13.07.2015 Views

NFF 2013 mediakaart.pdf - Nederlands Film Festival

NFF 2013 mediakaart.pdf - Nederlands Film Festival

NFF 2013 mediakaart.pdf - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AdvertentietarievenNederlands Film Festival (NFF)33 ste editie, 25 september t/m 4 oktober 2013, UtrechtJaarlijks ongeveer 300 lange & korte filmsJaarlijks ongeveer 140.000 bezoekenHet FestivalJaarlijks, aan het begin van het najaar, vindt NFF plaats. Tien dagen lang isUtrecht de filmhoofdstad van Nederland, waar de Nederlandse film heterepodium krijgt dat het verdient. Films van kort tot lang, van arthouse totmainstream, van analoog tot digitaal. Speelfilms, documentaires,animaties, korte films, televisiedrama’s én evenementen voor jong en oud.Het NFF biedt met de vele talkshows,workshops, debatten, filmfeesten ennatuurlijk de filmvertoningen een bruisend,informatief, inspirerend en creatief festival.Terugkerend hoogtepunt van het NFF is decompetitie om de Grote Prijzen van deNederlandse Film, de Gouden Kalveren.DoelgroepMeer dan de helft van de NFF-bezoekers is tussen de 18 en 35 jaar(gemiddelde leeftijd 36,3 jaar) en hoog opgeleid. De meeste bezoekers vanhet NFF zijn vrouwen (64,5%) en komen uit Utrecht (44,1%). Daarnaastkomt nog eens 10% uit de provincie Utrecht. Bezoekers buiten de provincieUtrecht komen met name uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft enNijmegen.Motivaties om het NFF te bezoeken:o Leuk dagje uito Festivalgevoelo (Nieuwste) Nederlandse films zieno De Nederlandse film op een andere manier ervarenHet NFF is er voor iedereen! Voor 2013 ligt echter de focus op driedoelgroepen:o Studenten 18-25 jaaro Vrouwen 25-35 jaaro Jonge gezinnenAllen wonend in Utrecht endirecte omgeving.


NFF OnlineDe festivalsite is voor velen dé plek voor het laatste nieuws en hetcomplete festivalprogramma. Van kaartverkoop, blokkenschema’s,volledige programma-informatie, film- en evenementbeschrijvingen,filmnieuws tot de laatste reportages en trailers op NFF TV.Banners in rechterkolom op homepage www.filmfestival.nlFormaat: 220 x 124 pixels, liggendAantal posities: op 1 positie zijn in een carrousel 4 plekken beschikbaar.Periode unieke bezoekers 2012 tarief1 - 31 juli 21.733 € 300,-1 - 31 augustus 31.394 € 495,-1 - 24 september 73.235 € 795,-25 sept - 4 okt 82.444 € 895,-(ex btw)Banners worden in carrousel geplaatstResolutie banners: 72dpi, max 40 kbFormaten: jpg, gif, pngNFF ZuilenPubliciteitszuilen bieden meer dan twee weken zichtbaarheid opprominente plekken in de binnenstad van Utrecht, op locaties als deNeude, Stadsschouwburg, Janskerkhof, Ledig Erf en Ganzenmarkt. DePubliciteitszuilen worden rondom doorlopend met doek bekleed en ’savonds belicht. Op vier zijdes worden advertenties afgewisseld metcampagnebeeld van het NFF en sponsors.Prijs doek Publiciteitszuil: € 1.250,- (ex btw)Afmeting aan te leveren beeld: 1,87 m x 2,70 m (bxh)Reserveringsdeadline: woensdag 31 juliAanleveren materiaal: woensdag 7 augustusZichtbaarheid: 18 september t/m 7 oktoberBij verkoop vanaf 3 doeken, kan het NFF plaatsing van een zuil garanderen.Het NFF bepaalt de locatie van de zuilen.Contact:Daily Productions:Dennis DercksenT +31 (0)30 691 38 35dennis@daily.nlwww.daily.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!