Nieuwpoort en Eandis introduceren oplaadeiland voor elektrische ...

eandis.be
  • No tags were found...

Nieuwpoort en Eandis introduceren oplaadeiland voor elektrische ...

25 september 2012Stad Nieuwpoort en Eandis introducerenoplaadeiland voor elektrische voertuigenDe stad Nieuwpoort stelt samen met Eandis de eerste laadpalen voor elektrischevoertuigen ter beschikking aan de Lombardsijdestraat (oplaadeiland voor wagens enfietsen). Dit oplaadeiland is gerealiseerd in samenwerking met Eandis, hetexploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteiten aardgas, met de partners binnen EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) en met steunvan de Vlaamse Overheid via het IWT.Op dinsdag 25 september 2012 mocht burgemeester Roland Crabbe officieel de eerstestekker in het stopcontact steken van dit oplaadeiland ter hoogte van de Lombardsijdestraat inNieuwpoort. Het EVA-project is opgestart om de steden en gemeenten te ondersteunen in hunmilieuambities. Concreet gaat het over 70 oplaadeilanden.Het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) is een project gesteund door Vlaams ministerIngrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, hetagentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De Kernpartners van EVA zijnEandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.Eandis wil dit jaar op 70 locaties gefaseerd gelijkaardige oplaadpunten uitbouwen om zo tekomen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan erinvulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van20 km of binnen 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.Elektrische mobiliteit stimulerenDoor deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het stadsbestuur van Nieuwpoort enEandis elektrische mobiliteit stimuleren en inspelen op de Europese 20-20-20-richtlijn (20 %minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen 2020) en deklimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de CO 2 -uitstoot tekomen.In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens.Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO 2 -uitstoot. Eén van deopties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is devervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.Slim stroomnetten aansturenAnders en groener energie gebruiken, stelt nieuwe eisen aan de distributienetten. Naast deklassieke energieafname, injecteren steeds meer klanten zelf groene, duurzame stroom in hetnetwerk. Om de vraag en het aanbod aan elektriciteit optimaal op elkaar af te stemmen, kiestEandis voor een actief beheer van de netten. Slimme meters laten toe om de energiestromencorrect te meten en de netten slim aan te sturen.


Verschillende technologische oplossingen bieden hier mogelijkheden in de toekomst. Zo zouhet opladen van voertuigen zoveel mogelijk kunnen worden verschoven naar de ‘stille uren’ ofnaar periodes met hoge beschikbaarheid van groene energie. Maar er zijn technischeuitdagingen die moeten worden aangepakt vooraleer dat op grote schaal kan of zaldoorbreken.Nieuwpoort wil zijn rol als milieuvriendelijke stad benadrukken en zal samen met Eandiservaring verwerven en expertise opbouwen op het vlak van elektrische mobiliteit.Oplaadeilanden, een uniek concept?Op publiek domein worden de oplaadpunten gegroepeerd in zogeheten oplaadeilanden.Automobilisten met een elektrisch voertuig hebben de keuze om op te laden met een klassiekstopcontact op een voeding van 16 ampère, ofwel met een aangepast stopcontact op32 ampère, naargelang van de technische specificaties van hun voertuig. Op 32 ampère is eenlege autobatterij gemiddeld in 2 uur opgeladen.In ieder oplaadpunt wordt een Telenet Hotspot geïntegreerd. Zo kunnen de bestuurders hunmails beantwoorden, Facebook checken of de krant online lezen tijdens het opladen. Via eenvaste internetlijn voorziet Telenet connectiviteit tussen de oplaadpaal en zijn achterliggendbeheersystemen.PerscontactEandis:Stad Nieuwpoort:Simon Van WijmeerschKathleen OsaerCorporate CommunicatieCommunicatiegsm: 0476 301 034 tel.: 058 22 44 25e-mail: simon.vanwijmeersch@eandis.be e-mail: kathleen.osaer@nieuwpoort.beKernpartners EVA-project.Bij EVA zijn ook tal van gemeentelijke, provinciale, industriële en adviserende partners betrokken.Kijk op www.elektrischevoertuigeninactie.be voor meer informatie.

More magazines by this user
Similar magazines