02.12.2012 Views

nummer 3 • juni 2011 - Nivon

nummer 3 • juni 2011 - Nivon

nummer 3 • juni 2011 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

Grenzeloos


Inhoudsopgave<br />

maasnIederrHeInpad<br />

De vrijwilligers van de<br />

Limburgse <strong>Nivon</strong>-werkgroep<br />

hebben enorm veel werk<br />

verzet.<br />

FIets- en kano<br />

tweedaaGse<br />

HondenHoek<br />

Aduard ligt in een van de<br />

oudste cultuurlandschappen<br />

van Nederland.<br />

2 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

GrensoverscHrIjdend<br />

FIetsen<br />

Maak een sportief-cultureel<br />

uitje tussen Nederland en<br />

België.<br />

5 7<br />

Zomerkampen<br />

‘Mag ik een dikker kussen<br />

mee, mijn eigen kussen is te<br />

dun voor kussengevechten.’<br />

11 15<br />

aprIl wandelmaand<br />

‘Al met al heb ik er een goede<br />

herinnering aan’<br />

9<br />

ZomerreIZen<br />

Een mooiere manier om<br />

samen natuur en cultuur<br />

van het Wad te ontdekken<br />

is er niet.<br />

17


natuurvrIenden-<br />

HuIZen<br />

Zo wordt het sociaal kloppend<br />

hart deze zomer echt<br />

operationeel.<br />

In dit <strong>nummer</strong><br />

Wandelen tussen Maas en Rijn, Maas-Niederrheinpad 5<br />

Grensoverschrijdend fietsen, De Berk, België 7<br />

Kort nieuws 4, 9, 21, 23, 27, 31<br />

Kano- en fietstweedaagse Hondenhoek 11<br />

Natuurvriendenhuis Luise Wyneken aan de Weser 13<br />

Kind Op Kamp, Funartic 15<br />

Zomerreizen met <strong>Nivon</strong> 17, 19<br />

<strong>Nivon</strong>ners op pad 25<br />

Vrijwilligers, hart van het <strong>Nivon</strong> 28, 29<br />

Ga naar buiten deze zomer 32<br />

activiteiten en Berichten<br />

21<br />

vrouwen-<br />

cursusweken<br />

Taal als communicatie. Taal<br />

in teksten, in klanken, in<br />

uitdrukkingen.<br />

23<br />

Buiten Bewegen 6<br />

Cultuur en Creatie 8<br />

Treffen en Trips 10<br />

Vorming en ontwikkeling 14<br />

Wandelen 14<br />

Legeenlink 22, 24<br />

Accommodaties 26<br />

Colofon, vacatures 30<br />

nIvonners op pad<br />

Aris Engel wil 6500 euro voor<br />

het Benaresfonds in India bij<br />

elkaar fietsen.<br />

25<br />

Bestuur<br />

Op tal van plaatsen kun je je<br />

talenten tot hun recht laten<br />

komen.<br />

28<br />

noaBerpad<br />

Gelders gedeputeerde<br />

Jan Jacob van Dijk onthult<br />

een wandelpaneel bij<br />

natuurvriendenhuis<br />

Den Broam.<br />

31<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 3


kort nieuws<br />

jump doet mee met<br />

steunpunt kindervakanties<br />

De <strong>Nivon</strong>werkgroep Jump (www.kindopkamp.nl)<br />

samen met andere organisaties aan de kwaliteit<br />

van kindervakanties in Nederland. Hiervoor hebben<br />

43 organisaties zich verenigd in het Steunpunt<br />

Kindervakanties. Naast het werken aan kwaliteiten<br />

en een herkenbaar keurmerk, wordt er ook<br />

gewerkt aan deskundigheidbevordering, lobby en<br />

gezamenlijke fondswerving.<br />

www.steunpuntkindervakanties.nl<br />

voor elkaar en door elkaar<br />

op nivonjaarmarkt<br />

Op 21 Mei was er de <strong>Nivon</strong>jaarmarkt<br />

in Rotterdam. Actieve <strong>Nivon</strong>ners en<br />

verwante organisaties lieten zien<br />

waar ze warm voor lopen, praatten<br />

en schoolden elkaar bij en hadden<br />

een zinderende zaterdag. Een greep<br />

uit het aanbod:<br />

Fish <strong>•</strong> IYNF <strong>•</strong> PC voor dummies <strong>•</strong> An<br />

inconvenient truth <strong>•</strong> Jump <strong>•</strong> Beat ‘66 <strong>•</strong><br />

Vlinderstichting <strong>•</strong> IVN <strong>•</strong> Nieuwe media <strong>•</strong><br />

<strong>Nivon</strong>line <strong>•</strong> Internationale Vriendschapsroute<br />

<strong>•</strong> Klimwand <strong>•</strong> Missie & Visie <strong>•</strong> Transition<br />

Towns <strong>•</strong> Bokashi <strong>•</strong> Toortsjes <strong>•</strong> Muziek<br />

Ferdy Karto <strong>•</strong> Jump <strong>•</strong> American Party <strong>•</strong><br />

Kelderopruiming <strong>•</strong> Al Gore Pinksterkamp<br />

<strong>•</strong> Boekbinden <strong>•</strong> Koffie &Thee <strong>•</strong> Gratis<br />

Adverteren in Toorts ?<br />

Adviesburo<br />

Cadex<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl<br />

4 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

Boekenmarkt <strong>•</strong> Triodosbank <strong>•</strong> Afdelingen <strong>•</strong><br />

Regio Noord <strong>•</strong> Website Maken <strong>•</strong><br />

De Voorzitter Luistert Café <strong>•</strong> Fair & Green<br />

Deal <strong>•</strong> Internationale Natuurvriendenhuizen<br />

<strong>•</strong> Iknow (Trainerspool) <strong>•</strong> Buitenkunstwerk<br />

Rotterdam <strong>•</strong> Handboek <strong>•</strong> Promotiemateriaal<br />

<strong>•</strong> Regio Oost <strong>•</strong> Wandeling Door Rotterdam <strong>•</strong><br />

Zelf een Persbericht Maken <strong>•</strong> Hoe maak je<br />

promotiefoto’s Openingsspel <strong>•</strong> Ecologische<br />

Voetstap <strong>•</strong> Opzet Museumbezoek <strong>•</strong> Guerilla<br />

Gardening <strong>•</strong> Natuurvriendenhuizen <strong>•</strong><br />

Doelgroepen <strong>•</strong> Schminken <strong>•</strong> Zelf een<br />

Begroting Maken <strong>•</strong> Maximaal Sociaal<br />

Kapitaal <strong>•</strong> De Berk/ATB <strong>•</strong> Stichting<br />

Natuurkampeerterreinen<br />

Wil je meer achtergrondinformatie of<br />

alsnog je deskundigheid bevorderen?<br />

Kijk dan op www.nivon.org<br />

(advertenties)<br />

nivon goes<br />

international<br />

<strong>Nivon</strong>leden gaan graag (met ledenkorting)<br />

naar de Europese natuurvriendenhuizen<br />

en kampeerterreinen. En net zo graag<br />

ontvangen de veertien Nederlandse huizen<br />

internationale natuurvrienden.<br />

Banjaert, Bosbeek, Hunehuis, Eikhold en<br />

ABK-huis bieden buitenlandse natuurvriendengroepen<br />

nu een prachtig programma.<br />

Actieve vrijwilligers nemen de buitenlandse<br />

gasten daarbij mee op stap door de mooiste<br />

natuur en cultuur rond het huis. Ook is er<br />

soms individueel aanbod zoals bij de Internationale<br />

fiets- en wandelweek in de Bosbeek<br />

(28 augustus tot 2 september). Nieuwsgierig<br />

geworden? Kijk onder het Engelse vlaggetje<br />

op www.nivon.nl voor de Engelstalige tekst.<br />

Of attendeer je buitenlandse vrienden op de<br />

mogelijkheden van verblijf in Nederlandse<br />

natuurvriendenhuizen.<br />

Foto: Jurgen Schramm<br />

2081-15 Fair Promotions adv Toorts LC.indd 1 21-04-11 11:23


over het nieuwe maas-niederrheinpad Rhein<br />

wandelen tussen<br />

maas en rijn<br />

De nieuwe <strong>Nivon</strong>-wandelgids<br />

van het Maas-Niederrheinpad<br />

is verschenen. Veel wandelaars<br />

hebben halsreikend uitgekeken<br />

naar dit pad in het Limburgse land.<br />

Het Maas-Niederrheinpad is de<br />

opvolger van het Maas-Swalm-<br />

Nettepad. Door een vereenvoudiging<br />

in de routestructuur en de<br />

samenvoeging met het Maasduinen-Nierspad<br />

is er een bijzonder streekpad ontstaan waarbij<br />

de riviertjes in het Nederlandse en Duitse<br />

grensgebied leidend zijn. De vrijwilligers<br />

van de Limburgse <strong>Nivon</strong>-werkgroep hebben<br />

enorm veel werk verzet. De gids in tot stand<br />

gekomen in samenwerking met Stichting het<br />

Limburgs Landschap.<br />

De streek op de grens van Limburg en<br />

Nordrhein-Westfalen ademt rust en ruimte.<br />

Natuurgebieden als de Jansberg, de Hamert<br />

en de Meinweg maken er deel van uit. De<br />

afwisseling van rivierenlandschap en heide,<br />

van meanderende beken en venen, vennen en<br />

uitgestrekte bossen maken het gebied uniek.<br />

Nergens anders kan de wandelaar vanaf<br />

een hoog duin direct over de rivier uitkijken,<br />

terwijl de nachtzwaluwen snorren.<br />

parels<br />

Het Maas-Niederrheinpad leidt langs alle<br />

parels die dit grensgebied zo bijzonder maken.<br />

In Nationaal Park de Maasduinen kom je door<br />

enkele authentieke Maasdorpen zoals Well en<br />

Arcen. Het noordelijk deel van de route voert<br />

Maas-Niederrheinpad<br />

Streekpad 10, 342 km<br />

ISBN: 978-94-91142-02-4<br />

Ledenprijs: € 16,85<br />

Niet-ledenprijs: € 18,70<br />

Foto: Bob Luijks, natuurportret.<br />

door een indrukwekkend heuvellandschap met<br />

het uitgestrekte Reichswald. In het Nettedal<br />

volgen kleine meertjes elkaar op als parels<br />

aan een snoer. De Schrolik-See, Hinsbecker en<br />

Glabbacher Bruch en Poelvenn See behoren<br />

tot een groot natuurreservaat met uitgestrekte<br />

moerasbossen, biezen, watertjes, beken en<br />

vlaskuilen. Je loopt bij de Krickenbecker Meren<br />

langs een schitterend waterlandschap. Tussen<br />

Wegberg en Brüggen volgt een groene corridor<br />

moerasbossen. In het Swalmdal stond vroeger<br />

op bijna elke kilometer wel een waterrad en<br />

ook versterkte nederzettingen en burchten<br />

kwamen hier veel voor.<br />

BlauwBorst en IjsvoGel<br />

Vanaf het belfort in Wassenberg is er uitzicht<br />

over het Roerdal en de Meinweg. In het<br />

zuidwesten leidt de route langs een mooi<br />

Maaslandschap met bijzondere uitzichten<br />

over de Maasmeander met de Maasplassen.<br />

De kleine rivier de Roer slingert tussen<br />

de weilanden door tot aan de Maas. Uitgestrekte<br />

velden, dennenbossen en landgoederen<br />

karakteriseren het landschap. Op de<br />

Maasoevers is de oorspronkelijke riviernatuur<br />

B E L G I Ë N E D E R L A N D<br />

teruggekeerd, zoals in Romeinenweerd. Sinds<br />

1995 is dit uitgegroeid tot één van de rijkste<br />

natuurgebieden van Noord-Limburg, waar<br />

uitzonderlijk veel planten- en vogelsoorten<br />

te vinden zijn. Eén van de vogels die daardoor<br />

weer terug is langs de Maas is de blauwborst.<br />

Ook de ijsvogel, de buidelmees en het porseleinhoen<br />

komen er voor.<br />

De hoofdroute vormt een langgerekte lus<br />

met één lange zijde in het Duitse en één in<br />

het Nederlandse gebied. Op vier plaatsen zijn<br />

verbindingsroutes gemaakt van de Duitse<br />

naar de Nederlandse kant.<br />

In de <strong>Nivon</strong>-wandelgids van het Maas-Niederrheinpad<br />

is de route stap voor stap beschreven<br />

van noord naar zuid en zuid naar noord<br />

en gedetailleerd in kaart gebracht. Samen<br />

met de geel-rode markering in het veld<br />

vormen deze de leidraad voor het volgen van<br />

de route. Daarnaast geeft de gids een schat<br />

aan informatie over het landschap. Eveneens<br />

zijn suggesties voor 19 dagwandelingen en 7<br />

meerdaagse wandeltochten opgenomen en op<br />

de routekaarten staan overnachtingsadressen<br />

en openbaar vervoerhaltes.<br />

Maas<br />

GENNEP<br />

ROERMOND<br />

BOSMAGRAFIEK.NL<br />

NIJMEGEN<br />

VENLO<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 5<br />

Maas<br />

KEVELAER<br />

D E U T S C H L A N D<br />

WASSENBERG


www.nivon.nl/activiteiten<br />

[<br />

BuIten BeweGen<br />

FIETSEN IN MOOI TWENTE<br />

elke dinsdag t/m 27 sep, <strong>Nivon</strong>centrum<br />

Hengelo<br />

info 074-2919835, jvdhoeff@zonnet.nl<br />

prijs € 0<br />

Fietsen in de zomer. Iedere dinsdagmiddag<br />

om 13.30 uur vertrekken we bij het <strong>Nivon</strong>centrum,<br />

Lodewijkstraat 1, voor een rustige<br />

tocht van 25 tot 30 kilometer door het mooie<br />

Twentse landschap. Opgave vooraf is niet<br />

nodig. Bij slecht weer blijven we thuis.<br />

FIETSTOCHT KIJKDUIN<br />

11 jun, Kijkduin, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Fietstocht Kijkduin-Hoek van Holland-Maassluis-Schipluiden-Kijkduin<br />

(ongeveer 4 uur).<br />

Start: Schip op de boulevard Kijkduin. 11 uur<br />

verzamelen.<br />

FIETSEN NA DE PINKSTEREN<br />

13-18 jun, Hunehuis Havelte<br />

info 0528-278126, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 253 (niet-lid € 293), compleet verzorgd<br />

Het mooie zuidwest Drenthe verkennen<br />

samen met ‘streekeigen’ duo Hendrina Kragt<br />

en Hennie Bosman. Ca. 40-50 km. per dag,<br />

met onderweg koffie, lunch en theepauze in<br />

de openlucht.<br />

KANOVAREN NIEUWKOOPSE PLASSEN<br />

18 jun, Noorden, 8,5 km<br />

info 0182-536693, koen.lustig@alcatel-lucent.nl<br />

prijs € 12,75 (niet-lid € 15,75)<br />

Eens kennismaken met de mooie rietlanden<br />

vanaf het water? Ga dan mee met een kanotochtje<br />

op de Nieuwkoopse plassen. Neem<br />

wat proviand en drinken voor onderweg mee,<br />

er is geen restauratie onderweg. Aanmelden<br />

tot 12 <strong>juni</strong>.<br />

6 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

VAKANTIE IN DE HARZ<br />

18-29 jun, Duitsland<br />

info 0570-642943, pimenanshillenius@online.nl<br />

prijs € 300 (niet-lid € 350)<br />

Afdeling Deventer Zutphen organiseert<br />

wandelen en bezoek middeleeuwse stadjes.<br />

Inclusief avondeten. Verder zelfverzorging.<br />

Ontbijt en lunch op basis van kamperen met<br />

eigen tent of in trekkershutten.<br />

FIETSMIDWEEK<br />

20-24 jun, Allardsoog, Een-West<br />

info0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 160 (niet-lid € 185)<br />

Fietsen in de prachtige omgeving van<br />

Allardsoog met een gids die alle mooie<br />

plekjes kent! De tochten zullen circa 60 km<br />

per dag zijn.<br />

BIESBOSCH KANO-EN WANDEL-<br />

ARRANGEMENT<br />

1-4 jul, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 078-6130043, dekleinerug@gmail.com<br />

prijs € 80 (niet-lid € 95)<br />

De beste manier om de Biesbosch te beleven<br />

is met de kano en te voet. We hebben spannende<br />

routes in de aanbieding en wandelingen<br />

op plekken waar je oog in oog staat met<br />

moeder natuur en De Biesbosch.<br />

GEOCACHING EVENT<br />

2 jul, De Hondsrug, Noordlaren<br />

info hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 5<br />

Geocaching Event voor ervaren cachers in de<br />

omgeving van De Hondsrug. Een mooie GPSzoektocht<br />

in de prachtige natuur. Mensen die<br />

van ver komen kunnen overnachten in<br />

De Hondsrug.<br />

3 X 3<br />

11-15 jul, Eikhold, Heerlen<br />

info 045-5424827, eikhold@nivon.nl<br />

prijs € 250 (niet-lid € 270)<br />

3 x 3 = 3 sporten, 3 steden, 3 landen. 1 dag<br />

fietsen naar Aken, 1 dag varen naar Luik,<br />

1 dag wandelen over de Pietersberg.<br />

HOOGTOERENWEEK IN OOSTENRIJK<br />

17-23 jul, Venediger Gruppe, Oostenrijk<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 550 (niet-lid € 600)<br />

Deze Hoogtoerenweek is bestemd voor<br />

mensen die een vervolg bergsportcursus<br />

gevolgd hebben of een C1 cursus bij de NKBV<br />

gevolgd hebben.<br />

BERGSPORT VOOR GEVORDERDEN<br />

17-23 jul, Venediger Gruppe, Oostenrijk<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 550 (niet-lid € 600)<br />

