02.12.2012 Views

Basale Hemodynamiek

Basale Hemodynamiek

Basale Hemodynamiek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Introductie PICCO

Marco Knook

Cardioloog-intensivist


Agenda

1

2

3

4

Basale Hemodynamiek

Monitoring

PiCCO techniek

Indicaties, contra-indicaties en complicaties


Basale Hemodynamiek

Bloeddruk = SVR x C.O.


Basale Hemodynamiek

Bloeddruk = SVR x C.O.

SV x HF


Basale Hemodynamiek

Bloeddruk = SVR x C.O.

SV x HF

Preload

Afterload

Contractiliteit


Weefseloxygenatie


Weefseloxygenatie

O2 aanbod(DO2) = Hoeveelheid O2 (ml) dat per minuut de linker

ventrikel verlaat

Arteriele O2 content (CaO2) = ml O2 in 100 ml arterieel bloed

CaO2 = Hb x SaO2 + [0.0031 x pO2]


Weefseloxygenatie

Hb x SaO2 + [0.0031 x pO2]

DO2 = CaO2 x CO x κ

SV

x

HF


Zuurstofextractie

Oxygen Extraction (ERO2) =

ERO2 =

CaO2 – CvO2

CaO2

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2] - Hb x SvO2 + [0.0031 x pvO2]

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2]


Zuurstofextractie

Oxygen Extraction (ERO2) =

ERO2 =

CaO2 – CvO2

CaO2

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2] - Hb x SvO2 + [0.0031 x pvO2]

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2]


Zuurstofextractie

ERO2 =

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2] - Hb x SvO2 + [0.0031 x pvO2]

ERO2 (Zuurstofextractie) ≈ 1 – SvO2

Hb x SaO2 + [0.0031 x paO2]


Zuurstofextractie


Zuurstofextractie


Factoren die SvO2 beinvloeden

VO2 increase

Stress

Pain

Hyperthermia

Shivering

Central/Mixed venous O2 saturation

75%

- +

DO2 decrease

Low PaO2

Low SaO2

Low Hb

Low CO

VO2 decrease

Hypothermia

Anesthesia

Hypothyroid


Agenda

1

2

3

4

Basale Hemodynamiek

Monitoring

PiCCO techniek

Indicaties, contra-indicaties en complicaties


Wat monitoren we?

Basic monitoring

� Temperatuur

� Ademhalingsfrequentie

� Pols

� Bloeddruk: invasief vs non-invasief

� Saturatie

� ECG: Ritme en frequentie

� Urine productie


Bloeddruk ≠ Cardiac Output


Bloeddruk ≠ Zuurstof delivery

MAP mmHg

150

120

90

60

30

100 300 500 700

MAP: Mean Arterial Pressure, DO 2: Oxygen Delivery

n= 1232

DO 2 ml*m -2 *min -1

Reinhart K in: Lewis, Pfeiffer (eds): Practical Applications of Fiberoptics in Critical Care Monitoring, Springer Verlag Berlin - Heidelberg - NewYork 1990, pp 11-23


Voor ernstig zieke patient:

Meer geavanceerde monitoring nodig


Monitoring

Geavanceerde monitoring

� Invasieve bloeddruk meting

� Bloedgas

– Geen afspiegeling bloedgas op cel-nivo

� Lactaat

� CVD

– Geen correlatie met volumestatus

– Wel correlatie met compliantie rechter ventrikel

� ScvO2

– Goede correlatie met globale zuurstof extractie!


ScvO2


Wat willen we weten?

� Volume status: ondervuld of overvuld?

� Is mijn patient responsief op vloeistoftoediening

� Wat is de cardiac output en hoe te verbeteren?


