Productgids Bladen V7.indd - Lobeco

lobeco.nl

Productgids Bladen V7.indd - Lobeco

Brandbeveiliging


Inleiding brandbeveiligingBrandbeveiligingmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592I n l e i d i n g b r a n d b e v e i l i g i n gIn dit hoofdstuk vindt u alle producten op het gebiedvan elektronische Brandbeveiliging.Deze producten kunt u bestellen via de Fire verkoopafdeling. Onze medewerkers op de verkoopbinnendienst en uw accountmanager voorzien ugraag van advies over de toepassing en het gebruikvan de branddetectieproducten.Ook is het mogelijk dat wij u ondersteunen bij hetontwerpen, leveren, in bedrijfstellen, onderhoudenen uitbreiden van brandbeveiligingssystemen.Neemt u hiervoor contact op met onzeafdeling Fire projecten.Aanvullende producten zoals accu's, kabel, voedingen,lasdozen,netwerkcomponenten, etc. zijn inhet hoofdstuk "Accessoires" opgenomen.INHOUDConventionele brandmeld-/ontruimingssystemenGeadresseerde brandmeld-/ontruimingssystemenOntruimingHandbrandmeldersAlgemene nevenindicatorenSpeciale brandetectorsBrandalarmgeversRookschakelaar enkleefmagnetenVoedingenGeografische panelenTestmateriaal163


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemenC o n v e n t i o n e l e B r a n d m e l d - / o n t r u i m i n g s s y s t e m e nBrandmeldsysteem FC10FC10 Synova brandmeldcentrale86052 FC10-02A€ 329,00 BrandmeldcentraleBrandmeldcentrale geschikt om 2 conventionele groepen aan te sluiten. Maximaal 32 meldersper groep. De centrale is voorzien van twee bewaakte alarmgeveruitgangen.De programmeringis eenvoudig te realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's opde centrale. Programmering via een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20962- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 2- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 350 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 2 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 3 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 3 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc- Vermogen : 13 - 25 VA- Ruststroom : 80 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 7 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 286 x 370 x 90 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 7 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 2 x art. 86093, 5 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : geen- Kleur plastic front : wit RAL900386054 FC10-04A€ 422,00 BrandmeldcentraleBrandmeldcentrale geschikt om 4 conventionele groepen aan te sluiten. Maximaal 32 meldersper groep. De centrale is voorzien van twee bewaakte alarmgeveruitgangen.De programmeringis eenvoudig te realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's opde centrale. Programmering via een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20962- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 4- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 350 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 2 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 3 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 3 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc- Vermogen : 13 - 25 VA- Ruststroom : 90 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 7 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 286 x 370 x 90 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 7 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 2 x art. 86093, 5 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : geen- Kleur plastic front : wit RAL9003164


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemen86058 FC10-08A€ 707,00 BrandmeldcentraleBrandmeldcentrale geschikt om 8 conventionele groepen aan te sluiten. Maximaal 32 meldersper groep. De centrale is voorzien van twee bewaakte alarmgeveruitgangen.De programmeringis eenvoudig te realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's opde centrale. Programmering via een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20610- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 8- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 900 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 2 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 6 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 6 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)- Alarmteller/geheugen : optioneel- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc- Vermogen : 25 - 45 VA- Ruststroom : 130 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 12 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 378 x 505 x 125 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 12 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 6 x art. 86093, 15 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : aluminium wit RAL9006- Kleur plastic front : wit RAL900386062 FC10-12A€ 769,00 BrandmeldcentraleBrandmeldcentrale geschikt om 12 conventionele groepen aan te sluiten. Maximaal 32 meldersper groep. De centrale is voorzien van twee bewaakte alarmgeveruitgangen.De programmeringis eenvoudig te realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's opde centrale. Programmering via een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20610- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 12- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 900 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 2 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 6 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 6 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)- Alarmteller/geheugen : optioneel- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc- Vermogen : 25 - 45 VA- Ruststroom : 150 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 12 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 378 x 505 x 125 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 12 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 6 x art. 86093, 15 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : aluminium wit RAL9006- Kleur plastic front : wit RAL9003FC-10 Brandmeld-/ontruimingscentrale86055 FC10-04E€ 496,00 Brandmeld-/ontruimingscentraleBrandmeldcentrale met 1 zone ontruiming volgens de NEN2575, geschikt om 4 conventionelegroepen aan te sluiten. Maximaal 32 melders per groep. De centrale is voorzien vantwee bewaakte alarmgeveruitgangen, waarvan één bedoeld voor ontruiming.De programmeringis eenvoudig te realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's op de centrale.Programmering via een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20962- Conform Nederlandse norm : NEN2575- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 4- Aantal ontruimingszones : 1- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 350 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 1 x 24 Vdc / 500 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen voor ontruiming : 1 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 3 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 3 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592165


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemen- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc- Vermogen : 13 - 25 VA- Ruststroom : 90 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 7 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 286 x 370 x 90 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 7 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 2 x art. 86093, 5 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : geen- Kleur plastic front : wit RAL900386059 FC10-08E€ 1278,00 Brandmeld-/ontruimingscentraleBrandmeldcentrale met 4 zone ontruiming, geschikt om 8 conventionele groepen aan te sluiten.Maximaal 32 melders per groep. De centrale is voorzien van 2 bewaakte alarmgeveruitgangenen 4 aparte alarmgeveruitgangen t.b.v. ontruiming.De programmering is eenvoudigte realiseren en te controleren middels de toetsen en de led's op de centrale. Programmeringvia een pc/laptop is niet mogelijk.Specificaties :- VdS-nummer : 0786-CPD-20610- Conform Nederlandse norm : NEN2575- Conform Europese norm : EN54-2 & 4- Aantal meldergroepen : 8- Aantal ontruimingszones : 4- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 900 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 2 x 24 Vdc / 500 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen voor ontruiming : 4 x 24 Vdc / 500 mA- Potentiaalvrije contacten : 2 x 30 Vdc / 1 A (alarmrelais en storingsrelais)- Stuuringangen : 6 (+ -gestuurd)- Stuuruitgangen : 6 + 1 per zone (open collector, 24 Vdc / 40 mA)- Alarmteller/geheugen : 4 digits- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Bedrijfsspanning : 21 - 28 Vdc / 3,5 A- Vermogen : 25 - 45 VA- Ruststroom : 130 mA- Alarmstroom (1 zone in alarm) : + 30 mA (zonder extra sturingen)- Accucapaciteit : 2 x 12 Ah- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuur : 0 - 50 °C- Afmetingen kast : 378 x 505 x 125 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 12 Ah- Ruimte voor stuurrelais : 6 x art. 86093, 15 x art. 86094- Materiaal kast : metalen frame, plastic front- Kleur metalen frame : aluminium wit RAL9006- Kleur plastic front : wit RAL9003Synoline300, conventionele melders86080 OP320C€ 37,71 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities. De melder heeft een led-indicatie die aan blijft totdat de melderhersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer : G 298039- Conform Europese norm(en) : EN54-7- Beschermingsgraad : IP44- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Reactie-gevoeligheid : 2,5 %/m- Voedingsspanning : 16 Vdc tot 28 Vdc- Ruststroom : < 100 uA- Alarmstroom : 40 mA- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +55°C- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 44 mm (inclusief sokkel)- Gewicht : 60 gram (exclusief sokkel)86084 HI320C€ 33,35 Temperatuurmelder (thermo-differentiaal/maximaal)De melder dient voor het herkennen van brand met een snel stijgend temperatuurverloop. Dittype werkt met een temperatuurstijgwaarde van 4 °C per minuut volgens EN-54-5 klasse 1en een maximale temperatuur van 60 graden Celsius. De melder heeft een led-indicatie dieaan blijft totdat de melder hersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer : G 298040- Conform Europese norm(en) : EN54-5 (klasse 1), prEN54-5/A1R (60°C diff. & max.)- Beschermingsgraad : IP44166


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemen- Relatieve vochtigheid : < 100% (niet condenserend)- Voedingsspanning : 16 Vdc tot 28 Vdc- Ruststroom : < 100 uA- Alarmstroom : 40 mA (bij 12 Vdc)- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +55°C- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 44 mm (inclusief sokkel)- Gewicht : 60 gram (exclusief sokkel)86085 HI322C€ 41,91 Temperatuurmelder (thermo-maximaal)De melder zal een alarm afgeven als een bepaalde temperatuur wordt overschreden. Dit typewerkt met een temperatuurgrenswaarde op basis van een bi-metaal met een maximale temperatuurvan 60 graden Celsius. De melder heeft een led-indicatie die aan blijft totdat de melderhersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer : G 299024- Conform Europese norm(en) : EN54-5 (klasse 2), prEN54-5/A2S (60°C max.)- Beschermingsgraad : IP44- Relatieve vochtigheid : < 100% (niet condenserend)- Voedingsspanning : 16 Vdc tot 28 Vdc- Ruststroom : < 100 uA- Alarmstroom : 40 mA- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +50°C- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 36 mm (inclusief sokkel)- Gewicht : 40 gram (exclusief sokkel)86253 OH320C€ 81,71 Multisensor rookmelderDe multisensor detector is een combinatie van een optische en een thermische melder in ééndetector. De elementen werken afhankelijk, wanneer er een temperatuurstijging wordt gedetecteerd,zal het optische element gevoeliger worden.De optische melder werkt volgens hetstrooilichtprincipe. De thermische melder is een thermodifferentiaal melder. De melder heefteen led-indicatie die aan blijft totdat de melder hersteld wordt.Specificaties :- VdS-nummer : G 200109- Conform Europese norm(en) : EN54-5(klasse 1) & 7, prEN54-5/A1R (60°C diff. & max.)- Beschermingsgraad : IP44- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Reactie-gevoeligheid optisch element : 2,5 %/m- Voedingsspanning : 16 Vdc tot 28 Vdc- Ruststroom : < 100 uA- Alarmstroom : 40 mA- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +55°C- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 44 mm (inclusief sokkel)- Gewicht : 60 gram (exclusief sokkel)86082 SO320€ 5,42 MeldersokkelDeze sokkel is geschikt voor alle Synoline300 melders, zowel voor conventioneel als adresseerbaar.De bekabeling wordt aangesloten via een steekverbinding. De sokkel is geschiktvoor montage met inbouwdozen van 55 tot 80 mm.Specificaties :- Gewicht : 20 g- Kabel : 0,2 - 2,5 mm286083 SOA322€ 4,35 Opbouwrand voor sokkelOpbouwrand voor de opbouwmontage van een sokkel. De sokkel SO320 wordt gemonteerdaan de hand van een veervergrendeling.Specificaties :- Gewicht : 20 g- Afmetingen: 100 x 20 mm (diameter x h)3002001 Beschermkorf€ 60,00 STI9605Algemene beschermkorfSpecificaties :- Kleur: wit- Afmetingen : max. interne diameter 180 mm- Afmetingen : min. interne diameter 100 mm- Afmetingen : diepte 115 mmmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592167


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemenNevenindicator74036 SORD630€ 16,50 Nevenindicator rood 6-30V/10mA incl. opbouwrandLaag stroomverbruik nevenindicator (10 mA). Ideaal voor volgschakelingen. Uitgevoerd met1 smd led en een rode piramidelens. Geschikt voor inbouwmontage maar ook voor opbouwmontage.De aansluitklemmen zijn polariteitgevoelig.Specificaties :- Voedingsspanning: 6 tot 30 V- Stroomverbuik:


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemenBrandmeldsysteem ZitonConventionele brandmeldcentrale3000201 ZP1-F4-01€ 350,00 Conventionele brandmeldcentraleDe ZP1-F4-01 is een conventionele brandmeldcentrale met 4 meldergroepen in een moderneattractief behuizing, welke ideaal geschikt is voor kleine installaties. Op iedere meldergroepkunnen 32 detectors/handmelders aangesloten worden. De centrale is ook in eennetwerk van centrales te plaatsen. Erg krachtig, rendabel en heel makkelijk in gebruik en teinstalleren.Specificaties :- Gekeurd Europese norm : EN54-2,4,7- Aantal meldergroepen : 8- Max. aantal detectors per meldergroep : 32- Max. aantal handmelders : 32- Meldergroepspanning : 18 -24 Vdc / max. 65 mA- Max. zoneluslengte : 800 m bij 0,8 mm kabel- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 250 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 4 x 24 Vdc/250 mA- Alarmwisselrelaiscontact : 30 Vdc / 1 A- Storingwisselrealiscontact : 30 Vdc / 1A- Stuuringangen : 2 (+ -gestuurd)- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Stroomverbruik in rust: 51 mA- Stroomverbruik met 1 groep in alarm: 160 mA- Bedrijfsspanning : 15 - 28 Vdc- Accucapaciteit : 2 x 12V 7- Materiaal kast : metaal- Materiaal deksel : ABS- Kleur deksel : licht grijs RAL7035- Beschermingsgraad : IP30- Relatieve vochtigheid : 10 tot 95% niet condenserend- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 50 °C- Afmetingen kast : 300 x 402 x 97 mm (h x b x d)- Ruimte voor accu's : 2 x 7 Ah- Gewicht : 2,8 kg3000202 ZP1-F8-01€ 435,00 Conventionele brandmeldcentraleDe ZP1-F8-01 is een conventionele brandmeldcentrale met 8 meldergroepen in een moderneattractief behuizing, welke ideaal geschikt is voor kleine tot middelgrote installaties. Opiedere meldergroep kunnen 32 detectors/handmelders aangesloten worden. De centrale isook in een netwerk van centrales te plaatsen. Erg krachtig, rendabel en heel makkelijk in gebruiken te installeren.Specificaties :- Gekeurd Europese norm : EN54-2,4,7- Aantal meldergroepen : 8- Max. aantal detectors per meldergroep : 32- Max. aantal handmelders : 32- Meldergroepspanning : 18 -24 Vdc / max. 65 mA- Max. zoneluslengte : 800 m bij 0,8 mm kabel- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 250 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 4 x 24 Vdc/500 mA- Alarmwisselrelaiscontact : 30 Vdc / 1 A- Storingwisselrealiscontact : 30 Vdc / 1A- Stuuringangen : 2 (+ -gestuurd)- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Stroomverbruik in rust: 69 mA- Stroomverbruik met 1 groep in alarm: 160 mA- Bedrijfsspanning : 15 - 28 Vdc- Accucapaciteit : 2 x 12V 7 of 12 Ah- Materiaal kast : metaal- Materiaal deksel : ABS- Kleur deksel : licht grijs RAL7035- Beschermingsgraad : IP30- Relatieve vochtigheid : 10 tot 95% niet condenserend- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 50 °C- Afmetingen kast : 480 x 440 x 100 mm (hxbxd)- Ruimte voor accu's : 2 x 12 Ah- Gewicht : 3,9 kgmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592169


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemenConventionele brandmeld-/ontruimingscentrale3000200 ZP1-E4-01€ 525,00 Brandmeld-/ontruimingscentraleDe ZP1-E4-01 is een conventionele brandmeldcentrale met 4 meldergroepen en 1, 2 of 4ontruimingszones. Door deze keuzemogelijkheid is de centrale ideaal geschikt voor kleineinstallaties. Voor iedere ontruimingszone is er een bewaakte slow-whoopuitgang. Indien erook doorgemeld moet worden dan zijn er gescheiden uitgangen beschikbaar. Voor deze uitgangenkan ook nog een vertraging ingesteld worden. De centrale is ook in een netwerk vancentrales te plaatsen. Dit alles maakt de centrale erg krachtig, rendabel en heel makkelijk ingebruik en te installeren.Specificaties :- Gekeurd Europese norm : EN54-2,4,7- Aantal meldergroepen : 4- Aantal ontruimingszones : 1,2 of 4- Max. aantal detectors per meldergroep : 32- Max. aantal handmelders : 32- Meldergroepspanning : 18 -24 Vdc / max. 65 mA- Max. zoneluslengte : 800 m bij 0,8 mm kabel- Voedingsuitgang : 24 Vdc / 250 mA- Bewaakte alarmgever uitgangen : 4 x 24 Vdc/500 mA- Alarmwisselrelaiscontact : 30 Vdc / 2 A- Storingwisselrealiscontact : 30 Vdc / 2 A- Stuuringangen : 2 (+ -gestuurd)- Netspanning : 230 Vac +10% / -15%- Stroomverbruik in rust: 69 mA- Stroomverbruik met 1 groep in alarm: 390 mA- Bedrijfsspanning : 15 - 28 Vdc- Max.Stroom : 4 A- Accucapaciteit : 2 x 12V 7 of 12 Ah- Materiaal kast : metaal- Materiaal deksel : ABS- Kleur deksel : licht grijs RAL7035- Beschermingsgraad : IP30- Relatieve vochtigheid : 10 tot 95% niet condenserend- Bedrijfstemperatuur : -5 tot 50 °C- Afmetingen kast : 480 x 440 x 100 mm (hxbxd)- Ruimte voor accu's : 2 x 12 Ah- Gewicht : 3,9 kgAutomatische melders3000204 Z630€ 35,00 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities. Melder excl.sokkel Z6-BS1.Specificaties :- Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002- Gevoeligheid : 0,1 dB/m- Spanning : 15 tot 30Vdc- Stroomverbruik :