Voor wie die meer wil ondernemen in<br />

de bergen dan alleen de grote en breed<br />

gebaande paden is de cursus bergsport voor<br />

gevorderden een must.<br />

INTERNATIONALE FIETS- EN WANDELWEEK<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 245 (niet-lid € 275), geheel verzorgd<br />

Met onze buitenlandse gasten willen we het<br />

gebied doorkruisen om zo veel mogelijk van<br />

de omgeving van het natuurvriendenhuis te<br />

laten zien. Dat doen wij op de fiets.<br />

FIETSTOCHT HAAGSE PARKEN<br />

3 sep, Malieveld, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Fietstocht Haagse parken. Start Paviljoen<br />

Malieveld. Fietstocht Haagse Parken. 11 uur.<br />

GRENSOVERSCHRIJDEND FIETSEN<br />

5-9 sep, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, info@johandamveld.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190)<br />

Karakteristieke grensoverschrijdende fietstochten.<br />

Fietsen langs de mooiste plekjes in<br />

Twente en langs weerszijden van de grens<br />

met Duitsland vanaf Natuurvriendenhuis Den<br />

Broam in Buurse waar u ook overnacht.<br />

TREKTOCHT 30+ & 50 +<br />

11-18 sep, Zuid-Duitsland<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 235, excl. vervoer<br />

Natuurvriendenhuis Freibergsee als startpunt<br />

van de tocht langs diverse berghutten en Heilbronner<br />

Hoheweg. Behoorlijk zwaar. Goede<br />

conditie vereist en basiscursus bergsport<br />

verplicht. Klettersteig mogelijk. Lidmaatschap<br />

NKBV vereist, bergsportverzekering verplicht.<br />

ALLGAUER ALPEN<br />

11-18 sep, Zuid-Duitsland<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 250, excl. vervoer<br />

Vertrekpunt is Natuurvrienden huis Freibergsee<br />

bij Oberstdorf, Zuid Duitsland. Verblijf op<br />

basis van halfpension. Individuele wandelvakantie:<br />

je bent vrij om te doen waar je zin<br />

in hebt. Je kunt vaak met anderen tochtjes<br />

maken. Met de trein te bereiken.<br />

POLDERFIETSTOCHT<br />

17 sep, NS Station Woerden<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Polderfietstocht: Woerden-Bodegraven-<br />

Hekendorp-Goverwelle. Verzamelen:<br />

NS-station Woerden om 11 uur. Terug van<br />

NS-station Gouda-Goverwelle.<br />

FIETSWEEK VISUEEL GEHANDICAPTEN<br />

19-23 sep, Den Broam, Buurse<br />

info 06-20551589, hilarius@hetnet.nl<br />

prijs € 180 (niet-lid € 210)<br />

Dagelijks fietstocht tussen de 70 en 100 km,<br />

gecombineerd met bezoek aan bezienswaardigheden.<br />

Entreegelden en consumpties<br />

onderweg zijn voor eigen rekening.<br />

lees verder op pagina 8 >>


Internationaal<br />

Op stap voor een rit vanaf natuurvriendenhuis De Berk. Foto: Vlaamse Natuurvrienden<br />

Grensoverschrijdend<br />

fietsen<br />

Veel natuurvriendenhuizen bieden<br />

fietsarrangementen aan, zo ook De Berk, een<br />

huis van onze zuiderburen, gelegen in Essen.<br />

Wat let u om er een sportief-cultureel uitje van<br />

te maken tussen Nederland en België.<br />

Vlak over de Belgische grens, enkele kilometers ten<br />

zuiden van Roosendaal ligt het luxueuze natuur-<br />

vriendenhuis De Berk. De Berk is door Toerisme<br />

Vlaanderen erkend als “fietsvriendelijk logies <strong>2011</strong>”.<br />

‘En opsteker van formaat’, aldus de Vlaamse natuurvrienden.<br />

De Berk profileert zich als goede uitvalsbasis voor recreatieve<br />

fietsers, en terecht. Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan<br />

een Ecocycloroute in de streek: fietsen met een ecologisch tintje.<br />

Dus we kunnen nog wat verwachten van onze zuiderburen.<br />

vele FIetsroutes<br />

Op slechts 4 km afstand van De Berk liggen de prachtige<br />

natuurgebieden de Wouwse Plantage en de Kalmthoutse<br />

Heide: oases met grazende schapen, heide en uitgestrekte<br />

bossen en wie van de pedalen stapt ontdekt wellicht nog een<br />

hagedisje. In de directe omgeving ligt eveneens het Arboretum:<br />

een wereldvermaarde verzameling van 6000 planten en<br />

bomen. Vanuit het huis zijn vele fietsroutes zoals: Stedenroute,<br />

Schelde-Rheinroute, Heideroute, Rondje Roosendaal<br />

en ook de Stedenroute (LF 2), tussen Antwerpen en Amsterdam,<br />

komt in de buurt. In Essen vindt u het Folkloremuseum,<br />

een bakkerij- en stoommuseum; het Suske en Wiske kindermuseum<br />

en het karrenmuseum de Kiekenhoeve.<br />

kunstscHatten<br />

Er zijn goede treinverbindingen met Antwerpen (20 km) en<br />

Roosendaal. Fietsen kan natuurlijk ook. In Antwerpen is een<br />

geweldig aanbod aan kunstschatten in meer dan 30 musea,<br />

zoals Rubens en Plantin (boekdrukkunst). Er zijn talrijke<br />

mooie gebouwen, zoals de statige kathedraal, Het Steen, het<br />

Stadhuis, het Centraal Station en de levendige Grote Markt. De<br />

Antwerpse Zoo (Jugendstil) is één der oudste en interessantste<br />

ter wereld. Op enkele (fiets)kilometers afstand ligt Roosendaal<br />

met in het hart van de stad enkele historische monumenten.<br />

Rondom Roosendaal verscheidene bos- en heidegebieden, zoals<br />

het landgoed Visdonk, de Rucphense en Langendijkse heide.<br />

morGenrood<br />

Op zo’n 60 km afstand van het Vlaamse natuurvriendenhuis ligt<br />

natuurvriendenhuis Morgenrood in Oisterwijk. Via het bekende<br />

fietsknooppuntensysteem is het eenvoudig om een route uit te<br />

stippelen tussen de huizen De Berk en Morgenrood. U fietst dan<br />

door prachtige natuurgebieden zoals de Chaamse Bossen en<br />

langs Zundert, de geboorteplaats van de kunstschilder Vincent<br />

van Gogh. De bomen bieden schaduw mocht het te warm zijn.<br />

En geef toe: een paar dagen grensoverschrijdend fietsen heeft<br />

toch wat.<br />

Fietsarrangement de Berk<br />

Fietsarrangement De Berk: 2, 3 of 4 nachten, volpension,<br />

‘s avonds een driegangenmenu incl. een karafje wijn,<br />

dagelijks een lunchpakket, map met fietskaarten en<br />

toegangskaart voor het Arboretum in Kalmthout. De<br />

Berk heeft een oplaadpunt voor elektrische fietsen en<br />

een gratis overdekte fietsenstalling.<br />

Natuurvriendenhuis De Berk in Essen (B) is het hele<br />

jaar geopend.<br />

Info Natuurvriendenhuis De Berk, Oude Baan<br />

110, 2910 Essen, België, 03/667 20 31, deberk@<br />

natuurvriendenhuis.be, www.natuurvrienden.be/deberk.<br />

Prijs € 99, € 135, € 168 (resp. 2, 3 of 4 nachten),<br />

single-toeslag € 10, evt. fietsverhuur € 12 per dag.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 7


www.nivon.nl/activiteiten<br />

FIETSEN MET DE WIND IN JE HAREN<br />

19-22 sep, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 075-6174043, 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 120 (niet-lid € 140)<br />

Een fiets4daagse in een gebied waar de wind<br />

je altijd om je oren waait in duin,strand, bos en<br />

polder. Twee korte fietstochten op maandag en<br />

donderdag en op de andere dagen een langere.<br />

VAN ESDORP TOT METROPOOL<br />

8 okt, De Hondsrug, Noordlaren<br />

info 050-5340557, nivon@kampeerfoels.nl<br />

prijs € 30 (niet-lid € 35)<br />

<strong>Nivon</strong> regio Noord organiseert een themaweekend<br />

over de ontwikkeling van de stad<br />

Groningen: van esdorp tot metropool van het<br />

noorden. Zaterdag fietsen we naar Groningen<br />

en zondag verkennen we per fiets verschillende<br />

stadsuitbreidingen.<br />

TAI JI QUAN MIDWEEK<br />

21-24 nov, Hunehuis, Havelte<br />

info margo.bouwman@hotmail.com,<br />

050-3601686, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 160 (niet-lid € 180), zelfverzorging<br />

In deze cursus wordt de vereenvoudigde<br />

Yangstijl 24-vorm in zijn geheel doorlopen.<br />

Alle houdingen en bewegingen komen aan<br />

bod in ca. 16 lesuren. U krijgt een dictaat en<br />

CD. Min. 6 deelnemers.<br />

ENGELSE MIDWEEK MET KERSTSHOPPEN<br />

12-15 dec, Banjaert, Wijk aan Zee / Engeland<br />

Info 071-5411767, 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

Banjaert@nivon.nl<br />

Prijs € 139 (niet-lid € 150)<br />

Op Banjaert wordt je in Engelse sferen<br />

gebracht met o.a. High Tea. Dinsdag Engels<br />

ontbijt en vanaf Beverwijk wandelen naar de<br />

boot naar Newcastle in IJmuiden. Op de boot<br />

diner (voor eigen rekening) en overnachting.<br />

Woensdag shoppen, ‘s avonds met de boot<br />

weer terug.<br />

cultuur & creatIe<br />

KANTKLOSSEN IN DE ZOMER<br />

9 jun-1 sep, Ouwerdingenpad 3,<br />

Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-6107220<br />

prijs € 45 (niet-lid € 45)<br />

Het kantklossen in de zomer vindt plaats op<br />

donderdag om de twee weken. Aanvang 9 <strong>juni</strong><br />

en einde 1 september <strong>2011</strong>. Aanvang 9.30 uur.<br />

ZOMERDANS<br />

jul en aug, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 06-33937806, ivanica.hengelo@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 3)<br />

Elke woensdag in de maanden juli en augustus<br />

van 19.30 tot 21.30 uur. werelddansen<br />

o.l.v. onze eigen Ivanica docenten en gastdocenten<br />

uit de regio. Lodewijkstraat 1.<br />

8 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

SCHILDERWEEK<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210), zelfverzorging<br />

In verschillende zelfgekozen technieken<br />

geven we expressie aan de indrukken en dat<br />

resulteert in landschapsschilderingen of<br />

andere natuurindrukken. Docente is Mirjam<br />

van Meurs.<br />

“WOORDSTROMEN” OP DE VELUWE<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 210), zelfverzorging<br />

Het wordt een afwisselende week met (voor)<br />

lezen en zelf bezig zijn. Er worden veel creatieve<br />

oefeningen aangereikt, zowel in proza<br />

als in poëzie.<br />

SHAKESPEARE & DRENTHE<br />

29 aug-2 sep, Hunehuis, Havelte<br />

info 038–4550083, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 218 (niet-lid € 252)<br />

Het doek gaat weer op voor de Shakespeareweek,<br />

het enige podium voor een koningsdrama<br />

in Nederland. Dit jaar wordt Hamlet<br />

in Diever met alle pracht en praal gespeeld.<br />

Kijkje achter de coulissen, ‘s avonds per bus<br />

naar de voorstelling. U zorgt zelf voor ontbijt<br />

en lunch. Applaus!<br />

CULTUUR/KUNST MIDWEEK<br />

5-9 sep, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info 0547-272980, krikkenhaar@nivon.nl<br />

Prijs € 190 (niet-lid € 220), geheel verzorgd<br />

Dit jaar méér cultuur met bezoek aan de<br />

mooiste synagoge van Europa in Enschede.<br />

Verder reizend door het Twentse landschap<br />

met uitgebreide informatie. Maar ook bezoeken<br />

wij een kunstenaar in zijn atelier.<br />

LOL MET WOL<br />

5-9 sep, Allardsoog Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 230 (niet-lid € 255)<br />

Wil je een nieuwe techniek oefenen of wil je<br />

je in een techniek verdiepen? Heel veel is<br />

mogelijk. Gerbregt weet van de hoed en de<br />

rand! Inclusief materialen, koffie, thee en<br />

maaltijden!<br />

WEEKEND ZANG EN MUZIEK<br />

16-18 sep, Hunehuis, Havelte<br />

info 070-3995840, gibotma@gmail.com<br />

prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

Zang- en Muziekweekend van vrijdagmiddag<br />

tot zondagmiddag. Opgeven 15 aug tot 5 sep<br />

door te betalen op giro 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong><br />

Zang- en Muziekgilde, Rijswijk, o.v.v. weekend<br />

11-3, zangstem of instrument, vegetariër<br />

(evt).<br />

SPEKSTEEN AAN DE KUST<br />

18-23 sep, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 075-6174043, 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 255 (niet-lid € 290)<br />

Een week lang werken o.l.v.<br />

beroepsbeeldhouwster Hanneke Zwart.<br />

Zondagavond zoek je een steen uit en<br />

op vrijdag eindigt dit geheel verzorgde<br />

arrangement met een verrassende expositie<br />

van het gemaakte werk.<br />

REISVERHALEN SCHRIJVEN<br />

23-25 sep, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 65 (niet-lid € 80), zelfverzorging<br />

Je leert een reisverhaal op een aantrekkelijke<br />

manier vast te leggen. Door het schrijven<br />

komen vaak leuke herinneringen terug.<br />

Verder heeft het natuurvriendenhuis de<br />

Bosbeek ook een prachtige omgeving.<br />

FLUITENZATERDAGEN<br />

24 sep, 29 okt, 26 nov, 17 dec, <strong>Nivon</strong>centrum<br />

Utrecht<br />

info 040-2413907, joke_van_es@kpnplanet.nl<br />

prijs € 4,5 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

enthousiaste dirigente. Fluiten, blokfluiten en<br />

houtblazers zijn welkom van 10.30 tot 14.30<br />

uur. Rotsoord 20.<br />

TEKENINSTUIF<br />

jul t/m sep, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2770712, nivon-hengelo@home.nl<br />

prijs € 0<br />

Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur<br />

in juli t/m september. Lodewijkstraat 1.<br />

STRAND- EN ZEEFOTOGRAFIE<br />

2-5 okt, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 075-6174043, 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 85 (niet-lid € 105)<br />

Wijk aan Zee is een bijzonder stranddorp.<br />

Laat je inspireren en maak de mooiste foto’s.<br />

Overdag fotograferen, ‘s avonds de foto’s met<br />

elkaar bespreken.<br />

lees verder op pagina 10 >>


kort nieuws<br />

terugblik op nivon<br />

wandelmaand<br />

op stap met een pieterpad-markeerder<br />

‘Wij hebben met acht mensen van Winsum<br />

naar Pieterburen gelopen. Onderweg heb ik<br />

verteld hoe ik markeerder ben geworden.<br />

Sommigen wilden meer gaan wandelen en<br />

drie mensen wilden het hele Pieterpad gaan<br />

lopen. Zij zagen dit als een leuke opstap.<br />

Ze waren ook erg benieuwd naar waar en<br />

hoe er gemarkeerd wordt en wie dat dan<br />

onderhoudt. Het is prettig wanneer dat<br />

gewaardeerd wordt. Natuurlijk heb ik verteld<br />

Hunehuis<br />

wandel4daagse<br />

‘De wandelingen voerden door een gevarieerd<br />

landschap met cultuurhistorische elementen,<br />

oerlandschap gevormd door ijs en oorlog.<br />

Kronkelpaadjes door bossen en over zanderige<br />

paden, waarbij de stofwolken onder je voetzolen<br />

opwaaiden. Vennen in het uitgestrekte<br />

drassige veen, grazige groene weiden. En<br />

uitrusten in oude Drentse dorpjes. Alles kwam<br />

aan bod. We hebben genoten.’ Nico Visser.<br />

Foto: Ria Snoek, Wandelcafé Leiden<br />

over het mooie weidse Groninger land: het<br />

ontstaan, het gebruik en het karakter. We<br />

hebben geluncht in Eenrum en daar het<br />

mosterdmuseum bezocht: van de groei van<br />

het mosterdzaadje tot hoe mosterd gemaakt<br />

wordt.<br />

Wij kwamen onderweg meerdere wandelaars<br />

tegen die in Pieterburen gestart waren, maar<br />

liever van noord naar zuid liepen. Sommigen<br />

hadden het aanbod wel gezien, maar hadden<br />

wandel-tweedaagse<br />

natuurvriendenhuis<br />

krikkenhaar<br />

‘Na een aarzelend begin (zowel wat betreft<br />

organisatie als deelnemers) is de wandeltweedaagse<br />

heel succesvol geweest. Uiteindelijk<br />

wandelden 32 personen (6 alleengaanden<br />

en 13 stellen) de route van station Delden<br />

met een overnachting in Krikkenhaar naar<br />

Almelo. Ook leuk dat wandelaars die niet per<br />

trein kwamen, samen hun auto’s gebruikten<br />

om het begin- en eindpunt te bereiken. Op<br />

een ander tijdstip liepen nog vier mensen de<br />

route. In de herfstvakantie (26-27 okt.) herhalen<br />

we de wandeltweedaagse met verzorging.<br />

Fijn dat wij konden inspelen op April Wandelmaand.’<br />

Ine Bonzet<br />

Foto: Ria Snoek, Wandelcafé Leiden<br />

een andere keuze gemaakt. Het was leuk<br />

dat de mensen uit verschillende delen van<br />

het land kwamen en ook vragen stelden.<br />

Na afloop hebben wij in Pieterburen op het<br />

terras geëvalueerd. Het evenement voldeed<br />

aan de verwachting en alle deelnemers<br />

willen meerdere delen van het Pieterpad<br />

gaan wandelen. Al met al heb ik er een goede<br />

herinnering aan.’<br />

Henk Baars.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

LAAT JE SPEKSTEEN MAAR SPREKEN!<br />

3-7 okt, Hunehuis, Havelte<br />

info 06-28556899, 071-5012902, 06-54607912,<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 262 (niet-lid € 295), volledig verzorgd<br />

