Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

beci.be
  • No tags were found...

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België - BECI

NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENConjunctuurbarometer van de Nationale Bank van BelgiëAugustus 2012151050-5-10-15-20-25-30-352002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Seizoengezuiverde en afgevlakte reeksSeizoengezuiverde brutoreeksDe conjunctuurbarometer is een synthese van de conjunctuurcurven van de verwerkende nijverheid, de ruwbouw, de handel en dedienstverlening aan bedrijven.Perscommuniqué van 24 augustus 2012:De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België is, na een kortstondige opflakkering in juli, inaugustus opnieuw ietwat gedaald.Met uitzondering van de verwerkende nijverheid, waar een tweede opeenvolgende geringe verbetering werdopgetekend, verslechterde het conjunctuurbeeld in de overige bevraagde bedrijfstakken.In de handel nam, na vier maanden van toegenomen optimisme, het vertrouwen het sterkst af. Dehandelaars verwachten een terugval van de vraag en zouden hun bestellingen bij leveranciers forsterugschroeven. In de bouw is het herstel van de twee voorgaande maanden nagenoeg uitgewist, vooral alsgevolg van een negatieve ontwikkeling van de orderbestanden. In de dienstverlening aan bedrijven was deachteruitgang overwegend toe te schrijven aan beduidend minder gunstige vooruitzichten m.b.t. demarktvraag.De versteviging van het conjunctuurklimaat in de verwerkende nijverheid ten slotte, was het gevolg vangunstigere inschattingen van de orderbestanden en het peil van de voorraden.De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft in lichtemate neerwaarts georiënteerd.


6543210-1-2-3-4-5KERNCIJFERS VAN DE BELGISCHE CONJUNCTUURI. BEDRIJVENConjunctuurverloop en bruto binnenlands productAUGUSTUS 2012afgevlakte gegevens15brutogegevens 1050-5-10-15flashraming-20-25-30-352002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Veranderingspercentages van het bbp in volume t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar (linkerschaal)Conjunctuurbarometer NBB (rechterschaal)2010Ondernemersvertrouwen - verwerkende nijverheidbrutogegevens155Synthetische curven volgens goederencategoriebrutogegevens0-10-20-30-40afgevlakte gegevens-5-15-25-35afgevlakte gegevens-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve nijverheid - BelgiëIndustrial confidence indicator - Europa-452002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Halffabricaten Gebruiksgoederen Uitrustingsgoederen3020100-10-20-30Verwerkende nijverheidProductiecapaciteit en investeringen2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Bezettingsgraad van het productievermogen in percent (rechterschaal)ramingJaarlijks veranderingspercentage investeringen in lopende prijzen (linkerschaal)87858381797775737169679080706050403020100Verwerkende nijverheidProductiebelemmeringen2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Tekort aan geschoolde arbeidskrachten (rechterschaal)Gebrek aan uitrusting (rechterschaal)Onvoldoende vraag (linkerschaal)30252015105020100Verwerkende nijverheidBinnenlandse bestellingen van uitrustingsgoederenbrutogegevens403020100Ondernemersvertrouwen - dienstensectorafgevlakte gegevensbrutogegevens-10-20-10-20-30-30-40afgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-40-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve diensten aan bedrijven - BelgiëServices confidence indicator - EuropaBronnen: NBB - Conjunctuuronderzoekingen - Nationale Rekeningen, Europese Commissie, DG-ECFIN


KERNCIJFERS VAN DE BELGISCHE CONJUNCTUURAUGUSTUS 20122010Ondernemersvertrouwen - bouwnijverheidafgevlakte gegevensbrutogegevens15Sectoren bouwnijverheidbrutogegevens05-10-20-5-30-40-15afgevlakte gegevens-502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-252002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve gezamenlijke bouwnijverheid - BelgiëConstruction confidence indicator - EuropaBurgerlijke bouwkundeRuwbouw van gebouwenVooruitzichten opdrachten bij de architectenOndernemersvertrouwen - handel403020302010afgevlakte gegevensbrutogegevens1000-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012WoongebouwenNiet-woongebouwen-10-20-30-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Synthetische curve handel - BelgiëRetail trade confidence indicator - EuropaVooruitzichten werkgelegenheid per sectorBeoordeling door de bedrijven van de kredietvoorwaarden403020100-10-20-30-40brutogegevensafgevlakte gegevens2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100908070605040302010020072008Q1afgevlakte gegevensQ2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32009 2010 2011 2012Q41009080706050403020100Verwerkende nijverheid Bouwnijverheid Diensten aan bedrijvenGunstig Neutraal OngunstigII. CONSUMENTENConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen en private consumptie205204.2100-10-20-30-5-15-25100-10-20-3031.80.6-0.6-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-35-402002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1.8Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Consumer confidence indicator - Europa (rechterschaal)Veranderingspercentages private consumptie in volume t.o.v. hetovereenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar (rechterschaal)Indicator consumentenvertrouwen - België (linkerschaal)Bronnen: NBB - Conjunctuuronderzoekingen - Nationale Rekeningen, Europese Commissie, DG-ECFIN