Conventionele Brandmeld- /ontruimingssystemen3000205 Z6-BS1€ 5,30 SokkelDeze sokkel is geschikt voor alle Ziton conventionele melders.Specificaties :- Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002- Beschermingsklasse : IP 32- Kleur : wit- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +75°C- Relatieve vochtigheid: 20% tot 95% (niet gecondenseerd)- Afmetingen : 18 x 108 mm (hxd)- Gewicht : 52 gram3002001 Beschermkorf€ 60,00 STI9605Algemene beschermkorfSpecificaties :- Kleur: wit- Afmetingen : max. interne diameter 180 mm- Afmetingen : min. interne diameter 100 mm- Afmetingen : diepte 115 mmNevenindicator74036 SORD630€ 16,50 Nevenindicator rood 6-30V/10mA incl. opbouwrandLaag stroomverbruik nevenindicator (10 mA). Ideaal voor volgschakelingen. Uitgevoerd met1 smd led en een rode piramidelens. Geschikt voor inbouwmontage maar ook voor opbouwmontage.De aansluitklemmen zijn polariteitgevoelig.Specificaties :- Voedingsspanning: 6 tot 30 V- Stroomverbuik:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenG e a d r e s s e e r d e B r a n d m e l d - / o n t r u i m i n g s s y s t e m e nBrandmeldsysteem FC720 CerberusProBrandmeldcentralesDe Cerberus Pro geadresseerde brandmeldcentralefamilie kan 1 t/m 24 lussenhebben. Waarop maximaal 1512 deelnemers ( detectoren en/of alarmgevers en/ofmodules ) geplaatst kunnen worden. De BMC is ook in een netwerk van centraleste plaatsen. Er kunnen maximaal 32 BMC en/of bedieneenheden in een netwerk(C-Web). Voor het programmeren van de centrale is gebruiksvriendelijke softwaregemaakt. Het inleren van de detectoren / alarmgevers en modules gebeurt geheelautomatisch. Voor de melders kan er ook gebruik worden gemaakt van meldersmet ASA technologie in deze melders zijn meerdere instellingen (gevoeligheden)programmeerbaar waardoor deze in zelfs heel moeilijke ruimten inzetbaar zijn.3003001 FC721-ZZ€ 1382,99 Brandmeldcentrale (1-lus)Brandmeldcentrale met 1 lus en max.126 adressen voor detectoren, alarmgevers en modules.Specificaties :- Vds goedgekeurd- CPD goedkeuring : 0786-CPD-20767- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 126- Lussen : 1- Programmeerbare in/uitgangen : 4- Aantal relaisuitgangen : 2 (alarm en storing)- Aantal bewaakte uitgangen : 3- Aansluitbare melderserie : CerberusPro FD720 (C-Net)- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 1- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Vermogen voeding : 70W- Stroomverbruik : max 2.5A- Spanning centrale : 21...28,6Vdc- accu's : 2 x 12V, 7...17Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 7Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3003003 FC721-HZ€ 2776,83 Brandmeldcentrale (1-lus) + 10 ontruimingszonesBrandmeldcentrale met 1 lus en max. 126 adressen voor detectoren, alarmgevers en modules.Voorzien van een 10 zone ontruimingspaneel.Specificaties :- Vds goedgekeurd- CPD goedkeuring : 0786-CPD-20767- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 126- Lussen :1- Programmeerbare in/uitgangen : 4- Aantal relaisuitgangen : 2 (alarm en Storing)- Aantal bewaakte uitgangen : 3- Aansluitbare melderserie : CerberusPro FD720 (C-Net)- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 1- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Vermogen voeding : 70W- Stroomverbruik : max 2.5A- Spanning centrale : 21..28,6Vdc- accu's : 2 x 12V, 7...17Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 7Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen- Accu's : 2 x 12V, 7...17Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 7...12Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3003008 FC722-HA€ 5114,90 FC722-HA Brandmeldcentrale (2-lus) + 10 zone ontruimingspaneelBrandmeldcentrale met 2 (of 4) lussen en max. 252 adressen voor detectoren, alarmgeversen modules. Voorzien van 10 zone ontruimingspaneel. De centrale kan in een netwerk vancentrales geplaatst worden.Specificaties :- Vds-nummer : G209076- CPD goedkeuring : 0786-CPD-20767- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 252- Lussen (met lussplitser): 2 (4)- Programmeerbare in/uitgangen : 8- Aantal relaisuitgangen : 2 (alarm en storing)- Aantal bewaakte uitgangen : 3- Aansluitbare melderserie : CerberusPro FD720 (C-Net)- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 2- Aansluitingen voor netwerkmodule : 2- Aansluitingen voor lussplitser : 1- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Vermogen voeding : 150W- Stroomverbruik : max 5A- Spanning centrale : 21...28,6Vdc- Accu's : 2 x 12V, 21...65Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 21..24Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen- Spanning centrale : 21...28,6Vdc- Accu's : 2 x 12V, 21...65Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 21..24Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen- Alarmstroomverbruik (LCD-verlichting actief) : 130mA- Spanning centrale: 21…28,6Vdc- Accu's: 2 x 12V, 7Ah (optioneel)- Ruimte voor accu's: 2 x 12V, 7Ah- Beschermingsklasse: IP30- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen- Stroomverbruik : in rust 5mA, max. 45 mA- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001112 FDCIO222€ 316,42 In-/Uitgangsmodule 4-IN / UITLus-module met 4 potentiaalvrije ingangen en uitgangen.Relais uitgang 250VAC / 4A max. 1000VA30VDC / 4A max. 120WSpecificaties :- Vds nummer : G204029- Standaard : EN54-17 en EN54-18- Statusindicatieled- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Spanning : 12-32 Vdc- Stroomverbruik : 0,6mA..0,75mA- Beschermingsgraad : IP30, IP65 met behuizing FDCH292- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001023 FCA2005-A1€ 160,63 AlarmgevermoduleMet deze module is het mogelijk om een signaalgeversuitgang te splitsen in vier uitgangen.3001027 FCI2003-A1€ 316,00 Lussplitsprint (FDnet / C-net)Met de lussplitsprint kan de centrale uitgebreid worden van 2 naar 4 lus. Het aantal adressenop het FD-net/C-net blijft echter ongewijzigd. De print kan op de aansluitprint van de centralegeplaatst worden.Specificaties :- Diameter aan te sluiten kabel : 0,2-1,5 mm2- Aantal detectielijnen : 2 lus of 4 steeklijnen- Werkt op FDnet en C-NET- Afmetingen : 70 x 48 x 20 mm (hxbxd)3001028 FCI2005-N1€ 438,36 Doormeldkaart3001041 FN2001-A1€ 531,97 Network module (SAFEDLINK)Met deze kaart kan de centrale in het ( FC-net / C-web ) worden geplaatst.3001042 FN2002-A1€ 586,80 SAFEDLINK RepeaterMet de safedlink repeater kan de max. afstand tussen 2 ( FC-net / C-web ) centrales( eenmalig max. van 1.000 naar 2.000m verdubbelen ). Een externe voeding is noodzakelijk.3001043 FP2003-A1€ 592,57 Voedingsunit (70W)- Spanning : 85-265 Vac- Vermogen : max. 90VA- Stroom : 0,5 - 1A- Afmetingen : 95 x 170 x 54 mm (hxbxd)3001044 FP2004-A1€ 1222,43 Voedingsunit (150W,A)- Spanning : 115-230 Vac- Vermogen : max. 300VA- Stroom : 2,6/ 1.2A- Afmetingen : 130 x 150 x 70 mm (hxbxd)180


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001045 FP2005-A1€ 1005,34 Voedingsunit (150W,B) Uitbreiding Slave- Spanning : 115-230 Vac- Vermogen : max. 300VA- Stroom : 2,6/ 1.2A- Afmetingen : 130 x 150 x 70 mm (hxbxd)3001047 FTO2005-C1€ 224,47 Sleutelschakelaar (Kaba)3001048 FTO2006-B1€ 107,48 Sleutelschakelaar (nordic)3001049 FT2001-A1€ 786,70 Mimic driverLed stuurprint voor max. 48 led'sSpecificaties :- Standaard : EN54-2 en EN54-4- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Spanning : 12-32 Vdc- Stroomverbruik : 45mA- Externe voeding (optie ) : 14..32Vdc ( galvanisch gescheiden )- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001090 FDCL221€ 71,67 Lus isolator moduleSpecificaties :- Vds nummer: G204030- Standaard: EN54-17- Werkt op FD-net -> Sinteso FC20- Werkt op C net -> Cerberus Pro FC720- Spanning: 12 .. 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 250 uA- Beschermingsgraad: IP44- Relatieve vochtigheid: Sinteso FC20- Werkt op C net -> Cerberus Pro FC720- Spanning: 12 .. 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 0,7 mA- Beschermingsgraad: IP30 ( in behuizing IP65 )- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenMelders3003014 OP720€ 67,05 Optische rookmelderDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities.Specificaties :- VdS-nummer : G 209068- Conform Europese norm(en) : EN54-7 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Aantal nevenindicatoren aan te sluiten : 2- Communicatieprotocol : C-NET- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 220µA- Beschermingsgraad : IP40- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +50°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 117 x 56 mm (incl. sokkel)- Gewicht : 100 gram (exclusief sokkel)3003016 HI720€ 61,09 Thermodifferentiaal melderDe melder dient voor het herkennen van brand bij een stijgend temperatuurverloop en bij eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204020- Conform Europese norm(en) : EN54-5- Aansluitfactor : 1- Aantal nevenindicatoren aan te sluiten : 2- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 130µA...200µA- Beschermingsgraad : IP44- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +50°C/70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 85 gram (exclusief sokkel)3003017 HI722€ 58,22 Thermische melder ( Static )De melder dient voor het herkennen van brand bij een stijgend temperatuurverloop en bij eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204020- Conform Europese norm(en) : EN54-5- Aansluitfactor : 1- Aantal nevenindicatoren aan te sluiten : 2- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 130µA...200µA- Beschermingsgraad : IP44- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +50°C/70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 85 gram (exclusief sokkel)3003015 OH720€ 77,82 Multisensor melderDe multi-sensormelder dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt met 2 principes : volgens het strooilichtprincipe en bij een stijgend temperatuurverloop/eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204006- Conform Europese norm(en) : EN54-7- Aansluitfactor : 1- Aantal nevenindicatoren aan te sluiten : 2- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 130µA...230µA- Beschermingsgraad : IP44- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +50°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 117 x 59 mm (incl. sokkel)- Gewicht : 102 gram (exclusief sokkel)mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592183


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenOOH-line melders3003031 OOH740€ 122,00 Multisensor melder met ASA technologyDe OOH740 brandmelder is uitgerust met de beproefde ASA technologie voor een snelle enbetrouwbare branddetectie, ook in omgevingen waar bijzondere condities gelden is dezemelder uitermate betrouwbaar. De melder werkt op twee criteria's rook en hitte. Daarmee komenvoor Cerberus Pro geheel nieuwe toepassingen in beeld en behoren valse meldingentot het verleden.Specificaties :- VdS-nummer: G211070- Conform Europese normen: CEA4021, EN54-5, EN54-7, EN54-17:2005- Analyse van twee criteria: rook en hitte- Instelbare detectiegevoeligheid dankzij ASA parameter set- Communicatieprotocol: C-net of collectief-- Bedrijfsspanning: 12-33 Vdc- Stroomverbruik: 170µA...250µA- Beschermingsgraad: IP40- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +50°C- Relatieve vochtigheid: < 95% (niet condenserend)- Kleur melder: wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH): 117 x 49 mm (excl. sokkel)- Gewicht: 100 gram (exclusief sokkel)3003032 OOHC740€ 218,00 Multisensor en koolmonoxide melder met ASA technologyDe OOHC740 brandmelder is uitgerust met de beproefde ASA technologie voor een snelleen betrouwbare branddetectie, ook in omgevingen waar bijzondere condities gelden is dezemelder uitermate betrouwbaar. De melder werkt op drie criteria's rook, hitte en het zeer giftigekoolmonoxide gas. Zeer snelle reactie op alle branden die koolmonoxide (CO) genereren.Daarmee komen voor Cerberus Pro geheel nieuwe toepassingen in beeld en behoren valsemeldingen tot het verleden.3003018 DB721€ 5,31 MeldersokkelSpecificaties :- VdS-nummer: G211047- Conform Europese normen: CEA4021, EN54-5, EN54-7, EN54-17:2005,VdS2806- Analyse van drie criteria's rook, hitte en koolmonoxide gas- Instelbare detectiegevoeligheid dankzij ASA parameter set- Communicatieprotocol: C-net-- Bedrijfsspanning: 12-33 Vdc- Stroomverbruik: 300µA...380µA- Beschermingsgraad: IP40- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +50°C- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001081 FDB291€ 3,48 Sokkel opbouwrandVoor de alarmgeversokkel 30010803001082 FDB293€ 42,75 Sokkel opbouwrand vochtige omgevingvoor de alarmgeversokkel 30010803001083 FDBH291€ 119,33 Melderverwarming86376 DBZ1194€ 47,94 BeschermkooiOm de detector te beschermen tegen beschadiging. De kooi wordt op de DBZ1192 geschroefd.Specificaties :- Beschermingsgraad : IP553001085 FDBZ291€ 1,21 Meldercoderingsplaatje voor sokkel3001086 FDBZ293€ 0,24 Meldervergrendeling (per 100 stuks geleverd)3001087 FDBZ294€ 379,48 EMC beschermingskooi3002001 Beschermkorf€ 60,00 STI9605Algemene beschermkorfSpecificaties :- Kleur: wit- Afmetingen : max. interne diameter 180 mm- Afmetingen : min. interne diameter 100 mm- Afmetingen : diepte 115 mmmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592185


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenSpeciale detectoren3001066 FDBZ292€ 220,84 Kanaalmelder behuizingBehuizing kanaalmelder die gebruikt wordt voor rookdetectie in ventilatiekanalen. Met dekeuze uit de verschillende rookmelders die speciaal ontworpen zijn voor plaatsing in kanaalmelders,kan de kanaalmelder aangesloten worden op zowel een conventionele als eenadresseerbare brandmeldcentrale (FC10, FC720 en FC20).3001067 FDBZ292-AA€ 47,67 Rookaanzuigbuis 600mm voor kanaalmelder3001068 FDBZ292-AB€ 81,38 Rookaanzuigbuis 1500 mm voor kanaalmelder3001069 FDBZ292-AC€ 137,01 Rookaanzuigbuis 2800mm voor kanaalmelder3001070 FDBZ292-AD€ 20,80 Afsluit set voor kanaalmelderRubberen pakking waarmee de venturiebuis in het gat van het luchtkanaal wordt geplaatst.3001071 FDBZ292-AF€ 63,56 Montage beugel voor kanaalmelderBevestigingsbeugel om de kanaalmelder op het luchtkanaal te bevestigen. Voor zowel vierkanteals ronde luchtkanalen.186