Een kleurige steensoort die (redelijk)<br />

makkelijk te bewerken is, vormt je uitdaging.<br />

De stenen zijn ter plekke te koop. Lekker<br />

buiten en met individuele begeleiding! Kom<br />

die kunstenaar in jezelf ontdekken. Ook voor<br />

beginners.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

3-7 okt, Hunehuis, Havelte<br />

info 0591- 361867, 071-5012902,<br />

06-54607912, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 226 (niet-lid € 258), volledig verzorgd<br />

Je gaat direct aan de slag en bepaalt zelf wat<br />

en hoeveel. We schilderen binnen op papier<br />

en doek. Ervaar hoe waterverdunbare olieverf<br />

werkt, of je nu beginner bent of al wat ervaren.<br />

Steengoeie docent brengt je graag de<br />

kneepjes van het vak bij. Incl. materialen.<br />

EXPOSITIEDAG<br />

8 okt, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info tomsim1955@hotmail.com<br />

De diverse creatieve groepen van onze afdeling<br />

exposeren deze dag een deel van door<br />

leden gemaakte werken. Het gaat o.a om<br />

teken- en schilderwerk, creatief wenskaarten<br />

maken, speksteensnijden en micromount.<br />

QUILTEN<br />

9-14 okt, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 195)<br />

Quilten o.l.v. Annie Cornelisse voor beginners<br />

en gevorderden. Het is steeds weer verrassend<br />

welke mooie werkstukken er gemaakt<br />

worden.<br />

HEERLIJKE HERFSTVAKANTIE<br />

17-21 okt, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 20 plus overnachtingen<br />

Een midweek smullen! We gaan cakejes<br />

bakken en versieren, naar de molen om meel<br />

te halen en daarvan (zoete)broodjes bakken,<br />

lekkere dingen met chocola doen. Jij komt toch<br />

ook? Zelfverzorging, deelname vanaf 6 jaar.<br />

10 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

SUCCESVOL FOTOGRAFEREN<br />

23-28 okt, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210), zelfverzorging<br />

De deelnemers worden op deze dagen intensief<br />

begeleid bij het maken van mooie foto’s<br />

met hun eigen toestel. Elke dag wordt een<br />

opdracht verstrekt en worden adviezen gegeven<br />

tijdens het fotograferen.<br />

BEELDHOUWEN MET SPEKSTEEN<br />

30 okt-4 nov, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204), zelfverzorging<br />

Twee keer per jaar wordt in De Bosbeek<br />

gebeeldhouwd in speksteen. Met<br />

enthousiasme en inzet en onder leiding<br />

van ervaren docenten kun je tot de mooiste<br />

resultaten komen.<br />

SPEKSTEEN BEWERKEN<br />

30 okt-4 nov, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300)<br />

Speksteen bewerken o.l.v.Hanneke Zwart.<br />

Voor beginners en gevorderden. Zie ook<br />

Hanneke’s website: home.wanadoo.nl/e.<br />

zwartboeken/hannekezwart<br />

NAAICURSUS OP HUNEHUIS<br />

8-11 nov, Hunehuis, Havelte<br />

info 0570-524207, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 120)<br />

Deze cursus is bedoeld voor beginnende<br />

naaisterren, die aan de slag willen gaan<br />

met een eigen uitgezocht patroon. Het is<br />

de bedoeling je eigen lesmateriaal mee te<br />

nemen.<br />

CREATIEF KRIKKENHAAR<br />

13-18 nov, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info 074-2780313, krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 200 (niet-lid € 230)<br />

In het gastvrije huis in Twente dagelijks<br />

andere onderwerpen, materialen en<br />

technieken. De laatste dag een leuk<br />

bloemstuk om mee naar huis te nemen.<br />

Woensdag gaan we iets bezichtigen buiten<br />

Krikkenhaar.<br />

LANG WEEKEND VOOR MUZIEK EN ZANG<br />

17-20 nov, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 070-3995840, gibotma@gmail.com<br />

prijs € 110 (niet-lid € 125)<br />

Gezellig samen muziek maken en/of zingen<br />

onder leiding van ervaren dirigenten. Geheel<br />

verzorgd.<br />

HEERLIJK KOKEN ZONDER VLEES EN VIS<br />

7-10 dec, Hunehuis, Havelte<br />

Info 0592– 501757, 06-111188 64, aanm.<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 160 (niet-lid € 185)<br />

Het Hunehuis wil iets doen aan de overmatige<br />

vleesconsumptie en pakt met een cursus<br />

vegetarisch koken de koe bij de hoorns.<br />

Zelfverzorging ontbijt en lunch. Gezamenlijk<br />

meerdere vegetarische gerechten bereiden.<br />

8-12 deelnemers.<br />

DICHTERSOCHTEND<br />

17 dec, Oude Raadhuis, Rijswijk<br />

Info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

Prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Het Oude Raadhuis, Laan van Hofrust 44,<br />

Rijswijk: dichtersochtend. 11 uur verzamelen.<br />

treFFen & trIps<br />

NIVON PINKSTERKAMP<br />

10-13 jun, Het Hallse Hull, Eerbeek<br />

info info@nivonpinksterkamp.nl<br />

prijs € 43 (niet-lid € 56)<br />

Dit jaar heeft het Pinksterkamp als<br />

thema ‘Ontwaakt!’. Het hele weekend, van<br />

vrijdagmiddag tot maandagmorgen is er voor<br />

jong tot oud wel wat te vinden. Kom ook,<br />

ontmoet, ontspan en geniet!<br />

MORGENROOD VOOR SENIOREN -A-<br />

18-25 jun, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info Jeannette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

prijs € 345, alleen voor leden<br />

Een week zomers genieten in een gemoedelijke<br />

sfeer. Breng uw geheel verzorgde vakantie<br />

door nabij bossen en vennen. Er is een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

FIETSMIDWEEK<br />

20-24 jun, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 160 (niet-lid € 185)<br />

Fietsen in de prachtige omgeving van Allardsoog<br />

met een gids die alle mooie plekjes kent!<br />

De tochten zullen circa 60 km per dag zijn.<br />

EENOUDERWEEKEND KLEINE RUG<br />

25-26 jun, De De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info m.rooij282@upcmail.nl<br />

prijs volw. € 39 (niet-lid € 55)<br />

Dit weekend geeft de ouder even tijd voor<br />

zichzelf, terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel<br />

kunnen nemen aan het kinderprogramma.<br />

Kook- en corveetaken worden samen<br />

uitgevoerd.<br />

1E SENIORENWEEK 60+<br />

9-16 jul, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, 023-8441291,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 335 (alleen leden)<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

lees verder op pagina 12 >>


actieve tweedaagse met kampeerovernachting Hondenhoek<br />

actief langs en op het water<br />

Tekst en foto: Bé van der Veen<br />

Kaart: Bosma grafiek<br />

Vanaf camping de Hondenhoek in Lettelbert bij Leek<br />

kun je prima fietsend of varend op stap. Zowel natuurals<br />

cultuurliefhebbers komen hier aan hun trekken.<br />

In het najaar van 1998 regende het in korte tijd zoveel, dat hele gebieden<br />

in Groningen onder water liepen. De toevloed van water vanuit Drenthe<br />

kon niet verwerkt worden. Daarom werd natuurgebied de Onlanden,<br />

gelegen tussen het Leekstermeer en het Paterswoldsemeer, als nieuwe<br />

waterberging aangewezen. Er ontstaat nieuwe natuur met afwisselend<br />

open water, rietlanden, moerasbosjes en drassige hooilanden. Een groot<br />

deel is nu aangelegd en vormt een paradijs voor vele soorten vogels.<br />

Mogelijk vinden ook bevers en otters hier straks hun nieuwe stek.<br />

monnIkenwerk<br />

Ook heel vroeger vormde het water in het Groningse Westerkwartier<br />

al een probleem. In de middeleeuwen hebben de monniken van Aduard<br />

het Aduarderdiep gegraven om het water beter naar zee af te kunnen<br />

voeren. We volgen vanuit de Onlanden het water naar het begin van<br />

het Aduarderdiep bij Hoogkerk. De Cisterciënzer Sint Bernardusabdij<br />

in Aduard is voor de ontwikkeling van het Westerkwartier van groot<br />

Noordhornerga<br />

H u m s t e r l a n d<br />

De Jammer<br />

Lettelbert<br />

NIVON<br />

Boerakker NATUURKAMPEERTERREIN<br />

DE HONDENHOEK<br />

Tolbert<br />

’t Stort Mensingeweer<br />

Douwen<br />

Warfhuizen<br />

Zuurdijk<br />

totale lengte 56 km<br />

Ewer<br />

1e Nijhoezen<br />

Houwerzijl Fietsroute afkorting<br />

2e Nijhoezen<br />

totale lengte wordt 33 Roodehaan km Schouwen<br />

Kuzemer<br />

Electra<br />

Niezijl<br />

De Holm<br />

‘t Kret<br />

Korhorn<br />

Heereburen<br />

Lammerburen<br />

Aalsum<br />

Niehove<br />

Okswerd<br />

Niekerk<br />

Oldekerk<br />

<strong>2011</strong>0511<br />

BosmaGrafiek.NL<br />

Fiets- en kanoroute bij <strong>Nivon</strong> natuurkampeerterrein De Hondenhoek<br />

1 km<br />

Kenwerd<br />

Noordhornertolhek<br />

220<br />

www.nivon.nl<br />

<strong>Nivon</strong><br />

natuurkampeerterrein<br />

Fietsroute<br />

Kanoroutes<br />

Horeca<br />

Frytum<br />

Balmahuizen<br />

Faan<br />

Leek<br />

Briltil<br />

Diepswal<br />

Terheijl<br />

Oldehove<br />

Selwerd<br />

Noorderburen<br />

Pasop<br />

Midwolde<br />

Englum<br />

Noordhorn<br />

Van Starkenborgh kanaal<br />

Nietap<br />

Den Ham<br />

Saaksum<br />

Zuidhorn<br />

Enumatil<br />

SP6 Drenthepad<br />

Oostwold<br />

Leekstermeer<br />

Leutingewolde<br />

Suttum<br />

Hardeweer<br />

225<br />

Allersma<br />

Ezinge<br />

De Poffert<br />

Sandebuur<br />

Groot Maarslag<br />

Schouwerzijl<br />

Fransum<br />

Reitdiep<br />

ABDIJ<br />

Aduard<br />

Aduarderdiep<br />

O n l a n d e n<br />

Foxwolde<br />

Beswerd<br />

Fransumer Voorwerk<br />

Vierverlaten<br />

Matsloot<br />

Brillerij<br />

Roderwolde<br />

Schilligeham<br />

Aduarderzijl<br />

Oostum<br />

Nieuwklap<br />

Maarhuizen<br />

Leegkerk<br />

Ranum<br />

Alinghuizen<br />

Gr Wetsinge<br />

Kl Garnwerd<br />

Feerwerd Garnwerd<br />

Bolshuizen<br />

Krassum<br />

Kl Wetsinge<br />

Den Horn<br />

Roden<br />

Nieuw<br />

vanaf 2012<br />

Slaperstil<br />

Reitdiep<br />

Hoogkerk<br />

Peizerwold<br />

Sauwerd<br />

Hekkum<br />

Adorp<br />

Wierum<br />

Harssens<br />

Paddepoel<br />

LAW 9-I Pieterpad<br />

Selwerd<br />

Peize<br />

Peizermade<br />

Tinallinge<br />

Winsum<br />

Groningen<br />

Tijdelijk<br />

in <strong>2011</strong><br />

230<br />

Eelderwolde<br />

Schelfhorst<br />

Noorderhoogebrug<br />

Paterswolde<br />

Onderwierum<br />

Westerdijkshorn<br />

Hoornse<br />

Meer<br />

595<br />

590<br />

585<br />

580<br />

Paterswoldse<br />

meer<br />

575<br />

RD<br />

belang geweest. Er bleef echter weinig van over nadat in 1594 met de<br />

‘Reductie’ het Rooms-katholicisme werd verboden. Alleen de ziekenzaal<br />

is er nog. In het museum in Aduard vertellen ze er graag over.<br />

oud cultuurlandscHap<br />

Aduard ligt in een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland.<br />

Middeleeuwse kerkjes en oeroude rivierbeddingen in een weids landschap<br />

met slingerende wegen, waterlopen en geulen, boerderijen en authentieke<br />

wierdendorpen. Alom rust en stilte, afgezien dan van kikkers,<br />

kieviten, grutto’s, bonte pieten (scholeksters) en zo meer. Bij Garnwerd<br />

maken we een stop op een terras aan het Reitdiep. Een paar kilometer<br />

verderop mondt het Aduarderdiep uit in het Reitdiep. De dijken van dit<br />

riviertje liggen opvallend in het landschap, als herinnering aan de tijd dat<br />

eb en vloed tot in de stad Groningen merkbaar waren.<br />

Na een dag fietsen willen we de tweede dag andere spieren aanspreken.<br />

Vanaf de Hondenhoek in het veenweidegebied verkennen we per<br />

kano het Leekstermeer. Vanaf het water hebben we weer een heel<br />

ander zicht op de Onlanden.<br />

aanbieding Hondenhoek voor nivonleden:<br />

<strong>•</strong> tussen 14 <strong>juni</strong> en 1 juli en na 5 september: 3 overnachtingen<br />

voor 2 personen en tent/caravan van € 24,90 voor € 20,00<br />

(excl. stroom)<br />

<strong>•</strong> huur 2 kajaks of 1 Canadese kano voor € 4,00 per dagdeel<br />

<strong>•</strong> informatiepakket met routebeschrijving<br />

Info en aanmelden:<br />

hondenhoek@nivon.nl, 06-22054714, www.dehondenhoek.nl.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

HEISA OP HET HALLSE HULL<br />

15-22 jul, Hallse Hull/ABK-huis, Eerbeek<br />

info tarieven: c.vdstreek@planet.nl,<br />

0341-251402<br />

info meedoen als leiding: 06-12292996,<br />

vrede-45@hetnet.nl<br />

Een volksdans- en muziekweek met allerlei<br />

internationale dans- en muziekworkshops<br />

o.l.v. Galit Tuvya, Corry Verheyen, Pieter<br />

van Dongen. Ook optredens en vrije tijd<br />

om de omgeving te verkennen en een<br />

kinderprogramma.<br />

RECREATIEWEKEN<br />

23 jul-13 aug, Hallse Hull/ABK-huis, Eerbeek<br />

info 06-4645619, hethallsehull@gmail.nl<br />

prijs € 1<br />

Voor logeer- en kampeergasten organiseren<br />

we ook komende zomer weer drie<br />

recreatieweken op Het Hallse Hull in het<br />

<strong>Nivon</strong> ABK huis. U kunt deelnemen aan de<br />

activiteiten van heksen en bezemstelen. U<br />

betaalt per onderdeel. Reserveren van verblijf<br />

is aan te raden.<br />

OUDER EN KIND-MIDWEEK<br />

25-29jul, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 15 + kosten verblijf<br />

Dagelijks worden op één dagdeel meerdere<br />

activiteiten voor kinderen georganiseerd.<br />

Succes<strong>nummer</strong>s van voorgaande jaren zullen<br />

worden herhaald en uiteraard sluiten we de<br />

week weer af met het kinderdiner.<br />

2E SENIORENWEEK 60+<br />

6-13 aug, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, 023-8441291,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 335 (alleen leden)<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

OPA, OMA, KLEINKIND<br />

7-11 aug, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 075-6174043, 06-57846034,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 125), kind € 75 (niet lid<br />

€ 100)<br />

Kom een midweek naar Banjaert om samen<br />

met andere opa’s en oma’s op een ontspannen<br />

manier van de kleinkinderen te genieten.<br />

BOSWEEK<br />

14-19 aug, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info 06-24199401, garmt63@hotmail.com<br />

prijs € 25<br />

Om het mooie terrein van Krikkenhaar te<br />

onderhouden organiseren we een bosweek.<br />

We willen o.a. zorgen dat de heide en de<br />

poelen niet dicht groeien. Jong en oud zijn<br />

van harte welkom.<br />

12 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

OPENBAAR VERVOEREN<br />

22-26 aug, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 071-5411767, 020-6133270, 06-57846034<br />

na 19.00 uur, banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 175), kind € 120 (niet<br />

lid € 145)<br />

Al toerend op step, boot, watertaxi, pont, in de<br />

trein, stoomtram of bus bekijken we iets: een<br />

museum, een grachtenpand, het landschap.<br />

MORGENROOD VOOR SENIOREN -B-<br />

27 aug-3 sep, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info Jeanette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, jeannette.bosse@tiscali.<br />

nl<br />

prijs € 345 (alleen leden)<br />

Een week zomers genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel<br />

verzorgde vakantie door nabij de bossen en<br />

vennen van Oisterwijk. Een gezellig programma.<br />

ACTIEVE VAKANTIEWEEK 50+<br />

3-9 sep, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, 030-2210000, koosvorrink@<br />

nivon.nl<br />

prijs € 275 (niet-lid € 295)<br />

Vanuit de bosrijke omgeving fietstochten (45<br />

km) en/of wandeltochten (8 tot 17 km)<br />

Het thema van deze week is: “Utrechtse Heuvelrug”.<br />

Laat je verrassen en verzorgen.<br />

OPEN MONUMENTENDAG<br />

10 sep, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Op Open Monumentendag bezoeken we het<br />

