Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

beci.be

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENConjunctuurbarometer van de Nationale Bank van BelgiëJanuari 2012151050-5-10-15-20-25-30-352002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Seizoengezuiverde en afgevlakte reeksSeizoengezuiverde brutoreeksDe conjunctuurbarometer is een synthese van de conjunctuurcurven van de verwerkende nijverheid, de ruwbouw, de handel en dedienstverlening aan bedrijven.Perscommuniqué van 24 januari 2012:De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België is in januari voor de tweede maand op rij lichtgestegen.De versteviging van het ondernemersvertrouwen is vooral toe te schrijven aan de merkelijke verbetering vanhet conjunctuurklimaat in de dienstverlening aan bedrijven. In deze bedrijfstak zijn inzonderheid devooruitzichten van de activiteit verbeterd. In de bouw werd een tweede opeenvolgende, zij het beperkte,vooruitgang geboekt, terwijl in de handel, na het forse herstel vorige maand, een achteruitgang werdopgetekend. In de verwerkende nijverheid werd een quasi stabilisatie genoteerd.In de verwerkende nijverheid is de bezettingsgraad van het productievermogen, na gedurende tweeopeenvolgende kwartalen te zijn gedaald, in januari ongewijzigd gebleven. Gecorrigeerd voorseizoeninvloeden bedroeg die bezettingsgraad in januari 78,4 %, net zoals in oktober.De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weerspiegelt, blijftneerwaarts gericht maar de afname is vertraagd.


KERNCIJFERS VAN DE BELGISCHE CONJUNCTUURJANUARI 20122010Ondernemersvertrouwen - bouwnijverheidafgevlakte gegevensbrutogegevens15Sectoren bouwnijverheidbrutogegevens05-10-20-5-30-40-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-15-25afgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve gezamenlijke bouwnijverheid - BelgiëConstruction confidence indicator - EuropaRuwbouw van gebouwenBurgerlijke bouwkundeVooruitzichten opdrachten bij de architectenOndernemersvertrouwen - handel403020302010afgevlakte gegevensbrutogegevens1000-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012WoongebouwenNiet-woongebouwen-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve handel - BelgiëRetail trade confidence indicator - EuropaVooruitzichten werkgelegenheid per sectorBeoordeling door de bedrijven van de kredietvoorwaarden403020100-10-20-30-40brutogegevensafgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121009080706050403020100200320042005200620072008afgevlakte gegevensQ1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32009 2010 2011Q41009080706050403020100Verwerkende nijverheid Bouwnijverheid Diensten aan bedrijvenGunstig Neutraal OngunstigII. CONSUMENTENConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen en private consumptie205204.2100-10-20-30-5-15-25100-10-20-3031.80.6-0.6-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-35-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1.8Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Consumer confidence indicator - Europa (rechterschaal)Veranderingspercentages private consumptie in volume t.o.v. het overeenstemmendekwartaal van het voorgaande jaar (rechterschaal)Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Bronnen: NBB - Conjunctuuronderzoekingen - Nationale Rekeningen, Europese Commissie, DG-ECFIN


NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENOVERIGE INDICATOREN VAN HET CONJUNCTUURONDERZOEKTABEL 2Seizoengezuiverde saldi van de antwoorden ''stijging''of ''hoger dan normaal'' (+) en ''daling'' of ''lager dannormaal'' (-).Bruto reeksAfgevlakte reeks1980-2012 1 2011 20122011Min. Max. Avg. Okt. Nov. Dec. Jan. Aug. Sept. Okt. Nov.Verwerkende nijverheidVerloop productietempo - 33,0 + 6,0 - 0,9 - 17,3 - 10,2 - 7,3 - 4,7 - 6,5 - 8,3 . .Verloop binnenlandse bestellingen - 35,0 - 1,0 - 7,7 - 9,9 - 20,1 + 2,4 - 4,4 - 9,4 - 10,2 . .Verloop buitenlandse bestellingen - 44,0 - 17,0 - 2,9 - 13,5 - 6,7 - 7,3 - 13,1 - 7,2 - 7,8 . .Beoordeling buitenlandse orderpositie - 61,0 - 24,0 - 23,6 - 33,3 - 33,9 - 33,0 - 30,9 - 23,1 - 27,5 . .Verloop van de prijzen - 21,0 + 16,0 + 1,6 - 2,5 - 2,6 - 7,7 - 3,0 + 0,8 - 1,5 . .Vooruitzichten van de prijzen - 24,0 + 34,0 + 7,7 - 3,3 - 4,2 - 0,5 + 11,2 + 2,0 - 0,2 . .Bezettingsgraad productievermogen(in procenten van het totale productievermogen) 70,1 78,5 79,0 78,4 - - 78,4Bron: driemaandelijkse enquête naar hetproductievermogenHandelVerloop van de omzet - 46,0 + 2,0 + 1,0 - 7,2 - 8,9 + 0,5 + 8,7 - 3,2 - 3,5 . .Beoordeling omzetverloop - 41,0 - 14,0 - 7,6 - 9,4 - 10,5 - 3,9 - 1,3 - 3,1 - 4,8 . .Beoordeling peil van de voorraden ² - 3,0 + 11,0 + 12,6 + 12,9 + 19,0 + 18,8 + 15,7 + 11,0 + 12,1 . .Verloop van de prijzen - 20,0 + 15,0 + 2,3 - 0,7 - 0,9 + 0,7 + 4,3 + 5,7 + 4,0 . .Vooruitzichten van de prijzen - 11,0 + 39,6 + 12,4 + 0,6 + 10,2 + 6,4 + 9,4 + 11,1 + 9,1 . .BouwVerloop van de activiteit - 44,0 - 10,0 - 5,2 - 2,9 - 3,5 + 10,6 + 3,8 - 0,4 - 1,7 . .Verloop van de werkgelegenheid - 38,0 - 13,0 - 5,2 + 4,8 - 12,5 - 5,3 - 1,9 - 7,5 - 7,3 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 50,0 - 15,0 - 5,3 - 2,5 - 1,6 - 5,2 - 6,0 - 1,5 - 2,4 . .Verloop van de prijzen - 22,8 + 23,0 - 0,3 - 6,0 - 11,5 - 9,5 - 9,6 - 3,1 - 4,9 . .Vooruitzichten van de prijzen - 20,6 + 46,0 + 7,3 + 1,9 - 3,6 - 2,7 - 2,2 + 2,0 + 1,1 . .Dienstverlening aan bedrijvenVerloop van de activiteit - 38,0 + 2,3 + 11,4 + 13,6 - 12,2 + 13,0 + 12,9 + 12,0 + 12,4 . .Verloop van de werkgelegenheid - 49,4 + 10,1 + 7,6 + 18,0 + 4,4 + 13,8 + 0,1 + 10,6 + 10,9 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 35,0 + 6,9 + 17,9 + 6,2 + 6,4 + 7,4 + 9,4 + 18,7 + 15,1 . .Verloop van de prijzen - 15,8 - 4,2 + 1,6 + 1,7 + 1,3 - 3,5 + 0,1 + 1,2 + 0,5 . .Vooruitzichten van de prijzen - 13,0 + 1,4 + 6,1 + 3,1 + 15,5 + 15,0 + 13,9 + 5,1 + 5,1 . .1 Minimum, maximum en gemiddelde waarde van iedere indicator (bruto reeks) sinds januari 1980.2 Een positief, respectievelijk negatief saldo, betekent dat de voorraden volgens het oordeel van de bedrijfsleiders respectievelijk hoger, lager dannormaal voor het seizoen beoordeeld worden.

More magazines by this user
Similar magazines