Presentatie WG10 (.pdf 71.7KB)

intra.iam.hva.nl
  • No tags were found...

Presentatie WG10 (.pdf 71.7KB)

Werken aan deeltoets 3


Vandaag• Uitleg deeltoets 3• Werken met meerdere classes• Zelfstandig aan de slag


Deeltoets 3• Rooster volgende week• Criteria• Voorbeelden


Criteria deeltoets 3Minimale criteria deeltoets 3 (toepassing):‐ De opdracht heeft nut of dient tot vermaak.‐ De opdracht is op tijd en op het juiste emailadres ingeleverd.‐ In het programma wordt interactie met de gebruiker bewerkstelligd.‐ In je programma zijn tenminste de volgende technieken toegepast:Drawing API,Event‐handling,Inladen van externe gegevens, audio of video,standaard componenten.‐ In de opdracht zijn tenminste twee zelf ontwikkelde classes op correcte wijze geïmplementeerd, een van dezeclasses is een document class.‐ Bij elke nieuw toegepaste techniek wordt uitvoerig in commentaar beschreven wat er gebeurd.Gebruikte bronnen worden vermeld in de header‐comment van de bestanden‐ In het flash‐bestand (.fla) staat geen enkele regel programmeercode‐ Het .as bestand is opgebouwd volgens OOP regels. (Hint: maak gebruik van de skeleton‐class)‐ In jouw klas maak jij een uniek programma, komt elk ontwerp maar één keer voor.‐ Het programma kan foutloos uitgevoerd worden, er ontstaan geen bugs.én:‐ De ingediende code kan door de student mondeling toegelicht worden in een gesprek met de docentCriteria om hoger dan een voldoende te halen, zijn:‐ In de opdracht zijn complexe tekenvormen uit de drawing API gebruikt.‐ In de opdracht zijn complexe vormen van interactie verwerkt‐ In de opdracht zijn technieken gebruikt die buiten de lesstof vallen.‐ De structuur van de code getuigt van goed inzicht in Object geOriënteerd Programmeren (OOP).


• Simpel spelletjeVoorbeelden– doolhof,– pong– http://www.ferryhalim.com/orisinal/• Simpele applicatie– mp3 speler– video speler– paint• Interactieve animatie/video


Meerdere classes


package {import flash.display.Sprite;public class Balletje extends Sprite {public var snelheid:int;public function Balletje() {snelheid = 4;graphics.beginFill(0xff0000);graphics.drawEllipse(-10,-10,20,20);g p pgraphics.endFill();}public function gaOmhoog() {y -= snelheid;}public function gaOmlaag() {y += snelheid;}public function gaLinks() {x -= snelheid;x = snelheid;}public function gaRechts() {x += snelheid;}public function gaNaar(xPos yPos) {public function gaNaar(xPos,yPos) {x = xPos;y = yPos;}}}


package {import flash.display.Sprite;public class Muur extends Sprite {}}public function Muur () {graphics.lineStyle(3);graphics.lineTo(0,100);}


package {import flash.display.Sprite;import flash.events.Event;import flash.events.KeyboardEvent;import flash.ui.Keyboard;public class Regisseur extends Sprite {public var balletje:Balletje;jpublic var muur:Muur;public function Regisseur () {balletje = new Balletje();balletje.gaNaar(30,60);addChild(balletje);muur = new Muur();muur.x = 250;muur.y = 200;addChild(muur);}}}addEventListener(Event.ENTER_FRAME, checkBotsen);stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,beweegBalletje);


package {import flash.display.Sprite;import flash.events.Event;import flash.events.KeyboardEvent;import flash.ui.Keyboard;public class Regisseur extends Sprite {...public function checkBotsen(e:Event) {if (balletje.hitTestObject(muur)) {balletje.gaNaar(30,60);}}}}public function beweegBalletje(e:KeyboardEvent) {if (e.keyCode == Keyboard.DOWN) {balletje.gaOmlaag();}if (e.keyCode == Keyboard.UP) {balletje.gaOmhoog();}if (e.keyCode == Keyboard.LEFT) {balletje.gaLinks();}if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT) {balletje.gaRechts();}}

More magazines by this user
Similar magazines