Atlantik Wall museum: De commandobunker<br />

608 in de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de<br />

Badhuisweg (tegenover de <strong>nummer</strong>s 119-133<br />

Zoals altijd om 11 uur.<br />

NAJAARSBRIDGE OP HUNEHUIS<br />

20-23 sep, Hunehuis, Havelte<br />

info 0529-497040, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 142 (niet-lid € 165)<br />

Ga er overdag op uit en ontdek de rijke natuur<br />

en cultuur op de grens van Drenthe, Overijssel<br />

en Friesland. Speel ‘s avonds bridge op<br />

wedstrijdniveau. Ontbijt en lunch verzorgt<br />

u zelf, vanaf het diner is de verzorging voor<br />

onze rekening.<br />

KOFFIEOCHTEND<br />

2 okt en 4 dec, Ouwerdingenpad 3,<br />

Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

Kom koffie drinken! Elke eerste zondag van<br />

de maand. Vanaf 10 uur.<br />

DRENTHE WEEK<br />

10-14 okt, Hunehuis, Havelte<br />

info 0522-262309, aanm: 06-25393116<br />

prijs € 198 (niet-lid € 226)<br />

Een ontdekkingstocht in de geschiedenis van<br />

de nabije omgeving van het Hunehuis. Diverse<br />

activiteiten, o.a. schaapskudde, musea, hunebedden<br />

en de zeehaven Meppel bezoeken en<br />

lezingen. Incl. overnachting, avond (streek-)<br />

maaltijden, koffie/thee, excursies, entree.<br />

BIESBOSCHWEEKEND MET VERZORGING!<br />

14-16 oktober, de Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 0183-562090, mhbronkhorst@hetnet.nl<br />

prijs € 75 (niet-lid € 90)<br />

Uniek weekend waarin we weer wandelend,<br />

fietsend en varend de omgeving verkennen.<br />

Met een veelzijdig programma voor alle leeftijdsgroepen.<br />

We werken steeds met nieuwe<br />

onderdelen in ons programma. Deze keer<br />

aandacht voor de trekvogels in de Biesbosch.<br />

HERFSTTREFFEN<br />

16-22 okt, De Hondsrug, Noordlaren<br />

info 06-44353832, hondsrug@nivon.nl<br />

Hutten bouwen, op ontdekkingstocht in het<br />

bos, dingen maken van wat je onderweg<br />

gevonden hebt en veel meer. In deze week<br />

valt ook de Zuidlaardermarkt!<br />

SLEEPIN(G) BANJAERT<br />

17-21 okt, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 020-6133270, 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 105 (niet-lid € 130), kind € 80 (niet lid<br />

€ 105)<br />

Banjaert in sprookjessferen. Er was er eens<br />

een <strong>Nivon</strong>-huis waar de gasten een paar<br />

dagen helemaal in een sprookjeswereld vertoefden.<br />

Verhalen, beweging en veel creativiteit<br />

rondom sprookjes.<br />

MUSEUM HET MAURITSHUIS<br />

29 okt, Museum Het Mauritshuis<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Museum Het Mauritshuis, Korte Vijverberg,<br />

Den Haag. 11 uur verzamelen.<br />

KLAVERJAS WEEKEND<br />

29-30 okt, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 45 (niet-lid € 51)<br />

Zaterdag beginnen we direct. Ook ‘s avonds<br />

spelen we 3 rondes van 16 partijtjes. Mooie<br />

prijzen en vooral gezelligheid. Zondagmorgen<br />

nog gelegenheid om te kaarten of om een<br />

mooie boswandeling te maken.<br />

lees verder op pagina 14 >>


Internationale natuurvriendenhuizen<br />

Genieten aan de weser<br />

Tekst: Dinie Bakker,<br />

Vakantie Advies Bureau<br />

Direct aan de Weser, 5 minuten<br />

lopen van het centrum van<br />

de oude stad Nienburg, ligt<br />

Naturfreundehaus Luise<br />

Wyneken. Het huis is genoemd naar Luise<br />

Wyneken, een pacifistisch-socialistische<br />

domineesdochter uit Göttingen. Zij was<br />

directeur van de Nienburgse huishoudschool<br />

aan het begin van de 20e eeuw en streed<br />

voor vrouwenrechten en natuur en milieu.<br />

Zij stierf in 1946 na jaren van ontbering. Haar<br />

geschilderd portret hangt in de eetzaal.<br />

GemoedelIjk<br />

In dit kleine, gemoedelijke, door aardige<br />

natuurvrienden gerunde huis, kunt u<br />

heel ontspannen een paar leuke dagen<br />

doorbrengen: wandelend, fietsend of<br />

zittend op het terras of op een bankje aan<br />

de Weser. Het huis ziet er licht, verzorgd en<br />

schoon uit. Buiten is een groot terras en er<br />

is veel speelruimte. De Weserradweg van<br />

Hannoversch-Münden naar Bremerhaven<br />

loopt achter het huis langs en daardoor<br />

komen veel gasten langs voor één nacht.<br />

Het ligt in een licht heuvelachtig landschap<br />

naturfreundehaus luise wyneken<br />

Adres: Luise-Wyneken- Straße 4, 31582 Nienburg, 0049 5021 2812,<br />

nfh@naturfreunde-nienburg.de, www.naturfreunde-nienburg.de.<br />

Het huis beschikt over meerdere kleine slaapkamers, geen stapelbedden, in totaal 40<br />

bedden. Goed sanitair op verschillende verdiepingen en 2 gezellige zaaltjes, waar ook<br />

het ontbijtbuffet ’s morgens klaarstaat. Ernaast is nog een kleine kamer voor de gasten<br />

met TV, koelkast en koffiezetapparaat.<br />

Tarieven: volwassen leden: eerste overnachting + ontbijt € 18, vervolgens € 14, incl.<br />

lakenpakket. Er zijn fietsen, ook voor kinderen en kinderzitjes te huur bij het huis.<br />

Kinderen en jongeren korting. De warme maaltijd kost € 7.<br />

Te bereiken per trein: tot station Nienburg, dan met de bus tot halte “stadion”,<br />

100 m lopen. Vanaf het station is het 2 km lopen.<br />

Per auto: uit alle richtingen de borden “Rathaus/Theater” volgen, Mindener Straße,<br />

voorbij het Hallenbad tot aan de Louise-Wyneken-Straße, rechtsaf, 50 m tot aan<br />

het huis.<br />

aan de groene stadsrand, naast een groot<br />

zwembad en tennis- en atletiekbanen.<br />

Op loopafstand ligt het historische stadje<br />

Nienburg, vol vakwerkhuizen, diverse kerken,<br />

musea en andere bezienswaardigheden.<br />

Berensporen<br />

Minden (60 km) met de Porta Westfalica en<br />

zijn bijzondere scheepslift is een dagtocht<br />

waard.<br />

Dit is de “Mittelweserregion”. Dit gebied heeft<br />

2000 km fietspaden door afwisselende oever-<br />

moeras- en bosgebieden, veel meren en 20<br />

beschermde natuurgebieden. Vanuit Nienburg<br />

zijn er leuke rondwandelingen (berensporenwandeling!)<br />

en fietstochten te maken. Je kunt<br />

het Steinhudermeer rondfietsen en er zijn<br />

interessante gebouwen in de zogenaamde<br />

“Weserrenaissance-stijl”. Een bezoek aan<br />

het Dinosaurierpark in Münchehagen met<br />

prachtige sculpturen en echte voetafdrukken<br />

van prehistorische dieren is aan te raden.<br />

Ook interessant zijn de Bücker Dom en het<br />

Zisterziënserklooster in Loccum. Voor de<br />

liefhebbers is Vogelpark Walsrode dichtbij.<br />

Kanoën kan op de Weser, de Aller of op het<br />

Steinhuder Meer.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 13


www.nivon.nl/activiteiten<br />

EENOUDERWEEKEND BOSBEEK<br />

4-5 nov, De Bosbeek, Bennekom<br />

info m.rooij282@upcmail.nl<br />

prijs volw. € 55 (niet-lid € 79)<br />

Dit weekend geeft de ouder even tijd voor<br />

zichzelf, terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel<br />

kunnen nemen aan het kinderprogramma.<br />

Kook- en corveetaken worden samen<br />

uitgevoerd.<br />

KOFFIEOCHTEND<br />

6 nov, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

Deze koffieochtend staat in het teken van ons<br />

vijftigjarig bestaan. We draaien oude films van<br />

afdelingsactiviteiten. Vanaf 10 uur.<br />

JUBILEUM: AFDELING OSDORP 50 JAAR<br />

19 nov, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 0<br />

Vandaag vieren we het jubileumfeest van<br />

onze afdeling. Die werd opgericht in 1961 en<br />

bestaat dit jaar dus 50 jaar. Aanvang 13 uur.<br />

KORTINGSACTIE - MIDWEEK<br />

20-25 nov, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 06-57846034, banjaert@nivon.nl<br />

Kortingsactie: Drie halen, twee betalen. Kom<br />

drie nachten naar Banjaert en betaal er twee.<br />

Voor individuele boekingen. Alleen te boeken<br />

via aanmeldsecretaris.<br />

SINTERKLAASFEEST<br />

3 dec, Oude Raadhuis, Rijswijk<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust, Rijswijk:<br />

Sinterklaasfeest (alleen voor leden). 11 uur.<br />

vormInG & ontwIkkelInG<br />

TREKZAK SPELEN<br />

16-18 sep, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

Judica Lookman is de bindende factor dit<br />

Trekzakweekend. In deze workshop gaan<br />

we muziek spelen, die geschikt is om op<br />

te dansen. De workshop is bestemd voor<br />

bespelers van een C/F harmonica.<br />

ONDERGROND VAN AMSTERDAM<br />

13 okt, Ouwerdingenpad 3 Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Minne Dijkstra neemt ons in deze lezing mee<br />

naar “De ondergrond van Amsterdam”. De<br />

geschiedenis van de grond, waarop wij leven<br />

en onze voorouders hebben geleefd. 14 uur.<br />

14 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

LEZING: KUNST EN CULTUUR<br />

22 okt, Riviervismarkt 5, Den Haag<br />

info Jack Kroes 070-3914725,<br />

kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Dr. Leo Samama: Waarom je niet moet bezuinigen<br />

op kunst en cultuur. In het Nutshuis,<br />

Den Haag. 11 uur.<br />

SINT-PETERSBURG, RUSLAND<br />

27 okt, Ouwerdingenpad 3, A'dam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

We reizen via de Wolga en andere wateren van<br />

Moskou naar Sint Petersburg en brengen aan<br />

de hand van filmbeelden een uitvoerig bezoek<br />

aan deze prachtige stad. 14 uur.<br />

DANSWEEKEND<br />

18-20 nov, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 220), geheel verzorgd<br />

Dansen is fijn! Wil je je danspassen opfrissen<br />

of nieuwe aanleren? Bijvoorbeeld: “Oude<br />

Dansen”.<br />

LEER JE GESCHIEDENIS KENNEN<br />

8-11 nov, Hunehuis, Havelte<br />

info 0570-524207, b_hinnen@hotmail.com,<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 120), zelfverzorging<br />

Het Hunehuis biedt een cursus genealogie<br />

(stamboomonderzoek) en familiegeschiedenis<br />

aan. Een ontdekkingstocht naar personen uit<br />

je verleden en hun leefomstandigheden. Mix<br />

van cursus, workshop en excursies, onder<br />

deskundige leiding. 10 – 20 deelnemers.<br />

KROATIË EN OUD AMSTERDAM<br />

10 nov, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Weer een prachtige vakantiebelevenis in<br />

Kroatie op film. Na de pauze vertoeven aan de<br />

hand van beelden in oud Amsterdam. 14 uur.<br />

DEBAT: NATUUR EN MILIEU<br />

12 nov, Riviervismarkt 5, Den Haag<br />

info Jack Kroes 070-3914725,<br />

kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Waarom je niet moet bezuinigen op natuur en<br />

milieu en zeker niet op deze manier. Debat<br />

met milieuorganisaties, politieke partijen en<br />

bestuurders. Nutshuis, den Haag. 11 uur.<br />

HUNEBEDDEN IN DRENTHE<br />

8 dec, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Riekus Kok komt ons vertellen over de historie<br />

van de Hunebedden, waarvan er in Drenthe<br />

nog altijd een aantal te zien is. Met dia’s<br />

zal hij zijn lezing geven. Aanvang 20.00 uur.<br />

GRIEKENLAND<br />

22 dec, Ouwerdingenpad 3, A'dam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Suus en Marinus Doesburg ‘nemen ons mee’<br />

naar het mooie en warme Griekenland. In<br />

deze koude tijd van het jaar een heerlijke<br />

gedachte. Het filmprogramma wordt aangevuld<br />

met vertellingen uit Griekenland.<br />

wandelen<br />

ELKE 2DE VRIJDAG VAN DE MAAND<br />

t/m sep, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2910972, nivon-hengelo@home.nl<br />

prijs € 0<br />

In de maanden mei t/m september elke 2de<br />

vrijdag van de maand om 10.00 uur vanaf het<br />

<strong>Nivon</strong>centrum Hengelo, Lodewijkstraat 1. U<br />

draagt bij in de vervoerskosten en zorgt zelf<br />

voor drinken en een lunchpakket. Afstand 10<br />

km.<br />

TE WERVE<br />

18 jun, Rijswijk<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Wandeling Te Werve, Rijswijk. Start: Van Vredenburchweg,<br />

hoek Burgemeester Elsenlaan,<br />

Rijswijk. (OV tram 17 halte Van Vredenburchweg).<br />

11 uur verzamelen.<br />

WANDELING WESTBROEKPARK<br />

25 jun, Ingang Rosarium, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Westbroekpark: Rosarium. Korte wandeling.<br />

11 uur verzamelen.<br />

TUSSENWANDELING DRECHTSTEDEN<br />

26 jun, Gorinchem, 18-20 km<br />

info 0174-294916, 06-10114144,<br />

j.gieszen@telfort.nl<br />

Rondje pontje, start in Gorinchem.Vertrek<br />

met de trein van 10.07 uit Dordrecht. Riet en<br />

Julia hebben de wandelleiding. Opgeven en<br />

info bij Julia.<br />

lees verder op pagina 16 >>


www.kindopkamp.nl<br />

Funartic:<br />

een<br />

unieke<br />

kans!<br />

Dit jaar organiseren we een zomerkamp<br />

in Polen voor jongeren van<br />

13 t/m 16 jaar. We gaan dus, een<br />

primeur, naar het buitenland!<br />

Het is een exclusief kamp, waarbij we acht<br />

Nederlandse tieners kunnen meenemen, dus<br />

wees er snel bij! Ook uit elk van de andere<br />

deelnemende landen komen acht tieners plus<br />

twee begeleiders. Het wordt gehouden tussen<br />

mag ik ook op zomerkamp?<br />

alsjeblieft?<br />

Nét zeven en al heel stoer alleen<br />

op kamp, drie dagen en twee<br />

nachtjes. Al kent Hiba de andere<br />

dertien kinderen en de zes<br />

begeleiders nog niet, ze heeft er het volste<br />

vertrouwen in: er zijn <strong>Nivon</strong>nertjes bij en daar<br />

heeft ze goede ervaringen mee. ‘Denk je dat<br />

ik vriendinnetjes ga maken op kamp?’ Ik denk<br />

van wel en probeer mijn eigen koudwatervrees<br />

dapper weg te redeneren: natuurlijk<br />

krijgt ze de tijd van haar leven!<br />

De kamplocatie in Veenendaal is van Scouting<br />

en ligt tegen het bos aan. Op de zonovergoten<br />

binnenplaats smeren ouders hun kids die<br />

paaszaterdag nog even goed in en verdwijnen<br />

om ze over te laten aan de enthousiaste<br />

begeleiders. Die zijn uitgedost als paashaas<br />

en checken per kind nog even de speciale<br />

gebruiksaanwijzing: die moet medicijnen, die<br />

mag geen varkensvlees. Maar dan gaat het<br />

Paaskamp van start, compleet met speurtocht,<br />

pannenkoeken en bonte avond.<br />

te dun kussen<br />

De grote jongens van dik elf en de rose<br />

meiskes van net zeven lopen tijdens de sport-<br />

en spelactiviteiten harmonieus door elkaar<br />

19 en 29 augustus op een camping bij een<br />

groot meer in het plaatsje Boszkowo. Samen<br />

met deelnemers uit Polen, Griekenland en<br />

Roemenië gaan we tijdens het kamp een<br />

toneelstuk maken en leren we over elkaars<br />

landen en culturen. Tijdens het kamp zullen<br />

we voornamelijk Engels spreken, maar dit<br />

betekent niet dat jouw Engels perfect hoeft<br />

te zijn! De Nederlandse begeleiders zullen<br />

heen, niemand valt erbuiten. Hiba vertelt over<br />

hoe ze tijdens de speurtocht in een greppel<br />

verborgen lagen, dat ze zo trots was op die<br />

hut die ze hadden gebouwd en hoe origineel<br />

het toneelstukje was dat ze samen met een<br />

nieuwverworven vriendinnetje op de bonte<br />

avond had opgevoerd. Was er dan helemaal<br />

niks mis? ‘Jawel mamma, als ik op zomer-<br />

ervoor zorgen dat je alles begrijpt en vorig<br />

jaar hebben we gemerkt dat je met handen<br />

en voeten ook een heel eind komt.<br />

Lijkt het je leuk om een stukje van Polen te<br />

zien, te leren over andere landen en culturen,<br />

een theaterstuk te maken en ben je niet bang<br />

om Engels proberen te praten? Kijk dan snel<br />

op www.kindopkamp.nl voor meer informatie<br />

en aanmelding!<br />

kamp ga, moet ik een dikker kussen mee,<br />

mijn eigen kussen is te dun voor kussengevechten.’<br />

Linda van Ingen, de moeder van Hiba, die mee<br />

was met het Paaskamp van de werkgroep Jump<br />

van het <strong>Nivon</strong>.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 15


www.nivon.nl/activiteiten<br />

TUSSENWANDELING DRECHTSTEDEN<br />

31 jul, Schoonhoven, 18-20 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl, op<br />

wandeldagen 06-13274227<br />

Via Schoonhoven naar Nieuwpoort en naar<br />

het ooievaarsdorp in Groot Ammers. Vertrek<br />

om 9.22 uit Dordrecht. Julia en Bep hebben<br />

de wandelleiding. Opgeven en info bij Bep.<br />

STADSWANDELING GOUDA<br />

10 aug, NS Station Gouda<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Stadswandeling Gouda o.l.v. deskundige gids,<br />

