De juiste weg naar Kempenhaeghe locatie Heezevoor web

kempenhaeghe.nl

De juiste weg naar Kempenhaeghe locatie Heezevoor web

De juiste weg naar KempenhaegheLocatie HeezeOp het hoofdterrein van Kempenhaeghe aan de Sterkselseweg 65 in Heeze zijn onder meer de poliklinieken voorepilepsie en slaap- en waakstoornissen, het opnamecentrum, de MRI-faciliteit en het gastenverblijf Cleyn Aagevestigd. In dit leaflet vindt u een routebeschrijving naar de locatie in Heeze en een plattegrond van het terrein.Met de auto komend vanuit het noorden: Volg de A2 Eindhoven / Maastricht, RandwegEindhoven. Ga bij knooppunt Leenderheide richting Venlo /Duisburg (A67). Neem afslag Geldrop / Heeze (afrit 34). Neem op de rotonde de derde afslag richtingHeeze (Bogardeind). Neem bij de volgende rotonde de tweede afslagen volg Heeze centrum (via Geldropseweg,Kapelstraat, Jan Deckerstraat) Volg bij de derde rotonde de ANWB-wegwijzersrichting Kempenhaeghe (derde afslag). U rijdtvia de Nieuwendijk en Ginderover. Neem vervolgens de eerste weg rechts(Sterkselseweg). Kempenhaeghe ligt even buiten de bebouwdekom, aan de linkerzijde op de weg naarSterksel.Een alternatief is de A2, afslag Leende /Valkenswaard (afrit 34), linksaf richting Leende. InLeende gaat u bij de T-splitsing linksaf richtingHeeze. Bij de splitsing verderop gaat u rechtsafrichting Sterksel. U rijdt door tot over despoorwegovergang en gaat via de Beukenlaanverder richting Sterksel. In Sterksel volgt u deborden richting Heeze (Heezerweg). Ga na het bord‘einde bebouwde kom’ van Sterksel rechtdoor (upasseert aan uw rechterzijde de Albertlaan en deVlaamseweg). Kempenhaeghe ligt na enkelekilometers aan uw rechterzijde.Met de auto komend vanuit richting Maastricht: Volg de A2 / E25 richting Eindhoven. Neem afslag Maarheeze / Soerendonk (afrit36). Ga rechts richting Sterksel (via de PastoorThijssenlaan). Rijd door Sterksel richting Heeze (Heezerweg). Ga na het bord ‘einde bebouwde kom’ vanSterksel rechtdoor (u passeert aan uwrechterzijde de Albertlaan en de Vlaamseweg) Kempenhaeghe ligt na enkele kilometers aanuw rechterzijde.Met de auto komend vanuit richting Venlo: Volg de A67 richting Eindhoven. Neem afslag Geldrop / Heeze (afrit 34). Neem op beide rotondes de tweede afslagrichting Heeze (Bogardeind). Neem bij de volgende rotonde de tweede afslagen volg Heeze centrum (via Geldropseweg,Kapelstraat, Jan Deckerstraat) Volg bij de derde rotonde de ANWB-wegwijzersrichting Kempenhaeghe (derde afslag). U rijdtvia de Nieuwendijk en Ginderover. Neem de eerste weg rechts (Sterkselseweg).Kempenhaeghe staat wederom aangegeven.Kempenhaeghe ligt even buiten de bebouwdekom, aan uw linkerhand op de weg naarSterksel.NB: Voor de route naar de poliklinieken epilepsie inEnschede, Nijmegen, Sittard en Maastricht en voor de routenaar de diverse buitenhuizen van Kempenhaeghe verwijzenwe u naar de routeplanner van de ANWB of 92920VReisinformatie. Voor de adresgegevens van de polikliniekenkunt u de website van Kempenhaeghe raadplegen:www.kempenhaeghe.nl, contact >adres/telefoonBuurtbusDe buurtbus (lijn 458) rijdt van maandag tot en metvrijdag acht maal per dag tussen 8.47 uur ‘sochtends en 17.47 uur ’s avonds van station Heezenaar de halte Kempenhaeghe en vice versa. De ritduurt ongeveer 10 minuten. In het weekend en opfeestdagen rijdt de buurtbus niet. Een overzicht vanvertrek- en aankomsttijden en tarieven kunt uopvragen bij de chauffeur of de receptie vanKempenhaeghe, T (040) 227 90 22.Per treinKomt u vanuit het zuiden? Stap dan in Weert overop de stoptrein richting Eindhoven. Station Heeze ishet eerstvolgende station.Komt u vanuit het noorden? Stap vanuit stationEindhoven over op de stoptrein richting Weert. Naongeveer 10 minuten arriveert u op station Heeze.Vanaf station Heeze is het nog circa 45 minutenlopen naar Kempenhaeghe. Na aankomst in Heezekunt u daarom ook gebruikmaken van taxivervoer.Houd rekening met een wachttijd van ongeveer eenhalf uur. We adviseren u vanaf station Eindhoven ofWeert contact op te nemen met taxibedrijf Lubbertspersonenvervoer, T (040) 206 33 65.Voor actuele vertrek- en aankomsttijden en tarievenkunt u contact opnemen met Openbaar VervoerReisinformatie, T (0900) 92 92 (€ 0,50 per minuut).Of kijk op www.9292ov.nl.Kempenhaeghe • Sterkselseweg 65 • Postbus 61 • 5590 AB Heeze • T (040) 227 90 22 • W www.kempenhaeghe.nl • E info@kempenhaeghe.nl


Kempenhaeghe • Sterkselseweg • 65 65 • Postbus • 61 61 • 5590 • 5590 AB AB Heeze Heeze • T •(040) T (040) 227 227 90 90 22 22 • W • W www.kempenhaeghe.nl • E • info@kempenhaeghe.nlE

More magazines by this user
Similar magazines