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001072 FDF221-9€ 1049,20 Infrarood vlammenmelder C-lineSpecificaties :- Vds nummer: G204009- Werkt op FD-net / Sinteso FC20- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Standaard: EN54-10 & EN54-17- Spanning: 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 0,7 mA- Beschermingsgraad: IP44- Kleur: wit RAL9010- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenHandmelders3001094 FDM225-RG€ 89,54 Handmelder met breekglasSpecificaties :- Werkt op FDnet -> Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 µA- Beschermingsgraad : IP44- Kleur : rood RAL3000- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP44- Kleur : rood RAL3000- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP66- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP66- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenDraadloze modules3001116 FDCW221€ 551,00 Radio gatewayRadio Gateway module kan worden opgenomen in de C-net (cerberus Pro)/FD-net (Sinteso)van een brandmeldcentrale. Op de gateway kunnen automatische brandmelders draadloosworden toegepast.Specificaties :- VDS nummer: G211066- Conform Europese normen: EN54-17, EN-54-18 en de EN54-25- Communicatieprotocol: C-net en FD-net- Frequentie: 686…870 MHz- Bereik in gebouw: 40 meter max.- Bereik open veld: 200 meter max.- Voeding: Lus gevoed- Backup: Lithiumbatterij 9V= (vervangen om de 5 jaar)- Beschermingsgraad: IP40- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +55°C- Relatieve vochtigheid: < 95% (niet condenserend)- Kleur melder: Grijs/wit RAL9002- Afmetingen melder (LxBxD): 213.5 x 58 x 33.4 mm3001117 DBW1171€ 5,50 Detectorsokkel3001118 DOW1171€ 402,00 Rookmelder, excl. Sokkel DBW1171De DOW1171 Draadloze Optische rookmelder is zeer geschikt indien de er geen bekabelingswerkzaamhedenmogelijk zijn, denk hierbij aan monumentale panden, tijdelijke oplossingetc. De detector werkt in combinatie met de FDCW221 Radio module.3001119 DZW1171€ 880,00 Radio test setSpecificaties :- VDS nummer: G211065- Conform Europese normen: EN54-7, EN-54-25- Communicatieprotocol: C-net en FD-net- Frequentie: 686…870 MHz- Bereik in gebouw: 40 meter max.- Bereik open veld: 200 meter max.- Spanning : 2x Lithiumbatterij 9 Vdc (vervangen om de 5 jaar)- Beschermingsgraad: IP44- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +55°C- Relatieve vochtigheid: < 95% (niet condenserend)- Kleur melder: wit RAL9010- Afmetingen : 119 x 73 mm (hxd)3001120 Lithium Batterij 9V€ 29,50Alarmgevers3001121 FDS221-R€ 125,01 Alarmgever roodLusgevoede alarmgeverSpecificaties :- Vds nummer : G204073- Standaard : EN54-3 & EN54-17- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Geluidsniveau : 80..99 dBA- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 250µA- Stroomverbruik in Alarm : 3.5mA- Beschermingsklasse : IP43- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001122 FDS221-W€ 125,01 Alarmgever witLusgevoede alarmgeverSpecificaties :- Vds nummer : G204073- Standaard : EN54-3 & EN54-17- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Geluidsniveau : 80..99 dBA- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 250µA- Stroomverbruik in Alarm : 3.5mA- Beschermingsklasse : IP43- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen86407.1 FDAI92€ 18,00 Nevenindicator 5-8VEsthetische, moderne en vlakke vormgeving. Aan te sluiten op de adresseerbare Cerberus-Pro en Sinteso brandmelders. Uigevoerd met schroefloze aansluitklemmen en met 4 stuuringangen.Specificaties :- Aansluitklemmen:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenBrandmeldsysteem FC20 SintesoBrandmeldcentralesDe Sinteso geadresseerde brandmeldcentralefamilie kan 2 en maxiimaal 24 lussenhebben waarop maximaal 1512 deelnemers (detectoren en/of alarmgeversen/of modules) geplaatst kunnen worden. De BMC is ook in een netwerk van centraleste plaatsen. Er kunnen maximaal 64 BMC en/of bedieneenheden in een netwerk(FCnet). Voor het programmeren van de centrale is gebruiksvriendelijkesoftware gemaakt. Het inleren van de detectoren / alarmgevers en modules gebeurtgeheel automatisch. Voor de melders kan er gekozen worden tussen de C-lijn en de S-lijn. In de S-lijn melders zijn meerdere instellingen (gevoeligheden) programmeerbaarwaardoor deze in zelfs heel moeilijke ruimten inzetbaar zijn.3001000 FC2020-AZ€ 3779,96 Brandmeldcentrale (2-lus) in kleine behuizingBrandmeldcentrale met 2 (of 4) lussen en max. 252 adressen voor detectoren, alarmgeversen modules. De centrale kan in een netwerk van centrales geplaatst worden.Specificaties :- Vds-nummer : G206109- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 252- Lussen (met lussplitser): 2 (4)- Programmeerbare in/uitgangen : 8- Aantal relaisuitgangen : ( alarm + storing )- Aantal bewaakte uitgangen : 3- Aansluitbare melderserie : Sinteso ( FDnet )- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 2- Aansluitingen voor netwerkmodule : 2- Aansluitingen voor lussplitser : 1- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Vermogen voeding : 70W- Stroomverbruik : max 2.5A- Spanning centrale : 21..28,6Vdc- accu's : 2 x 12V, 7..17Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 7..12Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001005 FC2040-AA€ 7138,60 Brandmeldcentrale (4-Lus) in grote behuizingBrandmeldcentrale met 4 (of 8) lussen en max. 504 adressen voor detectoren, alarmgeversen modules. De centrale kan in een netwerk van centrales geplaatst worden.Specificaties :- Vds-nummer : G206110- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 504- Lussen (met lussplitser) : 4 (8)- Programmeerbare in/uitgangen : 12- Aantal relaisuitgangen : ( alarm + storing )- Aantal bewaakte uitgangen : 4- Aansluitbare melderserie : Sinteso (FDnet)- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 2- Aansluitingen voor netwerkmodule : 2- Aansluitingen voor lussplitser : 2- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Vermogen voeding : 150W- Stroomverbruik : max 5A- Spanning centrale : 21..28,6Vdc- Accu's : 2 x 12V, 21..65Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 21..24Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001011 FT2040-NZ€ 4253,32 Bedienveld + 10 zone ontruimingspaneelHet bedienpaneel dient te worden opgenomen in het netwerk van de centrales. Hiervoor isgeen externe voeding noodzakelijk.Specificaties :- Vds-nummer: G206111- Conform Europese norm: EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485: 2- Aansluitingen voor netwerkmodule: 2- Ethernet aansluiting RJ45: 1- Netspanning: 230Vac +10% / -15% (optioneel)- Vermogen voeding: 70W (optioneel)- Stroomverbruik bij 24V :- Ruststroom (LCD-verlichting niet actief) : 125mA- Alarmstroomverbruik (LCD-verlichting actief) : 130mA- Spanning centrale: 21..28,6Vdc- Accu's: 2 x 12V, 7Ah (optioneel)3001138 FC2060-AA€ 8647,20 FC2060AA- Brandmeldcentrale modulairBrandmeldcentrale uitbreidbaar tot 24 lussen en max. 1512 adressen voor detectoren,alarmgevers en modules. De centrale kan in een netwerk van centrales geplaatst worden.Specificaties :- Vds-nummer : G208202- CPD goedkeuring : 0786-CPD-20669- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 1512- Aantal leidingen zonder uitbreidingskaarten:- Lussen (met lussplitser): 4 (8)- Aantal Leidingen op uitbreidingskaarten :- Lussen (4 per uitbreidingskaart) : max. 20- Uitbreidingskaart max. 252 lusdeelnemers per kaart- Geïntegreerde programmeerbare in-/uitgangen : 12- Aantal relaisuitgangen: 2 (alarm + storing)- Aantal bewaakte uitgangen : 4- Vrij programmeerbare in-/uitgangen met max. 5 extra I/O kaarten : 60 (12 per kaart)- Aansluitbare melderserie : Sinteso C en S line detectoren (FD-Net)- Aansluitingen voor seriële interfaces RS232, RS485 : 2- Aansluitingen voor netwerkmodule : 2- Aansluitingen voor lussplitser : 2- Ethernet aansluiting RJ45 : 1- Netspanning: 230Vac Vermogen voeding: 150W- Stroomverbruik: max 5A- Spanning centrale: 21...28,6Vdc- Accu's: 2 x 12V, 21...65Ah- Ruimte voor accu's : 2 x 12V, 21..38Ah- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001013 FT2011-A1€ 1229,26 NevenpaneelHet nevenpaneel wordt opgenomen in de lus en kan lus of lokaal gevoed worden.Er kunnen bij een FC721 / FC722 en FC2020 max. 8 nevenpanelen in de lus worden geplaatst.Bij een FC724 / FC726 / FC2040 en FC2060 kunnen er max. 16 nevenpanelen in delus worden geplaatst.Specificaties :- Vds-nummer : G208011- CPD goedkeuring : 0786-CPD-20767- Conform Europese norm : EN54-13, EN54-17 en EN54-18- Communicatie protocol : Fdnet (FC20..) / C-net (FC72..)- Sleutelschakelaar voor vrijgave bediening paneel: Nordic (standaard) / Kaba (optie)- LCD display : 6 x 40 karakters- Spanning : 12-32 Vdc- Stroomverbruik : in rust 5mA, max. 45 mA- Beschermingsklasse : IP30- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3003021 FDCIO221€ 95,10 In-/UitgangsmoduleLus-module met 1 ingang en 1 uitgang. De ingang is bewaakt en kan geprogrammeerd wordenals statusingang of alarmingang. De uitgang is programmeerbaar als relaisuitgang(30Vac/Vdc,2A) of als bewaakte uitgang (30Vdc, 2A). Als de uitgang als bewaakt geprogrammeerdwordt dan dient de module voorzien worden van een externe voeding.Specificaties :- Vds nummer : G209067- Standaard : EN54-17 en EN54-18- Statusindicatieled- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Externe voeding bij bewaakte uitgang- Spanning : 12-32 Vdc- Stroomverbruik : max. 0,4mA- Beschermingsgraad : IP30, IP65 met behuizing FDCH292- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001023 FCA2005-A1€ 160,63 AlarmgevermoduleMet deze module is het mogelijk om een signaalgeversuitgang te splitsen in vier uitgangen.3001024 FCA2010-F1€ 198,00 Battery-kit 9 Volt3001027 FCI2003-A1€ 316,00 Lussplitsprint (FDnet / C-net)Met de lussplitsprint kan de centrale uitgebreid worden van 2 naar 4 lus. Het aantal adressenop het FD-net/C-net blijft echter ongewijzigd. De print kan op de aansluitprint van de centralegeplaatst worden.Specificaties :- Diameter aan te sluiten kabel : 0,2-1,5 mm2- Aantal detectielijnen : 2 lus of 4 steeklijnen- Werkt op FDnet en C-NET- Afmetingen : 70 x 48 x 20 mm (hxbxd)3001028 FCI2005-N1€ 438,36 Doormeldkaart3001041 FN2001-A1€ 531,97 Network module (SAFEDLINK)Met deze kaart kan de centrale in het ( FC-net / C-web ) worden geplaatst.3001042 FN2002-A1€ 586,80 SAFEDLINK RepeaterMet de safedlink repeater kan de max. afstand tussen 2 ( FC-net / C-web ) centrales( eenmalig max. van 1.000 naar 2.000m verdubbelen ). Een externe voeding is noodzakelijk.3001043 FP2003-A1€ 592,57 Voedingsunit (70W)- Spanning : 85-265 Vac- Vermogen : max. 90VA- Stroom : 0,5 - 1A- Afmetingen : 95 x 170 x 54 mm (hxbxd)3001044 FP2004-A1€ 1222,43 Voedingsunit (150W,A)- Spanning : 115-230 Vac- Vermogen : max. 300VA- Stroom : 2,6/ 1.2A- Afmetingen : 130 x 150 x 70 mm (hxbxd)mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592197


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001045 FP2005-A1€ 1005,34 Voedingsunit (150W,B) Uitbreiding Slave- Spanning : 115-230 Vac- Vermogen : max. 300VA- Stroom : 2,6/ 1.2A- Afmetingen : 130 x 150 x 70 mm (hxbxd)3001047 FTO2005-C1€ 224,47 Sleutelschakelaar (Kaba)3001048 FTO2006-B1€ 107,48 Sleutelschakelaar (nordic)3001090 FDCL221€ 71,67 Lus isolator moduleSpecificaties :- Vds nummer: G204030- Standaard: EN54-17- Werkt op FD-net -> Sinteso FC20- Werkt op C net -> Cerberus Pro FC720- Spanning: 12 .. 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 250 uA- Beschermingsgraad: IP44- Relatieve vochtigheid: Sinteso FC20- Werkt op C net -> Cerberus Pro FC720- Spanning: 12 .. 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 0,7 mA- Beschermingsgraad: IP30 ( in behuizing IP65 )- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001139 FCL2001-A1€ 1096,01 Lus kaart8 lussen of 4 steekleidingen geschikt voor de FC2060 en FC726.Max. 252 deelnemers op 1 kaart.3001141 FCL2002-A1€ 950,51 Collectieve kaart8 collectieve lijnen. Geschikt voor de FC2060 en FC726.3001142 FCI2008-A1€ 364,91 Programmeerbare I/O kaart12 vrij programmeerbare in-/uitgangen. Geschikt voor de FC2060 en FC726.C-line melders3001060 FDO221€ 102,13 Optische rookmelder C-lineDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities.Specificaties :- VdS-nummer : G 204018- Conform Europese norm(en) : EN54-7 en EN 54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 180µA...230µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +60°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 101 gram (exclusief sokkel)3001061 FDT221€ 84,02 Thermodifferentiaal melder C-lineDe melder dient voor het herkennen van brand bij een stijgend temperatuurverloop en bij eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204020- Conform Europese norm(en) : EN54-5 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 130µA...200µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +50°C/70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 87 gram (exclusief sokkel)mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592199


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001062 FDOOT221€ 129,82 Multisensor rookmelder C-lineDe multi-sensormelder dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt met 2 principes : volgens het strooilichtprincipe en bij een stijgend temperatuurverloop/eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204006- Conform Europese norm(en) : EN54-7 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 120µA...280µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 107 gram (exclusief sokkel)S-line melders3001063 FDO241€ 127,64 Optische rookmelder S-lineDe optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij'normale' omgevingscondities.Specificaties :- VdS-nummer : G 204017- Conform Europese norm(en) : EN54-7 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 180µA...230µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +60°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 102 gram (exclusief sokkel)3001064 FDT241€ 96,81 Thermodifferentiaal-maximaal melder S-lineDe melder dient voor het herkennen van brand bij een stijgend temperatuurverloop en bij eenvaste temperatuur.Specificaties :- VdS-nummer : G 204019- Conform Europese norm(en) : EN54-5 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 130µA...200µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +50°C/70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 87 gram (exclusief sokkel)3001065 FDOOT241-9€ 147,49 Multi-sensor rookmelder S-lineDe multi-sensormelder dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. Demelder werkt met 2 principes : volgens het strooilichtprincipe en bij een stijgend temperatuurverloop/eenvaste temperatuur. Deze melder heeft 2 sensoren welke werken volgens hetstrooilicht principe.Specificaties :- VdS-nummer : G 204007- Conform Europese norm(en) : EN54-5, EN54-7 en EN54-17- Aansluitfactor : 1- Communicatieprotocol : FDnet- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik : 200µA...280µA- Beschermingsgraad : IP43- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen melder (OxH) : 100 x 46 mm (excl. sokkel)- Gewicht : 102 gram (exclusief sokkel)200


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenSokkels en Accesoires3001080 FDB221€ 8,45 AlarmgeversokkelSokkel voor alarmgevers op de FC72... en FC20 centralesSpecificaties :- C-line, S-line en OOH-line meldersokkel- Beschermingsgraad : IP44- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +70°C- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Kleur melder : wit RAL9010- Afmetingen (OxH) : 100 x 15 mm- Gewicht : 28 gram (exclusief sokkel)3001081 FDB291€ 3,48 Sokkel opbouwrandVoor de alarmgeversokkel 30010803001082 FDB293€ 42,75 Sokkel opbouwrand vochtige omgevingvoor de alarmgeversokkel 30010803001083 FDBH291€ 119,33 Melderverwarming86376 DBZ1194€ 47,94 BeschermkooiOm de detector te beschermen tegen beschadiging. De kooi wordt op de DBZ1192geschroefd.Specificaties :- Beschermingsgraad : IP553001085 FDBZ291€ 1,21 Meldercoderingsplaatje voor sokkel3001086 FDBZ293€ 0,24 Meldervergrendeling (per 100 stuks geleverd)3001087 FDBZ294€ 379,48 EMC beschermingskooimail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592201


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3002001 Beschermkorf€ 60,00 STI9605Algemene beschermkorfSpecificaties :- Kleur: wit- Afmetingen : max. interne diameter 180 mm- Afmetingen : min. interne diameter 100 mm- Afmetingen : diepte 115 mmSpeciale detectoren3001066 FDBZ292€ 220,84 Kanaalmelder behuizingBehuizing kanaalmelder die gebruikt wordt voor rookdetectie in ventilatiekanalen. Met dekeuze uit de verschillende rookmelders die speciaal ontworpen zijn voor plaatsing in kanaalmelders,kan de kanaalmelder aangesloten worden op zowel een conventionele als eenadresseerbare brandmeldcentrale (FC10, FC720 en FC20).3001067 FDBZ292-AA€ 47,67 Rookaanzuigbuis 600mm voor kanaalmelder3001068 FDBZ292-AB€ 81,38 Rookaanzuigbuis 1500 mm voor kanaalmelder3001069 FDBZ292-AC€ 137,01 Rookaanzuigbuis 2800mm voor kanaalmelder3001070 FDBZ292-AD€ 20,80 Afsluit set voor kanaalmelderRubberen pakking waarmee de venturiebuis in het gat van het luchtkanaal wordt geplaatst.202


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001071 FDBZ292-AF€ 63,56 Montage beugel voor kanaalmelderBevestigingsbeugel om de kanaalmelder op het luchtkanaal te bevestigen. Voor zowel vierkanteals ronde luchtkanalen.3001072 FDF221-9€ 1049,20 Infrarood vlammenmelder C-lineSpecificaties :- Vds nummer: G204009- Werkt op FD-net / Sinteso FC20- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Standaard: EN54-10 & EN54-17- Spanning: 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust: 0,7 mA- Beschermingsgraad: IP44- Kleur: wit RAL9010- Relatieve vochtigheid:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen86478 DLR1192€ 52,70 Reflector 30-50m voor de FDL241-986479 DLR1193€ 21,88 Reflector 5-30m voor de FDL241-9Handmelders3001094 FDM225-RG€ 89,54 Handmelder met breekglasSpecificaties :- Werkt op FDnet -> Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 µA- Beschermingsgraad : IP44- Kleur : rood RAL3000- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP44- Kleur : rood RAL3000- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP66- Relatieve vochtigheid : Sinteso FC20- Werkt op Cnet -> CerberusPro FC72- Standaard : EN54-11, EN54-17- Spanning : 13 to 33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 180 uA- Beschermingsgraad : IP66- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenDraadloze modules3001116 FDCW221€ 551,00 Radio gatewayRadio Gateway module kan worden opgenomen in de C-net (cerberus Pro)/FD-net (Sinteso)van een brandmeldcentrale. Op de gateway kunnen automatische brandmelders draadloosworden toegepast.Specificaties :- VDS nummer: G211066- Conform Europese normen: EN54-17, EN-54-18 en de EN54-25- Communicatieprotocol: C-net en FD-net- Frequentie: 686…870 MHz- Bereik in gebouw: 40 meter max.- Bereik open veld: 200 meter max.- Voeding: Lus gevoed- Backup: Lithiumbatterij 9V= (vervangen om de 5 jaar)- Beschermingsgraad: IP40- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +55°C- Relatieve vochtigheid: < 95% (niet condenserend)- Kleur melder: Grijs/wit RAL9002- Afmetingen melder (LxBxD): 213.5 x 58 x 33.4 mm3001117 DBW1171€ 5,50 Detectorsokkel3001118 DOW1171€ 402,00 Rookmelder, excl. Sokkel DBW1171De DOW1171 Draadloze Optische rookmelder is zeer geschikt indien de er geen bekabelingswerkzaamhedenmogelijk zijn, denk hierbij aan monumentale panden, tijdelijke oplossingetc. De detector werkt in combinatie met de FDCW221 Radio module.3001119 DZW1171€ 880,00 Radio test setSpecificaties :- VDS nummer: G211065- Conform Europese normen: EN54-7, EN-54-25- Communicatieprotocol: C-net en FD-net- Frequentie: 686…870 MHz- Bereik in gebouw: 40 meter max.- Bereik open veld: 200 meter max.- Spanning : 2x Lithiumbatterij 9 Vdc (vervangen om de 5 jaar)- Beschermingsgraad: IP44- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +55°C- Relatieve vochtigheid: < 95% (niet condenserend)- Kleur melder: wit RAL9010- Afmetingen : 119 x 73 mm (hxd)3001120 Lithium Batterij 9V€ 29,50Alarmgevers3001121 FDS221-R€ 125,01 Alarmgever roodLusgevoede alarmgeverSpecificaties :- Vds nummer : G204073- Standaard : EN54-3 & EN54-17- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Geluidsniveau : 80..99 dBA- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 250µA- Stroomverbruik in Alarm : 3.5mA- Beschermingsklasse : IP43- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3001122 FDS221-W€ 125,01 Alarmgever witLusgevoede alarmgeverSpecificaties :- Vds nummer : G204073- Standaard : EN54-3 & EN54-17- Werkt op C net / Cerberus Pro FC720- Werkt op FD net / Sinteso FC20- Geluidsniveau : 80..99 dBA- Bedrijfsspanning : 12-33 Vdc- Stroomverbruik in rust : 250µA- Stroomverbruik in Alarm : 3.5mA- Beschermingsklasse : IP43- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenNevenindicator3003030 FDCAI221€ 64,00 Adresseerbare nevenindicatorEsthetische, moderne en vlakke vormgeving. De nevenindicator is aan te sluiten op het FDnet/C-netvan de CerberusPro en de Sinteso. De nevenindicator is vrij programmeerbaar.Specificaties :- Vds-nummer : G210015- Voldoey aan EN54-17, EN54-18- Vrij programmeerbaar- Aansluitklemmen:


