september - Vilvoorde

vilvoorde.be
  • No tags were found...

september - Vilvoorde

Gratis driemaandelijks infomagazine van de stad Vilvoordeseptember 2010 - jaargang 13 nr. 3VilvoordseStadskrant610[ Geboorteboom ]16[ Autovrije zondag in Vilvoorde ] [ Open Monumentendag ]


[ Wegwijs ]Stadsdiensten www.vilvoorde.beOCMWWijkcentra[ Wegwijs ]Wijkcentrum Koningslo - Streekbaan 189a 02 270 11 57 - 0499 51 86 24Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) 02 255 45 75Wijkcentrum Kassei - Vlierkensstraat 83a 02 253 49 86 - 0499 51 86 24Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 75Wijkcentrum Centrum - Parkstraat 115 02 253 60 25 - 0499 51 86 25Wijkmanager: Pieter Geeroms (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 76Wijkcentrum Far-West - Duchéhof (Maurits) 104a 02 253 93 30 - 0499 51 86 26Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117) 02 255 46 278StadhuisGrote Markt 02 255 45 11burgemeester M. Van Asch &secretariaat burgemeester 02 255 45 01schepen C. Olbrechts 02 255 45 02schepen A. Absillis 02 255 45 03schepen G. Ceuppens 02 255 45 04schepen A. Simoens 02 255 45 05schepen K. Vaes 02 255 45 06schepen J. Claus 02 255 45 07schepen F. Lamarti 02 255 45 08schepen H. Bonte 02 257 98 00stadssecretaris V. Boudry 02 255 45 10dienst Communicatie,Evenementen, PR 02 255 45 53dienst Informatica 02 255 45 70dienst Personeel 02 255 45 60dienst Secretarie 02 255 45 30Uitvoeringsdiensten site AsiatBuyssestraat (Cyriel)dienst Groenvoorziening 02 255 47 30dienst Werken 02 255 47 00in Eigen BeheerHier kan je ook terecht bij deuitleendienst voor allerhande materiaal:ma, do, vrij:9 - 12 uurdi, wo:9 - 12 uur 13.30 - 16 uurStedelijke begraafplaatsenHavendoklaan 02 251 08 85Administratief centrum CampionLeuvensestraat 117stadsontvanger 02 255 45 20G. Schoovaertsdienst Bevolking en Burgerlijke Standsectie Bevolking 02 255 46 10sectie Burgerlijke Stand 02 255 46 20dienst Financiën 02 255 45 50dienst Jeugd 02 255 46 92dienst Leefomgeving 02 255 47 60dienst Maatschappelijke Integratie02 255 47 55dienst Onderwijs 02 255 45 80dienst Preventie 02 255 46 88dienst Sociale Zaken 02 255 46 50sectie Lokale Werkgelegenheid02 255 46 53dienst Sport 02 255 47 41dienst Wijkwerking 02 255 46 88Zitdagen:pensioendiensten: iedere tweedeen vierde woensdag van de maand van9 tot 12 uur voor werknemers en van10 tot 12 uur voor zelfstandigen;gehandicapten: iedere tweede maan dagvan de maand van 9 tot 11 uur;huurdersbond: iedere tweede en vierdewoensdag van de maand van 13.30 tot16 uur (alleen na telefonische afspraak:02 255 46 50);Vlaams Woningsfonds: iedere eersteen derde woensdag van de maand van9 tot 11 uur.cc Het BolwerkBolwerkstraat 17Cultuurcentrum 02 255 46 90dienst Cultuur 02 255 46 91Administratief centrum PortaelsPortaelsstraat 7dienst Beheer van de Gebouwen02 255 46 40dienst Beheer van de Wegen02 255 46 41dienst Stedelijke Ontwikkeling02 255 46 00sectie Huisvesting 02 255 46 06sectie Lokale Handel en Economie02 255 46 02sectie Ruimtelijke Ordeningen Stedenbouw 02 255 46 01BibliotheekGrote Markt 9 02 255 46 60Infopunt Vilvoorde WatersiteTuchthuisstraat 2Vilvoorde Watersite 02 251 61 46Kinderdagverblijf KaDeekeGrote Markt 19 02 255 46 70Filiaal Houtem 02 252 39 56Eggenpad 1 fax 02 255 47 88Kursaalstraat 40 02 257 98 11ma, wo, do: 9-12 uur 13.30-15.30 uurdi:9-12 uur 13.30-16.30 uurvrij:9-12 uurDiensten> Inter-Vilvoordse Maatschappijvoor Huisvestingwww.intervilvoordse.beParkstraat 115 02 257 11 50Loketuren:ma: 8.30-12.00 en 14.00 - 18.00 uurdi - vrij:9.00-12.00 uurTelefonische bereikbaarheid:ma, di, do: 9.30-12.00 en 14.00 - 17.00 uurwoe - vrij:9.30-12.00 uur> INCOVOC. Buyssestraat 5www.incovo.be 02 255 94 70> Lokale Werkwinkel & PWASchapulierenstraat 25 02 255 92 55Veiligheid> Lokale Politie Vilvoorde - Machelenwww.pzvima.beZennelaan 76 02 255 72 11noodnummer 101Openingsuren balie:ma, do, vrij: 8 - 11.45di:8 - 11.45 13 - 18.15 uurwo:8 - 11.45 13 - 16.15 uur> Brandweerwww.brandweervilvoorde.beRondeweg 32administratie 02 251 77 78en 02 251 93 94Brand, ongevallen, ziekenwagennoodnummer 100 - 112> Centraal meldpunt milieuklachtenDienst Leefomgeving 02 255 47 60Buiten kantooruren:lokale politie: 02 255 72 11Wijkcentrum Houtem - Eggenpad 1 02 253 73 69 - 0499 51 86 23Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 02 255 45 74Dienstencentrum Faubourg - Tulpenstraat 2 0499 51 86 26Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117) 02 255 46 27Wijkcentrum Peutie - Aarschotsestraat 124 02 253 04 89 - 0499 51 86 23Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 02 255 45 74Openingsuren voor de stadsdienstenmaandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur;dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur (*);woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.Maandag- en donderdagnamiddag telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur.