addendum 2012 - Epos

epos.vlaanderen.be
  • No tags were found...

addendum 2012 - Epos

AddendumOnderwerp: Horizon BasisonderwijsDatum: februari 2012DEEL 1: De voorbereiding van het projectp. 14: “Zoeken van partners via het net”Voor een overzicht van de actuele partnerfindingwebsites:www.ryckevelde.be/nl/europa_beleven/partnerfinding-106.htmlDEEL 2: Het eigenlijke projectp. 30: “eTwinning”EPOS vzw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, Sara Gilissen, 02/553 97 51, info@etwinning.be.DEEL 3: Subsidiemogelijkhedenp. 46: “Projecten met leerlingen – uitwisseling: buurlandenbeleid” Meer info?www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14090 Contactgegevens?EPOS vzw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, Wim Cloots, 02/553 97 42.p. 47: “Projecten met leerlingen-uitwisseling: Prins Filipfonds” Indienen?Jaarlijks is er 1 indieningsdatum: oktober 2012 Contactgegevens?Greet Massart, 02/549 61 91, massart.g@kbs-frb.bep. 49: “Projecten met leerlingen-uitwisseling: Provincie West-Vlaanderen” Met wie?Met scholen uit alle EU-regio’s maar bij voorkeur met de prioritaire regio’s van de Provincie West-Vlaanderen: Provincie Henegouwen (BE), Région Nord-Pas-de-Calais (FR), Suffolk (UK), Kent (UK),Westfalen-Lippe (DE), Zeeland (NL), Bekes (HU), Bihor (RO), Arad (RO), Lubelskie (P).p. 51: “Comenius schoolpartnerschap” Met wie?Het partnerschap wordt afgesloten tussen minimum drie scholen uit de landen van de EU,Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije of Kroatië. Contactgegevens?comenius@epos-vlaanderen.bep. 52: “Projecten met leerlingen – varia: ontvangst van een Comenius-assistent” Wat?[…] Omgekeerd krijgen Vlaamse leraren in spe de kans om in een school van één van de EU-lidstaten,Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije of Kroatië mee te draaien en ervaring op tedoen.Ryckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be - 1 -


Meer info?http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/fiches/comenius4_en.htmlContactgegevens?[…] comenius@epos-vlaanderen.beExtra subsidieprogramma: “Projecten met leerlingen – varia: Vlaams-Marokkaanse Twinnings” Wat?Subsidieprogramma voor samenwerking tussen scholen uit Vlaanderen en Marokko. Er zijn geenvoorwaarden vastgelegd wat de vorm van het project betreft (e-mail, uitwisseling vanleerkrachten/leerlingen, stages enz.).De twinnings moeten bijdragen tot een verhoogd maatschappelijk bewustzijn bij leerlingen enleerkrachten. Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn sleutelwoorden. Elke twinning wordtopgezet rond een thema (bv. creativiteit op school, milieueducatie, participatie van leerlingen, water,…). Leerkrachten uit Vlaanderen en Marokko stemmen hun lesmateriaal af op die thema’s. In het kadervan de twinnings bezoeken Vlaamse leerkrachten en leerlingen soms ook de partnerschool in Marokkoof komen Marokkaanse leerkrachten op bezoek in Vlaanderen. Voor wie?Alle scholen uit Vlaanderen. Met wie?Officiële scholen uit Marokko. Hoe lang?1 jaar. Beurs?Maximum 7.000 euro voor reis-, communicatie- en uitrustingskosten en de aankoop van materialen. Indienen?Consulteer onderstaande website voor de exacte indiendatum. Meer info?www.ond.vlaanderen.be/twinning Contactgegevens ?Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Horizontaal Beleid, Koning Albert II-laan 15, 7C04, 1210Brussel, Ilse Scheirlinckx, 02-553 98 68, ilse.scheirlinckx@ond.vlaanderen.be.p. 53: “Projecten met leerkrachten en/of directie - leerkrachtensamenwerking:Schoolgeoriënteerde activiteiten in een Comenius schoolpartnerschap” Met wie?Het partnerschap wordt afgesloten tussen minimum drie scholen uit de landen van de EU,Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije of Kroatië. Contactgegevens?[…] comenius@epos-vlaanderen.be Contactgegevens Voorbereidend bezoek en ContactseminarieEpos vzwKoning AlbertII-laan 15 6A1210 BrusselIsabel Laenen, 02/553 97 49Isabel.laenen@epos-vlaanderen.bep. 54: “Projecten met leerkrachten en/of directie: Prins Filipfonds” Wat?Een school kan een project opstarten voor leerkrachten en directies waardoor zij de realiteit ‘op dewerkvloer’ in een school van een andere Belgische gemeenschap ontdekken. Zo kunnen leerkrachtenles geven in een partnerschool. Anderzijds kunnen directeurs (en leerkrachten) ook gedurende eenRyckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be - 2 -