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemenBrandmeldsysteem ZitonAdresseerbare brandmeld-/ontruimingscentrale3000102 ZP2-F1-FB-S-01€ 898,38 ZP2 Brandmeldcentrale kleine behuizing (1-lus)Adresseerbare brandmeldcentrale met professionele gebruikersinterface in kleine behuizingmet 1 lus voor de melders. De ZP2 brandmeldcentrale is zeer geschikt voor kleine en middelgrotesystemen. De ZP2 brandmeldcentrale is conform de EN54 normering en is uitgerustmet een grafische LCD paneel. De bediening van deze brandmeldcentrale vindt plaats doormiddel van een zg. Jog Dial button. De centrale beschikt over USB en Ethernet aansluitingvoor programmering of remote op afstand. De ZP2 is eenvoudig, snel te programmeren opde centrale en via de PC en is zeer gebruiksvriendelijk.Specificaties :- CPD nummer :0832-CPD-1559- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 127- Lussen : 1- Programmeerbare uitgangen : 2- Programmeerbare ingangen: 2- Aantal relaisuitgangen : ( alarm + storing )- Aantal bewaakte uitgangen : 2- Aansluitbare melderserie : ZP700 serie- Ethernet aansluiting met TCP/IP voor remote en programmering- Email mogelijkheid vanaf BMC- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Stroomverbruik : max 3,15 A- Spanning centrale : 19.5…28,Vdc- Accu's : 2 x 12V 7.2Ah- Beschermingsklasse : IP30- Materiaal kast: metaal- Kleur behuizing: RAL 7035- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000104 ZP2-F2-FB-S-01€ 1275,12 ZP2 Brandmeldcentrale (2-lus) kleine behuizingDit is een 2 lus adresseerbare brandmeldcentrale met eenvoudige gebruikersinterface in eenkleine behuizing, welke zeer geschikt is voor middelgrote systemen. De ZP2 brandmeldcentraleis conform de EN54 normering en is uitgerust met een grafische LCD paneel. De bedieningvan deze brandmeldcentrale vindt plaats door middel van een zg. Jog Dial button. Decentrale beschikt over USB en Ethernet aansluiting voor programmering of remote op afstand.De ZP2 is eenvoudig snel te programmeren op de centrale en via de PC en is zeergebruiksvriendelijk.Specificaties :- CPD nummer :0832-CPD-1559- Conform Europese norm : EN54-2, EN54-4 en EN54-13- Aantal lusdeelnemers : max. 127- Lussen : 2 (uitbreidbaar tot 4 loop)- Programmeerbare uitgangen : 2- Programmeerbare ingangen: 2- Aantal relaisuitgangen : ( alarm + storing )- Aantal bewaakte uitgangen : 4- Aansluitbare melderserie : ZP700 serie- Ethernet aansluiting met TCP/IP voor remote en programmering- Email mogelijkheid vanaf BMC- Netspanning : 230Vac +10% / -15%- Stroomverbruik : max 3,15 A- Spanning centrale : 19.5…28,Vdc- Accu's : 2 x 12V 7.2Ah- Materiaal kast: metaal- Kleur behuizing: RAL 7035- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000110 ZP2-ZI-40€ 173,88 LED paneel voor 40 groepenHet LED paneel kan worden bevestigd in de grote behuizing van de ZP2 brandmeldcentrale.Specificaties :- Aantal groepen: 40- Per groep: 1 rode led (alarm) en 1 oranje led (storing)- Tekst d.m.v. tekststrokenAdresseerbare melders3000112 ZP730-2€ 72,39 Adresseerbare optische melderDe adresseerbare optische melder ZP730-2 is zeer geschikt voor beginnende smeulbranden.De ZP730-2 is een analoge rookdetector, welke op de bus van de ZP-2 brandmeldcentraleaangesloten kan worden. De ZP730-2 voldoet aan de Europese Standaard, EN 54.7.Specificaties :- Conform de EN54.7- Geschikt voor de ZP-2 panelen- Spanning: 19,5V - 20,5V- Stroomverbruik in rust : 600µA, in alarm : 700µA- Beschermingsklasse : IP21- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000117 ZP7-RB1€ 11,33 Inbouw sokkelMet de ZP7-RB1 inbouw sokkel kunnen de ZP700 melders worden ingebouwd in een plafondtegel,in gebouwen met verlaagde plafonds.Specificaties :- Conform de EN54- Geschikt voor de gehele lijn ZP panelen- Spanning: 16V - 22Vdc- Beschermingsklasse : IP42- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000123 ZP785-3€ 84,76 Adresseerbare handmelder opbouwDe ZP785-3 is de geadresseerde handmelder voor de Ziton ZP2 brandmeldcentrales. Dehandmelder voldoet aan de EN54.11.Specificaties :- Conform de EN54.11- Spanning: 16V - 22Vdc- Stroomverbruik in rust : 600µA- Stroomverbruik in alarm : 700µA- Beschermingsklasse : IP24- Kleur :rood- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000129 ZP755BV-4W€ 210,00 Meldersokkel met signaalgever (4W) en flitslichtDeze meldersokkel heeft een signaalgever (4W) en geïntegreerd flitslicht. Exclusief aansluitbasisSPB-2W.Specificaties :- Conform de EN54.3- Geluidsdruk: 90dBA op 1 m- Kleur flitser: rood- Geschikt voor de ZP2 panelen- Spanning Loop: 19,5V - 20.5Vdc- Spanning extern: 18 - 30 Vdc- Stroomverbruik in rust : 500µA- Stroomverbruik in alarm : 6mA- Beschermingsklasse : IP21- Kleur : wit- Relatieve vochtigheid :


Geadresseerde Brandmeld- /ontruimingssystemen3000140 A60E-2A€ 1179,90 Adresseerbare isolator unitBij een kortsluiting zorgt de isolator ervoor dat het gedeelte van de lus waar problemen zijngeisoleerd wordt.Specificaties :- Conform de EN54.18.- Geschikt voor de ZP2 panelen- Stroomverbruik in rust : 600µA- Stroomverbruik in fout : 800µA- Beschermingsklasse : IP20- Relatieve vochtigheid :


OntruimingO n t r u i m i n gOntruimingspaneelFirePoint61388.24 ORP-1€ 325,00 1-zone ontruimingspaneelZeer compact ontruimingspaneel geheel volgens de specificaties die gesteld zijn in deNEN2575. De sturing naar de centrale, om de alarmgevers te activeren, is instelbaar (plus ofmin) d.m.v. een jumper. De sturing vanuit de centrale, voor de indicatoren van een storing ofeen automatisch gegenereerd alarm, moet gedaan worden via een open-collector uitgang.Bij een alarm dient dit een puls te zijn. De zoemer van het ontruimingspaneel kan in dit gevalop het paneel uitgeschakeld worden. De ORP-1 is op alle centrales die door Lobeco geleverdworden aan te sluiten. Andere brandmeldcentrales zullen aan de specificaties moeten voldoendie nodig zijn om het ontruimingspaneel juist aan te kunnen sturen.De ORP-1 wordtstandaard met één stuurprint (art. 61390.24) geleverd.Specificaties :- Conform nederlandse norm : NEN2575- Keuring : CE gekeurd- Bedrijfsspanning : 10 - 30 Vdc (Ub)- Stroomverbruik : 50 mA (maximaal)- Sturing : plus of min (jumper-instelling)- Spanning min-sturing : 1,45 Vdc, 5 mA- Spanning plus-sturing : Ub - 1,45 Vdc, 5 mA- Maximale belasting stuuruitgang : 10 mA- Maximaal aan te sluiten stuurpinten : 10- Storing / Alarm ingang : actief bij common- Beschermingsklasse : IP40- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +40°C- Geluidsniveau zoemer : 60 dBa (1 meter)- Afmetingen opbouw : 87 x 87 x 52 mm (b x h x d)- Afmetingen inbouw : 87 x 87 x 20 mm (b x h x d)- Kleur : Wit61390.24 ORP-1 stuurprint€ 79,00 StuurprintStuurprint voor het activeren van de alarmgevers door de ORP-1. Ook de kabelbewaking tussende centrale en de ORP-1 wordt via deze print geregeld.Specificaties :- Meerdere printen koppelbaar- Bedrijfsspanning : 24 Vdc- Stroomverbruik : 1 mA- Alarmgeverlijnen per stuurprint : 1- Afmetingen : 60 x 70 mm61389.5 Beugel t.b.v. ORP-1 stuurprint€ 7,50Beugel voor het rechtop monteren van de ORP-1 stuurprint in behuizingen met weinig ruimte.216


OntruimingOntruiming Type A (gesproken woord)BoschBosch gesproken woord OntruimingsinstallatiesLobeco distribueert in Nederland de systemen van Bosch voor ontruiming met gesprokenwoord zg. type A ontruiming. Bosch heeft daarbij zowel een completereeks aan producten voor type A-systemen van klein tot middelgroot met de PlenaEasy Line tot en met de grotere High end oplossingen met de Praesidio lijn type Acentrale.Lobeco helpt u hier graag verder, zowel bij het adviseren als het ontwerpen en inbedrijfstellen.Wilt u meer informatie over Type A ontruimingssystemen?Neem dan snel contact met ons op! of bel ons op:070-314 3170.99947 Plena Easy linePlena Easy lineVeelzijdig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk: stuk voor stuk eigenschappen van Plena PublicAddress Easy Line. De Plena producten zijn een ideale oplossing voor kleine en middelgrotelocaties. De verschillende systeemelementen kunnen worden gecombineerd enafgestemd op praktisch elke locatie, van een eenvoudig Public Address-systeem tot een aangepasteconfiguratie met meerdere zones.Prijs op aanvr.Het ontwerpen van een ontruimingstype A (gesproken woord) installatie is een stukje maatwerk.Neem u gerust contact op met één van onze adviseurs en laat u vrijblijvend adviseren.Specificaties :- Ontruimingssysteem conform NEN2575- Voor kleine tot middelgrote toepassingen tot 60 zones- Intelligent systeem voor gesproken berichten- Plug-and-play installatie, configureerbaar via de PC- Door te verbinden met CAT5 kabel99947 Praesideo SystemPraesideo SystemEen volledig digitaal Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem dat voldoetaan alle eisen die professionele gebruikers stellen. Het systeem verrijkt de Public Addressmarktmet zeer innovatieve en geavanceerde digitale technologie. Door de volledige verwerkingen communicatie van zowel audiosignalen als besturingsgegevens in het digitale domein.Prijs op aanvr.Het ontwerpen van een ontruimingstype A (gesproken woord) installatie is een stukje maatwerk.Neem u gerust contact op met één van onze adviseurs en laat u vrijblijvend adviseren.Specificaties :- Geheel digitaal- Producten van hoge kwaliteit- Volledig bewaakt redundant systeem- Eenvoudige installatie en gemakkelijk in onderhoudmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592217


HandbrandmeldersH a n d b r a n d m e l d e r sHandbrandmeldersFirePoint61200.3 MCP brand standaard€ 18,00 In/opbouw handbrandmelderHandbrandmelder met sabotagebeveiliging en met indrukglaasje met Lobeco tekst. I.p.v eenindrukglaasje kan er ook een herstelbaar indrukelement geplaast worden. De handbrandmelderis voorzien van een wisselcontacten met meerdere aansluitingen.Specificaties :- Europese norm(en) : EN54-11- Incl. testsleutel- Herstelbaar element (optie, art.nr. 61215.3)- Beschermkap (optie, art.nr. 61000.3)- Verzegelmateriaal (optie, art.nr. 61000.1)- Schakelcontact : wisselcontact 1 stuks (30Vdc / 2A)- Kabelaansluiting : 0,2 - 2,5 mm2- Beschermingsgraad : IP24- Relatieve vochtigheid :


Handbrandmelders61203.3S MCP 1k2 Synova FC10€ 18,00 In/opbouw handbrandmelder met 1K2 OhmHandbrandmelder met sabotagebeveiliging en met indrukglaasje met Lobeco tekst. I.p.v eenindrukglaasje kan er ook een herstelbaar indrukelement geplaast worden. De handbrandmelderis voorzien van een 1k2 Ohm alarmweerstand in serie met een N/O contact en een separaatN/O-contact. De weerstandswaarde is standaard in Synova FC-10 centrales.Specificaties :- Europese norm(en) : EN54-11- Incl. testsleutel- Herstelbaar element (optie, art.nr. 61215.3)- Beschermkap (optie, art.nr. 61000.3)- Verzegelmateriaal (optie, art.nr. 61000.1)- Schakelcontact : N/O (30Vdc / 2A)- Alarmweerstand : 1200 ohm- Kabelaansluiting : 0,2 - 2,5 mm2- Beschermingsgraad : IP24- Relatieve vochtigheid :


Handbrandmelders61000.3 MCP beschermkap€ 4,00 Beschermkap t.b.v. handbrandmelders3002002 STI6531€ 50,00 Beveiligingskap t.b.v. handbrandmelders (opbouw)Deze beveiligingskap is geschikt om over een (evt. bestaande) handmelder te plaatsen, doorhet doorzichtige polycarbonaat blijft de handmelder goed zichtbaar. Ideaal om op scholen,colleges, ziekenhuizen en openbare gebieden het aantal ongewenste meldingen tot het minimumte beperken.Specificaties :- Materiaal: Polycarbonaat- Beschermd tegen stof vuil en spatwater- Bedrijfstemperatuur: -40ºC tot 49ºC3002003 STI6535€ 60,00 Beveiligingskap (waterdicht) t.b.v. handbrandmeldersDeze waterdichte stopper is geschikt om over een (evt. bestaande) handmelder te plaatsen,door het doorzichtige polycarbonaat blijft de handmelder goed zichtbaar. Ideaal om op scholen,colleges, ziekenhuizen, openbare gebieden en industriele omgevingen het aantal ongewenstemeldingen tot het minimum te beperken.Specificaties :- Materiaal: Polycarbonaat- Beschermd tegen stof vuil en water- Bedrijfstemperatuur: -40ºC tot 49ºC61215.3 PS210X1€ 2,00 Herstelbaar indrukelementHerstelbaar indrukelement voor in de handbrandmelder. Hiermee behoort het vervangen vanglaasjes tot het verleden.61000.1 P037€ 3,00 Verzegelingsmateriaal (5 stuks)Zegel waarmee de handbrandmelder vergrendelt kan worden tegen ongewenst gebruik.61111 P014€ 2,60 Doorvoerwartel61112 MAZ 25€ 2,60 Afsluitwartel220


Algemene nevenindicatorenA l g e m e n e n e v e n i n d i c a t o r e nNevenindicator voor binnenFirePoint74036 SORD630€ 16,50 Nevenindicator rood 6-30V/10mA incl. opbouwrandLaag stroomverbruik nevenindicator (10 mA). Ideaal voor volgschakelingen. Uitgevoerd met1 smd led en een rode piramidelens. Geschikt voor inbouwmontage maar ook voor opbouwmontage.De aansluitklemmen zijn polariteitgevoelig.Specificaties :- Voedingsspanning: 6 tot 30 V- Stroomverbuik:


Speciale branddetectorsS p e c i a l e b r a n d d e t e c t o r sRookaanzuigsystemenWagner Titanus MicroSens3004097 Titanus MicroSens€ 120,00 Basiseenheid hooggevoelig rookaanzuigsysteemRookaanzuigsysteem voor ruimtebewaking tot ca 400m². De TITANUS MICRO-SENS is eenrookaanzuigsysteem bedoeld voor kleine ruimten en schachten die normaal gesproken metpuntmelders bewaakt worden. Door vocht-, temperatuur-, vervuiling-, en/of luchtstroomproblemenzijn puntmelders niet altijd zinvol toepasbaar. Door toepassing van LOGIC-SENS, ishet ontstaan van ongewenste/onechte meldingen tot een minimum beperkt.Het systeem detecteertalle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. U kunt een keuzemaken uit twee verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen.Instelbaar hoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV. (Licht Verduistering)De TITANUS MICRO-SENS bezit alle benodigde certificaten zoals VdS en voldoet aan EN54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie.De TITANUS MICRO-SENS® is voor een veelvoud aan toepassingen geschikt: Voor vervuildeomgevingen (zoals liften) zijn speciale handmatige schoonblaasinrichtingen ontwikkelddie de systeembeschikbaarheid van de brandmeldinstallatie in stand houden. Voor koelenvrieshuizen is de TITANUS MICRO-SENS erg geschikt, door een mogelijkebelasting variërentvan -20 °C tot en met +60 °C (diepvriesvariant -40 °C tot en met +60 °C ).Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningen.Alle functies van de TITANUS MICRO-SENS worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en door middelvan een LED gesignaleerd. De TITANUS MICRO-SENS kan ook als zelfstandig systeem ingezetworden. De TITANUS MICRO-SENS heeft een modulaire opbouw. Bedrijfsprocessenkunnen doorgang vinden tijdens onderhoud. Voor onderhoud en service is een diagnosesoftware pakket (DIAG3) beschikbaar.Specificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TT-50-L/a : HA 0,5%, VA 0,33%, IA 0,16%/m LV*- Meldertype DM-TT-10-L/a : HA 0,1%, VA 0,07%, IA 0,03%/m LV*- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 50 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 8- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 105 - 170 mA- Stroomverbruik in alarm : (bij 24 V) 140 - 205 mA- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 222 x 140 x 70 mm (hxbxd)- Gewicht : 800 g222