Start: NS-station Gouda.<br />

TUSSENWANDELING DRECHTSTEDEN<br />

28 aug, Eindhoven, 18-20 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl, op<br />

wandeldagen 06-13274227<br />

Deze keer gaan we naar Eindhoven, vertrek<br />

uit Dordrecht met de trein van 9.31. We<br />

beginnen de wandeling in Eindhoven om<br />

10.30 bij het station. Bep en Irene hebben de<br />

wandelleiding. Opgeven en info bij Bep.<br />

LOPEN OP HET WAD<br />

2-4 sep, Pieterburen<br />

info 0570-642943,<br />

pimenanshillenius@online.nl<br />

prijs € 67 (niet-lid € 77)<br />

Zwerftocht over het wad vanaf het vaste land.<br />

Logeren in eigen tent of op logeerboerderij.<br />

Gezamenlijke warme maaltijd en<br />

zelfverzorging ontbijt en lunch.<br />

BANJEREN VANUIT BANJAERT<br />

19-22 sep, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info anmesker@hotmail.com, 06 57846034<br />

na 19.00 uur, Banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 120 (niet-lid € 140)<br />

16 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

(advertentie)<br />

Volksdansmuziekweek<br />

Geen zin om alleen te lopen en dan ook nog<br />

nadenken over ’t eten? Kom dan naar de Banjaert.<br />

Onder begeleiding gaat u 4 dagen schitterende,<br />

afwisselende wandelingen maken<br />

van ongeveer 12 - 15 km per dag. Kom je al op<br />

zondagavond dan is de overnachting gratis.<br />

OVERVOORDE<br />

24 sep, Van Vredenburchweg, Rijswijk<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Wandeling Overvoorde. Beginpunt: Ingang<br />

Van Vredenburchweg, Rijswijk. 11 uur.<br />

WANDEL 4 DAAGSE HUNEHUIS<br />

26-29 sep, Hunehuis, Havelte<br />

info 0592-501757, 06-11118864, Aanm:<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 135 (niet-lid € 160)<br />

Heide, bossen, vennen, beekdalen,<br />

hunebedden en natuurlijk de schaapskudde –<br />

al dit moois komt u tegen. Laat u verleiden en<br />

duik terug in de tijd van de benenwagen. 15<br />

-20 km per dag. Incl. overnachtingen, diner,<br />

avondkoffie. 8 – 12 deelnemers.<br />

HERFSTWANDELING HAAGSE BOS<br />

1 okt, Paviljoen Malieveld<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Herfstwandeling door het Haagse Bos.<br />

Verzamelen paviljoen Malieveld, Den Haag-<br />

Centraal. 11 uur.<br />

DUINWANDELING<br />

15 okt, Pannenkoekenhuis, Katwijk<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Duinwandeling De Pan van Persijn,<br />

hek Wassenaarseweg. Voormalig<br />

“Heisa op Het Hallse Hull”<br />

Voor logeer en kampeergasten<br />

van 15 – 22 juli <strong>2011</strong><br />

Programma<br />

voor kinderen<br />

en volwassenen<br />

Voor informatie en reservering: c.vdstreek@planet.nl en vrede-45@hetnet.nl<br />

marine vliegkamp Valkenburg. Start:<br />

pannenkoekenhuis. 11 uur.<br />

STADSWANDELING AMSTERDAM<br />

23 okt, Haarlemmerplein, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Deze wandeling gaat over de Westelijk eilanden<br />

(Planciusstraat, Silodam). Minne Dijkstra<br />

neemt ons mee naar dit interessante stukje<br />

Amsterdam en vertelt er over. 10 uur.<br />

WANDELEN MET HET IVN<br />

23 okt, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

In <strong>2011</strong> worden vanuit het <strong>Nivon</strong>huis De<br />

Bosbeek wandelingen met een gids georganiseerd<br />

in samenwerking met het IVN, afdeling<br />

Ede. In elk jaargetijde een wandeling.<br />

TWICKEL-DOORBRAAK WANDELING<br />

26-27 okt, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info 06-81212298, krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45)<br />

Tweedaags wandelarrangement van station<br />

Delden naar station Almelo. Het arrangement<br />

omvat maaltijd eerste dag, ontbijt en<br />

lunchpakket tweede dag en voor de nacht een<br />

lakenpakket. Opgave liefst voor 20 oktober<br />

<strong>2011</strong>.<br />

STADSWANDELING AMSTERDAM<br />

13 nov, Rokin bij beeld Wilhelmina/ Lange<br />

Brugsteeg<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Minne Dijkstra leidt ons door een van de oudste<br />

stukjes van Amsterdam. O.a de Oudezijds<br />

Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal.<br />

10 uur.<br />

MIDDENBURG EN HOFWIJCK<br />

19 nov, Ingang NS-station Voorburg.<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Middenburg en Hofwijck, wandeling door de<br />

tuinen van deze buitenplaatsen, met aansluitend<br />

bezoek aan het museum Hofwijck. Start:<br />

ingang NS-station Voorburg. OV: NS, of HTM<br />

bus 23 of tram 10. 11 uur.<br />

WINTERWANDELEN<br />

20-25 nov, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 180 (niet-lid € 220)<br />

Winterwandelen onder leiding van Ineke en<br />

Wout Vrolijk in het mooie natuurgebied van de<br />

Oisterwijkse Vennen en de Campina met zijn<br />

uitgestrekte bossen en heidevelden.<br />

MESDAG EN DE HAAGSE SCHOOL<br />

26 nov, Museum Panorama Mesdag<br />

info 070-3914725, kroeboe@yahoo.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Mesdag en de Haagse School. Een<br />

rondwandeling langs het museum, het<br />

panorama en de sociëteit. 11 uur.


www.nivonreizen.nl<br />

wad’n ervaring!<br />

Bruinvisch onder zeil - Foto: Hajo Olij<br />

alles kids<br />

Als de kinderen een leuke vakantie hebben, is<br />

jouw vakantie ook al snel geslaagd. Het <strong>Nivon</strong><br />

organiseert al jaren leuke kampen en vakanties<br />

waar de kinderen zelf een grote rol spelen bij<br />

het invullen van het definitieve programma. Dat<br />

maakt het <strong>Nivon</strong> anders dan andere vakantieaanbieders.<br />

Ook de kinderen zijn bij ons meer<br />

dan consumenten. Zij maken het mee. Dat<br />

geldt dus ook bij de volgende activiteiten:<br />

www.kindopkamp.nl (jump)<br />

Zo <strong>2011</strong>: Beyond the hype<br />

13-16 jr, JW1102, 16 t/m 23 juli<br />

Bengelbende: Je gaat los!<br />

6-9 jr, JW1104, 25 t/m 29 juli<br />

Into the Wild: Avonturenkamp<br />

12-14 jr, JW1106, 30 juli t/m 6 aug<br />

Chocoloco: Niets is te gek<br />

9-12 jr, JW1107, 30 juli t/m 6 aug<br />

Hall of Fame: Theaterkamp<br />

13-16 jr, JW1108, 6 t/m 13 aug<br />

FunArtic: Internationaal theaterkamp<br />

13-16jr, zie p.15, 19 t/m 29 aug.<br />

overstag voor jongeren<br />

Boerderijkampen<br />

Zeilen, sporten, plezier<br />

13-16 jr, CW1103, 30 juli t/m 6 aug<br />

Zeilen en op avontuur bij de boer<br />

9-13 jr, CW1104, 6 t/m 13 aug<br />

Ook deze zomer gaan we weer zeilen met een<br />

parel uit de bruine vloot, de Friese dektjalk<br />

“De Bruinvisch”. Vanuit thuishaven Harlingen<br />

zwerft schipper Cees met ons over de<br />

Wadden, waarbij we af toe droog vallen op<br />

een plaat of kiezen voor gezellige haven. Het<br />

leefruim heeft een goede kookgelegenheid,<br />

het slaapruim heeft een- en tweepersoonskooien.<br />

Een mooiere manier om samen met<br />

anderen de natuur en de cultuur rond het<br />

Wad te ontdekken is er niet.<br />

we HeBBen noG plek op de<br />

volGende reIZen:<br />

Midweek Schilderen en Tekenen<br />

CW1108, 6 t/m 10 <strong>juni</strong><br />

Lange natuurtocht (12 dagen, Duits Wad)<br />

CW1110, 10 t/m 22 juli<br />

Midweek Zeedruiven met kidsprogramma<br />

CW1113, 8 t/m 12 aug<br />

Speelweek (8 dagen) met droogvallen<br />

CW1112, 31 juli t/m 7 aug<br />

actieve gezinnen<br />

Diverse trefkampen<br />

Kijk op www.trefkampen.nl voor beschikbaarheid<br />

Bruinvisch gezinsweken en weekenden<br />

Zeedruiven, speelweek, dagtocht en gezinsweekend<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 17


vertenties)<br />

52<br />

Adverteren in Toorts ?<br />

Adviesburo<br />

Cadex<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

(advertenties)<br />

Toscane - Umbrië<br />

Boerenlandhuis Landrucci<br />

Rustig gelegen, vlakbij het Trasimeno meer<br />

Zes privé appartementen met zwembad<br />

Natuurcamping Burciano<br />

18 kampeerplekken, afgelegen in de bergen<br />

Natuurlijk zwemmeer met uitzicht<br />

(Korting <strong>Nivon</strong>leden camping 10%)<br />

Preise: * begünstigte Preise<br />

Erwachsene: 263,- €* / 305,- €<br />

Kind 9-15 J.: 169,- €* / 199,- €<br />

Verlängerungstage<br />

Erwachsene: 37,- €* / 44,- €<br />

Kind 9-15 J.: 24,- €* / 29,- €<br />

EZ-Zuschlag<br />

Erwachsene: 8,- €* / 10,- €<br />

Kind bis 8 J. frei im Zi. d. Eltern<br />

(alle Preise zzgl. Kurtaxe)<br />

www.luciatours.nl<br />

070 364 60 12 (of 0039 0575 614 369)<br />

AWO SANO Ferienzentrum Oberhof/Rennsteig<br />

Sommerfrische im Thüringer Wald<br />

f 03 68 42 / 2 81-0<br />

SANO<br />

Thüringen gGmbH<br />

- 7 Tage Übernachtung/Halbpension<br />

- Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser<br />

- 1 Schulter-Nackenmassage pro Erw.<br />

- 1 Kutschfahrt pro Familie<br />

- 1 Besuch des Exotariums in Oberhof<br />

- 1 Wanderkarte pro Familie<br />

- tägliche Veranstaltungsangebote<br />

- Sauna- und Fitnessbereich incl.<br />

- Parkplatz<br />

Buchbar vom<br />

24.06. - 12.09.<strong>2011</strong><br />

www.ferienzentrum-oberhof.de<br />

natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Oud landgoed met parkbos, beek, ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’, verse broodjes,<br />

knutselen, natuurontdekkist, kindvriendelijk,<br />

ideaal voor jonge gezinnen, wandel- en fietsgebied,<br />

trekkershutten, comforthut. Midden in de natuur<br />

gelegen op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

Kortingsbon<br />

Op 1 nacht kamperen:<br />

Volwassenen € 2,50 korting<br />

Kinderen € 1,50 korting<br />

(alleen geldig met <strong>Nivon</strong>pas bij min. 2 nachten)


www.nivonreizen.nl<br />

kort weg<br />

Er even tussenuit kan met <strong>Nivon</strong><br />

Reizen niet alleen in de zomer. Je<br />

kunt ook regelmatig een weekendje<br />

uit in het voor- en naseizoen.<br />

Zwerven over de Wadden met<br />

De Bruinvisch of een paar<br />

dagen relaxed avonturieren met<br />

Springreizen (25-40 jr). Ons aanbod<br />

is ook een goede aanvulling op je<br />

grote vakanties. Met het <strong>Nivon</strong> ga<br />

je op stap met gelijkgestemden en<br />

vul je het definitieve programma<br />

gezamenlijk in. Maak het mee!<br />

www.nivonreizen.nl<br />

kanowandel Groningen<br />

za 11 t/m ma 13 <strong>juni</strong> (25-40 jr)<br />

Ontdek het Groningse platteland per kano<br />

en te voet. Geniet van het wijdse landschap<br />

en de dorpjes die we onderweg tegenkomen.<br />

’s Avonds zit je lekker warm bij het kampvuur<br />

op de camping!<br />

weekend dwars door België<br />

za 18 en zo 19 <strong>juni</strong> (25-40 jr)<br />

Een heus internationaal fietsweekend met<br />

kamperen! Vanuit de Brabantse Kempen<br />

ga je op weg naar een welverdiend biertje<br />

op het Vrijthof in Maastricht. Dwars door<br />

Vlaanderen!<br />

dagtocht de Bruinvisch<br />

za 2 juli vanaf Harlingen, CW1109<br />

Maak kennis met de Friese dektjalk tijdens<br />

een gezellige tocht met een hapje en een<br />

drankje. Help met het hijsen van de zeilen en<br />

geniet van het Wad.<br />

Gezinsweekend de Bruinvisch<br />

12 t/m 14 aug, CW1114<br />

De ultieme uitsmijter van je vakantie: spelen,<br />

zwemmen, zeilen en zwerven op het Wad. Met<br />

speciale activiteiten voor de kinderen. Neem<br />

je favoriete spelletjes mee.<br />

Foto: Spring<br />

reizen met ervaring<br />

Ook voor de ervaren <strong>Nivon</strong>ner hebben we een actief en ontspannen<br />

aanbod. Kies voor een standplaatsvakantie van 50+ reizen of voor het<br />

varende hotel “De Christina”.<br />

50+ reizen<br />

Fietsen 50+ vanuit ABKhuis bij Eerbeek<br />

MF1108, 26 <strong>juni</strong> t/m 1 juli<br />

Gezellig samenzijn 70+ Drakenburgh<br />

MM1110, 30 juli t/m 6 aug<br />

Fietsen en varen<br />

CW1105, 23 t/m 29 juli<br />

Met varend hotel De Christina langs Texel,<br />

duinen en Zuiderzeestadjes<br />

wandelen buiten nederland<br />

Trek je wandelschoenen aan en ga lopen in<br />

Portugal, Tsjechië, Duitsland of Polen: deze<br />

zomer of dit voor- of najaar. Kijk op<br />

www.reizen Actief en cultuur<br />

www.nivonreizen.nl<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 19


(advertentie)<br />

Geld verwoest<br />

Geld beschermt<br />

Spaar de wereld bij de ASN Bank.<br />

Met 2,4% rente en dvd-box Life cadeau*.<br />

Bij de ASN Bank is sparen goed voor mens, dier en milieu.<br />

Toch is de rente niet mis. ASN Ideaalsparen geeft u 2,4%* rente, zonder<br />

beperkende voorwaarden. En als u nú zo’n rekening opent, krijgt u<br />

gratis de prachtige dvd-box Life!* Een cadeau voor het leven!<br />

Meer weten? Kijk op asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).<br />

Gratis!<br />

De complete serie<br />

‘Life’ op 5 dvd’s!<br />

*) Rente per 29 april <strong>2011</strong>. Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt u maximaal één dvd-box. Deze aanbieding is geldig t/m 30 <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> en geldt niet in combinatie met andere acties.<br />

De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


kort nieuws<br />

laat kampeerders maar komen<br />

<strong>Nivon</strong>terrein De Hondenhoek in Lettelbert bij Leek is<br />

weer helemaal klaar voor het kampeerseizoen: er zijn<br />

twee nieuwe gebouwtjes neergezet. Het ene, “de hut”,<br />

is het dagverblijf voor de terreinwacht, annex kantoor<br />

en receptieruimte en het andere, “de open schuur”, is<br />

bestemd voor de gasten als was- en afwasruimte, en als<br />

slecht-weeraccommodatie. De Hondenhoek is hiermee<br />

aantrekkelijker geworden voor de vrijwilligers en de<br />

gasten. De gebouwen zijn met subsidie van de provincie<br />

Groningen neergezet. De vrijwilligers namen een heel<br />

groot deel van de werkzaamheden voor hun rekening.<br />

Het sociale hart klopt sneller<br />

Het landelijk sociaal project eenouder-groepsvakanties is volop aan het organiseren.<br />

We halen deze zomer wellicht het aantal van zes groepsvakanties in de <strong>Nivon</strong><br />