(*) Uitz.: diensten Groenvoorziening en Werken in Eigen Beheer zijn open tot 16 uur.Opgelet, van 5 juli tot en met 20 augustus 2010 zijn de stadsdiensten op dinsdag open tot16 uur en is er geen telefonische bereikbaarheid op maandag- en donderdagnamiddag.Voor jouw agendaDe stadsdiensten zijn gesloten op 1, 2, 11 en 12 november 2010.De hulpdiensten blijven dag en nacht bereikbaar.Het college van burgemeester en schepenen is als volgt samengesteldMarc Van Asch, burgemeesterCorinne Olbrechts, schepen van FinanciënAlbert Absillis, schepen van Openbare Werken, Leefmilieu en Burgerlijke StandGuy Ceuppens, schepen van SportAnneliese Simoens, schepen van CultuurKatrien Vaes, schepen van Preventie en WijkzorgJohan Claus, schepen van Jeugd, Lokale Economie en FeestelijkhedenFatima Lamarti, schepen van Onderwijs en Maatschappelijke IntegratieHans Bonte, schepen van Sociale ZakenZij zetelen ook in de gemeenteraad samen met:CD&V - N-VAAbdeslam Belahrir, Patrick Boone, Evelien Jacobs, Marijke Van Houdt,Kevin Vincke, Miet Gerartssp.a + OnafhankelijkenJan Anciaux, Eddy Dewit, Youssef KhailaOpen VldFrancisco Agredano-Martin, Jo De Ro, Vanessa Givello Sujar, Alain Van HendeGROEN!Magda Van StevensVlaams BelangKay Crabbé, Filip De Man, Reinout Mechant, François Schatteman,Jurgen Van Duyse, Roland Van Goethem, Marie VerdoodtFDF - PSEugène Messemaekers, Claude Servaty, Marie-Claire Van ImmelenOnafhankelijkDaisy Vander ElstMeer informatie vind je op www.vilvoorde.be9


[ Bestuur ][ Leven ]Aanpassingen aan het bestaande brandregimevan de openbare verlichting en monumentverlichtingGoede, kwaliteitsvolle openbare verlichting speelt een grote rol in het dagelijksleven. Licht bij nacht is er vooral voor de veiligheid van weggebruikers en inwoners,maar het is ook leuk voor de samenleving en het avondleven, dankzij sfeervolverlichte centra en gebouwen.Een goede openbare verlichting is perfectcombineerbaar met rationeel energiegebruik.Om klaar te zien bij nacht, kanhet dus ook anders: minder overmatig,meer rationeel, minder verspillend –minder energieverbruik zonder aankwaliteit in te boeten en zonder deveiligheid in het gedrang te brengen.Naast de groeiende maatschappelijkebezorgdheid rond minder en duurzamerenergieverbruik, is er de aanzienlijkestijging van de jaarlijkse energiekosten.De kosten voor de openbare verlichting opjaarbasis bedragen meer dan 60% van detotale energiekosten. Samen met deverantwoordelijken van Sibelgas en Eandiswerden aanvaardbare oplossingen gezochtom de kosten te drukken. De volgendeoplossing werd door het stadsbestuurweerhouden:• er wordt overgegaan van het huidigenachtregime (lampen blijven gedurendede ganse nacht branden) naar eenavondregime (1 op de 2 lampen wordengedoofd om 23.00 uur en herontstokenom 6.00 uur);• het nachtregime blijft behouden op debelangrijkste doorgangswegen en inhet handelscentrum;• in de parken wordt de verlichtingvolledig gedoofd;• de meest verouderde en verbruiksonvriendelijkelampen worden vervangendoor aangepaste lampvermogens.Al deze ingrepen resulteren in eenbesparing van verbruikte kilowattuur(+- 20%).Niet alleen de kostprijs is de directeaanleiding voor meer aandacht voor hetenergieverbruik, maar evenzeer de CO2-uitstoot. Het uitvoeren van de voorgesteldemaatregelen zal leiden tot eenreductie van meer dan 200 ton CO2 perjaar. Daarmee tracht de stad ook haarbijdrage te leveren om de opwarming vande aarde af te remmen en de klimaatveranderingtegen te gaan.De aanpassing van het brandregime startin augustus. Vermits elk lichtpunt individueeldient behandeld te worden, zal dezeoperatie ettelijke maanden in beslagnemen en wijk per wijk uitgevoerd worden.Het einde van de werken is voorzien tegeneind oktober.Naar de toekomst toe zullen de grotereprojecten waarbij de openbare verlichtingwordt gemoderniseerd, worden uitgerustmet dimbare energiezuinige armaturenmet elektronische voorschakelapparatuur.Ook in deze projecten streeft het stadsbestuurnaar optimale energiewinst metbehoud van het veiligheidsgevoel voor deburgers. nGeboorteboomplantdag 27 november 2010Bij de geboorte van een kindje kunnen namen en geboortedata van de kindjes