Speciale branddetectors3004100 MicroSens Detektor 0,1 Module€ 1550,003004102 MicroSens Detektor 0,5 Module€ 875,003004136 MicroSens Frontfolie€ 16,003004096 MicroSens Nevenindicator€ 105,00Aansluiting op MSR-05 door middel van bussysteem van MSR-05.3004085 MicroSens Netwerkkaart€ 395,00Wagner Titanus ProSens3004087 Titanus ProSens€ 800,00 Basiseenheid hooggevoelig rookaanzuigsysteemRookaanzuigsysteem voor ruimtebewaking. De TITANUS PRO-SENS is een rookaanzuigsysteembedoeld voor ruimten die normaal gesproken met puntmelders bewaakt worden.Door vocht-,temperatuur-, vervuiling-, en/of luchtstroomproblemen zijn puntmelders niet altijd toepasbaar.Door toepassing van LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechte meldingentot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven inde Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit drie verschillendedetectormodules. Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarmvanaf 0,015%/m LV tot 1%/m LV. (Licht Verduistering)De TITANUS PRO-SENS bezit alle benodigde certificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie.De TITANUS PRO-SENS is voor een veelvoud aan toepassingen geschikt: Voor vervuildeomgevingen zijn speciale automatische schoonblaasinrichtingen ontwikkeld die de systeembeschikbaarheidvan de brandmeldinstallatie in stand houden. Voor koel-en vrieshuizen is deTITANUS PRO-SENS erg geschikt, door een mogelijke temperatuurbelasting variërend van-20 °C tot en met +60 °C (diepvriesvariant: -40 °C tot en met +60 °C ).Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS PRO-SENS worden voortdurend bewaakt. Een verstopping ofbreuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en door middel vaneen LED gesignaleerd. De TITANUS PRO-SENS kan ook als zelfstandig systeem ingezetworden. De TITANUS PRO-SENS® heeft een modulai re opbouw.mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592223


Speciale branddetectorsBedrijfsprocessen kunnen doorgang vinden tijdens onderhoud. Voor onderhoud en serviceis een diagnose software type DIAG3 pakket beschikbaar.Specificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TT-50-L/a : HA 0,5%, VA 0,33%, IA 0,16%/m LV*- Meldertype DM-TT-10-L/a : HA 0,1%, VA 0,07%, IA 0,03%/m LV*- Meldertype DM-TT-01-L/a : HA 0,015%, VA 0,007%, IA 0,003%/m LV*- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Ja- Maximale buislengte : 300 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 32 tot 64 (TS2)- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 200 - 275 mA of 220 - 295 mA (TS2)- Stroomverbruik in alarm : (bij 24 V) 210 - 285 mA of 240 - 315 mA (TS2)- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 292 x 200 x 113 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,35 kg3004088 Titanus ProSens Silent€ 1100,00 Basiseenheid hooggevoelig rookaanzuigsysteemRookaanzuigsysteem voor ruimtebewaking. De TITANUS PRO-SENS is een rookaanzuigsysteembedoeld voor ruimten die normaal gesproken met puntmelders bewaakt worden.Door vocht-,temperatuur-, vervuiling-, en/of luchtstroomproblemen zijn puntmelders niet altijd toepasbaar.Door toepassing van LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechte meldingentot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven inde Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit drie verschillendedetectormodules. Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarmvanaf 0,015%/m LV tot 1%/m LV. (Licht Verduistering)De TITANUS PRO-SENS bezit alle benodigde certificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie.De TITANUS PRO-SENS is voor een veelvoud aan toepassingen geschikt: Voor vervuildeomgevingen zijn speciale automatische schoonblaasinrichtingen ontwikkeld die de systeembeschikbaarheidvan de brandmeldinstallatie in stand houden. Voor koel-en vrieshuizen is deTITANUS PRO-SENS erg geschikt, door een mogelijke temperatuurbelasting variërend van-20 °C tot en met +60 °C (diepvriesvariant: -40 °C tot en met +60 °C ).Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS PRO-SENS worden voortdurend bewaakt. Een verstopping ofbreuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en door middel vaneen LED gesignaleerd. De TITANUS PRO-SENS kan ook als zelfstandig systeem ingezetworden. De TITANUS PRO-SENS® heeft een modulai re opbouw. Bedrijfsprocessen kunnendoorgang vinden tijdens onderhoud. Voor onderhoud en service is een diagnose softwaretype DIAG3 pakket beschikbaar.Specificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TT-50-L/a : HA 0,5%, VA 0,33%, IA 0,16%/m LV*- Meldertype DM-TT-10-L/a : HA 0,1%, VA 0,07%, IA 0,03%/m LV*- Meldertype DM-TT-01-L/a : HA 0,015%, VA 0,007%, IA 0,003%/m LV*- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Ja- Maximale buislengte : 300 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 32 tot 64 (TS2)- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Geluidsniveau : Tot 23 dB(A)- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 200 - 275 mA of 220 - 295 mA (TS2)- Stroomverbruik in alarm : (bij 24 V) 210 - 285 mA of 240 - 315 mA (TS2)- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 292 x 200 x 113 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,35 kg224


Speciale branddetectors3004156 ProSens Detektor 0,015€ 1800,003004157 ProSens Detektor 0,10€ 555,003004158 ProSens Detektor 0,50€ 405,003004132 ProSens Frontfolie 1€ 16,003004133 ProSens Frontfolie 2€ 16,003004144 ProSens Nevenindicator€ 50,003004084 Pro- en Top- en SuperSens Netwerkkaart€ 395,00Wagner Titanus TopSens3004094 Titanus TopSens€ 2050,00 Basiseenheid hooggevoelig rookaanzuigsysteemRookaanzuigsysteem voor ruimtebewaking en objectbewaking. De TITANUS TOP-SENS isontwikkeld voor die ruimten waar een zeer snelle detectie wenselijk is. U kunt denken aandatacentra, serverruimten, aansturing blusinstallaties of ruimten beveiligd met OxyReduct.Ook schakelkasten of ander objecten kunnen doeltreffend bewaakt worden. Door toepassingvan LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechte meldingen tot een minimum beperkt.Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit 3 verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigengevoeligheidsinstellingen. Instelbaar info-, voor- en hoofdalarm vanaf 0,005%/m LV tot1%/m LV (Licht Verduistering).De TITANUS TOP-SENS bezit alle benodigde certificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie.Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storingmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592225


Speciale branddetectors- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningen.Alle functies van de TITANUS TOP-SENS worden voortdurend bewaakt. Een verstopping ofbreuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en door middel vaneen LED gesignaleerd. De TITANUS TOP-SENS kan ook als zelfstandig systeem ingezetworden. De TITANUS TOP-SENS heeft een modulaire opbouw. Bedrijfsprocessen kunnendoorgang vinden tijdens onderhoud. Voor onderhoud en service is een diagnose softwarepakket type DIAG3 beschikbaar.Specificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm, 1x infoalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TT-50-L/a : HA 0,5%, VA 0,33%, IA 0,16%/m LV*- Meldertype DM-TT-10-L/a : HA 0,1%, VA 0,07%, IA 0,03%/m LV*- Meldertype DM-TT-01-L/a : HA 0,015%, VA 0,007%, IA 0,003%/m LV*- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 300 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 32 tot 64 (TS2)- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 200 - 260 mA of 230 - 310 mA (TS2)- Stroomverbruik in alarm : (bij 24 V) 230 - 290 mA of 290 - 370 mA (TS2)- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 292 x 200 x 113 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,35 kg3004095 Titanus TopSens Silent€ 2310,00 Basiseenheid hooggevoelig rookaanzuigsysteemRookaanzuigsysteem voor ruimtebewaking en objectbewaking. De TITANUS TOP-SENS isontwikkeld voor die ruimten waar een zeer snelle detectie wenselijk is. U kunt denken aandatacentra, serverruimten, aansturing blusinstallaties of ruimten beveiligd met OxyReduct.Ook schakelkasten of ander objecten kunnen doeltreffend bewaakt worden. Door toepassingvan LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechte meldingen tot een minimum beperkt.Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit 3 verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigengevoeligheidsinstellingen. Instelbaar info-, voor- en hoofdalarm vanaf 0,005%/m LV tot1%/m LV (Licht Verduistering).De TITANUS TOP-SENS bezit alle benodigde certificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie.Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningen.Alle functies van de TITANUS TOP-SENS worden voortdurend bewaakt. Een verstopping ofbreuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en door middel vaneen LED gesignaleerd. De TITANUS TOP-SENS kan ook als zelfstandig systeem ingezetworden. De TITANUS TOP-SENS heeft een modulaire opbouw. Bedrijfsprocessen kunnendoorgang vinden tijdens onderhoud. Voor onderhoud en service is een diagnose softwarepakket type DIAG3 beschikbaar.Specificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm, 1x infoalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TT-50-L/a : HA 0,5%, VA 0,33%, IA 0,16%/m LV*- Meldertype DM-TT-10-L/a : HA 0,1%, VA 0,07%, IA 0,03%/m LV*- Meldertype DM-TT-01-L/a : HA 0,015%, VA 0,007%, IA 0,003%/m LV*- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 300 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 32 tot 64 (TS2)- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Geluidsniveau : Tot 23 dB(A)- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 200 - 260 mA of 230 - 310 mA (TS2)- Stroomverbruik in alarm : (bij 24 V) 230 - 290 mA of 290 - 370 mA (TS2)- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 292 x 200 x 113 mm (hxbxd)- Gewicht : 1,35 kg226


Speciale branddetectors3004159 TopSens Detektormodule 0,015€ 1800,003004140 TopSens Detektormodule 0,10€ 850,003004161 TopSens Detektormodule 0,50€ 405,003004134 TopSens Frontfolie 1€ 16,003004135 TopSens Frontfolie 2€ 16,003004084 Pro- en Top- en SuperSens Netwerkkaart€ 395,00Wagner Titanus SuperSens3004093 SuperSens€ 5765,00 AD-05-0800Het is steeds belangrijker voor bedrijven met een IT-netwerk en geautomatiseerde technologieeen zo vroeg mogelijke en daarbij ook betrouwbare rookdetectie te hebben. De schadedie ontstaat bij een brand die te laat wordt gedetecteerd zal veelkosten met zich meebrengen. Een organisatie kan zich niet veroorloven deze risico's te nemen.TITANUS SUPER-SENS is specifiek ontwikkeld om diverse ruimten en waardevol legoederen/apparatuur te beveiligen. Een snelle detectie van rook is door de hoge gevoeligheidgegarandeerd. Dit geeft de gebruiker d e maximale tijd om noodzakelijke maatregelente nemen. Innovatief detectie systeem TITANUS SUPER-SENS heeft een hogedetectiegevoeligheid, mogelijk gemaakt met een innovatief optisch detectiesysteem metlong-life lichtbronnen. Deze WAGNER gepatenteerde oplossing, heeft een standaard detectiegevoeligheidvan 0,0025%* per meter. Voor speciale toepassingen (clean rooms) is eengevoeligheid van 0.001%* per meter beschikbaar.De TITANUS SUPER SENS is voor een veelvoud aan toepassingen geschikt: overal in laboratoria,cleanrooms en computerruimten kan aan specifieke detectiewensen voldaan worden.Een breed toepassingsspectrum is mede mogelijk door een mogelijketemperatuursbelasting variërend van - 20 °C tot en met +60 °C (diepvriesvariant -40 °C toten met +60 °C )In de te beveiligen zone of ruimte worden continue luchtmonsters aangezogen, door middelvan een buizensysteem met aanzuigopeningen. Deze luchtmonsters worden naar een centraleautomatische rookmelder getransporteerd en geanalyseerd. Alle functies van de TITA-NUS SUPERSENS worden voortdurend bewaakt. Een verstopping of breuk van het buizensysteemof een uitval van de aanzuigeenheid wordt als storing gemeld en door een LED opTITANUS SUPERSENS gesignaleerd. Alarm- en storingssignalen zijn als potentiaalvrijecontacten voor aansluiting op iedere willekeurige brandmeldcentrale of als sturing van alarmeringsinrichtingenbeschikbaar. De TITANUS SUPERSENS kan ook als zelfstandig systeemingezet worden. Op de TITANUS SUPERSENS kunnen externe optischesignaleringen aangesloten worden. De TITANUS SUPERSENS heeft een eenvoudig modulairesysteemopbouw. Voor onderhoud en service is een WindowsTM diagnose softwarepakket (DIAG1) beschikbaar, waarmee een snelle en eenvoudige diagnose mogelijk is. Hiervooris geen specifieke opleiding noodzakelijk.mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592227


Speciale branddetectorsSpecificaties :- Contactbelasting : 1A, 30V DC, max 24W- Klemaansluiting : max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, Geel - storing- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm, 1x infoalarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in 4 stappen instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TS-25-L : HA 0,025%, VA 0,016%, IA 0,008%/m LV- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 200 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 24- Max. te beveiligen oppervlakte : 2880 m²- Storing bij verstopping of breuk : 10% - 50%- Voeding: 24Vdc (14-30Vdc)- Stroomverbruik standby : (bij 24 V) 245 mA, in alarm : (bij 24 V) 320 mA- Bescherminsfactor : IP20, optioneel IP54- Kleur : RAL 9018, papyruswit- Bedrijstemperatuut : -20°C tot +60°C- Afmeting : 366 x 240 x 132 mm (hxbxd)- Gewicht : 2,8 kg3004084 Pro- en Top- en SuperSens Netwerkkaart€ 395,003004126 Aansluiting retour SuperSens€ 90,00Wagner Titanus RackSens3004104 Titanus RackSens 1 HE 0,5 24V€ 1815,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking. De TITANUS RACK-SENS 1HE is een 19 inchrookaanzuigsysteem bedoeld voor schakel- en serverkasten. Het is bekend dat branden indergelijke kasten over het algemeen ontstaan door smoor-, smeul of gloeibranden. Rook leidttot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdekt wordt. Rookgassen kunnen daarbij degehele schakel-of serverkast beschadigen, dat gepaard kan gaan met het verlies van data.De TITANUS RACK-SENS 1HE brengt u zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van een mogelijkebeginnende brand. Door toepassing van LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechtemeldingen tot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypeszoals beschreven in de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit twee verschillendedetectormodules. Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaarhoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV. De TITANUS RACK-SENS 1HE bezit alle benodigdecertificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnenelke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie. De TITANUS RACK-SENS 1HE istoepasbaar in zowel open als gesloten kastsystemen. Als extra mogelijkheid kunnen externeflessen aangestuurd worden voor blussing in de kast, als ook voor ruimteblussing (i.c.m.EN12094-1 bluscentrale). Indien wenselijk kan het systeem een contact sturen als de temperatuurin de kast boven een vooraf bepaalde grenswaarde komt (maximaal 5 sensoren).Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS 1HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 1HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen - in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-50 : HA 0,5%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm, VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA, in alarm (bij 24 V) : 205 - 310 mA- Aanloopstrroom : 190 mA- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 43,6 x 443 x 300 mm (hxbxd)- Gewicht: 6,4 kg228


Speciale branddetectors3004105 Titanus RackSens 1 HE 0,1 24V€ 2485,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking. De TITANUS RACK-SENS 1HE is een 19 inchrookaanzuigsysteem bedoeld voor schakel- en serverkasten. Het is bekend dat branden indergelijke kasten over het algemeen ontstaan door smoor-, smeul of gloeibranden. Rook leidttot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdekt wordt. Rookgassen kunnen daarbij degehele schakel-of serverkast beschadigen, dat gepaard kan gaan met het verlies van data.De TITANUS RACK-SENS 1HE brengt u zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van een mogelijkebeginnende brand. Door toepassing van LOGIC-SENS, is het ontstaan van ongewenste/onechtemeldingen tot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypeszoals beschreven in de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit twee verschillendedetectormodules. Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaarhoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV. De TITANUS RACK-SENS 1HE bezit alle benodigdecertificaten zoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnenelke (gecertificeerde) brandmeldinstallatie. De TITANUS RACK-SENS 1HE istoepasbaar in zowel open als gesloten kastsystemen. Als extra mogelijkheid kunnen externeflessen aangestuurd worden voor blussing in de kast, als ook voor ruimteblussing (i.c.m.EN12094-1 bluscentrale). Indien wenselijk kan het systeem een contact sturen als de temperatuurin de kast boven een vooraf bepaalde grenswaarde komt (maximaal 5 sensoren).Een rookaanzuigsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS 1HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 1HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen - in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-10 : HA 0,1%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm, VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 205 - 310 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 43,6 x 443 x 300 mm (hxbxd)- Gewicht: 6,4 kg3004106 Titanus RackSens 2 HE 0,5 NO 2,2m3 24V€ 4475,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking en kastblussing. De TITANUS RACK-SENS 2HEis een 19inch rookaanzuigsysteem/blussysteem bedoeld voor gesloten schakel- en serverkasten.Het is bekend dat branden in dergelijke kasten over het algemeen ontstaan doorsmoor-, smeul- of gloeibranden. Rook leidt tot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdektwordt. Rookgassen kunnen daarbij de gehele schakel-of serverkast beschadigen, datgepaard kan gaan met het verlies van data. De TITANUS RACK-SENS® 2HE brengt u zosnel mogelijk op de hoogte van een mogelijke beginnende brand. Indien de brand snel totontwikkeling komt, wordt deze geblust d.m.v. de ingebouwde bluscilinders met Novec 1230of FM200. Door toepassing van LOGIC SENS, is het ontstaan van ongewenst/onechte meldingentot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschrevenin de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit twee verschillende detectormodules.Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarm vanaf0,1%/m LV tot 2%/m LV. Systemen voor rackblussing kennen geen VdS keur. De detectormodule,zoals ook toegepast in de TITANUS RACK-SENS 2HE, bezit alle, benodigde certificatenzoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke(gecertificeerde) brandmeldinstallatie. De TITANUS RACK-SENS 2HE is toepasbaar in geslotenkastsystemen. Indien wenselijk kan het systeem een contact sturen als de temperatuurin de kast boven een vooraf bepaalde grenswaarde komt (maximaal 5 sensoren)mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592229


