Achteras hulpluchtvering FORD Transit gesloten bestel Voorwiel ...

topdrivesystem.it
  • No tags were found...

Achteras hulpluchtvering FORD Transit gesloten bestel Voorwiel ...

Rechter zijdeRechter zijdeRechter zijde456Juiste positionering.Het schroefgat van het aanslagrubberwordt gebruiktter positionering van deluchtbalg.Bevestig de bovenstebalgsteun met her chassis,door gebruik te maken vanhet schroefgat van het aanslagrubber.AANPASSING AAN DE ALRHerhaal deze stappen voorde montage van de luchtbalgaan de linkerzijde.DifferentieelALR regelstangOriginale samenstelling van de ALR aansturingDemonteer de bevestigingssteun op deas.Plaats de meegeleverde ALR correctie plaattussen de as en de regelstang. Let op depositive van de lip.Uiteindelijke samenstelling na de montage van de ALRcorrectie plaat.Plaats de werkdruk sticker op een duidelijke zichtbare positie in de cabine.Let op: volg de specifieke instructies ten behoeve van de juiste afstelling van hetdrukbegrenzingsventiel. Zie de handleiding “instellendrukbegrenzingsventiel” (afbeelding rechts)Waarschuwing: voor een juiste werking van het systeem dient u zich aan de gegeven instructies te houden. Afhankelijk van de uitvoering(o.a. uitbreiding met een compressor set) kan het systeem afwijken, hiertoe dient de separaat meegeleverde handleiding geraadpleegd teworden.Belangrijk: gebruik géén oliën/vetten of andere middelen die de onderdelen kunnen beschadigen.In geval van problemen kunt u zich totons wenden. VB-Airsuspension is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade ontstaan uit een onjuiste montage.

More magazines by this user
Similar magazines