aanouders, naast een geboortepremie, de rand van het bos geplaatst.kiezen om een geboorteboom te planten. De aanwezigen krijgen een drankjeDe ouders krijgen een lintje om aan hun aangeboden en een Vilvoordse groepboompje te hangen waarop ze de naam en zorgt voor de muzikale noot. Alle betrokkenCursus reanimatie door gebruik van AED-toestelgeboortedatum van hun kindje schrijven.baby’s en hun familie worden persoon-Alle bomen vormen dan samen een lijk uitgenodigd op dit feest. nIn België worden elk jaar naar schatting van de automatische externe defibrillatorgeboortebos.10 000 mensen getroffen door een(AED). Het Rode Kruis geeft een 3 uur Inschrijven is noodzakelijk en dient10plotselinge hartstilstand buiten het durende opleiding waardoor omstaanders te gebeuren bij stad Vilvoorde, dienst11Op zaterdag 27 november 2010 om 10 uurwordt een nieuw geboortebos aangeplant(de plaats moet nog bepaald worden).Om de herinnering aan de geboorte vande kindjes bestaande te houden, wordt erook een grote gegraveerde plaat met alleMeer informatiedienst Sociale Zaken,administratief centrum Campion,Leuvensestraat 117, tel. 02 255 46 50.Bibliotheekweek 2010Het einde van de zomervakantie is alweerin zicht. Eindelijk kunnen we terug naarschool. Al zullen sommige leerlingenmisschien iets minder enthousiast zijn enmet spijt in het hart afscheid nemen vantwee maanden welverdiende vakantie.Maar het is niet alleen een nieuwschooljaar voor de kinderen. Ook voorde volwassenen gaan de nieuwecursussen van start.Vorig jaar volgden in Vilvoorde maar liefst777 anderstaligen een cursus Nederlandsbij Open School of bij het Centrum voorVolwassenenonderwijs. In de loop vanseptember gaan de nieuwe cursussenvan start. Ben jij ook geïnteresseerd omNederlandse lessen te volgen? Of kenje iemand die er interesse voor heeft?ziekenhuis. Nu overleeft slechts 5 tot 10%van hen. Hartveilig wil zoveel mogelijkmensen met een plotse hartstilstandhelpen. Het project heeft maar nut alsmensen op de hoogte zijn van het Hartveilig-projecten opgeleid zijn in het gebruikDe openbare bibliotheken in Vlaanderen enBrussel plannen van 16 tot 24 oktober 2010een publiekscampagne over wat de bib tebieden heeft. Extra aandacht zal naarjonge gezinnen gaan. De insteek van decampagne wordt ‘de Bib, vol onverwachteontmoetingen’. De bibliotheek is de plaatswaar het gebeurt, waar vele personagestot leven komen. Het beeld zet de veelzijdigheidvan de bib in de kijker, de unieke enbrede collectie met vele verwachte en nogmeer onverwachte werken, personages,verhalen, ... Op zaterdag 16 oktoberorganiseert de bib van Vilvoorde eenverwendag. Die dag worden de bestaandeleden extra in de watten gelegd en nieuweleden over de drempel gehaald. Voorkinderen van 3 tot 7 staat alvast om 11 uureen voorleesuurtje op het programma. nNieuwe start cursussen NederlandsKom dan langs bijhet Huis van hetNederlands.Het Huis van hetNederlands werktsamen met allescholen dieerkende cursussenNederlands geven en helpt je doorheenhet grote aanbod aan Nederlandselessen. Wens je overdag of ‘s avonds leste volgen? Spreek je al een beetje Nederlandsof niet? Heb je al een cursus gevolgd,maar wil je je Nederlands nog wat verderbijschaven?Het Huis van het Nederlands probeert inde mate van het mogelijke rekening tehouden met al jouw wensen en behoeften.de vaardigheden én het vertrouwen krijgenom in te grijpen bij een hartstilstand.De vorming gaat door op woensdag 22september 2010 van 19 tot 22 uur in deontmoetingsruimte van cc Het Bolwerk. nMeer informatieBibliotheek VilvoordeGrote Markt 91800 Vilvoordetel. 02 255 46 60fax 02 255 47 87e-mail: vilvoorde@bibliotheek.bewww.bibliotheek.vilvoorde.beO p e n i n g s u r e nMaandag: 14 - 19 uurDinsdag: 14 - 17 uurWoensdag: 10 - 19 uurDonderdag: 14 - 17 uurVrijdag: 14 - 19 uurZaterdag: 10 - 15 uurHuis van het Nederlands VilvoordeAdministratief Centrum CampionLeuvensestraat 1171800 VilvoordeTel. 0800 123 00Maandag 09 - 12 uurDinsdag 13.30 - 18.30 uurWoensdag 09 - 12 uur / 13.30 - 16 uurDonderdag 09 - 12 uurVanaf dit schooljaar zullen we in deStadskrant ook een groepje cursisten vannabij volgen, en dit van het begin tot heteinde van het schooljaar. Hun verwachtingen,ervaringen en eventuele moeilijkhedenmet het leren van de Nederlandse taalzul je kunnen lezen in de volgende editiesvan de stadskrant. Wordt dus vervolgd! nSociale Zaken, Leuvensestraat 117,tel. 02 255 46 50. Er wordt een inschrijvingsgeldvan 5 euro gevraagd.Dit bedrag wordt u, bij deelname, aanhet begin van de cursus terugbetaald.


