BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

DE INITIATIEVEN VAN DE MEDEWERKERS STEUNENBNP Paribas moedigt zijn medewerkers aan om een actieve rol te spelen bij de uitwerkingvan het MVO-beleid, zowel binnen de onderneming als in haar omgeving.Projecten voorstellen aan medewerkers die zich willen inzetten:het vrijwilligerswerk via competentiesTwee verenigingen stellen actieve en gepensioneerde medewerkers van de bank voorom zich in te zetten voor vrijwilligerswerk via competenties.De vereniging MicroFinance sans Frontières (MFSF) stelt vrijwilligerswerk via competentiesvoor aan microfinancieringsinstellingen in de opkomende landen om hun de kans te biedente profiteren van de competenties en de kwalificaties op bancair vlak van actieveen gepensioneerde medewerkers van BNP Paribas.De vereniging Bénévolat de Compétences et Solidarité (BCS) staat in voor de begeleidingvan actieve en gepensioneerde medewerkers die als vrijwilliger aan de slag willen gaanbij verenigingen die in twee richtingen werken: solidaire financiering en minderbedeeldekinderen. Ze wordt gerund door een twaalftal vrijwilligers die al 150 vrijwilligers (waarondereen veertigtal in 2010) in contact gebracht hebben met partnerverenigingen.De verenigingBénévolat de Compétenceset Solidarité wordtgerund door een twaalftalvrijwilligers.Bnp pariBas JaarversLag 201099

More magazines by this user
Similar magazines