Speciale branddetectorsEen rookaanzuigsysteem bestaat de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS® 2HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 2HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen - in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-50 : HA 0,5%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm, VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Blussing 1 of 2 cilinders Novec 1230 of FM200- (bluscap. ca. 2,2m3 per cilinder NO - bluscap. ca. 2,4m3 per cilinder FM)- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 270 - 400 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 88,1 x 670 x 483 mm (hxbxd)- Gewicht: 25 Kg 1 cilinder - 32 Kg 2 cilinders3004107 Titanus RackSens 2 HE 0,1 NO 2,2m3 24V€ 5100,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking en kastblussing. De TITANUS RACK-SENS 2HEis een 19inch rookaanzuigsysteem/blussysteem bedoeld voor gesloten schakel- en serverkasten.Het is bekend dat branden in dergelijke kasten over het algemeen ontstaan doorsmoor-, smeul- of gloeibranden. Rook leidt tot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdektwordt. Rookgassen kunnen daarbij de gehele schakel-of serverkast beschadigen, datgepaard kan gaan met het verlies van data. De TITANUS RACK-SENS® 2HE brengt u zosnel mogelijk op de hoogte van een mogelijke beginnende brand. Indien de brand snel totontwikkeling komt, wordt deze geblust d.m.v. de ingebouwde bluscilinders met Novec 1230of FM200. Door toepassing van LOGIC SENS, is het ontstaan van ongewenst/onechte meldingentot een minimum beperkt. Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschrevenin de Europese norm EN-54. U kunt een keuze maken uit twee verschillende detectormodules.Elke module kent haar eigen gevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarm vanaf0,1%/m LV tot 2%/m LV. Systemen voor rackblussing kennen geen VdS keur. De detectormodule,zoals ook toegepast in de TITANUS RACK-SENS 2HE, bezit alle, benodigde certificatenzoals VdS en voldoet aan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke(gecertificeerde) brandmeldinstallatie. De TITANUS RACK-SENS 2HE is toepasbaar in geslotenkastsystemen. Indien wenselijk kan het systeem een contact sturen als de temperatuurin de kast boven een vooraf bepaalde grenswaarde komt (maximaal 5 sensoren)Een rookaanzuigsysteem bestaat de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS® 2HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 2HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) ; Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-10 : HA 0,1%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm, VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W230


Speciale branddetectors- Blussing 1 of 2 cilinders Novec 1230 of FM200- (bluscap. ca. 2,2m3 per cilinder NO - bluscap. ca. 2,4m3 per cilinder FM)- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 270 - 400 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 88,1 x 670 x 483 mm (hxbxd)- Gewicht: 25 Kg 1 cilinder - 32 Kg 2 cilinders3004108 Titanus RackSens 2 HE 0,5 FM 2,4m3 24V€ 4475,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking en kastblussing. De TITANUS RACK-SENS 2HEis een 19inch rookaanzuigsysteem/blussysteem bedoeld voor gesloten schakel- en serverkasten.Het is bekend dat branden in dergelijke kasten over het algemeen ontstaan doorsmoor-, smeul- of gloeibranden. Rook leidt tot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdektwordt. Rookgassen kunnen daarbij de gehele schakel-of serverkast beschadigen, datgepaard kan gaan met het verlies van data. De TITANUS RACK-SENS® 2HE brengt u zosnel mogelijk op de hoogte van een mogelijke beginnende brand. Indien de brand snel totontwikkeling komt, wordt deze geblust d.m.v. de ingebouwde bluscilinders met Novec 1230of FM200. Door toepassing van LOGIC SENS, is het ontstaan van ongewenst/onechte meldingentot een minimum beperkt.Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. Ukunt een keuze maken uit twee verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigengevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV.Systemen voor rackblussing kennen geen VdS keur. De detectormodule, zoals ook toegepastin de TITANUS RACK-SENS 2HE, bezit alle, benodigde certificaten zoals VdS en voldoetaan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde)brandmeldinstallatie.De TITANUS RACK-SENS 2HE is toepasbaar in gesloten kastsystemen. Indien wenselijkkan het systeem een contact sturen als de temperatuur in de kast boven een vooraf bepaaldegrenswaarde komt (maximaal 5 sensoren)Een rookaanzuigsysteem bestaat de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS® 2HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 2HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-50 : HA 0,5%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm,VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Blussing 1 of 2 cilinders Novec 1230 of FM200- (bluscap. ca. 2,2m3 per cilinder NO - bluscap. ca. 2,4m3 per cilinder FM)- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 270 - 400 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 88,1 x 670 x 483 mm (hxbxd)- Gewicht: 25 Kg 1 cilinder - 32 Kg 2 cilinders3004109 Titanus RackSens 2 HE 0,1 FM 2,4m3 24V€ 5100,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking en kastblussing. De TITANUS RACK-SENS 2HEis een 19inch rookaanzuigsysteem/blussysteem bedoeld voor gesloten schakel- en serverkasten.Het is bekend dat branden in dergelijke kasten over het algemeen ontstaan doorsmoor-, smeul- of gloeibranden. Rook leidt tot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ont-mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592231


Speciale branddetectorsdekt wordt. Rookgassen kunnen daarbij de gehele schakel-of serverkast beschadigen, datgepaard kan gaan met het verlies van data. De TITANUS RACK-SENS® 2HE brengt u zosnel mogelijk op de hoogte van een mogelijke beginnende brand. Indien de brand snel totontwikkeling komt, wordt deze geblust d.m.v. de ingebouwde bluscilinders met Novec 1230of FM200. Door toepassing van LOGIC SENS, is het ontstaan van ongewenst/onechte meldingentot een minimum beperkt.Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. Ukunt een keuze maken uit twee verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigengevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV.Systemen voor rackblussing kennen geen VdS keur. De detectormodule, zoals ook toegepastin de TITANUS RACK-SENS 2HE, bezit alle, benodigde certificaten zoals VdS en voldoetaan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde)brandmeldinstallatie.De TITANUS RACK-SENS 2HE is toepasbaar in gesloten kastsystemen. Indien wenselijkkan het systeem een contact sturen als de temperatuur in de kast boven een vooraf bepaaldegrenswaarde komt (maximaal 5 sensoren)Een rookaanzuigsysteem bestaat de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS® 2HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 2HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-10 : HA 0,1%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm,VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Blussing 1 of 2 cilinders Novec 1230 of FM200- (bluscap. ca. 2,2m3 per cilinder NO - bluscap. ca. 2,4m3 per cilinder FM)- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 270 - 400 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 88,1 x 670 x 483 mm (hxbxd)- Gewicht: 25 Kg 1 cilinder - 32 Kg 2 cilinders3004110 Titanus RackSens 2 HE blus-uitbreiding 24V€ 3200,00 Rookaanzuigsysteem voor kastbewakingRookaanzuigsysteem voor kastbewaking en kastblussing. De TITANUS RACK-SENS 2HEis een 19inch rookaanzuigsysteem/blussysteem bedoeld voor gesloten schakel- en serverkasten.Het is bekend dat branden in dergelijke kasten over het algemeen ontstaan doorsmoor-, smeul- of gloeibranden. Rook leidt tot roetafzetting en corrosie, als dit niet tijdig ontdektwordt. Rookgassen kunnen daarbij de gehele schakel-of serverkast beschadigen, datgepaard kan gaan met het verlies van data. De TITANUS RACK-SENS® 2HE brengt u zosnel mogelijk op de hoogte van een mogelijke beginnende brand. Indien de brand snel totontwikkeling komt, wordt deze geblust d.m.v. de ingebouwde bluscilinders met Novec 1230of FM200. Door toepassing van LOGIC SENS, is het ontstaan van ongewenst/onechte meldingentot een minimum beperkt.Het systeem detecteert alle brandtypes zoals beschreven in de Europese norm EN-54. Ukunt een keuze maken uit twee verschillende detectormodules. Elke module kent haar eigengevoeligheidsinstellingen. Instelbaar hoofdalarm vanaf 0,1%/m LV tot 2%/m LV.Systemen voor rackblussing kennen geen VdS keur. De detectormodule, zoals ook toegepastin de TITANUS RACK-SENS 2HE, bezit alle, benodigde certificaten zoals VdS en voldoetaan EN 54-20 zodat het systeem toepasbaar is binnen elke (gecertificeerde)brandmeldinstallatie.De TITANUS RACK-SENS 2HE is toepasbaar in gesloten kastsystemen. Indien wenselijkkan het systeem een contact sturen als de temperatuur in de kast boven een vooraf bepaaldegrenswaarde komt (maximaal 5 sensoren)232


Speciale branddetectorsEen rookaanzuigsysteem bestaat de volgende onderdelen:- detector unit met ventilator- potentiaal vrije contacten voor brand en storing- ABS leidingsysteem met aanzuigopeningenAlle functies van de TITANUS RACK-SENS® 2HE worden voortdurend bewaakt. Een verstoppingof breuk van het leidingsysteem of spanningsuitval wordt als storing gemeld en doormiddel van een LED gesignaleerd. De TITANUS RACK-SENS 2HE kan ook als zelfstandigsysteem ingezet worden.Specificaties :- Klemaansluiting: max 1,5 mm²- LED : Groen- in bedrijf, Rood - brandalarm, blussing, Geel- accu-, voedingverzamelstoring- Brandalarm : 1x hoofdalarm, 1x vooralarm- Optioneel : 2 extra vooralarm- Storing : 1x verzamelstoring- Alarm (in stappen van 0,1% instelbaar) : Maximale gevoeligheid- Meldertype DM-TM-10 : HA 0,1%, VA **% LV- Meldertype DM-TM-50 : HA 0,5%, VA **% LV (HA=Hoofdalarm, VA=Vooralarm in % van HA instelbaar)- Alarmgeheugen : Ja- Aansluiting nevenindicator : Nee- Maximale buislengte : 15 meter- Maximaal aantal aanzuigopeningen : 10- Storing bij verstopping of breuk 10% - 50%- Contactbelasting 1A, 30V DC, max 24W- Blussing 1 of 2 cilinders Novec 1230 of FM200- (bluscap. ca. 2,2m3 per cilinder NO - bluscap. ca. 2,4m3 per cilinder FM)- Bedrijfsspanning : 15 tot 30 V DC- Voedingsspanning : 24 V DC- Voeding : Exclusief EN 54 voeding- Stroomverbruik standby (bij 24 V) : 160 - 255 mA- Stroomverbruik in alarm (bij 24 V) : 270 - 400 mA- Aanloopstrroom 190 mA- Beschermingdfactor : IP 20- Kleur : front Ral 7021- Bedrijfstemperatuur : 0°C tot 40°C- Luchtvochtigheid Klasse F volgens DIN 40040- Afmetingen : 88,1 x 670 x 483 mm (hxbxd)- Gewicht: 25 Kg 1 cilinder - 32 Kg 2 cilinders3004111 RackSens Netwerkkaart€ 450,003004098 Filter t.b.v. RackSens€ 85,003004142 Tweede rookmelder 0,1€ 1125,003004114 Tweede rookmelder 0,5€ 500,003004116 Tweede blusfles NO 2,2m3€ 1180,003004117 Tweede blusfles FM 2,4m3€ 1180,003004118 Blus / schakelmodule ESU-1€ 935,003004119 Schakelmodule SU-3€ 375,003004112 Temperatuurmodule€ 315,003004121 Temperatuursensor (max 5)€ 70,003004120 Opbouwkast voor 1 HE€ 595,003004123 Afschakelrelais SR-1€ 80,00mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592233


Speciale branddetectorsWagner Leidingsysteem3004002 Buis L=3m rood€ 12,503004004 T-stuk rood (per 10 stuks)€ 90,003004007 Eindkap rood (per 10 stuks)€ 26,003004011 Knie 45 rood (per 10 stuks)€ 50,003004014 Koppelstuk rood (per 10 stuks)€ 26,003004015 Schroefkoppeling rood€ 110,003004021 Knie 90 rood (per 10 stuks)€ 63,00234


Speciale branddetectors3004022 Bocht 90 rood (per 10 stuks)€ 100,003004064 Bevestigingsclip rood (per 10 stuks)€ 20,003004151 Reiniger 0,5 L€ 15,003004152 Lijm 0,5 L€ 20,003004024 Buis met PG16 binnendraad€ 30,003004145 Reducering t.b.v. buis PG16€ 30,003004155 Aanzuigslang 12 x 9 mm (slang per meter)€ 1,203004026 Aanzuigslang 12 x 9 mm (slang a 50 meter)€ 60,003004027 Plafonddoorvoer€ 75,003004028 Terugslagklep grijs€ 80,003004083 Resetprint€ 95,00Wagner Toebehorenmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592235


Speciale branddetectors3004124 Geluidsdemper€ 150,003004001 Testadapter€ 25,003004130 Testbuis€ 45,003004131 Vochtvanger€ 315,003004127 Filterbehuizing met standaard filter GMF€ 170,00236


Speciale branddetectors3004128 Filterinhoud GMF€ 45,003004129 Filterinhoud FFF€ 60,003004146 Filterinhoud FFW€ 75,003004154 Filter voor luchtstroomsensor SS en AD€ 12,003004125 Montageset voor stellingen€ 55,003004089 Diagnosetool Diag3/a MS PS TS RS€ 690,003004153 Diagnosetool Diag1 SS AD2€ 570,003004147 Handmatige vrijblaas HM-R-1€ 115,003004148 Handmatige vrijblaas HM-R-2€ 210,00mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592237


Speciale branddetectors3004025 Bandarole€ 12,00Wagner Bandarole en folie3004029 Folie 2.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004030 Folie 2.5 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004031 Folie 3.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004032 Folie 3.2 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004033 Folie 3.4 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004034 Folie 3.6 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004035 Folie 3.8 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004036 Folie 4.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004037 Folie 4.2 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004038 Folie 4.4 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004039 Folie 4.6 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004040 Folie 5.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004041 Folie 5.2 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004042 Folie 5.6 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004043 Folie 6.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004044 Folie 6.8 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,00238


Speciale branddetectors3004045 Folie 7.0 zwarte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004066 Folie 2.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004067 Folie 2.5 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004068 Folie 3.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004069 Folie 3.2 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004070 Folie 3.4 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004071 Folie 3.6 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004072 Folie 3.8 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004073 Folie 4.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004074 Folie 4.2 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004075 Folie 4.4 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004076 Folie 4.6 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004077 Folie 5.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004078 Folie 5.2 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004079 Folie 5.6 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004080 Folie 6.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004081 Folie 6.8 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,003004082 Folie 7.0 witte tekst (per 10 stuks)€ 12,00mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592239


Speciale branddetectorsWagner Clip en rubber3004063 Clip (per 10 stuks)€ 24,003004046 Rubber 2.0 (per 10 stuks)€ 105,003004047 Rubber 2.5 (per 10 stuks)€ 105,003004048 Rubber 3.0 (per 10 stuks)€ 105,003004049 Rubber 3.2 (per 10 stuks)€ 105,003004050 Rubber 3.4 (per 10 stuks)€ 105,003004051 Rubber 3.6 (per 10 stuks)€ 105,003004052 Rubber 3.8 (per 10 stuks)€ 105,003004053 Rubber 4.0 (per 10 stuks)€ 105,003004054 Rubber 4.2 (per 10 stuks)€ 105,003004055 Rubber 4.4 (per 10 stuks)€ 105,003004056 Rubber 4.6 (per 10 stuks)€ 105,003004057 Rubber 5.0 (per 10 stuks)€ 105,003004058 Rubber 5.2 (per 10 stuks)€ 105,003004059 Rubber 5.6 (per 10 stuks)€ 105,003004060 Rubber 6.0 (per 10 stuks)€ 105,00240


Speciale branddetectors3004061 Rubber 6.8 (per 10 stuks)€ 105,003004062 Rubber 7.0 (per 10 stuks)€ 105,00KanaalmeldersSiemens3001066 FDBZ292€ 220,84 Kanaalmelder behuizingBehuizing kanaalmelder die gebruikt wordt voor rookdetectie in ventilatiekanalen. Met dekeuze uit de verschillende rookmelders die speciaal ontworpen zijn voor plaatsing in kanaalmelders,kan de kanaalmelder aangesloten worden op zowel een conventionele als eenadresseerbare brandmeldcentrale (FC10, FC720 en FC20).3001067 FDBZ292-AA€ 47,67 Rookaanzuigbuis 600mm voor kanaalmelder3001068 FDBZ292-AB€ 81,38 Rookaanzuigbuis 1500 mm voor kanaalmelder3001069 FDBZ292-AC€ 137,01 Rookaanzuigbuis 2800mm voor kanaalmeldermail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592241