Natuurvriendenhuizen. Zo wordt het sociaal kloppend hart deze zomer echt operationeel!<br />

voorBereIdInGen<br />

De afdeling Deventer/Zutphen is druk in de<br />

weer met het realiseren van een vakantieweek<br />

in het ABK-huis. In samenwerking met<br />

het gemeentelijk WMO beleid heeft deze<br />

lokale <strong>Nivon</strong> afdeling cofinanciering geregeld.<br />

Natuurvriendenhuis De Kleine Rug heeft<br />

contacten gelegd met een groep eenoudergezinnen<br />

uit Crooswijk in Rotterdam. De Oscar<br />

Romeroschool heeft de werving opgepakt.<br />

Ze kijken daar heel erg uit naar een weekje<br />

vakantie in de Biesbosch.<br />

De werkgroep Warm Aanbevolen uit Dor-<br />

drecht is hard bezig om een groepsvakantieweek<br />

te realiseren. Ook hier wordt intensief<br />

gewerkt om sponsoring te realiseren.<br />

Heksen en BeZemstelen<br />

Vanuit natuurvriendenhuis Allardsoog zijn<br />

contacten gelegd met Centrum voor Jeugd<br />

en Gezin in de stad Groningen en daar heeft<br />

een aantal moeders zich verenigd voor een<br />

groepsvakantie. Zij gaan een weekje naar het<br />

huis in Een-West op het kruispunt van drie<br />

provinciën.<br />

De stichting Zonnekind uit Ridderkerk gaat<br />

net als afgelopen jaar een week naar het<br />

ABK- huis om daar onder andere mee te<br />

doen met de zomeractiviteiten van Heksen en<br />

Bezemstelen. Ze willen de heks wel eens over<br />

Het Hallse Hull zien vliegen. Jacobus Wieman<br />

houdt de kinderen daar bezig met zijn poppentheater.<br />

moeders en kInderen<br />

Natuurvriendenhuis Morgenrood ontvangt<br />

deze zomer weer moeders en kinderen<br />

van Vluchtelingenwerk. Ook voor het Koos<br />

Vorrinkhuis zijn we druk bezig om nog een<br />

vakantieweek voor moeders en kinderen via<br />

Vluchtelingenwerk te organiseren.<br />

GeeF je op als vrIjwIllIGer<br />

Gelukkig reageren er nog steeds potentiele<br />

vrijwilligers om de uitvoering van deze<br />

groepsvakanties mogelijk te maken. Vooral<br />

aan kinder- en jongerenbegeleiding bestaat<br />

nog behoefte. Dus voel je je jong en maatschappelijk<br />

betrokken? Lever dan een week<br />

de energie in voor deze doelgroep, die zelden<br />

of nooit op vakanties kan gaan! Geef je op<br />

voor het training- en scholingsweekend bij<br />

projectleidster Annemieke Brakeboer. Tel:<br />

088-0990936, e-mail: abrakeboer@nivon.nl<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 21


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. E-mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Te huur: rustig gelegen en gezellig ingerichte<br />

boerderij aan de rand van de Vogezen voor<br />

max. 4 personen. Ideaal wandelgebied.<br />

Contact: 033-4756215 of bjademooij@hetnet.<br />

nl. Zie ook website www.chezbelon.nl.<br />

In Z. Limburg vrijstaande stenen<br />

recreatiewoning op eigen grond te koop<br />

incl. 6 persoons inventaris € 97.500.<br />

Verhuurmogelijkheid via het vakantiepark.<br />

Dichtbij openbaar vervoer.<br />

riadewaard@hotmail.com, tel. 020-6700369.<br />

Oppassen en genieten. Wie wil tijdens onze<br />

afwezigheid (vakanties, weekenden) op ons<br />

rietgedekte huisje - gelegen in het mooie<br />

Groningse Westerkwartier (Niehove) -<br />

passen. Dicht bij de stad en prachtige dorpjes<br />

op fietsafstand. Het verblijf is gratis maar de<br />

tuin en onze drie Shetland pony’s dienen wel<br />

verzorgd te worden. Bel voor meer informatie<br />

naar 0594-597325.<br />

7-daagse viltcursus in het prachtige<br />

Piemonte (Italië). Van 9 tot 16 juli. Inclusief<br />

verblijf, eten, materiaal en cursus: € 650.<br />

Voor meer informatie bel of mail naar:<br />

06-25012605 of yolande@yolande.nl.<br />

Dorpshuisje te huur in Montejaque,<br />

Andalusië, Spanje. Authentiek, wandelen/<br />

fietsen, www.casacanta.nl.<br />

Onze caravan 4 pers,volledig ingerichte<br />

Burstner te huur. Met voortent/luifel. In Ned.<br />

willen wij hem wel voor u op uw uitgekozen<br />

camping brengen. Mei, juli, aug, sept. Tel:<br />

06-40185077, marionh@zonnet.nl.<br />

Wandelvakantie in Reuzengebergte<br />

Tsjechië. Vele mogelijkheden om te<br />

wandelen in Tsjechië. Groepsgrootte van 6<br />

tot 14 personen. Begeleiding door ervaren<br />

vakantiebegeleider, keuze uit verschillende<br />

wandelingen vanuit Jivka, vlakbij Trutnov in<br />

het oosten van het Reuzengebergte. Onder<br />

andere de zandsteenformatie van Adrspach<br />

of Broumov, maar ook uitgestrekte bossen,<br />

velden, authentieke dorpjes en bunkers.<br />

De wandelingen worden afgestemd op<br />

mogelijkheden en wensen van de groep.<br />

Verblijf in rustieke roubenka in fraai dal aan<br />

22 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

het einde van het dorp. Ook andere wensen<br />

kunnen worden besproken: ontbijt, diner,<br />

lunch. Met eigen vervoer of vervoer met<br />

busje(s). Voor foto’s van Roubenka Snabilic en<br />

omgeving, zie www.vakantiehuissnabilic.nl.<br />

Telefonische informatie: 06-43124167. Mail:<br />

Rsnabilie@kpnmail.nl. Periode in overleg,<br />

minimaal vijf dagen, maximaal negen dagen.<br />

Prijs vanaf € 299 per week. afhankelijk<br />

van aantal deelnemers en wensen. Neem<br />

vrijblijvend contact op met Rudo Snabilie.<br />

Vakantiehuis en B & B in siertuin www.<br />

deholthof.nl. Oldeholtpade Z O Friesland:<br />

wandelen, fietsen en kanoën.<br />

Te huur in de periode 16 juli t/m 30 juli:<br />

zeer mooi gelegen sfeervolle rietgedekte<br />

dijkboerderij in rivierenlandschap<br />

(Nederhemert, nabij Heusden en Den Bosch).<br />

Grote tuin met veranda en groot terras. Ideaal<br />

fiets-, wandel- en watersportgebied. Geschikt<br />

voor ongeveer 6 personen. Eventueel kan<br />

er een tent bijgezet worden. Huur: € 500<br />

per week.<br />

Voor inlichtingen: 0418-552979 of email:<br />

horjus98@hetnet.nl.<br />

Beeldhouwen met speksteen in<br />

Naturfreundehaus Bielefeld van 12-9 tot<br />

en met 16-9. Ervaren docente, prachtig<br />

wandelgebied, leuk huis in Teutoburger Wald.<br />

Cursusgeld 98 euro, overnachting circa 11<br />

euro per nacht (<strong>Nivon</strong>-leden), zelfverzorging.<br />

Verlenging mogelijk.<br />

Voor info en aanmelding vanaf 19.00 uur<br />

004952031727.<br />

In het groene hart van Portugal – Retiro<br />

no Rio: accommodaties direct aan rivier.<br />

Hoogseizoen nog enkele weken vrij.<br />

www.retironorio.com.<br />

Midden Portugal – guesthouse Retiro no<br />

Rio zoekt het gehele jaar door vrijwilligers<br />

voor onderhoud aan tuin/bos/gebouwen<br />

en keuken/schoonmaak/bardienst.<br />

Geïnteresseerd? Mail c.v. met foto naar<br />

info@retironorio.com.<br />

Te huur nabij De Koog op Texel: 4-persoons<br />

bungalow op park Vredelust nabij Ecomare<br />

en Noordzeestrand. Veel privacy.<br />

www.vredelust191.nl.<br />

Te koop: 3pers. caravan b.j. ‘86 op camping in<br />

natuurgebied in Buurse inclusief schuurtje.<br />

Huur campingplek kan gecontinueerd<br />

worden. 06-49390641.<br />

Utrecht: Recreatieoord in bos zoekt (65+)<br />

beheerder(echtpaar) voor april-september<br />

2012, vakantiewoning+vrijwilligersvergoeding,<br />

hetrecreatieoord@gmail.com.<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4<br />

pers. arbeidershuisje, prachtig wandel/ fiets/<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560. www.vakantiehuishindeloopen.<br />

wordpress.com.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij<br />

particulier. V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2<br />

nachten. 1 kamer met keukenblok.<br />

Tel. 0519-531987.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië<br />

aan oostzijde van het Reuzengebergte.<br />

Authentieke, grote (5 slaapkamers, 3<br />

badkamers), goed ingerichte roubenka.<br />

Grote tuin met fruitbomen en beek. Max.<br />

12 personen. Prachtig gebied voor rust,<br />

wandelen, fietsen én cultuur. Informatie:<br />

www.snabilic.com; snabilie@multiweb.nl of<br />

072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver<br />

ganzendonzen dekbedden en slaapzakken!<br />

Info: De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.<br />

Bij Crans-Montana (CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige,<br />

ruime, comfortabele gîtes in prachtige oude<br />

boerderij, rustig, kindvriendelijk, zwemvijver,<br />

dieren, veel ruimte! Aan eind van landweggetje<br />

(geen verkeer!) fraai uitzicht. Mooie nog<br />

niet ontdekte streek, 800 km vanaf Breda. PW<br />

€ 285/€ 335/€ 435. Kanotochten door natuurreservaat<br />

Allier, tables d’hôtes vegetarisch,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes. Kleine<br />

camping in boomgaard. Ook ingerichte tenten,<br />

Mariken en Ron, http://www.brenazet.nl,<br />

brenazet@orange.fr 0033470076319.<br />

Ameland:Te huur comfortabel ingericht<br />

chalet voor 4 tot 5 personen in mooi<br />

vakantiepark nabij het Noordzeestrand.<br />

Informatie:www.conamper.info, Tel:<br />

06-51328120 of 06-11310407.<br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandel-<br />

centrum van de Alentejo. Gelegen<br />

in natuurpark Sao Mamede. Diverse<br />

accommodaties te huur. Tevens<br />

natuurkampeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl, 00351 965 755 341,<br />

info@pomarinho.nl. Ned. eigenaren.<br />

Tweedehandslundia.nl Amsterdam,<br />

Zoetermeer en Apeldoorn: klassieke, tijdloze<br />

Lundia ‘Classic/Original’ Kasten Recycling:<br />

schappen, zijstukken, ladenblokken, deuren<br />

etc. Gaat langer dan je eigen leven mee...,<br />

óók bezorging en inruil:<br />

www.TweedehandsLundia.nl.<br />

lees verder op pagina 24 >>


Foto: Greet Pels<br />

”toon” aangevende vrouwen<br />

‘De kracht van de Vrouwencursusweken<br />

is,’ zegt Wanda Freriks, voorzitter<br />

Vrouwencursusweken (VCW), ‘dat<br />

het een plek is voor ontmoeting<br />

van progressieve vrouwen die zich<br />

aan de hand van een thema verder<br />

willen ontwikkelen. Die plek is er al<br />

meer dan 62 jaar.’ Voor de 63e keer<br />

zijn ze er dit jaar weer: de <strong>Nivon</strong>-<br />

Vrouwencursusweken. Deze keer<br />

worden de twee weken gehouden in<br />

het natuurvriendenhuis Koos Vorrink in<br />

Lage Vuursche.<br />

‘Wij hebben dit jaar gekozen voor het<br />

thema “Toon” aangevende Vrouwen. In<br />

de zin van “het is de toon die de muziek<br />

maakt“. De hele week gaan we met taal<br />

aan de slag. Taal als communicatie. Taal<br />

in teksten, in klanken, in uitdrukkingen.<br />

Bestaat er een mannen- en vrouwen<br />

taal? Kortom: taal als verbinding.<br />

Cabaretière Dorine Wiersema komt<br />

voor ons optreden. Zij is bekend van “De<br />

Wereld Draait Door” en heeft vorig jaar<br />

de Annie M.G. Schmidt prijs gewonnen.<br />

Natuurlijk is er ook een discussie, een<br />

quiz, zang en spel, een dagje uit en veel<br />

gezelligheid.<br />

wanneer?<br />

Week 1: 31 okt t/m 4 nov.<br />

Week 2: 7 t/m 11 nov.<br />

Prijs: € 200, niet-lid € 235<br />

Info of aanmelding:<br />

Irene Hengeveld, 020-6945238,<br />

06-22474702, i.hengeveld5@upcmail.nl<br />

seda nieuwe<br />

nFI-vertegenwoordigster<br />

De Turkse Seda Orhan-Defranceschi is de nieuwe<br />

vertegenwoordigster van de NFI in Brussel. Ze<br />

studeerde internationale politieke wetenschappen in<br />

Ankara en Moskou, legde zich toe op mensenrechten<br />

en heeft zich de laatste jaren in duurzame ontwikkeling<br />

gespecialiseerd. In 2010 was Seda in Brussel<br />

EU-vertegenwoordigster van de grootste Turkse NGO<br />

voor eco-landbouw en duurzaam toerisme. Seda is<br />

Sandra Roling opgevolgd.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 23


leg een link<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen:<br />

Westerwolde. Heerlijk knus vakantiehuisje<br />

voor 2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

stroomdallen, essen, incl. fietsen.<br />

€ 150 p/w. Tel 0599-331600<br />

site: http:/www.huisjewesterwolde.nl.<br />

Vakantiehuisje in Friesland: te huur voor<br />

week/weekend verbouwd arbeidershuisje<br />

in piepklein dorpje aan vaar/schaatswater.<br />

Grote tuin rondom met vrij uitzicht over<br />

weidenlandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

Te huur 16-persoons-vakantiehuis met<br />

binnenzwembad op privélandgoed in de<br />

Kempen. Info: d-aarts@tele2.nl.<br />

Ardennen: Bed & Breakfast, ruim groepshuis<br />

en tentenveldje. Geniet van de rust en de<br />

natuur in het Natuurpark Hoge Venen -<br />

Eifel. Korting voor <strong>Nivon</strong>leden!<br />

www.snowviewlodge.be.<br />

Sneekermeer: vrijstaand huisje uit 1863 op<br />

toplocatie aan vaarwater, 5 pers., eenvoudig,<br />

romantisch en niet duur (incl. gebruik<br />

Canadese kano). Tel. 0413-478583.<br />

Permanent te huur: 4 nieuwe huizen<br />

en 1 boerderij in Normandië, geheel<br />

gemeubileerd,op een rustig gelegen<br />

privéterrein. Huurprijs vanaf 450 euro p/mnd/<br />

huis. Info: d-aarts@tele2.nl.<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2–5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-<br />

Hondsruggebied). Genieten ven prachtige<br />

natuurwandelingen in een bosrijke<br />

omgeving? Gefascineerd raken door de<br />

vorming van leistenen en fossielen? De<br />

wondere wereld van edelstenen ontdekken?<br />

De Romeinse geschiedenis herbeleven in<br />

het cultuurhistorische Trier? En bovendien<br />

de gastvrijheid en gezelligheid van de<br />

karakteristieke dorpsgemeenschap ervaren?<br />

Bel dan snel voor een ontspannen en<br />

veelzijdige vakantie, tel. 010-4348804, e-mail:<br />

amschmidtchen@tiscali.nl, website: http://<br />

erikavakantie.micazu.nl.<br />

Zeegse (Dr), leuk huisje op mooie plek, eigen<br />

bos. 050-4029152.<br />

Te huur: Geheel vrijstaande authentieke<br />

Spaanse vakantiewoning in kerkdorp La<br />

Pedrera bij vissersdorp Denia aan de Costa<br />

Blanca. Aan de voet van natuurpark Montgo.<br />

Drie tweepersoons slaapkamers, grote<br />

woonkamer, gelijkvloerse douche, hoog toilet,<br />

24 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

goed geoutilleerde keuken, verwarming.<br />

Buiten drie terrassen (dus altijd zon), mooie<br />

tuin met palmen. 2,5 km van zee, veel<br />

wandelmogelijkheden, treinstationnetje op<br />

loopafstand, supermarkt op 1 km. Huur vanaf<br />

265 euro p/w, aanzienlijke korting bij langere<br />

huur. Voor meer informatie:<br />

www.bakkershuisdenia.nl of<br />

lakehaveman@hotmail.com, tel: 0497-574383.<br />

In Franse Pyreneeën te huur vanaf €<br />

300 per week 4 pers. vakantiehuisje en 5<br />

kampeerplekjes bij schilderachtig vissersdorp<br />

a/d Midd. Zee met mooie stranden.<br />

Info 06- 20391021 of www.mastramontana.eu.<br />

Tel. rechtstreeks 0033468822540.<br />

Lauwersmeergebied. Te huur prachtig gelegen<br />

gezellig dijkhuis aan vaarwater, 250 euro<br />

per week 020-6331457 incl. fietsen en kano’s.<br />

Aangenaam B & B adresje, bij centrum<br />

Den Bosch. Thema keuze ontbijt mogelijk:<br />

energie/ feest/ Turks. Dorien vd Heijden<br />

06-10507053 heijdendlm@telfort.nl.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

55 € per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.<br />

nl of 0318-616266.<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho,<br />

