1 137N63 18 59 27 3 1 – 1 109N64 4 11 6 8 1 9 – 39N65 96 209 156 40 3 7 1 512N66 59 116 144 36 2 17 2 376N67 8 28 30 8 4 6 – 84N68 274 422 337 82 15 29 9 1168N69 146 229 217 75 19 24 1 711N70 238 424 313 66 15 38 2 1096N71 1 2 5 – 1 1 – 10N72 – 3 – 2 – 1 – 6N73 3 12 8 6 1 7 – 37N 1278 2175 1726 455 87 208 24 5953P75P76 295 265 197 62 11 39 25 894P77 440 442 339 109 8 58 33 1429P78 404 408 243 58 9 35 29 1186P79 16 25 39 10 – 3 6 99P 1155 1140 818 239 28 135 93 3608Q80 9 13 9 1 – – – 32Q81 221 268 235 71 6 31 32 864Q82 263 265 203 42 8 15 18 814Q83 62 85 68 28 1 16 9 269Q84 98 151 177 89 3 31 27 576Q 653 782 692 231 18 93 86 2555R85 224 312 280 96 14 49 35 1010R86 310 228 179 41 10 36 31 835R87 94 112 98 36 5 26 8 379R88 54 96 122 83 4 39 20 418R 682 748 679 256 33 150 94 2642T92 – 1 2 – – – – 3T93 491 793 634 149 13 64 15 2159T94 498 751 518 129 16 52 7 1971T95 11 23 34 26 1 15 – 110T96 170 389 380 110 5 49 6 1109T97 102 234 249 71 7 44 2 709T98 6 12 4 3 1 2 – 28T 1278 2203 1821 488 43 226 30 6089


WERK EN INKOMEN7927 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar hoogst behaalde diploma, 1 januari 2005 (slot)basis/ VBO/ MBO/ kand./ univerbc/stdonv. v.o. MAVO HAVO/VWO HBO onv.acad. siteit onbekend totaalU27 45 64 71 69 4 53 5 311U28 244 235 236 133 16 91 4 959U29 194 201 156 95 10 81 9 746U30 283 248 209 79 9 74 7 909U55 98 138 138 75 6 50 5 510U56 43 71 86 98 6 80 3 387U57 50 60 54 17 3 9 4 197U58 11 12 9 9 – 23 2 66U 968 1029 959 575 54 461 39 4085V24 163 217 256 245 29 167 4 1081V25 177 211 234 188 18 140 6 974V26 190 190 188 132 17 80 5 802V44 76 115 145 122 10 89 2 559V45 21 56 49 50 7 37 3 223V46 8 25 29 42 4 49 2 159V47 9 36 72 86 15 91 1 310V48 108 193 175 125 10 97 5 713V49 8 10 32 48 10 42 – 150V50 3 7 17 22 2 17 1 69V 763 1060 1197 1060 122 809 29 5040W52 46 107 143 148 17 120 2 583W53 53 74 108 74 9 47 6 371W54 70 117 191 100 10 69 3 560W59 – 1 4 5 2 8 – 20W90 42 88 112 58 7 48 3 358W91 12 55 70 45 2 38 3 225W 223 442 628 430 47 330 17 2117X99 1) 73 98 101 57 2 34 3 368ASD 10732 14443 13113 6848 798 4853 713 515001) Stadsdeel en buurtcombinatie onbekend. bron: CWI/O+SStadsdelen in cijfers 2005


80WERK EN INKOMEN28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bevolkingsgroepen, 1 januari 2005waaronderoverigeNeder- etnische Marok- Surina- Antill./ buitenbc/stdlanders groepen Turken kanen mers Arubanen overige landers totaalA00 170 38 1 8 10 2 17 1 209A01 168 18 1 2 1 1 13 4 190A02 342 139 9 25 41 8 56 4 485A03 106 8 – – 1 – 7 – 114A04 412 57 5 7 10 1 34 5 474A05 372 72 2 20 20 1 29 5 449A06 1003 158 11 26 34 8 79 15 1176A07 259 21 3 2 4 2 10 3 283A08 292 65 6 9 14 1 35 4 361A09 675 306 30 55 95 10 116 11 992A 3799 882 68 154 230 34 396 52 4733B10 11 1 1 – – – – – 12B11 6 – – – – – – – 6B 17 1 1 – – – – – 18C12 34 8 1 – 5 – 2 – 42C13 488 498 56 119 128 16 179 7 993C14 640 434 36 127 71 11 189 3 1077C15 87 70 8 25 12 1 24 – 157C16 407 207 26 64 34 3 80 2 616C 1656 1217 127 335 250 31 474 12 2885D17 193 66 10 17 11 3 25 3 262D18 292 172 26 40 33 4 69 2 466D19 345 234 22 61 46 9 96 1 580D20 320 69 5 14 16 – 34 1 390D21 342 109 14 26 16 5 48 2 453D22 57 18 1 4 4 4 5 1 76D 1549 668 78 162 126 25 277 10 2227G31 527 795 149 272 146 16 212 16 1338G32 380 610 144 195 104 10 157 5 995G33 588 235 26 43 76 9 81 2 825G34 43 8 1 – 5 – 2 – 51G 1538 1648 320 510 331 35 452 23 3209H36 5 – – – – – – – 5H37 776 958 249 348 138 10 213 10 1744H38 246 234 72 83 21 8 50 6 486H39 254 582 220 216 34 9 103 8 844H 1281 1774 541 647 193 27 366 24 3079J40 531 411 130 105 59 8 109 10 952J41 279 287 70 88 48 6 75 8 574J42 502 454 132 114 72 8 128 10 966J43 260 136 36 47 12 3 38 4 400J 1572 1288 368 354 191 25 350 32 2892


WERK EN INKOMEN8128 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bevolkingsgroepen, 1 januari 2005 (vervolg)waaronderoverigeNeder- etnische Marok- Surina- Antill./ buitenbc/stdlanders groepen Turken kanen mers Arubanen overige landers totaalN60 506 361 51 91 75 8 136 1 868N61 373 425 33 127 93 10 162 2 800N62 118 18 – 2 8 1 7 1 137N63 94 15 4 2 2 2 5 – 109N64 38 1 – – – – 1 – 39N65 375 136 17 32 33 3 51 1 512N66 231 143 27 30 35 2 49 2 376N67 72 12 4 2 2 – 4 – 84N68 426 735 134 153 163 30 255 7 1168N69 320 388 72 43 81 20 172 3 711N70 528 565 80 109 126 16 234 3 1096N71 6 4 1 1 – – 2 – 10N72 5 1 1 – – – – – 6N73 37 – – – – – – – 37N 3129 2804 424 592 618 92 1078 20 5953P75 – – – – – – – – –P76 335 551 137 245 50 16 103 8 894P77 568 856 226 346 99 14 171 5 1429P78 426 757 269 274 81 12 121 3 1186P79 74 25 6 9 7 1 2 – 99P 1403 2189 638 874 237 43 397 16 3608Q80 29 3 – – – – 3 – 32Q81 427 426 98 169 55 12 92 11 864Q82 303 509 149 207 51 5 97 2 814Q83 144 124 32 41 8 4 39 1 269Q84 390 186 45 62 41 3 35 – 576Q 1293 1248 324 479 155 24 266 14 2555R85 469 538 121 206 80 6 125 3 1010R86 296 535 154 229 54 2 96 4 835R87 175 201 39 69 29 4 60 3 379R88 316 99 21 24 31 2 21 3 418R 1256 1373 335 528 194 14 302 13 2642T92 1 2 – 1 – 1 – – 3T93 436 1716 54 47 701 196 718 7 2159T94 431 1536 26 34 562 218 696 4 1971T95 76 33 – 2 7 2 22 1 110T96 452 655 12 28 341 87 187 2 1109T97 304 404 6 15 187 45 151 1 709T98 25 3 – – 2 – 1 – 28T 1725 4349 98 127 1800 549 1775 15 6089Stadsdelen in cijfers 2005


82WERK EN INKOMEN28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bevolkingsgroepen, 1 januari 2005 (slot)waaronderoverigeNeder- etnische Marok- Surina- Antill./ buitenbc/stdlanders groepen Turken kanen mers Arubanen overige landers totaalU27 208 100 10 28 21 4 37 3 311U28 474 471 79 117 109 8 158 14 959U29 369 375 66 120 84 9 96 2 746U30 364 534 106 155 140 8 125 11 909U55 334 173 18 47 42 4 62 3 510U56 318 66 15 13 15 2 21 3 387U57 145 50 3 14 11 1 21 2 197U58 52 14 – 2 6 1 5 – 66U 2264 1783 297 496 428 37 525 38 4085V24 823 242 31 68 47 7 89 16 1081V25 691 277 33 74 54 10 106 6 974V26 526 273 39 88 54 6 86 3 802V44 460 95 19 17 23 1 35 4 559V45 169 53 7 12 10 – 24 1 223V46 137 22 3 5 7 – 7 – 159V47 293 16 2 2 2 – 10 1 310V48 533 174 27 40 35 3 69 6 713V49 146 3 – – 1 – 2 1 150V50 60 9 1 – 2 – 6 – 69V 3838 1164 162 306 235 27 434 38 5040W52 520 62 7 12 14 1 28 1 583W53 283 85 15 14 24 – 32 3 371W54 427 127 10 32 36 2 47 6 560W59 20 – – – – – – – 20W90 298 57 4 13 9 2 29 3 358W91 187 37 3 4 3 2 25 1 225W 1735 368 39 75 86 7 161 14 2117X99 1) 188 176 3 18 69 9 77 4 368ASD 28243 22932 3823 5657 5143 979 7330 325 515001) Stadsdeel en buurtcombinatie onbekend. bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN8329 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2005t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer danbc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 26 33 32 40 25 53 209A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 26 29 33 45 12 45 190A02 Grachtengordel-West 76 52 101 108 54 94 485A03 Grachtengordel-Zuid 22 14 24 20 13 21 114A04 Nieuwmarkt/Lastage 57 65 64 93 59 136 474A05 Haarlemmerbuurt 55 45 79 83 43 144 449A06 Jordaan 151 132 190 219 120 364 1176A07 De Weteringschans 38 45 40 65 18 77 283A08 Weesperbuurt/Plantage 59 33 72 59 33 105 361A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 94 130 150 205 99 314 992A Amsterdam-Centrum 604 578 785 937 476 1353 4733B10 Westelijk Havengebied 6 – – 1 1 4 12B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 3 – – – – 3 6B Westpoort 9 – – 1 1 7 18C12 Houthavens 5 8 9 8 2 10 42C13 SpaarndammerenZeeheldenbuurt 170 104 156 202 93 268 993C14 Staatsliedenbuurt 207 128 159 228 110 245 1077C15 Centrale Markt 28 13 23 32 17 44 157C16 Frederik Hendrikbuurt 130 84 86 114 43 159 616C Westerpark 540 337 433 584 265 726 2885D17 Da Costabuurt 49 34 39 42 25 73 262D18 Kinkerbuurt 96 56 72 81 28 133 466D19 Van Lennepbuurt 100 80 86 101 39 174 580D20 Helmersbuurt 80 46 52 85 28 99 390D21 Overtoomse Sluis 91 60 76 92 35 99 453D22 Vondelbuurt 19 15 12 17 7 6 76D Oud-West 435 291 337 418 162 584 2227G31 Indische Buurt West 222 149 220 240 125 382 1338G32 Indische Buurt Oost 180 121 146 172 84 292 995G33 Oostelijk Havengebied 131 111 161 186 74 162 825G34 IJ-eiland e.o. 8 7 12 15 5 4 51G Zeeburg 541 388 539 613 288 840 3209H36 Sloterdijk – 1 1 2 1 – 5H37 Landlust 326 176 255 331 178 478 1744H38 Erasmuspark 91 56 82 86 37 134 486H39 De Kolenkit 132 68 134 164 68 278 844H Bos en Lommer 549 301 472 583 284 890 3079J40 De Krommert 145 109 152 183 107 256 952J41 Van Galenbuurt 81 76 95 114 47 161 574J42 Hoofdweg e.o. 158 110 147 209 76 266 966J43 Westindische Buurt 70 40 65 91 33 101 400J De Baarsjes 454 335 459 597 263 784 2892Stadsdelen in cijfers 2005


84WERK EN INKOMEN29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2005 (vervolg)t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer danbc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaalN60 Volewijck 130 84 146 177 90 241 868N61 IJplein/Vogelbuurt 94 69 150 184 76 227 800N62 Tuindorp Nieuwendam 24 9 23 30 15 36 137N63 Tuindorp Buiksloot 17 16 14 23 9 30 109N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 7 7 8 10 2 5 39N65 Tuindorp Oostzaan 74 36 90 110 50 152 512N66 Oostzanerwerf 60 34 81 77 33 91 376N67 Kadoelen 15 6 19 21 7 16 84N68 Nieuwendam-Noord 148 133 207 277 116 287 1168N69 Buikslotermeer 105 65 124 148 79 190 711N70 Banne Buiksloot 144 105 184 253 100 310 1096N71 Buiksloterham 1 2 1 5 1 – 10N72 Nieuwendammerham 1 1 2 2 – – 6N73 Waterland 7 5 4 10 2 9 37N Amsterdam-Noord 827 572 1053 1327 580 1594 5953P75 Spieringhorn – – – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 176 74 136 203 74 231 894P77 Slotermeer-Zuidwest 250 144 199 299 120 417 1429P78 Geuzenveld 204 114 186 248 108 326 1186P79 Eendracht 30 11 16 21 9 12 99P Geuzenveld-Slotermeer 660 343 537 771 311 986 3608Q80 Lutkemeer/Ookmeer 3 4 6 7 2 10 32Q81 Osdorp-Oost 159 82 131 191 63 238 864Q82 Osdorp-Midden 114 83 119 180 73 245 814Q83 De Punt 45 29 36 62 22 75 269Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 123 71 92 124 54 112 576Q Osdorp 444 269 384 564 214 680 2555R85 Slotervaart 201 122 125 205 94 263 1010R86 Overtoomse Veld 155 69 110 152 91 258 835R87 Westlandgracht 63 46 49 73 39 109 379R88 Sloter-/Riekerpolder 88 51 77 83 42 77 418R Slotervaart 507 288 361 513 266 707 2642T92 Amstel III/Bullewijk – – 2 1 – – 3T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 343 318 380 485 210 423 2159T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 334 301 357 437 149 393 1971T95 Nellestein 20 23 22 26 5 14 110T96 Holendrecht/Reigersbos 171 147 209 260 94 228 1109T97 Gein 131 102 127 162 69 118 709T98 Driemond 4 7 5 4 – 8 28T Zuidoost 1003 898 1102 1375 527 1184 6089


WERK EN INKOMEN8529 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2005 (slot)t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer danbc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaalU27 Weesperzijde 55 39 54 60 28 75 311U28 Oosterparkbuurt 162 115 139 191 90 262 959U29 Dapperbuurt 122 87 115 155 70 197 746U30 Transvaalbuurt 185 111 117 153 80 263 909U55 Frankendael 84 75 75 115 32 129 510U56 Middenmeer 62 49 63 94 33 86 387U57 Betondorp 34 32 29 35 14 53 197U58 De Omval 7 10 11 15 5 18 66U Oost/Watergraafsmeer 711 518 603 818 352 1083 4085V24 Oude Pijp 146 133 187 230 96 289 1081V25 Nieuwe Pijp 119 107 174 208 87 279 974V26 Diamantbuurt 81 80 129 171 69 272 802V44 Hoofddorppleinbuurt 73 85 101 114 55 131 559V45 Schinkelbuurt 31 32 37 49 19 55 223V46 Willemspark 28 16 36 21 18 40 159V47 Museumkwartier 35 52 51 74 34 64 310V48 Stadionbuurt 106 77 117 124 79 210 713V49 Apollobuurt 25 25 32 26 15 27 150V50 Duivelseiland 11 9 13 15 7 14 69V Amsterdam Oud Zuid 655 616 877 1032 479 1381 5040W52 Scheldebuurt 72 78 100 133 45 155 583W53 IJselbuurt 50 45 60 78 43 95 371W54 Rijnbuurt 86 59 107 107 49 152 560W59 Station Zuid/WTC e.o. 3 2 7 1 4 3 20W90 Buitenveldert-West 50 45 56 89 42 76 358W91 Buitenveldert-Oost 35 31 37 49 18 55 225W ZuiderAmstel 296 260 367 457 201 536 2117X99 Onbekend 61 45 71 78 32 81 368ASD Amsterdam 8296 6039 8380 10668 4701 13416 51500bron: CWI/O+SStadsdelen in cijfers 2005


86WERK EN INKOMEN30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2005direct (nog) niet naderbemiddel- kort lang bemiddel- tebc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 45 46 45 66 7 209A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 43 54 43 43 7 190A02 Grachtengordel-West 62 72 122 206 23 485A03 Grachtengordel-Zuid 34 40 15 20 5 114A04 Nieuwmarkt/Lastage 98 113 118 135 10 474A05 Haarlemmerbuurt 65 100 124 146 14 449A06 Jordaan 193 308 284 359 32 1176A07 De Weteringschans 68 77 56 67 15 283A08 Weesperbuurt/Plantage 67 91 90 101 12 361A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 117 217 256 368 34 992A Amsterdam-Centrum 792 1118 1153 1511 159 4733B10 Westelijk Havengebied 1 2 3 5 1 12B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 1 – 3 1 1 6B Westpoort 2 2 6 6 2 18C12 Houthavens 9 12 12 9 – 42C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 107 163 257 416 50 993C14 Staatsliedenbuurt 171 200 253 406 47 1077C15 Centrale Markt 17 36 38 65 1 157C16 Frederik Hendrikbuurt 104 119 146 217 30 616C Westerpark 408 530 706 1113 128 2885D17 Da Costabuurt 45 56 56 95 10 262D18 Kinkerbuurt 82 87 104 167 26 466D19 Van Lennepbuurt 73 97 127 255 28 580D20 Helmersbuurt 71 93 87 124 15 390D21 Overtoomse Sluis 81 103 102 145 22 453D22 Vondelbuurt 19 14 18 23 2 76D Oud-West 371 450 494 809 103 2227G31 Indische Buurt West 140 211 407 443 137 1338G32 Indische Buurt Oost 119 162 293 319 102 995G33 Oostelijk Havengebied 166 225 237 150 47 825G34 IJ-eiland e.o. 11 17 15 7 1 51G Zeeburg 436 615 952 919 287 3209H36 Sloterdijk – 1 4 – – 5H37 Landlust 282 232 472 556 202 1744H38 Erasmuspark 77 73 123 155 58 486H39 De Kolenkit 88 106 236 316 98 844H Bos en Lommer 447 412 835 1027 358 3079J40 De Krommert 139 161 253 291 108 952J41 Van Galenbuurt 76 90 164 175 69 574J42 Hoofdweg e.o. 149 166 302 265 84 966J43 Westindische Buurt 70 72 102 116 40 400J De Baarsjes 434 489 821 847 301 2892


WERK EN INKOMEN8730 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2005 (vervolg)direct (nog) niet naderbemiddel- kort lang bemiddel- tebc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaalN60 Volewijck 90 114 282 339 43 868N61 IJplein/Vogelbuurt 72 108 284 286 50 800N62 Tuindorp Nieuwendam 19 20 49 44 5 137N63 Tuindorp Buiksloot 18 14 40 33 4 109N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 11 13 11 4 – 39N65 Tuindorp Oostzaan 48 93 178 174 19 512N66 Oostzanerwerf 51 78 140 92 15 376N67 Kadoelen 16 19 26 21 2 84N68 Nieuwendam-Noord 102 181 424 375 86 1168N69 Buikslotermeer 86 134 238 218 35 711N70 Banne Buiksloot 110 178 382 376 50 1096N71 Buiksloterham 2 3 3 2 – 10N72 Nieuwendammerham 2 – 3 1 – 6N73 Waterland 6 13 9 8 1 37N Amsterdam-Noord 633 968 2069 1973 310 5953P75 Spieringhorn – – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 118 111 283 265 117 894P77 Slotermeer-Zuidwest 164 196 474 427 168 1429P78 Geuzenveld 127 187 361 374 137 1186P79 Eendracht 23 20 26 18 12 99P Geuzenveld-Slotermeer 432 514 1144 1084 434 3608Q80 Lutkemeer/Ookmeer 4 2 6 17 3 32Q81 Osdorp-Oost 129 113 278 230 114 864Q82 Osdorp-Midden 114 115 233 266 86 814Q83 De Punt 40 47 70 82 30 269Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 128 97 182 108 61 576Q Osdorp 415 374 769 703 294 2555R85 Slotervaart 138 152 297 306 117 1010R86 Overtoomse Veld 104 114 229 291 97 835R87 Westlandgracht 69 56 107 111 36 379R88 Sloter-/Riekerpolder 112 86 96 81 43 418R Slotervaart 423 408 729 789 293 2642T92 Amstel III/Bullewijk – 2 1 – – 3T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 132 463 769 670 125 2159T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 124 379 717 645 106 1971T95 Nellestein 16 41 34 14 5 110T96 Holendrecht/Reigersbos 97 245 436 289 42 1109T97 Gein 66 185 267 158 33 709T98 Driemond 4 6 11 6 1 28T Zuidoost 439 1321 2235 1782 312 6089Stadsdelen in cijfers 2005