NATIONALE BANK VAN BELGIECONJUNCTUURONDERZOEKINGENOVERIGE INDICATOREN VAN HET CONJUNCTUURONDERZOEKTABEL 2Seizoengezuiverde saldi van de antwoorden ''stijging''of ''hoger dan normaal'' (+) en ''daling'' of ''lager dannormaal'' (-).Bruto reeksAfgevlakte reeks1980-2012 1 2012 2012Min. Max. Avg. Mei Juni Juli Aug. Maart April Mei JuniVerwerkende nijverheidVerloop productietempo - 33,0 + 20,0 - 0,9 - 6,3 - 0,4 - 8,9 - 2,0 - 0,1 + 0,1 . .Verloop binnenlandse bestellingen - 35,0 + 16,0 - 7,8 - 15,3 - 5,6 - 14,0 - 3,7 - 9,4 - 10,5 . .Verloop buitenlandse bestellingen - 44,0 + 30,0 - 2,9 - 12,1 - 8,3 - 5,5 + 5,4 - 6,0 - 5,7 . .Beoordeling buitenlandse orderpositie - 61,0 + 10,0 - 23,7 - 27,0 - 38,2 - 40,7 - 32,2 - 26,5 - 26,8 . .Verloop van de prijzen - 21,0 + 24,0 + 1,5 - 2,7 - 6,8 - 9,1 - 7,6 - 1,8 - 2,5 . .Vooruitzichten van de prijzen - 24,0 + 43,0 + 7,6 - 6,0 - 4,5 - 3,5 - 1,7 + 5,0 + 2,2 . .Bezettingsgraad productievermogen(in procenten van het totale productievermogen) 70,1 84,6 78,9 - - 77,3 -Bron: driemaandelijkse enquête naar hetproductievermogenHandelVerloop van de omzet - 46,0 + 37,0 + 1,0 - 3,8 - 2,7 + 8,6 - 6,8 + 1,9 + 1,6 . .Beoordeling omzetverloop - 41,0 + 28,0 - 7,8 - 9,5 - 9,7 - 2,3 - 16,0 - 14,5 - 13,6 . .Beoordeling peil van de voorraden ² - 3,0 + 32,0 + 12,6 + 13,9 + 9,7 + 8,5 + 13,5 + 15,3 + 14,3 . .Verloop van de prijzen - 20,0 + 50,0 + 2,2 - 2,7 - 13,1 + 2,3 - 4,1 + 0,8 - 0,8 . .Vooruitzichten van de prijzen - 11,0 + 66,2 + 12,3 + 0,3 + 4,5 + 7,1 + 8,4 + 6,2 + 5,5 . .BouwVerloop van de activiteit - 44,0 + 34,7 - 5,2 - 14,6 + 2,2 + 1,7 - 1,5 - 2,7 - 3,5 . .Verloop van de werkgelegenheid - 38,0 + 22,0 - 5,3 - 6,2 - 12,7 - 8,0 - 6,1 - 6,1 - 6,8 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 50,0 + 30,0 - 5,4 - 5,3 - 14,8 - 14,3 - 14,4 - 6,9 - 8,7 . .Verloop van de prijzen - 22,8 + 32,0 - 0,6 - 14,2 - 13,3 - 16,2 - 18,3 - 11,2 - 12,0 . .Vooruitzichten van de prijzen - 20,6 + 46,0 + 7,1 - 5,3 - 5,1 - 6,1 - 7,7 - 2,1 - 2,9 . .Dienstverlening aan bedrijvenVerloop van de activiteit - 38,0 + 37,0 + 11,0 - 3,6 + 2,2 + 2,7 + 1,5 + 2,3 + 2,3 . .Verloop van de werkgelegenheid - 49,4 + 34,0 + 7,3 - 0,1 - 4,3 - 16,5 - 7,9 + 1,0 - 0,6 . .Vooruitzichten werkgelegenheid - 35,0 + 48,0 + 17,5 + 3,0 + 6,6 + 7,0 + 10,4 + 7,0 + 6,8 . .Verloop van de prijzen - 15,8 + 12,0 + 1,7 + 4,6 + 3,3 + 2,3 - 1,1 + 4,0 + 4,3 . .Vooruitzichten van de prijzen - 13,0 + 30,0 + 6,1 + 9,3 + 7,1 + 4,1 + 11,1 + 9,7 + 8,4 . .1 Minimum, maximum en gemiddelde waarde van iedere indicator (bruto reeks) sinds januari 1980.2 Een positief, respectievelijk negatief saldo, betekent dat de voorraden volgens het oordeel van de bedrijfsleiders respectievelijk hoger, lager dannormaal voor het seizoen beoordeeld worden.

More magazines by this user
Similar magazines