Castelo de Vide. www.pomarinho.nl. Gelegen<br />

in natuurpark São Mamede. 00351 965 755<br />

341, Ned. eigenaren.<br />

Op www.unieke-groepsaccomodaties.nl vind<br />

je meer dan 10.000 unieke groepsaccomodaties<br />

in Nederland en heel Europa. Deze zijn<br />

geschikt voor 8 tot 70 personen en liggen<br />

veelal midden in de natuur.<br />

Op vakantie met uw hond?<br />

Op onze website vindt u meer dan 30.000<br />

hondvriendelijke vakantiehuizen in Nederland<br />

en heel Europa! www.vakantie-methuisdieren.nl.<br />

Vakantie in een YOURT/Mongoolse<br />

Nomadentent in de Vogezen (600 km van<br />

Utrecht). www.fermefranould.fr.<br />

(advertentie)<br />

Portugese Taal leren op vakantie. Quinta<br />

do Pomarinho, Castelo de Vide. Zie<br />

www.pomarinho.nl bij arrangementen,<br />

stuur mail info@pomarinho.nl of bel<br />

00351 965 755 341, Ned. eigenaren.<br />

Portugal Wandel10daagse <strong>2011</strong>. Quinta<br />

do Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor<br />

Natuurvrienden. Data:16-27 sept, 14-25 okt.<br />

<strong>Nivon</strong>leden korting. www.pomarinho.nl,<br />

info@pomarinho.nl of 00351 965 755 341.<br />

Ned. Eigenaren<br />

Drenthe, Papenvoort. Te huur zeer<br />

comfortabel ingericht vakantiechalet voor<br />

maximaal 4 personen in rustig park op een<br />

ruime kavel. Alle informatie op:<br />

www.onsvakantiehuisjeinpapenvoort.nl.<br />

Te huur 2x2 pers. kamer met ontbijt in<br />

Schoorl N.H. € 21 p.p. per nacht.<br />

Tel: 072-5094100.<br />

Te huur aangeboden: Terschelling, Lies. Ruim<br />

maar eenvoudig familiehuis (tot 9 personen)<br />

geheel vrij gelegen bij natuurgebied. Door<br />

annulering nog beschikbaar van 12 augustus<br />

tot 10 september vanaf 394 euro per week.<br />

tel. 020 6941748, ejacobs@chello.nl.<br />

Gevraagd: Vrijwilliger om te koken voor<br />

groepen op paardenboerderij Vogezen.<br />

Informatie: crinsdefranould@free.fr.<br />

Zanglessen Weesp. Jazz en lichte muziek, of<br />

zangles met meditatie. Juni kennis makings<br />

aanbieding: 5 lessen 12,5% korting! Zin in<br />

zingen? 06-30703071, www.vrijzingen.nl.<br />

Zang-muziekweek Italie: 15-22 juli. Lekker<br />

zingen, musiceren, vakantie vieren: prachtige<br />

Alpen en Middellandse Zee vlakbij. Welkom!<br />

06-30703071, www.vrijzingen.nl.<br />

Creatieve vakantieweken: 9-16 Juli of begin<br />

Augustus, landgoed Rivendel (Nijmegen).<br />

Yoga, Massage, Dansen, Musiceren,<br />

Kunstworkshops, Kinderprogramma,<br />

Reichswald. Plantaardige EKO-maaltijden,<br />

vanaf € 270, pjvdeijnden@gmail.com,<br />

www.zomerweek.org.<br />

Het enige onbetaalbare is ons uitzicht<br />

Hotel Alpina, Zwitserland www.alpina-tschiertschen.nl


nivonners op pad<br />

aris engel fietst voor India<br />

<strong>Nivon</strong>ner Aris Engel begon op 1 mei aan een ‘rondje<br />

Noordzee’, een tocht van ongeveer vier maanden<br />

op de fiets. Hij startte bij Calais, dan fietst hij langs<br />

de Noordzeekust van Frankrijk, België, Nederland,<br />

Duitsland, Denemarken, Zweden naar Noorwegen.<br />

Vanuit Bergen steekt Aris over naar de Schotse<br />

Shetlandeilanden en hij fietst via de Schotse en<br />

Engelse Noordzeekust naar Dover. Aris gaat echter<br />

niet zomaar op pad, hij wil 6500 euro voor India bij<br />

elkaar fietsen.<br />

Aris was heel lang actief als vrijwilliger<br />

op natuurvriendenhuis<br />

Morgenrood. Kort voor zijn vertrek<br />

schreef hij: ‘Lieve vrienden,<br />

bekenden, onbekenden en familie. De fiets<br />

heeft nieuwe banden, ketting en tandwielen.<br />

De gps kent de route al, alle kaarten zijn<br />

bij elkaar gezocht. De naafdynamo kan een<br />

accu opladen en hiermee de gsm, gps en het<br />

fototoestel. Tent, slaapzak en kampeerspullen<br />

liggen klaar. Het bagage-karretje loopt<br />

gesmeerd, fototoestel heeft een leeg kaartje,<br />

verrekijker en paspoort kunnen zó in de<br />

stuurtas gestopt worden.’ Van Grave naar<br />

Varanasi is het (hemelsbreed) 7000 kilometer.<br />

Aris wordt onderweg 65 jaar en daarom wil hij<br />

6500 kilometer gaan fietsen.<br />

asHay socIal center<br />

Het goede doel waar Aris voor fietst is het<br />

Ashray Social Center in Varanasi, India. Het<br />

is een project van pater Frans Baartmans en<br />

Aris is er vele malen geweest, kijk eens op<br />

www.benaresfonds.nl. Wie wil hem sponso-<br />

Gastvrij onthaal<br />

Greet Hogerhuis en Nico Visser werden op<br />

hun wandeltocht gastvrij onthaald: ‘Nico en ik<br />

hebben op 7 en 8 april weer een deel van het<br />

Friese Kustpad gelopen, van Oosterbierum<br />

naar Holwerd. Na een overnachting in Oude<br />

Biltzijl, lunchpakketje in de rugzak, wind in<br />

de rug richting Ferwert. De planning was<br />

om ons op te warmen in het café/ restaurant<br />

van Ferwert bij een kop koffie en gebruik te<br />

maken van een toilet. Helaas, ondanks het<br />

opschrift dat het café open zou moeten zijn,<br />

was het gesloten.<br />

We stapten bij het gemeentehuis tegenover<br />

het café-restaurant naar binnen en daar<br />

werden we zeer gastvrij onthaald. Ons<br />

werd koffie aangeboden, we konden<br />

onze lunchpakketjes nuttigen en we<br />

mochten gebruik maken van het toilet. Het<br />

gemeentehuis ging om 12 uur dicht maar<br />

wij kregen alle tijd om onze lunch en koffie<br />

te nuttigen. Een geweldige service. Toen<br />

we weer thuis waren, hebben wij als dank<br />

een <strong>Nivon</strong> April-wandelmaand-kaartje naar<br />

de gemeente Ferwerderadeel gestuurd. De<br />

ambtenaar schreef terug dat hij de website<br />

zou bezoeken!’<br />

ren, voor een vast bedrag of per kilometer?<br />

Momenteel wil de stichting Benaresfonds<br />

geld bij elkaar krijgen om de huisjes in de riksja-fietserswijk<br />

Nagwa te pleisteren. Als 100<br />

mensen 1 cent per kilometer schenken wordt<br />

het 6500 euro. Een mooi streefbedrag en voor<br />

dit geld kan nog veel meer gedaan worden<br />

dan alleen pleisterwerk. Help je ook mee?<br />

Laat het ons weten via info@yogabindu.nl en<br />

stort je bijdrage op ASN-bank 707696925.<br />

Wil je weten waar Aris is: kijk op<br />

www.arisengel.waarbenjij.nu.<br />

nivonhuizen<br />

wandeltweedaagse<br />

2012<br />

Elke laatste zondag (en maandag erop-<br />

volgend) van de oneven maand twee dagen<br />

wandelen over de Wandeltweedaagsen van<br />

station naar een <strong>Nivon</strong> natuurvriendenhuis<br />

en de volgende dag weer naar een station<br />

onder begeleiding van de <strong>Nivon</strong>ners Marijke<br />

en Cor den Heijer.<br />

29-30 jan Koos Vorrinkhuis;<br />

25-26 mrt Zeehuis,<br />

27-28 mei ABK-huis,<br />

29-30 juli Banjaert,<br />

23-24 sept. Eikhold,<br />

25-26 nov. Krikkenhaar.<br />

Start: 11.00 uur zondag op station.<br />

Kosten: € 35,- leden/niet-leden € 40,-<br />

incl: overnachting, koffie/thee, eenvoudige<br />

maaltijd, begeleiding. Excl. lunches, ontbijt,<br />

lakenzak.<br />

Aanmelden: info: cm.denheijer@online.nl,<br />

06-22279240<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 25


www.nivon.nl/activiteiten<br />

accommodatIes<br />

Bel de volgende contactpersonen als je wilt<br />

reserveren voor een verblijf in een <strong>Nivon</strong>-<br />

natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein (K).<br />

ABK-huis - Hall (H)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - Een West (H)<br />

0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

06 57846034 na 19.00 uur<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

06 53155501, ma, di 08.30 - 10 u, wo, do 18.30<br />

- 20 u<br />

Den Broam - Buurse (H, K)<br />

053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma - wo, vr 20 - 21.30 u)<br />

Gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

seizoen: 043 4591607<br />

overig: 046 4421656<br />

26 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

Grutto - Delft (K)<br />

015 2611892 (18 - 19 u),<br />

seizoen: 06 51010162<br />

Hallse Hull - Hall (K)<br />

06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (K)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H, K)<br />

06 44353832<br />

Hunehuis - Darp (H, K)<br />

06 25393116<br />

Kleine Rug - Dordrecht (H, K)<br />

078 6130043<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253 (ma t/m do 18.30 – 20.00 u)<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (K)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - Oisterwijk (H, K)<br />

040 8489576<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

072 5817197 ma, di, wo, vr 10 - 12 u,<br />

vr 14 - 16 u en 19 - 21 u www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

(advertentie)


kort nieuws<br />

lintje voor nivonner<br />

Evert Zoomer heeft op 29 april een<br />

Koninklijke Onderscheiding (ridder)<br />

gekregen voor zijn vrijwilligerswerk<br />

voor onder andere het <strong>Nivon</strong> en de<br />

PvdA. Hij zet zich al veertig jaar met<br />

groot enthousiasme in op diverse<br />

maatschappelijke gebieden.<br />

Evert heeft veel bestuurlijke functies<br />

vervuld. Zo was hij onder meer<br />

secretaris van de PvdA afdeling<br />

Dordrecht, penningmeester van de<br />

stichting Belangenbehartiging Surinamers<br />

en Antillianen (SBSA) in Dordrecht en hij was<br />

actief op bestuurlijk en sportief vlak voor<br />

diverse turnorganisaties. Ook was Evert een<br />

aantal perioden raadslid voor de PvdA in de<br />

gemeente Dordrecht en Spijkenisse. Daarnaast<br />

was de gedecoreerde voorzitter van<br />

<strong>Nivon</strong>-afdeling Dordrecht en penningmeester.<br />

Als voorzitter van de <strong>Nivon</strong> afdeling Dordrecht<br />

was hij nauw betrokken bij het oprichten van<br />

het natuurvriendenhuis “De Kleine Rug” in<br />

Dordrecht, dat in 2010 haar 40-jarig jubileum<br />

vierde. Evert is als vrijwillige huiswacht nog<br />

altijd actief voor het <strong>Nivon</strong> in Dordrecht en in<br />

het August Reitsmahuis.<br />

kano’s met Biesboschgezicht<br />

V.l.n.r: Jan de Koning, Kees de Koning, Piet Stoop en Jacques van der Neut.<br />

Mirjam Salet, burgemeester van Spijkenisse speldt Evert Zoomer de Koninklijke Onderscheiding op. Foto: Ada van de Kamp.<br />

Griendwerkers van de Biesbosch<br />

Leen Fijnekam en Frans Bax<br />

hebben op 19 maart de namen<br />

van de kano’s van <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis<br />

De Kleine Rug onthuld. Deze<br />

kano’s, twintig in totaal, kunnen worden<br />

gehuurd via het huis.<br />

De kano’s zijn vernoemd naar mensen die<br />

vroeger of nu nadrukkelijk zijn verbonden aan<br />

het nationaal park De Biesbosch: Jan Blanken,<br />

Klaas Kruik, Gerrit Wagemakers, Janus<br />

Spuybroek, Wout Bos, Fré Vos, Piet Stoop<br />

sr, Piet Stoop jr, Jan van Wijk, Rent Kadijk,<br />

Jacob Groeneveld, Dick Veenhuizen, Adriaan<br />

Volker, Jan de Koning, Flip de Koning,<br />

Kees de Koning, Adam van Rijsbergen, Toon<br />

Hoevenaar, Wim van der Stelt, Jacques van<br />

der Neut en Wim van Wijk.<br />

Het natuurvriendenhuis levert zo een bijdrage<br />

aan het vergroten van de naamsbekendheid<br />

van het park en hierdoor blijft de boeiende<br />

geschiedenis van dit unieke natuurgebied<br />

levend.<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 27


vrijwilligers:<br />

Hart van het nivon<br />

Op zaterdag 16 april was ik als lid van het Centraal Bestuur te gast bij de<br />

beheercommissie van <strong>Nivon</strong>huis Het Hunehuis in Darp bij Havelte. Reden<br />

voor het bezoek was de onthulling van het wandelbord van het Drenthepad<br />

bij het huis in het kader van April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand. Een maand waarin<br />

vele vrijwilligers tal van (wandel)activiteiten hebben georganiseerd.<br />

tekst: Eric Seugling, lid Centraal Bestuur<br />

scHoonHeId<br />

Toen we de avond tevoren met onze tassen<br />

naar Het Hunehuis liepen, vroeg ik mij af<br />

wanneer ik hier voor het laatst geweest was.<br />

Het moet minstens vijfentwintig jaar geleden<br />

zijn. Wat mij direct trof was de schoonheid<br />

van het huis en de plaats waar het staat.<br />

Op de Havelterberg aan de rand van een<br />

prachtig heidegebied dat op de nominatie<br />

staat te worden aangewezen als Natura<br />

2000 gebied. Binnen werd ik verrast door<br />

de architectuur van het gebouw, het oude<br />

huis dat in ere hersteld was, aangevuld met<br />

twee slaapvleugels die door hun ontwerp<br />

verdwijnen in het landschap.<br />

vrIjwIllIGers<br />

We hebben een prettige avond met het<br />

vriendelijk gastechtpaar. De volgende ochtend<br />

De vrijwilligers kijken toe hoe het wandelbord bij het Drenthepad wordt onthuld (zie ook pag. 9).<br />

28 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

vroeg treffen we Nico Visser, de voorzitter<br />

van de beheercommissie. Enthousiast stelt<br />

hij ons voor aan de vele andere vrijwilligers<br />

van het huis en het Drenthepad. Tijdens de<br />

onthulling van het bord van het Drenthepad<br />

door wethouder Roelof Martens van<br />

Westerveld wordt veel lof gesproken over de<br />

vele vrijwilligers die de veertig wandelpaden<br />

onderhouden. Van de bijna achtduizend<br />

kilometer wandelpaden in Nederland<br />

wordt de helft door het <strong>Nivon</strong> aangelegd en<br />

onderhouden. Het Drenthepad is door een<br />

twintigtal vrijwilligers helemaal opnieuw<br />

gemarkeerd en in kaart gebracht. Onder<br />

de markeerders is een oud huisschilder.<br />

Hij zorgt ervoor dat de verf in kleine potjes<br />

beschikbaar is, want met een literblik rood en<br />

een dito blik wit ga je niet makkelijk op pad<br />

om markeringen te verven.<br />

Onder de vele vrijwilligers van Het Hunehuis<br />

is ook Wim van der Wijk, een man die<br />

fenomenaal veel af weet van de omgeving<br />

en je met plezier de bijzondere dingen laat<br />

zien. Hij is ook heel actief in het Archeologisch<br />

museum in Diever. We gaan weg met de<br />

opdracht aan onszelf om dit jaar nogmaals<br />

terug te komen.<br />

entHousIast<br />

Drie weken later staan we met de tent op<br />

kampeerterrein Het Hallse Hull. Ook daar<br />

treffen we weer een enthousiaste gastheer,<br />

Roelof. Nog maar een jaar geleden maakte<br />

hij kennis met de vereniging, nu al is hij<br />

toegetreden tot de beheercommissie van het<br />

terrein. In de week dat we er zijn, komt ook<br />

de beheercommissie bij elkaar. Ook hier weer<br />

enthousiaste mensen die hun vrije tijd in het<br />

<strong>Nivon</strong> investeren.<br />

Wat is het <strong>Nivon</strong> toch een bijzondere<br />

vereniging waar vele mensen actief zijn<br />

als vrijwilliger; als bestuurslid van een<br />

afdeling of een beheercommissie, als<br />

gastheer of- vrouw op een <strong>Nivon</strong>huis of<br />

kampeerterrein, als markeerder van een<br />

lange afstandswandelpad of als organisator<br />

van het <strong>Nivon</strong> Pinksterkamp. Dat maakt onze<br />

vereniging zo rijk! Op tal van plaatsen kun je<br />

je talenten tot hun recht laten komen.<br />

<strong>2011</strong> is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk,<br />

een jaar waarin extra waardering<br />

wordt geschonken aan vrijwilligerswerk. Wij<br />

schenken elke dag aandacht aan vrijwilligers,<br />

want zonder deze vrijwilligers zou het <strong>Nivon</strong><br />

niet kunnen bestaan. <strong>2011</strong>: het jaar van de<br />

<strong>Nivon</strong> vrijwilliger!