Speciale branddetectors3001070 FDBZ292-AD€ 20,80 Afsluit set voor kanaalmelderRubberen pakking waarmee de venturiebuis in het gat van het luchtkanaal wordt geplaatst.3001071 FDBZ292-AF€ 63,56 Montage beugel voor kanaalmelderBevestigingsbeugel om de kanaalmelder op het luchtkanaal te bevestigen. Voor zowel vierkanteals ronde luchtkanalen.86352 DO1104A€ 250,54 Optische rookmelder SynoLine600Optische conventionele rookdetector met een aanzienlijk hogere gevoeligheid voor het gebruikin een kanaalmelder. Exclusief bijbehorende sokkel (artikelnr. 86089).Specificaties :- VdS-gekeurd- Beschermingsgraad : IP44- Relatieve vochtigheid : < 95% (niet condenserend)- Reactie-gevoeligheid : 2 %/m- Stroomverbruik : < 100uA- Bedrijfstemperatuurbereik : -25°C tot +60°C- Afmetingen melder (OxH) : 115 x 51 mm (inclusief sokkel)Lineaire optische rookmelderFirePoint61308 FireRay 2000€ 635,00Infrarood lijnmelder bestaande uit een zender, ontvanger en controller geplaatst in een robuustemetalen behuizing. Het signaal wordt door de ontvanger geanalyseerd op aanwezigheidvan rook. Wanneer een vooraf bepaalde verduisteringswaarde wordt bereikt, zal er eenbrandalarm gegenereerd worden.Specificaties :- VdS-nummer : G 297058- Overeenkomstig BS 5839 deel 5- Bewakingsoppervlak : 1500 m2- Afstand tussen zender en ontvanger : 10 - 100 meter- Bedrijfsspanningsbereik : 11,5 Vdc tot 28 Vdc- Stroomverbruik zender : < 1,6 - 5,6 mA- Ruststroom control unit + ontvanger : < 8,5 mA- Alarmstroom control unit + ontvanger : < 16,5 mA- Beschermingsgraad : IP50- Bedrijfstemperatuurbereik : -20°C tot +55°C- Kleur melder : wit RAL 9010- Afmetingen control unit : 215 x 265 x 88 mm- Afmetingen zender/ontvanger (incl. beugel) : 83 x 115 x 135 mm- Gewicht melder control unit : 1060 gr.- Gewicht zender/ontvanger (incl. beugel) : 650 gr.242


Speciale branddetectors61306 FireRay 5000€ 635,00 Gemotoriseerde infrarood reflectie lijndetectorDe gemotoriseerde infrarood reflectie rookmelder bestaande uit een zender en ontvanger inéén robuuste behuizing welke verbonden wordt met een centrale bediening unit. Het uitgezondeninfrarood signaal wordt gereflecteerd door een prisma. Het verstuurde signaal wordtgeanalyseerd met het terugkomende signaal. Wanneer een vooraf bepaalde verduisteringswaardewordt bereikt, zal er een brandalarm gegenereerd worden.Door de ingebouwde motor in de rookmelder is deze in staat om zich continu aan te passenzodat er altijd een optimale uitlijning is. Bij het monteren en uitrichten van de rookmelder kangebruik gemaakt worden van de ingebouwde laser. Instellingen wijzigen en bediening gebeurtvia de controller, welke gewoon op zichtniveau gemonteerd kan worden.Specificaties :- Conform : EN54-12- UL-nummer : S3417- CPD referentie : 0832-CPD-0565- Brandweerbaarheid behuizing : UL94 V0- Relais : 100mA/36 Vdc- Responsdrempel : min 0,45 - max. 3,98 dB- Responsgevoeligheid : 10 - 60 % (standaard 35%)- Alarmvertraging : 2 - 30 seconden- Foutmeldingvertraging : 2 - 30 seconden- Afstand reflectorprisma : min. 8 m, max. 50m (1 prisma), 100m (4 prisma's)- Detector mis-aanpassing : +/- 0.3 graden- Reflector mis-aanpassing : +/- 5 graden- Bedrijfsspanning : 14 Vdc tot 28 Vdc- Stroomverbruik : lage stand 12 mA, hoge stand 52 mA- Beschermingsklasse : IP54- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +55°C- Relatieve vochtigheid : 93% (niet condenserend)- Golflengte infrarood : 850 nanometer- Kleur melder : grijs/zwart- Afmetingen melder : 135 x 134 x 134 mm (hxbxd)- Gewicht melder : 500 gram- Afmetingen controller : 235 x 200 x 71 mm (hxbxd)- Gewicht controller : 900 gram- Afmetingen prisma : 105 x 100 x 9.5 mm (hxbxd)61307 FireRay 5000 100m kit€ 140,00 Reflectorprisma's voor 100 m bereikAls de detectie-afstand 100 m moet zijn dan zijn deze 3 extra reflectieprisma's nodig.61316 5000-005€ 120,00 Universele beugel tbv FireRay 5000Op deze montagebeugel kan zowel de melder als reflectorprisma's geplaatst worden.61317 5000-007€ 66,00 Plaat tbv beugel voor 4 reflectorprisma'sDe plaat kan gemonteerd worden op de montagebeugel en op deze plaat kunnen dan de reflectorprisma'sgeplaatst worden.mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592243


Speciale branddetectors61318 5000-008€ 53,00 Plaat tbv beugel voor 1 refectorprismaDe plaat kan gemonteerd worden op de montagebeugel en op deze plaat kan dan een reflectorprismageplaatst worden.61319 5000-014€ 212,00 Plafondmontagebeugel tbv FireRay5000Op deze plafondmontagebeugel kan een refectorprisma op geplaatst worden.Sensor kabeldetectiesysteemFirePoint99947 LIST sensorkabelPrijs op aanvr.Een thermetisch afgesloten kabel die beschikt over temperatuursensoren die op verschillendeafstanden (afhankelijk van de toepassing) in de kabel zijn geplaatst.Voor meer informatie,neem contact op met onze verkoopafdeling.244


BrandalarmgeversB r a n d a l a r m g e v e r sConventionele alarmgeverFirePoint85051 Slow-whoop Vantage (IP65)€ 43,00Deze fraai vormgegeven slow-whoop levert een maximaal geluidsniveau (105 dB) bij een minimaalstroomverbruik. De 32 verschillende tonen en het volume is instelbaar met dipswitches.De slow-whoop is eenvoudig te plaatsen op de waterdichte sokkel d.m.v. eenbayonetsluiting. Door deze waterdichte behuizing kan de slowwhoop in vochtige omgevingengeplaatst worden; tevens biedt deze grotere behuizing de mogelijkheid om de kabel eenvoudigerin te voeren of een isolatie-eenheid in te plaatsen.Specificaties :- Gekeurd Europese norm(en) : EN54-3- VdS-nummer : G 205137- Instelbaar geluidsniveau bij 24 Vdc: 105/97/83 dBa- Instelbaar geluidsniveau bij 12 Vdc: 95/90/75 dBa- Geluidsniveau is instelbaar met dipswitches- 2 draads aansluiting- Zelfsynchronisatie- Voor het signaal kunnen 32 type tonen ingesteld worden- Bedrijfsspanning : 21,6 - 28 Vdc- Stroomverbruik : max. 20 mA bij 24 Vdc- Beschermingsklasse : IP65- Kleur : Rood- Bedrijfstemperatuur : -20°C tot +70°C- Afmetingen : 93 x 101,6 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 250 gram85051.1 Slow-whoop Vantage (wit) (IP65)€ 43,00Deze fraai vormgegeven slow-whoop levert een maximaal geluidsniveau (105 dB) bij een minimaalstroomverbruik. De 32 verschillende tonen en het volume is instelbaar met dipswitches.De slow-whoop is eenvoudig te plaatsen op de waterdichte sokkel d.m.v. eenbayonetsluiting. Door deze waterdichte behuizing kan de slowwhoop in vochtige omgevingengeplaatst worden; tevens biedt deze grotere behuizing de mogelijkheid om de kabel eenvoudigerin te voeren of een isolatie-eenheid in te plaatsen.Specificaties :- Gekeurd Europese norm(en) : EN54-3- VdS-nummer : G 205137- Instelbaar geluidsniveau bij 24 Vdc: 105/97/83 dBa- Geluidsniveau is instelbaar met dipswitches- 2 draads aansluiting- Zelfsynchronisatie- Voor het signaal kunnen 32 type tonen ingesteld worden- Bedrijfsspanning : 21,6 - 28 Vdc- Stroomverbruik : max. 20 mA bij 24 Vdc- Beschermingsklasse : IP65- Kleur : Wit- Bedrijfstemperatuur : -20°C tot +70°C- Afmetingen : 93,6 x 84,3 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 220 gram85053 Slow-whoop + flitser Vantage (IP65)€ 85,00Deze fraai vormgegeven combinatie van een slow-whoop en een flitslicht levert een maximaalgeluidsniveau (105 dB) bij een minimaal stroomverbruik. De 32 verschillende tonen enhet volume is instelbaar met dipswitches. De slowwhoop is eenvoudig te plaatsen op de waterdichtesokkel d.m.v. een bayonetsluiting. Door deze waterdichte behuizing kan de slowwhoopin vochtige omgevingen geplaatst worden. Tevens biedt deze grotere behuizing demogelijkheid om de kabel eenvoudiger in te voeren of een isolatie-eenheid in te plaatsen.Specificaties :- Instelbaar geluidsniveau bij 24 Vdc: 105/97/83 dBa- Geluidsniveau is instelbaar met dipswitches- 2 draads aansluiting- Zelfsynchronisatie- Voor het signaal kunnen 32 type tonen ingesteld worden- Bedrijfsspanning : 18 - 35 Vdc- Stroomverbruik : max. 32 mA bij 24 Vdc- Beschermingsklasse : IP65- Kleur : Rood- Bedrijfstemperatuur : -20°C tot +70°C- Afmetingen : 93 x 106,9 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 258 grammail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592245


BrandalarmgeversLus alarmgeverskaartFirePointAlarmgevers in een ontruimingsinstallatie dienen in functiebehoud te worden aangelegdvolgens de NPR2576. Dit kan door het gebruik van functiebehoudkabel ende bijbehorende beugels, pluggen en gestelde eisen. Door de alarmgevers in eenlus te plaatsen met normale kabel en standaard montagemateriaal kan er eenhoop tijd en geld bespaard worden.In iedere alarmgever wordt een isolatie-eenheid geplaatst die bij kortsluiting ofdraadbreuk ervoor zorgt dat het gedeelte van de lus geisoleerd wordt en de aansturingvan de alarmgevers via de andere kant in stand wordt gehouden. Hierdoorvoldoet de installatie zonder toepassing van de functiebehoudkabel aan de norm.61437 Alarmgeverkaart€ 299,00Kaart voor het voeden en aansturen van de, in een lus aangesloten, alarmgevers op de benodigdeisolatie-eenheden. Deze kaart wordt aangesloten op de conventionele bewaaktealarmgeveruitgang van de brandmeld- ontruimingscentrale. De alarmgeverkaart zorgt danvoor de aansturing en bewaking van de isolatie-eenheden in de lus. Het alarmgevercircuit alsechte lus is, door zijn tweezijdige controle, volledig bewaakt op kortsluiting en draadbreuk.Op de lus van de alarmgeverkaart kunnen 35 isolatie-eenheden geplaatst worden.Specificaties :- Slowwhoop voeding : Silgnaalgeveruitgang of Extern- Bedrijfsspanning : 21 - 30 Vdc- Ruststroom : 36 mA- Maximale belasting van de alarmgeverlus : 1200 mA- Afmetingen : 110 x 77 x 17 mm61438 Isolatie-eenheid€ 55,00Op iedere isolatie-eenheid wordt één alarmgever aangesloten. Bij een kortsluiting zorgt deisolator ervoor dat dat gedeelte geisoleerd wordt en dat de alarmgever via de andere weggevoed wordt. Storingen in de lus, kortsluiting of draadbreuk, hebben op deze manier geeninvloed op het functioneren van de alarmgevers.Specificaties :- Ruststroom : 250 uA- Ruststroom : 250 uA- Maximale belasting van de alarmgeveruitgang : 250 mA- Weerstand in rust : 0,08 Ohm- Weerstand bij storing : 2700 Ohm- Afmetingen : 55 x 55 x 16 mm246


BrandalarmgeversOptische alarmgeverFirePoint01903 RBL-5€ 68,00 Flitslicht Rood 12VVoor dit flitslicht is ook een kunststof beugel voor wandmontage (artikelnummer 01907) enbeschermkorf (artikelnummer 01912) beschikbaar.- Bedrijfsspanning: 12 Vdc- Stroomverbruik: 350 mA- Beschermingsklasse : IP 54- Kleur basis : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 245 gram01904.1 RLF-11€ 68,00 24 Vdc Rood LED flitslichtDe RLF-11 is een flitslicht met een extreem laag stroomverbruik. Zowel voor binnen als buitengebruik.Specificaties :- Led flitslicht- Rode kap van glashelder makrolon kunststof.- Schroefaansluiting- Aansluitspanning : 22 - 26 Vdc- Stroomverbruik : 40 mA- Beschermingsklasse : IP 65- Kleur basis : Grijs- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 245 gram01907 Kunststof wandmontagebeugel€ 8,0001912 Metalen beschermkorf flitslicht€ 46,0085055 Flitser Vantage (IP65)€ 39,00 LED-flitser RoodDit Vantage flitslicht heeft een hoge lichtopbrengst met een laag stroomverbruik en is in vochtigeomgevingen toepasbaar. Dit 24 Vdc flitslicht is ideaal voor applicaties, welke een extraflitslicht nodig hebben en is erg gemakkelijk voor alarminstallaties door zijn laag stroomverbruik.Door het lage stroomverbruik kan er makkelijk een groot aantal flitslichten op de centraleaansluiten zonder extra voeding of grotere accu's.Specificaties :- Bedrijfsspanning: 20-35 Vdc- Stroomverbruik: 5 mA bij 24 Vdc- Flitsfrequentie: 1 Hz- Bedrijfsspanning: 20-35 Vdc- Stroomverbruik: 5 mA bij 24 Vdc- Flitsfrequentie: 1 Hz- Beschermingsklasse : IP 65- Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C- Afmetingen : 93 x 77,1 mm (diameter x hoogte)- Gewicht : 165 grammail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592247


Rookschakelaar en kleefmagnetenR o o k s c h a k e l a a r e n k l e e f m a g n e t e nRookschakelaarFirePoint71210 RZ-24€ 350,00 Rookschakelaar/VoedingDe VDS gekeurde rookschakelaar/voeding RZ-24 is een essentieel onderdeel bij branddeuren.Zelfsluitende branddeuren moeten voorkomen dat rook zich door het gebouw verspreidt.Om te garanderen dat de deur bij brand ook daadwerkelijk wordt gesloten heb je de rookschakelaarRZ-24 nodig. Hierop kunnen FirePoint rookmelders, welke aan beide weerzijdevan de deur geplaatst moeten worden, en deurmagneten aangesloten worden. Bij een brandmeldingzal de rookschakelaar de deurmagneet uitschakelen.M.b.v. de test knop of door het extern aansturen van een interne relais is de installatie periodiekte testen.De RZ-24 kan ook als voeding gebruikt worden voor kleefmagneten.Specificaties :- Toegelaten door VDS als Bouwproduct onder reg.nr 18092- Test en reset druktoets- Kleefmagnetenuitgang 24Vdc- Melderingang : max. 20 stuks- Handmelderingang- Extrene voeding 24Vdc uitgang- Brandalarmuitgang : wissel 8A/250V- Relais voor extern afschakelen kleefmagneten- Bedrijfsspanning: 85Vac- 265Vac 50/60Hz- Vermogen : 30W- Secundaire spanning: 24 Vdc- Max.stroom: 0,9 A- Beschermingsklasse: IP65- Relatieve vochtigheid :


Rookschakelaar en kleefmagnetenKleefmagnetenFirePoint4000131 KM-602€ 68,00 Kleefmagneet met flexibele ankerplaat voor wandmontageDit kleefmagneet met ankerplaat is voor wandmontage en beschikt over een onderbrekingsdrukknop.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 12 of 24 Vdc- Stroomverbruik : 80mA (12Vdc) of 40 mA (24Vdc)- Afmetingen: 105 x 80 x 80 mm (hxbxd)4000133 KM-604€ 68,00 Kleefmagneet met flexibele ankerplaat voor wandmontageDit kleefmagneet met ankerplaat is voor wandmontage en beschikt over een onderbrekingsdrukknop.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 12 of 24 Vdc- Stroomverbruik : 100mA (12Vdc) of 50 mA (24Vdc)- Afmetingen: 100 x 70 x 40 mm (hxbxd)4000135 KM-606€ 45,00 Kleefmagneet met flexibele ankerplaat voor wand- of vloermontageDit kleefmagneet met ankerplaat is voor wand- of vloermontage en beschikt over een onderbrekingsdrukknop.Specificaties :- Houdkracht: 690 N (70 kg)- Voeding: 12 of 24 Vdc- Stroomverbruik : 100mA (12Vdc) of 50 mA (24Vdc)- Afmetingen : 115 x 80 x 80 mm (hxbxd)Hahn71206 GT50R061.01€ 117,00 Kleefmagneet voor wandmontageDeurmagneet voor wandmontage met onderbrekingsdrukknop.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 24 Vdc- Vermogen: 1,5 Watt- Afmetingen: 105 x 85 x 34 mm (hxbxd)71301 GT50R089.01€ 119,00 Kleefmagneet voor wand-, plafond of vloermontageDit kleefmagneet is voor wand-, plafond of vloermontage en voorzien van een onderbrekingsdrukknop.Eenvoudig om te bouwen middels een draaibare kop. Deurmagneet is 150 mmlang. Voor afwijkende afstanden is de deurmagneet in te korten.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 24 Vdc- Vermogen: 1,5 Watt- Voet afmetingen: 90 x 80 mm (lxb)- Hoogte bij vloermontage: 125 mm (vloer tot hart magneet)- Lengte bij wandmontage: 185 mmmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592249