88WERK EN INKOMEN30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2005 (slot)direct (nog) niet naderbemiddel- kort lang bemiddel- tebc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaalU27 Weesperzijde 56 68 92 76 19 311U28 Oosterparkbuurt 127 163 289 308 72 959U29 Dapperbuurt 98 137 212 246 53 746U30 Transvaalbuurt 131 143 274 312 49 909U55 Frankendael 101 110 139 130 30 510U56 Middenmeer 76 119 104 72 16 387U57 Betondorp 32 25 63 64 13 197U58 De Omval 12 16 30 4 4 66U Oost/Watergraafsmeer 633 781 1203 1212 256 4085V24 Oude Pijp 202 249 216 376 38 1081V25 Nieuwe Pijp 152 214 222 345 41 974V26 Diamantbuurt 96 130 206 339 31 802V44 Hoofddorppleinbuurt 128 139 114 157 21 559V45 Schinkelbuurt 43 47 53 69 11 223V46 Willemspark 39 48 25 42 5 159V47 Museumkwartier 73 102 54 72 9 310V48 Stadionbuurt 117 132 185 259 20 713V49 Apollobuurt 42 56 22 27 3 150V50 Duivelseiland 15 24 11 17 2 69V Amsterdam Oud Zuid 907 1141 1108 1703 181 5040W52 Scheldebuurt 131 151 123 167 11 583W53 IJselbuurt 62 66 95 131 17 371W54 Rijnbuurt 94 121 157 174 14 560W59 Station Zuid/WTC e.o. 6 10 1 3 – 20W90 Buitenveldert-West 66 103 82 96 11 358W91 Buitenveldert-Oost 43 56 55 58 13 225W ZuiderAmstel 402 507 513 629 66 2117X99 Onbekend 46 70 125 116 11 368ASD Amsterdam 7220 9700 14862 16223 3495 51500bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN8931 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2003-2005 1 )1 januari 2003 1 januari 2004 1 januari 2005vest. met vest. met vest. metbc/std naam bc/std werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers.A00 Burgwallen-Oude Zijde 1162 9622 1190 8514 1224 8578A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 1952 15777 1917 15284 1900 14331A02 Grachtengordel-West 2063 9701 2053 9505 2067 9465A03 Grachtengordel-Zuid 1330 8927 1260 8538 1258 7876A04 Nieuwmarkt/Lastage 1267 9876 1274 8734 1295 8673A05 Haarlemmerbuurt 1041 4747 1041 4828 1090 4639A06 Jordaan 2160 6393 2138 5883 2144 5843A07 De Weteringschans 1498 11220 1487 11080 1484 10888A08 Weesperbuurt/Plantage 813 10807 805 9723 789 9240A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 882 3770 860 3900 873 4201A Amsterdam-Centrum 14168 90840 14025 85989 14124 83734B10 Westelijk Havengebied 939 15619 973 16386 960 16273B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 901 26471 884 25863 898 26339B Westpoort 1840 42090 1857 42249 1858 42612C12 Houthavens 151 289 164 317 163 300C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 682 2825 673 2744 666 2606C14 Staatsliedenbuurt 787 1711 786 1683 797 1627C15 Centrale Markt 335 3095 332 3185 317 3170C16 Frederik Hendrikbuurt 501 1753 499 1704 513 1604C Westerpark 2456 9673 2454 9633 2456 9307D17 Da Costabuurt 445 1176 434 1145 443 1248D18 Kinkerbuurt 512 1555 495 1539 476 1512D19 Van Lennepbuurt 538 1328 501 1204 505 1134D20 Helmersbuurt 808 2370 778 2349 804 2262D21 Overtoomse Sluis 574 1601 569 1576 570 1599D22 Vondelbuurt 419 3076 398 2979 388 2923D Oud-West 3296 11106 3175 10792 3186 10678G31 Indische Buurt West 567 1668 512 1563 535 1525G32 Indische Buurt Oost 360 1346 340 1210 336 1213G33 Oostelijk Havengebied 1420 5525 1425 5935 1454 6075G34 IJ-eiland e.o. 70 369 116 390 165 555G Zeeburg 2417 8908 2393 9098 2490 9368H36 Sloterdijk 28 4091 21 4934 17 4288H37 Landlust 895 3757 795 3614 803 2743H38 Erasmuspark 219 592 212 581 209 557H39 De Kolenkit 149 2040 139 2309 150 2377H Bos en Lommer 1291 10480 1167 11438 1179 9965J40 De Krommert 676 1460 672 1400 680 1351J41 Van Galenbuurt 250 730 239 731 235 1144J42 Hoofdweg e.o. 501 1221 489 1217 489 1158J43 Westindische Buurt 360 1579 359 1705 363 1628J De Baarsjes 1787 4990 1759 5053 1767 5281Stadsdelen in cijfers 2005


90WERK EN INKOMEN31 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2003-2005 (vervolg) 1 )1 januari 2003 1 januari 2004 1 januari 2005vest. met vest. met vest. metbc/std naam bc/std werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers.N60 Volewijck 404 1758 400 1617 396 1527N61 IJplein/Vogelbuurt 359 1112 363 1007 370 1013N62 Tuindorp Nieuwendam 108 229 114 243 113 242N63 Tuindorp Buiksloot 51 133 48 139 47 136N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 130 284 126 257 132 258N65 Tuindorp Oostzaan 308 1425 302 1564 305 1548N66 Oostzanerwerf 343 704 332 723 343 726N67 Kadoelen 171 481 172 441 182 399N68 Nieuwendam-Noord 427 1816 385 1686 390 1719N69 Buikslotermeer 596 4328 569 4427 576 4229N70 Banne Buiksloot 372 2299 347 2325 352 2307N71 Buiksloterham 757 8054 744 8086 741 8086N72 Nieuwendammerham 270 2390 273 2407 288 2478N73 Waterland 202 488 201 467 207 489N Amsterdam-Noord 4498 25501 4376 25389 4442 25157P75 Spieringhorn 3 220 3 223 3 245P76 Slotermeer-Noordoost 365 1268 360 1213 366 1093P77 Slotermeer-Zuidwest 644 3162 597 3184 576 2787P78 Geuzenveld 341 1268 315 1255 327 1295P79 Eendracht 91 147 92 139 94 139P Geuzenveld-Slotermeer 1444 6065 1367 6014 1366 5559Q80 Lutkemeer/Ookmeer 140 638 146 701 150 695Q81 Osdorp-Oost 666 3374 630 3582 642 3631Q82 Osdorp-Midden 296 1008 256 889 258 881Q83 De Punt 249 1125 252 1120 251 1124Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 503 1065 550 1133 586 1152Q Osdorp 1854 7210 1834 7425 1887 7483R85 Slotervaart 597 8757 596 9382 588 9991R86 Overtoomse Veld 370 7110 363 6531 362 6071R87 Westlandgracht 817 10029 752 9792 747 9583R88 Sloter-/Riekerpolder 636 3960 610 4241 627 6070R Slotervaart 2420 29856 2321 29946 2324 31715T92 Amstel III/Bullewijk 1142 33923 1076 32618 1057 33720T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 863 10225 817 12520 825 12436T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 944 2836 869 2744 852 3013T95 Nellestein 126 582 135 561 141 579T96 Holendrecht/Reigersbos 546 2373 518 2019 518 2085T97 Gein 316 913 299 895 300 886T98 Driemond 67 120 63 104 63 109T Zuidoost 4004 50972 3777 51461 3756 52828U27 Weesperzijde 398 2107 378 1844 398 2052U28 Oosterparkbuurt 700 5164 696 5068 706 5255U29 Dapperbuurt 580 2664 580 3089 567 2987U30 Transvaalbuurt 350 763 326 726 347 718U55 Frankendael 540 9158 505 11537 523 11306U56 Middenmeer 874 4267 836 3848 860 3832U57 Betondorp 114 334 104 307 106 304U58 De Omval 418 9878 413 10170 420 10743U Oost/Watergraafsmeer 3974 34335 3838 36589 3927 37197


WERK EN INKOMEN9131 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2003-2005 (slot) 1 )1 januari 2003 1 januari 2004 1 januari 2005vest. met vest. met vest. metbc/std naam bc/std werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers. werk. pers.V24 Oude Pijp 1631 4814 1583 4508 1630 4528V25 Nieuwe Pijp 928 4103 945 4095 967 4006V26 Diamantbuurt 384 992 382 956 387 934V44 Hoofddorppleinbuurt 907 5359 916 5203 954 5385V45 Schinkelbuurt 331 2271 343 2655 369 2890V46 Willemspark 1080 4124 1085 4025 1102 4031V47 Museumkwartier 2242 11290 2196 10518 2125 10532V48 Stadionbuurt 632 2756 592 3240 654 3223V49 Apollobuurt 1128 4776 1111 4858 1097 4853V50 Duivelseiland 154 986 164 812 156 670V Amsterdam Oud Zuid 9417 41471 9317 40870 9441 41052W52 Scheldebuurt 1003 3642 1016 3462 1024 3182W53 IJselbuurt 345 701 318 642 324 651W54 Rijnbuurt 609 3886 571 3597 578 3511W59 Station Zuid/WTC e.o. 603 7694 573 7495 579 7750W90 Buitenveldert-West 1098 18485 1048 18165 1058 18489W91 Buitenveldert-Oost 497 6028 466 4957 461 4819W ZuiderAmstel 4155 40436 3992 38318 4024 38402ASD Amsterdam 59021 413933 57652 410264 58227 4103381) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+SJ Werkzame personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2005 1 ) 1) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


92WERK EN INKOMEN32 Werkzame personen naar secties, 1 januari 2005 1 )stadsdeeltotaalsectie A B C D G H J N P Q R T U V W ASDA landbouw, jacht en bosbouw 35 27 6 6 5 1 5 56 2 300 3 12 11 14 78 561C winning van delfstoffen – 56 – – – – – – – 1 – – – – 226 283D industrie 2745 7288 552 352 449 111 148 3275 211 251 528 1616 926 1138 422 20012E prod. en distributie energie 3 424 6 – 6 – – 18 – – – – – – 65 522F bouwnijverheid 954 2654 223 238 723 306 185 2207 201 275 318 1340 808 1045 640 12117G1 groothandel 2345 6219 1577 512 370 775 155 1098 113 380 4511 4161 734 1004 847 24801G2 reparatie en handelconsumentenartikelen 8507 1426 625 1468 639 525 702 2595 734 1299 726 3888 1830 4235 1739 30938H horeca 12050 200 361 1152 376 150 214 524 135 278 378 765 1093 3267 1006 21949I1 transport en logistiek 3413 4506 264 230 329 178 121 1522 342 305 993 1196 490 1853 1348 17090I2 post en telecommunicatie 538 3287 147 68 675 48 38 253 36 105 279 2797 329 353 341 9294J financiële instellingen 11318 1832 149 271 533 3122 75 422 99 236 1041 10093 4668 2243 6224 42326K onroerend goed, zakelijkediensten 16570 7948 2033 1889 2421 561 1233 4950 733 1067 7515 11624 12775 13273 9050 93642L overheid en sociale verzekeringen 6048 4439 648 587 456 3183 549 1420 551 685 2917 1923 4125 1591 1806 30928M onderwijs 3399 327 431 623 640 451 554 1606 1059 835 2398 2603 2402 2227 4223 23778N gezondheids- en welzijnszorg 6139 279 1601 2029 704 338 933 4158 1045 1119 9021 9486 4789 4239 8362 54242O milieu, cultuur, recreatie, ov. dnstv. 9615 1700 684 1215 1042 216 369 1053 298 347 1087 1324 2217 4525 2009 27701Q extra-territoriale lichamen en org. 55 – – 38 – – – – – – – – – 45 16 154totaal 83734 42612 9307 10678 9368 9965 5281 25157 5559 7483 31715 52828 37197 41052 38402 4103381 ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S


WERK EN INKOMEN9333 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2004-2005ABW/WWB (thuiswonenden)totaalIOAW + IOAZtot 65 jaarbc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2005 2004 2005 2004A00 Burgwallen-Oude Zijde 132 13 145 140 – 2A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 94 6 100 101 1 1A02 Grachtengordel-West 897 6 903 928 4 4A03 Grachtengordel-Zuid 61 1 62 58 4 3A04 Nieuwmarkt/Lastage 360 52 412 413 5 9A05 Haarlemmerbuurt 321 25 346 360 8 7A06 Jordaan 872 63 935 948 16 21A07 De Weteringschans 178 4 182 194 3 4A08 Weesperbuurt/Plantage 262 26 288 275 4 2A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 771 52 823 804 10 8A Amsterdam-Centrum 3948 248 4196 4221 55 61B10 Westelijk Havengebied 10 – 10 12 – –B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 4 – 4 4 – –B Westpoort 14 – 14 16 – –C12 Houthavens 8 – 8 9 – –C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1000 88 1088 1103 14 15C14 Staatsliedenbuurt 853 68 921 940 10 10C15 Centrale Markt 134 15 149 159 3 3C16 Frederik Hendrikbuurt 468 45 513 532 6 6C Westerpark 2463 216 2679 2743 33 34D17 Da Costabuurt 200 15 215 225 5 4D18 Kinkerbuurt 363 36 399 435 4 3D19 Van Lennepbuurt 513 74 587 604 6 6D20 Helmersbuurt 241 21 262 287 4 2D21 Overtoomse Sluis 307 32 339 367 6 5D22 Vondelbuurt 58 3 61 46 – –D Oud-West 1682 181 1863 1964 25 20G31 Indische Buurt West 1099 161 1260 1318 10 13G32 Indische Buurt Oost 927 157 1084 1071 10 9G33 Oostelijk Havengebied 479 45 524 529 11 9G34 IJ-eiland e.o. 40 2 42 14 1 1G Zeeburg 2545 365 2910 2932 32 32H36 Sloterdijk 2 – 2 3 – –H37 Landlust 1270 144 1414 1432 18 16H38 Erasmuspark 276 27 303 353 6 6H39 De Kolenkit 621 48 669 706 6 7H Bos en Lommer 2169 219 2388 2494 30 29J40 De Krommert 679 75 754 760 8 15J41 Van Galenbuurt 473 51 524 495 4 4J42 Hoofdweg e.o. 662 109 771 780 10 9J43 Westindische Buurt 274 26 300 333 7 7J De Baarsjes 2088 261 2349 2368 29 35Stadsdelen in cijfers 2005


94WERK EN INKOMEN33 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2004-2005 (vervolg)ABW/WWB (thuiswonenden)totaalIOAW + IOAZtot 65 jaarbc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2005 2004 2005 2004N60 Volewijck 738 57 795 800 16 15N61 IJplein/Vogelbuurt 664 82 746 724 13 9N62 Tuindorp Nieuwendam 123 16 139 140 4 3N63 Tuindorp Buiksloot 77 6 83 72 2 2N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 13 – 13 14 2 1N65 Tuindorp Oostzaan 364 31 395 401 10 9N66 Oostzanerwerf 211 19 230 219 9 9N67 Kadoelen 36 2 38 34 2 3N68 Nieuwendam-Noord 786 67 853 808 8 12N69 Buikslotermeer 449 50 499 501 10 11N70 Banne Buiksloot 738 73 811 794 13 13N71 Buiksloterham 2 – 2 1 – –N72 Nieuwendammerham 3 – 3 2 1 1N73 Waterland 6 – 6 10 2 2N Amsterdam-Noord 4210 403 4613 4520 92 90P75 Spieringhorn – – – – – –P76 Slotermeer-Noordoost 589 61 650 635 17 16P77 Slotermeer-Zuidwest 1061 122 1183 1160 23 26P78 Geuzenveld 771 91 862 826 10 13P79 Eendracht 36 8 44 45 1 1P Geuzenveld-Slotermeer 2457 282 2739 2666 51 56Q80 Lutkemeer/Ookmeer 29 1 30 29 1 2Q81 Osdorp-Oost 615 77 692 670 11 13Q82 Osdorp-Midden 615 87 702 738 12 17Q83 De Punt 193 31 224 226 5 5Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 240 25 265 282 6 8Q Osdorp 1692 221 1913 1945 35 45R85 Slotervaart 669 92 761 720 13 16R86 Overtoomse Veld 545 95 640 633 7 9R87 Westlandgracht 271 36 307 307 7 7R88 Sloter-/Riekerpolder 150 22 172 173 1 1R Slotervaart 1635 245 1880 1833 28 33T92 Amstel III/Bullewijk 4 – 4 1 – –T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 2118 285 2403 2351 11 8T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 1815 316 2131 2352 8 8T95 Nellestein 26 7 33 38 1 1T96 Holendrecht/Reigersbos 945 216 1161 1121 10 18T97 Gein 514 80 594 606 3 4T98 Driemond 9 1 10 12 3 2T Zuidoost 5431 905 6336 6481 36 41U27 Weesperzijde 185 30 215 237 6 9U28 Oosterparkbuurt 769 123 892 929 7 7U29 Dapperbuurt 626 108 734 753 6 4U30 Transvaalbuurt 701 135 836 853 10 10U55 Frankendael 418 68 486 452 18 18U56 Middenmeer 197 33 230 227 3 4U57 Betondorp 200 49 249 241 6 10U58 De Omval 12 – 12 9 1 1U Oost/Watergraafsmeer 3108 546 3654 3701 57 63


WERK EN INKOMEN9533 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2004-2005 (slot)ABW/WWB (thuiswonenden)totaalIOAW + IOAZtot 65 jaarbc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2005 2004 2005 2004V24 Oude Pijp 739 69 808 838 15 12V25 Nieuwe Pijp 694 83 777 826 10 9V26 Diamantbuurt 633 103 736 767 10 7V44 Hoofddorppleinbuurt 341 25 366 380 6 8V45 Schinkelbuurt 157 21 178 163 3 4V46 Willemspark 72 8 80 89 5 3V47 Museumkwartier 151 3 154 161 4 3V48 Stadionbuurt 564 75 639 629 9 8V49 Apollobuurt 34 3 37 35 1 3V50 Duivelseiland 32 3 35 39 – –V Amsterdam Oud Zuid 3417 393 3810 3927 63 57W52 Scheldebuurt 277 37 314 327 8 10W53 IJselbuurt 261 24 285 288 5 6W54 Rijnbuurt 414 48 462 497 10 9W59 Station Zuid/WTC e.o. 1 – 1 2 – –W90 Buitenveldert-West 202 47 249 234 7 8W91 Buitenveldert-Oost 121 13 134 137 5 6W ZuiderAmstel 1276 169 1445 1485 35 39X99 Onbekend 37 3 40 68 – –ASD Amsterdam 38172 4657 42829 43364 601 635bron: DWI/O+SKWWB-uitkeringen (thuiswonend jonger dan 65 jaar) per 100 inwoners van 15-64 jaarper buurtcombinatie, 1 januari 2005Amsterdam: 7,1%0% – < 3%3% – < 6%6% – < 8%8% – < 10%10% – < 12%12% en meerbron: DWI/O+SStadsdelen in cijfers 2005


96WERK EN INKOMEN34 Uitkeringen WAO naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarentotaalnaam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2005 2004A Amsterdam-Centrum 9 198 708 1255 1615 3785 3898B Westpoort – – 3 4 4 11 13C Westerpark 6 143 449 686 725 2009 2037D Oud-West 1 104 344 580 708 1737 1798G Zeeburg 12 159 511 794 801 2277 2354H Bos en Lommer 8 171 387 526 690 1782 1838J De Baarsjes 7 185 418 600 836 2046 2113N Amsterdam-Noord 24 390 1144 1884 2648 6090 6349P Geuzenveld-Slotermeer 9 198 493 840 1097 2637 2718Q Osdorp 13 188 519 765 927 2412 2467R Slotervaart 10 130 476 717 941 2274 2337T Zuidoost 17 262 845 1576 1710 4410 4474U Oost/Watergraafsmeer 15 200 651 1152 1498 3516 3651V Amsterdam Oud Zuid 6 264 768 1326 1902 4266 4458W ZuiderAmstel 7 111 346 689 1102 2255 2304X onbekend – 2 3 14 38 57 94totaal 2005 144 2705 8065 13408 17242 415642004 167 3104 8492 13838 17302 42903bron: UWV35 Uitkeringen WAZ naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarentotaalnaam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2005 2004A Amsterdam-Centrum – 3 30 89 150 272 264B Westpoort – – – – 1 1 2C Westerpark – 5 9 33 47 94 90D Oud-West – 5 7 22 36 70 63G Zeeburg – 1 11 25 26 63 60H Bos en Lommer – – 5 8 28 41 46J De Baarsjes – 1 13 12 27 53 52N Amsterdam-Noord – 4 25 54 131 214 221P Geuzenveld-Slotermeer – 1 7 21 43 72 70Q Osdorp – – 6 20 42 68 79R Slotervaart – 2 8 23 49 82 81T Zuidoost – 2 8 31 61 102 99U Oost/Watergraafsmeer – 2 12 29 75 118 115V Amsterdam Oud Zuid – 2 29 83 115 229 219W ZuiderAmstel – 4 12 33 113 162 168X onbekend – 1 3 3 13 20 6totaal 2005 – 33 185 486 957 16612004 1 43 182 474 935 1635bron: UWV


WERK EN INKOMEN9736 Uitkeringen Wajong naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarentotaalnaam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2005 2004A Amsterdam-Centrum 49 101 107 111 99 467 460B Westpoort – – 1 – – 1 1C Westerpark 25 60 52 46 46 229 237D Oud-West 44 52 73 72 56 297 296G Zeeburg 53 57 54 48 37 249 250H Bos en Lommer 39 52 38 29 30 188 182J De Baarsjes 28 53 37 33 23 174 175N Amsterdam-Noord 143 156 219 173 113 804 769P Geuzenveld-Slotermeer 83 73 58 65 46 325 304Q Osdorp 76 86 79 52 29 322 310R Slotervaart 64 54 40 35 31 224 216T Zuidoost 195 120 92 91 68 566 529U Oost/Watergraafsmeer 82 115 122 117 59 495 475V Amsterdam Oud Zuid 88 133 102 111 88 522 521W ZuiderAmstel 35 55 51 53 45 239 222X onbekend 1 2 – 3 3 9 10totaal 2005 1005 1169 1125 1039 773 51112004 889 1143 1116 1069 740 4957bron: UWV37 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2005leeftijdsgroepen in jarentotaalnaam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2005 2004A Amsterdam-Centrum 37 495 776 606 321 2235 2036B Westpoort – 1 1 – 4 6 10C Westerpark 20 282 401 235 114 1052 959D Oud-West 13 220 356 238 116 943 894G Zeeburg 18 294 458 286 103 1159 1024H Bos en Lommer 42 278 259 135 80 794 733J De Baarsjes 23 338 376 191 92 1020 931N Amsterdam-Noord 78 432 590 400 323 1823 1666P Geuzenveld-Slotermeer 49 272 336 192 122 971 839Q Osdorp 31 208 296 176 127 838 709R Slotervaart 31 194 307 203 135 870 809T Zuidoost 93 493 795 597 298 2276 1986U Oost/Watergraafsmeer 33 382 526 378 213 1532 1414V Amsterdam Oud Zuid 26 491 764 458 316 2055 2035W ZuiderAmstel 15 221 325 239 217 1017 950X onbekend – 1 1 – 2 4 13totaal 2005 509 4602 6567 4334 2583 185952004 596 4856 5832 3425 2299 17008bron: UWVStadsdelen in cijfers 2005


98WERK EN INKOMEN38 Toegekende aanvragen huursubsidie en gemiddeld subsidiebedrag van (minima) huishoudens,1 juli 2001-1 juli 2004alle huishoudenstoegekende aanvragenhuursubsidiegemiddeld subsidiebedrag(x 1 euro) per jaarnaam std 2001/’02 2002/’03 2003/’04 2001/’02 2002/’03 2003/’04A Amsterdam-Centrum 5753 5948 6195 1413 1437 1487B Westpoort – – – – – –C Westerpark 3615 3862 3909 1376 1391 1437D Oud-West 2693 2788 2874 1308 1353 1417G Zeeburg 4056 4277 4325 1601 1633 1696H Bos en Lommer 3581 3842 3795 1196 1211 1279J De Baarsjes 3970 4155 4141 1223 1260 1327N Amsterdam-Noord 9682 10521 10710 1628 1653 1718P Geuzenveld-Slotermeer 4227 4545 4633 1392 1390 1477Q Osdorp 4279 4514 4512 1548 1562 1633R Slotervaart 3628 3862 3930 1662 1662 1738T Zuidoost 11555 11829 11703 1896 1886 1942U Oost/Watergraafsmeer 6525 6880 7052 1441 1467 1510V Amsterdam Oud Zuid 6116 6440 6613 1265 1294 1362W ZuiderAmstel 3893 4073 4026 1543 1592 1675ASD Amsterdam 73573 77536 78418 1517 1534 1596naam stdminima huishoudensA Amsterdam-Centrum 4416 4617 4826 1479 1514 1567B Westpoort – – – – – –C Westerpark 2749 2930 2954 1436 1457 1517D Oud-West 2093 2146 2193 1350 1406 1485G Zeeburg 2922 3143 3128 1699 1740 1812H Bos en Lommer 2720 2964 2880 1262 1282 1362J De Baarsjes 3059 3315 3207 1285 1324 1408N Amsterdam-Noord 6243 6977 7060 1832 1848 1917P Geuzenveld-Slotermeer 2996 3264 3294 1495 1484 1573Q Osdorp 2798 3060 2972 1679 1697 1791R Slotervaart 2422 2704 2722 1829 1820 1907T Zuidoost 7796 8105 7880 2106 2090 2173U Oost/Watergraafsmeer 4799 5158 5246 1519 1546 1589V Amsterdam Oud Zuid 4757 5105 5145 1320 1357 1436W ZuiderAmstel 2723 2916 2823 1675 1741 1829ASD Amsterdam 52493 56404 56330 1624 1644 1716bron: VROM