[ Leven ] [ Leven ]Seniorenraad organiseertGespreksnamiddag over euthanasieDe Vilvoordse Adviesraad voor Seniorenbeleid(VIAS) werd in 1995 opgericht.In deze raad zetelen zowel afgevaardigdenvan de seniorenbonden als van de rustoorden,dienstencentra en andere organisatiesdie werken voor en met senioren.Deze adviesraad wil niet alleen eenspreekbuis zijn van de senioren naar hetbeleid toe, maar tevens een informatiekanaalzijn voor de Vilvoordse senioren.De eerste doelstelling verwezenlijktde raad door adviezen te geven aan hetstedelijk beleid over thema’s die seniorenaanbelangen. In het kader van hetinformatiekanaal werd een eerste stapgezet met een informatiemoment insamenwerking met de IntervilvoordseMaatschappij voor Huisvesting. Dit jaarorganiseert VIAS voor de tweede maaleen informatiemoment.Op maandag 27 september 2010 om 14 uurin het Auditorium van cc Het Bolwerk zaleen tweede informatienamiddag doorgaanover ‘euthanasie’.Iedereen wil een waardig levenseinde.Sinds 1 september 2008 kan je de ‘wilsverklaringeuthanasie’ laten registerenbij jouw gemeente. Maar wat houdt dezewilsverklaring in? Wat betekent euthanasie?Wat wil zeggen ‘op uitdrukkelijkverzoek van de patiënt zelf’? Mag een artseuthanasie weigeren? Op deze en anderevragen zal Yvon Bartelink van Het Centrumvoor Morele Dienstverlening een antwoordgeven. Er wordt voldoende tijd voorzienom zelf vragen te stellen. nMeer informatieAlle Vilvoordse senioren zijn vanharte welkom. De inkom is gratis,maar inschrijven is noodzakelijkvia tel. 02 255 46 50 of via de dienstSociale Zaken, Leuvensestraat 117.Cursussen voor Vilvoordse senioren• Leer uw GSM gebruiken:op 22 en 29 oktober 2010 telkens van9 – 12 uur in cc Het Bolwerk (eigen gsmmeebrengen), deelnemers betalen5 euro (de stad legt 6 euro bij).Terug naar school! Of voor het eerst naar school!Waar moet ik aan denken?InschrijvingAls ouder mag je zelf kiezen in welkeschool je je kind wenst in te schrijven.Voordat je kind wordt ingeschreven zal deschool je haar pedagogisch project enschoolreglement uitleggen. Indien jehiermee akkoord gaat en deze documentenondertekent, wordt je kind in de schoolingeschreven. De school is verplicht deinschrijving chronologisch (met vermeldingvan datum en uur) te noteren in eeninschrijvingsregister.Het kan zijn dat een school geen plaatsmeer heeft in het leerjaar waarin je jouwkind wenst in te schrijven. De school moetje dan een weigeringsdocument meegevenof opsturen. Zo bekom je een plaatsje opde wachtlijst.InschrijvingsperiodeVilvoordse basisscholenschooljaar 2011-2012Kinderen die geboren zijn in 2009, ofvroeger, kunnen vanaf september 2010ingeschreven worden in één van deVilvoordse basisscholen. In septemberhebben broertjes en zusjes van kinderendie nu reeds schoollopen in diezelfdeschool voorrang om zich in te schrijven.Vanaf 1 oktober 2010 kan iedereen zichinschrijven.StudietoelagenElk schooljaar kan je voor kinderen vanhet kleuter tot het hoger onderwijs eenstudietoelage aanvragen. Afhankelijk vanje inkomen, wordt bepaald of je hier aldan niet recht op hebt. Je kan je aanvraagtot 30 juni 2011 op papier of online(www.studietoelagen.be) invullen.Om ouders te helpen met het invullen vanhet aanvraagformulier voor een studie–toelage, organiseert de stad Vilvoordeeen zitdag. Deze zal doorgaan op dinsdag21 september 2010 van 14 tot 18 uur in ccHet Bolwerk (Bolwerkstraat 17) in Vilvoorde.Aanwezigheid op schoolKleuters zijn niet leerplichtig. Toch is hetzeer belangrijk voor de ontwikkeling vanhet kind dat het tijdig en regelmatig naarde kleuterschool gaat. Voor kinderen van5 jaar is er sinds vorig schooljaar eennieuwe regel ingevoerd door de VlaamseOverheid. Zij moeten in schooljaar2010-2011 voldoende kleuteronderwijs(minstens 220 halve dagen) gevolgdhebben, om in schooljaar 2011-2012 tekunnen starten in een Nederlandstaligelagere school. Als jouw kleuter nietvoldoende dagen aanwezig is zal hij/zij eentaalproef moeten afleggen bij het CLB ofop school. Slaagt je kind, dan mag hetalsnog overgaan naar een Nederlandstaligelagere school. Slaagt je kind niet,dan moet hij/zij nog een jaartjeNederlands talig kleuteronderwijs volgen.Vanaf 6 jaar is je kind leerplichtig enkan het niet zomaar thuisblijven.Kijk ook na in het schoolreglement watje moet doen als je kind ziek is, zodatje steeds in orde bent. Ook voor destudietoelagen is voldoende aanwezigheidnoodzakelijk. Als jouw kind niet genoegaanwezig is op school, verlies je destudietoelage.Opgelet!Dit artikel geeft een kort overzicht vanenkele rechten en plichten voor ouders enschool. Hou er rekening