Uitnodiging-conferentie-wmo-werkplaatsen [MOV-3883141-1.0]

carlastolk

Uitnodiging-conferentie-wmo-werkplaatsen [MOV-3883141-1.0]

uitnodigingconferentieWmo-werkplaatsenWmo:samenwerkingtussen professionalsen burgers10 oktober 2014Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9, Utrecht


Burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen.Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodigis. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oogvoor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten.Wat betekent de nieuwe Wmo voor de samenwerking tussenprofessionals en burgers en voor het vakmanschap van deberoepskrachten in het sociale domein? De Wmo-werkplaatsenpresenteren in 20 workshops hun werk.ProgrammaUitnodiging conferentie Wmo-09.30 uur Inloop en koffie/theeochtend10.00 uur Welkom door Paul Vlaar, dagvoorzitter senior adviseurVakmanschap bij MovisiePresentaties door:THEO ROES voorzitter Overleg Wmo-werkplaatsenHANS BOUTELLIER directeur Verwey Jonker Instituut envoorzitter van de Verkenningscommissie hoger sociaalagogisch onderwijs, over ontwikkelingen in het socialedomein en consequenties voor het beroepsonderwijs MARTHA VAN BIENE lector Lokale Dienstverlening vanuitKlantperspectief bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen:de veranderende positie van de sociale professiesVragen en discussie11.15 uur koffie- en theepauze11.30 uur 1 e ronde workshops


werkplaatsen 10 oktober 2014Bent u werkzaam als docent aan een hogeschool,professional of gemeenteambtenaar in het sociaaldomein?Deelname aan de conferentie is gratis. Registratie isverplicht. Schrijf u nu in voor de conferentie op websitevan de Vereniging Hogescholen.12.45 uur lunch en bezoek informatiemarkt13.45 uur 2 e ronde workshops15.00 uur koffie- en theepauze15.15 uur Debat over positie en rol van de sociale professionals in de WmoDebatleider: Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor SocialeVraagstukken en www.socialevraagstukken.nlDeelnemers:AGNES WOLBERT Lid Tweede Kamerfractie PvdADOEKLE TERPSTRA bestuursvoorzitter Hogeschool InHollandLIES SCHILDER directeur NVMWLIES KOREVAAR lector Rehabilitatie Hanze Hogeschool enprojectleider Wmo-werkplaats NoordKITTY DE LAAT voorzitter Verdiwel en directeurbestuurderVivaanmiddag16.15 uur Afsluiting en drankje


Over de Wmo-werkplaatsenVijftien hogescholen werken samen met gemeenten enwelzijnsinstellingen in 13 Wmo-werkplaatsen. De werkplaatsen doenpraktijkonderzoek, ontwerpen werkwijzen en specifieke interventiesdie voldoen aan de Wmo-principes, ontwikkelen onderwijsmodules enbegeleiden leer- en werkprocessen. Met als doel professionalisering opregionaal niveau een boost te geven.Thema’sOnderwerpen die de Wmo-werkplaatsen behandelen, zijn onder meer:vraaggericht werken, signalering, begeleiding van mensen met ernstigebeperkingen, outreachend werken in de ondersteuning van moeilijkbereikbare groepen, bevordering van eigen kracht en regie, samenwerkingtussen formele en informele zorg, aanpak van eenzaamheid en isolement,ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen en integraal enwijkgericht werken (in sociale wijkteams of gebiedsteams).Sinds januari 2014 besteden de Wmo-werkplaatsen ook aandacht aande implementatie van de nieuwe manier van werken. Gemeenten eninstellingen krijgen begeleiding bij het invoeren van nieuwe werkwijzen,gebaseerd op de kennis en ervaring die de werkplaatsen in hunonderzoeksprojecten hebben opgebouwd.Kijk voor meer informatie opwww.wmowerkplaatsen.nl

More magazines by this user
Similar magazines