WERK EN INKOMEN9939 Kerncijfers inkomen, 2002gemiddeld gemiddeld gemiddeld indexbesteedb. personen besteedb. besteedb. gestand.inkomen met inkomen inkomen inkomenper inw. 52 weken per pers. huis- per huish. huish.inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)A00 Burgwallen-Oude Zijde 4,09 14,0 2,88 19,4 2,52 22,3 90,5A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3,60 17,8 2,76 23,2 2,38 27,4 114,7A02 Grachtengordel-West 7,65 20,2 5,43 29,8 4,50 36,5 142,2A03 Grachtengordel-Zuid 4,13 21,7 2,89 30,3 2,26 39,0 151,2A04 Nieuwmarkt/Lastage 8,55 16,8 6,25 22,1 5,10 27,7 109,5A05 Haarlemmerbuurt 6,89 16,0 5,08 21,2 4,17 26,6 103,3A06 Jordaan 18,38 16,0 13,18 20,7 11,06 25,1 100,9A07 De Weteringschans 6,55 18,7 4,71 25,5 3,82 32,1 125,1A08 Weesperbuurt/Plantage 7,32 15,2 5,47 20,9 4,03 26,7 104,7A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 11,82 13,4 7,68 19,1 6,32 23,9 91,9A Amsterdam-Centrum 78,98 16,5 56,32 22,5 46,18 27,8 110,0B10 Westelijk Havengebied 0,24 x x x 0,09 20,4 71,1B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 0,09 x x x x x xB Westpoort 0,33 9,7 x x 0,12 20,1 68,7C12 Houthavens 0,59 19,9 0,48 22,6 0,37 30,6 119,9C13 Spaarndammer- enZeeheldenbuurt 11,04 11,9 7,20 16,7 5,74 21,6 81,5C14 Staatsliedenbuurt 12,00 13,2 8,39 17,7 6,89 22,3 87,7C15 Centrale Markt 2,31 12,7 1,54 19,4 1,14 26,5 93,8C16 Frederik Hendrikbuurt 7,86 13,9 6,21 18,0 5,53 21,2 85,3C Westerpark 33,80 13,1 23,82 17,7 19,66 22,2 86,3D17 Da Costabuurt 4,22 14,8 3,15 19,2 2,57 23,7 94,3D18 Kinkerbuurt 5,27 13,5 3,63 17,8 2,98 22,5 88,6D19 Van Lennepbuurt 6,88 13,4 4,88 17,4 4,06 21,5 86,3D20 Helmersbuurt 6,61 15,2 4,82 20,0 3,81 25,9 100,5D21 Overtoomse Sluis 7,05 15,5 5,30 20,2 4,31 25,7 101,9D22 Vondelbuurt 1,72 18,5 1,13 27,3 0,85 36,0 134,1D Oud-West 31,74 14,7 22,92 19,4 18,59 24,5 96,2G31 Indische Buurt West 12,95 10,5 8,18 15,4 6,53 20,5 75,4G32 Indische Buurt Oost 10,37 11,0 6,63 16,3 5,12 22,1 79,6G33 Oostelijk Havengebied 15,86 17,2 10,43 24,6 7,53 34,9 125,6G34 IJ-eiland e.o. 0,53 13,5 x x 0,10 26,8 91,5G Zeeburg 39,71 13,3 25,39 19,4 19,29 26,6 96,2H36 Sloterdijk 0,08 x x x x x xH37 Landlust 17,78 11,0 11,04 16,4 8,54 22,2 81,0H38 Erasmuspark 5,61 12,0 3,73 17,4 2,82 23,6 87,2H39 De Kolenkit 7,31 8,8 3,69 15,5 2,65 22,8 73,9H Bos en Lommer 30,78 10,7 18,52 16,4 14,06 22,6 81,0J40 De Krommert 11,98 12,5 8,06 17,7 5,96 24,5 90,0J41 Van Galenbuurt 5,64 11,7 3,49 16,7 2,87 21,5 82,0J42 Hoofdweg e.o. 10,29 11,7 6,61 16,9 5,34 21,6 82,0J43 Westindische Buurt 6,44 14,3 4,71 18,7 3,47 25,9 97,2J De Baarsjes 34,34 12,5 22,88 17,5 17,64 23,4 87,7Stadsdelen in cijfers 2005


100WERK EN INKOMEN39 Kerncijfers inkomen, 2002 (vervolg)gemiddeld gemiddeld gemiddeld indexbesteedb. personen besteedb. besteedb. gestand.inkomen met inkomen inkomen inkomenper inw. 52 weken per pers. huis- per huish. huish.inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)N60 Volewijck 10,05 11,3 6,31 16,2 4,61 23,2 81,5N61 IJplein/Vogelbuurt 8,20 10,1 5,06 16,0 3,85 22,0 77,7N62 Tuindorp Nieuwendam 3,47 12,6 2,34 16,3 1,62 24,0 85,3N63 Tuindorp Buiksloot 1,98 11,8 1,21 15,5 0,78 25,3 85,3N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1,56 15,8 1,18 23,1 0,72 38,7 126,1N65 Tuindorp Oostzaan 9,32 11,6 6,96 15,4 4,72 23,1 81,5N66 Oostzanerwerf 8,89 12,6 5,60 18,6 3,63 29,3 97,6N67 Kadoelen 2,83 13,3 1,96 17,6 1,14 31,1 100,5N68 Nieuwendam-Noord 13,17 10,9 7,86 17,4 5,46 25,6 86,7N69 Buikslotermeer 11,74 13,2 8,32 18,2 5,81 26,1 95,3N70 Banne Buiksloot 13,89 11,7 8,83 17,3 6,16 25,2 87,7N71 Buiksloterham 0,25 13,4 x x 0,12 26,8 94,3N72 Nieuwendammerham 0,16 x x x 0,08 30,2 100,9N73 Waterland 2,05 14,5 1,36 20,6 0,88 32,9 105,7N Amsterdam-Noord 87,56 11,9 57,30 17,3 39,58 25,5 88,6P75 Spieringhorn 0,00 x x x x x xP76 Slotermeer-Noordoost 8,98 11,4 5,73 16,7 4,23 23,4 83,4P77 Slotermeer-Zuidwest 16,01 11,4 10,17 16,9 7,45 23,6 85,3P78 Geuzenveld 13,27 10,1 7,93 15,9 5,20 24,4 80,1P79 Eendracht 2,34 13,4 1,70 19,4 0,99 34,2 107,6P Geuzenveld-Slotermeer 40,61 11,1 25,54 16,7 17,87 24,4 84,4Q80 Lutkemeer/Ookmeer 1,25 11,8 0,53 18,2 0,32 31,2 97,2Q81 Osdorp-Oost 14,25 13,0 10,20 17,4 7,28 24,9 92,4Q82 Osdorp-Midden 10,21 10,3 6,08 16,4 4,36 23,7 81,5Q83 De Punt 4,74 12,5 3,29 17,3 2,34 24,8 91,0Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 12,90 13,6 8,02 20,6 4,81 35,3 111,8Q Osdorp 43,36 12,4 28,13 18,1 19,11 27,4 94,8R85 Slotervaart 15,71 12,7 10,62 18,3 7,55 26,2 92,9R86 Overtoomse Veld 9,62 10,3 5,41 17,5 3,64 26,6 88,6R87 Westlandgracht 5,57 13,3 3,97 19,5 2,89 27,2 100,9R88 Sloter-/Riekerpolder 13,45 15,5 8,52 23,0 5,26 37,9 124,6R Slotervaart 44,35 13,1 28,52 19,7 19,34 29,6 101,9T92 Amstel III/Bullewijk 0,09 x x x x x xT93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 21,50 10,6 12,67 16,7 10,44 21,4 77,7T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 26,58 11,0 16,24 17,5 13,06 22,9 82,0T95 Nellestein 2,72 18,3 2,00 22,6 1,49 30,5 118,5T96 Holendrecht/Reigersbos 18,59 12,3 12,02 17,8 8,34 26,4 91,0T97 Gein 12,52 12,3 7,70 18,7 5,07 29,5 96,2T98 Driemond 1,50 13,2 0,98 19,1 0,57 34,0 107,6T Zuidoost 83,49 11,6 51,65 17,8 39,00 24,6 86,3


WERK EN INKOMEN10139 Kerncijfers inkomen, 2002 (slot)gemiddeld gemiddeld gemiddeld indexbesteedb. personen besteedb. besteedb. gestand.inkomen met inkomen inkomen inkomenper inw. 52 weken per pers. huis- per huish. huish.inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)U27 Weesperzijde 4,5 14,7 3,13 20,1 2,51 25,8 100,0U28 Oosterparkbuurt 10,53 12,7 7,73 17,6 5,98 23,3 88,6U29 Dapperbuurt 8,4 12,0 5,84 16,8 4,61 21,9 82,0U30 Transvaalbuurt 9,68 11,0 5,75 17,2 4,47 23,0 83,4U55 Frankendael 9,38 13,3 6,83 17,6 4,72 25,1 91,9U56 Middenmeer 11,57 16,2 7,93 22,3 5,45 33,0 116,6U57 Betondorp 3,1 13,5 2,46 16,1 1,90 21,2 83,9U58 De Omval 0,97 20,7 0,71 30,4 0,56 40,3 149,8U Oost/Watergraafsmeer 58,13 13,4 40,39 18,7 30,20 25,5 94,3V24 Oude Pijp 13,61 14,4 9,90 19,2 8,55 23,1 93,4V25 Nieuwe Pijp 11,42 13,9 8,56 18,4 6,79 23,6 93,4V26 Diamantbuurt 8,37 12,3 5,66 17,0 4,52 22,3 84,8V44 Hoofddorppleinbuurt 10,54 16,3 7,91 20,5 6,10 27,2 106,6V45 Schinkelbuurt 3,54 15,2 2,40 20,2 1,94 25,0 99,1V46 Willemspark 5,08 20,5 3,69 28,9 2,65 40,7 148,3V47 Museumkwartier 11,34 20,9 7,52 29,8 5,49 40,8 148,3V48 Stadionbuurt 9,6 14,4 6,54 18,6 5,19 24,2 93,4V49 Apollobuurt 7,94 24,2 5,27 35,8 3,83 50,0 178,7V50 Duivelseiland 1,2 17,1 0,84 21,9 0,68 27,5 112,3V Amsterdam Oud Zuid 82,65 16,6 58,28 22,5 45,73 29,3 111,8W52 Scheldebuurt 12,98 17,4 9,64 22,5 7,11 31,3 117,1W53 IJselbuurt 5,04 14,8 3,58 19,3 2,85 25,0 97,6W54 Rijnbuurt 8,63 15,0 6,22 19,2 4,84 25,5 98,6W59 Station Zuid/WTC e.o. 1,08 27,0 0,75 34,6 0,57 45,4 177,7W90 Buitenveldert-West 11,48 18,1 8,47 23,2 6,34 31,2 119,9W91 Buitenveldert-Oost 7,02 20,1 5,37 24,7 3,92 32,7 128,4W ZuiderAmstel 46,22 17,5 34,04 22,3 25,62 30,0 115,2ASD Amsterdam 736,05 13,7 493,86 19,4 372,00 26,3 97,2bron: CBSStadsdelen in cijfers 2005


102WERK EN INKOMEN40 Bevolking en besteedbaar inkomen naar geslacht, 2002personen met 52 weken inkomengemiddeld besteedbaar inkomen(x 1.000) (x 1.000 euro)bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwenA00 Burgwallen-Oude Zijde 2,88 1,80 1,08 19,4 20,5 17,7A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2,76 1,55 1,21 23,2 25,6 20,2A02 Grachtengordel-West 5,43 3,09 2,33 29,8 34,2 24,1A03 Grachtengordel-Zuid 2,89 1,74 1,15 30,3 34,1 24,5A04 Nieuwmarkt/Lastage 6,25 3,36 2,89 22,1 24,9 18,9A05 Haarlemmerbuurt 5,08 2,61 2,46 21,2 24,1 18,2A06 Jordaan 13,18 6,71 6,46 20,7 22,9 18,3A07 De Weteringschans 4,71 2,59 2,11 25,5 29,4 20,7A08 Weesperbuurt/Plantage 5,47 2,56 2,91 20,9 23,6 18,6A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 7,68 4,05 3,63 19,1 20,2 17,9A Amsterdam-Centrum 56,32 30,07 26,24 22,5 25,3 19,4B10 Westelijk Havengebied x x x x x xB11 Bedrijventerrein Sloterdijk x x x x x xB Westpoort x x x x x xC12 Houthavens 0,48 0,26 0,21 22,6 23,3 21,6C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 7,20 3,65 3,55 16,7 17,8 15,6C14 Staatsliedenbuurt 8,39 4,60 3,78 17,7 19,2 15,9C15 Centrale Markt 1,54 0,74 0,80 19,4 21,1 17,8C16 Frederik Hendrikbuurt 6,21 3,31 2,90 18,0 18,5 17,3C Westerpark 23,82 12,56 11,26 17,7 18,8 16,4D17 Da Costabuurt 3,15 1,64 1,51 19,2 20,8 17,3D18 Kinkerbuurt 3,63 1,98 1,65 17,8 19,3 15,9D19 Van Lennepbuurt 4,88 2,47 2,41 17,4 18,5 16,3D20 Helmersbuurt 4,82 2,34 2,48 20,0 22,0 18,1D21 Overtoomse Sluis 5,30 2,56 2,74 20,2 22,2 18,3D22 Vondelbuurt 1,13 0,62 0,50 27,3 31,1 22,7D Oud-West 22,92 11,62 11,30 19,4 21,2 17,6G31 Indische Buurt West 8,18 4,61 3,57 15,4 16,6 14,0G32 Indische Buurt Oost 6,63 3,48 3,14 16,3 17,6 14,9G33 Oostelijk Havengebied 10,43 5,46 4,95 24,6 27,2 21,7G34 IJ-eiland e.o. x x x x x xG Zeeburg 25,39 13,64 11,73 19,4 21,1 17,5H36 Sloterdijk x x x x x xH37 Landlust 11,04 5,86 5,17 16,4 18,0 14,5H38 Erasmuspark 3,73 2,07 1,66 17,4 19,6 14,6H39 De Kolenkit 3,69 2,01 1,65 15,5 17,4 13,5H Bos en Lommer 18,52 9,98 8,51 16,4 18,2 14,3J40 De Krommert 8,06 4,22 3,82 17,7 19,4 15,9J41 Van Galenbuurt 3,49 1,86 1,64 16,7 18,2 14,9J42 Hoofdweg e.o. 6,61 3,56 3,04 16,9 18,5 15,1J43 Westindische Buurt 4,71 2,34 2,37 18,7 20,2 17,1J De Baarsjes 22,88 11,97 10,87 17,5 19,1 15,8


WERK EN INKOMEN10340 Bevolking en besteedbaar inkomen naar geslacht, 2002 (vervolg)personen met 52 weken inkomengemiddeld besteedbaar inkomen(x 1.000) (x 1.000 euro)bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwenN60 Volewijck 6,31 3,24 3,05 16,2 17,8 14,6N61 IJplein/Vogelbuurt 5,06 2,56 2,49 16,0 17,8 14,2N62 Tuindorp Nieuwendam 2,34 1,13 1,21 16,3 19,5 13,4N63 Tuindorp Buiksloot 1,21 0,60 0,61 15,5 18,4 12,7N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1,18 0,60 0,58 23,1 27,0 19,1N65 Tuindorp Oostzaan 6,96 3,29 3,66 15,4 17,9 13,3N66 Oostzanerwerf 5,60 2,78 2,81 18,6 21,8 15,4N67 Kadoelen 1,96 0,98 0,98 17,6 20,8 14,5N68 Nieuwendam-Noord 7,86 3,73 4,11 17,4 20,2 15,0N69 Buikslotermeer 8,32 3,87 4,45 18,2 21,3 15,4N70 Banne Buiksloot 8,83 4,16 4,67 17,3 20,4 14,6N71 Buiksloterham x x x x x xN72 Nieuwendammerham x x x x x xN73 Waterland 1,36 0,74 0,62 20,6 24,4 16,1N Amsterdam-Noord 57,30 27,89 29,35 17,3 20,0 14,7P75 Spieringhorn x x – x x –P76 Slotermeer-Noordoost 5,73 3,07 2,66 16,7 18,4 14,6P77 Slotermeer-Zuidwest 10,17 5,06 5,10 16,9 18,9 14,9P78 Geuzenveld 7,93 3,97 3,94 15,9 18,3 13,5P79 Eendracht 1,70 0,87 0,83 19,4 23,3 15,3P Geuzenveld-Slotermeer 25,54 12,97 12,53 16,7 18,9 14,4Q80 Lutkemeer/Ookmeer 0,53 0,29 0,24 18,2 21,8 13,9Q81 Osdorp-Oost 10,20 4,90 5,29 17,4 19,9 15,1Q82 Osdorp-Midden 6,08 3,05 3,02 16,4 18,2 14,7Q83 De Punt 3,29 1,52 1,78 17,3 19,2 15,8Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 8,02 4,12 3,90 20,6 24,7 16,4Q Osdorp 28,13 13,88 14,22 18,1 20,9 15,4R85 Slotervaart 10,62 5,03 5,57 18,3 21,5 15,4R86 Overtoomse Veld 5,41 2,73 2,66 17,5 20,3 14,7R87 Westlandgracht 3,97 1,95 2,02 19,5 22,9 16,2R88 Sloter-/Riekerpolder 8,52 4,41 4,09 23,0 27,3 18,3R Slotervaart 28,52 14,13 14,34 19,7 23,3 16,2T92 Amstel III/Bullewijk x x x x x xT93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 12,67 6,42 6,23 16,7 17,6 15,8T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 16,24 8,10 8,13 17,5 18,7 16,4T95 Nellestein 2,00 0,96 1,04 22,6 25,5 19,9T96 Holendrecht/Reigersbos 12,02 5,37 6,63 17,8 20,1 16,0T97 Gein 7,70 3,63 4,04 18,7 21,1 16,6T98 Driemond 0,98 0,53 0,45 19,1 23,2 14,3T Zuidoost 51,65 25,04 26,54 17,8 19,4 16,3U27 Weesperzijde 3,13 1,74 1,39 20,1 21,5 18,4U28 Oosterparkbuurt 7,73 4,06 3,67 17,6 18,5 16,6U29 Dapperbuurt 5,84 3,20 2,64 16,8 17,4 16,2U30 Transvaalbuurt 5,75 2,97 2,77 17,2 18,5 15,8U55 Frankendael 6,83 3,31 3,53 17,6 20,0 15,4U56 Middenmeer 7,93 3,84 4,08 22,3 26,4 18,5U57 Betondorp 2,46 1,24 1,22 16,1 18,6 13,7U58 De Omval 0,71 0,38 0,33 30,4 36,7 23,1U Oost/Watergraafsmeer 40,39 20,74 19,63 18,7 20,6 16,7Stadsdelen in cijfers 2005


104WERK EN INKOMEN40 Bevolking en besteedbaar inkomen naar geslacht, 2002 (slot)personen met 52 weken inkomengemiddeld besteedbaar inkomen(x 1.000) (x 1.000 euro)bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwenV24 Oude Pijp 9,90 5,36 4,53 19,2 20,2 18,1V25 Nieuwe Pijp 8,56 4,24 4,32 18,4 20,2 16,7V26 Diamantbuurt 5,66 2,77 2,88 17,0 18,6 15,6V44 Hoofddorppleinbuurt 7,91 3,74 4,17 20,5 22,7 18,6V45 Schinkelbuurt 2,40 1,22 1,18 20,2 21,8 18,6V46 Willemspark 3,69 1,79 1,88 28,9 35,4 22,8V47 Museumkwartier 7,52 3,63 3,87 29,8 37,0 23,1V48 Stadionbuurt 6,54 3,03 3,51 18,6 19,8 17,6V49 Apollobuurt 5,27 2,59 2,67 35,8 44,9 27,0V50 Duivelseiland 0,84 0,39 0,45 21,9 22,8 21,1V Amsterdam Oud Zuid 58,28 28,75 29,47 22,5 25,7 19,5W52 Scheldebuurt 9,64 4,16 5,48 22,5 25,8 20,0W53 IJselbuurt 3,58 1,64 1,94 19,3 21,0 17,8W54 Rijnbuurt 6,22 2,97 3,26 19,2 21,5 17,1W59 Station Zuid/WTC e.o. 0,75 0,32 0,43 34,6 43,0 28,3W90 Buitenveldert-West 8,47 3,70 4,77 23,2 28,8 18,8W91 Buitenveldert-Oost 5,37 2,42 2,95 24,7 29,8 20,6W ZuiderAmstel 34,04 15,20 18,83 22,3 26,2 19,3ASD Amsterdam 493,86 248,55 244,84 19,4 21,8 17,0bron: CBSL Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen per buurtcombinatie, 2002Amsterdam: 19.400 eurobuiten beschouwing15.000 euro – < 17.000 euro17.000 euro – < 19.000 euro19.000 euro – < 21.000 euro21.000 euro – < 23.000 euro23.000 euro en meerbron: CBS


WERK EN INKOMEN10541 Bevolking en besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2002personen met 52 weken inkomen (x 1.000)gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)bc/std15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.A00 0,24 1,63 0,79 x 10,3 20,7 19,9 xA01 0,24 1,67 0,63 x 10,9 25,1 25,0 xA02 0,37 2,52 1,99 0,55 10,1 31,1 31,2 32,6A03 0,25 1,33 1,01 x 8,4 29,3 35,1 xA04 0,37 2,89 2,19 0,79 9,4 23,5 24,1 17,4A05 0,29 2,44 1,76 0,59 10,7 24,0 20,9 15,9A06 0,75 6,61 4,25 1,55 9,8 22,2 22,4 14,4A07 0,29 2,37 1,65 0,23 9,9 26,6 26,7 24,5A08 0,42 2,36 1,44 1,24 9,8 23,3 23,4 17,3A09 0,59 3,73 2,70 0,48 10,1 20,6 19,6 17,4A 3,82 27,56 18,42 6,51 9,9 24,0 24,1 19,1B10 x x x x x x x xB11 x x x x x x x xB x x x x x x x xC12 x x x x x x x xC13 0,58 3,65 1,95 1,02 12,5 18,1 17,0 13,3C14 0,62 5,05 2,01 0,71 11,0 19,1 17,8 12,8C15 x 0,82 0,38 x x 21,3 20,2 xC16 0,36 3,46 1,62 0,77 10,5 19,7 18,0 13,7C 1,61 13,27 6,32 2,63 11,4 19,2 17,6 13,4D17 0,22 1,64 0,90 0,22 9,5 21,3 19,2 16,1D18 0,30 2,13 0,81 0,20 10,3 19,6 17,8 12,1D19 0,45 2,35 1,44 0,63 10,6 19,3 18,1 13,6D20 0,35 2,67 1,31 0,50 9,4 21,8 21,1 15,0D21 0,38 2,97 1,49 0,46 10,2 21,9 20,8 15,2D22 x 0,50 x x x 25,8 x xD 1,76 12,24 6,35 2,57 10,2 21,1 20,2 15,7G31 0,97 4,12 2,28 0,80 10,1 17,3 15,3 12,9G32 0,70 3,02 1,92 0,97 11,1 18,6 16,4 13,1G33 0,41 6,99 2,58 0,34 10,9 26,4 23,2 16,0G34 x x x x x x x xG 2,11 14,2 6,83 2,23 10,6 22,1 18,6 13,7H36 x x x x x x x xH37 1,29 5,81 2,68 1,24 10,5 18,1 16,6 13,9H38 0,39 2,04 0,80 0,49 10,3 19,8 16,1 14,5H39 0,56 1,74 0,95 0,24 11,2 17,3 16,1 13,8H 2,24 9,62 4,45 2,16 10,7 18,3 16,4 14,1J40 0,82 4,47 1,97 0,78 11,0 19,7 17,2 14,8J41 0,39 1,88 0,74 0,32 10,9 19,0 15,4 14,3J42 0,59 3,7 1,55 0,77 10,2 18,8 16,8 13,4J43 0,49 2,52 1,16 0,55 10,9 21,1 18,2 15,3J 2,29 12,56 5,41 2,57 10,7 19,6 17,1 14,4Stadsdelen in cijfers 2005