mee dat niet alleregelgeving over de inschrijving van eenleerling in een school in dit artikelvermeld kan worden.Heb je vragen bij de inschrijving of deweigering van je kind in een basisschoolof secundaire school in Vilvoorde,neem dan contact op met:• De Vlaamse Overheid, tel.: 1700 (gratisnummer) of www.ond.vlaanderen.be• Patrick Van MoorterOndersteuner van het Platform gelijkeonderwijskanen (LOP), e-mail:patrick.vanmoorter@ond.vlaanderen.be,tel. 0499 86 49 30 nLaat gratis je fiets graveren aan de wijkcentraDe stedelijke diensten Wijkwerking enPreventie organiseren samen metFietsvoorde vzw in september en oktoberafwisselend in elke wijk een gratisfietsgraveeractie aan de wijkcentra,telkens op woensdagnamiddag van15.30 uur tot 17 uur.Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummervan de eigenaar in de fietsgegraveerd. Op deze manier kan de Geïnteresseerd en benieuwd wanneer12eigenaar van een teruggevonden fiets snel jouw wijk aan de beurt is? Kijk snel in De graveeractie vindt telkens plaats vanMeer informatie13het onderstaande overzicht:In het najaar worden er door de dienstSociale Zaken een aantal cursussen voorsenioren georganiseerd. Deze cursussenzijn bedoeld voor alle Vilvoordse 60-plussers.• Initiatie PC: start op 13 september 2010,elke maandag en donderdag van 9 – 12uur in het CVO, Lange Molensstraat,deelnemers betalen 40 euro (de stadlegt 20 euro bij).• Digitale fotografie: van 6 tot en met9 december 2010 telkens van 9 – 12 uurin cc Het Bolwerk (eigen digitalefototoestel + verbindingskabel meebrengen),deelnemers betalen 40 euro(de stad legt 9 euro bij).• Mobi + (opfrissing verkeersreglement):datum wordt later bepaald. nBijkomende inlichtingen zijn steeds teverkrijgen op de dienst Sociale Zaken,Leuvensestraat 117, tel: 02 255 46 50of mail: tamara.vennix@vilvoorde.beachterhaald worden. Het graveren is dusgeen garantie tegen diefstal, maar biedtmogelijk een afschrikwekkend effect enverhoogt de kans op identificatie bij hetterugvinden van je fiets. Een goed slotblijft zeer belangrijk!Je rijksregisternummer staat vermeldop je identiteitskaart en je SIS-kaart.Breng deze dus mee wanneer je je fietswil laten graveren.Opgelet: aluminium fietsen worden nietgegraveerd. Het graveren kan immersde stevigheid van een aluminium frameverzwakken.• Houtem (Eggenpad 1):15 september 2010• Peutie (Aarschotsestraat 124):22 september 2010• Centrum/Broek (Parkstraat 115):29 september 2010• Kassei (Vlierkensstraat 83a):6 oktober 2010• Koningslo (Streekbaan 189):13 oktober 2010• Faubourg (Tulpenstraat 2):20 oktober 2010• Far-West (Duchehof 104a):27 oktober 201015.30 uur tot 17 uur aan het wijkcentrum.Meer informatie bij je wijkmanager ofde dienst Wijkwerking op 02 255 46 88.De gegevens van de wijkmanager vindje op www.vilvoorde.be in de rubriekWijkwerking. n


[ Leven ] [ Leven ]VrijetijdspasIedereen heeft recht op ontspanning:er mag geen enkel talent verloren gaan!De vrijetijdspas is een kortingskaart vanhet stadsbestuur waarmee jongeren veelkunnen doen voor weinig geld.Jongeren van 0 tot en met 18 jaar waarvande ouders een beperkt inkomen hebben,kunnen een vrijetijdspas aanvragen omkorting te krijgen op vrijetijdsinitiatieven.WatMet je vrijetijdspas geniet je gedurendeéén jaar van een voordeeltarief voorheel wat activiteiten in Vilvoorde.• Maximum 5 euro lidgeld bij eenaangesloten jeugdbeweging.• 1 euro per zwembeurt in het stedelijkzwembad ’t Zeepaardje.• Maximum 10 euro lidgeld per jaarbij aangesloten sportclubs.• Géén lidgeld in de bibliotheek.• Een vast tarief van 2,5 euro voorculturele voorstellingen (film, toneel,circus, …). Bovendien mag je tweevolwassen begeleiders meebrengen.Ook zij betalen slechts 2,5 euro.Wie• 0- tot 18-jarigen• Woonachtig te Vilvoorde.• Je valt onder het OMNIO-statuut ofhet voorkeurstarief van de mutualiteit(d.w.z. dat je inkomen en dat van jeouders onder een bepaald bedrag vallen:vraag informatie bij je mutualiteit)WAAR EN HOE AANVRAGENDe vrijetijdspas vraag je aan bij één vandeze vier organisaties:• stad Vilvoorde, dienst Sociale Zaken,Leuvensestraat 117, tel. 02 255 46 50• OCMW-Vilvoorde, Kursaalstraat 40,tel. 02 257 98 38• CAW, Nowélei (Jan-Baptist) 33,tel. 02 252 09 39• Centrum Basiseducatie, Nolet deBrauwerestraat 14, tel. 02 252 51 50Dit breng je mee• je identiteitskaart;• een recente pasfoto;• een klevertje van de mutualiteit.Dit klevertje bewijst je OMNIO-statuutof recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.ProcedureJe vult een aanvraagformulier in en krijgteen paar dagen later je pasje. Je kan dusdirect van alle voordeeltarieven