Views
3 years ago

Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn

Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn

Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente

13INK00837lllfiilllllfll! IllGemeenteraad van HellendoornPostbus 2007440 AE Nijverdalİ G EM EENTĘ HELLEN DOORNį Betond,:3 3 JAN 2013lA/BStukÌŤrefOmwonenden "Erve Broekmate'Kopie aan:ìBetreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broekmate te NijverdalNijverdal, 30 januari 2013Geachte raadsleden,Als reactie op de publicatie in het Hellendoorn Journaal d.d. 21 december 2012, dienen wij hierbijeen zienswijze in op de aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan en bouwplan door HenkBroekmate Beheer B.V. vertegenwoordigd door de heer J.H. Broekmate, verder genoemd aanvragerm.b.t. plan Erve Broekmate. Wij hebben hiervoor een aantal argumenten. Deze zullen wij hieronderaan de orde stellen. Alvorens wij dit doen, willen we eerst een historie schetsen van degebeurtenissen tot nu toe.1. Aanloop naar deze zienswijzeOp 10 mei 2012 zijn alle omwonenden van de Erve Broekmate uitgenodigd om kennis te nemen vande plannen zoals de familie Broekmate die heeft met Erve Broekmate. Hier zijn vertegenwoordigersvan architectenbureau EVE, gemeenteambtenaren, gemeenteraadsleden en leden van de familieBroekmate aanwezig alsmede veel omwonenden. Op die avond blijkt dat in ieder geval deomwonenden aan de Rijssensestraat en de Noetselerbergweg hun bedenkingen hebben bij deplannen zoals die er dan liggen. De familie Broekmate nodigt deze omwonenden daarom uit om inkleiner gezelschap verder te praten. Dit gebeurt op 22 mei 2012.De heer Johan Middag voert namens de familie het woord (verder woordvoerder). Hij houdt eenuitgebreid betoog over de historie van dit stuk grond en bouwplannen die er al in het verledenzouden zijn geweest zoals o.a. vestiging van Baalderborg en het bouwen van negen woningen (vooralle kinderen Broekmate). De gemeente Hellendoorn heeft toen aangegeven alleen vier woningen alsherbouw te kunnen accepteren.1

ontwerp bp De Liede - toelichting - Gemeente Haarlemmermeer
verslag zienswijzen - gemeente Moerdijk
Nota van Zienswijzen - Gemeente Venlo
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
211x03168 ontwerp toelichting Horst aan de Maas - Gemeente ...
Ontwerp bestemmingsplan kern Honselersdijk - Gemeente Westland
het ontwerp beeldkwaliteitplan Harregat - Gemeente Bernisse
Ontwerp stedenbouwkundige visie In de Hoftuin ... - Gemeente Katwijk
Ontwerp bestemmingsplan Kern De Lier - Gemeente Westland
Definitief ontwerp Hoekenrode - Stadsdeel Zuidoost - Gemeente ...
Ontwerp Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan - Gemeente Bussum
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting - Gemeente Wierden
uitbreidingdonderen - Gemeente Tynaarlo
Bestemmingsplan - Gemeente Utrecht
2. plangebied: huidige en toekomstige situatie - Gemeente Sint ...
Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Noordzuidverbinding ...
Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan ... - Gemeente Boxtel
Alle zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Bloemendaal 2012 ...
Alle zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Bloemendaal 2012 ...
Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ... - Gemeente Almere
NOTA VAN ZIENSWIJZEN - Gemeente Wormerland
"Dahliastraat te Nijverdal".pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn
Nota van zienswijzen - Gemeente Boxtel
Nota zienswijzen Heuveleind Heivelden De ... - Gemeente Best
Nota zienswijzen - Gemeente Boxtel