106WERK EN INKOMEN41 Bevolking en besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2002 (vervolg)personen met 52 weken inkomen (x 1.000)gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)bc/std15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.N60 0,50 2,61 2,01 1,17 10,9 19,2 16,0 12,4N61 0,47 2,41 1,53 0,44 11,0 17,7 16,2 12,7N62 x 0,68 0,78 0,74 x 18,5 17,5 13,8N63 x 0,20 0,47 0,23 x 19,4 16,4 12,5N64 x 0,25 0,52 x x 25,4 26,2 xN65 0,55 2,30 1,97 2,12 10,6 17,7 16,7 13,2N66 0,42 2,44 1,52 1,20 10,6 20,8 19,4 15,7N67 x 0,64 0,67 0,36 x 20,3 19,7 13,6N68 0,68 3,28 2,12 1,76 10,9 18,1 19,3 16,6N69 0,63 2,86 2,25 2,57 10,1 19,7 20,7 16,1N70 0,69 3,27 2,82 2,04 10,4 18,8 19,3 14,6N71 x x x x x x x xN72 x x x x x x x xN73 x 0,29 0,56 x x 22,6 23,7 xN 4,49 21,83 17,31 13,6 10,6 19,1 18,7 14,7P75 – x x – – x x –P76 0,60 2,47 1,37 1,29 11,5 18,0 18,5 14,6P77 0,92 3,66 2,68 2,90 10,8 18,9 18,6 14,8P78 0,98 2,95 2,03 1,95 10,4 18,0 17,0 14,3P79 x 0,49 0,66 x x 21,4 21,9 xP 2,60 9,71 6,75 6,43 10,7 18,5 18,4 14,6Q80 x x x x x x x xQ81 0,81 3,11 2,40 3,86 11,0 19,5 19,2 15,9Q82 0,75 2,49 1,34 1,49 10,8 19,1 16,9 14,6Q83 0,27 1,14 0,90 0,98 10,9 18,8 19,0 15,9Q84 0,57 4,06 2,49 0,90 9,4 23,0 21,5 14,8Q 2,45 10,98 7,32 7,35 10,5 20,6 19,6 15,4R85 0,76 3,88 2,64 3,32 10,3 20,6 20,1 16,1R86 0,72 2,46 1,18 1,03 9,9 19,6 19,3 16,4R87 0,38 1,75 1,05 0,79 9,3 22,9 19,9 16,5R88 0,65 4,03 2,78 1,04 10,5 25,7 24,2 17,2R 2,51 12,14 7,64 6,18 10,1 22,4 21,5 16,4T92 – x x x – x x xT93 1,39 6,76 3,37 1,12 10,7 17,9 17,6 14,0T94 1,58 7,58 5,04 2,04 11,0 18,3 19,5 14,8T95 x 0,73 0,69 0,30 x 23,7 25,6 17,0T96 1,33 4,53 4,28 1,87 9,9 19,6 20,0 14,2T97 0,85 3,30 2,85 0,67 9,4 19,9 21,1 14,6T98 x 0,22 0,25 x x 20,9 22,7 xT 5,32 23,27 16,65 6,35 10,4 18,9 19,8 14,7


WERK EN INKOMEN10741 Bevolking en besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2002 (slot)personen met 52 weken inkomen (x 1.000)gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)bc/std15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.U27 0,29 1,65 0,98 x 10,8 21,8 21,0 xU28 0,61 4,11 2,17 0,84 10,2 18,8 18,5 14,7U29 0,50 2,86 1,76 0,73 9,7 18,8 16,9 13,6U30 0,55 3,01 1,71 0,30 9,8 19,0 17,5 13,4U55 0,70 2,48 1,89 1,76 9,1 20,3 19,8 14,9U56 0,42 3,39 2,46 1,65 10,1 24,5 24,9 17,1U57 x 0,35 0,82 1,01 x 24,9 16,6 13,1U58 x 0,21 x x x 38,3 x xU 3,17 18,42 12,04 6,74 9,9 20,8 19,9 15,0V24 0,75 6,06 2,34 0,74 10,7 21,0 18,9 14,3V25 0,69 4,56 2,19 1,12 10,8 21,3 17,3 13,4V26 0,40 2,57 1,77 0,90 9,5 19,2 17,4 13,7V44 0,59 4,54 1,68 1,09 11,0 23,1 19,9 16,3V45 x 1,47 0,50 x x 22,4 18,7 xV46 0,20 1,58 1,36 0,53 9,1 32,1 30,3 23,6V47 0,49 3,02 2,65 1,34 9,1 32,0 33,5 25,3V48 0,38 2,82 2,07 1,27 9,6 21,4 18,5 15,4V49 0,27 1,92 1,75 1,32 8,8 38,2 39,6 32,9V50 x x x x x x x xV 3,91 29,16 16,47 8,69 10,1 24,3 24,1 19,7W52 0,62 4,36 2,69 1,97 8,3 26,0 23,2 18,5W53 0,28 1,76 1,04 0,50 10,6 21,7 19,5 15,3W54 0,40 2,98 1,72 1,13 10,1 21,7 19,6 15,3W59 x x x x x x x xW90 0,43 2,27 2,19 3,57 10,1 25,0 27,3 21,1W91 x 1,32 1,40 2,49 x 29,9 29,5 20,3W 1,93 12,87 9,29 9,94 9,4 24,7 24,4 19,9ASD 40,23 227,91 141,3 83,96 10,3 21,3 20,7 16,3bron: CBSStadsdelen in cijfers 2005


108WERK EN INKOMEN42 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2002huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaarminder 15.900 22.600 30.900dan euro - euro - euro - 41.50015.900 < 22.600 < 30.900 < 41.500 eurobc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 1,16 0,44 0,39 0,23 0,30 2,52A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 0,84 0,43 0,46 0,32 0,33 2,38A02 Grachtengordel-West 1,29 0,63 0,70 0,59 1,30 4,50A03 Grachtengordel-Zuid 0,69 0,27 0,31 0,32 0,68 2,26A04 Nieuwmarkt/Lastage 1,75 0,91 0,87 0,69 0,88 5,10A05 Haarlemmerbuurt 1,48 0,89 0,67 0,46 0,67 4,17A06 Jordaan 4,03 2,48 1,91 1,26 1,38 11,06A07 De Weteringschans 1,05 0,70 0,68 0,48 0,91 3,82A08 Weesperbuurt/Plantage 1,32 0,84 0,74 0,47 0,66 4,03A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 2,20 1,67 1,03 0,71 0,71 6,32A Amsterdam-Centrum 15,80 9,25 7,78 5,54 7,81 46,18B10 Westelijk Havengebied x x x x x 0,09B11 Bedrijventerrein Sloterdijk x x x x x xB Westpoort x x x x x 0,12C12 Houthavens x x x x x 0,37C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 2,26 1,52 1,00 0,56 0,41 5,74C14 Staatsliedenbuurt 2,70 1,69 1,19 0,71 0,60 6,89C15 Centrale Markt 0,32 0,25 0,20 0,17 0,19 1,14C16 Frederik Hendrikbuurt 2,50 1,29 0,80 0,44 0,49 5,53C Westerpark 7,86 4,81 3,26 1,97 1,77 19,66D17 Da Costabuurt 0,93 0,61 0,47 0,25 0,31 2,57D18 Kinkerbuurt 1,14 0,77 0,50 0,31 0,26 2,98D19 Van Lennepbuurt 1,70 1,02 0,64 0,40 0,30 4,06D20 Helmersbuurt 1,22 0,82 0,66 0,54 0,57 3,81D21 Overtoomse Sluis 1,30 1,05 0,85 0,57 0,55 4,31D22 Vondelbuurt 0,18 0,09 0,08 0,08 0,28 0,85D Oud-West 6,49 4,39 3,25 2,18 2,28 18,59G31 Indische Buurt West 2,80 1,74 0,96 0,61 0,41 6,53G32 Indische Buurt Oost 2,00 1,28 0,92 0,51 0,40 5,12G33 Oostelijk Havengebied 1,21 1,30 1,49 1,31 2,24 7,53G34 IJ-eiland e.o. x x x x x 0,10G Zeeburg 6,06 4,33 3,38 2,44 3,07 19,29H36 Sloterdijk x x x x x xH37 Landlust 2,96 2,54 1,43 1,03 0,58 8,54H38 Erasmuspark 0,81 0,83 0,60 0,37 0,19 2,82H39 De Kolenkit 0,84 0,81 0,47 0,32 0,21 2,65H Bos en Lommer 4,62 4,20 2,53 1,72 1,00 14,06J40 De Krommert 1,90 1,44 1,07 0,89 0,66 5,96J41 Van Galenbuurt 1,05 0,86 0,48 0,34 0,08 2,87J42 Hoofdweg e.o. 2,04 1,30 1,03 0,64 0,33 5,34J43 Westindische Buurt 1,04 0,76 0,72 0,51 0,44 3,47J De Baarsjes 6,03 4,36 3,30 2,39 1,56 17,64


WERK EN INKOMEN10942 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2002 (vervolg)huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaarminder 15.900 22.600 30.900dan euro - euro - euro - 41.50015.900 < 22.600 < 30.900 < 41.500 eurobc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaalN60 Volewijck 1,62 1,23 0,91 0,55 0,32 4,61N61 IJplein/Vogelbuurt 1,35 1,15 0,68 0,42 0,25 3,85N62 Tuindorp Nieuwendam 0,50 0,42 0,31 0,26 x 1,62N63 Tuindorp Buiksloot 0,24 0,19 x x 0,07 0,78N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 0,07 x x 0,07 0,28 0,72N65 Tuindorp Oostzaan 1,55 1,30 0,86 0,64 0,38 4,72N66 Oostzanerwerf 0,70 0,78 0,74 0,78 0,63 3,63N67 Kadoelen 0,20 0,21 0,21 0,28 0,23 1,14N68 Nieuwendam-Noord 1,37 1,45 1,18 0,82 0,64 5,46N69 Buikslotermeer 1,49 1,50 1,18 0,86 0,77 5,81N70 Banne Buiksloot 1,85 1,58 1,16 0,90 0,68 6,16N71 Buiksloterham x x x x x 0,12N72 Nieuwendammerham x x x x x 0,08N73 Waterland 0,21 0,11 x 0,15 0,23 0,88N Amsterdam-Noord 11,22 10,13 7,59 5,97 4,68 39,58P75 Spieringhorn x x x x x xP76 Slotermeer-Noordoost 1,43 1,12 0,72 0,57 0,39 4,23P77 Slotermeer-Zuidwest 2,41 2,04 1,32 0,96 0,71 7,45P78 Geuzenveld 1,53 1,27 1,06 0,81 0,51 5,20P79 Eendracht 0,08 0,16 0,20 0,26 0,26 0,99P Geuzenveld-Slotermeer 5,48 4,60 3,31 2,60 1,88 17,87Q80 Lutkemeer/Ookmeer x x x x x 0,32Q81 Osdorp-Oost 1,92 1,97 1,57 1,08 0,74 7,28Q82 Osdorp-Midden 1,29 1,30 0,86 0,55 0,36 4,36Q83 De Punt 0,66 0,59 0,52 0,32 0,25 2,34Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 0,58 0,77 0,95 0,99 1,51 4,81Q Osdorp 4,54 4,71 3,93 2,99 2,94 19,11R85 Slotervaart 2,02 1,83 1,59 1,10 1,02 7,55R86 Overtoomse Veld 0,75 1,00 0,82 0,58 0,48 3,64R87 Westlandgracht 0,75 0,60 0,61 0,48 0,44 2,89R88 Sloter-/Riekerpolder 0,67 0,66 0,90 1,21 1,82 5,26R Slotervaart 4,20 4,09 3,92 3,37 3,75 19,34T92 Amstel III/Bullewijk x x x x x xT93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 4,01 2,77 1,88 1,07 0,71 10,44T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 4,62 3,58 2,07 1,57 1,22 13,06T95 Nellestein 0,21 0,33 0,40 0,27 0,28 1,49T96 Holendrecht/Reigersbos 2,17 2,12 1,53 1,30 1,19 8,34T97 Gein 1,04 1,13 0,86 1,01 1,02 5,07T98 Driemond x x x 0,15 0,07 0,57T Zuidoost 12,12 10,05 6,87 5,40 4,57 39,00Stadsdelen in cijfers 2005


110WERK EN INKOMEN42 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2002 (slot)huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaarminder 15.900 22.600 30.900dan euro - euro - euro - 41.50015.900 < 22.600 < 30.900 < 41.500 eurobc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaalU27 Weesperzijde 0,83 0,53 0,46 0,35 0,33 2,51U28 Oosterparkbuurt 2,03 1,61 1,05 0,67 0,61 5,98U29 Dapperbuurt 1,81 1,22 0,72 0,43 0,41 4,61U30 Transvaalbuurt 1,54 1,18 0,91 0,47 0,37 4,47U55 Frankendael 1,72 0,99 0,78 0,59 0,63 4,72U56 Middenmeer 0,97 1,05 1,03 0,93 1,46 5,45U57 Betondorp 0,80 0,58 0,25 0,16 x 1,90U58 De Omval 0,08 x x x 0,15 0,56U Oost/Watergraafsmeer 9,84 7,23 5,29 3,71 4,12 30,20V24 Oude Pijp 3,19 2,05 1,47 0,96 0,87 8,55V25 Nieuwe Pijp 2,50 1,57 1,27 0,74 0,70 6,79V26 Diamantbuurt 1,70 1,20 0,75 0,49 0,37 4,52V44 Hoofddorppleinbuurt 1,60 1,39 1,27 0,92 0,92 6,10V45 Schinkelbuurt 0,60 0,52 0,36 0,24 0,23 1,94V46 Willemspark 0,52 0,43 0,41 0,39 0,90 2,65V47 Museumkwartier 1,06 0,76 0,89 0,85 1,93 5,49V48 Stadionbuurt 1,78 1,26 0,89 0,68 0,58 5,19V49 Apollobuurt 0,48 0,42 0,55 0,62 1,74 3,83V50 Duivelseiland 0,11 0,08 0,09 0,08 x 0,68V Amsterdam Oud Zuid 13,60 9,76 8,00 6,02 8,36 45,73W52 Scheldebuurt 1,52 1,50 1,24 1,13 1,72 7,11W53 IJselbuurt 0,96 0,61 0,51 0,42 0,35 2,85W54 Rijnbuurt 1,58 1,07 0,95 0,58 0,66 4,84W59 Station Zuid/WTC e.o. x x x 0,07 0,20 0,57W90 Buitenveldert-West 1,43 1,38 1,29 1,00 1,24 6,34W91 Buitenveldert-Oost 0,74 0,95 0,82 0,59 0,82 3,92W ZuiderAmstel 6,28 5,58 4,87 3,85 5,03 25,62ASD Amsterdam 114,21 87,51 67,29 50,17 52,83 372,00bron: CBS


ZORG11143 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken, 1 januari 2003-2005praktijken fysio-v. fysio- thera-huisartsen 1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )bc/std 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005 2005 2004 2005A00 11 11 8 2 1 2 – – 2 2A01 2 2 2 1 2 3 1 1 – –A02 6 7 3 11 8 9 4 15 1 1A03 2 2 1 5 5 6 1 10 1 1A04 6 7 4 4 5 5 4 7 1 1A05 2 2 5 1 2 2 1 1 1 1A06 5 8 6 11 12 12 12 18 2 2A07 6 6 7 12 10 13 4 7 1 1A08 7 6 3 4 4 4 6 20 – –A09 4 4 4 8 3 4 2 9 1 1A 51 55 43 59 52 60 35 88 10 10B10 – – – – – – – – – –B11 – – – – – – 1 3 1 1B – – – – – – 1 3 1 1C12 – – – – – 1 – – – –C13 5 4 3 3 3 3 4 11 1 1C14 13 14 8 2 1 1 1 2 1 1C15 – – – – – – 1 1 – –C16 4 4 4 4 5 4 4 13 2 2C 22 22 15 9 9 9 10 27 4 4D17 4 3 4 7 3 4 4 8 1 1D18 1 1 1 – – – 1 2 1 1D19 3 4 3 6 2 1 2 3 – –D20 11 13 11 5 1 – 3 19 – –D21 3 2 1 2 2 3 1 4 1 1D22 4 2 2 4 3 6 3 7 1 1D 26 25 22 24 11 14 14 43 4 4G31 7 6 6 2 3 2 3 8 1 1G32 7 7 7 1 1 1 3 10 2 2G33 5 5 5 12 10 10 6 12 – –G34 – – 1 – – 1 1 1 – –G 19 18 19 15 14 14 13 31 3 3H36 – – – – – – – – – –H37 9 7 8 2 1 1 3 12 2 2H38 5 5 5 1 – – 4 7 1 1H39 1 – – – – – 1 1 – –H 15 12 13 3 1 1 8 20 3 3J40 6 5 5 20 14 13 3 7 1 1J41 4 4 4 6 3 4 2 3 1 1J42 4 4 4 3 3 3 3 8 1 1J43 3 3 3 11 9 7 1 4 – –J 17 16 16 40 29 27 9 22 3 3Stadsdelen in cijfers 2005


112ZORG43 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,1 januari 2003-2005 (vervolg)praktijken fysio-v. fysio- thera-huisartsen 1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )bc/std 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005 2005 2004 2005N60 4 4 5 10 5 7 2 4 2 2N61 6 6 6 2 4 3 1 1 – –N62 2 4 4 3 1 – 1 1 1 1N63 – – – – – – – – – –N64 2 – 2 – 4 4 – – 1 1N65 6 6 6 4 4 2 3 5 1 1N66 4 4 3 1 1 1 1 10 1 1N67 – – – – – – 1 3 – –N68 6 3 6 2 3 1 5 14 1 1N69 5 5 4 6 5 4 8 26 1 1N70 8 8 7 4 4 4 5 15 1 1N71 – – – 1 1 1 – – – –N72 – – – – – – – – – –N73 2 2 2 – – – 2 3 – –N 45 42 45 33 32 27 29 82 9 9P75 – – – – – – – – – –P76 5 5 3 – – 2 1 1 2 2P77 8 8 7 5 6 6 6 17 2 2P78 5 5 5 7 6 5 6 15 1 1P79 – – – – – – – – – –P 18 18 15 12 12 13 13 33 5 5Q80 – – – – – – – – – –Q81 12 10 10 14 11 11 4 13 2 2Q82 2 – – 2 2 2 2 10 1 1Q83 5 5 5 3 4 4 3 9 – –Q84 6 4 7 4 4 3 4 8 1 1Q 25 19 22 23 21 20 13 40 4 4R85 6 4 9 9 14 25 11 27 2 2R86 3 3 3 12 12 15 7 25 1 1R87 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1R88 4 4 5 4 4 6 1 4 1 1R 15 13 19 26 32 47 20 58 5 5T92 1 – – – – 2 5 23 – –T93 12 10 11 3 3 3 10 20 2 2T94 11 15 10 12 9 9 7 17 2 2T95 3 3 3 3 3 3 1 5 – –T96 14 15 13 10 7 8 6 18 2 2T97 7 8 7 – 1 1 1 5 1 1T98 – – – – 1 – 1 1 – –T 48 51 44 28 24 26 31 89 7 7


ZORG11343 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,1 januari 2003-2005 (slot)praktijken fysio-v. fysio- thera-huisartsen 1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )bc/std 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005 2005 2004 2005U27 1 2 1 4 3 3 2 4 – –U28 9 8 9 3 3 5 3 15 1 1U29 5 6 5 5 1 2 4 9 2 2U30 3 – 2 3 3 3 1 1 1 1U55 4 6 3 2 1 1 1 1 2 2U56 8 6 8 14 9 8 9 30 1 1U57 1 1 1 – – – 1 6 – –U58 – – – – – – 1 1 – –U 31 29 29 31 20 22 22 67 7 7V24 10 9 11 12 14 13 4 9 1 1V25 5 4 5 13 13 11 6 9 1 1V26 – – – 6 4 4 3 8 1 1V44 3 3 3 8 4 5 6 17 1 1V45 2 2 2 1 1 1 1 3 – –V46 3 2 3 13 13 11 4 9 1 1V47 12 9 8 35 29 29 5 14 2 2V48 2 3 2 2 8 10 5 36 1 1V49 4 8 6 47 49 48 8 18 1 1V50 2 2 2 6 6 6 2 7 1 1V 43 42 42 143 141 138 44 130 10 10W52 11 10 9 21 19 16 7 23 3 3W53 2 3 4 3 2 3 – – 1 1W54 7 8 10 6 6 5 4 11 – –W59 1 1 1 4 3 6 1 4 – –W90 8 14 6 27 38 42 14 39 2 2W91 2 2 2 6 4 3 4 9 – –W 31 38 32 67 72 75 30 86 6 6ASD 406 400 376 513 470 493 292 819 81 811) Exclusief verpleeghuisartsen, vanaf 2005 bron: 1ste Lijn Amsterdam/GAN/ANT/KNGF/Amsterdam.nlgevestigde huisartsen uit het adressenbestandvan de 1ste Lijn Amsterdam.2) Vanaf 2004 tandartsen vermeld in de adressengidsvan de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).3) Fysiotherapeuten aangesloten bij het KoninklijkNederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).4) Amsterdam.nlStadsdelen in cijfers 2005