genieten.De pas dient jaarlijks aangevraagd teworden. De korting verkregen met devrijetijdspas is niet cumuleerbaar metander kortingen. nKunstraum Ennepetal stelt tentoon in VilvoordeOfficiële opening zaterdag 11 septemberDeze tentoonstelling bezegelt de officiëlevriendschap tussen de KoninklijkePortaelskring Vilvoorde en KunstraumEnnepetal, de kunstkring van onzezusterstad te Duitsland. De tentoonstellingloopt van zaterdag 11 september totzondag 3 oktober in cc Het Bolwerk,de Bibliotheek van Vilvoorde en Bobar.De werken vertegenwoordigen hetbeste van de kunsten uit Ennepetal.Op zaterdag 11 september is iedereenuitgenodigd om tijdens de openingsreceptieeen kijkje te komen nemen incc Het Bolwerk. Daarna kan je in de Bobargenieten van een streepje live muzieken een praatje slaan met onze Duitsekunstvrienden. nNieuwe Website toerisme Vlaams-BrabantEventjes op vakantie in je eigen streek?Op de nieuwe website van toerismeVlaams-Brabant www.toerismevlaamsbrabant.bekan je terecht voor alle leukevrijetijds activiteiten in de eigen regio.Fietsen, wandelen, bezienswaardighedenmaar ook eten en drinken in de regioworden hier gepromoot. Laat je verrassendoor verborgen parels uit de eigen streek!Benieuwd wat Vilvoorde zoal te biedenheeft? Naast bekende monumenten zoalsde basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troostvind je hier bijvoorbeeld ook informatieover het Dorentwandelpad terug.Een minder bekend wandelpad inonze eigen stad! nNieuw vanaf 1 september 2010: ZilvermobielBent u moeilijker te been en kan u zelfniet meer met de wagen rijden? Ook hetopenbaar vervoer nemen lukt niet meer zogoed? Vaak komt men dan in een moeilijkesituatie terecht, waar men afhankelijkwordt van anderen of meer thuis blijft.Zo komt men in een vicieuze cirkel terecht.Vanaf 1 september kan het VilvoordsZilverpunt u daarbij helpen.Het Vilvoords Zilverpunt lanceert daaromde minder mobielencentrale, ‘Zilvermobiel’.Zilvermobiel zal open staan voor alleminder mobiele inwoners van Vilvoorde.Zilvermobiel kan uw vervoer verzorgenvoor allerlei activiteiten: naar de kappergaan, familiebezoek, consultatie bij dedokter, de winkel, het stadhuis,…Vrijwillige chauffeurs verzorgen hetvervoer met de eigen wagen.Wat is de kostprijs? Het inschrijvingsgeldbedraagt 5 euro tot eind december 2010.Per rit betaalt u een administratiekost van1 euro. Daarnaast betaalt u per geredenkm 0,30 euro. Het aantal kilometers wordtberekend vanaf het thuisadres van dechauffeur en terug. nMeer informatieFilms najaar 2010Vanaf maandag 27 september kan u weer iedere maandagavondgenieten van een film in cc Het Bolwerk. Binnen het aanbodvindt u zowel echte kaskrakers als ‘de betere film’.Onze filmticketprijzen bedragen: € 5: standaardprijs€ 4,50: senioren (55+), jongeren (-26), lerarenkaart engroepen vanaf 15 personen.De filmtickets corresponderen met genummerde plaatsen.Bij reservatie vooraf kan u aanspraak maken op de bestbeschikbare zitjes.Voor meer informatie over de inhoud van de films kuntu altijd terecht op www.cchetbolwerk.be nma. 27 september 2010ma. 04 oktober 2010ma. 11 oktober 2010ma. 18 oktober 201020u30 The Twilight Saga: Eclipse20u30 Inception20u30 Inferno20u30 Mammuth14Voor meer informatie kan u steedsma. 25 oktober 2010 20u30 Yo, Tambiénterecht op 02 255 45 23 of mail naarwo. 03 november 2010 15u00 Toy Story 315zilvermobiel@zilverpunt.be (contactpersoonma. 08 november 2010 20u30 La Tête en FricheAnne Slowack). Samenma. 22 november 2010 20u30 The Killer Inside Mezoeken we naar een oplossing voorma. 06 december 2010 20u30 El Secreto de Sus Ojosuw vervoersprobleem..ma. 13 december 2010 20u30 Cosa Voglio di piu (What more do I want)ma. 20 december 2010 20u30 Adem


[ Ontspanning ] [ Kalender ]Zondag 12 september: Open Monumenten dag,Cultuurmarkt & Chimay kleinkunstenfestivalNieuw cultureel seizoen cc Het BolwerkReeds in de voormiddag start OpenMonumentendag met zijn wandelingdoorheen Vilvoorde. In deze wandelingwordt toegelicht hoe Vilvoorde door deeeuwen heen een nauwe band had metde Zenne. Belangrijkste blikvangers zijnonder andere de eerste waterput inVilvoorde in het Monnikenhof, de overwelfdeloop van de Zenne en de oudekapel van het ziekenhuis. De wandelingzal heel de dag doorlopend plaatsvindenen eindigt op de Grote Markt.Meer info vind je:op www.openmonumenten.be.werelden: de eerste muisical gebaseerdop het spannende boek Fantasia.De hits die dit vrouwelijk schoon bij elkaar zong, zijn ontelbaar.Op zolder vindt Geronimo een mooiZe staan gegrift in ons onderbewustzijn en geven ons het ultiemekristallen muziekdoosje. Het