DE TEKENACADEMIE HEEFT HET GEDAAN! - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be
  • No tags were found...

DE TEKENACADEMIE HEEFT HET GEDAAN! - Stad Oudenaarde

4 - SEPTEMBER - INFO-MAGAZINE 2004GESPEKT & GEDEKT,SMAAKV O L L E T I J D E N IN VELZEKE, ENAME EN OUDENAARDEWEGENS SUCCES VERLENGD TOT 31 OKTOBER!In de loop van demaand oktoberorganiseertVormingplus,de volkshogeschoolVlaamse Ardennen– Dender eenvormingsreeks metals thema ‘Aan tafelbij mij thuis’.Locaties, data enuren staan nog nietvast wanneer we ditschrijven, maar alleinformatie kanbekomen wordenvia tel 054 41 48 02of via mail:vlad@vormingplus.be.1ste avond:Lekkernijen inbeeld/foto’s omnooit te vergeten2de avond:Sssst.. stilleven3de avond:workshop: aan deslag met eendigitaal fototoestel4de avond:de poëzie van geuren smaak.Aan deze vormingsreeksis ook eenfotowedstrijdgekoppeld.De tentoonstelling Gespekt & Gedekt opende op 1 mei haar deuren voor het grote publiek.Wanneer we dit schrijven boekte de dienst toerisme reeds 80 groepsbezoeken voor de maandseptember en komen er massaal aanvragen binnen voor een rondleiding tijdens de maandoktober. Reden genoeg dus om de tentoonstelling te verlengen tot 31 oktober.Gespekt & Gedekt schetst in drie locaties een overzichtvan het “tafelen” door de eeuwen heen. Pam fijnen, roodborstjes en pauwen stonden op het menu.vier gangen met telkens 10 à 15 gerechten. Zelfs dol-Velzeke verdiept zich in de vroegste geschiedenis Laat-middeleeuwse keukentaferelen vindt men in devan onze gebieden. Het spreekt voor zich dat hier de stadswaag. Handelscontacten met het Verre Oosten,prehistorische en de Romeinse tafel gedekt worden. Zuid-Amerika en Afrika leidden tot de introductie vanMet de kelten wordt een punt gezet achter de prehistorie.aardappelen, kalkoen, koffie, thee en chocolade. Detalrijke exotische producten zoals specerijen, tomaat,In pam Velzeke krijg je, naast de vaste collectie, een 17de eeuw is de periode van de Franse smaak.tent met dierenhuiden te zien, de voornaamste jachtdierenen eerste gedomesticeerde dieren. Dit alles dingswaar in de befaamde 17de eeuwse stillevens.Speciale aandacht gaat naar de voorstelling van voe-wordt aangevuld met de belangrijkste jachtwapens,aardewerk, amforen en ook een unieke collectie De tentoonstelling belicht eveneens de wijn- en biercultuur.De wijncultuur kent tijdens de 17de eeuw eenRomeins tafelzilver.In pam Ename kan de bezoeker als introductie deelnemenaan het ‘Feest van 1000 jaar’. Vervolgens veren scherts- en stortebekers. Een apart deel van dehoogtepunt, wat zich vertaalt in tal van pronkerige zil-stappen we een 15de eeuwse abdijkeuken en voorkeukenbinnen. We gluren ook over de schouder van lutie van het tafelgerei. We eindigen met de eeuw vantentoonstelling geeft een verrassende kijk op de evo-de kok wanneer hij aan het koken en bakken is. de burgerkeuken, de 19de, en de swingende sixtiesTenslotte snoepen we van de goed gevulde provisiekasten besteden aandacht aan de manier waarop GESPEKT & GEDEKT : TOT 31 OKTOBERmet de opkomst van de elektrische apparatuur.voedsel bewaard werd.Pam Velzeke, Paddestraat 7, ZottegemTien sprekende modules in de statige benedenlakenhalle,de toenmalige keuken en de stadswaag van het Stadhuis, Markt 1, OudenaardePam Ename, Lijnwaadmarkt 20, OudenaardeOudenaards stadhuis bieden onderdak aan de late Rondleidingen, arrangementen en informatie:Middeleeuwen, de barokke periode, de eeuw van de dienst toerisme, stadhuis, Markt 1, Oudenaarde,verlichting, vervolledigd met de 19de en 20ste eeuw. tel 055 31 72 51, mail: toerisme@oudenaarde.be.We starten met de rijkelijke en sprookjesachtige Surf ook eens naar www.oudenaarde.bebanketten van de Bourgondiërs. Een maaltijd telde naar de rubriek evenementen.ACTIVITEITEN IN DE RAND VAN DE TENTOONSTELLING12 oktober: filmclub Het Groot Licht stelt voor: 23 oktober: Hommage Pablo Neruda, gevolgd door‘Chocolat’ van Lasse Hallström. Pittoresk romantisch degustatie Chileense wijn in De Woeker. Aanvangdrama over een sensuele chocoladeverkoopster, die 20.00 uur.de rust in een ingedommeld dorp komt verstoren. DeWoeker, aanvang 20.00 uur.Kaarten kosten 12,50 euro en kunnenKaarten: 4 eur volwassenen; 3 eur voor jongerengereserveerd worden via 055 30 13 66.tot 25 jaar, +3-pas en op vertoon van je Op vertoon van je tentoonstellingsticket Gespekttentoonstellingsticket Gespekt & Gedekt.& Gedekt krijg je een glas wijn gratis.

More magazines by this user
Similar magazines