114ONDERWIJS44 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2004/’05basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijsbc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaalA00 – – – – – – – – – – – –A01 – – – – – – – – – – – –A02 1 213 229 442 – – – – – – – –A03 – – – – – – – – – – – –A04 2 260 259 519 – – – – – – – –A05 1 140 131 271 – – – – – – – –A06 3 498 496 994 – – – – 1 92 50 142A07 2 282 283 565 – – – – – – – –A08 1 148 156 304 – – – – – – – –A09 3 389 359 748 – – – – – – – –A 13 1930 1913 3843 – – – – 1 92 50 142B10 – – – – – – – – – – – –B11 – – – – – – – – – – – –B – – – – – – – – – – – –C12 – – – – – – – – – – – –C13 4 451 392 843 – – – – 1 62 – 62C14 2 337 304 641 – – – – – – – –C15 – – – – – – – – – – – –C16 1 137 127 264 – – – – – – – –C 7 925 823 1748 – – – – 1 62 – 62D17 2 218 201 419 – – – – – – – –D18 2 257 292 549 – – – – – – – –D19 1 132 152 284 1 62 43 105 – – – –D20 – – – – – – – – – – – –D21 1 125 113 238 – – – – – – – –D22 – – – – – – – – – – – –D 6 732 758 1490 1 62 43 105 – – – –G31 4 430 431 861 – – – – – – – –G32 3 469 474 943 – – – – 2 102 21 123G33 4 797 836 1633 – – – – – – – –G34 4 121 99 220 – – – – – – – –G 15 1817 1840 3657 – – – – 2 102 21 123H36 – – – – – – – – – – – –H37 4 491 504 995 – – – – – – – –H38 2 334 346 680 – – – – – – – –H39 3 368 394 762 – – – – – – – –H 9 1193 1244 2437 – – – – – – – –J40 5 621 646 1267 – – – – – – – –J41 1 107 134 241 – – – – – – – –J42 3 321 339 660 – – – – 1 45 9 54J43 1 55 49 104 – – – – – – – –J 10 1104 1168 2272 – – – – 1 45 9 54


ONDERWIJS11544 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2004/’05 (vervolg)basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijsbc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaalN60 3 455 447 902 – – – – – – – –N61 3 306 301 607 – – – – – – – –N62 – – – – – – – – 1 30 5 35N63 – – – – – – – – 1 170 101 271N64 – – – – – – – – – – – –N65 2 302 308 610 1 72 28 100 – – – –N66 2 332 322 654 – – – – – – – –N67 1 219 241 460 – – – – – – – –N68 6 666 728 1394 1 47 22 69 – – – –N69 6 913 863 1776 1 77 38 115 – – – –N70 4 696 699 1395 – – – – 1 22 6 28N71 – – – – – – – – – – – –N72 – – – – – – – – – – – –N73 1 125 117 242 – – – – – – – –N 28 4014 4026 8040 3 196 88 284 3 222 112 334P75 – – – – – – – – – – – –P76 4 431 438 869 – – – – 2 277 148 425P77 3 402 444 846 2 144 83 227 3 117 63 180P78 4 981 980 1961 – – – – – – – –P79 – – – – – – – – – – – –P 11 1814 1862 3676 2 144 83 227 5 394 211 605Q80 – – – – – – – – – – – –Q81 4 634 604 1238 1 66 34 100 1 176 99 275Q82 4 597 635 1232 – – – – – – – –Q83 2 350 337 687 – – – – 1 81 4 85Q84 1 350 325 675 – – – – – – – –Q 11 1931 1901 3832 1 66 34 100 2 257 103 360R85 4 633 645 1278 – – – – – – – –R86 3 574 587 1161 1 162 60 222 5 504 268 772R87 2 218 261 479 – – – – – – – –R88 3 788 794 1582 1 61 18 79 – – – –R 12 2213 2287 4500 2 223 78 301 5 504 268 772T92 – – – – – – – – 3 68 7 75T93 6 908 901 1809 – – – – 5 181 134 315T94 9 1103 1090 2193 – – – – – – – –T95 2 177 137 314 1 86 44 130 – – – –T96 6 817 818 1635 – – – – – – – –T97 5 773 769 1542 1 128 63 191 – – – –T98 2 139 147 286 – – – – – – – –T 30 3917 3862 7779 2 214 107 321 8 249 141 390Stadsdelen in cijfers 2005


116ONDERWIJS44 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2004/’05 (slot)basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijsbc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaalU27 1 185 196 381 – – – – – – – –U28 4 429 422 851 – – – – – – – –U29 1 185 190 375 – – – – – – – –U30 4 403 348 751 – – – – – – – –U55 – – – – 2 173 77 250 1 96 51 147U56 5 847 854 1701 – – – – – – – –U57 1 54 62 116 – – – – – – – –U58 – – – – – – – – – – – –U 16 2103 2072 4175 2 173 77 250 1 96 51 147V24 2 179 181 360 – – – – – – – –V25 3 352 379 731 – – – – – – – –V26 1 50 60 110 – – – – – – – –V44 2 236 243 479 1 37 14 51 – – – –V45 – – – – 1 56 29 85 – – – –V46 1 91 83 174 1 53 24 77 1 19 – 19V47 5 696 680 1376 – – – – 1 50 6 56V48 2 228 283 511 – – – – 1 151 34 185V49 5 737 730 1467 – – – – – – – –V50 – – – – – – – – – – – –V 21 2569 2639 5208 3 146 67 213 3 220 40 260W52 4 600 629 1229 2 112 69 181 1 91 10 101W53 – – – – – – – – – – – –W54 1 156 134 290 – – – – 1 28 2 30W59 2 350 344 694 – – – – 1 16 16 32W90 6 568 600 1168 – – – – – – – –W91 1 149 111 260 – – – – – – – –W 14 1823 1818 3641 2 112 69 181 3 135 28 163ASD 203 28085 28213 56298 18 1336 646 1982 35 2378 1034 3412bron: CFI


OPENBARE RUIMTE EN GROEN11745 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 1 januari 2004wegen/spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsenbc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaalA00 21.48 1.10 11.93 0.94 – – – 5.79 41.24A01 17.71 16.23 24.56 0.59 – – – 16.30 75.39A02 49.97 0.60 – – – – – 13.29 63.86A03 36.14 1.07 5.66 – – – – 9.48 52.35A04 39.16 11.14 16.40 4.70 0.16 – – 35.09 106.65A05 32.65 10.27 3.59 7.71 – – – 26.70 80.92A06 79.30 0.97 2.78 0.43 – – – 12.40 95.87A07 35.40 0.79 14.33 0.60 4.42 – – 9.37 64.91A08 37.24 0.98 19.02 – 15.24 – – 13.27 85.75A09 56.94 1.91 30.28 9.53 3.78 – – 32.71 135.15A 405.98 45.06 128.55 24.49 23.60 – – 174.41 802.09B10 12.84 94.02 1121.76 642.86 57.49 42.27 2.49 903.55 2877.29B11 0.11 101.58 282.75 166.61 66.64 22.74 0.62 28.41 669.46B 12.95 195.61 1404.52 809.47 124.14 65.02 3.11 931.96 3546.76C12 1.56 2.06 8.01 0.09 3.71 14.51 – 53.54 83.49C13 42.59 28.94 7.78 0.75 44.81 7.60 – 5.59 138.07C14 40.34 2.66 2.07 1.21 0.09 – – 4.90 51.28C15 10.79 1.70 33.78 1.26 4.88 – – 6.13 58.54C16 27.43 3.04 2.20 – 2.92 – – 5.59 41.18C 122.71 38.40 53.85 3.32 56.42 22.11 – 75.75 372.55D17 19.28 2.31 – – – – – 4.31 25.89D18 22.08 – 2.99 – – – – 1.93 27.00D19 24.31 0.79 – – – – – 3.39 28.49D20 27.58 2.09 2.99 0.53 – – – 1.78 34.96D21 27.01 1.82 0.66 – 0.06 – – 1.61 31.17D22 14.34 1.97 3.72 – 1.70 – – 0.44 22.17D 134.59 8.97 10.37 0.53 1.76 – – 13.46 169.67G31 45.36 1.35 – – – – – 1.43 48.14G32 44.89 3.63 4.00 – 42.11 – – 28.85 123.49G33 81.20 23.19 30.66 17.74 2.27 0.42 – 217.07 372.55G34 12.48 31.25 66.16 191.04 114.86 35.43 – 935.40 1386.61G 183.93 59.42 100.83 208.78 159.24 35.85 – 1182.75 1930.79H36 6.84 0.10 5.85 – 35.64 2.50 – 1.32 52.25H37 80.11 6.01 15.57 1.03 – – – 5.96 108.68H38 25.80 1.24 3.23 – 5.87 – – 4.32 40.46H39 32.61 14.50 5.99 10.26 8.08 – – 2.76 74.21H 145.36 21.85 30.65 11.29 49.59 2.50 – 14.36 275.60J40 52.12 0.43 – 0.42 – – – 4.12 57.10J41 18.33 2.94 5.94 2.70 0.07 – – 0.63 30.61J42 37.43 1.43 – 0.80 0.15 – – 1.77 41.59J43 28.31 3.17 – – – – – 3.24 34.72J 136.20 7.98 5.94 3.93 0.22 – – 9.75 164.02Stadsdelen in cijfers 2005


118OPENBARE RUIMTE EN GROEN45 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 1 januari 2004 (vervolg)wegen/spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsenbc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaalN60 78.01 2.30 13.25 0.02 26.35 – – 12.10 132.02N61 55.37 8.80 6.47 2.90 45.59 – – 31.69 150.82N62 38.48 – 0.51 – 6.42 – – 1.41 46.83N63 16.52 0.01 – – – – – 0.45 16.97N64 14.83 1.66 3.93 0.42 18.78 – – 4.04 43.66N65 114.09 0.56 14.28 7.16 8.32 13.53 – 8.61 166.54N66 97.57 56.31 8.23 0.32 32.89 45.19 – 83.52 324.01N67 41.87 19.99 9.01 1.39 23.86 32.31 – 18.70 147.13N68 93.28 16.05 7.02 19.56 43.42 8.37 – 11.54 199.24N69 100.89 49.07 34.74 – 137.29 6.26 – 16.07 344.32N70 119.07 14.84 8.69 1.00 21.08 8.03 – 15.92 188.64N71 6.14 9.39 152.25 35.77 5.87 39.34 1.11 133.94 383.80N72 0.82 – 60.83 2.39 0.41 2.89 – 44.67 112.02N73 42.96 79.24 4.88 6.43 77.17 2029.80 95.41 1785.00 4120.88N 819.90 258.20 324.09 77.35 447.46 2185.71 96.52 2167.66 6376.89P75 0.84 27.06 6.16 1.09 79.07 97.45 – 22.19 233.86P76 71.13 7.63 5.45 3.59 7.69 – – 6.18 101.66P77 130.14 13.60 9.03 3.58 84.81 – – 41.21 282.39P78 97.21 6.38 0.64 7.63 17.85 3.59 – 7.58 140.88P79 26.05 8.77 – – 84.52 115.17 – 6.93 241.43P 325.37 63.45 21.28 15.89 273.94 216.20 – 84.08 1000.22Q80 19.98 13.19 37.56 48.19 105.76 319.56 5.90 16.52 566.66Q81 105.09 12.26 20.01 5.57 15.52 – – 18.15 176.59Q82 65.35 3.22 1.90 15.89 19.89 – – 5.36 111.60Q83 46.33 1.08 9.55 – – – – 2.80 59.76Q84 149.85 4.76 6.50 1.86 21.30 14.93 – 15.99 215.18Q 386.59 34.51 75.51 71.51 162.48 334.49 5.90 58.81 1129.81R85 141.57 26.27 45.28 1.50 31.37 – – 50.41 296.41R86 47.70 13.49 37.67 2.98 43.13 – – 2.58 147.55R87 46.15 26.76 37.84 – 20.21 0.49 – 7.30 138.75R88 131.36 63.11 50.30 7.38 157.02 12.53 – 109.39 531.08R 366.79 129.63 171.08 11.85 251.73 13.03 – 169.67 1113.78T92 – 82.07 241.00 33.73 130.38 18.38 – 25.79 531.34T93 140.59 37.31 43.09 28.42 48.06 4.33 – 10.59 312.38T94 228.03 36.12 5.56 34.66 80.29 2.13 – 20.73 407.52T95 35.69 20.09 28.60 6.49 103.12 24.45 – 75.64 294.07T96 167.67 20.62 10.47 12.21 43.69 4.06 – 9.98 268.70T97 115.64 3.39 2.80 9.55 53.27 1.24 – 6.69 192.57T98 21.73 7.16 – – 50.96 97.57 – 24.80 202.22T 709.35 206.74 331.52 125.06 509.77 152.16 – 174.20 2208.80U27 26.69 5.69 4.55 – 0.15 – – 8.08 45.16U28 40.88 6.96 12.45 0.40 14.47 – – 1.44 76.60U29 34.85 10.92 10.80 0.97 1.86 – – 2.00 61.40U30 34.25 0.69 – – – – – 0.91 35.85U55 92.17 16.36 23.38 – 31.31 – – 7.14 170.36U56 88.88 52.91 28.52 12.77 70.51 29.53 – 15.65 298.76U57 36.61 14.30 2.18 – 55.41 – – 4.81 113.32U58 4.26 35.57 83.90 5.08 64.18 55.74 – 35.16 283.88U 358.60 143.39 165.79 19.22 237.88 85.26 – 75.18 1085.33


OPENBARE RUIMTE EN GROEN11945 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 1 januari 2004 (slot)wegen/spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsenbc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaalV24 52.10 4.94 1.59 – 4.60 – – 4.87 68.11V25 46.18 1.77 2.32 – 1.11 – – 3.03 54.42V26 33.47 0.79 1.03 – – – – 4.08 39.37V44 53.79 2.33 24.83 0.25 3.11 0.97 – 11.43 96.71V45 15.23 6.36 6.14 – 0.29 1.09 – 5.06 34.17V46 41.33 0.87 1.92 – 22.14 – – 3.83 70.10V47 81.24 4.54 12.67 – 30.11 – – 3.85 132.40V48 52.04 6.16 16.12 9.73 17.06 – – 8.04 109.14V49 80.16 3.25 3.98 – 0.81 – – 6.42 94.63V50 5.03 0.83 – – – – – 0.29 6.15V 460.58 31.84 70.60 9.98 79.23 2.05 – 50.89 705.18W52 80.10 18.51 30.77 – 5.48 – – 2.88 137.74W53 23.75 0.74 – – 1.13 – – 3.57 29.18W54 48.03 10.18 7.91 – 29.60 – – 14.75 110.48W59 22.79 32.37 27.28 1.90 32.94 0.93 – 4.66 122.87W90 130.40 30.94 61.98 12.65 89.01 47.08 – 54.69 426.75W91 73.15 13.95 18.71 5.14 73.24 2.42 – 11.86 198.49W 378.23 106.70 146.66 19.69 231.40 50.42 – 92.42 1025.51ASD 4947.12+ 1351.75 3041.22 1412.37 2608.86 3164.80 105.52 5275.35 21907.00bron: DROM Groenvoorzieningen als % van het grondgebied per buurtcombinatie, 1 januari 2004Amsterdam: 11,9%0% – < 10%10% – < 20%20% – < 30%30% – < 40%40% – < 50%50% en meerbron: DROStadsdelen in cijfers 2005


120STEDELIJKE ONTWIKKELING46 Woningvoorraad, 1 januari 2001-2005bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005A00 Burgwallen-Oude Zijde 2182 2203 2182 2252 2271A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2279 2289 2297 2360 2427A02 Grachtengordel-West 3653 3664 3683 3744 3780A03 Grachtengordel-Zuid 2368 2398 2477 2488 2509A04 Nieuwmarkt/Lastage 4702 4787 4822 4836 4790A05 Haarlemmerbuurt 3885 3901 3929 4083 4091A06 Jordaan 12149 12230 12225 12154 12196A07 De Weteringschans 4118 4179 4216 4245 4233A08 Weesperbuurt/Plantage 3492 3546 3664 3656 3676A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 6312 6412 6423 6445 6529A Amsterdam-Centrum 45140 45609 45918 46263 46502B10 Westelijk Havengebied 65 68 67 67 66B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 37 37 35 35 36B Westpoort 102 105 102 102 102C12 Houthavens 4 98 346 345 345C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 6081 6106 6012 5994 5958C14 Staatsliedenbuurt 7514 7504 7481 7520 7419C15 Centrale Markt 976 977 977 977 976C16 Frederik Hendrikbuurt 4707 4705 4565 4584 4665C Westerpark 19282 19390 19381 19420 19363D17 Da Costabuurt 2429 2436 2477 2490 2500D18 Kinkerbuurt 3241 3259 3262 3274 3261D19 Van Lennepbuurt 4214 4257 4248 4255 4250D20 Helmersbuurt 3691 3725 3787 3786 3780D21 Overtoomse Sluis 4320 4332 4359 4360 4308D22 Vondelbuurt 764 789 775 785 815D Oud-West 18659 18798 18908 18950 18914G31 Indische Buurt West 6616 6568 6581 6484 6525G32 Indische Buurt Oost 4730 4806 4890 4930 4980G33 Oostelijk Havengebied 6512 7079 7543 7541 7608G34 IJ-eiland e.o. 23 23 23 168 686G Zeeburg 17881 18476 19037 19123 19799H36 Sloterdijk 44 44 44 44 45H37 Landlust 8999 9001 8964 9087 9223H38 Erasmuspark 2910 2905 2907 2908 2903H39 De Kolenkit 2634 2634 2634 2635 2562H Bos en Lommer 14587 14584 14549 14674 14733J40 De Krommert 6322 6331 6327 6328 6331J41 Van Galenbuurt 3197 3201 3194 3175 3172J42 Hoofdweg e.o. 5552 5550 5552 5654 5651J43 Westindische Buurt 3602 3605 3604 3605 3608J De Baarsjes 18673 18687 18677 18762 18762


STEDELIJKE ONTWIKKELING12146 Woningvoorraad, 1 januari 2001-2005 (vervolg)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005N60 Volewijck 4907 4916 4914 4892 4904N61 IJplein/Vogelbuurt 3935 3944 3893 3891 3888N62 Tuindorp Nieuwendam 1853 1847 1848 1848 1846N63 Tuindorp Buiksloot 931 931 931 931 929N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 597 604 609 609 609N65 Tuindorp Oostzaan 4604 4605 4557 4485 4489N66Oostzanerwerf3603 3610 3608 3609 3598N67 Kadoelen 1133 1142 1140 1142 1142N68 Nieuwendam-Noord 5680 5680 5680 5760 5760N69 Buikslotermeer 5383 5385 5385 5385 5385N70 Banne Buiksloot 6022 6023 6024 6024 6025N71 Buiksloterham 51 51 46 46 42N72 Nieuwendammerham 64 67 67 64 65N73 Waterland 711 739 742 752 752N Amsterdam-Noord 39474 39544 39444 39438 39434P75 Spieringhorn 2 2 2 2 2P76 Slotermeer-Noordoost 4171 4170 4173 4173 4180P77 Slotermeer-Zuidwest 7502 7533 7541 7540 7625P78 Geuzenveld 5083 5130 5245 5380 5148P79 Eendracht 930 930 930 932 932P Geuzenveld-Slotermeer 17688 17765 17891 18027 17887Q80 Lutkemeer/Ookmeer 298 300 301 299 278Q81 Osdorp-Oost 7118 7169 7280 7314 7342Q82 Osdorp-Midden 4880 4880 5015 4474 4202Q83 De Punt 2274 2276 2276 2274 2273Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 4863 4871 5047 5467 5631Q Osdorp 19433 19496 19919 19828 19726R85 Slotervaart 7021 6963 6964 7118 7169R86 Overtoomse Veld 3944 3910 3860 3836 3892R87 Westlandgracht 2818 2818 2818 2818 2816R88 Sloter-/Riekerpolder 5250 5323 5295 5309 5311R Slotervaart 19033 19014 18937 19081 19188T92 Amstel III/Bullewijk 11 11 11 11 11T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 9688 9688 9707 9737 9839T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 12926 12926 13108 12764 12339T95 Nellestein 1662 1662 1662 1662 1662T96 Holendrecht/Reigersbos 8008 8008 8009 8010 8012T97 Gein 4902 4902 4902 4894 4894T98 Driemond 604 605 605 615 616T Zuidoost 37801 37802 38004 37693 37373U27 Weesperzijde 2489 2485 2485 2480 2507U28 Oosterparkbuurt 5562 5559 5572 5573 5543U29 Dapperbuurt 4522 4395 4441 4452 4453U30 Transvaalbuurt 4512 4500 4501 4498 4506U55 Frankendael 4807 4807 4807 4806 4801U56 Middenmeer 5046 5286 5681 5673 5665U57 Betondorp 1966 1967 1976 1980 1982U58 De Omval 443 443 467 466 466U Oost/Watergraafsmeer 29347 29442 29930 29928 29923Stadsdelen in cijfers 2005


122STEDELIJKE ONTWIKKELING46 Woningvoorraad, 1 januari 2001-2005 (slot)bc/std naam bc/std 2001 2002 2003 2004 2005V24 Oude Pijp 9008 9019 9025 9038 8967V25 Nieuwe Pijp 6960 6948 6951 6948 6953V26 Diamantbuurt 4540 4476 4476 4476 4478V44 Hoofddorppleinbuurt 6371 6375 6373 6369 6366V45 Schinkelbuurt 2148 2148 2129 2169 2178V46 Willemspark 2425 2430 2437 2445 2459V47 Museumkwartier 5581 5595 5608 5620 5645V48 Stadionbuurt 5474 5473 5469 5471 5643V49 Apollobuurt 3809 3817 3819 3826 3830V50 Duivelseiland 853 854 853 851 854V Amsterdam Oud Zuid 47169 47135 47140 47213 47373W52 Scheldebuurt 7109 7121 7154 7251 7249W53 IJselbuurt 2803 2844 2928 2927 2928W54 Rijnbuurt 5181 5186 5146 5141 5142W59 Station Zuid/WTC e.o. 691 691 690 690 688W90 Buitenveldert-West 6963 7048 7047 7017 7016W91 Buitenveldert-Oost 4076 4151 4150 4148 4131W ZuiderAmstel 26823 27041 27115 27174 27154ASD Amsterdam 371092 372888 374952 375676 376233bron: GVI/O+SN Woningdichtheid per buurtcombinatie (woningen per km 2 land), 1 januari 2005Amsterdam: 2.2620 – < 2.5002.500 – < 5.0005.000 – < 7.5007.500 – < 10.00010.000 – < 12.50012.500 en meerbron: GVI/DRO/O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING12347 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2005woningen met ... kamersbc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaalA00 560 903 473 159 77 21 16 4 5 53 2271A01 602 968 489 166 75 24 14 11 5 73 2427A02 1088 1120 820 301 132 96 64 28 54 77 3780A03 591 666 642 250 106 64 40 34 55 61 2509A04 633 1749 1463 693 117 50 13 6 15 51 4790A05 666 1555 1157 546 96 25 7 5 1 33 4091A06 2177 5242 3508 921 185 60 15 18 6 64 12196A07 684 1728 1002 317 158 130 62 46 35 71 4233A08 550 1109 1323 360 141 72 40 22 21 38 3676A09 480 2699 1846 1302 156 23 2 2 1 18 6529A 8031 17739 12723 5015 1243 565 273 176 198 539 46502B10 1 5 6 25 24 1 – – 1 3 66B11 1 1 3 23 3 3 1 – – 1 36B 2 6 9 48 27 4 1 – 1 4 102C12 99 82 107 34 18 5 – – – – 345C13 406 2573 1666 1081 196 19 2 – 1 14 5958C14 398 4300 1700 712 198 49 2 1 2 57 7419C15 11 201 426 283 47 8 – – – – 976C16 179 2067 1898 425 59 15 7 4 1 10 4665C 1093 9223 5797 2535 518 96 11 5 4 81 19363D17 130 682 1088 418 105 27 10 4 – 36 2500D18 139 1707 1046 313 38 5 2 – – 11 3261D19 631 2058 1104 383 61 5 2 – – 6 4250D20 191 1064 1662 347 276 152 23 15 19 31 3780D21 170 1262 1939 743 103 35 7 6 1 42 4308D22 112 160 252 79 44 45 21 18 50 34 815D 1373 6933 7091 2283 627 269 65 43 70 160 18914G31 191 2790 2657 703 158 12 1 – – 13 6525G32 121 1924 2007 776 136 12 – – 1 3 4980G33 155 1238 3917 1933 288 49 15 1 – 12 7608G34 3 46 214 279 85 28 25 5 1 – 686G 470 5998 8795 3691 667 101 41 6 2 28 19799H36 9 12 7 16 1 – – – – – 45H37 14 2946 4446 1466 264 42 20 – – 25 9223H38 2 416 2024 350 87 17 6 – – 1 2903H39 – 479 1376 354 352 – – 1 – – 2562H 25 3853 7853 2186 704 59 26 1 – 26 14733J40 120 1062 2783 2181 114 22 33 5 1 10 6331J41 21 1099 1776 219 27 16 9 5 – – 3172J42 60 2025 3040 420 78 10 6 4 1 7 5651J43 18 390 2186 685 245 50 23 7 3 1 3608J 219 4576 9785 3505 464 98 71 21 5 18 18762Stadsdelen in cijfers 2005