brengt hemgevoel van nostalgie.via een gouden trap naar een goudenGeldof zal komend seizoen maar op drie plaatsen in ons landpoort. Florina de feeënkoningin heeftDeze songs kunnen dus alleen maar gebracht worden door de concerteren. Zijn concert in cc Het Bolwerk is dus niet te missen!16Geronimo’s hulp nodig. Achter de gouden maar 5 shows gepland, dus op tijd jegrootste, fijnste, zwoelste en ruigste stemmen van het land.... De grote nieuwigheid van komend seizoen is de komst van het17Van vrijdag 26 tot zondag 28 november iser hoog bezoek in Vilvoorde! Die dagen zalGeronimo Stilton met zijn gevolg namelijkeen bezoek brengen aan de stad en allesvertellen over zijn avonturen in de zevenIn de kapel van het Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis (nu de kapel van het OCMW)zal tevens een tentoonstelling plaatsvindenvan de Koninklijke Portaelskring.De wandelingen van Open Monumentendagzullen hier halt houden. Deze prachtigeaquareltentoonstellingoverhet water en hetlandschap teVilvoorde enEnnepetal(zusterstad) istevens afzonderlijkte bezoeken.Meer info vind je op www.vilvoorde.be ofwww.uitinvilvoorde.be.Vanaf 13 uur kan je ook terecht op deGrote Markt van Vilvoorde (eindhalte vande Open Monumentendagwandeling) omte proeven van al wat Vilvoorde aansocio-cultureel verenigingsleven te biedenheeft. Tientallen verenigingen zullen eenstandje uitbaten en tonen wat zij te biedenhebben. Van balletworkshops tot hetspelen van een reuzegezelschapspel, hetverenigingsleven in Vilvoorde bloeit.Geronimo Stilton in Vilvoordepoort wacht Prulletje Prulschrijver hemop om samen door de zeven Rijken vanFantasia te reizen. Ze doorkruisen het rijkvan de heksen, de zeemeerminnen, dedraken, de aardmannetjes, de kaboutertjes,de reuzen en de feeën. Achter iedereDaarnaast kan je er ook terecht voor korteoptredens van enkele verenigingen enrandanimatie. De dorstigen kunnen zichlaven aan de drankstand van de cultuurraad.Tot 17 uur kan je aan deze standjes terecht.Meer info over de exacte activiteitenen deelnemende verenigingen vindje terug op www.vilvoorde.be ofwww.uitinvilvoorde.be.Vanaf 15.30 uur komt als klap op devuurpeil het Chimay Klein Kunst Terrasop de Grote Markt. Barbara Dex en JelleCleymans zullen hier het beste vanzichzelf geven. Kortom een dag vancultureel spektakel dat aantoont datVilvoorde bruist en dat cultuur iedereenkan boeien. npoort van kostbaar gesteente ligt eennieuw avontuur. Hij beleeft de spannendstemomenten en zet zelf zijn leven op hetspel, maar het muziekdoosje zorgt ervoordat zijn reis net iets makkelijker wordt.Bereikt Geronimo zijn doel en kan hijFlorina redden? Stof genoeg voor eenspannend boek én een Muisical! Er zijntickets reserveren is de boodschap!Er zullen immers heel wat mensenafzakken vanuit de hele provincie &Brussel om dit spektakel te komen zien.Voor meer info kan je terecht opwww.gigagrotemuisical.be. nHet seizoen wordt op vrijdag 24 september geopend door deCountry Ladies met ‘A Tribute’. Als we het hebben over de legendarischecountryzangeressen moeten we Dolly Parton vernoemen,maar zeker ook Emmylou Harris, Alison Krauss, Gillian Welch envele anderen.Eva De Roovere, Tine Reymer en Nathalie Delcroix bestijgenhet podium niet zonder hun cowboys: Roland, Björn Eriksson,Axl Peleman, Wigbert Van Lierde, Ron Reuman, Werner Lauscheren Marc De Boeck. Haal uw paard alvast van stal!Bob Geldof is wellicht de grootste internationale ster die we totnu toe in cc Het Bolwerk hebben mogen presenteren.Geldof legde een lange weg af van zanger van The Boomtown Rats(wie kent er niet ‘We don’t like mondays’) tot Live Aid en Band Aidwat hem de titel van Sir Bob opleverde. Hij speelt slechts sporadisch,maar brengt telkens een heel dynamische set. Geldof en bandbouwen een feest op elk podium. Met zijn schitterende festivalbandbrengt hij een mix van bekend hitmateriaal en Ierse traditionals.cir-the+ luik. De vroegere circus+ reeks wordt uitgebreid mettheatervoorstellingen met een grote knipoog naar ouders en hunkinderen. Het zijn voorstellingen met net een ietsje meer.In regel: absurd, gewaagd, ontroerend én grappig. En bovenal,geschikt voor alle leeftijden! n