epaalde periode vernieuwende praktijken observeren in een partnerschool. Deze vormen vansamenwerking moeten wederkerig zijn.Voor wie?Leerkrachten , directeurs en onderwijsondersteuners.Hoe lang?Minstens één volledige dag.Met wie?De partnerschool is afkomstig uit één van de andere gemeenschappen van België.Beurs?maximum 500€.Indienen?oktober 2012.Contactgegevens?Greet Massart, 02/549 61 91, massart.g@kbs-frb.bep. 55: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing: Comenius nascholingsbeurzen” Wat?Het volgen van een cursus uit de Comenius/Grundtvig databank in één van de EU-lidstaten,Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije of Kroatië.Comenius nascholingen kunnen op drie manieren ingevuld worden :1. Je neemt deel aan een nascholing die aangeboden wordt via de databank:http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm.2. Je neemt deel aan een conferentie of seminarie. Voorwaarde is wel dat die Europeesopengesteld moeten zijn.3. Je organiseert een jobshadowing in een school in één van de LLP-landen.p. 56: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing: studiebezoeken vooronderwijsspecialisten en beleidsmakers” Indienen?Begin april. Meer info?www.studyvisits.cedefop.europa.eu Contactgegevens ?EPOS vzwHendrik ConsciencegebouwKoning Albert II laan 151210 BrusselNatalie Van Gysegem, 02/553 97 44Natalie.VanGysegem@epos-vlaanderen.bep. 57: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing: Pestalozzi Programma van deRaad van Europa” Meer info?www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/ Contactgegevens?Departement Onderwijs en Vorming, Pestalozzi liaison officer Marie-Anne Persoons, AfdelingStrategische Beleidsondersteuning, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.p. 58: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing – Buurlandenbeleid -studiebezoeken” Contactgegevens?EPOS vzw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, Wim Cloots, 02/553 97 42.Ryckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be - 3 -


p. 58: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing:Buurlandenbeleidstudiebezoeken” Meer info?www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14090 Contactgegevens?EPOS vzw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, Wim Cloots, 02/553 97 42.p. 59: “Projecten met leerkrachten en/of directie – nascholing: Provincie West-Vlaanderen” Met wie?Met scholen uit alle EU-regio’s maar bij voorkeur met de prioritaire regio’s van de Provincie West-Vlaanderen: Provincie Henegouwen (BE), Région Nord-Pas-de-Calais (FR), Suffolk (UK), Kent (UK),Westfalen-Lippe (DE), Zeeland (NL), Bekes (HU), Bihor (RO), Arad (RO), Lubelskie (P).Extra subsidieprogramma: “Nascholing in het buitenland voor leerkrachten – nascholing Frans” Wat?Het departement Onderwijs en Vorming organiseert nascholingen Frans, in Vlaanderen, Wallonië enFrankrijk. Voor wie?Leerkrachten. Hoe lang?Van drie namiddagen tot week. Beurs?Nascholing in Vlaanderen kost 75 euro. Alle kosten voor nascholing in Wallonië worden gedragen doorhet departement Onderwijs en Vorming. Beurs voor nascholing in Frankrijk dekt de kosten voorcursus, verblijf (logies en maaltijden) en reis. Indienen?Zie onderstaande website. Meer info?www.ond.vlaanderen.be/internationaal Contactgegevens?Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Beleid Onderwijspersoneel, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel, Elke Peeters, 02/553 99 78, elke.peeters@ond.vlaanderen.be.Ryckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be - 4 -

More magazines by this user
Similar magazines