124STEDELIJKE ONTWIKKELING47 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2005 (vervolg)woningen met ... kamersbc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaalN60 31 1312 2228 1058 233 20 8 3 5 6 4904N61 37 1366 1143 858 380 67 24 6 3 4 3888N62 3 267 1293 248 32 1 1 1 – – 1846N63 – 91 572 253 12 1 – – – – 929N64 49 70 119 190 130 28 9 3 6 5 609N65 18 1315 1783 1129 226 13 1 1 2 1 4489N66 16 452 991 1747 311 76 4 – 1 – 3598N67 6 65 322 633 98 14 1 – 1 2 1142N68 64 898 1415 2730 536 97 9 3 2 6 5760N69 108 1003 1182 2642 417 23 7 2 1 – 5385N70 5 1380 1480 2721 426 13 – – – – 6025N71 5 4 6 13 9 4 1 – – – 42N72 3 2 19 20 13 6 2 – – – 65N73 65 150 170 203 124 24 9 1 1 5 752N 410 8375 12723 14445 2947 387 76 20 22 29 39434P75 – – – 1 1 – – – – – 2P76 98 1111 1760 900 248 60 1 1 – 1 4180P77 12 2130 2463 2537 398 52 30 1 1 1 7625P78 59 393 2386 1996 303 4 4 1 1 1 5148P79 – 3 284 614 31 – – – – – 932P 169 3637 6893 6048 981 116 35 3 2 3 17887Q80 49 33 36 69 74 11 5 – – 1 278Q81 226 1129 3469 2018 315 106 7 4 6 62 7342Q82 56 546 2370 992 170 61 4 – 1 2 4202Q83 – 318 623 1128 167 37 – – – – 2273Q84 73 131 1899 2512 895 89 15 10 4 3 5631Q 404 2157 8397 6719 1621 304 31 14 11 68 19726R85 53 872 2222 2984 665 238 124 2 4 5 7169R86 104 667 509 1944 516 88 48 13 3 – 3892R87 175 273 1224 1044 51 42 6 – 1 – 2816R88 16 85 1292 3386 429 95 4 2 2 – 5311R 348 1897 5247 9358 1661 463 182 17 10 5 19188T92 1 – 1 4 3 2 – – – – 11T93 339 3292 2130 3515 448 110 1 1 1 2 9839T94 227 3574 2484 4347 1662 37 – – 8 – 12339T95 – 284 627 658 89 2 2 – – – 1662T96 58 1769 1822 3349 971 14 28 – – 1 8012T97 73 830 1136 2633 202 – 19 1 – – 4894T98 3 54 155 354 37 9 – – – 4 616T 701 9803 8355 14860 3412 174 50 2 9 7 37373U27 157 852 849 332 127 70 24 9 9 78 2507U28 207 1927 2348 742 160 50 32 11 29 37 5543U29 224 1771 1424 696 195 27 27 3 7 79 4453U30 100 1322 1601 1095 257 33 8 4 1 85 4506U55 189 1688 1599 824 278 119 26 14 9 55 4801U56 108 332 1315 1672 1524 496 93 43 35 47 5665U57 8 665 613 654 19 7 11 – 2 3 1982U58 1 27 334 66 20 10 1 1 1 5 466U 994 8584 10083 6081 2580 812 222 85 93 389 29923


STEDELIJKE ONTWIKKELING12547 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2005 (slot)woningen met ... kamersbc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaalV24 1655 3387 3086 503 175 73 27 27 14 20 8967V25 417 2781 2826 688 149 43 14 8 7 20 6953V26 62 1134 2186 902 172 15 2 – 4 1 4478V44 243 877 4304 664 167 74 19 9 3 6 6366V45 52 614 1115 325 54 8 4 3 – 3 2178V46 173 152 579 412 416 271 168 124 140 24 2459V47 644 408 926 801 998 808 443 280 297 40 5645V48 27 1045 2551 1774 167 26 20 19 9 5 5643V49 167 185 257 505 1155 506 436 337 262 20 3830V50 84 219 442 83 21 1 2 – 1 1 854V 3524 10802 18272 6657 3474 1825 1135 807 737 140 47373W52 55 645 1097 3741 1326 230 73 51 25 6 7249W53 22 452 1094 1206 89 49 11 1 – 4 2928W54 21 1148 2670 954 231 52 24 6 4 32 5142W59 25 32 121 263 171 62 10 2 2 – 688W90 167 1278 1370 3013 765 348 47 18 10 – 7016W91 4 422 2041 1277 271 97 8 5 5 1 4131W 294 3977 8393 10454 2853 838 173 83 46 43 27154ASD 18057 97560 130416 93885 23779 6111 2392 1283 1210 1540 376233bron: O+SO Aandeel grote woningen (4+ kamers) in de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2005 bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


126STEDELIJKE ONTWIKKELING48 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2005voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2004 totaalA00 1791 – 20 82 8 11 74 152 82 51 2271A01 2005 – 18 28 – 2 23 86 174 91 2427A02 3322 – 15 122 21 8 111 36 63 82 3780A03 2022 – 41 88 14 26 17 215 37 49 2509A04 2107 11 128 439 44 97 251 1046 519 148 4790A05 2122 1 32 196 61 28 98 1051 303 199 4091A06 7051 185 402 1128 56 21 508 1607 1014 224 12196A07 2939 – 44 294 76 39 86 327 343 85 4233A08 2351 111 43 79 83 26 62 430 336 155 3676A09 2386 68 19 29 27 37 667 2009 955 332 6529A 28096 376 762 2485 390 295 1897 6959 3826 1416 46502B10 3 1 9 4 18 27 – – 4 – 66B11 – – – – 1 21 12 1 – 1 36B 3 1 9 4 19 48 12 1 4 1 102C12 92 1 – – 11 – – – 84 157 345C13 950 1786 1404 295 – 10 516 744 242 11 5958C14 2876 1844 302 135 5 2 209 940 913 193 7419C15 – – 1 – 9 1 – 369 595 1 976C16 2539 674 184 297 – 4 – 428 457 82 4665C 6457 4305 1891 727 25 17 725 2481 2291 444 19363D17 1902 230 – 13 – – – 36 269 50 2500D18 1557 1011 80 237 – – 27 167 148 34 3261D19 1848 701 24 – 12 10 186 1094 359 16 4250D20 2915 76 97 43 – 67 – 423 56 103 3780D21 1784 1852 142 41 16 42 – 309 101 21 4308D22 487 17 25 35 2 1 27 119 89 13 815D 10493 3887 368 369 30 120 240 2148 1022 237 18914G31 1402 2112 620 18 – – 179 1599 521 74 6525G32 3 234 1426 143 – 4 281 1632 1019 238 4980G33 449 86 47 6 18 1 – 579 5334 1088 7608G34 11 – 1 – 4 1 4 – – 665 686G 1865 2432 2094 167 22 6 464 3810 6874 2065 19799H36 – – 31 – – – – 12 2 – 45H37 6 4 1857 5445 1450 – 2 141 23 295 9223H38 – – 415 2055 433 – – – – – 2903H39 – – – – 2332 49 – 24 157 – 2562H 6 4 2303 7500 4215 49 2 177 182 295 14733J40 48 48 3880 2154 – 9 7 46 131 8 6331J41 – – 2680 312 128 1 1 – 41 9 3172J42 1 – 4704 719 24 – – 26 169 8 5651J43 4 – 1908 1636 29 9 – 16 – 6 3608J 53 48 13172 4821 181 19 8 88 341 31 18762


STEDELIJKE ONTWIKKELING12748 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2005 (vervolg)voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2004 totaalN60 42 132 3329 622 385 – 1 283 109 1 4904N61 1 541 1676 9 40 1 – 1617 – 3 3888N62 – – 1012 202 514 – 45 67 2 4 1846N63 – – – 799 – – – 106 22 2 929N64 44 – 388 89 20 5 10 45 7 1 609N65 – – 1334 650 1239 78 63 1004 121 – 4489N66 86 58 126 29 145 1262 162 475 1244 11 3598N67 177 70 64 16 315 2 10 103 378 7 1142N68 – – – – – 5074 247 117 242 80 5760N69 – – 2 – – 2778 1424 433 748 – 5385N70 – – 10 – 1 1867 3071 399 677 – 6025N71 1 3 13 3 8 13 – 1 – – 42N72 2 10 23 9 16 2 1 1 1 – 65N73 49 8 444 50 36 37 38 39 42 9 752N 402 822 8421 2478 2719 11119 5072 4690 3593 118 39434P75 – – 1 – – – 1 – – – 2P76 – – – – 3929 1 – 28 218 4 4180P77 – – 1 – 6007 674 – 362 465 116 7625P78 – – – – 4241 121 2 72 351 361 5148P79 – – 7 1 – 1 – 394 529 – 932P – – 9 1 14177 797 3 856 1563 481 17887Q80 11 – 83 16 4 25 11 22 96 10 278Q81 – – – – 3325 2115 149 854 700 199 7342Q82 – – – 1 62 2929 46 421 547 196 4202Q83 – – – – – 1832 304 137 – – 2273Q84 8 – 183 21 17 9 6 1618 2984 785 5631Q 19 – 266 38 3408 6910 516 3052 4327 1190 19726R85 2 – – – 5127 110 151 446 1122 211 7169R86 – – – – 2099 446 1001 30 185 131 3892R87 – – – – 755 1280 11 – 770 – 2816R88 – – 39 11 10 11 6 22 5145 67 5311R 2 – 39 11 7991 1847 1169 498 7222 409 19188T92 4 3 – – – – 1 3 – – 11T93 2 – – – – 1359 2346 5354 394 384 9839T94 1 – 1 2 – 1938 7629 1263 1094 411 12339T95 5 1 5 9 4 4 1522 112 – – 1662T96 1 – – – – – 3123 4687 198 3 8012T97 – – – – – – – 4892 2 – 4894T98 16 41 76 14 97 98 64 178 20 12 616T 29 45 82 25 101 3399 14685 16489 1708 810 37373U27 1419 262 20 130 171 7 15 295 162 26 2507U28 2237 257 197 55 351 31 411 1341 653 10 5543U29 1642 49 1 86 153 38 398 1319 697 70 4453U30 248 1316 1792 269 160 – – 229 483 9 4506U55 167 42 929 158 2575 238 31 196 456 9 4801U56 184 5 2747 574 1248 – 4 32 226 645 5665U57 – – 1932 12 37 – – 1 – – 1982U58 – – 11 – 12 6 20 2 390 25 466U 5897 1931 7629 1284 4707 320 879 3415 3067 794 29923Stadsdelen in cijfers 2005


128STEDELIJKE ONTWIKKELING48 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2005 (slot)voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2004 totaalV24 7487 44 16 51 8 28 39 536 642 116 8967V25 3238 1241 1220 73 14 8 – 762 296 101 6953V26 220 178 3819 160 – 3 – 68 27 3 4478V44 26 – 2215 3648 62 158 100 77 71 9 6366V45 198 1426 172 121 52 8 7 65 76 53 2178V46 417 1448 544 3 12 – – – 9 26 2459V47 2904 1014 1471 25 7 – – 58 111 55 5645V48 2 – 3202 2245 – – – 1 5 188 5643V49 3 – 1526 1847 367 5 – 6 65 11 3830V50 680 54 99 – – – – 1 – 20 854V15175 5405 14284 8173 522 210 146 1574 1302 582 47373W52 3 – 3917 2223 345 362 1 44 194 160 7249W53 – – 2637 12 1 – – 44 67 167 2928W54 34 86 1130 3745 44 45 6 3 49 – 5142W59 – – – – 542 142 – 1 1 2 688W90 15 – 156 48 507 5114 405 229 449 93 7016W91 – – 17 – 390 2363 2 1240 – 119 4131W 52 86 7857 6028 1829 8026 414 1561 760 541 27154ASD 68549 19342 59186 34111 40336 33182 26232 47799 38082 9414 376233bron: O+SP Aandeel woningen gebouwd na 1980 in de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2005 bron: O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING12949 Woningvoorraad naar binnenwerkse kernoppervlakte (BKO), 1 januari 2005binnenwerkse kernoppervlakte in m 2bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaalA00 286 298 278 222 125 93 367 602 2271A01 324 317 229 209 170 106 355 717 2427A02 279 280 399 319 222 175 1066 1040 3780A03 223 171 225 232 206 131 712 609 2509A04 375 746 841 574 517 394 763 580 4790A05 534 618 721 543 403 297 579 396 4091A06 2739 2356 2201 1490 1034 524 919 933 12196A07 704 662 566 381 309 170 760 681 4233A08 356 449 656 581 412 222 625 375 3676A09 1349 529 695 818 977 667 1006 488 6529A 7169 6426 6811 5369 4375 2779 7152 6421 46502B10 – 4 3 7 14 5 32 1 66B11 – – – 1 4 7 22 2 36B – 4 3 8 18 12 54 3 102C12 – 18 66 2 61 98 99 1 345C13 813 1644 1234 615 636 479 409 128 5958C14 1852 2220 987 494 700 480 491 195 7419C15 3 63 105 186 115 280 197 27 976C16 558 1391 1062 589 356 276 250 183 4665C 3226 5336 3454 1886 1868 1613 1446 534 19363D17 195 301 402 743 335 193 287 44 2500D18 360 1166 825 440 209 97 63 101 3261D19 911 1225 660 597 440 212 126 79 4250D20 83 627 1135 598 313 220 627 177 3780D21 199 1237 1147 679 298 286 310 152 4308D22 33 59 95 100 37 52 261 178 815D 1781 4615 4264 3157 1632 1060 1674 731 18914G31 538 2117 1700 707 612 423 350 78 6525G32 209 1351 877 718 673 619 496 37 4980G33 6 181 337 633 1297 1161 3770 223 7608G34 2 – – 5 6 29 404 240 686G 755 3649 2914 2063 2588 2232 5020 578 19799H36 3 2 1 5 14 3 5 12 45H37 116 3179 3227 1451 623 223 265 139 9223H38 60 386 1895 265 166 100 29 2 2903H39 50 266 1410 140 483 198 15 – 2562H 229 3833 6533 1861 1286 524 314 153 14733J40 184 1029 2143 1228 1158 269 217 103 6331J41 12 1219 1477 258 64 19 84 39 3172J42 84 2167 2514 436 160 134 81 75 5651J43 7 515 1683 705 334 56 268 40 3608J 287 4930 7817 2627 1716 478 650 257 18762Stadsdelen in cijfers 2005


130STEDELIJKE ONTWIKKELING49 Woningvoorraad naar binnenwerkse kernoppervlakte (BKO), 1 januari 2005 (vervolg)binnenwerkse kernoppervlakte in m 2bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaalN60 268 971 1667 984 456 271 265 22 4904N61 137 929 600 689 552 545 407 29 3888N62 117 242 1106 116 208 28 24 5 1846N63 27 202 344 288 40 21 5 2 929N64 14 15 47 82 86 96 213 56 609N65 414 752 955 749 991 170 101 357 4489N66 10 69 314 336 581 313 1843 132 3598N67 3 33 72 273 189 333 229 10 1142N68 433 254 362 1346 1893 881 580 11 5760N69 52 259 521 483 1744 1100 1205 21 5385N70 35 238 1257 413 1739 1212 1121 10 6025N71 – 3 1 2 10 2 17 7 42N72 – – 2 10 14 13 22 4 65N73 25 37 50 98 94 94 277 77 752N 1535 4004 7298 5869 8597 5079 6309 743 39434P75 – – – – 1 1 – – 2P76 440 747 1200 995 331 273 180 14 4180P77 1190 777 1547 1930 1182 423 490 86 7625P78 238 129 1423 1869 563 380 544 2 5148P79 – – 1 1 120 193 319 298 932P 1868 1653 4171 4795 2197 1270 1533 400 17887Q80 1 10 7 17 15 20 122 86 278Q81 353 275 1419 2340 1218 888 702 147 7342Q82 94 203 1181 1374 618 467 182 83 4202Q83 1 102 720 669 13 435 331 2 2273Q84 25 17 85 359 771 523 3599 252 5631Q 474 607 3412 4759 2635 2333 4936 570 19726R85 284 327 954 1801 1576 859 1362 6 7169R86 142 158 558 660 1009 400 958 7 3892R87 276 67 229 803 656 234 546 5 2816R88 1 6 12 72 378 871 3691 280 5311R 703 558 1753 3336 3619 2364 6557 298 19188T92 – – – – 1 1 6 3 11T93 529 527 2014 1684 867 2431 1510 277 9839T94 533 967 2092 895 1721 2150 3897 84 12339T95 – 1 140 392 400 366 363 – 1662T96 86 132 1338 1098 1826 2134 1374 24 8012T97 92 301 305 974 1534 1269 408 11 4894T98 7 14 47 181 143 118 96 10 616T 1247 1942 5936 5224 6492 8469 7654 409 37373


STEDELIJKE ONTWIKKELING13149 Woningvoorraad naar binnenwerkse kernoppervlakte (BKO), 1 januari 2005 (slot)binnenwerkse kernoppervlakte in m 2bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaalU27 299 382 584 356 181 163 416 126 2507U28 335 1044 1600 868 608 418 576 94 5543U29 596 488 959 778 722 333 468 109 4453U30 206 909 966 748 831 339 410 97 4506U55 780 782 1136 608 432 306 651 106 4801U56 72 132 384 1111 732 1174 1968 92 5665U57 153 492 297 505 428 55 43 9 1982U58 1 1 5 3 27 88 339 2 466U 2442 4230 5931 4977 3961 2876 4871 635 29923V24 1896 2005 1726 1217 656 462 596 409 8967V25 700 1735 2137 967 546 262 339 267 6953V26 87 1057 1376 1183 342 185 184 64 4478V44 26 803 3708 818 335 113 305 258 6366V45 90 573 751 358 106 109 132 59 2178V46 5 33 171 335 296 193 1214 212 2459V47 149 78 286 468 440 467 3121 636 5645V48 81 1154 1754 1234 842 200 345 33 5643V49 65 19 71 108 78 92 3226 171 3830V50 53 182 279 123 53 21 77 66 854V 3152 7639 12259 6811 3694 2104 9539 2175 47373W52 337 203 566 1114 1731 1439 1812 47 7249W53 18 310 678 950 595 116 229 32 2928W54 57 1335 2177 710 486 204 160 13 5142W59 – 25 24 6 32 71 528 2 688W90 447 555 380 1625 1422 866 1686 35 7016W91 224 108 46 1116 844 373 1405 15 4131W 1083 2536 3871 5521 5110 3069 5820 144 27154ASD 25951 51962 76427 58263 49788 36262 63529 14051 376233bron: O+SStadsdelen in cijfers 2005


132STEDELIJKE ONTWIKKELING50 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2005eigenaar/ sociale particulierebc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaalA00 Burgwallen-Oude Zijde 479 287 1505 2271A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 572 157 1698 2427A02 Grachtengordel-West 1764 134 1882 3780A03 Grachtengordel-Zuid 1007 134 1368 2509A04 Nieuwmarkt/Lastage 1391 2019 1380 4790A05 Haarlemmerbuurt 961 1989 1141 4091A06 Jordaan 2832 4802 4562 12196A07 De Weteringschans 1578 502 2153 4233A08 Weesperbuurt/Plantage 1020 1123 1533 3676A09Oostelijke Eilanden/Kadijken 1193 4840 496 6529A Amsterdam-Centrum 12797 15987 17718 46502B10 Westelijk Havengebied 9 – 57 66B11Bedrijventerrein Sloterdijk 2 – 34 36B Westpoort 11 – 91 102C12 Houthavens 208 99 38 345C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 368 4938 652 5958C14 Staatsliedenbuurt 1187 4410 1822 7419C15 Centrale Markt 328 636 12 976C16 Frederik Hendrikbuurt 737 2216 1712 4665C Westerpark 2828 12299 4236 19363D17 Da Costabuurt 436 639 1425 2500D18 Kinkerbuurt 374 1411 1476 3261D19 Van Lennepbuurt 379 2692 1179 4250D20 Helmersbuurt 1074 894 1812 3780D21 Overtoomse Sluis 1092 979 2237 4308D22 Vondelbuurt 341 138 336 815D Oud-West 3696 6753 8465 18914G31 Indische Buurt West 566 4867 1092 6525G32 Indische Buurt Oost 523 3917 540 4980G33 Oostelijk Havengebied 3239 3138 1231 7608G34 IJ-eiland e.o. 399 180 107 686G Zeeburg 4727 12102 2970 19799H36 Sloterdijk 18 15 12 45H37 Landlust 1052 5565 2606 9223H38 Erasmuspark 587 792 1524 2903H39 De Kolenkit 48 2440 74 2562H Bos en Lommer 1705 8812 4216 14733J40 De Krommert 1148 2224 2959 6331J41 Van Galenbuurt 393 1824 955 3172J42 Hoofdweg e.o. 600 2645 2406 5651J43 Westindische Buurt 633 841 2134 3608J De Baarsjes 2774 7534 8454 18762


