DE TEKENACADEMIE HEEFT HET GEDAAN! - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be
  • No tags were found...

DE TEKENACADEMIE HEEFT HET GEDAAN! - Stad Oudenaarde

INFO-MAGAZINE 2004 - MAART - 1EDITORIAALINFO-MAGAZINE NR. 41VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :Stadsbestuur OudenaardeAdministratief CentrumMaagdendaleTussenmuren 179700 OudenaardeTel. 055 31 46 01Fax 055 30 13 45E-mail stad@oudenaarde.behttp://www.oudenaarde.beREDACTIE :Erna Van der StraetenAnnick De ZutterAnita Vander MastJessy WandelsPetra De SmetDominique RoosRegionaal Landschap VlaamseArdennenLogo Zuid-Oost-VlaanderenFOTO’S :Technifoto Van WambekeGuy MinnaertGeert VandriesscheRegionaal Landschap VlaamseArdennenBrandweer OudenaardeRode Kruis OudenaardeWLZ De MeerspoortVZW Oudenaarde en ZusterstedenKinderopvang begijnhofJeugddienstJohn De GussemUITVOERING- LAY- OUT :Rosita AllinckxPUBLICITEIT EN DRUK :Drukkerij Vandevelde bvbaA. de Keyserestraat 69700 OudenaardeTel.: 055 30 30 15Fax: 055 30 30 14De middenkatern van ons septembernummer van Info-Magazine wordt volledigingenomen door de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst – de tekenacademie.Wie zich nog wil inschrijven moet vlug zijn. De inschrijvingen stoppenop 1 oktober.We staan er nauwelijks bij stil hoeveel vrijwilligers zich belangeloos inzettenom ons het leven gemakkelijker en aangenamer te maken. We belichten hetvrijwilligerswerk bij de brandweer, het Rode Kruis, Woon-, Leef- enZorgcentrum De Meerspoort en de VZW Oudenaarde en Zustersteden. Met ditartikel willen we ook alle andere, anonieme vrijwilligers een hart onder de riemsteken.De tentoonstelling Gespekt & Gedekt, smaakvolle tijden in Velzeke, Ename enOudenaarde wordt wegens succes verlengd tot 31 oktober. We zetten ook denevenactiviteiten nog eens op een rij.Begin juli werd het jaarverslag 2003 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het100 bladzijden tellend boek schetst een overzicht van wat de verschillendestadsdiensten in 2003 gerealiseerd hebben. We zetten een aantal interessanteweetjes en cijfers voor u op een rij.Wat nooit mag ontbreken in dit magazine is een overzicht van de stand vanzaken van diverse openbare werken, aangevuld met een vooruitblik op dewerken die dit najaar zeker nog zullen starten. Ook het dossier De Coupure,het nieuw regionaal bedrijventerrein, vlot langzaam maar zeker. De meestevergunningen zijn ondertussen afgeleverd, zodat de infrastructuurwerken ergbinnenkort kunnen starten.PISAD vzw, het provinciaal intergemeentelijk samenwerkingsverband inzakedrugpreventie, komt half oktober letterlijk op straat zijn werking tonen. Eenactieweek met de verschillende basis- en secundaire scholen uit de regio kenthaar apotheose op de Markt van Oudenaarde op dinsdag 19 oktober.In oktober wordt overal in Vlaanderen de 100ste geboortedag van dichter PabloNeruda herdacht. Zowel de bibliotheek als de cultuurdienst werkten een interessantprogramma uit, dat plaatsvindt tijdens de bibliotheekweek.Verder kan je in dit magazine nog een aantal sociale weetjes lezen, een aankondigingvinden van de 11de boomplantactie van Regionaal LandschapVlaamse Ardennen en een stand van zaken in het dossier Droesbeke.Veel leesgenotDe Secretaris,De Burgemeester,Luc VanquickenborneMarnic De Meulemeester

More magazines by this user
Similar magazines