'Het nivon staat voor<br />

mij als een warm bad'<br />

anne van der velden<br />

Betrokken BIj jumpkInderkampen<br />

‘We gingen vroeger altijd naar <strong>Nivon</strong>trefkampen<br />

en ik ben negen keer op<br />

Jumpkamp geweest. Ik ben dus een<br />

echt <strong>Nivon</strong>kindje. Op een gegeven<br />

moment was ik te oud voor de <strong>Nivon</strong>kinderkampen,<br />

en ging ik naar <strong>Nivon</strong>watersportkampen.<br />

En toen ik daar<br />

te oud voor was, was ik nog niet klaar<br />

met het <strong>Nivon</strong>. Ik vond de mensen leuk,<br />

de sfeer goed. Toen dacht ik: dan ga ik<br />

begeleiden. Anders dan bij veel andere<br />

kinderkampen van andere organisaties<br />

doen de begeleiders van onze kinderkampen<br />

dit vrijwillig. Jumpbegeleiders<br />

doen het omdat ze het graag willen. We<br />

nemen de kinderen ook niet mee naar<br />

een dierentuin of pretpark. Wij maken<br />

het programma zelf, zonder beeldschermen.<br />

Sociaal en creatief bezig zijn met<br />

simpele middelen, enthousiasme en lol,<br />

daar gaat het ons om. Als begeleiders<br />

vormen we een goed team. We doen echt<br />

moeite vooraf om een goede groepscohesie<br />

te krijgen en onderling vertrouwen te scheppen.<br />

Dat straal je dan als begeleiders en<br />

als team ook af op de kinderen. Wij hebben<br />

ook aandacht voor wat de groep als geheel<br />

en de kinderen afzonderlijk nodig hebben.<br />

Niemand valt buiten de groep, daar doen we<br />

echt ons best voor. Vanuit de begeleiding van<br />

de Jump-kinderkampen ben ik doorgestroomd<br />

naar de de Jump-werkgroep die de<br />

kinderkampen organiseert. Ik zet me nu met<br />

name in voor de pr en de website.’<br />

dIck van der maarel actIeF<br />

BIj nIvon rotterdam<br />

‘Het <strong>Nivon</strong> kwam op mijn pad. Ik heb van<br />

alles gedaan binnen het <strong>Nivon</strong>. Wat me<br />

vooral aanspreekt is dat je er mensen<br />

ontmoet en met hen in gesprek komt. Ik<br />

begeleid nu onder meer stadswandelingen<br />

in Rotterdam. Van de kennis die ik verzameld<br />

heb kan ik daar wel wat kwijt en je<br />

krijgt vaak leuke discussies.’<br />

Vrijwilligers zijn actief op de <strong>Nivon</strong> Jaarmarkt op 21 mei in <strong>Nivon</strong>centrum Rotterdam. Foto: Chaja Zeegers<br />

Anne van der Velden<br />

lenI de jaGer Zet ZIcH In<br />

voor de aFdelInG Gouda<br />

‘Als kind ben ik al opgegroeid met het<br />

<strong>Nivon</strong>. Ik vind het leuk om de afdeling<br />

Gouda levend te houden en dat lukt<br />

goed. Ik zit nu in de activiteitencommissie.<br />

We zetten elk jaar een programma<br />

op, waarin we culturele uitstapjes<br />

maken, bijvoorbeeld een museumbezoek,<br />

maar ook de natuur in gaan. Het<br />

is vooral heel gezellig. Het <strong>Nivon</strong> staat<br />

voor mij als een warm bad en dat wil ik<br />

ook graag lekker warm houden. Daarom<br />

ben ik actief.’<br />

Wil je laten weten waarom jij je inzet<br />

voor het <strong>Nivon</strong>? Neem contact op met<br />

de Toortsredactie via toorts@nivon.nl of<br />

088-0990900<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 29


coloFon<br />

Toorts, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

82e jaargang, nr. 3, <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Bob Luijks, natuurportret<br />

Aan dit <strong>nummer</strong> werkten mee:<br />

Angela Huizinga, Annemieke Brakeboer, Aris Engel,<br />

Bart Brinkman, Bé van der Veen, Bosma Grafiek,<br />

Chaja Zeegers, Dinie Bakker, Eric Seugling, Greet<br />

Hoogerhuis, Greet Pels, Greetje Noordman, Hajo<br />

Olij, Jolanda Denekamp, José de Jong, Linda van<br />

Ingen, Lisette Eindhoven, Nico Visser, Seda Orhan,<br />

Sera Kersten, Wanda Freriks, Ymkje Rypkema<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - Toortsredactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

088 0990900<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum najaars<strong>nummer</strong> 6 september<br />

Sluiting kopij 28 juli<br />

Verschijningsdatum winter<strong>nummer</strong> 17 december<br />

Sluiting kopij 11 november<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de Toorts<br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via<br />

www.nivon.nl of bel 088 0990900. Lidmaatschap<br />

wordt aangegaan per kalenderjaar. Schriftelijk<br />

opzeggen kan tot 8 weken voor aanvang van het<br />

nieuwe kalenderjaar.<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden<br />

<strong>•</strong> kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

<strong>•</strong> korting op overnachtingen in natuurvrienden-<br />

huizen en op kampeerterreinen<br />

<strong>•</strong> korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

<strong>•</strong> korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

<strong>•</strong> korting op Globetrotter Buitensportvoeding: kijk<br />

op www.nivon.nl<br />

<strong>•</strong> ontvangen het kwartaaltijdschrift “Toorts”<br />

30 toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong><br />

vrIjwIllIGersvacatures<br />

GASTHEER OF GASTVROUW<br />

KRIKKENHAAR<br />

info 074-2913257, remontwente@home.nl<br />

Vind je het leuk om gasten te ontvangen<br />

en de weg te wijzen in het huis en de<br />

omgeving dan is gastheer/gastvrouw zijn<br />

op Krikkenhaar in Bornerbroek iets voor<br />

jou. Je houdt je o.a. bezig met de gastenadministratie<br />

op de computer en er zijn<br />

nog wat huishoudelijke taken.<br />

GASTVROUW OF GASTHEER BOSBEEK<br />

info 0318-634984, bosbeek.vc@upcmail.nl<br />

Vind je het leuk om gasten te ontvangen<br />

en de weg te wijzen in het huis en de<br />

omgeving dan is gastheer of gastvrouw<br />

zijn in De Bosbeek in Bennekom iets voor<br />

jou. Je werkt ook met de gastenadministratie<br />

op de PC en er zijn wat huishoudelijke<br />

taken. Kom eens praten.<br />

GASTENONTVANGER<br />

info vrede-45@hetnet.nl, 06-12292996,<br />

abrakeboer@nivon.nl, 06-49652906<br />

Maak mensen wegwijs en help ze bij een<br />

plezierig verblijf. We zoeken nieuwelingen<br />

als kampeerterreinbeheerder<br />

of gastvrouw of gastheer in een<br />

natuurvriendenhuis. Je krijgt een<br />

scholings- en instructieweekend en<br />

ervaren vrijwilligers maken je wegwijs en<br />

werken je in.<br />

COÖRDINATOR HUISHOUDELIJKE ZAKEN<br />

HUNEHUIS<br />

info 0592-501757, 06-14654166,<br />

mavi-00@hetnet.nl<br />

Het Hunehuis zoekt een enthousiaste,<br />

zakelijke, vrijwilliger die met andere vrijwilligers<br />

het gebouw schoon wil houden.<br />

Iemand die meedenkt over kwaliteitsverbetering<br />

en die zorgt voor de inkoop,<br />

voor de huis- en keukeninventaris, de<br />

kookploegen.<br />

MUZIEKDIRIGENT(E)<br />

ZANG&MUZIEKGILDE<br />

Info 078-6731945,<br />

leni.van.hattem@12move.nl<br />

De tweede zangdirigent(e) vervangt de<br />

vaste dirigent bij diens afwezigheid en<br />

dirigeert dan de muziekgroep tijdens een<br />

van de weekenden in een <strong>Nivon</strong>-huis.<br />

BEGELEIDER (V) SOCIAAL TOERISME<br />

info 088-0990936, abrakeboer@nivon.nl<br />

De werkgroep ‘Het sociaal kloppend<br />

hart van het <strong>Nivon</strong>’ organiseert<br />

groepsvakantieweken voor asielzoekers<br />

en eenoudergezinnen. Voor de<br />

programmaploeg zijn mensen boven<br />

de 18 nodig die een hele vakantieweek<br />

aanwezig kunnen zijn, affiniteit hebben<br />

met de doelgroep, kunnen samenwerken<br />

en flexibel zijn.<br />

KOK(KIN) SOCIAAL TOERISME<br />

info 088-0990936, abrakeboer@nivon.nl<br />

Werkgroep ‘Het sociaal kloppend hart van het<br />

<strong>Nivon</strong>’ organiseert groepsvakantieweken voor<br />

asielzoekers en eenoudergezinnen. Voor de<br />

kookploeg zijn mensen boven de 18 nodig die een<br />

hele vakantieweek aanwezig kunnen zijn, graag<br />

koken, kunnen samenwerken en flexibel zijn.<br />

REISBEGELEIDER WINTERSPORTREIZEN<br />

info lthijssen@chello.nl<br />

Wij zoeken jonge enthousiaste reisbegeleiders.<br />

Je bent tussen 23 en 50 jaar, bent minimaal<br />

twee keer mee geweest, je spreekt je talen,<br />

hebt enige boekhoudkundige kennis, sociale<br />

en communicatieve vaardigheden, en je<br />

kunt bemiddelen, samenwerken en neemt<br />

initiatieven.<br />

WERKGROEPSLID WINTERSPORT<br />

info lthijssen@chello.nl<br />

De wintersportreizen voor actieve <strong>Nivon</strong>ners,<br />

kinderen en (jong)volwassen en ouder, staan<br />

garant voor een goede sfeer, uitstekende<br />

verzorging en groot vakantieplezier. Om deze<br />

reizen in goede banen te leiden zoeken wij<br />

iemand met organisatietalent en reisplezier.<br />

COÖRDINATOR NIEUWE ACTIVITEITEN<br />

info 053-4321998, mkerkhoffs@home.nl<br />

<strong>Nivon</strong> Enschede <strong>Nivon</strong> Enschede zoekt mensen<br />

(al dan niet <strong>Nivon</strong>-leden) die zelfstandig in<br />

staat zijn nieuwe activiteiten te ontplooien en<br />

uit te voeren. Wij bieden alle gelegenheid aan<br />

mensen die kans zien om groepen te activeren.<br />

SECRETARIS EN LEDEN<br />

info 053-4761496, gerrithofstra@home.nl of<br />

053-4333162 (na 19.00 uur)<br />

De beheercommissie van het <strong>Nivon</strong>centrum<br />

in Enschede is op zoek naar nieuwe leden en<br />

een secretaris.<br />

MARKEERDER GROENE HARTPAD<br />

info groenehartpad.nivon@gmail.com<br />

De werkgroep zoekt een markeerder voor het<br />

Groene Hartpad. Het gaat om het traject in<br />

de omgeving Zoetermeer. Lijkt het je leuk om<br />

wandelaars op het goede pad te houden, laat<br />

dan van je horen.<br />

COMMISSIELEDEN SEXUELE INTIMIDATIE<br />

(CSI)<br />

info jdejong@nivon.nl, 088-0990911<br />

Voor de onafhankelijke CSI zoekt <strong>Nivon</strong> kandidaten<br />

die sociaal, toegankelijk, oprecht en<br />

gezaghebbend zijn. Lid van de vereniging,<br />

maar geen bestuurslid of personeelslid.<br />

Inzicht in de problematiek van seksueel misbruik<br />

en communicatieve vaardigheden zijn<br />

gewenst. Informatiebijeenkomst op 16 <strong>juni</strong>.<br />

MARKEERDER NIVON-VELUWE ZWERFPAD<br />

info Riabunder@home.nl<br />

Voor het traject van Garderen naar Putten,<br />

kaarten 55-56-57, afstand ca. 13 km, zoekt<br />

werkgroep Gelderland een markeerder. Meer<br />

info bij voorzitter Ria Bunder.


kort nieuws<br />

wandelpaneel voor jarige den Broam<br />

Gelders gedeputeerde Jan Jacob<br />

van Dijk onthulde zaterdag<br />

14 mei een wandelpaneel bij<br />

natuurvriendenhuis Den Broam.<br />

Hierop staat de route van het<br />

vernieuwde <strong>Nivon</strong>-Noaberpad dat<br />

door vier provincies en langs Den<br />

Broam loopt. Den Broam hield die<br />

zaterdag tevens open dag omdat<br />

het huis 80 jaar bestaat. De vele<br />

vrijwilligers van het huis én de<br />

werkgroep Noaberpad werden in<br />

het zonnetje gezet.<br />

vlinderwandelweekend<br />

op pieterpad<br />

Het Vlinderwandelweekend is een gezamenlijk<br />

initiatief van het <strong>Nivon</strong> en de Vlinderstichting.<br />

Voor dit speciale evenement is het<br />

meest bekende lange-afstandswandelpad van<br />

Nederland, opgeknipt in meer dan 90 etappes<br />

van 5 tot 10 km lengte. Door de vlinders langs<br />

het Pieterpad te tellen, krijgt de Vlinderstichting<br />

een goed beeld van de aantallen en<br />

soorten vlinders die in dat weekend vliegen.<br />

U hoeft geen vlinderkenner te zijn om mee te<br />

kunnen doen.<br />

Inschrijven voor een etappe vlinders tellen<br />

op het <strong>Nivon</strong>-Pieterpad op 20 en 21 augustus<br />

kan via www.vlinderwandelweekend.nl.<br />

Foto's: Wim van der Ende<br />

vlag Hoogkamer<br />

gestreken<br />

Met het strijken van de vlag eind april<br />

door Dick Brinkman, secretaris van de<br />

beheercommissie, en Gerard Schilder,<br />

huiswacht, is definitief een einde<br />

gekomen aan <strong>Nivon</strong> natuurvriendenhuis<br />

de Hoogkamer en het aangrenzende<br />

kampeerterrein in Vlaardingen. De<br />

fiks verhoogde huur was reden om het<br />

contract met de gemeente per 1 mei<br />

te beëindigen. Welke bestemming het<br />

onderkomen nu krijgt, is nog niet bekend.<br />

Meerdere actieve Hoogkamer-vrijwilligers<br />

zetten zich nu elders binnen het <strong>Nivon</strong> in.<br />

Foto: Greetje Noordman<br />

toorts <strong>•</strong> <strong>nummer</strong> 3 <strong>•</strong> <strong>juni</strong> <strong>2011</strong> 31


Foto Chaja Zeegers<br />

Ga met het nivon naar<br />

buiten deze zomer!<br />

Uit het aanbod in de natuurvriendenhuizen<br />

en op de kampeerterreinen:<br />

NVH Banjaert, Wijk aan Zee<br />

<strong>•</strong> Opa, oma, kleinkind – midweek<br />

(7 t/m 11 aug)<br />

<strong>•</strong> Openbaar vervoeren (22 t/m 26 aug)<br />

NVH Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

<strong>•</strong> Seniorenweken 60+ (9 t/m 16 juli &<br />

6 t/m 13 aug)<br />

<strong>•</strong> Aktieve vakantieweek 50+ (3 t/m 9<br />

sept)<br />

NVH Morgenrood, Oisterwijk<br />

<strong>•</strong> Morgenrood voor senioren A<br />

(18 t/m 25 <strong>juni</strong>)<br />

NVH De Kleine Rug, Dordrecht<br />

<strong>•</strong> Ouder & kind-midweek (25 t/m 29 juli)<br />

<strong>•</strong> Schilderen/ fiets- en wandelweek/<br />

creatief schrijven (28 aug t/m 2 sept)<br />

<strong>•</strong> Eenouderweekend Kleine Rug<br />

<strong>•</strong> (25 t/m 26 <strong>juni</strong>)<br />

<strong>•</strong> Biesbosch kano-en wandel-<br />

arrangement (1 t/m 4 juli)<br />

NVH De Hondsrug, Noordlaren<br />

<strong>•</strong> Wandelen en fietsen in het stroomdal<br />

van de Drentsche Aa (20 t/m 23 <strong>juni</strong>)<br />

NVH Allardsoog, Een-West<br />

<strong>•</strong> Fietsmidweek (20 t/m 24 <strong>juni</strong>)<br />

NVH Hunehuis, Darp<br />

<strong>•</strong> Shakespeare & Drenthe<br />

(29 aug t/m 2 sept)<br />

voor meer informatie: www.nivon.nl<br />

NVH De Bosbeek, Bennekom<br />

<strong>•</strong> Recreatieweken (23 juli t/m 13 aug)<br />

NVH Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

<strong>•</strong> Fietsen in Twente (5 t/m 10 <strong>juni</strong>)<br />

<strong>•</strong> Bosweek (14 t/m 19 aug)<br />

<strong>•</strong> Cultuur- & kunstmidweek<br />

(5 t/m 9 sept)<br />

NVH Den Broam, Buurse<br />

<strong>•</strong> Grensoverschrijdend fietsen<br />

(5 t/m 9 sept)<br />

NVH Het Hallse Hull en ABK huis, Eerbeek<br />

<strong>•</strong> Fietsen langs de IJssel<br />

(26 <strong>juni</strong> t/m 1 juli)<br />

<strong>•</strong> Heisa! Volksdans/muziekweek<br />

(15 t/m 23 juli)<br />

NVH Eikhold, Heerlen<br />

<strong>•</strong> 3x3: Fietsen, varen, wandelen<br />

(11 t/m 15 juli)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!