[ Kalender ] [ Kalender ]PODIUMMuziekVR 24 SEP 20.30 UURCountry Ladiescc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beZA 25 SEP 20.30 UURZap mamacc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beZO 26 SEP 20.30 UURKommil Foo de Luxecc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beWOE 6 OKT 20.30 UUREnsemble LiederkreisFestival van Vlaanderenconcertcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.becc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 29 OKT 20.30 UURCroonenberghs, D. Bosiers, Mira,Lander & T. Van Landyt, Wim De Craenecc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beZA 6 NOV 20.30 UURStan Van Samang feat. Eric MelaertsSimply Livecc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beWOE 10 NOV 20.30 UURAfricapellaWe dream the dreamcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 12 NOV 20.30 UURAranisRoqueFortecc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 13 NOV 20.30 UURMeuriscc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 26 NOV 20.30 UURFantasiaDe Giga Grote MuisicalFabriekstraat tel. 070 69 68 69www.gigagrotemuisical.beVR 26 NOV 20.30 UURStef Bos In een ander lichtcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beTheaterDO 30 SEP 20.30 UURWouter DeprezJe zal alles wordencc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 1 OKT 20.30 UURWouter DeprezJe zal alles wordencc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 2 OKT 20.30 UURWouter DeprezJe zal alles wordencc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beDO 7 OKT 20.30 UURVernieuwd Gents Volkstoneel De Viscc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beDO 21 OKT 20.30 UURJanine Bischops & Saartje VandendriesscheDen Oorlogcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beDO 28 OKT 20.30 UURMusic Hall Boeing Boeingcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 25 NOV 20.30 UURMaaike Cafmeyer & Nele BauwensWat heef u belet te komen?cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beCir-the+ZA 30 OKT 20.00 UURCompagnie Mandoble Mi Otro Yocc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 5 NOV 20.00 UURTheater GnaffelDe koning en de rest (8+)cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beSeniorenvoorstellingenDI 9 NOV 14.30 UURSteph Goossens Roekeloze Ritacc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beFamilievoorstellingenZA 23 OKT 15.00 UURBronks Brooddoos (5+)cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90ZA 14 NOV 14.00 en 16.30 UURBronks Brooddoos (5+)cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beSportZO 19 SEP 10.00 UURSponsorloopKoemarkt, Franklin Rooseveltlaantel. 02 255 46 50VormingWOE 8 SEP 13.00 UURFit in 12 weken - TestdagStedelijke sporthal, Slachthuisstraattel. 02 255 47 44www.fitin12weken.beDO 9 SEP 19.30 UURKikvorscursus XL: Waterbeestjescc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beMA 13 SEP 9.00 UURPC-intitiatiecursus voor seniorenCVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4tel. 02 255 46 90DI 21 SEP 14.00 UURInfosessie ‘Wat is kanker?’Liberale Mutualiteit van Vilvoorde,Lange Molensstraat tel. 02 209 49 75thuiszorg@mut403.beVR 22 OKT 9.00 UURCursus ‘Leer uw gsm gebruiken’cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 29 OKT 9.00 UURCursus ‘Leer uw gsm gebruiken’cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beWOE 17 NOV 8.30 UURZelf houten constructies makenKTA Horteco De Bavaylei 116tel. 02 251 04 48www.prettiggeleerd.beVariaDI 5 OKT 14.00 UURSeniorenhappeningcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beWOE 6 OKT 14.00 UURSeniorenhappeningcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVoor meer informatie over hetnieuwe cultureel programma vancc Het Bolwerk kunt u altijd op dewebsite www.cchetbolwerk.beterecht.18VR 8 OKT 20.30 UURYevgueniWe zijn hier nu tochcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beZA 9 OKT 20.30 UURBob Geldofcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beVR 15 OKT 20.30 UURPartick Riguelle, John Terra & bandSongs from the Brill BuildingZA 27 NOV 15.00 en 19.00 UURFantasiaDe Giga Grote MuisicalFabriekstraat tel. 070 69 68 69www.gigagrotemuisical.beZO 28 NOV 11.00 en 14.00 UURFantasiaDe Giga Grote MuisicalFabriekstraat tel. 070 69 68 69www.gigagrotemuisical.beDO 14 OKT 20.30 UURCrets & Van den Begin True Westcc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90www.cultuurcentrum.vilvoorde.beUiT in Vilvoorde in printDe kalender wordt samengesteld met gegevens uit de UiTdatabank. Organisatiesen verenigingen die hun activiteiten willen opgenomen zien in de december-editievan de Stadskrant, moeten de nodige informatie tijdig, d.i. 8 oktober 2010, in deUiTdatabank invoeren. De redactie behoudt zich het recht om bepaalde activiteitenniet op te nemen in UiT in Vilvoorde.19


[ Beeldig ]Krijg een unieke blik achter de schermen vanhet Tuchthuiscomplex op 3 oktober 2010 tijdensOpen Bedrijvendag!

More magazines by this user
Similar magazines