Rookschakelaar en kleefmagneten71305 GT50R089.01€ 160,00 Kleefmagneet voor wand-, plafond of vloermontageDit kleefmagneet is voor wand-, plafond of vloermontage en voorzien van een onderbrekingsdrukknop.Eenvoudig om te bouwen middels een draaibare kop. Deurmagneet is 300 mmlang. Voor afwijkende afstanden is de deurmagneet in te korten.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 24 Vdc- Vermogen: 1,5 Watt- Voet afmetingen: 90 x 80 mm (lxb)- Hoogte bij vloermontage: 275 mm (vloer tot hart magneet)- Lengte bij wandmontage: 335 mm71307 GT50R089.01€ 178,00 Kleefmagneet voor wand-, plafond of vloermontageDit kleefmagneet is voor wand-, plafond of vloermontage en voorzien van een onderbrekingsdrukknop.Eenvoudig om te bouwen middels een draaibare kop. Deurmagneet is 450 mmlang. Voor afwijkende afstanden is de deurmagneet in te korten.Specificaties :- Houdkracht: 490 N (50kg)- Voeding: 24 Vdc- Vermogen: 1,5 Watt- Voet afmetingen: 90 x 80 mm (lxb)- Hoogte bij vloermontage: 425 mm (vloer tot hart magneet)- Lengte bij wandmontage: 485 mm71231 GT50R005€ 20,00 Flexibele ankerplaatSpecificaties :- Afmetingen: 55 x 55 x 18 mm (hxbxd)71232 GT50R007€ 77,00 Flexibele ankerplaat met telescoopveringSpecificaties :- Afmetingen: 55 x 55 x 79 mm (hxbxd)- Veerweg: 20 mm71233 GT50R006€ 37,00 Flexibele ankerplaat met hoekinstellingSpecificaties :- Afmetingen: 55 x 55 x 50 mm (hxbxd)- Hoekinstelling: ca. 2 x 60°250


Rookschakelaar en kleefmagnetenOntgrendelinrichtingenCarter / Ashworth73100 Noodgrendel met glazen verbreekverbinding€ 155,00Grendel met glazen verbreekverbinding inclusief hamer en hangslot. Kleur witSpecificaties :- Afmetingen: 50x193x48 mm (bxhxd)73101 Reserveglas voor glazen verbreekverbinding€ 5,50mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592251


Voedingen en accubehuizingV o e d i n g e n e n a c c u b e h u i z i n gNet- noodvoedingenFirePoint6000007 Voeding 2 A / 24 Vdc€ 110,00 Lineaire voedingIntelligente voeding voor brandmeldsystemen. Deze lineaire voeding zit in een behuizingwaarin ruimte is voor 2 x 7Ah accu. De voeding is voorzien van de volgende beveiligingen :kortsluiting, overstroom, overspanning en oververhitting. Aan de voorkant van de behuizingis de status, d.m.v. led's, af te lezen van de 230Vac en van de 12Vdc. Tevens kan er eenzoemer klinken bij een foutmelding. De voeding heeft 2 storingsuitgangen. Inclusief sabotageschakelaarsen transformator.Specificaties :- Conform: NEN-EN50131-6- Max. laadstroom : 450 mA- Aanbevolen accu: 2 x 7 Ah 12Vdc- Automatische overschakeling op accu als 230 Vac uitvalt- Ledindicatie voor AC/DC ingang en storing- Open collector uitgangen : 2 (storing en 230Vac uitval, 50 mA max.)- Vertragingstijd 230Vac uitval uitgang instelbaar- Montageruimte achter kast : 8 mm- Aansluitspanning : 220-240 Vac 50 Hz- Vermogen : max.55W- Transformator : TR 100VA/24V- Max. stroom : 2A bij 24 Vdc- Beschermingsklasse: IP20- Kleur : wit (RAL9003)- Relatieve vochtigheid :


Voedingen en accubehuizingDeurmagneet voeding (GTV)FirePoint6000037 GKV-2S€ 399,00 Gestabiliseerde kleefmagneetvoeding 2ADe gestabiliseerde voeding is gemaakt voor 24Vdc apparaten, o.a. kleefmagneten, welkeeen voeding van 24V DC nodig hebben die AAN/UITgeschakeld kan worden. De voeding kangeschakeld worden door de AAN/UIT drukknop op de voorkant van de kast en door een externcontrole signaal vanuit bijv. de brandmeldcentrale. De voeding is geplaatst in een metalenbehuizing (RAL 9003 kleur) en heeft onderdoorvoer voor de bekabeling.Specificaties :- Statusuitgang : Wisselrelais- Controle aan/uit van de voeding : drukknop met optische signalering- Controle aan/uit van de voeding : extern NO of NC contact- Automatisch/hand herstel voor 24V DC nadat extern signaal verdwijnt – keuze met jumper- SCP kortsluitcircuit bescherming- OLP overstroom bescherming- Optische signalering- Bedrijfsspanning: 230Vac/50Hz- Secundaire spanning: 24 Vdc- Secundaire stroom: 2 A- Secundair vermogen: 48 W- Beschermingsgraad PN-EN 60529: 2002 (U) : IP20- Beschermingsklasse PN-EN 60950-1:2007 : I (eerste)- Kleur : wit- Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40°C- Opslagtemperatuur : +5 tot +40°C- Relatieve luchtvochtigheid : 30%...90%, zonder condensatie- Afmetingen : 250 x 230 x 88 mm (hxbxd)- Netto/bruto gewicht : 3.5 /3.8 kg71308 GTV25€ 495,00 Deurmagnetenvoeding 1AGelijkstroomvoeding voor het voeden van 24 Vdc deurmagneten. De voeding is geschiktvoor aansturing via een BMC, potentiaal vrij kontact of extern 24 VDC signaal. De GTV25kan maximaal 16 deurmagneten van 1,5 Watt voeden. Alleen geschikt voor deurmagneten.- Bedrijfsspanning: 230Vac/50Hz- Secundaire spanning: 24 Vdc- Secundaire stroom: 1 A- Secundair vermogen: 25 W- Rimpel gelijkspanning: 48%- Afmetingen: 220 x 220 x 120 mm (h x b x d)- Gewicht: 4 kg.- Beschermingsklasse: IP2271309 GTV100€ 610,00 Deurmagnetenvoeding 4AGelijkstroomvoeding voor het voeden van 24 Vdc deurmagneten. De voeding is geschiktvoor aansturing via een BMC, potentiaal vrij kontact of extern 24 VDC signaal. De GTV100kan maximaal 66 deurmagneten van 1,5 Watt voeden. Alleen geschikt voor deurmagneten.- Bedrijfsspanning: 230Vac/50Hz- Secundaire spanning: 24 Vdc- Secundaire stroom: 4 A- Secundair vermogen: 100 W- Rimpel gelijkspanning: 48%- Afmetingen: 220 x 275 x 120 mm (h x b x d)- Gewicht: 5 kg.- Beschermingsklasse: IP2271210 RZ-24€ 350,00 Rookschakelaar/VoedingDe VDS gekeurde rookschakelaar/voeding RZ-24 is een essentieel onderdeel bij branddeuren.Zelfsluitende branddeuren moeten voorkomen dat rook zich door het gebouw verspreidt.Om te garanderen dat de deur bij brand ook daadwerkelijk wordt gesloten heb je de rookschakelaarRZ-24 nodig. Hierop kunnen FirePoint rookmelders, welke aan beide weerzijdevan de deur geplaatst moeten worden, en deurmagneten aangesloten worden. Bij een brandmeldingzal de rookschakelaar de deurmagneet uitschakelen.M.b.v. de test knop of door het extern aansturen van een interne relais is de installatie periodiekte testen.De RZ-24 kan ook als voeding gebruikt worden voor kleefmagneten.Specificaties :- Toegelaten door VDS als Bouwproduct onder reg.nr 18092- Test en reset druktoets- Kleefmagnetenuitgang 24Vdc- Melderingang : max. 20 stuks- Handmelderingangmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592253


Voedingen en accubehuizing- Extrene voeding 24Vdc uitgang- Brandalarmuitgang : wissel 8A/250V- Relais voor extern afschakelen kleefmagneten- Bedrijfsspanning: 85Vac- 265Vac 50/60Hz- Vermogen : 30W- Secundaire spanning: 24 Vdc- Max.stroom: 0,9 A- Beschermingsklasse: IP65- Relatieve vochtigheid :


Geografische panelenG e o g r a f i s c h e p a n e l e nGeografische panelenPneumanDoor toepassing van het geografisch brandweerpaneel is het mogelijk om dealarmmeldingen van de aangesloten brandmeldcentrales per zone/groep op eenplattegrond van het object weer te geven. Vraag aan de binnendienst verkoopbrand voor verdere informatie over dit product.mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592255


TestmateriaalTestma teri a alTestmateriaalTestgas60421 Solo A3€ 25,00 Rookmelder testgasbusTestbus voor het testen van rookmeldersSpecificaties :- Inhoud : 250 ml60420 Smokesabre€ 24,00 Optische rookmeldertesterSmokesabre is de oplossing voor de problemen, welke vroeger geassocieerd werden metspuitbus rookmeldertesters. Alle andere rookalarmtesters hebben als nadeel dat bij verkeerdgebruik er een hoop residu achterblijft op de melder en ook in de detectiekamer van de melder.Smokesabre zorgt ervoor dat de spuitbus niet te dicht bij de melder gebruikt kan wordenen dat er geen schadelijk residu achterblijft als het gas goed gericht gespoten wordt naar demelder.Testifire meldertester60422 Testifire 1000€ 1255,00 N Rook- en thermische detectorkopTestifire is de eerste multistimilus tester voor rook- en hitte melders. Dit maakt het testen vanenkelvoudige of multi-sensor melders sneller en eenvoudiger. In de testifire is de spuitbusvervangen door rookcapsules.Met de vloeistof die in deze rookcapsule zit wordt werkelijke rook gemaakt zodat deze vooriedere melder toepasbaar is. Nadat de melder gereageerd heeft wordt de rook uit de meldergeblazen door de in de tester gebouwde ventilator. Hierdoor zal de melder niet nogmaals inalarm gaan door achtergebleven rook. Tegelijk kan ook de thermische melder of de multisensormelder getest worden door de ingebouwde hittebron.De Testifire 1000 detectorkop wordt geleverd met 1 Testifire TS3 vervangingsrookcapsule.60423 Testifire 1001€ 1545,00 N Rook- en thermische detectorkopsetTestifire is de eerste multistimilus tester voor rook- en hitte melders. Dit maakt het testen vanenkelvoudige of multi-sensor melders sneller en eenvoudiger. In de testifire is de spuitbusvervangen door rookcapsules.Met de vloeistof die in deze rookcapsule zit wordt werkelijke rook gemaakt zodat deze vooriedere melder toepasbaar is. Nadat de melder gereageerd heeft wordt de rook uit de meldergeblazen door de in de tester gebouwde ventilator. Hierdoor zal de melder niet nogmaals inalarm gaan door achtergebleven rook. Tegelijk kan ook de thermische melder of de multisensormelder getest worden door de ingebouwde hittebron.Deze set voor het functioneel testen van rook- en thermische melders bestaat uit de volgendeonderdelen:1 x Testifire 2000 detectorkop1 x Testifire TS3 vervangingsrookcapsule2 x SOLO 760 koppelstuk inclusief accu1 x SOLO 725 12V/230V acculader256


Testmateriaal60426 TS3€ 372,00 N Vervangingsrookcapsule (per 6 stuks)Capsule voor de Testifire 1000.60428 Solo 760€ 99,00 N Koppelstuk inclusief accuKoppelstuk voor de Testifire 1000 en thermische meldertester B0942.60429 Solo 725€ 134,00 N 12V/230Vac acculaderLader voor Solo 760 koppelstuk.60422.1 Solo 101€ 165,00 Glasvezelbuis van 1,13 meterOok als verlengbuis te plaatsen op de Solo 100 en Solo 108.60427 Solo 100€ 778,00 Telescopische glasvezelbuis van 4,5 meterDe glasvezelbuis bestaat uit 4 delen en kan bevestigd worden op de detectortesterkopSolo detectortester60425.1 Solo 330€ 377,00 Testkop voor rookmeldersTestkop voor het functioneel testen van rookmelders met een diameter tot 100 mm.mail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592257


Testmateriaal60430 Solo 810€ 268,00 N Testset voor rookmeldersDeze set is voor het testen van thermische meldersDe testset bestaat uit:1 x SOLO 101 lengte 1,13 meter1 x SOLO 330 dispenser60431 Solo 809€ 570,00 N Testset voor rookmeldersDeze set is voor het testen van thermische meldersDe testset bestaat uit:1 x SOLO 100 lengte 4,5 meter1 x SOLO 330 dispenser60432 Solo 461€ 828,00 N Testset voor thermische melderDeze set is voor het testen van thermische meldersDe testset bestaat uit:1 x SOLO 460 thermische melder tester2 x SOLO 760 koppelstuk inclusief accu1 x SOLO 725 12V/230V acculader60422.1 Solo 101€ 165,00 Glasvezelbuis van 1,13 meterOok als verlengbuis te plaatsen op de Solo 100 en Solo 108.60427 Solo 100€ 778,00 Telescopische glasvezelbuis van 4,5 meterDe glasvezelbuis bestaat uit 4 delen en kan bevestigd worden op de detectortesterkop60421 Solo A3€ 25,00 Rookmelder testgasbusTestbus voor het testen van rookmeldersSpecificaties :- Inhoud : 250 ml258


TestmateriaalTestmat60433 Verwarmingsunit RVS€ 584,00 N T.b.v. brandproeven met beukenhouten blokjesVerwarmingsplaat met een vermogen van 2 Kw en een oppervlakte van ca 380 cm² (middellijn22 cm) voor het laten smeulen van de beukenhouten blokjes. Oppervlaktetemperatuurvan de verwarmingsplaat: 500°C tot 600°C.60434 Beukenhouten blokjes (100 stuks)€ 31,50 N T.b.v. brandproevenBeukenhouten blokjes (Fagus Silvatica) die te smeulen gelegd kunnen worden op een verwarmings-unit.Specificaties :- Vochtgehalte van de blokjes: < 10%.- Afmetingen: 35 x 20 x 10 mm60435 Metalen brandbak met deksel€ 186,00 N T.b.v. brandproeven met polyethaan testmatDe metalen brandbak is geschikt voor de proefbrand met de polyurethaan brandmatten enproefbranden met brandspiritus (Ethylalcohol).60414S Polyurethaanschuim testmatje€ 13,14 T.b.v. brandproevenSoepele polyurethaan testmatten met uniforme celstructuur en een dichtheid van 17 kg/m³tot 20 kg/m³; zonder brandvertragende toevoegingen.Specificaties :- Afmetingen: 500 mm x 500 mm x 20 mm.61720 Rooklucifers€ 3,32 N T.b.v. het zichtbaar maken van luchtstromenDeze rooklucifers zijn geschikt voor het beproeven van aspiratiesystemen in objectbewakingen het zichtbaar maken van kleine luchtstromen.Verpakking per doos van 12 stuks.3004090 Rookpen€ 33,00 N T.b.v. het zichtbaar maken van luchtstromenDeze rookpen is geschikt voor het beproeven van aspiratiesystemen in objectbewaking enhet zichtbaar maken van kleine luchtstromen. Wordt geleverd inclusief 6 navullonten.3004092 Lonten voor rookpen€ 21,50 N T.b.v. het zichtbaar maken van luchtstromenVerpakking met 6 navullonten t.b.v. rookpenmail: brandbeveiliging@lobeco.nl | bestel advies: 070-3143170 | bestel fax: 070-3242592259


Testmateriaal87000 Logboek€ 50,00 T.b.v. brandmeldcentrales algemeenLevering van een logboek alleen in combinatie met projectbegeleiding.99947 Inname i/o meldersT.b.v. rookmelders algemeenInname Lobeco i/o melders bij nieuw levering van gelijk aantal Lobeco rookmelders.Prijs op aanvr.DiversenAlgemeenComponenten6000017 AWZ 514€ 15,00 Relaismodule 12-24VdcDit is een relaismodule met één ingang en een NO/NC relaisuitgangen. De aansturing wordtweergegeven met een Led. Polariteit onafhankelijke aansturingsingangen.Specificaties :- Stuuringangen : 1- Relaisuitgangen C/NO/NC: 6A /125Vdc/250Vac- Zekering : 6,3 A F (2x)- Aansluitspanning : 10 - 24 Vdc/ac- Stroomverbruik : max.32 mA- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C- Afmetingen : 70 x 43 x 25 (hxbxd)- Gewicht : 60 gram86093 Relais (breed)€ 24,00 Relais inclusief voetHet relais (breedte 22 mm) kan als optie gebruikt worden in de brandmeldcentrale en kanworden aangestuurd door een open collector uitgang van deze centrale.Specificaties :- Dubbel wisselcontact 10A- Aansluitspanning : 24 Vdc- Afmetingen : 22 mm breed- Montage : DIN-rail86094 Relais (smal)€ 51,00 Relais inclusief voetHet relais (breedte 6mm) kan als optie gebruikt worden in de brandmeldcentrale en kan wordenaangestuurd door een open collector uitgang van deze centrale.Specificaties :- Wisselcontact 6A- Aansluitspanning : 24 Vdc- Afmetingen : 6,2 mm breed- Montage : DIN-rail260

More magazines by this user
Similar magazines