Agenda

1

2

3

4

Basale Hemodynamiek

Monitoring

PiCCO techniek

Indicaties, contra-indicaties en complicaties


PiCCO technologie

Klein stukje achtergrond

� PAC catheter alleen aangetoonde waarde bij niet beademde, mn cardiale patienten

� Meer functionele monitoring

� Meer focus op de effecten bij positieve drukbeademing, PEEP etc

� Pulse Contour analyse Cardiac Output

� Transpulmonale thermodilutie


PiCCO technologie


Central venous line (CV)

PULSIOCATH thermodilution catheter

met lumen voor arteriele druk meting

Axillary: 4F (1,4mm) 8cm

Brachial: 4F (1,4mm) 22cm

Femoral: 3-5F (0,9-1,7mm) 7-20cm

Radial: 4F (1,4mm) 50cm

CV

F

A

B

R


Het totale plaatje

CVL

Injectaat temperatuur

sensor housing

Injectate temperature sensor kabel

Temperature interface kabel

PULSIOCATH thermodilution catheter

PULSION disposable druk transducer

13.03 16.28 TB37.0

AP

PCCI

Druk kabel

AP 140

117 92

(CVP) 5

SVRI 2762

PC

CI 3.24

HR 78

SVI 42

SVV 5%

dPmx 1140

(GEDI) 625


De eerste keer: thermodilutie

Bolus injectie van

koude (< 8°C) NaCl

0,9%

Re Hart

Longen

EVLW*

RA RV

PBV

EVLW*

PiCCO Catheter

Li Hart

LA LV


Principe van de meting

De koude vloeistof passeert de verschillende intrathoracale compartimenten

Bolus injectie

EVLW

RA RV PBV

LA LV

EVLW

Right heart Lungs

Left heart

concentratie verandert in

de tijd = thermodilutie

De temperatuursverandering in de tijd wordt gemeten aan de tip van de PiCCO catheter


Cardiac Output

De CO wordt berekend met de gemodificeerde Stewart-Hamilton algoritme

T b

T b = Blood temperature

T i = Injectate temperature

V i = Injectate volume

Injection

CO TD a

∫ ∆ T b . dt = Area under the thermodilution curve

=

(T b - T i) x V i x K

∫ D

T b x dt

K = Correction constant, made up of specific weight and specific heat of blood and injectate

t


Thermodilutie curves en CO

De oppervlakte onder de curve is omgekeerd evenredig met de CO

Temperature

36,5

37

Temperature

36,5

37

Temperature

36,5

37

5 10

Normal CO: 5.5l/min

Time

Time

Time

low CO: 1.9l/min

High CO: 19l/min


CO thermodilutie

� Toepasbaar in alle situaties, beademd vs niet-beademd

� Normaalwaarde geïndexeerd: 3-5 l/min/m 2

Inbrengen PiCCO brachialislijn


Ingewikkelde berekeningen aan de CO-curve:

volume parameters

Tijdskarakteristieken kunnen bepaald worden.

Tb

In Tb

e -1

Injection

MTt DSt

MTt: Mean Transit time

the mean time required for the indicator to reach the detection point

DSt: Down Slope time

the exponential downslope time of the thermodilution curve

T b = blood temperature; lnTb = logarithmic blood temperature; t = time

Recirculation


Intrathoracaal volume en pulmonaal thermaal volume

Van de tijdskarakteristieken en de CO worden volumes berekend

Tb

In Tb

e -1

Injection

Intrathoracic Thermal Volume

ITTV = MTt x CO

MTt DSt

T b = blood temperature; lnTb = logarithmic blood temperature; t = time

Recirculation

Pulmonary Thermal Volume

PTV = Dst x CO


De intrathoracale volumina

Intrathoracic Thermal Volume (ITTV)

Pulmonary Thermal Volume

(PTV)

EVLW

RA RV PBV

LA LV

EVLW

PTV = Dst x CO

ITTV = MTt x CO


ITTV = CO * MTt TDa

PTV = CO * DSt TDa

GEDV = ITTV - PTV RAEDV RVEDV LAEDV LVEDV

ITBV = 1.25 * GEDV

EVLW* = ITTV - ITBV

RAEDV RVEDV LAEDV LVEDV

PTV

PTV

RAEDV RVEDV PBV LAEDV LVEDV

EVLW*

EVLW*


Pulse contour analyse

P [mm Hg]

t [s]


Pulse contour analyse

De pulse contour analyse wordt gecalibreerd vanuit de thermodilutie en is een beat-to-beat

analyse van de arteriele drukcurve!

