ManifestDutchDesign

dekkerronald

ManifestDutchDesign

NAAR EEN NIEuW DuTcH DEsIGN VooR FLExIBEL éN ZEkER WERk

en concurrentiepositie te behouden. Elk land heeft zijn eigen mix – instituties en

regels – van flexibiliteit en zekerheid. Nederland heeft op dit gebied een reputatie

op te houden. In de tweede helft van de jaren negentig voltrok zich een ‘Dutch

Miracle’. sociale partners, marktpartijen (uitzendorganisaties) en kabinet kwamen

in 1996 aan de keukentafel tot een nieuwe ‘deal’, die zou uitmonden in de in 1999

ingevoerde Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Dit initiatief heeft internationaal veel

aandacht gekregen.

De strekking van de deal was dat we in Nederland niet zouden proberen om

flexibiliteit op de arbeidsmarkt de kop in te drukken. Dat werd niet in het belang

geacht van onze open, op export en handel gerichte economie. De bedoeling

was om flexibele contracten – tijdelijke contracten, uitzendcontracten – meer

ruimte te bieden, maar dit dan wel goed te regelen in wet en cao, en tegelijkertijd

de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – het ‘vaste’ contract – flexibeler

en minder duur te maken, en dus aantrekkelijk te houden. Flexibele contracten

zouden na verloop van tijd ook vaste(re) contracten moeten kunnen worden en

dus als opstapje op de arbeidsmarkt kunnen fungeren. Anders gezegd: flexibiliteit

zou ‘normaal’ moeten worden.

2

More magazines by this user
Similar magazines