STEDELIJKE ONTWIKKELING13350 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2005 (vervolg)eigenaar/ sociale particulierebc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaalN60 Volewijck 95 4515 294 4904N61 IJplein/Vogelbuurt 83 3706 99 3888N62 Tuindorp Nieuwendam 73 1742 31 1846N63 Tuindorp Buiksloot 11 918 – 929N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 530 5 74 609N65 Tuindorp Oostzaan 430 3952 107 4489N66 Oostzanerwerf1244 2253 101 3598N67 Kadoelen 624 458 60 1142N68 Nieuwendam-Noord 940 4531 289 5760N69 Buikslotermeer 1204 3938 243 5385N70 Banne Buiksloot 835 5092 98 6025N71 Buiksloterham 7 – 35 42N72 Nieuwendammerham 15 – 50 65N73 Waterland 590 41 121 752N Amsterdam-Noord 6681 31151 1602 39434P75 Spieringhorn – – 2 2P76 Slotermeer-Noordoost 938 3009 233 4180P77 Slotermeer-Zuidwest 1299 5752 574 7625P78 Geuzenveld 458 4646 44 5148P79 Eendracht 382 529 21 932P Geuzenveld-Slotermeer 3077 13936 874 17887Q80 Lutkemeer/Ookmeer 177 25 76 278Q81 Osdorp-Oost 1601 5153 588 7342Q82 Osdorp-Midden 298 3856 48 4202Q83 De Punt 664 1397 212 2273Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 3178 1771 682 5631Q Osdorp 5918 12202 1606 19726R85 Slotervaart 1524 4583 1062 7169R86 Overtoomse Veld 272 2381 1239 3892R87 Westlandgracht 554 1592 670 2816R88 Sloter-/Riekerpolder 2670 1097 1544 5311R Slotervaart 5020 9653 4515 19188T92 Amstel III/Bullewijk 4 – 7 11T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 795 8804 240 9839T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 2415 9233 691 12339T95 Nellestein 110 111 1441 1662T96 Holendrecht/Reigersbos 1549 6010 453 8012T97 Gein 1340 3080 474 4894T98 Driemond 292 290 34 616T Zuidoost 6505 27528 3340 37373Stadsdelen in cijfers 2005


134STEDELIJKE ONTWIKKELING50 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2005 (slot)eigenaar/ sociale particulierebc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaalU27 Weesperzijde 550 981 976 2507U28 Oosterparkbuurt 744 3881 918 5543U29 Dapperbuurt 408 3428 617 4453U30 Transvaalbuurt 433 3252 821 4506U55 Frankendael 742 3041 1018 4801U56 Middenmeer 2071 1003 2591 5665U57 Betondorp 17 1947 18 1982U58 De Omval 304 – 162 466U Oost/Watergraafsmeer 5269 17533 7121 29923V24 Oude Pijp 1424 2852 4691 8967V25 Nieuwe Pijp 945 2790 3218 6953V26 Diamantbuurt 250 3679 549 4478V44 Hoofddorppleinbuurt 1966 993 3407 6366V45 Schinkelbuurt 512 782 884 2178V46 Willemspark 991 258 1210 2459V47 Museumkwartier 1979 170 3496 5645V48 Stadionbuurt 291 3452 1900 5643V49 Apollobuurt 1480 66 2284 3830V50 Duivelseiland 224 112 518 854V Amsterdam Oud Zuid 10062 15154 22157 47373W52 Scheldebuurt 973 1464 4812 7249W53 IJselbuurt 264 1410 1254 2928W54 Rijnbuurt 391 2299 2452 5142W59 Station Zuid/WTC e.o. 504 – 184 688W90 Buitenveldert-West 2348 2482 2186 7016W91 Buitenveldert-Oost 1373 1502 1256 4131W ZuiderAmstel 5853 9157 12144 27154ASD Amsterdam 76923 199801 99509 376233bron: GVI/DBA/DW/AFWC/O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING13551 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2020prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020A00 Burgwallen-Oude Zijde 2271 2379 2379 2404A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2427 2465 2465 2465A02 Grachtengordel-West 3780 3777 3777 3777A03 Grachtengordel-Zuid 2509 2532 2532 2532A04 Nieuwmarkt/Lastage 4790 4964 5265 5355A05 Haarlemmerbuurt 4091 4974 5334 5398A06 Jordaan 12196 12296 12348 12353A07 De Weteringschans 4233 4377 4377 4377A08 Weesperbuurt/Plantage 3676 3741 3741 3741A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 6529 7057 7188 7286A Amsterdam-Centrum 46502 48562 49406 49688B10 Westelijk Havengebied 66 67 67 67B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 36 35 35 35B Westpoort 102 102 102 102C12 Houthavens 345 340 345 729C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 5958 5993 5893 5793C14 Staatsliedenbuurt 7419 7603 7478 7353C15 Centrale Markt 976 1116 1101 1086C16 Frederik Hendrikbuurt 4665 4745 4670 4595C Westerpark 19363 19797 19487 19556D17 Da Costabuurt 2500 2485 2445 2405D18 Kinkerbuurt 3261 3355 3418 3363D19 Van Lennepbuurt 4250 4181 4111 4041D20 Helmersbuurt 3780 3809 3744 3679D21 Overtoomse Sluis 4308 4268 4193 4118D22 Vondelbuurt 815 770 755 740D Oud-West 18914 18868 18666 18346G31 Indische Buurt West 6525 6383 6404 6398G32 Indische Buurt Oost 4980 4868 4899 4814G33 Oostelijk Havengebied 7608 8687 8809 8809G34 IJ-eiland e.o. 686 6384 12726 18558G Zeeburg 19799 26322 32838 38579H36 Sloterdijk 45 44 44 44H37 Landlust 9223 9031 9045 8890H38 Erasmuspark 2903 2853 2910 2860H39 De Kolenkit 2562 3642 3557 3039H Bos en Lommer 14733 15570 15556 14833J40 De Krommert 6331 6318 6380 6275J41 Van Galenbuurt 3172 3120 3065 3010J42 Hoofdweg e.o. 5651 5519 5594 5499J43 Westindische Buurt 3608 3545 3485 3425J De Baarsjes 18762 18502 18524 18209Stadsdelen in cijfers 2005


136STEDELIJKE ONTWIKKELING51 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2020 (vervolg)prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020N60 Volewijck 4904 4812 4732 4652N61 IJplein/Vogelbuurt 3888 3956 3891 3826N62 Tuindorp Nieuwendam 1846 1824 1794 1764N63 Tuindorp Buiksloot 929 916 901 886N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 609 616 606 596N65 Tuindorp Oostzaan 4489 4973 5572 5813N66Oostzanerwerf3598 3627 3567 3507N67 Kadoelen 1142 1122 1259 1239N68 Nieuwendam-Noord 5760 5262 5351 5017N69 Buikslotermeer 5385 5201 5777 5896N70 Banne Buiksloot 6025 5624 5518 5758N71 Buiksloterham 42 189 314 1053N72 Nieuwendammerham 65 64 64 64N73 Waterland 752 760 745 730N Amsterdam-Noord 39434 38946 40091 40801P75 Spieringhorn 2 2 2 2P76 Slotermeer-Noordoost 4180 4173 4173 4173P77 Slotermeer-Zuidwest 7625 7700 7428 7571P78 Geuzenveld 5148 6141 5287 6227P79 Eendracht 932 932 932 932P Geuzenveld-Slotermeer 17887 18948 17822 18905Q80 Lutkemeer/Ookmeer 278 301 301 301Q81 Osdorp-Oost 7342 7372 8018 7985Q82 Osdorp-Midden 4202 5550 5817 5818Q83 De Punt 2273 2178 2336 2176Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 5631 5641 5641 5641Q Osdorp 19726 21042 22113 21921R85 Slotervaart 7169 7246 7410 7723R86 Overtoomse Veld 3892 4148 4099 4257R87 Westlandgracht 2816 2613 3019 3724R88 Sloter-/Riekerpolder 5311 5312 5312 5314R Slotervaart 19188 19319 19840 21018T92 Amstel III/Bullewijk 11 620 1070 1634T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 9839 10364 10951 11876T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 12339 13847 14879 15261T95 Nellestein 1662 1662 1662 1662T96 Holendrecht/Reigersbos 8012 8010 8010 8010T97 Gein 4894 4894 4910 4910T98 Driemond 616 670 670 670T Zuidoost 37373 40067 42152 44023


STEDELIJKE ONTWIKKELING13751 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2005-2020 (slot)prognose 2004bc/std naam bc/std 2005 2010 2015 2020U27 Weesperzijde 2507 2292 2642 2728U28 Oosterparkbuurt 5543 5493 5736 5878U29 Dapperbuurt 4453 4766 4848 5039U30 Transvaalbuurt 4506 4458 4488 4488U55 Frankendael 4801 5160 5294 5656U56 Middenmeer 5665 6585 6585 6833U57 Betondorp 1982 1980 1980 1980U58 De Omval 466 466 466 1034U Oost/Watergraafsmeer 29923 31200 32039 33636V24 Oude Pijp 8967 8975 9018 9018V25 Nieuwe Pijp 6953 7145 7125 7273V26 Diamantbuurt 4478 4476 4476 4476V44 Hoofddorppleinbuurt 6366 6436 6458 6599V45 Schinkelbuurt 2178 2184 2184 2184V46 Willemspark 2459 2458 2458 2458V47 Museumkwartier 5645 5646 5646 5646V48 Stadionbuurt 5643 6374 6374 6481V49 Apollobuurt 3830 3826 3826 3826V50 Duivelseiland 854 851 851 851V Amsterdam Oud Zuid 47373 48371 48416 48812W52 Scheldebuurt 7249 7326 7408 7512W53 IJselbuurt 2928 2927 2927 2927W54 Rijnbuurt 5142 5171 5171 5171W59 Station Zuid/WTC e.o. 688 690 690 799W90 Buitenveldert-West 7016 8030 8922 9348W91 Buitenveldert-Oost 4131 4254 4344 4828W ZuiderAmstel 27154 28398 29462 30585ASD Amsterdam 376233 394014 406514 419014bron: DRO/O+SStadsdelen in cijfers 2005


138STEDELIJKE ONTWIKKELING52 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2005alleenechtpaareen- echtpaar twee staande+ 3+met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/stdkinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaalA00 46 90 86 394 39 1245 138 66 2104A01 42 67 93 395 34 1294 162 60 2147A02 211 138 305 640 118 1899 210 202 3723A03 122 73 181 381 69 1115 131 102 2174A04 267 322 295 709 140 2994 160 142 5029A05 274 334 291 486 154 2376 104 91 4110A06 515 716 743 1640 356 7206 270 181 11627A07 220 140 245 627 113 2143 192 131 3811A08 179 211 249 577 129 2191 165 102 3803A09 489 641 461 794 273 3868 109 138 6773A 2365 2732 2949 6643 1425 26331 1641 1215 45301B10 5 2 19 12 3 27 5 7 80B11 4 1 8 2 1 25 4 2 47B 9 3 27 14 4 52 9 9 127C12 22 23 34 91 14 359 49 2 594C13 459 594 376 618 206 3050 102 146 5551C14 454 478 353 989 239 4240 150 177 7080C15 166 133 80 120 86 458 16 21 1080C16 235 269 266 624 137 2807 122 111 4571C 1336 1497 1109 2442 682 10914 439 457 18876D17 126 169 172 416 75 1379 93 52 2482D18 145 217 194 445 102 1782 91 100 3076D19 245 271 238 494 98 2643 66 74 4129D20 223 259 235 602 174 2017 162 96 3768D21 178 270 246 699 154 2253 183 94 4077D22 59 44 69 108 40 360 40 54 774D 976 1230 1154 2764 643 10434 635 470 18306G31 667 546 398 829 174 2983 184 370 6151G32 635 495 396 525 185 2281 127 312 4956G33 1028 666 686 1407 715 2780 162 178 7622G34 153 65 74 121 96 158 5 32 704G 2483 1772 1554 2882 1170 8202 478 892 19433H36 4 1 9 3 – 17 4 2 40H37 1072 760 697 1156 281 3966 261 482 8675H38 245 215 225 383 89 1280 110 146 2693H39 572 310 197 168 72 889 70 253 2531H 1893 1286 1128 1710 442 6152 445 883 13939J40 563 520 480 945 261 2742 245 262 6018J41 263 221 208 383 87 1662 91 114 3029J42 454 477 363 782 154 2767 152 233 5382J43 274 260 255 630 145 1638 121 109 3432J 1554 1478 1306 2740 647 8809 609 718 17861


STEDELIJKE ONTWIKKELING13952 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2005 (vervolg)alleenechtpaareen- echtpaar twee staande+ 3+met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/stdkinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaalN60 625 570 590 423 238 2075 70 213 4804N61 506 502 362 332 163 1773 51 162 3851N62 219 141 414 126 72 778 7 35 1792N63 163 91 187 66 48 306 4 34 899N64 160 34 101 67 66 117 7 33 585N65 683 382 924 294 220 1718 54 123 4398N66 817 361 659 277 250 1078 32 124 3598N67 286 86 320 108 78 230 8 38 1154N68 976 892 738 331 262 2012 60 320 5591N69 684 544 984 508 198 2588 74 182 5762N70 985 812 951 392 280 2201 49 277 5947N71 16 5 21 12 6 126 2 4 192N72 9 4 7 15 4 20 3 3 65N73 201 46 173 74 51 205 5 53 808N 6330 4470 6431 3025 1936 15227 426 1601 39446P75 – – – 1 – – – – 1P76 637 382 485 332 112 1709 70 278 4005P77 1064 694 932 583 221 3289 121 426 7330P78 1040 679 775 285 192 1647 71 407 5096P79 246 79 212 78 54 204 4 42 919P 2987 1834 2404 1279 579 6849 266 1153 17351Q80 93 22 61 17 20 63 2 28 306Q81 787 540 1457 525 161 3511 91 286 7358Q82 673 503 477 263 109 1560 68 324 3977Q83 310 210 367 175 79 924 41 99 2205Q84 1647 455 945 499 424 1138 60 325 5493Q 3510 1730 3307 1479 793 7196 262 1062 19339R85 1082 675 1191 646 263 2823 97 326 7103R86 718 392 397 359 92 1327 102 272 3659R87 299 214 309 370 99 1146 76 99 2612R88 1381 471 902 487 430 1286 62 204 5223R 3480 1752 2799 1862 884 6582 337 901 18597T92 4 – 1 4 1 8 8 4 30T93 743 1794 455 937 614 3841 375 637 9396T94 886 1755 796 1060 639 4251 355 635 10377T95 96 78 196 214 51 810 29 43 1517T96 1041 1399 976 629 454 2999 176 403 8077T97 915 856 573 370 376 1448 82 282 4902T98 153 38 172 43 45 135 – 19 605T 3838 5920 3169 3257 2180 13492 1025 2023 34904Stadsdelen in cijfers 2005


140STEDELIJKE ONTWIKKELING52 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2005 (slot)alleenechtpaareen- echtpaar twee staande+ 3+met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/stdkinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaalU27 155 158 145 388 110 1278 87 86 2407U28 450 477 359 741 198 2924 127 221 5497U29 400 359 319 505 135 2337 119 177 4351U30 581 459 301 559 179 1943 137 232 4391U55 493 364 555 458 199 2392 62 140 4663U56 826 396 786 701 422 1999 146 152 5428U57 119 109 370 137 43 1105 13 24 1920U58 39 12 74 102 20 200 13 17 477U 3063 2334 2909 3591 1306 14178 704 1049 29134V24 371 452 404 1314 227 5059 332 190 8349V25 342 417 359 973 219 3953 213 169 6645V26 366 477 338 512 166 2253 84 150 4346V44 393 400 549 1044 270 3176 172 119 6123V45 106 146 115 357 73 1214 71 55 2137V46 314 147 273 338 123 859 118 121 2293V47 675 268 636 700 241 2244 233 316 5313V48 400 560 480 667 198 2909 123 135 5472V49 605 166 554 429 156 1244 149 229 3532V50 26 28 39 143 26 458 27 11 758V3598 3061 3747 6477 1699 23369 1522 1495 44968W52 568 463 684 1036 383 3212 295 212 6853W53 200 239 219 405 116 1426 106 89 2800W54 307 411 436 750 163 2705 130 82 4984W59 62 20 114 49 26 323 10 14 618W90 634 389 1091 556 158 3509 108 124 6569W91 329 189 774 338 58 2068 37 84 3877W 2100 1711 3318 3134 904 13243 686 605 25701ASD 39522 32810 37311 43299 15294 171030 9484 14533 363283bron: O+S


VERKIEZINGEN14153 Kiesgerechtigden, geldig uitgebrachte stemmen, opkomstpercentage en blanco/ongeldige stemmen in Amsterdam bij het Referendum over het verdragtot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 1 juni 2005geldig uitgebrachte stemmen geldige stemmen blanco/kiesge- opkomst ongeldigebc/std naam bc/std rechtigden voor tegen totaal % % voor % tegen stemmenA00 Burgwallen - Oude Zijde 2798 979 765 1744 62,3 56,1 43,9 30A01 Burgwallen - Nieuwe Zijde 2757 942 787 1729 62,7 54,5 45,5 23A02 Grachtengordel - West 6745 2219 1700 3919 58,1 56,6 43,4 56A03 Grachtengordel - Zuid 2722 1141 652 1793 65,9 63,6 36,4 32A04 Nieuwmarkt/Lastage 7074 2448 2326 4774 67,5 51,3 48,7 71A05 Haarlemmerbuurt 4749 1377 1784 3161 66,6 43,6 56,4 55A06 Jordaan 13832 4262 4539 8801 63,6 48,4 51,6 111A07 Weteringschans 5339 2245 1378 3623 67,9 62,0 38,0 48A08 Weesperbuurt/Plantage 5784 1992 1641 3633 62,8 54,8 45,2 58A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 9164 2573 3037 5610 61,2 45,9 54,1 689164 2573 3037 5610 61,2 45,9 54,1 68A A msterdam-Centrum 60964 20178 18609 38787 63,6 52,0 48,0 552B10/B11 Westelijk Havengebied + Bedrijventerrein Sloterdijk 253 35 73 108 42,7 32,4 67,6 –B Westpoort 253 35 73 108 42,7 32,4 67,6 –C13/C12 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt + Houthavens 8716 1757 2560 4317 49,5 40,7 59,3 74C14 Staatsliedenbuurt 9878 2538 3155 5693 57,6 44,6 55,4 102C15 Centrale Markt 525 60 179 239 45,5 25,1 74,9 2C16 Frederik Hendrikbuurt 5829 1491 1864 3355 57,6 44,4 55,6 48C Westerpark 24948 5846 7758 13604 54,5 43,0 57,0 226D17 Da Costabuurt 3345 1047 1024 2071 61,9 50,6 49,4 31D18 Kinkerbuurt 3963 937 1345 2282 57,6 41,1 58,9 21D19 Van Lennepbuurt 5587 1346 1847 3193 57,2 42,2 57,8 46D20 Helmersbuurt 3859 1427 1071 2498 64,7 57,1 42,9 46D21 Overtoomse Sluis 5563 1755 1622 3377 60,7 52,0 48,0 39D22 Vondelbuurt 1909 711 517 1228 64,3 57,9 42,1 16D Oud-West 24226 7223 7426 14649 60,5 49,3 50,7 199G31 Indische Buurt West 8116 1399 2325 3724 45,9 37,6 62,4 51G32 Indische Buurt Oost 7071 1076 2188 3264 46,2 33,0 67,0 37G33 Oostelijk Havengebied 11461 4542 3327 7869 68,7 57,7 42,3 108G34 IJ-eiland e.o. 1290 463 388 851 66,0 54,4 45,6 6G Zeeburg 27938 7480 8228 15708 56,2 47,6 52,4 202H37/H36 Landlust + Sloterdijk 12060 2306 3460 5766 47,8 40,0 60,0 46H38 Erasmuspark 4289 905 1175 2080 48,5 43,5 56,5 28H39 De Kolenkit 2650 281 603 884 33,4 31,8 68,2 7H Bos en Lommer 18999 3492 5238 8730 45,9 40,0 60,0 81Stadsdelen in cijfers 2005


142VERKIEZINGEN53 Kiesgerechtigden, geldig uitgebrachte stemmen, opkomstpercentage en blanco/ongeldige stemmen in Amsterdam bij het Referendum over het verdragtot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 1 juni 2005 (vervolg)geldig uitgebrachte stemmen geldige stemmen blanco/kiesge- opkomst ongeldigebc/std naam bc/std rechtigden voor tegen totaal % % voor % tegen stemmenJ40 De Krommert 8789 2318 2614 4932 56,1 47,0 53,0 54J41 Van Galenbuurt 4037 786 1122 1908 47,3 41,2 58,8 23J42 Hoofdweg e.o. 6665 1446 1915 3361 50,4 43,0 57,0 44J43 Westindische Buurt 4718 1387 1433 2820 59,8 49,2 50,8 27J De Baarsjes 24209 5937 7084 13021 53,8 45,6 54,4 148N60/N71 Volewijck + Buiksloterham 7383 973 2537 3510 47,5 27,7 72,3 17N61/N72 IJplein/Vogelbuurt + Nieuwendammerham 5508 635 1902 2537 46,1 25,0 75,0 28N62 Tuindorp Nieuwendam 3556 614 1676 2290 64,4 26,8 73,2 15N63/N64 Tuindorp Buiksloot + Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 2228 352 1080 1432 64,3 24,6 75,4 9N65 Tuindorp Oostzaan 7062 724 3196 3920 55,5 18,5 81,5 25N66 Oostzanerwerf 5293 791 2209 3000 56,7 26,4 73,6 5N67 Kadoelen 3412 642 1566 2208 64,7 29,1 70,9 7N68 Nieuwendam-Noord 8551 1299 2938 4237 49,5 30,7 69,3 23N69 Buikslotermeer 8809 1751 3381 5132 58,3 34,1 65,9 24N70 Banne Buiksloot 9297 1093 3600 4693 50,5 23,3 76,7 22N73 Waterland 828 272 286 558 67,4 48,7 51,3 7N Amsterdam-Noord 61927 9146 24371 33517 54,1 27,3 72,7 182P76/P75 Slotermeer-Noordoost + Spieringhorn 5477 722 1693 2415 44,1 29,9 70,1 14P77 Slotermeer-Zuidwest 11186 1753 3409 5162 46,1 34,0 66,0 33P78 Geuzenveld 6760 850 2196 3046 45,1 27,9 72,1 25P79 Eendracht 2401 292 862 1154 48,1 25,3 74,7 4P Geuzenveld-Slotermeer 25824 3617 8160 11777 45,6 30,7 69,3 76Q80 Lutkemeer/Ookmeer 1553 174 452 626 40,3 27,8 72,2 6Q81 Osdorp-Oost 10212 1909 3648 5557 54,4 34,4 65,6 32Q82 Osdorp-Midden 5391 688 1579 2267 42,1 30,3 69,7 10Q83 De Punt 3587 504 1296 1800 50,2 28,0 72,0 4Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 9989 2088 3807 5895 59,0 35,4 64,6 34Q Osdorp 30732 5363 10782 16145 52,5 33,2 66,8 86R85 Slotervaart 11728 2422 3980 6402 54,6 37,8 62,2 43R86 Overtoomse Veld 5349 974 1409 2383 44,6 40,9 59,1 20R87 Westlandgracht 3629 800 1156 1956 53,9 40,9 59,1 17R88 Sloter-/Riekerpolder 8592 2248 3084 5332 62,1 42,2 57,8 34R Slotervaart 29298 6444 9629 16073 54,9 40,1 59,9 114