Transpulmonary Thermodilution

Injection

T = bloed temperatuur

t = tijd

P = bloeddruk

CO TPD

HR

Pulse Contour Analysis

= SV TD


Berekening van de pulse contour cardiac output (PCCO)

De bloeddruk is oa afhankelijk van de compliantie van de aorta

Systole Diastole


Berekening van de PCCO

Cardiac Output

PCCO = cal • HR • � P(t)

dP

( + C(p) • ) dt

� SVR dt

Patient- specific calibration

factor (determined by thermodilution)

Systole

Heart rate Area under the

pressure curve

Aortic compliance

Shape of the pressure

curve


Parameters van pulse contour analyse

Dynamische parameter van fluid responsiveness: Slag Volume Variatie

SV max

SVV =

SV max – SV min

SV mean

SV min

SV mean

Slag Volume Variatie is de variatie in slag volume in de ademhalingscyclus , gemeten over de

eerdere 30 seconden periode.


Parameters van pulse contour analyse

Analoog is de pols druk variatie

PP max

PPV =

PP min

PP max – PP min

PP mean

PP mean


Slag volume variatie - SVV

� SVV kan voorspellen of het slagvolume en dus CO zal toenemen met vulling.

� Tijdrovende fluidchallenges kunnen hiermee worden voorkomen!

� Geldt ook voor pols druk variatie - PPV


SVV als voorspeller van volume responsiviteit

Een volume responder is op het lineaire deel van de Frank/Starling curve wat leidt een

grotere variatie in slagvolume.

SV

∆ SV 2

∆ SV 1

SVV large

∆ EDV 1

SVV small

∆ EDV 2

De toename in preload volume is gelijk: ∆ EDV 1 = ∆ EDV 2

maar: ∆ SV 1 > ∆ SV 2

EDV


Beperkingen van pulse contour analyse

Besef goed:

� SVV en PVV alleen goed toepasbaar bij

– Gecontroleerd beademde patiënten

– Sinusritme

� Normaalwaarde < 10%

� Niet toepasbaar bij gebruik van ballonpomp (IABP)


Behandelingsstrategie met PiCCO technologie

Doel: Bereiken adequate CO zonder de ontwikkeling van longoedeem

Optimalisatie

Preload (MvI)

Optimalisatie slagvolume

De

hemodynamische

driekhoek

Voorkomen van

long oedeem


Behandelingsstrategie met PiCCO technologie

5

3

7

3

Cardiac Output

EVLW

Preload

Inadequate preload behandeld met

volume toediening


Behandelingsstrategie met PiCCO technologie

5

3

7

3

Cardiac Output

EVLW

Preload

Inadequate preload behandeld met

volume toediening

Continueren volume toediening tot

EVLW toeneemt


Behandelingsstrategie met PiCCO technologie

5

3

7

3

Cardiac Output

EVLW

Preload

Inadequate preload behandeld met

volume toediening

Continueren volume toediening tot

EVLW toeneemt

Volume toediening staken of

ontwateren tot EVLW stopt afnemen

of alleen langzaam afneemt

Altijd de betrouwbaarheid van je

metingen checken.


Agenda

1

2

3

4

Basale Hemodynamiek

Monitoring

PiCCO techniek

Indicaties, contra-indicaties en complicaties


Toepassing van PiCCO technologie

Intensive Care

– Septische shock

– ARDS

– Cardiogene shock

– Hartfalen

– Pancreatitis

– Subarachnoidale bloeding

– Gedecompenseerde levercirrhose – hepatorenaal syndroom

– Ernstige brandwonden

Perioperatief

– Hartchirurgie

– Hoog-risico chirurgie

– Transplantatie-chirurgie


Contra-indicaties

Geen specifieke contra-indicaties

� Gerelateerd aan de punctie

– Ernstige stollingsstoornissen, denk ook aan antistolling, Xigris

– Vaatprothesen


Complicaties

Punctie gerelateerd

� Punctie geassocieerd, vals aneurysma, hematoom

� Infectie

� Perfusie cq doorbloedingsstoornissen

� Verwijder of verwissel de catheter op dag 10


Conclusies

� Druk is geen flow

� Vullingsdrukken geven een onbetrouwbaar beeld van de volumestatus

� Transpulmonale thermodilutie geeft een betrouwbare weergave cardiac ouput

� SVV en PVV geven een goede voorspelling van volume responsiviteit

� PiCCO technologie kan in een brede groep patiënten ingezet worden


Dank u voor uw

aandacht!

Vragen?

knookm@zgv.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!