VERKIEZINGEN14353 Kiesgerechtigden, geldig uitgebrachte stemmen, opkomstpercentage en blanco/ongeldige stemmen in Amsterdam bij het Referendum over het verdragtot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 1 juni 2005 (slot)geldig uitgebrachte stemmen geldige stemmen blanco/kiesge- opkomst ongeldigebc/std naam bc/std rechtigden voor tegen totaal % % voor % tegen stemmenT93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 13849 1140 3456 4596 33,2 24,8 75,2 22T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 15191 1790 4491 6281 41,3 28,5 71,5 52T95 Nellestein 2145 584 807 1391 64,8 42,0 58,0 12T96/T92 Holendrecht/Reigersbos + Amstel III/Bullewijk 13286 1826 4758 6584 49,6 27,7 72,3 37T97 Gein 8477 1185 3284 4469 52,7 26,5 73,5 29T98 Driemond 1189 275 517 792 66,6 34,7 65,3 –T Zuidoost 54137 6800 17313 24113 44,5 28,2 71,8 152U27 Weesperzijde 3034 935 947 1882 62,0 49,7 50,3 37U28 Oosterparkbuurt 6863 1606 1932 3538 51,6 45,4 54,6 63U29 Dapperbuurt 5927 1234 1830 3064 51,7 40,3 59,7 44U30 Transvaalbuurt 7157 1543 2145 3688 51,5 41,8 58,2 60U55/U58 Frankendael + De Omval 7979 2356 2410 4766 59,7 49,4 50,6 48U56 Middenmeer 7557 2746 2669 5415 71,7 50,7 49,3 73U57 Betondorp 3822 714 1552 2266 59,3 31,5 68,5 20U Oost/Watergraafsmeer 42339 11134 13485 24619 58,1 45,2 54,8 345V24 Oude Pijp 11164 3454 3200 6654 59,6 51,9 48,1 112V25 Nieuwe Pijp 8887 2539 2735 5274 59,3 48,1 51,9 65V26 Diamantbuurt 6103 1306 2077 3383 55,4 38,6 61,4 57V44 Hoofddorppleinbuurt 8477 2739 2656 5395 63,6 50,8 49,2 58V45 Schinkelbuurt 3565 1163 981 2144 60,1 54,2 45,8 25V46 Willemspark 3450 1237 1054 2291 66,4 54,0 46,0 35V47 Museumkwartier 7022 3155 1798 4953 70,5 63,7 36,3 67V48 Stadionbuurt 6626 1802 2225 4027 60,8 44,7 55,3 48V49 Apollobuurt 5428 2522 1397 3919 72,2 64,4 35,6 47V50 Duivelseiland 2068 858 558 1416 68,5 60,6 39,4 23V Amsterdam Oud Zuid 62790 20775 18681 39456 62,8 52,7 47,3 537W52 Scheldebuurt 10774 3771 3371 7142 66,3 52,8 47,2 77W53 IJselbuurt 4473 1351 1393 2744 61,3 49,2 50,8 36W54 Rijnbuurt 6085 1752 2044 3796 62,4 46,2 53,8 38W59 Station Zuid/WTC e.o. 869 449 214 663 76,3 67,7 32,3 3W90 Buitenveldert-West 9396 2945 3274 6219 66,2 47,4 52,6 47W91 Buitenveldert-Oost 5391 1474 1721 3195 59,3 46,1 53,9 15W ZuiderAmstel 36988 11742 12017 23759 64,2 49,4 50,6 216ASD Amsterdam 525572 125212 168854 294066 56,0 42,6 57,4 3116bron: DPGStadsdelen in cijfers 2005


144BIJLAGEN1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingenBegrip/afkortingAAFWCAlgemeen voortgezet onderwijsAlleenstaandeAlleenwonendeAllochtonenANTAutochtonenABWVerklaringAmsterdamse Federatie van Woningcorporaties.(Scholen voor) VWO, HAVO en MAVO.Persoon, die geen hoofd, echtgenote of kind is.Persoon, die alleen op een adres woont.Alle personen die niet tot de etnische groep ‘Nederlanders’ worden gerekend(de eerste zeven etnische groepen).Associatie Nederlandse Tandartsen.Alle personen die tot de etnische groep ‘Nederlanders’ worden gerekend(de achtste etnische groep).Algemene bijstandswet, wordt uitgevoerd door deSociale Dienst Amsterdam (nu: Dienst Werk en Inkomen)BBasisonderwijsHet vroegere kleuter- en gewoon lager onderwijs samengevoegd, exclusief het speciaalonderwijs en bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar én verplicht vanaf 5 jaar.BemiddelingsfaseWerkzoekenden worden ingedeeld op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt:fase 1 – direct bemiddelbaar: werkzoekenden met een geringe afstand tot dearbeidsmarkt en die op eigen kracht werk kunnen zoeken;fase 2 – kort traject: werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarktdie na een kort traject werk kunnen vinden;fase 3 – lang traject: werkzoekenden met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarktdie na een lang traject werk kunnen vinden;fase 4 – (nog) niet bemiddelbaar: werklozen met een dermate grote afstand totde arbeidsmarkt dat bemiddeling naar werk voorlopig niet mogelijk is.Besteedbaar inkomenBruto-inkomen uit arbeid, onderneming, vermogen en ontvangen overdrachtenverminderd met de premies sociale zekerheid, loon-, inkomsten- en vermogensbelastingen andere betaalde overdrachten (o.a. premies ziektekosten enalimentatie voor ex-partner).Bevolkingsdichtheid Het aantal inwoners per oppervlakte-eenheid (gewoonlijk per km 2 ).BevolkingsprognoseEen vooruitberekening van de omvang en samenstelling van de bevolking.De prognose is gebaseerd op veronderstellingen over de demografische factorengeboorte, sterfte en migratie.BewoningstypeBevat de combinatie van gezinnen en alleenstaanden die per adres wordt aangetroffen.Binnenwerkse kernoppervlakte De som van de bruto-oppervlakten van de bouwlagen van de woning op vloer-(BKO)niveau, met uitsluiting van:– ruimten met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 m;– gemeenschappelijke ruimten;– garages;– buitenruimten (b.v. balkons, dakterrassen);– de voor berging bestemde ruimten, groter dan 1,5 m 2 al dan niet viade binnenruimten van de woning bereikbaar.BodemgebruikEen onderverdeling van het grondgebied van de gemeente naar soort gebruik.BouwperiodeMet ingang van 1 januari 1998 is de bouwperiode vastgesteld op basis van deopvoerdatum van het woonobject.BuurtcombinatieEen geografische indeling binnen een stadsdeel.CCBSCFICWICentraal Bureau voor de Statistiek.Centrale Financiën Instellingen, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap.Centrum voor Werk en Inkomen.


BIJLAGEN1451 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)Begrip/afkortingDDBADRODWDWIEEchtgeno(o)t(e)EchtpaarEenoudergezinEigendomEtnische groepenEtnische minderhedenExterne migratieGGANGeboorteGeïndustrialiseerde landenGemiddelde woningbezettingGeneratieGeslachtGestandaardiseerdhuishoudinkomenGezinGezinshoofdGezinsverhoudingGrondgebiedGVIHHAVOHBOHoofdbewonerHuishoudenVerklaringDienst Belastingen Amsterdam.Dienst Ruimtelijke Ordening.Dienst Wonen.Dienst Werk en Inkomen.Met de wettige echtgeno(o)t(e) samenwonende man of vrouw.Man en vrouw die voor de wet in de echt verbonden zijn.Gezin dat wordt gevormd door één ouder met één of meer kinderen.Geeft het soort eigenaar van een (woon)object aan.Classificatie van personen op basis van het geboorteland van de persoon, vande moeder en van de vader. Wanneer één van de drie geboortelanden nietNederland is wordt de persoon tot een van de allochtone etnische groepengerekend. Na groepering worden acht etnische groepen onderscheiden.Alle personen die niet tot de Nederlanders of tot de overige buitenlanders uitgeïndustrialiseerde landen worden gerekend (de eerste 6 etnische groepen).Vestiging in en vertrek uit de gemeente.Geneeskundig Adresboek Nederland (uitgever: Nijgh Periodieken BV).Het aantal levendgeborenen, behorend tot de werkelijke bevolking vanAmsterdam; dit getal is dus exclusief baby’s, die wel in Amsterdam geboren zijn,maar elders woonachtig zijn.Personen met een modelclassificatie uit de A2-landen (Noordwest-Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw- Zeeland, Japan en het voormalig Nederlands-Indië).Het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen.De allochtonen worden onderverdeeld in twee generaties. Tot de eerste generatiebehoren die allochtonen die niet in Nederland zijn geboren; tot de tweede generatiebehoren de allochtonen die wel in Nederland zijn geboren.Man of vrouw.Om de inkomens van huishoudens van verschillende omvang en samenstellingvergelijkbaar te maken, wordt het inkomen van het huishouden met behulp van eenequivalentiefactor gestandaardiseerd. Deze equivalentiefactoren zijn gebaseerd opde budgetverdelingsmethode. Daarbij is als standaardhuishouden het eenpersoonshuishoudengekozen.Samenwonenden waartussen een wettige familierelatie in de eerste graad bestaat.Man samenwonend met wettige echtgenote, man en/of vrouw samenwonend metwettige ongehuwde kinderen.Onderverdeling van de samenstelling van het gezinsverband, te weten: gezinshoofd+ echtgenote, gezinshoofd + echtgenote + kind(eren), gezinshoofd + kind(eren),alleenstaande, echtgenote, (stief)kind(eren).De totale oppervlakte van het grondgebied van de gemeente vallend binnende gemeentegrenzen.Geo- en vastgoedinformatie.Hoger algemeen voortgezet onderwijs.Hoger beroepsonderwijs.De belangrijkste bewoner van een adres opgemaakt uit de positie in het huishoudenen woonduur op het adres.Een huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen een leefeenheidvormen; dit uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van een gemeenschappelijkewoonkamer of keuken. Huishoudens zijn dus gezinnen, samenwonenden, woongroepenen alleenstaanden die een zelfstandige huishouding voeren.Stadsdelen in cijfers 2005


146BIJLAGEN1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)Begrip/afkortingIInterne migratieIOAWIOAZKKiesgerechtigden ReferendumEuropese GrondwetKindKNGFLLeeftijdLeeftijdsgroepLoop van de bevolkingMMAVOMBONNationaliteitNiet geïndustrialiseerde landenNWWOOnv. acad.Onv. v.o.O+SOpgenomen aangiftenOpkomstpercentageOppervlakteOverige buitenlandersVerklaringVestiging en vertrek binnen de gemeente; ook wel verhuizingen genoemd.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen.Alle ingezetenen van de gemeente Amsterdam, die op de dag van de kandidaatstellinggeregistreerd zijn met de Nederlandse nationaliteit; zij die onderdaan zijnvan andere lidstaten van de Europese Unie, mits zij uiterlijk op de dag van kandidaatstellingeen verzoek tot registratie als kiesgerechtigde hebben ingediend; opde dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet uitgeslotenzijn van het kiesrecht.Met de wettige vader en/of moeder samenwonende ongehuwde man of vrouwzonder eigen kinderen.Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.Het verschil tussen de teldatum en de geboortedatum (dag, maand, jaar).Samentelling van twee of meer leeftijden.De verandering van de bevolking, gebaseerd op geboorte, sterfte, externe migratieen verhuizingen.Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.Middelbaar beroepsonderwijs.De hoedanigheid van tot een bepaalde natie te behoren of van een bepaalde natiedeel uit te maken.Personen met een modelclassificatie uit de B-landen (Oost-Europa, Zuid-Europa,Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika).Niet-werkende werkzoekenden. Hiertoe worden alle bij het Centrum voor Werk enInkomen ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 64 jaar gerekend die geen werkhebben en één uur of meer per week willen werken.Onvoltooide academische opleiding.Onvoltooid (voortgezet) vervolgonderwijs.Dienst Onderzoek en Statistiek.Geteld worden de aangifteformulieren die bij een hoofdincident in het bedrijfsprocessensysteemX-pol zijn ingevoerd. De datum van telling is de aangiftedatum.Cijfers zijn inclusief pogingen.Het percentage uitgebrachte geldige stemmen van het totaal aantal kiesgerechtigden.Oppervlakte in hectares van het grondgebied vallend binnen de gemeentegrenzen.Tot de overige buitenlanders zijn gerekend: alle andere vreemde nationaliteiten.De overige buitenlanders zijn onderverdeeld in: afkomstig uit geïndustrialiseerdelanden en niet geïndustrialiseerde landen.


BIJLAGEN1471 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)Begrip/afkortingPPersonen met 52 weken inkomenPolitie ASD-ASLPotentiële beroepsbevolkingSSpeciaal onderwijsStadsdeelSterfteUUitgebrachte geldige stemmenUWVVVBOVerhuizingVertrekVestigingVestiging (bedrijfs)VestigingsduurVROMVWOVerklaringPersonen die het gehele jaar inkomen hebben genoten, worden tot de categorie‘met 52 weken inkomen’ gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot degroep die het gehele jaar inkomen hebben genoten.Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua tijdsduuronbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de groep‘minder dan 52 weken inkomen’. Studenten, dat wil zeggen personen met eenstudiebeurs in het kader van de wet studiefinanciering, worden altijd tot dezegroep gerekend, ook al hebben zij het gehele jaar een baan. Uitzondering opdeze algemene regel vormen de studenten die naast hun studiebeurs ook nogwinst uit onderneming hebben. Deze groep wordt altijd ingedeeld bij de categorie‘52 weken inkomen’. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de groepparttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor zullen ook bij depersonen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.Politie Amsterdam-Amstelland.Bevolking van 15-64 jaar.Primair onderwijs bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat zij overwegendop een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen zijn;voor kinderen van 12 jaar en ouder is er het voortgezet speciaal onderwijs.Een bestuurlijke eenheid binnen de gemeente Amsterdam. Tevens een geografischeindeling van het grondgebied van de gemeente Amsterdam.Het aantal overledenen, behorend tot de werkelijke bevolking van Amsterdam;dit getal is dus exclusief personen, die wel in Amsterdam gestorven zijn, maarelders woonachtig waren.Stemmen uitgebracht bij de verkiezingen of referendum die niet ongeldig zijn.UWV, Uitvoering Werknemersverzekeringen.Voorbereidend beroepsonderwijs.Vertrek van een adres binnen de gemeente en vestiging op een adres binnende gemeente.Vertrek van een adres binnen de gemeente naar een bestemming buitende gemeente of landsgrens.Vestiging op een adres binnen de gemeente met een herkomst van buitende gemeente of landsgrens.Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar,dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte,dan wel elk complex daarvan, waarin of van waaruit een economische activiteit,een andere (niet-economische) activiteit, of een zelfstandig (vrij) beroep wordtuitgeoefend.Het verschil tussen de teldatum en de vestigingsdatum in Amsterdam.Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.Stadsdelen in cijfers 2005


148BIJLAGEN1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (slot)Begrip/afkortingWWajongWAOWAZWerkloosheidspercentageWerkzame personenWoningdichtheidWoningvoorraadWoonduurWWWWBZZuid-EuropeanenVerklaringWet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze wet is op1 januari 1998 in werking getreden en heeft tot doel een regeling te treffen vooreen arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die geen beroep kunnen doenop de WAO omdat een arbeidsverleden ontbreekt (personen die arbeidsongeschiktworden voor hun 17-de levensjaar en personen die een opleiding/studie volgen).Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In werking getreden op 1 januari1967. Uitkering voor personen in loondienst die langer dan een jaar ziek zijn, enook geen andere werkzaamheden kunnen uitvoeren tegen een gelijke loonwaarde.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. In werking getreden op1 januari 1998. Betreft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personen dieals zelfstandige werkzaam zijn, als beroepsbeoefenaar, of als meewerkende echtgenoot.Werkloze beroepsbevolking in procenten van de totale beroepsbevolking.Personen die een beroep uitoefenen en 12 uur of meer per week werkzaam zijn.Hieronder vallen directeuren van nv’s en bv’s, eigenaars, meewerkende gezinsleden,personeel in loondienst, krachten geleend van uitzendbureaus en personenwerkzaam via regelingen voor gesubsidieerde arbeid zoals Wet InschakelingWerkzoekenden (JWG, banenpool), ‘Melkert’-banen en WSW.Tot de werkenden worden ook buitendienstmedewerkers gerekend zoals vertegenwoordigers,service- en onderhoudsmederwerkers, varend en rijdend personeelen thuiswerkers die op de loonlijst staan. Ook personen afwezig wegens ziekte/vakantie worden meegeteld.Het aantal woningen per oppervlakte-eenheid (gewoonlijk per km 2 land).Het totaal voor bewoning geschikte woningen.Het verschil tussen de teldatum en de vestigingsdatum op het laatste adres inAmsterdam.Werkloosheidswet. Ingevoerd in 1952 en in 1987 vervangen door een nieuweWerkloosheidswet. Doel van de wet is werknemers te verzekeren tegen definanciële gevolgen van werkloosheid.Wet Werk en Bijstand.Spanjaarden, Portugezen, Italianen, Grieken en (voormalige) Joegoslaven.


BIJLAGEN1492 Omschrijving van de buurtcombinaties en stadsdelen, 1 januari 2005bc naam buurtcombinatie bc naam buurtcombinatieA00A01A02A03A04A05A06A07A08A09B10B11C12C13C14C15C16D17D18D19D20D21D22G31G32G33G34H36H37H38H39J40J41J42J43N60N61N62N63N64N65N66N67N68N69N70N71N72N73P75P76P77P78P79Q80Q81Q82Q83Q84Burgwallen-Oude ZijdeBurgwallen-Nieuwe ZijdeGrachtengordel-WestGrachtengordel-ZuidNieuwmarkt/LastageHaarlemmerbuurtJordaanDe WeteringschansWeesperbuurt/PlantageOostelijke Eilanden/KadijkenWestelijk HavengebiedBedrijventerrein SloterdijkHouthavensSpaarndammer- en ZeeheldenbuurtStaatsliedenbuurtCentrale MarktFrederik HendrikbuurtDa CostabuurtKinkerbuurtVan LennepbuurtHelmersbuurtOvertoomse SluisVondelbuurtIndische Buurt WestIndische Buurt OostOostelijk HavengebiedIJ-eiland e.o.SloterdijkLandlustErasmusparkDe KolenkitDe KrommertVan GalenbuurtHoofdweg e.o.Westindische BuurtVolewijckIJplein/VogelbuurtTuindorp NieuwendamTuindorp BuikslootNieuwendammerdijk/BuiksloterdijkTuindorp OostzaanOostzanerwerfKadoelenNieuwendam-NoordBuikslotermeerBanne BuikslootBuiksloterhamNieuwendammerhamWaterlandSpieringhornSlotermeer-NoordoostSlotermeer-ZuidwestGeuzenveldEendrachtLutkemeer/OokmeerOsdorp-OostOsdorp-MiddenDe PuntMiddelveldsche Akerpolder/SlotenR85R86R87R88T92T93T94T95T96T97T98U27U28U29U30U55U56U57U58V24V25V26V44V45V46V47V48V49V50W52W53W54W59W90W91stdABCDGHJNPQRTUVWASDSlotervaartOvertoomse VeldWestlandgrachtSloter-/RiekerpolderAmstel III/BullewijkBijlmer Centrum (D,F,H)Bijlmer Oost (E,G,K)NellesteinHolendrecht/ReigersbosGeinDriemondWeesperzijdeOosterparkbuurtDapperbuurtTransvaalbuurtFrankendaelMiddenmeerBetondorpDe OmvalOude PijpNieuwe PijpDiamantbuurtHoofddorppleinbuurtSchinkelbuurtWillemsparkMuseumkwartierStadionbuurtApollobuurtDuivelseilandScheldebuurtIJselbuurtRijnbuurtStation Zuid/WTC e.o.Buitenveldert-WestBuitenveldert-Oostnaam stadsdeelAmsterdam-CentrumWestpoortWesterparkOud-WestZeeburgBos en LommerDe BaarsjesAmsterdam-NoordGeuzenveld-SlotermeerOsdorpSlotervaartZuidoostOost/WatergraafsmeerAmsterdam Oud ZuidZuiderAmstelAmsterdamStadsdelen in cijfers 2005


150BIJLAGEN3 De gemeente Amsterdam verdeeld in 15 stadsdelen en 94 buurtcombinaties, 1 januari 20056610B65807975Q83 8284781181P76778588R873986121336 C05H 1514370138160602 0041 40 17 A42 J 18 D19 032043222107472446 V 504425 24549485259W71Amsterdam in 15 stadsdelenen 94 buurtcombinaties90 91ABCDGHJNPQRTUVWAmsterdam-CentrumWestpoortWesterparkOud-WestZeeburgBos en LommerDe BaarsjesAmsterdam-NoordGeuzenveld-SlotermeerOsdorpSlotervaartZuidoostOost/WatergraafsmeerAmsterdam Oud ZuidZuiderAmstel


BIJLAGEN151677069606163N6462687372040933G082931 3228273065653 U5534545758949398T95929697Stadsdelen in cijfers 2005


152BIJLAGEN4 Verschenen publicaties van O+S in 2005Onderstaande lijst geeft een overzicht van de openbare publicaties die O+S in 2005 heeft uitgebracht.De meeste daarvan zijn online te raadplegen (www.os.amsterdam.nl).Alle publicaties zijn in te zien bij de Stadhuisbibliotheek, kamer 0382, Stadhuis Amsterdam.De publicaties, gemerkt met GA of SD zijn te koop bij:Stadsboekwinkel Gemeentearchief (GA), Amsteldijk 67, telefoon 020 572 0229 enStadsdrukkerij Amsterdam NV (SD), Voormalige Stadstimmertuin 4-6, telefoon 020 551 1811.U kunt een publicatie ook bij O+S bestellen; in dat geval worden er verzendkosten in rekening gebracht(e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl).Titel rapport Verkrijgbaar bij PrijsStatistische publicatiesKerncijfers Amsterdam 2005 online/O+S gratisKey figures Amsterdam 2005 online/O+S gratisStadsdelen in cijfers 2005 online/GA/SD € 10,00Amsterdam in cijfers 2005 online/GA/SD € 25,00Straatnamenboek Amsterdam 2005 online/SD € 25,00Straatnamenboek Amsterdam 2005 op Cd-rom SD € 15,00Fact sheets1 Voorzichtig herstel toeristische sector online gratis2 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants online gratis3 Amsterdammers zonder de Nederlandse nationaliteit online gratis4 Westerse allochtonen in Amsterdam online gratis5 Toerisme: Amsterdam weer in trek online gratis6 Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil online gratisDe Amsterdamse Burgermonitor 2004:Amsterdammers en hun mediagebruik online gratisDe Amsterdamse Burgermonitor 2005:Samenvatting van de resultaten online gratisMonitorsNaar burgerschap in Amsterdam:diversiteits- en integratiemonitor 2004 online gratisAmsterdammers over dodenherdenking online gratisStadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 online gratisExtremisme en Radicalisering in het AmsterdamseVoortgezet Onderwijs online gratisDe Staat van de Stad Amsterdam III:Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie online € 25,00The State of the City Amsterdam III online gratisRegio Amsterdam in beeld 2005 online € 15,00De Amsterdamse Armoedemonitor 8 online gratisTerrorisme: wat willen Amsterdammers weten? online gratisPrognose studentenhuisvesting 2005 online gratisMonitor Werk in uitvoering 2005 online gratisGebruik recreatiegebieden rond Amsterdam online gratisStadsdeelmonitor Oud-West 2005 online gratisZie voor een volledig publicatieoverzicht onze website: www.os.amsterdam.nl.

More magazines by this user
Similar magazines